Det norske Forsvaret og utenomjordisk aktivitet

20.8K visninger
12 minutter lesetid
94

Det ville ha vært meget interessant å få vite hva Forsvarets holdning til utenomjordiske romskip, UFOer, er, samt holdningen til observasjoner av UFOer i lys av blant annet “nasjonens sikkerhet”. I andre land har det vært stor åpenhet blant militære i UFO-saken siden 2007, unntatt i USA, som fremdeles hemmeligholder de fleste observasjonsdokumentene. En kort dialog med Det Norske Forsvaret i november og desember åpenbarte en hårreisende holdning som overgår den amerikanske hemmeligholdelsen. Forsvaret ønsker ikke å diskutere UFOer, punktum. Utenomjordiske romskip er en ikke-eksisterende problemstilling utad i Forsvaret. Og innad?

 

 Økende åpenhet om UFOer hos myndigheter i mange land

Det er nå en betydelig åpenhet om UFOer hos militære myndigheter på det europeiske kontinentet, New Zealand og Sør-Amerika. Nyhetspeilet ønsket å høre hvordan er situasjonen  hos det Norske Forsvaret og spesielt i Flyvåpenet. Utbyttet ble meget magert. Ved å google Forsvaret og UFOer, utenomjordiske romskip, får man ingen treff bortsett fra en side hos UFO-Norge:

http://www.ufo.no/index.php?q=oldarticle.php&year=95&name=trussel95-1.html

” Luftforsvaret i New Zealand har frigjort over 2000 hemmeligholdte UFO-dokumenter.

Storbritannia, Russland, Danmark, Sverige, Uruguay, Chile og Brasil har i løpet av de to siste årene sluppet informasjon om observasjoner av ukjente, flygende objekter og nå frigir myndighetene i New Zealand mer enn 2000 dokumenter med UFO-observasjoner.

Dokumentene inneholder alle observasjoner som er rapportert til myndighetene siden begynnelsen av 50-tallet, enten fra vanlige folk, militært personell eller piloter.

Major i flyvåpenet, Kavae Tamariki, sier at myndighetene ikke vil kommentere innholdet i dokumentene, som er utgitt i tolv bind.

– Vi har bare vært et oppsamlingssted for informasjonen, vi har ikke undersøkt, skrevet rapporter eller forsøkt å bekreftet noen av observasjonene, sier Tamariki i en kommentar. ” ( side3.no )

 

” Denne rapporten og en rekke andre om lignende hendelser er fra i dag for første gang tilgjengelige for allmennheten. Gjennom Det britiske nasjonalarkivets nettsider1 frigis alle offisielle UFO-dokumenter samlet av det britiske forsvarsdepartementet fra perioden 1978 til 1987. Dokumentene vil ifølge The Guardian2 bli kalt for “Storbritannias X-Files”. Enkelte av de åtte dokumentene som i dag er allment tilgjengelige er på over 450 sider. De neste tre til fire årene vil ytterligere 160 dokumenter publiseres. Årsaken til at dokumentene slippes er den enorme interessen fra UFO-entusiaster og konspirasjonsteoretikere etter at freedom of information act (Wikipedia)3 trådte i kraft. – Den administrative byrden ved å håndtere disse (UFO-forespørsler red. anm.) på et sak-til – sak-nivå er helt forferdelig., sier UFO-spesialist Nick Pope til The Guardian. Pope har jobbet 21 år i forsvarsdepartementet – tre av dem utelukkende med UFO-er. (Aftenposten)

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2422133.ece

 

Det franske senteret for romforskning CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) har akkurat bestemt seg for å frigjøre sine X-files for allmennheten.

Dette er rapporter som er skrevet om uidentifiserte flyvende objekter siden 1977.


Enorm interesse

De første rapportene ble lagt ut på senterets nettside den 22. mars, og fikk nettsiden til å kræsje umiddelbart.

Det skal i følge svenske NyTeknik ikke være de utenomjordiske sin feil. Webserver-kræsjet skal ha skyldtes den enorme interessen fra de jordiske beboerne.

Over en uke senere er det fortsatt ikke mulig å komme inn på nettsiden
http://www.cnes-geipan.fr/


6000 øyenvitner

Dermed er rapportene fortsatt ikke tilgjengelig for offentligheten, selv om franskmennene har valgt å avmystifisere dem.

De frigjorte rapportene skal uansett inneholde mer enn 6 000 skildringer fra øyenvitner i løpet av den 30 år lange perioden. I tillegg kommer spor og undersøkelser fra politiet og andre.

Rundt en fjerdedel av undersøkelsene skal ikke ha ført til noen naturlig forklaring og er forsatt regnet som uoppklarte saker.

Så da gjenstår det bare å se om rapportene faktisk vil bli mulig for folk å se på CNES sine nettsider. ”

http://www.mobilen.no/artikler/ufoer_kraesjet_fransk_nettside/95647

 

Også hos det Danske Forsvaret er det annerledes. På forsvarets egne sider kan man laste ned tidligere hemmeligstemplede UFO-rapporter:

” Igennem årene er en del Uidentificerede Flyvende Objekter (UFO’er) blevet observeret over Danmark. Rapporter om disse observationer er nu tilgængelige her på siden, så interesserede kan få et indblik i, hvilke observationer der er gjort gennem tiden. Svaret på det naturlige spørgsmål om, hvad det så er, der er blevet observeret, er for en stor dels vedkommende aldrig blevet opklaret.”

http://forsvaret.dk/FTK/Nyt%20og%20Presse/Nyhedsarkiv/nyheder/2009/Pages/UFO.aspx

 

Frankrike åpnet UFO-arkivene i 2007, Storbritannia i 2008 og Danmark i 2009.

 

Flyvåpenet identifiserer UFOene

På Nyhetsspeilet har det vært rykter om at det norske forsvaret har tre utenomjordiske fartøyer  i sin besittelse. Jeg sendte følgende e-post til Forsvaret

” Flygende tallerkener /UFOer / ET
Jeg har hørt at Luftforsvaret har 3 flygende tallerkener / UFOer i sin varetekt i Norge. Jeg ønsker å ha kontakt med en representant for Luftforsvaret som vet noe mere om dette.”

 

Jeg fikk  følgende svar:

Din henvendelse er videresendt til Luftforsvaret for besvarelse.

Vennlig hilsen
Postmottak Forsvaret ”

 

Den 28.november 2012 tok jeg kontakt med Forsvaret for å høre hva disse ryktene kunne være for noe. Jeg ringte til Forsvarets telefonnummer 03003 og ba om å bli satt over til Luftforsvaret. Etter å ha presentert meg som en fra nettstedet Nyhetsspeilet ble jeg satt over til Forsvarets pressekontakt oberstløytnant John Espen Lien i Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Jeg fortalte til Lien, at saken min var litt komplisert og gjaldt udentifiserte flygende objekter, UFOer, i norsk luftrom og at jeg hadde hørt at Norge er i besittelse av tre stykker UFOer. Jeg fortalte ham videre at tidligere hadde Forsvaret, spesielt Luftforsvaret, vært meget positiv over sivile ufologer i Norge, slik medlemmer i UFO-Norge bl.annet.

Lien fortalte meg at i hans 36- årige tjeneste i Forsvaret hvorav 20 år i informasjonstjenesten så hadde han ikke hørt om at Norge skulle være i besittelse av utenomjordiske fartøyer eller UFOer. Og dessuten, la han til leende, forsøker jo Forsvaret å identifisere alle flygende objekter bl.a. ved hjelp av radarer.

Dette var viktig, tenkte jeg ; Forsvaret identifiserer UFOene som IFOer, identifiserte ( utenomjordiske ) flygende objekter.

Til slutt fortalte oberstløytnanten, at jeg kanskje hadde kommet over til en feil adresse og ba meg om å ringe tilbake til 03003. Jeg skulle da fortelle at jeg hadde snakket med ham. Han ønsket meg lykke til.

Etter at samtalen var over satte jeg meg ned for å prøve å analysere situasjonen. Jeg kom fram til for det første at hvis Norge hadde UFOer/IFOer i sin besittelse så måtte de være lagret i en eller annen hangar i de militære flystasjonene. Så skrev jeg ned de stasjonene jeg visste om eksisterer i Norge: Andøya flystasjon, Rygge flystasjon, Værnes flystasjon, Bodø hovedflystasjon og Gardermoen militære flystasjon. Jeg måtte be om å bli satt over sjefene på disse flystasjoner. For det andre så konkluderte jeg at hvis Norge har UFOer/IFOer i hemmelig lager så vil det sikkert eksistere samarbeid med andre landenes forsvar.

 

Forsvarets etterretningstjeneste ønsker ikke å uttale seg om UFOer

Det første jeg må gjøre er derfor å snakke med Forsvarets etterretningstjeneste.

Etterretningstjenestens oppgave er blant annet å ” innhente, bearbeide og analysere opplysninger om andre lands ( og om de utenomjordiskes, min tilføyelse ) politiske og samfunnsmessige utvikling, militære styrke og intensjoner som kan utgjøre en risiko for Norge ”

Jeg kommer neppe til å bli satt over til sjefen i Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, men håper i det minste å få snakke med tjenestens pressekontakt hvis en slik stilling eksisterer i tjenesten.

Kjell Grandhagen, sjef for Norges militære etterretningstjeneste.Hvem svarer han egentlig til i sin stilling? Ihvertfall ikke til det norske folk, neppe heller ikke til den norske “vi vil ikke vite noe”-regjeringen. Det er kjent at høytstående NATO-offiserer jevnlig blir briefet om utenomjordiske romskip. Anses Grandhagens posisjon som så “høy” at han på NATO-hold er blitt invitert inn til topphemmelige briefinger “above top secret” og derfor kjenner til UFO-hemmeligheten?

 

Det viste seg at for å få kontakt med Etterretningstjenesten må man ringe til Forsvarsdepartementets Pressevakt tlf. 91669955 og så sende forespørsel med e-post til

milinfo@fd.dep.no

 

Jeg sendte følgende forespørsel:

 

” Hei,

jeg har noen spørsmål til Etterretningstjenesten angående utenomjordiske romskip ( IFO, identifiserte flygende objekter , UFO ) :

Jeg holder på å skrive en artikkel om Forsvaret og utenomjordisk aktivitet i norsk luftrom og ønsker svar på et par spørsmål :

1) hva er det norske forsvarets posisjon på observasjoner av flyvende utenomjordiske romskip ?

2) anser det norske forsvaret at utenomjordiske romskip i norsk luftrom utgjør en fare for rikets sikkerhet ?

3) det har oppstått rykter på mitt nettsted at Norge har 3 stykker utenomjordiske romskip, UFOer, i sin besittelse. Er disse lagret på en av de militære flystasjonene ?

Finnes det samarbeid mellom Norge og et annet land om UFO- teknologi (generelt)  ?

Etter bare knapp en time kom det følgende svar med e-post fra talsmannen for den norske forsvarssjefen, forsvarsstabens pressetalsmann major Christian Øverli :

 

”Hei,

Takk for dine spørsmål.

Forsvaret har ingen opplysninger som kan bidra inn i saken din og anser det derfor ikke som en relevant sak for Forsvaret å kommentere.

Med hilsen

Christian Øverli
Major

Forsvarsdepartementet
Telefon : +47 2309 6025
Mobil : +47 9587 5846

Christian.Overli@fd.dep.no
www.regjeringen.no/fd       ”

 

Forsvarssjefen, FSJ, er Norges øverste militære leder under Kongen og regjeringens nærmeste fagmilitære rådgiver og etatsjef for Forsvaret. FSJ er direkte underlagt Forsvarsdepartementet og støttes av Forsvarsstaben. General Harald Sundre er nåværende Forsvarssjef. ( Wikipedia )

Forsvarsledelsen på høyeste hold har dermed satt vanntett lokk på opplysninger om utenomjordiske romskip i norsk luftrom. Men la oss høre hva representanter for de militære flystasjoner kan fortelle.

 

Luftforsvarets svar om UFOer spriker i alle retninger

Jeg ringte forsvarets nummer 03003 på nytt og ba om å komme i kontakt med representanten for Andøya flystasjon. Der ble jeg satt over til pressetalsmann på telefonnummer 76116314. Etter å ha stilt mitt spørsmål om forsvarets posisjon på observasjoner av flyvende utenomjordiske romskip sa pressetalsmannen at hun er ikke den rette personen å svare. Jeg sa at flere europeiske land viste betydelig åpenhet med slike spørsmål. Hun svarte at ” det var ikke spørsmål om åpenhet, man hadde bare ingenting å rapportere “.

Andøya flystasjon er Norges eneste base for de maritime patruljefly til forsvaret, P-3 Orion fly.

 

UFO-Norge og Nyhetsspeilet med henvendelser til Forsvaret

 

Nå har jeg brukt to dager på å ringe rundt i Forsvaret og sendt mange e-poster til forskjellige administrative nivåer uten å få et eneste relevant svar på mine spørsmål om observasjoner av utenomjordiske romskip i norsk luftrom. I frustrasjon sendte jeg følgende e-post til UFO-Norge :

 

” Hei Ole Jonny,

jeg ønsker å kontakte UFO-Norge i en sak.

Jeg holder på å skrive en artikkel i Nyhetsspeilet om Forsvaret og utenomjordiske romskip, IFO, aktivitet i norsk luftrom.

Jeg har nå brukt to dager for å ringe rundt i Forsvaret og sendt en haug med e-poster i forskjellige administrative nivåer

uten å få vite noe som helst. Jeg blir bare satt over til diverse pressekontakter og disse har ikke peiling på noe som helst og

er ikke i stand til å finne frem personer, som kunne gi relevante svar.

Jeg husker at UFO-Norge fra tidligere av har hatt en god kontakt med Forsvaret om UFO-observasjoner.

Jeg ønsker å vite om kontakten fremdeles er like god. Og om jeg kunne få noen tips om personer eller

administrative nivåer i forsvaret som kunne gi meg noen svar på et par spørsmål om UFO-observasjoner. ”

 

Jeg fikk følgende svar fra UFO-Norge:

 

” Hei,

vår kontakt med Forsvaret er nok ikke på samme nivå som før.

Tidligere har det vært Odd-Gunnar Røed (ogroed@c2i.net) og Arnulf Løken (arnulf@ufo.no) som har hatt tidvis god kontakt med enkeltpersoner innen Forsvaret.

Du kan jo høre med de.

Odd-Gunnar har sluttet i UFO-Norge for flere år siden, men Arnulf er fortsatt med.

De hjelper deg sikkert, begge to, om du sender de en epost.

Mvh,

Ole Jonny Brænne

 

UFO-Norge sliter også med kontakt med Forsvaret. Jeg sendte samme e-post til Arnulf Løken og Odd-Gunnar Røed.

 

Informasjonsoffiseren ved Bodø hovedflystasjon åpen for spørsmålene

Jeg gjorde enda et forsøk og ringte til presse-og informasjonsoffiserer i Luftforsvaret, Gardermoen militære flystasjon og Bodø hovedflystasjon.

Ved Bodø hovedflystasjon får jeg endelig snakke med en presse-og informasjonsoffiser major Ivar Moen. Jeg stilte ham to spørsmål.

Hvilke instrukser har Forsvaret for piloter og annen flypersonell med møte med en UFO? Om utenomjordiske romskip utgjør fare for nasjonens sikkerhet.

Moen forteller at Forsvaret ønsker ikke å røpe planene i detaljer men kan generelt si at det ikke forekommer ordre for piloter som møter en UFO. Videre sier han at Forsvaret anser ikke UFOer som potensiell trussel for Norge.

 

Forsvarets “samarbeid” med UFO-miljøet i Norge

Jeg fikk en lang og forklarende e-post fra UFO-Norges Arnulf Løken:

” Etter at Luftobservasjonen (luftobs.) i Forsvaret flyttet fra Jåtta i Stavanger til Reitan mellom Bodø og Fauske, har jeg ikke klart å få vesentlig kotakt med noen “UFO-ansvarlig” i Luftforsvaret.

Ved observasjoen ringer jeg derfor til luftobs. eller supervisor ved Reitan for div. info på tlf. tlf. 75536900

Når det gjelder perssekontakt har Forsvaret egen Presse og Informasjonsoffiser (PIO), eller presseinformasjonsavdelig.

Det du normalt får ut av de to sistnevnte ang. UFO-saker er heller sparsomt.

Jeg har selv forsøkt denne vegen, og fikk til offisielt svar at Forsvaret ikke har noen interesse av UFO-saker.

Derfor er nok svaret fra PIO helt ærlig. De vet faktisk ikke noe om UFO-saker, eller UFO-offiserer i sin egen organisasjon

Når du stiller spørsmål til andre kanaler, eks. luftobs. el., KAN du være så heldig (som UFO-etterforsker) å komme i kontakt med RIKTIG person(er).  Dette opplevde jeg selv flere ganger i perioden 1999-2011.

Mens luftobs. sør var plassert på Mågerø øst for Sandefjord, og deretter flyttet til Jåtta i Stavanger hadde UFO-NORGE klart å opprette god kontakt med enkeltpersoner i Luftforsvaret. Etter at luftobs. flyttet til Reitan, smuldret dette bort. Ingen vet om noen er “UFO-offiser”.

Dette er slik kontakten har utviklet seg.

I dag ringer vi luftobs. på Reitan når vi ønsker detaljer rundt en UFO-observasjon vi etterforsker i Norge. Tilbakemeldingen er heller sparsom.

Jeg vet av tidligere erfaring at spesielle hendelser blir gradert, og derfor får vi ingen info. om sakene. Dette må vi bare akseptere som en liten norsk ideell organisasjon.

Beklager at jeg ikke kan hjelpe deg videre i denne saken, selv om jeg vet at Forsvaret har et eget UFO-rapportskjema de brukte på slutten av 90-tallet og videre inn i år 2000. Fikk tilsendt et slik skjema en gang. Mener de bruker det enda..!

Ole Jonny Brænne greide å snuse opp et “SIRKULÆRE” fra Forsvarets Operative sjef til WF (Widerø Flyselskap) med betegnelsen “OVS.J.nr. 004104 1985 F-01/85”. Her ble samtlige flygere bedt om å rapportere “hendelser” eller “observasjoner” over radio, eller senere en mer utfyllende kontakt med Forsvaret over telefon (to tlf.nr. er oppgitt i sirkulære – ett for Nord- og ett for Sør-Norge). Saken kunne følges opp med skriftlig rapport. I sirkulærets fjerde og siste punkt står det at Forsvaret betrakter innrapportering fra flygerne som gradert inntil det gis anledning til offetligjørelse. Det ble henvist til en hendelse 12. desember 1984 som et skoleeksempel på hvordan rapporteringen skulle gjøres.

Dette kan tyde på at det eksisterte (og fortsatt eksisterer) to agendaer. En offisiell der Forsvaret ikke har interesse for UFO-problematikken, og en der de faktisk har et godt planlagt system for behandling av UFO-rapporter.

Interessant!

Et tips til slutt

Hvis du vinkler henvendelser til Forsvaret med “romskip” og “utenomjordiske” får de GARANTERT helt sperre.

Aktivitet i norsk luftrom er en mye bedre innfallsvinkel. Har du en eller flere konkrete uoppklarte UFO-rapporter å komme med, er også dette et poeng i din favør.

Lykke til videre!

Vennlig hilsen

Arnulf Løken

 

Luftforsvaret lukker seg helt angående utenomjordiske romskip

Nå gjenstår det å ringe til presseoffiseren i Luftforsvaret. Gardermoen militære flystasjon har ikke egen pressekontakt.

Den 13.desember ble jeg satt over til presse-og informasjonsoffiser, major Lars William Wroldsen i Luftforsvaret. I tillegg til denne jobben er Wroldsen en personlig assistent, en ADC ( Aide de Camp, field assistant ) for Kronprins Haakon.

For å få mer informasjon om Forsvarets sirkulær for piloter OVS.J.nr.004104 1985 F-01/85, rettet jeg en henvendelse til det norske Luftforsvaret. Wroldsen sa at han måtte undersøke saken og skal ringe tilbake om en stund. Han ringte til bake og sa at han hadde spurt ”erfarne” piloter og ingen av dem kjente til sirkulæret. Han sa videre at Luftforsvaret ønsker ikke å forholde seg til UFOer. Jeg spurte om utenomjordiske romskip utgjør en fare for nasjonens sikkerhet. Han ønsket ikke å svare på mitt spørsmål og gjentok at Luftforsvaret ønsker ikke å forholde seg til utenomjordiske romskip. Samtalen var over.

 

Bildet viser militære jagerfly som forfølger en UFO over et boligområde i Chalfont i Buckinghamshire, England 10 mai 2010

Luftforsvaret har ikke svart på henvendelsen min per e-post.

I Norge hemmeligholdes informasjon om UFO-fenomenet. Dette er uakseptabelt ” ( UFO-Norge )

I dette videoklippet fra 1990 redegjør en belgisk militær for UFO-observasjoner som ikke kan forklares på noen annen måte enn at det dreier seg om utenomjordiske romskip.

 

Lenke til videoklippet:  http://www.youtube.com/watch?v=s7psGj4M1ZI

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

3 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

94 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Selvfølgelig vil ikke Forsvaret offentliggjøre Top Secret informasjon ! Hva trodde du egentlig? Innbilte du deg virkelig at du kunne ringe til Forsvaret og få utlevert svar ??? De forteller ikke noe til en fullstendig utenforstående- !!!!! Personal i Forsvaret har jo selvsagt skrevet under på taushetserklæring ! De har ikke lov til å kommentere !!!! Og hvorfor skulle de si noe som helst ??? Vanlige personer har ikke behov for å vite noe om dette !!!
Naiv !!!!! Det er ingen som har lov til å avsløre noe som helst !!!!!

Knut Holt
Knut Holt
Abonnent
Svar til  Alexander Holm
4 år siden

Hvis dette er et svar på inlegget mitt, må jeg si du virker håpløst patetisk, og hvis denne serviliteten og underkstelsesviljen er typisk for mesteparten av folket, er det grunn til virkelig bekymring. For du synes faktisk at det er greit å underkaste seg overgrep mot enselv iregiav nasjonale og internasjonale myndigheter. Eller kanskje føler du som en liten avmektig person at du blir større ved å støtte de store og mektige?

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
Svar til  Knut Holt
4 år siden

Du ser jo at svaret mitt er en kommentar til et annet svar . Alle voksne mennesker vet jo at alle offentlige personer og Militært ansatte – Stats ansatte – har Taushets Plikt ! På samme måte som Leger og Psykiatere har taushetsplikt !
Hvis disse bryter den taushetsplikt – kan de straffes med fengsel . Og hva har servilitet med dette å gjør ??? Vi må jo alle følge landets lover !
Eller mener du at vi skal bryte lover ??? Jeg vil ikke i fengsel , vil du ?

Knut Holt
Knut Holt
Abonnent
4 år siden

Norges forsvars hemmeligholdelse skyldes at svært mange UFOer er hemmelige overvåkningsdroner tilhørende USA og som brukes i samarbeid med norske myndigheter til også å overvåke det norske folket, og at en ikke vil at folk skal skjønne hva som foregår. Når det gjelder UFO-bortføringer er dette i hovedsak prosjekter for infanging av folk, og særlig barn, for overvåkning og eksperimentering. Også her har norske myndigheter en lang tradisjon med samarbeid med amerikanske myndigheter, og igjen ønskes ikke at folk skal vite hva som foregår.

Disse posjektene bruker i visse tilfelle droner som hjelpemiddel. I andre tilfelle vil anestesi brukt på personene gi inntrykk av at kirurgiske lamper og andre hjelpemiddel er UFOer. Tydligvis er Norge mer i hendene på USA enn andre land hvor en begynner å opponere. I de siste årene er imidlertod styringen av denne aktiviteten løftet ut av USA opp til et Internasjonalt nivå i regi av FN og øvrige internasjonale organisasjoner og de amerikanske myndighetene har selv blitt en lakei for disse globaliserte prosjektene, og norske myndigheter samarbeider mer innen dette feltet enn noengang.

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
Svar til  Knut Holt
4 år siden

Kommentaren var ikke ment som kritikk av ditt innlegg , jeg viste til noe som en annen skrev . Det ble feil her fordi kommentarene kommer i feil rekkefølge .
Jeg viste til et annet innlegg men kommentaren min kom på feil plassering i forhold til den kommentaren jeg kommenterte

Knut Holt
Knut Holt
Abonnent
8 år siden

Jeg kom til å skrive “overbefolke” istedenfor overvåke i kommentaren min, men meningen skjønte en vel.

Ellers begynner jeg å lure litt på hva organisasjonen UFO-norge driver å suller med. De har observasjonsposter, og har etterhvert samlet en store mengde observasjoner, Men nesten alt de publiserer er lite interessant, og de trekker aldri noen offentlige konklusjoner. Jeg tror den harde kjerne i organisasjonen som består av en krets med forbindelser til visse norske universiteter (NTH) og visstnok et universitet i Italia holder de mest interessante tingene enkan trekke konklusjoner av hemmelig.

Den som er interessert i åpen UFO -forskning bør tok helst omgå denne organoisasjonen og operere gjennom andre og mer åpne kanaler.

Steinar Grønås
Steinar Grønås
Abonnent
8 år siden

Synd jeg ikke rakk å ta bilde/ filme fartøyet jeg observerte i området krokskogen – sentralanlegget i Hole.
Det var et ikkekonvensjonelt fartøy, men hadde us airforcelogo. Den som ser ut som et sigarbelte med stjerne i midten.
Da hadde de fått noe å tenke på.
Nå eksisterer kun min observasjon.

Nixo
Nixo
Abonnent
11 år siden

Det er en spesiell grunn til at det norske forsvaret og forsvaret i øvrige NATO-land er så tilbakeholdne med å diskuttere UFO-observasjoner.

Myndighetene i disse landene har i en årrekke operert hemmelige overvåkningsdroner, og mye tyder på at det er planer om å ta disse ibruk i stadig sterkere grad for å overbefolke sivilbefolkningen, og bruke overvpkningen som er redskap for eteter som politiet, barnevernet og psykiatrien.

Disse dronene er av forskjellig utforming og mange UFO-observasjoner er faktisk observasjoner av slike overvåkningsdroner.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Etter mine observasjoner, iherdige researh og ulike oppfatninger, så er det noe “muffins” med såkalte “UFO`s”.
Ta nå en kikk på denne websiden, for de som har tid og ork.
http://www.galacticfederationoflight.info/

Muligvis den mest påkostede av dem alle. Et intergalaktisk samfunn som støtter Barack Obama? Med bilde av UFO`s som invaderer Jorda?
Jeg trodde da at Barack Obama støttet eliten, og at han er en proponent av den luciferianske doktrine?
http://photos.dailycamera.com/InFocus/TODAY-IN-PHOTOS/i-RjKfbHK/0/M/APTOPIX%20Obama.JPEG-0e625-M.jpg

?

Dette gir meg en duft av NWO, og en falsk alien invasjon, for å narre menneskeheten, det. Hva ligger det i en “falsk alien invasjon”, lurer jeg på.

Ligger det et par sannheter i det denne personen her sier, om “de falne engler”?
Det vil si at dette oppfattes av oss som “UFO”`s men som egentlig er demoner fra en annen dimensjon?

Noen sannhetssøkere har sagt at hver gang vi hører “aliens”, eller blir affisert av “science fiction”, så korresponderer dette svært dårlig med Bibelens budskap og advarsel om følgende: “Ikke la dere lure av bløffmakeren”. “Do not be deceived”.

For det ER ingen intergalaktisk krig i det ytre rom, er det vel?
Noen som har hørt om “black science”?
Cern? God`s particle?
Svart magi- svart vitenskap.
På folkelig engelsk uttale: “Let them in, for Pete`s sake”
Vi husker vel hvem “Pete” var? Innhold og troverdighet på denne nettsiden kan jeg ikke gå god for, men jeg finner det interessant.
http://newtheologicalmovement.blogspot.no/2011/08/did-jesus-really-call-peter-satan.html

Hvorfor har Cern lenket til filmen “engler og demoner” på sin hjemmeside?
http://angelsanddemons.web.cern.ch/faq/black-hole

Her er filmen:
http://www.sonypictures.com/homevideo/angelsanddemons/

Et sannhetssøkende nettsted sier dette om Michio Kaku: “He’s a “science” shill for the NWO, always ready to spin the story whatever way the CIA, or the Pentagon, or the NSA, or the NWO spin meisters at MIT or Harvard, or Columbia, or John Hopkins, or Tavistock want him to spin it.”
http://educate-yourself.org/lte/michikaku27mar11.shtml

La oss beskue Michio Kaku med nye øyne, for en gangs skyld. En NWO fundamentalist, og elitens yppersteprest, i forhold til å utlede som en “sannhet”, at det finnes utenomjordiske, som kan klassifiseres etter type 1,2,3,4?
https://www.youtube.com/watch?v=5iKS9qXSZT4

Ehh. Kremt, jeg tror jeg selv har gått 5 på hel, gitt.

Står timen for halv eller hel?

Michio Kaku om “sorte hull”

Kremt, dette stinker av visvas.

Einstein sa følgende: “Det er når vi har konkludert, at vi har sluttet å tenke”.

Jeg har tenkt, og konkludert med at vennligsinnede utenomjordiske redningsmenn ikke er en realitet. Men, jeg har ikke sluttet å tenke.
For: Hva er det dette ekornet holder på med? https://www.youtube.com/watch?v=HWSMqabZaAMh

Blåser den i fløyta si, tro?

Jeg vet at dette ekornet blåser så hardt den bare kan, og ikke for å tråkke på andres oppfatninger. Ekornet har nok innsett at det er både viktig og nødvendig å ydmyke seg selv, bare alt går bra til slutt, for alle de andre.

For det går nok bra til slutt, men kanskje på en litt annen måte, enn vi hadde forestilt oss?

Det fant jeg ut, da jeg drakk av dette krokete lille begeret.

Kay Arnesen
Skribent
11 år siden

For de som vil se en ekte alien tatt opp på film:

https://www.youtube.com/watch?v=37_pGmBQ21o

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Fin og interessant artikkel, Maarit.

Ved bombetoktene under den 2. verdenskrig, var Norge underlagt total lysdisiplin, slik at det ble mer utfordrende for pilotene å sikte seg inn på diverse ulike anlegg og fasiliteter.

Er det slik at Norge nå er mørkelagt ved hjelp av HAARP og chemtrails, slik at ikke utenomjordiske skal kunne “sikte inn” sin teknologi? Er det slik at med nymotens Tesla- teknologi, så “mørkelegges” det også ved hjelp av et elektromagnetisk forsvars- system, som det blir vanskelig å penetrere med hyperavanserte våpen? Rettere kalt elektromagnetisk “garble” som kan skape interferens hos “fienden”?

Og hvordan er så status på Globus II radaren i Vardø, hvis funksjon er å overvåke “romsøppel”?

Er det slik at Norge er en viktig geografisk lokasjon, m.h.p Star Wars teknologi, egnede UFO baser, og andre naturlige ressurser? Evt. også m.h.p plassering på verdenskartet, under himmelvelvet?

De eneste kriger som pågår i verden i dag, gir meg et inntrykk av at det er finanseliten som står bak. Mine teorier om “United Nations” skulle vel være noenlunde korrekte.

Hva globalistenes felles dugnad om en massiv pengeinnsamling, og felles opprustning av hemmelig sofistikert militærteknologi går ut på, er neimen ikke lett å vite med sikkerhet.

Men jeg finner denne dokumentaren om HAARP og globus II radaren interessant:

Og igjen, her kan vi se en spiral som skapes ved hjelp av høyteknologi.

Det blir det for meg bare å gjette. Vi står overfor en alien invasjon som vil eliten til livs. Eliten er en fellesbetegnelse på rike familier, deres militære ressurser og personell, samt utenomjordiske som har befestet Jorda for mange tusen år siden, og som nå vil forvare sin planet. Ved hjelp av spiraler kan de skape ormehull, som kan frakte farkoster med stor fart, og i lengre distanser ut i rommet, og til og med til andre dimensjoner. Jagerfly og droners oppgave er kun å forsvare det nedre luftrommet. For lenge siden leste jeg boken “Tesserakten”. En “tesserakt” er så vidt jeg husker, å reise lengre distanser, ved å “legge sammen to ytterpunkter i universet”. Dette kunne altså gjøres mulig ved hjelp av ormehull.

Siden disse spiralene er blitt observert over hele verden, så har “eliten” diverse UFO- armadaer som kan fraktes til front- linjene i det ytre rom, i løpet av kort tid, ved å skape ormehull. Hvordan fartøyene kommer seg tilbake til Jorda igjen, lurer jeg på.
Det kan jo godt hende at denne stjernekrigen har vart i mange år, uten vår viten.
2012 sies å ha vært det sentrale året, og dette kan jo innebære astronomiske forhold, som gjør det enklere for utenomjordiske invasjonsstyrker å nærme seg Jorda fra større distanser, med vesentlig større skip, og med betydeligere kraftigere våpen og avansert teknologi.

Uansett skulle det ikke by på problemer for “eliten” å ty til ulike former for “gisseldrama”. Enten ved å true med å ta menneskeliv, ved å slippe ut større mengder med olje i havet, eller å sabotere større kjernekraftverk.
Lurer litt på om det var dette som var tilfelle, da Mexicogulfen ble ødelagt av oljeutslipp, eller da den nylige orkanen ved østkysten i USA rammet så mange innbyggere. En advarsel til det ytre rom om å holde seg unna? Siden “eliten” bruker det enorme “SETI” anlegget, så burde det også være muligheter for kommunikasjon med de utenomjordiske, og forhandlinger.

Ren spekulasjon selvsagt. Mitt spørsmål er hvor omtenksomme “eliten” vil være mot den uvitende Stutum som står og vasker bilen sin, hvis utenomjordiske klarer å trenge igjennom “elitens” forsvarsverk på Jorda. En close encounter er jo det eliten ønsker minst av alt, og jeg kan tenke meg, at et slikt scenario ikke vil gå upåaktet hen. Finnes det FEMA styrker i Norge som vil sørge for en unødvendig “evakuering” av det norske folk, eller vil “eliten” i Norge snarest evakuere seg selv, hvis utenomjordiske trenger igjennom deres elektromagnetiske “grid”?
Spennende tider, dette.

Arn
Arn
Abonnent
11 år siden

På Project Camelot snakker de om en “norsk politiker” som under sin militærtjeneste (menig) var inne i en dypt underjordisk huleanlegg i nærheten av Mosjøen. Han beskrev symboler av ukjent (ikkejordisk?) opprinnelse, èn sluse for mennesker og en sluse for “non-terrestials”. Han beskrev også et supersonisk tog med ukjent teknologi der nede som forbandt huleanlegget med andre tilsvarende anlegg rundt om i verden. Han hadde selv kjørt på dette toget. Jeg gjorde en kjapp google search i dag og fant navnet på denne mannen, men skal ikke nevne det her.
http://projectcamelot.org/norway.html
(Beskrivelsen av huleanlegget er et stykke nede på siden).
Det er jo alltid morsomt når dommedagsprofeter setter et tidspunkt for “jordens undergang”. Denne politikeren nevner 2012, at katastrofen vil skje i år.

Larus
Larus
Abonnent
Svar til  Arn
11 år siden

Det blir for naivt å tro på denne historien. For det første, å tro at en menig uklarert (uten topphemmelig, ultrahemmelig etc. klarering) soldat ville få tilgang til noe slikt er helt 100% urealistisk. For det andre, å tro at anlegget finnes er omtrent like naivt, for hvordan skulle noe slikt bli konstruert uten å bli oppdaget, særlig med tanke på dette “lyntoget” og forbindelsene til andre tilsvarende systemer i verden?
Èn tur på byen fra en insider i systemet med litt for mye i glasset, og det ville bli avslørt.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Arn
11 år siden

Bunkerne er nok en realitet, bygget fordi eliten er redd for “dommedag”. Det er ikke rart de er redde, med tanke på hvordan de har oppført seg. Jeg tror mer på et skifte enn dommedag og at det ikke er noen grunn til å være redd. Å være redd er værre enn døden, siden man jo egentlig aldri dør. :)

Arn
Arn
Abonnent
Svar til  Arn
11 år siden

Jeg ser at denne politikeren er navngitt annet sted på Nyhetsspeiler. Han er norsk/pakistansk, var tilknyttet SV i en østlandsby. Han har tydeligvis gått over til Arbeiderpartiet, men har nå i 2012 blitt utesteng av partiet (som første person i Norge siden 1998), pga uflaterende beskrivelser av statsministeren på facebook.
Virker som om han står inne for det han har skrevet på facebook så han er kanskje ikke en helt stabil person, så kan man spørre hvorfor han er ustabil, “født sånn eller blitt sånn”.

Arn
Arn
Abonnent
Svar til  Arn
11 år siden

På samme nettsted (P.C.) leste jeg er rapport fra sønnen til en kvinnelig militær i Kristiansand. Hun hadde fortalt sønnen om dype anlegg under Baneheia (Kr.sand) som skulle være tilfluktsrom for de utvalgte. Hun nevnte ikke utenomjordisk kontakt/teknologi. Det er vel det eneste jeg har hørt om slike anlegg i Norge.
Philip Schneider i USA sto frem og snakket om dype anlegg, han hadde også en utrolig historie å fortelle om ET/militært samarbeid. Litt FOR fantastisk vil noen kanskje si.
http://www.ufodigest.com/mystery.html

Larus
Larus
Abonnent
Svar til  Arn
11 år siden

Tror de færreste betviler at det finnes hemmelige bunkere eller underjordiske anlegg i Norge, de fleste av militær karakter. Beliggenheten til de fleste av disse er kjent for allmenheten, men kanskje ikke i detalj hva de brukes til, eller om de har andre funksjoner utover de offisielle.

Jeg mener en må gå inn i dette med et åpent sinn, men samtidig en stor porsjon med sunn fornuft, jfr. uttalelsene til Khaqan Khan. Når en sak som denne blir hauset opp på en rekke konspirasjonsnettsteder er det grunn til å bli litt skeptisk. Misforstå meg ikke, jeg avviser ikke konspirasjonsteorier generelt, men innser samtidig at det har blitt “big business” og fester mer lit til kilder og nettsteder som ikke har noen annen agenda enn å opplyse folk uten tanke på egen vinning. Setter derfor pris på artiklene her på Nyhetsspeilet, selv om en ikke alltid er enig med forfatterne i alt.

I den tida vi lever i med en informasjonsflyt større enn noengang i historien blir forvirringen fort stor. Den globale eliten med sin hensynsløse agenda har forlengst innsett at infoflyten ikke lar seg stanse, derfor er det bedre for dem med en “if you can`t beat them join them” strategi istedet.
Derfor, vaktmenn i alle leire, enten dere kaller dere kristne, new agere, muslimer, åndelige eller hva som helst, pass opp!

Jostein Wold
Abonnent
Svar til  Arn
11 år siden

Hvorfor er det alltid slik, at det henvises til personer som det er umulig å få tak i, eller selv snakke med, som i dette tilfelle med “norsk politiker”? Eller underjordiske anlegg som ødelegges, men som ikke på noen måter kan verifiseres og alltid er langt utfor allfarvei? Det er ikke noe som helst hold i slike historier, da det på ingen måter kan sjekkes nærmere.

Arn
Arn
Abonnent
Svar til  Jostein Wold
11 år siden

Vel “den norske politikeren” er identifisert et annet sted her på Nyhetsspeilet som
Khaqan Khan. Tidligere medlem av SV i Moss og siden sparket ut av Arbeiderpartiet i 2012. Han han sikkert kontaktes på facebook, indisiene for at han har en facebookside er tydelige siden en kommentar der fikk ham utestengt fra Ap.
Jeg har ikke mye kontakt med folkene på Project Camelot, men en gang hadde de fått et åpent brev (email) fra Kristin Halvorsen der hun ba om å bli satt opp på deres liste “jeg har ikke tenkt å begå selvmord, så om jeg blir funnet død er det andre som har tatt livet av meg”. Ok, de har en sånn liste. Jeg sporet emailen til Moss og antar denne mannen hadde sendt brevet i hennes navn uten hennes samtykke. Kristin H var i Oslo på tidspunktet mailen ble sendt. Mannen er trolig en “løs kanon på dekk” i mange sammenhenger og er vel lite troverdig.

Terje Wulfsberg
Forfatter
11 år siden

Mange av disse utenomjordiske ligner til forveksling oss mennesker: Menneske utseendet er universelt og finnes på mange planeter rundt om i universet.

Mer informasjon om dette finnes i artiklene Ghost Rockets:
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/hva-er-%E2%80%9Dghost-rockets%E2%80%9D-som-nylig-er-observert-mange-steder-i-verden/

og Omfattende Kontakt med Utenomjordiske Friendship W56:
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/omfattende-kontakt-med-utenomjordiske-friendship-w-56/

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Her er en rykende fersk observasjon av en “UFO-armada” over Sør-Amerika. Det er ikke slik de hemmelige Made in the USA-UFOene oppfører seg…

Reality
Reality
Abonnent
11 år siden

Har du noen bevis for det du skriver (gjentar fra andre sider), eller er det bare snakk?

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Reality
11 år siden

Jeg er forsker og journalist. Regn med at jeg har sjekket og vurdert veldig grundig info som jeg publiserer her på Speilet.

Poenget med UTENOMJORDISK-materien er å holde seg til “den smale sti” av sannhet i den store tåken skapt av godt betalte desinformatører, omtrent som å gå på ski i snøstorm i fjellet og gå fra merkepinne til merkepinne.

I GOOD BAD UGLY-oversikten her på Nyhetsspeilet
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/the-good-bad-and-ugly-info-kilder-fra-det-utenomjordiske-kaninhullet/
er det bare 23 av 93 som er kvalifisert som “good”, mao. at det blant kjente “UFO-navn” er en mengde tåkeleggere, mange er i god tro fordi de har latt seg villede…

Reality
Reality
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Så jeg skal bare ta ditt ord for det? Er 100% sikker på at alle som kaller seg forsker, alltid viser til kilder, eller bevis funnet gjennom forskning, sin egen eller andres, som så igjen har blitt bekreftet av andre forskere. Det er bevis. Ikke wikipedia, youtube og selvlagde nettsider. Hvem som helst kan skrive hva de vil på wikipedia, lage falske filmer på youtube, å komme på shke historier som de legger ut på nett. Så du kan ikke gjøre din forskning der hvertfall. Så spm blir igjen, har du noen bevis for alt dette? Å sikre kilder, ikke wikipedia, youtube og nettsider tilhørende mennesker som sier de har jobbet for topphemmelige byråer.

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Sen. Barry Goldwater said in 1994 that the secrecy surrounding the ET subject was “a damn mistake then and a damn mistake now…”.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mj12_20.htm

« Forrige artikkel

Bigfoot DNA-testet: Hybrid av Homo sapiens og ukjent primat?

Neste artikkel »

Nyhetsspeilet intervjuer Tolec fra Andromeda Council

94
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x