/

Ancient Aliens: Sesong 4

13.6K visninger
7 minutter lesetid
25

Dokumentarserien Ancient Aliens, sesong 4, har fra februar til mai 2012 sendt ti episoder. Kvaliteten varierende. Noe er nytt; mye er repetisjon fra tidligere sesonger. 

Introduksjon

Pr. mai 2012 har TV-kanalen History [tidligere: The History Channel] fullført fire sesonger med dokumentarserien Ancient Aliens. Serien presenterer overveldende evidens på at mennesket i fortiden hadde besøk av en eller flere humanoide ET-grupper. Hvilken betydning og innflytelse disse ET-humanoidene hadde på Homo sapiens, er det ulike meninger om. Sitchins tolkning av de sumeriske kileskrifter er at anunnakiene fra Nibiru fortalte sumererne at de selv hadde skapt Homo sapiens som en hybrid. Selv om Sitchins tolkning er riktig, betyr ikke det at anunnakiene nødvendigvis fortalte sannheten. De kan ha skrytt og løyet, og tatt æren for høyerestående ET-gruppers hybridprosjekter.

 

Dersom Homo sapiens er en hybrid skapt gjennom ett eller flere biogenetiske ingeniør­prosjekter, er det opplagt at ET-perspektivet på Homo sapiens – når det gjelder fortid, nåtid og fremtid – må være av primær betydning for de vitenskapelige, erkjennelsesmessige, esoteriske og filosofiske fagmiljøer. Disse fagmiljøene gjør seg i tiltagende grad irrelevante ved å fort­sette å ignorere ET-perspektivet på Homo sapiens.

 

Sesong 4

Episode 1 og 2 hadde premiere den 17. februar 2012. Den tiende episoden ble sendt den 4. mai 2012. Episodene er 43-44 minutter lange.

 

1) The Mayan Conspiracy    (YouTube)

Olmekerne, som grunnla Meso-Amerikas modersivilisasjon og som var forgjengerne til maya-kulturene, blir knapt nevnt i denne episoden. Men det var olmekerne som var opphavet til de mange og de store mysteriene i Meso-Amerika, som f.eks. nulltallet, Long Count-kalenderen, og dyrkelsen av den fjærkledde slangen Quetzalcoatl. Maya-kulturene bare overtok og laget sin ”maya-versjon” av disse mysteriene.

 

Ble Palenque-kongen Pakal den Store (603-683) avbildet i et romskip på hans sarkofaglokk (Wiki-artikkel: K’inich Janaab’ Pakal)? I så fall har dette romskipet ikke noe med anunnakiene å gjøre, og må ha tilhørt en annen ET-gruppe. Denne episoden er ikke så bra, og er i hovedsak repetisjon av stoff fra tidligere sesonger.

Inngraveringen på sarkofaglokket til Pakal den Store (603-683).

 

2) The Doomsday Prophecies   (YouTube)

Mer om Long Count-kalenderen og maya-kulturene. Episoden virker mer fordummende enn opplysende.

 

3) The Greys     (YouTube)

Helhetlig sett er denne episoden svært dårlig; den er mer forvirrende enn opplysende. Episoden henter erfaringer fra vidt ulike kontekster, og sauser disse sammen til en uspiselig lapskaus, med det evindelige spørsmålet ”Is it possible… ?” Episoden kan best beskrives som en mindfuck. Da vil jeg heller anbefale min egen artikkel: Zetaene: forbereder de Jordens nye æra med et hybridprogram?

 

I motsetning til hva som antydes i episoden, er verken zetaene eller anunnakiene reptiloide. Det finnes reptiloide ET-grupper, men det er en helt annen sak. Kim Carlsberg snakker kort om sine egne abductions fra 1988 og utover. I 1995 utga hun den illustrerte boken Beyond My Wildest Dreams: Diary of a UFO Abductee.

 

4) Aliens and Mega-Disasters     (YouTube)

Fremfor å diskutere forekomsten av astronomisk utløste jordskorpeforskyvninger, samt kata­klysmer i tiden rett før og etter disse (Velikovsky, ZetaTalk), blir det i episoden fremmet komplekse antydninger og argumenter for at ET-grupper står bak ”mega-naturkatastrofer”. Dette er en svært spekulativ episode der alskens spørsmål stilles, men hvor dem som intervjues ikke går i dybden av noe som helst.

 

Ifølge Japans Kyodo News Agency ble over 1000 UFO-observasjoner gjort i dagene etter jordskjelvet og tsunamien ved Tohoku den 11. mars 2011. Hva er implikasjonene av dette? Er ET’ene spesielt fasinert av slike katastrofer og menneskers reaksjoner på disse? Eller bruker ET’ene slike katastrofer til å sende oss telepatiske budskap?

 

5) The NASA Connection    (YouTube)

Denne episoden er i hovedsak basert på boken til Richard C. Hoagland og Mike Bara: Dark Mission: The Secret History of NASA (2. utg. 2009). [Se min bokanmeldelse (NyS, 2010)]. Mike Bara får mye taletid i episoden.

Bokomslaget til Hoagland & Bara: ”Dark Mission”.

 

I episoden presenteres noen av indikasjonene på at det er artefakter på Månen og Mars, hvilket NASA fremdeles benekter. Om astronauters filming av UFO’er ute i verdensrommet. Om NASAs opprinnelse, og dets plassering under Forsvarsdepartementet. Om NASAs forbindelse med frimureriet (kun Den skotske ritus!). I episoden er det mye løs assosiering rundt denne forbindelsen, hvor både Weishaupts Illuminati-orden og Egypts farao-æra trekkes inn. Om JFK som annonserte USAs mål om å sende en bemannet rakett til Månen, og som senere ønsket å forene USAs romfartsprogram med Sovjetunionens!

 

6) The Mystery of Puma Punku    (YouTube)

Denne episoden gir en grundig introduksjon til et enkelt lokalsted, Puma Punku, det mega­littiske ruinstedet som ligger noen hundre meter fra Tiahuanaco og Titicaca-sjøen. Mange er av den oppfatning at de ferdigbygde og nedrevne ”byggeklossene” på dette stedet er på linje med Khufu-pyramiden når det gjelder solid evidens på at høyteknologi på høyde med det mest moderne vi har idag, må ha blitt brukt. Da disse ruinene er flere tusen år eldre enn vår tidsregning, utelukker dette at arkitekten eller byggherrene var Homo sapiens. Logistikken alene ville ha vært en større bedrift selv i dag! Ingeniøren Christopher Dunn har skapt mini-modeller av byggeklossene. Dunn står for øvrig bak web-basen GizaPower.

 

 

Evidens presenteres for at de innfødte hadde kontakt med sumererne, som f.eks. Fuenta Magna-bollen (omtale av bollen).

Fuente Magna-bollen med sumeriske tegn.

 

7) Aliens and Bigfoot      (YouTube)

Det positive ved episoden er at den stiller de rette spørsmålene. 1) Hvorfor er Bigfoot umulig å fange, og nær-umulig å ha en næropplevelse med, til tross for solid evidens på at den eksisterer? 2) Hva ligger bak den påståtte forbindelsen mellom Bigfoot-observasjoner og UFO-observasjoner? Evidensen som ligger til grunn for disse to spørsmålene indikerer at noe faktisk er meget mystisk med Bigfoot, at noen aktive prinsipper eller mekanismer er tilstede som ikke gjelder for kjente primater som f.eks. gorillaen eller orangutangen.

 

Episoden er ikke like bra i måten den sauser sammen vidt forskjellige typer av hårete humano­ider som Bigfoot, yetien og almaen (Wiki: Bigfoot; Yeti; Almas). Episoden er på sitt verste når den prøver å skape forbindeler og likhetstrekk mellom disse hårete humanoidene og med:

  • nefilimene og kjempene (Goliat) i GT,
  • anunnakiene som ble beskrevet av sumererne,
  • Enkidu i Gilgamesj-eposet.

 

Zetaene forklarer i ZetaTalk-notatet Bigfoot (1995) at Bigfoot er en transplant som har blitt bragt til Jorden fra en annen planet, og således ikke er et produkt av evolusjonen på Jorden. Zetaene forklarer hvorfor de har blitt bragt hit, og hvilken okkult mekanisme som gjør at de er så umulige å fange og nær-umulige å komme innpå. For vitenskapelige studier, se de to web-basene The German Study Group of Sub-Human Primates og Alamas.

 

8. The da Vinci Conspiracy    (YouTube)

Om det italienske universalgeniet fra renessansen, Leonardo da Vinci (1452-1519). Hva var kilden til alle hans idéer? I episoden spekuleres det at han mottok opplæring (på det fysiske planet) av ET’er, men det er ingen direkte evidens for slike spekulasjoner. Når de som fremmer denne spekulasjonen så må gå via andre renessansemaleres malerier for å finne figurer som kan tolkes som romskip, blir forbindelsen mellom Leonardo og romskip enda mer spekulativ.

 

Episoden tar opp mysteriet om hvor Leonardo befant seg i årene 1476-77, og hva han da gjorde. Om mysteriet omkring Mona Lisa-portrettet som han arbeidet med i over 16 år. Mysteriet dreier seg ikke om hvilke hemmelighetsfulle innsikter den historiske Mona Lisa kan ha vært i besittelse av, men hva Leonardo prøvde å uttrykke via dette portrettet. Episoden tar også opp mysteriet med de ekstremt groteske ansiktene som Leonardo i en periode tegnet. Hva var inspirasjonskilden, og hva var formålet med å tegne dem? Episoden tar opp de mange malerier fra renessansetiden med figurer i himmelen som må kunne kalles UFO’er eller romskip. Se artikkelen Er kunsthistorien full av UFO-bilder? (NyS, 2010).

Renessanse-maleriet ”Madonna and Child with the Infant St. John”, med en UFO i bakgrunnen. Artist ukjent.

 

ET-grupper kan meget vel være kilden, i form av telepatisk overførte visjoner og budskap, til geniale mennesker, slik som episoden flere ganger antyder har vært tilfelle med Leonardo da Vinci. Men, og dette er et stort men, da beveger vi oss langt utenfor kompetansefeltet til Ancient Aliens-ekspertene.

 

9) The Time Travelers   (YouTube)

Episoden spekulerer omkring muligheten av at noen ET-besøkende kommer fra fremtiden, og at noen av disse til og med kan komme fra vår egen klodes fremtid. Er dette teknisk mulig gitt hvordan Kosmos er strukturert og fungerer? Hvilket åndelig, etisk og teknisk utviklingsnivå må man nå før Kosmos tillater reiser bakover i tiden? Hvilke lover og begrensninger er de som tillates tidsreiser underlagt? Er det tilstrekkelig å kunne reise hurtigere enn lyset for å kunne reise bakover i tid?

 

Personene som uttaler viser stor respekt for Einsteins SR og GR. Om Nazi-Tysklands eksperi­menter med ”Die Glocke” (Wiki: Die Glocke). Var dette et forsøk på en tidsmaskin? Om tibetanernes Kalachakra (Wiki: Kalachakra). Spekulasjoner om hva slags ET-kontakter Anasazi-folket i Chaco Canyon, New Mexico, har hatt (The Anasazi Pueblos). Om diverse myter fra forskjellige deler av verden som forteller om personer som har blitt tatt bort fra Jorden for en stund og som så har kommet tilbake flere århundreder senere. Generelt en dårlig episode.

 

10) Aliens and Dinosaurs    (YouTube)

Denne episoden diskuterer bl.a. om det har vært interaksjon mellom dinosaurer og mennesker. Dette har jeg selv presentert evidens for i artikkelen Dinosaurer og mennesker i interaksjon (NyS, 2010). Vitenskapen erkjente først dinosaurenes tidligere eksistens ved midten av 1800-tallet. Artikkelen presenterer eksempler på avbildninger og figuriner fra lenge før 1800-tallet av mange slekter av utvetydige dino­saurer. Implikasjonen er at mennesker og mange arter av dinosaurer levde samtidig.

 

Episodens ”Is it possible”-spørsmål om hvilken rolle ET-grupper kan ha spilt ang. dino­saurenes eksistens og avslutning på Jorden, er bare spekulasjoner uten den minste evidens.

Særlig i Sør-Amerika er det mange avbildninger fra før 1800-tallet av dinosaurer.

 

Se også anmeldelsene av:

Sesong 1 (sendt april-mai 2010): 5 episoder á 90 minutter.

Sesong 2 (sendt okt.-des. 2010): 10 episoder á 45 minutter.

Sesong 3 (sendt aug.-nov. 2011): 16 episoder á 43-44 min.

Sesong 4 (sendt feb.-mai 2012): 10 episoder á 43-44 min.

 

Kilder og ressurser

 

**************************************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

25 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Prediction
Prediction
Anonym
2 år siden

“YOU HAVE POWER NOW. DON’T GIVE IT AWAY.” PASTOR ARTUR PAWLOWSKI

https://brandnewtube.com/v/iRjZRM

kjemisk
kjemisk
Abonnent
8 år siden

Kode 8 i bruk:
Verifiser opplysning SA, 3-7
Noen som har fått deklinasjon? Hvis så legg inn?
Noen som har mer ?

Remi
Remi
Abonnent
9 år siden

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Ancient Aliens – hva er det – se HELE denne videoen, slik at du kan forstå hele sammenhengen. http://www.youtube.com/watch?v=tVESrs4K1hM

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

De som tok seg tid til å se denne videoen vil mest sannsynlig vite mer – her er en like interessant sak om samme tema:

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
11 år siden

RIP Philip Coppens
(25/1 1971 – 30/12 2012)
Alt for ung, så lovende og med alt for mye ugjort.
Respekt

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
11 år siden

For de interesserte – sesong 5 er i gang.
Foreløpig utkomne episoder:

Episode 1: Secrets of the pyramids
Episode 2: Aliens and cover ups

Har fremdeles ikke sett disse selv, men de er på vei til Mac`n nå og yes – dette ser jeg frem til. : )

Storm
Storm
Abonnent
11 år siden

Småfolket, nisser, de underjordiske, nøkken etc, er det noen sammenheng med
ailiens?
2Peters brev 2 :9 4 For Gud skånte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt i mørke huler inntil dommen.

Mørkets huler? har hørt om historier feks, tunnelarbeidere har truffet på merkelige menneske/reptil hybrid lign, med hale osv.
Har disse arbeiderne kommet for nær mørkets huler?
Noen som vet noe om dette?
Det er bare så intresant..))

Lefor
Lefor
Abonnent
Svar til  Storm
11 år siden

Traff på en slik skjeggete nisse i fjor, rundt 24 desember var det vel. Selsom opplevelse!

Remi
Remi
Abonnent
Svar til  Storm
9 år siden

Ja vi har et av vitnene her.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Jeg sier det igjen: Ancient alien serien er snedig. På godt og vondt.
Den gir mange ledetråder, men de aller fleste av dem leder ingensteds hen.
For det endelige svar på kreasjonismen får man ei. Hvem skapte mennesket, og hvor kommer vi fra?
I episode 1 av 15 hevder C. Scott Littleton, PHD- prof. Emeritus of Anthropology, Occidental College (du verden) at Christoffer Columbus noterte i sin loggbok, et glødende lys som for opp av havet, og fløy videre opp i atmosfæren.

I begynnelsen av denne episoden blir det stilt spørsmål ved hva Thomas Jefferson, Christoffer Colombus, eller alle korsfarerne hadde til felles.
Svaret var: De “så” ET`s. Og stort mer ble det ikke sagt om den saken.
En kan jo lure litt. For det første var hverken herrene Jefferson, Colombus, eller de tapre tempelridderne mors beste barn. For det andre, så ser det jammen ut
til at samtlige av dem støttet den samme agenda. Nemlig “en ny verden”.
Hva nå enn det skal innebære. Uansett er det interessant, denne fremstilling av historiens verste bøller, som “så” ET`s (Fikk de støtte og artilleri i tillegg?)Det som også er interessant, er hvordan det i episode 1 av ancient aliens, vises et par sekunders glimt av en animert “alien the grey”, med ovale øyne.
I det hele tatt sies det svært lite om disse gråhodene med ovale øyne.

Og uten å ha sjekket opp produsenter, narratorer, eller journalister i denne serien, får jeg en følelse av “ugler i mosen”.
Når det gjelder menneskets hittil forståelse av sitt opphav, sin identitet, og hvor vi kommer fra, så later det til at dette spørsmålet er uløst. Riktignok for den bedre halvdel av mennesket. Den mørkere halvdel vet dette så utmerket godt, skulle en tro.

Når det gjelder disse UFO- ekspertene, og som har tjent millioner på sine bøker, så er jeg svært kritisk til Sitchin`s bøker. Og her er noe av grunnen til det:

http://www.sitchiniswrong.com/

Og på denne siden kan man lese interessant kritikk mot Sitchin, denne hyggelige bestefaren. Som muligvis kan sees fra et noe annet perspektiv. Slik som her:

http://www.youtube.com/watch?v=A9_Dr2wM9zc

Men uten å konkludere, hverken med at Sithcin er en forfalsker, eller at ancient aliens serien er en forfalskning , så finner jeg følgende intervju med Erik Von Daniken interessant. Daniken sier hardnakket at både vitenskap og eliten lyver konsekvent om aliens. Ved tidslinje 07:11 sier Daniken hva han tror, etter lang tids research på fenomenet Extra Terrestrials. Han er helt overbevist om at “reddende” extra terrestrials vil komme tilbake, men er usikker i forhold til Maya- kalenderen, og nøyaktig tidspunkt. Og på kongruent og entusiastisk måte, kaller han det: “Shock of the gods”, på sitt tysk gebrokkent engelsk. Og det kan jo hende at Daniken er både ærlig og snill. Men at Ancient Aliens produksjonen har misbrukt ham noe. Her er intervjuet:

Og når det gjelder denne fantastiske UFO- disclosure, som både NASA, Vatikanet, og alskens forfalskere er så opptatt av, så kan det jo hende at det hele dreier seg om en rase iblant oss. Og denne rase er muligvis like grå, triste, og leie, som de alltid har vært. Og for n`te gang, lenkes det til et par filmer, som visstnok er blitt laget av en amatør. Det ligger da veldig i kortene? “The greys” samarbeider med Illuminatus? Muligvis er Illuminati bare en fasade, for å skjule de som egentlig sitter med makten. Og ikke over oss, men under oss: Ta godt imot, våre alles kjære: “The greys”:

http://4.bp.blogspot.com/_g8zHwKA_qBY/S9q9QawmT7I/AAAAAAAABjA/ydPpKuGvMVo/s1600/GreyAlien.jpg

Og snurr filmer (det advares mot overdramatisk musikk). I første film ser vi et intervju med en person, som virker så voldsomt bekymret over en “encounter” med aliens, en “viss tid”. Intervjuet stammer fra 1980. Han snakker om tapere, og vinnere, og at menneskeheten vil forsvinne. Flere blodhunder som aner en liten hvit løgn, i hans mimikk? Og hvorfor har ikke denne “encounter” funnet sted tidligere, i menneskehetens historie? Hvorfor akkurat i 2012? Det er nok heller snakk om at “The Creator”, muligvis en fellesbetegnelse på “de” som egentlig skapte oss i sitt bilde, kommer tilbake. Men spørsmålet er: Å angripe den velbefestede planeten Jorden, og å knuse det massive forsvaret som finnes, krever en styrke og infrastruktur som er noget mer heftig, en det yankees brukte, ved invasjonen i Normandie. Mennesker trenger hangarskip og krigsskip for å bringe sine styrker over lengre strekninger. Hva med en annen rase, fra rommet?
Med deres altomfattende angrepsstyrker, og som må reise temmelig langt: Er deres “hangarskip” en planet? Niburu? Det må da være litt av en jobb, å gjenta denne invasjonen, hver bidige gang, deres planet innrettes med Jorden? Etter hvert 3600. år, ifølge Sitchin? Det sier kanskje noe om alle disse idiotene på vår klode, som aldri klarer å få nok av sine kruttlapp- pistoler. Hvert 3600 år, er det på`n igjen. Blir “Messiah” aldri møkklei dette surret? :-)

Snurr film:

http://www.youtube.com/watch?v=O0WcuBOXkzQ

World of the wars?

http://www.youtube.com/watch?v=YX9pxxRN598

Heftig tid vi lever i.
Og heftig blir det sannsynligvis for alle de nyttige idioter som er blitt lovet sikkerhet nede i de påståtte underjordiske byer.

For hva sier “profetiene”, selve historien, som ble skrevet, før historien ble til?

“I will make the heavens tremble, and the Earth will shake from its place,” God warns in Isaiah. “Men will flee to caves in the rocks and to holes in the ground from dread of the Lord when he rises to shake the Earth.”
And hidden in the last verse of the original Bible, the words that close the story the Bible says God dictated to Moses on Mount Sinai, is the same warning:
“To annihilate, totally destroy, he hurled a violent force, and for everyone the great terror: fire, earthquake.”
Og dett var dett. Bare teorier og spekulasjoner alt sammen.
:-)

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Det blir mye att og fram, når man søker etter “sannhet”. Og i en av episodene i AA nevnes det guden Zeus, som en supercool extra terrestrial, og som hadde ett eller annet våpen i hendene. Mye likt guden Thor, i norrøn mytologi. That`s it, and that`s that? Synes utsagnene til disse gutta i denne serien virker syltynne. Hva er deres ekspertise egentlig bygget på? New age fjas?
Det er åpenbart at eliten vet nøyaktig hva som har skjedd i forhold til alle disse ancient- secretes. Og selvsagt vil de ikke at sannheten komme frem.

(forøvrig er det vel liten tvil om at både Zeus og Thor er èn og samme “gud”: Selveste luringen sjøl.
http://1minionsopinion.wordpress.com/2008/10/06/nephilim-stargates-zeus-lucifer-and-gaia/
Med dèt sies det ikke et pip om.

Da får jeg inntrykk av at hele AA serien er en kjempehoax, og at eliten febrilsk har forsøkt å narre oss til å tro på aliens.
I stedet for å lese Bibelen (og det står ingenting i Bibelen om å hverken digge, eller forgude UFO`s)

Hvorfor har underholdningsindustrien laget så ufattelig mange filmer, dokumentarer og serier om Aliens og extra terrestrials?
La meg gjette:
Det er for at mennesker skal holde lankene laaangt unna Bibelen og den kristne tro. Fali det!
Denne filmen er jo basert på satanisme :-)

(aliens the greys) Eller: Twats of the year 2012!

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Dette er mulig en ny vinkling på tema og din research…
Emerald 1 UFO Commander

Emerald 2 UFO
http://www.youtube.com/watch?v=nSH0ENv9l-A&feature=plcp

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Jeg har på nytt pløyd igjennom 15 episoder av ancient aliens. Hele veien har jeg hatt en vond smak i munnen. En anelse smak av “populisme”, eller “manipulated info”. Tesene rundt de ulike ancient societys er interessante, men følelsen av at The History Channel er nok et propaganda verktøy for eliten, er tilstede. Illuminati har verdenskontroll på så og si alt av media, og jeg kan ikke skjønne at noe så velkjent som History Channel skulle være unntaket. HC sier jo ikke et pip om Illuminati? Ellers hadde vel ikke HC eksistert overhodet?

Illuminati Archives_ History Channel Exposed:
http://www.illuminatiarchives.org/entertainment/illuminati-history-channel-exposed/
(skru av musikken, så blir det lettere)

I ancient aliens serien belyses også Anunnakis, og teoriene til Sitchin som sterke. Idèen om at en super- extra terrestrial insiminerte sæd i jomfru Maria bekreftes også. Adam og Eva.

Jeg har en sterk følelse av at Zecharia Sitchin var freemason, og at resten av produksjonen med ancient aliens er masonic.
Villedning, m.a.o.

Hvis jeg ikke tar helt feil, nevnes det ikke stort om Atlantis, og Pleiadians? Hvis teorien rundt Pleiadians ikke er så helt på jordet, hva da med religionen som sier at Jesus Kristus er Gud´s sønn, og at det er KUN gjennom Jesus Kristus (tilgivelse og kjærlighet) at man vil finne veien til Gud? Da kan jo dette bære villedning også?

Og hvis teorien med Atlantis er sann, er da Bibelkoden riktig/sann?

Det står da intet om Atlantis, eller extra terrestrials i bibelen?
Og Bibelen er i sannhet ytterst streng, når det gjelder spirituell ascension/oppstigning. Så streng, at mange muligvis ender med pinsel, og ikke salvation.

Jeg lenker til Illuminati Secrecy. Her vil b.l.a CIA agenten Benjamin Fullford, og en annen” insider” kritisere religion og kristendom, slik mange muligvis har gått fem på. De mener at den store hemmeligheten til Illuminati er den 14 000 år gamle Atlantis og dets sivilisasjon, og hva dette har å si for menneskets forståelse av sin egen identitet/opprinnelse. Fra tidslinje 09:45:
http://www.youtube.com/watch?v=WrmGxwGrB9A

Hvorvidt disse to herremenn kan stoles på som troverdige, kan vel betviles. Likevel bør man nok i disse spennende tider, der kreasjonisme, og med brennende teorier rundt aliens/ET`s i søkeres nysgjerrighet, være ytterst skeptisk. Og ikke minst åpen. Både teoretisk, og spirituelt.

:-)

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Det er selvsagt denne norske nettbutikken som sørger for at vi nå kan oppleve avkommet til “ancient aliens”, i form av luftballonger som egentlig bare er juks, og fylles med luft:
http://www.coolstuff.no/Solar-Airship

For andre som søker på youtube, etter: “UFO Soderkoping”, kan man få litt mer info om luftballonger, og annet skrot på himmelvelvet:
http://www.youtube.com/watch?v=aNj9mbQztHI

False flag “ancient aliens”?
Bare å ringe til NRK eller norsk romsenter, så får man straks avkreftet dette tullballet.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Vel, dette innlegget er nok dessverre en avsporing. Siden “Ancient aliens sesong 4” ligger på forsiden av Nyhetsspeilet, tenkte jeg det likevel var størst sannsynlighet for at så mange som mulig kunne kikke litt på dette. Vi er jo nå i litt av en sesong for “aliens”, og vi får kanskje nummerere dette sensasjonelle nyhetsoppslaget fra NRK, fra 4 til 2012. Det har jo gått lang tid siden episode 4. Skulle jeg tro?

Dette har med Area 51 å gjøre. Jeg finner det sensasjonelt at NRK i dagens artikkel belyser ørlite grann av “noe” som potensielt kan ha med ancient aliens å gjøre:
http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8233972

Jeg anser dette som propaganda, men en interessant artikkel er det.
Det spørs om ikke “ancient aliens” snart vil vise seg å bli “modern visitors”, og
at de ikke vil bry seg om nyhetene på NRK, slik den mer konservative andel av eliten i Norge kanskje gjør? Alle har jo rett til å fokusere på det som opptar en mest, og å finne informasjon som passer med ens egne preferanser?

Slik som velkjente 9 episoder med b.l.a Erich Von Daniken
http://www.youtube.com/watch?v=8LeHm3yVrSg

Det kostet ikke mange kalorier å lenke til disse. Hvorfor gjorde ikke NRK dette? Redd for at folk skal begynne å søke?
“pussig” at NRK heller ikke opplyser om Nasa`s operation paperclip, eller noe som helst av den omfattende research som ligger tilgjengelig om aliens fra fordums tider.

Hva sier bestemor når hennes sønnesønn kommer løpende inn i stua i 2012, og sier: “Bestemor, vi har fått besøk fra rommet”.
Hun sier: “Slutt og tull, NRK sier at slikt bare er oppspinn”.

Selv om NRK muligvis ikke eksisterer lenger, noe frem i tid.

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
11 år siden

Hørte forresten nylig et intervju med Tsoukalos på Coast to Coast AM. Sesong 4 består av totalt 16 episoder, og AA er også antatt for en 5. sesong. : )

Bange Anelser
Abonnent
12 år siden

Bra oppsummering, Rolf Kenneth. Du skriver om interessante tema, og jeg er stort sett enig i dine vurderinger. :)
Ancient Aliens-serien er utvilsomt blant de beste og viktigste dokumentarserier som noengang er produsert.
Den har ‘vekket’ millioner av mennesker, og vil fortsette å gjøre det i fremtiden også.
I sesong 4 virker det som om de har gått litt tomme for ideèr, og tematikken begynner å bli svakere. Men det skulle kanskje bare mangle, så mange gode episoder som er produsert totalt. Spesielt i de første sesongene.
Håper de tør å gå løs på bibelen, gjerne gå gjennom hele GT med utenomjordiske øyne. Det er der det kraftigste sprengstoffet ligger.

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
12 år siden

Jeg er helt enig i at sesong 4 har vært en liten nedtur. Dessverre, for jeg er særdeles interessert i emnet, og følger Tsoukalos, Childress etc med stort engasjement. Virker på et vis som om de produksjonsmessig har gått litt tomme. Nå skal det være sagt at episoden om Puma Punku er såpass god at den nærmest på egenhånd rettferdiggjør hele sesongen. : )

Håper på et sterkere gjensyn når AA er tilbake etter pausen, og drister meg til å håpe på en utredning av Toth = Enok?

Omega
Omega
Abonnent
12 år siden

Rettelse: Bokstaven/symbolet X, som går igjen i svært mange Hollywood filmer, og i Illuminatets symbolikk: Både i chemtrails, og i ulike produkter, prosjekter, etc. etc, kan man lese litt om her:

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica11.htm

Når det gjelder bigfoot, og eller svært mange andre skapninger som eksisterer (muligvis eksisterer) på denne fantastiske Planeten; Ta nå en kikk på disse bildene, og reflekter over om det var “Darwin”, eller “noen andre” som førte disse med seg til Jorden:
http://www.youtube.com/watch?v=Gh_xY_GjkMs&feature=related

Som satanisten James Cameron og idiot- selskapet Nasjonalt Geografisk Illustrert Propaganda og Løgn sikkert har lyst til å “gjøre noe med”:

Hvilket kan gi assosiasjoner til filmen Abyss og Atlantis.

Milde himmel, så mye denne sekta har holdt hemmelig for menneskeheten. Kanskje sekta nå er livredde, fordi det er “annet hold” som holder på visse hemmeligheter, ang. hvordan skrulle- sekta skal knekkes? Det er ikke lenger plass til skrullerier på denne Jorden!

Jostein Wold
Abonnent
12 år siden

Rolf: Har sett på dem, har selv Forbidden Arch. Men må innrømme, jeg til nå ikke har sett solide, overbevisende materiale som er ubestridelig, og som i de aller fleste kretser, det være vitenskapelige/konspiratoriske vil være enighet om…dette er om muligens umulig kanskje, da det nok blir holdt mye informasjon hemmelig.
Ufofenomenet har jeg selv opplevd 2 ganger, på veldig nært hold, så ikke kjent jordisk teknologi eller utenomjordisk, det var intense oplevelser. Jeg har et åpent syn på BigFoot, og innrømmer det finnes mye materiale rundt dette, men jeg venter enda på å se/finne prikken over i`en :)

Jostein Wold
Abonnent
12 år siden

Ang no. 7 Aliens and Bigfoot ; Hvor er de solide bevis ang BigFoot? Kan du vise meg linker til dem ?
Vennligst ikke link til noe som Zetatalk sier, de er for meg totalt uaktuelle som en seriøs formidler av noe som helst info.

Omega
Omega
Abonnent
12 år siden

Sier igjen takk til Rolf Kenneth Myre for denne artikkelen. Interessant!

Jeg har pløyd igjennom disse filmene, og får et inntrykk av en smule populistisk produksjon (The Greys). Det lukter ikke 1. klasses av denne, men du verden, for 2. klasses :-)

I forhold til mine egne tidligere “tapre trosbekjennelser” her inne (bare vås alt sammen), så må jeg saktens si meg enig i useless2, som skrev: “våre evner i stor utstrekning er begrenset av våre egen forestillingsevner”.

Et noe enkelt eksempel på dette: Mange mennesker omtaler andre de har møtt, som karismatiske, som hyggelige, eller trivelige.
Uten å ha kjennskap til hvilken “dimensjon” mennesket de har møtt, befinner seg i, og uten å ha kjennskap til esoterisme. Som man ikke lærer mye om i kjærka, eller i grunnskolen (av mystiske årsaker). Det, eller de mennesker de omtaler som “hyggelige”, kan godt være opptatte av/snakke om totalt uinteressante ting, men likevel fungere som en “sosial magnet”.

Dette har vel heller noe med de respektive menneskers positive energi å gjøre, enn noe annet. Som bevisst kan brukes både i negativ, eller positiv forstand, av de som er “opplyste”.

Man kan be et annet menneske om å gjøre noe, og likevel risikere at det aldri blir gjort, hvis man er “negativt ladet”.
Man kan få andre mennesker til å gjøre nesten hva som helst, hvis man er “positivt ladet”.

Som den elitistiske strengteoretiker Michio Kaku sier:
Tenk hvor lett det ville være for potensielt liv der ute å hjelpe menneskeheten, hvis de ikke var så “negativt ladet”, men at de faktisk alle forsto hvor vidunderlig/viktig det er, å sammen bringe hverandre opp til nye høyder/dimensjoner.

Selv om han sier det på en litt annen måte. Hvilken frimurerer grad han potensielt kan ha, kan man spekulere i. At han kan fremstå som karismatisk, og kjenner godt til betydningen av dette, kan man også spekulere i.
(Lenket til her på NyS til det kjedsommelige). Likevel en overbevisende mann, både artikulert, og klar i sin tale. En behagelig mann å ha med å gjøre, sikkert i mange sammenhenger. Uansett agenda.
http://www.youtube.com/watch?v=5iKS9qXSZT4

useless2
useless2
Abonnent
12 år siden

De apokryfe bøkene av Enok forteller i detalj hva som skjedde. Hvorfor ikke lese hva en som opplevde de falne engler har å si. Det du kaller annunakier var jo nettopp disse falne engler

« Forrige artikkel

Var solformørkelsen 21. mai begynnelsen på slutten?

Neste artikkel »

Fremragende internasjonale UFO-forskere til Norge i høst

25
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x