Den ukjente historien om vårt solsystem

17.3K visninger
15 minutter lesetid
96

For å forstå transformasjonsprosessen som nå pågår på jorda, både spirituelt og fysisk, er det en stor fordel å kjenne til informasjon om vårt opphav og om vårt solsystem. Dette er informasjon som er blitt holdt skjult for oss gjennom århundrer og årtusener.

I 1994 hadde jeg et møte i meditasjon. Jeg befant meg i en dal, omgitt av tusenvis av personer, menneskelige og ikke-menneskelige, blant dem personer som jeg gjenkjente som Paul Twitchell og onkel Odin, selvfølgelig. Dette var da de fortalte meg om transformasjonsprosessen for første gang.
Siden 1930-årene hadde de holdt på med det, å skape energien her skritt for skritt. Det hadde vært mange møter om det og det var nødvendig med et bredt samarbeid. Noen ønsket ikke å delta, noen gjorde, og noen vesener fra andre galakser brydde seg overhodet ikke. Men de var overbevist om at Jorden er en så spesiell planet på grunn av alle de forskjellige livsformene  som er på Jorden. Så mange forskjellige utenomjordiske hadde vært på besøk og bidratt til livet her.
For å forstå transformasjonen og hva prosessen dreier seg om, må du kjenne til og forstå historien til dette solsystemet, til menneskene og jordens ukjente historie.

 

Her er informasjonen som ble vist meg av mesterne og andre på dette møtet

For omkring 40 millioner år siden (dette er ikke presist fordi tiden er uten betydning, bare hendelsene er viktige og tid er et konsept som er skapt av mennesket) ble det fra fire forskjellige galakser sendt fire forskjellige raser av mennesker til dette solsystemet. De ble informert av Det Åndelige Hierarkiet om å reise hit og kolonisere de eldre planetene. De var langt mer avansert enn du kan forestille deg. Ikke bare hadde de muligheten til å reise til forskjellige galakser, men også i ulike dimensjoner og til fremtiden eller fortiden.

De hadde telepatiske evner og ikke behov for muntlig språk, med mindre det var nødvendig for å kommunisere med mindre utviklede skapninger. De kommuniserte med alle livsformer, dyr, planter og mineraler. De kommuniserte også med de som befant seg i andre dimensjoner, som tidligere hadde levd i det fysiske; engler, oppstegne mestere osv.

Deres teknologi var i fullstendig harmoni med skaperverkets naturlige lover. De hadde mestret kreativitetens konsepter med energien fra sine tanker. Dette bringer med seg ansvaret  for å bruke det for positive og konstruktive formål som er gunstige og harmonisk eller for egoistiske formål, som å skaffe seg makt og rikdom.

De hadde full forståelse for skaperverket og skaperen. De visste at de var sjel og evig, ikke begrenset til den fysiske kroppen. Døden eksisterte ikke for dem. For dem var det en overgang fra en tilværelse til en annen. De valgte sine egne levetider i henhold til erfaringene de ønsket å få eller oppdragene som de ønsket å fullføre.

De kom til dette solsystemet for å bringe menneskelig liv hit og være beskytterne av alt liv på alle planetene. Den gule rase koloniserte planeten du kjenner som Mars, den røde rase planeten Saturn, den sorte rase Jupiter og den hvite rase Venus.

Jorden var da bare en komet som fløy rundt siden den ikke hadde tatt form av en planet eller falt inn i en bane rundt solen. Da jorda til slutt ble en planet, ble den vakker med store vannmasser.

De fire rasene dro til fjerne galakser og brakte med seg mange slags dyr, fisk, fugler, planter og mineraler og skapte et unikt paradis hvor alle livsformer levde i harmoni.

Innenfor andre systemer var det også mennesker og andre ikke-menneskelige vesener som ikke var like avanserte som disse fire rasene. Imidlertid hadde de teknologi for romfart, men de hadde fortsatt beholdt et mer aggressivt og erobrende bevissthetsnivå. De hadde hørt om denne vakre nye planeten. På dette tidspunktet hadde Jorden to måner for å harmonisere værforholdene og kontrollere tidevannet fra jordens store vannmasser.

De første skapningene som bebodde planeten var en dinoid og en reptoid rase fra to forskjellige systemer utenfor vårt solsystem. De var intelligente og gikk på to bein som mennesker, hadde en krigersk mentalitet og anså seg for å være bedre enn alle andre livsformer.

I tidligere tider hadde de fire rasene av mennesker vært i konflikter med dem før de vokste fra slik oppførsel. De to rasene (dinoid og reptoid) kom til Jorden for å rane den for sine mineraler og verdifulle edelstener. Snart hadde de skapt en forferdelig krig. De fikk med seg forsterkninger fra sine hjemplaneter. Den ene gruppen satte opp sin base på en av jordas måner, den andre hadde sin base på jorden. Det var en forferdelig krig med avanserte kjernefysiske våpen og laservåpen som du ser i science fiction-filmer. Den varte veldig lenge.

De fleste livsformene befant seg i svidd avfall og den ene månen ble ødelagt. Dinoidene og reptoidene var ikke lenger interessert i jorda og reiste tilbake til sine hjemplaneter, mens de etterlot sine skadede som de ikke lenger hadde bruk for.

De fire rasene sendte ut noen for å se om de kunne hjelpe de sårede dinoider og reptoider og for å se hva de kunne gjøre for å reparere jorden. De fant fort ut at på grunn av den kjernefysiske strålingen var det for farlig på jorden før den radioaktive strålingen ble fjernet. De måtte ta slike hensyn for ikke å forurense sine egne hjemplaneter.

På grunn av den radioaktive strålingen, hadde de overlevende dinoidene og reptoidene mutert til dinosaurer og gigantiske reptilians som er kjent fra historien. Menneskene som hadde befunnet seg der muterte til det som er kjent som neandertalerne.

Jorden forble en ødelagt ruin, dekket av en enorm mørk kjernefysisk sky og det som var igjen av vegetasjon ble slukt av gigantiske skapninger, også mennesker og dyr av noen. Slik var det  i hundrevis av år før en gigantisk komet krasjet inn i et av havene og skapte en annen stor sky. Dette skapte et slikt mørke at varmebølgene fra solen ikke kunne samhandle med jordas gravitasjonsfelt slik at en istid oppsto. Dette ødela de muterte livsformene og ga de fire rasene  sjansen til å rense og helbrede jorden med teknologi og sin energi.

Nok engang ble ulike former for liv brakt til Jorden, og et paradis ble skapt på nytt, med unntak av ekstreme værforhold og ekstreme tidevannsaktiviteter.

I løpet av denne tiden innså de at deres egne planeter – jordas eldre naboplaneter – ville gå inn i et naturlig sovende stadium der de ikke lenger ville være i stand til å gi livsgrunnlag for  fysisk liv. Så de bestemte seg for å kolonisere Jorden med sine egne folk. De var bekymret for den ene månen, fordi den bidro til å skape jordskjelv og flodbølger og stormer og andre vanskeligheter for strukturen av Jorden. De visste de måtte drikke væsker for å beskytte og balansere seg selv. Dette var de første koloniene som Atlantis og Lemuria.

Resten av folkene ble på sine planeter og avventet sine skjebner. De visste at de ville gå til grunne og dø. De hadde fattet beslutningen om bare å sende den yngre generasjonen sammen med noen åndelige lærere og eldre til jorden. Planeten var for liten for dem alle. Men de hadde ingen frykt for døden.

De hadde nok engang skapt et paradis. De ble instruert om å bygge spesielle templer her som portaler til andre dimensjoner. På grunn av de aggressive skapningene, ble templene skjult for fremtidige tider når de igjen ville komme til å bli viktige. Der de kunne gjøre sine  meditasjoner og kommunisere med høyere vesener.

De ble informert om å bygge to skjold av ispartikler rundt jorda for å balansere innflytelsen fra jordens eneste måne. De skapte et tropisk klima for Jorden. Det var ingen ørkener på den tiden. De har spesielle krystaller for disse portalene, og de var i stand til å senke sine vibrasjoner for å kunne passere gjennom disse portalene. Nyheten om den nydelige planeten spredte seg. Så kom de mørke kreftene hit igjen, de var mennesker, men ikke så avanserte på den tiden. De har en annen genetisk struktur. De var veldig mektige, men ønsket å bruke denne makten til å manipulere og kontrollere.

Menneskene som var igjen på de andre planetene foretok en meditasjon i deres siste øyeblikk, og som belønning ble de fortalt av det Åndelige Hierarkiet at deres kultur ville eksistere i de andre dimensjonene, og at dette ville beskytte skapningene her. Det var fantastisk for dem, og det ville tjene en hensikt i fremtiden.

En annen rase av mennesker fra et nærliggende system kom hit og prøvde å forhandle for å få informasjon og teknologi, men når de ble informert om at de ikke kunne få det av frykt for misbruk og brudd på de åndelige lovene erklærte de krig mot koloniene på Jorden. Koloniene kjempet ikke tilbake, men sendte de fleste av sine folk i skjul for å gjenoppbygge koloniene senere. De ødela alt for at det ikke skulle falle i hendene på de mørke kreftene.

Lemuria og Atlantis ble ødelagt av sine egne innbyggere for at deres kunnskap og teknologi ikke skulle bli misbrukt av de mørke kreftene. Noen mennesker gjemte seg i sentrum av jorden, der de fremdeles lever.

I denne prosessen ble krystallstrukturene skadet, og en del av menneskene som gjemte seg på jordens overflate ble informert om at det ville komme en flom på jorden, fordi krystallstrukturene var i ferd med å kollapse og smelte og forårsake en enorm flom.

Så de gikk i gang med å bygge store skip for å redde så mange livsformer som de kunne. Det var hundrevis av arker, ikke bare en som vi blir fortalt i Bibelen. De ventet på at flommen skulle gå tilbake, det samme gjorde de mørke kreftene. De kom hit på nytt for å ta hånd om  disse menneskene fordi de hadde innsett at de var genetisk annerledes. De torturerte dem for å få så mye informasjon som de kunne om de skjulte templene for seg selv og sin makt.

Siden de visste at menneskene ville være i stand til å gjenoppbygge Jorden så lenge de hadde sin kommunikasjon med de andre dimensjonene, så splittet de hjernehalvdelene på alle som  de fanget, slik at de ikke lenger ville ha muligheten til å kommunisere med de andre dimensjonene eller erindre sine tidligere liv eller teknologi eller templene eller noe som helst.

De menneskelige skapningene ble reprogrammert og etablert som ulike raser og farger, og de ga dem religioner og opphøyde seg selv til guder for å bli tilbedt. Kriger oppsto og det var de rike som var de kontrollerende kreftene, som hadde all informasjon og makt. Det ble verre og verre, og i dag er det ikke annerledes. Det fortsetter på et mer subtilt nivå, og menneskene har ikke lenger en erkjennelse om dette. Selv om de dypt inni seg har en følelse av at det finnes noe mer og de ser til himmelen og tror at de har kommet fra et annet sted, fordi de føler at det er noe som ikke stemmer med deres eksistens her på Jorden. Selvfølgelig er det deres sjeler  som husker dette, men programmeringen her er så komplett.

Den spirituelle transformasjonen av jorden

Transformasjonen er at såvel alle disse skapninger som har reinkarnert siden da og utviklet seg som Det Åndelige Hierarkiet selv ønsker å rette opp dette. Det første de gjorde var å introdusere åndelig informasjon her på Jorden. Det kom inn en strøm av informasjon, og den esoteriske bevegelsen vokste i samfunnene og ble mer og mer populær og vanlig.

De kontaktet også landenes ledere, men de nektet å samarbeide fordi de ikke ønsket å gi avkall på sin kontroll. De åndelige skapningene visste at de måtte redde jorden fra å bli  ødelagt på nytt, og de visste at med teknologi som er utviklet der (her på Jorden) ville det bli foretatt mer genetisk manipulasjon her.

Dessuten innebar oppfinnelsen av atombomben en risiko for at Jorden kunne bli fullstendig ødelagt. Dette ville fått enorme konsekvenser, ikke bare for dette solsystemet, men for hele galaksen, og det ville skadet utallige skapninger.

The Galactic Brotherhood; Det Galaktiske Brorskap, (som er en føderasjon av utallige høyt åndelig utviklede vesener fra andre dimensjoner) besluttet derfor å sette en stopper for denne kontrollen, manipulasjonen og misbruket. I flere tiår har de arbeidet for å endre hele planetens energi, slik at de etablerte teknologiene gradvis ville slutte å fungere, men ny teknologi ville  bli innført når transformasjonen er fullført, og planetens og dens innbyggeres frekvens har endret seg.

Alle de galaktiske brorskapene, mange raser; menneskelige og ikke-menneskelige, Det Åndelige Hierarki, oppstegne mestere, ikke-fysiske vesener som engler og naturåndene  samarbeider. Lady Gaia er den spesielle engelen for selve Jorden.

De skjulte templene er blitt reaktivert, slik at også energi flyter inn gjennom dem fra de høyere sfærene. Romskip ble plassert rundt Jorden for å sende vibrasjoner for å endre frekvensen. Disse romskipene vibrerer i en slik rytme at de ikke kan bli sett av menneskelige øyne eller oppfanget av radar, og de sender kontinuerlig sin spesielle energi til Jorden. Naturåndene har informert hele naturen om å endre sin frekvens – fuglenes lyd, biene, vannet, vinden, alt har en effekt på vårt miljø.
Frekvensøkningen er en gradvis prosess. Omtrent siden 1993, da de skjulte templene hadde blitt reaktivert, er det sikkert at prosessen vil bli vellykket. De visste det ikke tidligere, men innsatsen ble utført på så mange ulike nivåer og med personer her. Jo mer deltakelse jo  raskere vil transformasjonen foregå. De gjorde det en som en gradvis transformasjon, fordi altfor raske endringer ville ha skadet cellestrukturen.

Dere har et kunstig støttesystem som er et nytt chakra-system. Det synkroniserer de to hjernehalvdelene til å fungere som én, i samsvar med de nye frekvensene, for å gi dem tilbake  sine forfedres evner, til å ha mental telepati, intuisjon, erindringer fra tidligere liv, og motta  individuell åndelig informasjon.

Chakraer er miniatyrportaler til energien i hver dimensjon – det er ett chakra for hver dimensjon i kroppen. Barn født etter 1993 har allerede endringene i sine kropper. De er født med det genetiske systemet og det nye chakrasystemet intakt.

Mens du får det nye chakrasystemet, kan det være noe fysisk ubehag, som for eksempel korte skarpe smerter som om noen stikker en nål i kroppen din, synet kan bli uskarpt innimellom,  det kan komme høyfrekvente lyder i ørene, og raske hjerteslag. Du kan oppleve tilfeller når  du føler litt panikk, eller du kan føle deg fryktelig sliten selv om du har hvilt nok. Noen ganger kan du våkne opp etter bare noen få timer søvn, og føle deg veldig energisk. Appetitten vil svinge, du kan få ganger når du er konstant sulten og tider når du ikke føler behov for å spise i det hele tatt. Alle disse uvanlige hendelsene er midlertidige. Det er viktig å drikke mye væske, for å få skylt visse giftstoffer ut av kroppen.
Dine intuitive evner kommer tilbake, og din evne til å kommunisere gjennom mental telepati med hverandre.

Vi må innse at alt er verdifullt. Selv de negative kreftene har tjent til å hjelpe oss til å oppleve ulike kvaliteter av oss selv eller for å oppleve disse kvaliteter og muligheter. Men noen mennesker blir så knyttet til å ha makt og kontroll og å bruke livsenergien for kontroll over andre. Det har vært problemet at folk ikke kan overvinne sitt ego og sine tendenser til å bruke hverandre og denne energien til deres eget generelle selv og egoisme.

I fremtiden vil Jorden tjene en annen hensikt enn den har hatt i tiden som har vært. Det var mer eller mindre et sted hvor folk kunne møte den motsatte energien fra sjelen – yin og yang, det negative og det positive. Selvfølgelig, i virkeligheten er det samme energi. Delingen har blitt skapt av konsepter. Ved å bestemme at denne oppførselen er dårlig og en annen holdning er bra, blir energien delt inn i god og dårlig. På denne måten kan du også bidra til å støtte den negative prosessen.

Våre forfedre var helt uselviske mennesker. De ønsket ikke å ødelegge eller skade noe som var fra skaperen, fra naturen, fordi de følte seg i harmoni med det. Det var en naturlig måte å overleve med de eksisterende livsformene i denne fysiske verden, tilpasse seg, kommunisere  og samarbeide med dem. Dette er ting som kommer til å bli reinstallert igjen i den menneskelige værelse.

I tidligere tider, mens de opprinnelige koloniene var på Jorden, var det feminine kvaliteter som rådet. Folk benyttet sin intuisjon og de feminine prinsippene av kjærlighet og omsorg. Deretter, etter den genetiske manipulasjonen, var det den maskuline energien som kontrollerte  samfunnene og enkeltpersoner med mer maktbruk, mer ødeleggelse og mer makt. I fremtiden vil Jorden tjene som et sted, der mannlige og kvinnelige krefter vil være like og balansert i det  enkelte individ.

Videre vil Jorden ha som et formål der mennesker kan erfare alt i en livssyklus. De kan manifestere den kropp de selv velger. Det behøver ikke å være mannlig eller kvinnelig, det  kan være begge energier og kvaliteter i en og samme kropp, fordi den fysiske kroppen ikke vil være av samme materiale som det er nå, og vil ha en annen frekvens.

Folk vil danne lokalsamfunn og forbindelser og arbeide sammen med dyrene og de ulike livsformene. Jorden vil bli et helt annet sted enn det du kjenner den som.

Med sammenbruddet av de negative kreftene, vil aggresjon avta, og det vil ikke være behov for å overmanne andre eller å være ansvarlig for noe. Alle personer vil ha ansvaret for sine egne selv og skape sin eksistens. Frykten vil bli fjernet, og vi vil ikke ha behov for menneskeskapte lover lenger. Vi vil bare naturlig adlyde de åndelige lovene, fordi som en avansert sjel med full bevissthet og oppmerksomhet, vil du bli i stand til å styre deg selv på en måte som er i harmoni med alt som eksisterer. Vi har levd på den måten på andre planeter i millioner av år. Det er bare en naturlig harmoni av å følge de åndelige lovene.

Det tar mye viljestyrke og akseptering for å gå gjennom denne prosessen individuelt og godta endringene som finner sted i våre samfunn. Du trenger bare å bidra til å visualisere og skape disse mulighetene. Forestille deg hvordan det kan være som eller hva du ønsker at det skal være, og til slutt vil du ha det. Vi kan se frem til faktisk å skape det vi er, hva vi ønsker å være, hva vi ønsker å oppleve i stedet for å bli tvunget til å oppleve det som allerede eksisterer.

Jeg håper at denne informasjonen kan inspirere deg og gi deg mot og evne til å håndtere hva som enn måtte komme og akseptere det som guddommelig vilje, fordi alt som skjer i livets kontinuum er ment slik. Du må lære å akseptere ting og være avhengig av dine kreative evner for å se deg gjennom vanskelige tider. Men du har hjelp fra andre skapninger som har en alternativ metode for kraft og energi som du vil kunne bruke.

I jordens fremtid, etter at transformasjonen er fullført, vil det være en helt annerledes livsstil og en helt annen bevissthet på Jorden.

Det som jeg håper at du kan huske er: En sjel er perfekt, en sjel er vakker, og individuell og fullstendig. Du må huske din egen skjønnhet og egenskaper, at hver opplevelse som du noen gang har hatt i løpet av dine livssykluser, er en del av det som utgjør den spesielle juvelen som hver enkelt sjel er. Denne skjønnheten og disse egenskapene er bestemt av din individuelle prosess og utvikling gjennom dine livserfaringer. Det er ingen ende på din eksistens. Du har evigheten å se frem til, når du kan overvinne begrepene tid og aldring. Hvis du kan være lykkelig og virkelig sette pris på det dyrebare  i liv og erfaringer, da har du en bedre sjanse for å nyte et vidunderlig liv. Selvfølgelig bør du nyte hver sans som du har her i den fysiske verden, fordi disse sansene ikke vil være likedan i fremtiden, ettersom den fysiske kroppen kommer til å være helt annerledes. Du må nyte de ulike aspektene ved det å være menneske, og selvfølgelig skape en balanse og en harmoni i deg selv, fordi du er den eneste som kan gjøre det.

Jeg håper denne informasjonen er verdifull og at du kan dele den med andre, fordi dess flere personer som bevisst og aktivt deltar i transformasjonsprosessen og begynne å bruke sin energi på en positiv måte, dess raskere vil prosessen gå.

Jeg ønsker å gi dere en hilsen fra Venus som betyr «Måtte Universell kjærlighet og velsignelser være«:
AMUAL ABAKTU BARAKA BASHAD.

 

Omnec Onec presenterer seg selv og sier litt om sitt oppdrag på Jorden i denne videoen

 

Omnec Onec på Jerry Springer show i 1993

Omnec Onec sammen med 3 av sine 4 barn og tidl. Pentagon-ansatt Frank Stranges på amerikansk TV:

http://www.disclose.tv/action/viewvideo/120486/Omnec_Onec_with_three_of_her_children_in_the_Jerry_Springer_Show_USA_1993/

Omnec Onec

Omnec Onec er en kvinne som kom til Jorden fra planeten Venus. Hun lever idag i USA og i Tyskland.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

96 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Sarus
Sarus
Abonnent
10 år siden

Et morsomt eventyr :))

Lefor
Lefor
Abonnent
Svar til  Sarus
10 år siden

Noen har sett for mye på video, noen har lest for mye på internett.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Jeg tror Nyhetsspeilet etterhvert må begynne å stille seg litt spørsmål, mht hvilke artikler som legges ut. Dette begynner å bli veldig søkt og oppi skyene, og det finnes overhodet Ingen kritisk bearbeiding virker det som for meg. Ønsker dere ikke skape en viss troverdighet? Artikler som er tungtskrevet mht både kilder som kan undersøkes selv, og som kan etterprøves på mange felt? For artikler som dette, sant eller ikke, kan alle og enhver som har en livlig fantasi sette seg ned å skrive ila en helg, for deretter å presentere det som «nyheter».

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Kjell L
10 år siden

Kjell L – hva er problemet?

Nyhetsspeilet presenterer informasjon – og angir kildene.

Det er jeg som har lagt ut informasjonen som her presenteres av Omnec Onec. Jeg er svært grundig med sjekking og kryssjekking av all info som jeg videreformidler. Min konklusjon? Omnec Onec snakker sant om hennes egen bakgrunn.

Hennes liv er fortalt i den anerkjente UFO-forskeren Wendelle Stevens bok «FROM VENUS I CAME»:

Det er svært mye informasjon som er blitt holdt skjult for oss – særlig av media og «forskere» som har forbud mot å avdekke og publisere ny og interessant info (google «The Alien Coverup»).

Forøvrig er jeg helt enig i din henstilling om at Nyhetsspeilet må sjekke og kvalitetssikre informasjon før den publiseres.

Jeg kan bare stå inne for det jeg selv publiserer og tar initiativ til å publisere for andre – som denne artikkelen her.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Tingen er at ikke Noe av dette, hverken skrevet av Wendelle Stevens, hvis bok jeg har lest, eller andre, kan virkelig verifiseres som ekte. Det blir påstander som for oss, mm vi lever innenfor de sirkler av «makt» hvor det som for oss er omtalt som black ops, eller Cosmic Top Secret, er vanskelig å vite om er sant eller ikke.
Da oppheves også de normale regler for informasjonssjekking , fordi de kan gjemmes bort i nettopp disse skjulte verdener..det er ingen tvil om at mye holdes skjult for oss, men det er jammen meg mye svada der ute også..
Slike artikler som dette blir enkelt og greit hva en velger å tro på, som mye annet.. hverken du eller jeg kan bevise noe særlig her, det blir opp til hvordan man velger å forholde seg til info som vedkommende opprinnelig skriver om.Men det er jo ikke et poblem isåmåte, verden snurrer videre den, og det gjør nok hjulene i nyhetsspeilet også:)

Robert Dave Myrland
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Helt ening med Hans, hva er galt?

Dette her har jeg allerede skrevet om før, ikke her men et annet sted (men mener noe kan kanskje være delvis her!) og er ikke sikker hvor da det er mere en 10 år siden jeg skrev tilsvarende det samme. Fortalte dette også til min mor for omlag 10 år siden for å sikre meg bevis på at jeg har skrevet om dette før, noe jeg alltid gjør for min mor da jeg har en par i familien som trodde jeg levde i fantasiens verden men det er ikke som de tror og det finnes det beviser for nå som senere her nede blir nevnt. Det jeg skrev som tilsvarer dette er rett fra hukommelsen min og uansett om jeg kan levere bevis på at jeg har skrevet dette før eller ikke så har jeg ved flere anledninger på noe av det ovenfor gått i enda dypere detalj en hva som er presentert ovenfor, dette spesielt med tanke på Mars, og muligens noe Atlantis, mm som jeg husker meget godt fra tidligere liv, og ja jeg har ikke nødvendigvis i alle sammenhenger vært tilstede i diverse historiske greier til alle døgnets tider her på jorden men vet godt om det meste da vi har Hyperspace TVer, dvs energiplan 2- TVer og nyheter på planeten hvor jeg kommer fra og eller brukte å være på, da TVen er en mange hundre milliarder år gammel oppfinnelse og akkurat det er super vanskelig å svelge for veldig mange, men det betyr ikke på noen måter at det ikke er sant, det betyr bare at hva du har blitt formet til ikke tolererer slike sprang. sprang som ikke står i tråd med alminnelig oppfattelse av verden rundt en og vitenskaplige «enda ikke funnet ut av» oppdagelser. De fleste vet bare hva media, tv, aviser og radio forteller dem og litt til men det er ikke mye foreløbig på denne planet da jeg og alle dere befinner oss på en planet som er på vei ut av barnehagen og skal snart om vi er heldige begynne i første klasse og når vi gjør så kommer sannheter som dette frem uansett. Men det er opp til oss, 100% opp til oss når vi vil at de sjernesøsken skal lande. Dette fordi de lander ikke så lenge vi ikke har gjort 2 av disse to tingene; 1. Legge ned NWO makten og fengsle de ansvarlige. 2. At planetens bevissthet når 80% på at det finnes liv der ute. Dette er galaktiske lover slik jeg kjenner dem. Om de er forandret siden jeg var Ato vet jeg ikke, dette er hukommelse og ikke annet. Som Ato døde jeg over Tunguska 1908 og reinkarnerte her.

Noe av infoen stemmer helt fantastisk godt med hva jeg vet og husker fra før av mens noe, dvs ca 10% (mere eller mindre) er per min hukommelse ukorrekt, noe er også direkte ulogisk men bare på noen veldig få steder og har ingen betydning til om historien ovenfor er fantasi eller virkelighet. Info som er ulogisk kan jeg komme tilbake til senere eller ved forespørsel. Men foretrekker å svare på video!

Når det er sagt angående % så er det for mye i teksten ovenfor til at jeg systematisk gidder å spalte ut hva jeg mener er feil og rett da det ville ta alt for mye energi for meg å legge til, legge fra, korrektere det. Jeg er også noe utbrent i det å skrive, det er av og til en pest og plage selvsagt, men for tiden er det helt jævlig bare å ta til mot å skrive! Noe som er grunnen til at jeg enda ikke har skrevet en artikkel her på NhS! Og grunnen til jeg skriver i dag er at jeg er oppriktig sint nå og det krutter skrive lysten noe.

Jeg har også BUNN SOLID BEVIS på at jeg IKKE ER HERFRA, (dog født/reinkarnert her) at jeg kommer fra en annen planet der ute. KNALL BEVIS som ikke er i form av hverken bilder eller video for slikt kan jo forfalskes. Beviset ligger her på NhS og mange her har lest det for lengst (kanskje mange 1000++ har lest= vitner) og de som leste det forlengs leste det for Ca +8mnd siden; da hadde jeg ikke bevis for at det jeg skrev var sant, men beviset for at det jeg sa ikke er teori kom 8mnd senere, og NASA var de som serverte på et «FAT» bevis på at det jeg sa her på NhS ikke var teori, noe jeg også 100% var klar over også før NASA serverte det på «FAT».

Men nå synes jeg på vegne av bevis at jeg fortjener den respekt de fleste ikke har gitt meg enda da beviset i seg selv, nå beviser at jeg har snakket sant hele tiden her på NhS (om utenomjordisk info og meg selv som starseed og selvsagt annen info også) og andre steder.

I beviset har jeg brukt en litt annen uttrykksform en det som etter 8mnd fremkom i media av NASA, men det betyr ikke at beviset ikke holder mål for det jeg har brukt som ord er et og det samme som det NASA har brukt da min viten viste dette før NASA så fantes det jo eller ikke ord for det, men jeg har da funnet på noen ord før NASA kunne, derfor kunne det heller ikke treffe 100% med mine ord siden definisjonen eller ordene var omtrent ikke oppfunnet enda, dvs sammenhengen av de to ordene NASA har brukt eksisterte «ikke» før, men jeg har beskrevet det likevel og på noen måter enda dypere en NASA kan enda forstå og eller fine ut av. Jeg er teknologisk innen romfart ca +25000 år foran denne planets romfart, sykt? Ja det synes jeg også men det kommer til å bli sykt spennende når jeg setter igang å fortelle alt jeg husker og vet og jeg husker mere og mere hver mnd, noen ganger hver dag, jeg er snart ikke noe Robert igjen, jeg er snart 100% Ato, dvs mitt tidligere livs navn og personlighet. Jeg regner med at innen 5 år er Robert, den person jeg er født som egentlig helt borte og jeg vil på mange måter være mere Ato en Robert og grunnen er at jeg stadig husker bare mere og mere fra livet som Ato, jeg husker også hvordan jeg var som Ato, oppførsel og mye annet. Sprøtt ja og det ikke bare for den som leser dette men, også jævlig sprøtt for meg selv også men det er også deilig å komme tilbake, dvs være våknet opp og ta innover seg mitt jeg og glemme denne planets tillærte «sykdommer».

Siden jeg har et bevis som ikke er RIKK-BART, så kan ingen nå lengre argumentere med meg på at jeg ikke er fra en annen planet og beviset beviser ikke bare at jeg er fra en annen planet, det beviser også at reinkarnasjon er mulig, det beviser også at det finnes utenomjordisk liv som har en høyere utvikkling, ja i det hele tatt det beviser alt dere «normale» mennesker lurer på og eller ikke kan klare å skjønne.

Beviset kom settende uten at jeg viste det skulle komme, men jeg var relativt klar over at det en dag ville bli bevist. Etter at jeg hadde skrevet det som senere ble bevist av vitenskapen her på denne planet (men ikke målbart fra planeten) så viste jeg det til en del andre, dvs det jeg har skrevet på NhS før i en annen artikkel og de som jeg viste det til lo og sa at det jeg var SUPER IDIOT og at det ikke går an og at jeg trengte HJELP, mental hjelp, og at dette er ren-spika teorier som tilhører fantasiverden. Jeg ble naturlig nok rasende og sa at jeg VET 110000% at dette ikke er teorier og at jeg er fra der ute og da ble jeg anklaget for å være MORBID og skaff deg et liv, da smalt det for meg, jeg bare ramset ut i sinne så mye jeg bare kunne på 5 minutter og fortalte i detalj en god slump med utenomjordisk info og teknologi som jeg enda ikke offentlig har gått ut med enda og før de forlot meg var de i sjokk, de var gapende og meget så overrasket, sa ikke et ord etter og sa ikke et ord når de forlot stedet dette skjedde på. Senere når det de kalte teori ble bevist som sannhet, og jeg konfronterte dem, ja da ville de ikke ha noe med meg å gjøre lengre, regna med de var flaue over å ha skjønt hvor IDIOTISKE de har vært mot meg, hvor dømmende man kan være mot noe man ikke vet, hvor mye man kan tro at man vet for siden å bli tatt i biter. Man SKAL ikke her i ovenstående historie si at det er et eventyr, hva FAN vet dere om det? Hva slags grunnlag har dere til å si at det er fantasier når dere ikke vet? Hva er grunnen til at dere påtar dere herredømme over hva som er fantasi og hva som er virkelighet når dere ikke vet sannheten? Hvorfor tror dere at det hjelper dere og andre at dere latterliggjør noe dere ikke på noen måter har peiling på og eller kunnskap nok til å bortfeie det? For det er nettopp det som er sannheten, dere har ikke peiling på noen måter og da skal dere ikke bortfeie det. Dette er dessuten første gang jeg er rasende er på NhS, jeg er så rasende at jeg dirrer, og det fordi kommentarene her tilnærmer seg IDIOTI da visse personer her inne påtar seg å være herre over noe de ikke på noen MÅTER HAR PEILING PÅ OG ELLER NOK VITEN TIL Å KUNNE UTTALE SEG OM.

Med det sagt så skal jeg si det jeg har sagt mange ganger her på NhS før og det er at jeg er heller ikke allvitende, og har mange arr som gjør meg «mindre» perfekt en alle andre her inne, men jeg påtar meg ikke kontroll over hva som er sannhet og hva som er virkelighet eller fantasi, det, nettopp det BURDE INGEN GJØRE for det kan fort bli slik som de 2 som det gjelder i ovenstående historie, dvs de som påstod jeg trengte hjelp, mm. Jeg lurer på hvordan de føler seg den dag i dag? Har de innsett hvor dumme idioter de var? Har de innsett at verden demmes er ikke lengre en dems egen viten og erfaringer og at det er noe større der ute en de kan se? Har de på noen måter etter den tvisten tenkt på hva er det som får dem til å ta slike konklusjoner når de mangler totalt grunnlag for å kunne stille en korrekt analyse? Har de etter det bare tenkt ja ja ja han hadde rett, ja hva så? Hadde Norges «jantelover» bare fått dem til å tenke ja ja ingen er perfekt?, og på så måte er det greit å bare gjøre mistro til hurt feelings? Kommer de til å lære? Vil de ta meg seriøst i ettertid?- Tror ikke det nei på siste spørsmål da mennesket alltid benekter noe dem selv ikke har opplevd om det er utenfor deres egen forståelse.

Gjennom mange 100000 tusen år, ja om ikke mange 100 millioner år har jeg reinkarnert på planeter med høy teknologisk utvikling, men i mellom, dvs en gang i blant har jeg reinkarnert på lavere teknologiske utviklete planeter for å hjelpe, dvs de som er ansett å trenge hjelp. Jeg er her for å hjelpe, den hjelpen kommer men jeg har «spesielle» år jeg må jobbe etter, dvs får ikke begynne for tidlig og må på ingen måter begynne for sent, dette styres fra oven, dvs mine stjerne kusiner. Jeg har tidligere vært meget ivrig med å komme ut med fri energi, det har jeg ikke lyktes med (men ikke fordi jeg ikke kan levere et apparat som gir ut mere en hva man putter inn) fordi jeg begynte før planene skulle tre i kraft, dvs før det er forsvarlig å gjøre det. Jeg har på så måte latt meg styre en del av en fri energi gruppe med over 1500 medlemmer som hastet og hastet og pushet på med enorm energi på at vi må få det ut NÅ og pga det har jeg oversett mine stjerne kusiner plankart og lå fremfor dem med en god del år i sammenligning med plankartet, dette fører alltid til at de der oppe motarbeider meg en del, da fri energi ikke kan komme før plankartet dems sier det. Når tiden er inne vil fri energi komme og bli en rett for alle. Ved senere tidspunkt dvs perioden 2525+ vil også fri energi generatorer komme ut som baserer seg på den rette sannhet om hvordan sola vår virkelig virker, noe jeg vet tilnærmet lik «alt» om og det jeg ikke vet nå får jeg vite senere av de der oppe når det trengs.

Når det kommer til reinkarnasjon så er det ikke uvanlig at en energi kropp har reinkarnert mange hundre milliarder+++ år og det er ikke på noen måter slik at energikropper her på jord har pr gjennomsnitt mindre en et par titals millioner reinkarnasjoner bak seg, som en del hevder, tvert imot, dvs mesteparten her har ufattelige mange 100 millioner reinkarnasjoner bak seg. Men det finnes dog nye energikropper også, disse er svært primitive og er ofte hørt ha problemer med å snakke, kommer mye med hmm, Aa, og korte eller lange pauser eller annet avhengig av hvilket språk de snakker. I sin helhet er variasjonene her meget forskjellige da det kommer sjeler fra alle mulige andre planetsystemer og inkarnerer her, ikke bare jeg, jeg er ikke alene og det finnes inkarnasjoner her på jord, dvs starseeds som har en mye høyere viten en det jeg har på det meste men ikke alt, disse har jeg stor respekt for og jeg kjenner en slik som bor i USA og en slik en i Norge og det finnes maaaaange flere slike. De er bare der og ligger å venter til rette øyeblikk, til lederen innen for et gitt område har gjort sin jobb ferdig. Da først trer neste trin inn i plankartet. Det skal jobbes på en slu måte for at ikke NWO, Skull and Bones and what not ikke skal kunne får overtaket da slaveriet på denne planet må stoppe, om ikke så bare stagnerer vi i det uendelige, noe som vil til slutt ødelegge planeten og muligens føre til nye store galaktiske kriger i fremtiden om de får balle grepet på alle og systemet vi i dag har og må leve etter som også er et slaveri men på en liten skala i forhold til hva som kommer om NWO får snike seg frem for langt.

Det er derfor ekstrem viktig at folk slutter å for-hånds kaste ut historier slik som dette da det kan uten tvil lære dere noe, en lærdom verdt å ta med seg for å forbedre planetens tilstand. Jeg har også mye å lære bort og håper at de neste 2-3 årene kan bli år hvor jeg lærer bort så mye som mulig før kroppen jeg har dør, det er slik at jeg har nettopp alle de symptomer som beskrives i ovenstående historie og noen ganger er det slik at hjertet stopper opp helt og jeg får ikke puste på en 2 sekunder og vet det kommer til å gå over men man har ingen garanti at jeg lever gjennom det før det går over, det er derfor viktig at det jeg vet kommer ut så fort som mulig da jeg innehar det dere kaller for doktor grad (da som ATO og ikke i dette liv men mye har jeg fått gjennom til dette liv) innen lys-skips konstruksjon, vedlikehold og reparasjon, og mitt spesial felt som Ato var krystall generatorer for lys-skip og en god del viten har kommet gjennom på hvordan reise fortere en lysets hastighet, dvs teknisk forklaring på dette og noen minner på analyse av hva skjer teknisk når dette skjer. Kan dermed forklare meget dypt og ikke minst logisk på hvordan det er mulig å reise fortere en lysets hastighet.

Atlantis var et system uten penger, PUNKTUM og et slikt system kan vi også få på nytt om vi bare er villige nok til å høre på historier om hvordan det har vært. Et system uten penger er UTVILSOMT et mye BEDRE system en det vi har i dag. og dette nummer eller penger bestemmer hvem som skal leve og hvem som skal dø på denne planeten, hvem som er fattig og hvem som er rik, og uten et ukjent antall tall/nummer så får du ikke den maten du trenger, dette system er et SYKT system og hører til fantasiverden mye mere en det ovenfor gjør, ja penger er fantasi dere alle lever etter en fantasi, en illusjon og dette godtar dere? Jeg godtar det ikke på noen måter da det i et slikt fantasi system er alt for lett å bli offer, alt for lett til urettferdighet, alt for lett at empatien aldri får gro frem og i det hele tatt, pr min oppfatting og mine stjerne søsken så er pengesystemet det farligste og mest overvåket system i galaksen, da et pengesystem om det får gå for langt så drar de etterhvert ut i rommet å begynner å mine asteroider, måner, planeter og alt de kommer over for å få tak i såkalte verdier til sitt system på deres hjemmeplanet, dette er selvsagt når systemet har kjørt lenge nok på planeten og resurser er brukt opp, dette fører til galaktiske kriger og har i historien ført til nettopp galaktiske kriger. Det fordi at etterhvert som de drar ut når teknologien tillater det, selvsagt, så møter de på andre planeter med menneskelig liv på, de vil da prøve å utrydde disse mennesker om de kan for da når det er oppdaget at det finnes mere liv der ute så begynner et pengetenkende menneske å tenke at da finnes det liv overalt og da er det ikke så nøye lenger om vi tar livet av disse da de tenker at det finnes ubegrenset med liv der ute og da kommer hensynsløsheten inn i bildet. Da skyr de ingen middler lengre og tenker bare at hva fan spiller det for noen rolle om vi tar et par milliarder liv her når det finnes liv over alt og ja det finnes liv «overalt» i universet, det kryler av liv i de aller fleste galakser, bare de er gamle nok så gjør det det. I andromeda galaksen som er en ekstremt gammel galakse så er det liv på ca 9% av alle planeter som kan hoste liv og det er en svært stor prosent for hvor mange planeter som kan det vs de som ikke kan det, dette fører til enorme mengder mennesker bare i en galakse alene og alle galakser samens hvor det finnes liv i utgjør en så stort tall at tallets betydning for oss blir tilnærmet lik å prøve å lære en ape fysikk.

Dere som kommer med en slags atityd om at det er drøyt, fantasier, vrangforestillinger og what not,.. dere burde snu om en del slik at vi kan gå videre og også slutte å stagnere. Dere hjelper ingen med å være slik, det eneste dere oppnår er å lure dere selv retten til sannheten og dere er en stor brems for videre utvikling i noen tilfeller. Det burde være mye viktigere og også produktivt å si at alt er mulig og inntil det kommer bevis på at det ikke er mulig så tar jeg ikke innover en rett til å være herre over om det er mulig eller ei. En verdifull holdning som jeg tror Hans Gaarder har og som kanskje er årsaken til at han postet dette her. Jeg ser personlig på slike som kommer med herredømme over at ovenstående er fantasi, som et slags virus, et virus som gjør det svært vanskelig å forbedre denne planet da det spiser opp oss som vet før vi får gjort verdifullt arbeid.

Nå er jeg så lei av å skrive at fysj! Og det verker i fingra. Om noe mere skal ut av meg en kort notat nedenfor så får det bli intervju på en eller annen måte.

Hadde vært cuult om jeg kunne skrive uendelig om mitt forrige liv som Ato, da hadde det blitt en bok og en film. Kanskje det finnes noen skribent der ute som er interessert? Om det gjør så ta kontakt min info må ut da det er min plikt som starseed og medmenneske å sørge for at den infoen jeg har kommer ut.

Til de pessimister som føler seg truffet her så er hovedmeningen med dette skriv ikke å dra dere i håret, men jeg blir søkk forbanna når folk krever sannhet til å være fantasi, spesielt når jeg nå som jeg har bevis på at jeg er fra der ute og som vitne på at ovenstående er sant så blir jeg bare rasende og det ble jeg ikke før, men det har seg slik at jeg er søkk-forferdelig lei av folk som ikke tror på utenomjordisk liv da det er ekstrem viktig at alle så fort som mulig nå tar innover seg selv at de har hatt feil hele tiden og de som har påstått at det finnes liv der ute har hatt rett hele tiden og for de som har gjort narr av en nabo, mm som påstår at han har sett et utenomjordisk skip, mm fly forbi, ja da er det på tide å ta seg et kaffebesøk og be de personene om unnskyldning en gang for alle, for det fortjener de som er blitt mobbet, latterliggjort og uthengt i så lang tid innen dette område.

Få ut fingeren og be spesielt familie medlemmer som alltid har prøvd å overbevise andre familie medlemmer om at de har sett bla bla utenomjordiske skip eller hatt nærkontakt med dem uten å bli trodd. Det er utrolig sårende og ikke bli trodd av familien så sett igang, de kommer til å bli glade, mye gladere og kanskje det kan føre til at brødre og brødre, søster og bror og søster og søster kan bli venner igjen? Vet det er mange der ute som har slitt så lenge med å ikke bli trodd at det har ødelagt søsken forhold og også foreldre forhold, dette vet jeg, har selv samme situasjon og jeg kjenner en del som har det på samme måten.

Hans Gaarder, om du vil ha en til artikkel på meg så gidder jeg ikke gjøre stort, andre får i så tilfelle gjøre 90% av jobben. Det er jo mye siden før her som jeg har skrevet så det er mye å ta av for den som vil sy sammen noe. Om ikke blir det neppe noe her fra meg. Vet vi hadde en slags avtale sia før om nettopp dette men jeg balla ut da jeg på tid og sted var utslitt og har 99% av symptomene ovenfor i den historien du la ut, det er derfor svært vanskelig for meg å være strukturert for jeg går i bølger, av og til er min energi på topp og andre ganger er den helt i bunn, dette varierer fra dag til dag. Noen dager får jeg panikk da hjertet stopper opp, men det har avtatt en del siden jeg ble vegetarianer og er å regne som nesten helt borte i forhold til før, før var det helt jævlig av og til så jævlig at jeg nesten gikk i gulvet. Nå er det bare periodisk og når det er borte er det borte en god stund. Før var det også nesten daglig.

Ellers har jeg en del kommentarer på facebook som kanskje kan være interessant å lese om, håper denne linken tar dere til rett sted: https://www.facebook.com/groups/neti.norway/10152096165687080/?ref=notif&notif_t=group_comment_reply
Det er den med OBAMA’S ALIEN BODYGUARD spotted at 2012 AIPAC Conference!!??

Nilsen
Nilsen
Abonnent
Svar til  Robert Dave Myrland
10 år siden

Heisann, ville nå bare si takk for det jeg synes var en bra «add» til denne artikkelen.
Skulle me glede kunne hørt deg fortelle mer, men jeg er desverre ingen skribent så det tror jeg er best noen andre tar seg av..
Trist å høre at du har møtt så mye motstand mht forståelse/akseptasjon av dine historier, selv synes jeg at det jeg har blitt lært opp gjennom år både om menneskets historie og samtlige religioner liksom har hatt en del (litt for mange) hull i seg..Jeg kommer fra sterkt kristen slekt (men tror ikke selv) og har lest innom litt på andre religioner. For min egen del så tror jeg «dem» er her (men jeg vet ikke), siden jeg har ikke hatt noen «opplevelser» selv, enda hverfall.. Men må inrømme det har blitt mer og mer interessant etter at jeg tenkte på gudene i religion som romvesener, og så fyller det igjen en god del hull i vår historie (for meg hvertfall).
Så må du ha riktig god bedring og ta livet med ro, håper det går bedre for deg..

Thor Norseman
Thor Norseman
Abonnent
Svar til  Kjell L
10 år siden

Nyhetsspeilets totalt ukritiske holdning til kildesjekk og realisme i sine artikler gjør det veldig enkelt for resten av samfunnet å stemple alle som deltar og bidrar her som de største dustene i verden!

Det eneste som snart mangler her inne er en artikkel som hevder at jorda er flat – men leter jeg godt så finner jeg nok det også!

Noen av artiklene her er svært interessante og gode, men de kan jeg aldri henvise til i debatter hos andre, for da mister man enhver integritet og troverdighet. Og det av den ene grunnen at artikkelen ligger på Nyhetsspeilet.

Senest i dag har jeg fått slengt i trynet at jeg leser for mye på Nyhetsspeilet. Det etter å ha stilt et spørsmål om hva Homeland Security skal med over en milliard patroner med hulspiss.

Nyhetsspeilet er synonymt med splitter gal, og de som står bak denne siden bør spørre seg hvorfor!

Lucidus
Lucidus
Abonnent
Svar til  Thor Norseman
10 år siden

Denne kommentaren av Thor Norseman har blitt identifisert som mulig Astroturfing av LATF Internet Shill Detector.
Årsak / Regeltreff (3+)
– Hersketeknikker
– Latterliggjøring
– Fordømmende

http://lett.dyndns.org/BetalteMeninger

Thor Norseman
Thor Norseman
Abonnent
Svar til  Lucidus
10 år siden

Fordømmingen og det at veldig mye her inne er sprøyt og vås fra morgen til kveld står jeg helt og fullt inne for!

Innlegget ditt bekrefter jo langt på vei at jeg har rett!

Robert Dave Myrland
Svar til  Thor Norseman
10 år siden

De dustene har også veldig ofte rett og såkalte konspiratoriskere får mere rett en hva motsatte part gir dem kreditt for.

Og når det kommer til utenomjordisk liv så er NhS stedet hvor beviset for det finnes. Da jeg er den som er ansvarlig for å legge gull egget her i en annen artikkel.

Gull egget forteller en liten sannhet som ikke er målbart fra planeten vår.

Siden det ikke er målbart fra planet earth så er det bare en eneste mulig måte jeg kunne vite om det på… Go figure :)

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Jeg setter pris på at Nyhetsspeilet er her, for de muliggjør ( eller har muligheten), til å presentere nyheter som vanlig media enten skyr, eller ikke får skirve om. . Men det bør være et minimumskrav på seriøsitet og faktasjekking, det bør være en «djevelens advokat» som er kritisk mht hva som slipper igjennom nåløyet. Mirach stjernesystem, Tolec fra Andromeda, Omnec Olec..jeg sier ikke mer. Jeg sier ikke jeg ikke vet mer enn disse skriver, og har ila livet opplevd å erfart mye innenfor såkalte mystiske erfaringer, men det meste av det lar jeg bli som en erfaring i meg, også bruker jeg den erfaringen, innsikten i å prøve møte mennesker med all den kjærlighet jeg kan. Men jeg liker uansett at 2+2=4, fordi jeg kan regne det ut, og skulle dert mot formodning også kunne være 5, så vil det være en matematisk mulighet til å selv kunne sjekke det som fakta. Vær litt mer kritisk til emner som tas opp, så tror jeg etterhvert artikler kan veie tungt og skape dype forandringer

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Kjell L
10 år siden

Noen må jo være de første til å skrive om dette, etter mine sannsynlighetsberegninger er det størst sjanse for at dette er sant, men så har jo jeg lest hundrevis av slike historier.
1+1 kan godt bli både tre og fire hvis man legger til en dimensjon. Legger man til tidsdimensjonen blir matmatikken levende. Eks 1 mann + 1 kvinne = familie på 3 eller 4. :-)

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

Tror du skal være glad for du ikke ble matematiker:) Sannsynlighetsregning kan jeg, vis meg gjerne din sannsynlighetsligning på det du nå skrev. Det kan i teoiren legges til mange dimensjoner ja, men 2+2 er fremdels 4.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Kjell L
10 år siden

He he, du fikk en pluss av meg for jeg er også glad for at jeg ikke ble matematiker, men jeg var altså en stund på det fakultetet, men droppet ut for mer helhetlige studier. Likevel den levende utregningen var det Anastasia (Ringing cedars) som viste meg. Sannsynligheten for at en mann og en kvinne (som er et par) får barn er ganske stor. Det for holde med utenomsnakk.
Peace and love!

Robert Dave Myrland
Svar til  Kjell L
10 år siden

Etter en pause!!!
NyhetsSpeilet er en enestående «kanal» som våger det media har betalt for å tie om. Om det skulle være en Norsk kanal som fortjener æren om å ha vekket det Norske folk så er NhS en fantastisk god kandidat.
Det er andre kandidater der ute men ikke så kjent som NhS pr hva jeg oppfatter.
Hans Gaarder og mange andre artikkel startere her inne bærer en kunnskap som media ikke får prate om.
Det samme gjelder mange av kommentar holderne her inne.
Totalt sett er dette nettsted et unikum hvor unike og meget visdoms pregete mennesker, prøver å bruke sin bedre forståelse til å utdanne folket, for det gjør ikke media, media prøver å dum utdanne menneskeheten ved å holde samme tørre linje hele veien. Det er de betalt til å gjøre. follow the money!
Her inne utdanner vi folket til det bedre og mere våkent samfunnssyn.
Det går tregt ja men stadig flere sprenger sine grenser og har måttet flytte sine grenser mange ganger, disse er de som studerer mest, dvs de som har flyttet sine grenser mest er de som har studert mest. Og studier gjør deg klok og en studie som Stanton T. Friedman snakker om i en av sine videoer, viser det seg at de med høyest utdannelse på skole har en mye høyere rate på å tro og eller forstå/vite at det finnes utenomjordisk liv, noe Stanton selv er et godt eksempel på.
De som bortfeier ting her på NhS som om det var et primitivt instinkt, slik jeg ser det, mangler rett og slett studier. dvs de er uvitende. Uvitende kan man også være i mye på NhS selv med mye studier og spesielt dette da det er noe som er tregt å få igjennom folks hoder.
Og derfor blir det på autopilot feid inn i kategorien fantasi, noe som også er et menneskelig konsept som mange faktisk strever med å ha, mye mere en folk flest tror, det er derfor et usant sagn innen for UFO kategorien at 6 millioner amerikanere fantaserer om å ha hatt nærkontakt med utenomjordiske i alle varianter. At 800 Millioner mennesker alene i USA har hatt observasjoner med forklaringer som er tatt som science fiction øker ikke på noen måter prosentsatsen på hvor flinke amerikanere er til å fantasere, da faktum er det motsatte, for mange sliter med å ha for dårlig fantasi og jeg sliter også med å ha for dårlig fantasi. Fantasien i dagens samfunn på verdensbasis er ekstremt dårlig men media som bortforklarer vil lyve å si det motsatte. Fantasien i dagens samfunn er for dårlig fordi for mange ser på TV, leser aviser og hører på radio og ellers alt tøv som er i media generelt, dette får mennesker til å nesten stoppe opp å tenke selv, tanker i dagliglivet er basset og preget av hva media har fortalt dem dag inn og dag ut og det er ikke egne tanker på noen måter, faktum er at veldig lite av en media slavens hverdag er egne tanker. Dette er fakta som man kan finne ut av og pga dette faktum så er det mangel på fantasi i denne verden, et eksempel på dette er at pengesystemet vedvarer den dag i dag, dvs grunnet dårlig fantasi som resultat i media så klarer ikke fantasien å komme frem på hvordan det kunne vært for en bedre fremtid. Hadde fantasien vært på topp slik som media sier så ville verden uansett penger eller ikke vært en helt annen. Media tvister hodene deres, lurer inn balle-tak på deg uten at du skjønner det, den psykologiske vei vel å merke! Et eksempel på det er Wikileaks; når det ble for hett runt øran til den skyldige part så hadde Julian voldtatt noen, dette er en kalkulert krigføring som de mesterer svært godt og når folk begynner å prate om Wikileaks så er det nesten uten unntak at motpart i alle gitte situasjoner vil svare «du var ikke han voldtekstmann?», der ser man der er nøkkelen til å frata mennesket til å tenke selv, nøkkelen til å ta bort tanken fra hovedpoenget for å ikke tenke, selvsagt ikke alle men nok mange til at det enda finnes en regjering, tydelig vis… Avlede oppmerksomheten psykologisk er NWO spesialister på og det er alltid et svart får inn i alle media stasjoner. Når Micael Jackson ble beskyldt for barne greian var det fordi han viste for mye ufo info og han kunne bli kraftfull person i media noe NWO skjønte så de la ut en finta/finte som det heter i kampsportens verden. Og det var barne saken mot han som var finten. Akkurat som Marilyn Monroe som ble drept fordi hun viste for mye om ufo, info JFK hadde fått og fortalt henne og JFK ble også skutt samme dag som han hadde planlagt å fortelle sannheten til hele verden om Rosvell 1947 krasjen. Dagen JFK ble skutt hadde han øvd en tale i en hel mnd og tatt greie på fakta og i det hele tatt alt var klappert og klart, han kjente hele sannheten men det endte med døden.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Robert Dave Myrland
10 år siden

Følte for å kommentere denne til slutt, før Herr Myrland sprekker.
Det er helt greit å legge ut ufo artikler, de er interessante. Problemet er når artikler blir lagt ut som sannhet og det viser seg at den er en stor løgn. I tillegg visste forfatteren at det var løgn, eller burde vite at det var løgn. Jeg likte Nyhetsspeilet veldig godt og trodde det var en opplysende side og en side for meg som søker sannhet. Fofatteren svarer ikke på beskyldningene og forfatterne som jeg hadde stor tillitt til er ikke lenger troverdige. Jeg har brukt mye tid her, jeg har forsvart mange artikler, men når man legger fram sannhet, bør man være sikker. Redaksjonen har et problem her. Jeg har lest så mange artikler, jeg har lært så mye. Jarle, Monica, Maarit, og mange flere. Også han med hatten fra wonderland, Frank. Det er et problem for alle sammen, det er et problem for de som poster her.
JFK, Marilyn, Michael Jackson gir det ikke større troverdighet. En løgn ble servert med mind control til inntekt for egen religion.
Hva sier man? Jeg er ikke sint, bare veldig, veldig skuffet.
Rett skytset mot de som fortjener det du Robert Dave Myrland.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

En ting til :-)
I andre artikler hevdes det at JFK ville fortelle om konspirasjonen rundt bankvesenet og at det var derfor han ble skutt. Det virker mer troverdig, Marilyn vet jeg ikke, men hun var nok ikke så lykkelig. Var det ikke piller? Michael vet vi hadde problem med industrien, han forsøkte å fortelle noe, men det handlet ikke om aliens. Hva kan man stole på?

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Hei Thunder, vær så snill å heng med litt til her inne. Du annonserte din sorti for en tid tilbake, men heldigvis ble du. Det er som du selv sier at vi blir litt glade i hverandre, selv uten navn og/eller bilde, men våre skriverier skaper identitet. Dine egenskaper som blant annet diplomat mellom ulike tilsynelatende uforsonlige oppfatninger er gull verdt. Samtidig er du klar. Likhetene her inne er mer slående enn ulikhetene. Men hele tiden må vi vokte oss for infiltrasjon, også i form av avansert tankekontroll. Det er helt klart en viktig fiende-agenda å splitte oss. Stay tune Thunder og alle dere andre, dere bidrar med mye spennende som gjør det krevende, men gøy å sortere..

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Hei 2Q11.
Det er flere grunner til å hoppe av. Tidligere var det for at jeg ikke greide å utrykke meg tilstrekkelig nok til å bli forstått. Det er mye lettere med kroppspråk. Man forventer kanskje torden og brak, men det er ikke sånn. Det har vært litt sånn de siste dagene, men jeg er altså veldig skuffet over den ufo greia.
I tillegg presterer en som jeg opfatter for å tenke ganske likt med å kalle meg for av antikristbevissthet, og det er ikke det at det er sårende, men det bekrefter at jeg sliter med å uttrykke meg her inne, altså med enkelte ting.
Det er vel ikke nødvendig å tenke slik etter hva jeg leser selv. Det er spørsmål rundt vår åndelige som er det som står meg nærmest. Det er her jeg ikke blir forstått.

Vi snakket litt om projectorer i går, at et reklamebyrå projecterte en ost på månen. Nasa ville visstnok stoppe de iflg Dagbladet. Jeg tenkte på om det djevelbildet på skyskrapern 9/11var projectert. I såfall er det et nytt «bevis» i saken .Hans Gaarder sa bildet var ekte, men kan man stole på han?
Man kan vel egentlig ikke tro på djevler i røyk.
Jeg vil ihvertfall advare mot bedrag rundt dette med projectorer og blue beam. Det ligger i kortene som Smufen sier. En annen ting er at kommentarer blir spam om man skriver navnet til AB den tidligere journalisten. Nyhetsspeilet nekter å publisere enkelte artikler. Kanskje har de god grunn, men jeg synes åpenheten ser ut til å være noe begrenset. Da håper jeg noen starter opp et alternativ.
Nå får vi se da, men det blir en lang pause. Jeg er ikke motivert nå.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Thunder
10 år siden

Lytt til 2Q11 sine kloke ord og bli litt til Thunder :)

Du er ikke alene om å være frustrert, irritert, oppgitt osv om dagene, men ikke stress med det, det er nemlig helt normalt :)

21.12-2012 var siste dag av 5 sol syklus, i går 28 mars startet syklus av den sjette sol, så jeg får Gratulerer med dagen alle sammen, i går var første dagen på en ny æra og en ny 13 000 års syklus, etter 13 000 år i mørke så starter vi i dag endelig på 13 000 år i lyset. :)

Det er mye energier ute å går nå, folk blir forvirret og skjønner ikke helt hva som skjer, noen reagerer med sinne, andre blir deprimerte og oppgitte noen kan føle melankoli, reflekterende, men også sterk trang til å gi slipp på gamle sår og gamle måter å leve på. Nok er nok. Vi er alle blitt presset til å leve våre liv slik de mener vi skal leve våre liv, men det vil vi ikke lenger, det er våre liv og i vår evige reise på jakt etter kunnskap i reinkarnasjonsyklusene skal ingen andre bestemme hva vi skal tenke og mene!

Når alle tenker likt så er det ingen som tenker. dermed blir vi heller ikke i stand til å utvikle oss.

Her er 3 bilder fra våre venner som vil gjøre det lettere å forstå hva som skjer akkurat nå.

http://tinypic.com/view.php?pic=hv2qg7&s=6

http://tinypic.com/view.php?pic=9t30w1&s=6

http://tinypic.com/view.php?pic=21jablu&s=6

Ja selv alle fysiske lover, matematikk og fysikk tilsier at det er nødt å komme en ny tid nå.

http://psteigan.wordpress.com/2012/04/12/om-dommedagsprofeter-og-den-lille-gangetabellen/

Man kan jo lett bli litt frustrert når en føler at ingen forstår deg, folk flest er mest opptatt av hvem kjendis som puler hvem kjendis og om hvordan tjene enda mer penger.

Min medisin når jeg har slike dager er å innta store mengder med kraftig narkotika, da tenker jeg ikke å¨heroin, kokain osv men på den råeste av alle rusmidler, bedre kjent som TV eller fjernsyn om du vil.

Bare etter kort tid i sofaen så merker jeg at jeg blir helt pasifisert, apatisk, likegyldig til verden og blir dratt inn i en rosa boble uten bekymringer :)

Ganske fin følelse i grunn å være så neddopet, og ikke minst så forstår jeg hvorfor de som velger å bruke store deler av livet sitt foran en TV er som dem er og hvorfor det er så vanskelig å nå frem til en del av dem.

Men som sagt, det er en ny tid nå, en ny æra åpenbarer seg for oss alle, NWO trolla vet dette, det er livredde for å miste all makt og alle sine penger, de kan nok kanskje forsinke prosessen litt, men de kan på ingen måte stoppe den.
Ingenting går på skinner for Illuminati lenger, ene planene etter den andre går i dass, vi kan nok sikkert forvente noen siste krampetrekninger til fra den kanten, å tro noe annet ville vært naivt, neste punkt på listen er operasjon Fake Aliens

Folk flest som nå ser at det er main stream at Militæret samarbeider med Aliens tenker : WOW de gærne konspirasjonsteoretikerene hadde jo helt rett.

Confirmed: The U.S. Military Has Worked With Aliens

Vel…. jeg jubler ikke, for vi vet at når insidere slipper til i media med avsløringer i beste sendetid isteden for å bli skutt så ligger det en Agenda bak og det er å forberede folk mentalt på en kommende Fake Alien.

Det planlegges også noe nuking, men akkurat de planene er jeg temmelig sikker på vil gå i dass.

Det som kanskje jeg har blitt mest oppgitt over er at så mange svelger konspirasjonsteoriene fra myndigheter og media.

Et fint eksempel er vel det siste drapet på spøkelset Osama Bin Laden der det overhodet ikke er levert så mye som et eneste bevis for at det er hold i konspirasjonsteorien.
Drapet på Osama er utelukkende basert på noen påstander fra er par psykopater og sånn er det med de fleste konspirasjonsteoriene fra den kanten.

For litt siden ble også Phillip Marshall funnet drept sammen med sine 2 barn og hund, det var like etter at han sa at hans 4 bok om 9/11 ville bli hans dødsdom med de nye avsløringene han hadde gravd frem.

Når samme psykopater sier at det var Phillip Marshall selv som skjøt sine barn og hund for å så å skyte seg selv så er det mange som tror på slike latterlige konspirasjonsteorier.
Ja selv om de hadde sagt at det var hunden som skjøt alle 3 for så å skyte seg selv så ville nok noen svelget det rått.

http://english.pravda.ru/society/stories/11-03-2013/124028-Phillip_Marshall-0/

Men stadig færre heldigvis :)

Så ikke forlat oss enda, vi trenger deg og kunnskapen din her Thunder :)

Robert Dave Myrland

Kjempe spennende det du forteller, mange ville nok blitt glade om du tok deg tid til å skrive en artikkel for oss :)

At noen få troller med det du forteller skyldes utelukkende at dem er neddopet og hjernevasket av TV og frykten for det ukjente ;)

Må jo være ekstremt trist å tro at alt er tilfeldig, ingenting betyr noe, ingenting har noen mening, alt blir til av seg selv, når vi dør så er det ikke mer. game over.
Men det forklarer jo hvorfor den gjengen som ikke tror på noenting har så høye selvmordsrater, manisk depressive, ligger på topp i skilsmissestatistikk osv.

Det burde jo ikke akkurat være noe WOW i 2013 at bevisstheten kommer utenfra.

Noen er litt irritert for at det lages artikler om Omnec Onec og lignende, ja kanskje det …. det er jo skrevet sikkert 100 artikler om kanaliseringer, profetier, insidere fra Andromeda, Pleia Sirius, Orion, Zeta, Tolec, Iluka, Asthar, GFL osv her på NS, alt spriker i alle retninger så det sier seg selv at ikke alt kan være sant, men man må jo slippe til slike artikler også så får det jo bli opp til hver og en og tolke det som fakta eller fantasi.
Personlig så liker jeg veldig godt slik artikler som dette, men troverdigheten til Omnec Onec ble ikke akkurat forsterket av at hun fikk slippe til hos Jerry Springer.

Du som vet det meste Robert ? Hva er det med denne gjengen her som utelukkende gifter seg med sine egne søsken, fettere, kusiner og søstre og brødres barn ? Tror de at de har en hellig Alin blodslinje ? Vel det er ikke noe nytt at innavl blir født mentalt syke.

http://no.wikipedia.org/wiki/Rothschild

Verdens største hyper super duper kjendiser fikk første sin egen Wikipedia artikkel på Norsk den 11 Mars 2013 he he

Men nå merker jeg at jeg at jeg blir litt oppstemt, får avslutte og dope meg ned med en episode av Paradis Hotel mens jeg venter på Påskeharen ;)

Forsatt fin påske til alle sammen :)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Takk til deg smurf… som alltid en god oppsummering av verdens undergang.
Phillip Marshall sin skjebne er det liten fokus på også i alternative medier – derfor:
Silenced:

RIP Philip Marshall
https://www.youtube.com/watch?v=7QeRb18zQJg

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Takk for det Smurfen :-)
Det er vel dumt å hoppe av midt i passover kanskje? Kanskje man blir påvirket av den syklusen?Men det kan jo være derfor jeg ønsker nye veier. Jeg vil lese Nyhetsspeilet fremover, men prate ute blant folk. Jeg kommer tilbake om et år. Jeg titter innom og sier hei, om jeg har noe viktig på hjerte ;-)

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Kjell L
9 år siden

3 eksepsjonelt smarte menn fra øst fulgte en spesiell stjerne. Etter at de kom til Jerusalem og fortsatte mot Betlehem stoppet stjernen over huset (stallen?) hvor den nyfødte Messias var. Hva var det egentlig de 3 vise menn fulgte på sin vei? Hvordan kan en stjerne stoppe opp?

Gratisprogrammet Stellarium gir oss svaret.

Selvom det er gratis er det såpass nøyaktig at Eirik Newth bruker det til undervisning ved UIO. I den aktuelle tiden, da Yeshua (Jesus) kan ha blitt født, går planeten Jupiter en merkelig dans fram – tilbake – fram og gjennom Regulus. Regulus er den mest lyssterke stjernen i bildet Løven (assosieres med Løven av Juda). Før og etter denne utrolige kroningsferden omkring Regulus er det konstellasjoner med planeten Venus. Kjør Stellarium etter resepten jeg har mekka:

http://ord8liv.wordpress.com/2013/12/24/julestjerna/

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
10 år siden

Fra artikkelen: «Jorden var da bare en komet som fløy rundt siden den ikke hadde tatt form av en planet eller falt inn i en bane rundt solen. Da jorda til slutt ble en planet, ble den vakker med store vannmasser. De fire rasene dro til fjerne galakser og brakte med seg mange slags dyr, fisk, fugler, planter og mineraler og skapte et unikt paradis hvor alle livsformer levde i harmoni.»

Så Jorden eksisterte ikke som en planet for 40 millioner år siden?? Onecs fortelling synes å være en newage-kosmisk versjon av Første Mosebok; ingenting i den lar seg verifisere eller falsifisere; og fortellingen har heller ingen forklaringsverdi på noe som helst som vi stusser over.

Bøkene til Wendelle Stevens har jeg imidlertid respekt for. Men fortellingen over er vel ikke et sammendrag av hans bok på 310 sider i stort format?

Siden Stevens har skrevet en bok om Onec, er det kanskje mer substans i dette enn det som kommer frem i fortellingen over?

faxluri
faxluri
Abonnent
10 år siden

Dårligste jeg har lest. Finnes jo mange spennende hendelser å skrive om for Nyhetsspeilet, som f.eks denne;

http://www.youtube.com/watch?v=BRnwB-YJmrQ

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  faxluri
10 år siden

Tror vi er kneblet så det holder i dette samfunnet.
Venus Project forespeiler et spennende fremtidssamfunn.
http://www.thevenusproject.com/

The Greatest Talk of Jacque Fresco:
http://www.youtube.com/watch?v=35yOvrqga0M

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

The Matrix of Creation.
Gerald O’Donnell
Remote Viewer and Cosmic Voyager
Radio Show: http://tinyurl.com/abdjh5s

Thor Norseman
Thor Norseman
Abonnent
10 år siden

Sitter og lurer på om dette er noe av det største sprøytet jeg har lest……

Rabalder
Rabalder
Abonnent
Svar til  Thor Norseman
10 år siden

Det største sprøytet du har lest er alt det offentlige om måneferden og andre offiselle astromomiske hendelser. Stakkars Armstrong ble tvunget til å lyve hele livet. Aldrin derimot ser ut til å nyte å lyve hele verden opp i trynet på hver eneste interview.

Liv Bjøringsøy
Forfatter
10 år siden

Jeg likte artikkelen, Hans, og synes godt at vi også kan presentere denne type informasjon!

Mens jeg leste var jeg likevel en smule kritisk fordi jeg trodde Omnec Onec var et pseudonym. Når hun viser ansiktet sitt i videoen, forsvant den skepsisen.

Om vi bør ta alt innholdet for sannhet, er jeg fortsatt litt tvilende til. Særlig påstanden om at jorden har vært en komet. For meg virker det usannsynlig, men jeg er ingen ekspert på hvordan planeter dannes.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Liv Bjøringsøy
10 år siden

Enig med deg Liv, fin artikkel som passer godt inn her på Speilet :)

Jeg er vel også litt skeptisk til mye av det Omnec Onec kommer med siden det ikke kan verifiseres, men alt i alt et flott rosa budskap som ingen har skade av å lese :)

Personlig så liker jeg helst å lese informasjon fra utenomjordiske kilder som har bevist at de dem sier er sant og der kommer de fra Pleiadene frem som de mest troverdige.

Billy Meier har gjennom 25 år hatt kontakt med de fra Pleia som har kommet med advarsler og hva som vil skje vist vi ikke tar oss sammen og kommer oss ut av godstolen og komfortsonen.
Alt som er kommet av advarsler de første 25 år har vært 100% korrekt som en kan se i linken under.

De siste nå er at fra Nye ( Siste ) Paven kommer i stolen så vil vi få 888 dager med elendighet vist vi ikke endrer oss og begynner å ta ansvar.

Omtrent slik ser de neste 888 dagene ut for oss.

Legger ut en liten del her på Norsk, så kan de som vil lese resten eller alt på engelsk gjøre det i linken under. :)

Tidspunktet hvor disse profetiene vil begynne å være oppfylt, vil være når en pave vil ikke lenger bor i Roma. Hele Europa vil da bli offer for en forferdelig straff av onde krefter. Den kristne religion vil kollapse og kirker og klostre vil ende opp i ruiner og aske.
Monstrous styrker vil bli skapt av vitenskap og vil bli utgitt av de militære styrkene og hærer, samt av terrorister, forårsaker stor ødeleggelse. Millioner og milliarder av mennesker vil bli drept av terrorhandlinger, etter kriger og borgerkriger, og endelig, i enkelte deler av verden, hver tredje menneske, og andre steder, hver fjerde menneske, vil miste sin eller hennes liv. Nasjonene i Øst vil stige mot nasjoner i Vesten, Vesten mot Østen. Mange dødsfall vil bli påført folket ved fighter og bombefly, og bomber og raketter vil ødelegge og tilintetgjøre mindre og større landsbyer og byer.
Folk vil være helt maktesløs mot alt dette, og vil leve gjennom 888 dager i helvete på jorden, lidelse sult og pest som vil kreve enda flere liv enn selve krigen. Tiden vil være alvorlig som aldri før har opplevd på jorden. Til syvende og sist, kan ingenting bli kjøpt eller solgt noe lenger. Alle bestemmelsene vil bli rasjonert, og hvis et menneske stjeler enda et lite stykke brød, han / hun vil måtte betale for det med hans / hennes liv. Mange vann vil blande seg med menneskeblod og blir røde, som en gang i fortiden Nilen i Egypt ble rød av blod.
Og det vil være at fanatikerne Islam vil stige opp mot landene i Europa og vil riste og skjelve. Alt i Vesten vil bli ødelagt, England blir erobret og kastet ned til det laveste nivået av elendighet. Og fanatikere og krigere i islam vil beholde sin makt i lang tid. Men vil ikke bare Europa bli berørt, men til syvende og sist alle land og folk på jorden, som den store skrekken utvides til en krig som vil omfatte hele verden.
Etter årtusenskiftet, vil pavemakten finnes bare en kort periode. Pave Johannes Paul II er den tredje fra sist i denne posisjonen. Etter ham, vil bare én ekstra pontifikat følge. Deretter en Pontifex Maximus følger som vil bli kjent som Petrus Romanus. Under hans religiøse regel vil slutten av den katolske kirke kommer, en total kollaps blir uunngåelig. Det vil være begynnelsen på den verste katastrofen som noensinne vil ha hendt mennesket og jorden. Mange katolske geistlige, prester, biskoper, kardinaler og mange andre vil bli drept og deres blod vil flyte i bekker. Men også reformert versjon av kristendommen vil bli like uendelig liten, som gjør katolisismen.

Gruoppvekkende våpen og en mulig verden krig
på grunn av feil av forskere, vil enorm makt bli beslaglagt av maktsyk og deres militære, vil deres krigere og terrorister, og makt bli beslaglagt så vel gjennom laservåpen av mange typer, men også via atomvåpen, kjemiske og biologiske våpen. Også om genteknologi, vil enorme misbruk oppstår, fordi dette vil være uhemmet utnyttet i forbindelse med krig, ikke slutt på grunn av kloning av mennesker for krigførende formål, da dette ble praktisert i antikken med etterkommere av Henoch i regionene av Sirius.
Men dette vil ikke være alle de grusomheter, som i tillegg til genteknologi og kjemiske våpen, vil langt verre og farligere og mer dødelig masseødeleggelsesvåpen bli produsert og vil bli brukt. De uansvarlige politikere vil hensynsløst utøve sin makt, assistert av forskere og lydige militære styrker serverer dem, som sammen eier en dødelig septer og vil skape klone-lignende vesener som vil bli oppdrettet i en total mangel på samvittighet og vil være vitenskapelig manipulert til å bli drapsmann maskiner. Divisjon etter næring og blottet for noen følelser, vil de ødelegge, mord og utslette alt.
USA vil sette ut mot de østlige landene i forkant av alle andre finansielle stater og samtidig hun blir nødt til å forsvare seg mot de østlige inntrengere. I alle, vil USA spille mest avgjørende rolle, når du er i forkledning for å strebe etter fred og å kjempe mot terrorisme invaderer hun mange land of the Earth, bomber og ødelegger alt og bringer tusen ganger dødsfall til bestandene. De militære politikken i USA vil likeledes kjenner ingen grenser, som verken vil deres økonomiske og andre politiske institusjoner som vil bli fokusert på å bygge og drive en verden politistyrke, som det er tilfelle allerede i lang tid [sic]. Men det vil ikke være nok, og i skikkelse av en såkalt fredelig globalisering, vil amerikansk politikk ønsker å få absolutt kontroll over verden om overlegenhet i økonomien.
Og dette vil peke mot muligheten for at en tredje verdenskrig kunne utvikle fra det, hvis mennesket som en helhet ikke vil til slutt reflektere over grunnen, blir rimelig og ta de nødvendige skritt mot sinnssyke intrigene sine regjeringer og militære krefter så vel som deres hemmelige tjenester, og kaller en stopper for kraften i den uansvarlige som har forlatt sitt ansvar på alle områder.
Hvis dette ikke skjer, vil mange små og store nasjoner mister sin uavhengighet og sin kulturelle identitet, og vil bli slått ned, fordi USA vil få overvekt over dem og med ond makt bringe dem ned under hennes regelen. Ved første, mange land vil hyle med ulvene i USA, delvis på grunn av frykt for amerikanske aggresjonen og sanksjoner, som vil være tilfelle med mange, mange uansvarlige [de] i Sveits og Tyskland, men også i andre land. I del, andre vil delta i, fordi de vil bli tvunget eller annen måte å gjøre det eller vil bli villedet av uansvarlige arrangører av amerikansk propaganda.
Endelig, vil mange asiatiske, afrikanske og europeiske land stige opp mot amerikansk hegemoni, når de innser at de Forente stater er bare å ta nytte av dem med henblikk på krig, erobring og utnyttelse. På denne måten vil mange land blir dukketeater stater før fornuft og realisering vil dukke opp i de ansvarlige de av regjeringer og i mange av befolkningen, noe som resulterer i en vende seg bort fra USA.
vil imidlertid den store krigen neppe unngått fordi menneskene på jorden vil trolig ikke akseptere retninger mot det bedre, dermed mot den sanne kjærlighet, sann frihet og ekte fred, og prøver i stedet bare mot rikdom, glede og rikdom og for alle slags materielle verdier og ubegrenset makt. Dermed vil store og dødelige formasjoner av stridsvogner rulle over land, mens jagerfly og raketter feie gjennom luften og bringe død, ruin, ødeleggelse og utslettelse til land og folk.
Hvis den tredje verdenskrig faktisk vil skje, som beregninger og observasjoner vises å indikere å være sannsynlig nå, og også under nærmer få tiår da, som nå, vil den sivile befolkningen fremfor alt må bære byrden av den enorme lidelsene i enorme tall i hele denne katastrofen, og sist men ikke minst, feilen av de uansvarlige forskere som ved kloning vil skape menneskelige maskiner til militære formål, blottet for samvittighet og følelser, og vil skape umåtelig dødelige og alt-tilintetgjørende PC-lignende våpen. Samtidig kan faren bli en realitet at de menneskelige bekjempe maskiner, de militære kloner, vil få sin uavhengighet og under egen ledelse vil bringe død, ødeleggelse, ødeleggelse og utslettelse til mennesker på jorden og til planeten.
Den hele planeten vil bli en arena for enestående lidelse, som aldri har eksistert før på jorden opp til den tiden. De grusomme hendelsene vil vare ca 888 dager og forårsake sivilisasjonen til å kollapse. Likevel vil den forferdelige scenario fortsette, og epidemier og ulike sykdommer, samt enorme hungersnød vil bli fordelt blant folk, mens økonomien i verden vil helt kollapse, og det vil ikke være noen mulighet til å gi noen varer. Alle matvarer og medisiner vil bli rasjonert.
Den galskapen i krig vil utvide ikke bare over hele landet, men katastrofen vil like spres til havet, ut i atmosfæren, selv i verdensrommet. Men det vil også være bosetninger under havet som vil bli utviklet i løpet av fremtiden og disse vil bli angrepet og ødelagt, som tok livet av tusenvis av mennesker. Imidlertid vil en viss malstrøm av ødeleggelse også stamme fra de undersjøiske anlegg, fordi i byene på bunnen av havet, vil grupper av undersjøiske pirater bli dannet som vil briste oppover fra dypet av havet, og vil bli involvert i destruktive handlinger for kamp sjømilitære enheter på overflaten.
Og på denne tiden, kunne muligheten bli virkelighet som utenomjordiske krefter gripe inn mot de vestlige industrialiserte land, fordi disse vil være ansvarlig for den ekstreme og enorme katastrofe av de kommende onde tider. Disse utenomjordiske krefter vil gi opp sin anonymitet og deres tilstand av hemmelighold, og vil hjelpe dem som blir terrorisert av de uansvarlig virkende vestlige land, bør denne muligheten bli virkelighet.
I tillegg vil apokalyptiske naturkatastrofer forekommer som vil føre hele Europa til å riste og skjelver, men Europa vil fortsette å eksistere, selv etter å ha lidd enorme ødeleggelser.

Ødeleggelser i Nord-Amerika
Far i Vesten, vil det være annerledes, United States of America vil være et land av total ødeleggelse. Årsaken til dette vil være mange. Med sine globale konflikter som er kontinuerlig iverksatt av henne og som vil fortsette langt inn i fremtiden, er Amerika skape enorme hat mot henne, over hele verden, i mange land. Som et resultat, vil USA oppleve enorme katastrofer som vil komme proporsjoner knapt tenkelig for folk på jorden. Ødeleggelsen av WTC, dvs. World Trade Center var bare være begynnelsen.
Men alle de apokalyptiske hendelser ikke bare vil bli brakt om på grunn av bruk av utrolig dødelige og ødeleggende våpen, for eksempel kjemiske, laser og andre og ved klonet drap maskiner, men i tillegg til dette, vil Jorden og naturen, mishandlet til det dypeste dyp ved uansvarlig mennesker på Jorden, stiger opp og forårsake ødeleggelse og bringe død på Jorden. Enorme firestorms og gigantiske orkaner vil feie over hele USA og bringe ødeleggelse, ødeleggelse og utslettelse, da dette i uminnelige tider aldri før vil ha skjedd [sic].
Ikke bare vil Amerika, men også alle andre vestlige industriland som fortsatt lever i begynnelsen av det nye årtusenet i den vrangforestilling at de kunne dominere og herske over underutviklede nasjoner, dvs. tredje verdens land, vil ikke bare snart miste innflytelse over disse, men må forsvare seg mot dem.
Ifølge profetier Henoch, sannheten om industrialiserte land er at de bare synes å fremstå som ekte sivilisasjoner, men faktisk de er ikke, fordi mer og mer, på slutten av det 20. århundre og i begynnelsen av det tredje årtusen, vil de se bort fra all sann kjærlighet, sann frihet og sanne visdom samt sann fred sammen med alle verdier av menneskelighet og alle verdier av menns og kvinners sanne vesen.
Men ikke engang alle de forferdelige hendelsene vil hindre USA i å fortsette å fortsette med sine handlinger mot alle land. Selv når det nordamerikanske kontinentet vil bli rammet av den mest forferdelige katastrofen som noensinne har blitt registrert, vil onde militærmakt skape kaos med datastyrt og kjernekraft, biologiske og kjemiske våpen, der det vil også skje at datastyrte våpen blir selvstendige og kan ikke kontrolleres lenger av mennesker. Totalt sett er dette den viktigste delen av Henoch profetier.

Epidemier, konflikter og katastrofer
Billy: Det er fortsatt mer til det, i hvert fall det er det du fortalte meg.

Quetzal: Du er utrettelig, så jeg vil peke ut noen flere viktige fakta profetiene. Per nå har nye epidemier spres blant folk i jorden, men som Henoch profeterte, vil ganske mange flere epidemier følge. Ikke bare AIDS vil skje over hele verden på 1990-tallet, men også epidemier som den såkalte «kugalskap», dvs. BSE, hvorav ulike stammer av Creutzfeldt-Jakobs syndrom vil utvikle seg, som varer godt inn i det nye årtusenet. Dessuten vil en epidemi kalt Ebola føre til mange dødsfall, samt andre ukjente epidemier og sykdommer som sporadisk oppstå i epidemiske proporsjoner og vil være nye for mennesket, forårsaker stor bekymring.
Imidlertid vil de fleste av den onde oppstå av politikk. Frankrike og Spania blir involvert med hverandre i væpnede konflikter, og selv før andre verdenskrig Tre vil ha brutt ut. Likevel Frankrike vil ikke bare engasjere seg i væpnede konflikter med Spania, for i hennes store unrests vil oppstå, fører til omveltninger og borgerkrig, som [vil være] tilfelle i Russland og Sverige. Spesielt i Frankrike og Sverige, intriger samt diktatoriske bestemmelser i EU vil føre til mye uro og mange oppstander, men også forbrytelser begått av gjenger og organiserte kriminelle elementer i disse landene vil føre til uunngåelige borgerkriger.
I tillegg vil betydelige spenninger oppstå mellom de innfødte borgere og innvandrere fra utlandet, som som regel også observere religiøse tro forskjellig fra de av de innfødte befolkningen. Og til slutt, vil dette føre til alvorlige konflikter. Hat mot fremmede, utlendinger og mennesker av ulike religiøse tro vil være rekkefølgen av dagen, samt fremveksten av nynazisme, terrorisme og høyre-ekstremisme. Forhold som ligner borgerkrig vil være i England, Wales og Nord-Irland og kreve mange liv.
Sovjetunionen vil bli oppløst i dette tiåret eller senest i begynnelsen av neste. Mannen avgjørende for denne handlingen vil være Mikhail Gorbatsjov. Men dette vil ikke føre til hvile, fordi det nye Russland vil fortsette sin årelange konflikten med Kina over Indre Mongolia, med det resultat at Russland vil miste en del av dette territoriet til Kina. Og Kina blir farlig, spesielt til India, så også på denne tiden Kina opprettholder urolige forhold med henne. Kina vil angripe India, og hvis biologiske våpen er brukt, vil rundt 30 millioner mennesker bli drept i området og rundt New Delhi alene. Dette vil imidlertid ikke være slutten ennå-fordi effekten av biologiske bomber og raketter, etc., brukes ikke kan kontrolleres på den tiden, og forferdelig epidemier ukjent opp til det punktet i tid vil oppstå, og vil spre seg raskt til mange områder. Også Pakistan vil tillate seg å bli villedet til å egge til krig mot India, som vil være spesielt farlig i lys av det faktum at begge land utvikler atomvåpen.
Kriger og ødeleggelser i Europa og Nord-Amerika
Likevel Russland vil ikke hvile, og vil angripe Skandinavia, og dermed vil embroil hele Europa. Og måneder før det, vil en fryktelig tornado har feid over Nord-Europa, forårsaker store ødeleggelser og ødeleggelse. Det må likevel sies at den russiske angrep vil skje i løpet av sommeren, faktisk, fra Arkhangelsk. Danmark vil ikke bli dratt inn i krig, grunnet ubetydelighet i dette landet. Likevel Russland vil ikke være fornøyd med denne handlingen av krig, som hennes vil for utvidelsen vil være skrubbsulten. Og dermed Russland vil lansere et militært angrep mot Iran og Tyrkia, og vil erobre disse to landene i blodige kamper, forårsaker enorme ødeleggelser.
I den russiske ekspansjonistisk mentalitet vil også bli inkludert stasjonen for å få kontroll over Midtøsten oljeforekomster samt få kontroll over den sørøstlige regionen av Europa. Derfor vil hun også invadere Balkan og erobre disse landene der i enorme kamper, forårsaker hensynsløs og ødeleggende ødeleggelse med mange dødsfall.
Dette vil være på det tidspunktet Kolossalt naturkatastrofer vil treffe Italia og dets folk, forårsaker alvorlig motgang. Men dette vil også være på den tiden da Vesuv kan bli aktiv igjen, og kunne spre enorm ødeleggelse. Samtidig vil en krig riste Italia og hevder mange menneskeliv samt føre til stor ødeleggelse.
Ødeleggelse av krig vil stige på de nordlige landene som sterke militære styrker vil invadere dem fra Øst og vil plyndring og drap samt bruk bomber og raketter, som hagl kommer ned, og hittil ukjente våpen med laser-og datastyrte typer som vil ødelegge og utslette alt, hvor det første målet vil være Ungarn og etter det vil følge Østerrike og Nord-Italia. Sveits vil også være sterkt påvirket, men vil ikke være den faktiske målet, og dette vil være i Frankrike og Spania. Imidlertid vil det viktigste målet for angriperne være å bringe hele Europa under deres militære kontroll, og for det formålet Frankrike vil bli valgt ut til å være hovedkvarteret.
Frankrike vil ikke bare bli invadert av angriperne fra utsiden, men vil også være erobret innenfra som et resultat av samarbeidende krefter og andre krefter. Dette kan tenkes å være de mange utlendinger av en annen religion som bor i Frankrike på den tiden, og spesielt islam, som vil være denne kraften jobbe innenfra. Når Frankrike har falt, vil en krig for å erobre Spania og England skje. Deretter vil en allianse med krefter angriperne bli dannet, som vil invadere Skandinavia.
For alle disse fransk-baserte militære operasjoner, vil masseødeleggelsesvåpen lagret i arsenaler Frankrike brukes og forårsake onde ødeleggelser, ødeleggelse og utslettelse . Angriperne fra Østen vil tvinge den franske hæren til å bli med sine militære styrker og lede en erobringskrig mot de nordlige landene i Europa, invaderende og erobre Sverige og Norge. Deretter vil disse nordlige landene bli annektert av Russland. Militære styrker vil også angripe Finland, hvor mange vil bli drept og en enorm ødeleggelse vil bli forårsaket.
Samtidig, som en borgerkrig raser i Tyskland, vil en enormt blodig revolusjon bryte ut i England som vil kreve flere liv enn det vil være hevdet av borgerkrigen i Tyskland. Og fordi England og Irland har vært i krig i lang tid allerede, på grunn av IRA og politi og militære styrker i England, vil resultatet bli (fordi dette feide vil fortsette opp til den tiden) at denne revolusjonen vil spre seg til alle Irland, spesielt påvirker Nord-Irland. Mange liv vil gå tapt i løpet av en borgerkrig i Wales, der forskjellene mellom de ulike partene vil oppstå før den tredje verdenskrig. Walisisk og engelsk styrker vil sammenstøt spesielt nær Cymru, og hevder mange liv og forårsake store ødeleggelser.
Men døden, ødeleggelse og utslettelse vil ikke bare raseri i Europa, men også i Amerika, hvor mye lidelse må være bestått, og mange dødsfall samt ødeleggelse og utslettelse vil være. Amerika og Russland vil ha mest forferdelige masseødeleggelsesvåpen til rådighet-noe som allerede er tilfelle i en viss grad i dag, og vil kollidere med voldsom kraft mot hverandre på den tiden av konflikten, der Canada vil også bli dratt inn i denne konflikten. Kilden til denne konflikten vil underbygge den russiske angrepet på den amerikanske delstaten Alaska og mot Canada.
Denne konflikten vil føre til massedrap av mennesker, så vel som ødeleggende ødeleggelse, utslettelse og epidemier, etc., som menneskeheten av Jorden vil aldri ha sett og opplevd opp til den tid. Ikke bare kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen vil bli brukt en masse, men også enormt dødelige systemer av datastyrte våpen som er bare i begynnelsen stadier av utviklingen i dag, eller vil bli oppfunnet og bygget i det tredje årtusen.

Worldwide naturkatastrofer
som allerede nevnt, enorme naturkatastrofer og bølgende vegger av ild og voldelige orkaner vil rase over hele Amerika, mens det i tillegg vil alle de forferdelige virkningene av krigen fører tusen ganger dødsfall, ødeleggelse og utslettelse. USAs største byer vil være helt ødelagt, og firestorms vil føre til stor katastrofe og elendighet.
Alvorlige jordskjelv og vulkanutbrudd vil også tilhøre den tiden, og disse vil føre til mye lidelse og elendighet og død foruten enorme ødeleggelser og ødeleggelser, som alle natur og selve planeten vil stige opp mot galskapen av mennesker på jorden. Men tornadoer, jordskjelv og vulkanutbrudd vil ikke bare raseri i Amerika, men også i Europa og i resten av verden.
Disse aktivitetene har allerede begynt på det nåværende tidspunkt, også i det siste tiår med unntak av at de vil bli stadig mer ødeleggende i fremtiden. Og mennesket på jorden er skyldig for det meste i dag, som også i fremtiden, er det mannen som vil ødelegge hele miljøet-hele naturen, atmosfæren, vann og alle ressursene på planeten.
Og gjennom dette, en forskyvning av vekt inni Jorden foregår, forårsaket for eksempel ved etablering av gigantiske innsjøer av oppdemming og ved å skape hule huler grunn til utnyttelse av petroleum og gass, etc. Og dermed unaturlige indre Earth bevegelser er opprettet, noe som også fører til unaturlig tektoniske effekter og forårsake jordskjelv og vulkanutbrudd, som også i sin tur føre til enorme klimatiske endringer, noe som resulterer i fryktelige tornadoes ødeleggende proporsjoner som til slutt vil sette sine destruktive krefter gratis på hele verden. Alt dette vil føre til stadig fryktelig flom og uvanlig massive snømengder som går videre til sydlige land og til slutt selv til ekvator, fordi gjennom vannvidd av mennesker jorden har begynt umerkelig å spinne [merkelig] som en konsekvens av atom eksplosjoner inne og på overflaten av jorden. Og dette vil være grunnen til at planeten vil sakte men sikkert inn en ekstraordinær spinnende bane rundt sola, mens den første fasen er allerede oppstått, noe som fører til en endring i klima, som fører til en ny istid.
Borgerkriger og anarki i Amerika
Men elendigheten på jorden vil fortsette, som to forferdelige borgerkriger vil bryte ut i Amerika, der man vil følge den andre. Deretter vil USA brytes opp og dødelig fiendtlighet vil råde blant hennes, som deretter fører til inndeling i fem forskjellige territorier,., Og det kan ikke bli hindret at sekteriske fanatikere vil spille en diktatorisk rolle
Anarchy vil være den verdensomspennende tilstand som vil seire og pine mennesker over en lang periode, som mennesker vil også være plaget av de mange epidemier og sykdommer, mange av dem nye og ukjente for mennesker og av denne grunn uhelbredelig. På grunn av dette faktum, vil kroppene til mange mennesker sakte og ynkelig forfall, mens uutholdelig smerte vil også oppstå samt blindhet og forferdelig luftveisproblemer som fører til kvelning. Bevisstheten om mange mennesker vil bli svekket og bukke til feeblemindedness og galskap. Og alle disse grusomme hendelsene vil være sporbare til biologiske og kjemiske våpen, som er årsaken til ikke rask, men grusomme og treg dødsfall, og dette vil også oppstå på grunn av bruk av ray og frekvens våpen som er allerede under utvikling i dag.
slutt , ord Henoch kan nevnes spesielt, som inkluderer at menneskeheten av jorden, i jakten på teknologi for masseødeleggelsesvåpen og maktbegjær, vil hat, hevn og rikdom, ignorere alle verdier av Creation og vil tråkke på alle verdier av kjærlighet, visdom, frihet og fred, som forfedrene til Henoch avstamning har gjort før, å kaste verden inn skrikende elendighet, død, ødeleggelse og utslettelse og inn i den mest alvorlige katastrofer menneskeheten av Jorden vil noen gang har opplevd.

http://theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

http://www.rolfkenneth.no/Billy-Meier.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Meier

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Her er et klipp fra 1993 med Omnec Onec på Jerry Springer show på TV sammen med sine 3 barn:

http://www.disclose.tv/action/viewvideo/120486/Omnec_Onec_with_three_of_her_children_in_the_Jerry_Springer_Show_USA_1993/

En svært interessant detalj i dette innslaget er at en annen av deltagerne er Frank Stranges, som har skrevet boka STRANGER AT THE PENTAGON, om sitt møte med og samarbeid med en person ved navn Valiant Thor…Her er litt mer om den historien: http://www.bibliotecapleyades.net/bb/stranges.htm

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

For de av oss som har lest og hørt på Dolores Cannon, Sheldan Nidle, dr Douglas James Cottrell og Kiesha Crowther.blant mange andre, inneholder den korte introduksjonen i videoen kjent informasjon.

Naturligvis kan ikke slik informasjon verifiseres og er langt, langt utenfor sosialisert og akseptert informasjon. Så kan man kanskje heller ikke si at den alminnelig aksepterte informasjonen er imponerende på nær sagt ethvert område, slik jeg ser det.

Lucidus
Lucidus
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

En annen detalj ved Jerry Springer showet er at den er identifisert som mulig Astroturfing av LATF Video NLP Detector.
Årsak / Regeltreff (6+)
– Programmeringsteknikker
– Hersketeknikker
– Latterliggjøring
– Fordømmende
– DebunkFaktor 6.28

http://lett.dyndns.org/NLPMedia1
http://lett.dyndns.org/NLPMedia2
http://lett.dyndns.org/NLPMedia3

~L~

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Sjari er inne på noe. Og jeg mener vi må ikke kneble den frie filosofi her. Hva er sannhet? Historisk må vi vel bare innrømme at mesteparten av det vi har blitt fortalt av viktige hendelser har vert ren løygn. Menneskene har levd i tusener av år i fullstendig villedning. Og kanskje mer i dag enn noen gang. I dag forteller vel allerede historiebøkene at Bin Laden stod bak 9-11. At Anders bering Breivik var alene om 22 juli Hendelsen. Ingenting er lenger fra sannheten. Og hvis man ikke dyrker litt fri filosofi og er åpen., vil vi ikke gjennomskueu disse løygnene. Fri filosofo og åpenehet er forstadiet til ekte vitenskap. Mange av de mest betydelige banebrytende mennesker i verden kan synes å ha fått inspirasjon fra høyere dimensjoner. F. eks Phytagoras. Hans elever måtte leve strengt i en mediterende verden. De måtte leve flere år uten å snakke for å komme tilbake til sitt opphav, fri seg fra det jordiske og gi plass til det kosmiske i sitt legeme. Mange mener Nikolai Tesla hadde kontakt med høyere dimensjoner. . Jeg har lest at Newton som utviklet differensial- og integral-regning skal ha uttalt at gud skapte verden for så og så lenge siden(jeg husker ikke årstall) og at gud ville ødelegge den på tilsvarende måte i ca 2060. Merkelig uttalelse fra en sånn matematiker og fysiker.
I sjrødingers katt i NRK synes det å vere en vedtatt sannhet at Månen ble skapt av en bit av jorden etter en kollisjon med en annen planet. Hva vet man egentlig om dette? I all mainstreeem media synes det for meg at the BIG BANG er en selvfølgelig sannhet. Hva vet man egentlig om det.? Tenker man seg litt om så kanskje vi ikke hvet hvilken artikler som er mer sannhet enn andre. Så ver varsom med å sensurere. I ettertid kan verdensbildet vårt være totalt snudd på hodet. Og jeg tror ikke nyhetspeilet får ferre lesere pga slike artikler. Heller tvert imot. Og dessuten ikke blokker informasjonen. La folk bestemme selv om de vil spandere tid på artikkelen. Jeg synes livet blir rikere og mer undrende med f.eks denne artikkelen. Og de som da fatter interresse kan jo selv prøve å etterprøve «sannheten» i artikkelen.

faxluri
faxluri
Abonnent
10 år siden

Har sett gjennom filmklippet fra 1993 med Jerry Springer. Omec er veldig sjarmerende og har en overbevisende personlighet, så det er lett å tro på henne, men hun er helt klart ikke fra Venus!

Hele overflata til Venus er fotografert med høyoppløselig kamera og den fysiske byen hun forteller om eksisterer ikke. Koordinatene til den fysiske byen på Venus har hun ikke klart å oppgi, selv om hun har hatt 20 år på seg.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Til faksluri. Jeg bare lurte på når hun sier fysiske byer, behøver det være i 3dje dimensjon og synlig for oss, eller kan det være i høyere domensjoner hun mener? I høyere dimensjon I tilfelle , betyr vel heller ikke temperatur noe?

faxluri
faxluri
Abonnent
10 år siden

Omec sa det var en fysisk by i vår dimensjon, og at forskerne skulle få koordinatene.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Hun har ikke gitt noen koordinater, fordi hun er ikke fra Venus.

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Jeg har harvet gjennom mye av den utenomjordiske materien – joda, det er SNØRET I BÅNN – og det viktigste funnet er at: STERKE (MENNESKELIGE) KREFTER ØNSKER Å HOLDE SANNHETEN SKJULT FOR OSS – Big Time.

Mine hovedkilder var og er fortsatt velinformerte (menneskelige) innsidere i USAs militær-industrielle kompleks, supplert av en og annen forhenværende militær med skyhøy sikkerhetsklarering.

Tenk at vi mennesker på Jorden må leve med et globalt makt-regime som har LØGNEN som hovedplattform (Løgner-slimålen Obama er en typisk eksponent for dette – han er ikke den eneste, det er mange andre LØGNERE nå som før).

Hovedproblemet er dette: De fleste mennesker i vestlige land – vi tror jo vi er så opplyste, fordi vi lever i «frie demokratier», i et samfunn som har «en kritisk og opplyst undersøkende presse» som forlengst ville ha avslørt løgn, hemmelighold og maktmisbruk dersom dette hadde vært et problem for samfunnet forøvrig…»

En sjelden gang dukker det opp en forhenværende militær som synes at SANNHETEN er en fin ting, og at militærvesenet (f.eks. NATO) bør fortelle «borgerne som tror de blir beskyttet av dem» SANNHETEN, f.eks. om hva som er trusler og hva som ikke er trusler, mao. tingenes tilstand, der troll trekkes frem i lyset fordi vi ikke gidder å føle frykt for noe lenger osv.

Bob «Real Deal» Dean er en slik militær:
http://www.youtube.com/watch?v=VI9fS8Y-fww

En annen forhenværende militær og fløyteblåser (merk at de «aldri» er norske – tenk så lite som er igjen av nordmennes folkelige motstandsvilje fra krigen, nå spiser nordmenn i posisjon – med eller uten uniform – gladelig av hånden til onkel CIA, det kriminelle maktmonsteret som ble etablert av paperclip-nazister like etter WWII…), som jeg av en eller annen grunn føler en connection til er, tidligere militær etterretningsoffiser og oberst(løytnant) i US Army, Philip J. Corso.

I 1997 (året før han døde) utga Corso boka THE DAY AFTER ROSWELL. Her blir DEN UTENOMJORDISKE DEKKOPERASJONEN avslørt med «et knyttneveslag i bordet», fra en rettrygget kriger som så granatene til Hitlers pansergeneral Rommel i hvitøyet da han kriget i Afrika under WWII.

Etter å holdt tett i 30 år (fra 1961 til 1991) opplevde den coole og godmodige bestefar Philip Corso dette:

THE OPENING – 30 YEARS OF SILENCE

I was sitting in a large armchair , my three grandchildren were with me, Philip, age 9, Nicky, age 8 r and on my lap, Andy, age 6. Philip asked, «Grandad, what did you do during the war?

Then Nicholas said, «Have you ever seen a flying saucer?» and Andy had to get his part in and asked, «Have you ever seen ET Grandpa?»

I thought I had better leave them a legacy and so I began to write my memoirs.»

I de upubliserte dagbøkene til Corso står det bl.a.:

«In Army R&D, I had the title of Chief of Foreign Technology Division, I received ali reports on foreign technology which included foreign beings and events – those not of this world. I often headed teams of U.S. scientists, German scientist (Von Braun’s group) and U.S. technicians. In the foreign technology division I set up what I called “My nut file» – every wild eyed inventor or theorist that came or wrote to us was listened to, the promising ones were explored. Most were «nutty» but the effort was worth it because every so often we uncovered a gem.»

Mao. erfarte Corso i førstehånd at info som ved første øyekast virket «helt fjern og hinsides» (mao. noe som moderne matrix-mennesker oppfatter som «noe som umulig kan være tilfelle») viste seg å være det som holdt stikk og som viste seg å være verdifullt («a gem was uncovered»)

Så se ikke bort fra at noe av det som publiseres her på Nyhetsspeilet viser seg å være den virkelige FORSKNINGSFRONTEN – info som ved første øyekast kan virke som «noe som tilsynelatende umulig kan være tilfelle» – avhengig av hvor mye man vet om temaet fra før.

Fordelen for oss som publiserer her på Speilet er at vi ikke er underkastet sensur-instrukser fra onkel CIA – og at vi ikke gidder å prøve å forholde oss til lille-Jenz famlende forsøk på å etablere «tankepoliti» for politisk korrekthet, liksom lille-Sovjet – som på en subtil måte bidrar til at både norske forskere og journalister i realiteten nå har havnet i en infomessig og sannhetsmessig sump – mens vi her «oppe i høyden» kan kose oss mens vi fortsetter å velge og vrake av godsaker som vi velger å formidle videre…

Jeg tror jeg må være norges mest privilegerte forsker – fordi jeg er fri…

For de som ønsker å få vite mer om den viktige infoen som Philip Corso formidlet til menneskeheten; her er en skikkelig info-godbit; THE LOST INTERVIEW:

Her er et utdrag:
«Tell those kids what they want to hear (at UFOer eksisterer og at utenomjordiske besøker jorda…). It will be better for them, cause nobody’s gonna call them SILLY…».

Denne ferske artikkelen på Nyhetsspeilet
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/det-norske-forsvaret-og-utenomjordisk-aktivitet/
er en liten skraping i det gedigne isfjellet av SILLY-NESS (på godt norsk TOSKESKAP) som er felles-plattformen for dagens offentlige norge: Militære, militær etterretning, politikere, «forsknings»miljøer, media osv.

Det er ikke nødvendig å lese artikkelen – det er nok å kaste et blikk på tittelen og på bildet øverst…

bjornt
bjornt
Abonnent
10 år siden

Det står:
»
Om forfatter
Omnec Onec
Omnec Onec er en kvinne som kom til Jorden fra planeten Venus.»

Venus er ganske nær solen. Atmosfæren består av 96 % Co2.
Temperaturen er 460 grader Celsius.

Hun ser ut som et normalt menneske, og lever i USA hvor temperaturen er noe lavere.

Hvordan kan hun komme fra Venus??
Slutt å vrøvle!!

-bjørnt

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  bjornt
10 år siden

bjornt: Husk Albert Einsteins ord: «Avvisning uten undersøkelse er toppen av uvitenhet».

Det ligger mange videoer med Omnec på YouTube. Mye info finnes også på hennes hjemmesider: http://omnec-onec.com/

Omnec har forklart at livet på Venus leves i 2 former: De høyeredimensjonale (dvs. høyere enn jordisk 3D). Omnec levde høyeredimensjonalt før hun manifesterte seg i en «laveredimensjonal» liten jentekropp og satte kurs for Jorden. Hun tilbrakte først 1 år i Tibet for mangesidig «akklimatisering» (i 1954 – 1955) til livet på Jorden. Så flyttet hun til USA.

Den andre livsformen på Venus er 3D mennesker som lever i det indre av Venus. Valiant Thor er en av dem (Thor levde i USA på slutten av 1950-tallet og møtte bl.a. visepresident Nixon, og trolig også president Eisenhower. For mer info om Valiant Thor – Stranger in the Pentagon, se: http://www.bibliotecapleyades.net/bb/stranges.htm.)

Omnec snakker en del om sin ONKEL ODIN.

ODIN? Og THOR? Typiske venusianske navn…? Hmm hmmm –

Hvor mye av vår virkelige historie holdes ennå skjult for oss…?

neilmcnasty
neilmcnasty
Abonnent
10 år siden

Har dere totalt mistet all jording og sunn fornuft, ikke minst all journalistisk integritet eller ambisjon?
Dette er det dummeste jeg har lest de siste 20 år.
Finnes det faktisk folk som tar dette for god fisk? (mao: leser dette som fakta?)
Dere kaller dere for en nyhets-side, men jeg har i sener tid enda tilgode å se noe som ligner på en solid kilde som har reel dokumentasjon for å underbygge påstandene. (med unntak av noen av de tidligste artiklene som faktisk inneholdt en del fakta opplysninger). 90% er jo bare u-kildet spekulasjone og hypoteser som ligner på en dårlig sci-fi film fra 60-tallet (very low budget).
Dere spyr jo bare ut svada og kreative spekulasjoner basert på påstander fra mennesker (eller såkalte representanter for aliens), med spennede og mystiske bakgrunner.
Nyhetsspeilet er nå på vei til å bli en satire på konspirasjons teorier og utsvevende åndelige hypoteser. (og det sier jeg… som har blitt avfeid i snart 20 år, som en tulling og konspirasjons-teoretiker fordi jeg følger med på hva som skjer inne global politikk og makt-misbruk)

Nå er det på tide å stikke fingeren i jorda og fjerne Nyhet fra Speilet.
Dere driver IKKE med nyheter!!!

Enten er der komplett idioter som svelger alt som har en tilsynelatende fin utopisk ideologi bak seg, eller så er dere syrlig kalkulerte disinfo agenter som spyr ut svada, slik at vi som engasjerte lesere kan vere okkupert i diskusjonen om hvor far out dere er, istedenfor å faktisk bli aktive og fremprovosere reelle forandringer.
(når vi først er inne på det temaet: protestene og revulosjonene i Egypt og Libya skjedde ikke pga at man hadde Alternative Media, Facebook eller Twitter, men på grunn av at myndighetene skrudde av Internet og dermed vakte folket fra den digitale dvalen som hindret politisk mobilisering. Tenk litt på det…)

Jeg trodde faktisk at jeg hadde funnet en interesang web-side som kunne ha en posetiv innvirkning og vokse seg stor og aktuell…
Men gjett om jeg tok feil?
Hvor er f.eks Planet X i disse dager? Er det forsinkelser forårsaket av rush-tid i galaksen? Eller har NASA evnen til å gjøre en cover-up av et himmelegme som alle med en dårlig stjernkikkert kunne ha sett lang tid i forveien? Og hva skjedde med dommedagen som vi ble lovt i 2012?

Beklager å måtte meddele at det er faktisk ingen åndelig oppvåkning på gang. Det du/dere ser, er enkelt og greit et resultat av teknologien som bidrear til at informasjon når ut til folk, og at folk deretter begynner å gjennomskue løgnene basert på sin magefølelese om at alt vi blir fortalt er korumpert og falsk informasjon.
Det er resultatet av et fenomen som heter «Internet».
Det er på tide å (reelt) våkne opp.
Dere sover på skolebenken, mens vi andre prøver å engasjere oss i den virklige verden, der hvor livet foregår!

Med denne artikkelen har dere gravd deres egen grav, og jeg vil fra nå av anse dere som et patetisk/humoristisk inslag som jeg oppsøker for å få en absurd form for underholdning ala Dagbladet og VG, men mye mer underholdende.
Lykke til med å bevise påstanden der slenger ut. Dere har en sinnsyk utfordring forran dere om dere skulle prøve å dokumentere disse tingene.

Hilsen «konspirasjons-teoretikeren» Neil

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  neilmcnasty
10 år siden

Hvis dette ikke er nyheter hva er da nyheter??
Antall drept, antall såret, krig, nesten krig, rykter om krig, frykt for krig.. bla bla
Ja det er vel det som er nyheter.

Hans gjør en fantastisk bra jobb som ingen annen her har turt å gjøre.

Nasty, du er så nasty, det går da an å skrive et kritisk innlegg på en høflig og dannet måte??

W1488
W1488
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

neilmcnasty har helt rett. Artikler kjemisk renset for verifiserbar dokumentasjon, bare synsing og fjas basert på «kanalisering». Det er ikke uten grunn at dere har fått kallenavnet «Syrespeilet».

smurfen
Redaksjonen
Svar til  W1488
10 år siden

Nåja …. det er nå bare de ekstreme pedofile medlemmene fra satankult sekten skepsis, HEF, ILÅBL, Fritt ord, fri tanke som finner på rare navn på Nyhetsspeilet, kanskje ikke så rart med tanke på at Speilets dyktige journalister i flere artikler har grundig avslørt de perverse lystene deres til å forgripe seg på små barn og hverandre, ja selv 2 åringer er het greit sier Søderlind.

De brenner vist under føttene på dem nå :)

Det sykeste er vel deres trang til å tro på de mest utrolig konspirasjonsteorier om magisk huleboere fra Gahnistan, Tempelridder trollmenn, samsurium av en masse usynlige magisk dimensjoner i kvantemekanikken i string konspirasjonsteoriene, evolusjonskonpirasjonsteorien, relativitetskonspirasjonsteorien osv osv …..

Men vist du går på syre som du sier W1488 så skjønner jeg godt du faller for alle de konspirasjonsteoriene der ;)

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  W1488
10 år siden

W1488
White
Women
14 Words
White nationalists sometimes combine the number 14 with 88, as in «14/88» or «1488». The 8s stand for the eighth letter of the alphabet (H), with ‘HH’ standing for «Heil Hitler».[3] ’88’ can also refer to the book 88 Precepts by David Lane,[4] and for the 88-word statement in Mein Kampf mentioned above
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Words

W 14. HH in one?
Waterloo 14. huge hole, lane/stairway to H/H (hell or heaven)?:
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/dagbladet-dolker-kritisk-og-oppsokende-journalistikk-i-ryggen/comment-page-2/#comment-96344

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  neilmcnasty
10 år siden

neilmcnasty – jeg har lest din kommentar, men den er så løs i fisken, hva konkret er det du reagerer på?

Dette er det mest konkrete jeg finner – så får jeg svare på det:

«Har dere totalt mistet all jording og sunn fornuft, ikke minst all journalistisk integritet eller ambisjon?»

Svaret er NEI, på ingen måte, snarere tvert imot.

Forøvrig er «dere» eller «Nyhetsspeilet» ikke en ensartet gruppe, snarere «en samling staur som spriker i alle retninger» (for å bruke en god og norsk jordnær metafor, som i sin tid ble lansert av den sindige statsminister Per Borten).

Mao. kan du ikke skjære Nyhetsspeilet over en kam, du bør heller vurdere «hver især», hver skribent for seg – og hver artikkel for seg.

Dessuten benytter Nyhetsspeilet en del «gjesteskribenter», som i dette tilfellet Omnec Onec.

Siden jeg lenge har drevet med dybdeforskning langt ned i den virkelige verden; «der hvor virkeligheten ofte overgår fantasien», her er noen tips:

1. Les artikkelen, fortrinnsvis med et åpent sinn

2. Ta høyde for at mer enn 90% av det som myndigheter, akademia og media hevder er «sant» på det utenomjordiske området er det motsatte, i beste fall mangelfull viten, i verste fall direkte løgn mot bedre vitende.

3. «Bli din egen forsker», ved f.eks. å sette info som fremkommer i artikkelen opp mot ting du vet fra før. Se på artikkelens innhold som EN HYPOTESE, som du da tester ut ved å kryssjekke mot ting du vet fra før.

Her er noen eksempler på 3:

– Det bekreftes at de tapte sivilisasjonene Atlantis og Lemuria har eksistert

– De usynlige og langtrekkende skadevirkningene fra menneskenes uvettige og uansvarlige bruk av atomvåpeneksplosjoner – som har skadet utenomjordiske sivilisasjoner – er en sannsynlig forklaring på hvorfor det har kommet «svermer av UFOer» til jorda i kjølvannet av atomvåpensprengninger, særlig tidlig i 1950-årene

– Månen er full av huller og kratere. Kan det være resultater av en «alien shootout» som beskrevet i artikkelen?

– Jorden er en levende planet, i motsetning til planeter som Mars og Venus. Det er en indikasjon på at Jorden er mye yngre enn andre planeter.

Osv. (litt av jobben kan du jo gjøre selv siden artikkelen tydeligvis engasjerer deg så sterkt…)

«All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident.»

Arthur Schopenhauer, German philosopher (1788 – 1860)

Litt morsomt er det jo at Nyhetsspeilets lesere ser ut til å befinne seg i alle 3 kategorier, avhengig av tema, naturligvis…

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  neilmcnasty
10 år siden

Du sier:»Nyhetsspeilet er nå på vei til å bli en satire på konspirasjons teorier og utsvevende åndelige hypoteser. (og det sier jeg… som har blitt avfeid i snart 20 år, som en tulling og konspirasjons-teoretiker fordi jeg følger med på hva som skjer inne global politikk og makt-misbruk)»

og » Jeg trodde faktisk at jeg hadde funnet en interesang web-side som kunne ha en posetiv innvirkning og vokse seg stor og aktuell…
Men gjett om jeg tok feil?
Hvor er f.eks Planet X i disse dager? Er det forsinkelser forårsaket av rush-tid i galaksen? Eller har NASA evnen til å gjøre en cover-up av et himmelegme som alle med en dårlig stjernkikkert kunne ha sett lang tid i forveien? Og hva skjedde med dommedagen som vi ble lovt i 2012?
Hilsen «konspirasjons-teoretikeren» Neil

hehe, du lurer ikke meg mr.skeptiker. Legger det frem som du er en gravende analytiker, og interessert i alternativ tankegang. men,men.
Å kjenne lusa på gangen er vel et uttrykk som dukker opp i denne sammenheng.

Sorry, kunne ikke la være :)

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  Oxford
10 år siden

Denne var til neilmcnasty hvis det skulle være uklart

faxluri
faxluri
Abonnent
10 år siden

Har selv flere sterke ufo-opplevelser, spesiellt i mine barne- og ungdomsår, jeg trenger derfor ingen beviser, for meg er ufo-fenomenet er 100% virkelig. Kanskje ikke så rart at jeg synes dette er et interessant tema. ;-)

Men det er desverre er mye desinformasjon ute å går. All denne desinformasjon bidrar til å forvirre og villlede, og det blir vanskelig å finne fram til de hendelsene som man bør forkusere på.

Personer som Billy Meier, Alex Collier, Tolec, Omnec Onec, og Nancy Lieder får mye oppmerksomhet, men de fortjener den ikke. De forvirrer og villeder andre mennesker, hvorfor de gjør dette vet jeg ikke, men de har i hvert fall bidratt sterkt til at ufo-fenomenet er fullstendig latterliggjort.

Beviser på at fremmede farkoster flyr rundt på jorden? Vel, det finnes mange beviser, men de er nesten umulig å finne pga av all desinformasjonen.

Og hva godtas som bevis? En skeptiker vil sannsynligvis stille så strenge krav til bevis at ingenting kan bevises. Filmklipp og bilder godtas ikke. Rapporter fra øyenvitner, erfarne flyvere, astronauter, politifolk, generaler og forsvarsministre godtas ikke. Utskrift fra radar godtas heller ikke.Men hvis en vitenskapsmann sier at det finnes et sort hull i sentrum av melkeveien, så godtar skeptikerne dette med en gang, helt uten bevis. Skeptikerne er noen merkelige skapninger!

Eks:
Under en militærøvelse der to jagerfly deltok la en ufo seg midt mellom flyene, avstanden til ufoèn var enkelte ganger mindre enn 10 meter! De fløy i tett formasjon i nesten ½ time, og flyverne fikk virkelig studert denne farkosten grundig. Farkosten var 3 meter i diameter, den var av metall og hadde vindu. Flyene og farkosten ble observert av bakkeradar, og alt dette skjedde i fullt dagslys.

Holder dette som bevis eller er det bare to piloter som har røkt jazztobakk. :-)

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  faxluri
10 år siden

Enig i mye av det du skriver ang beviser. Det er vanskelig stake kursen når så mye desinfo florerer.

Har diskutert planting av desinformasjon med flere personer. Men jeg sliter med å bevise at det faktisk jobber folk der ute som overlagt sprer desinformasjon, hehe.

Ang Billy Meier trodde jeg at bildene der ikke var bevist falske. Men må innrømme at noen av bildene der rett og slett ser megafalske ut. Det ene bildet jeg har ser ut som et modifisert søppelkasselokk eller lignende.
Et annet bildet viser en UFO som flyr bak et tre. Imponerende, men suspekt.
Her er noen linker
http://www.youtube.com/watch?v=NlXeJXW5tsg
http://www.youtube.com/watch?v=-lgkKnnApoI

Spennende det du skriver på slutten med de jagerpilotene. Kjekt med noen linker til den saken om du har.

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Oxford
10 år siden

Oxford:
Hendelsen med de to F-16 flyene skjedde i Norge og det legges nok ikke ut på internett. Det finnes imidlertid en eldre lignende sak fra Portugal, også i fullt dagslys, her er linken til den:

http://www.youtube.com/watch?v=rgrkdU3Z-9k

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

til Neilmcnasty. Hvis man spør etter artikler om mer conkrete emner som er til å ta og føle på er det vel få som har gjort så mye godt arbeid som Hans Gaarder. Jeg tenker på hans arbeid med kartlegging av vaksiner og Dette Folkehelseinstituttet (Forgiftningstituttet) og HAARP og Chemtrail. Også holder han concrete foredrag om disse tingene. Jeg syns han gjør mye godt både her i nyhetsspeilet og ute i felten. Kanskje mer enn de fleste av oss andre her som liker helst å finne noe å kikke på istedenfor å konsentrere seg om å backe opp om det man synes er bra. Prøv å være litt konstruktiv. At Hans for noen synes å bli litt abstrakt med noen emner, Så er det kanskje hans horisont som hjelper han å gjennomskue de mer konkrete emnene også.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Enkelte her synes at nyhetsspeilet begynner å bli Klin gal. Vel når man skal beskrive denne verden som egentlig er KLIN GAL så blir sannheten klin gal etter mitt syn. Jeg tenker på alle kriger som har blitt startet på bare løygn. På alle økonomiske kriser som er bare lureri. På medisinindustrien som holder helvete med befolkningen. på all villedende informasjon på bare djevelskap. Det virker på meg som om en del lesere her uansett hvor mye de leser om sånne ting, så synes de liksom at alt er likevel ok eller normalt. Hvis man tar disse tingene litt innover seg, så må man vel skjønne at sannheten desverre er splitter pine gal. Vi burde gjøre noe, sånn som Hans gjør!!!

Oxford
Oxford
Anonym
10 år siden

En ting jeg tenker på i forhold til desinformasjon er at det kan få store konsekvenser. Det råder liten tvil om at det jobbes hardt på «den andre siden» med å sverte sannhetssøkere.
Sverterene (f.eks HEF/skepsis), får også betydelige summer for å gjøre sitt arbeide. Og så har de også mektige NRK i ryggen. Sannhetssøkerene jobber som oftest gratis, og må tåle betydelige mengder sjikanering.

De som skriver med fullt navn, f.eks her på speilet, må være ekstra forsiktige når det gjelder desinfo. Spesielt når en blir kontaktet og fortalt en litt for spennende historie. Mike og Ingunn kan nevnes.
Desinfo er et verktøy negative krefter liker å anvende. Ofte halve sannheter som virkelig setter folk ut.

Nå sier ikke jeg at denne historien ikke er sann, det vet ikke jeg. Det jeg sier er at sannhetsbevegelsen er under angrep og må stå parat.

« Forrige artikkel

Fra stjernesystemet Mirach til Jotunheimen og Skagerak for 6000 år siden

Neste artikkel »

Budskap fra oldebarn og oldefar – Laura og Ike Eisenhower

96
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x