Sensurert informasjon fra våre utenomjordiske venner, del 2

9.2K visninger
10 minutter lesetid
11

For å kunne yte det omfattende materialet som ble formidlet via Richard T. Miller et visst minstemål av rettferdighet, presenteres det i to deler. Som det fremgår av disse artiklene, deltar mennesker fra en rekke forskjellige sivilisasjoner i hjelpeprosjektet; planeten jorden.

Kla La:

Om konføderasjonens ulike fartøy

 • Vi har for øyeblikket(1958), 10 millioner romskip i områdene rundt planeten deres. Den typen dere vanligvis ser, har som sin viktigste oppgave å kartlegge unormale forhold ved jordens magnetfelt, samt registrere forkastninger i jordskorpen (Jfr. forutsigelsen om jordskjelvet, se del 1.) Disse fartøyene som kalles speiderskip, fungerer vanligvis kun innenfor en planets magnetfelt og brukes til vitenskapelige undersøkelser og til transport av noen få personer. De fraktes så over lengre avstander av et større moderskip.

  Venusian-scout
  Speiderskip fotografert av George Adamski

 

Kommentar: Etter det som beskrives, inkluderer dette enorme antallet alle typer, bemannede så vel som ubemannede. Andre sivilisasjoner som er her og holder oppsyn med oss, bruker vanligvis små, fjernstyrte ubemannede skive eller kuleformede objekter også kalt telemeterskiver, mange under en meter i diameter, til kartlegging og undersøkelser.

Ubemannet sporingsskive fotografert i Alversund utenfor Bergen, 28. desember 2011
Ubemannet sporingsskive fotografert i Alversund utenfor Bergen, 28. desember 2011

 

Antonio_Urzi_19.09_11
Speiderskip som slipper ut ubemannede telemeterskiver. Foto: Antonio Urzi

Her kan man høre Kla La beskrive de ulike typer fartøy som brukes av konføderasjonen: Spacecraft-Part One

 

 • Vi vil for alltid stå i takknemlighetsgjeld til planeten deres. Det fantes en tid hvor den bidro enormt til utviklingen av noen av sivilisasjonene i universet.

Kommentar: Dette stemmer med informasjon gitt av Stefano Breccia i hans nyeste bok som kom ut i 2013: Amicizia, 50 years of Friendship. Se artikkelen om Friendship W 56.

Amicizia

Informasjon gitt fra de utenomjordiske som blant annet holdt til i baser under Adriaterhavet, er at vår planet er en av 50 moderplaneter de kjenner til, altså at det i tidligere tider har eksistert svært høytstående sivilisasjoner her som har hatt så avansert teknologi at de har forlatt planeten jorden og fortsatt sin utvikling andre steder i kosmos.

 • Det er innlysende at vi viser vår takknemlighet ved å komme tilbake og bistå dere. Vi ser det som vårt privilegium å kunne oppfylle våre forpliktelser.

 

Soltec:

Vi (mennesker fra mange andre verdener) har vært veldig fascinert og interessert i dere, og observert planeten jorden i over 400 000 år. De siste 7 000 årene vi besøkt dere oftere, særlig i den senere tid etter at dere fikk atomvåpen. Vi har og hatt en rekke møter hvor vi har diskutert muligheten for åpen kontakt. For å undersøke dette nærmere, landet vi med en del av våre folk som så studerte deres kultur og kartla deres utviklingstrinn i et års tid, før de dro tilbake og rapportere sine funn. Etter å ha vurdert materialet, var vår konklusjonen at menneskeheten enda ikke er modne for dette. Dere har en hel del lekser å lære og bevisstheten blant folk på planeten jorden må bli mye høyere før det kan skje. Inntil da, kan vi kun ta kontakt i den hensikt å fremme deres bevissthetsutvikling. Vi har og kontaktet mennesker fra alle samfunnslag og spurt dem ut. Dersom responsen var tilstrekkelig god og kontakten kunne utdypes, ble noen og invitert om bord i fartøyene våre. Enkelte har til og med vært med oss på kortere reiser.

 • Noe som har oppmuntret oss, er at en hel del av dere har evne til selvstendig tenkning. Dessverre ser vi og at mange holdes i trelldom av andre som tenker for dem. Det er og tungt for oss å være vitne til at stolte nasjoner knefaller det som kalles supermakter (Kommentar: Dette var før Sovjetunionens fall, men skulle vel fremdeles være aktuelt?)
 • Om positive kommende endringer, altså hva vi har i vente: Sitat: ”In the new coming age true order will exist. Every single unit working together for the greater good”.  Events and World Changes.

 

Mon Ka:

Mon ka fra Mars
Mon ka fra Mars
 • Visdom bestemmes av graden av ditt vidsyn, og jo større vyer sinnet ditt presenteres for, jo mer øker den.
 • Som en kjempestor stige forbinder sinnet ditt himmelen med jorden. Den har de opplyste til alle tider klatret for å komme inn i den egentlige, levende virkeligheten.
 • Det vi ønsker å tilby dere er evnen til å bruke sinnets krefter, altså til virkelig tenkning.
 • Vårt store håp er at dere gjenoppdager tenkningen og bevissthetens betydning. All sorg og elendighet på denne planeten skyldes at dere har neglisjert dette. Kommentar: En kan jo se mange eksempler på mangel på sunn fornuft. For eksempel. Hvorfor brukes det enorme ressurser på militær opprustning samtidig som nesten en milliard mennesker lever i sult, nød og elendighet?
 • På denne planeten er både menn og kvinner fremdeles fylt av en mentalitet som fører til konflikt, konkurranse og krig, noe som er toppen av ufornuft. Dette vil ikke forsvinne før deres romanse med det irrasjonelle tar slutt. Inntil dere tar til fornuft, vil sivilisasjonen deres fortsette sin ferd mot undergangen.
 • Ingen Gud skaper et individ som ikke har visdom til å stake ut sin egen kurs.
 • Vi har bistått menneskeheten i tusener av år og dere har mange legender om folket fra stjernene. På det nåværende tidspunkt er viten om dette skjult.
 • Når en sivilisasjon er i sitt slutt stadium, så dannes det forbindelser mellom den og kosmisk intelligens. Det som behøves, er at enhver åpner sitt hjerte og sinn for den store planen og mottar den fred og kjærlighet som da tilbys.
 • Når menneskehetens utvikling har kommet dit at den kan nå et mye høyere nivå, mottas det kunnskap som blir gjort tilgjengelig for alle til gagn for hele menneskeheten.
 • Om enkel og kompleks uvitenhet. Enkel uvitenhet er at en mangler kunnskap og avhjelpes ved at en tilegner seg viten. Kompleks uvitenhet er mer lumsk for det innebærer at en er uvitende om at en er uvitende. Kommentar: En vanlig utgave av dette, er illusjonen om at alt media formidler er sant og at det de ikke forteller eller sier noe om, er uten betydning. How Main Stream Media Deceives you With Its Magic Tricks.
 • En person som har den innstilling at kun det eksisterer som han/hun kan oppfatte med sine fem sanser, lider av kompleks uvitenhet.

 

Mon ka om planeter i vårt solsystem

 • Mars – Sivilisasjonen på Mars befinner seg under jorden, og her produseres de fleste av fartøyene som konføderasjonen bruker. På overflaten ligger vårt kommunikasjonssenter, hvor vi både holder kontakt med alle romfartøy konføderasjonen bruker, samt har forbindelse med alle bebodde planeter i deres solsystem. Dette senteret befinner seg i en enorm kuppelformet bygning som ved hjelp av vår teknologi, ikke kan sees eller oppdages av dere. Herfra holder vi og kontakt med andre sivilisasjoner i galaksen(Melkeveien). Kommentar: Et nytt vitenskapelig studie gjort av to skotske universiteter, bekrefter det Mon ka her hevder, nemlig muligheten for at sivilisasjoner kan befinner seg under overflaten, altså inne planeter.
 • Jupiter – Sivilisasjonen på Jupiter er den eldste i vårt solsystem og grunnleggeren av menneskeriket. Den kalles derfor den adamske rasen og befinner seg midt mellom det fysiske og det eteriske plan. Jupiter har både naturlige og kunstig skapte måner og er et storslått syn på grunn av den enorme størrelsen og de mange månene. Rundt denne planeten befinner det seg et kraftfelt som har den egenskap at det skjuler virkeligheten fordi det bryter lys på en slik måte at det hindrer deres teleskop i å observere hva som egentlig befinner seg der. Individene her er høye og majestetiske, med gyllen hud og lyst hår. Kommentar: På samme måte som på Venus, er dette en interdimensjonal sivilisasjon som altså ikke befinner seg i vår dimensjon.
 • Maldek – Asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter er restene etter planeten Maldek som ble sprengt i småbiter på grunn av atomkrig.

  Asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter
  Asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter

Kommentar: Her er informasjon som ble gitt Michel Desmarquet da han i 9 dager var på besøk på planeten Thiaoouba: ”Alle sivilisasjoner oppdager før eller siden atomet og det faktum at spaltningen utgjør et formidabelt våpen. På samme måte som gutter som får tak i fyrstikker får lyst til å sette fyr på en høyball for å se hva som skjer, vil lederne føle trang til å teste ut dette våpenet” (3) Her kan en høre Michel D. fortelle hva han opplevde etter at han hadde skrevet melding til sin kone om at han kom til å bli vekke i 9 dager:

 • Pluto Har ingen egen befolkning, men fungerer som utveksling stasjon og handelssenter for varer fra over hundre forskjellige solsystem fra alle deler av galaksen. Her er det hele tiden en enorm trafikk av fartøy som kommer og går med all slags last. I følge Mon ka som beskriver dette og som har observert hvor glade mange damer her på planeten er i å handle/kjøpe, ville shoppingglade damer aldri klart å forlate Plutos handelssenter :-)

 

Hatonn med informasjon om livet på Aldebaran

Egentlig er de store pyramidene på vår planet, kraftgeneratorer konstruert under veiledning av individer fra denne sivilisasjonen. Veier finnes ikke på denne planeten, heller ikke transportmidler. Når en drar fra et sted til et annet, plasserer en seg på et lysfelt som så settes i bevegelse, og før en vet ordet av det, er en fremme. Deres fartøy har kuleform og fremdriftssystemet er veldig avanserte magnetfelt.

Aldebaran også kalt Tyrens øye, er den lyssterke planeten midt på bildet. Den er ca 14 lysår unna.
Aldebaran også kalt Tyrens øye, er den lyssterke planeten midt på bildet. Den er ca 14 lysår unna.

 

 

Hvordan forflytter de seg?

Hatonn hevder at han kommer fra planeten Terminus, som befinner seg ca. 1500 lysår borte. Hvordan kan de reise over så enorme avstander? Dette forklares med at det finnes en serie av univers, altså en rekke ulike dimensjoner. Dette sier de, kan sammenlignes med striper av film som ligger lag på lag oppå hverandre og som kjøres samtidig, men med litt ulik hastighet, altså slik at det blir en tidsforskyvning. En har altså en hovedtidslinje, som er det nuet en befinner seg i, og så tidslinjer som forskyves fremover og bakover i forhold til denne. Et interessant fenomen som også beskrives, er at i det fartøyet når lysets hastighet, flytter det seg og automatisk fra en dimensjon til den neste. Når en reiser over lange avstander, foretas det kalkulerte hopp fra en dimensjon til en annen opp til den niende, mens hastigheten øker med kvadratet for hver ny dimensjon en forflytter seg til. Når de beveger seg intergalaktisk, altså mellom galakser, ser de ingen praktisk grunn til å hoppe til enda en dimensjon etter den niende, eller det de beskriver som et serieunivers.

Kommentar: Teleportering, dvs. at en forflytter seg fra et sted til et annet enten lokalt på en planet eller til et annet sted i universet uten bruk av noe fartøy, forklares og ved hjelp av denne tidslinjemodellen, altså at en forflyttes til en annen dimensjon. En av de som hevder å ha opplevd dette, er Sixto Paz Wells. Da han ble teleportert fra ørkenområdet Chilca utenfor Lima til Ganymede, en av Jupiters måner, var han vekke i 15 minutter jordisk tid, men opplevde selv at han var borte i flere dager(mer om ham, dette og Mission Rahma i en senere artikkel).

Sixto Paz Wells fra Lima i Peru
Sixto Paz Wells fra Lima i Peru

Dette stemmer med Einsteins teori om rom-tid, som er blitt bekreftet gjennom en rekke eksperimenter, nemlig at bevegelse gjennom rommet påvirker registreringen av tid og at vår måte å oppfatte fortid, nåtid og fremtid på, egentlig er en illusjon. Her er en meget interessant video med Brian Greene, som nettopp omhandler dette. Illusion of time, Alternative timelines, Parallell realities:

 

Etterord

Selv med to artikler, gir det kun en smakebit på det omfattende og verdifulle materialet som ble formidlet via Richard T. Miller. Min konklusjon er at Starwards 111(377 sider), fortjener å bli en av de store klassikerne innen litteratur som formidler informasjon og visdom fra mennesker fra verdener som er kommet mye lengre i utvikling enn vår, og som vi derfor har mye å lære av. En viktig del av informasjonen i Starwards 111, er begrepet Tensor Concepts, som er en hjelp til oss i form av instruksjon om hvordan en fremmer ens bevissthetsmessige og åndelige utvikling. Selv betegner de det som: ”Mental Education for Earth’s people”. Informasjon om dette, ligger dessverre utenfor rammene av denne artikkelen, men vil gjerne nevne at det dreier seg om utvikling og bruk av den del av hjernen som vi vanligvis ikke benytter og som faktisk utgjør 80 % av vår totale hjernekapasitet.  Anbefaler de som ønsker å vite mer, om å kjøpe boken(se kilder).

En får og mer informasjon ved å høre på radiosendingene med budskapene fra våre venner. Mange takk til Rune Øverby for arbeidet med å konvertere disse til brukervennlige MP3 filer!                                                                                                                                                         

Det kan og nevnes at Miller før han vandret hen, skrev romanen: ”The Arisian Chronicles” (Fås som Amazon Kindle utgave).

The_Arisian_Chronicles

Her benytter Miller muligheten til å formidle enda mer av den viten han fikk fra sitt mangeårige samarbeid med sine Space Friends.

 

Kilder

1. Starwards 111. UFO contact from Solar Cross Brothers. Fås kun som e-bok (PDF) og kan kjøpes fra http://ufophotoarchives.com/new_ebooks.htm (Trykk på den nederste av de tre trekantene hvor det står add to cart)

2. Breccia, Stefano: 50 Years of Amicizia. Warren P. Anston(editor) 2013.

3. Desmarquet, Michel. Thiaoouba Prophecy. Kan lastes ned gratis herfra.

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

11 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Takk for at dere opplyser meg , takk til Sol Tec , for radio overføringen og den bevissthets hevende talen . Alle brikkene faller nå på plass . Vi er ved en terskel i vår verdens historie , der våre UTENOMJORDISKE venner , bistår oss i denne mentale prosessen .

Jeg føler at min bevissthet utvides bare ved å lese denne artikkelen ,og alle andre artikler om Ufoer og planeter og forskning .

PYRAMIDENE er levninger etter en sivilisasjon som levde på Jorden , og som flyttet til en annen planet i en annen galakse.
DE ble superavanserte .

Brit Rolstad
Brit Rolstad
Abonnent
7 år siden

Bildet av MON Ka. kan ikke være ekte
Det er jo bilde av en skuespiller som heter Walter Pidgeon

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
8 år siden

Det er nok andre som vil oss vel, men vi gjør nok klokt å å stole på egne krefter både når det gjelder å frelse/redde oss selv og planeten. Det kan høres brutalt ut, men hvis vi fratas anledningen til å oppleve konsekvensene av våre handlinger, mister vi samtidig muligheten til å lære og gjøre fremskritt. Jeg er optimist, særlig på litt lengre sikt. Selv bare i min korte levetid har jeg registrert at vi har lært mange ting. Gi oss litt mer tid og vi vil nok komme oss over den kneika vi befinner oss i nå! Lenge leve menneskeheten!

Mangla
Mangla
Anonym
8 år siden

Saa vidt jeg vet er BIlly Meier den Eneste som hard blitt kontaktet av utenomjordiske.

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
Svar til  Mangla
8 år siden

Den som sier at Billy Meier er den eneste er bare Billy Meier selv. En skal være veldig troende for å godta noe slikt. Det er vanlig praksis at bare ett vitne har liten verdi. og det er gode grunner til det. For å si det slik: når du er dte eneste vitne til din egen helt spesielle utvalgthet, da er det hele noe tvilsomt, er det ikke?
Jeg har studert BM saken i dybden og vil etter hvert komme med en artikkel. Jeg har liggende hjemme på terrassen et av de plastikk containerlokkene som til forveksling er 100% lik understellet til hans mest omtalte UFO, the Greek Wedding Cake-modellen, kalt WCUFO. Bare nevner det …. ;)

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Apropos Aldebaran: “Niemand bleibt hier” sa det kjente mediet Maria Orsic. Og siden har ingen sett noe til henne…

Kan Aldebaran ha vært et mulig bestemmelsessted, dersom hun/de klarte å komme seg vekk fra Jorden…?! Noen som vet hva som hendte med Maria Orsic?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

John Searl levitation technology

++

Learn why the SEG is the global energy solution and the future paradigm shift.
http://searlsolution.com/index.html

http://searlmagnetics.com/index.html

Searl Aerospace Corporation
http://searlaerospace.com/index.html :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Information for the World from Outer Space
Unrestricted, globally accessible, broadcast data.
Quality content from all over the Internet.
Available to all of humanity.
For free.
https://www.outernet.is/ :-)

millennium
millennium
Abonnent
10 år siden

Jeg foreslår dere leser Enoks bok slik at dere skjønner hvem og hva disse “romvesen” er. Det er nemlig helt korrekt at disse var her for ca. 5000 år siden. Også den gang missbrukte de oss til transgenetiske eksperiment, den gang i en slik grad at hele skaperverket ble korrupt og Skaperen ble tvunget til å rense jorden fra disse nephilimene de i samarbeid med oss skapte. Den store floden.

« Forrige artikkel

Sensurert informasjon fra våre utenomjordiske venner – Del 1

Neste artikkel »

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

11
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x