/

Ancient Aliens: Sesong 2

12.5K visninger
5 minutter lesetid
17

Sist oppdatert: 13. september 2011.

Dokumentarserien Ancient Aliens, sesong 2, består av ti nye spennende episoder der menneske­­hetens offisielt forbudte historie hamres inn i oss. Det betyr 7,5 time med underholdende høy-kvalitativ utdanning, helt gratis!

De 10 episodene

TV-kanalen History sendte i april-mai 2010 dokumentar­­serien Ancient Aliens, Sesong 1. Den har jeg anmeldt her: Ancient Aliens: Sesong 1 (NyS, juni 2010). I oktober-desember 2010 kom Sesong 2, med ti episoder á 45 minutter.

Dokumentarserien har sin verdi på flere måter. Vi blir bedre kjent med mange av de viktigste forsker­forfatterne på området. Ingen av dem har et godt rykte innenfor akademia; så det er ikke alltid like lett å danne seg et inntrykk av hvilke forskermessige kvaliteter disse outsiderne faktisk har. Personlig synes jeg Däniken-perspektivet dominerer for mye i forhold til Sitchin-perspektivet, men noe annet er heller ikke å forvente da sveitseren Giorgio A. Tsoukalos, redaktør av magasinet Legendary Times og samarbeidspartner med Däniken, er rådgivende produsent for serien. Å se disse episodene kan erstatte lesing av Dänikens ca. 30 bøker, men de fungerer ikke som erstatning for å lese Sitchins bøker. I episode 9 gis Sitchin 2-3 minutters omtale.

Giorgio A. Tsoukalos

Et godt råd er å ikke se mer enn én episode pr. dag, ellers blir du fort lei og ufokusert. Ta gjerne notater av hvilke temaer eller forfattere du vil fordype deg videre i. Bruk disse episodene altså som et springbrett for din egen personlige research.

1) Mysterious Places    (YouTube)

Av innholdet: Bermuda-triangelet, Zone of Silence (Mexico), Gate of the Gods (Peru), Marka­wasi (Peru), ”World Grid” og “Ley Lines”.

Kommentar: Den kosmologiske forklaringsrammen viser for mye respekt for Einsteins generelle relativitetsteori.

2) Gods & Aliens    (YouTube)

Av innholdet: Gresk mytologi; sumerisk mytologi (anunnakiene); Carnac-steinene; Zevs-Odin; India og vamaner; hybrider (”halvguder”); Lovelock cave (Nevada) med funn av rødhårete kjemper; David og Goliat; ”the missing link” er ET-bioingeniørkunst av Homo sapiens.

Kommentarer: Den sumeriske ”mytologi” nevnes ikke som opphavet til alle de andre mytologiene i Det nære Østen. At Zevs bare var den greske versjonen av Marduk/Amon-Ra nevnes ikke. At også mennesker ble deifisert (ikke bare ET-personer) nevnes ikke. Generelt er den greske mytologi den mest fantasibaserte av de gamle mytologiene, fordi den er yngst, og derfor fjernest fra de originale begivenheter og personligheter som den refererer til.

3) Underwater Worlds    (YouTube)

Av innholdet: Atlantis, Poseidon, undersjøiske ruiner ved Bimini; Yonaguni med bl.a. en undersjøisk ziggurat på størrelse med to fotballbaner(!), Gulf of Khambhat utenfor India; Krishnas by Dwaraka funnet under sjøen (!); Titicaca-sjøen;

Kommentarer: En av de beste episodene med mye flott undervanns­fotografering av monumentale strukturer vi sjeldent får høre om. Dette er Graham Hancocks spesialemne, han har bl.a. skrevet boken Under­world: The Mysterious Origins of Civilization (2003). I serien tas istidsteorien for gitt; teorien om jordskorpe­forskyvninger diskuteres dessverre ikke.

Undervannsby utenfor øyen Yonaguni (Japan)

4) Underground Aliens    (YouTube)

Av innholdet: Derinkuyu Underground City (Tyrkia); underjordisk ET-base ved Dulce (New Mexico); Cueva de los Tayos i Equador; Tahtzibichen Labyrinth Mayan Temple Complex (Yucatan, Mexico); Hollow Earth Theory.

Kommentar: Også dette er en meget bra episode. Om fantastiske huler og deres artefakter som vi hører svært lite om i media, fordi arkeologene vet at kunnskapen om disse ikke lar seg forene med det akademiske verdens­bildet.

5) Aliens and the Third Reich   (YouTube)

Av innholdet: Jim Marrs, Viktor Schauberger, Vril-samfunnet, The Bell.

Kommentar: Denne episoden er ikke så god, selv om emnet er meget interessant. Bare spørsmål og spekulasjoner; ingen svar.

6) Alien Technology    (YouTube)

Av innholdet: Audio-våpen; fallet av Jerikos murer; akustisk levitasjon; hvordan ble kjempemonolittene flyttet?; anti-gravitasjon…

7) Angels and aliens    (YouTube)

Av innholdet: Det hebraiske ordet malach som har blitt oversatt til “engel”, betyr ”budbringer”. Mange av dem som GT kalte for ”engler” var kjødelige vesener som både spiste og hadde sex. Hvem var de ”falne engler”? En ET-gruppe som gjorde opprør mot sine ledere? Om jetpack.

Kommentar: Ifølge Når vi går tilbake til den eldste kulturen, den sumeriske , symboliserte vinger aldri noe åndelig. Vinger på personer/guder symboliserte kun at de var astronauter eller var fører av et flyvefartøy. Det var først flere tusen år senere, som i kristendommen, at vinger ikke lenger hadde noe med den fysiske himmelen å gjøre, men symboliserte at vesenet var en (ikke-fysisk) ånd. De som intervjues i Ancient Aliens synes å fronte et naturalistisk verdensbilde, hvilket hindrer erkjennelsen av at i noen tilfeller kan budbringerne (malach) ha vært åndevesener.

Inanna var kjent som en erfaren pilot; vingene hun er påført symboliserer ikke noe åndelig.

8. Unexplained structures    (YouTube)

Av innholdet: Göbekli Tepe (12.000 år gammel megalittisk kultur i Sanliurfa, Tyrkia); Sacsayhuaman (Peru); Carnac-steinene (Frankrike); Carahunge (Armenia); Coral Castle (Florida).

Kommentarer: En bra episode. Göbekli Tepe-kulturen eksisterte altså på tidspunktet for den store globale kataklysmen (jordskorpeforskyvning?) assosiert med Noah-Synd­floden, megafaunaens plutselige utryddelse og Atlantis’ undergang. Steinene som utgjør murene i Sacsay­huaman passer så fint inntil hverandre at et apparat med intens hete som smelter stein må ha blitt brukt. Slik teknologi har vi ikke en gang i dag.

Sacsayhuaman

ZetaTalks kommentar til landskapshieroglyfene på Marshelder Island, New Jersey, gjelder trolig mange flere “landskapshieroglyfer” verden over. Dersom ZetaTalk her er korrekt, ble disse hieroglyfene ikke laget av jordmenneskene, og heller ikke for jordmenneskene. De ble laget av én generasjon av anunnakier før en jordskorpe­forskyvning til neste generasjon av anunnakier som ville komme til Jorden etter jordskorpeforskyvningen.

”As with the Nazca, Peru hieroglyphs, these designs in New Jersey were meant to be seen from the sky. The hieroglyphs in Peru are high desert and thus survived, while New Jersey has steadily lost elevation during past pole shifts. If the waters of the world were to recede, there would be many more such sites with hieroglyphs emerging. Their purpose was to guide the rocket ships that shuttled between Earth and the Annunaki home planet, Nibiru. The Annunaki would unload the gold that had been collected on Earth, refresh or replace the mining crews on Earth and load them up with supplies, and then wait on their home planet for the passage. All this had to be done ahead of the passage, as the outbound Nibiru (aka Planet X) takes off quickly after the actual passage, and the last weeks create too much turmoil for a shuttle to be in transit. Then the pole shift, and Earth’s geography would be altered, and then the long period before they would return again to collect more gold. There was no time to draw new maps. The various places on Earth, with their various hieroglyphs, would aid the returning shuttles next time around to understand what part of the globe they were flying over.” [Fra ZetaTalk Chat Q&A for October 16, 2010]

9) Alien devastations    (YouTube)

Av innholdet: Maya-kalenderen; Johannes åpenbaring. Har ET-grupper stått bak kata­klysmer fordi de gikk lei jordmennesket? Hvem fikk Noah hjelp av? Har romskip gjennom historien fungert som varslere av katastrofer? Om Nuremberg UFO battle (1561). Har geniene innen vitenskapen mottatt telepatisk inspirasjon fra ET-grupper? Tilfeller av moderne ”alien abduction”, med intervju av hypnoterapeuten David M. Jacobs.

Kommentar: Denne episoden er mer samtidsrettet. Det diskuteres ikke hvorvidt fortidens ET-grupper fortsatt er her, eller om helt andre ET-grupper med andre agendaer har overtatt.

10) Alien contacts    (YouTube)

Av innholdet: Episoden begynner og slutter med Rendlesham Forest incident (desember 1980, England), med intervjuer av to imvolverte personer: John Burroughs og Jim Penniston. Ellers diskuteres om det finnes både selviske og uselviske ET-grupper.

Kommentar: Denne episoden er tematisk rotete og forvirrende; den mangler plan og struktur. Giorgio A. Tsoukalos’ naturalistiske verdensbilde synes ikke alltid å være svaret på alt. Bibelvitenskapens innsikter om redaksjonsprosessen bak de forskjellige GT-bøkene har blitt ignorert i serien.

Statuette av person i romdrakt?

Avslutningsvis…

Hvordan kan vi ha noe gjenværende respekt for myndighetene, akademia, media og det offisielle verdensbildet etter å ha sett denne dokumentarserien? Som Nyhetsspeilet fastslår i Vårt Grunnsyn: Den vestlige kulturen er trippelforvirret.

Se også anmeldelsene av:

Sesong 1 (sendt april-mai 2010): 5 episoder á 90 minutter.

Sesong 2 (sendt okt.-des. 2010): 10 episoder á 45 minutter.

Sesong 3 (sendt aug.-nov. 2011): 16 episoder á 43-44 min.

Sesong 4 (sendt feb.-mai 2012): 10 episoder á 43-44 min.

Kilder og ressurser

*******************************************************

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

17 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
JohnnyWalker
JohnnyWalker
Abonnent
13 år siden

Smurfen skriver: “Nå skapte ikke Annunakiene oss alle ifølge våre kjære losjevenner, hybridrasen som de skapte var den hvite mann,”

Mener Smurfen å si at den hvite mann stammer fra Annunakiene, mens mørkhudete mennesker stammer fra apene?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  JohnnyWalker
13 år siden

Ser jeg ut som en satanisk losjebror Walker ?

Godt mulig du er en Ape, det skal ikke jeg kverulere på :)

Det er ingen av oss andre som stammer fra Apene i så tilfelle

Samtlige raser er kommet til jorden gjennom koloniseringer for flere hundretusner av år siden

Den mørkhudete rasen du kaller Aper ble kolonisert til jorden fra Kenturi-systemet :)

Allerede for 387.000 år siden begynte jorden og koloniseres men de første besøkende kan sporest hele 22 mill år tilbake

Jordens fjernhistorie

http://www.galactic-server.com/rune/jordfjs.html

Jordens Kolonisering fra Kosmos

http://www.galactic-server.com/rune/jordkol08.html

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Øverby skrivet at han bevist utelater all Zeta mens han derimot omfavner Martinus kosmologi

Kjenner du til årsaken til det Roffe ?

Enig med deg at han burde lagt mere vekt på Sitchins arbeid

Hva mener du foresten om jordens kolonisering og opphevet til de forskjellige raser :) ?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

TNX for svar :)

At Annunakiene bare var 3D når de kan reise i rommet med skip og bruke portaler finner jeg merklig
Sånn jeg ser det så er de på 4D eller 5D nivå

Nå har vi 4 forskjellige teorier her, vi er aper, gud skapte oss, Annunaki skapte oss, Zeta skapte oss
Ifølge Z.T så er Homo sapiens utslettet om kort tid så kanskje Martinius bommer litt når han sier at himmelskip kommer og redde en del av oss hver gang Apocalypsene grunnet Nibiru intreffer

Men hva da med diemsjonskifte og kan vi bli reinkarnert fra Homo Sapiens til Zeta Hybid ?

Artige tider vi lever i :)

JohnnyWalker
JohnnyWalker
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Hypotesen din om kolonisering fra rommet støttes i hvert fall ikke av genforskninga som viser at “vi alle” stammer fra en bestemt dame, bosatt på det Afrikanske kontinent. Hvordan kan dette ha seg, kjære losjebror? :-)

Jeg begynner å bli alvorlig redd for at vi alle er aper… :-(

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  JohnnyWalker
13 år siden

Følger du den Darwinistiske læreboka er det vel oppurtunt og søke støtte i at vi har utviklet oss gjennom millioner av år, til den menneskelige rase vi er idag. Har du noe å skjule, er det også passelig å komme opp med “funn” som kan underbygge denne teorien. Når vi imdlertid har så mye materiale som splintrer denne skolen, må vi søke alternative kilder. Som ikke er akspetert av den dogmatiske vitenskapelige arena. Michael Cremo er en arkeolog som kan være godt utg.pkt i så måte.
http://www.youtube.com/watch?v=7sGgaU08lUM
http://www.redicecreations.com/article.php?id=5891

ola
ola
Abonnent
Svar til  JohnnyWalker
13 år siden

Du tar vel feil der JohnnyWalker? Genforskninga på Mitochondrial Eve viser jo foreløpig at vi alle har mitochondrial DNA fra enten ei dame fra sør i Afrika, eller fra mange, men som alle ble født samme år, mnd og dag. De har jo ikke testet alle i hele verden da, men de som er testet foreløpig uavhengig av rase viser det. Og de vet jo ikke hvorfor hun plutselig var så utviklet i forhold til andre raser på jorden.
Mitochondrial DNA utvikler seg utrolig sakte og har ingenting med vanlig DNA eller RNA manipulering/mutasjoner å gjøre.

ola
ola
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

De linkene virket ikke smurfen.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ola
13 år siden

Det hender serveren til Rune ligger nede så vist du prøver senere så vil nok linkene virke UFO :)

Fint du slettet kommentaren Roffe, den var ikke slagsmål men var nok litt OT

Sorry… skal riste meg selv litt i ørene her he he

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

serie nr 4 er vel nærmest opp til en beskrivelse av en kataklysmisk fortid tenker jeg..og kan relateres til ett tidligere poskifte…hvor folk gikk bokstavelig talt under jorden..Hvorfor står Zeta Reticulan som undertekst, RK?

MortenB
MortenB
Abonnent
13 år siden

“Ancient Aliens” serien ser jeg på som svært “mainstrem” og jeg vil derfor tro at “godbitene” er sortert ut og de som er med der har nok måttet spise “kameler” for å få være med. Uansett kan det være OK for de som ikke har satt seg inn i noe av dette enda. Men jeg aner vel en viss undertone av manipulering til frykt og lave frekvenser i hodet. Jeg tror de aller fleste utenfor Jorda er positive og mange av dem passer på oss, spesielt i denne tiden. Derimot mener jeg at de mest negative faktisk allerede er på kloden vår, som Alfa Draconis, noen negative Orion folk og til slutt de Grå.

Er det forresten noen der ute som følger med på “V” serien ?
http://www.imdb.com/title/tt1307824/

« Forrige artikkel

Den Galaktiske Føderasjonens syn på jorden

Neste artikkel »

Nyhetsspeilets ET/V-artikler: et utvalg

17
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x