//

Ancient Aliens: Sesong 3

17.6K visninger
20 minutter lesetid
23

Sist oppdatert: 27. november 2011.

Dokumentarserien Ancient Aliens, Sesong 3, består av 16 episoder med mer fasci­nerende dokumentasjon av at menneskeheten i fortiden hadde besøk av, eller var styrt av, en gruppe utenom­jordiske humanoider. Dette betyr 12 timer med en salig blanding av utdanning, underholdning og spekulasjoner innen et tema som verdens myndigheter og akademia tydeligvis mener at du ikke skal vite noe om, og ønsker at du ikke skal engasjere deg i.

De 16 episodene

TV-kanalen History [tidligere: The History Channel] sendte i april-mai 2010 Sesong 1 av dokumentar­­serien Ancient Aliens, som jeg har anmeldt her, Ancient Aliens: Sesong 1 (NyS, juni 2010). I oktober-desember 2010 kom sesong 2, med ti episoder á 45 minutter, som jeg har anmeldt her, Ancient Aliens: Sesong 2 (NyS, januar 2011). I august-november ble de 16 episodene (á 43-44 min.) av Sesong 3 sendt. Den amerikanske forfatter og alternativhistoriker David Hatcher Childress fikk også i denne sesongen mye pratetid (Wiki-artikkel: David Hatcher Childress).

David Hatcher Childress

Et godt råd er å ikke se mer enn én episode pr. dag, ellers blir du fort lei og ufokusert. Ta gjerne notater av hvilke temaer eller forfattere du vil fordype deg videre i. Bruk disse episodene altså som et springbrett for din egen personlige research.

1) Aliens and the Old West    (YouTube)

 • Romskip-styrten i Aurora, Texas, i 1897 (Wiki-artikkel: Aurora, Texas UFO incident).
 • Serpent Mound, Ohio (Wiki-artikkel: Serpent Mound). 420 meter lang, bygget for å kunne ses fra oven. En artefakt bygget av anunnakiene som geografisk markør?
 • Om Joseph Smith (1805-1844), som i 1823 ble vist av en engel eller ET hvor en begravet bok med gullplater lå (Wiki-artikler: Joseph SmithAngel Moroni). Dette var opphavet til mormoner­bevegelsen. Påstanden i programmet om at Moroni identifiserte seg med stjerne­hopen Pleidadene, har jeg ikke funnet noen kilder som bekrefter.
 • Mange petroglyfer i Utah synes å være av romskip og astronauter.
 • UFO-styrt i Missouri i 1865? (se Rense.com)
 • Var Elizabeth Lake, Californa, en port til en annen dimensjon? (Wiki-artikkel: Eliza­beth Lake).
 • Hva symboliserte de nordamerikanske indianernes Thunderbird? [Wiki-artikkel: Thunder­bird (mythology)]. En utdødd kjempefugl, et romskip, Nibiru?
Serpent Mound, Ohio.

2) Aliens and Monsters    (YouTube)

 • Montauk-monsteret som i juli 2008 ble funnet død på en strand i New York (Wiki-artikkel: Montauk Monster). Bare ett foto finnes, så dette kan være et bedrag.
 • I Mahabharata-eposet dukker den mystiske ørnefuglen Garuda opp (Wiki-artikkel: Garuda). Ancient Aliens synes å ha en overdrevet forestilling om hva mutasjoner som resultat av stråling fra kjerne­fysisk krig (som i Mohenjo-daro) kan resultere i av nye arter. Mutasjoner skaper misfostre av en art, som regel med redusert overlevelsesevne og dermed reproduksjonsevne, ikke fullstendig nye fantastiske arter.
 • Den kinesiske drage (ZetaTalk-notat: Dragons).
 • Loch Ness-sjøormen (Wiki-artikkel: Loch Ness Monster; ZetaTalk-notat: Loch Ness Monster).
 • Hydra, kraken, monstrene i Homers Odysséen, kentauren, minotauren, Medusa, Mahab­­haratas naga’er (”menneskeslanger”) (Wiki-artikkel: Naga).
Vishnu på ørnefuglen Garuda.

Kommentarer: Dette er et ganske spekulativt tema der noen vesener definitivt tilhører mytologiens verden, i det minste slik de presenteres i mytene, mens andre vesener har mer realisme over seg. Noen vesener dukker bare opp i én enkelt kilde, og har da mindre troverdighet, mens andre (som f.eks. dragen i Kina og i Europa) har mer troverdighet da de dukker opp i en rekke uavhengige kilder over et større geografisk område. Man må jo også ta i betraktning den overdrivelse som gjerne forekommer i myter, mens det historiske opphavet bak myten likevel kan være spektakulært og fra en annen verden.

Sveitseren Giorgio A. Tsoukalos – redaktør av magasinet Legendary Times, samarbeidspartner med Däniken, og ”Consulting Producer” av Ancient Aliens-serien – har som retorisk strategi å spørre: ”Is it possible that…?”. Han besvarer så sitt eget spørsmål med et dundrende: ”Yes!…”. Men selv om noe er teoretisk mulig, gitt avanserte ET-vesener med avansert ET-kunnskap og ET-teknologi, så er det ikke dermed gitt at det mest integrerte svaret av en rekke forskjellige perspektiver alltid er et dundrende ”Yes!”.

Det er merkelig at denne episoden ikke omtalte den blodsugende Chupacabra (Wiki-artikkel;  ZetaTalk-notat) som er langt bedre dokumentert enn Montauk Monster, og heller ikke omtalte Mesoamerikas helligste vesen, Den fjærkledde slange Quetzalcoatl (se RKM-artikkelen Olmekerne og Quetzalcoatl).

ZetaTalk hevder at selviske ET-vesener både i gamle dager og i dag noen ganger over­fører skremmende dyr og vesener til vår planet for å øke frykten i mennesker, hvilket fremmer deres agenda. Se f.eks. ZetaTalk-notatene Mothman, Vampires og The Vedas.

3) Aliens and Sacred Places    (YouTube)

Jerusalems Tempelhøyden, Klippedomen og Klippesteinen. Mest prat om tiden fra Kong David og Salomo og utover. Dette innslaget viser at seriens forhold til Sitchins verker er overfladisk, for Sitchin har påpekt at det virkelig utenomjordiske med Tempelhøyden er hvem som bygde den tusener av år før David kjøpte denne ”treskevollen” (se RKM-artikkelen Jerusalems aller helligste). David, Salomo og 1500 år senere profeten Muhammed tilførte Tempelhøyden nye religiøse dimensjoner, men stedets opprinnelige ”hellighet” hadde ingen­ting med disse menneskene å gjøre.

Mekka og Kabaen.

Ajanta huletempelkomplekset i India (Wiki-artikkel: Ajanta caves). Hele komplekset av 29 huletempler, antatt bygd ca. 100 f.Kr., med den mest utsøkte kunst fra gulv til tak, har blitt til utelukkende ved å hugge av steinbiter fra en eneste gigantisk fjellblokk! Hvilken teknologi og redskap som lå bak dette, er fullstendig ukjent.

Ajanta Caves tilhører verdens mystiske underverk.
Hver hule er et tempel med religiøse skulpturer, relieffer og malerier fra gulv til tak.

Lalibela, Etiopia. Et kompleks av 11 kirker har blitt uthugget fra en eneste fjellblokk, ovenfra og ned! Med hvilken teknologi og ingeniørkunnskap ble dette gjort? Når og av hvem? [Wiki-artikler: Monolithic church; Lalibela]. Dersom ET’ere sto bak dette, hvorfor skulle super­intelligente og superavanserte ET’er engasjere seg i å bygge kristne kirker? Ligger paktkisten i Church of Our Lady Mary of Zion i Axum, Etiopia (Wiki-artikkel: Church of Our Lady Mary of Zion)?

Baalbek, Libanon (Wiki-artikkel: Baalbek). Sitchins forskning og teorier om at den under­liggende Baalbek-plattformen opprinnelig var en (anunnaki) romfartsbase nevnes (se RKMs kap. 2d), men Sitchin selv nevnes ikke ved navn. Æren går generelt til ”ancient astronaut theorists”. Likheten mellom Baalbek-plattformen og plattformen som Tempelhøyden (Jerusalem) utgjør, kommenteres kun med én setning.

4) Aliens and Temples of Gold    (YouTube)

Bare Sitchin har gitt en forklaring på oldtidskulturenes store verdsetting av gull, for det var gull og atter gull som anunnakiene ville ha og krevde. Det var derfor de kom hit til Jorden. Sitchin tolket de sumeriske kildene dithen at anunnakienes formål med å samle gull var å bruke gullstøv til å reetablere den sviktende atmosfæren på Nibiru. Gull er også et svært nyttig metall i moderne teknologi.

Lake Guatavita, Colombia (Wiki-artikkel: Lake Guatevita). Er innsjøens bunn full av gullartefakter fordi El Dorado tidligere befant seg like i nærheten? Lokalbefolkningen har i lang tid sett romskip gå ned i, og komme opp av, innsjøen.

Lake Guatevita, Colombia.

Den japanske fysikeren Hantaro Nagaoka (1865-1950) hevdet at han i mars 1924 greide, gjennom en kjernefysisk prosess, å skape ett milligram gull gjennom transmutasjon av kvikk­sølv (Wiki-artikkel: Hantaro Nagaoka). Diskusjon om alkymi, og om egypterne behersket denne kunsten.

Sfinxen. Om skjulte korridorer og kamre under den. Hall of records?

“Holy Blood, Holy Grail”-myten/bedraget. Først presenteres Bérenger Saunière (1852-1917) og Rennes-le-Château i Frankrike (Wiki-artikler: Bérenger Saunière; Rennes-le-Château). Deretter går turen til Rosslyn Chapel i Skottland (Wiki-artikkel: Rosslyn Chapel). Hele dette innslaget er ytterst spekulativt, antagelig et ganske nylig bedrag, og har lite eller ingenting med ET å gjøre.

5) Aliens and Mysterious Rituals    (YouTube)

Dyrkingen av Den fjærkledde slange Quetzalcoatl ved Chichen Itza (Mexico) og prakti­seringen av menneske­ofringer (Wiki-artikkel: Chichen Itza). Var det en sammenheng mellom de to?

Den irske Beltane-festivalen som feires hver 1. mai (Wiki-artikkel: Beltane). Denne feiringen synes på være mer relatert til årssyklusen, naturånder og heksesabbat, enn til ET.

Om Kayapo-indianerne (Wiki-artikkel: Kayapo people) i Brasil som jevnlig feirer et fortidig besøk av den mystiske Bep-Kororoti, som mest sannsynlig var utenomjordisk. Denne feiringen ble beskrevet av Däniken i en bok fra 1972. Se Gisela Ermels artikkel Bep-Kororoti: Visitor from the Stars? (Legendary Times, Vol. 4, Nr. 4, 2002).

Den tidligere Bep-Kororoti gjenoppleves ved at en person går rundt i strådrakt, som kan minne om en astronautdrakt.

Stone of Destiny, som i århundreder har blitt brukt under kroningen av monarker for Skottland, England og senere Storbritannia (Wiki-artikkel: Stone of Scone). Mens denne steinens verdi utelukkende har symbolsk verdi, og er uten ET-relasjon, går skepteret eller staven som kongesymbol tilbake til anunnaki-æraen, og faktisk til Anu selv.

Hvem kom shamanene i kontakt med under sine seanser? Utenomjordiske humanoider (med eller uten fysisk kropp) utenfor Jordens sfære, eller med ånder tilhørende Jordens sfære? Om ”quantum entanglement” (et kvantefysisk begrep som newagerne gjerne projekserer sin egen kosmologiske forståelse inn i). Fremmer fjærhodepynt telepatisk kontakt? Spekulasjoner omkring opphavet til forskjellige religiøs-kulturelle ritualer.

6) Aliens and Ancient Engineers    (YouTube)

Det megalittiske arkeologiske senteret Ollantaytambo, Peru (Wiki-artikkel: Ollantaytambo). Med hvilken teknologi ble fjellblokkene hugget ut? Med hvilken teknologi ble de fraktet de fem km. fra steinbruddet ved Kachiqhata? Med hvilken ”varme­fusjonering”-teknologi fikk man megalittene til å ligge som limt inntil hverandre?

Teothihuacan, Mexico (Wiki-artikkel: Teotihuacan). Om sammenhengen mellom Teothihuacan-pyramidene og Giza-pyramidene. Har Solpyramiden, Månepyramiden og Quetzalcoatl-tempelet blitt lagt på linje med Orions belte, slik som Giza-pyramidene har blitt? Hvorfor er templene i Teotihuacan så fulle av glimmer/kråkesølv (eng.: mica)? Nærmeste kilde for å finne glimmer er Brasil! Hva var hensikten med et eget undergrunns­kammer bare fylt med glimmer?

Vijayanagara, India (Wiki-artikkel: Vijayanagara). Om tempelkomplekset, som en gang utgjorde hovedsenteret i Indias mektigste kongedømme. En unik og enestående harmo­nisk arkitektur. Dette stedet har utvilsomt en eventyrlig fortid, der jord­menneskene var vitne til et fantastisk spekter av utenomjordiske (se ZetaTalk-notatet The Vedas).

Virupaksha Temple

Karnak tempelkomplekset, Egypt (Wiki-artikkel: Karnak). Avslører den monumentale arkitek­­turen og statuene, samt de fullkomment utskjærte hieroglyfene, ET-teknologi? Ingen­iører mener at hieroglyfene f.eks. på Hatshepsuts obelisk, og de ornamentale detaljene på granittstatuene (som f.eks. Ramesses-statuen), umulig kan ha blitt laget for hånd. De må ha krevd elektriske redskaper med et meget høyt presisjonsnivå som vi først har utviklet i de siste tiårene!

Malta, et øykompleks sør for Italia (Wiki-artikkel: Malta). De eldste bosetninger er fra ca. 5.200 f.Kr., hvilket ifølge ZetaTalk var århundredet for den nest siste Nibiru-utløste jordskorpe­­forskyvningen. De megalittiske templene regnes for å være blant verdens aller eldste, og antas å ha blitt til i perioden 3.600-2.500 f.Kr. De mystiske vognsporene (eng.: cart ruts) som er å finne over hele øya, noen av dem forsvinner rett ut i havet, lar seg ikke forklare konvensjonelt (Wiki-artikkel: Misrah Ghar il-Kbir). I byen Paola på Malta ligger det under­jordiske Hypogeum-tempelet som har helt spesielle akustiske egenskaper (Wiki-artikkel: Hypogeum of Hal Saflieni).

Hypogeum-tempelet i Paola (Malta).

7) Aliens, Plagues and Epidemics     (YouTube)

Fatima-åpenbaringene 1917, Portugal (Wiki-artikkel: Our Lady of Fátima). Tre gjeterbarn hadde felles visjoner eller åpenbaringer den 13. i hver måned fra mai til september 1917. Den 13. oktober 1917 hadde hele 70.000 mennesker samlet seg for å få være vitne til den siste store åpenbaringen, som kom! Ifølge ZetaTalk sto ET’er bak denne åpenbaringen [ZetaTalk-notat: Fatima Secret (2005)]. Hadde dette noe med 1918 influensa-pandemien å gjøre (Wiki-artikkel: 1918 flu pandemic)?

De tre gjeterbarna som var vitne til Fatima-åpenbaringene.

Plague of Justinian i Østromerriket 541-42 e.Kr. var ledsaget av dramatiske astronomiske begiven­heter som ble tolket som relevante (Wiki-artikkel: Plague of Justinian).

MacGregor Man-statuen (bilde) fra Naqada, Egypt. Hadde mannen skjegg, eller var han ikledd en beskyttelsesdrakt mot pest?

Svartedauden (1347-51) (Wiki-artikkel: Svartedauden). Påstander om at svartedauden ble innledet med merkelige tegn (som bronseskip) på himmelen, samt syner av ”mannen med ljåen”.

Ifølge ZetaTalk har ikke 4D-selviske ET’er lov til selv å gjøre noe negativt med en 3D-menneskehet, men de har lov til å fortelle selviske mennesker hvordan de kan gjøre ugagn og skape frykt. Anunnakiene fra Nibiru var selv en 3D-menneskehet, så de fikk herse fritt med jordmenneskene inntil det gikk så langt at en spesiell form for ”karantene” ble innført som i praksis resulterte i at anunnakiene forlot Jorden for godt.

Bringer meteoritter med seg nye virus og bakterier som forårsaker pest blant mennesker og dyr?

Om det rødfargete regnet med DNA-frie celler i Kerala, India, den 25. juli til 23. september 2001 (Wiki-artikkel: Red rain in Kerala). Om Morgellons disease (Wiki-artikkel: Morgellons). ZetaTalk-notat: Morgellons.

Morgellons

8. Aliens and Lost Worlds   (YouTube)

Copán, Honduras (Wiki-artikkel: Copán). Copán var et maya-hovedsenter i perioden 400-800. Avslører relieffkunsten eller the Hieroglyphic Stairway kontakt med ET’er i romdrakt eller med transoseanske kulturer eller dyrearter? Hvor kom deres astronomiske innsikter fra?

Nemrud Dagi, Tyrkia (Wiki-artikkel: Mount Nemrut). Stedet er kjent for kongekult­komplekset, med 8-9 meter høye nedrevne statuer, til Antiochus I Theos of Commagene (70-38 f.Kr.) (Wiki-artikkel: Antiochus I Theos of Commagene). Han holdt store feiringer av seg selv to ganger hver måned. Han kom i besittelse av eldgammel astronomisk-astrologiske kunnskaper.

Var Betlehemstjernen en ET-styrt lyskilde som viste vei? Ifølge ZetaTalk, Ja! (ZetaTalk-notat: Star of Betlehem).

Nazca, Peru (Wiki-artikler: Nazca Lines; Nazca culture). Programmet tar for gitt at det er en sammenheng mellom Nazca-mønstrene og Nazca-kulturen (100-800 e.Kr.), men Nazca-kulturen trenger ikke en gang å ha vært klar over eksistensen av Nazca-mønstrene, da disse bare kan ses fra oven. Om forlengete hodeskaller.

Nazca, ”Rullebanen”.

Påskeøya, Sør-Stillehavet (Wiki-artikkel: History of Easter Island). De akademiske dateringer av de eldste bosetninger på Påskeøya spriker fra 300-400 e.Kr. til 1200 e.Kr. Ifølge de innfødtes legender ble statuene transportert ved magi eller overnaturlige krefter. Øyen har petroglyfer av fuglemennesker.

Påskeøya-statuene er ifølge ZetaTalk av anunnakier, med karakteristiske lange ansikter.
De samme lange ansiktene som på Påskeøya-statuene gjenfinner vi hos de sumeriske gudene.

Edens hage. Æren for å identifisere de to ukjente av de fire elvene som lokaliserer Edens hage i Første Mosebok 2:10-14, går til Sitchin. Stedet er nordkysten eller den nordligste delen av dagens Persiabukten, nær der Sumer ble etablert.

9) Aliens and Deadly Weapons    (YouTube)

Verden over finner man myter om at ilden var en gave fra gudene. Hvem sto bak diverse kvantesprang i metallurgi og våpenteknologi? Om Hefaistos, grekernes gud for smedkunst, metallurgi og håndverk. En by er oppkalt etter ham på øyen Lemnos. Sitchin identifiserte Hefaistos med anunnakien Enki (se Persongalleri over anunnakier, guder og gudinner).

Legenden om den japanske sverdsmeden Amakuni ca. 700 e.Kr., som etter å ha bedt gudene om hjelp utviklet det første stålsverdet for keiserens hær (Wiki-artikkel: Amakuni).

Hva sto bak den mystiske åpenbaringen som Konstantin den store hadde i oktober 312 e.Kr. rett foran et slag, hvilket ble vendepunktet for kristendommens utbredelse (Wiki-artikkel: Constantine the Great)? Hvem ga Konstantin like etterpå den kjemiske oppskriften på såkalt ”Greek fire”, som selv dagens vitenskap ikke kjenner til eller kan reprodusere (Wiki-artikkel: Greek fire)? Ifølge legendene var det ”en engel”.

Var Konstantins visjon av korset et ET-hologram?

Hvor fikk kineserne ca. 800 e.Kr. oppskriften på krutt fra, som er en blanding av trekull, svovel og salpeter (Wiki-artikkel: Krutt)?

Om de fantastiske (moderne) våpnene som beskrives i Mahabharata, som atomvåpen, laser­våpen, langdistansemissiler og Vishnus varmesøkende missiler/piler. Det aller mest destruk­tive og fryktinngytende våpenet var brahmastra, trolig en type atomvåpen (Wiki-artikkel: Brahmastra). Historikerne antar at episodene i eposet går tilbake til 800-700 f.Kr.

Om ”lasersverdet” til ”Preahpishnukhar” (?) (Khmer-konge?). Jeg greide ikke å identifisere navnet/mannen. Var dette Khmer-rikets konge Suryavarman II (1113-1150 e.Kr.) som fikk bygd Angkor Wat (Wiki-artikkel: Suryavarman II)?

Episode 9 kunne med fordel ha skilt klart mellom myter og legender hvis historiske opphav er eldre enn 1000 f.Kr. og som derfor kan knyttes til anunnakienes æra, og diverse episoder e.Kr. som må gis en helt annen forklaring (som f.eks. telepatisk kontakt med selviske 4D ET’er).

10) Aliens and Evil Places    (YouTube)

Innholdet i denne episoden er mer spekulativt enn ellers når det gjelder relasjonen til ET. Andre forklaringer, både konvensjonelle og ukonven­sjonelle, er mer nærliggende.

Aokigahara-skogen, Japan (Wiki-artikkel: Aokigahara). Japanernes yndlingsskog for å begå selvmord.

Hendelsen ved Dyatlov-passet, Uralfjellene, Russland (Wiki-artikkel: Dyatlov Pass incident). Ni erfarne turgåere la ut på en fjelltur i februar 1959. Noe sjokkartet fikk dem til å rømme barbent fra nattens leirplass, alle ble senere funnet døde. Flere av dem ble funnet lemlestet på underlige vis; en av dem manglet tungen.

De to til venstre ble funnet døde ved Dyatlov-passet.

Black Mountain, Australia. Folk, hester og kyr forsvinner sporløst.

Om “Valley of Death” i Sakha Republic (Yakutia), Russland. Fortellinger om funn av merkelige gryteformete metallstrukturer og arkitektoniske artefakter som stikker opp av bakken i tundra-ødemarken. Diverse tolkninger om at dette er eldgamle ET-undergrunnsinstallasjoner hvis formål er å skyte stråler mot meteorer som er på vei mot Jorden, for å pulverisere dem. Se artikkel av Valery Uvarov (Nexus Mag. 2003-2004). Ifølge ZetaTalk er det korrekt at en eldgammel ET-undergrunnsinstallasjon ligger her, et slags kjernekraftverk som fortsatt sender ut radioaktiv stråling (kilde). Den tsjekk­iske kryptozoolog, utforsker og eventyrer Ivan Mackerle (HomePage) forteller om sin egen ekspedisjon ut dit i mai-juni 2006. Disse legender kobles så opp mot den eksplosive Tunguska-hendelsen den 30. juni 1908 (Wiki-artikkel: Tunguska event). For ZetaTalks forklaring av Tunguska-hendelsen, se punkt B5.1 i RKM-artikkel.

Gryteformete metallstrukturer i Sibirs nordøstlige tundra.

Lagring av radioaktivt avfall ved Waste Isolation Pilot Plant (WIPP), Eddy County, New Mexico (Wiki-artikkel: Waste Isolation Pilot Plant). WIPP, som ble operativ i 1999, er et meget kontroversielt avfallsdepot for objekter med radioaktiv stråling. Avfallet lagres i egne rom 650 meter under bakken i et geologisk saltbasseng. Vil stråling herfra lekke ut i miljøet om noen hundreder eller tusener av år, og skape nye ”evil places”?

11) Aliens and the Founding Fathers    (YouTube)

Troen på utenomjordisk liv og et mangfold av universer og verdener var en betydningsfull komponent i opplysningstidens ånd på 1700-tallet. Benjamin Franklin (1706-1790) frontet i sine egne verk ET-troen fra et rasjonelt perspektiv. Han studerte og var fasinert av amer­indernes myter, legender og fortellinger om kontakt med utenomjordiske. George Washington (1732-1799) hadde et ganske så konkret møte med et mystisk vesen som fortalte ham om USAs fremtid. Dette skjedde ved Valley Forge under Den amerikanske revolusjon (1775-1783) da den var i en meget kritisk fase i 1777 (Wiki-artikkel: Valley Forge).

George Washington ved Valley Forge, 1777.

Thomas Jefferson (1743-1826), hovedforfatteren av USAs uavhengighetserklæring (1776) og USAs tredje president (1801-1809), gikk langt i å etterforske og videreformidle et uidenti­fisert objekt som styrtet ved Baton Rouge, Louisiana, den 5. april 1800.

Mange av de politiske lederne på 1700-tallet (”the Founding Fathers”) var medlemmer av en hemmelig frimurerorden, hvis esoteriske symboler kan ses i mange offentlige bygninger og på monumenter fra den tiden. Men hva med det nå beryktede symbo­let Den uferdige pyramide med det allseende øye? [Den tyske Illuminati-ordenen ble stiftet av den 28 år gamle Adam Weishaupt (1748-1830) sammen med fire andre den 1. mai 1776. På dette tidspunkt var Rothschild-patriarken Mayer Amschel Bauer (1744-1812) en betydningsløs og uformuende mann på 32 år som nettopp hadde stiftet familie. Great Seal of the United States, hvis bakside er Den uferdige pyramide med det allseende øye, ble første gang tatt i offentlig bruk i 1782, og har vært på baksiden av alle 1$-sedler siden 1935 (Wiki-artikkel: Great Seal of the United States)].

12) Aliens and Deadly Cults    (YouTube)

Programmet tar for seg diverse dommedags-, UFO-, religiøse og okkulte kulter som har vært ansvar­lige for terrorhandlinger, massemord og noen ganger kollektivt selvmord (Wiki-artikler: Doomsday cult; UFO religion). Programmet tar opp et meget vesentlig spørsmål: Har selviske ET-grupper fritt spillerom når det gjelder Jorden og påvirkning av menneskeheten, eller må disse gruppene underordne seg visse kosmiske lover og regler for hvilken atferd de kan tillate seg? Er f.eks. kultledere og voodoo-prester i telepatisk kontakt med selviske ET’er på 4D-planet, som opptrer som deres rådgivere? Ifølge ZetaTalk er det primære formålet til de selviske ET’er på 4D-planet å skape frykt i menneskeheter på 3D-planet, for frykt får de fleste mennesker til å orientere og krystallisere seg i selvisk retning, hvilket resulterer i en større ”innhøstning av sjeler” til de planeter der de selviske 4D-vesener råder.

Om UFO/dommedagskulten Heaven’s Gate (ca. 1970-1997) der 39 mennesker tok livet av seg den 26. mars 1997 [Wiki-artikkel: Heaven’s Gate (religious group)].

Programmet presenterer så anunnakiene fra Nibiru, og hvordan de behandlet jordmenneskene. Ifølge ZetaTalk var anunnakiene utviklingsmessig på 3D-planet, så de ble tillatt atferd som ikke tillates selviske ET-grupper på 4D-planet.

Den amerikanske massemorderen og kultlederen Adolfo Constanzo (Wiki-artikkel: Adolfo Constanzo). Massemorderen David Berkowitz, og så kjent som “Son of Sam”, som var medlem av en satanisk kult (Wiki-artikkel: David Berkowitz). Om arketypen The Trickster (”Lurendreieren”), som finnes i alle kulturers mytologier (Wiki-artikkel: Trickster). Om Uri Geller og ET-intelligensen SPECTRA (Uri Gellers HomePage).

Om massemorderen Thug Behram (ca. 1765–1840) som tok livet av over 900 personer, og tilhørte den Kali-dyrkende Thuggee-kulten (1200-1800-tallet) i India (Wiki-artikler: Thug Behram; Thuggee).

En gruppe tilhørende Thuggee-kulten; ca. 1863.

Om menneskeofringene til guder som aztekerne (Mexico) og inkaene (Peru) gjennomførte på 1400/1500-tallet.

Om den kristne selvmordssekten Circumcellions på 300-tallet e.Kr. i Nord-Afrika som provo­serte andre til å drepe dem (Wiki-artikkel: Circumcellions).

Om det okkult-esoteriske internasjonale selskapet Order of the Solar Temple (1984-97) som ble dannet i Sveits av Joseph Di Mambro and Luc Jouret (Wiki-artikkel: Order of the Solar Temple). Massemord og kollektivt selvmord foregikk i 1994-97.

Om den kristne dommedagskulten i Uganda Movement for the Restoration of the Ten Command­ments of God (ca. 1987-2000) (Wiki-artikkel: Movement for the Restoration of the Ten Command­ments of God). De hadde et fundamentalistisk forhold til overholdelsen av de ti bud. Etter at to dommedagsdatoer hadde passert og intet skjedd, tok ledelsen livet av totalt 778 medlemmer.

Om den japanske dommedagskulten Aum Shinrikyo (1984- ) som ble styrt av den nesten blinde selvlærte ”yogien” Shoko Asahara (Wiki-artikler: Aum Shinrikyo; Shoko Asahara). Den 20. mars 1995 sto kulten bak et terrorangrep i Tokyos undergrunnssystem ved å slippe ut Sarin-gass, hvilket tok livet av 12 personer og alvorlig skadet 54 andre.

Shoko Asahara på forsiden av Time.

13) Aliens and the Secret Code    (YouTube)

Denne episoden veksler mellom tre teorier som av og til forveksles og blandes sammen. Den ene teorien går ut på at anunnakiene utviklet et geografisk koordinatsystem som dekket hele kloden, og at deres megalittiske sentre ble satt opp i de sentrale krysningspunktene i dette koordinatsystemet. Flere av disse sentrene, som f.eks. Jerusalem og Cuzco, ble derfor ”Verdens navle”. Noen av disse megalittiske kompleksene har primært fungert som metallurgiske sentre, andre som romfartsbaser, og atter andre har primært fungert som navigasjonsmerker for himmelreisende. Dersom Jorden fra tid til annen hadde kataklysmiske jordskorpe­forskyvninger som endret klodens geografi og utseende, ble navigasjonsmerkene naturligvis satt opp av anunnakiene for deres egen skyld, ikke av hensyn til fremtidige generasjoner av jordmenneskene.

Den britiske selvlærte amatørarkeologen Alfred Watkins (1855-1935) frontet i 1921 for første gang sin teori om eksistensen av et nettverk av linjer, såkalte ley lines, som krysset det engelske landskapet (Wiki-artikler: Alfred Watkins, Ley line). Disse rette linjene var ifølge Watkins intet annet enn opptråkkete stier eller reiseruter fra steinalderen. Problemet med teorien er at det for mange hellige steder i Storbritannia til at man kan si at linjene represen­terer noe reelt.

Alfred Watkins (1855-1935)

I 1969 introduserte den britiske UFO-forfatteren John Michell det som skulle bli newage-versjonen av Watkins’ ley lines: at linjene er reelle energilinjer! Med newage-bevegelsens inntog kom forskjellige tolkninger av hva som mentes med ”energilinjer”: Alt fra psyko-åndelige energier til antigravitasjonskrefter som romskip kunne utnytte til sin fremdrift.

Brú na Bóinne, Irland (Wiki-artikkel: Brú na Bóinne). Dette er Europas største og ett av de viktigste førhistoriske megalittiske sentre. Senteret er et kompleks bestående av ca. 40 jette­stuer (graver med inngangs­korridor) samt mange oppreiste steiner og innhegninger (”henges”). De eldste strukturene er datert til 3.500-3.200 f.Kr. Den mest imponerende jettestuen ligger i Newgrange, og kalles Bend of the Boyne. Den synes å være orientert etter stjernebildet Cygnus. To andre impo­nerende jettestuer er Knowth og Dowth; alle de tre har arkeoastronomisk betydning.

Jettestuen i Newgrange, kjent som ”Bend of the Boyne”.

Kjempestore strukturer som er orientert etter Orions belte: De tre Giza-pyramidene (Egypt), de tre pyramidene i Teotihuacan (Mexico), og Thornborough Henges (England, fra 3500-2500 f.Kr.) (Wiki-artikkel: Thornborough Henges). ZetaTalks forklaring er at Nibiru kan oppdages i retning Orions belte før dens passering gjennom ekliptikken; anunnakiene kunne dermed forberede seg i tide og forlate Jorden rett før passeringen. ZetaTalk-notat: From Orion (15. feb. 1996).

De fire festningene fra vikingtiden i Trelleborg, Eskeholm, Fyrkat og Aggersborg ligger langs en rett linje, og hver av dem er orientert etter himmelretningene. Denne linjen kan føres direkte videre til Delphi i Hellas der guden Apollo ble dyrket (Wiki-artikkel: Delphi). Spekulasjoner om denne linjen opprinnelig var en flyverute (for anunnakienes luftfartøyer?).

De megalittiske veggene i Cuzco (Peru) og det megalittiske fundamentet som kjempehodene på Påskeøya (Stillehavet) står på, synes å ha samme byggherre. Mangesidete monolitter ligger så tett og fullkomment inntil hverandre at ikke en gang et barberblad kan skyves inn mellom dem.

På den ubebodde franske ”øyen” Gavrinis, som egentlig bare en bergknatt stikkende opp av havet på 400×700 meter, ligger en jettestue med interessante inngraveringer og dekorasjoner (Wiki-artikkel: Gavrinis). Jettestuen er datert til ca. 3.500 f.Kr., da øyen ennå var tilknyttet fastlandet.

14) Aliens and the Undead    (YouTube)

Hvordan har det seg at så mange religioner ang. døden ikke skiller klart mellom det åndelige plan og den fysiske stjernehimmelen? Hvorfor er det forvirring her? Er det fordi anunnakiene snakket om en fysisk planet i himmelen som var deres Hjem, og som f.eks. faraoene ble lurt til å tro at de kunne komme til etter døden ved å følge visse instrukser?

Om de forlengede hodeskaller i eldre kulturer. Var de resultat av kranialdeformeringspraksis på spebarn, eller av ET-gener, eller av aristo­kratisk innavl over mange genererasjoner som resulterte i syndromer?

Om troen på zombier, spøkelser, og mennesker som skifter til dyreham i forskjellige kulturer. Voodoo og sjamanisme, bloddrikkende vampyrer og demoner. Om dommedagstro; religiøse forestillinger om døden; Jesu oppstandelse… Om ute-av-kroppen-opplevelser.

I denne noe sensasjonalistiske ”twilight”-episoden blandes bevissthetsparadigmet (det åndelig-okkulte) og ET/V-paradigmet, men uten forsøk på å integrere de to.

15) Aliens, Gods and Heroes    (YouTube)

Denne episoden er litt for ”Back to basic” og ”Däniken-generell”.

Om Zevs-mytologi forbundet med Dikteon Cave, Kreta. Å diskutere Zevs-mytologi uten å identifisere ham med anunnakien Marduk, i Egypt kjent som Amon Ra, blir imidlertid meningsløst.

Om den mytiske versjonen om hvordan Gyges fra Lydia (ca. 716-678 f.Kr.) ble konge, ved hjelp av en ring som kunne gjøre ham usynlig (Wiki-artikkel: Gyges of Lydia). [Var Tolkien inspirert av denne myten da han skrev The Lord of the Rings (1937-49)?] Anunnakiene var imidlertid ikke i besittelse av 4D-teknologi (som å bli usynlig ved å heve frekvensen til en høyere densitet).

Om Telchines i gresk mytologi, som var guder eller fremragende metallurger fra Rhodos (Wiki-artikkel: Telchines).

16) Aliens and the Creation of Man    (YouTube)

Hva er sannsynligheten for at Homo sapiens utviklet så mye intelligens, og så relativt fort, uten intervensjon utenfra? At vi ikke har mottatt intervensjon utenfra har lenge vært et implisitt dogme, som imidlertid fra 1970-tallet og utover begynte å bli utdatert og møte tiltagende motstand. På den annen side: Hva er evidensen for at Homo sapiens har mottatt genetisk og/eller kulturell intervensjon utenfra? Hvilket bringer oss tilbake til sumererne, og til Sitchins tolkninger av deres skrifter. Og dermed har Ancient Aliens-serien for så vidt sluttet sin egen sirkel.

Den eller de ET-gruppene som intervenerte genetisk, trenger imidlertid ikke å være identisk med den ET-gruppen (anunnakiene) som intervenerte kulturelt og som tok æren for den genetiske intervensjonen. Her ser vi en interessant og betydningsfull nyanseforskjell med Däniken og Sitchin på den ene siden, og ZetaTalk på den andre siden!

Etter tre sesonger med Ancient Aliens, hvordan vil DU intergrere dette materialet?

Avslutningsvis…

Hvordan kan vi ha noe gjenværende respekt for myndighetene, akademia, media og det offisielle verdensbildet etter å ha sett denne dokumentarserien? Som Nyhetsspeilet fastslår i Vårt Grunnsyn: Den vestlige kulturen er trippelforvirret.

Se også anmeldelsene av:

Sesong 1 (sendt april-mai 2010): 5 episoder á 90 minutter.

Sesong 2 (sendt okt.-des. 2010): 10 episoder á 45 minutter.

Sesong 3 (sendt aug.-nov. 2011): 16 episoder á 43-44 min.

Sesong 4 (sendt feb.-mai 2012): 10 episoder á 43-44 min.

Kilder og ressurser

***************************************************************

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

23 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Anette Foss
Anette Foss
Anonym
4 år siden

Har fått kontakt m / noe som behandler livet

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Ta gjerne en titt: http://www.sitchiniswrong.com/

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
12 år siden

RKM

Kort sagt: Det er et stort problem for meg at Sitchin gir seg ut for å være ekspert på sumerisk, mens alt tyder på at han rett og slett er en stor svindler som hverken har de papirene og gradene man skal forvente, eller har noen som helst aksept fra andre som faktisk forsker på noenlunde de samme områdene. Altså: ikke sikkert at fyren engang kan lese et eneste sumerisk ord. (Men talent til å skrive bøker og tjene $ det tviler jeg ikke på at han har.)

Hva Sitchin ellers har for teorier interesserer meg lite, ettersom jeg mistenker at han kort og godt drar sine teorier ut av løse luften.

RawKuz
RawKuz
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Akkurat som forskere som ikke støtter teorien om at 911 var falseflag altså? da må det jo selvfølgelig være rett.. Å tro at en person vil kaste bort hele sitt liv på et skuespill er for enkelt. Men jeg er åpen for absolutt alt jeg, men den tåpelige siden sitchiniswrong av en bibelforsker blir for farfetched. selvfølgelig vil en slik person så tvil rundt Sitchin og hans arbeid.

Har du andre kilden enn sitchinerwrong, er jeg selvklart åpen at jeg kan ta feil, er ikke religiøs i min oppfatning av sitchin, ettersom å tro på bare fordi en tror på det, er toppen av ignoranse.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Serien er grei. Bortsett fra den litt plagsomme musikken og alle effektene + repetisjonen av ting som ble sagt før.

Men én ting syns jeg er litt dumt og det er den litt firkantede måten man tenker på. Jeg mener: disse aliens, eller guddommer, må ikke på død og liv komme fra andre planeter. De kan også komme fra andre/høyere dimensjoner. Og dette fikk de liksom ikke med i AA. Ikke de episodene jeg så, ihvertfall. Syns også det er litt dumt at Sitchins kritikere ikke kommer til orde. Viktig poeng at mange mener fyren er en svindler og slett ingen ekspert på sumerisk. Men, men – alt i alt en grei serie. Masse flott å se på og høre om.

RawKuz
RawKuz
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Selvfølgelig blir Sitchin kritisert, han taler jo om ting som går i direkte imot vår religionsoppfatning og skapelsesteorien. Kan du forresten komme på en slik forsker som har plettfritt rykte? Kan nok tro Sitchin har gjort en eller flere feil, betyr så langt ifra at hele arbeidet hans skal diskrediteres på grunn av det.det er jo et kjent skepsisfenomen å dra alt under samme kam, og ikke se det store budskapet og meningen med alt.

Å tro at vi ikke har hatt besøk av utenomjordiske som har hatt innflytelse på menneskeheten med alle de uforklarlige byggverk som finnes på jorden er veldig naivt. Det står i så å si alle hellige bøker og muntlige overleveringer om guder som kom fra himmelen. Det blir beskrevet i detalj hvordan de steg ned fra himmelen med tunder, flammer og brak.

Synes Ancient aliens tar for seg dette på en suveren måte, det er veldig bra effekter som gjør at dette er en serie “for alle” og ikke forbeholdt historieforskere og arkeologer.

Hadde ikke vi blitt sett på som guder, hadde vi kommet til en planet med en mindre utviklet sivilisasjon en våres? Bare tenk på hvordan dere selv ville forklart noe som dere aldri hadde sett før, som f.eks et romskip/fly, rakett, atombombe osv, så har vi akkurat det som står i tidligere skrifter og som ancient aliens serien tar for seg.

ola
ola
Abonnent
Svar til  RawKuz
12 år siden

RawKuz sier: Hadde ikke vi blitt sett på som guder, hadde vi kommet til en planet med en mindre utviklet sivilisasjon en våres?

Jo, og det er bare å se til 2 verdenskrig, og stillehavet det, så har du klare bevis på hvordan mennesker oppfører seg i en slik situasjon.
Man blir oppfattet som guder, og det oppstår religioner ut av et slikt møte.
Akkurat slik det har skjedd for mange tusen år siden også.

ola
ola
Abonnent
12 år siden

Til Ubu: Javel, fortell meg hvordan de flyttet og løftet steinblokker på alt fra 1 tonn til flere hundre tonn og opp mot tusen tonn? forklar meg hvordan utskjæringer av hieroglyfyer er gjort med laserpresisjon? Fortell meg hvordan de kan skjære ut så utrolige fine steinblokker i hard hard granitt som du MÅ ha hardere matriell for å skjære i enn selve granitten er (fks diamant) men de bare hadde bronse og flint? (tenker på Tiawanaku og Puma Punko)
Fortell meg hvor restene av rampene de måtte bygge for å bygge Pyramidene i Giza er? De måtte være mange mange ganger større og mer massive en pyramidene selv. Fortell meg hvorfor arkeologer og forskere ikke får lov å undersøke rommene under Sfinxen? Fortell meg hvorfor Sfinxen har vannerosjon vis den bare er 4500år gammel? Fortell meg hvordan folka på påskeøya lagde alle de statuene, og hvordan de hadde tid og mulighet?
Fortell meg hva Pyramiden i Giza er? for det er ikke et gravkammer.
Fortell meg hvorfor vi ikke bygger pyramide bygg den dag idag?

Kan sikkert stille tusen spørsmål til angående gamle byggverk, men dette får holde, du har mye å lære deg tydligvis når du sammenligner en jernbane bro fra 30 tallet med pyramidene i Giza og City of the Gods og andre byggverk du sikkert hadde bygd i løpet av 1-2 år maks nå, men tanke på teknologien vi har nå i forhold til da.

S.A.M.
S.A.M.
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

Har ikke sett Ancient Aliens serien ennå, tenkte jeg skulle se den når jeg har tid, men UFO – her er en dokumentar som tar for seg de spørsmålene du stiller :

http://www.youtube.com/watch?v=IwyEYG6u86s

Kansje ubu vil se den?

odd arild hellvik
odd arild hellvik
Abonnent
Svar til  S.A.M.
6 år siden

Linken er ugyldig !

Bartis
Bartis
Abonnent
Svar til  ola
12 år siden

Du tenker som en religiøs person. Om man ikke har funnet det ut (eller du ikke kjenner til funnet) så må gud, eller her romvesener, ha gjort det. Og dere legger opp til at de som ikke tror på den mest usannsynlige forklaringen må bevise eller forklare hvordan ting ble laget, selv om dere ikke har beviser for hva dere selv tror.
Svar på de første spørsmålene selv. Har ikke du TROVERDIGE svar på disse, kan ikke du sitte å kreve at andre må forklare disse.
Flere av spørsmålene dine er irrelevante. Restene av rampene: hvorfor måtte de ha vært større en pyramidene? Det er bare en grunnløs påstand fra deg.
Vannerosjon på sfinxen er en av teoriene enkelte geologer støtter. Men det kan bety at klimaet ikke har vært som man har antatt, eller at sfinxen er eldre, men trenger ikke bety at romvesener står bak.
Hvorfor skulle vi bygge pyramider i dag? Man bygger ikke lenger overdimensjonerte gravkammere. Du tror heller ikke at det er et gravkammer, men hva er din forklaring på hva det er?

ola
ola
Abonnent
Svar til  Bartis
12 år siden

Jeg tror det er dere som ikke har fått med dere alle funn som er gjort, det baserer jeg på hva du og ubu skriver, og hva slags informasjon og funn som faktisk er funnet. matematiske, geologiske, akreologiske funn, maskinmerker osv. Se blant annet Revelation of the Pyramids før du svarer her.
Det er ikke mangler på bevis, det er bare du, og en god del andre, som har mye penger, ære og andre ting på spill som nekter å godta det mest sannsynlige.
Det behøver ikke være romvesner, det kan være en eldgammel sivilisasjon som var mye smartere enn oss som har blitt utryddet på en eller annen måte.

Angående rampene, så måtte de vært enorme, fordi de kunne ikke vært for bratte, med tanke på størrelsen og tyngden på noen av blokkene. og de hadde ikke kraner til å løfte rett opp, så mange meter.

Sfinxen trenger ikke være laget av romvesner nei, det er ikke pyramidene heller, men noen har hjulpet oss med å bygge de, bidratt med verktøy og div løfteutstyr, planer og tegninger.

Hvorfor vi skulle bygge pyramideformer nå? Hvorfor bygde de det da? Fordi det er en perfekt form å bygge i, med tanke på jordskjelv, tornadoer osv.

Tror du serriøst det er et gravkammer? Du har tydligvis ikke sett innvendige tegninger fra pyramiden i Giza, mer trenger jeg ikke si.

Min personlige teori om pyramiden i Giza er at det er en maskin, og når vi skjønner hvordan vi fyrer den opp vil vi sende et signal til de som hjalp oss bygge de, om at vi er klare/smarte nok til at de kommer tilbake.

odd arild hellvik
odd arild hellvik
Abonnent
Svar til  Bartis
6 år siden

Når man ser på mange av de forhistoriske monumentene så er dimensjonene enorme. Man kan vanskelig forestille seg hva som ligger bak av arbeidskraft og tid. Ta f.eks silbury Hill i syd england, 250000 kubikmeter jord er båret og utformet til en pyramideliggnende haug for 5000 år siden, tilsvarer i volum 25.000 lastebillass med fyllmasse, dette er helt vanvittig, vi kjenner ennå ikke formålet med silbury hill. Hvorfor noen kunne gi seg i kast med et slikt prosjekt er vanskelig/umulig og forstå ?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
12 år siden

Glimrende artikkel Roffe :)

Selv så prøver jeg å sette episodene opp i et system i internminnet mitt ;)
Alt henger sammen!

En episode hver dag passer i grunn utmerket bra nå som Katia vil herje med oss hele denne uken og ikke før den er ferdig så kommer Maria fra starten av neste uke og gir oss mye fint innevær

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/09/13/tropical-storm-maria-to-follow-her-big-sister-katia-and-turn-away-from-u-s-coast/

Lurer på om Obama følger med på Nanzy L og Zeta Talk …..

Høres nesten sånn ut i den legendariske 9/11 dommedagstalen sin :)

http://www.youtube.com/watch?v=q9_jcb4m07w&feature=channel_video_title

ola
ola
Abonnent
12 år siden

Ancient Aliens er en bra serie. Man kan jo ikke ta alt for god fisk, men en ting er sikkert, og det er at steinmonumenter og bygninger rundt om i verden, og inskripsjonene og utskjæringene der, de lyver ikke, og jeg skulle like og se noen lage noe halvparten så bra med flintstein og annet steinalder-verktøy, eller flytte på disse steinene.

Episode 10 kommer forresten 6okt.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

“Hvordan kan vi ha noe gjenværende respekt for myndighetene, akademia, media og det offisielle verdensbildet etter å ha sett denne dokumentarserien? Som Nyhetsspeilet fastslår i Vårt Grunnsyn: Den vestlige kulturen er trippelforvirret.”

Det er ikke noe som heter “offisiell” verdensbildet da vi alle sanser denne verden personlig via våre personlige sanse-organer. Verden trengs ikke å være det samme hjernen vår tolker, da hjernen tar “feil” i enkelte situasjoner og dermed skaper et forvrengt personlig verdensbilde:
http://web.mit.edu/persci/people/adelson/checkershadow_illusion.html

Vitenskap er ikke skapt på dokumentasjon fra noen få dokumentarfilmer. Vitenskap krever fysiske repeterbare bevis for at noe i det hele tatt skal tas seirøs i den naturvitenskapelige verden. Mirakler som skjer en gang i blant er ingenting mer enn rene tilfeldigheter som kan inntreffe når som helst hvor som helst innenfor de gjeldende naturlovene. Det er akkurat pga akademia, det etablerte at du sitteri fred og ro, og skriver svada her på nyhetsspeilet. Ikke en eneste Zetatalk “profeti” har blitt til virkelighet enda, men du slutter ikke å skrive om disse svindel-ufoene av den grunn… Så får vi se hva du gjør etter 2012 :D

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  arifkarim
12 år siden

For et nydelig bevis på at alt vi ser, kun er i kontrast av noe annet :-) Noen prøver å holde seg godt fast i “det gamle offisielle verdensbildet” mens andre tør å gi seg hen til den nye bevissthet.

Når tall og formler ikke mer
gir nøkkelen til alt som skjer,
når de som sang og gav seg hen,
vet mer enn meget lærde menn,
når verden atter har begitt
seg dit hvor livet strømmer fritt
når lys og skygge møtes i
den ekte klarhets harmoni,
og dikt og eventyr blir sann
historie om jordens land,
da vil det store livsbedrag
forsvinne ved et trylleslag.
(Friedrich von Hardenberg skrev dette engang på 1700-tallet)

Zetatalk eksisterer i hodet på de som tror på det, tror kanskje Rolf er den eneste som fortsatt er der.

« Forrige artikkel

2011: 100 Days of Disaster

Neste artikkel »

Film om menneskehetens åndelige utvikling

23
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x