Bla i tag

Andromeda

Wendelle Stevens: Ufologiens gudfar

Wendelle Stevens (1923 – 2010) etterforsket over 100 tilfeller av ET (ExtraTerrestrial – utenomjordisk) kontakt, og utgav ca. 40 bøker om dette. Informasjonen som Stevens i løpet av en årrekke avdekket og publiserte, fungerte som en solid motvekt mot den notoriske tåkelegging og bortforklaring som fremdeles kjennetegner UFO-fenomenet og utenomjordiske besøk.

Fra stjernesystemet Mirach til Jotunheimen og Skagerak for 6000 år siden

Jorda er gjennom årtusenene blitt kolonisert av mennesker fra andre planeter i galaksen og utenfor. Nyhetsspeilet bringer her en beretning om hvordan en liten gruppe innvandret til Norge for 6000 år siden. Den blir fortalt av Tania Piekae, som også er fra planeten Terial i stjernesystemet Mirach i Andromeda-konstellasjonen, som innvandrerne kom fra.

Informasjon om jorda fra Andromeda

Allerede tidlig i 1990-årene stod amerikanske Alex Collier frem og hevdet at han hadde kontakt med utenomjordiske fra Andromeda. Visstnok tok personer fra Andromeda kontakt med mennesker på jorden første gang i 1980, fordi at "noe måtte gjøres". I 2010 dukket Tolec, også fra USA, opp og sa at han er kontaktperson for The Andromeda