Siktes det riktig vei?

4.8K visninger
16 minutter lesetid
30

Nok en tragisk skyteepisode har rammet USA.  Nærmest som vanlig roper visse krefter om endringer i våpenloven og konstitusjonen, som beskytter våpenhold.  Men hvor vanlige er slike episoder og hvorfor oppstår de?

Av totalt 16.250 årlige drap i USA (5,3 per 100.000 innbygger) blir ca 11.000 mennesker drept med skytevåpen.  I Norge, som har ca 30 drap hvert år, er størrelsesforholdet 0,6 per 100.000. Hong Kong har minst med 0,2 drap per 100.000 innbygger. Det kan virke som om USA da er et drapsvillig samfunn, men er på nivå med Ukraina, Estland og Thailand. I Russland er det nesten 11 per 100.000 som blir drept, men antallet er dalende. I databasen til UNODC (FN) kommer Honduras dårligste ut, med 90 årlige drap per 100.000, og tallet er stigende.

Det er likevel sjeldent at utenforstående blir involvert i skyteepisoder, og kommer på 15. plass blant tidlig-død-årsaker i USA, da er også gjengrelaterte skytinger inkludert. Omkring 80 mennesker er tallet, men det må påpekes at mens tilfeldige drepte etter gjengrelaterte skyteepisoder har gått ned, har skudd rettet mot tilfeldige økt de siste 30 årene, men summen med tilfeldige ofre er altså den samme, i følge FBI. I dag er den vanligste dødsårsaken (utenom alderdom) selvmord (!), som passerte bilulykker i 2011. Det skjer faktisk flere dødsfall i eget badekar eller som følge av biestikk enn som følge av masseskyting, og det er flere skolebarn som årlig blir drept av hund enn av skytevåpen, så problemet er relativt begrenset. Statistikken viser også at voldskriminalitet og antall drap har gått ned (med 49 %) etter september 2004, da det føderale forbudet mot våpen (Brady-loven) gikk ut på dato. Dataen (t.o.m 2011) viser i tillegg at der våpentettheten er størst, er også mengden innbrudd, drap og vold lavere. Mens ca 80 personer årlig blir drept etter villmannskyting, er tallet tilfeldig drepte etter politiskyting uvisst, da FBI, i følge dem selv, ikke har mandat til å samle slike data. Det som derimot er sikkert er at rundt 400 mennesker blir drept årlig som følge av ”legale politihandlinger”. Diverse statistikker fra FBIs rikholdige database kan leses her: http://www.fbi.gov/stats-services/fbi-resources

For å sette overnevnte tall i perspektiv, kan man nevne at årlig dør (i USA) 530.000 av tobakkskader, 180.000 i uhell, 150.000 som følge av feilbehandling på sykehus og 109.000 som følge av alkoholskader. I Norge er tallene 6700 av tobakkrøyking, 1900 i uhell, 5000 av feilbehandling og 400 (!?) som følge av alkoholskader. USA befolker ca 64 ganger flere mennesker enn Norge.  Statistisk sett er det da større sjanse for å dø av tobakk, i uhell og spesielt alkohol (som må være rene giften der borte) enn i Norge. Skal du derimot på sykehus, bør man heller reise til USA for innleggelse. Hadde Norge hatt tilsvarende sykehusstatistikk som USA, ville kun 2350 dødd som følge av feilbehandling her til lands. I den sammenheng kan det nevnes at andelen røykere er ca et prosentpoeng høyere i Norge (16) enn i USA, og at det i Norge konsumeres omtrent 8 liter ren sprit kontra 9,4 i USA. Som vanlig kan man legge til at statistikk er statistikk, og da det er ulike definisjoner, gir sammenligningene trolig et noe uskarpt bilde.

Hva er fellesnevneren blant masseskytterne, foruten at de er menn? De er stort sett hvite, aldri svarte, er i alderen 20-30 år, spiller voldelige dataspill, samtlige har en historie med psykiatrien og dens medikamenter, og mange av dem er satanister.  Da man verken kan gjøre noe med hudfarge, alder eller hindre spilling, må man se på effekten av psykofarma. (Å misjonere overfor satanister har jeg liten tro på). Leser man på den lange listen over mulige bieffekter av slike medikamenter finner man blant annet volds- og selvmordstanker. Nyhetsspeilet har tidligere hatt en rekke artikler om psykiatri-bransjen, blant annet: https://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/psykiatri-en-dødsindustri/

https://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/arnold-juklerød-psykiatriens-uhyggelige-menneskeforakt-avslørt/

https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/er-psykiatrien-elitens-vapen/

https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunnøve-fjellbakk-taftø-tvangsinnlagt/

En rekke av de tablettene psykiatrikerne foreskriver gir burde med andre ord blitt forbudte.

En annen fellesnevner er uregistrert våpenbesittelse, da de aller flest av disse skytterne ikke har fått tak i våpen fra butikk. De er med andre ord enten kjøpt/fått via private, eller stjålet, som i tilfelle ”Sandy”. Dessuten, det er ikke våpenet som gjør noe galt, det er vedkommende. Et våpen kan ikke drepe uten menneskelig påvirkning, det være seg avtrekker, knapp eller spak. Hver gang etter en uheldig skyteepisode prøver man å frata våpen fra de som ikke gjorde det. Skal man forby biler hvis en galing kjører inn i en folkemengde, eller forby bestikk fordi noen kan bli fete med slike redskap? Hvorfor ble det da ikke permanent flyforbud etter 11. september? Skal man avlive alle hunder hvis én biter? Skal noen få gale ødelegge for det store flertallet? Eller som man pleier å si: nei, vi skal ikke la terroristen (den gale)vinne. Ergo må man ta vare på det man har, ikke endre spillereglene til fordel kriminelle.

Våpen må ikke komme i gale hender.
Våpen må ikke komme i gale hender.

Hva er fellesnevneren blant ofrene i slike hendelser? De var alle forsvarsløse. Hva ville skjedd hvis de voksne på skolen var bevæpnet, slik som i Israel? Ville færre blitt skutt, eller ville gjerningsmannen valgt et annet mål, der folk ikke var bevæpnede?  Jeg tror færre ville blitt drept om de voksne på skolen hadde vært bevæpnet, da det er det vi må forholde oss til. Hva hadde skjedd på Utøya om kanskje halvparten av de over 18 år hadde håndvåpen?

Hva er fellesnevneren for de stedene dette skjer? Det har vært på steder uten væpnede vakter, såkalt våpenfrie soner. Slik informasjon er en gavepakke for masseskyttere. Hadde gjerningsmennene valgt andre mål om det ikke var væpnet politi og væpnende vakter rundt politikere og kjendiser? Hvis man erkjenner at gale mennesker vil misbruke ting, også våpen, er det å foretrekke at terroristen rammer makten eller tilfeldige ofre? For å være politiske ukorrekt, men kynisk ærlig, tror jeg flertallet i Norge ville foretrukket at 77 Stortingsrepresentanter hadde blitt drept 22. juli kontra de som ble. Forståelsen for den groteske handlingen hadde i det minste økt.

Hva er ulikheten mellom gjerningsmenn i dag kontra 30 år siden (i USA)? Det i hovedsak tre store forskjeller: gjerningsmannen bruker eller nettopp avsluttet bruk av psykiatriske medikamenter, mange har gjerne flere perioder bak seg i krigssoner og flere er satanister. I tillegg er det én utenforliggende faktor som kan påvirke, og det er mengden mottatt vold gjennom underholdning, som spill og film. Via normaliseringen av virtuelle drap senker man terskelen for reelle drap, og i en medikamentdopet tilstand kan en allerede forstyrret mann blande spill og virkelighet, noe de skyldige i Columbine-skytingen har fortalt i etterkant.

Hva skjer hvis man innfører et våpenforbud? Maktbalansen mellom sivile og kriminelle blir skjev, fordi kriminelle alltid vil få tak i våpen. De grelleste eksempler er Mexico og Nigeria. I Norge er det rundt en halvmillion våpenlisenser, 1,3 millioner sivile skytevåpen, og med 2,2 millioner husstander, betyr det at nesten hver fjerde bolig bevæpnet. Riktignok er de fleste jaktvåpen, men det har helt klart en preventiv virkning, da en innbruddstyv ikke vil ofre livet.  I USA har 47 % av husstandene våpen. Foruten av at kriminaliteten er lavere, har en bevæpnet befolkning to klare fordeler: makta kan vanskeligere misbruke sin posisjon og en militær invasjon blir vanskeligere. Uansett er det klart at når våpenhold er kriminelt, blir det kun kriminelle som har våpen.

Barsk kanadisk militsgruppe, fra 1898.
Barsk kanadisk militsgruppe, fra 1898.

Kan man sette opp metalldetektorer ved innganger til alle bygg? Ja, men det vil likevel være mulig å få våpen inn, hvis man vil. For eksempel kan man kaste våpen inn gjennom et vindu eller over gjerdet, eller kanskje smugle dem inn i med bil eller skyte vakten(e) ved metalldetektoren. Tenk også på hva dette vil koste, med alle installasjoner og vakter. Dessuten finnes det både våpen (Glock) og ekspolosiver (C4) som ikke er av metall, og det finnes måter å unngå metalldetektoren, som å pakke metallgjenstander inn i asbestpledd.

Er man sikker under bevæpning? Nei, selvfølgelig ikke. Man kan selvfølgelig bli skadet eller drept da også. En bevæpning er derfor ingen garanti, men det bedrer oddsen.  Det finnes ingen garantier, heller ikke myndighetene kan gi det, selv om de sier så.

Når Obama nå foreslår strengere våpenlov, burde han selv stått frem som et eksempel, blant annet avslutte bruken av droner, trekke soldater ut av krigene i Afghanistan, Irak, Syria ect, avvæpne egne vakter og legge ned CIA. Med våpenbruk dreper USA flere barn rundt i verden enn gale menn med våpen i USA, så kanskje Obama må begynne med seg selv?  Han har istedenfor nylig vedtatt en lov som gir presidenter væpnede livvakter livet ut. Det er verdt å nevne at amerikanske myndigheter (Homeland Security) har kjøpt inn rekordstor mengde ammunisjon det siste halve året, over 2 milliarder (!) skudd, samtidig som privat våpenkjøp stadige når nye høyder.

Det finnes flere høyt profilerte mennesker som fronter anti-våpenlover, men likevel benytter seg av væpnede vakter. Michael Moore er en av de mest kjente talsmenn mot sivilt våpenhold, men selv har han seks vakter, all med våpen. Avisen The Journal News er mot våpen, så de trykket adressen til alle våpeneiere i byen. Etter det så avisen seg nødt til å leie inn væpnede vakter. Samtidig økte antall innbrudd i byen markant, da tyver nå viste hvor det var våpen, og dermed også hvor det trolig ikke var våpen. Våpeneierne truer nå avisen med søksmål.

Michaelmooreguns

Politiet, Riksadvokaten, 22. juli-kommisjonen med flere har alle tatt til ordet for en strengere våpenlov i Norge. Er dette riktig, eller bør vi heller sikte motsatt vei, for eksempel sett retning dagens Sveits (0,7 drap per 100.000), der det er våpenplikt? Dessverre er det ingen partier på Stortinget som tør å fronte slike tanker. Hvor denne ensrettede holdningen kommer fra kan man spekulere i. Derimot kan det gå mot mer liberal bevæpning av norsk politi. De som tror myndighetene kan beskytte oss mot terrorister, mordere og voldsmenn, må nok tro om igjen. Man kan ikke gardere seg mot gale mennesker, og politiet kan ikke avverge kriminalitet – det er heller ikke jobben deres. Vi bør også ha i mente at et bevæpnet politi øker mengden drepte, også uskyldige.

Hvis du selv hadde barn på skole, og en gal mann stormet inn for å skyte, hvilket klasserom ville du foretrukket at barnet ditt var i: det med en bevæpnet lærer eller det med en ubevæpnet lærer?

When governments fear the people, there is liberty. When the people fear the government, there is tyranny. The strongest reason for the people to retain the right to keep and bear arms is, as a last resort, to protect themselves against tyranny in government.” – Thomas Jefferson

 

Kort om våpenlover

USAs våpenlov kan leses her: http://www.handgunlaw.us/ , og er sikret gjennom konstitusjonen http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Amendment_to_the_United_States_Constitution

Begrunnelsen (i USA) for å gi folk rett til å eie/bære våpen var flere. For det første var det retten til å beskytte seg selv, sin familie og eiendom, spesielt de svarte trengte våpen for å beskytte seg mot overgrep fra hvite rasister. Det andre var at våpenholdere skulle utgjøre lokale militsgrupper i tilfelle militær invasjon av landet. Det tredje argumentet var at våpen ville få ned hverdagskriminaliteten, som innbrudd. Historiene om statlig overgrep mot ubevæpnete befolkninger, er det fjerde momentet, for en sivilbevæpnet befolkning holder makten i tømmene. Det har også vist seg senere, der alle de store diktatorene; Stalin, Mao, Pol Pot, Hitler ect avvæpnet sin befolkning før ”democide”.  Visste du at historisk har Ku Klux Klan vært blant de ivrigste pådrivere for begrensinger i våpenloven i USA? I denne videoen serveres en rekke sitater fra kjente personer om våpen: http://www.youtube.com/watch?v=Yx4xjxmPwQo

Sett gjennom norske øyne kan den amerikanske våpenloven virke ganske liberal. Dog må alle våpenkjøp via butikk bli godkjente, etter at kjøpers kriminalhistorie ikke viser spor. I blant forslagene til Obama skal personer som har vært underlagt psykiatrisk behandling ikke få kjøpe våpen. Men som tidligere fortalt har ingen av masseskytterne tilegnet seg våpnene på legal måte, så forslaget kan virke meningsløst. Dessuten, skal det være slik at folk med for eksempel ADHD ikke skal ha muligheten til å forsvare seg med våpen? I motsetning til for eksempel Sveits kreves ingen obligatorisk våpentrening i USA, men da de fleste ønsker å kunne håndtere våpen godt er skytetrening populært. I USA er det legalt å ha våpen i bil og bære det synlig på gaten (men ikke skjult). Alle våpenkjøp gjort i butikk ender i et register, som tilfellet også i Norge. Våpen kan bestilles på nett, men vedkommende må gå gjennom samme godkjennelsesprosess og våpenet må hentes ved personlig oppmøte i butikken. Privat videresalg av våpen er ikke tillatt, da våpen skal returneres butikk og innløses i henhold til en offisiell listepris. Mengden illegale (les uregistrerte)våpen i USA usikkert, da våpenholdet har vært stort opp gjennom historien, registrene er ganske nye og våpensmuglingen fra Mexico ganske omfattende.

Den norske (sivile) våpenloven kan leses her: http://www.lovdata.no/all/nl-19610609-001.html Man må søke politimesteren i kommunen for å få våpenkort, et kort våpeneier alltid skal bære når vedkommende er bevæpnet. Tillatelse for å få våpenkort gis ”bare til edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det”.  Med denne begrunnelsen kan også mottatt våpenkort tilbakekalles. Bevilgning for våpensalg, produksjon og import gis fra vedkommende departement, som i USA. Våpen, vitale deler og ammunisjon skal oppbevares innelåst i hjemmet, noe som ikke er krav i Statene. I Norge kan politiet foreta forhåndsvarslet hjemmekontroll. Selv om loven er ganske restriktiv er den fleksibel, da Kongen når som helst kan endre store deler av den – i tilfelle situasjonen skulle tilsi det.  Problemet er at det da kan være for sent, for eksempel en militær invasjon.

Det er litt uklart hva våre politikere vil. På den ene siden taler de for en strengere våpenlov, for sivile er tydeligvis ikke til å stole på, mens de samme folkene taler for at våpenproduksjon skal ta over etter oljealderen.  Er politikerne så mye mer å stole på? Det er hevdet uten en hver tvil at det er regjeringer, med sine militære våpen, som bomber, raketter, miner og granater, dreper langt flere enn hva bevæpnede sivile gjør med overlegg. Ser man på ”democide”  og folkemord kontra sivile drapsmenn står regjeringer for over 98 % av alle drap i verden. I militære konflikter er mellom 70 og 90 % drepte sivile (det finnes unntak, som i Jugoslavia, der ”kun” 40 % av drepte var sivile), men det er avhengig av hvem som svarer og definisjoner. Hva man definerer som ”sivil”, ”militær konflikt” og ”dødsårsak” varierer. Ingen av statistikkene påstår de er nøyaktige, for antall drepte sivile telles normalt ikke, men estimeres – de er tydeligvis ikke så viktige. Det rapporteres heller ikke om sivile som har drept uniformerte. Denne rapporten tar for seg litt av problemstillingen rundt drepte i krig: http://ccw.modhist.ox.ac.uk/publications/Survival%20vol%2052%20no%203%20-%20Adam%20Roberts%20on%20lives%20%20statistics%20-%20non-printable.pdf

Så det som det kanskje munner ut i, er ikke våpenkontroll, men kontroll over deg og meg?

If you’re for gun control, then you are not against guns, because guns will be needed to disarm people. So you’re very pro-gun; you just believe that only government which is, of course, so reliable, honest, moral and virtuous should be allowed to have guns. There is no such thing as gun control. There is only centralizing gun ownership, in the hands of a small political elite and their minions”. – Stefan Molyneux

 

Kort om skytevåpen

Man deler gjerne skytevåpen inn i klasser. Hånd(holdte)våpen og stativ(holdte)våpen er én. Som det ligger i betegnelsene, betyr førstnevnte at våpenet kan holdes i hånden/hendene under operasjon, mens et stativvåpen må ha en eller annen for støtte eller fot. Pistol, revolver, hagle, rifle og maskinpistol går inn under førstnevnte, mens maskingevær og maskinkanon (over 20 mm kaliber) går under den andre kategorien. En annen måte å skille på er lade- og avtrekkermekanismen. Maskingeværer og kanongeværer er helautomatiske skytevåpen, som betyr at operatøren kan skyte uten å ta ladegrep eller trykke inn avtrekkeren mellom hvert skudd. Da det å anskaffe seg maskingevær er vanskelig (krever ekstra godkjennelser) og er et lite hensiktsmessig forsvarsvåpen, er omsetningen av slike våpen veldig lav blant sivile, og vil derfor ikke bli omtalt videre. (Tilsvarende gjelder salget av håndgranater, granatkastere, bazookaer og stridsvogner). Håndholdte våpen deles gjerne inn i to kategorier: enhåndsvåpen og tohåndvåpen, avhengig av hvor mange hender du må bruke. Håndholdte våpen er halvautomatiske (semi-automatiske) eller manuelle. Halvautomatisk betyr at patronen automatisk fyller kammeret, men at operatøren må trykke på avtrekkeren mellom hvert skudd. Dette kalles også ”repetervåpen”. De fleste våpenbrukere foretrekker halvautomatiske våpen, da gjentatte ladegrep eller manuell lading (enkeltskuddvåpen) tar tid og er tungvint, spesielt i nødssituasjoner.  Det lages egne våpen for linksskyttere, altså de som bruker venstre øye for sikte og venstre hånd for avtrekk og lading.

De ulike våpen har forskjellige kaliber, som det kan lese om her: https://nn.wikipedia.org/wiki/Kaliber

 

Pistol

Det mest solgte våpenet er pistol, som holdes i en hånd, gjerne med den andre hånden som støtte under. Den er lett å bære med seg, raskt å få i posisjon, praktisk i nærkamp og har mange skudd i magasinet. Magasinkapasiteten varierer mellom de enkelte produkter, fra 8 til 17 patroner i magasinet, pluss 1 i kammeret/løpet. Det er en fjærmekanisme i bunn av magasinet som presser patronen opp i kammeret etter at skudd er avfyrt. Et magasin er vanligvis på våpenets underside. Man kan i dag laste ned programmer fra nett for 3-D-printing av magasiner. Blant de vanligste kalibere er 7,65 mm, som James Bonds kjente Walter PPK, og 9 mm, som Glock og Baretta M9.

Den 10. oktober 2008 ble en av tre ”golden gun”, til en anslått stykkpris på £ 80.000, meldt savnet. Den har fremdeles ikke kommet til rette.
Den 10. oktober 2008 ble en av tre ”golden gun”, til en anslått stykkpris på £ 80.000, meldt savnet. Den har fremdeles ikke kommet til rette.

 

Revolver

I motsetning til pistol, som har magasin, har revolver ”tønne”, der skuddene roterer rundt og inn i kammeret, istedenfor å bli presset opp i kammeret fra magasinet. Dette våpenet er velkjent fra utallige westernfilmer. Revolver er ikke så populært, da det gjerne er litt tyngre enn pistol, har noe kraftigere rekyl, har færre skudd i ”tønna” enn i et magasin, samt at ladingen tar litt lengre tid. Det regnes også som et litt gammeldags våpen. Problemstillingen pistol vs revolver ble debattert i Dødelig Våpen-filmene, mellom pistolmann Riggs og revolvermann Murtaugh. Dirty Harry Callahan, med sin Smith & Wesson modell 29, populært kalt Magnum 44, markedsførte dette produktet så godt han kunne.

Do you feel lucky?
Do you feel lucky?

Hagle

I motsetning til de forannevnte våpentyper, hvor det er ett prosjektil per skudd, avgir hvert hagleskudd en mengde små metallkuler som sprer seg ut. En haglesverm er ca 70 cm bred 20 meter fra munningen. Er løpet avsagd, blir spredningen mye større. Tidligere var det blykuler som ble brukt, mens i dag benyttes stål eller vismut. Dette er opprinnelig et jaktvåpen for småvilt, som etter hvert også har blitt konstruert for ”menneskelige” forhold. En jakthagle kommer enten med et eller to løp (en patron i hvert løp), og man må manuelt lade etter hvert skudd, gjerne ved å vippe (knekke/brekke) løpet fremover. En forsvarshagle, gjerne pump-hagle, har derimot flere skudd, 4-8 (tube-magasin), og det produseres nå også halvautomatiske modeller. Kaliber kan være alt fra 5,5 mm til 5 cm, 12 mm er vanligst i Norge. En hagle er effektiv i nærkamp, opptil 20-30 meter (avhengig av spredningsgrad), hvis man er stresset og tid for sikting ikke er mulig. Kjente pumpe-hagle-promotører er filmseriene Terminator og Resident Evil.

Go ahead, punk. Make my day.
“Go ahead, punk. Make my day!”

Rifle

Som haglen er dette et tohåndsholdt våpen, normalt holdt opp med skulderen som bakstøtte, for å sikte og ta rekylen. Rifler er ikke å foretrekke i nærkamp, men der objektet er et stykke unna, inntil 300 meter regnes som ”sikker avstand”. Mange rifler har, i motsetning til våpen nevnt over, muligheter for påmontering av kikkertsikte. Kikkertsikte på pistol er uvanlig, men mulig, og brukes mest i konkurranseskyting og i militæret. Rifler kommer både i halvautomatiske – og enkeltskuddsvarianter, dog er førstnevnt klart mest vanlig. En jaktrifle har normalt 3+1 skudd i magasinet, mens militære varianter har opptil 30 skudd i magasinet. AK-47 (Kalashnikov) og AG3 (AutomatGevær3) er kjente rifler i norsk sammenheng.  Slike rifler har fått betegnelsen ”assault rifles”, noe som er lite treffende, da slike våpen er lite egnede for overfall.  Det finnes også hagle-rifler, og egne rifler for skiskyting, som Weihrauch.

Lee Oswald Harvey, med sin Mannlicher Carcano-rifle, må ha satt verdensrekord i ladegrep og presisjon den dagen det gjaldt som mest.
Lee Oswald Harvey, med sin Mannlicher Carcano-rifle, må ha satt verdensrekord i ladegrep og presisjon den dagen det gjaldt som mest.

 

Maskinpistol

Maskinpistoler har maskingeværets muligheter for helautomatisk skyting, men våpenet benytter seg av pistolammunisjon. Med et større magasin enn pistol, opptil 30 skudd, kan det lett avfyres en salve uten magasinbytte i mellomtiden, og våpenet har større presisjon enn pistol. Flere maskinpistoler kommer med utfellbar kolbe, som muliggjør heving av våpen for skulderstøtte.  Dette gjør maskinpistolen mer treffsikker på litt lengre avstand. Israelske Uzi er et populært våpen i denne kategorien.

Folkene i Motörhead og Girlschool tøffer seg med ”Tommy Gun”, som regnes maskinpistol.
Folkene i Motörhead og Girlschool tøffer seg med ”Tommy Gun”, som regnes maskinpistol.

Armbrøst

En maskinell utgave av pil-og-bue, der man slipper å holde i strengen mellom fingrene, da strengen allerede er spent og pilen ligger klar. En armbrøst holdes opp mot skulderen, som en rifle/hagle, og buen ligger horisontalt, i motsetning til vanlig bue, som holdes vertikalt. Etter hvert skudd må buen spennes på ny, og ny pil legges til rette. Det går an å legge flere piler i for å avfyre samtidig, men det går utover presisjonen. Fordelen med dette våpenet er lysløsheten, da det er vanskelig å finne ut hvor skuddet kommer i fra. Ulempen er rekkevidden, som etter rundt 30 meter begynner å bli dårlig, det avhengig av kraften i spennet. Det finnes også pistolarmbrøst. Armbrøst er ikke lovlig i Norge.

I Mad Max 2 bruker skurkene, her Vernon Wells som "Wez", blant annet mini-armbrøst festet på underarmens overside.
I Mad Max 2 bruker skurkene, her Vernon Wells som “Wez”, blant annet mini-armbrøst festet på underarmens overside.

Vi kan avslutte med en appell fra amerikanske kjendiser, som har blitt frekt kryssklippet, som kanskje viser at disse har vansker med å skille ord og handlinger, når de vil forby rifler:
http://www.youtube.com/watch?v=k1SZurGArxE

A free people ought not only to be armed and disciplined, but they should have sufficient arms and ammunition to maintain a status of independence from any who might attempt to abuse them, which would include their own government”. – George Washington

Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

30 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ye
ye
Abonnent
7 år siden

Manchurian Candidates brukes til å få innført våpenforbud i USA? Nok en mann har skutt på tilfeldige personer. Denne formen for terror skaper frykt blant befolkningen, med den hensikt å få folkeopinionen med på våpenkonfiskering og restriksjoner, eventuelt et total forbud.

Sheriffen som selv foretok arrestasjonen, beskriver attentatmannen med de klassiske symptomer på en tankekontrollert og psykologisk programert kandidat: “Zombie-like”.

Arcan Cetin hadde spilt “Call of Duty” meldes det. Trigger-ord for aktivering av forhåndsprogrammeringen i Cetins hjerne, utført av en “handler”, can med stor sannsynlighet ha blitt hentet fra spillet.

http://www.nbcnews.com/news/us-news/person-custody-washington-mall-shooting-killed-5-n653931

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
7 år siden

787 personer i USA er så langt i år skutt og drept av politiet.
https://www.nrk.no/urix/tolv-politifolk-skadet-i-opptoyer-i-usa-1.13143521
Samtidig er ca 80 personer drept i forbindelse med villmannsskyting. Det gjelder at ikke våpen kommer i gale hender, men det virker som om det gjør det, iallefall i USA.

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
8 år siden

Politi og våpen er en dårlig kombinasjon, ny vådeskudd-sak: http://www.nrk.no/ostlandssendingen/politimann-skjot-vadeskudd—ingen-alvorlig-skadet-1.12872037

Hvor mange vådeskudd har det vært til nå? Til slutt er det vel ingen politifolk igjen, eller som tør å bli politi…

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
8 år siden

Politikvinne skjøt seg selv i foten. http://www.nrk.no/ho/politikvinne-skjot-seg-selv-i-foten-1.12695717
“Welhaven (politimesteren i Vestoppland) forteller at dette var et uhell, og han mener derfor at de ansatte i politiet i Vest-Oppland er flinke nok til å håndtere våpen.” Fordi det var et uhell, er de ansette flinke å håndtere våpen????? Hadde de vært flinke nok, ville ikke uhell skjedd. For en fjott. Snakk om å skyte seg selv i foten…

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
8 år siden

Politiet har ikke bare vansker med å håndtere våpen, men også vansker med å rapportere vådeskudd: http://www.nrk.no/norge/8-av-20-politivadeskudd-ikke-innrapportert-1.12582671
Ja til en bevæpnet befolkning!

ye
ye
Abonnent
9 år siden

Massiv økende verbal skyts mot Obamas forsøk på våpenkonfiskering av sivile:
http://cspoa.org/sheriffs-gun-rights/

Sheriffs Across U.S. Rise Up Against Obama Regime
https://youtu.be/pdQnTPdIn9I

Nekter føderale myndigheter å konfiskere et eneste våpen i sitt sheriff distrikt:
Sheriff Mike Winters, Jackson County – Oregon, responds to President Obama’s executive orders on gun control
https://youtu.be/hX7su5tMioQ

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
9 år siden

Justisministeren sier ja til væpning av politi: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrortrussel-mot-norge/anundsen-sier-ja-til-bevaepning-av-politiet/a/23341055/

Dog ikke samtlig politimenn eller permenent, men det er hva jeg kaller “snikinnføring”.

“… justisminister Anders Anundsen (Frp) sier ja. Han begrunner det med økt utrygghet for politiet i forbindelse med et eventuelt terrorangrep.” Ganske søkt, da slik terror svært sjeldent inntreffer. Med det er ikke politiet som skal føle seg trygge, det er befolkningen, som politiet skal tjene og hjelpe. Dessuten er føleri noe politiet ikke skal bedrive med. Hvis noen føler seg utrygge på jobb, bytter man jobb. Men hvis argumentet er gangbart, må det også gjelde meg. Så hvis jeg føler meg utrygg, må da også jeg få bevæpne meg?

“– For å ivareta politiets egen sikkerhet…” Det er sikkerheten (og forutsigbarheten) til folket som skal være rettesnoren, ikke hva politi (og andre myndighetsfolk) føler.

“Politidirektoratet har vurdert denne trusselen mot polititjenestepersoner som så alvorlig at de ikke anser gjeldende bevæpningspraksis som tilstrekkelig, sier statsråden.” Så gangen blir at jo mer noen blir truet, jo flere våpen og fullmakter gis, og flere beskyttelsesarrangementer blir iverksatt. Det er akkurat det motsatte av hva som blir uttalt: “Vi kan ikke la terroristene vinne, vi må ikke la dem endre våre liv, for det er det de vil”.

“Vi må vise en økt risikoerkjennelse i Norge. Og at vi tar denne trusselen på alvor, sier Humlegård til VG.” Jeg har prøvd å tyde hva som sies, men det er bare skvalder. Hvem er “vi”? Hvorfor “må” “vi”? Hva betyr “vise” her? Hvorfor har noe “økt” og hva har det “økt” fra og til? Er “risikoerkjennelse”, et ord jeg ikke kan finne i ordboken, det samme som “erkjennelse av risiko”? Det å være i politet, og livet generelt, er en risiko. Verken politiet eller “vi” trenger “erkjennelse” av det. Hva menes med “… i Norge”? Slik det fremstår er enten den fryktede økte risikoen kun nasjonal, eller så får vi ikke med oss hva som foregår i utlandet – begge to er issolert sett underlige.

Det er verdt å huske på at terror og attentat er politisk motiverte. Så politikere og andre folk i statsapparatet føler seg truet, men er det fordi noen selv føler seg truet og terrorisert av staten, både i Norge og utland? Voldsmonopolet utvides dermed i disse dager. Med et væpnet politi vil ikke bare terrorister og attentatmenn væpne seg mer, men også upolitisk kriminelle. Nå vil voldsspiralen øke, og de som er ubevæpnede – deg og meg – vil stå forsvarsløse igjen. Og ingen politiske partier på Stortinget taler for en bevæpning av befolkningen. Er ikke denne politiske samstemtheten om emnet iøyenfallende?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
9 år siden

Google translated ~ Anundsen says yes to arming of the police: Tajik supports Anundsen’s decision http://tinyurl.com/qdqrh4l

Is this a part of a planned false flag fake attack on Barack Obama? Er dette en del av et planlagt falskflagg falskt angrep på Barack Obama?

Det er som vanlig en komplett kontrast mellom trusselbildet Regjeringa markedsfører og det som oppleves av folket. Her oppleves som vanlig ingen trusler mot noen somhelst, bare NATO gir oss litt snø i Midt-Norge, så er det meste i rute før jul

Litt informasjon fra virkeligheten kjemisk fritt for markedsføring

Abel Danger Global Private Intel Agency on livestream, Fri Nov, 21 2014 8:00 PM — Fri Nov, 21 2014 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3605111

In facebook http://tinyurl.com/mauzfqd Photo http://postimg.org/image/gq6ixi97d/

Google { serco site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=serco+site%3Aabeldanger.net , isis site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=isis+site%3Aabeldanger.net }

Never Underestimate the Power of Manipulation. National Day of Norway

Oxford
Oxford
Anonym
11 år siden

Det er skremmende å se politiets utvikling når det gjelder bevæpning.

Antallet væpna politiaksjoner har økt dramatisk de siste årene.
Her på Haugalandet er det væpna politiaksjoner alt for ofte. I de fleste tilfellene gjelder utrykningen kniv , luftvåpen eller rett og slett truende atferd. De skal ikke mer enn noen bilder og tomme trusler før de politiet evakuerer boligfelt og ligger med skarpladde maskinpistoler i buskene. Hva er det som skjer ?? Kriminaliteten øker, ja, men denne agressiviteten til politiet er med å forsterker dette, det er ihvertfall med å “hardne” de kriminelle miljøene.
Det er endel av utrykningene som gjelder kniv, da må det være mulig for 4-5 politifolk og få kontroll på situasjonen uten bruk av maskinpistol.
Eller hva ?

Problem – Reaction – Solution
På grunn av det intense mediabildet vil nok flere rettferdiggjøre denne utviklingen. Etter min mening en stor tabbe. Politiet oppfører seg mer og mer militært. Større og større avstand til folket. Her spiller jo selvfølgelig PST og internasjonale krefter en sentral rolle.

Har klagd på politiet i Haugesund tidligere. Deres bruk av narkotikahunder er oppsiktsvekkende og muligens ulovlig. De slipper hundene løs i køer til uteplasser. De blokkerer utgangene til utestedene med narkohunder. Dvs. de har ingen mistenkte, de bare “slipper hundene løs” og venter i spenning.
Dette går jo selvfølgelig utover mange flere enn det bør, da du f.eks kan ha vært på fest der det har blitt røykt cannabis og det sitter i klærne dine.Hunden markerer. Du vil så bli trakkasert og ransaket foran mange vitner på gaten.

Nei. Det er på tide vi ser på politiets rolle i samfunnet.

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  Oxford
11 år siden

Vil også i denne sammenheng nevne media og smitteeffekt.

All den elendigheten som spys ut av massemedia gjør ikke alle redde, noen blir veldig inspirert. Dette tar media så og si aldri tak i, selv om det er et stort problem.

Media må ta mye av skylden for at samfunnet har rast slik det har gjort.
Men det er jo en del av gamet desverre…

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  Oxford
11 år siden

Oppdatering

Fra i går – Væpna politiaksjon på skole
http://www.h-avis.no/nyheter/vepna-politiaksjon-pa-skole-1.7775075

I dag – I etterkant ser vi at det har vært en viss overreaksjon, sier politiet.
http://www.h-avis.no/nyheter/politiet-etter-aksjonen-pa-stord-vi-kan-ha-overreagert-1.7777595

Fint å se at de kan innrømme det ihvertfall. Kanskje vi kan roe oss litt ned nå.
Det er ikke bomber og ondskap over alt.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

JUDGE NAPOLITANO: Drones, UN, The Fed ~ Sallie O. Elkordy, Host http://www.youtube.com/watch?v=w7EEgSzPBsE&list=UUMERcAmUKCQkFoRQmJwxPKw Quote: Judge Andrew Napolitano on Freedom in America. http://theodoreandwoodrow.com/ Sallie O. Elkordy, Host http://billiontoddlermarchforsurvival.blogspot.no/ Stop the Commission on BioEthics from Testing ANTHRAX Vaccine on Kids. Write to the President, the Commissioner for Health and Human Services and the Commission on BioEthics who met on 1/14 & 1/15/13 and look to be proceeding. NOT ACCEPTABLE! Model Drone Resolution sent by David Swanson (author, of “War is a Crime and “Daybreak”) is here: http://warisacrime.org/content/new-model-drone-resolution Tenth Amendment Center, “Anti-Drone Bills Pass Virginia House and Montana Senate”: http://blog.tenthamendmentcenter.com/2013/02/anti-drone-bills-pass-virginia-house-montana-senate/ Outcome of H.Res. 819: http://openchannel.nbcnews.com/_news/2013/02/04/16843014-justice-department-memo-reveals-legal-case-for-drone-strikes-on-americans?lite Coleen Rowley posted an update on the outcome of H. Res 819, the Kucinich/Paul Resolution: http://www.thenewamerican.com/usnews/congress/item/13971-paul-kucinich-drone-resolution-rejected-by-house-judiciary-committee Congressmen Nadler, Scott and Poe add their voices to Kucinich/Paul H. Res. 819. Please add your voice in SUPPORT by calling your Congressman (202) 224-3121. Holder may address this as soon as Monday: http://rt.com/usa/news/congress-drone-us-rep-026/

“Mulig alarmerende tjeneste, Betania Malvik psykodrama modell, Aud Steinsbekk, Nora With, Turid Kavli ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/human-etisk-forbunds-og-foreningen-skepsis-interesse-for-okkulte-sexovergrep-mot-barn/comment-page-6/#comment-95332

ares
ares
Abonnent
11 år siden

Det militærindustrielle komplex samt illuminatet og NWO ønsker herved å rette en stor takk til til alle som bidrar til reklame og redaskjonell omtale for H&K, winchester, NAMMO m.fl. Ser fram til klingende kt-cash som kan deles ut til våre sionistiske eiere og samt å betale lobbygrupper som jobber på våre vegne. Dere som jobber gratis for oss skal selvfølgelig få betalt i himmelen. Det er ingenting som gratis reklame :)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  ares
11 år siden

Måtte bare korrigere noen åpenbare feil: “illuminatet og NWO ønsker herved å rette en stor takk til til alle som bidrar til å holde folk redde for våpen og uniformer. Det vil gi ønsket makt til til våre sionistiske ledere, samt ¨betale lobbygrupper for opprustning av militære styrker. Dere som jobber gratis for oss skal selvfølgelig få betalt i himmelen. Det er ingenting som er så lett som å knuse en forsvarsløs befolkning.”

Kulde
Kulde
Abonnent
11 år siden

P.S.:

En ørliten digresjon bare – du nevner at Lee Harvey Oswald må ha satt verdensrekord i ladegrep og presisjon med sitt Kennedy-attentat.

Jeg har ikke tenkt å verken legge til eller trekke fra noe ang. konspirasjonsteoriene rundt dette attentatet, men jeg vil anbefale at om man ønsker å se ladegrepstempo i aksjon, sjekker ut enten Finn Amundsen eller vår nåværende antatt aller beste hurtigskytter, Jon Olav Ågotnes. Begge disse er fullt istand til å tømme ut seks skudd med bolt-action rifle på samme tid som Oswald brukte på å levere avgårde tre skudd. Og med høyere presisjon.

Chiefen
Chiefen
Abonnent
Svar til  Kulde
11 år siden

Klarer han å få en og samme kule til å skifte retning flere ganger underveis også da kanskje :-)

Kulde
Kulde
Abonnent
11 år siden

Interessant og informativ artikkel, til tross for en del lek med statistikk (som jeg personlig sjelden har sansen for) da den dessverre alltid kan fremlegges og brukes for å fremme ens eget synspunkt kontra det å fremlegge den 100% objektivt – når det er sagt, vil jeg anta de aller, aller fleste som bruker statistikk i sin argumentasjon går i akkurat den “fellen”, enten det er med vitende og vilje eller ikke.

Men når vi først er inne på stastistikk, vil jeg bare påpeke en liten ting – i Norge spesielt og Skandinavia generelt har vi enten høyere eller like høy våpentetthet pr. innbygger som både USA, Russland og diverse andre “verstingland” som dras frem i artikkelen med hensyn til antall våpendrap pr. 100,000. Det er med andre ord ikke relevant å se på våpentettheten som en særlig medvirkende faktor her, snarere tvert om. Det som, slik jeg ser det, er en mer aktuell bakenforliggende årsak, er mer kulturelt betinget. Den norske/skandinaviske kulturen med hensyn til bruk, oppbevaring osv. av skytevåpen er i høy grad influert av organisasjoner som Det Frivillige Skyttervesen(heretter forkortet med DS) i Norge, og tilsvarende i våre naboland.

DFS har siden attenhundretallet arbeidet for å lære opp norske våpeneiere i korrekt og trygg bruk av våpen, samt innlære den grunnleggende respekten man skal ha for slikt – og forståelsen for at dette ikke er et leketøy. I tillegg er det ikke bare-bare å rusle inn i en butikk i Norge og anskaffe seg et våpen. Ventetid er det både i Norge og i USA, men ventetid er ikke nødvendigvis ensbetydende med bakgrunnssjekk. Det holder simpelthen ikke for meg å dukke opp i en forretning i Norge og “bestille” et hvilket som helst våpen, så vente X antall dager og når tiden er ute, hente det i bytte for penger. Imidlertid er dette noe som praktiseres vidt i enkelte amerikanske stater. Kravet er å legitimere seg samt vente det oppgitte antallet dager (som langt fra i alle tilfeller brukes til bakgrunnssjekk, dette er opp til den enkelte stat).

Arizona er et skremmende eksempel i så måte; der kan hvem som helst kjøpe en .50 sniper-rifle, som er et av de utvilsomt farligste håndvåpnene som finnes tilgjengelig i verden i dag.

Problemet ved dette er ikke nødvendigvis det at sprø mordertyper går og handler sine våpen over disk – men at svært mange gjør nettopp dette, og gjerne anskaffer seg våpen som er langt utover det som er nødvendig til noen som helst form for “normal” våpenbruk. Normal i dette tilfellet vil begrense seg til konkurransetrening eller jakt, som står for det aller, aller meste av bakgrunnen for kjøp av våpen i Norge. Amerikansk kultur har et generelt langt mer avslappet forhold til hva våpen kan/skal brukes til, og mange skaffer seg våpen av militær grad som et rent leketøy. Disse menneskene er gjerne ansvarlige nok i sin bruk og behandling (selv om jeg personlig ikke er spesielt enig i dette, med mangeårig bakgrunn som konkurranseskytter). Imidlertid er de på langt nær alltid flinke nok til å oppbevare disse i særdeleshet farlige våpnene.

Store mengder våpen stjeles hver eneste dag i USA, og selges på det svarte markedet – med kriminelle formål for øyet. Det er et enormt marked for dette, og dette markedet kan kun tilfredsstilles fordi tilgangen på alle tenkelige håndvåpen er så utbredt som den er. Begrenses tilgangen til kraftige håndvåpen rent generelt, begrenses også muligheten for omsetting av illegale våpen.

Det handler ikke om å “straffe” de som er lovlydige, ved å nekte de å kjøpe seg assaultrifles. Det handler om den utbredte amerikanske oppfatningen at assaultrifles og lignende er en grunnlovsfestet rett å eie. Å påberope seg en slik rett er direkte latterlig, og har ikke rot i det jeg personlig anser som normal tankegang. Et våpen til personlig forsvar er en ting, og jeg kan – ved å legge godviljen til – forstå manges ønske om å kunne skaffe seg dette. Men det er stor forskjell på å skaffe seg en liten kaliber .22 pistol for å bære med seg i veska hjem fra fest, og på å kjøpe et halvt dusin automatkarabiner og maskinpistoler fordi det er “så festlig å leke seg med på skytebanen”.

Det er nok langt mer nyanserte årsaker til problemet enn kun det jeg nevner ovenfor. Men det er for meg hevet over enhver tvil at den kulturelt baserte holdningen til det jeg anser som krigsutstyr samt den massive tilgangen til slikt utstyr – både på det lovlige og det illegale markedet – er en sterkt medvirkende årsak til disse hendelsene. Som artikkelforfatteren nevner, ville nok kanskje ikke disse gale menneskene valgt de ofrene de har valgt hvis de visste at halvparten av skoleelevene var bevæpnet, det er så. Men om de har gått til det skritt å skaffe seg tunge håndvåpen med det mål for øye å drepe så mange uskyldige som mulig, vil de alltid kunne finne seg lettere ofre. Om skoleelevene blir bevæpnet, eller skolene utstyres med væpnede vakter – hva er det da som hindrer de fra å heller velge en barnehage, eller et sykehus?

Skal man bevæpne en hel befolkning, liten som stor, for å sikre seg mot slike hendelser? Skal leger, sykepleiere, lærere, prester, sosialarbeidere, brannmenn osv. bli oppfordret til å bære våpen for å forhindre slike hendelser? Hvis det er løsningen som foreslås (ikke nødvendigvis av artikkelforfatter), ser jeg det mer som et forsøk på å behandle symptomet og ikke sykdommen.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

UN NWO Disarmament Agenda since 1961 – William Cooper tells us The Truth – P.1 http://www.youtube.com/watch?v=rYHBOLNOyfk

William Cooper Proves New World Order http://www.youtube.com/watch?v=IJAfzsNTpNg&list=PL76608A96EF4360BC

United Nations Exposed

«Informativ e-post sendt John Færseth inklusive såkalte massemedia som nyhetstips ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/comment-page-6/#comment-94628

Roar Kolstad
Roar Kolstad
Abonnent
11 år siden

Se filmen Prescription for Violence (Resept på vold.) på siden Citizens Commission on Human Rights ( http://www.cchr.org )

Her er siden på Norsk: http://www.cchr.no/

Her er siden på Engelsk: http://www.cchr.org/

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Styresmaktene er redde, derfor er agendaen å avvepne folket. Bekymrer ikke meg så veldig. Som barn lekte jeg i min brors ninjaløype og lagde skarpe ninjastjerner og skjøt med hjemmelaget armbrøst :) Men tror ikke jeg kommer til å trenge slikt, jeg er et fredelig menneske og har mye viktigere ting å gjøre enn å sloss. Rart med det, ingen hindrer meg i å gjøre de tingene jeg har mest lyst til. :-)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

“Men tror ikke jeg kommer til å trenge slikt, jeg er et fredelig menneske og har mye viktigere ting å gjøre enn å sloss.” Det er fint, men hvis NOEN vil sloss, hva gjør du da? Dessuten er det ikke slossing artikklen tar opp, å få seg en på nebbet er ikke spesielt farlig, men hvis noen vil skyte deg. Gamle ninjakunster hjelper nok ikke mye mot væpnede banditter – uniformerte eller ikke.

Vi lever et fordragelig og behagelig liv her i Norge, men det er ikke gitt at situasjon forblir slik i all evighet.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

Blir det så ille, blir jeg veldig glad for å få dø! Men jeg sier at det ikke blir så ille, og det er bombesikkert. Nå fant jeg plutselig ut at jeg har bedre ting å gjøre enn å krangle med reddharer på Nyhetsspeilet.
Dere får høre på Michelle, en av de få som har skjønt noe her. :-)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

“Jeg har bedre ting å gjøre enn å krangle med reddharer på Nyhetsspeilet.”

Så de som ikke stoler på myndigheter og skriver artikler her er reddharer? Ja, du har tydeligvis skjønt det…

Du skal kjempe for livet ditt, du har tross alt bare ett. Skal ikke bare legge seg ned å dø.

Michelle er god.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

Takk for enda en kjempefin artikkel J Kvam :)

Syns kanskje du er litt ….. ja…. overpositiv, Gudrid, vist alle tenkte sånn som deg med å si at bare kom å skyt meg, det gjør meg bare glad så ville nok onde krefter for lengst tatt verdenherresømme ;)

Ja da kunne jo selv bare en eneste person tatt over verden..

Over 150 millioner er drept under våpenkontroll, mange tenker nok at vi har det jo bra så hvorfor skal vi tenke negative tanker om at det kanskje kommer dårligere tider ?
Vi trenger jo ikke våpen, vi har det jo så bra ……. vel si det til de millioner som opplevde å få lastebiler og busser utenfor husene sine der de ble stuet ombord og kjørt til dødsleirer for at de hadde ikke noe valg og heller ingenting å beskytte seg og sine kjære med.

I utgangspunktet så er jeg ultra pasefist som deg Gudfrid og hadde helst sett at ingen hadde våpen i verden og de enorme summene som i dag brukes på våpen, krig og militæret helst hadde blitt brukt på noe som tjente menneskeheten, men skal staten sitte på store mengder våpen så må nesten folket ha litt også.

Historien viser hvor katastrofalt ille det har gått i nasjoner som har vært underlagt våpenkontroll og historien har som sagt en lei tendens til å gjenta seg ;)

Når folket frykter Staten så har en Tyraneri.
Når Staten frykter folket så har enn Demokrati.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

“Historien viser hvor katastrofalt ille det har gått i nasjoner som har vært underlagt våpenkontroll”.
Faren til den torturerte til døden palestineren måtte bæres ut etter å ha sett hva jævla judar har gjort med hans sønn:
http://mondoweiss.net/2013/02/autopsy-revealed-torture.html
Gud forbanne og straffe satans avkom.

Chiefen
Chiefen
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Riktig det..Styresmaktene er redde for eget liv og helse.
Og det har de grunn til i forhold til alt faenskapet de har funnet på.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Google { sandy hook site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=sandy+hook+site%3Aabeldanger.net }, Sandy Hook Elementary School, Newtown Connecticut, December 14, 2012

Terroraksjon under falskt flagg for angivelig bl.a. å få grunnlag for å inndra våpen fra USAs innbyggere, google { sandy hook https://www.google.no/search?q=sandy+hook }, youtube { sandy hook https://www.youtube.com/results?search_query=sandy+hook }

#1369 Marine Links Sidley Austin to Sandy Hook Spread-Bet Shooter’s Death On Day Before the Shoot! http://www.abeldanger.net/2013/01/1369-marine-links-sidley-austin-to.html Quote: Plum City – (AbelDanger.net). United States Marine Field McConnell has linked Sidley Austin to the death of Sandy Hook alleged spread-bet shooter Adam P. Lanza on December 13 2012, the day before 20 children were shot in or near a DMORT Region II portable morgue. McConnell alleges that Sidley Austin alumnae, led by terrorist mentor Bernardine Dohrn and her protegee Michelle Obama, in a conspiracy with his sister Kristine Marcy, have run a latter-day ‘Operation Paperclip’ for the British Bankers’ Association since the 1970s where the women used identity theft and forged papers to place spread-bet actors or agents at events or in positions associated with the construction of the BBA’s “nationwide revolutionary network to bomb and to kill”. ..

«Informativ e-post sendt John Færseth inklusive såkalte massemedia som nyhetstips ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/comment-page-6/#comment-94628

“Norway’s Hiddens History – «Aryan» Children Subjected to LSD Experiments, Sexual Abuse & Mass Rape ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/hva-skjuler-massegraven-ved-gaustad/comment-page-10/#comment-94758

Chiefen
Chiefen
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Jeg er glad for at det amerikanske folk nekter å legge fra seg våpenet sitt.
Det er ikke for ingenting at loven om å forsvare seg såvel for inntrengere
og skakkjørte regjeringer kom i stand. Les historien.
Alle diktatursamfunn har startet med våpeninndragning.
Og under 2 verdenskrig våget ikke japaneren å angripe USA
pga at de visste det var mye våpen i landet.
Japaneren sa : Det er en mann med våpen bak hvert ett gress strå…
Og bare søk på Fema camps på You tube så vil en snart finne at
Obama har en agenda her. Hvorfor i all verden har Haliburton fått i oppdrag å
restaurere gamle leire som ble brukt til å huse japanere i 2. verdenskrig samt å bygge en mengde nye camps ?? Om Obama klarer å avvæpne folket på
sikt så er mye gjort i forhold til NWO sine planer for fremtiden. Og da ser det
ikke så godt ut for oss heller. For vi er sitting ducs. Avvæpnet for lengst.
Her er Jesse Ventura på “visitt” i en leir. Husk ,- Jesse har vært governor
og navy seal. Han har en mengde tilhengere og går for president ved
neste valg. Men han blir vel tatt av dage før det kommer så langt.
https://www.youtube.com/watch?v=HtI72nZLw2s

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

SANDY HOOK – The Documentary (FULL VIDEO) 2013 Official http://www.youtube.com/watch?v=JkZ9HnMLKXg Quote: SANDY HOOK – The Documentary (2013) OFFICIAL VIDEO. Mark Howitt takes an investigative look into the events and controversy surrounding the Sandy Hook elementary school shooting which happened on December 14th 2012 in Newtown Connecticut. This documentary explores several aspects and claims of details surrounding the event and is an attempt to shed some light and provide logical answers to the many questions that remain as to what happened in Newtown. Using rare news and article clips, testimonies, police audio analysis and several perspectives, it is quite clear that we are not being told the truth about what really happened. Was there others involved in the crime? Why have authorities and media provided abundant amounts of misleading information, changing the official narrative on countless occasions? These questions are being asked by a large amount of people in the public and the case is looked at in great detail to try and make sense of things and bring closure to much of the controversy in what is perhaps the biggest conspiracy since JFK. Topics discussed include identities of multiple suspects, police audio analysis, witness testimonies, media coverage, the Lanza family, gun ban issue, intelligence agencies, examples of covert operations, project longevity, project mockingbird, fast and furious, crisis actor claims, prior drills, living victims, FEMA, advanced knowledge of attack, motive of crime, and several other aspects and anomalies. Please subscribe if you enjoy the documentary. Check out my other documentaries for further information which include The James Holmes Conspiracy, Eye of the Illuminati, 2012 Revolution, Evidence of Murder and The Formation of Resistance. Thanks for watching and searching for the truth. It will be found… -originally published January 26th 2013. Interview with Mark Howitt by The Blaze: http://www.theblaze.com/stories/2013/02/04/we-take-you-inside-the-mind-of-a-sandy-hook-truther-cia-conspiracy-7-shooters-an-attempt-to-disarm-people-and-attack-the-2nd-amendment/

«♫ War Child, music and lyrics Jethro Tull ♫ Do you know you are a war child? Everybody are ● Peace ● ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/globale-sosiale-trender-veien-vi-gar-inn-i-fremtiden/#comment-94927

« Forrige artikkel

Kommende Falsk Flagg angrep mot Superbowl?

Neste artikkel »

A New Economic Perspective: Saklı vs One People’s Public Trust

30
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x