13 prinsipper for åndelig aktivisme

3.9K visninger
4 minutter lesetid
6

Fra Xiando.no.

This article is also available in English

Nedenstående ble opprinnelig utviklet av Satyana-instituttet og lagt ut på deres nettsted. Teksten has siden blitt fremmet av Educate-Yourself.Org og nå blir disse verdifulle rådene presentert for lesere av dette forumet.

Prinsipper for åndelig aktivisme

1. Forvandling av motivasjon fra sinne/frykt/håpløshet til medfølselse/kjærlighet/mening. Dette er en avgjørende utfordring for dagens bevegelse for sosial forandring. Dette er ikke for å benekte den edle emosjonen som utgjøres av velrettet sinne eller opprørthet i møtet med sosial urettferdighet. I stedet innebærer det en avgjørende overgang fra kamp mot ondskap til arbeid for kjærlighet, og resultatene på lang sikt er veldig forskjellige, selv om de ytre aktivitetene synes så godt som identiske. Handling følger av væren, som det heter i et sufi-ordtak. Følgelig: «en positiv framtid kan ikke oppstå fra et sinn fylt av sinne og håpløshet» (Dalai Lama).

2. Ikke-tilknytning til resultatet. Dette er det vanskelig å sette ut i livet, likevel er det slik at i den grad vi holder fast ved resultatene av vårt arbeid, vil vi stige og falle med våre suksesser og mislykkede handlinger — en sikker vei til utbrenthet. Hold fast ved en klar intensjon, og gi slipp på utkommet — og legg merke til at en høyere visdom alltid er virksom. Som Gandhi sa det, «seieren ligger i utførelsen», ikke i utkommet. Vedbli dessuten å være fleksibel i møtet med foranderlige omstendigheter: «Planlegging er uvurderlig, men planer er ubrukelige.» (Churchill)

3. Integritet er din beskyttelse. Dersom ditt arbeid har integritet, vil det ha en tendens til å beskytte deg fra negativ energi og omstendigheter. Du kan ofte finte unna negativ energi fra andre ved å bli «gjennomsiktig» for den, og la den passere gjennom deg uten at den har noen skadelig påvirkning på deg. Dette er en bevissthetspraksis som man kunne kalt «psykisk aikido».

4. Integritet i midler og mål. Integritet i midler kultiverer integritet i fruktene av ens arbeid. Et edelt mål kan ikke oppnås ved anvendelse av uedle midler.

5. Ikke demoniser dine motstandere. Det gjør dem mer defensive og mindre mottakelige for dine synspunkter. Mennesker svarer på arroganse med sin egen arroganse slik at fastlåste motpoler oppstår. Vær en evig student og benytt enhver anledning til å utfordre dine egne synspunkter.

6. Du er unik. Finn og oppfyll ditt sanne kall. «Det er bedre å gå sin egen vei i ydmykhet enn å følge en annens vei, uansett hvor mye suksess denne bringer». (Bhagavad Gita)

7. Elsk din fiende. Eller ha i det minste medfølelse for dem. Dette er en avgjørende utfordring for vår tid. Det betyr ikke at man hengir seg til falskhet eller korrupsjon. Det betyr en overgang fra «oss/dem»-tenkning til «vi»-bevissthet, fra adskillelse til samarbeid, hvor vi erkjenner at vi som mennesker har langt flere likhetstrekk enn forskjeller. Dette er en utfordring i situasjoner med folk som har oppfatninger som står steilt i motsetning til våre egne. Vær hard på sak, ettergivende på folk.

8. Ditt arbeid er for verden, ikke for deg. Ved å utføre tjenstlig arbeid jobber du for andre. Den fulle grøden av arbeidet ditt vil kanskje ikke finne sted i din levetid, men like fullt gjør din innsats nå et bedre liv for fremtidige generasjoner mulig. La din fullendelse skje i takknemlighet over å ha blitt kalt til dette arbeidet, og fra å utføre det med så mye innlevd nestekjærlighet, ekte følelser og tanker, innbitt besluttsomhet, og tilgivenhet som du kan makte.

9. Uselvisk tjeneste er en myte. Ved å tjene andre tjener vi våre sanne selv. «Det er ved å gi at vi mottar». Vi livnærer oss via dem som vi tjener på samme måte som vi velsignes når vi tilgir andre. Som Gandhi sier det, skjenker utøvelsen av satyagraha («knuging til sannheten») en «uforlignelig og universell kraft« til dem som praktiserer den. Tjenstlig arbeid er opplyst egeninteresse fordi det kultiverer en utvidet opplevelse av seg selv som inkluderer alle andre.

10. Ikke isoler deg fra verdens lidelser. Ved å avskjerme seg fra hjertesorg umuligjør man forvandling. La ditt hjerte briste tvers igjennom, og lær å bevege deg i verden med et brustent hjerte. Som Gibran sier: «Din smerte er den medisinen som din indre lege bruker til å helbrede deg». Når vi åpner oss selv opp for verdens lidelser blir vi til medisinen som leger verden. Dette er det Gandhi forsto så grunnleggende i sine prinsipper om ahimsa og satyagraha. Et brustent hjerte blir til et åpent hjerte, og virkelig forvandling tar til.

11. Det du sysler med blir du. Din essens er formbar, og til syvende og sist blir du det du i dypeste forstand fokuserer din oppmerksomhet på. Du høster det du sår, så velg dine handlinger med omhu. Dersom du hele tiden hengir deg til strid blir du selv et stridsemne. Dersom du hele tiden gir kjærlighet blir du selv til kjærlighet.

12. Stol på troen og gi slipp på behovet for å finne ut av alt. Det er større ‘guddommelige’ krefter i arbeid som vi fullt ut kan stole på uten selv å kjenne deres nøyaktige handlemåter og agendaer. Tro betyr tillit til det ukjente, så tilby deg selv som et virkemiddel for kosmos’ iboende godhet. «Det første skritt til visdom er taushet. Det andre er å lytte.» Dersom du oppriktig spør inni deg og lytter etter veiledning, og deretter omhyggelig følger den—arbeider du samstemt med disse større kreftene, og du blir instrumentet for deres musikk.

13. Kjærlighet skaper formen, ikke omvendt. Hjertet overstiger avgrunnen som sinnet skaper, og opererer på dyp som er ukjente for sinnet. Ikke la deg fanges inn av «pessimisme overfor menneskenaturen som ikke er oppveid av en optimisme overfor den guddommelige natur, for da vil du overse nådens helbredelse.» (Martin Luther King) La ditt hjertes kjærlighet fylle opp ditt arbeid og du kan ikke mislykkes, selv om dine drømmer vil kunne virkeliggjøre seg på måter som er forskjellig fra det du forestiller deg.

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
"DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

6 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
baugen
baugen
Abonnent
13 år siden

“I shall see it, and many others will, too. Then it will be easier to attain a universal conscious awareness. It will be easier to bring mankind through the dark forces’ window of time. And the catastrophes will not be repeated.”

“Specifically, what do people need to do right now to make the answer appear?”

“It would be fine if a lot of people could wake up in the morning at a set time – six o’clock, say – and think about something good. What specifically they think about is not important. It is important that they come out with bright thoughts. They can think about their children, about their loved ones,about how to make everyone happy. If they could only think fifteen minutes like that. And the more people that do that, the quicker the answer will come. The Earth’s time zones may be different, since the Earth is moving, but the images created by these people’s bright yearnings will merge into a single, clear, fulfilled image of conscious awareness. The simultaneity of bright thoughts will intensify each person’s ability many, many times.

“Oh, Anastasia, how naive you are! Who in their right mind would wake up at six o’clock in the morning just to think for fifteen minutes?
————————”

Fra side 58 i “The Ringing Cedars of Russia” (9 bind)
(Anastasia med sønn og datter bor et sted i en hule Sibir’s skoger!)

mikael
mikael
Abonnent
13 år siden

Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it.
Buddha
Min lille tråd har gått primært på dine egne sanser, akkurat slik som artikkelen sier, men må legge inn litt.
Det er mye en kan gjøre selv, som f.eks. det som i noen kristne orga. brukes, bevist, nemlig Love booming(hehe). En ting er at det faktisk fungerer.
En må tørre å slippe seg fri( mener ikke at en kan labbe over til naboens rosebed, for å drite), en må før ekker siden gjør noen valg. Alle som går den veien har gjort valgene. Vær et godt menneske, smil til verden,
Undertegnede kan garantere at livet ikke blir det samme igjenn, når en har begynt å bryte bariærer. sin egne, kommer en annen verden frem.
Døden er for meg det eneste jeg vet jeg vill få oppleve, før det er alt opp till meg selv, ingen andre.
Døden er den sanne læremester.
Døden har den egenskapen at den gjør mitt liv, og valg/tanker litt mer edruelige.
Døden er vår største gave som mennesker, for vi har et helt liv å høste kunnskap på.
Døden er den kraften som gjør at vi er i sannhet, alle skapninger på denne jord til brødre og søstre.
Der er noen av oss som har vært på grensen., det vi alle opplever, er at det livet vi førte var dødt. I en verden der livlighet er forbundet med skam, misunnelse, grådighet, o.l.
En annen ting var den sikkerheten om at denne virkeligheten er ikke den eneste. Denne sikkerheten gjør at jeg er langt friere i dag , en det en var før.
Den gjennomsyrer omtrent alt jeg gjør.

PS: hadde endiger hunederkop, den skremte omtrent hjerteklapp på meg vær gang jeg så henne(fa.. hu var diger), men fremdeles lot jeg henne leve, kastet henne ut 5 dager på rad, hehe, så tilslutt fikk hun gangen sin i fred.
Ikke frykt slangen, lær deg den å kjenne, tilslutt kan du holde den i dine egne hender.

A warrior acknowledges his pain but he doesn’t indulge in it.
The mood of the warrior who enters into the unknown is not one of
sadness; on the contrary, he’s joyful because he feels humbled by
his great fortune, confident that his spirit is impeccable, and
above all, fully aware of his efficiency. A warrior’s joyfulness
comes from having accepted his fate, and from having truthfully
assessed what lies ahead of him.

og

The worst that could happen to us is that we have to die, and
since that is already our unalterable fate, we are free; those who
have lost everything no longer have anything to fear.

What we need to do to allow magic to get hold of us is to
banish doubts from our minds. Once doubts are banished anything is
possible.

“Simplicity, patience, compassion.
These three are your greatest treasures.
Simple in actions and thoughts, you return to the source of being.
Patient with both friends and enemies,
you accord with the way things are.
Compassionate toward yourself,
you reconcile all beings in the world.”
— Laozi (Tao Te Ching)

Ann
Ann
Abonnent
13 år siden

Dette er sanne ord Armin, hjertetlig takk!

Jostein Wold
Abonnent
13 år siden

Er jo helt enig. Er dette jeg har pratet om i nesten hvert innlegg jeg har hatt, men det har det vært stor motstand mot. Eneste nøkkel er kjærlighet, aksept og medfølelse, også for det som nyhetsspeilet kjemper innbitt mot i verden. Verden er ikke fortapt på noen måter, og det finnes krefter utenom oss som våker over oss…men en del må vi gjøre alene uten hjelp. Jeg har stor tro på mennesket, og vet vi kommer til å blomstre opp i en ny bevissthet , fylt med kjærlighet og undring for alt som er. Noe hinsides vakkert og godt er i ferd med å fylle hver celle i kroppen…Er fantastisk glad for å leve, i denne magiske og nydelige verden

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

(Hehe. Jeg liker bildet. Hehe. Huff, for et svin jeg er. :) )

Men alvorlig….. dette er veldig fint, Armin:

“8. Ditt arbeid er for verden, ikke for deg. Ved å utføre tjenstlig arbeid jobber du for andre. Den fulle grøden av arbeidet ditt vil kanskje ikke finne sted i din levetid, men like fullt gjør din innsats nå et bedre liv for fremtidige generasjoner mulig. La din fullendelse skje i takknemlighet over å ha blitt kalt til dette arbeidet, og fra å utføre det med så mye innlevd nestekjærlighet, ekte følelser og tanker, innbitt besluttsomhet, og tilgivenhet som du kan makte.”

Veldig fint.

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Fin tema du har valgt Armin, Det eneste jeg ville tilføye er punkt 12 – “12. Stol på troen og gi slipp på behovet for å finne ut av alt. ” – Denne er en sannhet med visse rammevilkår. Jeg ville heller si slutt aldri å søk etter den høyeste av perspektivene du er i stand til å ta inn over deg – La aldri blind tro alene være det som er ditt holdepunkt, men tro med bekreftelser utfordringer og justeringer som blir til viten.

Mange av punktene her kunne også godt blitt forklrt mer i dybden. Sommer hilsen fra Mike

« Forrige artikkel

Kampen mellom det gode og det onde

Neste artikkel »

Tror du på nissen?

6
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x