Ekte terror og ikke falsk flagg denne gang?

78.6K visninger
10 minutter lesetid
1 342

NRK 22. juli: “I etterforskningen vil erfaringer fra utenlandske terroraksjoner komme godt med.” Jens Stoltenberg  22. juli : “Vi skal ikke være naive“.

Fredag 22. juli ble Norge hardt rammet av terror, 8 døde i bombeangrep i Oslo sentrum og ufattelige 68 ungdommer ble skutt og drept på AUFs sommerleir på Utøya på en helt uvirkelig og tragisk dag for Norge.

Tradisjonelt er norske medier komplett uetterrettelige i sin dekning av terroraksjoner i andre land. Nyhetsspeilet bringer her en liten  guide gjennom terror-labyrinten, som et bidrag til å forstå det som skjedde i Norge denne mørke fredagen.

Hele TV-ettermiddagen og kvelden 22. juli ble viet den norske terroren på NRK og TV2, og utsagn som “Norges 11. september“, “Svensk terror-ekspert sier at det var helt sikkert al-Qaida” og “Islamistisk terrororganisasjon har tatt på seg skylda” har føket veggimellom i de tusen norske hjem.

VGs lokaler ble knust i eksplosjonen, og TV2’s personell ble en stund nektet adgang til sine egne lokaler av Oslo-politiet. Vil dette føre til en mer hodeløs og panisk eller en mer nøktern dekning av terroren i de store mediahusenes nabolag?

Som et bakteppe for å forstå de norske aksjonene kan det nevnes at 11. september-terroren, London-terroren 7. juli 2005 og Madrid-terroren 11. mars 2004 var falsk flagg (false flag) aksjoner.

Norske nyhetsmedier har enda ikke vært i stand til å utpeke så mye som én eneste av de virkelig skyldige for disse voldsomme terroraksjonene (hhv 3.000 døde, 54 døde og 192 døde).

Hovedårsaken til dette er at vestlig etterretning er tungt inne i gjennomføringen av falsk flagg-aksjoner (i samråd med utvalgte politikere fra eget land) som dekkes over av vestlige medier, samtidig som mistanker og skyld kastes på uskyldige (som regel muslimer). Årsaken til medienes manglende etterrettelighet i terror-saker er at vestlige medier, inkl norske, er kontrollert av utenlandsk etterretning (CIA/MOSSAD).

Nyhetsspeilets sjekkliste for falsk flagg-terror vil kunne gi en indikasjon på hva som er sannheten om de norske terror-aksjonene 22. juli.

Media – kan vi få litt mer fakta, please?

Etter at terroraksjonenes fase 1 (utføringen av ugjerningene) har sunket inn kommer den media-drevne fase 2: Følelses-fokuseringen, med sterke skildringer fra overlevende, fra skadde, fra pårørende og andre involverte.

Men det er viktig at den virkelige etterforskningen kommer i gang umiddelbart, basert på CSI – Crime Scene Investigation. De første 24 timene etter grusomme forbrytelser er svært viktige, ikke minst for å holde de ferske inntrykkene opp mot hva som senere vil bli hevdet av medier og myndigheter.

Media har rapportert at politiet kvelden terroren skjedde ransaket drapsmannens leilighet i Oslo:

VG rapporterer om ransaking av drapsmannens leilighet om kvelden samme dag terroren skjedde: “Journalister og fotografer som var til stede fikk beskjed om å trekke unna”. Hvordan kunne journalister og fotografer vite hvor i Oslo politiet ville dukke opp? Dette indikerer at politiet allerede hadde lekket maskingeværmannens identitet til pressen…

Etter 11.  september-terroren førte skildringene av de mange følelsesdramaene  til at fokuset på de tekniske funn ble avsporet. Som en følge av dette råder de offisielle løgnhistoriene ennå grunnen. Med all respekt for de som er rammet, og ikke minst av hensyn til dem, er det viktig å holde et nøkternt fokus i den umiddelbare fortsettelsen. Ikke minst fordi at media i så mange tilfeller har avsporet oppmerksomheten i etterkant av store terror-hendelser.

Her er noen viktige tekniske opplysninger som nå må komme frem:

 • Hvor smalt bomben i Oslo ; på gata, inne i en bygning eller under jorden?

Det er ennå ikke blitt påvist (med bilde) hvor bomben faktisk smalt; annet enn
en vag antydning av “mellom høyblokka (som huser Statsministerens kontor)
og Olje- og energidepartementet”.

Hvis bomben var plassert der hvor tegningen i VG indikerer – ville ikke dette ha etterlatt et krater i asfalten?
 • Hva slags sprengstofftype ble benyttet i bombeangrepet i Oslo?
 • Hvordan var sprengstoffet plassert – i en bil ved Regjeringsbygget?
 • Hva slags sprengstoff  (udetonerte eksplosiver) ble funnet på Utøya av politiet/forsvaret?
 • Hvordan ble drapsmannen pågrepet – overga han seg frivillig eller fant det
  først sted  en konfrontasjon med politiet?
 • Var det kun en eller var det flere skyttere på Utøya?

 

Nyhetsspeilets sjekkliste for falsk flagg terror

 

1.  Var norske medier raskt ute med å utpeke uskyldige mistenkte?

Er gammel vane vond å vende for terror-ubrukelige NRK? Selv etter at det ble kjent at den pågrepne var lyshudet og lyshåret la NRKs reportere stor vekt på at en islamistisk organisasjon hadde tatt på seg ansvaret for terroren. På tide å få hodet opp av sanden? Denne saken er svært, svært alvorlig – og gjelder landet Norge.

NRK og andre norske medier gjorde kuvending på “Al-Qaida / islamist-sporet” (uten å ha hatt fnugg av dekning for en slik påstand, som vanlig) en god stund etter at justisminister Storberget gjorde det klart at maskingeværmannen på  Utøya var etnisk NORSK, og 32 år.

Indikasjon: NRK/VG/TV2 osv. sine glipptak om islamistiske terrorister (sic) vitner bare om at de har som oppgave å holde “krigen mot terror” (sic) varm (for fortsatt Afghanistan-okkupasjon for fortsatt CIA-profitt fra narkohandel osv.)
Dette bør ikke oppfattes som et forsøk på en cover-up i denne saken.

 

2.  Forelå det forvarsler om at terror var i gjære?

PST – Politiets Sikkerhetstjeneste har opplyst om at de ikke hadde fått forvarsler om at terror var planlagt.

Indikasjon: Hvis hele eller deler av terroren var falsk flagg skjedde det helt uten PSTs viten eller medvirkning. (Dette er naturlig uansett. PST er uglesett i det internasjonale etterretningsmiljøet pga. sin notoriske naivitet. For nordmenn er dette på sett og vis gode nyheter, da det betyr at PST neppe er i stand til å begå terrorhandlinger mot sine egne, i motsetning til CIA, MI5/MI6 osv.)

3. Var ledende norske politikere raskt ute med å utpeke antatt skyldige?

Selve muligheten av at et lands politikere skal ha kjent til planer om terrorangrep mot eget land og folk er for de fleste så uhyrlig at de fleste vil nekte å forholde seg til en slik tanke.

Dette er også en viktig grunn til at ingen av de skyldige er blitt pågrepet og dømt for de store falsk flagg terror-aksjonene:

 • 11. september: Hurtig utpekte syndebukker: “Al-Qaida-bin Laden” Skyldige: CIA-MOSSAD-Malteserordenen – Bush kjente til aksjonene på forhånd.
 • London-terroren 7. juli: Hurtig utpekte syndebukker: “Islamister inspirert av Al-Qaida”. Skyldige: MI5/MOSSAD – Blair kjente til aksjonene på forhånd.
 • Madrid-bombing 11. mars 2004: Hurtig utpekte syndebukker: “ETA – den baskiske terrororganisasjonen”. Skyldige: MOSSAD m.fl. – Aznar (spansk statsminister) var påfallende raskt ute med å beskylde ETA uten grunn.

En tommelfingererregel for utviklingen av det norske samfunnet er at “svineri” som har oppstått i USA dukker opp i Norge 10-20 år senere (fra politisk hold etc: f. eks. var det nylig innførte Datalagringsdirektivet en variant av USAs Patriot Act, som innfører økt overvåking; “vi er alle mistenkte terrrorister nå” og fratar nordmenn selvfølgelige borgerrettigheter; retten til et privatliv uten at Storebror Stat har adgang til å snuse i hva vi foretar oss til enhver tid) .

På denne bakgrunn er det ikke umulig at falsk flagg terror tas i bruk i Norge, for å fremme ulike NWO-agendaer …

Indikasjon: Statsminister Stoltenberg gjennomførte flere pressekonferanser og TV-intervjuer på terrordagen, både alene og sammen med justisminister Storberget. Begge var forsiktige med å forsøke å utpeke syndebukker og avholdt seg bevisst fra spekulasjoner ved å vise til etterforskningen osv.

 

4. Forekom koordinerte terror-aksjoner?

Koordinerte terroraksjoner (som finner sted samme dag, ofte på samme tid) er et terror-kjennetegn som er hengt rundt halsen på det innbilte terror-fugleskremselet “Al-Qaida”.

Osama bin Laden (som døde for over 9 år siden) er urettmessig beskyldt for å ha vært mesterhjernen bak koordinerte terror-aksjoner. Det er MOSSAD som er eksperten fremfor noen på koordinert terror-utførelse.

I virkeligheten er koordinerte terroraksjoner et MOSSAD-kjennetegn. MOSSAD er “verdensmestre i koordinert terror-utførelse“; ingen over og ingen ved siden. Blant MOSSADs meritter på området koordinert terror er nevnt 911/ 7/7 / Madrid – dessuten kommer Nairobi/Dar-es-Salaam (1998).

Selv om den norske 22. juli terroren faktisk var “koordinert”, er det et kompliserende element for en MOSSAD-hypotese at den arresterte norske maskingeværmannen Anders Behring Breivik, som ble pågrepet på Utøya med sitt “smoking machine gun” i hendene var utfører av terrorens andre del. Er det mulig at han fungerte som et cover up for at MOSSAD utførte bombeterroren i Oslo sentrum? Anders Behring Breivik er for øvrig frimurer.

Indikasjon: Det gjenstår å få klarlagt viktige detaljer knyttet til terrorens første del, bombingen av Oslo sentrum. MOSSAD er ikke mistenkt, da det antas svært lite sannsynlig at det foreligger en forbindelse mellom Anders Behring Breivik fra Oslo og MOSSAD. Men helt utelukkes kan det vel ikke – ikke ennå.


5. Har myndigheter og media forsøkt å “fryse” visse detaljer i publikums bevissthet?

Terroraksjoner som gis massiv TV-dekning har som kjennetegn at visse informasjoner gjentas igjen og igjen. Dette er på sett og vis naturlig, men det er viktig å legge merke til om det er visse informasjoner som hamres inn i den enkeltes bevissthet som kanskje ikke er de viktigste, og som kanskje gjentas med en hensikt…

Meldinger som media har formidlet dreier seg i stor grad om å knytte maskingeværmannen Breivik til Oslo-bombingen. (Dersom det til syvende og sist viser seg at samme mann på egenhånd utførte begge terror-aksjonene med få timers mellomrom er jo dette naturlig…):

Det gjenstår at mange tekniske detaljer fra åstedet i Oslo faller sammen med den arrestertes forklaring på hvordan bombe-terroren ved Regjeringskvartalet ble utført for å berettige medias og politiets små og store drypp på at “Vi har terroristen som stod bak begge aksjonene”. Om det blir bevist at Anders Behring Breivik utførte begge de grusomme terroraksjonene helt på egenhånd i løpet av så kort tid, vil det sette MOSSADs terror-squads helt i skyggen.

Indikasjon: Så lenge politiet indikerer at de sitter inne med ikke offentliggjort bevismateriale som knytter Anders B. Breivik til begge åstedene er det naturlig at media viser dette temaet mye oppmerksomhet. Det gjenstår at de aktuelle bevisene blir offentliggjort.

 

6. Var gjerningsmannen en mind controllert Manchurian Candidate?

Manchurian Candidates er personer som har gjennomgått mental programmering av tildels traumatiserende art innenfor psykiatri/militærvesen/etterretning til vordende drapsmenn, helt uten at deres miljø vil ane noe om det. Programmeringen som sier “Kill target X” vil kunne utløses ved hjelp av bestemte ord. John Lennons drapsmann Mark David Chapman er det mest kjente eksemplet på en manchurian candidate som har utført et drapsoppdrag for en skjult oppdragsgiver (CIA). I Chapmans tilfelle var trigger-ordet Helter Skelter, en Beatles-sang …

En annen manchurian candidate som har vært benyttet i terroraksjoner er amerikaneren Timothy McVeigh. Han ble offisielt beskyldt for å ha stått bak bombingen i Oklahoma City i 1995 som krevde 168 menneskeliv, hvorav mange barn. McVeigh ble dømt til døden for å ha stått bak ugjerningen helt alene og offisielt henrettet (henrettelsen ble imidlertid ikke utført in vivo, da han var en MK Ultra programmert manchurian candidate og følgelig en CIA agent).

Deja vu? Murray-bygningen i Oklahoma City etter falsk flagg terrorangrepet i 1995. Merk at det er vesentlig mer vrakrester på gata enn tilfellet var med Regjeringskvartalet.

Timothy McVeigh ble beskrevet som en galning og en patriot som var tilhenger av den amerikanske militia-bevegelsen (som er i mot inndragning av håndvåpen mv). Sannheten om Oklahoma-bombingen var imidlertid at hovedbombene var plassert på innsiden av bygningen og at AGENDAEN bak dette bombeangrepet var at myndighetene (under Clintons tid som president) ønsket å innføre en anti-terrorlovgivning, noe det ikke var grobunn for i befolkningen; følgelig trengtes et påskudd …

Oklahoma-bomberen Timothy McVeigh – prototypen på “den enslige terroristen”. Sprengstofferksperter, bl.a general Benton K. Partin med 30 års erfaring fra militæret med ulike våpen- og sprengstofftyper gjorde det helt klart at skadene på Murray-bygningen ikke kan ha skyldtes en kunstgjødsel-bombe alene.

Indikasjon: Likhetene mellom Oslo-bombingen og Oklahoma-bombingen er påfallende, også i forhold til de utpekte gjerningsmennene. Kan flere ha bidratt til Oslo-bombingen enn Anders B. Breivik? Det er et helt åpent spørsmål, som den videre etterforskningen forhåpentligvis vil avdekke.  Men vil vi få vite det via den etterretnings- og Stay behind-kontrollerte norske pressen om så er tilfelle? Neppe, MK ULTRA og Mind Control er blant de viktigste TABUENE for norske journalister og redaktører (TABU nr. 19, 20, 21, 22 og 23).

 

7. Vil norske myndigheter lene seg på innspill fra utlandet?

Terror er som kjent et globalt media-fenomen. Det var derfor naturlig at Oslo-terroren ble kringkastet verden rundt og at dette avstedkom en rekke reaksjoner fra fjern og nær, fra unison fordømmelse til en støtte for den 10 år lange “krigen mot terror”. President Obamas korte replikk om “the bombing and shooting in Norway” ble vist igjen og igjen på NRK og TV2. En synser fra Brookings Institute (eller noe sånt) ble sitert igjen og igjen på at han anså at Al-Qaida forbindelsen til den ferske terroren på norsk jord var uomtvistelig, osv.

Det ga en litt emmen smak da statsminister Stoltenberg begynte å gjøre rede for at norsk etterretning samarbeider med andre lands etterretning og referte til at  Storbritannias Illuminati-statsminister David Cameron  (som formelt, men ikke reelt, bestyrer terror-organisasjonene MI5 og MI6) hadde gitt uttrykk for at han “ønsket å dele sine etterretningserfaringer med Norge“. At Stoltenberg gjengav dette behøver ikke bety annet enn at han oppfattet det som en støtte i en vanskelig situasjon, at han gjenga samtalen av høflighet, og at han vet altfor lite om falsk flagg terror og vestlig etterretnings medvirkning i denne i mange av de store såkalte terroraksjonene.

Indikasjon: På basis av informasjonen som allerede foreligger om de grusomme forbrytelsene i Oslo og på Utøya er dette et anliggende som Norge må kunne komme til bunns i helt på egenhånd. Norge har et velfungerende politikorps, og en statsminister og en justisminister som har gitt åpent uttrykk for at de ønsker å komme helt til bunns i saken.

Dersom FBI bringes inn i saken vil det være et dårlig tegn.

 

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

1.3K Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Abel Danger Threat Warning: McConnell warns Joint Chiefs of Staff that British agents of the Islamic State have PKI access to the Boeing Uninterruptible Autopilots through Serco’s 8(a) UN Onion Router. http://www.abeldanger.net/2015/05/islamic-state-sympathizers-may-have.html

Threat Warning: Possible Downing of Boeing Jet – Anti-Russian Rhetoric Continues – Outstanding Provocations to “Break Russia” – Potential for Provocation In Dunbass – Will Another Attack on a Boeing Jet Occur This Summer? http://www.abeldanger.net/2015/05/threat-warning-possible-downing-of.html

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

The Real Powers behind Ferguson Police Murder of Michael Brown in the Swiss Belt +

Quote: FERGUSON MO LIES RIGHT IN THE SWISS BELT ..

Se mer i youtube kommentar

Why nazi swastika on jewish house? Beth Habad, Loubawitch & Haya Mouchka + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1954&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Quote: “In writing, I have suggested an ‘explosive event’ on 7-17-2014 and an event on 8-25-2014 may occur.”

8-14-2014 Attention Russia/GRU, Malaysia/MAS and CEO Tim Clark of Emirates: http://www.abeldanger.net/2014/08/8-14-2014-attention-russiagru.html

Quote: At the link below, scroll down to SO5 Ad-hoc Waypoints. This is the method which, if performed AFTER ACTIVATION OF BHUAP, targeted aircraft such as MH17 ( 17 July, 2014 ) and Sukhoi Superjet ( 9 May, 2012 ) can be remotely driven into terrain or contested airspace. ..

Her i Norge prioriterer de utenlandske myndighetene å kjøre det sedvanlige og idiotiske nazi-showet i Arendal på befokningas regning i inneværende uke, med masse ødeleggelser, fattigdom, svindel, løgnaktighet, tyveri, sykdom, død og sorg på samvittigheten http://www.arendalsuka.no/

Spør politikere på Arendalsuka 2014 11. – 16. august om hvorfor de har innført de facto totalforbud mot å nevne organisasjonen octogon og naziregimet i Sveits: The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Abel Danger Global Intel Agency on livestream, Fri Aug, 15 2014 8:00 PM — Fri Aug, 15 2014 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger Quote: Jesuits Ask “Who Cut The Cheese” As AD Rolls. Tennessee Governor loses ‘containment’ of Fitzpatrick McMinn legal fiasco as national attention turns on Wisconsin Brats and Curts proliferate in Athens, TN at Patriot BBQ Monday, 18 August. Meanwhile, the Jesuits continue to lose ground as Marine links MH17 ad hoc waypoint to Obama ITT Sheraton hijack and Serco NavCan Black/Red Switch Plum City – (AbelDanger.net) August 14, 2014: United States Marine Field McConnell has linked the ad hoc waypoint allegedly uploaded into the Boeing Uninterruptible Autopilot of MH Flight 17 prior to the crash near Donetsk, to Barack Obama’s alleged launch of an ITT Sheraton hijack service out of Chicago in 1996 and the Serco NavCan Black and Red Switch Network which connects the U.S. Air Force with the Department of National Defence. McConnell claims that David “Riot Club” Cameron and Nicholas (“White’s Club” Soames had ITT Sheraton set up a Black/Red Switch base in 1996 in Chicago .. Obama .. .synchronize Serco NavCan’s ad-hoc waypoint events

ADGIA http://abeldanger.net/

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Militias in the US https://www.youtube.com/watch?v=db3ky7EyX-U

Quote: The truth about the American Militia Movement

Google { oklahoma bombing site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=oklahoma+bombing+site%3Aabeldanger.net , murrah building site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=murrah+building+site%3Aabeldanger.net }

Google { timothy mcveigh site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=timothy+mcveigh+site%3Aabeldanger.net }

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Richard Gage responds to Wiesenthal Center and H.R. 1955 https://www.youtube.com/watch?v=RjnM-rSYr6s

AE911Truth Response to Mark Weitzman of the Simon Wiesenthal Center http://www.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/230-ae911truth-response-to-mark-weitzman-of-the-simon-wiesenthal-center.html

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Wiesenthal:
http://postimg.org/gallery/22t77qd6/

22/7:
-Vil angripe hatet bak 22. juli
Måtte stenge debatten.
Raymond Johansen medgir overfor NTB torsdag at det er paradoksalt at Aftenposten, under sin omtale av artikkelen der Johansen inviterer til «å ta debatten», kort tid etter måtte stenge kommentarfeltet.
http://www.namdalsavisa.no/Til_sletting/siste/Innenriks/article7456805.ece

When history repeats:

http://postimg.org/image/eov7mndcp/

Sk0gr
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Denne Raymond Johansen vurderer jeg som svært farlig.
Dette pga. hans forferdelige hatpropaganda og måten å begrense ytringsfriheten på.
Opplevde nå følgende: la inn 2 veldig korte svar på kommentarer på hans facebook side (noen få ord om hat fra Arbeiderpartiet på lik linje med annet hat og måten de fisker om stemmer på) og sirka 48 timer deretter var min facebook account deaktivert!

Er det rart at noen misliker disse maktarrogante diktatorer? I min øyne gjør de alt for å splitte og herske.
I et annet land ville jeg blitt betegnet som konfliksky og ganske upolitisk eller noe i retning sosialdemokrat, i alle fall noe venstre fra midten, her i landet faller jeg under kategori “høyreekstrem netthater” ifølge Ap sitt propaganda. Ja ja.

Arve
Arve
Abonnent
10 år siden

Fjernkontrollkapring for å få tilgang til topp elektronikkingeniørar.

http://www.jimstonefreelance.com/awacs.html

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Arve
10 år siden
Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Arve
10 år siden

Diego garcia is used by the US/UK for extraordinary rendition flights. Things and people just disappear around that area you know. It’s like a man made Bermuda Triangle! Kan dere se MH370 på bilde…:-)
http://earthlinggb.files.wordpress.com/2014/03/diego-garcia-2.jpg

Earlier, a source familiar with official U.S. assessments of electronic signals sent to geostationary satellites operated by Britain’s Inmarsat said it appeared most likely the plane had turned south over the Indian Ocean, where it would presumably have run out of fuel and crashed into the sea.
The Indian Ocean has an average depth of more than 12,000 feet, or two miles (3.5 km). This is deeper than the Atlantic, where it took two years to locate wreckage on the seabed from an Air France plane that vanished in 2009, even though floating debris quickly gave an indication of the area of the crash.
http://earthlinggb.wordpress.com/2014/03/15/malaysian-mh370-theres-at-least-one-turd-in-the-punchbowl/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Forsettelse følger…
“Malaysia being destabilised by the CIA” the pilot in command and the opposition leader Anwar Ibrahim connection.
http://earthlinggb.wordpress.com/2014/03/16/malaysia-operation-umno/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Undersøgelse: Malaysia Airlines MH370-styrt var ikke en ulykke http://jyllands-posten.dk/international/asien/ECE6805554/undersoegelse-malaysia-airlines-mh370-styrt-var-ikke-en-ulykke/

Sitat: Det, der skete med MH370, var ikke en ulykke. Det var bevidst og kalkuleret, og det skulle aldrig have lov til at ske. siger Geoff Taylor .. De to forfattere mener, at sandheden om MH370 vil chokere offentligheden og foreslår ifølge “for at undgå lignende hændelser”, at ny teknologi, som ikke kan pilles ved eller saboteres, bliver sat ind i verdens fly. ..

Gt ~ Study: Malaysia Airlines MH370 crash was not an accident http://tinyurl.com/pvxqblw

Kilde https://www.facebook.com/groups/oplysning/609126615823976/ Mer http://new.livestream.com/abeldanger/events/3094687 & http://abeldanger.net

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Arve
10 år siden

Abel Danger Global Intel Agency on livestream, Mon Jun, 30 2014 8:00 PM — Mon Jun, 30 2014 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3145449 Continued: Serco Sluts pt 2 http://new.livestream.com/abeldanger/events/3147969 Quote: Abel Danger Exposes Serco’s HOAX GONE BAD. On 24 June Emirates CEO Tim Clark publicly asked for help determining how a laptop could hack a B777. A bullshit media report included this quote “Investigators said that autopilot would had to have been manually switched on – but it’s still not known when it began running on autopilot” which is codswallop because all airliners in cruise are on autopilot so they left out the key word, “uninterruptible” autopilot. MH370 was transferred to BUAP at BITOD waypoint. We sent this to CEO Clark on Thursday 26 June: https://www.youtube.com/watch?v=3O7KZzDVm5M Meanwhile, Marine Field McConnell has Serco’s apparent use of the Red Switch Network to sell 007 Licenses to Kill on behalf of the National Command Authority, to Barack Obama’s investments in the Vanguard Group – the part owner of the assets which were moved through the Sandy Hook Elementary School at a mass-casualty event allegedly staged by Serco director Maureen Baginski and Serco staff at the U.S. DAC, Checkmate Serco MH370

Mulig scenario, flyet kapret elektronisk og landet på Diego Garcia, 1/7 av passasjerene myrdet mens de andre så på, resten får 2 millioner dollar hver, identitetsskifte og beskjed om å holde kjeft

ADGIA http://abeldanger.net/

UK Column at the Seaside – 30th June 2014 https://www.youtube.com/watch?v=zx27V2RyPQw Brian Gerrish and Mike Robinson risk the dive-bombing seagulls for the latest ATVOD news.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

#2020: Marine Links Obama Investees to Serco Body-Bag Bypass, Underground Extortion 17 http://www.abeldanger.net/2014/06/2020-marine-links-obama-investees-to.html

Quote: Plum City – (AbelDanger.net): United States Marine Field McConnell has Obama Vanguard Group investees to Serco’s apparent use of body-bag tags to bypass forensic autopsies of the victims of the 7/7 London Underground bombings and the crash of the Boeing CH-47 military helicopter – call sign Extortion 17 – in Afghanistan on 6 August 2011. ..

U.S. Marine Corps: You’ve Been Hacked – Serco Compromised The Defense Red Switch Network – Hit Teams Infiltrating Marine Air Ground Task Force Training Systems? – Future ‘Green-On-Blue’ Attacks http://www.abeldanger.net/2014/06/us-marine-corp-youve-been-hacked-serco.html

Quote: Attn: United States Marine Corps. General Joseph Dunford (next Commandant of the US Marine Corps): re: Forensic evidence suggests Serco has compromised the Defense Red Switch Network and is now in a position to infiltrate hit teams into the Marine Air Ground Task Force Training Systems for future ‘green-on-blue’ attacks. The Defense Red Switch Network (DRSN) is a dedicated telephone network which provides global secure communication services for the command and control structure of the United States Armed Forces. The network is maintained by the Defense Information Systems Agency (DISA) and is secured for communications up to the level of Top Secret SCI. “Serco Awarded $18 Million Marine Training Systems Support Contract ..

Norske, svenske, danske, finske og andre myndigheter og forsvar, who’s side are you on?

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Google { Malaysian Airlines Flight MH370 site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=+Malaysian+Airlines+Flight+MH370+site%3Aabeldanger.net }

Abel Danger Global Private Intelligence radio show live, Mon Mar 10, 2014 2:00pm EDT — 3:30pm EDT http://new.livestream.com/abeldanger/events/2829513 Quote: Boeing Uninterruptible Autopilot. Plum City – (AbelDanger.net) – March 9, 2014: United States Marine Field McConnell has linked the murders of 20 Freescale passengers on Malaysian Airlines Flight MH370 – allegedly arranged by Nicholas Mycroft Soames with Langham Hotel agents at the MI-3 Innholders Livery Company – to Hillary Clinton’s push for a Zigbee patent pool and the Serco passport tagging frauds. Boeing Uninterruptible Autopilots first exposed 27 Feb 07 in Civil Case 3:07-cv-24. Here is some video support: https://www.youtube.com/watch?v=B5C1aYniIFA

ADGPI http://abeldanger.net
.
Yanukovych`s Occult Symbols Part 2 & Russian Oligarchs in Switzerland the Master Brain of Evil +

Return of the empire, rise of the german goosesteppers in 2012, hilarious and very sad. NWO olympics + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1951&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Jeg tok opp temaet middelalderbyen Trondheim anno år 2014 i et lag av ganske garva personer med relativt lang og variert livserfaring, det ble innen 1 til 2 minutter konsensus at byen ikke kommer til å komme seg ut av middelalderen, og det ser i alle sammenhenger ut til også å gjelde nasjonen Norge, makan til mangel på gangsyn har jeg aldri observert og aldri trodd at jeg kom til å oppleve i dette Gudsforlatte landet

The new government greeted by the country’s sheeple http://www.youtube.com/watch?v=ZByOyeS8E7E

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

#1878: Marine Links MI-3 Mycroft Zigbee Hijack to Serco Freescale Tag, Plane That Never Was http://www.abeldanger.net/2014/03/1878-marine-links-mi-3-mycroft-zigbee.html

Quote: .. McConnell believes that Privy Councillor Soames, a former UK Defence Minister under the Langham Hotel habitué John Major and a skilled practitioner of MI-3 Mycroft Qui tam frauds (cf. Serco tags, FAA Contract Towers, Skynet Wi-Fi, Waco hits), ordered Baginski to stage a Zigbee hijack in which MH370 was flown to China where the high-value Freescale employees were allegedly abducted to further develop the Zigbee hijacking technology and the other passengers murdered (but someone forgot to destroy the cell phones!). ..

Google { Malaysia Airlines ring phone https://www.google.no/search?q=Malaysia+Airlines+ring+phone , Malaysian Airlines Flight MH370 site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=+Malaysian+Airlines+Flight+MH370+site%3Aabeldanger.net }

Youtube { Malaysia Airlines ring phone http://www.youtube.com/results?search_query=Malaysia+Airlines+ring+phone }

Missing Malaysia Airlines Flight MH370: Passengers’ Mobile Phones Ring But Not Answered http://www.ibtimes.co.uk/missing-malaysia-airlines-flight-mh370-passengers-mobile-phones-ring-not-answered-1439560

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Freescale produserer mye rart. Kan det være at de skulle til Kina for å oppgradere Chengdu J-20 – ett av Kinas mest moderne jagerfly?
“New VPX Solutions Announced At Bus & Board Extend GE Fanuc Embedded Systems Commitment to the VPX Standard” http://defense.ge-ip.com/news/mil-aero-insider-february-2007/n2494

Chengdu J-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Chengdu_J-20

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Her ser man status i den generelt løgnaktige og svikefulle jalla- og idiot-pressen i Norge angående denne katastrofen

Google {

MH370 site:vg.no https://www.google.no/search?q=MH370+site%3Avg.no
MH370 site:aftenposten.no https://www.google.no/search?q=MH370+site:aftenposten.no
MH370 site:dagbladet.no https://www.google.no/search?q=MH370+site%3Adagbladet.no
MH370 site:adressa.no https://www.google.no/search?q=MH370+site:adressa.no
MH370 site:bt.no https://www.google.no/search?q=MH370+site%3Abt.no
MH370 site:nrk.no https://www.google.no/search?q=MH370+site%3Anrk.no
MH370 site:tv2.no https://www.google.no/search?q=MH370+site%3Atv2.no
MH370 site:nettavisen.no https://www.google.no/search?q=MH370+site%3Anettavisen.no

}

Uten at jeg har lest så mye, er som regel bortkasta tid, vil jeg tro at de skriver omtrent det samme alle sammen, dvs har samme uinformerte og desinformerende skript-kilde

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Norsk-språklig media har ikke hosta opp noe vettugt enda, sendte informasjon til de som de ikke har klart å få med seg enda, som media i utlandet forlengst har oppdaga og offentliggjort, med et kvalifisert estimat på at det vi ta ca 40 år før norsk-språklig media oppfatter det, år 2054, tidligst

The new government greeted by the country’s sheeple http://www.youtube.com/watch?v=ZByOyeS8E7E

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Busted! Flight Radar Caught Changing Flight Path of Malaysia Flight 370! http://www.youtube.com/watch?v=hNZtz-HVy6c

Source
#1880: Marine Links MI-3 Mycroft BBC Decoys to Freescale Zigbee Clock, Serco Malacca 9/11 http://www.abeldanger.net/2014/03/1880-marine-links-mi-3-mycroft-bbc.html

It’s possible to locate the cellphones if they ring
Families: Cellphones of missing passengers still ring http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/03/11/malaysia-airlines-370-passengers-cell-phones/6285325/

Diagnosen for Norge er uten tvil senile dementia og verre i området mellom Lindesnes til Nordkapp. The new government greeted by the country’s sheeple http://www.youtube.com/watch?v=ZByOyeS8E7E

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Google {

MH370 serco site:vg.no https://www.google.no/search?q=MH370+serco+site%3Avg.no
MH370 serco site:aftenposten.no https://www.google.no/search?q=MH370+serco+site:aftenposten.no
MH370 serco site:dagbladet.no https://www.google.no/search?q=MH370+serco+site%3Adagbladet.no
MH370 serco site:adressa.no https://www.google.no/search?q=MH370+serco+site:adressa.no
MH370 serco site:bt.no https://www.google.no/search?q=MH370+serco+site%3Abt.no
MH370 serco site:nrk.no https://www.google.no/search?q=MH370+serco+site%3Anrk.no
MH370 serco site:tv2.no https://www.google.no/search?q=MH370+serco+site%3Atv2.no
MH370 serco site:nettavisen.no https://www.google.no/search?q=MH370+serco+site%3Anettavisen.no

}

Alle søk: 0 treff. Serco er nevnt ca et dusin ganger til sammen i disse unorske militære mafia mediebedriftene, og så langt ingen ganger i.f.m. Malaysia Airlines flight MH370. Her er det masse å hente for tabu-listen norskspråklig media anvender, åpenbart felles skriptet i alle kanaler og analer, snakker om å dumme seg ut så ettertrykkelig og synlig

Google { MH370 serco MH370 serco site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=MH370+serco+site:abeldanger.net }

Abel Danger Global Private Intelligence radio show live, Wed Mar 12, 2014 2:46pm EDT — 3:46pm EDT http://new.livestream.com/abeldanger/events/2835784 Quote: Serco’s Chinese Snatch, part 2, no nsa listeners

Serco’s Chinese Snatch, part 1 http://new.livestream.com/abeldanger/events/2834511

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Abel Danger Global Private Intelligence on livestream, Mon Jun, 23 2014 8:00 PM — Mon Jun, 23 2014 9:31 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3126198 Obama Veteran Abuse Ends Serco

ADGPI http://abeldanger.net/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Emirates’ Clark Sees MH370 Investigation Deficiencies http://www.faama.org/2014/06/04/emirates-clark-sees-mh370-investigation-deficiencies/

Quote: Emirates Airline President Tim Clark is demanding more transparency in the investigation of the disappearance of Malaysia Airlines flight MH370. “We are the largest operator of the Boeing 777 in the world. I need to know how anybody could interdict our systems,” Clark told Aviation Week in an interview on the sidelines of the International Air Transport Association’s (IATA) annual general assembly in Doha, Qatar. “Something is not right here and we need to get to the bottom of it.” ..

Source
Abel Danger Request: Contact Requested Concerning MH370 – Investigation Deficiencies – FAA Managers Association – Urgent Safety Related Information http://www.abeldanger.net/2014/06/abel-danger-request-contact-requested.html#more

Quote: URGENT SAFETY RELATED INFORMATION. President Tim Clark is asking for. [ http://www.faama.org/2014/06/04/emirates-clark-sees-mh370-investigation-deficiencies/ ] I am the retired Delta pilot that traveled to Malaysia in April to explain how the aircraft was commandeered. I need to have Tim Clark or a safety/ops type contact me ASAP. Field McConnell, +001 715 307 8222 or fieldmcc@yahoo.com or @fieldmcc. Field McConnell, fieldmcc@yahoo.com, @fieldmcc ________ Emirates’ Clark Sees MH370 Investigation Deficiencies .. Please go here for audio: http://directory.libsyn.com/episode/index/id/2870696

Hello Norway. Fly med Emirates .. http://postimg.org/image/nsanskced/89d6382b/
Chemtrail from Emirates Airlines over Trondheim Norway, February 11 2014 1:35 pm, route E to W https://www.youtube.com/watch?v=XdjutkFWDcI

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Russia “Puzzled” Over Malaysia Airlines “Capture” By US Navy http://www.whatdoesitmean.com/index1753.htm

Quote: A new report circulating in the Kremlin today prepared by the Main Intelligence Directorate of the General Staff of the Armed Forces (GRU http://eng.mil.ru/ ) states that Aerospace Defence Forces (VKO http://eng.mil.ru/en/structure/forces/cosmic.htm ) experts remain “puzzled” as to why the United States Navy “captured and then diverted http://www.reuters.com/article/2014/03/14/us-malaysia-airlines-radar-exclusive-idUSBREA2D0DG20140314 ” a Malaysia Airlines civilian aircraft from its intended flight-path to their vast and highly-secretive Indian Ocean base located on the Diego Garcia http://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Garcia atoll. ..

Obama Threatens Several Governors – I Do Not Trust You http://www.liveleak.com/view?i=54b_1393979633

Quote: Texas Governor Rick Perry presented a chilling summary of Obama’s meeting with a group of governors at the White House on Monday. ..

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Voice370 beeseeches the government of Malaysia to provide the original, unadulterated sets of data!!! If you have nothing to hide, then releasing the data to third party analysis should clear you, right? http://postimg.org/image/f6kmi7gkh/ In facebook http://tinyurl.com/mls5pol

Google { Voice370 https://www.google.no/search?q=Voice370 }

Abel Danger Global Private Intelligence on livestream, Wed Jun, 11 2014 8:00 PM — 9:30 PMCET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3087973 Quote: The Voice of Satan’s Servants-West Point. If Field McConnell is permitted to introduce the parents of an Extortion 17 SEAL in Minneapolis on 14 July, 2014 he will clearly state that servants of Satan are covering up Pat Tillman and Extortion 17 assassinations. Field McConnell has linked Maureen Baginski’s apparent use of the Serco Red Switch Network to move her agents through Prisons, Airport Towers and Hotels on a ‘P.A.T.H.’ of crime – to the shadow track of SIA Flight 68, allegedly imputed with navigation timing signals needed to trigger a Catastrophe Bond (Cat Bond) after MH Flight 370 had been hidden at its Cat IIIc-landing crime scene. McConnell notes that Red Switch Network operations to hide planes and trigger bonds requires the synchronization of patented devices from different companies (e.g. Boeing, Honeywell and Inmarsat) to guide, control and track the SIA and MH aircraft and he is therefore totally un-surprised that Serco agents operate the communication systems along a P.A.T.H. of crime including [ redacted ]

ADGPI http://abeldanger.net/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Upcoming Cloud-Centric Crime Scene Investigation (C2CSI) Radio – July 1, 2014 http://www.abeldanger.net/2014/06/upcoming-cloud-centric-crime-scene.html

Quote: Illuminati or corporate rico?, racketeer influenced and corrupt organizations .. Abel Danger v. Serco Sluts In Oz: Checkmate ..

911 Aerodynamics Impossible Speed, Air Density, Drag, Air Resistance, Aeronautics & Nazi Templars + https://www.youtube.com/watch?v=Lw9XbfbIdms&index=2&list=PLqQQFOVUZBLjgH4Gitubq27cMd1ZdPcZD

Quote: BECAUSE OF THE DRAG AND FLUTTER AN AIRLINER CANNOT FLY AT 900KM/H AT 400M ALTITUDE WITHOUT TOTAL DESINTEGRATION ..

Albert Pike swiss right hand Phileas Walder, Palladian order, US civil war & Lincoln assassination + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1953&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

MH370 – Commentary to AD – CNN Becomes the Laughing Stock – CNN Reporter Fired – Millions Spent on Wag-The-Dog Search http://www.abeldanger.net/2014/05/mh370-commentary-to-ad-cnn-becomes.html

Quote: A very interesting turn of events. For those who have been following this farce. 1) CNN became something of a laughing stock for its endless hours of speculation/simulation of what may have happened to Flight 370. Every possible alternative was explored and televised ad infinitum. 2) Eventually the CNN reporter assigned to the endless hours in the flight simulator was fired due to a “wardrobe malfunction” (his clothes were to casual!). What we learn from this is that CNN takes this disappeared flight EXTREMELY SERIOUSLY and PROFESSIONALLY or at least they did so right up until Field McConnell announces that he will demonstrate a remote controlled hijack via the Boeing Uninterruptable Auto Pilot fitted to this aircraft!!! Suddenly Field McConnell is told he cannot as he is locked out of the simulator and that consequently this one possibility is “off limits” to any kind of demonstration! Meanwhile hundreds of millions of tax payer dollars are being spent in phoney searches trying to prop up the hoax of the disappeared airplane and its 270 or so victims. So next time you strap a Boeing aircraft to your backside remember that the same anti hijack gear is installed up front and that you too might disappear if the sky pirates named by McConnell figure that there is money to be made from this thriving business. Good luck ! ..

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

”Overført til et savnet fly som får ufortjent mye oppmerksomhet betyr det, -at flyet er oppdiktet og finnes kun i din hjerne, vasket av massemedia og det alternative..”
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/02/kommer-sivilisasjonen-var-i-lopet-av-kort-tid-til-a-bli-fullstendig-forandret/comment-page-3/#comment-107639

”Her kommer nærmere begrunnelse for at det vi ser er narrespill, og ja, fra frimurerklanen.”
”og det russiske flyet som styrtet i et fjellområde i Indonesia hadde rett før avgang besøk av en mann som symboliserte Poseidon (4).”
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/kilometerlangt-objekt-falt-ned-i-vulkan-i-mexico/comment-page-2/#comment-91777

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Unprecedented! 13 Aircraft Vanish From Radar In Heart of Europe! https://www.youtube.com/watch?v=gbY7HKHt9Kk

“.. Abel Danger Global Private Intelligence on livestream, Fri Jun, 13 2014 8:00 PM — 9:30 PM CET ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-20/#comment-109506

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Attention: Tim Clark of Emirates – Five Critical Questions – QRS11 – Honeywell Embedded BHUAP – AIMS Software – Mode-S Transponder – Hijack Patent – The Wild Goose Chase Continues http://www.abeldanger.net/2014/06/attention-tim-clark-of-emirates-five.html

Quote:

+{

Attention CEO Tim Clark of Emirates:

The FLOW CHART alluded to is an image attached to this post. We have copied the five tough questions we would suggest Malaysia should have asked of Boeing after my visit to Kuala Lumpur of 17-20 April, 2014.

Likely BHUAP Development and Integration History http://1.bp.blogspot.com/-kn_2PdakZhA/U6uajN4POWI/AAAAAAAAM6o/qiN1_m7pKio/s1600/bhuap+flow+chart.jpg Copy: Bigger format http://postimg.org/image/ifn70idll/

1. Can the QRS 11 control the flight of a BHUAP FBW airliner?

2. Have you and/or Honeywell embedded BHUAP, as per your public statement on 3 March 2007, hidden as your patented unauthorized flight detector within the AIMS software, which can be deployed from outside of the aircraft to remove power from the cockpit thus denying Pilot Authority, leaving the AIMS to directly control the ACE’s and flight surfaces through the embedded FCC as per Autopilot instruction, just like Honeywell has stated they have been researching with Airbus for years before 9/11, or like this diagram you drew up for the patent?

3. Have you fixed the loophole whereby the AIMS can be accessed through the Mode-S Transponder?

4. Why did you not consult the US pilots like Honeywell has done in the EU about the hijack patent?

5. Did you upset Lufthansa by telling them about these patented un-optional extras, and did you tell MAS the same when they purchased the 777’s in good faith?

I believe a response might be either a blatant lie or an uncomfortable silence. After asking Boeing these questions, Emirates and Malaysia might ask the same 5 questions of ALPA experts specifically President Lee Moak and apparent Legal Experts Suzanne Kalfus and James Johnson who withheld this information from Judge Rosemary M. Collyer the Judge who erred when she dismissed my Civil Case 1:08-1600 (RMC) based on what I suggest was an ALPA FRAUD UPON THE COURT. That fraud has resulted in Hull Losses of Air France 447, the Sukhoi Superjet Indonesia 2012 and now the ‘overdue’ MH370 which I believe landed at Diego Garcia at 0651 Kuala Lumpur time, 8 March, 2014 during a 72 hour shutdown of the transient alert operation at FJDG.

The image above has been shared with MAS, Malaysia and ALPA as well as with Michael Huerta of FAA and David Tochen of NTSB.

I hope this information will help Emirates Airline continue to have safe operations with the world’s largest B777 fleet.

If I can be of further assistance, do not hesitate to call, write, email or visit our Global Ops Office in Plum City, Wisconsin.

We will dedicate our radio show of Friday, June 27, 2014 to the global exposure and explanation of this communication between Abel Danger, Emirates, MAS, FAA, NTSB and ALPA. Serco will also be copied as they trained both the Malaysian ATC folks and Australian SAR folks who participated in the WILD GOOSE CHASE.

Best Regards,

Field McConnell
Global Ops Director
Abel Danger Global Intel Agency
+001 715 307 8222 401
Main Street
Plum City WI 54761

}+

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Abel Danger Checkmates Emirates Airline – Boeing UNINTERRUPTIBLE AUTOPILOT – Civil Case 1:08-1600 (RMC) – Hull Losses – Hacking Autopilots – Three Layers of Security Violated – Backdoor on Honeywell – Malicious Capture http://www.abeldanger.net/2014/06/abel-danger-checkmates-emirates-airline.html

Quote: Okay, everyone, baby steps at first. Being on autopilot in cruise is not newsworthy, ALL airliners are on autopilot when in cruise configuration. Who will be the first news outlet to use the entire title that will solve this mess UNINTERRUPTIBLE? Civil Case 1:08-1600 (RMC) was filed in September, 2008. The subject of the lawsuit was the BOEING UNINTERRUPTIBLE AUTOPILOT. That suit was timed after Adam Air 574 and Kenya Airways 507 were hull loss incidents involving UNINTERRUPTIBLE autopilots. More important are the three that occurred after the Lawsuit was in play: Air France 447, Sukhoi Superjet Demo jet Indonesia May 2012, and MH370. With the first four they were HULL LOSS incidents as they were all 4 destroyed. With MH370 it was a LOST HULL incident because Australia, Malaysia, Serco and others would have the gullible sheep believe a B777 can be lost, vanish without a trace. It is most probable that the jet landed safely at FJDG at 0651 Kuala Lumpur time on 8 March. To anticipate the next move of the cornered crooks, google [ 25 March + CSCL Uranus + MH370 + Abel Danger ] and you will see that on 25 March, 2014 Abel Danger said that the airframe of a B777 will be dropped from a Chinese ship into an Australia search box to be found by parties complicit in the first electronic commandeering of MH370. The second commandeering got it safely to FJDG. This subject will be explained to Emirates, FAA and NTSB tomorrow on a live radio show the link to which will be available at AbelDanger.net ABEL not Able AbelDanger.net This is not rocket science, the BUAP has been installed on B777s since 1995. Google [ BUAP + ATI + MH370 + Abel Danger ] CEO of Emirates publicly asked for information regarding HACKING AUTOPILOTS; Mr Clark, here is our response to your request: Attention: Tim Clark of Emirates – Five Critical Questions – QRS11 – Honeywell Embedded BHUAP https://www.youtube.com/watch?v=3O7KZzDVm5M Now let the world watch what the reaction is from the biggest operator of B777s in the world. Checkmate.

Related
#2016: Marine Links London Company 370 Hijack to Bullingdon Spot-Fixed Crime Scene, Baginski Body Bags http://www.abeldanger.net/2014/06/2016-marine-links-london-company-370.html

Annet men også relatert. La merket til at enkelte UK Column videoer i youtube nå er satt til status privat og således ikke mulig å se. Følgende artikkel med video viser at det aksjoneres mot ytringsfriheten

UK Regulators Come Down On UK Column – BBC Budget: £3.6 Billion – UK Government Begins Assault On Internet Dissent – Attempted ATVOD Regulation/Censorship – “Too Television-Like” – UK Column Broadcasts From Car Studio http://www.abeldanger.net/2014/06/uk-regulators-come-down-on-uk-column.html

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Abel Danger Global Private Intelligence on livestream, Fri Jun, 27 2014 8:00 PM — Fri Jun, 27 2014 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3137598 Quote: Serco’s MH370 Emirates Exposure. Emirates CEO requested an explanation of how a person with a laptop in the cabin of a B777 could hack the BUAP. Abel Danger explained it to him. Lets see what CEO Tim Clark does with [ BUAP + ATI + MH370 + Abel Danger ] now in this aviation safety chess game. Field McConnell has linked the MH 370 autopilot hijack of March 8 – apparently arranged by investees of the London Company of Virginia – to Bullingdon Club spot-fixed crime scenes on Diego Garcia, where the killing of passengers was allegedly stopped when Serco director Maureen Baginski had filled a pre-determined number of body bags and whistleblowers had accepted the Bullingdon pay off. McConnell claims that London’s White’s Club gamblers, including Nicholas Soames and David ‘Bullers’ Cameron hired Baginski as Serco National Security Advisor in 2009 to manage a Bullingdon spot-fixed racket allegedly launched with the London Co. bombing of the Alfred P. Murrah Building .. https://www.youtube.com/watch?v=3O7KZzDVm5M

ADGPI http://abeldanger.net/

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Annemarie Desloges And Naguib Damji Killed In Kenya Mall Attack http://www.huffingtonpost.ca/2013/09/21/annemarie-desloges_n_3969059.html, google { annemarie desloges https://www.google.no/search?q=annemarie+desloges }

Abel Danger radio show live, Wed Sep 25, 2013 2:00pm EDT — 4:00pm EDT http://new.livestream.com/accounts/1990801/events/2425889 Quote: Abel Danger’s Royal Dump Flushed. September 24, 2013 United States Marine Field McConnell has linked his sister Kristine Marcy’s use of the Department of Justice’s MI-3 Joint Automated Booking System (‘JABS’) to pedophile traps apparently designed by the late Anne Dunham in the late ’80s at the Lahore Hilton for The Innholders’ Livery Company and the Foreign Fugitive File allegedly used by Marcy’s MI-3 associates to deploy the Somali hit team which killed Canadian Border Services Agency liaison officer, Annemarie Desloges, in the Westgate mall in Nairobi on Saturday 21st September 2013. See #1: http://www.abeldanger.net/2010/02/abel-danger-mischief-makers.html McConnell is inviting his sister to sue him for libel or arrange a contract killing during his presentation to The Deborah Interviews Show at the Saxe Theater in Planet Hollywood in Las Vegas on the 16th October, 2013. and to make it easier for her to deploy a JABS Foreign Fugitive hit team to find

Abel Danger http://abeldanger.net/ Google { annemarie desloges site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=annemarie+desloges+site:abeldanger.net }

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Brian Gerrish at Bilderberg 2013; «Exposing Common Purpose» ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/arets-bilderberg-vorspiel-blir-onsdag-30-mai-i-oslo/comment-page-9/#comment-102481

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Et review, som kanskje noen kan lære noe av, i dag er det 2013, de beste analytikkerne jeg kjenner konkluderte, ingen falsk flag, samme som artikkelen. Seinere dukket det opp nye data på nyhetspeilet, og konklusjonen er nærmest 100% motsatt, falsk flag. Dette tok jo relativ lang tid. det som er litt skremmende er hvor få som klarer å gjøre om på sine konklusjoner, selv om de blir introdusert med nye data som er 100% i mot tidl. konklusjon(er).

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

One Day After Russian Asylum for Snowden: Obama Administration Launches Terror Scare

http://www.globalresearch.ca/o

————————————————————————–

PUMP UP THE VOLUM

rimelig paranoia i usa om dagen
tekjeler blir trekt fra markedet pga visse likheter med en diktator
ÆRKE HELT RIKTIG NAVLA

http://www.google.no/imgres?im

http://ipad.dagbladet.no/2013/08/03/nyheter/edward_snowden/utenriks/varslere/nsa/28515573/

Hentet fra kommentarfeltet til artikkelen.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Vil du slette denne her Hans, feilpostet.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

The military media propaganda is there as programmed: CBS: – En stor terroraksjon er underveis, og teamet er på plass http://www.dagbladet.no/2013/08/04/nyheter/krig_og_konflikter/politikk/28522348/ gt ~ CBS: – A major terrorist attack is underway, and the team is in place http://tinyurl.com/klnjkyx * We have to set up a clean-up crew to prosecute the responsible nazi-marx people in the military media complex and elsewhere

“Hvem er dette individet?, google { barak mounir ubayd ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/obamas-fodselsattest-beviselig-falsk/comment-page-4/#comment-100569

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

OPERATION BLACKJACK WARNING 08/01 – 08/17

Quote: VR To – U.S. To Shut Multiple Embassies On Sunday http://youtu.be/v7QP3vXR-2A More than 5,000 members of the military and civilians from across the country are taking part in the two-week, large-scale disaster response exercise. The scenario is a nuclear terrorist attack in Columbus, Ohio—and the backdrop is as close to the real thing as it gets. More http://fox59.com/2013/07/31/indiana-at-center-of-national-terror-attack-training-exercise/ Operation Blackjack Info – The Story Of A Series Of Terrorist Nuclear Attacks http://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries/4220575/Blackjack.html Operation Blackjack (Full Slide Show)

Jericho Trailer

Also See – Nuclear Terror Attack Drill By DAHBOO77 http://youtu.be/X1QbVES26bQ Video Backdrop Used Stock Image. Video Editing By Adobe After Effects http://www.adobe.com/products/aftereffects.html

Source,
Abel Danger radio show, Fri Aug 2, 2013 2:14pm EDT — 3:06pm EDT http://new.livestream.com/accounts/1990801/events/2296882 Quote: Operation Blackjack Obama Cameron.

Washington-Indianapolis-Portland-Phoenix Operation WIPE Assumption Parish, LA Goodyear AZ Indianapolis IN Yellowstone MT AMEC

Abel Danger http://abeldanger.net/

“New Information Dissolves Illusions About Vaccines—And They’re All Illusions ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/nytt-nasjonalt-vaksineregister-vaksinepresset-oker/#comment-100533

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

August 1, 2013 – Threat Window – Operation Blackjack – remnants of Haig’s OCTOpus – Cisco air gap for SIPRnet and NIPRnet platforms – RCMP E Division http://www.abeldanger.net/2013/08/august-1-2013-threat-window-operation.html Quote: Source: C2CSI – Abel Danger http://presidentialfield.com/8-1-2013-threat-window-operation-blackjack Attention US, UK, CA official personnel: Abel Danger believes Operation Blackjack could be caused to go from exercise to live just as Amalgam Virgo/Global Guardians went live on the morning of 9/11. .. Personnel in a position to SWITCH have 2 bad choices: ..

“Nazi Rat Line & Devil`s Pass from Swiss Red Cross for Eichmann, Mengele, Barbie, Priebke & Klement ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/hjelpeorganisasjoner-i-s%C3%B8kelyset/comment-page-4/#comment-100537

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

#1626: Marine Links Sidley’s Signal Systems Cisco Hacks to Jason’s Bombardier Spot-Fixed Racks http://www.abeldanger.net/2013/07/1626-marine-links-sidleys-signal.html

Quote: Plum City – (AbelDanger.net). United States Marine Field McConnell has linked Sidley Austin’s apparent development of a Signal Systems Cisco hacking community for online-games services to clients, to Jason McLean’s alleged bookmaker-agency role in establishing a spot-fixed mass-casualty body count for a Bombardier Alvia Series 730 train as it came off its tracks in Spain at 96-112 mph on July 24, 2013. ..

Fleetwood Mac – Greatest Hits 1988 (full) https://www.youtube.com/watch?v=2w9QM9JmTWQ

«Ny kamera modell under oppseiling med 60*zoom+ og bra video funksjonalitet ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/nar-himmelen-faller/comment-page-10/#comment-100403

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Abel Danger Say’s: Buena suerte, queso pollas – SES and NSAWW Killing Americans? – Peach Tree Road Race – Who owns the Shopping Center? – WARNING: False Flags Approaching http://www.abeldanger.net/2013/07/abel-danger-says-buena-suerte-queso.html

Quote: Dear Eric Holder of USDOJ and Dick Bent of RCMP: We explained who had the capacity to attack Canada back on 2 May of 2009. You both did JACK SHIT to protect Canada. We explained to you numerous times who was doing the false flags including Aurora, Cudahy, Sandy Hook and Boston Marathon and you two parties again did JACK SHIT. Therefore, we have altered our protocol. From this point forward we will give you 18 hours, or less, warning of upcoming FALSE FLAG Attacks. If something UNSAVORY occurs in Atlanta, Georgia tomorrow during the PEACH TREE ROAD RACE between Lindbergh and Peachtree Battle, do not blame us, we warned you. If, however, it does not occur, feel free to credit us, Abel Danger. Do you guys know who owns the SHOPPING CENTER nearest the point of INTENDED impact? Well, do ya? The Class of 1979 at Annapolis was the LAST CLASS WITH BALLS, LCWB. Look at the effluence that followed that class and look at the tactical MAJIK that preceded it. Field 715 307 8222 Annapolis ’71, see also Chic Burlingame and Albert Schaufelberger III ..

Google { atlanta georgia peach tree road race lindbergh peachtree https://www.google.no/search?q=atlanta+georgia+peach+tree+road+race+lindbergh+peachtree }

You Too can be a CAPTAIN SHERLOCK

“Dette er i høyeste grad tverrfaglig og beskriver bl.a. mange kjente politiske ledere og andre som har deltatt og deltar i satanistiske organisasjoner som ekspempelvis new age bevegelsen…” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/sa-hvorfor-bli-frikvinne-og-hvordan-ga-fram-artikkel-1-av-to/comment-page-3/#comment-99815

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Message from the stream, quote:

+{

there is major likelyhood of a coup to be initiated by either military or executive authority soon. some say it will be several nuclear strikes in major cities in usa,my guess it is something else!

THEY DONT EVEN HAVE TO USE NUKES. THERE WILL MORE LIKELY BE AN ATTACK FROM ABOVE ON SEVERAL GRIDS…they will call it a cyber attack!

people without power or their ways of communicating with authorities or family is a sure recipe for chaos. and it could last several weeks. by that time the FEMA camps and DHS-and NATIONAL GUARD UNITS WOULD HAVE ROAD ACCESS LIMITED AS WELL. RADIO FREQUENCIES WOULD BE SWITHCHED TO AN OLD SIDEBAND LOW BAND MODE SO THAT DIGITAL FREQUENCIES OF NORMAL MILITARY WOULD BE BYPASSED…ANOTHER HUGE PROBLEM!

get ready for martial law folks. in this climate of uncertainty and anger in america it will not take much for the deprived and the depraved to start looting and shooting. thus giving your benevolent government more incentive to enact a long term martial law and gun confiscation.
Report · 11:42am
IronFist666^.
Report · 11:45am
“the beleivers” check out this movie for clues as to what may really send this world and its evil into a spin
}+

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“World Rulers are Satanic Fascist Pharaohs Hiding in Switzerland + ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/utenriksministeren-som-bilderberg-novise-blant-krigsforbrytere/comment-page-3/#comment-99443

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

#1352 Marine Links Harper Entrust, Obama Spread-Bet Keys to Climate-Change Body Count In Algérie http://www.abeldanger.net/2013/01/1352-marine-links-harper-entrust-obama.html Quote: Plum City – (AbelDanger.net). United States Marine Field McConnell has linked Harper’s Entrust and Obama’s Illinois spread-bet keys to the climate-change hostages’ body count for a Canadian false-flag attack on a gas plant in Algérie. ..

“Emne: Nyhetstips, januar-quiz #2. hvem er så dette? ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/hvorfor-i-all-verden-sprayer-de/comment-page-8/#comment-94239

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Pure evil, Valerie Jarrett, quote: “After we win this election, it’s our turn. Payback time. Everyone not with us is against us and they better be ready because we don’t forget. The ones who helped us will be rewarded, the ones who opposed us will get what they deserve. There is going to be hell to pay. Congress won’t be a problem for us this time. No election to worry about after this is over and we have two judges ready to go.”

Google { valerie jarrett https://www.google.no/search?q=valerie+jarrett , valerie jarrett site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=valerie+jarrett+site%3Aabeldanger.net }, youtube { valerie jarrett https://www.youtube.com/results?search_query=valerie+jarrett }

In facebook http://tinyurl.com/al7qotm

«#1352 Marine Links Harper Entrust, Obama Spread-Bet Keys to Climate-Change Body Count In Algérie ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/07/ekte-terror-og-ikke-falsk-flagg-denne-gang/comment-page-75/#comment-94240

Seitasis
Seitasis
Abonnent
11 år siden

Algerie, for en gang skyld en genuin/ekte terroraksjon. Men masse media klarer vel å lage et mysterium ut av denne hendelsen også, Selv om aksjonen skjedde ved grensen mot Libya og ingen av terroristene snakket med Malisk dialekt (etter det jeg har oppfattet fra TV’en) snakkes det masse om terroristene fra Mali.

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

– Det måtte denne tragiske saken til for å få til endringer

Eksperter er glad for at Faremo ønsker kursendring innen norsk rettspsykiatri, men advarer mot fallgruber.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Eksperter-hilser-Faremos-utspill-velkommen-men-advarer-samtidig-7080262.html

« Forrige artikkel

Terrorister bomber Norges regjering?

Neste artikkel »

Er alle høyrefolk potensielle terrorister nå?

1.3K
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x