Psykiatri – en dødsindustri

11.2K visninger
7 minutter lesetid
87

Over 100 millioner mennesker bruker legeforeskrevet psykofarmaka – 20 millioner av dem er barn. 54 millioner personer på verdensbasis bruker antidepressiver. Barn foreskrives medikamenter som ifølge undersøkelser kan drive dem til selvmord og meningsløse voldshandlinger.

Legemiddelverk har krevd at advarsler om dette inkluderes i reklamer og innleggssedler. Før i tiden var disse substansene forbeholdt de sinnslidende, men i dag ville det være vanskelig å finne en person som ikke kjenner noen som har tatt en eller annen form for legeforeskrevet psykofarmaka. Man må være klar over i hvilken grad den psykiatriske-farmasøytiske industrien har berørt hjem, skoler og virksomheter og overbevist millioner om at den eneste måten å løse problemene deres på er å ty til farlig stoff.

Det er ikke tvil om at noen mennesker lider av alvorlige følelsesmessige problemer. Psykiatere og legemiddelfirmaer har imidlertid utnyttet dette alvorlige og presserende problemet til å skape en lukrativ markedsføringsnisje for seg selv. De har gjort dette ved å betegne flere og flere av livets normale vanskeligheter som «psykiske forstyrrelser» som krever sinnsendrende psykiatrisk medisinering for å tilsløre normale menneskelige reaksjoner, så som sinne eller sorg.

Psykiatere innrømmer åpent at de ikke kan helbrede noe. Hvordan har psykotrope midler (også kalt psykofarmaka) – uten noen sykdom å rette seg mot, uten noen helbredende virkning og med en lang og omfangsrik liste av bivirkninger – blitt standardbehandlingen for enhver form for stress eller hindring i livet? Hva kan gjøres for å vende på denne utviklingen hvor psykotrope midler er blitt en universalmedisin for livet?

Dette er et kontroversielt emne, men et emne du bør kjenne til fakta om. Hva er psykotrope midler (psykofarnaka) og hvordan adskiller de seg fra tradisjonelle medisiner? Psykiatriske midler (en type av psykotrope eller humørendrende substanser som påvirker sinnet) er blitt markedsført som «universalmiddelet» mot det moderne livs press og stress. Psykiatere foreskriver disse mot det meste;  fra innlærings- og adferdsproblemer til sengevæting, aggresjon, undervisningsmessige vanskeligheter, ungdomskriminalitet, kriminalitet og narkomani, samt fra problemer med forhold til andre til problemer med å håndtere angst og problemer hos eldre.

Det er også et stort spørsmål hvordan psykotrope midler blir godkjent, hvordan folk blir forsøkskaniner for den psykiatriske legemiddelindustrien, hvorfor noen mennesker tror at psykotrope midler kan hjelpe, og alternativene som er til rådighet for folk som lider av psykisk forstyrrelse, uønskede følelser eller adferdsproblemer.

Til forskjell fra alminnelige medisiner som for eksempel insulin, har psykotrope midler ingen målbar sykdom å rette seg imot og korrigere, og de kan skape uorden i de veldig delikate kjemiske prosessene som kroppen behøver for å fungere bra.

For å bli klassifisert som en sykdom må en tilstand ha en rekke forutsigbare symptomer, og årsaken til symptomene eller en forståelse av deres funksjon må ha blitt bevist og konstatert.

Kuldegysninger og feber er symptomer. Malaria og tyfus er sykdommer. Sykdommers eksistens blir dokumentert ved hjelp av beviser som kan ses ved hjelp av fysiske tester.

Mens tradisjonell medisin behandler virkelige sykdommer, har psykiatrien bare å gjøre med «forstyrrelser».

Harvard Universitetets psykiater Joseph Glenmullen, forfatter til boken «Prozac Backlash», sier at i psykiatrien «er alle dens diagnoser utelukkende syndromer [eller forstyrrelser], grupper av symptomer som antas å være relaterte, ikke sykdommer». Psykiatere informerer ikke sine pasienter om at psykiatriske diagnoser bare er basert på meninger, og at det ikke eksisterer noen røntgenbilder, hjernescanninger eller tester av kjemisk ubalanse til å bevise at psykiske forstyrrelser eksisterer som et biologisk problem. Denne unnlatelsen av å informere krenker pasientenes rettigheter.

Det er ingen tvil om at folk opplever vanskeligheter og forstyrrelser som kan resultere i psykiske problemer og som til tider kan være svært alvorlige. Men hvordan påvirker psykotrope midler (psykofarmaka) kroppen? Den menneskelige kroppen består av kjemiske forbindelser som kommer fra mat, sollys, luften du innånder, og vannet du drikker. Kroppen fungerer ved hjelp av millioner av kjemiske reaksjoner som skjer hele tiden.

Ved å putte en fremmed substans så som et psykotrop middel inn i kroppen, forstyrres kroppens normale kjemi. Dette kan skape en midlertidig falsk følelse av å være «høy» (eufori), kortvarig forøkt energi eller en unormal følelse av forsterket årvåkenhet. Men det er ikke normalt å føle seg slik og følelsen vedvarer ikke. Disse stoffene forstyrrer kroppens normale funksjoner. Disse funksjonene fremskyndes, bremses, demmes opp for eller overveldes. Dette er grunnen til at psykotrope midler fremkaller bivirkninger. Dette er i virkeligheten grunnen til at de fremkaller virkninger i det hele tatt. De helbreder ingenting. Det er som om du kjører en bil på rakettbrennstoff og som du får opp i 1000 km i timen en kort stund, kanskje til enden av kvartalet. Men så er dekkene, motoren og alle drev fullstendig ødelagte og bilen vil være et vrak.

Den moderne psykiatrien har siden sin tidligste start på sinnssykehus i det nittende århundret vært avhengig av medisinering med psykotrope midler. Disse medikamentene var medvirkende til å forvandle psykiatere fra å være dem som bare tok seg av de sinnssyke, til å være «leger» som deler ut «medisiner». Men medikamentene var aldri ment som noe annet enn et middel til å kontrollere adferd, ikke til å helbrede sykdommer.

Mange leger erfarer at de løsningene som psykiatrien sammen med den farmasøytiske industrien presentere på de atferds- og følelsesmessige problemene ikke fungerer, og at de ikke løser problemene da de ikke inkluderer eller avdekker årsaker. Leger inngår imidlertid som et svært viktig ledd i psykiatriens og den farmasøytiske industriens strategi for å utvide og ekspandere markedet for sin svært lukrative forretning, noe Hans-Erik Dyvik Husby avdekket i sin artikkel i Den norske legeforenings eget organ høsten 2010, som er gjengitt nedenfor.

Gjøkungen i medisinen

I 2009 gikk jeg hardt ut mot psykiatri og legemiddelindustri i norske medier. Dette skapte til tider stor furore, og mange ærlige helsearbeidere følte seg nok litt tråkket på av mine krasse uttalelser om uetikk, lovbrudd og menneskerettighetsbrudd i den mentale helsesektoren.

La det være klinkende klart: Uetikken, lovbruddene og menneskerettighets-bruddene i denne sektoren er store. Jeg angriper absolutt ikke den ærlige helsearbeiders ønske om å gjøre en god, etisk og lovlydig jobb i denne sektoren. Problemet slik jeg opplever det, er at det i den somatiske helsesektoren har sneket seg inn en gjøkunge som får herje fritt – uten at noen egentlig konfronterer den. Det er kunnskapen om dette problemet jeg ønsker å spre til helsearbeidere og andre berørte. Samtidig som jeg oppfordrer til nådeløst å anmelde og forfølge ethvert lov- og menneskerettsbrudd som oppdages i arbeidet i den mentale helsesektoren.

Gjøkungen som har begynt å regjere, særlig på fastlegekontoret, heter psykiatri. Fastlegens jobb har endret seg mye de siste 30 årene. Tidligere gikk man til sin lege og søkte hjelp når man ble syk. Legens jobb var og er å foreta vitenskapelige, objektive tester, fastsette diagnoser på sykdommer og kurere disse sykdommene. Det nye scenarioet på fastlegekontoret er ikke fullt så vitenskapelig. Kommer en pasient til sin lege i dag og har en emosjonell lidelse, begynner et spill som tilsynelatende har noe med medisin å gjøre, men som i virkeligheten handler om salg av legemidler. En vanlig fastlege forventes å skulle diagnostisere normale menneskelige tilstander som depresjon, søvnløshet, angst og avhengigheter som sykdommer på lik linje med fysiske sykdommer, og behandle disse med medikamenter.

I stedet for reelle vitenskapelige tester, må legen ty til en diagnosemanual som for eksempel den amerikanske DSM (Diagnostic Statistic manual of Mental disorders) utgitt av den amerikanske psykiatriforeningen APA. Diagnosene der er stemt inn av et råd av psykiatere og psykologer, og det blir vedtatt ved avstemming at disse er sykdommer. Samtidig står de internasjonale farmasiselskapene klare med 8–10 preparater som lanseres for akkurat denne nye sykdommen. Det finnes ingen vitenskapelige tester for å påvise at en mental/emosjonell lidelse er en sykdom. Diagnosene blir altså funnet opp, og forklaringene som gis er høyst upåviselige.

Det eksisterer for eksempel en allmenn oppfatning om at en psykiatrisk sykdom skyldes en nevrokjemisk ubalanse i hjernen, og det er akkurat denne ubalansen et psykiatrisk preparat skal behandle. Og det er ikke lenger bare psykiatere som foretar disse diagnostiseringene. I 70 % av tilfellene der en pasient får tildelt en psykiatrisk diagnose og skrevet ut psykofarmaka i dag, er det fastlegene som står for behandlingen. Flere og flere fastleger stiller seg nå kritiske til denne nye praksisen. Farmasiselskapene øver et ekstremt press på den enkelte lege for å få ham til å skrive ut deres preparater. Selv om myndighetene forsøker å regulere situasjonen med kickbacks og bonuser, foregår markedsføringen for fullt i det norske helsevesenet.

På den andre siden står det massive kravet fra den enkelte pasient om å få akkurat sin emosjonelle tilstand diagnostisert som en reell sykdom, slik at han skal kunne få medikamenter og få ha sine pasientrettigheter. Ofte kommer pasienten med en fiks ferdig diagnose til sin lege, og forventer kun legens underskrift på resept og sykmelding. Symptomene han beskriver virker påfallende lik diagnosebeskrivelsen i DSM, eller i artikler i legetidsskrifter. Informasjon hentet direkte, eller via omveier, fra produsenten av preparatet han ønsker utskrevet. Veldig ofte er pasientstøttegrupper for disse diagnosene kilder til det pasienten ber om av sin lege. Det viser seg ofte at ledelsen og fagkompetansen i disse gruppene består av nettopp psykiaterne som arbeider i dette feltet, og finansieringen av gruppene kommer direkte fra produsenten av preparatene til disse enkeltdiagnosene. I Norge har søkelyset spesielt vært rettet mot foreningen ADHD Norge, som får mye av sin økonomiske støtte fra produsentene av Ritalin, Concerta og Strattera. Det arbeides nå kontinuerlig med politi, fagmiljø og medier for å belyse dette forholdet.

Fastlegene bør spørre seg om de lenger vil være redskaper for psykiatriens og legemiddelindustriens massive markedsføring av pseudovitenkapelige diagnoser og psykiatrisk farmasi. Noen stabile data bør en somatisk lege kunne forholde seg til:

  • Psykiatriske forstyrrelser er ikke reelle sykdommer som krever medisinsk behandling.
  • Det finnes ingen bevis i det hele tatt på at psykofarmaka er løsningen på noe psykisk problem.
  • Psykofarmaka skjuler symptomer og gir alvorlige bivirkninger på kort og lang sikt.
  • Psykofarmaka kan forårsake avhengighet, forverre den mentale og fysiske helsen og være direkte årsak til selvmord, drap og voldelig atferd.

Jeg oppfordrer fastlegene og annet helsepersonell til å øke sin kunnskap, sitt ansvar og sin handlekraft, og få gjøkungen ut av medisinen.

Hans-Erik Dyvik Husby

Mer informasjon om dette særs alvorlige temaet er bl.a. tilgjengelig her:

http://no.cchr.org

http://cchrint.org

http://www.cchr.org/videos/psychiatry-an-industry-of-death/an-industry-of-death.html

Gaute Borgerud

Jeg har alltid vært opptatt av menneskenes opphav, - hvor kommer vi fra? Darwins teorier passet meg ikke. Tvertimot fant jeg teoriene til Erich von Daniken og interplantariske romvandringer mye mer interessant og korrekt. Jeg var veldig innvolvert i disse spørsmål og andre filosofiske betraktninger når jeg i 1985 snublet over Scientologien og observasjonene og arbeidene til L. Ron Hubbard. På den tiden avsluttet jeg et kjedelig endeløs søken etter noe som gikk dypere om livet enn materialismen. De tradisjonelle religiøse samfunn passet meg ikke. Jeg var derimot klar over at religion eller en form for åndelighet var viktig for mennesket og dets kultur. Scientologien som en filosofi-basert gnostisk religion appelerte til meg absolutt og jeg var ved starten på et eventyr.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

87 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Knut Jakobsen
Knut Jakobsen
Anonym
7 år siden

Han hadde kanskje rett. psykologen på et psykiatrisk sykehus i nord da han sa at
“nei her finnes det ikke noen “syke” mennesker!!

Kari Lossius
Kari Lossius
Abonnent
7 år siden

De får sørge for å etablere dette eller så får de komme under lovens lange arm. Det som foregår i “pillepsykiatrien” er forbrytelser mot menneskeheten. Elektrosjokk og tvangsinjisering med psykofarmaka har ikke noe med helse å gjøre. Det er rett og slett tortur. De som har vært utsatt for dette, bør få erstatning, hvis de fortsatt lever. De bør også få hjelp til gradvis å komme av (seponere) psykofarmakaen — en nesten håpløs oppgave.

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

INGEN AV landets helseforetak har etterkommet de gjentatte oppfordringene fra helseminister Bent Høie om å etablere medikamentfrie tilbud i psykiatrien. Fristen gikk ut 1. juni 2016. I andre virksomheter ville de ansvarlige ha blitt skiftet ut med ledere som sørget for å få oppdraget utført.

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/08/05/-statsraden-ma-rydde-opp/

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

Psykisk sykdom kan være farlig for kroppen
http://forskning.no/blogg/forskningssykehuset/psykisk-sykdom-kan-vaere-farlig-kroppen

ÅNEI, det skulle en ikke kunne tenke seg.

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Anya Nala https://www.facebook.com/groups/696073363799496/permalink/699359633470869/ sitat:
+{
Jeg vil fortelle min historie fra psykiatrien, og se om jeg får teksten litt ryddigere denne gang

Jeg har vært i psykiatrien siden jeg var ca 18 år. Det er 13 år med psykologer, psykiatere og innleggelser. Antall tvansinnleggelser på lukket avdeling og vanlig avdeling har jeg mistet tall på.
Hvor mange ganger jeg har blitt pumpet etter en overdose, eller kuttet meg så jeg måtte sy sting på sting har jeg også mistet tall på.

En stund så jeg mer av de fire veggene inni psykiatrisk enn jeg så av det virkelige liv.

Jeg har vært halvdød, jeg har fått beskjed mer en en gang av legene at det var snakk om sekunder, at det har vært mirakel at jeg har overlevd.

Det finnes ikke de krinker og kroker av psykiatrien jeg ikke har vært borti.
Jeg har sloss med politi under tvangsinnleggelser, stukket av fra sykehus.

Min X-kjæreste får enda julekort av en av de politimennene som brukte å komme å hente meg som oftest Så ofte var de innom for å kjøre meg til akuttpsykiatrisk.

Jeg har blitt innagt dene ene dagen, og blitt utskrevet den neste.
For så å bli innlagt igjen dagen etterpå.

Jeg har vært selvskader, i mange år. Den dagen jeg sluttet helt med det var den dagen jeg fant ut at jeg var gravid med min sønn.

Men med å ha vært selvskader har jeg også fått kjent godt på kroppen hvor lite vi får av hjelp. Jeg har opplevd leger som nektet å sy sårene mine, gjerne med en porsjon kjeft til. Jeg har blitt kalt dum, oppmerksomhetsyk – hørt at jeg bruker av ressurser som heller kunne blitt brukt av mer viktige folk. Alt dette sagt av leger.

Jeg har opplevd leger som nekter å gi bedøvelse når de syr, med kommentaren siden oss kuttere liker smerten så.

Å få lov å bli behandlet som et verdig menneske, selv om man skader seg selv har alltid opptatt meg veldig mye. Fordi alt for mange ser på det som et sympton på oppmerksomhetsyke.


Jeg har blitt tvangsmedisinert. På det meste tok jeg over 21 piller daglig.
Det var den dagen jeg bestemte meg for å kutte ut alt av antidepresiva, antipsykotika og stemningstabliserende at jeg faktisk kunne begynne å føle igjen. Jeg angrer aldri på det valget. Jeg turte ikke å fortelle legen min det før 3 måneder senere.

Jeg har blitt feildiagnotisert, stemplet – kort og godt gjort om til enda et papirark i byråkratiet.


Jeg hadde i mange år en ordning med åpen avdeling i hjemkommunen min om faste innleggelser. Men ettersom jeg kuttet meg så mye inne på avdelingen så bestemte de seg for å innføre en ny regel omrkring meg.
De skulle totalignorere meg om jeg skadet meg, de hjalp meg kanskje med bandasjen med de snakket ikke til meg.
Det hadde ikke noe annet enn motsatt effekt, så en kveld inne på avdelingen kuttet jeg pulsåren. Mer sagt sneiet jeg den bare, men jeg tok ekstra sovetabletter og la meg til å sove.
Dette ble ikke oppdaget før neste morgen, og da ble jeg i hui og hast ganske så full av blod på hele meg og klærne jeg hadde på meg – kjørt til sykehuset for å sy.

Jeg glemmer aldri legen sin reaksjon når vi kom inn i undersøkelsesrommet. Han setter regelrett hendene i siden og sier i en sint tone; HVORFOR har dere ikke kommet med henne før?
Sykepleieren som fulgte meg var stum, for jeg tror ikke helt han hadde noe svar.

Da vi kom tilbake låste de meg ut av rommet. Og jeg ble tvunget til å sitte i gangen med blodig t skjorte og forsåvidt armer fulle av størknet blod.
Det føltes intet mindre enn som en gapestokk.

Timene gikk og etter de hadde hatt sitt møte om meg hadde det blitt bestemt at jeg skulle bli kastet ut av avdelingen pga dette.
Døren ble låst opp til rommet og jeg fikk pakket tingene mine.

Min samboer på den tiden var bortreist og hadde med seg husnøklene,
siden han hadde regnet med at jeg kom til å være der en uke til.
Så jeg ble bokstavelig talt satt på gata. Heldigvis fant jeg noen jeg kunne sove hos den natta. For tross hva jeg sa at jeg hadde ingen steder å gå, så var det bare, ut – rett ut. Ingen forståelse, ingenting.


Etter denne hendelsen bestemte jeg meg for å stå frem i avisa. Anonymt, men for de som kjenner meg dro nok kjensel på arrene mine.
Jeg ville fortelle hvor lite hjelp det faktisk er å få i psykiatrien.

Etter at dette avisintervjuet ble publisert fikk jeg beskjed at jeg fikk ikke komme tilbake til den avdelingen mer. Den hadde vært en rimelig stor del av mitt liv i så mange år, så jeg var mildt sagt sjokkert.
Men jeg forsto at det var straffen for å gå åpent ut å kritisere noe.

De ville gjøre alt for å hysje ned problemet at en av deres pasienter kunne ha blødd ihjel på deres avdeling.

Jeg ble erklært frisk av psykiater da min sønn var 3 måneder gammel, og fikk fjernet diagnosen borderline – siden barnevernet allerede hadde begynt å kicke på den diagnosen og min bakgrunnshistorikk.
Som egentlig bare tilsier at ja, jeg har en fortid. Den var heavy da alt stod på, men det er ikke meg idag. Trist at folk ikke kan skjønne det.

Jeg har vært skadefri siden deg dagen jeg fant ut jeg var gravid.
Og jeg vet at jeg aldri kommer til å kutte meg igjen.


Men ikke alt har vært rosenrødt siden min sønn ble tatt.
Jeg falt og falt nedover og etter en stund, etter å ha holdt følelsene mine inne i over et halvt år kom mitt første selvmordsforsøk.
Noen måneder senere kom mitt andre. Der var det nok Herrens reddende engler som bragte meg tilbake fra de levendes verden.
Den siste gangen lå jeg vel på sykehus i omtrent 5 måneder, og jeg er enda ikke helt bra av skadene etter det som skjedde.

Jeg vet mye, at jeg som også leger så på og sa til meg at jeg var bare en tapt sak. Jeg var håpløs. Det var ingenting å gjøre med meg.

Det fikk jeg også motbevist den dagen jeg hadde arket i hånden om at jeg var erklært frisk.

Men fordi jeg hadde en fortid, som bestod av mye.
Så gav det andre mennesker rett til å lese papirene mine og dømme meg etter de. Det er trist at mennesker som BV kunne ødelegge alt det jeg bygde opp av livet mitt. Hvordan min normale verden raste fra første dag de kom inn.

Folk er ødelagt av en grunn. Det er ingen vits i å legge mer ved på ilden da. Man trenger ikke å knekke folk psykisk.

Og jeg bygget meg opp et helt nytt liv, jeg flyttet fra barnefaren (som jeg forstå ikke kom til å stille opp uansett) jeg dro hjem til hjembyen min for å skape et hjem for meg og mitt barn. Og jeg greide det og, i to år.

Det som felte meg tror jeg er at jeg ikke er en person som slikker noen oppetter noen steder. Jeg sier hva jeg mener, jeg viser hva jeg føler.
Og jeg lever et min egen gylne regel. Jeg gjør mot andre det andre gjør mot meg. Behandler folk meg arrogant og ser ned på meg, så får de samme behandling tilbake.

Dette tålte ikke barnevernet, selvfølgelig.
De forventer å bli behandlet som Guder, men desverre tilhørte jeg ikke deres religion

.-
Men uansett, tilbake til psykiatrien. Den har ikke bare overkjørt meg, den har ødelagt meg. Og per idag får jeg ingen hjelp fra noen av de instansene som burde hjulpet meg. Fordi de rett og slett har bestemt seg for å ignorere meg,
De gjorde meg avhengig av medisin i sin tid, og mye av grunnen til at jeg har PTSD idag som diagnose er netopp pga behandlingen jeg har gjennomgått i psykiatrien.

-Nala-
}+

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

Silje Johannesen Øwre tok på et tidspunkt 19 medikamenter hver dag. …hard kritikk av Ahus etter Siljes selvmord

AHUS beklager
http://www.nrk.no/norge/ahus-far-kritikk-etter-selvmord-1.11802900

Vi beklager!?!?!

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

“Det såkalte barnevernet forsyner et bakenforliggende system med barn og ungdommer for fordekte prosjekter som genererer store inntekter ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-15/#comment-109848

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
10 år siden

En del av den psykiatriske “behandlingspakka” består av elektriske sjokk (ECT). Hvordan kan man tro at noe menneske skal bli bedre av å sende strøm igjennom hjernen til det? ECT fører til hukommelsestap og hjerneskade! Det sier seg selv at det er en enorm påkjenning å bli lagt i narkose for så å motta elektrisk strøm gjennom hodet. Dette gjøres ofte med få dagers mellomrom. Tenk om man på ordinære sykehus skulle foreta gjentatte operasjoner uten opphold. Det tar jo uansett tid å komme seg etter narkose. Det virker som om psykiatere kan foreta seg hva som helst uten at helsemyndighetene griper inn. ECT skulle vært forbudt ved norsk lov, uansett hvor mye det forsvares av psykiaterne og deres medhjelpere. Og til slutt noen tanker fra svensker som har gjennomgått ECT: http://www.elchocker.se/kategori/intervjuer-med-drabbade/

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Svært farlig å begynne å spekulere i “diagnoser”. Psykiske lidelser eksisterer.
Diagnoser er antakelig like ikke-eksisterende som planet X- Niburu.

Det finnes ingen røntgenbilder/hjernescanning, MR, blodprøve, eller vevsprøve av hjernen som kan konstatere diagnoser. De er oppfunnet, og er basert på den menneskefiendtlige organisasjonen WHO`s idealer om den sterkes rett.
WHO er kontrollert av Rom.

ADD/ ADHD/Bipolaritet, osv. osv. osv. = fiktive fantasifostre som ikke kan forklare de symptomatiske, endokrine, eller fysiologiske lidelser, og de historier et hvert menneske måtte ha.

Denne verden hadde vært helt fri for psykiske lidelser, hvis verden hadde tatt hensyn til menneskelig lidelse, og ikke profitert på dem. Slik verden dessverre gjør. Både med hensyn til profitt, og med hensyn til å utvise total menneskeforakt som ideologi i seg selv.

Verden er basert på sataniske prinsipper, d.v.s. det stikk motsatte av nestekjærlighet. Det kan vi se et eksempel på her, i Zionblekka Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politiet-forsvarer-at-Neda-12-og-familien-ble-hentet-om-natten-7228745.html#.UbjFeXP5HzM

Studer blikket til den unge jenta, og forsøk å føl hennes smerte.
Den som gjør det, kvalifiserer til ærestittel: Menneske.

Den som ikke gjør det kvalifiserer til tittelen: Ormeyngel.

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
10 år siden

Uansett bra at Vatikanet setter fokus på denne saken, nemlig psykofarmaka til barn!
Her er hva dr. Szasz, en av grunnleggerne av CCHR og nå avdød, sier om ADHD:
http://www.youtube.com/watch?v=EuxKdrCqJYg
Norsk oversettelse:
Når autoriteter på skolen forteller en mor at sønnen hennes er syk og trenger å bli medisinert, hvordan i all verden kan hun vite at det ganske enkelt er en løgn? Hvordan kan hun innse at det som eksperter nå kaller «ADHD» (oppmerksomhetsmangel med hyperaktiv forstyrrelse) ganske enkelt ikke er en sykdom. En slik mor er ikke en ekspert. Hun vet ikke at i psykiatriens historie så har psykiatere i hundrevis av år brukt diagnostiske faguttrykk, såkalte diagnostiske faguttrykk, for å stigmatisere og kontrollere folk.
Jeg vil bare gi dere noen få dramatiske eksempler:
Da svarte slaver i sør stakk av til frihet, var det ikke det at de ønsket å bli frie; de led av en sykdom kalt drapetomania, fra «drapetes» som betyr stikke av slave og mania. Dette er ikke noe jeg finner opp. Dette var en legitim diagnose akkurat som ADHD er det. Hvis kvinner, som selvfølgelig er halvparten av menneskehetens befolkning, var dumme nok til å gjøre opprør imot dominering fra menn, ja, så hadde de en alvorlig sykdom som ble kalt hysteri, som skyldtes deres flakkende livmor. Nå var aldri noen av disse oppførslene noen gang en sykdom og er selvfølgelig ikke en sykdom. Ei heller er ADHD en sykdom. Ingen oppførsel eller gal oppførsel er en sykdom eller kan være en sykdom. Det er ikke hva sykdommer er. (latter)
Så det spiller ingen rolle hvordan et barn oppfører seg. Det er ikke noe å undersøke. (latter) Hvis han er syk, så må det være noen objektiv vitenskap til det, som kan bli diagnostisert av leger og objektive prøver. Det er grunnen til at så fort du går til en lege tar de en masse blodprøver og røntgenbilder. De ønsker ikke å høre hvordan du oppfører deg.
Da jeg studerte medisin for 60 år siden, var det bare en håndfull mentale sykdommer. Jeg tror ikke det var flere enn seks eller sju. Nå er det flere enn 300, og nye blir «oppdaget» hver dag.
Å betegne et barn som mentalt sykt er stigmatisering, ikke diagnostisering. Det å gi et barn et psykiatrisk medikament er forgiftning, ikke behandling. Sykdommer er feilfungeringer av kroppen, av hjertet, leveren, nyrene, hjernen og så videre. Tyfoidfeber en sykdom. Det vet dere alle, dere har ingen betenkeligheter med det. Vårkåthet – (latter) dere må bare kunne norsk. Vårkåthet er ingen sykdom.
Oppgaven som vi gir til oss selv med å bekjempe psykiatrisk tvang, er viktig. Jeg synes det er viktig, dere synes alle at det er viktig. Ikke mange nok mennesker synes det er viktig. Det er en edel oppgave, en oppgave og beskjeftigelse som vi må fortsette med, uansett forhindringer. Samvittigheten vår forlanger at vi ikke gjør noe annet. Slutt på oversettelse.

Mange av de såkalt ADHD-barna blir satt på Ritalin. Ritalin er ikke å spøke med: http: http://www.ritalindeath.com

Avgiftning er nok en bedre løsning, men det er det jo lite profitt i …

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
10 år siden

Vatikanet vil undersøke den skadelige virkningen av psykiatrisk medisinering av barn og også slik medisinering av gravide: http://www.prweb.com/releases/mental-health-watchdog/applauds-vatican/prweb10807226.htm

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Skorpionen
10 år siden

Ha ha, Vatikanet vil vel finne ut om de skadelige virkningene slik at de kan ha sex med barn uten at barnet sladrer.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Skorpionen
10 år siden

Yes, the vatican mafia play both, all, sides, as usual, act as a good angle to trick the children into their traps like pedophilia; cowards, idiots, lunatics and satanists as they are

Phedophelia – 20,000 children sexually abused by 800 Roman Catholic priests in Holland http://www.youtube.com/watch?v=ZAm5o0Xo1JI Quote: Bisschop Wim Eijck was just appointed by The Pope as Cardinal……….?

GUILTY! Final Verdict is Rendered in First Common Law Court Case against the Vatican and Canada for Genocide. Pope, Queen and Canadian Prime Minister found Guilty of Crimes against Humanity and Sentenced to Twenty Five Year Prison Terms. Court Orders them to Surrender by March 4 or face Citizens’ Arrests http://itccs.org/2013/02/25/guilty/ * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Post «Indendørs dækning | sikkerhedsnet.dk» .. I Storbritannien kører der retssager mod Airwave (britisk TETRA system) for helbredsskader, cancertilfælde og dødsfald. ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/4s-den-umerkelige-trusselen-fra-tv-og-tetra/comment-page-9/#comment-99290

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Rules for diagnosing mental disorders are to be changed

US mental health ‘bible’ DSM-5 updated

The changes were presented at a meeting of the American Psychiatric Association (APA).

Critics say the rulebook turns normal behaviour, like grief or childhood temper tantrums, into mental illness.
http://www.bbc.co.uk/news/health-22570857

Monica Waade
Forfatter
11 år siden

Som vi vet er media kontrollerte så det er bare toppen av isfjellet som kommer fram der om psykiatrien, men det er jaggu ille nok hvor også liv går tapt, se bare her…

Reimet fast i åtte timer – så døde Ivar (64)
http://www.nordlys.no/nyheter/article6635160.ece

– Tvang gjorde meg mer syk
http://www.nordlys.no/nyheter/article6642620.ece

UNN reimet pasienter 108 ganger i fjor
http://www.nordlys.no/nyheter/article6636649.ece

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
11 år siden

Svenskene har også en avdeling av CCHR, kalt Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR). De har et omfattende nettsted. Der kan man lese om psykiatriens herjinger. Sjekk denne: kmr.nu

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Den etterretnings-riggede nye psykiatri-manualen kommer snart fra onkel USA:

http://www.huffingtonpost.com/news/dsm-v

Før jeg har sjekket overvåkings-tyranniets ferskeste “skrekk-kabinett” som det er utdrag fra i lenken over, la meg tenke, hva vi har i vente:

– Mer utidig inngripen i vanlige folks liv fra den onde onkel stat

– Mer screening og scanning og testing og kontroll av vanlige barn, “for å avdekke avvik”…

– Mer adferds-medisinering og økt zombifisering av de unge

– Mer barne-fjerning der barn blir ofre som rives opp fra sine livsmiljøer og blir kastetballer uten den naturlige beskyttelse som deres foreldre og hjem gir

Det er nå på høy tid at søkelyset rettes mot personer med klare tendenser av mangelfullt utviklede sjelsevner / svekket dømmekraft / mind control / maktsyke / fravær av bakkekontakt / mangel på elementær medmenneskelighet og anstendighet blir trukket vekk fra sine taburetter og underkastet tvungent psykisk helsevern (de møter neppe opp frivillig).

Er dere klare – Stoltenberg, Støre, Faremo og Halvorsen?

Det er faktisk noe fryktelig galt med dere, som mennesker… Her er litt bevismateriale som de psykiatrisk sakkyndige kan ta tak i, før mentalscanning, aurafotografering og andre grundige sjekker for å få diagnostisert deres patologiske avvik i adferd og sjelsliv…:

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/libya-for-og-etter-natos-herjinger-og-den-norske-firerbandens-delaktighet/

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/47740/

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Hallo i den nye nyhetsuken Hans, bra du tok forbehold. Jeg sjekket lenken over(huffingtonpost) for deg. Den var satirisk ment. Nederst står: “Editor’s note: This blog post is satirical.”

Dine poeng er ikke noe mindre korrekte eller vesentlige av den grunn. Satire og virkelighet sklir over i hverandre i disse tider, både innenlands og i det største landet av dem alle, nemlig utlandet. Vennligst stå på videre!

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  2Q11
11 år siden

2Q11, det var beroligende å høre: “Now I can go back to sleeep…” :)

icanhandlethetruth
icanhandlethetruth
Abonnent
11 år siden

Psykolog-skandalen: Minst sju pasienter fikk feil diagnose
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10068441

Flere og flere personer i Grenlandsområdet begynner nå å stille spørsmål i forhold til Norges kanskje ett av de mektigste og vanntette “frimurer- reir”, og om det finnes kontroversielle forbindelser mellom: Frimureriet, Odd Fellow, Rotary, og psykiatri, psykiatere, samt leger og legekontor, som muligvis har klare og gunstige forbindelser med folkehelseinstituttet og farmasia generelt?

Opprinnelsen til “Grenlands”- navnet forøvrig, stammer fra Harald Grenske, eller Harald Hårfagre, som angivelig skal komme fra Grenland. Han mistenkes for å være i slekt med “Davidic blodline”, og med sine Grenere har han muligvis klart å bygge opp en mektig satanisk mafia, etter alle “Rotchild- familiens kokkekunster”. Spørsmålstegn. Grenlendere i dag kan være vitne til den skjulte, ulovlige, og soleklart udemokratiske makt, som eliten, d.v.s. frimureriet, Rotary og Odd Fellow utviser i samarbeid med kommune (kommunen er styrt av frimureriet).

Det vitnes om groteske overtramp fra psykiatri (denne artikkelen er bare toppen av isfjellet), og om muligvis direkte livsfarlige feilgrep fra leger og spesialister på sykehus, som svært ofte sender pasienter med fysiologiske symptomer/ sykdommer, til DPS, der de heller blir diagnostisert, og får psykiatriske medikamenter. Noen ganger med døden til følge? Hvordan står det til med selvmordsstatistikken? Skjulte tall? Og i et langsiktig tidsperspektiv, enda mer graverende? En del av det sataniske folkemord- programmet “Codex Alimentarius, under FN`s agenda 21?

Psykiaterne har begynt å slurve i forhold til å glatte over sine overgrep og feil.
Det samme begynner nå å rapporteres om frimureriet. Heste-handel med Bilderberg innen industri (Norsk Hydro), og innside handling innen finans og generell næringsvirksomhet. Kraftselskapet “Skagerak” – “Statnett” er styrt og eid av “frimureriet”, og antall dokumenter og bevis for at de har løyet og trikset med privatpersoners strømregninger, eller ulovlig eksport av strøm til utlandet (tomme vannmagasiner) opp gjennom årene, er omfattende. Et hvert problem i forhold til strøm, skyldes “klimaendringer”, og eliten i Grenland bruker “miljø” og “Klimakatastrofen” for det det er verdt, for å få gjennomført sin sataniske agenda. Beviselig.

Grenland er en styrtrik region, og kommunene har mye “penger på bok”, som det rapporteres fra insidere fra 3 hemmelige selskap.
Likevel rapporteres det om mye fattigdom, overtramp fra Nav, Politi og barnevernet, som forøvrig har hovedkvarter i en “Rotchild- utsmykket bygning”.
Lokalaviser som TA, Varden og PD er kontrollert og sensurert til fingerspissene.

Her kommer et eksempel, i forhold til desinformasjon, vedr. barnevernets sataniske agenda (Splitt og hersk, ødelegg familier).
http://www.ta.no/nyheter/grenland/article5429873.ece

Et ordtak som er blitt snappet opp fra insidere i frimureriet i Skien, er følgende:

“Skien, en by for Zion fører hen”

På tide å VÅKNE OPP, folk i Grenland?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  icanhandlethetruth
11 år siden

Euroskolen agil as, odd fellow, NAV, reelle og verifiserte samt opsjonelle og indikative relasjoner http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-7/#comment-90596

Maarit M. Hanssen
Forfatter
12 år siden

http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.8052247
Psykoser på topp ten hos forskere. Ny Jebsen-senter ( UiO institusjon med private midler ) skal samarbeide med både norske og utenlandske aktører.

“Pengetildelingen og de nyeste genteknologiske metodene gjør at UiO-forskere nøyaktig kan kartlegge genvariantene som gjør personer disponible for psykoselidelser.”

“−Schizofreni og bipolar lidelse trenger forskning på linje med diabetes og kreft. Vi håper forskningen vil føre til bedre diagnostikk, og etter hvert også skreddersydd, individuelt tilpasset behandling, forteller han.”

Snart vil det strømme inn Rockefellerpenger også og midler fra CIA garantert.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Some antipsychotic medication may increase the risk of death in patients with dementia more than others, according to US research.

The drugs have a powerful sedative effect so are often used when dementia patients become aggressive or distressed.

She said the drugs “should only be used for people with dementia where there is no alternative for dealing with challenging behaviour”.

Dr Anne Corbett, research manager at Alzheimer’s Society, said: “For a minority of people with dementia antipsychotics should be used, but then only for up to 12 weeks, and under the correct circumstances.

For the majority, they do far more harm than good.”
http://www.bbc.co.uk/news/health-17138683

Hva brukes antipsykotiske medisiner (nevroleptika) for?

De brukes først og fremst ved alvorlige sinnslidelser med psykotiske symtpomer.

Så godt som alle psykoser starter med milde symptomer.
Får symptomene utvikle seg over lang tid uten behandling kan resultatet bli en kronisksykdom med langvarig og vanskelig behandling.

Det gjelder derfor å komme i gang med behandlingen så tidlig som mulig. I små doser kan disse medisinene redusere angst og spenningstilstander.

Enkelte av dem brukes mot søvnforstyrrelser, men nå foretrekkes som regel andre sovemedisiner.
Antipsykotiske medisiner brukes også mot smerte, evt. i kombinasjon med andre smertestillende midler, for å øke effekten av disse.
http://www.psykiskelidelser.no/antipsykotiskemedisiner.htm

« Forrige artikkel

Selvforsynt familie på 900m2 tomt

Neste artikkel »

Den kirurgiske healeren

87
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x