Utenomjordisk kontakt fra planeten UMMO

17.7K visninger
9 minutter lesetid
55

Sivilisasjonen på en planet dens beboere kaller UMMO ble for ca. 60 år siden oppmerksom på at vår planet er bebodd og dro derfor dro hit for å forske og undersøke saken (1). Årsaken til deres interesse var at et norsk(!) skip som ledd i et vitenskapelig eksperiment, i 1934 hadde sendt ut et høyfrekvent radiosignal. Det ble så fanget opp og tydet av dem i 1948, og i 1950 landet en gruppe ummitter (utenomjordiske mennesker fra planeten UMMO) for første gang i et fjellområde i Frankrike hvor de ved hjelp av sin avanserte teknologi etablerte en underjordisk base.

På 60-tallet begynte ummittene å kontakte kjente UFO etterforskere med Fernando Sesma Manzano (1908 – 1982) i Madrid som den første. Sesma hevdet for øvrig at han siden 30-tallet hadde hatt kontakt med individer fra andre planeter i vårt solsystem, blant annet fra Venus.

Den spanske UFO etterforskeren Fernando Sesma Manzano (1908 - 1982)
Den spanske UFO etterforskeren Fernando Sesma Manzano (1908 – 1982)

I Madrid hadde han og sin egen gruppe: ”Association of Friends of Visitors from Space” og disse hadde jevnlig møter der Sesma la fram informasjon fra sine utenomjordiske kontakter. En annen sentral person i UMMO saken var den spanske UFO etterforskeren Antonio Ribera (1920 – 2001).

Den spanske UFO etterforskeren Antonio Ribera (1920 - 2001)
Den spanske UFO etterforskeren Antonio Ribera (1920 – 2001)

Både Sesma og Ribera utgav bøker om UMMO kontakten og bidro til å gjøre den kjent. Begge mottok også brev fra denne utenomjordiske gruppen med avansert teknisk og vitenskapelig informasjon.

UMMO-kontakten er kanskje den mest uvanlige kontaktberetningen, både på grunn av den store mengden materiale, den lange varigheten og fremgangsmåten som denne utenomjordiske gruppen valgte.

Siden den er såpass viktig, har UMMO-kontakten og blitt utsatt for mye desinformasjon og debunking, noe som og har medført at den til en viss grad er kommet i miskreditt blant UFO interesserte.

UMMO brevene

I samme tidsrom som denne utenomjordiske gruppen begynte å kontakte UFO etterforskere, sendte de ut flere tusen sider avansert vitenskapelig og teknisk informasjon til forskere og vitenskapsmenn over hele verden. Det siste brevet en kjenner til kom i 2009. Dette pågikk altså i over 40 år!

Flere av vitenskapsmennene som har undersøkt denne informasjonen, har gått ut og bekreftet gyldigheten av materialet. Til og med den kjente professoren Stephen Hawking, innrømmer at han kjenner til UMMO brevene. Se

For å gi en forståelse av hvor omfattende kommunikasjonen fra UMMO har vært, kan det nevnes at det allerede på 70- tallet var to symposier i Madrid hvor en rekke vitenskapsmenn var samlet for å diskutere dette materialet. Siden den gang har det kommet hundrevis av sider med ny informasjon, og ’The UMMO file’ som den i dag kalles, består nå av ca. 1500 sider dokumenter. Vi må også huske på at en god del av mottagerne aldri har gjort det kjent at de har mottatt dette materialet, så det egentlige tallet er nok høyere. I tillegg til kosmologi, kjemi, fysikk, biologi og nevrologi gir de gir og mye detaljert informasjon om deres planets flora, fauna, boligforhold, matvaner, deres teknologi og beskrivelse av fartøyene de bruker, med mer. Som de sier et sted i UMMO brev BK: ” Vi sender dere en beskrivelse av vår planet og våre forhold som en gjenytelse for all den informasjon vi har fått om deres sivilisasjon og kultur (1).”

Kjøretøyet de bruker på planeten. Det holder en konstant avstand fra bakken på 0.56m uansett terreng, og registrerer alt som befinner seg i nærheten. Ulykker forekommer derfor svært sjelden.
Kjøretøyet de bruker på planeten. Det holder en konstant avstand fra bakken på 0.56m uansett terreng, og registrerer alt som befinner seg i nærheten. Ulykker forekommer derfor svært sjelden.

 

Beskrivelse av fartøy ummittene bruker når de reiser til og fra Jorden
Beskrivelse av fartøy ummittene bruker når de reiser til og fra Jorden

Her kan det og være på sin plass å nevne at desinformasjon omkring denne saken allerede startet på 60 tallet, da Jordan Pena, et av medlemmene i den spanske kjernegruppen, gikk ut offentlig og hevdet at han både stod bak brevene samt  ’forfalskning’ av fotografiene av UMMO sivilisasjonens fartøyer. Selv etter at ble satt ut av spill i 1988 etter et hjerneslag og det siden kom nye UMMO brev, har han fortsatt med å hevde dette (3).

Merk at enkelte ’UFO etterforskere’ har tatt Penas desinformasjon for ’god fisk’ og på den måten bidratt til å avfeie UMMO saken. I slike tilfeller må en få lov å spørre: Er disse personene’ kjøpt og betalt’, lette å lure, eller bare for makelige til å undersøke saken skikkelig?

 

Hvorfor har denne saken så iherdig blitt forsøkt “debunket”?

UMMO-samfunnet er uten penger, noe som helt klart utgjør en trussel mot den bestående (u)orden på Jorden. Grunnene ellers til at ’det jordiske establishment’ overhodet ikke ønsker fokus på ET sivilisasjoner som besøker Jorden er for øvrig beskrevet i denne artikkelen.

‘Den herskende klasse på Jorden’ ønsker heller ikke at den lite flatterende analysen umittene har gjort av forholdene her på planeten og hvordan det hele henger sammen, skal bli gjort tilgjengelig for folk flest.

Etter å ha studert den jordiske sivilisasjon, gir de denne beskrivelsen: “An alien civilisation critisism on the terrestrial oligarchies” (oversatt av og med innledende kommentar av Denis Denocla).

Et annet sted i sin analyse hevder ummittene at en liten elite kontrollerer og manipulerer all informasjon som gis til massene via media (1). 

Her kan det og være på sin plass med et sitat fra et av UMMO brevene som gir nok et eksempel på ummittenes skarpskoddhet og evne til å analysere.

UMMO brev NR17 08.09 – 2003

Den tilsiktede diskrediteringen som etterretningstjenestene har satt i gang og som videreføres av media, vil kun ha troverdighet inntil en viss grense. Den er imidlertid høyere enn det enkel logikk skulle tilsi. Selv om vi ser at antall raid av fartøy som uten tvil og logisk sett er av utenomjordisk opprinnelse har økt mange ganger i deres luftrom, observerer vi fenomenene masse hypnose og manglende evne til å oppfatte og forstå. Dere vil også se at en stor del av observasjonene av disse fenomenene finner sted i visse land og på enkelte geografiske steder. Dette er ingen tilfeldighet, men skjer som følge av et ønske om å utøve et visst press på de statlige etater som på en utspekulert og manipulerende måte opprettholder status quo og kontrollerer det sosiale nettverk.”

 

I følge kinesisk ansiktslesning viser pannens bredde ens evne til å analysere
I følge kinesisk ansiktslesning viser pannens bredde ens evne til å analysere

Når det gjelder desinformasjon om UMMO saken, brukes den samme fremgangsmåten som ellers når det gjelder informasjon om utenomjordiske ved at en blir servert en miks av fakta og løgn slik at en til slutt ikke vet hva en skal tro…

I tillegg til at flere lands etterretningstjenester har vært inne i bildet for å tåkelegge, bidro de ved et tilfelle og selv til dette. Etter at media i Spania hadde trykket flere av brevene, offentliggjorde de så motstridende informasjon om sin eksistens. Hvorfor?

1. De ønsket å undersøke vår kultur og sivilisasjon uten selv å komme i søkelyset.

2. I et av brevene forteller de at de opplevde å bli forfulgt av det de kaller ’a USA Agency’. Det å komme i fokus anså de derfor som en trussel mot sin egen sikkerhet.

3. De ønsket ikke å bli utsatt for noen form for tilbedelse eller kultdannelse (1).

Hvordan kan ektheten av denne saken etterprøves?

I tillegg til innholdet og kvaliteten på selve materialet, ble det gitt forutsigelser som flere tiår senere er blitt bekreftet.  For eksempel forutsa de i et brev som ble sendt ut i 1979, eksistensen av planeten Eris som ligger utenfor Pluto, samt beskrev dens bane. I 2003 ble denne planeten som vi har valgt å kalle UB313 Xena, så oppdaget.

På nettstedet http://ummo-sciences.org kan interesserte bedømme dette materialet ved selv å lese UMMO brevene. Problemet er at dette i stor grad er veldig avansert vitenskapelig informasjon som krever helt spesielle forutsetninger for å kunne vurderes.

Som en slags autentisering, ble alle brevene forsynt med dette symbolet.  Det samme symbolet finnes også på fartøyene.
Som en slags autentisering, ble alle brevene forsynt med dette symbolet. Det samme symbolet finnes også på fartøyene.

En annen form for dokumentasjon som kan bekrefte denne historien, er hundrevis av vitne observasjoner av de karakteristiske fartøyene som denne sivilisasjonen bruker.

Som nevnt hadde Fernando Sesma Manzano kontakt med individer fra denne sivilisasjonen. På bakgrunn av informasjon FSM hadde mottatt, offentliggjorde han på forhånd at et av UMMO sivilisasjonens fartøy ville vise seg i San Jose de Valderas (i nærheten av Madrid) en gang mellom den 30. mai og 3. juni 1967.  Både tid og sted viste seg å være helt korrekt. Bildet av dette fartøyet ble tatt 2. juni.
Som nevnt hadde Fernando Sesma Manzano kontakt med individer fra denne sivilisasjonen. På bakgrunn av informasjon FSM hadde mottatt, offentliggjorde han på forhånd at et av UMMO sivilisasjonens fartøy ville vise seg i San Jose de Valderas (i nærheten av Madrid) en gang mellom den 30. mai og 3. juni 1967. Både tid og sted viste seg å være helt korrekt. Bildet av dette fartøyet ble tatt 1. juni.

Hvor i universet er planeten UMMO?

I følge Denocla er en del av desinformasjonen når det gjelder UMMO materialet, at det hevdes at de kommer fra en planet vi kaller Wolf 424 som skal befinne seg 14.42 lysår fra vår sol. I følge Wendelle Stevens (1) er dette også høyst diskutabelt. Selv om dette også nevnes i et av UMMO brevene (de sier at de tror at vi kaller den planeten de kommer fra Wolf 424), kommer Denocla med overbevisende argumentasjon basert på annen informasjon som og finnes i brevene. Den peker mot en helt annen konklusjon, nemlig at de kommer fra en planet i stjernebildet Bootes, på norsk kalt Bjørnevokteren, som kalles XI Bootis B og som er 21.85 lysår unna (3).

I brevene beskriver de og en veldig avansert kosmologi med parvise kosmos og antikosmos, som hver har 10 dimensjoner. Dette ligner jo en del på de teoriene om multidimensjonale og parallelle univers som jordiske professorer i astrofysikk har lansert i de seinere år. Umittene sammenligner dimensjonene med et laken som blafrer i vinden, dvs. at de er i en dynamisk tilstand som hele tiden endrer seg. På visse tidspunkt og under gunstige forhold kan de ta en snarvei – sannsynligvis gjennom det som kalles Wormhole eller interdimensjonal portal, noe som gjør at avstanden hit kun blir ca. 3 lysår. Umittene forteller at planeten UMMO har en topografi og atmosfære som ligner Jordens.

Boligene på planeten UMMO kan heves og senkes etter som det passer
Boligene på planeten UMMO kan heves og senkes etter som det passer
Ummittene ser omtrent ut som jordiske mennesker, men er noe høyere. Gjennomsnittshøyden for menn er 208 cm og for kvinner 195 cm (3).
Ummittene ser omtrent ut som jordiske mennesker, men er noe høyere. Gjennomsnittshøyden for menn er 208 cm og for kvinner 195 cm (3). Bildet er en kunstnerisk gjengivelse utført av Davy H. og gjengitt fra Denoclas bok PRESENCE 2 med hans tillatelse

Kilder 

Denne artikkelen bygger i all hovedsak på informasjon fra de to seriøse UFO etterforskere, Denis Roger Denocla og hans bøker Presence 1 og 2, samt Wendelle Stevens sin bok: UFO Contact fra Planet UMMO (1). Takket være Denocla og hans team har vi fått en mye dypere forståelse av Ummo materialet, særlig etter at han i 2005 klarte å knekke denne sivilisasjonens sin språkkode. En stor takk til Denocla for tillatelse til å bruke illustrasjoner fra hans bøker!

Her er et foredrag av Denocla med oversikt over hva han har kommet frem til etter 10 år med sin ET forskning. Bilde: Denocla Research. Link: http://www.youtube.com/watch?v=rCjrJXJza6s&feature=youtu.be

Wendelle C. Stevens (1923 – 2011) var kanskje verdens mest erfarne UFO etterforsker, samt utgiver av en rekke bøker med beretninger om kontakter med utenomjordiske sivilisasjoner.

 

Etterord

På lignende måte som med andre etiske sivilisasjoner som besøker Jorden, gir de ikke konkrete og ugjendrivelige bevis for sin eksistens, men lar det være opp til den enkelte selv å dra sine konklusjoner. På den måten overtrer de ikke vår frie vilje og tvinger oss ikke til å akseptere dem. De forteller og i brevene at de ikke ønsker å gripe inn i våre indre anliggender på noen som helst måte, og fryktet til og med at dersom deres tilstedeværelse ble kjent i større omfang, så ville det kunne skape opprør og sosial uro.  En annen grunn til at de holdt en lav profil var som sagt at de uforstyrret ønsket å studere Jordens kultur og sivilisasjon. De hevdet at på grunn av at livet på denne planeten er så variert, var Jorden den mest interessante planeten de noen gang hadde undersøkt. På et tidspunkt hadde de research team i 18 land, deriblant i Norge og Danmark (1). Mye tyder på at ummittene fremdeles besøker Jorden.

 

Bibliografi

1. Stevens, Wendelle. UFO Contact from Planet UMMO, Vol. 3. Finnes kun som E-bok som kan kjøpes rimelig fra ufophotoarchives.com

2. Denocla, Denis Roger. Presence 1. UFOs, Crop Circles and Exocivilisations. Ummo World Publishing 2009.

3. Denocla, Denis Roger. Presence 2. The Language and the Mystery of the UMMO Planet Disclosed. Ummo World Publishing 2012. Begge kan kjøpes fra http://denocla.com –  enten i vanlig bokform eller som e-bok.

4. Breccia, Stefano. Mass contacts. Author House 2009. Denne boken dreier seg først og fremst om den Italienske Friendship saken,  men Breccia vier og en del av boken til UMMO historien (noe han faktisk er blitt kritisert for av enkelte UFO-etterforskere). Breccia bekreftet at han var en av de mange som mottok brev fra UMMO gruppen.

 

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

55 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
3 år siden

Ummo brevene er som et vakkert maleri , som ikke er malt av jordiske mennesker .

Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
4 år siden

Hvis jeg skal forlate Jorden – så ville denne sivilisasjonen være et av mine valg , jeg vil vite mer om de . Jeg vil vite ALT ! Er disse the Nordics ?

Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
4 år siden

Dette er utrolig interessant!!!!
Jeg vil veldig gjerne kontaktes av disse !!!

Laila Falck
Laila Falck
Anonym
4 år siden

Hej på dig Terje
Tack för UMMO-info. Fryktelig spändende!!! Åter tack! Jeg vil meget gerne möta en levande ummit , han, hun skulle vare velkommen till min lilla villa, så kunde jag lave ett porträtt av en sådan person, av en ummit. Og jeg är alvorlig, jeg er en konstnär – skulptör – (faktiskt har jag lavet ett bronsporträtt av margarinkungen (av Per Löken) i Magnor i Norge. Og her pröver jeg att skrive på norsk litt, hoppas förståeligt.. Och jag är den där bahaien, husker du? Som tror på ALLA gudsuppenbararna. Och husker du, Terje ,att det står i Bahai-tron : “Du skall veta att varje fixstjärna har sina egna planeter och varje planet sina egna varelser, vars antal ingen människa kan beräkna.”
Venlige hilsener
fra södra Värmland
och
Laila

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Hvordan kan jeg komme i kontakt med disse humanoider fra UMMO??? Jeg mener denne artikkelen lyser av sannhet . Med de tusenvis av Ufo observasjoner i forrige århundre ,så er alt mulig .
DE kan jo selvfølgelig ikke avsløre for hele menneskeheten at de er her , fordi det finnes for mange mennesker som ikke er openminded og det hele ville ført til kulturell kollaps og krig .

Det er fullt mulig at Jesus Kristus har levd ,og at Han er Messias, men det er samtidig mulig at Han var en utsending fra en annen planet ,og kom for å gjør oss mildere og mer siviliserte ,fredelige . På den måten ville vi bli mer klar til å ta imot disse besøkere fra andre solsystem .
De kan ikke avsløre seg selv , hvis vi skal ta til våpen og angripe dem . Slik vi gjør mot hverandre .

Denne verden begynner å bli ensformig . Hvorfor kommer vi ikke videre teknologisk ? Vi er fremdeles på samme stadium . Vi har fremdeles ikke sendt mennesker til mars . Vi har fremdeles ikke utviklet svevebiler , antigravity , elektromagnetisk framdrift, . Vår teknologi virker under utviklet .
Det er jo seff mennesker på mars fra før , uoffisielt , dette holdes hemmelig .

Noe eller noen , holder menneskeheten nede , de hindrer oss i å utvikle oss intellektuelt .

Man holder den generelle Iq kvotienten på et lavmål slik at alle blir mer opptatt av interne stridigheter her på Jorden , enn at vi undersøker universet og ufoene . BIBELEN er jo den perfekte verktøy til å distrahere mennesker vekk fra å undersøke andre muligheter . Kristne tror at alt som ikke stemmer overens med BIBELEN kommer rett fra Satan .
Dere som kommenterer her inne ,kommer stadig vekk ,med utbasuneringer om Jesus og at Han er Gud og at aliens er demoner og at ufoer er lagd av Militæret .

Ufoene er IKKE lagd av Militæret !!!! Dette er ekte faktiske levende skapninger , fra andre planeter , andre verdener , som besøker Jorden . Det er utrolig !!! Men hvorfor ikke åpne for muligheten for at det utrolige , er virkelig !!! Det er jo like utrolig at Jorden er ei kule som beveger seg rundt en sol ,i et system av 7 andre planeter ,og 4 dvergplaneter . Og masse måner .
I middelalderen trodde man Jorden var flat ! Man kunne bli henrettet ,hvis man kom med andre påstander !

OG JO , denne artikkelen er informativ ,hvis man kan klare å glemme Bibelen og religion , i bare et lite øyeblikk !!!
Religion er et mind control system !!!
Jesus ble antakelig sendt til oss for å redde oss ,fordi ellers ville vi ha utslettet hverandre ,i mangel på empati og moral. Se hvor mye krig det har vært !!!

Spørsmålet nå er jo : Hvor mye kaos skal vi ha på Jorden før aliens griper inn og gjør noe ,hvor langt skal de dra dette eksperimentet ???
Kan vår sivilisasjon gå videre ,uten teknologisk framskritt ,og med den stadige bremsen fra religion og krig ?

B 52 SF
B 52 SF
Abonnent
8 år siden

“Reporting the experiences as an airman-weather observer in the USAF at Nellis AFB in Nevada in the early 1960s, and his alleged dealings with extraterrestrials who reportedly had a base there in a large area of desert sealed off by the US Government”

https://www.youtube.com/watch?v=9VUz5ZTmyuo

A detailed 2 hour interview from a weather-researcher in the Indian Springs region during the alleged cooperation with the Whites, claimed or believed to be from Arcturus system. We get the impression that more intelligent beings are not friendlier beings to less intelligent species. Pay attention to details in the whole interview.

rune øverby
rune øverby
Abonnent
8 år siden

denne saken har masse info, som kom litt FOR LITE fram under presentasjonen av saken på ufo-konferansen høsten 2015, (også fordi foredragsholderen snakket dårlig engelsk) – men de med interesse kan jo selv nå dypforske i denne og tilsv. ‘kontakt-saker’ Har forøvrig laget en powerpoint-intro til denne ummo-saken på http://galactic.no/rune/ppforedrag/ummo_kontakten_no.pps.ppt

soloppgang
soloppgang
Abonnent
10 år siden

dere som ønsker å ha vitenskapelige bevis. hvem i huleste skal dokumentere vitenskapelige bevis når vitenskapen sier at vår verden og menneske er en slaks maskin som har utviklet seg selv, men med tiden har dem tilføyet energi som muligheten verktøy. ingen i det vitenskapelige miljø vil seriøst gå i mote sin egen studieutdannelse. det er vitenskapen som skal motbevise at ting ikke kan eksistere på annen måte, når dem hevder at vi eksisterer kun som en maskin som er satt i bevegelse av energien. hvem i det huleste skal bevise idioti der du som person og identitet ikke eksisterer men kun er en maskin i bevegelse. dette er det som er vitenskapen essens om deg og meg. det finnes mange livsformer nede i havet som lever i omgivelser som du og jeg ikke kan klare. dette er bevis for at det og må leve andre livsformer ute i Universet som er mere utviklet enn det dumme dyret som kaller seg for Vitenskapelig utdannet, men som ikke er noe annet en hjernevasket masse fra skolebenken sin fastsatte ramme om hva som skal være vitenskap og ikke være vitenskap. dette er ett bevissthet nivå, på samme måte som vi har utviklet oss fra steinalderen og frem til i dag, der steinalderforståelsen er ett ufattelig lavt nivå. man skal være klar over at vitenskapen er ikke mere enn noen hundre år, og at vi forsatt er i steinalderen i det vitenskapelige forståelse forhold. grunnlaget for vitenskapens ligger i Østen eller India sin filosofi om Atomet, Energien, Bevisstheten og mange andre spennende ting som dem viste om mage tusen år før vår tidsrekning, men der vår vitenskap prøver desperat å finne andre ord for hva India har brukt på sannhets bilde om at alt er inne i Relativitetsteorien til Albert Einstein eller alt er relativ ut i fra bevisstheten som betrakter verden vi lever inne i eller alt er en Illusjon ut i fra at bevisstheten er i utvikling til en hver tid, slik vi har utviklet oss fra steinalderforståelse nivået og frem til i dag. det er ingen bevissthet som er rett, men alt er i ett evolusjons forhold for lærdom, og dermed kan ikke vitenskapen forklare sannheten men kun en illusjon om sannheten i nå tid der dem mener dem har det største forståelseforhold som menneske, ut i fra at dem er hjernevasket igjennom ett skolesystem som vil at vi skal kun akseptere deres skole forhold og ikke noe annet. dette er kun en annen BIBEL lærdom og ingen sannhet. så enten man tror på samfunnet sin BIBEL eller kristen folket sin BIBEL så er det samme idiotiet, fordi alt er bevissthet i ett evolusjons forhold der ingen av dem snakker om dette evolusjons forhold som utvikler vår bevissthet til en hver tid, men kun hjernevasker oss inn i deres meninger selv om dem er aldri så usanne. kvantefysikken og fraktaler kan være positive skydd fra vitenskapen, men hva er vitenskap? alt som du og jeg søker er og vitenskapelige utvikling, fordi alle er mennesker i søken etter ny forståelse. det er ikke kun hjernevaskede skolemennesker eller teoretikere. hjernevasket teoretikerene er i mindretall i forhold til dem som har praktisk forståelse og som har ført verden fremover. hvor mange bøker kunne ikke vitenskapen ha skrevet om sine usannheter. flere enn hva en hver er interessert i å lese om, men allikevel så skal dem opphøyes til usannheten sannhet og æres over alle fornuftige nivå helt til idiotien overtar vitenskapen venner. større frekkhet skal man lete lenge etter, men dette kan kun komme fra hjernevaskede pedagogikk eller skolefolk sin dårskap for å kunne hevde seg mot andre som ikke har samme hjernevaskede skolen bag seg.

bozzie
bozzie
Abonnent
Svar til  soloppgang
10 år siden

Hehe, vitenskapens opplagte svar på den ordstrømmen der er opplagt. Den har en god grunn til å ha selvtillit.

I motsetning til teorier om ummoer, zetaer eller andre guder og overtro har vitenskapen bevist at den virker. Det vitenskapelige synet på verden har gitt deg datamaskinen du sitter ved, GPSen som viser deg (eller drosjene) veien hjem, verktøyene som lar kirurgene utføre de mest utrolige inngrep for å redde liv. Vitenskapen har til og med gitt altiene de ordene som så flittig radbrekkes når de skal selge sin tro eller sine remedier..

Så ja, det er deprimerende å jekke synet på oss mennesker ned til å bli en del av naturen, men det virker og har gjort livet lettere for de fleste.

Så zetaene er på vei ut, kanskje ummoer er på vei inn, for en stund, men de har det felles at de knapt vil utgjøre en krusning i bevisstheten til noen få før de blir glemt. Det ble sagt noe som hørtes fint ut, men det kom aldri til noen nytte og gjorde aldri noen stor forskjell.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  soloppgang
10 år siden

Vi mennesker er åndsvesener med klær (les kjøtt), og fordi vi lever i en materiell verden søker vi løsninger som er tilpasset våre omgivelser og ikke vårt egentlige opphav. Denne blindhet har forstokket hele vitenskapen og dens teorier om alle tings opphav. Vitenskapen er mennekets løsning for dem som ikke vil tro noe annet enn at all kunnskap kan omfavnes av vår begrensede fatteevne.

bozzie
bozzie
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Tvert imot, det foregår en aktiv diskusjon innen det vitenskapelige miljøet om mennesket har mulighet for å forstå alt. Den dagen vitenskapen tror den vet alt blir den lagt ned, for da er det ingenting å være nysgjerrig på lenger.

Det er de religiøse som tror de HAR forstått alt, og at dette “forklares” med løse ord som ånd, gud, eller tilsvarende begreper som bare gir en følelse av trygghet, ingen forståelse.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  bozzie
10 år siden

Poenget er ikke å forstå alt, men å innse at mennesket har sine begrensninger hva angår intelligent kapasitet. En grei ankueliggjørelse av dette kan eksemplifiseres ved tanken om hva ting er blitt til av hvis det ikke finnes en styrt intelligens som ligger bak – og hvordan ble denne bakenforliggende intelligens (Gud) til………
Skjønner?

Din påstand om at det er de religøse som tror de har forstått alt, er bare ditt eget uttrykk for negativitet og forutinntatthet om noe du kanskje ikke vil forstå.

bozzie
bozzie
Abonnent
Svar til  bozzie
10 år siden

Nja, at vi ikke kan forestille oss hvordan verden har blitt til uten en styrende intelligens behøver ikke å bety at det finnes noen slik intelligens. Det betyr bare at vi som mennesker ikke har den forestillingsevnen som kreves :-)

Manglende fantasi er ikke et bevis.

Francesco
Francesco
Abonnent
10 år siden

Hei alle sammen. Jeg skal ikke avfeie ummo-folket eller noen andre teorier her inne. Jeg tror også det er mye som foregår i verden som ikke er slik det fremstilles, eller slik folk flest tror. Jeg skjønner bare ikke hvordan Hans Gaarder blant annet kan tro at absolutt alt er en konspirasjon, og ingenting vi ser er slik det blir fremstilt. MÅ det virkelig være skjulte krefter bak alt? Kan ikke noe være akkurat det det gir seg utfor?

Noe nytt sp. tegn.
Noe nytt sp. tegn.
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
10 år siden

Jeg trodde at du hadde så pass med kunnskap om mennesker at du visste at en god del av oss ikke kan holde på hemmeligheter men lekker som en sil. Å tro at all verdens etteretningsvesener og myndigheter kan greie å holde tilbake og skjule en slik mega sensasjonell informasjon som det ville vært hvis vesener fra andre planeter hadde vært på besøk her på jorden, er så naivt at det er vanskelig å finne ord for. Se hvilke problemer USA har med alle lekkasjene om alt mulig. Hvorfor skulle så mange personer ta med seg denne informasjonen i døden? Det kan godt hende at det finnes vesener som oss på andre planeter, men de har ikke besøkt oss ennå.

vidar
vidar
Abonnent
10 år siden

Meget interesant artikkel. Takk for å formidle dette. Jeg har aldri hørt om Ummo-folket før, men dette har jeg lyst til å lære mer om. For øvrig er det noen punkter som fremstår litt rare. Hvis signalet fra det norske skipet brukte 14 år på å kome fram er det rart om avstanden sies å være noe annet en 14 lysår. Om hvis ummoene vesøkte jorda to år etter at de mottok (og dekodet) signalet, er det rart om det sies at det tar ca. Tre år å reise hit. Det er mulig dette er forklart for de som studerer nærmere, men jeg stusset litt på dette. For øvrig synes jeg historien høres plausibel ut. Spennende lesing var det i alle fall.

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Jeg er HELT enig med deg, Hermis
Jeg ber om unskyldning for mine lite velvalgte ord, som faktisk setter Kristus i svært dårlig lys blant andre troende/ikke troende. Å krangle om tro, er å fremme sitt eget ego. Dog var min misjon å rokke litt, ved det etablerte syn, og ikke fremme meg selv, som en falsk apostel eller en profet. Å belyse ulike trosretninger/religioner med kunnskap/historiske fakta, er å *opplyse* om trosretninger. Under forutsetning av at den som opplyser er ærlig, og ikke har en agenda. Under forutsetning av at det faglige materiale er korrekt, og ikke er blitt manipulert. Dog er jeg troende, men jeg vil ikke være partisk overfor mennesker, slik jeg er partisk overfor institusjoner. I form av at jeg ikke er Dommeren, men kritikeren med liten k. Det er ikke tilfeldig at et historisk faglig begrep som ” Textus Reseptus” er blitt til. Dette skyldes beviselig romerkirkens åpenbare forfalskninger av Skriftene gjennom århundrer. Jeg tolker dette som at romerkirken ikke vil at de troende skal få del i kopier av Skriftene, som er ekte. Og hvorfor det? All logikk burde tilsi at det jobbes like intenst for å hemmeligholde militær teknologi, som det jobbes for å hemmeligholde/ forfalske Skriftene. Vil ikke romerkirken at noen skal tro på Gud, eller lyde Ham? Eller ligger det en annen grunn bak Codex Vaticanus, som vi ikke kjenner til? Rett og slett noe så enkelt som at pavemakten setter samtlige religioner opp mot hverandre, og at ingen av dem er sanne. Inklusive kristendommen? Men, hvorfor dyrker da pavemakten Lucifer som sin eneste sanne gud, som SANNHET? D.v.s at den oppfatter Luifer som en eksisterende nålevende gud. Tatt i betraktning vår høyteknologiske fremgang og tidsalder, hvor både romfart og partikkel “akselerometring” er blitt en realitet. Dog dyrkes fremdeles den urgamle Lucifer av den katolske union, over hele verden. Det er m.a.o ikke en gnostisk/ateistisk katolsk elite som styrer verden. Den er dypt religiøs.

Så stiller jeg følgende spørsmål til den katolske romerkirken, som er en dypt religiøs institusjon, og som har tatt “enerett” på sin religion. D.v.s at de kristne skal forfølges, og helst drepes. Er det nødvendig å gjenta jesuitt eden? Parallelt med at romerkirken setter alle andre trosretninger opp mot hverandre, inklusive den kristne. Uten sin egen. Satanisme skal bestå. Besynderlig. Dog er romerkirken sterkt preget av å ville bringe Kristi Ord til søndags- menigheten, og spesielt opptatt vil den bli, med å avskaffe de mindre “lørdags” menighetene. Charta Oekomenika.

Finnes det en reell religiøs motpart til Satan, tenker jeg? Pavemakten har gått ut i det offentlige, og den har gitt inntrykk av ha blitt mer liberal. Både i forhold til at det *kan* finnes utenomjordisk liv i vårt solsystem, og i forhold til at det er mange måter å dyrke Gud på. En romerkirke hvis gud er Lucifer, og hvis diverse paver er sorte. Hvis diverse paver er pedofile, og bedriver okkultisme i hemmelige. En verdenskirke som offisielt vil bringe ut Kristi ord til mennesket, og samtidig vil drepe mennesket. En kirke som dyrker Satan i det uoffisielle, og som samler alle verdens skatter til seg selv, og den katolske menighet. En pavemakt som bedriver blasfemiske ritualer i det offentlige Rom foran millioner av mennesker.

Er romerkirken som institusjon å anse om troverdig, når den påstår at den er blitt mer liberal overfor UFO’ s og utenomjordisk liv? Tatt i betraktning dens luciferianske trosretning?
Av all informasjon som hentes inn av tusenvis av satelitter og antenner fra rommet. Er det ikke pavemakten som sitter på denne kontroll og viten?
Er det ikke pavemakten som kontrollerer Det Hvite Hus, og det amerikanske romfarts – og militære budsjett? Da tør jeg påstå, at samtlig informasjon om kosmos, og om verdensrommet, som forespeiles borgerne i Rom (verden), faktisk er okkult. D.v.s at den er ukorrekt/løgnaktig.

Codex er latin, og kort forklart betyr det at det Paven bestemmer om sant er sant, eller usant. Enhver som betviler dette, er altså en kjetter/løgner. Disse skal kokes og flås. Samme prinsipp gjelder i Norge. Hva jesuitt Støre gjorde med Synnøve Fjellbakk, er et sviende eksempel på hvordan romerkirken i Norge nådeløst slår ned på de som avslører dens korrupte agenda. Codex Alimentarius. Verdens populasjon er blitt for høy, og må drastisk ned. Noe annet som paven har bestemt, som en sannhet. Hvor mange nordmenn har ikke romerkirken fått til å sluke dette agnet, ved at de tror på “den grønne økofilosofiske kult”? Hvor mange nordmenn blir forfulgt, som aktivister mot værmanipulering?
Hvor mange nordmenn vil bli forfulgt og trakassert, når de nekter å godta hypotesen om vennligsinnet utenomjordisk liv, som et annet påtvunget dogme? Hvor mange troende skal forfølges, hvis de er åpne for at det finnes intelligent liv i hele universet, men at det er “Elohim”, “Jeg Er”, Herren, Jesus Kristus, og Den hellige Ånd, d.v.s Den hellige Treenighet, som har skapt alt i hele kosmos. I tro, for det kan ikke bevises…ennå.
Det får heller tiden fremover åpenbare for oss. Profetiene i Bibelen omhandler trengselstiden, og den nevner intet om snille utenomjordiske som vil redde oss. Jeg stiller også spørsmålet: Hvor er dem? De utenomjordiske. Hvor lenge skal Nyhetsspeilet tviholde på håpet om at de sikkert kommer en vakker dag? Helt frem til trengselstiden? Selv ventet jeg så lenge på hjelp fra dem, at det endte opp med å jage dem istedet, da jeg så at det dreide seg om demoner. Med Bibel i hånd, og med tro i sinn :-)

Jeg er ærlig, og jeg har ingen agenda. Min skrøpelige natur, i forhold til å stange mine spjut i hva jeg “ser” som løgn, kan misforstås.
Dog er ikke siste ord sagt i denne saken. Min kvasse kritikk skal Nyhetsspeilets skribenter ha, for ikke å tåle kritikk av diverse artikler.
Sensur, personlige tilbakemeldinger på mail, og lite åpenbærenhet for kritikk av “profetiske utsagn”. Jeg tar ikke dette så personlig, men jeg *oppfordrer* til at min kritikk bør tas alvorlig hos de skribenter som mener at det finnes bevis for utenomjordisk intelligent liv.

Her lenkes det til en rekke artikler som jeg finner subjektive, og lite troverdige. Rett og slett fordi de ikke tar hensyn til reelle negative forhold på jorden, men heller for meg ser ut til å “drømme seg bort fra dem”. I tillegg mener jeg å ha observert at artikkelforfatterne ikke har vært flinke nok til å sjekke troverdigheten til deres kilder. Som b.l.a Sitchin og Daniken. Begge to er okkultister. Hva betyr “okkultisme”, og hva har dette å si for menneskeheten? Er det klokt stole på/ tro på okkultisters budskap? Zetas som gir det samme profetiske budskap monumentene i Georgia: 10 % av verdens populasjon vil få leve videre. En “klarsynt” kvinne som har fått implantert noe i hodet sitt, slik at hun får kontakt med ET? Eksempelvis nevner jeg TROEN på planet X. Planet Niburu. At den skal komme i bane rundt jorden, forårsake helning av den, og en global katastrofe. Dette er spinnvilt, og hva jeg kaller konspirasjonsteoretisk junk for sinnet. Rett og slett fordi Niburu ikke eksisterer! Puntum! Bør man da kanskje ransake en viss Sitchin som forfatter, med et bokopplag på millioner av eksemplarer? Bør man også reflektere over om navnet “Enki” er et annet navn på Lucifer? Hva innebærer en boktittel som “Lost book of Enki?” Lucifer betyr: Lysbæreren. Min oppfatning, er at å tro at man blir “bevisst og opplyst” av å være i besittelse av noe såpass “hemmelig” som planet Niburu, er samstemt med å tro på Donald Duck, i villfarelse. Å føle seg beruset av alkymi, og av krefter som andre ikke har, er å prøve okkulte “spirits”. Spiritisme, m.a.o.

HAARP anleggene over hele jorda må skrus av, og chemtrails må opphøre NÅ. Dette burde uten tvil være forutsetning for at jorden kunne reddes, og bli et bedre sted å leve på. Livet på den, og dens livsgrunnlag destrueres for fote. Det er INGENTING som tyder på at denne ondskapen vil stoppes av romerkirken (som jeg tror står bak). Av mine egne observasjoner i lang tid, så stemmer heller ikke teoriene om at utenomjordiske sloss mot “reptilians” og at det foregår en romkrig, som vil begunstige menneskeheten. Av mine observasjoner, så foregår det derimot okkult aktivitet i luften, over hele jorden, døgnet rundt. Jeg tror ikke “reptilians” manøvrerer sine skip. Jeg tror Bibelens advarsler og beskrivelser av “Luftens herre” er korrekt. Jeg sier det ikke for å ha rett. Jeg sier det for å advare mot en kommende tid, som potensielt bare vil bli forvirrende og totalt uoversiktelig, hvis man ikke har tatt Bibelens advarsler alvorlig. Hvis man derimot tar Guds ord alvorlig, så er fremtiden positiv. Man vil bli reddet. Den som tolker Bibelen rett, vil forstå at Gud er en kjærlig Gud. Bibelen forteller oss til detalj, at Guds kjærlighet for menneskene er ufattelig stor for de dødelige. Derimot viser diverse litteratur, at romerkirken vil ha oss til å tro det motsatte. At Gud er en grusom tyrann, og at det ikke er håp, før man har betalt avlat, eller underkaster seg romerkirkens uendelige mange urimelige krav, religioner og lover.

Jeg mener at flere skribenter på NyS ubevisst, og ikke i ond hensikt, har latt seg forføre av den katolske romerkirkens new age movement.
Min hensikt med å belyse dette, er faktisk velment (Men vi vil ikke høre dine advarsler, menneske. Vi tror ikke på Gud. Ha deg vekk?)Jeg streber etter sannhet, og hater løgn. Min overbevisning (og dere må gjerne nagle meg til korset), er at new age er en alvorlig personlig villfarelse for den enkelte som tror på den.

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/nedbrytningen-oppvakningen/

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/07/universets-barn/
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/den-sovende-profeten-besoker-norge/

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/ufoer-og-utenomjordisk-liv-medias-oredovende-taushet/

(Lucifer er luftens mester, ifølge Bibelkoden. Han har dermed så mye teknologi, at det imponerer, forbauser og forfører). I gamle dager ble folk blendet av det store Zeppelin luftskip. Det 3. rike lot dette majestetisk sveve over sitt romerske folk. Var det “Luftens herre” som sto bak dette, og vil han på nytt, imponere med UFO’ s i alle varianter?

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/fra-stjernesystemet-mirach-til-jotunheimen-og-skagerak-for-6000-ar-siden/

(Bibelkoden sier at jorden ble skapt for 6000 år siden)

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/har-fobos-en-aktiv-et-base/

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/02/verdensfred-og-ny-teknologi/

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/vestlig-esoterisme-new-age-og-akademia/

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/nyhetsspeilet-intervjuer-tolec-fra-andromeda-council/

Etter min oppfatning, så er diverse skribenter på NyS opptatte av “opplysning og bevissthet”

Mitt spørsmål er følgende:

Hva er det vi skal være så bevisste på?
Reell okkultisme, mafiavirksomhet, løgn, korrupsjon, krig og urettferdighet? Rettere sagt, den katolske romerkirkens agenda, og forsøke å avsløre hva de holder på med, så langt vi makter? Å akseptere ondskapen i verden for det den er, og ikke transformere den om til noe annet, til det, den ikke er? Vi HAR ingen bevisst og inkluderende verden idag. Det ER intet magnetfelt som har steget, slik at alle blir snille, og skrur av HAARP. Verden vil garantert bli et mye verre sted å leve på. Sannelig.

Burde ikke “bevissthet” innebære å strebe etter sannhet, ærlighet, hjelpsomhet overfor hverandre, og fortsatt søke etter riktig visdom, der hvor vi *tror* vi har funnet den riktige for oss selv? D.v.s. å ikke rose oss selv, når vi TROR at vi er vise, men heller å bli ydmyke, og vise det i handling?

Min visdom er at jeg ikke har noen. Det er Gud som har den.
“Den som banker på, Han skal få”
Betyr denne koden, at den som ber Gud om visdom, vil få den?

Dette tror jeg på. Derfor maser jeg også mye. Det er ikke ondsinnet. Det er godt ment.

Bibelen forteller oss hvordan Gud anser selverklærte vismenn og kvinner som dårer. Det kan jeg faktisk være enig med Ham i, for jeg kan ikke se antydninger til, at denne jorda er blitt et bedre sted å leve på. Snarere tvert i mot. Med det globale fellesskap som utgangspunkt, og ikke den private og reduksjonistiske luksus- sfæren til verdensstjernene, som titt og ofte, selv, sier de tror på utenomjordiske. Eller hva, katolikk og skuespiiler Will Smith, som spilte i filmen “men in black?”

Det kan godt hende at vi snart får oppleve UFO’s, og at mange vil juble i begeistring. Det kan godt hende at mange da vil be til Gud på sine knær, med Bibelen i sin hånd, i avsky for ormeyngelet (de onde englene).

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Synes forøvrig det er rart, at nesten enhver artikkel her inne, gjennomsyres av en stadig økende, nærmest kultaktig henvisning til religioner og Jesus Kristus! Er det ikke mulig å ha en noenlunde normal diskusjon/argumentasjon av ulike synspunkt, uten at religion skal trekkes inn inn overalt..?

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Kjell L
10 år siden

Hei Kjell L,
Jeg er enig med deg. Det er forbløffende at artikkelforfatterne ikke sletter slike kommentarer øyeblikkelig. Det gjør ihvertfall jeg.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
10 år siden

Noen er jo ANTI-Kristelige, og det er jo også et valg som må respekteres.
MEN denne respekten må jo nødvendigvis være gjensidig, i motsetning til hva RKM her skriver.
Hvis man ønsker respekt må man selv utøve den.

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
10 år siden

Når skribenter her i Nyhetsspeilet gjentatte ganger vektlegger en uvitenskapelig tro av feks. typen zeta-talk, så bør man også kunne være tolerante overfor andres tro som kommer frem i kommentarfeltet. Men disse synspunktene bør begrunnes og dokumenteres best mulig. Derimot bør man ikke tolerere all slags ufin språkbruk og trakassering.

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Kjell, da

Ser du ikke hvor aggressivt du skriver?

Ro deg heller ned, før du tar pennen fatt

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Jeg er en ganske rolig person jeg.. kan bli entusiastisk, men aldri aggressiv.

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Disse UFO/ET som det stadig refereres til fra ulike steder i rommet er ikke fra universet utefor oss, men fra jorden under oss:
Første Enoks bok 7: og nå skal de kjempene (Nefelims) som ble avlet av åndene (De falne engler) og kjøttet (mennesker) på jorden, og på jorden skal deres bolig være, og inne i jorden.

Til alle dere som fornekter Jesus Kristus og forkaster Ham sammen med alle andre religioner , vil jeg si: Se dere omkring på all verdens levende liv overalt og i utallige former og fortell meg at alt dette er blitt til av seg selv ved tilfeldigheter. For at denne fornektelsen av Gud og hans skaperverk skal kunne være mulig har man i vitenskapens navn servert den store løgn om at med tiden til hjelp er alt mulig, også at alt skulle bli til av seg selv. Et stort hån mot den intelligens vi alle mer eller mindre er blitt utstyrt med.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Ja, verden er uhyre vakker, intrikat…ingen tvil om det..Men det du sier er ikke annet enn religion uansett, og Jorden, Universet eksisterte leeenge før noen religion var oppfunnet av mennesket. Det er fullt mulig det er en større bevissthet bak alle ting, eller I alle ting…Men jeg tror alt til syvende og sist bunner ut i hva den enkelte velger å Tro På…en trenger strengt tatt ikke tro på Noe..det som er fint med fri vilje, er ast vi selv kan velge som er viktig / ikke viktig i den enkeltes liv. Du sitter ikke med mer sannhet, fastit på ting enn meg, og vice versa.
Tror aksept er vikitg jeg, samt prøve å Gi mest mulig, gjøre andre Glad.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Kjell L
10 år siden

Sannheten jeg står for gjelder for meg og en hel del andre, og den Gud vi tror på ønsker alle og enhver velkommen som “medlem”. det eneste kravet er TRO, oppriktig erkjennelse av synd og å ta imot den tilgivelse som blir tibudt uten vederlag. Det er for mange som legger til en masse til disse betingelsene, men det rokker ikke ved det faktum at vi alle mer eller mindre er styrt av den kjøtt vår ånd har bolig i, og her er oftest svært kortsiktige ønsker som får prioritet – evigheten ligger desverre litt lenger ute når det prioriteres. Hvis kjærligheten kunne få forrang foran ego og stolthet ville vi alle få et bedre liv for oss selv og sammen med våre medmennesker. Troen kommer innenfra, ikke utenfra som tvang, påtrykk osv. Det er et bevsst valg og et ønske og en takk for å ha blitt kalt fra utfra det meningløse dagligdagse som har en endestansjon i døden og uvissheten om hva som eventuellt venter en “på den andre siden”.
Det er stor forskjell på religion og kristendom. Religioner er som du skriver skapt av mennesker, mens kristendom er å tro på Jesus Kristus, Ordet, alle tings skaper – inkarnert som sant menneske og sann Gud. Han er jo selve beviset på at de profetiske bøker i Det Gamle Testamentet hadde rett – på en svært detaljert måte.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Vel, nå ER jo kristendom en religion, skapt av mennesket!

Uansett, har ingen interesse for slikt…jeg ser på det som eventyr/fiksjon, og ikke mer reelt enn Tolkiens Ringenes Herre

Men lykke til i ditt valg

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Med all respekt, Terje. Jeg deler oppfatning til “jcdi”.
Den minst populære “hypotese” i verden, slik det også profeteres i Bibelen, er at det vi observerer av uidentifiserbare flyvende objekter, eller såkalte utenomjordiske, faktisk er Satans englehær.
Ellers er det bare å konstatere at artikler med åpne kommentarfelt på DIVERSE norske nettsteder, fungerer som fluepapir for artige Stutumer som Kjell Kjekken (over her), Vandalf, Susan Victim, Kevin Suspect, og andre troll.
Jeg mener å kunne tro, at kommentaren til “jcdi” var velment, som i en advarsel til mennesker, og fordømmelse av pavemaktens New Age Movement. Ifølge X jesuitt Alberto Rivera, så er det den katolske kirke som opprinnelig innoverte New Age. New World. Age Of The Aquarius.
New World Order.
Pavemaktens utgangspunlt da de “misjonerte kirken”, var å infiltrere samtlige urgamle etniske sivilisasjoner og kontinenter.
” Vi vil så gjerne utveksle ideer og kunnskap med dere. Vi kan tilby dere luft og juggel, mot at dere underkaster dere våre jesuitter og tempelriddere. Alle religioner og trosretninger vil til slutt bli samlet under EN fredelig felles kirke og orden.”

Omega conspiracy = Satans narrespill i forhold til å lure oss til å sluke hans visuelle mirakler, som cool guys from outa space?

http://books.google.no/books/about/The_Omega_Conspiracy.html?id=Q6JnGQAACAAJ&redir_esc=y

Det er nå min oppfatnig av det hele. min, med liten m

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Antar jeg er Kjekken da! :)

Det er veldig enkelt det jeg egentlig sier, og det er at jeg ikke VET!

Jeg vet ikke om 100 vis av raser besøker Jorden, jeg vet ikke noe om satans englehær!
Du og mange andre snakker som om dette er en ren selvfølgelighet/fakta, uten noensinne å presentere noe som kan backe opp dette..dere lirer bare i fra dere fraser fra en utdatert bok, eller andre mennesker som kjente andre som igjen kjente noen som visstnok visste noe om en som visstnok hadde sett en engel på soverommet eller Ummoere på turistreise gjennom systemet vårt!
Men aldri noen som helst fakta, aldri sunn og fornuftig argumentering..bare en ergrelse visstnok over dem som ikke “tror” slik du gjør!

Men det er lov å tenke litt selv, å ikke tro alt som presenteres bare fordi noen et sted der ute sier det er slik!

Erik Disen
Erik Disen
Abonnent
10 år siden

Selv synes jeg at de utenomjordiske folkene fra planeten “UMMO” har like tettsittende drakter som Fantomet

http://pics.qxlstatic.no/20_702445032_Big/fantomet/fantomet-nr-4-1969-vg.jpg

Ærlig talt. Tolec, Andromeda, Niburu, alver, nisser, reptilianere….

Og dette går inn under Nyheter? Eller er det eventyr som folk liker for tiden?

Dokumenter er ikke ekvivalent med bevis. Hittil intet sett, intet hørt, til NyS alle fantastiske spådommer og beretninger om hva som foregår i Kosmos?

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
10 år siden

Fakta ?
Det du presenterer i artikkelen er ikke fakta – det er videreformidling av påstander. Artikkelen inneholder absolutt ingenting som kan bevises.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
10 år siden

Kule drakter, sånn vil jeg også ha!

Jorda har blitt besøkt av hundrevis av utenomjordiske fra forskjellige planeter og solsystemer, den er unik i sitt mangfold av arter og mineraler. Noen kommer for å lære og lære bort, andre kommer for å stjele og slavebinde.

Takk for fin artikkel Terje!

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

“Jorda har blitt besøkt av hundrevis av utenomjordiske fra forskjellige planeter og solsystemer, den er unik i sitt mangfold av arter og mineraler. Noen kommer for å lære og lære bort, andre kommer for å stjele og slavebinde.”

Det vet vi ikke, enkelt og greit!

« Forrige artikkel

Universets barn

Neste artikkel »

Wendelle Stevens: Ufologiens gudfar

55
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x