Psykiatri – en dødsindustri

11.1K visninger
7 minutter lesetid
87

Over 100 millioner mennesker bruker legeforeskrevet psykofarmaka – 20 millioner av dem er barn. 54 millioner personer på verdensbasis bruker antidepressiver. Barn foreskrives medikamenter som ifølge undersøkelser kan drive dem til selvmord og meningsløse voldshandlinger.

Legemiddelverk har krevd at advarsler om dette inkluderes i reklamer og innleggssedler. Før i tiden var disse substansene forbeholdt de sinnslidende, men i dag ville det være vanskelig å finne en person som ikke kjenner noen som har tatt en eller annen form for legeforeskrevet psykofarmaka. Man må være klar over i hvilken grad den psykiatriske-farmasøytiske industrien har berørt hjem, skoler og virksomheter og overbevist millioner om at den eneste måten å løse problemene deres på er å ty til farlig stoff.

Det er ikke tvil om at noen mennesker lider av alvorlige følelsesmessige problemer. Psykiatere og legemiddelfirmaer har imidlertid utnyttet dette alvorlige og presserende problemet til å skape en lukrativ markedsføringsnisje for seg selv. De har gjort dette ved å betegne flere og flere av livets normale vanskeligheter som «psykiske forstyrrelser» som krever sinnsendrende psykiatrisk medisinering for å tilsløre normale menneskelige reaksjoner, så som sinne eller sorg.

Psykiatere innrømmer åpent at de ikke kan helbrede noe. Hvordan har psykotrope midler (også kalt psykofarmaka) – uten noen sykdom å rette seg mot, uten noen helbredende virkning og med en lang og omfangsrik liste av bivirkninger – blitt standardbehandlingen for enhver form for stress eller hindring i livet? Hva kan gjøres for å vende på denne utviklingen hvor psykotrope midler er blitt en universalmedisin for livet?

Dette er et kontroversielt emne, men et emne du bør kjenne til fakta om. Hva er psykotrope midler (psykofarnaka) og hvordan adskiller de seg fra tradisjonelle medisiner? Psykiatriske midler (en type av psykotrope eller humørendrende substanser som påvirker sinnet) er blitt markedsført som «universalmiddelet» mot det moderne livs press og stress. Psykiatere foreskriver disse mot det meste;  fra innlærings- og adferdsproblemer til sengevæting, aggresjon, undervisningsmessige vanskeligheter, ungdomskriminalitet, kriminalitet og narkomani, samt fra problemer med forhold til andre til problemer med å håndtere angst og problemer hos eldre.

Det er også et stort spørsmål hvordan psykotrope midler blir godkjent, hvordan folk blir forsøkskaniner for den psykiatriske legemiddelindustrien, hvorfor noen mennesker tror at psykotrope midler kan hjelpe, og alternativene som er til rådighet for folk som lider av psykisk forstyrrelse, uønskede følelser eller adferdsproblemer.

Til forskjell fra alminnelige medisiner som for eksempel insulin, har psykotrope midler ingen målbar sykdom å rette seg imot og korrigere, og de kan skape uorden i de veldig delikate kjemiske prosessene som kroppen behøver for å fungere bra.

For å bli klassifisert som en sykdom må en tilstand ha en rekke forutsigbare symptomer, og årsaken til symptomene eller en forståelse av deres funksjon må ha blitt bevist og konstatert.

Kuldegysninger og feber er symptomer. Malaria og tyfus er sykdommer. Sykdommers eksistens blir dokumentert ved hjelp av beviser som kan ses ved hjelp av fysiske tester.

Mens tradisjonell medisin behandler virkelige sykdommer, har psykiatrien bare å gjøre med «forstyrrelser».

Harvard Universitetets psykiater Joseph Glenmullen, forfatter til boken «Prozac Backlash», sier at i psykiatrien «er alle dens diagnoser utelukkende syndromer [eller forstyrrelser], grupper av symptomer som antas å være relaterte, ikke sykdommer». Psykiatere informerer ikke sine pasienter om at psykiatriske diagnoser bare er basert på meninger, og at det ikke eksisterer noen røntgenbilder, hjernescanninger eller tester av kjemisk ubalanse til å bevise at psykiske forstyrrelser eksisterer som et biologisk problem. Denne unnlatelsen av å informere krenker pasientenes rettigheter.

Det er ingen tvil om at folk opplever vanskeligheter og forstyrrelser som kan resultere i psykiske problemer og som til tider kan være svært alvorlige. Men hvordan påvirker psykotrope midler (psykofarmaka) kroppen? Den menneskelige kroppen består av kjemiske forbindelser som kommer fra mat, sollys, luften du innånder, og vannet du drikker. Kroppen fungerer ved hjelp av millioner av kjemiske reaksjoner som skjer hele tiden.

Ved å putte en fremmed substans så som et psykotrop middel inn i kroppen, forstyrres kroppens normale kjemi. Dette kan skape en midlertidig falsk følelse av å være «høy» (eufori), kortvarig forøkt energi eller en unormal følelse av forsterket årvåkenhet. Men det er ikke normalt å føle seg slik og følelsen vedvarer ikke. Disse stoffene forstyrrer kroppens normale funksjoner. Disse funksjonene fremskyndes, bremses, demmes opp for eller overveldes. Dette er grunnen til at psykotrope midler fremkaller bivirkninger. Dette er i virkeligheten grunnen til at de fremkaller virkninger i det hele tatt. De helbreder ingenting. Det er som om du kjører en bil på rakettbrennstoff og som du får opp i 1000 km i timen en kort stund, kanskje til enden av kvartalet. Men så er dekkene, motoren og alle drev fullstendig ødelagte og bilen vil være et vrak.

Den moderne psykiatrien har siden sin tidligste start på sinnssykehus i det nittende århundret vært avhengig av medisinering med psykotrope midler. Disse medikamentene var medvirkende til å forvandle psykiatere fra å være dem som bare tok seg av de sinnssyke, til å være «leger» som deler ut «medisiner». Men medikamentene var aldri ment som noe annet enn et middel til å kontrollere adferd, ikke til å helbrede sykdommer.

Mange leger erfarer at de løsningene som psykiatrien sammen med den farmasøytiske industrien presentere på de atferds- og følelsesmessige problemene ikke fungerer, og at de ikke løser problemene da de ikke inkluderer eller avdekker årsaker. Leger inngår imidlertid som et svært viktig ledd i psykiatriens og den farmasøytiske industriens strategi for å utvide og ekspandere markedet for sin svært lukrative forretning, noe Hans-Erik Dyvik Husby avdekket i sin artikkel i Den norske legeforenings eget organ høsten 2010, som er gjengitt nedenfor.

Gjøkungen i medisinen

I 2009 gikk jeg hardt ut mot psykiatri og legemiddelindustri i norske medier. Dette skapte til tider stor furore, og mange ærlige helsearbeidere følte seg nok litt tråkket på av mine krasse uttalelser om uetikk, lovbrudd og menneskerettighetsbrudd i den mentale helsesektoren.

La det være klinkende klart: Uetikken, lovbruddene og menneskerettighets-bruddene i denne sektoren er store. Jeg angriper absolutt ikke den ærlige helsearbeiders ønske om å gjøre en god, etisk og lovlydig jobb i denne sektoren. Problemet slik jeg opplever det, er at det i den somatiske helsesektoren har sneket seg inn en gjøkunge som får herje fritt – uten at noen egentlig konfronterer den. Det er kunnskapen om dette problemet jeg ønsker å spre til helsearbeidere og andre berørte. Samtidig som jeg oppfordrer til nådeløst å anmelde og forfølge ethvert lov- og menneskerettsbrudd som oppdages i arbeidet i den mentale helsesektoren.

Gjøkungen som har begynt å regjere, særlig på fastlegekontoret, heter psykiatri. Fastlegens jobb har endret seg mye de siste 30 årene. Tidligere gikk man til sin lege og søkte hjelp når man ble syk. Legens jobb var og er å foreta vitenskapelige, objektive tester, fastsette diagnoser på sykdommer og kurere disse sykdommene. Det nye scenarioet på fastlegekontoret er ikke fullt så vitenskapelig. Kommer en pasient til sin lege i dag og har en emosjonell lidelse, begynner et spill som tilsynelatende har noe med medisin å gjøre, men som i virkeligheten handler om salg av legemidler. En vanlig fastlege forventes å skulle diagnostisere normale menneskelige tilstander som depresjon, søvnløshet, angst og avhengigheter som sykdommer på lik linje med fysiske sykdommer, og behandle disse med medikamenter.

I stedet for reelle vitenskapelige tester, må legen ty til en diagnosemanual som for eksempel den amerikanske DSM (Diagnostic Statistic manual of Mental disorders) utgitt av den amerikanske psykiatriforeningen APA. Diagnosene der er stemt inn av et råd av psykiatere og psykologer, og det blir vedtatt ved avstemming at disse er sykdommer. Samtidig står de internasjonale farmasiselskapene klare med 8–10 preparater som lanseres for akkurat denne nye sykdommen. Det finnes ingen vitenskapelige tester for å påvise at en mental/emosjonell lidelse er en sykdom. Diagnosene blir altså funnet opp, og forklaringene som gis er høyst upåviselige.

Det eksisterer for eksempel en allmenn oppfatning om at en psykiatrisk sykdom skyldes en nevrokjemisk ubalanse i hjernen, og det er akkurat denne ubalansen et psykiatrisk preparat skal behandle. Og det er ikke lenger bare psykiatere som foretar disse diagnostiseringene. I 70 % av tilfellene der en pasient får tildelt en psykiatrisk diagnose og skrevet ut psykofarmaka i dag, er det fastlegene som står for behandlingen. Flere og flere fastleger stiller seg nå kritiske til denne nye praksisen. Farmasiselskapene øver et ekstremt press på den enkelte lege for å få ham til å skrive ut deres preparater. Selv om myndighetene forsøker å regulere situasjonen med kickbacks og bonuser, foregår markedsføringen for fullt i det norske helsevesenet.

På den andre siden står det massive kravet fra den enkelte pasient om å få akkurat sin emosjonelle tilstand diagnostisert som en reell sykdom, slik at han skal kunne få medikamenter og få ha sine pasientrettigheter. Ofte kommer pasienten med en fiks ferdig diagnose til sin lege, og forventer kun legens underskrift på resept og sykmelding. Symptomene han beskriver virker påfallende lik diagnosebeskrivelsen i DSM, eller i artikler i legetidsskrifter. Informasjon hentet direkte, eller via omveier, fra produsenten av preparatet han ønsker utskrevet. Veldig ofte er pasientstøttegrupper for disse diagnosene kilder til det pasienten ber om av sin lege. Det viser seg ofte at ledelsen og fagkompetansen i disse gruppene består av nettopp psykiaterne som arbeider i dette feltet, og finansieringen av gruppene kommer direkte fra produsenten av preparatene til disse enkeltdiagnosene. I Norge har søkelyset spesielt vært rettet mot foreningen ADHD Norge, som får mye av sin økonomiske støtte fra produsentene av Ritalin, Concerta og Strattera. Det arbeides nå kontinuerlig med politi, fagmiljø og medier for å belyse dette forholdet.

Fastlegene bør spørre seg om de lenger vil være redskaper for psykiatriens og legemiddelindustriens massive markedsføring av pseudovitenkapelige diagnoser og psykiatrisk farmasi. Noen stabile data bør en somatisk lege kunne forholde seg til:

  • Psykiatriske forstyrrelser er ikke reelle sykdommer som krever medisinsk behandling.
  • Det finnes ingen bevis i det hele tatt på at psykofarmaka er løsningen på noe psykisk problem.
  • Psykofarmaka skjuler symptomer og gir alvorlige bivirkninger på kort og lang sikt.
  • Psykofarmaka kan forårsake avhengighet, forverre den mentale og fysiske helsen og være direkte årsak til selvmord, drap og voldelig atferd.

Jeg oppfordrer fastlegene og annet helsepersonell til å øke sin kunnskap, sitt ansvar og sin handlekraft, og få gjøkungen ut av medisinen.

Hans-Erik Dyvik Husby

Mer informasjon om dette særs alvorlige temaet er bl.a. tilgjengelig her:

http://no.cchr.org

http://cchrint.org

http://www.cchr.org/videos/psychiatry-an-industry-of-death/an-industry-of-death.html

Gaute Borgerud

Jeg har alltid vært opptatt av menneskenes opphav, - hvor kommer vi fra? Darwins teorier passet meg ikke. Tvertimot fant jeg teoriene til Erich von Daniken og interplantariske romvandringer mye mer interessant og korrekt. Jeg var veldig innvolvert i disse spørsmål og andre filosofiske betraktninger når jeg i 1985 snublet over Scientologien og observasjonene og arbeidene til L. Ron Hubbard. På den tiden avsluttet jeg et kjedelig endeløs søken etter noe som gikk dypere om livet enn materialismen. De tradisjonelle religiøse samfunn passet meg ikke. Jeg var derimot klar over at religion eller en form for åndelighet var viktig for mennesket og dets kultur. Scientologien som en filosofi-basert gnostisk religion appelerte til meg absolutt og jeg var ved starten på et eventyr.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

87 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
12 år siden

Hei Gaute,
Jeg foreslår at du endrer artikkelens tittel ved å sette ordet «Biologisk» først. Da blir tittelen langt mer presis, og folk forstår da at du angriper biopsykiatri med psykofarmakoterapi, ikke psykodynamisk psykiatri eller psykiatri i sin helhet. Psykodynamisk psykiatri har naturligvis også sine mangler og svakheter, men det blir en annen diskusjon. En tredje retning er antipsykiatrien.

I denne diskusjonstråden på AltNett kommer jeg kort inn på når og hvordan biopsykiatrien ble dominerende over psykodynamisk psykiatri:
http://altnett.ning.com/forum/topics/biopsykiatriens-og

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
12 år siden

Er ikke «kjemisk» enda mer presist?

Viktig og god artikkel, for ørvig.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Bra artikkel Gaute.
Mulig du har sett denne også.

Louis Theroux – barn og medisinering
Dokumentar fra BBC. Flere og flere barn får diagnoser som forteller at de har en eller annen psykiatrisk forstyrrelse. Louis vil finne ut mer om dette fenomenet og tar turen til University of Pittsburgh Psychiatric clinic der rundt 4000 barn er innskrevet.

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/707907/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

23.000 barn og unge medisineres mot psykiske plager

– Reseptblokken kom på bordet med det samme. Jeg tenkte: Hvorfor trenger jeg dette her? Det er som om de vil at du skal ta antidepressiva. Jeg fikk en resept på zoloft, men det ville jeg ikke ta.

Tallet på barn og unge som medisineres mot psykiske sykdommer har økt kraftig.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7492531

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

They wanted more medication, and so had exaggerated the child’s behaviour – and the doctor fell for this hook, line and sinker”
Susan’
Head teacher

Head teachers claim stimulants are being over-prescribed to young children, who they suspect are not sufferers of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). They say unscrupulous parents of troubled youngsters are pushing for an ADHD diagnosis to claim disability benefits.

False claims

The teachers speaking to BBC 5 live agree ADHD drugs work well for some children. However, they believe that a failure by doctors to follow guidelines for diagnosis, issued by the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), allows unscrupulous parents to play the system.
http://www.bbc.co.uk/news/health-12359070

Å skylde på foreldre er for enkelt, leger foreskriver ADHD medisiner som sukkertøy, det er i siste instans legene som sitter med ansvaret for pillebruk.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

På 1960-tallet brakte psykofarmakologien ny selvtillit og terapeutisk optimisme til psykiatrien.

Uttrykket «Better life through chemistry» – mye referert til i populærkulturen –

var opprinnelig industriselskapet DuPonts slagord da selskapet lanserte insektmiddelet (!) phonethiazin i 1935,
forløperen til vårt første antipsykotiske legemiddel.

Stoffet ble snart karakterisert som et av de største fremskritt i psykiatriens historie og bidro til en langt mer human psykiatri.

Ti prosent av alle amerikanere over seks år får nå antidepressiva. Antipsykotiske legemidler har slått ut kolesterolsenkende medisiner som landets bestselgende medikamenter.

Antallet amerikanske småbarn mellom to og fem år som fikk antipsykotiske medisiner

er doblet mellom 2000 og 2007.

Det er foreløpig få norske barn som får denne typen legemidler, selv om forbruket øker.

Når det gjelder bruken av ADHD-medisiner, er vi derimot i ferd med å nærme oss amerikanske tilstander.

!!!!!!!!!!
Dagens legemiddelmarked tilbyr en rekke legemidler som forbedrer arbeidsminnet, konsentrasjon og reduserer impulsiv adferd, og flere i sjangeren er under utvikling.

Konkurransesamfunnet krever stadig mer av oss, og når vi har hjelpemidler som kan gjøre oss «bedre» – er vel ikke kosmetisk nevrologi noe verre enn kosmetisk kirurgi?
!!!!!!!!!
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4216946.ece

Ja hva skulle vi gjort uten kjemikalier som dette??

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Det er utrolig at man hadde og har slik klokkertro på kjemikalier.. sunn fornuft tilsier at de ødelegger kropp, sjel og sinn.

Man vet ikke nok til å tukle med sjel og sinn,
det er som lobotomi og som elefanter i glasshus.

Jeg vet fra før av at så og si ALLE, som går amok og skyter slik som ABB gjorde, går på psykofarmaka. Er det noen som vet om han var et unntak fra dette?

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Nye alvorlige Strattera-bivirkninger

Flere tilfeller av selvmordsrelatert adferd og selvmordsforsøk er registrert blant norske brukere av ADHD-medisinen Strattera.

I februar 2006 kom de engelske legemiddelmyndighetene, etter en gjennomgang av nye bivirkningsdata, frem til at Strattera kan gi økt risiko for kramper, hjerterytmeforstyrrelser, selvmordstanker og leverbivirkninger.

Det er kommet inn opplysninger om psykotiske symptomer (hallusinasjoner og vrangforestillinger) og maniske symptomer.

Det har også kommet inn informasjon om at plutselig død er rapportert hos barn og ungdom med kjent hjertefeil.

http://www.abcnyheter.no/node/85136

Spørsmål: Finnes egentlig ”sykdommen” ADHD?

Kan barns påståtte ”hyperaktivitet” f. eks. være et behov for å kompensere for forskjellige uheldige miljømessige påvirkninger, så som TV-bilder som hele tiden skifter etter 2-3 sekunder, mao. så fort at den uutviklede barnehjernen som prøver å tolke øyets inntrykk ikke klarer å henge med i svingene?

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Det er enda verre en hva som er beskrevet i denne artikkelen. Ikke bare problemer mennesker kan få diagnostiseres som sykdom, men også evner, til glede, evener til nytelse, evner til å forstå smmanhenger og evner til å utrette ting.utover det mest banale og innsnevrede diagnostiseres.

Psykiatrien baserer seg på en middelaldersk puritansk livsfilosofi hvor blant annet de aller fleste seksualle følelser, lyster og handlinger oppfattes som sykdomstegn.

Politiske holdinger og meninger utvorer det en kan finne i Arbeiderpartiets, Høyres .eller SVs partiprogrammer diagnostsiseres likeledes.

Og selvfølgelig diagnostiseres alle religøse eller transsendentale meninger eller opplevelser utover det sok er sanksjonert av biskopkollegiet.

Og hvis offentlige institusjoner eller andre makthavere har begårtt urett mot et mennske, vil dette menneskets kamp for rettferdighet også diagnostiseres.

Og folk som diagnostiseres vil deretter tvangsmedikamenters eller frihetsberøves.

Tvangshandlingene mot alle mensker som avvviker fra den snevre A4-nirmalen bruker legemiddelindustrien og spykiaternes selv som en fet profittkilde.

Pykiaterne er farlige individer, langt farligere enn folk som Lommemannen eller overgriperne i Alvdal som det skrives så mye om. En gjennmsnitts psykiater kan sies å være en slik overgriper ganget med 100 minst.

Grunnen til dette er at fagfeltet spykiatri slik dette har utviklet seg faktisk tilstrekker seg kyniske følelseskalde eller direkte ondskapsfulle mennesker som utøvere, og som synes det er helt greit å profittere på å ødelegge livene for andre mennesker.

Psykiayriens utøvere ser det ikke som sin oppgave å hjelpe, men å kontrollere, livsutslokke og profittere.

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
12 år siden

Er ikke vanskelig å finne gode kandidater til psykiatrisk behandling her inne gitt.
Dere er rett og slett livsfarlige for lett påvirkelige. Og da mener jeg ikke bare denne artikkelen, men hele deres «livssyn» om «frihet» og annet vrøvl.
Dere burde skjemmes. Bruk innsiden av hodet til en forandring. Fysj.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
12 år siden

Og ellers har du det bra, Darth Raider?

Nixo
Nixo
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

Jeg er ikke så sikker på om Dart Reidar har det så bra. Det er altid mosrsomt å google meningsmotstandere.

I dette tilfellet åpenbarer det seg en eldre overvektig herre – lignende en inntørka AP- eller Høyre-stemmende psykiater som neppe er istand til å tenke noen selvstendig tanke utvover pensumet i partiboka og psykiaterskolens pensum.

Bortsett fra en ting – Han omtaler seg selv some en KVINNE I 22-ÅRSALDEREN bosatt i Stockholms län i Sverige.

Kfr: http://www.myspace.com/darthreidar

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
Svar til  Nixo
12 år siden

Hehe, du er jo en skikkelig menneskekjenner.
Litt artig å vite at det er to Darth Reidar.
Har det forøvrig bare bra, blid og fornøyd, noe som kanskje ikke kan sies om deg Nixo.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Nixo
12 år siden

Hvorfor blir du ikke venn med den «andre» Darth Reidar, alle trenger en venn,

DARTH REIDARS VENNEOMRÅDE (TOPP 1)
Darth Reidar har 1 venner.
Myspace

Vis Darth Reidars venner: Alle | Online | Ny

så kan dere to more dere sammen.

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Psykiatriens og deres medhjelperes overgrep på unngås best ved å unngå disse individene i enhver sammenheng.

– Dette betyr at en aldri må søke hjelp hos diss og aldri betro seg til dem.

. Det betyr også at en bør unngå dem i privatlivet.

– Og om mulig bør en heller ikke ha noen forretningsmessig forbindelse med dem, ihvertfall ikke utover det mest elementære en har lovmessig plikt til å gjøre hvis de kommer til en som kunder.

Men denne ungåelsen bør gjøres på en behendig og upåfallende måte, slik at psykiatrien ikke finner ens unngåeelsesmanøver å være et symptom på pykisk sykdom.

Selvom disse indiviene bør unngås, må en likevel holde et øye med dem og alle handlinger eller foranstaltninger en ser disse gjøre, bør en protokolløre og systematisere.

Protokollen bør en i utgangspunktet holde for seg selv, men dele oplyninger med andre som en ser kan bli utsatt for psykiatriens overgrep.

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Vell, det figurerer en Dart Reidar på LiveCity også, angivelig 36 år gammel og bosatt på Romerike.

Men likheten med den eldre herren er så stor at jeg umiddelbart mistenkte denne for å være samme person, persenterende seg selv denne gang med et blde tatt for en god stund siden.

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Lenke til DarthReidar på LiveCity:

http://www.livecity.no/DarthReidar/?p=About

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
12 år siden

Hehe Nixo, du er tydelig ute etter å ta meg? Da har jeg tydeligvis ikke tatt feil av deg likevel, ganske imbesilt og tro at jeg ville brukt Darth Reidar andre plasser enn her. Bruker selvfølgelig ikke noe som kan spores til meg, er jo ikke helt trygg på hva sånne som deg kan finne på.
Ser forresten at vi snart kan starte en Darth Reidar klubb, regner med du sporer opp flere så vi får dannet en klubb. Keep up the good work. (work betyr arbeid. Kanskje et ukjent begrep for deg?) Ha en fortsatt flott dag.

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Hadde du hatt litt omløp i toppetasjen, hadde du sjekket litt opp om eventuelle andre Darth-Reidarer som måtte figurere før du brukte det nicket.

Uansett om disse er deg eller ikke, gir disse figurene grunn til å trekke din mentale status i tvil.

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
Svar til  Nixo
12 år siden

http://www.catchgamer.no/?module=users&f=profile&userId=7576
http://new.lint.no/brukere/7848/

Jaja da er vi tydeligvis to som har lit omløp i toppetasjen. Eller er det du som er Nixo her også? I så fall skjønner jeg ditt pubertale sinne lille mann.
Vil også påpeke at det ikke er tatt patent eller copyright på nicket Darth Reidar, det er derfor ikke så nøye om jeg også bruker det. Hvis det er det at du bare er misunnelig, kan du også få bruke det lille venn.

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

At jeg er pubertal har du helt rett i, men det tar jeg som et kompliment.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

10 000 personer i Norge kan være tungt medisinert uten at de har behov for det.

«Vi forsøkte å være forsiktige, men utilsiktet bidro vi til tre falske epidemier: ADHD, autisme og bipolar sykdom. Vårt nett ble for vidt og fanget mange som ville hatt det mye bedre utenfor psykiatrien».

ADHD-medisiner er sterke saker. De inneholder sentralstimulerende stoffer som amfetamin, er klassifisert som narkotika, skaper avhengighet og krever stadig større doser for å gi samme effekt.

Å medisinere barn har en menneskerettighetsside. FNs barnekonvensjon, som Norge ratifiserte i 1991, fastslår at barn har rett til «den beste mulige medisinske behandling».

Gir vi medisiner til barn som trenger noe annet, eller gir vi medisiner når barn også trenger noe annet, kan det hevdes at vi bryter barnekonvensjonen.

Psykisk helse bør for det tredje i større grad bli tema i lærer- og førskolelærerutdanningen. I tillegg må kommunene legge til rette for et bedre samspill mellom pedagoger og helsefaglig ekspertise.
http://www.dagbladet.no/2011/03/18/kultur/debatt/kronikk/adhd/15864638/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Det foregår en storstilt, politisk legitimert psykiatrisering av velferdsstaten. Over halvparten av uføre under 40 år har diagnoser i gruppen psykiske lidelser. Tallet på barn og unge med psykiatriske diagnoser og tilhørende portefølje av medikamenter og særtiltak har eksplodert.

De alvorlig psykisk syke taper kampen om oppmerksomhet og penger mot nye grupper med mindre lidelse og mer ressurser.

Barn og unge er blitt fritt vilt i den gode hensikt — i barnehager, skoler og helsestasjoner. Under parolen om forebygging og tidlig diagnostikk foregår det en ukritisk kartlegging, testing og viderehenvisning av barn og unge til psykiatrisk diagnostisk og behandling, en praksis som trolig vil oppsummeres som et historisk svik mot den oppvoksende generasjon.http://www.dagbladet.no/2011/04/06/kultur/debatt/kronikk/psykisk_helse/16088795/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Hehe. Selvsagt tjener BigPharmas agenter de såkalte skeptikere stort på dette. :)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Hvorfor er Norge i verdenstoppen når det gjelder medisinering av barn med adhd?
http://smilemat.blogspot.com/2011/09/hvorfor-er-norge-i-verdenstoppen-nar.html

Her er en «velartikulert» debatant til artikkelen.

Anonym sa…
du sier at dette er et emne som du brenner for, spesiellt siden du har vert der selv som barn. så jeg lurer da på om du har diagnosen ADHD? selvsagt hender det at noen får diagnosen uten å egentlig ha den. (men det hender med alle andre sykdommer og lyter også) du skriver også en del om sinne…..men er sinne og angst typiske kjennetegn på ADHD?

Noen med ADHD kan ha god effekt av at forandre kosthold, noen har ingen effekt av å forandre kosthold. Det å ha for lavt aktivitetsnivå er IKKE et problem hos dem som har ADHD, ja vi sitter HELT SIKKERT for mye foran pc og tv men det har ingenting med ADHD problematikken å gjøre, der blander du kortene litt, en med ADHD vil nok slite med å sitte for mye foran dataen……uroen er nok for stor til det. (hvis du har ADHD så burde du vite det) ADHD er ikke noen falsk epidemi men det er en ganske reel lidelse eller lyte som ikke er enkelt å leve med.

Det har ingenting med oppdragelse å gjøre heller som anonym her over hentyder til, for da burde jo alltid alle søskenen ha diagnosen. ADHD har ingenting med oppdragelse og grensesetting å gjøre. Men det er enkelt å dra den konklusjonen og merkelig nok er de som har så sterke meninger ang dette alltid de som ikke har barn/søsken osv med den diagnosen.

Så til deg ANONYM skaff deg litt mer kunnskap før du begynder å legge ut i det vide og brede om ting du TYDELIGVIS ikke har peiling på!!!
Det at du sier at barn utvikler ADHD pga Slappe foreldre som ikke tar seg tid og ikke har grensesetting er det største vrøvel som jeg noengang har hørt………..og det sier jo i grunnen ALT om din kunnskap når det kommer til ADHD. Er det rart at unger med ADHD møter mye fordommer når det finnes voksne med slike holdninger….nej skjerp deg!
15. september 2011 09:04

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

ADHD-medisin, som for eksempel Ritalin, kan gi en rekke bivirkninger. Nå lurer forskerne på om den kanskje også forsinker puberteten.

– Men så lenge man kommer i puberteten til slutt, er det ikke nødvendigvis et problem – selv om det selvfølgelig kan ha betydning for den enkelte hvis man utvikler seg langsommere enn sine jevnaldrende.

Ritalinbruk kan fra før gi andre bivirkninger, som hodepine, søvnproblemer, nervøsitet, høyt blodtrykk, hjertearytmi.
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7803835

Bedre sent enn aldri lissom, skammelig,
hvilke andre bivirkninger kommer frem om noen år?, ja tiden vil dessverre vise.

ola
ola
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

en kamerat av meg ble proppet full av ritalin fra han var 4-5 år, det er endel bivirkninger, og hadde han hatt et valg når han ble tvangsmedisinert med det så hadde han ikke tatt de.
Men det skjønner ikke forskere eller leger, så han får jo ikke noe hjelp han heller, så han blir jo bare nødt til å gå på nav da

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Ett av fire ADHD-barn får ulovlig medisin.

– At det var såpass utbredt blant barn med ADHD, ble vi overrasket over. Dette er en behandling som overhodet ikke er omtalt i de norske retningslinjene for barn med ADHD, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i avdeling for legemiddelinformasjon hos Statens legemiddelverk.

Han er bekymret fordi man ikke kan utelukke at melatonin kan være skadelig for barn, med forsinket pubertet som en av bivirkningene. Madsen etterlyser nå nasjonale retningslinjer på dette området fra Helsedirektoratet. (©NTB)
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/ett-av-fire-adhdbarn-faar-ulovlig-medisin-3628079.html

Zetera
Zetera
Abonnent
12 år siden

En jeg kjenner bruke «Nanoplaster» mot sine smerter. Plasteret ble presentert på Alternativmessen og skal erstatte bruk av andre medisiner.

Jeg er litt skeptisk da det er snakk om Nano men kjenner for lite til forskning og hvordan dette opptas/virker i kroppen.

Filmen her kan se ut som en god og typisk amerikansk reklamefilm for produktet men firmaet fikk en pris for dette, sjekk det ut http://www.lifewave.com/video.asp (klikk på «Moving America Forward»).

cornflake
cornflake
Abonnent
12 år siden

Dette blir for unyansert for meg. Det finnes alltid flere sider av samme sak og tema, og jeg skjønner ikke hvordan dere blindt og bombastisk kan bestemmer at medisin for psykiske lidelser ødelegger mer enn det hjelper, og at det aldri fungerer for noen.

For all del, er skeptisk til overdrevent bruk av psykoformaka jeg også, men medisin er ikke BARE ett onde. Og ikke skjær alle psykiatere/fastleger over en kam!

BelzeBob
Abonnent
Svar til  cornflake
12 år siden

Enig.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  cornflake
12 år siden

Hvorfor alltid den dere dere Cornflake ?

Du er her du også så da er du vel en av «dere» ?

Fakta er vel at ingen som er her inne har like meninger og tanker i sterk kontrast til det vi ser på diverse andre forum der alle tenker likt

Ingenting er svart/hvitt så klart det er mye medisin som er bra sånn som Pencelin mm
Stort sett er de aller fleste som jobber i helsevesenet fantastiske personer som kun ønsker oss alt godt :)

BelzeBob
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Jepp. Jeg er også en stor «dere»-fiende. Irriterende å måtte stå til ansvar for andres meninger. Eller meninger som blir tillagt både enselv og andre, men ikke stemmer med de meninger man faktisk har. Jeg tror for eksempel ikke på RA-materialet eller at vi blir mind-kontrollert av lyspærer og nano-chips, eller at moderskipet snart kommer og henter oss. Eller at ALT er en eneste stor konspirasjon.

Visse ting tror jeg på, og visse andre ting tror jeg ikke på. Og så har vi en god del spørsmål jeg legger på vent til jeg har bedre utgangspunkt for å gjøre meg opp en mening.

Det sagt, så må det sies at «skeptiker-gjengen» er veldig uniforme i sine meninger. De skriver så likt at jeg glemmer hvem som skrev hva.

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Njaa – Det rådende regimet sørger for en negativ utvelgelse av ansatte innen psykiatrien og legestanden forøvrig. De som går sterkt imot regimet vil kortoggodt miste lisensen eller mobbes til å samarbeide.

Derfor tror jeg en ikke kan håpe på å treffe noen virkelige hederlige psykiatere eller fastleger. Men de fleste av dem opptrer utadtil som hyggelige mennesker, helt til de blir klart at en pasient eller familien hans ikke er innstilt på å samarbeide.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Jeg mener det er viktig å ikke si kategorisk JA eller NEI i slike sammenhenger. Den menneskelige faktoren er stor og jeg tror definitivt det er mulig å treffe på leger og psykologer/psykiatere som kan hjelpe en. Og at det samme gjelder på alternativ-feltet: massevis av skrullinger og kvakksalvere, samt dyre behandlinger som gir liten effekt, men også folk som er kompetente og som kan hjelpe en.

Jeg er også åpen for at psykofarma kan hjelpe en del mennesker. Selv om jeg i utgangspunktet er ganske skeptisk.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Til dere som fortsatt føler frykt!
De som ikke har klart å forandre sin vibrasjon fra frykt til glede eller fred, bør prøve enten pustetenikk,(vær bevisst hvert åndedrag). Eller prøv de mest effektive og naturlige midlene fra Bach blomstermedisin. Disse får man i helsekost. Så enkelt:
Føler du frykt for noe definerbart, feks frykt for framtiden, fobier eller noe du kan sette ord på, trenger du Mimulus.
Føler du frykt som du ikke vet hva kommer av, trenger du Aspen.
Disse fåes i dråper, ta ca fem dråper i et glass med vann, fire ganger daglig.
Dette funker! Du vil gå fra å være fanget i frykt, til fri og fantastisk!
Jeg er utdannet homeopat og sykepleier, har jobbet altfor lenge i psykiatri, men vet altså veldig godt hva som hjelper mot frykt!

BelzeBob
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Så kjekt. Viktig å være positiv. Frykt er ikke noe bra. Og som jeg har sagt tidligere: kommer Niburu og dødstsunamien er det vel ikke så mye vi kan gjøre med det uansett.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Det var da veldig så negativ og pesemistisk du var da Bobo :O

Ingen grunn til å frykte siden det er enda 2 dager igjen til monsterskjelvet kommer som du ser her :)

NASA COMET ELENIN

http://www.youtube.com/user/9Nania#p/a/f/0/ZXlzhgsErho

Noen virklighetsbenektere nekter å innse fakta og tror ikke på noen dommedag før 30 sep om 6 dager

THIS IS THE END September 30, 2011

http://www.youtube.com/watch?v=fFKNriWB-5c

Andre igjen er litt med pesemistiske og mener at det er starter i hulene ved Denver i dag

VERY Curious! Denver – HUGE Terror exercise started today! I have searched the schedules of the Elite – Seems ALL Elite are taking vacations starting today!

http://sherriequestioningall.blogspot.com/2011/09/very-curious-denver-huge-terror.html

http://www.newworldorderreport.com/News/tabid/266/ID/8696/What-is-going-on-in-Denver-for-these-Defcon-1-drills-Why-is-Obama-at-DIA-and-is-there-really-a-base-there.aspx

September er månedene alle de store kollapsene sier NA 24

http://www.na24.no/article3236957.ece

NRK kan i dag melde at Rotschild skulle starte 1 verdenskrig allerede 9.8.1911, en krig som sluttet 11.11.1918

http://nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7805961

Alltid er det 9/11 som gjelder for de symbolske svina som oprettet tempelridderordnen i 1119 og som mistet Jerusalem til Saladin i 1190

Skal man dra den litt lenger så ble Tempelridderene nesten utslettet av Filip IV av Frankrike fredag den 13.10 i 1307

Om ca en uke så vil solflekkene 1307 og 1310 dukke opp på sola :)

Du gjør nok lurt i å ta på støvler, redningsvest og en god flaske vin og komme deg opp på hytta til søte Gudfrid fortere en fy Bobo :)

BelzeBob
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

OK. Skal bare springe naken rundt i byen først og synge «jippiai ai jippi jippi ai», kle meg opp i SS-drakt og besøke en synagoge, hoppe i fallskjerm, klatre Mt. Everest, seile verden rundt, bli opplyst, prøve Bhutanesisk mat og dra på Motorhead-konsert. De neste få dagene. Ettersom verden jo går til grunne ganske snart. Oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.

ola
ola
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

VERY Curious! Denver – HUGE Terror exercise started today! I have searched the schedules of the Elite – Seems ALL Elite are taking vacations starting today!

Jens Stoltenberg er jo i USA nå, på møter i New York, kan jo hende han stikker til Denver etter de møtene? eller er han tilbake i Norge nå?

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2011/gf66_2.html?id=655009

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
12 år siden

Tror det blir bra, er bare den matrialistiske verden som blir byttet ut med den spirituelle verden Bobo :)

Det dukket nettopp opp et hologram av Adolf i kaffekoppen min her som sier til meg at nå har dem vært 66 år på baksiden av månen så nå er dem klar til metoritt-blitz regn denne høsten og den 4.4.2012 så komme de i en enorm flåte av skip i retur til jorden

Naziene kommer med fred :D

Iron Sky- We Come In Peace!

http://www.youtube.com/user/energiaproductions

kjemisk
kjemisk
Abonnent
12 år siden

Min kone sliter psykisk.
For to dager siden ble hun innlagt etter eget ønske på psykiatisk avd.
Var på besøk der i dag, og blir svært dårlig behandlet og truet med b.la. å reimes fast.
Hun kunne fortelle om en eldre mann som er på samme avd. som henne ble mishandlet grovt. Han ble dratt ut av sitt eget rom av en stor neger og tvunget til å ligge på samme rom som han.
Jeg vil anta at slikt gjøres for å underkue mennesker, spesielt eldre som har et mer negativt syn på mørkhudede.
Psykiatrien er en torturanstalt etter mitt syn!

Arve
Arve
Abonnent
Svar til  kjemisk
12 år siden

Morgenbladet har ein debatt om psykiatri.

Ida Jackson skriv eit essay der ho karakteriserer sjukehusa :
««Ikke ille» og «helt forjævlig»
Jeg har vært innlagt på sykehus der jeg er blitt sett som menneske og på sykehus der jeg er blitt redusert til en ansiktsløs, vanskelig pasient.»

Ho refererer til rapportar som viser at antidepressiv medisin og også antipsykotisk medisin like godt kan bytast ut med narrepiller.

http://morgenbladet.no/article/20110722/OIDEER/707229979

jokko
Abonnent
12 år siden

Tenker at den største påvirkning er tanken. er man bevisst påvirker ingenting den,har blitt på pusjet de fleste så kalte lykke piller. tanke kraften er størst,overstyrer alt.men sporsmålet er hvor er viljen…..?

jokko
Abonnent
12 år siden

Hmmm.. er jeg normal,hva er i veien med meg,er jeg unormal og dermed syk,syk i hode,trenger jeg behandling,å bli innlagt……jeg tenker at det eneste jeg egentlig gjør er jo å tenke,stille spørsmål,men kanskje man ikke skal det,kanskje er jeg syk i hode……gi meg medisin mot det…..

« Forrige artikkel

Selvforsynt familie på 900m2 tomt

Neste artikkel »

Den kirurgiske healeren

87
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x