Ekte terror og ikke falsk flagg denne gang?

78.5K visninger
10 minutter lesetid
1 342

NRK 22. juli: «I etterforskningen vil erfaringer fra utenlandske terroraksjoner komme godt med.» Jens Stoltenberg  22. juli : «Vi skal ikke være naive«.

Fredag 22. juli ble Norge hardt rammet av terror, 8 døde i bombeangrep i Oslo sentrum og ufattelige 68 ungdommer ble skutt og drept på AUFs sommerleir på Utøya på en helt uvirkelig og tragisk dag for Norge.

Tradisjonelt er norske medier komplett uetterrettelige i sin dekning av terroraksjoner i andre land. Nyhetsspeilet bringer her en liten  guide gjennom terror-labyrinten, som et bidrag til å forstå det som skjedde i Norge denne mørke fredagen.

Hele TV-ettermiddagen og kvelden 22. juli ble viet den norske terroren på NRK og TV2, og utsagn som «Norges 11. september«, «Svensk terror-ekspert sier at det var helt sikkert al-Qaida» og «Islamistisk terrororganisasjon har tatt på seg skylda» har føket veggimellom i de tusen norske hjem.

VGs lokaler ble knust i eksplosjonen, og TV2’s personell ble en stund nektet adgang til sine egne lokaler av Oslo-politiet. Vil dette føre til en mer hodeløs og panisk eller en mer nøktern dekning av terroren i de store mediahusenes nabolag?

Som et bakteppe for å forstå de norske aksjonene kan det nevnes at 11. september-terroren, London-terroren 7. juli 2005 og Madrid-terroren 11. mars 2004 var falsk flagg (false flag) aksjoner.

Norske nyhetsmedier har enda ikke vært i stand til å utpeke så mye som én eneste av de virkelig skyldige for disse voldsomme terroraksjonene (hhv 3.000 døde, 54 døde og 192 døde).

Hovedårsaken til dette er at vestlig etterretning er tungt inne i gjennomføringen av falsk flagg-aksjoner (i samråd med utvalgte politikere fra eget land) som dekkes over av vestlige medier, samtidig som mistanker og skyld kastes på uskyldige (som regel muslimer). Årsaken til medienes manglende etterrettelighet i terror-saker er at vestlige medier, inkl norske, er kontrollert av utenlandsk etterretning (CIA/MOSSAD).

Nyhetsspeilets sjekkliste for falsk flagg-terror vil kunne gi en indikasjon på hva som er sannheten om de norske terror-aksjonene 22. juli.

Media – kan vi få litt mer fakta, please?

Etter at terroraksjonenes fase 1 (utføringen av ugjerningene) har sunket inn kommer den media-drevne fase 2: Følelses-fokuseringen, med sterke skildringer fra overlevende, fra skadde, fra pårørende og andre involverte.

Men det er viktig at den virkelige etterforskningen kommer i gang umiddelbart, basert på CSI – Crime Scene Investigation. De første 24 timene etter grusomme forbrytelser er svært viktige, ikke minst for å holde de ferske inntrykkene opp mot hva som senere vil bli hevdet av medier og myndigheter.

Media har rapportert at politiet kvelden terroren skjedde ransaket drapsmannens leilighet i Oslo:

VG rapporterer om ransaking av drapsmannens leilighet om kvelden samme dag terroren skjedde: «Journalister og fotografer som var til stede fikk beskjed om å trekke unna». Hvordan kunne journalister og fotografer vite hvor i Oslo politiet ville dukke opp? Dette indikerer at politiet allerede hadde lekket maskingeværmannens identitet til pressen…

Etter 11.  september-terroren førte skildringene av de mange følelsesdramaene  til at fokuset på de tekniske funn ble avsporet. Som en følge av dette råder de offisielle løgnhistoriene ennå grunnen. Med all respekt for de som er rammet, og ikke minst av hensyn til dem, er det viktig å holde et nøkternt fokus i den umiddelbare fortsettelsen. Ikke minst fordi at media i så mange tilfeller har avsporet oppmerksomheten i etterkant av store terror-hendelser.

Her er noen viktige tekniske opplysninger som nå må komme frem:

 • Hvor smalt bomben i Oslo ; på gata, inne i en bygning eller under jorden?

Det er ennå ikke blitt påvist (med bilde) hvor bomben faktisk smalt; annet enn
en vag antydning av «mellom høyblokka (som huser Statsministerens kontor)
og Olje- og energidepartementet».

Hvis bomben var plassert der hvor tegningen i VG indikerer – ville ikke dette ha etterlatt et krater i asfalten?
 • Hva slags sprengstofftype ble benyttet i bombeangrepet i Oslo?
 • Hvordan var sprengstoffet plassert – i en bil ved Regjeringsbygget?
 • Hva slags sprengstoff  (udetonerte eksplosiver) ble funnet på Utøya av politiet/forsvaret?
 • Hvordan ble drapsmannen pågrepet – overga han seg frivillig eller fant det
  først sted  en konfrontasjon med politiet?
 • Var det kun en eller var det flere skyttere på Utøya?

 

Nyhetsspeilets sjekkliste for falsk flagg terror

 

1.  Var norske medier raskt ute med å utpeke uskyldige mistenkte?

Er gammel vane vond å vende for terror-ubrukelige NRK? Selv etter at det ble kjent at den pågrepne var lyshudet og lyshåret la NRKs reportere stor vekt på at en islamistisk organisasjon hadde tatt på seg ansvaret for terroren. På tide å få hodet opp av sanden? Denne saken er svært, svært alvorlig – og gjelder landet Norge.

NRK og andre norske medier gjorde kuvending på «Al-Qaida / islamist-sporet» (uten å ha hatt fnugg av dekning for en slik påstand, som vanlig) en god stund etter at justisminister Storberget gjorde det klart at maskingeværmannen på  Utøya var etnisk NORSK, og 32 år.

Indikasjon: NRK/VG/TV2 osv. sine glipptak om islamistiske terrorister (sic) vitner bare om at de har som oppgave å holde «krigen mot terror» (sic) varm (for fortsatt Afghanistan-okkupasjon for fortsatt CIA-profitt fra narkohandel osv.)
Dette bør ikke oppfattes som et forsøk på en cover-up i denne saken.

 

2.  Forelå det forvarsler om at terror var i gjære?

PST – Politiets Sikkerhetstjeneste har opplyst om at de ikke hadde fått forvarsler om at terror var planlagt.

Indikasjon: Hvis hele eller deler av terroren var falsk flagg skjedde det helt uten PSTs viten eller medvirkning. (Dette er naturlig uansett. PST er uglesett i det internasjonale etterretningsmiljøet pga. sin notoriske naivitet. For nordmenn er dette på sett og vis gode nyheter, da det betyr at PST neppe er i stand til å begå terrorhandlinger mot sine egne, i motsetning til CIA, MI5/MI6 osv.)

3. Var ledende norske politikere raskt ute med å utpeke antatt skyldige?

Selve muligheten av at et lands politikere skal ha kjent til planer om terrorangrep mot eget land og folk er for de fleste så uhyrlig at de fleste vil nekte å forholde seg til en slik tanke.

Dette er også en viktig grunn til at ingen av de skyldige er blitt pågrepet og dømt for de store falsk flagg terror-aksjonene:

 • 11. september: Hurtig utpekte syndebukker: «Al-Qaida-bin Laden» Skyldige: CIA-MOSSAD-Malteserordenen – Bush kjente til aksjonene på forhånd.
 • London-terroren 7. juli: Hurtig utpekte syndebukker: «Islamister inspirert av Al-Qaida». Skyldige: MI5/MOSSAD – Blair kjente til aksjonene på forhånd.
 • Madrid-bombing 11. mars 2004: Hurtig utpekte syndebukker: «ETA – den baskiske terrororganisasjonen». Skyldige: MOSSAD m.fl. – Aznar (spansk statsminister) var påfallende raskt ute med å beskylde ETA uten grunn.

En tommelfingererregel for utviklingen av det norske samfunnet er at «svineri» som har oppstått i USA dukker opp i Norge 10-20 år senere (fra politisk hold etc: f. eks. var det nylig innførte Datalagringsdirektivet en variant av USAs Patriot Act, som innfører økt overvåking; «vi er alle mistenkte terrrorister nå» og fratar nordmenn selvfølgelige borgerrettigheter; retten til et privatliv uten at Storebror Stat har adgang til å snuse i hva vi foretar oss til enhver tid) .

På denne bakgrunn er det ikke umulig at falsk flagg terror tas i bruk i Norge, for å fremme ulike NWO-agendaer …

Indikasjon: Statsminister Stoltenberg gjennomførte flere pressekonferanser og TV-intervjuer på terrordagen, både alene og sammen med justisminister Storberget. Begge var forsiktige med å forsøke å utpeke syndebukker og avholdt seg bevisst fra spekulasjoner ved å vise til etterforskningen osv.

 

4. Forekom koordinerte terror-aksjoner?

Koordinerte terroraksjoner (som finner sted samme dag, ofte på samme tid) er et terror-kjennetegn som er hengt rundt halsen på det innbilte terror-fugleskremselet «Al-Qaida».

Osama bin Laden (som døde for over 9 år siden) er urettmessig beskyldt for å ha vært mesterhjernen bak koordinerte terror-aksjoner. Det er MOSSAD som er eksperten fremfor noen på koordinert terror-utførelse.

I virkeligheten er koordinerte terroraksjoner et MOSSAD-kjennetegn. MOSSAD er «verdensmestre i koordinert terror-utførelse«; ingen over og ingen ved siden. Blant MOSSADs meritter på området koordinert terror er nevnt 911/ 7/7 / Madrid – dessuten kommer Nairobi/Dar-es-Salaam (1998).

Selv om den norske 22. juli terroren faktisk var «koordinert», er det et kompliserende element for en MOSSAD-hypotese at den arresterte norske maskingeværmannen Anders Behring Breivik, som ble pågrepet på Utøya med sitt «smoking machine gun» i hendene var utfører av terrorens andre del. Er det mulig at han fungerte som et cover up for at MOSSAD utførte bombeterroren i Oslo sentrum? Anders Behring Breivik er for øvrig frimurer.

Indikasjon: Det gjenstår å få klarlagt viktige detaljer knyttet til terrorens første del, bombingen av Oslo sentrum. MOSSAD er ikke mistenkt, da det antas svært lite sannsynlig at det foreligger en forbindelse mellom Anders Behring Breivik fra Oslo og MOSSAD. Men helt utelukkes kan det vel ikke – ikke ennå.


5. Har myndigheter og media forsøkt å «fryse» visse detaljer i publikums bevissthet?

Terroraksjoner som gis massiv TV-dekning har som kjennetegn at visse informasjoner gjentas igjen og igjen. Dette er på sett og vis naturlig, men det er viktig å legge merke til om det er visse informasjoner som hamres inn i den enkeltes bevissthet som kanskje ikke er de viktigste, og som kanskje gjentas med en hensikt…

Meldinger som media har formidlet dreier seg i stor grad om å knytte maskingeværmannen Breivik til Oslo-bombingen. (Dersom det til syvende og sist viser seg at samme mann på egenhånd utførte begge terror-aksjonene med få timers mellomrom er jo dette naturlig…):

Det gjenstår at mange tekniske detaljer fra åstedet i Oslo faller sammen med den arrestertes forklaring på hvordan bombe-terroren ved Regjeringskvartalet ble utført for å berettige medias og politiets små og store drypp på at «Vi har terroristen som stod bak begge aksjonene». Om det blir bevist at Anders Behring Breivik utførte begge de grusomme terroraksjonene helt på egenhånd i løpet av så kort tid, vil det sette MOSSADs terror-squads helt i skyggen.

Indikasjon: Så lenge politiet indikerer at de sitter inne med ikke offentliggjort bevismateriale som knytter Anders B. Breivik til begge åstedene er det naturlig at media viser dette temaet mye oppmerksomhet. Det gjenstår at de aktuelle bevisene blir offentliggjort.

 

6. Var gjerningsmannen en mind controllert Manchurian Candidate?

Manchurian Candidates er personer som har gjennomgått mental programmering av tildels traumatiserende art innenfor psykiatri/militærvesen/etterretning til vordende drapsmenn, helt uten at deres miljø vil ane noe om det. Programmeringen som sier «Kill target X» vil kunne utløses ved hjelp av bestemte ord. John Lennons drapsmann Mark David Chapman er det mest kjente eksemplet på en manchurian candidate som har utført et drapsoppdrag for en skjult oppdragsgiver (CIA). I Chapmans tilfelle var trigger-ordet Helter Skelter, en Beatles-sang …

En annen manchurian candidate som har vært benyttet i terroraksjoner er amerikaneren Timothy McVeigh. Han ble offisielt beskyldt for å ha stått bak bombingen i Oklahoma City i 1995 som krevde 168 menneskeliv, hvorav mange barn. McVeigh ble dømt til døden for å ha stått bak ugjerningen helt alene og offisielt henrettet (henrettelsen ble imidlertid ikke utført in vivo, da han var en MK Ultra programmert manchurian candidate og følgelig en CIA agent).

Deja vu? Murray-bygningen i Oklahoma City etter falsk flagg terrorangrepet i 1995. Merk at det er vesentlig mer vrakrester på gata enn tilfellet var med Regjeringskvartalet.

Timothy McVeigh ble beskrevet som en galning og en patriot som var tilhenger av den amerikanske militia-bevegelsen (som er i mot inndragning av håndvåpen mv). Sannheten om Oklahoma-bombingen var imidlertid at hovedbombene var plassert på innsiden av bygningen og at AGENDAEN bak dette bombeangrepet var at myndighetene (under Clintons tid som president) ønsket å innføre en anti-terrorlovgivning, noe det ikke var grobunn for i befolkningen; følgelig trengtes et påskudd …

Oklahoma-bomberen Timothy McVeigh – prototypen på «den enslige terroristen». Sprengstofferksperter, bl.a general Benton K. Partin med 30 års erfaring fra militæret med ulike våpen- og sprengstofftyper gjorde det helt klart at skadene på Murray-bygningen ikke kan ha skyldtes en kunstgjødsel-bombe alene.

Indikasjon: Likhetene mellom Oslo-bombingen og Oklahoma-bombingen er påfallende, også i forhold til de utpekte gjerningsmennene. Kan flere ha bidratt til Oslo-bombingen enn Anders B. Breivik? Det er et helt åpent spørsmål, som den videre etterforskningen forhåpentligvis vil avdekke.  Men vil vi få vite det via den etterretnings- og Stay behind-kontrollerte norske pressen om så er tilfelle? Neppe, MK ULTRA og Mind Control er blant de viktigste TABUENE for norske journalister og redaktører (TABU nr. 19, 20, 21, 22 og 23).

 

7. Vil norske myndigheter lene seg på innspill fra utlandet?

Terror er som kjent et globalt media-fenomen. Det var derfor naturlig at Oslo-terroren ble kringkastet verden rundt og at dette avstedkom en rekke reaksjoner fra fjern og nær, fra unison fordømmelse til en støtte for den 10 år lange «krigen mot terror». President Obamas korte replikk om «the bombing and shooting in Norway» ble vist igjen og igjen på NRK og TV2. En synser fra Brookings Institute (eller noe sånt) ble sitert igjen og igjen på at han anså at Al-Qaida forbindelsen til den ferske terroren på norsk jord var uomtvistelig, osv.

Det ga en litt emmen smak da statsminister Stoltenberg begynte å gjøre rede for at norsk etterretning samarbeider med andre lands etterretning og referte til at  Storbritannias Illuminati-statsminister David Cameron  (som formelt, men ikke reelt, bestyrer terror-organisasjonene MI5 og MI6) hadde gitt uttrykk for at han «ønsket å dele sine etterretningserfaringer med Norge«. At Stoltenberg gjengav dette behøver ikke bety annet enn at han oppfattet det som en støtte i en vanskelig situasjon, at han gjenga samtalen av høflighet, og at han vet altfor lite om falsk flagg terror og vestlig etterretnings medvirkning i denne i mange av de store såkalte terroraksjonene.

Indikasjon: På basis av informasjonen som allerede foreligger om de grusomme forbrytelsene i Oslo og på Utøya er dette et anliggende som Norge må kunne komme til bunns i helt på egenhånd. Norge har et velfungerende politikorps, og en statsminister og en justisminister som har gitt åpent uttrykk for at de ønsker å komme helt til bunns i saken.

Dersom FBI bringes inn i saken vil det være et dårlig tegn.

 

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

1.3K Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Drapstallene stiger mot skandalenivået i norsk historie:
«SENTRUM POLITISTASJON (Dagbladet): Politiet har akkurat avsluttet et koordineringsmøte, og innkalte i natt til pressekonferanse på Sentrum politistasjon nfor å orientere om massakrene i Oslo og Utøya i dag.

Der bekreftet politidirektør Øystein Mæland at det er minst 80 drepte etter skytingen på AUF-leiren på Utøya.

– Det har tatt tid å søke på området. Det vi vet nå er at det er minst 80 drepte på Utøya. Det sier seg selv at det gir noen dimensjoner til hendelsen der ute som er helt ekspesjonell.

Det vil si at det er til sammen minst 87 drepte etter dagens to hendelser.»
http://www.dagbladet.no/2011/07/23/nyheter/terror/utoya/17423175/

At en frimurer høyreekstremist av en nazist har klart å drepe så mange mennesker direkte og indirekte på en dag alene, beviser at vi mennesker fortsatt lever i den primitive etikk- og moralløs alderen.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

For dag før massedrapene, var Jonas Gahr Støre på Utøya med følgende erklæringen:
«Jonas Gahr Støre: – Okkupasjonen må opphøre, muren må rives og det må skje nå

Utenriksministeren ble møtt med krav om at Norge må anerkjenne en palestinsk stat da han besøkte AUFs sommerleir torsdag.»
http://politisk.tv2.no/nyheter/st%C3%B8re-om-israel-palestina-konflikten-%E2%80%93-okkupasjonen-ma-opph%C3%B8re-muren-ma-rives-og-det-ma-skje-na/

Ifølge en fjernet blogger, var det faktisk Mossad som stod bak igår dagens terroraksjoner. Undrer hvorfor den opprinnelige blogg var fjernet? :D
http://northerntruthseeker.blogspot.com/2011/07/norway-bombing-has-stench-of-mossad-all.html

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Det er akkurat pga av hensyn til de pårørende at vi er oppe hele natta og prøver og graver informasjonen rundt hva som egentlig hendte under terroraksjonen Fredag:
«Det har vært spekulert i om den antatte gjerningsmannen Anders Behring Breivik var alene om terroranslaget.

bt.no får i natt opplyst at gjerningsmannen snakket i headset under massakren. Dette skal flere øyenvitner ha observert.

Hvorvidt dette indikerer at flere kan ha skutt, er foreløpig et åpent spørsmål. Politiet har foreløpig ikke svart klart på om de tror det er flere gjerningsmenn involvert.»
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/80-drept-p-Utya-2541721.html

Hvis det viser seg å stemme ifølge vitneforklaringer, virker det som om Anders ikke var helt alene allikevel. Han fikk tydeligvis «instruks» i headsettet som han kommuniserte med under massakren av AUFs over 80 ungdommer :(

Hva slags info fikk han i headsettet?

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Jeg er enig Arif. De siste opplysninger om mannens bakgrunn, både som norsk og frimurer!, setter dette i et helt nytt perspektiv. Nå har vi ikke slemme muslimer å skylde på. Nå er det en av våre egne. Det er en psykologisk blast, som vil forvirre og forstyrre den mest innbarkede anti-multikulturell. Hva skjer

Det er min påstand, at de fleste ikke forstår og ser hvem fienden er. Med frimurer-koblinger, er vi plutselig ubønnhørlig nødt til å se på okkulte anliggender. Hvordan opererer en mind-controlled manchurian candidate? Vi har mange vitnemål fra super-soldiers, avlet av NWO for spesielle black-psy-ops. Dette er en psy-op, uansett dens grusomme omgang og rekkevidde.

Jeg skriver ikke i disrespekt for de berørte. Jeg er i dyp sjokk over hendelsene. Men jeg vil ikke la min hunch hindre meg fra å printe hva jeg antar er det varmeste bevis. Den frimurerske kobling. Dette er ikke et angrep på frimurere fra min side. Det finnes gode frimurere i lavere grader. Men dette er regissert og piloted fra et nivå som ligger på breddegraden til Bohemian Grove. Dette er et angrep på vår bevissthet fra demonkratiet NWO.

Jeg bønnfaler folk å se den virkelige fienden. De har satt oss på et hamsterhjul, for å trette oss ut. Mistenkeliggjøre og anklage våre egne. OSS, mennesker. Alle.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

«Dette har Breivik planlagt lenge….han er en gal, iskald, psykopatisk, men rasjonell mann.»

Rasjonell? Hvor rasjonell er det å drepe 87+ uskyldige mennesker kun for å beskytte sin selvbestemt ideologi om konservatisme med rot i Viennalæreskolen, som igjen er tuftet på «drømmer» Judeo-Kristen sivilisasjonen med hat mot islamk-muslimsk verden? :)

Ser ikke mye «rasjonell» personlighet bak Anders, jeg.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Mole sier:
23. 07. 2011 kl. 15:57
Fredag kveld melder svenske og amerikanske medier at en gruppe som kaller seg «Helpers of the global jihad» skal ha påtatt seg ansvaret for bombeeksplosjonen i Oslo.
http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/terrorgruppe-tar-paa-seg-ansvaret-3544508.html

gexern
gexern
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Og? De og en del andre terroristorganisasjoner? De spenner jo ben på hverandre for å kreve ansvaret for disse hendelsene.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Bak sosialismen står Kommunismen.
Bak kommunismen står Frimureriet.
Bak Frimureriet står kapitalen.
Denne dokumentaren forteller: Hvordan frimureriet bygde opp Kommunismen

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Har det streifet tankene dine om at kanskje enkelte som poster her har maktposisjoner gexern?

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Lynx Veritas
12 år siden

Jaha. Breivik har kopiert ord for ord «manifestoet» til en annen kjent CIA-mind kontrollert puppet. Nemlig UNA-bomberen Ted Kascynski http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7725223

Den fienden vi står overfor, planlegger ikke noe på måfå og spontant. Denne roboten Breivik har vært et verktøy som har vært groomed i lang tid for å sette han i aktiv modus når tiden var inne. Bestialiteten tilsier at dette ikke er et menneske. Hvem eller rettere hva er Anders Breivik http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/mindcontrol2/appendix03.htm
http://truthsurvival.com/2011/02/16/synthetic-biology-humans-playing-god/

Det er på tide å se hva vi står overfor

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

Vitner sier han hadde ørepropper. For ikke å høre sine egne skudd og skrik.

Dette er en iskald elitistisk massemorder som brukte regjeringskvartalet som en avledning for det han egentlig skulle, skyte ungdomspolitikere fra AUF på Utøya. Til og med dagen var planlagt lenge. De i Oslo var ikke så farlig med, mange var på ferie og mange hadde gått hjem. Utøya var målet.
Og det måtte skje i går, for da var Gro Harlem Brundtland der og sikkerheten mindre enn da Gahr Støre v ar der og i dag da Stoltenberg skulle komme.

Dette har Breivik planlagt lenge….han er en gal, iskald, psykopatisk, men rasjonell mann. Her er det ingen falske flagg, muslimer, bare en mann som har vært gal og planlagt dette lenge blant annet ved å opprette et firma som kunne få fatt i kunstgjødsel.

Saken er på mange måter oppklart.

Nå må vi sørge, stå sammen. Mange av oss vil kjenne tenåringene eller pårørende. Det er ingenting muffens med dette. Det finnes onde mennesker med varig svekkede sjelsevner som kan gjøre slikt fordi de tror de er høyt over oss andre.

Dette er ikke tid for konspirasjoner, men for å stå sammen og innse hva enkeltmennesker kan gjøre. Mot oss alle.

Jeg er i sjokk og i sorg, vet ikke engang hvorfor jeg skriver her, men bare må.

IKKE TENK KONSPIRASJON ANNET ENN AT HAN KAN HA HATT NOEN MEDHJELPERE: IKKE NOE MER ENN DET!

Tenk på de døde og de pårørende og på at vi er en nasjon i sorg som står sammen.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Beate Szanday
12 år siden

“Dette har Breivik planlagt lenge….han er en gal, iskald, psykopatisk, men rasjonell mann.”

Rasjonell? Hvor rasjonell er det å drepe 87+ uskyldige mennesker kun for å beskytte sin selvbestemt ideologi om konservatisme med rot i Viennalæreskolen, som igjen er tuftet på “drømmer” Judeo-Kristen sivilisasjonen med hat mot islamk-muslimsk verden? :)

Ser ikke mye “rasjonell” personlighet bak Anders, jeg.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Beate Szanday
12 år siden

Hva er det med denne Caps-lockingen?

Fikk du med deg denne artikkelen ang. kunstgjødsel, Beate?
http://www.veteranstoday.com/2011/07/23/norway-notes/

Vi kan nok gå ut fra at militærfolk vet hva de snakker om.

Beate: hvordan har det seg at disse «iskalde rasjonelle terroristene» som planlegger ting i årevis aldri greier å skade en eneste VIP?

barbar
barbar
Abonnent
12 år siden

«- Jeg kunne høre flere serier med skyting, og det kunne virke som om det kom fra flere forskjellige steder, sier Onsager til Aftenposten.no.

Hun forteller at hun oppfattet skytelydene som forskjellige.»

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4180908.ece

Kommuniserte han med andre som allerede var på plass? De snakket om udetonerte bomber, han må jo ha gått med en svær ryggsekk for å få plass til all den ammoen og bombene hvis han gjorde det alene.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Og med dette har «fredsnasjonen» Norge tronet med førsteplass i spree-killing:
«A spree killer is someone who embarks on a murderous assault on two or more victims in a short time in multiple locations. The U.S. Bureau of Justice Statistics defines a spree killing as «killings at two or more locations with almost no time break between murders.»[1]»
http://en.wikipedia.org/wiki/Spree_killer#List_of_spree_killings

Aldri før i historien har et menneske alene klart å drepe så mange personer på forskjellige steder samtidig. Må innrømme at Anders må være den smarteste og kanskje den mest onde mannen etter Quisling i norsk historie :(

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Dette var kanskje en ond manns verk, men det er absolutt nødvendig å spørre hva som har gjort han ond?

– Var han barnevernsbarn? Er dette en hevn fordi han som ung ble røvet tra hjemmet sitt av barnevernet? Jeg vet ikke, men vi må alla spørre oss dette spørsmålet.

– Har han blitt ødelagt av psykiatrien og pykiatriske medikamenter, og da spesielt i barneårene? Dette kan også ha gitt han hevntanker og samtidig gjort han følelseskald.

– Han var medlem av en frimurerlosje. En kan spørre seg om miljøet i visse slike losjer fremmer visse former for mentale holdinger til andre menneker. I dette tilfelle resulterte det i en tragisk enmannsraid. Men hva resulterer de samme holdninger i hvis personen er en maktperson og kan få utløp for dem i den stilling en har.

– Og så må en spørre om han er blitt hjernevasket til å gjøre disse handlingene av noen som profitterer på dem,

En kan sikkert legge en rekke lignende spørsmål til lista og som vi kan være sikre på at myndighetene og massemedia IKKE stiller.

Dette er politisk ukorrekte spørsmål i en slik situasjon, spørsmål som anses som direkte upassende å stille, men for alle som elsker frihet, er det helt nødvendig å stille disse spørsmålene.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Det er nå offisielt. Anders var inspirert av Vienna læreskolen og er hardbaket sionist:
«Uansett, fremover anser jeg konsolidering av kulturkonservative krefter på alle 7 fronter som det viktigste, i Norge og i alle Vest Europeiske land. Det er essensielt at vi jobber for at alle disse 7 frontene bruker Vienna school of thought eller i hvertfall deler av den som grunlag for 20-70 års-kampen som ligger forran oss.

Boken heter forresten 2083 og er på engelsk, 1100 sider).

For å oppsumere Vienna school of thought:

– Kulturkonservatisme (anti-multikulturalisme)
– Mot Islamisering
– Anti-rasistisk
– Anti-autoritært (motstand mot alle autoritære hat-ideologier)
– Pro-Israel/forsvarer av ikke-muslimske minoriteter i Muslimske land
– Forsvarer av de kulturelle aspektene ved kristendom
– Å avsløre Eurabia prosjektet og Frankfurt skolen (ny-marxisme/kulturmarxisme/multikulturalisme)
– Står ikke for en økonomisk politikk og kan dermed samle alt fra sosialister til kapitalister»
http://www.document.no/anders-behring-breivik/

Mer om Anders sionistiske og frimureri lenker:
http://forum.davidicke.com/showthread.php?p=1060062459

Det er latterlig hvordan gang på gang gjennom historien, dukker det opp folk som Mussolini, Hitler, Stalin, Mao osv, som stadig ønsker å beskytte den ene og forkaste den andre. Anders var en av dem som beskyttet Israel, sionister, kristne, samt kastet bort alt som hadde med islam og muslimer å gjøre. På en måte ignorte han bare verdens 1,5 milliarder muslimer som ikke-eksisterende :D

Typisk egotrip for en hjernevasket sionist som han hadde blitt etter å ha lest alle disse ensidige islam-muslim fiendtlige bøkene / nettsidene ;)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

arifkarim;

Det er på tide at du lukker kjerften din.

Jævla idiot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cortex5x
cortex5x
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Ja huff, informasjon er forferdelig og må stoppes.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  cortex5x
12 år siden

Vær så snill…

Om det noensinne har vært en tid for å vise at man har et hjerte og en hjerne, så er det nå.

Slik det ser ut av kommentarfeltene skulle man tro at de hjerne- og hjerteløse har samlet seg her inne.

Forstå at det er en tragedie av ufattelige proposjoner som har rammet oss. Det er mennesker som har mistet sine nærmeste, barn, foreldre, venner og kjærester.

Hva enn informasjon du eller andre måtte tro dere sitter inne med i denne saken, så er og blir det en hån mot ofrene og de etterlatte å spekulere vilt rundt en tragedie som dette som idioten arifkarim gjør i dette tilfellet.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  cortex5x
12 år siden

Vandalf skrev.
Slik det ser ut av kommentarfeltene skulle man tro at de hjerne- og hjerteløse har samlet seg her inne.

Forstå at det er en tragedie av ufattelige proposjoner som har rammet oss. Det er mennesker som har mistet sine nærmeste, barn, foreldre, venner og kjærester.

Mole.
140 barn dør hver dag av sult i hungersnødområdet.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10096981

FN fastslår at sult er verdens største skandale.

Et barn dør hvert sjette sekund
http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article451790.ece

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  cortex5x
12 år siden

Og poenget ditt er?

At det ikke er så ille det som har skjedd?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Hold selv kjefta di!!!
«- Mot hat-ideologier
«Jeg bruker nå disse midlene til å kunne jobbe fulltid med å videreutvikle/markedsføre Viennaskolen», skriver Behring Breivik i desember 2009.

Viennaskolen er en antiislamistisk ideologi som Behring Breivik er tilhenger av.

Noen kjerneverdier er antiislamisering, anti-autoritet og «motstand mot alle autoritære hat-ideologier», Pro-Israel og forsvar av kristen kultur.»
http://www.dagbladet.no/2011/07/23/nyheter/innenriks/terror/utoya/17425781/

Det var ekstrem hat mot islam, muslimer og venstre-siden som førte til gårsdagens terroraksjoner på norsk jord. Hva har sionisme med Viennalæreskole å gjøre? Jødene har blitt kastet ut av europeiske land mange ganger før 1948. Hele greia lukter svidd, konspirerert av sionistene på høyre-siden…

Per Johnsen
Per Johnsen
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Ny her på «speilet» og dette er min første kommentar..

Bare så det er sagt så er jeg helt enig med Vandalf…
Det virker som dere svelger alt av «info» som dukker opp her på speilet uten et fnugg av tvil…
Nå har jeg vel satt standarden for mine innlegg,og markert mitt ståsted i forhold til alle disse søkte teoriene dere fremsetter her.
Ikke sånn og forstå at jeg stoler blindt på myndighetene,men noen av innleggene her er helt borti natta..

Michelle
Skribent
12 år siden

Forferdelig trist det som har skjedd, uvirkelig,
ja la oss Sammen tenne Lyset i våre Hjerter
og Enorm Takk til Alle som hjelper de lidende ♡

Busserulls
Busserulls
Abonnent
12 år siden

Det er helt forferdelig! Snakk om å forhåndsdømme. Under en time etterpå var det flere kommentarer og artikkel om falsk flagg. Da sa jeg at hva om noen høyeeksteme står bak og ikke muslimer, om det var falsk flagg da også? Men det passte ikke inn i propagandaen. Men det gjorde det ikke, så da var NS raskt ute med ny artikkel. Har forslag til ny konspirasjon denne gangen: han hadde jo bakgrunn i frimurere=illuminati. Han har nok fått vite at det er Stoltenberg og Co som er den onde NWO leder i Norge via her. og det likte han ikke. Så da skulle han hevne seg. Kom igjen! Konspirer. Det er jo fragmenter av sannhet her, det er jo vanligvis nok til å lage infomøte teorier fra en annen verden! Det som skremmer meg er at jeg tror flertallet av NS sine skribenter selv tror på det de skriver… Spørmålet er vel om jeg blir sensurert/slettet, eller om jeg får 3 sifret minustomler!

Medusa555
Medusa555
Abonnent
12 år siden

Si meg, alle dere synske her inne: Hvordan har det seg at dere ikke forutså dette? Dårlig dekning?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Medusa555
12 år siden

Joda Medusa555 dette var forutsett mens de var i planleggingsstadiet, og vi snakker ikke om en gjerningsmann her for jeg vet at minst en av de involverte var militær!

Min kommentar 26.02.2010:

Når det gjelder våres herlige smurfen så skrev han ovenfor her at faren for terror er minimal, dessverre må jeg denne gangen si meg uenig med ham, tror vel det er første gang jeg er uenig med smurfen, men terrorfaren i Norge er stor. Det brygges nemlig på noe, og det kommer ikke fra muslimene som de nå har skapt opptakten til at folket skal tro, de verste terroristene er landenes egne myndigheter.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/stopp-medias-og-regjeringens-undertrykkelse-av-enkeltindivider-i-vart-samfunn/comment-page-14/#comment-20454

Medusa555
Medusa555
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

«Det brygges nemlig på noe» er en rimelig vag formulering, og ble framsatt for halvannet år siden. Neppe noe som kvalifiserer til synskhet.

Jeg tenker på alle dem som påstår de kan snakke med bestefaren min og «se» hvilken farge han har på skjorta. Eller hun på Schrödingers katt for en stund siden som kunne «se» en ulykke som kom til å hende henne. Eller alle de som tilbyr tjenestene sine på Teletorget. Og Snåsamannen. Og disse: http://www.alternativ.no/markedsplassen/medium.html. Og og og og.

For ikke å snakke om Lisa Williams og lignende «medier» som tjener millioner på «evnene» sine.

Hvor faen var de i timene/dagene før dette skjedde? Duger de bare til å se høye mørke menn og kanalisere Einstein? Kunne de ikke bruke «evnene» sine til noe samfunnsnyttig?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Medusa555
12 år siden

Medusa555 jeg sier jo at budskapet kom under planleggingsstadiet deres, tror du dette ble planlagt forledendag?

Hva mer skulle jeg si enn at det brygges på noe, at terrorfaren i Norge er stor og hvem som står bak?

Hva skulle jeg gjort for å stoppe sånne hendelser tror du? Jeg ga en advarsel i den kommentaren og privat har jeg fortalt dette til flere.

For øvrig ga jeg mange advarsler vedrørende det store jordskjelvet i Japan, men sånne som du tror meg ikke selv etter hendelsene har funnet sted.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Medusa555
12 år siden

Veldig bra artikkel Hans! I denne saken må man bruke sine små grå skal man komme i nærheten av sannheten, men vil man kun se øverste toppen av isfjellet så fokuser videre på mainstream media og hjernevaskete gjerningsmenn som også egentlig bare er ofre sjøl.

Dette er så uendelig mye større, et nytt ledd i krigen mot terror (ingen ung manns verk nei) og det kommer flere utspill for at de skal nå sine mål. Jeg har sett bare fragmenter av det som pågår i bakgrunnen, men de peker kun en vei, styresmaktene og militæret hvor det ikke er bare et land som er involvert. Se f.eks. disse to kommentarene mine:

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-26/#comment-54925

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-26/#comment-54934

Bildetekst i artikkelen min som er høyst aktuell i gårsdagens hendelser!

Et bilde man ser viser bare deler av virkeligheten, jeg er rett ved hunden og har kontroll over hva den gjør men du ser meg ikke

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Det skal dreie seg om seks gjerningsmenn ute i felten, hvorav kun en er frimurer, mens militært personell er involvert i bakgrunnen.

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Men det var ikke myndighetene, Monica. Det var en mann, en klassisk psykopat som gjorde det alene. En ond mann som erklærer seg ikke skyldig i massemord «fordi det var nødvendig» selv om han innrømmer gjerningene.

Jeg ser flere her på NyS ikke lengre tror det var falskt flagg eller noe annet tull, men bare en rasjonell, men psykopatisk og ond mann. De finnes dessverre :-(

Robert Dave Myrland
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Sitter her å spiser nuddler og bladrer for å finne en kommentar fra email. Så leste jeg Monica sine ord om en millitær involvert, da kom det opp et ansikt foran meg, kan ikke si om han er millitær elle ikke men når jeg leste ordet militær dukket det opp et ansikt, jeg forferdelig på å tegne ansikter, men god på å tegne motorer, for et dillema! Jeg ser ansiktet som ca 85-90% klart, kanskje klarere senere i løpet av noen dager håper jeg. Er det en gate som heter for Jhonsens gate nede i Oslo? Det dukket opp like før jeg skulle trykke på lagre knappen. Kanskje der han bor eller har bodd, vet ikke. fan hva det kommer, 3 etasje betong blokk, et vindu i stua mot nor-vest. Lite tre bord med hvit duk. kjøkken og stue nesten i lag. når man står ved vindu og ser ut så er kjøkken på venstre side, toalettet er på høyre side når man kommer in inngangsdøra. hmmm noe sier meg at ute om det er rett over eller noe bygg i nærheten har mur steiner som ligger litt som en regnbue i radiusens forstand. glassdør like under det, kan være tvers over gata eller ved siden. huff nå må hvile meg, ble slitsomt.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Robert Dave Myrland
12 år siden

Det er Tor Jonssons veg på Bøler i Oslo. Det er en del blokkbebyggelse der

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Robert Dave Myrland
12 år siden

Robert: Vet ikke helt hvor du vil med dette, men råder deg til å bli litt klarere i dine syn før du evt poster eller kontakter politiet, om du har tips. Om de gjør noe mer det er noe annet, de mener vel å ha løst saken.. men likevel.

Som et tips for å komme videre, slapp av, mediter og still spørsmål, f eks hvem/hva er dette, og se om du får svar. Vær beskyttet også.

Om det kan være til noen hjelp, så har jeg vært noen ganger i den aktuelle bygningen, som ble rammet av bomben her. Man går innover et stykke og blir kontrollert i sikkerhets-kontroll, siden til venstre, og opp en trapp, som man også har kunnet se på noen bilder/film.

Tror tappen har en snu på seg midt på, om jeg ikke husker feil. Kommer opp i en vestybyle, med sofaer, mye vinduer og glass osv, videre innoer i en eller 2 ganger – mat og drikke ofte plasser på høyre hånd langs med der, ja på venstre side også, varierer litt. Og når du kommer inn i en konferanse-sal der er toalettene på høyre hånd, om det var dt du mente.

Dette var 2 etasje.Regner med det er en del likt over men mest kontorer.

I første etasje er en stor vestibyle, trappen på venstre hånd, heiser rett frem, om det er toaletter på høyre hånd der husker jeg ikke men tror ikke det.

Adressen bygningen hadde var Einar Gerhardsens plass 1.
Rett over gaten? Det er en plass der som sagt, og rundt den bygninger,
en av dem regjeringsbygget osv. Men hvem skulle det være ansiktet til?

Altså, vi har jo Karl JOHANS GT og så har vi denne:

Jolly Kramer-Johansens gate ligger på Torshov i Oslo, og går fra Johan Selmers gate til Nordkappgata. Veien var tidligere en del av Fagerheimgata, men ble i 1999 oppkalt etter musikeren og komponisten Jolly Kramer-Johansen.

Ole-John Saga
Skribent
12 år siden

Vandalf, nå synes jeg det er mange gode spekulasjoner her inne, med untak av noen selvfølgelig. Vil det da si at politiet og journalister skal slutte å lete etter årsaker, at media skal mørklegges til sorgen er gått over. Hvis jeg var blant de etterlatte, så ville jeg meget gjerne hatt lyst til å få tak i de skyldige ( jeg prøver å sette meg inn i de etterlates psyke som du jo også gjør). jeg tror de etterlatte får ganske mye mer traumer av å høre på det som kommer gjennom radio , tv og aviser enn det de får via nyhetsspeilet. Som de fleste klartenkende mennesker sikkert har fått med seg, så gjør jo ikke naive journalister jobben sin, derfor så er det nok ikke så dumt at vi gir dem en håndsrekning i kritisk tenking. Når man driver med brainstorming, så vil det dukke opp både gode og dårlige ideer.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Ole-John Saga
12 år siden

Vel sagt Ole. Vi kan ikke kneble oss selv og hverandre p.g.a denne katastrofen. Nå må vi vise mer enn noen gang, at vi praktiserer ytringsfrihet, og ikke legger bånd på den informasjonen vi evt. fremkommer med. Stay strong-stay together.

I respekt og ærbødighet, vil jeg fortsette å grave sannheten for de ofre som så tragisk har blitt revet vekk. Vi skal ikke skremmes til taushet. Det skylder vi dem

Bubba
Bubba
Abonnent
Svar til  Ole-John Saga
12 år siden

Enig med Ole-John Saga i at det vil dukke opp både gode og dårlige ideer når man driver brainstorming. Hensikten bør jo da være å jobbe videre med de gode ideene.

I dette forumet er det dessverre de mest absurde ideene som skaper mest entusiasme.

En del av deltakerne uttaler seg med stor overbevisning, til tross for at de åpenbart er grenseløst uvitende om temaene de diskuterer.

Hvordan kan man forvente å bli tatt seriøst når man roper ulv, ulv hele tiden.

Har mistet noen illusjoner, og er ikke i tvil om at det i enkelte miljøer konspireres over en lav sko, men mange av påstandene her på NS er bare absurde.

Michelle
Skribent
12 år siden
Enok
Abonnent
12 år siden

Det lettet for få minutter siden 5 Bell helikoptre fra forsvaret på Værnes, med retning sørover
.
Er det en klappjakt på gang etter gjerningsmann nr 2?

Zetera
Zetera
Abonnent
12 år siden

Anders Behring Breivik var aktiv skribent på nettstedet document.no, som ofte blir referert til her på dette forum, og med mange av de samme bidragsytere.

Dette er en komplett oversikt over kommentarene Anders Behring Breivik har lagt igjen hos Document.no.
http://www.document.no/anders-behring-breivik/

Zetera
Zetera
Abonnent
12 år siden

Hva skjedde? Hvorfor endret Anders Behring Breivik sine standpunkt?
Kan det virkelig være så kort vei fra tilsynelatende fornuftig avstandtagen til hat og drap, til selv å utføre det?

Les innlegg fra ham i dokument.no:
Problemet er at det ofte ikke hjelper om 80% av Muslimer er såkalte «moderate», dvs at de ignorerer Koranen. «Det kreves veldig få personer for å styrte et fly».

Hvor mange prosent utgjør Taliban av Pakistans befolkning? 1%, 3%, 5%? Og hvor mye kaos er det der i dag

I et hvert samfunn der Islam eksisterer vil det være en viss prosent Muslimer som faktisk følger tradisjonelle tolkninger av Koranen.

Og så har vi forholdet mellom konservative Muslimer og såkalte «moderate Muslimer»

Det finnes moderate Nazister også, som ikke støtter gassing av Rom og Jøder. Men de er jo fortsatt Nazister og vil kun sitte å se på når de konservative Nazistene slår til (hvis dette noen gang skjer). Skal vi akseptere moderate Nazister så lenge de tar avstand fra gassing av Rom og Jøder?

Nå har det jo dessverre allerede skåret seg med Marxister som allerede har gjennom-infiltrert kultur, medie og skolesektoren. Disse individene blir tolerert og får til og med jobbe som professorer og forelesere på høyskoler/ universiteter og får dermed anledning til å spre propagandaen sin.

For meg blir det svært hyklersk å behandle Muslimer, Nazister og Marxister forskjellig. De er alle tilhengere av hat-ideologier. Ikke alle Muslimer, Nazister og Marxister er konservative, de fleste er moderate. Men spiller det noen rolle? En moderat Nazist kan, etter å ha opplevd svindel, velge å bli konservativ. En moderat Muslim kan, etter å ha blitt nektet å komme inn på et utested, bli konservativ etc.

Det ligger i kortene at moderate tilhengere av hat-ideologier, på et senere tidspunkt kan velge konservatisme.

Islam(isme) har historisk ført til 300 millioner dødsfall

Kommunisme har historisk ført til 100 millioner dødsfall

Nazisme har historisk ført til 6-20 millioner dødsfall

ALLE hat-ideologier bør behandles likt.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Zetera
12 år siden

Tosken regnet ikke med de «kristelige» drapene, og effektiv luket ut både drap utført i navnet av jødedom og sionisme :D
http://www.truthbeknown.com/victims.htm

De kristne har drevet utallige kriger mot muslimer, jøder, indianere, urfolk i afrika, oseania, india, kina, japan dvs hele den kjente og ikke-kjente verden. De kristne står ansvarlige for masseutryddelse (holocaust) eller etnisk rensing av flere Indianer-kulturer og sivilisasjoner som blomstret i isolasjon uten innblanding av «hvite» kristne fra europa.

Sionistene har effektiv utryddet tidligere fredelige palestinaaraber befolkningen siden 1900-tallet:
http://www.ifamericansknew.org/

Kulturkonservativ? :D Kiss my ass! Jøder og Kristne tilhører samme hatideologier som de hevder å kjempe imot. Ensidige propaganda idioter! :D

Sumo
Sumo
Abonnent
12 år siden

Breivik sier han er nasjonalist. Ripe i lakken for denne ideologien (understatement!) Breivik var medlem i FrP, og betegnes som kristenfundamentalist. -Ripe i lakken for deler av opposisjonen.
-Hvilken agenda kan dette mini-Holocaustet tjene?

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Sumo
12 år siden

Det er jo nå lett å dra den slutningen at han i det siterte kanskje antyder noe som var i ferd med å skje med ham selv og hans egne ideologiske holdninger? Han forlot jo eksempelvis både FpU og Frp –

muligens fordi de ikke hadde ideologier som var konservative nok for hans ståsted?

stjernebarn84
stjernebarn84
Abonnent
12 år siden

Tilfelle A inntreffer.
Tilfelle B inntreffer.
Altså må A forårsake B?

Det KAN være A forårsaker B,
men det kan også være andre forhold og variabler som påvirker både A og B.

Det kan for eksempel være et tilfelle C som påvirker både A og B slik at disse korrelerer, eller det kan være at hele sammenhengen bare er tilfeldig.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Vi «viser hensyn» gjennom å akseptere myndighetenes løgner og propaganda og skru av tenkeboksen? Nei, dette er hensynsfullt ovenfor (de virkelige) terroristene, men neppe hensynsfullt ovenfor ofrene og deres pårørende.

gexern
gexern
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Du stiller deg på lik linje med mannen som gjorde dette hvis du prøver å legge skyld på regjeringen eller andre sikkerhetsorganisasjoner. Å prøve å sette in frykt i andre mennesker for tydeigvis å skape endringer i regjeringen eller få frem en eller annen søkt sannhet, hva enn denne sannheten skulle være. Lurer på hvor mange som ville blitt drept hvis vi ikke hadde hatt regjeringen til å ha politi og ambulanser som trolig har reddet flere hundre mennesker.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  gexern
12 år siden

gexern skrev.
Å prøve å sette in frykt i andre mennesker for tydeigvis å skape endringer i regjeringen eller få frem en eller annen søkt sannhet, hva enn denne sannheten skulle være.

Mole.
Fredag kveld melder svenske og amerikanske medier at en gruppe som kaller seg «Helpers of the global jihad» skal ha påtatt seg ansvaret for bombeeksplosjonen i Oslo.
http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/terrorgruppe-tar-paa-seg-ansvaret-3544508.html

Frykt sa du`?

tothestars
tothestars
Abonnent
12 år siden
tothestars
tothestars
Abonnent
Svar til  tothestars
12 år siden

Kan se ut til at det er «fake». Noen påstår at denne øvelsen skjedde for 3 måneder siden og ikke 2 dager.

ares
ares
Abonnent
Svar til  tothestars
12 år siden

Bare for å avslutte denne spekulasjonen : http://www.aftenposten.no/webtv/#section=video;video=3569367

Videoen er fra mars……

Askeladden
Askeladden
Abonnent
12 år siden

Jeg regner med at dere alle har sett «hovedmannen» i sin frimurerbekledning?

http://i53.tinypic.com/5v3rf6.jpg

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Askeladden
12 år siden

Lederen for St. Olaus til de tre søiler, en avdeling i Frimurerordenen, skjønner det i hvert fall ikke.
– Jeg kan bekrefte at han er medlem av Frimurerordenen og tilhører vår losje. Jeg forstår det ikke, sier en sterkt berørt Harald Manheim til Dagbladet.

Manheim er ordførende mester i losjen St. Olaus til de tre søiler i Frimurerordenen.

Han forteller at han er dypt sjokkert over massedrapene, og satt oppe til klokka halv ett i går kveld for å følge utviklingen. At det var et medlem i Frimurerordenen som sto bak, ante han ikke.
http://www.dagbladet.no/2011/07/23/nyheter/innenriks/terror/utoya/17425781/

« Forrige artikkel

Terrorister bomber Norges regjering?

Neste artikkel »

Er alle høyrefolk potensielle terrorister nå?

1.3K
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x