Samfunn
Du leser nå
Libya før og etter NATOs herjinger og den norske «firerbandens» delaktighet
Skrevet av
Hans Gaarder29. 12. 2011
Misrata_Libya_2007_2011
14763 9043 93

Libya før og etter NATOs herjinger og den norske «firerbandens» delaktighet

Av Hans Gaarder29. 12. 2011
Bildet til h. viser den libyske kystbyen Misrata i 2007. Bildet til v. viser det samme området av Misrata etter at NATO inkl. Norge hadde bombet byen våren 2011.

Resultatene av den kriminelle drapsorganisasjonen NATOs forbrytelser mot innbyggerne i Libya er i ferd med å komme til syne, til tross for de sensurerte vestlige medias blackout i rapporteringen av omfanget av libyernes lidelser. Norge har hatt en vesentlig rolle i å fremprovosere NATO-aggresjonens omfattende lidelser, død og ødeleggelser i Libya, bl.a. fordi «firerbanden» Kristin Halvorsen, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Jens Stoltenberg i hui og hast og via et par kjappe SMS-meldinger valgte å kaste seg på en fullstendig uetisk og uansvarlig bombeaksjon i Afrika.

Hva sa og gjorde egentlig de fire; «det krigførende Norges militære junta«? Har den norske politiske ledelsen mistet elementær logisk sans? Nyhetsspeilet speiler Norges Libya-bombing ved å se litt på hovedaktørenes utsagn og handlinger i året 2011.

 

Partileder og kunnskapsminister Kristin Halvorsen: «Libya må bombes for å få Norge under FN-ledet verdensorden»

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sa på NRK Dagsrevyen 21. mars 2011, 4 dager etter behandlingen i FN og 2 dager etter at USA og Frankrike hadde igangsatt aggressive militære operasjoner mot Libya:

«Det er alltid sånn at det er ulemper ved å delta i en militær aksjon, og mange motforestillinger, men det er også sånn at hvis vi vedtar FN-resolusjoner i sikkerhetsrådet, og ingen er villige til å sørge for at de kan gjennomføres, da har et av SVs veldig viktige mål gått tapt, nemlig at vi ønsker en FN-ledet verdensorden

Det faktum at sikkerhetsrådets deltagernasjoner Kina, Russland og Tyskland ikke nedla veto mot «etablering av en flyforbudssone» el. l. over Libya innebar ikke at SV-Kristin hadde fått blanco fullmakt til å bombe Libya akkurat som det måtte passe det onde Illuminati-imperiets militære gren NATO. Enkeltmennesker står faktisk ansvarlig for sine egne handlinger, det gjelder også politikere fra det norske anti-krigspartiet SV.

Det faktum at Halvorsen ønsker at Norge skal bli fratatt nasjonalt selvstyre (noe SV-Kristin for øvrig ikke har noe folkelig mandat til) og lagt under en FN-ledet verdensorden (kjent som NWO – New World Order – blant de innvidde) førte til at Halvorsen gikk sterkt inn for det som resulterte i at Libya ble bombet i fillebiter og hundretusener av uskyldige mennesker ble påført ufattelige lidelser.

Hvorfor måtte libyerne lide for SV-Kristins politiske agenda?

Spørsmålet må stilles: Hvor er logikken til Kristin Halvorsen?

 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre: Den ivrigste bomberen i NATO-klassen

I annen halvdel av april, da Norges Libya-bombing hadde pågått i drøye tre uker stod utenriksminister Jonas Gahr Støre frem lik en stolt speidergutt fordi han hadde fått skryt av forbrytersyndikatet NATO for Norges intensive bombing av Libya. Rent logisk sett innebærer mer bombing at det forårsakes mer lidelse, mer død og flere lemlestelser, ikke minst av kvinner og barn. Viste ex-Røde Kors sjef Støre sitt sanne ansikt for en sjelden gangs skyld, med hendene fulle av blod?

Forhenværende leder for Norges Røde Kors, Jonas Gahr Støre står frem lik en mafiayngling som søker mer makt, ved å la seg bruke som et lydig redskap i NATOs massemord. Hvorfor var de norske flyenes bombemål unntatt enhver form for offentlighet? Kan de ha bombet tungt i Misrata, som tidlig ble tungt rammet av NATOs luftskyts?

Spørsmålet må stilles: Hvor er logikken til Jonas Gahr Støre; mener han virkelig at han foretrekker å være medskyldig i massedrap så lenge han får klapp på skulderen fra NATO, som bevislig er en av verdens verste forbryterorganisasjoner?

 

Forsvarsminister Grete Faremo sammenlignet de norske drapspilotene med Utøya-ofrene

22. juli ble hovedvannforsyningen til Libya i al-Brega, som forsynte størstedelen av ørkenlandet Libyas 6 millioner mennesker med vann, bombet av NATOs fly, inkludert norske F16-fly.

Dagen etter ble fabrikken som lager reservedeler og utstyr til Libyas hovedvannverk også bombet av NATO-fly som innbefattet flyene til «de nyttigste idiotene i NATO-klassen»; Norge og Danmark. Dette var en uhørt krigsforbrytelse av historisk kaliber.

Oppdraget for de 6 norske F-16 flyene, som hadde deltatt i den intensive fillebombingen av Misrata og andre deler av Libya ble avsluttet i slutten av juli.

De norske pilotene som vendte tilbake til Norge var preget av at "de hadde vært med på noe som ikke føltes riktig".

En drøy uke etter utførelsen av tidenes norske krigsforbrytelse; bombingen av Libyas hovedvannforsyning den 22. juli, kom de lydige norske F16-pilotene; «som bare hadde utført ordre» som det het etter 2. verdenskrig, tilbake til Norge.

Forsvarsminister Grete Faremo (som har en «indre lojalitet» til de kriminelle kreftene som styrer NATO gjennom sitt medlemskap i Trilateral-kommisjonen) holdt 3. august en mottagelse på Akershus Festning for de hjemkomne Libya-pilotene.

Aftenposten har beskrevet denne selsomme seansen slik (se):

«I velkomsttalen sammenlignet Faremo blant annet den norske kontingenten med ungdommene på Utøya.

– Dere skal ha en stor takk for innsatsen. Dere reiste ned med de samme verdiene og grunnholdningen i bagasjen som ungdommene på Utøya.

Hva et engasjement kan koste, har blitt klart nå, sa forsvarsministeren under seremonien for de 70 hjemkomne mannskapene

Grete Faremo til de hjemkomne norske F16-pilotene: "Dere skal ha en stor takk for innsatsen. Dere reiste ned med de samme verdiene og grunnholdningen i bagasjen som ungdommene på Utøya."

Spørsmålet må stilles: Hvor er logikken til tidl. forsvarsminister Faremo?

Hvor rart det enn kan høres ut for en lydig trilateral-puddel som Grete Faremo, med overordnede trilateralister i giga-massemorderklassen som Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger og David Rockefeller, så er begreper som moral, empati og ansvarsfølelse noe som de som selv deltar i krigshandlinger er sterkt opptatt av.

Et uttrykk sier: «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv«. Med tanke på at Faremo i likhet med resten av Norge sørget over tapet av de mange unge i massemordet på Utøya, skulle ikke dette tilsi at Faremo følte et snev av innlevelse i de omfattende lidelsene som de norske kampflyene hadde påført det libyske folket, gjennom sin NWO-Rockefeller-Oil operasjon i Libya?

Et filosofisk spørsmål lyder: «Er det bedre å lide urett enn å begå urett

Like sikkert som at de mange Utøya-ofrene, inkludert de overlevende og ofrenes  pårørende hadde lidd fryktelig urett, hadde de norske kampflypilotene, i likhet med sin norske sjefskommandant Faremo begått fryktelig urett. Men ingenting tydet på at det var et slikt resonnement som trilateralist-Grete hadde i tankene.

 

Statsminister Jens Stoltenberg fikk skryt av Barack Obama for Norges Libya-delaktighet

Jens Stoltenberg viste en henrykkelse lik en speidergutt som har avlagt førstegraden da han besøkte USAs president Barack Obama i Det Hvite Hus den 21 . oktober. Stoltenberg følte i likhet med Støre en stor stolthet og glede over å ha vært en nyttig "utførende idiot" for verdens verste nåværende drapsimperium, NATO i allianse med USAs militære styrker. Statsminister Stoltenberg har ikke måttet forholde seg til et eneste kritisk spørsmål fra norsk presse knyttet til Norges delaktighet i Libya-krigføringen.

Dagsavisen rapporterte slik fra den stolte Stoltenbergs møte med USAs president i Det Hvite Hus:

» – Vi er veldig fornøyd med Norges innsats i Libya, sa Obama, bare timer etter at det var meldt at Muammar Gaddafi var drept. Han gjorde det klart at Norge er en viktig alliert.

– Dette har vært en NATO-operasjon som har vært svært effektivt gjennomført, blant annet takket være NATO-partnere som Norge, som har gjort langt mer enn sin skjerv, sa Obama.

– Norges innsats i den humanitære operasjonen for å beskytte sivile i Libya, og ikke minst innsatsen til de norske pilotene, har vært prisverdig.»  Se

 

Hvor var Norges militære etterretning under Libya-bombingen?

Norges militære etterretning har ikke bare som oppgave å arbeide aktivt for å avdekke mulige terror- og militære trusler mot Norge og det norske folkets sikkerhet i fredstid. I krigstid er den militære etterretningens arbeid svært fokusert, og rettet inn mot å innhente, analysere og bringe videre til politisk ledelse informasjon fra kampområdene, som også omfatter utviklingen av trusselbildet i krigssonen samt hvorvidt de oppnådde militære resultatene er i samsvar med krigsoperasjonens målsettinger.

Det ble ganske raskt klart at NATOs påståtte påskudd for den omfattende Libya-krigføringen om «å hindre libyske opprørere i å bli massakrert av Gadaffis styrker» på ingen måte holdt mål. Utenlandsk helsepersonell på ulike sykehus i Libya, bl.a. i Misrata, rapporterte allerede i krigens første fase at antallet ofre som hadde kommet inn på sykehusene i løpet av noen få dager med NATO-bombing oversteg det samlede antallet ofre fra de tre månedene opprøret mot Gadaffi hadde pågått. Som det ble uttrykt av utenlandsk helsepersonell som hadde førstehånds kjennskap til resultatene av NATO-bombingen:

«Men allerede den første dagen med amerikansk bombing ble antallet drepte og sårede tidoblet. Det er virkelig en merkelig måte å “beskytte sivile” på- ved å drepe dem!» Se

 

Kjell Grandhagen, sjefen for Norges militære etterretning; nok en "speidergutt" som er et selvtilfreds redskap for onde krefter? Hva slags informasjonskilder benytter egentlig Norges militære etterretning i krigstid? Feltrapporter fra black opsagenter som utfører skitne operasjoner for CIA? Aftenposten og NRK? Om Grandhagen og hans menn hadde fulgt litt mer med på f. eks. Nyhetsspeilet kunne de lett ha snappet opp og formidlet videre viktig informasjon fra den virkelige verden, som det er deres fordømte plikt å sørge for.

Det ble tidlig klart at grunnlaget for Norges deltagelse i Libya-bombingen; såkalt "humanitær bombing" ble fullstendig brutt, ved at antallet NATO-drepte raskt var det mangedobbelte av antallet som var drept av Gadaffis menn. Til tross for dette tok den norske firerbanden Halvorsen, Faremo, Støre og Stoltenberg ikke affære, men lot "3 måneders engasjementet" pågå til siste dag, uten noen form for reservasjoner. Mottok Norges politiske ledelse mangelfull og/eller løgnaktig informasjon fra "speidergutt" Grandhagens militære etterretning mens bombingen pågikk for fullt? Eller var NWO-konspirasjonens norske Knoll og Tott - Jonas og Jens - hele tiden fullt innforstått med USA og NATOs kriminelle hensikter bak militærmanøvren, hvilket i så tilfelle neppe vil frita dem for ansvar stilt foran en moderne Nürnberg-domstol. En domstol for de ferske norske krigsforbryterne er noe den anemiske norske pressen ikke har villet nevne høyt. Frykter de for at den militære etterretningssjefen Kjell Grandhagen skal sende noen av sine ansatte utstyrt med strålevåpen opp i redaksjonslokalene for å forhindre at det blir formidlet litt sannferdig informasjon om krigens virkninger og ettervirkninger?

 

Hva sier opposisjonen og de ansvarlige politikerne på Stortinget?

Det er et uomtvistelig faktum at beslutningen om Norges deltagelse i krigføringen mot Libya ble fattet uten at saken først ble forelagt Stortinget for diskusjon og ev. vedtak.

Aftenposten har kartlagt beslutningsprosessen og brakt på det rene at det heller ikke fant sted noe møte i regjeringen før beslutningen om å hive seg på Libya-bombingen fant sted. Bombe-vedtaket ble i twitter-stil fattet via telefon og SMS...!

Dette er ikke bare et grovt brudd på de konstitusjonelle rammene som Norges demokrati er basert på. Det er også et brudd med sunn fornuft,  politisk ansvar og elementære etiske overveielser knyttet til en så alvorlig handling som uprovoserte militære angrep på et fredelig afrikansk land innebærer.

Det er å forvente at det i det demokratisk Norge ble tatt nødvendige parlamentariske grep, både blant opposisjonspartiene på Stortinget og ikke minst på initiativ fra Stortingets Forsvars- og Utenrikskomité, for å få gjennomført en nødvendig gjennomgang av Norges Libya-bombing, også kjent som en politisk oppvask. Dette ikke minst fordi grunnlaget for det militære engasjementet («å redde libyske liv») til de grader ble fraveket, noe den norske firerbanden Halvorsen, Faremo, Støre og Stoltenberg ikke kan ha unngått å få med seg.

NATOs Libya-krigføring ble avsluttet natt til 1. november. Den 4. november,  3 dager senere, befant lederen for Stortingets forsvarskomité Ine Marie Eriksen fra opposisjonspartiet Høyre i likhet med resten av komitéen seg av mystiske grunner i krigshovedstaden Washington hvor de gjennomførte pjatte- og hykler-ritualer ved den norske ambassaden:

Fredag 4. november hedret alle Forsvarets avdelinger, hjemme og ute, minnet om de norske soldater som har gitt sitt liv i tjeneste for Norge. Det var ingen - null - falne nordmenn i Libya-operasjonen. Kunne det ikke ha vært mer naturlig å fokusere på mange tusen urettmessig falne i Libya; som i likhet med Afghanistan er utsatt for norsk militær aggressjon uten å på noen måte å ha truet eller angrepet Norge militært?

Burde ikke Ine Marie Eriksen og resten av Forsvars- og utenrikskomitéen istedet ha vært på Stortinget og blitt briefet av Norges militære etterretning om de virkelige resultatene av Norges bidrag til bombingen av Libya – samt ha stilt kritiske spørsmål til Norges ”junta for uprovosert militær krigføring”, firerbanden Kristin Halvorsen,  Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Jens Stoltenberg?

Krigsforbrytelser bør ikke lønne seg – selv om de er utført av nordmenn i strid med det norske folkets ønsker.

Hvor er ansvarsfølelsen til Stortingets forsvarskomités leder Ine Marie Søreide? I lommen på krigsmakten onkel USA? Hva med Norges status som selvstendig nasjon med en tradisjon som fredsnasjon?

Hva med politikeres og enkeltpersoners ansvar for sine handlinger?

De nevnte norske regjeringspolitikernes krigsforbrytelser i Libya er det ferskeste TABU for norske media. (Og hører inn under TABU-gruppen OFFENTLIG KRIMINALITET).

Jeg holder foredrag om TABU-oversikten for norske media tirs. 3. jan. kl 19-21 på Unity (adr. Møllergt. 23 – rett ovenfor Folkets Hus).

Det blir gjennomgang av mer enn 40 TABU-temaer som norske redaktører og journalister tier om. Dette er samfunnsviktig (og underholdende) informasjon som du ikke får kjennskap til gjennom etablerte media.

For praktisk info, klikk her.

Hva er din reaksjon?
Elsker den
100%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til Hans Gaarder

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning; "mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre". Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, bl.a. hemmeligholdt høyteknologi og utenomjordisk liv.
93 Kommentarer
1 2 3 4 6
 • Profilbildet til Larus
  29. 12. 2011 klokken 09:38

  Sitat: «å hindre libyske opprørere i å bli massakrert av Gadaffis styrker»

  Det er ingen tvil om at de libyske opprørerne ville blitt nedkjempet av Gadaffis styrker dersom vestmaktene ikke hadde blandet seg inn, siden de var overlegne i materiell og trening. Kamper mellom opprørere og diverse regimer er imidlertid noe som foregår mange steder i verden til enhver tid uten at vi blander oss inn. For meg er det ikke tvil om at målet var regimeskifte i Libya, ikke å «beskytte sivile».
  Hvem startet hele opprøret i første omgang? Er det virkelig slik at en enslig desperat manns handling i Tunisia (tenne på seg selv) var den lille gnisten som tente halve Nord-Afrika og spredte seg til Midtøsten? Utnyttet vestmaktene bare situasjonen når den oppstod, eller hadde de en finger med i spillet hele tida?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Falcon
   29. 12. 2011 klokken 15:49

   Det er alltid kamp om ressurser og landområder, makt og penger, i slike tilfeller. Det har aldri vært for å hjelpe noen, at man skal hjelpe er kun propaganda. Angrepet er alltid et overgrep mot befolkninga, indirekte et angrep på alt liv og miljø. De er ikke intelligente de som står bak slikt, tvert imot, mindre intelligens er ikke mulig å oppdrive. De er den største byrden alt liv og miljø har måttet bære, fortjener lange straffer. Jeg er imot dødsstraff, men hadde de blitt stilt rettferdig til rette i eksempelvis USA, ville de ha fått dødsstraff. Nå er korrupsjonen så omfattende at de får gå fri og til og med tjener og lever godt på sitt virke

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Woina Guerilla
  29. 12. 2011 klokken 14:34

  Glimrende artikkel. Her er noen bilder av David Dees med korte kommentarer til. Særlig det øverste reptilbildet passer godt på de som står bak slaktingen i Libya:

  http://vigrid.net/libya01.htm

  Jeg så en uttalelse i teksten av Faremo og da rykket jeg til i ren vantro: «Grete Faremo til de hjemkomne norske F16-pilotene: «Dere skal ha en stor takk for innsatsen. Dere reiste ned med de samme verdiene og grunnholdningen i bagasjen som ungdommene på Utøya.»

  Det er bra at originalen var der ellers hadde jeg vært i tvil om riktigheten selv om jeg er vant til det meste fra disse kantene.

  Er det det AP bruker AUF sine sommerleirer til? Å lære opp norsk ungdom til å bli lakeier som deltar i finanselitens massemord? Dette er det sykeste jeg så langt har sett på trykk og sier like mye om Faremo, AP og det norske angrepet.

  Tiden er inne for en verdensomspennende revolusjon slik Max Keiser har invitert til under navnet GIABO.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Uffda
   29. 12. 2011 klokken 16:30

   Det spiller dessverre ingen rolle hva man gjør av kjente revolusjonære handlingsmønster for å motvirke den negativ utvikling, de har planlagt for alle tenkelige scenario. Vi sitter i klisteret såfremt vi ikke finner en helt ny formel for videre eksistens.
   Total Destruction of Western World
   http://www.youtube.com/watch?v=Bi2x9gV2MHc

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til gudfrid
    29. 12. 2011 klokken 16:57

    Det finnes en formel for en ny eksistens, finn deg 10 mål tomt og dyrk din egen mat, les bøkene om Anastasia, det haster, zoombie-skuta synker.

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til Falcon
    29. 12. 2011 klokken 17:00

    Det er mange som har uttalt seg som er uenig med det han sier, ref. video. Hva som kommer til å skje, vil kun tiden vise. Jeg synes å se at konflikten i Midt-Østen kommer til å fryse, uten at krigskabalen klarer å forsere sin agenda

    Angående f.eks. Iran, et fantastisk flott land med et flott folk, et nytt satanist-overgrep mot de får glasset til å renne over fullstendig , maksimalt uanstendig og ondskapsfullt

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til Woina Guerilla
    29. 12. 2011 klokken 20:42

    Jeg synes det er mye som tyder på at du kan ha rett i at «Total Destruction of Western World» er den eneste veien å gå for at de som er igjen kan forbli fri, men det må ikke være slik. Jeg er dessuten ikke så sikker på at det er så mye frihet for folk under Islam heller.

    Den «vestlige» verden er egentlig en nordisk verden som er sjanghaiet av en annen rase/religiøs gruppe med et annet verdisett enn vi nordiske folk har. Mitt håp ligger i at GIABO vinner fram og fjerner denne finanseliten fra landene våre sammen med hele maktapparatet deres.

    Lite sannsynlig, men det er lov å håpe på det gode så lenge man aktivt bekjemper det onde.

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til Lars-Roger Moe
   30. 12. 2011 klokken 17:47

   Revolusjoner funker ikke, har aldrig funket og kommer aldri til å funke. De bruker virkemidler vi kjenner fra det pakket som har styrt verden de siste årtusnene. De legger opp til det, og ønsker å ptovoserde det frem fordi de har apparat til å håndtere det og opplegg glart som da kan rettferdiggjøres.

   Vi har tre brukbare strategier.
   –> Massiv avlogging. Non Compliance. Snu dem ryggen på alle tenkelige måter. Slutte å bruke, støtte, finansiere, samarbeide med alle deler av det vi ikke kan gå absolutt personlig god for.
   –> Skape fremtiden ala Anastasia.
   http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/anastasia-the-ringing-cedars
   –> Ved utvidet bevissthet og skapende kraft metafysisk bidra til å skape fremtiden:
   http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/mobilisering-av-tankekraften/

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Falcon
    30. 12. 2011 klokken 19:27

    Elitene du nevner anvender hegelian dialectic i etableringen og utførelsen i alle konflikter, det gir dem alltid store inntekter og økning i makt http://www.google.no/search?q=hegelian+dialectic

    I klodens maktpyramide anvender toppsjiktet hegelian dilectic i lavere nivåer i maktpyramiden, skaper alltid illusjoner av problem og konflikt, gjennom massemedia , regjeringer, milhøvernorganisasjoner, religionsorganisasjoner etc videreføres konfliktene og problemene til befolkninga. Til syvende og sist betaler alle for dette over skatteseddelen og finanssystemer mm

    Finanssystemet av idag er mafiastyrt, ala federal reserve, de tok nettopp over det rettferidge monetære systemet som Libya’s Gadaffi hadde etablert i eget land, en lykke for folket og verden, overtakelsen er et stort tap for alt liv og miljø

    Nå forsøkes samme gjort i Syria og Iran, få de under denne mafiaens kontroll. Midler som anvendes er bl.a. terrorisering av , korrumpering av, mind control av og goder til mektige politikere og forretningfolk, slike operasjoner er komplekse, og hele dette sjakkspillet analyseres i kunstig intelligens systemer i store mainframe datamaskiner

    GD Star Rating
    loading...
 • Profilbildet til Ulven
  29. 12. 2011 klokken 15:29

  Takk for oversikten, Gaarder.

  Synes det fremgår at de norske ministrene viser tydelige tegn på å oppføre seg som tankekontrollerte zombier, i likhet med ABB. Forskjellen mellom dem? ABB har ikke så mange drap på samvittigheten, dessuten utførte ABB drapene med sine egne hender, noe som visstnok skal være en påkjenning (med mindre man er en tankekontrollert mancurisk kandidat som ABB).

  Stoltenberg & Co oppfører seg som skrivebordsbødler, i likhet med nazisten Adolf Eichmann som ble hengt i Israel en gang i 1960-årene for sine forbrytelser mot jøder utført under tysk nazi-kommando under annen verdenskrig. Er det lettere å unngå straff for krigsforbrytelser nå enn før?

  Noen grunner er det vel for at Stoltenberg & Co. bruker 1 milliard av våre skattepenger på PR-rådgivere, kjent som spin doctors:
  «Jens Stoltenbergs regjering bruker en milliard kroner i året på PR-arbeid, ifølge Finansavisen. I år blir offentlig sektor styrket av 200 flere kommunikasjonsrådgivere.»
  http://e24.no/media/info-og-pr/stoltenberg-regjeringen-bruker-en-milliard-paa-pr/20125274

  Her er litt mer fra Libya-fronten:
  NATO Bombing Libyan Schools, Hospitals, Food Supply and Water Pipeline
  http://www.youtube.com/watch?v=DNAcECXLuxw

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Mono Montana
  29. 12. 2011 klokken 16:29

  Takk Hans Gaarder, Libyas skjebne etter NATO raidet burde vekke opp flere!
  Som du nevner, fly forbud betyr ikke det samme som grønt lys for bombing!

  Pur ondskap, hvor Engelske og Franske økonomiske interesser kastet seg over utbyttet før liket av Gadafi var kaldt. Russere og kinesere som samarbeidet økonomisk, er kastet ut, og fritt leide for vestlige interesser!

  Da du er sivil økonom, kan du kanskje lage en artikkel om det globale banksystems pyramide spill, og det trenges ikke en eneste konspirasjon for å se galskapen?
  CDO, CDS, derivativer, fremtidskontrakter, økonomiske verktøy…

  Globalt har vi 3 signifikante maktsenter.
  1. London økonomisk ( mer eller mindre uregulert)
  2. Washington militært
  3. Roma Vatikanet religiøst

  I siste avsnitt angående Tabu oversikt, vil jeg si at folkekjære ironiske og humoristiske Øystein Sunde har vært forutsigende med sin sang:

  «Smi mens liket er varmt»

  Jeg jobber i avisa her som ny journalist.
  Her kommer løssalget først og sannheten sist.
  Smi, mens liket er varmt!
  Å snuse opp rykter, det er min strategi,
  jeg skjekker aldri kildene, det tar for lang tid.
  Smi, mens liket er varmt!

  Vi selger aviser på folks suksess,
  men dem få’kke vær’ i lyset for lenge.
  Vi selger like mye på å rive dem ned,
  det er jo det som er hele poenge!

  Landslaget tapte, slik går ikke an,
  se og finn en syndebukk og lys’n i bann.
  Smi, mens liket er varmt!
  På målstreken taper det en topp-idrettsmann:
  Det eneste han gjorde var å gå så fort han kan.
  Smi, mens liket er varmt!

  Pip’n ut, drit’n ut, han er bare et null,
  tråkk på’n mens han ligger nede!
  Det er hans skyld at ikke vi fikk gull,
  han burde vært gjella på stedet.

  I grøftekanten ligger det en ung gutt og blør:
  Se å ta no’n bilder a’n, det er like før’n dør.
  Smi, mens liket er varmt!
  Arranger bilder, men fort deg, vær snar,
  ikke ring ambulansen før du er klar.
  Smi, mens liket er varmt!

  Ja, kjør hjem til mora hans og lag et intervju.
  Ta bilde av’a mens’a står å griner
  Følg opp historien om ei uke eller sju
  og legg hennes liv i ruiner.

  Salget det stiger rett i det blå,
  jeg har aldri i mitt liv sett maken.
  Skal vi greie å selge flere aviser nå,
  må vi ha bilde av Gro Harlem naken.

  Ref; fade.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Falcon
  29. 12. 2011 klokken 16:42

  Artikkelens innhold får ufin kritikk på facebook gruppe Brodins snakkeboble http://www.facebook.com/groups/123940187626318/

  Kristendom og menneskerettigheter har forfalt mye blant mange, ikke rart det blir krig, en dag slår ondskapen tilbake på oss selv, den har forsåvidt gjort det mange ganger siste hundre år, men pga propaganda og sensur har mange ikke forstått det enda, vi mista mange unge og noen voksne senest 22. juli 2011

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til PST
  29. 12. 2011 klokken 16:49

  Før så var det bare gull og grønne skoger i Libya. Det vet forsker Hans Gaarder.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Likorm
  29. 12. 2011 klokken 17:23

  Topp artikkel Hans Gaarder !
  Takk

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Sigr Huginsson
  29. 12. 2011 klokken 19:26

  Du traff nok en nerve her Hans, med hensyn til det politiske motivet for å angripe Libya og deres grønne styre. Men jeg en liten anmerkning til følgende:

  «Libya må bombes for å få Norge under FN-ledet verdensorden»

  Jeg mener det er feil. Norge er alt under en FN ledet verdensorden (light) og har vært det siden FNs krybbe. Norge hadde til og med en gang vetorett i FN. I og med at FN er en venstredreid blokk og hele verden ikke er venstredreid, kan man si at FNs verdensorden ennå ikke er fullbyrdet. Men FN er ikke NWO.

  Dette er NWO:
  http://www.youtube.com/watch?v=NQQdsKH3Qt8
  http://www.youtube.com/watch?v=FzfBnV2J-mc

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til ares
  29. 12. 2011 klokken 22:58

  Har du kilder på at hovedvannkilden ble bombet og at nordmenn stod bak? Videoen ser for meg ut som pipefabrikken (noe også andre versioner av videoen bekrefter). Et viktig spørsmål er jo da, hvorfor la pipelageret være (det er noe sånt som ca 500 piper i videoen). Videre, om dette er pipefabrikken har du da noe annet billedmateriale evt video av en utbombet vannforsyning. Til slutt, om målet var å ta sivile (gjennom utbombing av vannforsyningen), finnes det rapporter om/nyheter om sivile som lider under vannmangel?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til 2Q11
   30. 12. 2011 klokken 00:47

   “NATO has admitted that its jets attacked the pipe factory on 22 July, claiming in justification that it was used as a military storage facility and rockets were launched from there.”
   “At the 26th July at the NATO press conference in Naples Colonel Rolond Lavoie, neglecting to inform the assembled journalists that the “concrete factory” plays an important role in preserving Libya’s water supply, said:
   Now in the area of Brega, NATO strikes included armoured vehicles, rocket launchers, military storage facilities and a repurposed concrete factory from which Pro-Gaddafi forces were using multi-viral [sic] rocket launchers, exposing the population to indirect fire.
   Let me show you some intelligence pictures that illustrate what we have observed at this concrete factory. By the way these pictures will be made available on the NATO site so it will be possible for the media can download them”

   http://humanrightsinvestigations.org/2011/07/27/great-man-made-river-nato-bombs/
   http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_76678.htm?selectedLocale=en

   “The UK Department of Trade and Investment believes the estimated value of the contracts to rebuild Libya, in areas ranging from electricity and water supplies to healthcare and education, could amount to almost more than £200 billion over the next 10 years, British media reported.”
   “For us [Britain], it’s always been about those commercial interests ever since British Petroleum (BP) and Shell went back into Libya after the sanctions were lifted 10 years or so ago. For us, it’s got this commercial edge to the entire thing,” added Hillary.

   “The UK Department for Trade and Investment already has staff on the ground in Libya, ready to welcome British companies awarded contracts.”
   http://www.presstv.ir/detail/210409.html

   Harvesting Libya’s Hidden Water with Holland’s Help
   by Jannie Scfhipper, Tripoli Post, Sep 1, 2011

   “It is both scarce and precious and the whole world wants it. Libya has large supplies of it underground. But it’s not what you’re thinking… we are talking about water! The Netherlands shouldn’t just look to the oil industry for entrepreneurial opportunities in Libya. World leaders are in Paris Thursday to discuss the future of Libya. Delegates will not just talk about security and freedom for Libyans, they will also be looking at the economic opportunities for their own countries in a ‘new Libya’.”
   http://www.rnw.nl/english/article/harvesting-libyas-hidden-water-hollands-help

   “Right now, Unicef and the World Food Programme are supplying the stricken population with water, but there is a huge reservoir under the surface of Libya’s desert. The 40,000-year-old Nubian Sandstone Reservoir contains an estimated 150,000 square kilometres of water. The basin lies under Libya, Egypt, Sudan and Ethiopia.”
   “As a result of the war, in which a factory producing huge pipelines for the Great Man-Made River project was blown up in a NATO bombardment, supplying water has been difficult. There are opportunities for Dutch companies to restart the project. And there are other opportunities elsewhere in the country, says Professor Szöllösi-Nagy: “The knowledge the Dutch have in the area of water technology is unique in the world. I’m sure Dutch companies will be involved at various stages.”
   http://www.orwelltoday.com/libwaterhollandhopes.shtml

   Emerging water crisis in Libya, UNICEF, Aug 27, 2011
   UNICEF has delivered 23,000 bottles of water with support from a WFP vessel for the emergency use in Tripoli as the situation is expected to worsen in the Libya capital. UNICEF delivered an additional 23,000 litres of bottled water earlier this week for use in two major hospitals in Tripoli. In addition, 90,000 bottles of water are due to arrive on Monday 29th August. Currently, a total of around 5 million litres of water is being procured by UNICEF from neighbouring countries to be trucked and shipped to Tripoli in the coming days. “UNICEF is responding to the immediate needs in Tripoli, but we remain extremely concerned about the situation should there be a shortage of water in the coming days. This could turn into an unprecedented health epidemic “said Christian Balslev-Olesen, UNICEF Libya Head of Office. A UNICEF technical team is now working with the Libyan authorities to facilitate an assessment of water wells, review urgent response options and identify alternatives for water sources. «The current situation is the absolute worst-case scenario, and a swift resumption of water supplies is critical», added Mr. Bolaslev-Olesen. Since the beginning of the conflict, power cuts and fuel shortages has put the Great Manmade River Authority, the primary distributor of potable water in Libya, at risk of failing to meet the country’s water needs.
   http://www.unicef.org/media/media_59666.html

   GD Star Rating
   loading...
93 Kommentarer
1 2 3 4 6

Legg inn dine tanker