Ufo
Fotografiet er hentet fra Bill Ryan hos Project Avalon som fikk det fra en venn av en venn som tok det for en del år siden i Peru.

Sannheten om det utenomjordiske nærværet

6.7K visninger
7 minutter lesetid
24

Virkeligheten er ofte langt mer fantastisk enn det fiktive. De historiske fakta om de utenomjordiske er intet unntak. Her får du sannheten om det utenomjordiske nærværet.

I 1947 brukte det amerikanske forsvaret scalar-våpen for å endre kursen til to utenomjordiske farkoster. De to farkostene kolliderte i nærheten av Roswell, New Mexico.

Den ene farkosten ble pulverisert, og bitene falt ned utenfor Roswell. Den andre ble ikke like skadd, og falt ned utenfor nabobyen.

Roswell
Dog rapporterte en lokalavis deler av sannheten til å begynne med, noe som fremgår i dette bildet.

Utenomjordiske lik og vrakdeler ble plukket opp av en militær enhet, og fraktet til en sikker fasilitet. Biter av en værballong ble brakt inn og fotografert som ledd i en cover-up. Bildene ble publisert i avisene, og hele hendelsen ble bortforklart som en værballongstyrt. 

Øyvenvitner som så hva som virkelig hendte, fikk ordre om å holde kjeft, og fikk klar beskjed om at de ville bli likvidert om de ikke etterkom ordren.

Majestic 12

Kort tid etter Roswell ble det dannet en gruppe, Majestic 12, som fikk ansvaret for å hemmeligholde slike hendelser, og koordinere forskningen på den utenomjordiske teknologien. Denne forskningen gikk under bakken, bokstavelig talt.

Selskaper som Lockheed, Northrop Grumman, General Electric og E-Systems, plukket fra hverandre utenomjordiske farkoster, og fant ut hvordan de virket. Innen 1956 hadde de mestret utnyttelse av nullpunktsenergi og antigravitasjonsteknologi.

Fremdeles for hemmelig til å kunne leses for offentligheten.
Fremdeles for hemmelig til å kunne leses for offentligheten.

De hyret inn Disney til å latterliggjøre alle som snakket om flyvende tallerkener, og uttrykk som “små grønne menn” ble plantet i mediene for å stigmatisere alle som våget å snakke om et utenomjordisk nærvær på jorda.

“Skeptikere” og debunkere ble ansatt for å tilbakevise alle påstander om at UFO-fenomenet skyldtes noe annet enn værballonger, sumpgass og kollektive hallusinasjoner.

I begynnelsen av karrieren var Carl Sagan åpen for tanken om at jorda ble besøkt av utenomjordiske, men han ble truet på livet av sammensvergelsen, og turte ikke annet enn å lystre. Også Frank Drake og utallige andre astronomer og populærvitenskapelige formidlere, hadde kjennskap til sannheten, men fikk beskjed om å holde kjeft.

Etter John F. Kennedy har ingen amerikansk president, med unntak av George H. W. Bush, blitt briefet om det utenomjordiske nærværet på jorda.

Bush var CIA-sjef før han ble president, og var en av svært få CIA-sjefer i nyere tid, som hadde kjennskap til sannheten om UFO-fenomenet.

Sammensvergelsen som sitter på hele sannheten, jobber på tvers av etterretningsbyråer, i kompartmentaliserte enheter hvor formell rang er av underordnet betydning.

Det som virkelig teller er at man er villig til å drepe for å holde sannheten skjult. Det er ens moralske karakter som er avgjørende for hvorvidt man blir fortalt hva som foregår.

JFK fortalte sannheten til Marilyn Monroe, og hun hadde planer om å gå ut med det hun visste. Hun ble likvidert, og mordet ble kamuflert som et selvmord. Før JFK selv rakk å gå ut med sannheten, ble han også tatt av dage.

Bill og Hillary

Grunnen for hemmeligholdet av den utenomjordiske teknologien, var at oljebransjen, kullbransjen og kjernekraftindustrien ville gått dukken om hele verden hadde hatt tilgang på nullpunktsenergi og antigravitasjonsteknologi.

Også flere andre mektige bransjer ville kollapset om sannheten ble kjent, og balansen i verdensøkonomien ville blitt forrykket. Sammensvergelsen fryktet for sine personlige formuer, og den fryktet de religiøse, filosofiske og vitenskapelige implikasjonene av nedgradering.

Hemmeligholdet ble stadig mer omfattende, og sannheten ble stadig bedre skjult.

Rockefeller-familiens hvite får, Laurance Rockefeller.
Rockefeller-familiens hvite får, Laurance Rockefeller.

Noen øyenvitner og varslere turte imidlertid å stå frem. Rockefeller-familiens hvite får, Laurance Rockefeller (barnebarn av selveste John D. Rockefeller), er en av dem som har stått frem offentlig, og som har jobbet for nedgradering. Paul Hellyer, forhenværende forsvarsminister i Canada, er en annen. Edgar Mitchell, Apollo-astronaut og sjettemann som gikk på månen, er enda en.

I tillegg har noen hundre andre astronauter, fysikere, admiraler, generaler, flygeledere, etterretningsfolk og andre insiders stått frem med viten om sannheten om UFO-fenomenet.

John Podesta, stabssjef under Bill Clinton og seniorrådgiver for Barack Obama, twitrer sine ytringer.
John Podesta, stabssjef under Bill Clinton og seniorrådgiver for Barack Obama, twitrer sine ytringer.

John Podesta, stabssjef under Bill Clinton og seniorrådgiver for Barack Obama, har lovet å jobbe for nedgradering av hemmelighetene, og har beklaget at han ikke klarte å nedgradere noe da han tjenestegjorde under Obama.

Nå er han stabssjef for Hillary Clintons kampanje, og Hillary sa nylig at hun akter å jobbe for nedgradering.

Problemet er at Hillary lyver. Hun ønsker ikke disclosure, selv om John Podesta kanskje gjør det. Hun har heller ikke tilgang til særlig annen info enn det hun og Bill har fått fra Steven Greer.

På nittitallet fikk hun muligheten til å lære mer, men takket nei, med den begrunnelse at det var “for farlig”. Og det har hun forsåvidt rett i — CIA-sjefer og presidenter har blitt myrdet fordi de har hatt planer om å gå ut med sannheten.

Hvis Hillary ber om en briefing nå, kommer hun trolig i hovedsak til å bli servert falsk info blandet med halvsannheter. Og i den grad hun blir servert noe med substans, kommer hun i liten grad til å viderebringe dette til offentligheten.

I tillegg kommer massemediene, som er under kontroll av sammensvergelsen, til å fortsette latterliggjøringen av fenomenet, og de kommer til å intensivere pjattet om “små, grønne menn” og insinuasjonene om at alle som tror på utenomjordisk intelligent liv er sinnssyke.

“Krigen mot de utenomjordiske”

Etter den påkostede og dramatiske “krigen mot terror”, har sammensvergelsen planer om å starte en “krig mot de utenomjordiske”. For å virkeliggjøre denne planen, plantet de memet om at de utenomjordiske er fiendtlige. De brukte Hollywood og resten av underholdningsindustrien for å spre dette memet.

I bane rundt jorden har sammensvergelsen plantet satellitter med våpen som skal brukes i et angrep på planeten. Dette falsk flagg-angrepet skal brukes for å samle jorda mot en illusorisk felles fiende fra det ytre rom, for å berede grunnen for en verdensregjering og økt militarisering av rommet, slik at det militærindustrielle komplekset kan tjene mer penger.

Krigen mot terror har nemlig ikke vært lukrativ nok for militærindustrialistene. President Eisenhower advarte verden mot at militærindustrialistene, allerede på hans tid, var i ferd med å få altfor stor makt. Eisenhower var femstjerners general, så han hadde nok et visst kjennskap til hva som foregikk i det amerikanske forsvaret.

Senator Daniel Inouye, som etterforsket Iran-Contras-skandalen på 80-tallet, sa i klartekst at det i USA eksisterer en skyggeregjering som har sitt eget luftforsvar og sin egen marine, og som er hinsides lovverket og utenfor de folkevalgte politikernes kontroll.

(Om dere ikke tror meg, kan dere selv høre og se Eisenhower og Inouye si dette, siden ytringene foreligger på film og er lett tilgjengelige online.)

For å virkelig sørge for at folk flest skal betrakte de utenomjordiske som fiendtlige, begynte militærindustrialistene å kidnappe utvalgte mennesker.

Disse menneskene ble brakt inn i antigravitasjonsfarkoster som var basert på utenomjordiske farkoster skutt ned av militære krefter. I starten ble dverger utkledd som romvesener. Disse kortvokste agentene fikk i oppdrag å implantere mikrochips i de intetanende kidnappede som var ofre for et MKULTRA-aktig eksperiment.

Senere utviklet militærindustrialistene mer forseggjorte “kunstige livsformer”, en slags biologiske roboter, som skulle illudere de utenomjordiske.

Men hensikten var den samme: Å implantere overvåkningschips i noen utvalgte ofre, og styrke memet om at de utenomjordiske var fiendtlige entiteter som var opptatt av å kidnappe folk og plante analsonder i dem, når de da ikke var opptatt med å maltraktere kyr og sauer.

Hensikten med overvåkningen var å finne ut hvordan folk reagerte, fysiologisk såvel som psykologisk, etter å ha blitt utsatt for den traumatiske hendelsen.

Engler og hjelpere

Minst noen dusin forskjellige utenomjordiske sivilisasjoner har besøkt oss, og flere har vært her i tusener av år, for ikke å si millioner. Det teknologiske nivået til disse sivilisasjonene er varierende, men alle ligger langt foran oss, noen kanskje sågar milliarder av år foran oss.

Hadde de virkelig vært fiendtlige, kunne de enkelt ha utslettet oss. Det faktum at vi fortsatt lever, tyder på at de er fredelige.

En annen ting som indikerer at de er fredelige av natur, er det faktum at de pleier å skyte ned interkontinentale ballistiske missiler som skytes opp av mennesker.

De utenomjordiske liker visst ikke at vi lefler med atomvåpen, og de ser ut til å bekymre seg for en mulig global atomkrig. Derfor bedriver de omfattende overvåkning av rakettsiloer og steder hvor atomvåpen testes ut, og de blir ofte observert av militærfolk på nettopp slike steder.

De utenomjordiske bøyer tidromkontinuumet for å klare å reise hit. Farkostene deres beveger seg hinsides lyshastigheten, gjennom en fjerde romlig dimensjon.

Under dyp meditasjon kan mennesker faktisk få kontakt med vesener i denne dimensjonen, og det anbefales å meditere med intensjoner om å kontakte dem, eller bli kontaktet.

Mange av artene ser ut til å være på et teknologisk nivå som for oss fremtrer som ren magi. De kan bl.a. shapeshifte, og få objekter til å materialisere og dematerialisere seg vilkårlig.

Vesnene selv kan opptre som fysiske entiteter, men kan også være ikke-fysiske eller bestående av rent lys av en annen type enn det optiske lyset vi kjenner fra vår egen virtuelle virkelighet.

Jeg sier virtuelle virkelighet, siden verdenen vi lever i egentlig er en slags datasimulasjon. Dette er dokumentert av fysikeren Tom Campbell, og underbygges også av observasjonene og teoriene til en rekke anerkjente fysikere, deriblant noen Nobelprisvinnere.

Poenget med simulasjonen er å legemliggjøre Kjærlighet (godhet).

De utenomjordiske pleier å poengtere dette (ofte telepatisk) når man møter dem, og de vet naturligvis utmerket godt hvordan simulasjonen vår fungerer. Det er også svært trolig at de har tilgang til flere høyere virkeligheter som befinner seg over vår simulasjon.

Opp gjennom historien har mennesker vært i kontakt med slike vesener og kalt dem bl.a. engler, skytsengler og guder. De har opptrådt som “hjelpere” på “den andre siden”. I ulike kulturer har de også hatt andre navn, og har vært oppfattet som andre ting enn det vi i dag oppfatter dem som. De kan velge å manifestere seg i mange former og fasonger.

Kilder

All info i denne teksten er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder. Alt kan ettergås i sømmene, og alt er basert på lett tilgjengelige vitnesbyrd fra høytstående varslere og øyenvitner som har stått frem offentlig.

Sjekk ut John Podesta, Paul Hellyer, Edgar Mitchell, Laurance Rockefeller m.fl. Noe av informasjonen kommer fra nedgraderte etterretningsdokumenter som også er lette å finne for den som vil ettergå opplysningene.

http://www.conwaydailysun.com/newsx/local-news/123978-clinton-promises-to-investigate-ufos
http://www.huffingtonpost.com/2015/02/17/john-podesta-regrets-no-ufo-disclosure_n_6699646.html
https://www.youtube.com/watch?v=ud49Gh9yYLs
https://www.youtube.com/watch?v=kpHAxxRKksQ
https://www.youtube.com/watch?v=yKQnsKzSJ1Y
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Hellyer
https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Mitchell
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Podesta
https://en.wikipedia.org/wiki/Laurance_Rockefeller
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Inouye
https://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Cooper
https://www.youtube.com/watch?v=EbFphX5zb8w
https://www.youtube.com/watch?v=Jib1B2cyWpE
https://www.youtube.com/watch?v=oHxGQjirV-c

Leserinnlegg

Dette er forfattet som et anonymt leserinnlegg. Har du en egen blogg fra før av og ønsker å nå ut til flere lesere? Visdom har først sin verdi når den deles. La Nyhetsspeilets 60.000 månedlige lesere få glede av dine tanker og innsikt. Hva venter du på?

Skriv en artikkel »

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

24 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
S Vang
S Vang
Anonym
4 måneder siden

Det er mye som tyder på at President Reagan også ble brifet om det utenomjordiske nærvær her på jorden.Gå in på BIBLIOTECAPLEYADES.NET-så til INDEX BY AREA-så til EXOPOLITCS AREA-der vil du finne PRESIDENT RONALD REAGAN-ABOVE TOP SECRET.Les og ta en vurdering selv.Reagan snakket i en tale om en mulig trussel fra utenomjordiske antagelig etter denne brifingen.

GUd
GUd
Anonym
1 år siden

lmao

Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
4 år siden

Dette lurer jeg også på : HVA ER SCALAR VÅPEN ??? I 1947 ??? HVOR FIKK DE DENNE TEKNOLIGIEN???

Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
4 år siden

Hvorfor dette HEMMELIGHOLDET ??? Og hvorfor er det INGEN DETALJERTE BESKRIVELSER AV DE PLANETENE SOM DE ANDRE MENNESKENE KOMMER IFRA ??? ELLER HUMANOIDENE ,HVA SKAL VI KALLE DEM EGENTLIG ???
JEG VIL VITE va slags samfunn de har .
Og hva med seksualitet??? Hvorfor blir dette aldri beskrevet ??? Føder de barn? Har de noen barn ? Hvorfor får vi aldri vite noe om dette ?
Og hvordan har dere fått tak i Top Secret dokumenter fra USA ??? Det er jo ikke MAJESTIC TOP SECRET Hvis dere har tilgang til det !

Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
4 år siden

Hallo, først ; dere sier at disse utenomjordiske Er fredelige : så hvorfor blir Alt holdt hemmelig ??
Og hva så om vitnene i USA hadde fått vite sannheten ,i stedet for å bli truet til taushet . Ingen ville jo trodd dem uansett!!! Se på svarene her inne : De er jo 4 år gamle ! Hvorfor er jeg den første som kommenterer på 4 år ????
VERDEN kan ikke bestå hvis ikke vi får vite sannheten . Når Jesus uteblir og Apokalypsen uteblir , så vil spørsmålene melde seg !
DERE svarer ikke på HVORFOR HOLDES ALT HEMMELIG ??? OG HVORFOR BESØKTE DISSE ALIENS JORDEN UTEN Å ÅPENBARE SEG FOR ALLE ??? ,???
DERE SIER AT GRUNNEN TIL HEMMELIGHOLDET ER TEKNOLOGIEN TIL DISSE : DE ER VEL FULLT I STAND TIL Å SELV VELGE OM DERES TEKNOLOGI SKULLE BLI KJENT FOR ALLE , SELV OM DET VILLE VÆRT EN AVSLØRING /DISCLOSURE ???
dette henger ikke sammen . Hvorfor kom disse vesener til Jorden ?????? Og hvis de ble skutt ned av USA, så var det jo ikke disse Aliens, som bestemte at teknologien skulle skjules . Altså med andre ord så kunne jo disse aliens HELT FRITT HA DELT SIN TEKNOLOGI MED HVEM SOM HELST PÅ JORDEN UTEN USAS INNBLANDING.
HVORFOR FRAMSTILLES DET SOM AT USA BESTEMMER OVER DISSE ALIENS ????!!!!!
Hvis disse aliens er så avansert så er de jo i stand til å forstå at de kan vise seg for menneskeheten ,UTEN å dele noe teknologi. Det ironiske er jo at USA muligens har deres teknologi .
Hvor kommer så all religionen ifra ???? Fantasien ????

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
7 år siden

Stille avsløring fra CIA i fersk pressemelding datert 17. januar 2017: “Jorden har blitt fast besøkt av interdimensjonelle høyteknologiske vesener fra en annen parallell dimensjon på fredelig oppdrag.”

Kilde:
https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/2017-press-releases-statements/cia-posts-more-than-12-million-pages-of-crest-records-online.html

Se de degraderte dokumentene direkte i FBI sitt arkiv:
https://vault.fbi.gov/UFO/UFO%20Part%201%20of%2016/view

Ett av de aktuelle bekreftende dokumentene er gjennomgått her:
http://www.numerologensverden.no/nytt-nedgradert-dokument-fra-fbi-jorden-har-blitt-besokt-av-fredelige-vesener-fra-en-parallell-verden/

Velg selv om du ønsker å tro disse offisielle dokumentene eller ei.

Thoralf fahsing
Anonym
8 år siden

Jeg er åpen for nye opplysninger om UFO opservasjoner og beviselige opplevelser der utenomjordiske skapninger viser seg. ;Mye av det som serveres er bare tull, men noe av det er verd vår oppmerksomhet. Årsaken til at jeg tror på dette er faktisk at jeg har sett UFO flere ganger. Alle gangene kan dette bevitnes av andre som også så dette. De fleste observasjonene har vært lysende objekter på kveldstid. En av disse objektene fulgte oss da vi kjørte bil i over 2 timer. En annen stoppet over oss, eller i nærheten av plassen der vi bor. Her kom det en lysstråle ned fra objektet. En lysstråle som om du lyser med en lommelykt i tåke. Her var det ingen tåke, så dette var merkelig. Objektet hadde ikke lys. Den mest interessante observasjonen vi hadde var da vi var i båt på fjorden. Vi så en gjenstand komme innover fjorden i overlydshastighet. Den passerte mellom oss og land, og vi så at sola reflekterte fra det, Ikke en lyd tross denne farten. avstanden til objektet var ca 300 meter. Gjendstanden forsvant innover fjorden og ble borte bal noen holmer. Et ektepar på en av øyene der inne kunne fortelle at objektet kom mot øya hvor hytta deres var og at de trodde dette fartøyet skulle kjøre på land, da det gikk rett til værs. De bel intervjuet på tv om sin observasjon..

Mr.F
Mr.F
Anonym
8 år siden

*slik at vi får denne offisielle uttalelsen om at vi ikke er alene

Mr. F
Mr. F
Anonym
8 år siden

Ønsker å informere om en norsk nettside (opprinnelig) som har samlet mye interessant informasjon om UFO-fenomenet :)

Oversikt over utført og aktiv forsking på UFO-fenomenet: http://ufoinformation.net/ufo_projects/
Oversikt over uttalelser fra høytstående personer verden over: http://ufoinformation.net/ufo-quotes/
Oversikt over nasjoners fremgang mot (den uunngåelige) ‘UFO-disclosure’: http://ufoinformation.net/ufo_disclosure_by_nation/

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Mr. F
8 år siden

Dette er bra Mr. F, men hvor er resultatet av alle disse prosjekter og forskning? Allmennheten holdes likevel i mørtnan :-(

Mr. F
Mr. F
Anonym
Svar til  Maarit M. Hanssen
8 år siden

Takk:) Allmennheten holdes dessverre fortsatt i mørtnan ja, men det er stor forskjell fra land til land med tanke på hvor mye i mørtnan allmennheten holdes. Eksempelvis her i Norge (Norden) er det ekstremt mørt :/ Men det har generelt vært fremgang siden dag 1 i globalt perspektiv. Noen av resultatene fra forskningen er tilgjengelig, noen ikke. De fleste med innsikt og kunnskap på dette emnet vet at det som skjules, skjules for en grunn (basert på tilgjengelig fakta). ‘Disclosure’ har sånn sett allerede skjedd. Nå har vi kun utfordringen med å spre kunnskapen som er håndfast, slik at vi får denne offisielle uttalelsen som at vi ikke er alene. Det er nok ikke mange år igjen (på det meste). Det er viktig at vi alle fortsetter å presse på! Det er det som har ført oss hit vi er i dag med den tilgjengelige informasjonen som er.

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Det blir Avsløring av UTENOMJORDISK LIV onsdag 20 januar i Oslo.

Har du noen gang lurt på om det lever noen andre der ute i universet et sted? Skapninger omtrent som oss?

Er det mulig at NASA underslår bevismateriale om ekte UFOer? Eller at media har streng instruks om ikke å formidle informasjon og dokumentasjon om utenomjordiske langveisfarende?

For mer info: http://www.hansgaarder.info/arrangementer/avsloring-av-utenomjordisk-liv/

smurfen
Redaksjonen
8 år siden

Artikkelforfatter har nok rett her ja, det går mot Fake Aliens invasjon for å samle verden mot en felles fiende for å få på plass en ny verden orden.
Dette gjøres med Bluebeam, Space Space weapon og ikke minst Area 51 triangel skip TR-3B Astra. media tar seg av resten….

Her forteller President Reagan til FN at de skal skape en falsk Alien invasjon for å samle verden mot en felles fiende.

President Ronald Reagan mentions Alien Threat at Fallston_ UN & National Strategy Forum

Dr Carol Rosin jobbet sammen med NASA sjef og NAZI topp Wernher von Braun der hun gikk ut å avslørte planene deres om en fake alien invasjon.

Dr.Carol Rosin A False Flag Alien Invasion

https://www.youtube.com/watch?v=P9E3Z08Wdq0

I siste Economist Magazine 2016 så ser vi også at det er avbildet en Fake Aliens invasjon dermed så kan det se ut som den kommer i år ..

http://www.nyhetsspeilet.no/2015/12/economist-magazine-2016-varsler-new-world-order-reise-2016/

http://www.roadtoroota.com/public/New_Economist_Cover_Show_Roota_Pulling_The_Plug.cfm

Her får man mer helheten om deres Aliens Agenda fra start til slutt .. :)

The Orion Conspiracy

https://www.youtube.com/watch?v=_6EB0WxAies

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  smurfen
8 år siden

Min ektemann John Christian er fra Orion. Han hoppet av fra de Onde og landet på Jorden fordi han var interessert i de psykososiale forholdene i arbeidslivet på Jorden (han jobber nå 100% som tillitsvalgt på Evry). Han valgte dette stedet, Kobbervikdalen i Drammen, som bosted for oss, fordi vi ser Orion på stjernehimmelen rett opp på huset. Han har fremdeles litt kort lunte og savner sikkert av og til hjemstjernene. Jeg er fra Sirius og forstår ham meget. Vi er begge to Steinbukker, så det blir så som så fra tid til annen. Han er interessert i Star Wars filmer og annet SCI-FI fra space over gjennomsnittet akkurat som meg. Vi kan kommunisere med hverandre telepatisk. Så det blir litt moro av og til.
De ekte utenomjordiske vil ikke invadere Jorden, så det blir nok FAKE Alien invasjon i 2016.

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
8 år siden

Fin artikkel som er i tråd med min egen oppfatning av dette fenomenet. De utenomjordiske vi har med å gjøre må utvilsomt beherske en langt mer avansert teknologi enn vår, ellers hadde de aldri greidd å komme seg hit. De fleste av dem er også trolig vennligsinnede og vil oss vel og har sannsynligvis stanset oss fra å starte en atomkrig minst en gang. Og det er jo flott. De har nok reddet oss fra å begå kollektivt selvmord.

Men her tror jeg deres inngripen stopper. Vi gjør en stor feil hvis vi setter oss ned og venter på at de skal løse våre problemer. De er ikke barnepiker for oss og bra er det for vi hadde rett og slett ikke lært stort hvis vi ikke måtte ta konsekvensene av våre egne handlinger. Det er opptil oss å styre utviklingen i en mer positiv retning. Ingen andre hverken kan eller vil gøre dette for oss. Vi må alle ta ansvar for oss selv, individuelt først og i tillegg også kollektivt.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
8 år siden

Jeg er enig i det aller meste av artikkelens innhold. Henvisningene har imidlertid ikke et tilfredsstillende format. 1) Nå er det ingen sammenheng mellom tekst og henvisninger. 2) Henvisninger til YouTube bør ha med tittelen under videoklippet, slik at man kan finne klippet igjen selv om web-adressen endres.

K
K
Anonym
8 år siden

Blant UFO-forskere råder det forskjellige hypoteser om hva fenomenet skyldes. Grovt sett er det vel snakk om to forskjellige hypoteser: Den utenomjordiske og den interdimensjonale hypotesen.

Slik jeg ser det er imidlertid ikke disse hypotesene gjensidig utelukkende. For å tilbakelegge de enorme avstandene mellom stjernene, må utenomjordiske vesener nødvendigvis være interdimensjonale. Lyshastigheten er for treg når man skal reise interstellart. Å reise gjennom en høyere dimensjon er nødvendig. Dette poengteres også av Dr. Steven Greer.

En annen viktig ting å huske: UFO-fenomenet kan skyldes mange forskjellige ting. Både “blikkbokser”, fotomanipulasjon, biologiske romvesener, vesener fra fremtiden, interdimensjonale vesener, avanserte “roboter” fra fremtiden og/eller fra andre planeter — og naturligvis også menneskeskapte militære farkoster og vesener. Trolig er alle disse fenomenene virksomme her på jorda.

K
K
Anonym
8 år siden

Redaktørene her på Speilet må forøvrig gjerne redigere inn bildene og filmene jeg selv har brukt på bloggen min. Hvis dere vil det. Faktisk kan dere godt ta hele teksten fra bloggen min, inkludert alle linkene som er integrert i teksten.

K
K
Anonym
8 år siden

Jeg er altså forfatter av artikkelen, og har også publisert den på den nye bloggen min: http://overskridelse.blogspot.no/

Der har jeg redigert teksten litt, samt lagt til mengder av hyperlinker i selve teksten, for å gjøre det enklere å sjekke noen av kildene. Og jeg har inkludert noen bilder og filmer. Jeg kommer sikkert til å redigere inn enda flere bilder, filmer og linker.
Formateringen på Blogger/Blogspot er dessverre dårlig, så det er noe kluss i det grafiske uttrykket til teksten. Ellers er det meste i orden.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
8 år siden

Takk til Nyhetsspeilet for dette leserinnlegget. Kunnskapen i innlegget er mye det samme, som vi får lese i bøkene til nå avdøde Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde. Derfor fikk jeg en god følelse, når jeg leste dette og jeg er helt enig med skribenten om sannheten om de utenomjordiske. Jeg pleier å ha kontakt med de utenomjordiske under forandret sinnstemning. Da stiller jeg spørsmål til dem og får svar inne i hodet mitt. Jeg har også hatt besøk av dem og de passer meg på. Jeg vil oppfordre de av dere, som ønsker kontakt med de utenomjordiske på forhånd å skaffe solid kunnskap om dem slik som gjennom dette innlegget og kildene. Når du får kontakt, så dukker det opp dype følelser inn i deg fra angst og redsel til dyp kjærlighet til Jorden og Univers. Du må kunne takle disse følelsene ellers kan det gå litt galt og det kan kanskje oppstå psykiske problemer. Da må du kunne snakke ut med noen, som har kunnskap om de utenomjordiske.
Hva angår Hillary Clintons statement, om at hun kommer til å arbeide for disclosure hvis hun blir valgt, som president, så det samme sa Obama, og mange flere presidenter før ham. Vi ser jo, hvordan det har gått.
Godt Nytt År 2016 til alle Nyhetsspeilets brukere og lesere!

GG99Slayer
GG99Slayer
Anonym
8 år siden

Det øverste.bilde, bare for å so først, så er vi neppe alene her i universet, men om en så teknologisk “overmakt” hadde hatt så mye teknologi som vi ikke har fantasi til å tenkte på en gang, hadde ikke disse flyvende tallerknene sett ut litt annerledes enn blikkboks av ett fly?

K
K
Anonym
Svar til  GG99Slayer
8 år siden

Hei. Det var jeg som skrev artikkelen, men jeg inkluderte dessverre ingen bilder, selv om jeg trolig burde gjort det. Jeg vet ikke noe om bildet redaksjonen har satt inn, og vet altså ikke om det viser en autentisk utenomjordisk farkost, en militær farkost eller bare en hoax.

De utenomjordiske som besøker oss er trolig på veldig forskjellige teknologiske nivåer. Noen er ihvertfall så avanserte at de er interdimensjonale og er i stand til å få objekter til å materialisere og dematerialisere seg ut av “intet”. Disse vesenene kan også kommunisere med oss når vi er inne i f.eks. dyp meditasjon. For slike vesener er det trivielt å få f.eks. “en blikkboks av et fly” til å materialisere seg for oss — hvis de måtte ønske det.

Men historien bak akkurat dette bildet kjenner jeg altså ikke.

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  GG99Slayer
8 år siden

Det aktuelle bildet viser et metallisk romskip, mens mer avanserte sivilisasjoner benytter lysskip som er mange tusen år foran vårt teknologiske samfunn. Sistnevnte observeres gjerne kun som en sterk lyskilde når de velger å synliggjøre seg og er således litt “kjedelig” å se for uinnvidde på et bilde. Om man opplever det selv i virkeligheten så er det derimot en helt annen sak.

naturloven
Abonnent
8 år siden

Nyhetsspeilet | Sannheten om det utenomjordiske nærværetHold meg oppdatert!

« Forrige artikkel

Vil du dra på space cruise?

Neste artikkel »

Hvorfor aksellererer Jordens Schumann resonans?

24
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x