Keshes plasmarevolusjon – Del 1

2.5K visninger
5 minutter lesetid
2

Plasmateknologi bringer inn en helt ny måte å se virkeligheten på som både forklarer hvordan universet fungerer, samt gir forståelse for mekanismen bak all skapelse.

NB! Red. kommentar: Fri energi er mulig, men du må se etter andre løsninger enn Keshe og hans Magrav-løsninger. Styr unna Magrav-enhetene hvis du ikke ønsker å skuffe deg selv eller havne inn på en sti med blind tro og villede deg selv og andre i ønsket om å oppnå fri energi for deg selv og resten av verden. Se grundig test av Magrav-enhetene hos Nyhetsspeilet.no.

I videoserien: ’Kids Knowledge Workshops’, forklarer Mehran T. Keshe på en enkel og forståelig måte prinsippet bak plasma. Da dette er ny vitenskap, spiller det mindre rolle hvor mye man allerede vet, da ens viten faktisk kan hindre ny forståelse. Keshe sin forklaring er også fjern fra standard defininsjonen hvor plasma beskrives som en fjerde tilstand av materie(fast, flytende, gass, plasma= ionisert gass). Betraktning ut i fra materienivå (atomer, elektroner, molekyler) er heller ingen farbar vei.
Derfor, bli som barn igjen og start med blanke ark :-)

Hva er plasma?

(Se også informasjon i artikkelen: Hvordan lage din egen fri energi magrav generator på opptil 30KW).

 • Plasma er en dynamisk, kuleformet samling av magrav felt. Plasma er med andre ord opphav til magrav felt og er forbundet med dem.
 • Plasma utgår og skapes fra en sentral kilde(se animasjonen i begynnelsen av 2nd Kids Knowledge Seekers Workshop). Resultatet er materie.
 • Tiltrekningen mellom plasma skaper gravitasjons(tynge) kraft/felt(grav). Frastøting mellom plasma skaper magnetfelt(mag).
 • Balanse mellom tiltrekning(gravitasjon) og frastøtning(magnetisme) gir plasma med kuleform. All materie består av plasma og alt fungerer etter samme prinsipp, enten det er på atomnivå eller i et solsystem.
 • Planeten vår er altså et kuleformet plasmalegeme hvor det er balanse mellom magnetiske krefter og gravitasjonskraft.

Plasma

 • All materie består av plasma, dvs. magrav felt.
 • Det finnes kun en struktur i universet, nemlig plasma.
 • All bevegelse i universet skapes ved at plasmafelt påvirker hverandre.
 • Plasmateknologi fungerer etter de samme prinsippene som universet.

Teknologi som styres av ens bevissthet

I Frank Aunes artikkel, Garantert 3 enkle steg til fri energi, ble det nevnt at denne nye plasmateknologien styres av ens intensjon, altså hensikt. I flere av Keshes Knowledge Seekers Workshops understreker han nødvendigheten av å følge prinsippet som Maitreya betegner som Honesty of mind(1). Hva er så dette? Det vil si at det en tenker, sier og gjør skal stemme overens, ellers skaper man konflikt. Keshe nevner for eksempel verdensledere som omfavner, men som samtidig hater hverandre(2). Her er et annet tenkt eksempel som illustrer dette prinsippet. En person hevder at Keshes magravtech bare er humbug og at det aldri vil kunne virke. Likevel kjøper (eller bygger), denne personen en plasmareaktor. Vil den kunne fungere når vedkommende sier og tenker en ting og så gjør det motsatte? Systemet tester altså brukerens bevissthetstrinn og tenkemåte. Dessuten viser eksperimenter at en plasmareaktor kan styres av tankekraft og at dette fungerer uavhengig av hvor langt en befinner seg fra reaktoren(3). Sitat fra Keshe: ”Før du bygger reaktoren så be for den, da dette skaper en forbindelse. Den vil da skjønne hva du trenger, hvor mye du behøver og når(3).

I pakt med universets lover

Plasmateknologi kopierer altså virkemåten til den intelligensen som styrer og ligger bak alt. Er det ikke da logisk at et system som på et lavere trinn fungerer på tilsvarende måte som skaperens, vil kunne påvirkes og styres av vår intelligens og bevissthet? Produseres GANS, altså plasma fra flere reaktorer samtidig, vil en observere at magrav feltene som dannes, prøver å finne sin posisjon i forhold til hverandre og roterer på samme måte som i universet. En ser altså det dynamiske univers i miniatyrutgave(2).

The Peace Treaty

Før institusjoner og regjeringer får motta Keshe sin teknologi, må de skrive under på en avtale som forplikter dem til utelukkende å bruke den til fredelige formål. Se artikkelen: Verdensfred og ny teknologi.

Keshe sine forutsigelser

 • Den nye generasjonen vil ikke forbrenne kull, olje, etc, men skape energi ved interaksjon mellom magrav felt.
 • Plasmateknologi vil medføre at dagens elektroniske kommunikasjon erstattes av tankeoverføring. Det vil fungere slik at en plasmareaktor fanger opp ens persons tanker og følelser som så overføres via plasmafeltet til mottagerens reaktor, hvor alt registreres. Slik kommunikasjon via magravfelt vil være øyeblikkelig og uten tidsforsinkelse. Mobiltelefoner vil i løpet av kort tid bli avleggs(4).  Kommentar: Et annen og svært interessant bruksområde, er at en kan skape magrav feltet til hvilket som helst himmellegeme og umiddelbart forflyttes dit(kommer mer inn på dette i en senere artikkel som omhandler Keshe sin romskipsteknologi).
 • En person sine egentlige hensikter vil straks bli avslørt. Når en president holder tale, kan en med en gang finne ut om vedkommende snakker sant. Sitat: ”Tiden for falske løfter er forbi”(3). Grunnen er som nevnt, at plasmareaktoren påvirkes av tankekraft og at dette kan avleses.

Kommentar: Konger og presidenter går nå tøffe tider i møte! Ingen kommer noen vei med en bedragersk agenda! Synd dette ikke fantes da Bush & co hevdet at Osama bin Laden stod bak 11. september, da Al Gore dro rundt og lurte alle med CO2 fortellingen sin, eller da Obama vant presidentvalget i 2008 med sitt bløffe slagord: ”Change we can believe in”!

2013. Året Obama intensiverte chemtrail sprayingen
Ja, i 2013 intensiverte Obama chemtrail sprayingen! Se: Hva har skjedd med været, del 1
 • Det vil ikke lengre finnes våpen.
 • Ingen trenger å være bekymret for om de har mat til neste dag for den vil være fritt tilgjengelig for alle(5).
 • Disse endringene vil skje så raskt at ulike lands myndigheter vil ha problemer med å håndtere situasjonen.
 • En del av disse forandringene vil komme i løpet av de neste 5 årene.
 • Fremtiden er veldig lys. Det er opp til dere å endre mentalitet fra krig til kjærlighet og omsorg.
 • Dere får mer kjærlighet enn dere er i stand til å håndtere og trenger verken slåss eller hate.
 • I det øyeblikk en forstår hvordan plasma skaper bevegelse, vil en ikke trenge noen form for motorer.

Etterord

Anvendelsesområdet fri energi (magrav generator), er allerede tatt opp i flere nyere NS artikler. I disse artiklene vil derfor andre aspekter av plasmateknologi bli belyst. Siden mange nå er avventende og gjerne vil ha noe mer konkret, vil del 2 se på hvilke bevis som foreligger for at magrav teknologi virker og allerede er tatt i bruk. Del 3 vil blant annet se på den medisinske anvendelsen, altså behandling av sykdommer, nøytralisering av forurensning, samt produksjon av fødeemner(mat og drikke). Fjerde og siste del vil omhandle Keshes romskipsteknologi.

Kilder

1. Maitreyas Teachings. The Laws of Life. Share International Foundation, 2005.
1. Cup of Life. Knowledge Seekers Workshop, book 4.
2. The Third Blood Moon Eclipse. Knowledge Seekers Workshop, book 6.
3. 4th Kids Knowledge Seekers Workshop Oct 29 2014 https://www.youtube.com/watch?v=B-JTb018GO
4. 8th Kids Knowledge Seekers Workshop Nov 26 2014. https://www.youtube.com/watch?v=8-mhlq8aonM

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

2 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Tommy
Tommy
Abonnent
8 år siden

…..men har noen testet disse Magrav`ene og sett om det virker…?

Edna Santara
Edna Santara
Anonym
8 år siden

– Hm – PLASMA = Kilde-Bevissthet — Meget Interessant — Tusen Takk — <3 O:) <3 —

« Forrige artikkel

Plasma bringer fred til hjemmet ditt

Neste artikkel »

15 ferdigbygde Magrav plasmareaktorer

2
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x