Du leser nå
Info-kilder fra det utenomjordiske kaninhullet

17 minutter lesetidInfo-kilder fra det utenomjordiske kaninhullet

Hvem kan man egentlig stole på i UFO-spørsmålet?

UFOer og utenomjordisk liv er et fascinerende område. Helt siden 1950-årene har temaet fått stor oppmerksomhet hos brede lag av folket i USA, særlig utenfor massemedia. Den dag i dag er problemet: hva er sannheten om utenomjordisk liv, utenomjordiske romfartøyer og human-alien interaksjon og ikke minst: Hvem kan man stole på i UFO-spørsmålet?!

Nyhetsspeilet presenterer her mange av de mest kjente personene på det utenomjordiske området, samt hva som er kjent om deres intensjoner, oppdragsgivere og ”det som hefter ved dem”.

Som Rauni-Leena Luukanen-Kilde skriver i sin nye bok ”Skjulte verdener”
Desinformasjon er etterretningstjenestens mektige våpen. For å hindre at sannheten om UFO/ET kommer ut, har man brukt psykologisk krigføring i over 50 år. Disse teknologiene har blitt meget avanserte etter 1960-tallet i USA og i Nato-land. (s. 131-132)”.

Dette er kjent om UFO-landskapet; ”ingen røyk uten ild”! Årsaken til den massive og svært kostbare desinformasjonskampanjen på det utenomjordiske området, som bl.a. har kostet en rekke UFO-forskere livet, er at utenomjordisk liv er en realitet!

Noen” vil at noe skal bli kjent, mens de viktigste fakta forblir skjult.  Utfordringen for alle oss som jakter på sannheten uten agendaer av noe slag; den enkle sannheten alene, er at løgn, desinformasjon og fakta er vevet sammen lik en Rubiks kube, hvor praktisk talt enhver ”UFO-autoritet” sine utsagn kan skrelles lik en løk, liksom høk over høk, med løgn, elementer av sannhet og forvrengninger om hverandre.

Den tilsynelatende mest troverdige fremstilling kan i virkeligheten skjule den mest raffinerte form for desinformasjon. Matt av så mye løgn og svindel rundt den utenomjordiske grøten kommer det naturlige hjertesukket:

Give’us some truth!!

Sannheten om UFOer og utenomjordisk liv kan sammenlignes med en tippekupong som fylles ut med tanke på å få flest mulig rette, mao. å fylle inn flest biter av den store mosaikken med elementer av sannhet.

Dette er «de sikre», mao. informasjon fra det utenomjordiske «kaninhullet» som anses å være bekreftet, hvor utrolig noe av det enn kan høres ut:

– UFOer og aliens av utenomjordisk opphav har vært på jorden, kanskje er de det den dag i dag.

– USAs romfartsorgan NASA har som hovedoppgave å fortie sannheten om utenomjordisk liv. Dette innebærer «licence to lie» (frie fullmakter til å lyve i NASAs eget navn), og plikt til å fjerne alle bevis på UFOer fra NASAs filmer og bilder samt mye annet.

– Det er bygningskonstruksjoner på Månen. Månen har vært eller er oppholdssted for visse aliens.

– Mennesker har vært på Mars.

– Det pågår et hemmelig romfartsprogram (”The Secret Space Program”) som fra sin base bl.a. i  Mojave-ørkenen i California disponerer bemannede romfartøyer som har vært lenger avgårde enn til Mars, trolig til andre planeter i Solsystemet, kanskje også utenfor Solsystemet.

– Disc-lignende romfartøyer er blitt produsert i USA helt siden 1970-årene, kanskje tidligere.

– Ikke-vestlige land, som ikke lider under jugingen og misbruket fra etterretningen (slik tilfellet er i land som USA og Norge), har et vesentlig mer avslappet forhold til realiteten av UFOer og en erkjennelse av at utenomjordisk liv finnes er praktisk talt en del av kulturen. Brasil, Mexico og Russland er eksempler på dette.

– Deler av sannheten om UFOer og utenomjordisk liv er blitt lekket og vist på film.

Den beste desinformasjonen består som kjent av noe løgn og noe sannhet som er mikset sammen.

Bli kjent med persongalleriet i det utenomjordiske kaninhullet: THE GOOD, THE BAD and THE UGLY! (Merk at det er 3 BAD/UGLY skikkelser for hver GOOD guy; sterke krefter har sannelig holdt oss for narr lenge…)

The GOOD, BAD and UGLY; hvem er de nyttige og hvem er de unyttige informasjonskildene i jakten på sannheten om UFOer og utenomjordisk liv?

“The Good Guys and Girls”
(de som bringer sannheten frem)

1. Standing Elk Golden Eagle
an Ihanktowan Dakota spiritual teacher and Star Altar Keeper, convener of Star Knowledge Conferences joining Native and non-Native information on the Star Visitors.

2. Jose Escamilla
UFO photographer, «rods» investigator

3. Timothy Good
top UFO investigator/documentation publisher

4. Donna Tietze Hare
ex-NASA Johnson Space Center employee/discloser of NASA UFO cover-up.

5. Paola Harris
Italian photo-journalist, investigator and lecturer on UFO/Star Visitor reality.

6. Richard Hoagland
scientist, investigator of Star Visitor artifacts on Mars and the Moon.

Richard Hoagland viser frem "The Face on Mars" på CNN, som utvilsomt er skapt av utenomjordisk intelligens

7. Jack Kasher
Ph.D., professor, UFO investigator.

8. Barbara Lamb
M.A., MFCC, psychotherapist/hypnotherapist-researcher into Star visitor encounters.

9. Robert (Bob) Lazar
former physicist at Los Alamos and Area 51/S-4, real UFO (disc) technician.

Bob Lazar, briljant "UFO-tekniker" som forklarer antigravity basert romfart drevet av antimatter reaktor så enkelt at selv fysikklæreren kan få det med seg

10. Roger Leir
D.P.M., implants investigator-extracter.

11. Michael Lindemann
UFO writer-publisher, lecturer.

12. Ted Loman
UFO investigative journalist-TV producer

13. John E. Mack
(1929 – 2004) M.D., Harvard Psychiatry Professor, Star Visitors encounters
researcher-therapist.

14. Jesse Marcel Jr.
M.D., son of Intelligence officer at Roswell Saucer, UFO reality publicist.

15. Jim Marrs
investigative journalist, UFO reality publicist.

16. Edgar Mitchell
Ph.D., Apollo astronaut, UFO reality publicist

17. Brian O’Leary
Ph.D., Mars Mission astronaut

18. Richard Sauder
Ph.D., underground bases investigator, UFO reality publicist.http://www.youtube.com/watch?v=LlYwkbzFL2g

19. Tech Sergeant Dan Sherman
USAF, NSA (ret.), Star Visitors communications expert/UFO reality publicist.

Dan Sherman was trained by the US Air Force as an «Intuitive Communicator» – a high-tech telepath – and found himself in daily communication with two extraterrestrials as part of the US military’s preparation «for a future time in which all electronic communications would be rendered useless».


20. R. Leo Sprinkle
Ph.D., psychologist, Star Visitors encounters researcher.

21. Colonel Wendelle Stevens
USAF (ret.), UFO investigator/journalist

22. Michael Wolf
M.D., Ph.D., Sc.D., J.D., repentant member of NSC’s Special Studies («MJ-12») Group, UFO reality publicist.

23. Bill Uhouse (1924 – 2009)
arbeidet med utvikling av menneskeskapte UFOer (discs) og samarbeidet med alien(s).

Nyhetsspeilet har tidligere presentert deler av Bill Uhouse sitt vitnemål i denne artikkelen.  Uhouse er bl.a. kjent for å ha sagt: «They want the leaks, some leaks, not everything» og (Om sine overordnede og den mektige og godt skjulte UFO-infrastrukturen i USA): “It’s not the U.S. government – it’s a government that’s in a box, that’s separate from the U.S. government – a satelite government.”

Den svært autoritetstro Bill Uhouse hadde fått godkjennelse fra  sin tidligere sjef før han stod frem, først på UFO-konferanser i Nevada, og deretter lot seg video-intervjue.

Dette er det «klassiske» Bill Uhouse-intervjuet fra 1994:

«The Bad ones»
(som  bevisst saboterer sannheten vesentlig)

24. Colonel John Alexander

DIA, INSCOM, (ret.), Ph.D., head of Bigelow’s NIDS; member of Aviary; suspected highly placed in the UFO Cover-Up Cabal. He is in the loop of the part of the military complex under private control that deals with ETs.

Oberst John Alexander

25. Walter Andrus
USN-ONI («ret.»), director and co-founder of MUFON, sophisticated disinformer.

26. Robert A. Baker (1921 – 2005)
Ph.D., psychologist/debunker

27. Barbara Bartholic (1939 – 2010)
UFO writer, propagandist of Star Visitors as «evil».

28. Al Bielek
disinformation peddler.

Al Bielek hevder å ha deltatt i og overlevd Philadelphia og Montaux-eksperimentene (som bl.a. innebar time travel). Men hva vet han nå egentlig om utenomjordisk liv?

29. Robert Bigelow
There is little this member of the power elite doesn’t know about government involvement with ETs. He is staunchly fundamentalist-religious and believes ETs are evil gods. He created NIDS (the National Institute for Discovery Science) to vacuum UFO information and become a trusted organization to handle the ET situation, but many in the UFO Community did NOT trust it, and it is being downgraded.

Billionaire Bigelow - jordens rikeste UFO-desinfoagent? Her holder han hovedforedraget under UFO-konferansen "NewSpace" i Las Vegas i 2006.

30. Jerome Clark
editor, IUFOR super-sophisticated disinformer-agitator.

31. Alex Collier
spreads fantasy star-being «channelings», other disinformation.

Alex Collier claims to be a contactee with the ET race known as the Andromedans from the star system Andromeda. Alex says the Andromedans are more spiritually and technically advanced than us and exist on 4th and 5th density, while we are existing on 3rd density.


32. Major Ed Dames
DIA, INSCOM, («ret.»), disinforms about remote-viewing. He is a paid disinformer who recruits remote viewers for the government. He makes overblown claims and he spreads fear by prophesying cataclysmic events.

33. Sergeant Richard Doty
USAF-OSI («ret.»), UFO «secrets» disinformer.

Grensesprengende og interessant lesning! Vekker stilen tillit? Kjekt å vite at ”Serpo-reisen” består av løgn, desinfo, desinfo og løgn. Romturen til Zeta Reticuli fant aldri sted…! (Forøvrig er hele "Serpo"-dokumentet tilgjengelig via lenken på Richard Doty)

UFO-magasiner og UFO-foreninger: Viktige verktøy for å holde "UFO-menigheten" unna sannheten. Her er en oppskrift: "Ta en del sannhet og mix med en del løgn og en del omskrevet sannhet, så holdes tåketeppet vedlike frem til neste nummer kommer".

34. Stanton Friedman
M.S., engineer, agitator against relevant researchers. En diskusjon om Stanton Friedmans motiver og troverdighet finnes i kommentarfeltet under denne Nyhetsspeilet-artikkelen.

35. Christopher «Kit» Green
M.D., Ph.D., ex-top CIA UFO official, ex-head, Bigelow’s NIDS Institute’s Scientific Advisory Board.

36. Richard Hall (1930 – 2009)
Intelligence mole within Fund for UFO Research.

37. James Harder (1926-2006)
Ph.D., «abductions investigator»/Intel mole.

38. Budd Hopkins
artist, «abductions investigator»/disinformer.

39. Admiral Bobby Ray Inman
USN («ret.»), «ex»-NSA director, ex-head of Science Applications International Corporation (SAIC) and its UFO/antigravity black-ops twin, Decision Science Applications, Inc. MJ12 member. Ex CIA, DIA og Naval Intelligence. Member of the Bohemian Club.

Bobby Ray from Texas: Med bakgrunn fra MJ12, Naval Intelligence, DIA, CIA og toppjobben i det topphemmelige topporganet NSA. Med en slik bakgrunn, er det vel rart at Bobby Ray Inman har endt opp som BAD?

40. David Jacobs
Ph.D., historian/»abductions investigator»/disinformer.

41. Phillip Klass
aerospace writer/UFO debunker.

42. Kal Korff
http://www.kalkorff.com/
UFO debunker

43. John Lear Jr.
«former» CIA-operative/disinformer.

44. Bruce Maccabee
Ph.D., Naval Weapons physicist, disinformer.

45. Sheldon Nidle
dispenser of fake «channelings» supposedly from Star Beings like «The Galactic Federation of Light«.

Ummac Dan - sterkt symbol som Nidle benytter for sine desinformasjonsformål...

46. Ted Oliphant
UFO «investigator»/Intel mole/»information vacuumer».

47. Ronald Pandolfi
Deputy Director, Science & Tech Div., CIA, disinformer.

48. Michael Salla
Ph.D., investigator, spreads anti-Star Visitor disinformation.

49. Jack Sarfatti
ex-govt-contract physicist, disinformer, denies UFO reality.

50. Derrel Sims
«ex»-CIA operative/»abductions investigator»/disinformer.

http://www.youtube.com/watch?v=rPOlzI-d5-A

51. Dan Smith
fronts for UFO disinformation from CIA DDO Ronald Pandolfi.

52. Dennis Stacy
ex-editor, MUFON Journal, disinformer, debunker.

53. General Al «Bert» Stubblebine
DIA, INSCOM (remote viewing)/Intel mole.

54. Val Valerian
(cryptonym of John Grace, Air Force Intelligence operative), disinformer and prolific false anti-Star Visitors propagandist.
http://www.youtube.com/user/DDDDGJ#p/c/D8D42CF145E6590A/0/Y2V0f2vZK7o

55. Jacques Vallee
Ph.D., scientist/super-sophisticated UFO disinformer. He is part of the private industry group that wants to control the ET agenda, and toward this end he puts out disinformation. He helped dissuade the U.N. from investigating UFOs.

56. George Wackenhut (1919-2005)
head of black-ops security organization for Area 51/S-4.

”The Uglies”  (upålitelige eller bidrar til å kamuflere/tåkelegge sannheten)

57. Art Bell
publicist of UFO stories, fails to discriminate between the true, the made-up and the absurd.

Art Bell: Kjent og kjært navn for mange UFO-interesserte. Burde han ha tatt visse skritt for å kvalitetssikre noe av informasjonen som har sluppet gjennom hans radioprogram?

58. Graham Birdsall
editor of UK magazine UFO loaded with disinformation.

59. Glen Campbell
Area 51 «investigator», super-sophisticated disinformer.

60. Martin Cannon
disinformer about Star Visitors as «mind control fiction»

61. Steven Greer
M.D., director, Committee for the Study of Extraterrestrial Intelligence (CSETI), suspected «sleeper agent».

Steven Greer, "et ankerfeste" for mange som er velinformert om utenomjordisk liv. Er det ikke litt pussig at han har fått artikulere for "Free Energy" i årevis mens han har opprettholdt gode kontakter med makten i USA, samtidig som mange Free Energy-oppfinnere har måttet bøte med livet? Og brakte nå den store "Disclosure"-konferansen i 2001 noe særlig nytt? Mange av UFOene som ble rapportert observert på flyradarene kunne like gjerne ha vært USAs egne, uten at dette fremkom under seansen...

62. William Hamilton III
UFO investigator/dispenser of disinformation.

63. Norio Hayakawa
investigator, spreads disinformation about «evil aliens».

64. Michael Hesemann
UFO investigator/information-vacuumer for Prince Hans Adam of Lichenstein, and Opus Dei.

65. Linda Moulton Howe
«useful fool» for super-sophisticated Intel information-vacuuming/propaganda.
Financed by Rockefeller Foundation and GlaxoSmithKline Foundation.

Kjent navn i UFO- og abductions-verdenen: Linda Moulton Howe. Nok en "nyttig idiot" for desinformasjonens mørke makter?

66. Commander Scott Jones
USN (ret.), Ph.D., «ex»-Intelligence officer and «paranormal investigator» for Rockefeller interests.

67. Bob Oechsler
UFO investigator, spreads sophisticated UFO disinformation.

68. Kevin Randle
UFO investigator, agitation-propaganda operative.

69. Yvonne Smith
abductions investigator, spreads sophisticated UFO disinformation disguised as «abduction stories”.

70. Ashayana Deane
(Anna Hayes) Her filtering is very high for several reasons, including that she is not comfortable with her channeling contacts, some of whom are negative, and that she was subjected to mind control debriefing as part of the Montauk project. She injects a lot of drama into what she channels.

71. Martin Cannon
Now semi-retired, this mind control researcher has done what he has been told to do by his government employers (likely the Navy or possibly the Air Force).

72. Frank Drake
Military intelligence insider who knows a lot about ET-human contact. As the first director of SETI, he knew its true purposes to monitor secret satellites, monitor UFOs, and be a trusted institution through which a faked announcement of ET contact could be made.

73. Duncan Cameron
He is not to be trusted”.

74. Bill Holden
is a self-promoter who occasionally is a useful fool for disinformers. His story about seeing a UFO while aboard Air Force One with President Kennedy is a fabrication.

75. Jack Houck
He works for the government in the mind control industry, and has trained soldiers in the use of mind control technology. He uses spoon bending parties and remote viewing classes to recruit for the government. He is a very, very serious man.

76. George Knapp
He worked in Area 51 and now works for an Area 51 disinformation intelligence collection group, putting out what information they tell him to. He believes their information.

77. Ted Koppel (mangeårig nyhetsanker)
He knows a little bit about UFOs but less than Dan Rather.

Power and money is what matters to him. He looks benign, but inside he’s just the opposite. He says and does whatever is necessary to get where he wants to go, and doesn’t care who he steps on in the process. Like everyone else in top positions of mainstream news organizations, he knows that freedom of the press is nonexistent.

Her er et talende Koppel-sitat:
«People shouldn’t expect the mass media to do investigative stories. That job belongs to the ‘fringe’ media.”
(Gjelder dette mottoet også for SKUP-jaktende norske redaktører som selger på-lissom-avsløringer?)

78. David Morehouse
He works for the government. His story about being a remote viewer martyr was invented to gain sympathy from the public.

79. Robert Morning Sky
He has a big ego and loves to be on stage, plus he has a big interest in ufology, so he invented the story about his grandfather rescuing an ET from a crashed UFO.

80. Eddie Page
is a disinformer. His story about being a human-Pleiadian hybrid was a fabrication.

Slik ser en hybrid humanoide av menneske-pleiadisk opphav ut (moren jordisk menneske og faren pleiadisk humanoide, eller omvendt), ifølge Eddie Page selv.

81. Hal Puthoff
As chairman of the board of Robert Bigelow’s NIDS and a
good friend of Bigelow, he is part of the same power elite but is less of an
insider.

82. Robert Raith
is being well paid by the government to disinform.

83. Nick Redfern
is a disinformer. His citing of a report that retroviruses were found in ET bodies from a crashed UFO is an example of his disinformation.

84. Richard Sauder
is paid to disinform and to infiltrate the UFO community. When the existence of underground bases is finally acknowledged, his job will be to justify their existence. (Merk at Richard Sauder også er oppført som GOOD…Vanskelig tvilstilfelle…)

85. Donald Schmitt
The truth about him is guarded by a government psychic protection force that powerfully repels anyone who uses psychic means in a persistent manner to gain access.

86.Jaime Shandera
He has a psychic shield likely from the same source as that protecting Donald Schmitt.

87. Lee Shargel
is a disinformer who is inactive because the government didn’t like the positive ET spin he put on the story he invented involving dolphinoid beings impressing a heart on his chest, etc.

After Gene Roddenberry told him about his desert ET contact, Shargel retold the story but made himself the contactee and added a part about how the ETs had come to rescue him.

88. Clifford Stone
was never part of a UFO crash retrieval team. He developed his stories, which there is not much truth in, because he wanted to be part of the circle of ufologists.

89. Stewart Swerdlow
is a disinformer. There is a psychic shield around him which likely is a combination of military and soul-level.

90. Robert Wood
is a member of MJ12, the agenda of which is to
disinform and to gather information, including finding out what the UFO
Community is doing. He thinks ETs are trying to take over the Earth.

91. Ryan Wood (son of Robert Wood) «Like father, like son» He has been well trained and well groomed by father Robert, but the son has doubts about whether he is on the right side. He thinks there might be some positive ETs.

Som far så sønn: Robert og Ryan Wood

IV. De uplasserte

Hvilken gruppe tilhører egentlig ”de uplasserte kandidatene” Richard Boylan,   Stephen Basset  GOOD, BAD eller UGLY?!

92 Richard Boylan
Ph.D., psychologist/Star Visitors-encounters researcher, educator working with Star Kids and Star Seed adults.

Ruvende gigant i UFO-verdenen: Richard Boylan - GOOD, BAD eller UGLY?

Som en kuriositet kan det nevnes at Richard Boylan at publisert en variant av GOOD/BAD/UGLY-listen på sitt eget nettsted. Her er han selv plassert blant the GOOD guys…

93. Stephen Bassett
reiser jorda rundt nåfortiden med budskapet « er DISCLOSURE like rundt hjørnet…» Har vi ikke hørt den før, det er forlengst gått hakk i dette budskapet som er fra før LP-platenes tid…

Stephen Basset holder foredrag i Oslo i oktober 2009. Bildet er noe blurred (uskarpt), noe som speiler situasjonen på UFO-området...

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
29%
Opplysende
29%
Inne på noe
0%
Usikker
29%
Dårlig
14%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Kommentarer

88 kommentarer på "Info-kilder fra det utenomjordiske kaninhullet"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste