Svensk selvmordsbomber brukt i krigen mot G-d

2.9K visninger
12 minutter lesetid
8

At det er krig mot G-d av sataniske krefter på denne jord, herom hersker det ingen tvil; det er temaet i Bibelen fra Første Mosebok (skapelsen) til den apokalyptiske Johannes Åpenbaring (enden for dette EON).

Nå har nok verdens makthavere, som for en stor part står G-d imot ved sine sosialistiske/kommunistiske idealer, veldig godt dokumentert av denne forfatter, besørget en ganske så betimelig og godt timet ‘terroraksjon’ av en ‘religiøs galning’ i Sverige.

“Og disse sannhetene vil komme, det er det “apokalypsen” handler om, nemlig avduking eller avsløring. Jesus sier: “For ingenting er gjemt uten at det skal fram, ingenting skjult uten at det skal bli kjent.” (Matt 10:26)

At disse verdslige krefter har brukt de samme metoder og teknikker i form av falsk flagg operasjoner siden Nero som satte fyr på storbrannen i Roma, for å skylde på de kristne så han fikk utryddet dem – fordi de truet hans makt, som NyS’s Armin Bahrami nevner sin i sin artikkel Falskt flagg operasjon i Sverige?, hvor han lister opp diverse falske flagg operasjoner, med en agenda.

(En falsk flagg operasjon er definert som aktiviteter ‘noen’ iverksetter for egen del, under pretekst å skylde på andre, for å få gjennomføre sine klandestine agendaer.)

Hegeliansk: Problem – Reaksjon – Løsning. Tese – Antitese – Syntese.

Antatt selvmordsbomber «ble stadig mer religiøs», skriver Aftenposten.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3946319.ece

Krigen ‘mot terror’ og lignende agendaer er langt mer enn krig for olje, for imperialisme, etc. I sitt dypeste vesen er det en åndelig krig om kontrollen over menneskers hjerter og sinn; deres sjel. En åndskrig. En krig som utspilles på det åndelige nivå av de falne engler mot G-d (den første og STØRSTE konspirasjonen).

Vi kommer til å se stadig mer fokus på slike «religiøse galninger». Ikke på ‘de lunkne’ i den Katolske Kirke, Statskirken eller i Det Mosaiske Trossamfunn selvfølgelig, men slike som er tro mot de moralske og åndelige prinsipper for menneskelig samkvem som er nedfelt i G-d’s Ord; Bibelen, og ikke lar seg korrumpere i denne sammenheng.

Ikke å opponere mot feil er å godkjenne dem, og såmenn, å neglisjere å gjøre til skamme onde mennesker når vi kan gjøre det, er ikke noen mindre synd enn å oppmuntre dem”.- Pave Felix III (sekshundretallet)

FBI har lenge hatt dette som en spesielt overvåket gruppe, sammen med dem som ber om respekt for landenes grunnlover som er på samme liste. Ingenting nytt i dette. For som de står G-d imot, så står selvfølgelig G-d likeledes disse imot på jord, og gjerne vil kontre deres dårlige innflytelser på menneskers hjerter og sinn, og gjør nok sitt beste for å opplyse folk om hva de driver med, gjennom de han kan finne som tuner inn på hans frekvens. Det var ifølge Bibelen hvorfor han sender Profetene, hele tiden. Profetene og Loven, det er hva Gamle Testamentes religion er basert på. Det Nye Testamentes religion er basert på Nåden. Etter hvert som flere mennesker blir vekket av denne ‘Nåde’, så må jo selvfølgelig satanistene slå tilbake, med hva de kan best; løgn og bedrag.

«Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.» – Mohandas Gandhi

Åndelighet er å trives ved denne sort ‘equilibrium’, når det en tenker og det en sier utad er i harmoni, «within and with the rest of the world», på innsiden og med resten av verden. Men etter hvert tør ikke lenger folk si hva de tenker, på grunn av DLD (Data Lagrings Direktivet) og lignende ‘lover mot terror’. De havner på listen om de gjør det.

Til det bruker jeg å si; Vel, er det ikke bedre å havne på satanistenes liste, enn å bli dumpet av G-d’s liste, fall fra nåden? Å dermed havne på lag med de falne engler?

There comes a time when silence, is betrayal.
He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetrate it. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it.

– Dr. Martin Luther King

Der er dermed ingen lykke å finne at ens åndelige oppvåkning er der faktisk absolutt vakum av i verden. Der er ingen kjærlighet, der er ingen nåde, der er ingen toleranse, der er ingen fred, der er bare et sett med sataniske løgnaktige agendaer med krigshauker i spissen i verden. Da vil automatisk ethvert menneske med samvittighet søke å utligne denne forskjellen på hva som ikke er av ånd i verden. De vil søke å gjøre sin innflytelse i verden, med hva de har funnet som sin sannhet, som om det er noen ånd å bry seg med, en av sannhet, kjærlighet, toleranse, åpenhet, raushet, etc.

«Selv om du er bare en minoritet av en, så er SANNHETEN fremdeles SANNHETEN». -Gandhi
«Even if you are a minority of one, the TRUTH is still the TRUTH» – Gandhi

DISSE mennesker er hva de nye lover vil ‘target for destruction’ i konsentrasjonsleire, GULAG’s, asyler og FEMA-camps. Jeg sier det helt klart, rett ut, slik at dere skal vite det når det skjer, og undre dere over hvordan jeg kunne vite det. Løsningen er veldig enkel; les Bibelen, det står der. Bibelen er nøkkelen som låser opp historiekunnskaper, fordi historien gjentar seg ALLTID! Den bare summer rundt og rundt i sirkel, Buddhas Livets Hjul. De ytre rammer og teknologi har blitt mer utviklet, men internt er menneskene akkurat de samme som for 6000 år siden. Samme tema gjentar seg, gang på gang. Bibelen beskriver et helt EON, fra dets Skapelse (Første Mosebok), til dets fall (Johannes Åpenbaring), og menneskenes åndelige utvikling imellom (utvikling blir galt ord, for det går nedover fra Adam, fra Abraham noe opp, men etter en tid degenerer, til Moses, deretter oppover før det går nedover midt mellom Moses og Jesus Kristus’ fødsel og død, og deretter oppover en tid, for deretter å ta en rak kurve nedover igjen).

«for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.» –Efeserne 6.12.

Slike løgn og bedrag er kun en studie av dokumenterte falske flagg operasjoner gjennom tidene som kan avsløre.

Mennesker som våkner opp til G-d’s realitet er verdens fredeligste mennesker, men de vil også fremstå med noen egenskaper som vil true makten til de satanister som besitter makten per idag. De vil ikke kunne korrumperes, de tror ikke på løgn og fanteri, de lyder en annen ‘tune’ en annen trompet, tonen av en annen lur enn den som verdens herskere blåser i; krigs- og terror agendaen.

Verdens krefter må finne seg i vike plass på pidestallen hvor G-d i sin Allmakt blåser i sin lur, til hvert enkelt menneske som er istand til å høre. Jfr.

Åndelig oppvåkning som prosess
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/andelig-oppvakning-som-prosess/

Menneskene skal tilbys et liv og en verden uten G-d. Slik som Gro Harlem Brundtlands påståtte menighet forfekter:
Tilbyr julesanger uten Gud og Jesus
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3946264.ece

Og forøvrig hva som har vært Arbeiderpartiets, kommunismens og sosialismens mantra og dreiebok siden 1920-tallet.

Se min artikkel ‘Satanismen i Humanismen’.
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

MotDag, denne norske kommunist celle,  som forøvrig Gro Harlem Brundtlands far; Oddmund Harlem tilhørte. Det er intet nytt ved det de gjør:

Flukten til Egypt

Herodes,som var konge i Palestina under romersk overhøyhet, likte lite at det var født en som ble kalt jødenes konge. Vismennene ble varslet i en drøm om at de ikke burde vende tilbake til kong Herodes og fortelle om barnet.

På samme måte ble Josef varslet i en drøm om at Herodes ville drepe barnet og at de måtte flykte til Egypt. Da Herodes ikke fant Jesus, ga han ordre om han at alle guttebarn under to år i Betlehem og omegn skulle drepes. Josef og Maria vendte ikke hjem igjen med barnet fra Egypt før etter at Herodes var død.

Kilde: Norsknettskole

Åndelige mennesker, herskerne er livredd dem. Herodes frykt for oppstandelser blant oppvakte og opplyste mennesker som kommer inn og truer makten basert på løgn og bedrag lever i aller beste velgående.

Jfr. min artikkel
Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK)
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/
og Gro Harlem Brundtlands ‘Club of Rome’ m.v.

Det svenske forsvaret kan ha visst om angrepsplaner
«Forsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kaller angrepet et skille for Norden.»
http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/101212/%E2%80%93-forsvarsansatt-varslet-noe-skulle-skje

I likhet med Brynjar Lia ved FFI, har jeg visst dette i lang tid at dette blir slik. Det var bare et spørsmål om tid. Det blir et skille som svært få vil like, ettersom de strammer tommeskruen, og folk flest vil få erfare den sanne agenda bak kravene om ‘beskyttelse’ for alle ‘de onde’ i verden. Jeg kan si det, fordi jeg bygger min analyse på Bibelen. Men hva om det er ‘de onde’ som står bak selve falsk flagg operasjonen, og hvem de skal beskytte mot er ‘de gode’?

Mange medmennesker står foran en stor åndelig oppvåkning kan risikere å bli rundet opp og sperret inne i konsentrasjonsleire nå, som følge av denne falsk flagg operasjon. Der vil deres åndelige impulser bli kjapt og effektivt exterminert. I det animalske darwinistiske riket, er det ikke plass for åndelighet.

Viser til min artikkel «Åndelig oppvåkning som prosess»
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/andelig-oppvakning-som-prosess/

Ikke-voldelig oppvåkning

Jeg forsikrer Hr. Storberget, som går så hardt ut nå etter svenskebomberen, at ingen som er av G-d eller Jesus, og heller ikke Allah, er voldelig, Allah som betyr ‘Om G-d vil’.

G-d er Kjærlighet. G-d er Fred. G-d er Rettferdighet. Muslimer har dermed underkastet seg G-d’s vilje, og er ikke fienden, sett fra troendes side. Det er satanistene, de som ikke tror på G-d, og som kriger mot G-d’s innflytelse i verden, som er fienden.

Dette er en åndelig revolusjon som kommer og som skjer i menneskenes hjerter, hvor Jesus som sin åndelige gestalt Kristus kommer inn (gjenoppstår, det andre komme) i menneskers hjerter, der blir mennesker opplyst, og de blir ny, gis en ny ånd, et nytt hjerte, og en ny bevissthet om verdens bedrøveligheter. De blir født på ny, «av ånd denne gang, og ikke av en kvinne«.

Det er hva han sa: «Søk Sannnheten, og Sannheten skal sette deg fri!». Mange mennesker settes fri fra en åndelig og mental snare idag.

Sannhetene må søkes i de åndelige riker, for denne verdens sannheter er befengt med løgner fra Alfa til Omega, slik som alle falsk flagg operasjoner er det.

De sanne kristne, og heller ikke de sanne muslimer, har ingen krigergud. Deres gudsbilde er en kjærlighetens G-d, som «elsket menneskene så høyt Han sendte sin sønn, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv«. Johannes 3.16.

Denne Fredsfyrsten som ble sendt var ingen Barrabas i den forstand at han var noen krigsherre, som skulle føre sitt folk jødene til seier, og slå deres fiender til jorden. Nei! Som vi vet valgte dermed mange mennesker seg Barrabas som sin Messias, mens de som senere ble benevnt som kristne av jødene, de valgte seg Kjærlighetens G-d’s manifestasjon i verden, nemlig Jesus fra Nasaret.

Jesus kontant og konsist avviste dårene med sine våte drømmer om verdensherredømme med å si: «Mitt rike er ikke av denne verden«. Jesus Kristus sitt rike er av åndelig natur, og han innbød alle mennesker til å bli en del av dette som han kalte G-d’s Rike. Det åndelige rike. Fredens rike. Kjærlighetens rike.

Satanister hater G-d og Jesus

Jesus lever! Satanistene raser når jeg sier dette. De vil helst ikke ha snakk om Jesus fra Nasaret, som så uendelig mange av oss elsker, fordi han ved sitt offer har frigitt oss fra Satans snare. Og jeg koser meg selvfølgelig med å gjenta det gang etter gang, slik at den åndelig negativt polariserte entitet i enkelte mennesker hos  «makter og myndigheter», satanenergien, får rase litt. Det finnes ingen større glede enn å få lov å avsløre deres agendaer litt etter litt.

Satanistene lurer oss ikke lenger. Vi skal ikke la dem lure noen i fellen; voldelige demonstrasjoner. «Stikk ditt sverd i skjeden» sa Jesus når Peter hugget øret av en soldat som arresterte ham i Getsemane. Da har de gode krefter tapt, fordi for satanistene er dette det beste som kan skje; da kan de få sette inn hardwaren sin; køller, pistoler, tanks, kanskje få lov å drepe noen ‘opprørere’, dette er deres himmel, de næres og frydes over slikt. DE VIL HA VOLD! Deres åndsbehersker, deres åndelige derFuehrer vil faktisk ha total destruksjon av hele verden, i sitt hat mot G-d’s skapelse. Vær så snill og ikke gi dem denne gleden.

Jeg sa dette for to år siden, og etter hvert som tiden går skal dere se at jeg kommer til å få mer og mer rett:

«Ikke la Den Nye Verdensordens agentur vinne……De kloke avholder seg fra voldelige demonstrasjoner og hærverk.»

Det kan bli ufred og bråk i de fleste land som følge av de prioriteringer Den Nye Verdensordens agentur gjør, og ikke gjør. Den nye bevissthet brer om seg, mer og mer folk våkner til realitetene, – på slik måte at det kommer til handling på mange områder, – ikke bare som svar på finans-’krisen’, men de fleste andre skapte ‘kriser’ i tillegg.»

Mot 2012; Ikke-voldelige demonstrasjoner
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/mot-2012-de-kloke-avholder-seg-fra-voldelige-demonstrasjoner/

La dem brenne i helvete for sine sataniske tilbøyeligheter, i betydning løgnaktig og bedrageriske agendaer, og jeg vet at G-d holder sin hånd over sine, de som denne verdens makter og ledende politiske krefter står imot med all den list og bedragerske agenda de kan klare å mønstre.

Som Armin Bahrami sier i sin artikkel «Falskt flagg operasjon i Sverige«:

«Jeg, som Dr. Paul, betrodde den offisielle dogmen om at selvmordsbombere tar livet for å komme til paradis med 40 jomfruer. At det ofte var religiøst motivert, islamistisk ekstremisme og heroisk martyrdom. Uansett, Dr. Robert Pape, fra Universitetet i Chicago, i sin bok ” Dying to win – the strategic logic of suicide terrorism” samlet inn data fra alle 462 selvmords terrorangrepene fra 1980 til 2004. De to store overraskelser i forskningen hans var:

1) religiøs motivasjon var ikke så viktig som opprinnelig antatt og

2) destod sterkere motivasjon ble i stedet et lidenskap om å “to compel modern democracies to withdraw military forces from the territory the terrorist view as their homeland.”

For eksempel, de tamilske tigrene på Sri Lanka er verdens ledere i selvmordsangrep, og likevel er de sekulære marxister, og de to største islamske land, Iran og Sudan, hadde produsert ikke en eneste selvmorder eller terrorister.»

Barrabas og de som valgte seg ham er av krigersk natur. De som valgte seg Jesus som sin Herre og Mester, de valgte seg freden, de valgte seg kjærligheten, de valgte seg nåde, de valgte seg toleransen, de valgte seg faktisk på samme tid en helt annen verden enn Barrabas og hans likes sine våte drømmer om et verdensrike hvor de har all makt.

Satanistene gjør sitt beste for å vinne denne åndskrig om menneskers sjel og sinn i disse siste dager av dette EON.

Vinner satanistene åndskrigen?
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/vinner-satanistene-andskrigen/

Om hatets og intoleransens krefter synes mektig akkurat her og nå, så vil kjærligheten seire over hat og urettferdighet til slutt. ALLTID!

G-d’s fornavn er ‘Kjærlighet’, men Allmaktens mellomnavn er også ‘Rettferdighet’. Og slik ble G-d’s Sønn, Jesus fra Nasaret, Messias, den eneste rettferdige blant mennesker etter Adams fall, den som ble opphøyet til «å sitte ved G-d’s høyre hånd, for å dømme levende og døde», på grunn av sitt blodsoffer en gang for alle, som gav sitt liv, helt frivillig, for alle mennesker, for å gjøre opp for Adams fall. Karmas dommer og regnskapsfører for mennesker på jord deretter.

Veien til åndelig død for majoriteten av menneskene er staket ut, som i USSR i sin tid. Men satanistene vil tape, til slutt. Det er løftet.

Nobelprisvinner Alexander Solsjenitsins korte analyse hvorfor USSR utviklet seg som det gjorde, med massemyrderier som spesiale: ‘Menneskene har glemt G-d

Og så har Norge og Sverige idag.
.
.
.
Artikkelen er tilegnet mine «Friends in Faith»; jøder, muslimer og kristne og alle andre som tror på at godhet og kjærlighet vil vinne over småligheten. Vi er alle Palestinere i det nye verdensriket.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

8 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ursus
Ursus
Abonnent
12 år siden

Treffende artikkel. Men jeg tror nok at de fleste fortsatt lar seg lure av satanismen, som du korrekt betegner som det styrende element i dagens samfunn. De har jaggu sin glanstid, det er sikkert. Det som er så synd er at folk ikke forstår at den såkalte ‘humanisme’ nettopp er de virkelige satanisters mål. Åndsløshet og anything goes. Who cares liksom.

:)

nephilia
nephilia
Anonym
12 år siden

Jeg tror denne/ denna/dette/ «G-d» greier seg utmerket mot disse pingle satanister. Han/hun/det er tross alt allmektig.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  nephilia
12 år siden

Gud greier seg. Men med denne lille planeten langt ute i universets mørkeste bakgård stiller det seg annerledes.

Sammenlign Gud og skapelsen med f.eks McDonalds: kan McDonalds-sjefen ha 100% styring med hver eneste lille McDonalds restaurant i hele verden? Og går McDonalds-imperiet under fordi en McDonalds restaurant i Ulan Bator styres av inkompetente tullinger? Er det McDonalds feil om noe går galt i McDonalds restauranten i Nairobi? Håper du skjønner lignelsen.

Det gjelder å ha rett forståelse av hva allmektig betyr. En kristen astronom skulle nok forstå mitt poeng: uansett hva slags idioti vi driver med her på jorda så fortsetter universet å fungere i all sin prakt dag etter dag, millennium etter millennium.

Vi har alt vi trenger for å lage paradis her og nå. På jorda. Gud setter ingen kjepper i hjulet, og han har heller ikke plikt (eller mulighet, slik jeg ser det) til å gripe inn og mikro-styre hver eneste minste lille ting som vi selv burde klare å finne ut av.

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Justisminister Storberget bruker terrorhandlingen i Stockholm som brekkstang for å lure inn Datalagringsdirektivet!

«Søndag uttalte justisminister Knut Storberget at regjeringens lovforslag om å innlemme det omstridte datalagringsdirektivet (DLD) i norsk lovverk, er siste tiltak i regjeringens handlingsplan for forebygging av voldelig ekstremisme.

Uttalelsen kom i forbindelse med terrorangrepet i Stockholm denne helgen, da en 28 år gammel mann sprengte seg selv i luften midt i julehandel-rushet i den svenske hovedstaden.

– Terrorbekjempelse er ett av motivene bak regjeringens forslag om datalagring, sa Storberget og understreket til NRK at datalagringsdirektivet vil kunne bidra i forebyggingen av slike terrorhandlinger.»

http://nrk.no/nyheter/norge/1.7422479

Er det mulig å bli mer forutsigbar? Hvordan er nå refrenget – PROBLEM – REACTION – SOLUTION ? Visste vi det ikke nå?

Storberget snakker om «å bidra i forebyggingen av slike terrorhandlinger».

Første skritt i denne retning må vel være å nedlegge PST og å kutte alt norsk samarbeid med CIA/MOSSAD/MI6 og DE ANDRE TERROR-FABRIKKENE…hvis målet er et fritt samfunn fritt for terror…men det er det neppe.

Målet er nok snarere et UFRITT SAMFUNN PREGET AV STATSTERROR…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

Ja, nå skal den såkalte «terror-bombingen» brukes til å få FRP til makta, samt kunstige motsetninger mellom muslimer / gudeløse brukes til å lage enda mer splitt og hersk i samfunnet:
««Vem skal ta fighten mot mångkulturen? Du eller dina barn?»
.Klistret rasistiske slagord på huset til familien til Taimour Abdulwahab (28). »
http://www.dagbladet.no/2010/12/13/nyheter/utenriks/taimour_abdulwahab/terror_stockholm/14689023/

Rasisme er kunstig :D

Monica Waade
Forfatter
12 år siden

Nydelig det du har beskrevet om kjærlighetens rike og faktisk eksisterer det en sånn plass: http://www.riksavisen.no/?p=5991

Jeg kan huske at jeg allerede som liten lå i skogen og så opp mot himmelen, hvor da bilder fra et sånt sted åpenbarte seg for meg og jeg visste da at der var mitt hjem, at jeg var bare på reise her på jorda.

Første gang jeg fikk disse syner var etter å ha stilt meg spørsmålet, hvordan kan jeg som er så liten vite så mye de andre voksne ikke forstår, jeg søkte altså svar i meg sjøl og de kom. Som jeg sier under artiklene mine om forfatter, jeg har siden barndommen hatt evne til å oppfatte mer enn andre rundt meg og har alltid vært søkende.

Så blir vi drept av galningene vender vi bare hjem, verre er det ikke så vi har ingenting å frykte. Jeg skal i en senere artikkel fortelle litt mer om dette.

God jul til deg også. :-)

« Forrige artikkel

Kristologien i Rudolf Steiners antroposofi

Neste artikkel »

Innsideinformasjon fra kvinnen som VET

8
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x