Den ukjente historien om vårt solsystem

17.3K visninger
15 minutter lesetid
96

For å forstå transformasjonsprosessen som nå pågår på jorda, både spirituelt og fysisk, er det en stor fordel å kjenne til informasjon om vårt opphav og om vårt solsystem. Dette er informasjon som er blitt holdt skjult for oss gjennom århundrer og årtusener.

I 1994 hadde jeg et møte i meditasjon. Jeg befant meg i en dal, omgitt av tusenvis av personer, menneskelige og ikke-menneskelige, blant dem personer som jeg gjenkjente som Paul Twitchell og onkel Odin, selvfølgelig. Dette var da de fortalte meg om transformasjonsprosessen for første gang.
Siden 1930-årene hadde de holdt på med det, å skape energien her skritt for skritt. Det hadde vært mange møter om det og det var nødvendig med et bredt samarbeid. Noen ønsket ikke å delta, noen gjorde, og noen vesener fra andre galakser brydde seg overhodet ikke. Men de var overbevist om at Jorden er en så spesiell planet på grunn av alle de forskjellige livsformene  som er på Jorden. Så mange forskjellige utenomjordiske hadde vært på besøk og bidratt til livet her.
For å forstå transformasjonen og hva prosessen dreier seg om, må du kjenne til og forstå historien til dette solsystemet, til menneskene og jordens ukjente historie.

 

Her er informasjonen som ble vist meg av mesterne og andre på dette møtet

For omkring 40 millioner år siden (dette er ikke presist fordi tiden er uten betydning, bare hendelsene er viktige og tid er et konsept som er skapt av mennesket) ble det fra fire forskjellige galakser sendt fire forskjellige raser av mennesker til dette solsystemet. De ble informert av Det Åndelige Hierarkiet om å reise hit og kolonisere de eldre planetene. De var langt mer avansert enn du kan forestille deg. Ikke bare hadde de muligheten til å reise til forskjellige galakser, men også i ulike dimensjoner og til fremtiden eller fortiden.

De hadde telepatiske evner og ikke behov for muntlig språk, med mindre det var nødvendig for å kommunisere med mindre utviklede skapninger. De kommuniserte med alle livsformer, dyr, planter og mineraler. De kommuniserte også med de som befant seg i andre dimensjoner, som tidligere hadde levd i det fysiske; engler, oppstegne mestere osv.

Deres teknologi var i fullstendig harmoni med skaperverkets naturlige lover. De hadde mestret kreativitetens konsepter med energien fra sine tanker. Dette bringer med seg ansvaret  for å bruke det for positive og konstruktive formål som er gunstige og harmonisk eller for egoistiske formål, som å skaffe seg makt og rikdom.

De hadde full forståelse for skaperverket og skaperen. De visste at de var sjel og evig, ikke begrenset til den fysiske kroppen. Døden eksisterte ikke for dem. For dem var det en overgang fra en tilværelse til en annen. De valgte sine egne levetider i henhold til erfaringene de ønsket å få eller oppdragene som de ønsket å fullføre.

De kom til dette solsystemet for å bringe menneskelig liv hit og være beskytterne av alt liv på alle planetene. Den gule rase koloniserte planeten du kjenner som Mars, den røde rase planeten Saturn, den sorte rase Jupiter og den hvite rase Venus.

Jorden var da bare en komet som fløy rundt siden den ikke hadde tatt form av en planet eller falt inn i en bane rundt solen. Da jorda til slutt ble en planet, ble den vakker med store vannmasser.

De fire rasene dro til fjerne galakser og brakte med seg mange slags dyr, fisk, fugler, planter og mineraler og skapte et unikt paradis hvor alle livsformer levde i harmoni.

Innenfor andre systemer var det også mennesker og andre ikke-menneskelige vesener som ikke var like avanserte som disse fire rasene. Imidlertid hadde de teknologi for romfart, men de hadde fortsatt beholdt et mer aggressivt og erobrende bevissthetsnivå. De hadde hørt om denne vakre nye planeten. På dette tidspunktet hadde Jorden to måner for å harmonisere værforholdene og kontrollere tidevannet fra jordens store vannmasser.

De første skapningene som bebodde planeten var en dinoid og en reptoid rase fra to forskjellige systemer utenfor vårt solsystem. De var intelligente og gikk på to bein som mennesker, hadde en krigersk mentalitet og anså seg for å være bedre enn alle andre livsformer.

I tidligere tider hadde de fire rasene av mennesker vært i konflikter med dem før de vokste fra slik oppførsel. De to rasene (dinoid og reptoid) kom til Jorden for å rane den for sine mineraler og verdifulle edelstener. Snart hadde de skapt en forferdelig krig. De fikk med seg forsterkninger fra sine hjemplaneter. Den ene gruppen satte opp sin base på en av jordas måner, den andre hadde sin base på jorden. Det var en forferdelig krig med avanserte kjernefysiske våpen og laservåpen som du ser i science fiction-filmer. Den varte veldig lenge.

De fleste livsformene befant seg i svidd avfall og den ene månen ble ødelagt. Dinoidene og reptoidene var ikke lenger interessert i jorda og reiste tilbake til sine hjemplaneter, mens de etterlot sine skadede som de ikke lenger hadde bruk for.

De fire rasene sendte ut noen for å se om de kunne hjelpe de sårede dinoider og reptoider og for å se hva de kunne gjøre for å reparere jorden. De fant fort ut at på grunn av den kjernefysiske strålingen var det for farlig på jorden før den radioaktive strålingen ble fjernet. De måtte ta slike hensyn for ikke å forurense sine egne hjemplaneter.

På grunn av den radioaktive strålingen, hadde de overlevende dinoidene og reptoidene mutert til dinosaurer og gigantiske reptilians som er kjent fra historien. Menneskene som hadde befunnet seg der muterte til det som er kjent som neandertalerne.

Jorden forble en ødelagt ruin, dekket av en enorm mørk kjernefysisk sky og det som var igjen av vegetasjon ble slukt av gigantiske skapninger, også mennesker og dyr av noen. Slik var det  i hundrevis av år før en gigantisk komet krasjet inn i et av havene og skapte en annen stor sky. Dette skapte et slikt mørke at varmebølgene fra solen ikke kunne samhandle med jordas gravitasjonsfelt slik at en istid oppsto. Dette ødela de muterte livsformene og ga de fire rasene  sjansen til å rense og helbrede jorden med teknologi og sin energi.

Nok engang ble ulike former for liv brakt til Jorden, og et paradis ble skapt på nytt, med unntak av ekstreme værforhold og ekstreme tidevannsaktiviteter.

I løpet av denne tiden innså de at deres egne planeter – jordas eldre naboplaneter – ville gå inn i et naturlig sovende stadium der de ikke lenger ville være i stand til å gi livsgrunnlag for  fysisk liv. Så de bestemte seg for å kolonisere Jorden med sine egne folk. De var bekymret for den ene månen, fordi den bidro til å skape jordskjelv og flodbølger og stormer og andre vanskeligheter for strukturen av Jorden. De visste de måtte drikke væsker for å beskytte og balansere seg selv. Dette var de første koloniene som Atlantis og Lemuria.

Resten av folkene ble på sine planeter og avventet sine skjebner. De visste at de ville gå til grunne og dø. De hadde fattet beslutningen om bare å sende den yngre generasjonen sammen med noen åndelige lærere og eldre til jorden. Planeten var for liten for dem alle. Men de hadde ingen frykt for døden.

De hadde nok engang skapt et paradis. De ble instruert om å bygge spesielle templer her som portaler til andre dimensjoner. På grunn av de aggressive skapningene, ble templene skjult for fremtidige tider når de igjen ville komme til å bli viktige. Der de kunne gjøre sine  meditasjoner og kommunisere med høyere vesener.

De ble informert om å bygge to skjold av ispartikler rundt jorda for å balansere innflytelsen fra jordens eneste måne. De skapte et tropisk klima for Jorden. Det var ingen ørkener på den tiden. De har spesielle krystaller for disse portalene, og de var i stand til å senke sine vibrasjoner for å kunne passere gjennom disse portalene. Nyheten om den nydelige planeten spredte seg. Så kom de mørke kreftene hit igjen, de var mennesker, men ikke så avanserte på den tiden. De har en annen genetisk struktur. De var veldig mektige, men ønsket å bruke denne makten til å manipulere og kontrollere.

Menneskene som var igjen på de andre planetene foretok en meditasjon i deres siste øyeblikk, og som belønning ble de fortalt av det Åndelige Hierarkiet at deres kultur ville eksistere i de andre dimensjonene, og at dette ville beskytte skapningene her. Det var fantastisk for dem, og det ville tjene en hensikt i fremtiden.

En annen rase av mennesker fra et nærliggende system kom hit og prøvde å forhandle for å få informasjon og teknologi, men når de ble informert om at de ikke kunne få det av frykt for misbruk og brudd på de åndelige lovene erklærte de krig mot koloniene på Jorden. Koloniene kjempet ikke tilbake, men sendte de fleste av sine folk i skjul for å gjenoppbygge koloniene senere. De ødela alt for at det ikke skulle falle i hendene på de mørke kreftene.

Lemuria og Atlantis ble ødelagt av sine egne innbyggere for at deres kunnskap og teknologi ikke skulle bli misbrukt av de mørke kreftene. Noen mennesker gjemte seg i sentrum av jorden, der de fremdeles lever.

I denne prosessen ble krystallstrukturene skadet, og en del av menneskene som gjemte seg på jordens overflate ble informert om at det ville komme en flom på jorden, fordi krystallstrukturene var i ferd med å kollapse og smelte og forårsake en enorm flom.

Så de gikk i gang med å bygge store skip for å redde så mange livsformer som de kunne. Det var hundrevis av arker, ikke bare en som vi blir fortalt i Bibelen. De ventet på at flommen skulle gå tilbake, det samme gjorde de mørke kreftene. De kom hit på nytt for å ta hånd om  disse menneskene fordi de hadde innsett at de var genetisk annerledes. De torturerte dem for å få så mye informasjon som de kunne om de skjulte templene for seg selv og sin makt.

Siden de visste at menneskene ville være i stand til å gjenoppbygge Jorden så lenge de hadde sin kommunikasjon med de andre dimensjonene, så splittet de hjernehalvdelene på alle som  de fanget, slik at de ikke lenger ville ha muligheten til å kommunisere med de andre dimensjonene eller erindre sine tidligere liv eller teknologi eller templene eller noe som helst.

De menneskelige skapningene ble reprogrammert og etablert som ulike raser og farger, og de ga dem religioner og opphøyde seg selv til guder for å bli tilbedt. Kriger oppsto og det var de rike som var de kontrollerende kreftene, som hadde all informasjon og makt. Det ble verre og verre, og i dag er det ikke annerledes. Det fortsetter på et mer subtilt nivå, og menneskene har ikke lenger en erkjennelse om dette. Selv om de dypt inni seg har en følelse av at det finnes noe mer og de ser til himmelen og tror at de har kommet fra et annet sted, fordi de føler at det er noe som ikke stemmer med deres eksistens her på Jorden. Selvfølgelig er det deres sjeler  som husker dette, men programmeringen her er så komplett.

Den spirituelle transformasjonen av jorden

Transformasjonen er at såvel alle disse skapninger som har reinkarnert siden da og utviklet seg som Det Åndelige Hierarkiet selv ønsker å rette opp dette. Det første de gjorde var å introdusere åndelig informasjon her på Jorden. Det kom inn en strøm av informasjon, og den esoteriske bevegelsen vokste i samfunnene og ble mer og mer populær og vanlig.

De kontaktet også landenes ledere, men de nektet å samarbeide fordi de ikke ønsket å gi avkall på sin kontroll. De åndelige skapningene visste at de måtte redde jorden fra å bli  ødelagt på nytt, og de visste at med teknologi som er utviklet der (her på Jorden) ville det bli foretatt mer genetisk manipulasjon her.

Dessuten innebar oppfinnelsen av atombomben en risiko for at Jorden kunne bli fullstendig ødelagt. Dette ville fått enorme konsekvenser, ikke bare for dette solsystemet, men for hele galaksen, og det ville skadet utallige skapninger.

The Galactic Brotherhood; Det Galaktiske Brorskap, (som er en føderasjon av utallige høyt åndelig utviklede vesener fra andre dimensjoner) besluttet derfor å sette en stopper for denne kontrollen, manipulasjonen og misbruket. I flere tiår har de arbeidet for å endre hele planetens energi, slik at de etablerte teknologiene gradvis ville slutte å fungere, men ny teknologi ville  bli innført når transformasjonen er fullført, og planetens og dens innbyggeres frekvens har endret seg.

Alle de galaktiske brorskapene, mange raser; menneskelige og ikke-menneskelige, Det Åndelige Hierarki, oppstegne mestere, ikke-fysiske vesener som engler og naturåndene  samarbeider. Lady Gaia er den spesielle engelen for selve Jorden.

De skjulte templene er blitt reaktivert, slik at også energi flyter inn gjennom dem fra de høyere sfærene. Romskip ble plassert rundt Jorden for å sende vibrasjoner for å endre frekvensen. Disse romskipene vibrerer i en slik rytme at de ikke kan bli sett av menneskelige øyne eller oppfanget av radar, og de sender kontinuerlig sin spesielle energi til Jorden. Naturåndene har informert hele naturen om å endre sin frekvens – fuglenes lyd, biene, vannet, vinden, alt har en effekt på vårt miljø.
Frekvensøkningen er en gradvis prosess. Omtrent siden 1993, da de skjulte templene hadde blitt reaktivert, er det sikkert at prosessen vil bli vellykket. De visste det ikke tidligere, men innsatsen ble utført på så mange ulike nivåer og med personer her. Jo mer deltakelse jo  raskere vil transformasjonen foregå. De gjorde det en som en gradvis transformasjon, fordi altfor raske endringer ville ha skadet cellestrukturen.

Dere har et kunstig støttesystem som er et nytt chakra-system. Det synkroniserer de to hjernehalvdelene til å fungere som én, i samsvar med de nye frekvensene, for å gi dem tilbake  sine forfedres evner, til å ha mental telepati, intuisjon, erindringer fra tidligere liv, og motta  individuell åndelig informasjon.

Chakraer er miniatyrportaler til energien i hver dimensjon – det er ett chakra for hver dimensjon i kroppen. Barn født etter 1993 har allerede endringene i sine kropper. De er født med det genetiske systemet og det nye chakrasystemet intakt.

Mens du får det nye chakrasystemet, kan det være noe fysisk ubehag, som for eksempel korte skarpe smerter som om noen stikker en nål i kroppen din, synet kan bli uskarpt innimellom,  det kan komme høyfrekvente lyder i ørene, og raske hjerteslag. Du kan oppleve tilfeller når  du føler litt panikk, eller du kan føle deg fryktelig sliten selv om du har hvilt nok. Noen ganger kan du våkne opp etter bare noen få timer søvn, og føle deg veldig energisk. Appetitten vil svinge, du kan få ganger når du er konstant sulten og tider når du ikke føler behov for å spise i det hele tatt. Alle disse uvanlige hendelsene er midlertidige. Det er viktig å drikke mye væske, for å få skylt visse giftstoffer ut av kroppen.
Dine intuitive evner kommer tilbake, og din evne til å kommunisere gjennom mental telepati med hverandre.

Vi må innse at alt er verdifullt. Selv de negative kreftene har tjent til å hjelpe oss til å oppleve ulike kvaliteter av oss selv eller for å oppleve disse kvaliteter og muligheter. Men noen mennesker blir så knyttet til å ha makt og kontroll og å bruke livsenergien for kontroll over andre. Det har vært problemet at folk ikke kan overvinne sitt ego og sine tendenser til å bruke hverandre og denne energien til deres eget generelle selv og egoisme.

I fremtiden vil Jorden tjene en annen hensikt enn den har hatt i tiden som har vært. Det var mer eller mindre et sted hvor folk kunne møte den motsatte energien fra sjelen – yin og yang, det negative og det positive. Selvfølgelig, i virkeligheten er det samme energi. Delingen har blitt skapt av konsepter. Ved å bestemme at denne oppførselen er dårlig og en annen holdning er bra, blir energien delt inn i god og dårlig. På denne måten kan du også bidra til å støtte den negative prosessen.

Våre forfedre var helt uselviske mennesker. De ønsket ikke å ødelegge eller skade noe som var fra skaperen, fra naturen, fordi de følte seg i harmoni med det. Det var en naturlig måte å overleve med de eksisterende livsformene i denne fysiske verden, tilpasse seg, kommunisere  og samarbeide med dem. Dette er ting som kommer til å bli reinstallert igjen i den menneskelige værelse.

I tidligere tider, mens de opprinnelige koloniene var på Jorden, var det feminine kvaliteter som rådet. Folk benyttet sin intuisjon og de feminine prinsippene av kjærlighet og omsorg. Deretter, etter den genetiske manipulasjonen, var det den maskuline energien som kontrollerte  samfunnene og enkeltpersoner med mer maktbruk, mer ødeleggelse og mer makt. I fremtiden vil Jorden tjene som et sted, der mannlige og kvinnelige krefter vil være like og balansert i det  enkelte individ.

Videre vil Jorden ha som et formål der mennesker kan erfare alt i en livssyklus. De kan manifestere den kropp de selv velger. Det behøver ikke å være mannlig eller kvinnelig, det  kan være begge energier og kvaliteter i en og samme kropp, fordi den fysiske kroppen ikke vil være av samme materiale som det er nå, og vil ha en annen frekvens.

Folk vil danne lokalsamfunn og forbindelser og arbeide sammen med dyrene og de ulike livsformene. Jorden vil bli et helt annet sted enn det du kjenner den som.

Med sammenbruddet av de negative kreftene, vil aggresjon avta, og det vil ikke være behov for å overmanne andre eller å være ansvarlig for noe. Alle personer vil ha ansvaret for sine egne selv og skape sin eksistens. Frykten vil bli fjernet, og vi vil ikke ha behov for menneskeskapte lover lenger. Vi vil bare naturlig adlyde de åndelige lovene, fordi som en avansert sjel med full bevissthet og oppmerksomhet, vil du bli i stand til å styre deg selv på en måte som er i harmoni med alt som eksisterer. Vi har levd på den måten på andre planeter i millioner av år. Det er bare en naturlig harmoni av å følge de åndelige lovene.

Det tar mye viljestyrke og akseptering for å gå gjennom denne prosessen individuelt og godta endringene som finner sted i våre samfunn. Du trenger bare å bidra til å visualisere og skape disse mulighetene. Forestille deg hvordan det kan være som eller hva du ønsker at det skal være, og til slutt vil du ha det. Vi kan se frem til faktisk å skape det vi er, hva vi ønsker å være, hva vi ønsker å oppleve i stedet for å bli tvunget til å oppleve det som allerede eksisterer.

Jeg håper at denne informasjonen kan inspirere deg og gi deg mot og evne til å håndtere hva som enn måtte komme og akseptere det som guddommelig vilje, fordi alt som skjer i livets kontinuum er ment slik. Du må lære å akseptere ting og være avhengig av dine kreative evner for å se deg gjennom vanskelige tider. Men du har hjelp fra andre skapninger som har en alternativ metode for kraft og energi som du vil kunne bruke.

I jordens fremtid, etter at transformasjonen er fullført, vil det være en helt annerledes livsstil og en helt annen bevissthet på Jorden.

Det som jeg håper at du kan huske er: En sjel er perfekt, en sjel er vakker, og individuell og fullstendig. Du må huske din egen skjønnhet og egenskaper, at hver opplevelse som du noen gang har hatt i løpet av dine livssykluser, er en del av det som utgjør den spesielle juvelen som hver enkelt sjel er. Denne skjønnheten og disse egenskapene er bestemt av din individuelle prosess og utvikling gjennom dine livserfaringer. Det er ingen ende på din eksistens. Du har evigheten å se frem til, når du kan overvinne begrepene tid og aldring. Hvis du kan være lykkelig og virkelig sette pris på det dyrebare  i liv og erfaringer, da har du en bedre sjanse for å nyte et vidunderlig liv. Selvfølgelig bør du nyte hver sans som du har her i den fysiske verden, fordi disse sansene ikke vil være likedan i fremtiden, ettersom den fysiske kroppen kommer til å være helt annerledes. Du må nyte de ulike aspektene ved det å være menneske, og selvfølgelig skape en balanse og en harmoni i deg selv, fordi du er den eneste som kan gjøre det.

Jeg håper denne informasjonen er verdifull og at du kan dele den med andre, fordi dess flere personer som bevisst og aktivt deltar i transformasjonsprosessen og begynne å bruke sin energi på en positiv måte, dess raskere vil prosessen gå.

Jeg ønsker å gi dere en hilsen fra Venus som betyr “Måtte Universell kjærlighet og velsignelser være“:
AMUAL ABAKTU BARAKA BASHAD.

 

Omnec Onec presenterer seg selv og sier litt om sitt oppdrag på Jorden i denne videoen

 

Omnec Onec på Jerry Springer show i 1993

Omnec Onec sammen med 3 av sine 4 barn og tidl. Pentagon-ansatt Frank Stranges på amerikansk TV:

http://www.disclose.tv/action/viewvideo/120486/Omnec_Onec_with_three_of_her_children_in_the_Jerry_Springer_Show_USA_1993/

Omnec Onec

Omnec Onec er en kvinne som kom til Jorden fra planeten Venus. Hun lever idag i USA og i Tyskland.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

96 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Herregud dette er jo helt vanvittig jævlig sinnsykt !!!!!!!!

Er dette ment som en karikatur og parodi på SKAPELSESberetningen i Bibelen ????

Først var det annunakiene som skapte oss , og nå har vi skapt oss selv plutselig ,eller var det dinosaurene som skapte oss , vent litt ,
JESUS var et reptil ????

I want to believe
I want to believe
Anonym
Svar til  Alexander Holm
4 år siden

kan jo like gjerne tro på dette som på Jesus, bambus uansett :)

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  I want to believe
4 år siden

Håper virkelig ingen betaler penger for dette sprøytet. Samme kategori som Snåsamannen, kirken, islam, jødedommen. Alle følger samme forretningsmodell. Du skal betale for sannheten, akkurat det er korrekt, men enda mer viktig: du skal ikke selge den………

Man har klart kunststykket lage et spørsmål ut av hva som kom først av høna og egget også. Folk betviler selv det mest elementære. Man kan ikke starte uten noe. Dvs skapelsen. Om man ser hva Skriften beskriver er rangeringen slik:
1. Yahuah
2. Yahushua
3. Mannen
4. Kvinnen
5. Barn
6. Dyrene

Yahushua er sønnen til Yahuah. Yahushua regjerer over mannen. Mannen regjerer over kvinnen. Kvinnen regjerer over barna. Og vi alle regjerer over dyrene. Hvorfor ville fysiske overlegne skapninger frykte mennesket om det ikke var bestemt? Og for alle som tror at det er fritt fram ovenfor kvinnene. Det er ettertrykkelig skrevet at man skal respektere og behandle de meget vel. De er mor til dine barn! Samtidig skal man heller ikke jakte dyrene med mindre det er til mat.

Alt er gjort utrolig komplisert fordi man skal tjene penger. Det står ingen plass skrevet at satan er en idiot, dog heller at man virkelig bør vokte seg for ham.

Kun som et velment råd. Undersøk selv og finn ut av ting for egen maskin.

Carla
Carla
Abonnent
7 år siden

Ja ja, her var det litt av hvert av kommentarer,interessant.
Som Gaarder sier, les,studer og for all del tenk selv!
Jeg er en godt voksen dame og har studert mye.
Man integrerer sin viten med sine erfaringer og alt vi har inni oss.All kunnskap ligger der, så se innover.
Veien blir til mens man går og man erfarer og lærer underveis.Etterhvert som man blir eldre, øker forståelsen og ting man ikke forsto før….blir plutselig helt klart for en.
En ting er sikkert, det er utrolig mye rundt oss som blir fortiet og ting som blir løyet om.
Det er sunt å være kritisk,følge med,stille spørsmål og….
tenke selv!
Livet er ufattelig spennende og lærerikt…på godt og vondt.

Evi
Evi
Abonnent
8 år siden

Har akkurat sett halvparten av intervjuet med Omnec, og hele det korte, litt eldre intervjuet. I tillegg har jeg lest de lange kommentarene. Jeg må si, at jeg hverken tror det er sant, eller usant. Uannsett, så er det for meg fullstendig mindblowing. Mitt dilemma er at jeg skulle tro at når hun med så mye omhu har blitt plassert på jorden, skulle få litt støtte fra sine egne. Jeg kan egentlig ikke forstå hvorfor hun må forklare, når hun kan demonstrere ved å for eksempel vise fram onkelen. Eller noe annet fysisk, håndgripelig? Har jo hørt at hun utfører healing, og terapi. Men, hvis man skal sammenligne meden healer, så blir hun jo mer et ekstremt kunnskapsrikt menneske, enn en faktisk utenomjordisk inkarnasjon. Merker at det knyter seg litt i magen, fordi jeg synes jeg kan lukte en ganske drøy person. Hun har sikkert blitt påvirket av sin alminnelige Amerikanske omgivelse, men hun snakker faktisk nesten sørstatsdialekt. Men hvis denne jenta døde, må jo hennes bevissthet ha dødd med henne, og underbevissthet også, skulle jeg tro…Og det åpner jo opp for vanvittige operasjoner, hvis Omnecs sjel bare overtok den skadede kroppen?
Når jeg ser hvor mye eldre hun har blitt, så er det også motsridende med at hun er veldig forfengelig. Hvorfor ønsker hun ikke å være sprekere.? Hun var jo knall ung i 93.
Noen har ekstremt sterke personligheter, og de nærmest utmanøvrer folk usynlig. Jeg hverken tror, eller ikke tror, men jeg tror at hun tror det. Og sånn sett blir det vanskelig å sette henne til veggs. Men for alt man vet, så kan hun jo også bare være en brikke i en forvirringskampanje. Hun kan jo ha blitt trent og opplært. Enten for å tjene penger, og samtidig spre desinformasjon, eller for å komme inside i Amerikansk forskning, for en slags informasjonshenting. Who knows:-)

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Your Ancient and Galactic Family: History Beyond Time

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Mysterious artifact points towards highly developed civilization 400 million years ago?

http://reinep.wordpress.com/2012/04/10/mysterious-artifact-points-towards-highly-developed-civilization-400-million-years-ago/

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Hmm, hva er mest sannsynelig av følgende senarioer:

1: for 500-550millioner år siden fantes det en eller annen type dyr som var like utviklet som vi er idag, og som lagde hammeren sin på akkurat samme måte som oss, helt likt design, hvor et av de dyrene mister hammeren sin i leire, hvor den blir liggende til vifant den i 1936, å den er nå omkranset av stein. Men vi finner ingen andre tegn til liv, ikke andre verktøy, ikke noe i det hele tatt.

2: Et menneske, med 100%sikkerhet en mann, var og gravde i en gruve, etter ett eller annet metall, han mister/kaster hanmeren ned i gruven. Kanskje han fikk seg wn ny, eller bare dro fra jobben. Så kolapser gruven, leire, vann og stein faller rundt hammeren. La oss si dette skjedde i feks 1850. 80-100år er mer enn nok for at den type stein skal omkranse hammeren.

Folk uten peiling vil jo selfølgelig tro at den må være flere tusen år, da den ligger i stein. Hadde jeg funnet den ville jeg trodd det samme, med etter litt tankegang å hjelp fra proffer ville jeg ha skjønt hva som er riktig, dvs senario 2.

Senario 1 er 0.000001% sannsynelig
Senario 2 er 99.9999 % sannsynelig

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Her kan du høre Omnec Onec snakke om innholdet i denne artikkelen!

Omnec Onec Lecture “The Unknown History of our Solar System and the Spiritual Transformation of the Earth”.

(Scroll down until “Omnec Onec Lecture Berlin Germany 2003”)

http://hello-earth.com/nikolatesla/themanfromvenus/thewomanfromvenus/thewomanfromvenus.html

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Tenk deg hvor hysterisk morsomt han fyren som kaller seg omnec omnec har det a? Flere hundre-tusen mennesker tror han er fra en annen planet, hehe. Han må le mye hjemme hvor han sitter, men er også ganske tragisk, han har jo tydligvis ikke no liv stakkars :(. Men men, han har hvertfall finni på noe å gjøre :).

Kan tro like mye på omnec omnec som man kunne tru på hu zeta dama.

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  kristiann
10 år siden

Nå har jeg sjekka, hu er jp dame, og hun drar faktisk rundt også. Har bare sett de videoen hvor du ikke ser noen, trodde det liksom var “hemmelig”, hehe. Men er fortsatt piss da.

Det største tegnet på at det er bullshit, er jo at de alltid skal ha penger for absolutt alt de gjør. Møter, foredrag, bøker de skriver, filmer. Selfølgelig trenger mennesker penger, hu må jo spise? Eller spiser ikke folk som er så utviklet, å fra venus? Uansett, litt penger trenger de jo. Men hadde hun vært virkelig så hadde hun gjort alt hun kunne for å opplyse folk, da ved å gi bort det meste gratis, for å nå flest folk, bare tatt akkurt nok penger for å overleve. Men det gjør de aldri. Alt koster penger, å som regel mye. Dont be stupid, use ure money on something good :)

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Omnec Onec har nylig utgitt sin tredje bok, med tittelen ”My Message – Essence of Spiritual Teachings”

Her er det mye viktig info for alle som ønsker å utvide sin spirituelle horisont.

• CHAPTER 1 Understanding the Physical
• CHAPTER 2 Learning to deal with the Emotions
• CHAPTER 3 What effect the Causal has
• CHAPTER 4 The Mental Process
• CHAPTER 5 The Function of the Etheric Body
• CHAPTER 6 The Soul – the real I
• CHAPTER 7 The Laws of the Supreme Deity
• CHAPTER 8 About Karma
• CHAPTER 9 Spirituality and Religions
• CHAPTER 10 Meditation and Contemplation
• CHAPTER 11 Soul Travel Technique
• CHAPTER 12 Mantras and their Benefits
• CHAPTER 13 Healing and Self healing Procedures
• CHAPTER 14 Energy – Ways to feel and use it daily
• CHAPTER 15 Love and Relationships
• CHAPTER 16 Venusian Understanding of Death
• CHAPTER 17 Knowing the Life Plan
• CHAPTER 18 A Spiritual Journey
• CHAPTER 19 The new Supreme Deity or Sugmad Expansion Ray

Se også: http://omnec-onec.com/ebook-my-message/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Det ser ut for at vi er spesielt sponset av Venus evolusjoner, fra Kumaras til nå i real time Omnec. Faktisk er det slik at uten dette bidrag fra Venus ville jorden ikke lenger være levelig for sjelsevolusjoner.
Omnec kommer til Tyskland i august, og vil ha personlige konsultasjoner.
http://omnec-onec.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=11&wysijap=subscriptions

Nølende
Nølende
Anonym
10 år siden

Til Smurfen :)

“i går var første dagen på en ny æra og en ny 13 000 års syklus, etter 13 000 år i mørke så starter vi i dag endelig på 13 000 år i lyset. ”

Det er vel litt feil oversatt er det ikke ? Ny “æra” er at det mørke vill stige opp fra lyset, ifra og med August slippes det mye fakta som har vært under borde lenge, jeg tenker på 1 ting spesielt det er ICON ( cometen ) som sikkert de fleste leserne har hatt et innblikk på :)

Hvis noen har noe mer info om ang det så hadde det vært bra med en liten puff av ny læring :)

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

Relevant informasjon om hvordan vi kan tolke de tegn som i tiden kommer fra stjenene og kosmos.
Hey Zeus

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Muligheter for å møte Omnec Onec i høst:

Would you like to meet Omnec privately?

Omnec would love to come back to Germany again this year!

With combined efforts, her visit will most probably become real in August/September.

Omnec already agreed that we can offer Questions-and-Answers-Sessions in the meetings as well as Private Sessions. We will give time limits of about 45 minutes to the Questions-and-Answers-Sessions as well as to the Private Sessions. The private meetings will be about 4-5 hours (for example between 4 p.m. to approx. 8 p.m).

http://omnec-onec.com/omnec-onec-germany-2013/

Dag Reidar Bye
Skribent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Omnec Omec skriver:

“You as an individual do create and choose your own life and experiences even if you do not consciously remember. Nothing happens by chance. Each soul before incarnation chooses the life they are to live based on past connections to other souls and particular experiences one needs to advance.”

The Venusian Trilogy, part 3 “My Message”, chapter ‘Understanding the physical’

Her går i hvertfall alarmen hos meg.

De som opplever store lidelser har altså valgt det før en inkarneres, som da er en verdifull opplevelse for ens egen spirituelle utvikling.

Problemet med dette er at det først og fremst er brutale maktmennesker som tjener på det, og det er antagelig der dette tankegodset kommer fra, fra okkulte grupperinger blant ulike overklasser som gjør det de kan for at befolkningen skal sitte mest mulig passivt å akseptere sin egen undertrykkelse og lidelse uten å protestere.

Dette under bekrefter det jeg nettopp har nevnt:

“Whatever there is, is part of something that’s necessary.”

“Emotions are a part of being human, of course, and it’s very necessary. You have to react in an offended or shocked way at certan things that happen. But on the other hand, you have to learn to adjust to whatever there is and accept it as part of something that’s necessary.”

DVD-Lecture “The Unknown History of our Solar System and the Transformation of Planet Earth”

Hvis det er slik at all menneskelig lidelse egentlig er noe en selv har valgt vil konsekvensen være at hvem som helst kan påføre andre lidelser og det vil da være offeret for forbrytelsen som da har skyld i det selv, og det vil også være en verdifull positive opplevelse, selv om en skulle bli torturert av sadister, fordi lidelsen gjør at en forbedrer seg selv som individ. Lidelse, ødeleggelse, menneskeofring er blitt positivt.

Det er i seg selv ett problem.

Resultatet av dette er at de som i utgangspunktet liker å undertrykke andre, utnytte andre, vil få færre motforestillinger mot å begå brutale handlinger, fordi offeret er den som egentlig har valgt å bli utsatt for det.

Resultatet vil bli en mer brutal verden.

Her vil nok Omnec Omec hevde at de lidelsene en påfører andre er noe en selv blir nødt å oppleve. Problemet er at de som virkelig ønsker å ødlegge andre vil ikke tro noe på det. De ser på seg selv som feilfrie perfekte individer, av og til som guder i sin egen verden, som har rett til å begå brutalitet mot dem på lavere nivåer, på samme måte som vanlige mennesker kan tillate seg å begå brutalitet overfor dyr, hvis det da oppleves som nødvendig.

Det som gjør at satanistene i Illuminati kan teppebombe sivilbefolkninger, drepe millioner av mennesker i ulike kriger og nedslaktinger, uten samvittighetsproblemer, er da også fordi en kan rettferdiggjøre uhyrlighetene ved å se på ofrene som noen som har valgt sin egen lidelse, som trenger å gjenopprette synder fra ens tidligere liv. Illuminat gjør ikke annet enn å gjennopprette andres Karma. De har selv valgt det, derfor har de ingen motforestillinger mot drap som politiske virkemiddel.

Jeg husker Alex Jones nevnte dette poenget i forbindelse med Libya krigen i 2011. Han hadde da møtt noen som forsvarte Libya krigen ved å bruke “gjenopprette tidligere ondskapsfulle handlinger mot andre” som argument for retten til å begå grusomheter. Å velge sin egen lidelse før inkarnasjon vil i denne sammenhengen bli det samme.

Tanken om at en selv har valgt ens egen lidelse er antagelig noe som opprinnelig kommer fra satanistene i illuiminati, gjennom kommunikasjon med demoner, fordi fruktene av det vil være ødeleggende for absolutt alle andre enn nettopp illuminati, eventuelt fra tidligere makteliter der visdommen hentes fra kommunikasjon med demoner. En finner også nøyaktig samme tanker i spiritismen til Alan Kardec, og han har ingen sikre metoder for å skille mellom hva som er kommunikasjon fra demoner og hva som ikke er det.

Det er bare en måte å finne ut av det på og det er konsekvensene av tankene.

Det kan godt hende at enkelte ønsker å utsette seg for lidelse, som en slags renselse, men å antyde at lidelse GENERELT er noe en velger før en inkarneres, er noe helt annet. (Hun skriver: “Each soul before incarnation chooses the life they are to live…”)

Det er mulig at tankene til Omnec Omec fungerer på Venus, for henne selv, for en rekke andre individer, men det vil ikke fungere som en generell livsvisdom i en verden styrt av satanister, der eneste lov er den sterkestes rett, slik verden fremdeles er, enn så lenge.

For dem som ikke er spesielt begeistret for lidelse kan en som ett alternativ oppleve frelse fra ondskapen gjennom troen på Jesus som verdens frelser. Da trenger en ikke utsette seg selv for lidelse, fordi Kristus har på en måte gjort den jobben for ca 2000 år siden.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Dag Reidar Bye
11 år siden

Buddha Suffering :-)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Dag Reidar Bye
11 år siden

Intressant dette med lidelse.. Husker Luukanen en gang sa i forbindelse med det store skifte, at “dessverre er lidelse noen ganger nødvendig for at vi skal forstå og komme videre”. Må man nå bunnen for å se lyset? Stolte og egostyrte mennesker trenger kanskje det, også for å kunne vise medfølelse og hjelpe andre. Lidelsen kan sees som en slags innvielse til de høyere/ mer følsomme frekvensene.

De mørke kreftene er skapt av samme kraft som de lyse, uansett hvor ille det høres ut.. (spesielt på denne planeten), så blir de mørke kreftene en “katalysator” for lyset.

Jeg liker Omnec og tror ikke hun er ute etter å villede oss, men viktigst er at vi fortsetter å tenke selv, eliten har brukt denne typen/religiøse virkemidler på oss i evigheter og jeg vet fortsatt ikke helt hva jeg skal tro om feks Ra-materialet og “service to others”-greiene.

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Her er et kort intervju i 2 deler med Omnec Onec, informativt og personlig:

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Så hvordan ser det ut på Venus?
Den fysiske som Nevadaørkenen, med en by som ligner Chicago!
Den Astrale skaper vi med tanker.
Hvordan ser det ut på den astrale delen da?
åh, det er ganske likt jorden, samme frukt, noen frukt råtner.

Ingen kommentar!

Terje Wulfsberg
Forfatter
11 år siden

Flott at Nyhetsspeilet sprer Omnec Onec sin informasjon!

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Omnec Onecs bok “From Venus I came” er tilgjengelig fra amazon.com, både som vanlig bok og som e-bok:

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Biografien til Omnec er en av de fineste bøkene jeg har lest/leser nå :-)
Klem til Hans!

Rabalder
Rabalder
Abonnent
11 år siden

Enig. Vi som er på den kanten ,vi trenger ikke flere bevis. V i har allerede tusener av bevis. Andre som er på den andre siden vil ikke bli enig om de fikk flere tusener av bevis. Men kanskje hvis de fikk en bekreftelse fra en offentlig korrupt makt. Da var det dokumentert.
Angående mordet på Kennedyene. Så er det i de senere år, i tillegg til tidligere bevis, kommet frem flere vitner som etter hvert tør å snakke og som har skrevet bøker om det nå på sine gamle dager. Men det hjelper vel ikke det heller. De som har bestemt seg for en mening, de har bestemt seg. Det er konklusjonen av warren kommisjonen som er kokolokodokumentert.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
11 år siden

Ja det er ikke lett å dokumentere en konspirasjon når alle dokumenter om saken hemmeligholdes.
Elles hvordan definere en dokumentasjon. Et stempel av en eller annen korrupt etat?
Er det dokumentert at BIN Laden ble drept ved et komandoraid i Pakistan?
Er det dokumentert at Armstrong og Aldrin var på månen?
Har paven dokument på at han er guds stedfortræder?
Hva slags korrupt dokument var det Jødene ok Khazarene brukte for å karre til seg Israel?
Dokument meg her og dokument meg der!!!!!

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Rabalder
11 år siden

Ja hvordan dokumentere at 9/11 var en konspirasjon? Hvordan bevise i dag at president Kennedy ble myrdet av CIA. Hvordan bevise at de som kuppet “sentralbanken” i USA i 1913 i dag er premissleverandører til valg av presidenter i USA, er eiere av de største bankene på kloden, er eiere av våpenindustrien, eiere av av matkjeden, eiere av den medisinske industrien samt premissleverandører til den medisinske utdanningen. Hvordan bevise at privat matproduksjon i kjøkkenhager i USA blir raidet av føderale agenter og bøtelagt under dekke av påstanden om matsikkerhet. Hvordan bevise at den medisinske industrien IKKE kan lage medisiner som kurerer en sykdom etter første forsøk, kunden forsvinner jo og dermed pr definisjon et tapsprosjekt. Medisinene må kun lindre noe og må gjentas til pasienten dør. Men aller best at medisinen gir bivirkninger som krever ny medisin. Men hvordan bevise det? Hvordan bevise at den medisinske industrien står bak alle tilløp til nedsettende kommentar om naturlige vitaminer og urtemedisiner som behandlingsmetode. Hvordan bevise at Teslas fri energi utstyr ble raidet av CIA etter ordre fra de samme som eier bankene og også energiselskapene, de som eier den BETALBARE energien. Hvordan bevise at Royal Rife ble raidet og sjikanert av de samme kreftene fordi han hadde oppdaget en metode for behandling av sykdommer basert radiofrekvenser (å endre vibrasjonsfrekvensen for på den måten å drepe patogener osv).

neilmcnasty
neilmcnasty
Abonnent
Svar til  Rabalder
11 år siden

Ordet “dokumentere” er ikke et bokstavelig begrep som refererer til et spesifikt dokument, men er et begrep som brukes i etterforskning.

F.eks: det er dokumentert at CIA var involvert i drapet på JFK.
Dette “dokumenteseres” bla av E.Howard Hunt i sin tilståelser på dødsleiet, som var CIA´s Bench Warmer.
Dette kan underbygges, da det kan “dokumenteres” at mr.Hunt var i Dallas under hendelsen (bla via vitner og hans egen sønn)

Bin Laden´s død i 2001/2002 “dokumenteres” i utalelser fra Madeleine Albright, Benazir Butho m.flere…
Noen ting lar seg aldri dokumentere, men kan ofte underbygges gjennom referanser, spesielt når det kommer til uttalelser til evt involverte, som ofte inneholder clues som underbygger mistankene.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
11 år siden

Fantastisk interresann Kommentar av Neil. Speselt dette med at de somet inn denne bygningen warfare department. Det viser jo hvor korrupt og konspiratorisk denne verden er. Man kan faktisk om man tror på reptiler eller ikke, kalle deler av amerikanske militære for et “reptilvesen.” Det kan vel neppe bli verre om det så er reptiler eller mennesker som står bak.

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Rabalder
11 år siden

National Geographic har lagd en serie i 7 deler om ufoer i Europa.
“The untold stories of Europe” heter serien og her er alle episodene for de som ikke har sett dem.

1. http://www.youtube.com/watch?v=LR29DfuSZew

2. http://www.youtube.com/watch?v=Pm–PKc8WLI

3. http://www.youtube.com/watch?v=ygNeML1QOC0

4. http://www.youtube.com/watch?v=i0Z7W9iEOuY

5. http://www.youtube.com/watch?v=rgrkdU3Z-9k

6. http://www.youtube.com/watch?v=L_USFXA1flA

7. http://www.youtube.com/watch?v=S1DqUCXrdkA

neilmcnasty
neilmcnasty
Abonnent
11 år siden

Ja, ja, jeg får vel slenge inn en respons til dere siden dere tydligvis ble støtt av det jeg skrev og ikke forstår hvor jeg vil hen…

Først å fremst så er jeg ingen akademiker og debunker som noen tydligvis mistenker meg for å vere. Men erfaring med research har jeg plenty av og jeg stiller høye krav til dokumentasjon før jeg presenterer noe som sannhet. Alle sider må belyses først, enten man er enig i dem eller ei.
Dere kan katagorisere meg som en autonom idealist som opererer med et ekstremt åpent sinn, og som er villig til å sjekke ut alle påstander og ideer, uansett hvor absurde de enn kan høres ut.
Virkligheten er faktisk mye mer utrolig en de noen kan komme opp med i fantasien som noe her sier.
Men det betyr ikke at jeg tar alt for god fisk!

Mangelen på referanser, kilder og beviser, er noe av de som gjør meg frustrert.
F.eks: Ertresvåg´s bok “Makten bak makten” har ikke en eneste fotnote, som kan gi folk muligheten til å verifisere at de han skriver faktisk er sant. Totalt u-profesjonelt og en giga-tabbe spør du meg. Boken er ekstremt lett å avfeie pga dette. Å kilde påstande i boken tar litt tid, men det er utrolig enkelt å samle beviser som underbygger påstandene!
Men, la oss gå til det som er viktig her…

Hvis dere har problemer med å forstå hva jeg prøver å si så la meg prøve å formulere meg på denne måten:
Nyhetsspeilet er en webside som presenterer mangen viktige artikler og synspunkt. Men pga disse utsvevende og umulig dokumenterbare artiklene, river dere ned de seriøse og viktige sakene.
Dette er det man ofte gjør når man skal sabotere et potensielt nytt og spennede nyhets-organ. Man bygger strå-menn som får folkt til å steile og bli meget skeptisk, noe som dermed gjør til at de bevisbare temane blir satt i samme kategori som de absurde og utsvevende artiklene.
Dette er en klassisk etterretnings teknikk som dere burde vere godt kjent med, og dermed unngå!

Jeg klare ikke å ta Nyhetsspeilet seriøst lenger. Det ligner for mye på ting man finner i etteretnings sammenheng og CoIntelPro teknikker.
Jeg sier ikke at dette er tilfellet her, men det ligner noe sinnsykt…
Jeg anser det som en stor mulighet at dette “miljøet” (i mangel av et bedre begrep) er meget godt infiltrert av disinfo agenter og etteretning, på lik linje med alle fagforeninger, aktivist miljø og nyetablerte politiske partier. Å anta noe annet vill vere ekstremt naivt!

Jeg vil gi dere et lite eksempel på noe som skjedde for et par år siden:
En veninde av meg leser nyhetsspeilet aktivt og hadde (etter min mening) en lei tendens til å sluke både PlanetX og Dommedag 2012 rått.
Disse tingene publiserete hun på sin egen blogg, som vokste seg sakte men sikkert større med mangen som følger henne og hjelper henne med input i samme sjanger.
Jeg og samboeren hennes tok en liten tur innom loggen hennes for å se hvor den største mengden med lesere av bloggen var lokalisert og for å finne ut hva slags personer som foret henne med input, da vi var bekymret for henne´s økende isolering og mørke utvikling.
Vi åpnet derfor opp Google kartet over leser-aktivitet og zoomet innover på det området som hadde høyest aktivitet/lesning og kommentarer. Vi så fort at ca 70% var fra ett psesifikt område i USA.
Da vi hadde zoomet oss helt inn fikk vi oss en liten overraskelse.
Det viste seg at majoriteten av aktiviteten ikke bare kom fra ett område, men faktisk fra en helt spesifik bygning.
På kartet stod også navnet på denne bygningen:
US NAVY´s Psychelogical Warfare Department
Nå skjønte vi endelig hva som skjedde med henne og at hun var blitt et offer av CoIntelPro. De hadde satt henne totalt ut av spill…

Frustrasjonen ovenfor Nyhetsspeilet, baserer seg rundt mangelen på forståelse for slike media manipulering/teknikker, samt etteretnings metoder og mekanismer.
Jeg har selv flere ganger blitt oppsøkt av personer fra etteretnings avdelinger som ville gi meg sensitiv info, i den tiden jeg drev min egen blogg.
Jeg fant fort ut at det var ganske lett å finne ut om disse var faktiske whistleblowers eller disinfo-agenter! Og det var flere av dem en jeg noen sinne hadde trodd.

Jeg vet at dere som skriver artikler på Nyhetsspeilet vil leserene godt, og at dere har skrevet om mangen ekstremt viktige saker, men dere skyter der selv i foten gang på gang uten å merke at dere silblør fra før.
Det ligner veldig mye på David Icke´s giga blemme med “The Reptilian Agenda” som saboterte hans posisjon totalt og hindret han i å nå ut til mannen i gata. Det tok Icke lang tid før han innså dette og sluttet å snakke om det, og dermed klarte å få fart i saken igjen.

Jeg tenker at: hvis dere vil bli tatt seriøst og rekrutere nye lesere (noe dere burde gjøre), så burde dere heller dele det opp i to websider, slik at Nyhetsspeilet faktisk inneholder Nyheter (i ordet “nyheter” legger jeg: saker med referanser, beviser og kilder, ting som faktisk skjer og kan pekes på direkte eller tas på, ikke påstander og ideer).
NEWS: what happens to the North, East, West & South.
Man kan evt plasere de interesange, men mer utfordrende temaene et sted som er et forum for ideer, tanker og vansklig dokumenterbare saker. Slik at disse tingene som svever for høyt for de fleste, ikke saboterer nyhetene.

Forstår dere meg bedre nå?

I tilfellet: Nei
La meg da få avslutte slik:
Bare fordi det er en alternativ nyhets-side, betyr det ikke at det er mer sannhet der en noen annet sted. Alt må dobbel-sjekkes, og da trenger man referanser og kilder slik at jeg kan sette meg inn i temaet/saken og dermed kunne få muligheten til å konkludere og tenke selv.
Det er disse elementene som bygger kredibilitet og tillit til leserene, spesielt når men setter merkelappen Nyhet på det!

Hilsen Neil

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  neilmcnasty
11 år siden

Veldig bra innlegg Neil, applaus for det.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  neilmcnasty
11 år siden

Neil. Her kommer du med mye info uten dokumentasjon. Det bør dokumenteres bla at CoIntelPro brukte energi på å syke ut venninen til venninen din.
Vi er godtroende her på NS men nå tar du selv en Zeta-talk trip.
Det skal heldigvis mere til enn å spre frykt for å sette NS ut av spill. :-)

Breaking The Chain

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Prøvde å google “US NAVY Psychological Warfare Department”.
Fant ingenting om dette departementet?

neilmcnasty
neilmcnasty
Abonnent
Svar til  faxluri
11 år siden

Du kan f.eks starte her: http://www.soc.mil/ (det over-ordnende organet)
Beklager at jeg oppererte etter hukommelsen og skrev Navy istedenfor Army og Department istedenfor Division, det er en stund siden…
Tips: du burde variere søkene dine istedenfor å bruke copy/paste metoden etterfulgt av avfeing pga at du ikke traff på første forsøk.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Enig med Uffda.
Det er jo en infokrig der ute, så man er satt til å tenke selv, og det er vel
det som er skummelt ;-) Alternative nyheter er også nyheter. Her kan man avsløre juks og dele meninger. Hva er problemet? Slike artikler blir publisert i hopetall verden over, det er helt naturlig at de får plass hos nyhetsspeilet.
Jeg trenger ihvertfall ikke noen til å fortelle hva jeg skal lese og ikke lese.
Er det ikke rart at ingen reagerer på kildehenvisning i massemedia?
Hvorfor tas de seriøst?
Iflg kilder TV2 har snakket med…
Iflg en talsmann for opprørerne…
Iflg kilder i etteretningstjenesten
Iflg kilder i politiet…
Iflg amerikansk etteretning – alarm!!! ding ding!!
Tull og tøys!

neilmcnasty
neilmcnasty
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Spre frykt??? Hva mener du??? Ble du skremt av kommentarene mine???

Jeg kritiserer det faktum at NS (en meget uheldig forkortelse, foresten, som dere burde unngå) har et stort potensiale som alternativ nyhetsformidler, men som desverre saboterer seg selv med slike utsvevende saker.
Når man ser på fremgangsmåten så ligner det på klassiske dis-Info websider og teknikker.
Pga disse sakene/aspektene, tør jeg ikke å henvise folk til Nyhetsspeilet når de spør meg om alternative Norske nyhets-sider.

Legg også merke til at jeg ikke påstår at selve artikkelen/saken er løgn, jeg snakker kunn om web-siden slik den fremstår i sin helhet når slike “artikler” blir blandet inn blant nyheter.
(min personlige mening om det som er skrevet er totalt likegyldig, men jeg har da vel lov til å erklære det for tvilsomt og spekulativt uten at det skal stjele hovedfokuset ditt og hindre deg i å forstå ellementere og enkle mekaninsmer i media)

Ang din etterlysning av dokumentasjon: jeg skrev mine meninger om Nyhetsspeilets utrykk utover til leserene og ga også et eksempel på noe som jeg var vitne til. Jeg presenterte IKKE en nyhet !
Jeg prøvde simpelthen å få Nyhetsspeilet til å forstå resultatet av sine egne valg/handlinger og det faktum at man da ikke kan forvente å hverken bli tatt seriøst eller rekrutere nye lesere, eller ikke få en storm av kommentarer som erklærer det som sprøyt, så lenge Nyhetsspeilet har denne miksen av saker. Er det virkelig så ufattelig vaskelig å forstå?

Mangelen på forståelse av media´s metoder og mekanismer får meg til å måpe, og det er meget bekymrings-vekkende når det kommer fra personer som påberoper seg å vere journalister! (noe man gjør når man skriver på en webside som har ordet “nyhet” i tittelen…)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  neilmcnasty
11 år siden

Hvem skal bestemme hva som er seriøst og hva som ikke er det? Er det leserne? Dokumentasjon trenger ikke være sant, det er ofte noe vi velger å tro på.
Selvfølgelig er ikke NS akkurat sånn som JEG vil ha det, men så er jo heller ikke dette min nettavis.
Jeg skulle helst hatt mye mer fokus på hvordan skape en bedre verden istedet for artikler preget av frustrasjon om destruksjon om at og om at.

Kanalisert info er ikke farlig i seg selv, bare når infoen lover å redde menneskeheten slik at vi blir passive er det grunn til å være på vakt.
På samme måte som man ikke tror på absolutt alt en person sier, så burde man ikke tro på absolutt alt som blir kanalisert, de vet ikke alltid beste løsning i 4d eller i 5d og vi må få lov til å tenke litt selv.
Siden kanalisert materiale sier forskjellige ting, som tyder på at ikke alle disse kan ha den riktige oppfatning, er den eneste man kan stole på nettopp seg selv.
For å kunne stole på seg selv, må man være var, slik øker man bevisstheten..
det er helt klart et bevissthetsskifte på gang :-)

Neil, ikke ta livet så seriøst :-)

Thor Norseman
Thor Norseman
Abonnent
Svar til  neilmcnasty
11 år siden

Usedvanlig godt sagt Neil!

Oxford
Oxford
Anonym
11 år siden

En ting jeg tenker på i forhold til desinformasjon er at det kan få store konsekvenser. Det råder liten tvil om at det jobbes hardt på “den andre siden” med å sverte sannhetssøkere.
Sverterene (f.eks HEF/skepsis), får også betydelige summer for å gjøre sitt arbeide. Og så har de også mektige NRK i ryggen. Sannhetssøkerene jobber som oftest gratis, og må tåle betydelige mengder sjikanering.

De som skriver med fullt navn, f.eks her på speilet, må være ekstra forsiktige når det gjelder desinfo. Spesielt når en blir kontaktet og fortalt en litt for spennende historie. Mike og Ingunn kan nevnes.
Desinfo er et verktøy negative krefter liker å anvende. Ofte halve sannheter som virkelig setter folk ut.

Nå sier ikke jeg at denne historien ikke er sann, det vet ikke jeg. Det jeg sier er at sannhetsbevegelsen er under angrep og må stå parat.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
11 år siden

Enkelte her synes at nyhetsspeilet begynner å bli Klin gal. Vel når man skal beskrive denne verden som egentlig er KLIN GAL så blir sannheten klin gal etter mitt syn. Jeg tenker på alle kriger som har blitt startet på bare løygn. På alle økonomiske kriser som er bare lureri. På medisinindustrien som holder helvete med befolkningen. på all villedende informasjon på bare djevelskap. Det virker på meg som om en del lesere her uansett hvor mye de leser om sånne ting, så synes de liksom at alt er likevel ok eller normalt. Hvis man tar disse tingene litt innover seg, så må man vel skjønne at sannheten desverre er splitter pine gal. Vi burde gjøre noe, sånn som Hans gjør!!!

« Forrige artikkel

Fra stjernesystemet Mirach til Jotunheimen og Skagerak for 6000 år siden

Neste artikkel »

Budskap fra oldebarn og oldefar – Laura og Ike Eisenhower

96
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x