Fruktbarhetskult – religionenes idèmessige bakgrunn

14.2K visninger
34 minutter lesetid
28

Denne artikkelens intensjon er å avdekke fruktbarhetskult (fertility cult) som basiselement for alle religioner, på samme måte som religion er basiselement for verdens kulturer. Fruktbarhetskultens sentrale idè er prising av livet og livets syklus hvis kjerneelement er seksualdriften.

Vi goternes etterkommere var under Odintiden bevisst denne kraftkilden hvor vårt folk opplevde en storhetstid. Vår styrke kom fra seksualdriftkilden, “draiven” (extra gear) i oss, og vi øste fra denne. Å leve er å elske, ikke å reise. I det øyeblikk vi i dag går fra fornektelse til anerkjennelse av seksualdriftkilden, vil tåken lette og vi vil snart igjen oppleve en ny storhetstid. Et bidrag fra deg betyr alt: Kopier og del denne artikkelens lenke til dine og vi kan klare dette fortere enn du aner,

 

https://www.nyhetsspeilet.no/2013/07/fruktbarhetskult-religionenes-idemessige-bakgrunn-3/

 

Thor    eik 17

 

 

Fotosyntesen – planterikets skapelse av liv       

 

imagesCAZB9P51    fotosyntesen      Yggdrasil2

 

6 CO2 + 6 H2O + fotoner → C6H12O6 + 6 O2

Bladets fotosyntese er verdens viktigste kjemiske reaksjon.

 

Av karbondioksid og vann skapes sukkermolekyler og oksygen. Sukkermolekyler er naturens legoklosser som alle planter er bygget opp av. Fotoner er lysstråler fra Solen. Fruktbarhetssymbolet Yggdrasil, Odinfolkets hellige tre, viser våre forfedres forståelse av treets og planters sentrale rolle for alt liv hvor kraft hentes både fra luft og jord.

 

Symmetry1           

CO2 øverst og H2O nederst.

 

CO2 og H2O går sammen og lager organisk materiale og oksygen som høyere dyr kan bruke som føde og til å ånde i. Den kjemiske reaksjon ved ånding er nøyaktig motsatt av fotosyntesen.

 

Glucose

Det sekskantete sukkermolekyl – glukose – er fotosyntesens og planterikets basisenhet. 

 

Antatt økt “kvinnelig” COhenges av de kontrollerte medier ut som årsak til en påstått unaturlig global oppvarming, vesensforskjellig fra tidligere naturlige svingninger med istider. Det kvinnelige har skylda igjen og man fornemmer eimen fra Jesuittordenens brenning av vakre protestantiske kvinner, på vegne av den katolske kirke, for å svekke de nordiske gotere som Romerriket aldri klarte å slå militært. De tok sitt igjen ved innføring av kristendommen og melking av avlatspenger til sin katolske kirke.

Eimen fra Jesuittordenen blir sterkere når det viser seg at den skumle CO2 først og fremst slippes ut av de gotiskbebodde, protestantiske industriland. Det er vi som er årsak til elendigheten, og våre synder kan gjøres opp for..ved kjøp av klimakvoter. Slemme industriland overfører hvert år avlatspenger til snille øystater i bytte mot klimakvoter. Bankbygg i skatteparadisenes sanddyner, hvor multinasjonale selskaper har kontorer, har nok plass til milliardene.

I virkeligheten er COi stabil bufferbalanse med havets karbonsyre (H2CO3), bikarbonat (CaHCO3 ) og kalkstein (Ca2+ CO32-):

 

CO2 (gass) + H2O (gass) Venstre- og høyrepil Ca2+ CO32- + H3O+   Venstre- og høyrepil CaHCO3 + H3O+   Venstre- og høyrepil  H2CO3 + H2

 

imagesCA6Q89LG    Hydrocarbon

 

Bienes  (bees) kubeenhet er også sekskantet og det samme gjelder for hydrokarboner sin basisstruktur, som bensin.

 

Floweroflife    imagesCA8MSEHV       Elektron

 

Seksstjernen (the six star) er basisstruktur for symbolet Flower of life, plantenes blomster med begerblad og kronblad. Samspillet mellom det kvinnelige og det mannlige er basis for liv, da alle molekyler er bygd opp av atomer, hvis kjerne er “kvinnelig” (+) og elektronene rundt kjernen er “mannlig” (-).

 

merkaba 1       Israel

 

Seksstjernen er merkaba, sammensmeltningen av mannens og kvinnens trekant. Sex betyr kjønn og det å ha sex vil si kjønnslig kontakt. Israel er eksklusiv bruker av livets symbol.

 

imagesCADZCQ7J      snowflake      imagesCAFLZJD7

 

Seksstjernen er snøflakets form. Alt innen fruktbarhetskult som har med vann å gjøre er mannlig symbolikk. Den usynlige vanndamp er et uttrykk for Den hellige ånd. Vann og vanndamp opptrer overalt i naturen og skaper liv. Råte i treverk og grunnmur er sopp som har fått tilgang til fuktighet.

 

imagesCAFHMWW4      imagesCA84FIY5    pg58

 

Eikebladets form er det blad som likner mest på snøflakets form. Eika er våre forfedre, Odinfolket, sitt symbol på mannlig fruktbarhet.

 

Mannlig kultsymbolikk

 

donna4

 

På bildet vises en stein som symboliserer et erigert lem fra Dønna i Nordland som kan være fra Elfolkets (El People) tid. Elfolkets mandighetssymbol var hentet fra trojansk og ugaritisk fruktbarhetskult. Langs hele norskekysten finnes tilsvarende steiner, de Hellige hvite steiner, som ble reist før Odinfolkets (Odin People) ankomst:

 

www.arild-hauge.com

 

Andre oppreiste steiner, bautasteiner eller obelisker, finnes ubehandlet flere steder og symboliserer alle mannlig kraft.

 

010921_monolitten_lite    Fontener1   imagesCALODSYJ

 

Monolitten i Frognerparken er uttrykk for mannlighet. Tilsvarende bautasteiner eller obelisker finnes over hele verden som naturlig uttrykksform for folkeslag som levde i kontakt med naturen. Fontener er et symbolsk uttrykk for mannlig ejakulasjon. Fra folkevandringstiden blir Elfolkets (El People) steinsymbol erstattet med Odinfolkets eiketre. De hellige hvite steiner levde videre i Norden ved siden av De hellige eiketrær. Kultisk form var forskjellig, stein og eikenøtt, innholdet det samme. Eiketreets frukt minner om det mannlige erigerte lem med tilbaketrukket forhud.

 

023_phallus (1)

 

I Birdoswald i England er hogget inn en kultisk fallus i Hadrians mur:

 http://www.odysseyadventures.ca/articles/hadrian_trip/hadriantrip_01.htm

 

I landsbyer i Bhutan eksisterer fortsatt førbuddhistisk (pre Buddha) fruktbarhetskult:

http://photos.igougo.com/pictures-photos-p331283-Phallus_on_a_Bhutanese_house.html

 

Sed-festival og sedertreet

 

 sed-festival 2      sed-festival      sed-festival 3

I Egypt ble det avholdt sed-festival for feiring av mannlig kraft med fallus som sentralt symbol.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sed_festival

 

Sed betyr på norsk mannens livgivende væske (semen) og også skikk og bruk – sedelig, seder, sedvanlig. Samme ord – sed – brukes om samme forhold både i Egypt og i Norge. Hvorfor er det en sammenheng? Fordi det er vår folkegruppe som bodde i Egypt tidligere.

 

Kelterpar     armed_celts     imagesCAPO9XHM

Kelterne bodde i Vest- og Sør-Europa, i dagens Tyrkia og i hele Midt-Østen, inklusive Egypt, inntil for 2 000 år siden, da det keltiske riket ble erobret av romerne. Dronning Nefertiti (1370 BC-1330 BC) av Egypt, var nordisk av utseende.

 

Siste nordiske folk som bodde i Midt-Østen var kelterne. Julius Cæcar (Caesar)(100 fK – 44 fK), senere romersk keiser, erobret keltisk kjerneområde, Sør-Tyskland og Frankrike, i 55 fK. Sør-England ble erobret 52 fK. I følge deres egne historieskrivere ødela Julius Cæcar 300 byer, drepte en million keltere og tok en million fanger. Romerne tok senere fra kelterne Tyrkia, Palestina 44 fK og Egypt 31 fK. Jesus var en keltisk opprører mot romersk okkupasjon av Palestina, drept av romerne. Senere gjorde romerne Jesus til sin egen for sin egen agenda. Dagens irer og skotter (fotballklubben Celtic) er keltiske etterkommere. Kol Nidre-chuzpahet – Jesus er jøde – viderebringes av lurte kristne som har bitt på Kol Nidre-kroken og blitt kondisjonert.

 

pengevekslerne

Jesus var pengevekslerfolket sin motstander og han jaget dem ut av fruktbarhetskult-tempelet. De fikk den romerske guvernøren (Pontus Pilatus) til å henrette ham.

 

340286-25029-15     Flagg

 

Sedertreet kan bli over tusen år gammelt og er avbildet på Libanons flagg. Sedertreolje er brukt innen fruktbarhetsritualer og kroppslig rensing. I Himalaya blir sedertreet kalt deodar fra vedisk sanskrit devdar, som betyr Guds tre. Sedertreet er Pakistans nasjonaltre og i sumerriket ble sedertreet kalt verdenstreet Ea. Ordet sedertre og eik brukes sammen på engelsk – cedar oak. Cedar betyr frø, treets sæd. Cedar oak – sædeik – et klart kultisk uttrykk.

Om tidlige kulturer i Kaukasusområdet:

 

www.verden.blogg.no

 

Eiketreet – Odinfolkets symbol på mannlig fruktbarhet

      

 eik 17     orangetree-9991-s   

 Eikefrukten

Eiketreet var Odinfolkets symbol på mannlig fruktbarhet. Foto av eikenøttene er tatt under et eiketre ved en kirke innenfor Kremls murer i Moskva.

 

Som eneste tresort har eika et fruktlegeme som minner om mannens erigerte lem med tilbaketrukket forhud. En nyspiret eik står opp av jorden som en fallus. I Norge finnes stedsnavnet Eik (Oak) over hele landet. Eik er foretrukket materiale til båter, kjøkken, møbler, parkett og ved. Eiks brennverdi er nest høyest, etter bøk.

Rundt de kultiske hovene ble plantet en ring av eiketrær. Her ble tilbedt mektige Odin og folket vårt opplevde i denne perioden en kraftig indre styrke og hadde en velutviklet forståelse av naturens krefter og lover. Under Odins beskyttelse var vi på høyden. Den kultiske symbolikken gjenspeilte mannlig og kvinnelig fruktbarhet. Eiketreet symboliserte mannens erigerte lem – fallus. Hovet symboliserte kvinnens livmor. Sammen symboliserte eik og hov skapelse av liv. Det kvinnelige og mannlige hørte sammen. Form og innhold følger hverandre.

Uten kvinnen er mannen ingenting. Uten sitt skip er skipperen ingenting. Uten røtter dypt forankret i moder jord er eika ingenting. Uten “kvinnelig” karbondioksyd kan “mannlig” vanndamp ikke lage fotosyntese. Uten atomets “kvinnelige” kjerne er “mannlige” elektroner ingenting. De ville bare svirre rundt uten mål og mening som andre ungkarer.

 

Mannlig omskjæring – orientalsk fruktbarhetskultisk parallell til sedertreets frukt

 

 220px-Cedar_of_Lebanon_cone     cedrus deodora 

Cedrus atlantica     Cedar atlas     cuprus3

1. Cedrus libani, 2. Cedrus deodora (deodara), 3. Cedrus atlantica, 4. Cedrus atlas og 5. Cedrus cyprus.

 

Alle sedertrærs fruktlegemer er uten “forhud”. Sedertreet er fra Midt-Østen og østover symbol på mannlig fruktbarhet. Det er antatt at opprinnelig grunn til at tilhengere av jødedom og senere islam begynte å skjære forhuden av penis, er at denne skulle likne sedertreets frukt. Omskjæringen ble opprinnelig gjort med et skarpt flak fra sedertreets kongle og såret ble helet med konglens lindrende olje.

 

gitar          imagesCAURT7PS

 

Sedertre brukes som materiale for gitarer. På hebraisk heter sedertre qatar, lik ordet gitar. Både sologitaristen og hans gitar gjenspeiler i en kultisk kontekst mannlig ereksjon. Enhver sologitarist viser under klimaks erigert positur. Både gitaristen og dennes gitar er substitutt for det erigerte lem og begge ligner på dette. Ved gitarspill føres hånden opp og ned gitarens hals inntil melodiens klimaks, med de høyeste og lengste toner, en parallell til mannlig masturbering inntil ejakulasjon.

Sologitaristen lager samtidig seksuelle grimaser med åpen munn og lukkede øyne, en utførelse av fruktbarhetskult. Man kan si at kult er kuult. Gitaren har hode øverst og avrundete buer nederst, lik det mannlige lem som også har hode øverst og avrundete testikler nederst, kalt mannens trekant i merkaba-symbolikken.

 

soloppgang     imagesCAM369MY      anker

 

Symbol for skapelse av liv og vern av dette – ankh –  ankeret – er vårt opprinnelig kraftigste symbol. Ankeret verner skipet med verdifull last fra forlis. Fruktbarhetskultens respekt for liv er basis for vår opprinnelige kultur og som vi gotere enkelt kan ta opp igjen. Vår opprinnelige kultur kan erstatte nåværende reklame- og voldskultur. Sistnevnte produserer apatisk kondisjonerte velgere som konsumerer næringsfattig mat.

Matvareindustrien produserer kunder til legemiddelindustriens apoteker, verdens største industri.  De produserer vaksiner som selges inn via regjeringer og medier, industrien er som bukken og havresekken. For oppnåelse av en årlig omsetningsvekst på 5-10 % må det produseres 5-10 % prosent flere syke hvert år. Dette er sikkert morsomt for de som liker denne typen humor.      

 

    eik frukt 2     oak_acorn_black_33251

 

I Nord-Europa vokser eika naturlig, sedertreet vokser bare fra Midt-Østen og østover. Til forskjell fra sedertreet beholder eikas frukt sin “forhud”. Odinfolkets valg av eik fremfor sedertre som mannlig fruktbarhetssymbol førte til bortfall av rituell omskjæring hos oss og derfor unngåelse av sjelelige traumer og disposisjon for utvikling av perversitet etter å ha blitt rituelt skåret i og kjønnslemlestet.

Kol Nidrefolk (Kol Nidre People = Jewish) – fortellingen om stamfar Abrahams åpenbaring fra det høyeste om at han skulle skjære bort ytterste hud av penis på seg og sine etterfølgere, kan være et av folkegruppens tallrike chutzpah. Se avsnittet om chutzpah i min forrige artikkel. Fortellingen har tusen år senere fått islams tilhengere til å utføre samme inngrep slik at alle jødiske og muslimske gutter blir omskåret.

 

Irminsul – saksernes kultiske eiketre

 

     Irminsul      imagesCA18CTFL

      irminsul       imagesCAXDRQDI      

 

Irminsul var saksernes kultiske eiketre og vokste antatt ved steinformasjonen Externsteinene i Teutoburgskogen i Saksen. Irminsul betyr sterk, fullkommen. Mange steder i Norge er bevart gamle, kultiske eiketrær, våre lokale Irminsul.

 

   Thor      aa5037f9f64d112275cc99bfb3b9c903     imagesCAZ3B3GW

 

Symbolikk for Irminsul ligner på symbolikk for Tors hammer (Thor’s hammer). Saksernes Irminsul var, som danskenes Tors hammer, symbol på mannlig potens og fruktbarhet. Tors  hammer kan ha vært en symbolsk parallell til Irminsul, da det saksiske magiske tre var kjent også i Danmark.

 

imagesCA6PIUXY       imagesCAL22PUH

napo

 

Keiser i Frankerriket, Karl den store (742 eK– 814 eK), kalt Charlemange i Frankrike, beordret i år 772 eK nedhogging av saksernes hellige eik Irminsul, som et ledd i innføring av den katolske lære. Dette var for sakserne en enorm provokasjon. Ti år senere, i 782 eK, inviterte Karl den store 4 500 saksiske ledere til rådsmøte i Verden (ikke Verdun), ikke langt unna stedet der Irminsul hadde stått. Det ble ikke noe rådsmøte. Karl den store ventet i bakhold med sin hær og lot alle 4 500 halshugge.

Karl den store var senere Napoleon Bonapartes (1769-1821) forbilde. I likhet med Karl den store angrep også Napoleon Bonaparte sakserne. Hans hær drepte tusener på sin vei gjennom Tyskland til Moskva.  Den lille tassen på 160 cm (5 fot 2) lot seg stormannsgal-krone til keiser av Frankrike, like etter at kongedømmet var avskaffet i landet og kongen giljotinert for å vise at de aldri mer skulle ha konge eller keiser i landet.

 

Vikingtidens to bakenforliggende årsaker

 

vikingbaat   2128_17_0203_01

 

Fortvilelse over den katolske kirkes nedhogging av Irminsul i 772 eK og massakren i Verden i 782 eK var de to bakenforliggende årsaker til vikingtiden. Dette er utelatt i de kontrollerte historiebøkene. Vi programmeres til å føle skyld for vår førkristne fortid. I virkeligheten var vi et stolt folk med stor indre kraft som levde i respekt med naturen. Lite omtalt er at vikingene etter å ha ødelagt katolske klostre ble værende på de britiske øyer og bygget opp sivilisasjon.

 

kelter     imagesCA82K2CP

Vikingene allierte seg med kelterne (bildet) i England mot Den katolske kirke og sammen bygget de opp et velstående samfunn. Derfor er ordet viking den dag i dag populært over hele verden, bortsett fra i de vikingættede norske og svenske manipulert fornektende sinn. Hva skjer i Norge og Sverige når tåken letter?

 

Vikingene anla tettsteder som senere ble til byer, som Liverpool. Ordet viking er et honnørord på de britiske øyer. Ved kristendommens innføring i Norden 800 eK-1200 eK ble hesteblot forbudt. Mange valgte å bryte opp og ta med seg sine hester og dra til Island. Hestekjøtt har siden kristendommens innføring i Norge ikke vært mulig å spise som biff, kun i skjult form som svartpølse. Det gamle uttrykket hestkuk uttrykker kraftfull mannlighet.

 

Gamle eiketrær i Norden

 

 444px-Baggesenseg     Tordenskioldeika_(01)    

Nokia 10. juli 2013 169

Baggesens eg i Christianssæde Manor på Lolland, Danmark, og Tordenskjoldeika. Nederste bilde viser en Irminsul som er felt og ligger på Tønsberg brygge.

 

I forbindelse med kristendommens innføring i Nord-Europa ble ikke alle kultiske eiketrær hogget ned. Noen ble stående og over hele Norge finnes gamle hule eiketrær som i dag er vernet. Bakke-eika ved Falkensten i Vestfold, Vette-eika på Mollestad i Birkenes, Lande-eika i Bygland og Hjelmeset-eika i Nordfjord, har alle stammetverrmål (diameter) på henimot tre meter.

Siden kristendommen videreførte samme fruktbarhetskult som Odinismen ble trosskiftet ikke vesensforskjellig fra det som hadde vært. Selv om Guds sønn, Tor, byttet plass med Jesus kalte fortsatt kristenfolk sine sønner for Tor og ikke Jesus. Kristendommen ble ikke innført over natten, det tok hele 400 år, fra 800 eK – 1200 eK.

Onsdag ble under kristendommen fortsatt i Norge og England – Wednesday – hetende Odins – Wotans (the day of Wotan) – dag. På russisk betyr odin tallet en (one) og på norsk betyr odd tallet en. Oddetall (1, 3, 5) begynner på 1, derav navnet odd, lik russisk en. Russland – Gardarike (old Norwegian name of Russia) – var opprinnelige norsk og svensk område, hvis etterkommere ble nær utryddet i Kol Nidre-folkets Gulag-leire (Jewish Gulag camps for the original nordic genetic people) fra 1917-1960.

I Tyskland klarte den katolske kirke å fjerne minnet om Odin og nesten Tor. Her heter onsdag Mittwoch – Midtukedag – og torsdag Donnerstag  – Tordendag – Tor omtales ikke med navn, kun hans virke (thunder).

 

Kvinnens, vannets og Månens syklus – tallene 7 og 28

 

Den viktige dag 1 i uken – mandag – er ikke til ære verken for Odin eller Tor, men til Månen. Mandag er Månens dag, hvorfor akkurat Månen? På grunn av kvinnen. Alt av vår førkristne kultur er basert på tilretteleggelse til fruktbarhet. Månens syklus er identisk med kvinnens syklus, 28 dager. 7 dager til ende er også vanndampens syklus fra fordampning til kondensasjon (hydrologic cycle).

Det er 13 fullmåner i et år (28 x 13 = 364 dager) og ikke 12. Tidligere fulgte Brasil en kalender med 13 måneder à 28 dager. Flere gamle alfabet er på 28 bokstaver etter Månens og kvinnens syklus. Månen ble sett på som kvinnens klokke. Hver av Månens fire faser varer 7 dager til ende (8. dags start), identisk med kvinnens menstruasjonssyklus. Derfor definerte sumererne, Elfolkets og Odinfolkets forfedre, en uke til 7 dager.

De sumeriske astronomer i Mesopotamia skrev for 6 000 år siden Genesis – Det gamle testamentes begynnelsesord.  I Genesis står at Jorden og liv på Jorden ble skapt på seks dager (tidsepoker). Den 7. dag, Solens dag – søndag, var til hvile. Genesis stemmer overens med Jordens faktiske historie sett ut i fra geologi (Pangaea-kontinentet) og biologi (Prochlorococcus sin produksjon av oksygen). Både blomstens struktur (symbolet Flower of life) og snøflakets form består av seks deler med en sentrumssol/seksstjerne/sekskant, en parallell til Genesis’ 6 + 1 dager.

 

Floweroflife   snowflake       snowflake3

 

Det periodiske system og menneskets stemmefrekvens – tallet 7

 

table

 

Tallet 7 er grunntall i kjemiens Periodiske system hvor tallet 8 markerer komplett elektronskall (oktettregelen) for alle livets atomer. Tallet 7 er menneskets stemmefrekvens – do, re, mi, fa, så, la, ti. Tone 8 – do – i neste frekvens markerer komplett syklus, lik oktettregelen i kjemien. Et liggende 8-tall er matematisk symbol for uendelighet, uendelig rotasjon i nye frekvenser.

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Solfa

 

Yggdrasil – Odinfolkets kultiske asketre

 

imagesCA141EJ2      imagesCA9GTBR5    yggdrasil_by_mandioca-d2w4hq5

imagesCANMB98Q

 

Yggdrasil var Odinfolkets kultiske asketre med grener som rekte ut over hele verden og opp over himmelen. Yggdrasil hadde tre lange røtter som gikk gjennom tre forskjellige verdener og ved hver rot lå en brønn. Yggdrasils symbolikk om et livstre er en nordisk parallell til saksernes Irminsul og begge filosofier er i overensstemmelse med fotosyntesens prinsipp med treet som henter sin kraft både fra luft og jord.

 

Kvinnelig symbolikk – Elfolkets to motsatt dreide bronselurer

 

forskerensFavoritt03horns_None_full

Bronselurer oppdaget i 1797 i Brudevælte i Danmark og i Revheim i Norge.

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Bronse-Lurer-Danmark.png

 

Kopi av forskerensFavoritt04tut_None_medium      Det gyldne snitt 30    screen-capture9

 

Ordet kultur vil si fruktbarhetskult fra byen Ur. Under sumerrikets høykultur ved byen Ur i Mesopotamia fikk religioner sitt fruktbarhetskultiske grunnlag. Seilet ble oppfunnet tusen år før hjulet, henholdsvis 5000 BC og 4000 BC, og sivskip som ikke sank seilte ut fra byer i Mesopotamia på alle hav. Det fantes ikke veier på land, hjul og vogn var ikke oppfunnet. Det var vannveiene som gjaldt. Våre forfedre reiste, menn og kvinner sammen, med buskap og alle typer frø til planting på ny mark. Thor Heyerdahl (1914 – 2002) bygde sitt tredje og best konstruerte sivskip nettopp her:

 

http://www.kon-tiki.no/Exp_Tigris.php

 

Da våre forfedre, Elfolket (El People), i bronsealderen seilte ut fra Troja, Ugarit og Etruria (se kilder nederst) og bosatte seg i Norden hadde de med seg to motsatt dreide bronselurer til legging i myrer. Dette var fruktbarhetssymboler til minne om kvinnes to eggledere, hvis symbolske ovarier øverst var påtegnet syv til åtte follikler, eggkjertler. Våre genetiske forfedre anerkjente kvinnens seksuelle kraft, til forskjell fra nåtidens regjerende regimes fornektelse av det samme. Anerkjennelse av denne kraften er avgjørende for vårt folks selvoppholdelsesvilje og formeringsevne.

Skip seilte fra Middelhavet, ut Gibraltarstredet og opp til sine bosettinger i Norden. De tok med tilbake saltet fisk, tørket fisk, skinn, hvalrosstenner, rav og kobber. Før disse kan også allerede sumererne ha reist i tusen år ut fra Mesopotamia i sivskip.

Om guden El: Kristen Døssland – Norrønafolket i opphav og vandring (1949).

 

http://norgespartiet.no/images/dokumenter/norfolk.pdf

 

Inntil Odins ankomst fra folkevandringstiden hadde de nordiske folk dyrket den ugarittiske gud El (El in Norwegian language means both fire and old) eldgammel, eld/ild, elektrisk kraft, adel, edel, odel) eller Elohim. Him betyr hjem, opprinnelsessted, på Rogalandsdialekt. Ordet El på hebraisk betyr også hjem. Ugarit ble utslettet av farao Ramses III i 1178 BC og byens kolonister i Norden ble værende igjen etter moderlandets ødeleggelse. Det var også andre nordisk utseende folk fra Midt-Østen som seilte til Nord-Europa på denne tiden, som frieserne som etablerte seg i Friesland i dagens Holland. Els himmelrike var Hel (helg, helgen, hellig, helligdom, helse, helt).

Etter mektige Odins ankomst til Norden skjedde et religionsskifte og El måtte vike for sverdet (Dra til ditt hellige Hel med din jæve El / dra til helvete din jævel) (fuck you bastard). Men også Odinfolket anså Hel som sin hinsidige verden. El og Odin er samme abstrakte gud, kun de kultiske ledere i Norge ble byttet ut og seremoniene sannsynligvis endret noe. Både under Els og Odins beskyttelse var vi et homogent og høyt aktet folk som levde i harmoni med naturen.

 

Tors Mandevogn og Freyas Kvindevogn – Odinfolkets parallell til Elfolkets motsatte dreide bronselurer

 

Thor   ursa

Bronse-Lurer-Danmark

 

Guden Tor, Odins og Fjorgyns sønn, sto med hammeren i Tors vogn, Mandevognen, også kalt Karlavagnan og Store Karlsvogn. Dette er 7-stjernebildet Store Bjørn (Big bear), Ursa Major. Tors vogn kan ha symbolisert en av kvinnens to eggledere. En parallell til Elfolkets bronselurer. Stjernen lengst til venstre i Store Bjørn heter Alkaid som betyr lagringsplass, en base. I mytologien kan Alkaid ha tilsvart egglederens øverste del, ovariet, base for folliklene som produserer de livgivende egg.

 

freya       forskerensFavoritt03horns_None_full

 

Gudinnen Freya (Freja, Frøya, Frigg), en annen av Odins koner, satt i Freyas vogn, Kvindevognen, også kalt Kvennavagnan og Lille Karlsvogn. Dette er 7-stjernebildet Lille Bjørn (Little bear), Ursa Minor. På stjernehimmelen for oss er Lille Bjørn vendt opp ned. Freyas vogn kan ha symbolisert den andre av kvinnens to eggledere. Polarstjernen, Stella Polaris, ligger i dag nærmest Melkeveiens nordpunkt, vår galakses nordpunkt. For 2000 år siden lå Kochab i Ursa Minor nærmest nordpunktet.

 

imagesCAQS7UMP        loadBinary

 

Odinfolkets to motsatt dreide 7-stjernebilder nær Melkeveiens nordpunkt er en parallell til Elfolkets to motsatte dreide bronselurer med 7 prikker øverst. De to forestillinger kan ha et felles fruktbarhetskultisk opphav. Stammer fra opprinnelig samme folkegruppe kan på et tidspunkt skilt lag og kommet sammen igjen i Norden langt senere.

 

Mads_A_051    imagesCA2MVRUP

Elfolket var astronomer. Bilde 1 viser en skisse på stein av Melkeveien og dens nordlige aksepunkt. Skissen er til forveksling lik sumerernes bilde av Melkeveien som de inndelte i 12 stjernebilder (horoskopet).

Tors hammer – lyn, torden, regn – en parallell til gudenes hellige akt

 

Bildet med guden Tor som slår med hammeren og skaper lyn og torden kan ha vært fruktbarhetskult. Etter lyn og torden kommer alltid regn til befruktning av et egg i stjernen Alkaid for skapelse av liv. Lyn og torden kan innen en kultisk kontekst ha blitt sett på som guddommelig støy under orgasme med etterfølgende regn som parallell til guddommelig ejakulasjon. Vanndamp, regn, vann og hav symboliserer i kult alltid mannlighet og moder jord kvinnelighet.

 

imagesCA76PQ2S

 

Etter lyn, torden og regn blir det igjen stille inntil et nytt uvær senere gjenoppstår. En ny rotasjon eller syklus vil senere komme, lik det mannlige erigerte lems syklus og lik Solens syklus. Begge står opp, gir liv, for så å forsvinne igjen. Etter en stund vil de gjenoppstå, gi nytt liv og forvinne igjen, til neste syklus. Lik rotasjoner i en spiral og som vårt spiralformete DNA.

 

Hestehoven og hovet

 

     Hestehov 1      Hestehov 3

      imagesCAHQ841P      imagesCASI6N2H

 

Hestens runde hover symboliserte hovet, livmoren, alteret. Kua hadde klauver, som reinsdyr, hesten har hover. Hestehovens blomst ligner Solen og dens blad har form som en hestehov. Hestehoven er første plante ut om våren og spirer så snart de første solstråler har varmet bakken. Hestehoven er tidligst ute. Det er som om Solen og hestehoven gjenspeiler hverandre og hilser hverandre i gjensidig respekt etter hvilen. Hestehovens blad utfører fotosyntese, planterikets skapelse av liv.

 

hovskisse-copy      trojan_horse_lg

 

Hesten hadde hover og i trojanerkulturen ble hesten et kultdyr. Dette ble da også Trojas skjebne, da Akilles i 1260 fK lot en stor hest med krigere skjult inni henstå utenfor bymuren. Vel vitende at trojanerne elsket hester, ble trehesten av trojanerne omsorgsfullt tatt innenfor byporten. Hesten kunne da ikke stå alene ute. Neste natt tok greske krigere seg ut av hesten, åpnet byporten for en ventende hovedstyrke, som kunne komme inn og drepe alt og alle. Innpass av en trojansk hest i en pc er i dataverdenen det verste som kan skje med en pc. I verste fall kan den bli ødelagt, som Troja. En hestesko har form som en livmor, som hovet og alteret. En hestesko hengt over døren betyr lykke og fruktbarhet. C i Carbon er formet som en hestesko.

 

Eiketreet og kirkebygget – mannen og kvinnen

 

 TORD_K~1      Nokia 10. juli 2013 156   

images      imagesCAS9XG2T

 

Torød kirke, omkranset av eiketrær, er en kirkelig parallell til Stonehenges tre sirkler. Den kvinnelige sirkel er innerst, den befruktende mannlighet ytterst. Torød kirkes omkransende eiketrær med sine fallosliknende frukter vil på et gitt tidspunkt falle ned, befrukte moder jord og gi liv.

 

    Nokia 10. juli 2013 151  

1. Kirkegårdens ytre steingard – kvinnens klesplagg

 

Snart innenfor kirkens omkringliggende steingjerde vil det være beklemt å snakke i en mobiltelefon. Samtalen fra bilen må avsluttes fort. Kvinnens klær tilsvarer i symbolikk det omkransende steingjerde. Innenfor steingjerdet er man symbolsk innenfor kvinnens klær, med den andaktsfølelse en mann må vise overfor sin kvinne i den sammenheng.

 

Nokia 10. juli 2013 149

2. Selve kirken – kvinnen naken

 

Kirkebygget symboliserer den nakne kvinne og kirkens indre er utformet som kvinnens indre. Ved å gå inn i en kirke spaserer man symbolsk sett rett inn i en vagina. Dette skal ingen skjemmes av. Det er akkurat som det bør være og skal være. Det aller helligste i kirken og kvinnen er aller innerst – alteret – livmoren. En hestesko er symbol på det samme. Kirken ligger på samme sted som Odinfolkets hov og Elfolkets hov før der igjen. Kirken er nyhovet. Hovet var formet som kvinnens livmor, som en hestesko. Det sentrale element i hovets seremoni var lovprising av kvinnens fruktbarhet.

Romerne okkuperte først Palestina 44 fK og drepte senere en opprører mot okkupasjonen, Jesus. 300 år senere omgjorde romerne den populære Jesus til sin egen frontfigur og lagde en religion hvor alle måtte betale romerne tiende og avlat for..syndeforlatelse. De som ikke godtok ble halshugget eller brent. Den tidligere lovprising av fruktbarheten ble beholdt, kirker ble bygget lik kvinnens indre. De fire tidligere livsseremoniene ble også beholdt. De edle gotere protesterte mot bytting av syndeforlatelse mot avlatspenger og ble kalt protestanter. Idèen med synd er direkte rettet mot menneskets livskraft. Her puttet romerne Jesusskikkelsen inn. Jesus skulle ta på seg verdens synd. Ved å syndiggjøre seksualitet, selvoppholdelsesdriften, fikk romerne svekket kelterne og goterne og underlagt dem under seg ideologisk.

 

Nokia 10. juli 2013 161

3. Kirkens ytre to dører – kvinnens to ytre kjønnslepper

 

Herfra kan man se helt hjem, til livmoren, der vi alle kommer fra. Innenfor kirkens hoveddører, parallell til kvinnens ytre kjønnsåpning, stiger helligheten og respekten for hvert skritt. Kristendommens seksual-nervøsitet (sexual nervousity) har gjort at folk i dag har et ganske annet forhold til kjønnslighet enn det våre forfedre hadde.

 

Nokia 10. juli 2013 162

4. Våpenrommet – kvinnens forgård

 

I våpenrommet måtte i gammel tid bevæpnede menn legge fra seg kniver og økser for å kunne få passere inn til kirkens skip.  Ingen menn kan bære våpen, eller i nyere tid, ha påslått mobiltelefon, heller ikke snakke med andre, når man inntar kvinnens skip.

 

Nokia 10. juli 2013 163      Nokia 10. juli 2013 158

 5. Kirkens midtgang, skipet – skjeden 

 

Kirkegangen er kirkens skip og ofte henger et skip her med et anker. Kirkegangen mot alteret tilsvarer kvinnens skjede og ender mot kirkens aller helligste punkt, alteret, kvinnens livmor. Skipet vugger, det blir høyere sjø under den hellige akt og det blåser til slutt opp til storm. Kapteinen tar grep og styrer sitt skip sikkert mot trygg havn, mot alterets trappetrinn, hvor skipet forankres med ankeret – ankh (anchor) – vårt folks viktigste symbol.

 

Nokia 10. juli 2013 164

 6. Trappetrinn opp mot alteret – livmorhalsen

 

Kapteinen ankrer opp sitt skip med verdifull last. Opp til alteret er ett til tre trinn for å markere et skille fra kirkens midtgang. Ankeret – ankh – symboliserer at liv både er skapt og vernet. Det kirkelige symbol ankh er derfor vårt aller viktigste symbol, helligere enn korset, vårt folks nest viktigste symbol. Korset symboliserer et potensial for å skape liv, liv er ennå ikke skapt. X-aksen tilsvarer kvinnen (moder jord) og Y-aksen mannen (det erigerte lem).

 

bilde0169_001

7. Gelenderet rundt alteret – livmorhalsporten

 

Her kneler konfirmanter og brudepar.  Mange mannlige erigerte lem er konstruert med en knekk oppover slik at den hellige væske ejakuleres opp på livmorhalsen og kanskje helt opp til livmorhalsporten.

 

Nokia 10. juli 2013 156

8. Alteret – livmoren

 

Det finnes et uttrykk, å se helt hjem på en kvinne. Hjem, stedet alle kommer fra. Vi er alle oppstått fra et forankret egg i mors livmor. Alt betyr alt, det hele, det viktigste. Kongens valgspråk er Alt for Norge. På tysk betyr ordet alt gammelt, opprinnelig. Etter over tusen år, med kristelig seksualfornektelse og avlatsutpressing for syndige tanker, er en plutselig avdekking av kirken lik kvinnen en kamel å svelge.

 

Vielsen – legitimering av utførelse av den hellige akt

 

Nokia 10. juli 2013 156    stonehenge-map

 

Ved og foran alteret, ved gelenderet (det lave gjerdet) – livmorhalsporten – kneler det unge paret.  Presten står like ved, på innsiden av alteret, inne i livmoren. En parallell er kultstedet Stonehenge hvor altersteinen er plassert på nøyaktig samme sted i forhold til indre ring. Ved siden av ligger tre runde steiner – frø eller egg.

Det unge paret svarer begge ja og presten gir fra tilsvarende sted i alterringen, som hvor altersteinen er plassert i Stonehenge, paret tillatelse til å utføre den hellige akt. Vielsen er legitimering av å kunne skape liv. Den kristne vielsesseremoni er i innhold identisk med førkristen fruktbarhetskult. Samme innhold, forskjellig innpakningspapir. Kristenheten er vår kontinuitet og respektfulle viderebringere av kjernen i vår kultur.

 

sko    plan-ca     mouth 3 3

 

1. I alteret står presten under vielse foran bunn av alterets hesteskoform. Herfra formidles ordet.

2. Innenfor Stonehenges indre steinring er altersteinen plassert på tilsvarende sted. Herfra ble ordet formidlet.

3. I ansiktet er munnen plassert like over haken, nær bunn av ansiktets hesteskoform. Herfra formidles ordet. 

Ansiktet er en del av hodet og i eldre norsk het hode – hovud, hoved – bevart i ordene hovedstad, hovedsaklig. Ordet hoved er om omskrivning av hov, et kultisk hov. Et ansikt har form som en hestesko, et alter og et hov. Navnet hovud eller hoved kan komme av dette.

Ut fra presten sitt hode kommer under vielsen ord som legitimerer overføring av livgivende væske fra brudgommen. Ord fra prestens hode er en parallell til aktens livgivende væske fra det mannlige lems hode. Innen fruktbarhetskult følger form og innhold hverandre. 

 

spiral        imagesCAKKMEPO

 

Paret får sine ringer, et symbol på evig liv, parallell til evig rotasjon og spiral, lik døgnet, året, generasjonene.  Bildene viser inskripsjoner fra Elfolket (El People) som viser deres bevissthetsnivå. Tilsvarende som Solens rytme og mennesker og dyr sin døgnrytme. Søvn er den lille død, umerkelig innsovning og umerkelig vekking. Vår rytme er styrt av et guddommelig instinkt som finnes i alt levende.

 

Livets fire seremonier – dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse

 

Kristendommens fire livsseremonier har kultisk bakgrunn og kirkens prester viderefører på en respektfull måte våre forfedres opprinnelige kultur. De fire seremoniene involverer ikke Jesusskikkelsen. De førkristne kvinnelige prester ved hovet inviterte stammens menn til kult. Kristne kirker ble under trosskiftet bygget rundt et alter, symbol for livmoren.

Alteret ble anlagt på identisk sted som Odinfolkets hov. Ordet høvding og hoff stammer fra samme ord. Livmoren er sted for livets skapelse. Kristenheten (Jesus People), Odinfolket (Odin People) og Elfolket (El People) har samme fruktbarhetskult, kun gudenavn på samme abstrakte Gud er skiftet. Alteret er sentralt også innen buddhismen og også islam er basert på samme fruktbarhetskult.

 

Dopefont

1. Dåp

 

Døpefonten er plassert like foran alteret. Her påføres barnet vann, en parallell til mannlig, livgivende væske (semen). Døpefonten har samme posisjon i forhold til alteret som det erigerte mannlige lem under akten har i forhold til kvinnens livmor. Alterets plassering i kirken og døpefontens plassering i forhold til alteret er direkte i samsvar med den kultiske akt.

Etter kristendommens innføring ble det lagt lokk på de kirkelige seremoniers bakenforliggende innhold. Etter å ha gitt liv dør det mannlige lem hen. Derfor plasseres kisten ved begravelse på nøyaktig samme sted som døpefonten, foran alteret. Det mannlige lem både gir liv (døpefonten) og dør (kisten) samme i prosess, foran livmoren (alteret).

 

imagesCAPMPR12

2. Konfirmasjon

 

Konfirmasjon er en seremoni knyttet til kjønnsmodning. Prestens velsignelse skjer ved alterets gjerde – en parallell til livmorhalsporten.

 

bryllup2

3. Vielse

 

Vielse skjer på samme sted som konfirmasjon, over livmorhalsen (trappene)ved livmorhals-porten (gelenderet). Vielse er legitimering av utførelse av den hellige akt.

 

imagesCAOB9V9H

4. Begravelse

 

Ved begravelse plasseres den døde i kisten der døpefonten tidligere sto, foran alteret. Kisten med den døde plasseres på samme symbolske sted i forhold til døpefont og alter som der det erigerte mannlige lem i kvinnen avgir livets væske. Form og innhold følger hverandre.

Livets fire seremonier i kirken er tilsvarende våre forfedres fruktbarhetskult i en annen form. Innholdet er likt. Seremoniene er en parallell til årets fire årstider. Det er vakkert og kirken og kirkens prester og personell er respektfulle viderebringere av våre forfedres opprinnelige kultur. Hvilket hav av verdighet mellom prester og materialistiske ateister.

 

Stonehenge – mannlig og kvinnelig fruktbarhet

 

Stonehenge from the air

flower      plan-ca

 

Mannlig fruktbarhet 

 

De to ytre steinringer i Stonehenge kan antatt symbolisere mannlighet, etter sumererne. Stonehenges to ytterste ringer, med opprinnelig 30 steiner i hver ring, kan være en parallell til en kultplantes blomst og dennes to ringer pollenbærere (dicot stamens) i blomstens ytterkant – til sammen 60 pollenbærere (30 x 2). To ringer pollenbærere, som vist i figuren over, er ikke uvanlig hos planter. I gammel tid var ulike planters egenskaper innen helse og ernæring almenkunnskap. De mest verdifulle planter, som løvetann, var høyaktet.

 

http://www.oilsandplants.com/dandelion.htm

 

Ryllik

Ryllik (Achillea millefolium)

 

Enkelte typer ryllik (Achillea millefolium) har 30 pollenbærere og planten var blant de mest brukte nytteplanter i gammel tid. Navnet Achillea stammer fra Achilles, helten i Trojanerkrigen, som ble undervist i urtemedisin av kentauren Kiron og skal ha anvendt ryllik til å helbrede krigerne sine. Ryllik virker infeksjonsdempende, betennelseshemmende for tarmplager og virkningsfull mot menstruasjonssmerter og overgangsplager. 

 

60 steiner og 60-tallsystemets 60 sekunder, 60 minutter og 60 grader 

 

plan-ca    imagesCA1HUYC8122px-Triangle_Equilateral_svg

 

Til sammen er det opprinnelig 60 steiner i de ytre ringer, ikke 40 eller 53. Tallet er neppe tilfeldig. Tallet 60 var viktig for sumererne som i flere tusen år seilte på alle verdenshav. De kan også ha kommet til England. Sumererne utviklet det avanserte 60-tallsystemet, som i dag brukes over hele verden parallelt med 10-tallsystemet. Grunnenhet for tid kalles et sekund.

Det var sumererne som først definerte tid, fant på ordet sekund og bestemte varighet av dette. Ett sekund ble av sumererne definert som tidsrommet mellom to hjerteslag for en sumerisk mann. De definerte ett minutt til 60 sekunder, ikke til 100. Hvorfor ikke bruke 60 “potente” steiner som en parallell til antall hjerteslag for en mann i ett minutt? Ett minutt – 60 sekunder – var grunnenhet for rotasjon innen tid. I 2013 er varigheten et sekund (second) fortsatt det samme som for 6 000 år siden. Sumererne definerte en time til 60 minutter, ikke til 100.

Fartsmåling – m/sek og km/t – er basert på sumerernes 60-tallsystem.

Sumererne delte sirkelen inn i 360 grader, ikke 400 grader.  I en likesidet trekant definerte de vinklene til 60 grader, ikke til 50 eller 100.

 

lengde

 

Lengdegrader,  breddegrader og GPS-systemets koordinater er også basert på sumererne sitt 60-tallsystem. Både 10-tallsystemet, 12-tallsystemet (dusin) og 20-tallsystemet (snes) går opp i 60-tallsystemet og er avledet fra dette.

Stonehenge sine ytre steinsirkler har sin parallell fra nyere førkristen tid i Norge. Rundt hovene var plantet eiketrær som symbol på det mannlige. Også i kristen tid ble det plantet eiketrær rundt nyhovene (kirker), som ved Torød kirke. Symbol på mannlig fruktbarhet.

 

616px-Stonehenge_plan   blomst 1

 

Rundt Stonehenge er gravd en ringvoll (circle) på en meters dybde i en avstand av antatt 50 meter fra steinene i midten. Vollen utgjør en ytre sirkel. På et punkt i Nordøst er det ikke gravd voll, men herfra er gravd to parallelle voller ut av området. Om Stonehenge er tenkt som et symbol på en kultplantes blomst, så tilsvarer vollen rundt blomstens beskyttende beger- og/eller kronblad og trakten ut kultplantens stengel.

 

Kvinnelig fruktbarhet

 

sko     hovskisse-copy plan-ca

 

imagesCAN6Z795      Nokia 10. juli 2013 156

 

Stonehenge sin indre, høye steinring kan antatt symbolisere det kvinnelige. Dennes fem doble steiner er i form til forveksling lik kvinnelige fruktbarhetssymboler som hesteskoen, hestens hov, plantens fruktknute og alteret.

 

imagesCALGQTSO

 

stonehenge-map

 

I midtpunktet av Stonehenge, foran en alterstein, ligger tre, små runde steiner som en parallell til frø i blomsten eller befruktete egg. Altersteinen innenfor indre steinsirkel er plassert på samme sted som prestens plassering inne i alteret under vielse. Presten gir fra dette sted tillatelse til utførelse av den hellige akt for befruktning av kvinnens egg. Presten står inne i livmoren hvor det befruktete egg vil feste seg og bli til et nytt vesen. Form og innhold følger hverandre.

 

Egget – en parallell til vårt solsystem

 

 egg-bilde   Egg delt   Planetorbits

Egget kan antatt betraktes som en miniatyrutgave av vårt solsystem.

 

I midten av Stonehenge ligger tre eggeformete steiner. Et eggs plomme og eggehvite kan sees som en miniatyrutgave av Solen og planetene. Liv i egget kan være en parallell til liv på Jorden. Livet oppstår i egget nær plommen, men ikke helt inntil. Tilsvarende ligger Venus og Merkur mellom Jorden og Solen. Plommen gir næring til eggets nyskapte liv, lik Solens stråler gir mulighet for fotosyntese på Jorden. Skapningen i egget er vokst frem av eggehviten, en parallell til Jordens tilblivelse av treff fra et antall meteoranslag fra omkringliggende og kolliderende masser. Jordens “døde” steiner er i likhet med levende organismer bygget opp av atomer med positive kjerner og identiske “levende” elektroner. Eggets form likner planetenes baner rundt Solen, dels sirkulært og dels elliptisk (Keplers lover). Ordet egg er til forveksling lik dialektordet i Rogaland for jeg – eg. Enkeltmennesket – eg – er menneskehetens basisenhet på samme måte som egget er dyrerikets basisenhet.

 

Nokia 10. juli 2013 018

 

Nokia 10. juli 2013 373

 

Under et besøk på Stonehenge nylig i anledning denne artikkelen, skimtet jeg, mellom en strøm av oppstilte kinesiske turister for fotografering, en unormal stein. Steinen hadde blottlagt noe som, sett fra sperringen 30 meter unna, så ut som en jernplate-armering. Omkransende betong nederst, antatt laget av sandstein og leire, hadde falt av. Flere av steinene hadde buete former på overflaten, noe gamle steiner kun har hvis de har ligget i elv eller på strand. Flere av steinene i Stonehenge så for meg ut til å være “artificial”, dvs støpt av noen og ikke hogd ut eller lagd tilfeldig av naturen.

Tilsvarende støpte betongsteiner, megalitter, finnes i de underjordiske ganger ved verdens største pyramide, Solpyramiden (Pyramid of the Sun), 220 meter høy,  sør for Sarajevo i Bosnia. Betongsteiner her danner også en ytre kåpe på selve pyramiden og er av en hardhet som overgår nåtidens sterkeste betong.

 

www.bosnianpyramidofthesun.com

 

Bilde0588[1]      Bilde0587[1]

I en prisbelønnet hage i Oslo minner det dominerende tre med sine to skuldre om saksernes hellige tre, Irminsul, symbol på maskulin kraft. Nært inntil ligger en frodig kilde, hagens høydepunkt, med form som et alter. Friskt vann tilføres og i kilden yrer det av liv. Her har også et blått egg sin naturlige plass. Kilden er en parallell til kvinnens livmor som mottar mannens livgivende vann. Bildene er vist med tillatelse fra hagens eier.

 

Valle Hovin – storhovet i Norge for fruktbarhetskult

 

     valle2        metallica 

 

Valle Hovin var storhovet i Norge for fruktbarhetskult i førkristen tid. Og Valle Hovin er storhovet i Norge også i dag for samme fruktbarhetskult. En konsert på Valle Hovin er fruktbarhetskult i både i ramme rundt, i form og i innhold. Det skjer en transformering av energi til alle tilstede. Det er deltakernes indre, guddommelige seksuelle kraft som tennes og som gir alle styrke. Folk berører hverandre, det er nærhet. Ekstatisk klemming ved scoring av mål i fotball er utløsning av seksualenergi. Fornektelse av seksualenergien er farligere for helsen enn næringsfattig mat og drikke. Men få eller ingen tør å si det de ser. Det er som i eventyret Keiserens nye klær (famous fairy tail of H C Andersen). Et barn sier, som Henrik Ibsen, sannheten: Kongen har ikke klær på! Men alle de kondisjonerte voksne tør ikke å si det de ser. Mange ser at en popkonsert er fruktbarhetskult (cult), men tør ikke mer enn såvidt tenke tanken.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini

 

Vår medfødte seksuelle drift er basis for vår selvoppholdelsesdrift. Når denne urkraften fornektes og ikke anerkjennes mister mange mennesker sin selvoppholdelsesdrift og velger å ikke formere seg eller også ta selvmord. Å være på konsert på Valle Hovin er stort. Ungdom valfarter til kultstedet fra hele landet etter å ha klart å skaffe seg billetter. De skal hjem. Valle Hovin er hjem. Hjem for å få tilgang til den styrkende urkraft.

 

   valle3      hovet stockholm

 

Hovene Valle Hovin i Oslo og Hovet i Stockholm har elliptisk form lik hesteskoen og det livgivende egg. Ordet egg ligner på ordet eg – jeg. Ordet valle betyr stor, ordet kommer av val, opprinnelig kval. Valfarting, store mengder drar sammen. Til valen, den store plassen. Valhall er den store hall. Hovin er hovet. Endelsen in i Hovin er kun å finne blant landets aller eldste boplasser, som Sandvin og Granvin. De flate partiene uten skog ved elvenes utløp langs kysten ble befolket først.

 

imagesCAM3EJY5      imagesCAIX5LP4

 

Etter tusen år med seksualdriftsbekjempelse og avlatsbetaling til den katolske kirke for syndige, seksuelle tanker har folk blitt så kondisjonert at skogen ikke sees for bare trær. Festivaler er utøversteder for fruktbarhetskult. Popsanger handler om følelser og lidenskap, ikke om frimerkesamlinger. Popmusikeridoler er nåtidens prester innen fruktbarhetskult.

 

gitar

Kronprins Haakon (1973 – ) trakterer sitt penissubstitutt som kultisk prest.

 

Sangene begynner forsiktig og går mot et klimaks. Klimaks kommer først etter et forløp, etter andre eller tredje vers, lik runder under den seksuelle akt. Vokalist og sologitarist tar i hver melodi på et tidspunkt av, det er tid for orgasme. I sang etter sang. Sologitaren symboliserer det mannlige lem. Gitaristen tar tak nederst på gitarens skaft, kroppen antar seksuell positur, ansiktet skjærer grimase. Utførelsen er fruktbarhetskult og når tåken på et tidspunkt letter vil folk oppdage at Valle Hovin-konsertene er vår tids fruktbarhetskult.

 

vokalist       vokalist2

 

Mikrofonen likner et penissubstitutt, vokalisten kan under klimaks nærmest sluke den, og folk liker det de ser. Unge piker blir eksatisk og vil danse på scenen. Kjærester holder rundt hverandre. Fruktbarhetskult er kult, og det handler om menneskelig identitet og ættens kontinuitet. Det handler om den hellige akt og skapelse av liv. En musikkonsert er vår tids fruktbarhetskult. Kultur betyr fruktbarhetskult fra byen Ur. Seremonien skjer på det kultiske hov, vårt storhov Valle Hovin.

Det er tre prinsipper ved utførelse av kult: Utføre noe som er likt, noe som ligner eller noe som minner om. Leona Johansson og Tommy Hol Ellingsens utførelse, sex på scenen, under The Cumshots-konserten på Quartfestivalen i 2004 var første prinsipp: Utføre noe som er likt:

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fuck_for_forest

 

Seksualitet er mer enn sædavgang (semen exit). På samme måte som en fotballkamp er mer enn en scoring. I det øyeblikk vårt folk definerer og tar i bruk den kraft våre forfedre anerkjente vil vi få tilbake vår styrke, som nåværende regime har lagt lokk på. Å gå på konsert gir energi. Det skjer en overføring av energi fra vokalist til tilhørerne. Vi senser det, energien er usynlig og det er den kraftfulle seksuelle energi som utløses i kroppen vår. Den katolske kirke la lokk på omtale av denne energien, kalte den syndefull og krevde inn penger – avlat – når deres definerte syndige energi kom opp i oss. Vi ble kraftløse mennesker og et lett bytte for Jesuittordenen og pengevekslerfolket.

Det er en parallell til El-ektrisk (electric power = the power of God El) kraft, Guds kraft. El betyr på norsk både ild (eld, Guds kraft) og eldgammel (opprinnelig).  Strøm i ledningen er usynlig, men plugger vi støpsel i kontakten blir det lys. Støvsuger og komfyr virker plutselig og strømledningen blir ikke engang varm. Elektrisk kraft transformeres usynlig. Kraft transformeres usynlig under musikkonsert fra utøver til tilhører. Tilhøreren mottar lys fra kilden, akkurat som lampen mottar lys fra kilden.

 

Anerkjennelse av mannens og kvinnens seksuelle kraft

 

Eika henter karbondioksid og vann fra luften og mineraler og vann fra jorden, den kvinnelige moder jord. Eika er det ultimate symbol på livskraft og fruktbarhet. Konfirmanter kan få sin spire av eik til å plante i skogen.

Det eksisterte tidligere en dyp respekt mellom den gotiske kvinne og mann, et ord var et ord. Hovets prester var kvinner. Kvinner kan ta hovet tilbake og invitere til fruktbarhetsmesse med sang og musikk. For kvinnen er avsatt tid til kroppslig berøring avgjørende for fremhenting av hennes seksuelle kraft. På et gitt tidspunkt under akten er hun klar og vil tidsnok trekke mannen ombord i sitt skip. Menns tilløp til hastverk – kalt engelskfuck (5 min fuck) – appellerer ikke til noen kvinne. Aksept og frigjøring av hennes seksuelle kraft vil gi fokus på det sentrale i vår opprinnelige kultur, videreføring av ættens gener, som det grunnleggende for oss og for alt levende på Jorden. Å leve er å elske, ikke å reise. Å elske kan tolkes vidt, elske sin familie, sine blomster, sin hund.  Alt har sin kilde fra seksualdriften.  

Kilder:

 

Fallusfunn/steinpeniser/De hvite steiner i Norge og norrøn identitet:

www.arild-hauge.com

Fallusfunn i England:

http://www.odysseyadventures.ca/articles/hadrian_trip/hadriantrip_01.htm

Fallus i Bhutan:

http://photos.igougo.com/pictures-photos-p331283-Phallus_on_a_Bhutanese_house.html

Tidlige kulturer i Kaukasusområdet:

www.verden.blogg.no

Guden El: Kristen Døssland – Norrønafolket i opphav og vandring (1949).

http://norgespartiet.no/images/dokumenter/norfolk.pdf

Trojas ni historiske epoker:

https://en.wikipedia.org/wiki/Troy

Ugarit:

http://no.wikipedia.org/wiki/Ugarit

Etruria:

http://en.wikipedia.org/wiki/Etruscan_civilization

Forhistoriske skip:

http://www.kon-tiki.no/Exp_Tigris.php

Menneskets stemmefrekvens:

http://no.wikipedia.org/wiki/Solfa

Betongpyramide:

www.bosnianpyramidofthesun.com

Den seksuelle kraft:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini

Mona Andersson

Forfatteren har en allsidig faglig bakgrunn med særlig interesse for de nordiske folks tidlige historie og identitet. Stikkord for kommende artikler vil være Kol Nidre-folket, begrepet chuzpah og 1. mai, Frimureriets Grand Orient og stormen på Vinterpalasset 1917, vårt folks tidlige historie før vikingtiden, goterne, fruktbarhetskult og våre opprinnelige symboler.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

28 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Thunder
Thunder
Abonnent
10 år siden

Avaldsnes til Austrått
Viktig å få med.
Enøyde Kong Augvald, Aug-vald. Odin. Fram til Nils Lykkes henrettelse som var begynnelsen på slutten for Austrått. Henrettet for å ha fått barn med sin avdøde kones søster. Det var incest i følge kirken.

Thunder
Thunder
Abonnent
10 år siden

Spennende og interessant artikkel!
Jeg liker hvordan alvoret og frykten blir dratt vekk fra religionene. Jeg ønsker å påen måte bygge en bro mellom ikke-troende og troende. Denne artikkelen er viktig i slik måte.

Jeg har tidligere skrevet litt av det samme. Essensen i genesis og apokalypsen.
Man tenker seg at et jentebarn og et guttebarn vokser opp sammen på en isolert øy. De har mat og koser seg med lek og moro. Disse er to trær i Edens hage. Etterhvert kommer hormonene og kropper og tanker forandrer seg. En spire slår rot og trærne får frukter. De frister hverandre med sine frukter. En slange strekker seg frem og frister med sin frukt. Jenta blir syk og de er sikre på at det fødselsmertene er en straff for det de har gjort. De har blitt til guder som har skapt nytt liv. De har fått kunnskap om liv og død. De er skamfulle og når de er på sitt mest fruktbare dekkes de nedentil.

Essensen apokalypsen er det samme. En mann(ridder) trofast og sannferdig vil få sin brud, sin kirke.

Så man tar disse essensene og blander det sammen til noe skremmende og uforståelig. Kongenes konge er mannen når han får sin brud. Når han har vist seg trofast, sannferdig og vist seg verdig. Kjærlighetens spill. På denne dagen er det ingen som er større enn disse to. Det er livets høydepunkt. To sjeler finner hverandre og skaper musikk.

Musikk er vibrasjoner og kanskje er gitaren en penis, men har kvinnens former og trekant. Spesielt celloen. En kvinne i nettoen som holder celloen som om hun spiller på seg selv. Hvis man behandler en kvinne slik, slår karma tilbake. Man vil kjenne det på kroppen som usynlige strenger. Fra øret, halsen og videre med ryggraden og ned. Vibrasjoner :-)
Det er et åndelig ekteskap. Ikke materielt eller noe overfladisk.

Vi må bruke humor og drive bort frykten. I påsken fortalte de på radioen at det var store problemer i trafikken, da et lam på ferjen var ødelagt. Det var en ferjelem. Det blir som i apokalypsen. Det er et lem som får tronen og ikke lammet. Eller lammet med jernstaven. Er det noen som har sett et lam regjere med jernstav? Det uskyldige, lekne og modige lammet som løper opp til tronen.

Jeg har en sjel, jeg har levd tidligere. Jeg er en annen nå, jeg er ikke en gang den samme som i går. Jeg har sett stedet jeg hadde et av mine tidligere liv. Det står en stor eik der. Det er som et paradis, men det er avhengig av hvem du er der sammen med. Det kan like gjerne være et helvete. Men det er ved sjøen, i ly for vinden og når sola titter igjennom en sjelden gang er det fantastisk. Jeg så på eika som noe kvinnelig, men det er vel som med gitaren. Begge deler eller avhengig av perspektiv, hehe!

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Denne artikkelen har virkelig gitt meg et nytt perspektiv. Jeg har sett likheten mellom religionene før, men når jeg så de samme tingene som deg, trodde jeg alt var diktet opp for å detronisere og undertrykke kvinner.

Jeg så paven en dag vandrende med sin stav hvor Jesus hang på korset og tenkte at Jesus så ut som en vagina. Jeg så på det som spott. Jesus foran grotten og Maria med østersen – som Venus. Heavenly mist will make me fruitful. Oppstandelse- ressurection, Jesus står foran en grotte som er en vagina. Jeg er veien og livet, veien til evig liv. Det er jo helt sant!

Jeg tenkte det var trist og følte det som et hån. Nå ser jeg for meg at vi vil beholde disse kirkebyggene og tradisjonene. Vatikanet-horekirken som tvang oss til å betale avlat er det ikke noen feil på. Det er paven og presteskapet som må drives ut. De har helt klart problemer med demoner.
Det er på tide at kvinnene får en oppreisning i dobbel forstand. Samtidig som fruktbarhets kulturen forteller oss alvoret i måtehold og tålmodighet. Seksualiteten er en hellig akt. Veien til evig liv. Bibelen forteller mye om dette. Hvilke kvaliterer Isak skulle se etter i sin hustru. Salomo som hadde så mange koner, men møtte selve dronningen da han var kledd som en fattig. Gull og glitter imponerte ikke damen. Jesus og kvinnen ved brønnen. Jesus og Maria Magdalena som viste han omsorg når alle ville ha han til å bære deres byrder og få salvet sine føtter. Det er mye god moral i disse bibelhistoriene og det er mye bra i menighetene. Man får ta med seg alvoret mens man synger gjør døren høy, gjør porten vid ;-)

Det er ikke tradisjon for avlat i Norge. De norske makthaverne kjempet i mot
katolikkene og religionen handlet kun om makt og politikk. Kong Sverre og den norske adelen forsvant ut av historien i en hestehandel hvor kirken tok over. Norge var jo veldig store på den tiden og et skikkelig varp for romerne.
Når vi i dag skal slå sammen kommuner og sentralisere makta mer og mer, ser jeg tilbake til de sterke høvdingene. Norge var ikke samlet til ett rike før kirken hadde tatt makten. Vi må få makten spredd utover igjen, vi må ha sterke menn og kvinner rundt om i landet som passer på interessene i sine områder. Nå er Norge styrt utenfra. Ved å sentralisere makt, kommer diktatorer. Det er akkurat det samme som skjer i næringslivet. Små bedrifter blir kjøpt opp og lagt ned og de store selskapene styrer alt hva vi gjør.
Mor og Far må begge være i jobb i 50 år for å betale ned hus ogheim. De kaller det velstand, jeg kaller det svik. Det trenger ikke være sånn, det er et system laget for kontroll.

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

Proving that religions have been reworked to control new paradigm shifts in the past. Religion is government.
Religious leaders know it’s fake!
Now WE know.
Cesar’s Messiah Jesus A Roman Invent
http://www.youtube.com/watch?v=KM2KONcLKQU

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

Vår kultur har mistet grunnleggende kunnskap om energi. Mennesket har som følge ikke kontakt med naturen eller seg selv. Heldigvis er noe av denne kunnskap fortsatt tilgjengelig. Har ikke tid til å skrive om denne emerging sience, men anbefaler noen filmer.

Russellian Science: The BioGeometry of Ancient Egypt Part1 of 9
http://www.youtube.com/watch?v=1OS8XMWFn1k

Russellian Science: TEC – Part 1 – 17
http://www.youtube.com/watch?v=pPriLaIgfFk&feature=c4-overview-vl&list=PL08E39D960BCBBD56

A new view.DAT m.f.
http://www.youtube.com/watch?v=fLpNGIWRsUE

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Denne artikkelen taler om Jesus hele 8 ganger, men artikkel-forfatteren har ikke den minste ide om hvem Han er. Sørgelig. Jesus var i sannhet jøde. Både hans mor og stefar var etterkommere av kong David, ifølge Lukas og Matteus.

Jesus fra Nasaret var en mann som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til, og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. (Apg, kap 2)

Fallos symbolet er et ILLUMINATI symbol. Det er symbolet for Babels Tårn, som reiser seg opp mot den ene sanne Gud. Nimrod var den første store kongen etter vannflommen. Han bygde opp flere store byer; Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. Fra dette landet dro han til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah og Resen mellom Ninive og Kalah.
Nimrod bygde Babels Tårn som et opprør og hån mot Gud.

Lær av profeten Daniel. Beina av jern er romerriket, som ble splittet i et vestlig og et østlig rike. Romerriket avdelig øst har hatt mange kriger med vest.

Men i endens tid klarer antikrist å forene alle verdens riker i 10 store blokker. De 10 tær. Det er i denne epoken at et stein, som ikke er laget av mennesker, treffer tærne og knuser denne verdens system.

Etter dette kommer et rike med fred, som varer i 1000 år. Og Fredsfyrsten selv, Jesus Kristus, skal være Kongens Konge og Herrenes Herre.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

http://wp.me/p3uvTQ-3l

Linken forklarer mer om Daniels tydning av synet som kong Nedbukanesar hadde.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Bare noen kommentarer: Josef var etterkommer av Judeh, mens Maria, som forøvrig var britisk, var etterkommer av Levi. Men Jesus selv sa aldri det, for han mente at Gud var hans far, og da Maria, i følge Bibelen utførte en jomfrufødsel, så er ikke Josef hans far. Dermed må Jesus bli ansett som levitt, ikke jøde, et folkeslag han fordømte til evig tid..Det var også i Britania Jesus oppholdt seg i ungdomsårene.

Jesus fra Nazaret er nonsens. Hans var født i Betlehem, og byen Nazaret kom først omkring 400 år etter hans tid. Men Jesus var en nasireer, som er noe helt annet.

Men det er egentlig ikke Jesus som er interessant her. Det er Kristus, altså Jesus’ sjel som er interessant. Jesus døde på korset, ikke Kristus.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Mona Andersson
10 år siden

He he, bra kommentar av Atle og veldig bra artikkel!

Trist at det er så lett å kontrollere massene til å være med på slikt. Bedrageriet er blandet med universelle sannheter som ressonerer i folks hjerter og fører til at de lar seg drive med.
Først dreper de Jesus og så bruker de korsfestelsen av han som sitt hovedsymbol, kan det bli mer antikrist enn det?? Heldigvis har jeg aldri spist Jesus “kjøtt og blod” i nattverden, jeg er da verken vampyr eller kanibal :)

Takker for at kristenfundamentalistene her på speilet fikk litt å tenke over.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Mona Andersson
10 år siden

Det er vel og bra at sannheten kommer til overflaten vedr Bibelen og religioner – om den nye innsikt ikke kan gjenkjennes og etterprøves av prosesser i den menneskelig natur er vi like maktesløse. Denne Dr. Scott Mcquate i innercircle har mye spennende og nytt, men knytter Bibelen og dens referanseer for mye opp mot den ytre verden slik jeg ser det.
Derfor er Bill Donahues innsikt unik og vil sette fri de som studerer den, ikke bare fri i forhold til dogmer men også fri til å etablere en åndelig vandring som kan etterprøves (anatomisk) av Bibelens lære og øvrig mytologisk arv.

Derfor: If I could touch the hem

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Uffda
10 år siden

Til UFFDA.

Det beste bevis for at Abraham+Sara really happened er alle Abrahams feil og misgjerninger. Hadde historien vært falsk ville Abe vært skissert som et glansbilde.

Abraham løy for Farao.
Abe løy for Abimelek.
Abe lo av Guds løfte.
Abraham mistet tålmodigheten og gikk inn i Hagars telt.

Likevel fikk Abe tilgivelse fra Gud. Og velsignelse.

Vi leser om Sem (1.Mos.11.10b-11): «Sem var hundre år gammel da han fikk sønnen Arpaksjad, to år etter vannflommen. Etter at Sem hadde fått Arpaksjad, levde han fem hundre år, og fikk sønner og døtre.» Sem levde neste 30 år tetter at Abraham døde. Det står at han fikk sønner og døtre. Abraham kjente altså enda en mann på over 500 år som ble far, og som kanskje ble det også etter at han selv døde, bare 180 år ung!

Det samme står det om både Arpaksjad, Sjelah og Eber. De ble alle omtrent 450 år gamle, og «fikk sønner og døtre». Etter dem kom Peleg, Re’u,og Serug – han var Abrahams oldefar. De ble omlag 250 år gamle, og «fikk sønner og døtre». Ingen av disse var døde da Abraham var 50 år. En mann på 100 var bare en ungdom!

Og undrer vi oss ikke når vi hører at Sara, som var nesten 70 år da de kom til Egypt, var så vakker at Farao ville ha henne til hustru? Abram fikk lovord på grunn av hennes skjønnhet – en 70-åring! (1.Mos.12.11-16)

Og da de kom tilbake til Kanaan og Abimelek forelsket seg i henne, var hun over 80 år (1.Mos.17.1), og fortsatt så vakker at Abraham regnet med at Abimelek ville drepe ham for å få henne til hustru (1.Mos.20.11)! Kroppen hadde nok ikke den samme aldringsprosess da som nå, Sara var fortsatt «ung»!

Slutt med å spre løgner, UFFDA.

Til Mona:
Det snart slutt på pavedømmet og Babylon.

http://ord8liv.wordpress.com/2013/07/20/slutten-for-babylon/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Hvem har sagt at historien er FALSK? Historien er en lignelse og hjelp til den som ser lenger enn nesetippen. Dvs at Abraham og Sara som personer aldri har levd, men de er likevel blitt levende(skapt) med mytologiske innsikt for gi våknende sjeler visdom og innsikt i bevisthetens strukturer.
Jeg forstår at du ikke kan fatte denne vinkling, men prøv likevel å la andre ha fred med sitt.
Religion takes mythology literally

heidiaartun
heidiaartun
Abonnent
10 år siden

Interessant å lese om hvordan dette henger sammen. Er også skeptisk til den katolske kirke og Pavedømme. Hvordan de krever penger og spiller på synd. Ikke rart vi nordboere protesterte og kalles protestanter.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

En gang leste jeg en bok som heter Cities of Dreams av Stan Gooch. Han mener at når den romersk katolske kirke bygde sine første kirker rundt omkring i Europa stjal de stedene til tidligere kulturer. dvs. rev ned eldre monumenter for å bygge kirker. Dette fordi de missunte disse eldre kulturer for å ha funnet frem til steder hvor kontakt med høyere krefter var tilgjengelig. Han mener at for veldig lenge siden var det Neandertalerne som hadde grunnlagt disse stedene, og at neandertalerne regjerte jordkloden i minst 100 000 år og at de hadde et verdensomspennende nettverk av byer. De trengte ikke internet eller telefon fordi de hadde telepatiske evner. I deres kultur var kvinnen sjefen. Neandertalerne var venstrehendt. han mener at det er årsaken til at i kirken var til for få år siden kvinnene henvist til venstre side og mannen til høyre. og at bare menn kunne være prester. En måte å tå revansj på av mannen.
Kjevhendthet er en etterlevning fra neandertalerne og vi har de fleste litt neanderblo i årene.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Rabalder
10 år siden

Er norske middelalderkirker, klostre og helligdommer plassert i henhold til et matematisk og geometrisk mønster som kalles hellig geometri?
http://tomegeland.blogspot.no/2010/02/hellig-geometri-24-april-2007.html
-inneholder linker til ytterligere beslektet stoff..

Rabalder
Rabalder
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

linken til Harald Sommerfeldt’s hjemmeside virket ikke for meg.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Rabalder
10 år siden

Bare å beklage, hjemmesiden er forduftet.
Men her er et lengre sammendrag (på engelsk) med illustrasjoner:
http://www.puppstheories.com/forum/index.php?showtopic=6671
utsnitt: “In the book The Norwegian Pentagram the author shows us step by step how the holy geometry placed over the southern part of Norway was constructed. The geometry was carried in effect by placing Norway’s first cities according to the ancient formulae ‘The Golden Mean’ . Towns already in existence before the clergy from the British isles came were removed to new locations, to fit into the new scheme as holy markers in an ingenious geometric symbolism. The result was an enormous pentagram enclosed within a circle measuring 666 miles.”

I tillegg finnes en serie YouTubes omhandlende mye av det samme, uten at jeg har sett de selv, tror jeg de er bra.
The Viking Serpent 1 of 6
http://www.youtube.com/watch?v=UtH-ihAd4XU

halvorgimnes
halvorgimnes
Abonnent
10 år siden

Jeg har ventet lenge på en artikkel som dette om vårt folks ubevisste mangel på identitet og kulturell tilhørighet. Jeg er imponert av forfatteren som har vært i stand til å samle så mange ulike forhold i én felles tråd.

Når det kommer til Stonehenge er det påfallende få bilder av Stonehenge på nært hold på nett. Hvorfor er det så vanskelig å finne andre bilder av den spesielle steinen? Om den virkelig er der, må den være en nøkkel til svarene på mange ubesvarte spørsmål. Videre oppfatter jeg parallellen til kirkens utforming og kvinnen som slående. Ting faller på plass når det illustreres på denne måten. Jeg tenker på de mengder av folk som har fundert på Stonehenges mysterium.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

jeg har et spørsmål litt på si: Som sjømann var jeg på New Zeeland i 1975 i byen Napier. Der var vi en gjeng på land og reiste utenfor byen til et område de innfødde Maurerne rådet og gikk på dans en kveld. Der var et stort lokale som het Valhall. Kan det ha vert noen sammenheng mellom maurerne og vikingene?

Rabalder
Rabalder
Abonnent
11 år siden

Dette gjør meg veldig nysgjerrig. Ja hvorfor er kirkene utformet som de er? Hvordan begynte disse tingene å ta form. Og hvis det er noe i retning av hva som fortelles her, hvorfor forteller ikke kirkemyndighetene våre oss mer om dette? Hva er så galt med å filosofere om livets tilblivelse? Det er vel en stor misforståelse at man ikke skal snakke om den slags, altså sex, så lenge man gjør det med respekt. Har Mona noen mening om når og hvorfor det ble tabu å opplyse om den slags i religionene som regjerer i dag?.Dette er virkelig interessant. Hvorfor har kirkene disse høye spirene?. Symboliserer de antenner for å fange opp signaler fra oven eller fra høyere dimensjoner? hører aldri noe forklaring fra prester på mange spørsmål, bare tilstørknede ritualer som ingen skjønner noe av eller får noe forklaring på. Jeg føler at kirken oftest virker til dogmatisering og ubegrunnet formaning og underkuelse av fri filosofi om livets og universets gåter. Det burde være motsatt.
Og så har vi dette med den katolske kirke og pavedømme. Jeg blir mere og mer skeptisk til dette. Jeg tror mer og mer på at dette er noe forferdelige greier.Ikke rart at nordboerne satte seg imot dette systemet. Sånn sett var det vel bra også at Luther sto frem og opponerte mot dette systemet. Da jeg var og besøkte sankt Peters kirken fikk jeg utdelt en brosjyre hvor det bl. annet stod at antall statsborgere i den Vatikanske stat er mellom 600 og 700. Og når vi som leser nyhetsspeilet er klar over at Vatikanet er en av de virkelig store økonomiske makter i verden, så må man begynne å lure på hva som foregår her i verden. Religionene er brukt til å lure oss trill rundt, Og fordumme oss istedenfor å oppfordre oss å filosofere over livet og universet slik som Mona gjør. Jeg er veldig interessert i om det finnes noe håndfast litteratur som kan fortelle noe konkret om disse emnene Mona tar opp.

Libra65
Libra65
Abonnent
Svar til  Rabalder
10 år siden

Kirkespirene er høye,fordi de er stiliserte falloser.Kirketårnet med klokker(bjeller) i.Hevet over alterringen så hele kirkebygget er et uttrykk for Mann over Kvinne.

« Forrige artikkel

Dolores Cannon; kvinne med viktig innsikt for vår tid

Neste artikkel »

Informasjon fra transetilstand

28
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x