Bla i tag

Kultur

Hva vi kjemper for alle sammen

Kontrastene i samfunnet er blitt sterke og klare de siste årene. De blir enda mer tydelige for hver dag som går. Samfunnets og kulturens tilsynelatende kompleksitet er avgjort innviklet og forvirrende for folk flest. Ulike grupperinger står på for å forsvare sine hjertesaker og fremme oppmerksomhet på urett, overgrep, uforstand og fortvilelse. Det er opplagt

Fruktbarhetskult – religionenes idèmessige bakgrunn

Fruktbarhetskultens sentrale idè er prising av livet og livets syklus.

Vår kulturs anti-intellektualisme

Politikk på symptomnivå, småtragedier, intervju med en ”kulturpersonlighet”; sportsinnslag som tar 50 % av sendetiden, og så et koseinnslag som skal gi oss dagens dose med salighet.