Planeten Erra: Natur og kultur

6.5K visninger
13 minutter lesetid
13

Dette er en uhøytidelig artikkel der diverse informasjon om naturen og kulturen på planeten Erra presenteres. Slik informasjon kan inspirerere og ha visjonær kraft, og plutselig kan ny interessant informasjon dukke opp som legger en ny bit til et puslespill­bilde som er under utvikling.

Innledning

Erra skal være en av planetene som går i bane rundt stjernen Taygeta, som er et medlem av stjernehopen Pleiadene (Wiki: Taygeta). Pleiadene ligger ca. 440 lysår fra Jorden. De fleste eldre kulturer på Jorden har hatt et svært spesielt forhold til Pleiadene. Det er bl.a. ti ganger så mange referanser til Pleiadene som til nummer to på listen over konstellasjoner som fortidens kulturer har interessert seg for, Orion.

 

I denne artikkelen presenteres forskjellig kanalisert og telepatisk mottatt informasjon om forholdene på planeten Erra, samt informasjon fra personer som hevder å ha besøkt Erra både via romskip og via astralreiser.

 

Kanalisert informasjon har ingen autoritet i seg selv, og bør bare tillegges verdi i den grad personen som kanaliserer kan vise til en liste over tidligere kanalisert informasjon som har latt seg bekrefte på uavhengig vis. I hvilken grad det siste kritieret er oppfylt, må bli opp til hver og en å avgjøre. Denne artikkelen har nok ingen dokumentarisk verdi hva ”harde bevis” angår,  men kan kanskje fungere som en bit i et kommende puslespillbilde?

 

Bildene som har blitt tatt inn i denne artikkelen er ment å illustrere teksten. Da bildene er fra Jorden, bør leserne være oppmerksomme på den mulighet at bildene kan være mer villedende og misvisende en veiledende ang. de faktiske forholdene på Erra. Bildene bør derfor ikke tillegges noen betydning utover det å skulle stimulere fantasien i en omtrentlig retning. 

 

Informasjon fra Meier fra 1975-77

Forholdet mellom Billy Meier og Erra-gruppen har blitt beskrevet i min artikkel Billy Meier og Erra-gruppen (2013), og gjentas ikke her. Vi fokuserer her primært på den informasjon som Meier formidlet i perioden 1975-77, ikke senere informasjon da denne er langt mer tvilsom i karakter. Dermed begrenser vi oss til den informasjon som presenteres fra Kontaktrapport #001 (datert 28. januar 1975) til Kontaktrapport #085 (datert 15. september 1977). For liste over alle kontaktrapporter, se The Pleiadian/Plejaren Contact Reports. Guido Moosbrugger har i kapittel 2 av sin bok And Still They Fly! (utg. 2, 2004) gitt et fint sammen­drag av den totale informasjon som Meier har gitt om forholdene på Erra.

 

Erra-kvinnen Semjase hevdet i det første fysiske kontaktmøtet med Meier, i januar 1975, at Erra ligger i stjernehopen Pleiadene. Under kontaktmøte nr. 52, den 17. mai 1976, fortalte Semjase at Erra går i bane sammen med ti andre planeter rundt stjernen Taygeta, som er en av de syv lyssterke stjernene som har fått navn etter de syv søstrene i gresk mytologi. Tre av de andre planetene skal også være bebodd av humanoider.

 

Erra beskrives nærmest som en tvilling til Jorden: Samme størrelse, tetthet, gravitasjon, inklinasjon og unnslipnings­hastighet, samt samme avstand til stjernen i sentrum og samme lengde på året. Deres atmosfære er imidlertid merkbar forskjellig fra vår i forholdet mellom oksygen og nitrogen. Jorden har 20,9 % oksygen og 78,1 % nitrogen; Erra har 32,4 % oksygen og 67,3 % nitrogen. 

 

Pleiadene
Pleiadene

 

Erra skal ha en befolkning på ca. 500 millioner. De tillater ikke at dette tallet overstiges. Ingen får lov å ha flere enn tre barn pr. familie. Billy Meier skal selv ha besøkt Erra tre ganger, og ble da fortalt at 529 millioner mennesker burde være den øvre grense for verdens­befolkningen på Jorden. Menneskene på Erra er anatomisk så lik oss at bare noen detaljer ved øret skiller. Meier forklarte denne likheten med et felles historisk opphav, men det opphavet må i så fall være så langt tilbake i tid at man burde forvente store anatomiske og fysiologiske forskjeller. Gjennomsnittlig levealder er 1000 år. De spiser kjøtt, men kjøttet er fra dyrkede cellekulturer, ikke fra slakt. De unngår organ­transplantasjoner, og råder oss til det samme. 

 

Zetaene kommenterer

Zetaene har naturligvis også noe å si om saken. Vi begynner med ZetaTalk-notatet Pleiadeans (1995): 

“Noe fra Pleiade-genomet ble brukt i menneskehetens fortid, under tidligere genetiske ingeniør­faser. Pleiade-folket føler at de er spesielt flinke til å kommunisere den uselvisk orienterte livsfilosofi til mennesker pga. disse genetiske forbindelsene, og har skapt denne rollen for dem selv. Dette er en verdig og tidskonsumerende oppgave, og som de med stor hengivenhet legger ned mye arbeid i. De er svært aktive. De kommer ofte i kontakt med mennesker og kommuniserer, og de er svært sosiale. Dette i motsetning til noen besøkende ET-grupper som f.eks. er mer praktiske og fokusert på infrastruktur, og som man aldri hører om når det gjelder sosiale introduksjoner, men som er langt mer innflytelsesrike og som er her i større antall. Pleiade-folket utgjør en bitteliten andel av det totale antall besøkende nå for tiden, under 0,5 %.” 

 

Fra ZetaTalk-notatet Human Lookalikes (1996) siterer vi det andre avsnittet: 

“Det nevnes ofte at Pleiade-folket ligner svært mye på mennesker, hvilket også gjelder [de to ET-gruppene] De nordiske og dem fra Sirius. Mens likhetene umiddelbart imponerer mennesker som har kontakt med disse humanoidene, er der forskjeller som ville stikke seg ut dersom de skulle bosette seg i naboskapet. Deres spisevaner er det første som ville ha blitt lagt merke til. Mens genetisk ingeniørkunst av humanoidene resulterte i lignende utseender, skilte de verdener som disse humanoidene måtte tilpasse seg svært fra hverandre. De nordiske spiser lite, da de har lært å tilpasse seg magre tider på deres verden. Med utgangspunkt i hva mennesker betrakter som et måltid mat, ville en nordisk fremstå som en som bare pirker i maten. På samme måte som Men-In-Black er under stress når de eksponeres for Solens stråler, har hominoide livsformer fra bleke soler, slike som oss, problemer med soler i mediumstørrelsen slik som deres. Dette gjelder også for Pleiade-folket og De nordiske, som ikke bare ville bli solbrent, men som i tillegg ville utvikle symptomer for stråleforgiftning.” 

 

Informasjon fra Kilde A

Kilde A har siden 1990-tallet og frem til i dag mottatt mye kanalisert informasjon, og Erra har spesiell interesse da A betrakter denne som sitt eget opphav. Teksten nedenfor er en redigering av A’s egen redigering av flere av sine kanaliseringsnotater. A har gitt sin godkjennelse til at dette stoffet almengjøres her; det er ikke publisert noe annet sted. Bildene er valgt av undertegnende, med A’s godkjennelse.

 

Naturen

A nevner at Erra har flere høyere frekvensplan enn det fysiske, men her holder vi oss til det fysiske frekvensplanet. Klodens overflate består av kontinenter og to hav. Topografien er variert med fjellkjeder og slette­landskaper. I tillegg finnes skogkledde landskaper med middels høye avrundete åser, med sjøer av ferskvann her og der. 

Fra New Zealand
Fra New Zealand

 

De små brune humanoidene

Erra har også en annen humanoid rase til på planeten. Dette er en liten rase som er ca. 1,10 meter høy, og som er dekket av brun korthåret pels. De har store runde hoder og gule katte­lignende øyne. De har små ører på siden av hodet. De små brune humanoidene lever i huler i Erras store skoger, og  de lever for det meste av energi de tar rett fra atmosfæren. De spiser også litt frukt. Disse vesenene har ikke ytre teknologi, og kan derfor virke primitive.

 

Denne rasens eksistens har ikke Semjase fortalt om til Meier. De vitenskapelig anlagte Erranerne betrakter denne rasen som mindre utviklet enn dem selv. I virkeligheten er det ikke slik. Denne rasen har en helt annen type bevissthet som de andre ikke forstår. Den vanlige Erraner forstår disse vesener bedre. De er mye mer clairvoyante enn Erranerne, og kan fortelle om opplevelser de har på andre frekvensplan enn dem Erranernes vitenskap har utforsket. De vitenskapelige Erranerne avviser derfor det disse forteller som oppdiktede historier uten rot i virkeligheten. Den vanlige Erraner synes derimot at disse historiene er morsomme og spenn­ende, og inviterer derfor ofte disse vesenene hjem til seg, hvor de er meget populære blant Erranske barn.

 

De blonde humanoidene

De blonde humanoidene er medlem av en galaktisk føderasjon, og får derfor ofte besøk fra andre planeter. De har lys hudfarge med langt lyst hår, og er mellom 1,50 og 1,80 meter høye. De kommuniserer seg imellom primært telepatisk, men kan bruke talespråk. De er kjærlige av natur, og kan ikke forstå følelser som egoisme, eiertrang, intern maktkamp i grupper osv. De fleste er utelukkende vegetarianere som spiser frukt, men det finnes små grupper som spiser kjøtt i form av en liten kanin som de holder. 

Den norske kvinnen Maren-I., født 1985, har ifølge Kilde A hatt sin forrige inkarnasjon på Erra.

 

Kultur

På Erra finnes ikke store byer, men tettsteder tilknyttet praktfulle opparbeidede parkanlegg med blomster i alle farger. 

Fra South Bank Arbour, Brisbane.
Fra South Bank Arbour, Brisbane.

 

Husene på Erra har alltid avrundete former, og er integrert med naturen. Stuen til de fleste privathus ser ut som en halv såpeboble på bakken hvor en kan se ut men ikke inn. Den ungarsksfødte franskboende arkitetekten Antti Lovag er internasjonalt kjent for sine boblehus og ovale innredninger, som kan gi en idé om den karakteristiske arkitekturen og interiør­designen på Erra. 

 Lovag-1

 Lovag-2

Oval arkitektur og interiør fra arkitekten Antti Lovag.
Oval arkitektur og interiør fra arkitekten Antti Lovag.

Deres hjem er ikke utstyrt med TV i vår forstand av ordet, men de har en informasjons­skjerm som er tredimensjonal og kan dekke en hel vegg. Denne virker på en lignende måte som vårt internett, og de kan ved hjelp av denne få informasjon om mange emner. Skjermen kan også brukes til underholdning, spill, TV og telefon. Noen hjem er også utstyrt med en teleporterings­terminal tilknyttet hjemmecomputeren. Ved hjelp av denne kan du ringe opp et annet hjem. Når du får forbindelse med noen der på den store tredimensjonale skjermen, kan du gå inn i et halvt rørlignende kammer og komme ut av noe tilsvarende på det sted du har forbindelse med på skjermen. Dette systemet virker foreløpig bare mellom hus på planeten Erra, men de arbeider nå sammen med en avansert kosmisk rase med å utvide systemet til også å virke mellom planeter.

 

De blonde humanoidene har spesielt stor respekt for naturen da de anser at Skapelsen uttrykker seg gjennom denne. De er derfor meget nøye med å påse at deres aktiviteter ikke forurenser naturen. Erra er derfor en meget ren planet. Den gjennomsnittlige Erraner er meget kunstnerisk, og de lager tredimensjonale bilder som forandrer form i rommet etter et bestemt tema (såkalt levende kunst). Det hender også at de lager vanlige malerier, men da bruker de en energi­teknikk basert på transmutasjon fremfor kjemikalier som metode for å få fram fargene på lerretet. De bruker da en gjenstand som minner mye om en liten metallpenn som de retter mot lerretet, og som de styrer med tankens kraft. På denne måten kan de lage tredimensjonale “malerier”. Noen Erranere er også meget glade i å lage merkelige skulpturer av forskjellige materialer for å symbolisere dypere aspekter ved tilværelsen. Disse kan være flotte å se på, men formen kan være merkelig. 

 

Gilbert Williams: ”Paradise Goddess" (1996).
Gilbert Williams: ”Paradise Goddess” (1996).

 

Energi, teknologi og transport

All teknologi på Erra baserer seg på ITM-prinsippet. ITM er akronym for Isoteknisk transformasjon, og sikter til styrt energi­overføring mellom de to laveste frekvensplanene. Erra er kjent for en spesiell type bergkrystaller som finnes i huler visse steder på planeten. Disse er av ekstrem høy kvalitet og er egnet som komponenter i ITM-fartøyer og annen inter­dimensjonal teknologi. Disse hulene finnes som regel i høyereliggende fjell­områder på planeten der det kan forekomme snø. Erranerne tar bare med seg krystaller som er naturlig løse og som de anser er ferdig utviklet. De lar krystaller som sitter fast i bergveggen sitte. Erranerne bruker de rene krystal­lene som byttemidler for annen teknologi fra andre galaktiske sivilisasjoner. Erranerne selv er ikke avanserte nok til å kunne utnytte krystallenes fulle inter­dimensjonale teknologiske potensiale. 

Kjempekrystaller i mexicansk hule.
Kjempekrystaller i mexicansk hule.

 

Erranerne er kjente for sine avanserte roboter og androider. Disse er så menneskelignende at det for utenforstående kan være vanskelig å skille dem fra vanlige mennesker. Robotene og androidene har derfor alltid en spesiell uniform med en farge som forteller om deres primære arbeidsoppgave og funksjon. Erranernes computerteknologi er også kjent i galaksen som meget avansert.

 

Erranerne har replikatorteknikk og atom­kopiering. Noen Erranske hjem er derfor utstyrt med maskiner som ved hjelp av atom­kopiering genererer f.eks. den mat du måtte ønske ved hjelp av et dataprogram. Hvis en jord­boer f.eks. ønsket noe av den maten vedkommende likte på Jorden, kunne han stille seg foran en grønn lysende krystall og tenke på den maten han likte. Krystallen ville da avscanne vedkommendes tanker og sende dette til computeren som ville atomkopiere maten slik den ble ønsket.

 

Erranerne bruker superhurtige tog bl.a. for transport mellom større tettsteder på planeten. Disse togene er kuleformete og går i runde rør under jorden. Togene kan komme opp i over 3000 km/time, og holdes på plass midt i røret av et sterkt magnetfelt slik at de ikke berører veggene i røret. I tillegg finnes et offentlig transportsystem med fartøyer som kan tilkalles via en enkel terminal og som kan plukke deg opp uansett hvor på planeten du befinner deg, analogt til taxier på Jorden. De fleste Erranere har dog transportmidler i form av et lite sveve­fartøy bygget på antigravitasjons­prinsippet. Dette fartøyet er som regel av mellom­teknisk karakter, slik at eierens aura spiller en aktiv del i maskineriet. Fartøyet kan derfor ikke brukes uten at eieren er tilstede i det.        

Ship-1

To bilder av Erranske romfartøyer tatt av Meier.
To bilder av Erranske romfartøyer tatt av Meier.

Helse og medisin

De blonde humanoidene har en meget høyt utviklet medisinsk teknikk. De er til og med i stand til å regenerere fysiske organer som er ødelagt utfra en persons eteriske grunnbilde. Hvis du f.eks. hadde mistet en finger, kunne de få fingeren til å vokse hurtig ut igjen ved å bruke den delen av auraen som et Kirlian-fotografi viser av den avkuttede finger. Du kunne da plassere hånden inn i et spesielt kraftfelt, og fingeren ville vokse ut igjen i løpet av sekunder.          

Kirlian-fotografi
Kirlian-fotografi

Informasjon fra Kilde B

Kilde B, som identifiserer seg som en kvinne i 40-årene, skrev sammendraget nedenfor på oppfordring fra undertegnede. Sammendraget ble mottatt av under­tegnede den 30. mars 2009. Hennes opplevelser synes å bekrefte informasjonen fra Kilde A om en bestemt guløyd humanoid art som befinner seg på Erra. 

”Det var tidlig i tenårene at jeg ble oppmerksom på at jeg hadde kontakt med noe utenom­jordisk, da jeg stadig hadde ute-av-kroppen-opplevelser og fløy ut i verdensrommet veldig langt fra Jorden. Da jeg ikke husket noe fra disse reisene, visste jeg ikke hvor jeg hadde vært og om jeg hadde møtt noe… før senere i livet da bestemte personer dukket opp i drømmer og syner.  Disse kom stadig tilbake og jeg begynte å lure på hvem de er.

Da jeg begynte å meditere jevnlig oppdaget jeg at hvis et spørsmål dukket opp i meg, fikk dette svar hvis det var av en bestemt type spørsmål, da spesielt av det utenomjordiske slaget.

I 2002 dukket en velkjent mann opp hjemme hos meg astralt. Senere presenterte han seg som min mentor med fullt fornavn og etternavn og bosted som het Erra.

Jeg hadde på det tidspunktet aldri hørt om noe sted som heter Erra, og undret på om det var en annen klode. Jeg fikk imidlertid svar etter hvert i drømmer og syner. Erra leste jeg om for første gang i år 2006 på internett om Billy Meier.

Det hele virket så utrolig at jeg la det hele på is og ville ikke sånn uten videre ta alt dette for god fisk. Men drømmene og synene bare fortsatte, og på toppen av det hele kom folk i min vei og sa ting som bekreftet alt, uten å forstå hva de selv snakket om!

Etter hvert kunne jeg fly ut av kroppen min og dra til Erra og kontakte folk der. Dette skjedde på et øyeblikk, og jeg ble kjent med forskjellige personer der. Noen kjente jeg igjen fra syner og drømmer jeg hadde hatt for mange år siden. I tillegg fløy mang en UFO i min vei, flere ganger rett forbi huset mitt.

Den 22. februar 2009 fikk jeg et syn. Jeg satt og slappet av etter jobbing hjemme da jeg plutselig befinner meg både hjemme og på Erra samtidig. Jeg sto utenfor et frodig skogholt på Erra og kikket en skapning rett i øynene. Han sto i utkanten av skogholtet inntil et tre, og stirret på meg med to veldig store runde og knallgule øyne. Han hadde stort rundt hode, og kort pels over hele seg. Men kroppen var som på mennesker, bare uten klær på. Han så ut til å være meget intelligent og telepatisk, og han var tydeligvis like forbauset over å se meg som jeg var over å se ham. Han måpte og lurte nok på hvem jeg var.

Jeg undret meg stort over denne opplevelsen. Dagen etter fikk jeg se Rolf Kenneths artikkel om Erra, der kunne jeg lese at det skal finnes slike humanoider på Erra.”  

Gilbert Williams: ”Spring of Wisdom” (1983).
Gilbert Williams: ”Spring of Wisdom” (1983).

Kilder og ressurser

Myhre, Rolf Kenneth (2013): Billy Meier og Erra-gruppen [web-artikkel]. 

Moosbrugger, Guido (2. utg. 2004): And Still They Fly!. Kapittel 2 gir et fint sammendrag av den totale informasjon som Meier har gitt om forholdene på Erra. 

Semjase.no [web-base satt opp av Kilde A]. Ifølge Kilde A har Semjase i 2009 trappet opp den den telepatisk kontakten med en norsk gruppe. 

Barbara Marciniak. Web-baseListe over hennes bøker

Barbara Hand Clow. Web-baseListe over hennes bøker

Frontbilde: Andrew C. Stewart: “Looking into the Future”. Web-base.

 

*****************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

13 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
8 måneder siden

Planeten Erra blir omtalt i videoen Taygeta, origins and history. Part 1.

https://www.youtube.com/watch?v=bLLLd6WJFGc

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Hallo ! Her kommer en reaksjon som jeg tenkte lenge over :
Det virker som at vi opplever et bevissthets skifte .

Denne artikkelen reiser flere svært alvorlige spørsmål , som denne artikkelen IKKE besvarer .
Jeg har ordnet spørsmålene etter viktighet :

1 # Finnes det flere planeter med lavteknologiske sivilisasjoner – slik vår planet er ??? og hvorfor blir ikke disse nevnt hvis de finnes – for det virker veldig besynderlig at vår planet skulle stå helt alene om å være en slik avvikende sivilisasjon . Hvorfor er vår teknologi så lite utviklet ?

2# hvorfor åpenbarer ikke disse fremmede hominoidene seg offentlig for hele denne versjonen av menneskeheten ?

3# Hvem var Jesus Kristus ??? var Han en av dem ??? – og i alle tilfeller – hvorfor kommer ikke disse høyt utvikla hominoide rasene med en kunngjøring til oss på denne planeten ?

4# Hvor mange hominoide sivilisasjoner finnes det – i dette universet ?

Mindre viktige spørsmål :

1# Finnes det religioner – hos de andre hominoide rasene ?

2# Finnes det Finans system – Våpen – Kriminalitet -Politi – Rettsvesen – hos disse sivilisasjoner ?

3# Har de hundrevis av språk slik vi har på denne planeten og hvis nei -Hvorfor ikke ???

4# Er det hundrevis av nasjoner slik vi har ?

Disse spørsmålene må besvares veldig snart hvis Nyhetsspeilet skal fremstå som seriøst !

Det mangler store mengder informasjon her om det som dere påstår !

Hvor er denne informasjonen ???

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Det mest interessante synes jeg er å få vite hvordan jeg kan reise til en av disse hominoid planetene og bo der sammen med disse menneskene??!?
Kan man få ny kropp også der?
Men hvordan reiser disse til vår planet ???
Hva slags sex lover har de???? Har de lover ???? Er homosexualitet tillatt ????????
Kan de komme og hente meg hvis jeg ikke liker denne planeten???? Hva med Sirius menneskene ???? Når jeg var barn følte jeg en svært sterk dragning mot Stjernen Sirius ! Jeg vil bli oppsøkt av disse hominoidene

Hvilken planet er det Sirius menneskene bor på ???

ET VIKTIG SPØRSMÅL : HVORDAN HAR DE BEGRENSET SIN FØDSELSRATE ??? ABORT??? HVORDAN HOLDER DE ANTALL INDIVIDER PÅ ET BESTEMT TALL ELLER UNDER ET NIVÅ???

Dag Reidar Bye
Skribent
11 år siden

“Erra skal ha en befolkning på ca. 500 millioner. De tillater ikke at dette tallet overstiges. Ingen får lov å ha flere enn tre barn pr. familie. Billy Meier skal selv ha besøkt Erra tre ganger, og ble da fortalt at 529 millioner mennesker burde være den øvre grense for verdens­befolkningen på Jorden.”

529 millioner er omtrent det samme tallet som står på The Georgia Guidestones, der mindre enn 500 millioner er nevnt. The Georgia Guidestones er åpenbart en reklame for satanisme. Den mest åpenbare indikasjonen på det er at den ble reist 22 mars 1980.

322 er som kjent ett hellig tall for satanister. (322+1980=2302. For satanister ble Georgia Guidestones etablert i 3/22 2302.)

Det er derfor svært sannsynlig at den informasjonen Billy Meier har fått tildelt har opphav i det demoniske.

Hvis Billy Meier har foretatt reiser i form av astrale projeksjoner blir det enda mer sannsynlig.

Ett annet alternativ er at Billy Meier selv er tilknyttet okkulte ordener, ev er blitt hypnotisert/er under mind control, for å lage reklame for satanistiske agendaer.

En verden bestående av 529 millioner er en slik agenda, som også er åraken til at mange i verdenseliten ønsker en befolkningsreduksjon på 90%.

Hvis det ikke er gjort noe forsøk på å forklare hvorfor 529 millioner er det riktige, vil det også inneholde en “gjør som jeg sier” mentalitet, der en indirekte sier at “Vi er overlegne. Det er ikke nødvendig at vi trenger å begrunne noe overfor dere.”

Dette er ett godt tegn på at noe er demonisk, siden mennesket i utgangspunktet ikke blir tildelt en egenverdi. En overlegen inntelligens er heller ikke ett argument for at en skal ta i mot ubegrunnede påstander og gjøre dem til sine egne, noe nazi eksperimenter og nazistiske vitenskapsmenn under andre verdenskrig kan stå som ett eksempel på. Demoner har alltid en overmenneskelig innteligens, der Satan er den mest intelligente av alle, der Lucifer er den største av alle arkitekter.

At aliens of ETs er på ett høyere utviklingstadium vil i utgangspunktet være fullkomment irrelevant, både ut i fra ett humanistisk og ett kristent ståsted.

De får i det minste begrunne sine påstander.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Dag Reidar Bye
11 år siden

Dag Reidar, vi er altfor mange på jorda, det er det ingen tvil om, jorda kommer/har kommet helt ut av balanse. Så hvorfor blir vi ikke motivert av eliten til å få færre barn? Mulig den sataniske eliten har planer om et stort offringsrituale, men det er noe HELT annet enn å begrense baby-produksjonen og tenke øko-system.

Thor M Hammern
Thor M Hammern
Abonnent
11 år siden

I en intim samtale med et opplyst individ, ble jeg fortalt at det planlegges en evakuering av enkeltpersoner i menneskeheten. Det er blitt forberedt et sted der man skal føre den ariske rase (dagens menneskehet) videre mens vår planet gjennomgår en renselse.
Kun de våknende med en åndelig lengsel og med vilje til å arbeide med seg selv i sitt indre vil velges ut. Det var min oppfatning at dette er ‘kjennt’ blandt de opplyste. Denne personen er ikke lengre tilgjengelig for meg, da hun har valgt å leve uten moderne kommunikasjon på den andre siden av planeten.
Noen som kjenner til disse tankene?

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Thor M Hammern
11 år siden

Fin artikkel Rolf Kenneth, ingenting å være redd for her. De eneste kanaliseringene vi bør styre unna er de som sier: “Slapp av, vi kommer og redder dere med vår superfantastiske teknologi”. (Motsetningen frigjør oss: vi må plante spiselige skogshager/ gjøre jorda om til ballansert økosystem igjen).

Thor, jeg kjenner til utvelgelse av de som ønsker/lever i hjertet, i motsetning til å leve i hodet. Ego vil dø / alle som fortsatt styres av egoet vil dø.
Ra-materialet snakker om dette som “innhøstningen” av de som har klart et visst nivå av selvoppoffrelse. Drunvalo Melchizedek kurser oss i hvordan vi kan “leve i hjertet” og overleve det store skiftet. Ian Lungold mente at 1/3 av jordas befolkning vil overleve.

Julia
Julia
Abonnent
11 år siden

Fin artikkel Rolf Kenneth. Jeg har lest “And still they fly” og tror at Meier fikk denne informasjonen. Kan vi våge å snakke om motkrefter? Når noen er utvalgt til å gjøre en god gjerning, kan det være motkrefter som vil sabortere. Det kan være at Meier startet riktig, så ble ting mer komplisert etter hvert, eller for å si det rett ut; han ble forledet.
Det at naturen og skaperverket tas alvorlig av Erranerne sammenfaller med Anastasias syn på natur. Vi på jorda er vel på ville veier her vi pumper olje og forurenser skaperverket vi ble tildelt.
Jeg leste også “The talmud of Imanuel” og ble nokså skuffet.
Det er ofte de samme budskaper som går igjen fra slike kanaliseringer. Fred og kjærlighet, ta vare på hverandre og planeten.
I Urantia boken står det beskrevet hvordan de lever på en av naboplanetene våre. paper 72, s.808

faxluri
faxluri
Abonnent
11 år siden

Stjernen Taygeta er et trippel-stjernesystem. ;-)

Taygeta A består av to blåhvite kjempestjerner, og stjernene går veldig nært hverandre. Taygeta B er den tredje stjernen i dette systemet, og den er 69 bueminutter unna den største stjernen i Taygeta A.

Semjase fortalte at Erra går i bane rundt stjernen Taygeta. Semjase burde sagt at Taygeta er trippel-stjernesystem, og fortalt hvilken av disse tre stjernene dette gjelder.

Er det ikke litt merkelig at Semjase ikke nevner dette?

Altså, går planeten ERRA i bane rundt Taygeta A eller Taygeta B?

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Sannheten om ufoène finnes der ute en plass, men sannheten og desinformasjonen er blandet sammen til en vanvittig røre, og det er ikke lett å finne fram i alt dette kaoset. CIA står selvfølgelig bak mye av desinformasjonen, det er jobben deres, de er svært dyktige til dette, og deres historier er svært vanskelig å avsløre. Flere ufo-innsiderne MÅ være ansatt av CIA for å spre falske rykter og historier.

Opp gjennom historien har mange blitt avslørt som bløffmakere, og det er helt utrolig at disse løgnerne fortsatt har tilhengere. Billy Meier er for lengst avslørt som en løgner, Zetatalk og Nancy Lieder er fullstendig avkledd, allikevel tror mange mennesker på dem. Hvorfor?

Hvorfor fronter Rolf Kenneth Myhre “Zetatalk” når de har bløffet og tatt feil så mange ganger? OG hvorfor fronter Rolf Kenneth Myhre “Billy Meier” når mannen beviselig lyver? Vil du heller ikke ha sannheten istedet for dumme røverhistorier?

Ufo-fanatikerne har en tendens til å veve sine “fantasi-historier” inn i andres, det kan skyldes mangel på fantasi eller et ønske om aksept, men vær klar over at alle som forteller om kontakt med Semjase, Erra, Pleiadene og Zetaène lyver så det renner av dem!

Semjase, Erra, Pleiadene og Zetaène er bare hjernespinn fra CIA. :-)

Du må gjerne slette dette innlegget Rolf Kenneth, men vær klar over at tilslutt er det ingen som gidder å kommentere noe på nyhetsspeilet, og når kommentatorene forsvinner, så forsvinner også leserne. :-)

« Forrige artikkel

Mars: Biovennlig med vegetasjon og gnagere

Neste artikkel »

Jorden sett fra oven

13
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x