Wendelle Stevens: Ufologiens gudfar

4.1K visninger
8 minutter lesetid
6

Den amerikanske luftforsvars-offiseren Wendelle C Stevens sin interesse for UFOer og utenomjordiske ble vekket like etter 2. verdenskrig mens han under sin militære karriere var stasjonert i Alaska. I denne videosnutten på knapt to minutter beskriver Stevens hva han opplevde i tjeneste for USAs luftforsvar i 1947: http://www.dailymotion.com/video/xgppyy_colonel-wendelle-stevens-encounter-with-a-ufo_tech

Den unge Wendelle Stevens i begynnelsen av hans militære karriere
Den unge Wendelle Stevens i begynnelsen av hans militære karriere

Stevens endte opp som oberst og etter at hans tjenestetid var over i 1963, arbeidet han frem til 1972 innen sivil luftfart før han så begynte å reise verden rundt som UFO etterforsker på heltid. Han var spesielt opptatt av å etterforske kontaktberetninger, dvs. tilfeller hvor personer hadde møtt eller hatt kontakt med utenomjordiske individer. Han oppdaget ganske raskt at mange av de UFO bøkene som den gang eksisterte var mangelfulle, for når han selv etterforsket konkrete hendelser som var beskrevet i dem, så fantes det mye informasjon som forfatteren enten hadde latt være å rapportere, eller ganske enkelt oversett. Dette ønsket han å gjøre noe med og etterstrebet derfor i alle sine bøker å presentere historien så fullstendig som mulig, med alle viktige data som tid, sted og navn, slik at andre kunne etterprøve informasjonen som ble presentert (7).

Stevens bok UFO crash at Aztec på 650 sider inneholder et vell av interessant informasjon
Stevens (og William Steinmans) bok “UFO crash at Aztec” på 650 sider inneholder et vell av interessant informasjon

 

 

UFO contact from Arian in Aldebaran: Et annet typisk eksempel på Stevens sine bøker.
UFO contact from planet Arian of Aldebaron: Et annet typisk eksempel på Stevens sine bøker.

 

 

Denne videoen på 6 minutter gir et godt overblikk over Wendelle Stevens liv og karriere:

Legg merke til bemerkningen hvor han i korte trekk sier: ”Hvorfor søke underholding i filmer og TV når vi besøkes av så mange utenomjordiske sivilisasjoner og virkeligheten er så interessant?

Stevens var innehaver av verdens største private samling av UFO fotografier og tok også initiativ til å arrangere den årlige begivenheten: ”International UFO Congress”.

I denne meget interessante videoen er Stevens innom mange ulike emner og han forteller blant annet litt om de besøkende fra planeten UMMO,

http://www.disclose.tv/action/viewvideo/109612/Coronel_Wendelle_Stevens_Aliens_From_Planet_Ummo/

 

Intervju med Wendelle Stevens på norsk

Rune Øverbys nettsted: http://rune.galactic.to/wendelleintervjnorsk.htm

 

For nær sannheten, fiktive anklager og 5 år i fengsel

Det hevdes at Stevens på et tidspunkt fikk kontakt med en av de ansatte på Wright Patterson basen hvor USA, i følge en del varslere, oppbevarer utenomjordiske fartøy og døde ETs. UFO Files – Hangar 18 The UFO Warehouse:

http://www.youtube.com/watch?v=U3aRtbUEHGg

Det ble så gjort en avtale om at Stevens skulle få komme dit på et hemmelig besøk og blant annet fotografere. Dette fikk amerikansk etterretning så greie på og for å gi ’snushanen’ Stevens en solid lærepenge, klekket de ut en sammensvergelse.

Amerikanske påtalemyndigheter anklaget Stevens for pedofili, i det en 5 år gammel jente som Stevens for øvrig aldri så, hadde ’fortalt’ at han hadde forgrepet seg på henne. I enkelte av USAs stater har dette for øvrig vært prosedyren i rettssaker når det gjelder anklager om overgrep mot mindreårige. Den som har vært utsatt for overgrepet trenger ikke identifiseres og behøver heller ikke møte i noen rettssak. Dommeren fungerer nærmest som både den fornærmede og den som avgjør saken.

En slik svakhet i rettssystemet er altså som skreddersydd når etterretningstjenesten ønsker å få satt stopper for en som lekker sensitiv informasjon eller på andre måter truer hemmeligholdet omkring UFO saken. Selv om mange gjennomskuet denne farsen av en rettssak, ødela den i stor grad Stevens sitt renommé. I boken “UFO contact from planet Norco”, forteller han uten å gå nærmere i detalj: ”I went out of circulation for 5 years” (1) (mellom 1985-1990).

Den tidligere NATO-offiseren Robert (Bob) Dean som kjente Wendelle Stevens meget godt, beskrev historien om fengselsoppholdet hans som følger: ”Anyhow, he went to prison and it was a trumped up, fixed political deal. I always suspected it was, because he had spoken out openly on the subject” (3).

Robert (Bob) Dean (f. 1929). UFO-forsker som har hatt COSMIC sikkerhetsklarering, bl.a. innenfor NATO-systemet
Robert (Bob) Dean (f. 1929). UFO-forsker som har hatt COSMIC TOP SECRET sikkerhetsklarering, bl.a. innenfor NATO-systemet

Her er en av de siste presentasjonene Wendelle gjorde hvor han forteller om Gorbatsjov, Sovjet Unionens siste partisjef, sin spesielle kontakt med utenomjordiske. Den ble for øvrig forhåndsinnspilt da Stevens lungekapasitet på dette tidspunktet var blitt så svekket at han måtte ha pauser for å få tilført ekstra oksygen.

Videoen starter med en omtale av Voronezh landingen i Russland den 27. september 1989. Det har vært mange landinger både før og siden, men sannsynligvis ingen som har fått slik omfattende medieomtale.

Mediaklipp fra saken. Se for eksempel Charles Bowens bok (5), og databasen til Albert Rosales: Humanoid Sighting Reports & Journal of Humanoid Studies: http://www.ufoinfo.com/humanoid/
Mediaklipp fra saken. Se for eksempel Charles Bowens bok (5), og databasen til Albert Rosales: Humanoid Sighting Reports & Journal of Humanoid Studies: http://www.ufoinfo.com/humanoid/

Det som skjedde i Voronezh, var at tre giganter kom ut av et fartøy som hadde landet i en park. De var tre meter høye og en meter over brystkassen, og hadde små hoder i forhold til den enorme kroppen. De snakket til folk på den russiske dialekten som ble brukt i området.

 

Her er en video på ca 6 min, tekstet på svensk som omhandler Voronezh-hendelsen:

http://www.youtube.com/watch?v=OxwHuue-jYE


Stevens viktigste konklusjoner etter 56 år som UFO etterforsker

  • Vår planet fungerer som en magnet for mange utenomjordiske sivilisasjoner. Hovedårsakene er at livet her er så variert og at vi på grunn av vår korte levetid, kortere enn noen andre vesen i vår del av universet, fungerer som et forskningslaboratorium. Mange kommer derfor hit for å forske og undersøke.

 

  • Etter det jeg nå forstår, forholder det seg slik at når en planet for første gang er klar for liv, og senere når den har nådd et visst kritisk punkt i sin utvikling og er klar for et ‘skubb’ som fremmer utviklingen videre, så gir den ut et slags ‘signal’ som fanges opp av de som er tilstrekkelig utviklet og som derfor er i stand til å respondere. De reagerer så automatisk og i sin egen interesse setter hver av dem i gang de prosjekter som passer i forhold til det ‘signalet’ de har mottatt (2).”

 

  • Alle lands myndigheter vet veldig godt at vi blir besøkt av andre sivilisasjoner. Sett på bakgrunn av det jeg og andre UFO etterforskere har klart å samle av materiale, må myndighetene som har tusenvis av ansatte sitte med arkiver som kan fylle hele hangarer. Ofte har deres etterforskere allerede vært der før vi kommer. De sitter på tusen ganger mer materiale enn oss (2).

 

  • Av alle de forskjellige utenomjordiske som besøker oss av ulike grunner og med forskjellige motiv, ser mange ut som mennesker, mens andre ikke gjør det. Det er for øvrig to grupper som ser ut til å ha særlig interesse av oss. Den ene er de høye, lyse også kalt Nordics som kommer fra Pleiadene (og i følge andre kilder også fra Venus). Den andre gruppen er de små grå (grey aliens) fra Zeta Reticuli.

 

Siden Stevens nevner de grå (the greys) i denne sammenhengen, har jeg følgende kommentar: I følge Sten Lindgren, en kontaktperson for Nordics som jeg har personlig kjennskap til og regner som svært pålitelig, utgjør de grå kun 4-5 % av alle utenomjordiske besøk (6). Det har nå blitt slik at bildet av “små grå” er hva veldig mange forbinder med hvordan en utenomjording ser slik ut.

Grey alien fra Zeta Reticuli
Grey alien fra Zeta Reticuli

Hvorfor har disse såkalte grå (“grey aliens”) med hensikt blitt popularisert av USAs underholdningsindustri ved hjelp av filmer og bøker? Det finnes mye dokumentasjon som viser at dette er gjort for at vi skal forbinde en utenomjording med noe negativt.

Abduction/bortføring fenomenet som assosieres med de grå, blir blåst opp for alt det er verd, mens informasjon om de som ser ut som oss mennesker og som er her for å hjelpe ties i hjel(8).

Dette hevdes også av blant annet Steven Greer, mannen bak The Disclosure Project (9). Sitat: “The power elite want those alarming stories seeded into the mass consciousness and for the truth to be buried” (11).

Vart dokk skræmt no? Grå aliens utstyrt med hi-tech våpen på drap og ødeleggelsestokt på Jorden …

Her kan det og være på sin plass å nevne Steven Spielbergs samarbeide med Bilderbergergruppen, da de har hatt (og har) stor innflytelse på hvordan ”problemet” med besøk fra andre sivilisasjoner skal håndteres og ikke minst fremstilles.

Sitat fra Ed Komarek: ”The Bilderberg group now being exposed to the light of day, has a powerful dangerous fascist core, and it is this core that seems to be responsible for control of Western governments and subsequently the UFO/ET cover-up as well (10).”

Merk: I 1999 deltok Spielberg på Bilderberger møtet i Sintra, Portugal (13), i 2002 regisserte han “Taken” en prisbelønt?! science fiction TV-miniserie som blant annet handler om personer som utsettes for eksperimenter fra aliens, og i 2005 kom spillefilmen: ”War of the Worlds” som handler om at utenomjordiske lander i USA og starter krig for å erobre planeten jorden (12).

Orthon fra Venus, som kom til Jorden for å assistere menneskeheten, og hadde kontakt med George Adamski i 1950-årene
Orthon fra Venus, som kom til Jorden for å assistere menneskeheten, og hadde kontakt med George Adamski i 1950-årene

Etterord

Stevens etterlater seg en solid mengde informasjon og dokumentasjon samlet over en periode på nesten 60 år. En av de sakene han gjerne forbindes mest med, er etterforskingen av sveitseren Billy Meiers utenomjordiske kontakter, hvor han etter gjentatte turer til Sveits konkluderte med at Meiers kontakt var reell. (Dette er sannsynligvis er den mest kontroversielle av alle kontaktberetninger og på nettstedet http://ufologi.net/kontaktpersoner/kontakt.htm kan en lese min oppfatning av Meier saken).

De fleste av Stevens sine bøker kan fås i PDF form fra nettstedet ufophotoarchives.com, som for øvrig drives av hans datter Cece. Sitat fra henne som hun skrev i forbindelse med farens bortgang: Det han ønsker å bli husket for, er hvor hardt og utrettelig han arbeidet”.

Wendelle og datteren Cece i 2006
Wendelle og datteren Cece i 2006

Kilder:

1. UFO contact from planet Norco. The Shocking Truth. Albert Coe and Wendellle Stevens. UFO Photo Archives, 2004.

2. Interview with Wendelle Stevens.  http://ufoexperiences.blogspot.no/2006/11/interview-with-wendelle-stevens.html

3. Bob Dean: Interview transcript – Part1. http://projectcamelot.org/lang/en/bob_dean_interview_transcript_1_en.html

4. Visitors from other dimensions with Wendelle Stevens.
http://www.spiritofmaat.com/archive/mar3/stevens.htm

5. Bowen, Charles. The Humanoids. A survey of World Wide reports of landing of unconventional aerial objects and their alleged occupants. Neville Spearman 1969.

6. Lindgren, Sten. Dialog med Kosmisk Kultur. Regnbågsfôrlaget AB 1997.

7. UFO crash at Aztec. William Steinman and Wendelle Stevens. UFO Photo Archives 2004.

8. Aartsen, Gerard. Here to help: UFOs and the Space Brothers. BGA Publications Amsterdam, 2011.

9. http://www.disclosureproject.org/

10. Ed Komarek in his new book ‘UFOs Exopolitics and the New World Disorder’ http://www.examiner.com/article/ed-komarek-on-his-new-book-ufos-exopolitics-and-the-new-world-disorder.

11. From “HIDDEN TRUTH-FORBIDDEN KNOWLEDGE”.
http://www.galactic.no/rune/fromgreerbook.html

12. http://no.wikipedia.org/wiki/Klodenes_kamp_(film)#Handling

13. Steven Spielberg – the Bilderberg Group’s Culture Change Agent.
http://conspiration.ca/ufo/steven_spielberg_bilderberg_et_agent.html

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

6 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Aage Nost
Abonnent
8 år siden

Jeg bor ogsa i Tucson, Arizona. Jeg hadde 2 interviews med Wendel Stevens pa mitt TV program der. I den ene fortalte han om de Tyske Flyvende Tallerkener som “The Vril Society” started bygge i 1938. Han ogsa forklarte mere on de siste versjoner av dem: The Hauneby Series: I, II, III, og IV. Ogsa at en av de hauneby IV war sendt til mars, men forsvant og ingen vet on de horte noe fra den. Jeg sa bibloteket hans. Det war en hel del fenomenale bilder.

Noe nytt sp. tegn.
Noe nytt sp. tegn.
Abonnent
10 år siden

“Alle lands myndigheter vet veldig godt at vi blir besøkt av andre sivilisasjoner. Sett på bakgrunn av det jeg og andre UFO etterforskere har klart å samle av materiale, må myndighetene som har tusenvis av ansatte sitte med arkiver som kan fylle hele hangarer. Ofte har deres etterforskere allerede vært der før vi kommer. De sitter på tusen ganger mer materiale enn oss (2).”

Fantastisk at så mange tusen personer kan greie å holde tett om dette når vi vet at f.eks. USA’s etterretningstjeneste lekker som en sil. Alt mulig annet lekker ut på et eller annet tidspunkt, men disse sensasjonelle påståtte hendelsene greier alle lands myndigheter å holde skjult. Det er rart at de som tror på disse konspirasjonsteoriene ikke er i stand til å forstå at sannsynligheten for at dette stemmer er tilnærmet lik null.

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Terje Wulfsberg
10 år siden

Steven Greer kan si noe om THE ALIEN & UFO COVERUP (i likhet med Richard Dolan – som jeg anser for å være “hel ved”). Jeg anser likevel Greer for å være en desinformatør med en PSY OPS funksjon og trolig “den samme gamle banden” som sine bakmenn.

Med tanke på at Greer bidrar til next to nothing av ny info, er det komplett hemma at han får så mye attention. Valget av den lille “pinocchio-lignende” skapningen som er trukket frem i “Sirius”-filmen som “bevis på utenomjordisk liv” er simpelthen absurd. Dette fossil-lignende halvskjelettet kan like gjerne ha sitt opphav på Jorden.

De vanligste utenomjordiske er GREYS / REPTOIDS / MENNESKER. Dette er noe “alle” som er in the know vet, men som Greer behendig unngår å omtale. Forøvrig ser Greer litt reptoid ut selv, jeg legger ikke vekt på det, ville bare nevne det som en kuriositet, en konstatering vedr. utseende litt sånn a la kommentarene til profil-bildet av John Færseth (“hva minner han om i sin fremoverbøyde positur osv”.) i chemtrails-artikkelen…

I min THIS IS DISCLOSURE presentasjon – som nå er tilgjengelig på DVD – presenteres video-vitnemål fra
– 12 personer som har hatt nærkontakt med levende utenomjordiske
– 2 personer som har sett døde utenomjordiske CLOSE-UP

I all beskjedenhet er dette alene nok tilgjengelig info på DISCLOSURE-området til at noen burde ha stoppet munnen på Greer forlengst og fortalt ham at han bare avsporer saken og at hvis han ikke kan komme opp med ny bevis-info så kan han like gjerne holde munn. Likevel fortsetter UFO-interesserte å gi sin attention & energy til Greer. Jeg skjønner det ikke –

PS. Er du interessert i THIS IS DISCLOSURE DVD-en (2 timer presentasjon med video-bevis, kommentert og plassert i sammenheng av mine kommentarer), så send meg en epost på hansgaarder@gmail.com

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

http://www.itsagodthingproductions777.com/ufoc.shtml

Ifølge Doc Marquis, avhopper fra Illuminatet, er UFO prosjektet en total forførelse og svindel. Det begynte med radio hørespillet “Invasjon fra Mars”.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_War_of_the_Worlds_%28radio_drama%29

Når bakmennen i Illuminatet så hvilken effekt dette hadde, forsto de hva de måtte satse på i framtiden.

Dermed har formen på romskipene, og designet av romvesene utviklet seg i takt med tiden. Men forsatt er forbausende mange romvesener “skapt i Guds bilde”. Hvorfor har ingen 3 armer? I mitt arbeid savner jeg ofte den tredje arm.

Men vi er ikke alene, den åndelige verden er like reell som den synlige.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige. (Brevet til hebreerne, kap 11).

« Forrige artikkel

Utenomjordisk kontakt fra planeten UMMO

Neste artikkel »

Kontakt med lysvesen og utenomjordiske

6
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x