Du leser nå
Nytt nasjonalt vaksineregister – vaksinepresset øker

9 minutter lesetidNytt nasjonalt vaksineregister – vaksinepresset øker

Folkehelseinstituttets (FHI) sprøytesvingere turer ufortrødent videre, som om de ingenting har lært av de store skandalene kjent som meningokokk-vaksineforsøket og svineinfluensavaksineskandalen. Det er illevarslende at FHI ikke ser ut til å møte motkrefter som stiller spørsmål om vaksiner er nødvendige og om de er sikre.

“Nå får du vaksinasjonskort på nettet” sto det i en artikkel på NRK nylig. Det var mildt sagt. Dette er mer enn et vaksinasjonskort. Det er et nasjonalt vaksineregister som holder full oversikt over alle vaksinene dine. Under påskudd om at du selv skal ha kontroll over stikkene dine, markedsføres dette som en gladnyhet. I artikkelen står det blant annet:

Folkehelseinstituttet tilbyr nå nettjenesten Mine vaksiner. Der kan du sjekke status for vaksinene til deg selv og eventuelle barn.

Her kan du også skrive ut et internasjonalt vaksinasjonskort. Noen land krever slike opplysninger ved innreise og opphold over lengre perioder.

Det er også mulig å reservere seg mot registrering av vaksiner, med visse unntak. Barnevaksiner og beskyttelse mot svineinfluensa er obligatoriske registreringer i det nye systemet.

Les artikkelen her.

Kan det nye vaksine-registeret misbrukes?

Vaksineindustrien begynner å bli en anelse pågående. Hvem vet hva disse opplysningene kan brukes til? Hva skjer om registeret blir påbudt, og ikke bare tilbudt? Det er rimelig å anta at hvis dette er et ledd i en større plan, der myndighetene til enhver tid vil ha full kontroll over hvem som er vaksinerte, så vil det bli en smal sak for eksempel å innføre tvangsvaksinering i neste omgang.  I USA ser vi eksempler på barn som ikke får lov til å gå på skolen, hvis de ikke tar de vaksinene som til enhver tid kreves.

Camilla Stoltenberg, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), er søster til statsminister Jens Stoltenberg. Denne uheldige forbindelsen gir god grunn til å være skeptisk. Det ser ut som Folkehelseinstituttets anbefalinger blir innført og vedtatt på løpende bånd i regjeringen. Hvorfor er det ingen som stiller flere kritiske spørsmål? Arbeiderpartiet er blitt ”Vaksinepartiet”. Statsministeren tok til og med opp vaksinetemaet i nyttårstalen 2012 hvor han påsto at  mange liv skal ha blitt reddet av et lite stikk. Ren vaksinepropaganda, på linje med det hans søster Camilla bedriver?

– Det er i hvertfall jeg stolt av, sa Jens Stoltenberg. Antyder han her at resten av befolkningen kanskje ikke burde være så stolte av det? Vi kan i hvertfall slå fast at søskenparet Stoltenberg har hatt et godt samarbeid i året som er gått.

"Tilgangen til dataene er sikre" sier assisterende direktør Camilla Stoltenberg i ”Folkehelseinstituttet”

Nye vaksiner markedsføres aggressivt

Nylig er hpv-vaksinen Gardasil innført i det barnevaksinasjonsprogrammet under svært tvilsomme omstendigheter. Vaksine mot omgangsyke – rotavirus, er på vei inn, og tilbys allerede på det norske markedet.

Ingen bør dra på festival eller store sportsarrangementer uten å ha vaksinert seg, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO), som kontrolleres av verdens legemiddelindustri (som produserer vaksiner), noe som ble synlig for noen og enhver under svineinfluensahysteriet høsten 2009.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7719611

 

Folkehelseinstituttet anbefaler voksne å ta barnevaksinene en gang til

I september 2010 ble alle voksne anbefalt å ta barnevaksinene på nytt. Anbefalingen kom fra  Synne Sandbu,overlege i FHI.  Her anbefaler hun å ta kikhoste vaksine også, men påpeker samtidig at den vaksinen kun finnes i kombinasjons- vaksiner, noe som innbærer MER VAKSINERING med økt risiko for komplikasjoner og uheldige bivirkninger.

– Mange voksne tar difteri og stivkrampe-vaksine når de skal ut på reise. Da kan det være en god idé å ta en vaksine som også inneholder kikhoste, sier Synne Sandbu.

Folkehelseinstituttet anbefaler at man frisker opp vaksinene mot både difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert tiende år.

Frisk opp kikhostevaksinen hvert tiende år, anbefaler overlege Synne Sandbu i FHI

– Både difteri og polio er svært sjeldne sykdommer i Norge, innrømmer Sandbu i samme artikkel.

Ellers så kan det jo nevnes at Synne Sandbu også sitter i ekspertgruppa som nå har anbefalt rotavirus-vaksinen til barnevaksinasjonsprogrammet.

 

Ebola-vaksine i farta

I en artikkel på NRK.no leser man følgende:

«Fryktes brukt i terror
Ebola smitter via kroppsvæske og kan også smitte gjennom luften. De som rammes blir kvalme, kaster opp og får smerter i hode, hals og bryst. I løpet av få dager dør de av indre blødninger og organsvikt.

Ebola er ett av verdens mest dødelige virus. Nå har amerikanske forskere funnet en vaksine som beskytter mus

Kan vi regne med at et tilbud om Ebola-vaksine er like om hjørnet ?

Hanne Nøkleby, divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet, tror det er langt igjen før man har en Ebola-vaksine for mennesker.

Er dette ren skremselspropaganda?
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7904940

 

Også gravide blir anbefalt å vaksinere seg mot influensa

Gravide i 2. og 3. trimester blir anbefalt vaksinasjon mot sesonginfluensa kommende høst og vinter. Under svineinfluensaen ble en større andel gravide enn ikke-gravide rammet av alvorlige komplikasjoner av sykdommen. Årets sesonginfluensavaksine beskytter mot 2009A (H1N1) (svineinfluensa), A(H3N2) og et B-virus. Men det er jo slett ikke sikkert at årets influensasesong vil by på disse virusene, hvis det i det hele tatt blir noen sesong med influensa.

Paradokset er at gravide nå blir frarådet å å ta svineinfluensavaksinen Pandemrix fordi den er forbundet med høy risiko. Ironisk nok ble den anbefalt året før. Når nyårets influensa- aksine beskytter mot svineinfluensa i tillegg til andre influensatyper, så kan en undre seg.

Det virker ikke som om Folkehelseinstituttet  har kontroll over alle vaksinene sine, som nå begynner å bli vel mange Folkehelseinstituttet ble kjent som ”Folkeforgiftningsinstituttet” etter alle de voldsomme bivirkningene som folk fikk av Pandemrix-sprøyta.

Les mer om anbefalingene i informasjonsbrevet fra FHI.

Disse gruppene anbefales også å la seg vaksinere med influensavaksine:

 •  Personer som er 65 år eller eldre, beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
 • Helsepersonell med pasientkontakt
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Det anbefales at revaksinering bør skje årlig før vinterens influensasesong. Med tanke på hva vaksinene inneholder burde det være nok til å ta nattesøvnen fra en.

 Denne influensavaksinen var de ikke så heldige med:

Av sikkerhetsmessige årsaker har Baxter AS frivillig valgt å trekke tilbake alle produksjonspartier av Preflucel levert til Norge.

Det er observert et uventet høyt antall bivirkninger etter vaksinasjon med enkelte produksjonspartier av Preflucel i europeiske land. Av sikkerhetsmessige årsaker har Baxter A/S valgt å foreta en frivillig tilbaketrekking av begge produksjonspartiene som er levert til det norske markedet.

http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____83250.aspx

Det kommer stadig ny og urovekkende informasjon om svineinfluensavaksinen. Både Sverige og Finland har lenge rapportert om en økning i narkolepsi-tilfellene hos barn etter vaksineringen mot svineinfluensa. Og også i Norge er det nå klart at flere enn normalt som har fått sykdommen.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7695554

 

Russen slipper heller ikke unna

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom som skal delta aktivt i russefeiring til våren vurderer å vaksinere seg med meningokokk A-, C-, W- og Y-konjugatvaksine (Menveo®). Har ikke FHI lært noenting av den fryktelige meningokokk-vaksineskandalen som ene og alene var forårsaket av FHI for noen år tilbake.

 

Anbefaler innføring av rotavirusvaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler myndighetene om å innføre rotavirusvaksinen til barnavaksinasjonsprogrammet. Det var riktignok ikke flertall for anbefalingen da representanten for landsgruppen av helsesøstre ikke støttet ikke forslaget. Hun mener det ikke synes tilstrekkelig dokumentert at rotavirus- vaksine i programmet vil gi en udiskutabel helse- og samfunnsøkonomisk gevinst i Norge i dag. Verdt å nevne i den sammenheng er at hun også var en av de få i gruppen som ikke hadde betydelige økonomiske interessekonflikter.

Det foreslås at vaksinen skal gis til alle barn før fylte seks måneder, noe som er omtalt her.

Urovekkende

Denne artikkelen er ikke ment å anbefale noen av vaksinene som her nevnes, tvert i mot. Det finnes en vanvittig markedsføring for vaksiner i det offentlige rom.  Det er totalt mangel på balansert informasjon om vaksiner i media, og de bør også refses for å ukritisk publisere Folkehelsesinstituttets vaksine-anbefalinger til enhver tid, uten å sjekke opp alle fakta rundt vaksinene det gjelder, inkludert hva de faktisk inneholder, som unødvendige og snikforgiftende aluminiumsubstanser som hemmer utviklingen av nervesystemet hos barn og forårsaker alzheimer hos de eldre.

Man trenger ikke lete lenge før man finner informasjon om vaksiner og vaksinering, som er såpass urovekkende at enhver bør spørre seg hvilken risiko de er villig til å ta – og hvem de vil tro på i vaksinespørsmål.
Hva er forresten risikoen ved å la være å vaksinere seg? Next to nothing, noe myndigheter og media ser ut til å ha glemt i farten…

Men vi andre kan være bevisst at FHI opprinnelig ble opprettet som et PRIVAT salgsledd for vaksiner, en praksis som tydeligvis følges den dag i dag, der målet er at et maksimalt antall sprøytestikk settes på nordmenn hvert år. Alle negative konsekvenser av vaksiner feies uelegant under teppet. Ansvarlig kan dagens praksis i hvertfall ikke kalles.

Folkehelseinstituttet ble opprinnelig opprettet som et privat salgsledd for vaksiner, beregnet på profitt for de utenlandske produsentene. Dette er en praksis som følges den dag idag. Det faktum at FHI har fått en statlig "kamuflasje" bidrar til å gi FHIs påfunn ufortjent tillit. Ifølge Per-Aslak Ertresvåg, forfatteren av "Makten bak makten" mottar FHI hvert år et hemmelig beløp (noen titalls millioner) fra Rockefeller Foundation, som i sin helhet disponeres av familien Stoltenberg. Og det forklarer vel kanskje noe?

 

Vil også minne om at Hans Gaarder holder foredrag om vaksiner førstkommende tirsdag (10. jan.) kl. 19 på Unity i Oslo med tittelen:

Vaksinering – helserisiko kamuflert som trygghet.

For praktisk info, klikk her.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
14%
Opplysende
71%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
14%
Om forfatter
Lillian Sivertsen

Kommentarer

165 kommentarer på "Nytt nasjonalt vaksineregister – vaksinepresset øker"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste