Bla i tag

MJ-12

Hemmeligholdet om utenomjordisk liv – et svik mot menneskeheten?

Jorden med sine sivilisasjoner er en planet i et univers som er fullt av andre skapninger, av avanserte romskip og av ulike sivilisasjoner.

Dessverre er Jordens innbyggere i mange tiår blitt utsatt for et drakonisk, fundamentalistisk hemmelighold om at menneskene på Jorden på ingen måte er alene, hverken i universet (multiverset), i galaksen eller i vårt

Ufo
Fotografiet er hentet fra Bill Ryan hos Project Avalon som fikk det fra en venn av en venn som tok det for en del år siden i Peru.

Sannheten om det utenomjordiske nærværet

Virkeligheten er ofte langt mer fantastisk enn det fiktive. De historiske fakta om de utenomjordiske er intet unntak. Her får du sannheten om det utenomjordiske nærværet.

Tidligere forsvarsminister slår alarm

Hellyer sin nyeste bok: “The Money Mafia – a world in crisis”

10 år siden William Coopers død

USAs største fløyteblåser Bill Cooper ble drept hjemme hos seg selv av politiet 6. november 2001. Informasjonen Cooper gikk ut med er mer aktuell enn noengang.

Vitenskapen: Paradigmer, dogmer og skjulte direktiver

Thomas Kuhn vektla paradigmer og paradigmeskift i forståelsen av vitenskapens utvikling. Hvor korrekt er dette antikonspirative synet når det gjelder USA fra 1940-tallet og utover?

Hoagland & Bara (2009): Dark Mission, The Secret History of NASA

I boken til Hoagland & Bara (2009) antas NASAs dypeste agenda å være arkeologiske oppdagelser på Månen og Mars. Vi prøver å gå enda dypere. Bildet viser den berømte Cydonia-regionen på Mars med Ansiktet og D&M-pyramiden.

John F. Kennedys kamp mot oligarkiet

John F. Kennedys korte tid som president var fra første til siste måned en vedvarende kamp mot oligarksjiktets imperialisme og deres makt over statsapparatet. Foto fra 1962.