Armageddon-skriptet

7.6K visninger
12 minutter lesetid
31

Mange får armageddon følelser om dagen, hvor verden dynges ned av sære naturkatastrofer. Menneskene har i veldig stor grad både påvirkning og ansvar for den verden de lever i. De har i sannhet skapt den selv ved sin frie vilje, selv om utgangspunktet for hva vi skaper med og av var skapt av G-d. Vi er ikke guder, vi er som barn å regne i skapelseskraft, og co-creators med SkaperFaderen i beste fall.

Vi er leirklumpen i Mesteren/Kunstnerens hånd, men samtidig har vi fått en egen liten leirklump å leke med; oss selv og denne kloden.

Jeg har igrunn oppdaget Johnny Cash i det siste. Hva gjør at enkelte kunstnere blir så fantastisk populære? Kan det være at det er fordi de søker å overbringe noen universelle sannheter som mennesker trenger i sin tid? Noen kunstnere blir selvfølgelig ikke forstått i sin samtid, men det gjelder ikke Johnny Cash. La oss se litt på hvor profetisk han var egentlig med sine tekster….

Alt som i Boken
U can see it in the movies, in the papers and the TV’s news.
Somebody’s army is always on the move.
Theres going be a battle, the lines have been drawn [
PLANEN, Pike’s letter to Mazzini],
they got guns and tanks and planes
The wells are going dry [
TØRST, rent vann vil bli mer verdifullt enn olje i verden] and the water is bad [FLUOR] and the air is acid rain [CHEMTRAILS].
There are war after war [
IRAK, AFGHANISTAN] and rumors of war from the [MIDDLE] east [IRAN].
There’s rumbling in the ground [
JORDSKJELV] and they’re talking about the Beast [DLD, etc].
Good mothers cry cause the rivers run high with the blood of too many sons.
Some people say that peace is underway, but the worst is still to come.

It’s easy to see.
It’s going by the book.

Hva kjennetegner en profet?

“Kanskje jeg kan befordre noe mørke fra min rygg”

Maybe I can carry off a little darkness from my back.” –  Johnny Cash

Hvordan gjør en dette?

Verden som et speil

Kanskje kjenne til sitt eget mørke? De som hevder alle skulle vært i kjærligheten bare, har selvfølgelig rett. Men det er ofte ikke så enkelt for en sjel som har en menneskelig erfaring å bare bestemme seg for å være der, følelsen følger ikke alltid tanken. Dualismen i oss.

«Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg» – Paulus

Johnny Cash levde livet han, et tøft liv ofte i konflikt med myndighetene, før han fant June, eller June fant ham,  og fikk ut sin vrede gjennom sanger som San Quentin, et fengsel i San Fransisco bukta, det verste fengselet i Amerika på den tiden, umulig å flykte fra fordi der er så sterk strøm. Mange prøvde, alle døde. Vi kan nok slutte at profetiske evner ikke kommer fra ‘hellighet’, dogmatikk og studere hellige skrifter alene, men av et levd liv, med erfaring og kunnskap, – og en riktig holdning.

Så hvor kan Johnny Cash sine endetidsprofetier komme fra?

Det er flere elementer som enhver i livsprosessen må gjennom. Alle som en av elementene. For om en gjør snarveier så kan en havne i bare illusjonene av kjærligheten. Veien til himmelen går via helvete, det betyr at en MÅ gjennom den materiske ondskap, se den materialisert, og ta bevisst valg for eller imot motsetningene. Valgene definerer hvem en VIL være. Fri vilje. Det er ikke nok at dette valg for kjærlighet bare er en tanke på det mentale plan, det skal gjennomsyre de eteriske, emosjonelle og åndelige deler av mennesket også. “Kjenn deg selv, og du skal kjenne universets hemmeligheter“, stod det over portalen til Oraklene i Delphi. Know Thyself !

“En må ned i vibrasjoner, ned på jorden, ut av illusjonene, og inn i virkeligheten”. – JJ

Mange av oss, og spesielt myndighetspersonene, folk som søker og får makt, er fanget i sine negative mentale og sjelelige skaperevner, uten å vite om det, gjerne slike egointeresser som mest mulig makt og penger. De tror ofte de er i lyset og folk flest i mørket, men vi er vel alle i ‘mørket’, lite lys altså, i forskjellige tidsperioder i livet. Armageddon og Holocaust er hvordan menneskeheten kollektivt straffer seg selv for sitt ‘fall’ og iboende ‘wrongdoings’ for å velge denne vei. Det som er skrevet og tenkt av oss selv i det kollektive ubevisste, i livets bok, det kommer til oss som skjebne.

Og problemet er at dagens makthavere ikke lenger identifiserer seg med vanlige folks ‘trial and tribulations’ på sin vei utav dette mørket og inn  i lyset,  livets prosess, men tror seg hevet over denne åndelige prosess. De tror de er i lyset, illuminert, mens manifestasjonene deres i verden viser at det er tvertimot. Det er den luciferiske åndsfelle at de tror dette.

Men hva om det som anses som ‘ondt’ er bare noe alle som en må gjennom for sin åndelige utvikling som sjel? Kampen med og mot oss selv blir dermed å komme fra en laverestående bevissthetstilstand til en høyere, – en høyere eterisk vibrasjonsfrekvens. En kjærlighets-tilstand. Kjærlighet er den høyeste mulige sinns- og bevissthetstilstand i denne dimensjon.

Ref. Carl G. Jung : “Det som ikke gjøres bevisst, det kommer til oss som skjebne“.

Ergo om en ikke gjør sin egen ondskap bevisst, og ser bare ondskapen i andre, så er en ikke bevisst, da er en ignorant. Er en ignorant møter livets armageddonner oss som lunefull skjebne, ‘naturlige ekstremiteter’ eller tilfeldigheter, alt etter hva en kan finne på å forklare dem med for å slippe å gå gjennom personlige armageddons; Se sin egen andel i skaperverket. Se sin egen andel av elendigheten.

For å se dette, må menneskers sjel ned fra sine høyere åndelige og eteriske vibrasjoner, og føle hvordan det er å være menneske; inkarnerer i kropp. De må gjennom Dantes Inferno i seg selv, og kanskje i verden om de har for stor motstand i seg til å endre seg godvillig. Verden bare speiler ens indre tilstand.

For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut er kjent.’ – 1. Kor. 13:12

Det var Jesus sitt oppdrag, og forsåvidt alles, uten at vi trenger å lykkes i den samme grad, så er det forsøket verdt. Han kom fra høyere sfærer og vibrasjoner, fra kjærlighet og i kjærlighet som han klarte bevare i denne lavere vibrasjonsfrekvens (og det er ikke enkelt, for vi slites mellom de forskjellige åndskrefter i oss alle sammen), helt frivillig (ikke av karma, hvor en MÅ tilbake) kom ‘ned’ her i materien av lave vibrasjonsfrekvenser for å fortelle hvordan det var best å leve, sett fra den evige sjel sitt synspunkt.

Livsveven

Ikke før veven har stilnet
og skyttelen sluttet å gå,
vil Gud trekke teppet tilside
og la oss riktig forstå.
At også de mørke tråder
så vel som de lyse bånd
var helt nødvendig for
mønsteret i Mesterens
mektige hånd.

Forfatter: Ukjent.

ALT er energi‘, sa Einstein.  Einstein visste at i E=mc2 så er der et budskap der; at ALT ER ENERGI! Og materie er bare en meget fortettet form for energi.

Uten en har gjennomlevd denne materiske lavere vibrasjonsfrekvens, til de høyere, kan en ikke forstå, og det personlige ubevisste vil dermed ubevisst bidra til armageddon-scriptet og ens egen og kollektivets evige ‘pine’ og elendighet. Det ubevisste er ni ganger større enn det bevisste (som isfjellet), og tilsvarende i skaperkraft. Er vi ignorant om dette faktum, skaper vi altså både de personlige og kollektive armageddoner, helt ubevisst. En høster vanligvis som en sår.

Mange vil ikke forandre seg, og ta sine illusjoner opp til vurdering, før de, eller verden, er på randen av totalkollaps. De holder masken; alt er ok, sier de. Før eller siden vil masken falle. De som ikke vil ta prosessen, vil livet og verden tvinge til å ta prosessen, ved hjelp av Armageddon-skriptet.

Som Johnny Cash sa et annet sted:
““Maybe I can carry off a little darkness from my back,
but until it is brighter,
I’m the man in black.”

Prosessen er altså å se og deretter støte mørket ut av sin egen sjel. Trollet sprekker når det får lys på seg.

Det betyr å bli bevisst disse faktorer. Verden er bare et speil av våre kollektive tanker og følelser. Forandrer vi oss selv, så forandres verden, jfr. ‘Man in The Mirror‘ – Michael Jackson.

Ondskapen dominerer

De ‘krigerske’ i verden definerer i all for stor grad den kollektive bevissthet, spesielt gjennom media.

En må selv besørge å få mørket bort fra sin sjel.  Er det meningen med livet, å bli lys, å bli kjærlighet, og bli bevisst forskjellen? Hvordan skal en vite hva mørket er, om en ikke tar en titt på mørket i sin egen sjel? Hvordan kan en bli noen autoritet på området uten? Selv psykologer må psykologisere seg selv litt før de får praktisere. Slik må det også være for den åndelige disiplin. Det er ikke nok å lese eller følge tekster eller doktriner (religiøse dogmer) for å bli åndelig, en må LEVE dem. En må ned i vibrasjoner, ned på jorden, ut av illusjonene, og inn i virkeligheten.

“Det en løser på jorden, det løser en i ‘himmelen’ “

Hva betyr det?

Jeg tror dette har med å bli bevisst på mest mulig, slik at en skal vite best mulig hva en skal ha med seg og ikke. Alt en kan ta et valg for og imot, er hva som kan hjelpe en i ‘evigheten’, hva nå enn ‘evigheten’ skulle være. Er en fornøyd med de lavere vibrasjonsfrekvenser, med livet i materien, så mister en sin sjel, hvor den høyere vibrasjonsenergi er porten til evigheten.

Hva gagner det er menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?” – Matt. 16:26

Valget står altså mellom å aspirere mot og arbeide seg mot de høyere nivåer av vibrasjonsfrekvens, mot kjærlighet, – og ikke være fornøyd med å være i denne verdens vibrasjonsfrekvens som er det motsatte. Det er fortettet energi, som råder på jorden – hvor det kreves mye å bevare denne kjærlighet i seg, fordi en slites mellom begge åndskrefter og åndsmakter.

Å være I verden, men ikke AV verden“. G-d’s vilje er at en skal makte å forbli i kjærligheten, selv om verden drar en i motsatt retning; krig, nød, hat, elendighet.

Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. 16 For alt her i verden – sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom – det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.
Johannes’ første brev, 2.15-17

Elsker en å være i kjærligheten, elsker en G-d=Kjærlighet i seg, å være i de høyere vibrasjonsfrekvenser og energier, så vil en hate verden for dens ondskap, frykt og smålighet, og kan gjenkjenne dette utenfor seg, fordi en har gjort seg selv bevisst på sin egen pre-disponerte mulighet til å kunne ha gjort og valgt alt som de ubevisste og fryktsomme velger som sitt liv, OM en ikke hadde tatt denne prosessen. Om en ikke gjenkjenner demonene på utsiden, er det fordi en ikke kjenner dem på innsiden.

Aliens, Ufo’er og reptiler er demoner, mener mange, er åndemaninger av illuminatister.  Tidligere leder FBI’s avdeling i Los Angeles; Ted Gunderson (den første av en serie på 13 filmer), og andre i filmene  sier disse menneskelige entiteter er demonisk, og er de egentige aliens blant menneskene, som holder verden i sitt terrorgrep.  Disse menneskene er drevet av sine indre ubevisste og uforløste demoner, skapt av menneskenes egne forestillingskraft og ‘imaginasjoner’ som Rudolf Steiner kaller det.

Om det er ene eller det andre, så er dette er uansett ikke noe G-d har etablert av kjærlighet, dette er Ahrimans verk, verdens åndelige negativt polariserte ‘fyrste’ (det er i virkeligheten bare en av mange mulige sjelsegenskaper som finnes i alle av oss). Mørk materie, altså de laveste vibrasjonsfrekvenser, er ahrimansk og ikke av G-d. Alt er energi, også våre mørke tanker. Disse tanker har vi dermed manifestert som demoner. De kommer som kastet inn i våre energifelt tilbake til oss. Noen av dem er allerede her. De er i ofte i maktposisjoner, og de har styrt denne planeten fra begynnelsen av med voldelig hånd.

I virkeligheten er de ikke annet enn enkeltmenneskers egne kollektive manifestasjoner av uforløst ‘ondskap’ i egen sjel. Vi står foran en bevissthetsrevolusjon.

Energien følger tanken

Teosofisten Bill Lambert som er en autoritet innen New Age miljøet har rett selvfølgelig nedenfor:

Den selvoppfyllende natur av profetier:

“Hva en person tenker, det skaper han. Okkulte lover sier at energi følger tanken. Derfor kan den kollektive troen på en feil profeti av millioner av mennesker forårsake en enorm grad av negative følelser som kan føre til profeti.”

“Armageddon er et godt eksempel på dette. Folk tror på Armageddon konseptet, som er at denne nåværende verden må bli ødelagt før den nye kan bli opprettet (den nye himmel og nye jord). Derfor fører den massive kollektive troen på dette konseptet mot en selv-oppfyllelse av dette konseptet. Troen på Armageddon er sammenvevd rundt Israel og Midtøsten, og forårsaker at nasjoner i denne regionen, eventuelt setter scenen for massiv, selv kjernefysisk, krig. “

I. “Prophecy — Self-fulfilling nature of:

“What a person thinks, he creates. Occult law states that energy follows thought. Therefore, collective belief in wrong prophecy by millions of people can cause an immense unconscious level of negative feelings that can lead to fulfilling prophecy.”

“Armageddon is a good case in point. People believe in the Armageddon concept, which is that this present world must be destroyed before the new can be created (the new heavens and new earth). Therefore, massive collective belief in this concept leads toward a self-fulfillment of that concept. Belief in Armageddon is intertwined around Israel and the Middle East, and is causing nations toward this region, possibly setting the stage for massive, even nuclear, war.”

II. “New Jerusalem Covenant Project

“Sometime between 1985-2010, the following scenario will unfold, depending only on the right set of circumstances:

* Moslem and Jewish areas in Jerusalem will be combined with Christian to create the New Jerusalem Covenant

http://www.cuttingedge.org/news/n1052.html

At New Age miljøet skaper seg nye guder og religioner for å mate det kollektive ubevisste med, trenger jo ikke å gjøre forholdene bedre. Menneskeskapte religioner har vi vel nok av, men færre som lever de åndelige prinsipper.

Meditasjonens påvirking

Meditasjon påvirker ens åndelige kropp. Meditasjon kan hjelpe en å nå de lag av høyere vibrasjonsfrekvens vi omtaler i denne artikkel. Det kan hjelpe en til å oppdage sin åndelige grunnenergi, de høyeste vibrasjonsfrekvenser i mennesket. Det en var før en kom inn i inkarnasjon, før sjelen kom NED i materien/kroppen.

New Findings On The Healing Benefits Of Meditation

Ordet “meditasjon” og ordet “medisin” kommer fra samme rot, sier professor Osho. Medisin helbreder den fysiske kroppen og meditasjon er ansvarlig for healing av vår åndelige tilstand. Osho hevder at ordet “healing” og ordet “hele” også komme fra samme rot. Ifølge filosofien for å bli helbredet betyr ganske enkelt dette å være hel, ikke mangle noe. Videre sier han at en annen konnotasjon av ordet “hellig” også kommer fra samme opphav.

I hans ord “Meditasjon helbreder, gjør deg hel, og å være hel skal være hellig.” Den viktige forskjellen at han gjør om betydningen av ordet hellighet må være avklart i dette stykket, også. Hellighet skal ikke forstås som tilhørende en bestemt religion eller noen kirke. Det betyr at inni deg, er du hel, ferdig, du er oppfylt. “Du er hva eksistens ville at du skulle være. Du har realisert ditt potensiale. “

http://coupmedia.org/health/new-findings-on-the-healing-benefits-of-meditation-0202

.

“Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor”. – Sholom Aleichem.

“Keep your face to sunshine and you cannot see a shadow”. – Helen Keller

“I can see, and that is why I can be happy, in what you call the dark, but which to me is golden, I can see a God-made world, not a man made world“. – Helen Keller.

“The best and most beatiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart
“.  – Helen Keller.

Helen Keller var blind, kjent for å ha «brutt ut av mørket», men hun så bedre enn noen med sitt indre øye. Når en har konfrontert sitt eget mørke, så gjenkjenner en det utenfor seg hvor og når det oppstår. De har blitt ENbåren, og kan identifisere seg med absolutt alle under himmelen. Det er profetenes og profetienes hemmelighet.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

31 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Chemtrails The facts

Chemtrails – Kachelmann, bist du A….loch? http://www.truth.getweb4all.com/kachelmann-bist-du-arschloch/

Strange bird formations 07-08 birds / fish dying all over earth 09-11 PT. 9 Sweden Jan 5TH 2011 http://www.youtube.com/watch?v=5ZHozmOqBBY

THE MOST BANNED VID ON YOUTUBE EVER! Strange bird formations\birds dying all over earth PT. 6-9 US http://www.youtube.com/watch?v=t52Y_qEyoyo&feature=share

Dr. John Coleman Breaks Down The Committee of 300 on Alex Jones http://www.youtube.com/watch?v=t83CX0W7e6g&list=PL8B3E1DA27FC9AED8
.
The Doors – Riders on the storm http://www.youtube.com/watch?v=DKbPUzhWeeI

ola
ola
Abonnent
13 år siden

De fleste har vel sett denne fra Egypt, med en hesterytter:

Har dere sett denne?

et stykke uti filmen ser man enda en hest som har kommet. 2 av 4 hesteryttere..? hmm er jo ganske fascinerende, står jo ikke noe om hvordan man skal se de hestene eller?

trackback
13 år siden

[…] Åpenbaring og andre får rett i sine syner, med dagens endetids stemning over hele verden og Armageddon følelse, så beviser vel dette G-d’s eksistens, som inspirasjon for disse personer, for det sies at […]

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

A look at the ways the world could end.

The imminent doomsday date that’s gotten the most attention in recent years is the December 21, 2012, prediction gleaned from the Mayan “Long Count” calendar.

http://religion.blogs.cnn.com/2011/03/06/competition-for-when-the-world-will-end/

Veiviser
Veiviser
Abonnent
13 år siden

Noen som har hørt om Anton Johansen (lebesbymannen) ?

Nobody
Nobody
Abonnent
13 år siden

A future fantasy is no more than vain hope
With wishful minds for which we grope
I’d rather improve my current scope
To an upward trend from a downward slope.

Equal rights an justice for all
Rise and never fall
Ya Haqq

Monica Waade
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Med tanke på det som skjer i Egypt, jeg har en veldig uggen magefølelse, blir faktisk kvalm og føler dette er opptakten til noe stort som på sikt ikke vil føre noe godt med seg. Jeg fikk varsku om sånne hendelser i fjor, at de ville komme snart og det var ikke bare i et land, et sted det ville skje.

Da jeg nå fikk høre om opprøret i Egypt var det første som sto fram for meg en samtale jeg og min far hadde i 2002. Min far snakket da også veldig nedlatende om USA, hvordan de gjentok God Bless America i tide og utide mens de ikke levde etter Guds ønsker for oss. Min far har aldri likt amerikanernes væremåte med kriger og deres patriotisme, han sa han lærte dem å kjenne i ungdommen som sjømann.

Tilbake til vår samtale i 2002, han sa da at ondskapen har sitt utspring i USA. Ut fra et budskap som da kom sa jeg noe sånn som at ondskapen kommer i araberne. Dessverre har jeg ikke notert noe annet rundt dette og jeg kan ikke huske om det ble sagt noe mer.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Monica – all is well.
Skal menneskeheten komme videre er det vel på tid at vi kvitter oss med noen gamle strukturer. Tror det er positivt om pyramidene skulle bli jevnet med jorden, eller i verste fall om NS serveren ble formatert.. :-)
Det er samme greiene, attachment til stukturer som holder oss i fengsel, og gjør oss redd når de rokkes ved.

Vi bombarderes med hjelp om vi ber om det, engler/photoner er i høy beredskap iflg profetene klar til å gi oss det vi trenger til enhver tid. Gud kan ikke skylles ut, Gud kan bare polariseres feil i våre tanker fordi vi har latt oss blende av ytre illusjoner. Derfor er det bra at slike kjernesymboler som danner basis for andre institusjoner(FN) og illusjoner faller i grus. Alt avhenger av om vi kan gi slipp på den dominans denne verdens illusjoner har over vår bevissthet.

Vi får bare håpe at Egypts folk kommer gjennom dette og seirer til slutt.
Gi slipp – Slapp av – Prays God

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Vi er fortalt at Egypts pyramider er gravkammer, selv om det aldri er funnet en eneste mummi der. Vi blir også fortalt at statuer på mer enn 1000tonn ble laget med kopper verktøy, og transportert på flåter ned Nilen. De er umulig å flytte med dagens teknolologi.

Dette er sannsynlig desinformasjon for å skjule sannheten, om vår historie.

Our True History – Pyramids and Sun-Gods by Nassim Haramein -1/4

http://www.youtube.com/watch?v=D2_LhmSygBQ

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

mulig han hadde rett: http://norgespartiet.no/component/content/article/214-hvordan-frimureriet-bygde-opp-kommunismen.html
Se på denne to timers lange filmen. som ligger i 12 deler inne på youtube. NB, inneholder sterke scener…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
13 år siden

Mr Cash er fantastisk!

Her er en heftig tekst fra mitt favorittband TOOL som tydeligvis er så lei det jordiske livet i LA at de hilser armageddon velkommen;

Aenima lyrics

Some say the end is near.
Some say we’ll see armageddon soon.
I certainly hope we will.
I sure could use a vacation from this

Bullshit three ring circus sideshow of
Freaks

Here in this hopeless fucking hole we call LA
The only way to fix it is to flush it all away.
Any fucking time. Any fucking day.
Learn to swim, I’ll see you down in Arizona bay.

Fret for your figure and
Fret for your latte and
Fret for your lawsuit and
Fret for your hairpiece and
Fret for your prozac and
Fret for your pilot and
Fret for your contract and
Fret for your car.

It’s a
Bullshit three ring circus sideshow of
Freaks

Here in this hopeless fucking hole we call LA
The only way to fix it is to flush it all away.
Any fucking Time. Any fucking day.
Learn to swim, I’ll see you down in Arizona bay.

Some say a comet will fall from the sky.
Followed by meteor showers and tidal waves.
Followed by faultlines that cannot sit still.
Followed by millions of dumbfounded dipshits.

Some say the end is near.
Some say we’ll see armageddon soon.
I certainly hope we will cuz
I sure could use a vacation from this

STUPID shit, silly shit, stupid shit…

One great big festering neon distraction,
I’ve a suggestion to keep you all occupied.

Learn to swim.

Mum’s gonna fix it all soon.
Mum’s comin’ round to put it back the way it ought to
be.

Learn to swim.

Fuck L Ron Hubbard and
Fuck all his clones.
Fuck all these gun-toting
Hip gangster wannabes.

Learn to swim.

Fuck retro anything.
Fuck your tattoos.
Fuck all you junkies and
Fuck your short memory.

Learn to swim.

Fuck smiley glad-hands,
With hidden agendas.
Fuck these dysfunctional,
Insecure actresses.

Learn to swim.

Cuz I’m praying for rain
And I’m praying for tidal waves
I wanna see the ground give way.
I wanna watch it all go down.
Mum please flush it all away.
I wanna see it go right in and down.
I wanna watch it go right in.
Watch you flush it all away.

Time to bring it down again.
Don’t just call me pessimist.
Try and read between the lines.

I can’t imagine why you wouldn’t
Welcome any change, my friend.

I wanna see it come down.
Come down.
Suck it down.
Flush it down.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Tenkte det kunne være kjekt med litt lyd og bilde til teksten jeg postet;

Bandet heter altså TOOL og platen, samt låten heter Ænima. Om du ikke har oppdaget TOOL allerede så anbefales det på det varmeste! De er virtouse musikere, med relativt dystre tekster og tilhørende dystre videoer, men så lever vi da vitterlig også i en ganske så dyster verden også;o)

Enjoy!

http://www.youtube.com/watch?v=uCEeAn6_QJo

ps: jeg er ikke så avansert, så jeg får ikke lagt inn videoen direkte, så dersom noen føler seg kallet til å gjøre det så hadde det vært stas.

Copernispiracy
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Her er en av mine favoritter,sammen med gamle kamerater på “Freedom of Speak Tour” i 2006.

“Let’s Impeach The President”

Let’s impeach the President for lying
And misleading our country into war
Abusing all the power that we gave him
And shipping all our money out the door

Who’s the man who hired all the criminals
The White House shadows who hide behind closed doors
They bend the facts to fit with their new stories
Of why we have to send our men to war

Let’s impeach the President for spying
On citizens inside their own homes
Breaking every law in the country
By tapping our computers and telephones

What if Al Qaeda blew up the levees
Would New Orleans have been safer that way
Sheltered by our government’s protection
Or was someone just not home that day?

Flip – Flop
Flip – Flop
Flip – Flop
Flip – Flop

Let’s impeach the president for hijacking
Our religion and using it to get elected
Dividing our country into colors
And still leaving black people neglected

Thank god he’s cracking down on steroids
Since he sold his old baseball team
There’s lots of people looking at big trouble
But of course our president is clean.

Thank God

Sangen er hentet fra albumet Living with War fra 2006,en plate han ga ut etter at han hadde sittet hjemme en stund og ventet på at ungdommen ville ta opp tråden.

Hvorfor han til slutt måtte gjøre det selv er vel forklart i denne artikkelen.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/08/illuminartistenes-topp-13/

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
13 år siden

Ett band jeg vokste opp med og som aldri brydde seg om det etablerte, ei heller fulgt pengene i musikk industrien, er Motorhead.
Tekstene til mange av deres sanger var faktisk en av grunnene til at jeg våknet og begynte og grave etter svarene i livet som har blitt holdt skjult for oss av dagens politikkere og elite.
Mange av tekstene til deres sanger passer svært godt inn i det som nå skjer rundt oss.
1.Bad religion ble skrevet for snart 20 år siden
http://www.youtube.com/watch?v=UZEkZrfqNNU
2.God was never on your side

3.brave new world, om NWO

So this a new beginning, as the new century dawns
The world’s a better place for you and me
Shouldn’t smoke or drink or watch that evil filthy porn.
Be Christian and God will set you free.
But being poor is worse than having AIDS,
The homeless live in boxes at our feet
Living in a constant state of dull frustrated rage,
The innocent shot daily in the street

[Chorus]
Brave new world, brave new world, brave new world
[Repeat]

The government has always been you pal as you well know
Absolute corrupted power play,
If we all wipe each other out, it only goes to show
While the bureaucrats get richer by the day,
Smoking dope will get you more than murder one,
And even worse than statutory rape,
Don’t understand your children, so you send them all to jail,
Beleive me, you will never make a worse mistake.

[Chorus]

The government is coming and it wants to be your friend,
It wants to show you how to be a snitch
Inform upon your children, the inevitable end,
Is everyone’s a victim but the filthy fucking rich,
And religion, like the monster that it is
Keeps telling you to turn the other cheek
God is on your side, but I don’t think that you’re on his,
If Jesus showed up now he’d be in jail by next week,

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Siden det her er snakk om Egypt…

Hvorfor var SOLOMON Bibelens byggherre?

Vi har alle et Solar plevus eller Sol område som sender sin energi opp gjennom ryggraden til Pinealkjertelen og bygger der bevissthetens tempel.
Solar plexus eller Sol energien er kilden.

SOL = SOL
OM = SOL energien sin bevegelse gjennom våre Chakra.
ON = Er den gamle SOL-byen Memphis i Egypt.
SOLOMON = Solenergien som skaper det Hellige Tempel/Bevisstheten.

Egypt i mytologien knyttes til Solguden Amen Ra, som også Jesus knyttet seg til.
Har nevnt tidligere her at det pågår ombygging/restrukturering av grunnenergien. Opptøyer i Egypt kan være en ytre manifestasjon av dette, altså som en formatering av den gamle kollektive bevissthet som er forankret der. el..

Barn rundt meg på alle kanter så får heller komme tilbake med mer siden, men kanskje det gir noen føringer for en artikkel – lykke til.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Det var denne sangen som jeg hørte for mange år siden som fikk meg til å høre på Mr Cash

Det er ikke mange igjen av dette kaliberet i dagens musikk bransje.

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Grøss….
Se denne gule “hestemannen” på slutten av filmen Jarle

http://bigwobblenews.blogspot.com/2011/02/pale-horse-of-apocalypse.html

Quote below springs to mind!
Revelation 6:8
8 I looked, and there before me was a pale horse! Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. They were given power over a fourth of the earth to kill by sword, famine and plague, and by the wild beasts of the earth.

Equalitor
Equalitor
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

En ser også en del lys som beveger seg i takt med “hestemannen”. Lukter oppmerksomhetsyke ungdommer på data som utnytter seg av alt oppstyret, eller muligens større krefter som vil sette frykt i oss alle. Som også er trådens tema vel å merke…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Equalitor
13 år siden

Enten det eller så er det Orber som det observerest mer og mer av på kloden siden sommer
Orber er lysende energi kuler/vesner i forskjellige størrelser som overvåker det som skjer rundt oss
Orbene er inteligente vesner som hjelper til med overgangen, man ser dem i gitantiske størrelse ute i verdensrommet og i atmosfæren, mange tror det er UFOer, man ser dem helt nede i knappenålshoder der de flyr rundt oss med sine gode energier og vibrasjoner

“Lysball” fenomenet brer om seg der mange prøver å forklare hva det er uten at noen helt har kunne gi noe helt korekt svar på det enda

Men her er dem inne på noe …. :)

http://www.celticgardens.com.au/spheres_of_light.html

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

C:\Users\Thor\Pictures\mobil\IMG_0843-1.JPG Her er noen Orbs ,over hundre av dem:)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Det blir for mye jobb og komme meg inne på PCen din Tor ;)

Kan du ikke heller linke bildet opp via Tiny pic

Er spent på og få se orbene dine :)

http://tinypic.com/

ConfusedMe
ConfusedMe
Abonnent
13 år siden

“Meditasjon påvirker ens åndelige kropp. Meditasjon kan hjelpe en å nå de lag av høyere vibrasjonsfrekvens vi omtaler i denne artikkel. Det kan hjelpe en til å oppdage sin åndelige grunnenergi, de høyeste vibrasjonsfrekvenser i mennesket. Det en var før en kom inn i inkarnasjon, før sjelen kom NED i materien/kroppen.”

Sliter du med deg selv, kan jeg anbefalle meditering, du føler deg mer vell, og får en positiv energi etterpå.

Etter å ha lest alt for mange konspirasjonsteorier blir det interessant å se om noen av de blir å skje, og hvis de gjør det, så er man hvertfall litt bedre forberedt.

LilleVi
Skribent
13 år siden

En til av samme forfatter om den kommende tid.

Begrav ynglinger i jorden.

Begrav ynglinger i jorden.
Det er fremtiden.
Ta i mot med visdom.
For hva har ikke de vise sagt?
Jorden vil leve.
Løgnen vil forstørres.
Myk natt, bedre da.

Vil det forsvinne mye folk når dette kommer?
Ja, det må være slik.
Meget hard blir årene.
1 ting til trøst.
Jacob stigen vil stå fast.

Forfatter Ellen Einan

Fra hjertet
Tor Andreas

LilleVi
Skribent
13 år siden

DEN LOVEDE TID?

Ja, forsiktig går
nu de vise og
venter på at dere
skal se.
Jeg ser at dere lengter
etter svar.
Dere er ikke redde
sier dere. Nei, her
er ingen utslettelse,
bare opplysning.
Enten dere
går bort fra
det vanskelige
eller lever det ut,
så er dere med i
det store spillet.

copyright: Ellen Einan

Du blir bare bedre & bedre sjømann.
Fra hjertet
Tor Andreas

Thunder
Thunder
Abonnent
13 år siden

Takk for en veldig fin artikkel.
Vi må vel alle innse at vi igjennom livet må kjempe mot våre demoner og forsøke å komme i ett med lyset. Jeg ahr ikke noen tro på at noen mennesker på jorden er av demonisk entitet, men at noen har latt seg forføre av mørkets krefter. Man må aldri gi opp håpet om å hjelpe de inn i lyset.

Jeg følger med på hendelser i Egypt for tiden og må innrømme at tanker om armageddon kommer snikende. Tankene ville selvfølgelig ikke vært der om ikke historien var skrevet og spredt i media.

Hosni Mubarak er selvfølgelig ikke rett mann for Egypt, men det ringer noen alarmbjeller. Soldater i militære blir beskrevet som engler i kampene der nede. Alternativet til Mubarak som er den eneste oposisjonen vil forhandle med er Omar Suleiman som trolig har hæren på sin side. Omar=den førstefødte sønn. Suleiman er et annet navn for Solomon som betyr: fredens mann. Man kan også få tanker om den ottomanske Suleyman – The magnificant – THE SHADOW OF GOD
I am Suleyman, sultan of sultans, sovereign of sovereigns, distributor of crowns to the lords of the surface of the globe.
I am Suleyman, the Shadow of God on earth, Commander of the Faithful, Servant and Protector of the Holy Places.
http://www.leftcurve.org/LC23webPages/suleyman.html
http://www.agderposten.no/article/20110201/NTBU/1611176249

Uffda
Uffda
Abonnent
13 år siden

Kristendommen forteller oss at Gud sender ødeleggelse i form av Armageddon. Glem det.

Tolkes skriptet Gresk mytologisk burde overskriften på artikkelen være “Skriptet om DNA healing”. Gresk mytologi snakker i et skjult språk om universelle kosmiske ting. Gidder ikke skrive mer – det er bare å studere.

The Lost Gospels
http://www.gnosis.org/media/LostGospels.html

« Forrige artikkel

The Urantia Book (1955)

Neste artikkel »

Akiane: Vidunderbarn, kunstner, poet og indigobarn

31
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x