Bla i tag

fri energi- Side 2

Betydningen av offisiell utenomjordisk kontakt

En formell annonsering av kontakt med intelligent utenomjordisk liv vil skape historiske endringer som savner sidestykke verden over. Foto: Hitchhikers Guide to the Galaxy

Walter Russell: Et forbilde langt forut for sin tid

I en tid med forfall er det oppløftende å få vite om mennesker som har gått foran oss og som kan vise veien videre. Walter Russell var kanskje en de mest begavede og opplyste menneskene for sin tid.