Er psykiatrien elitens våpen?

8.6K visninger
10 minutter lesetid
68

Det er skrevet en del tekster og bøker som beskriver historien fra en helt annen vinkel enn det vanlige historikere gjør og har gjort gjennom tidene. Det påstås at historien har blitt forvrengt for å skape et glansbilde av Norge som nasjon, men er virkelig Norge det beste landet å bo i?

FN har i en årrekke kåret Norge til verdens beste land å bo i, men samtidig blir vi sterkt kritisert av samme organisasjonen for en rekke menneskerettighetsbrudd.

Det som går igjen er offentlig overgrep innen psykiatri, fengsels-industrien, barnevern og asylmottak. Vi er en nasjon som er stolt av menneskerettighetene men likevel vet befolkningen mindre om menneskerettighetene enn en gjennomsnittlig verdensborger. Vi er vaktbikkjen som ikke kontrollerer sin egen hjemmebane. Kritikk av andre land er ofte å høre fra både Siv Jensen og Jens Stoltenberg. Selvkritikk derimot, er noe vi sjeldent hører. Media og politikerne får landet vårt til å fremstå som et av de fremste menneskerettighetsforkjemperne, men stemmer virkelig dette? Er det kunnskapsløshet blant politikere og journalister, eller er det en bevisst handling for å undertrykke meningsmotstandere?

Noen av bøkene som er verdt å lese om dette temaet er «makten bak makten» og «sov mitt lille Norge» av Per-Aslak Ertresvåg. Begge bøkene beskriver forhold du aldri har fått høre i mainstream media. Det er ikke politisk korrekt å komme med slike påstander som forfatter av bøkene gjør.

Forfatteren har jobbet hele livet som journalist og samfunnsviter, men etter at han fikk oppleve psykiatriens vrede og maktmennesker isolerings-politikk valgte han å skrive “SOV, mitt lille Norge” som på ett år har solgt i over 4 tusen eksemplarer.

Psykiatrien og ytringsfriheten

Synnøve Fjellbakk Taftø er en av mange som har opplevd å bli tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus. Hun var en del av EFTA delegasjonen under diskusjonen om EØS avtalen, men etter at hun visste massiv motstand mot avtalen ble hun «hjemkalt» uten god grunn. Hun ble tvangsinnlagt og erklært psykisk syk. Spørsmålet man må stille seg er om dette er falske rykter utplassert av arbeiderpartiets maktapparat, eller om Synnøve virkelig er psykisk syk? Det er uansett viktig å ta til betraktning at psykiatriske institusjoner bryter med menneskerettighetene. Psykiatriloven fra 1999 gir institusjonene lovt til å tvangsbehandle pasienter med elektrosjokk. Symptomene for nettopp denne behandlingen er hukommelsestap og av noen blir denne behandlingen sett på som perfekt for mennesker som vet for mye, eller vet noe som kan skade maktmennesker. Synnøve har blitt tvangsinnlagt fem ganger i løpet av livet sitt. 14 mai 2010 skrev hun er artikkel om EFTA og EØS på Nyhetsspeilet. Det endte med at hun på 16 mai angivelig ble innlagt som følge av artikkelen hun skrev.

Det er blitt godtatt av majoriteten i befolkningen at mennesker som stiller kritiske spørsmål burde tvangsinnlegges. Nevner man temaer som chemtrails, new world order, FN’s agenda 21 osv så bør man straks erklæres sinnssyk. Det er konsensusen blant mange, og er absolutt skremmende. Ønsker vi et samfunn som sperrer inne fritt tenkende mennesker? Våre politikere samt majoriteten av befolkningen skryter av ytringsfriheten som en av våre universelle rettigheter. Alle skal ha rett til å si det de mener uten å bli forfulgt eller innesperret, men eksisterer virkelig denne friheten? Ytrer man noe som ikke er politisk korrekt, eller stiller kritiske spørsmål blir man latterliggjort offentlig. Det har ingenting å si om man ytrer seg om nazismen, agenda 21, nwo eller andre kontroversielle temaer. Konklusjonen er det samme, man blir latterliggjort, sett ned på og deretter erklært sinnssyk.

Ytringsfriheten er egentlig bare en illusjon. Media blir av majoriteten sett på som den fjerde statsmakt, men egentlig er media det samme som statsmakten. Når skrev mainstream media noe kritisk mot regjeringen? Når skrev de siste om en hemmelig rapport, eller om hendelser som politikere helst ønsker å skjule? Sannheten er at uavhengige tiltak som wikileaks og project camelot har produsert flere scoops enn New york Times har gjort siden 70 tallet. Mediene nekter å skrive samfunnskritiske tekster, det som skrives er lite gravende og setter folkegrupper opp mot hverandre. Mediene har selv skapt rasismen i samfunnet, politikerne har hjulpet godt til, men nyhetsapperatet er hovedårsaken. Maktmenneskene, altså de skjulte lederne som omtales i boken «makten bak makten» er eierne av mediene. På grunn av dette skriver aldri media noe kritisk mot foretak som Rockefeller og Bilderberger.

I Oslo diskuteres et forslag om å ulovliggjøre demoer i Frognerparken, og på andre steder hvor det er meningen at folk skal ha fred og ro. Mitt spørsmål er, når forstyrret en politisk demo noe som helst i Norge? Jeg tror ikke en politisk demonstrasjon noen gang har forstyrret, eller skadet noen. Det er altfor liten politisk aktivitet i Norge. Skulle tro politikerne ønsket å bedre dette, men som vanlig snakker de med janus ansikt. Politikerne ønsker ikke demonstrasjoner mot ting som datalagringsdirektivet, postdirektivet eller en eventuell EU søknad. EØS er grunnlovsstridig fordi avtalen legger Norge under fremmed makt, men politikerne bryr seg ikke om det. Politikerne som ønsker EU medlemskap er en del av globalismens maur. Maur som arbeider for elitens sak. Grunnloven er endret mange ganger siden den ble skrevet i 1814.

Grunnlovens dag, 17 mai er egentlig svært dobbeltmoralistisk. Vi som folk feirer en utvannet grunnlov og spiser is mens det angivelig holdes politiske fanger i norsk psykiatri. Det er skremmende naivt av majoriteten av befolkningen, men problemet er at informasjon ikke når ut. Media blokkerer effektiv alternativ informasjon og fokuserer befolkningen på Paris Hilton istedenfor de viktige problemene. Dette er en form for tankekontroll – media er som de fleste vet en av de største påvirkningsfaktorene man gjennom en dag blir utsatt for og når mainstream media, som de fleste tror er sannhetens medium bare publiserer ensidig informasjon får man en befolkning som ønsker å isolere mennesker med ukorrekte meninger, det selv om man i følge Norsk lov har rett til å mene hva man selv ønsker. Uansett om konspirasjonsteorier er sanne, eller oppspinn basert på en smule fakta som er overdrevet til det maksimale så har man lovt å mene, eller tro på akkurat det man selv ønsker. Dette er et stort problem og leder oss mot diktaturets oppstandelse. Vårt demokrati blir truet fra mange kanter, men den aller største trusselen er globallistene som ønsker en sentralisert verden.

Mange av våre politikere er registrert i organisasjonen enverden (www.enverden.no) som aktivt arbeider for en ny verdensorden. I de fleste vestlige land finnes tilsvarende organisasjoner med samme mål som enverden. Den politiske elite i Norge ønsker en verden styrt fra Brussel, det eneste som kan hindre et fremtidig EU medlemskap er en bevissthetsrevolusjon blant majoriteten av befolkningen. Det er skremmende at demokratiet betyr så lite for våre folkevalgte at de uansett om folket sier nei gang på gang prøver å melde oss inn i organisasjoner som tar fra oss selvstendigheten.

Hva er galt med EØS og EU?

Et eventuelt EU medlemskap vil gjøre slik at Norge mister selvstendigheten på mange punkt. Etter at Lisboa traktaten ble vedtatt fikk EU selvbestemmelsesrett på alle punkter som Europa domstolen har opparbeidet seg rettspraksis, det vil i praksis si at alle EU lover overgår nasjonalt lovverk. EU hadde allerede før Lisboa traktaten mye makt, men etter innføringen av traktaten er det mulig å se på unionen som en egen stat. EU har egen President og adelig utenriksminister, begge er udemokratisk valgt.

I Nord Norge sier vi ofte at politikerne i Sør ikke vet hvordan de skal styre fordi de ikke har oversikt over hele landet, men kun prioriterer Oslo området. Det samme vil skje om Norge skulle bli EU medlem. Mange politiske avgjørelser ville blitt tatt av et sentralisert Brussel og det som passer Brussel trenger ikke å passe lille Norge. EU er en gigantisk gryte med byråkrati og det folkevalgte parlamentet har bare rådgivende makt. De virkelige avgjørelsene taes av ansatte, som f.eks Torbjørn Jagland.

Irland stemte nei til Lisboa traktaten men EU brydde seg fint lite om at folket ikke ønsket å utvide EUs makt. Det ble arrangert flere folkeavstemninger og folket av EU sine skattepenger ble brukt til å markedsføre Lisboa traktaten og alle dens “positive” sider. Folket i Irland mottok ensidig informasjon fra politikerne og EU. De ble lurt til å stemme ja. Dette er et tegn på EU nasjonalisme, og unionen nekter å ta et nei for et nei. Dette er det største problemet med EU. Organisasjonen er ikke demokratisk, og fåtallet av individene ansatt i unionen er folkevalgte. Det var dette Synnøve Fjellbakk Taftø og flere andre frihetskjempere har prøvd å bekjempe siden EØS avtalen ble godkjent.

Hva kommer etter et fremtidig EU medlemskap?

http://www.idg.no/multimedia/archive/00025/overv_kning_istock_25417a.jpg
Vi er på vei mot et totalovervåket samfunn

Vi vet allerede at EU ønsker massiv overvåkning av Europa. Project indect er et forskningsprosjekt finansiert av EU som sammen med datalagringsdirektivet kan total overvåke EU borgeren.

Datalagringsdirektivet samler data om deg når du benytter teknologi som datamaskin, telefon osv. Project indect samler all data fra DLD og adferds-overvåker individet gjennom overvåkningskamraer med mikrofoner som plasseres på alle offentlige steder. Overvåkningen skjer rett fra Brussel og dataene som samles inn lagres på sentraliserte servere som alle EU land har tilgang til.

Alle mennesker har rett til et privatliv er menneskerettighetsartikkel 8 og dette er et massiv brudd på denne. Store datamaskiner vil automatisk registrere menneskers atferd og sammenligne med data samlet inn gjennom datalagringsdirektivet. Politiet vil kunne bli tilkalt automatisk, akkurat som på filmen minority report. I slutten av filmen fikk man se svakheten av systemet, det var ikke feilfritt slik som lederne som innførte systemet trodde, og til syvende og sist gikk det ut over borgerne. Det blir mulighet for anklagelser og arrestasjoner basert på politiske forestillinger og ytringer. Individet må vise forsiktighet fordi informasjonen som samles inn kan misbrukes. Hackere kan få tak i informasjonen, eller myndighetene kan videreselge den. Eller enda verre, bruke informasjonen mot deg. Ønsker vi et totalt overvåket samfunn? Politikerne som ønsker dette samfunnet sier at å beskytte barn er hovedårsaken til at denne typen overvåkning er ønskelig, men en hemmelig rapport fra EU viser at kriminaliteten ikke har gått ned som følge av DLD. Politikerne støtter seg altså på totalt usaklige og til tider løgnaktige argumenter for å innføre overvåkning og fjerne individet rett til frihet.

Fredrik Vollan er enda et offer for psykatriens vrede. Han omtaler seg selv som en fri-mann av landet. Nekter å betale skatt og stevnet regjeringen for ulovelig okkupasjon av Afghanistan. Det endte med at påtalemyndigheten fikk fastlegen hans til å tvangsinnlegge mannen på psykiatrisk sykehus. Han var blitt en trussel for rikets sikkerhet og ble derfor isolert.

Det er faktisk alt som skal til i Norge for å bli tvangsinnlagt. En underskrift fra fastlegen er nok, altså er det opp til legen om du er psykisk syk eller ikke.

Tvangsinnleggelser kan enkelt benyttes for å fjerne meningsmotstandere. Det finnes ingen kontrollorgan som beskytter pasientene og det er vanskelig å komme ut av psykiatrien når du først er kommet inn.

I Norge tvangsinnlegges det mellom 7 – 11 tusen mennesker i året. Sammenlignet med nabolandene våre er dette ekstremt mye. I Sverige tvangsinnlegges det 1 – 3 tusen mennesker, Danmark har tilsvarende tall. Politiet har myndighet til å hente deg fra boligen din å kjøre deg til fastlegen for å anskaffe en underskrift som er nok til å legge et individ under en leges autoritet. Det er skremmende hvor enkelt friheten kan bli tatt fra et individ i landet som omtales som verdens beste land å leve i. FN har nok ikke uten grunn kritisert Norge for menneskerettighetsbrudd de siste årene?

EØS avtalen og EU medlemskap er begge grunnlovsstridig og bryter med grunnlovens paragraf $1 «Norge er et fridt og udeleligt rige». Det er denne paragrafen makteliten ønsker å kvitte seg med for å kunne melde Norge inn i EU uten å bryte loven, men sannheten er at det forsatt er et brudd på grunnloven, uansett om den endres for å tilpasse loven til dagens situasjon. Husk at det var en grunn til at grunnloven ble skrevet, nettopp for å hindre at Norge i fremtiden skulle komme under fremmed makt. Det er dette våre politikere ønsker å fjerne, de ønsker et Norge uten selvstendighet, et totalovervåket diktatorisk samfunn.

EU vil gjøre slik at Norge mister selvstendigheten og mulighet landet har til å føre sin egen selvstendige politikk.

Det var politikernes ønske om å fjerne grunnlovens første paragraf og kraftig redusere Norges selvstendighet Synnøve reagerte på. Hun gikk ut i media med krass kritikk av eliten. Det var altså alt som skulle til for at Synnøve skulle miste sin frihet som enkeltindivid. Alt hun gjorde galt var å benytte seg av den ytringsfriheten som vi omtaler som en av våre universelle rettigheter. Det er åpenbart for meg at man må være forsiktig med hva man uttaler seg om i offentligheten. Det er kanskje vanskelig å forestille seg at slikt som dette foregår i Norge, men det er bare fordi mediene aldri tar tak i problemet. Dermed har flertallet av befolkningen ingen anelse om at slike ting foregår og på den måten kan overgrepene fortsette og fortsette.

For å få et bedre innblikk, hør 17 mai talen Norgespartiet fremførte på nettstedet deres. Denne talen ville aldri 17 mai komiteen godkjent.

Jeg tror ikke konspirasjonsteoretikere har et oppmerksomhetsproblem, som mediene og «bedrevitere» ønsker å påstå. Forvrengt virkelighetsbilde er neppe tilfellet heller, det finnes faktisk omfattende bevismaterialer for en mengde av det majoriteten av befolkning ville avfeid som konspirasjoner. Ordet konspirasjon blir brukt i media for å latterliggjøre. Hvor ofte hører du et medium, eller en politikere gå til et saklig angrep på en konspirasjonsteori? Jeg tror ikke det har skjedd en eneste gang i hele min levetid. Når media omtaler konspirasjonsteorier velger de å ta de mest usannsynlige teoriene, som f.eks at Elvis enda lever, eller at Michael Jackson sendte signaler til globallistene og derfor ble drept. Disse signalene skal visstnok ha blitt fremført gjennom den morsomme dansemåten hans. Det er for å latterliggjøre de seriøse og omfattende konspirasjonsteoriene.

Er det fordi mediene og maktmennesker ikke har mulighet til å motbevise påstandene konspirasjonsteoretikere kommer med? Det virker slik, og som Ghandi sier, først ignorerer de deg, så latterliggjør de deg, så angriper de deg, så vinner du.

Det virker sannsynlig at psykiatrien blir brukt som isolasjon på mennesker som egentlig ikke burde vært isolert. Synnøve Tofø har aldri skadet seg selv, eller noen andre. Hvor kommer frykten for at hun skal skade andre fra? Det er sikkert rikets sikkerhet hun er en trussel for, det er sikkert derfor hun er innesperret. Det er åpenbart ingen mulighet å vite det sikkert. Hvorfor skal du stole på denne artikkelen? Det finnes ikke offentlige overgrep i Norge, vi er tross alt verdens beste land å bo i tenker du. Jeg oppfordrer alle lesere til å gjøre egen research på dette området. Stol ikke på noen, ikke på meg, ikke på staten. Stol på deg selv og still følgende spørsmål: Er du villig til å la hjemlandet ditt fortsette i denne retningen?

Kilder

https://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/politiske-fanger-i-kongeriket-norge/

https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%C3%B8ve-fjellbakk-taft%C3%B8-tvangsinnlagt/

http://www.oevrebotten.com/

http://frittforum.diskusjoner.com/post38711.html?sid=a387f01954ac2cfcdbe2fb4c031c3ec9&mforum=frittforum

Thomas

Jeg er et 18 år gammelt sannhetssøkende menneske. Skeptisk mot det meste, men alltid hyggelig og respektfull. Jeg går VG2 flyfag og skriven bloggen Politisk Ukorrekt på fritiden.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

68 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Hvis Synnøve Fjellbakk Taftø, som er politisk fange, hadde fått gjennomføre sin politikk bl.a. i.f.m. vårt forhold til kriminelle EU, EØS-avtalen, eller hvis vi hadde løsrevet oss fra den private mafiabanken Federal reserve, eller hvis vi hadde krevd pengene tilbake fra svindelen CO2-fondet, eller vi hadde innhentet alle norske statsborgeres skjulte formuer og skattlagt de, hadde vi minimum kunnet fjerne all form for fattigdom i landet med et knips i fingrene

Strange Dark Sinister Pharaonic House with Pharaoh`s Sunhieroglyphe and Pharaoh`s Svastika at 21″

Quote: Some real strange energies were radiating from out of this peculiar building with foreign names on it; the Enemy Within is very real. User 11thhourreprieve did a very great and intelligent discovery, which I hadn`t seen: at 21″ this pharaonic house shows the svastika. I have prooven in one of my films, that the svastika comes from a pyramid.

Russian Pravda Message to Americans: “Do not give up your guns”. False Flag Shootings.

Quote: Apparently the Americans have more friends in Russia than in their own government; article in the Pravda by Stanislav Mishin. All amok shootings were false flag operations with political objectives by the blue octogon army of the pharaonic enemy within.

Octogon orders European Parliament and HR; Homeless Europeans live under the next Bridge

Quote: The Eurpean Parliament, the IRS and the US Government could have done something ages ago against criminal Switzerland and their Templar`s banks, who provoke this worldwide financial crisis; instead of that they do nothing, stall time, make empty promises, smile and lie – Octogon and the Nazi Templars run everything and rule the whole world. And Human Rights is a joke anyway, where the homeless sleep outside in winter right next to it under a bridge.

Hitchhiking to Corsica, birthplace of the gods (arabic); How to survive with little or no money + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1897&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/nyhetsspeilets-artikkel-nr-1000/comment-page-2/#comment-102081

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Surviving as a Whistleblower: Kevin Annett

Quote: From his own experience of facing blacklisting and persecution, Kevin Annett shares thoughts on how to survive as a whistleblower and deal with official lies and cover-up * International Tribunal into Crimes of Church and State, ITCCS, Genocide in Canada, Mr Kevin Annett http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1843&start=1

Frimurerne, barnevernets grûndere http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/human-etisk-forbunds-og-foreningen-skepsis-interesse-for-okkulte-sexovergrep-mot-barn/comment-page-7/#comment-92396 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

trackback
13 år siden

[…] Buon compleanno Babbo 25 Good reasons why psychiatry must be abolished Er psykiatrien elitens våpen? […]

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

En tredjedel av den norske befolkningen vil ha en eller annen psykisk lidelse i løpet av ett år og halvparten vil rammes i løpet av livet. Angst og depresjon er vanligst. Økt dødelighet, sykmeldinger og uførepensjon er noen av de viktigste følgene av psykiske sykdommer.
!!!!!! Betydelig flere enn tidligere får et behandlingstilbud. Forekomsten har ikke økt de siste årene.!!!!!!

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6039&MainArea_5661=6039:0:15,4576:1:0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:70817::1:6043:19:::0:0

Uførepensjonering for psykiske lidelser har økt, skjer ved yngre alder og forårsaker flere tapte arbeidsår enn noen andre diagnosegrupper. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet, som tar for seg utviklingen av uførepensjonering for psykiske lidelser fra 1992 til 2003.
!!!!!Sterkest økning blant de yngre!!!!!

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,2336:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:74212::1:5569:1:::0:0

De vanligste psykiske lidelsene hos barn og unge
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6039&MainArea_5661=6039:0:15,4576:1:0:0:::0:0&MainLeft_6039=5544:84063::1:5590:1:::0:0

Figuren viser antall sengeplasser i offentlig institusjon for psykiatriske pasienter,
som i 1975 var på drøye 16.000 sengeplasser, fram til 2002 da det var 5.439 igjen.
http://www.psykiatriforum.no/PsykiskeLidelser.htm

Ja fler får tilbud sies det fra Folkehelseinstituttet, tilbud om svelging av legemidler da tydligvis, hvis flere får tilbud samt at flere blir uføre, da kan ikke det være en god ting!?

Samt en liten notis om pasient rettigheter.

Tvangsbruken er i strid med lovgivers intensjon.

Sosialarbeidere som i dag har makt til å få tvangsinnlagt mennesker har problemer både med kunnskap og holdninger.

Det er mangelfull kontroll av institusjonene.
Regelverket er uklart og lite oppdatert

Det er urovekkende store geografiske forskjeller i bruken av tvang.
Kvinner er overrepresentert i tvangsstatistikken
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/kritisk-forskningsrapport-ble-usynliggjort-3351870.html

Den siste notisen gjelder ikke bare rusavhengie mennesker.

Antall tvangsinnleggelser har økt med 52 prosent siden 2001.

!!!!Men divisjonsdirektør for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet, Ellinor F. Major, mener tallene viser at systemet fungerer. Hun kaller det kvalitetssikring.!!!!

http://www.forskning.no/artikler/2008/juni/186711

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Psykisk syke kan ha en medisinliste på over ti medikamenter. – Eksperimentering med pasienter, advarer professor.

Mangler kunnskap. Ifølge Refsum utvises det mye dårlig farmakologisk kunnskap.

– Det er ikke prøvd ut hvordan pasienter tåler en miks av ti legemidler. Når pasienter har så lange medisinlister, vil jeg kalle det eksperimentering, sier han.
http://www.vl.no/samfunn/article108889.zrm

Det er kjekt med mennesker som forsøkskaniner, the real ting liksom!?

Otto
Abonnent
14 år siden

Ja, psykiatrien, slik vi ser den utøvd idag, er et våpen. Selv såkalte folkevalgte anvender dette våpenet, også når de truer sine motstandere, de som har valgt dem og betaler deres lønn, 644 – Svar fra Sundhedsminister Bertel Haarder – du er nødt til selv at tage ansvaret!
.
Anmeld de som gjør ulovlige handlinger, stevn dem for retten, straffeforfølg dem, krev erstatning. Falcons’ Thinkbox * Etterretning, skjult sannhet, esoterisme, makt, kriminalitet, frimureri, illusjoner, oa

trackback
14 år siden

[…] ‘Selvstedige tenkende er vurdert som syke av psykiatrien. Now independent thinkers are considered diseased by psychiatry’ http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/er-psykiatrien-elitens-vapen/comment-page-1/#comment-29915 […]

stoofstef
stoofstef
Abonnent
14 år siden
Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Gratulerer Thomas , som en dyktige ny artikkelforfatter her på Nyhetsspeilet som jeg ser engasjerer deg sterkt i kampen mot den eksisterende menneskeundertrykkelsen som foregår i det skjulte og offentlig mot mennesker som har sine klare og verdifulle meninger, intuisjoner, oppfatninger og informasjoner som er verdt å dele med resten av befolkningen.

Desverre er det nok slik Thomas at et stort antall mennesker her landet fortsatt lever med det illusjons-bildet at vi her i landet har et demokrati, der vi har lov til å mene hva man vil, ytre vår motstand over menneskekrenkelser og samtidig protestere mot enhver menneskeundertrykkelse som blir begått.

For virkeligheten er nemlig slik Thomas, at stort antall mennesker her i landet lever med stor innebygd frykt/angstfølelse. På de over fire årene jeg har vært leder for HULK (hjelp for unge i alvorlige livskriser) har jeg selv ført min egen statistikk over hvor mange unge og foreldre (fra forskjellige fylker av landet) som har ringt meg eller som jeg har møtt “face to face,” som har fortalt meg at de lider av angst og jevnlige depresjoner som følger maktapparatets forfølgelses- og kontrollmani. Det er en ganske stor prosent unge og voksne det Thomas, og jeg har regnet ut at en av tre unge og foreldre som tar/har tatt kontakt, har vært utsatt for et eller annet psykisk eller fysisk overgrep (evt. begge deler) fra maktautoriteter der ute. Og et felles kjennetegn fra alle disse, er at INGEN av disse ofre for maktovergrep har hatt mot eller ork nok til å ta kampen opp mot overgrepene og menneskekrenkelsene de har vært utsatt for.

“Hva hjelper det for meg å klage på min lege. psykiater barnevern eller annen instutisjons-autioritet når det allikevel vil bli meg som til syvende og sist vil bli den tapende part Lise,” er ord som etterhvert har blitt som en “kjent gjengangsmelodi” i mine ører!

Selv jeg har vært offer for maktovergrep mer enn en gang! Anonyme telefon-tekstmeldinger der jeg får beskjeder om som at jeg burde passe meg for hva jeg skriver på HULK’s hjemmesider, telefoner og e-mailer med trussler om at stygge rykter skal settes ut om meg, ord som at jeg er mentalt syk som ligger åpent på internet sine sider satt ut av mennesker som føler sin politiske karriære er “truet,” ja, til og med en lege kom engang med indirekte verbale trussler til meg. Min siste advokat Bergen skrev for en tid tilbake et lite oppmuntrende brev til meg der han forklarte at det ikke var noen hensikt å verken anmelde mennesker som driver grove psykiske overgrep da politiet som regel henlegger slike saker og at hvis jeg skulle vinne frem i retten med slike saker, noe jeg sannsynligvis ikke ville kunne gjøre, ville dette koste meg “flesk” i kroner og ører til han som advokat.

I dette landet Thomas, er det slik at det stort sett bare er de godt økonomisk stilte som vinner frem med deres saker, evt. mennesker som har kontakter med autoriteter innen stat og kommune, politikerkrets og frimurerkrets.

Vi andre må ta kampen opp på egenhånd. Men helt på egenhånd trenger vi ikke å kjempe mot all konspirasjon, menneskeforfølgelser og menneskekrenkelser vi daglig er vitne til i dette “demokratiet” til Stoltenberg og hans “trofaste” lakeier på Løvebakken.

Jeg mener jeg har skrevet det tidligere her og gjentar det gjerne.

Det eneste som kan knekke psykiatrien og denne råskapens maktelite, er at hver enkelt av , d.v.s ikke bare enkeltmennesker men også foreninger og bevegelser kommer i sammen til EN STOR FELLESBEVEGELSE mot dette
maktbyråkratiet som har skapt et stort antall mennesker i vårt samfunn om til bli fryktfyldte slaver for medisinindustrien og psykiatriens mange maktovergrep.

Vi vet alle her på NS om et modig og troverdig menneske og kvinne med navn – Synnøve Fjellbakk Taftø pluss en rekke andre modige mennesker vi holder av som blir behandlet grovt urettvist av maktautoriteter der ute, og dette burde være nok til at vi alle og enhver nå samler oss til felles motstand mot GALSSKAPEN vi alle herrens år har vært vitne til.

Og GALSKAPEN er disse autoritetene som fortsatt tror og mener de skal ha full råderett over våre liv, uansett hvor mange liv som går tapt.

Så la oss dermed fjerne oss fra enhver innebygd frykt som faktisk bare er en påtatt frykt vi godt kan være foruten.

Noen ord i natten her jeg sitter og våker over et svært mentalt sykt menneske, et mangeårig offer for medisinindustrien og psykiatrien.

Lise Tollefsen Slembe
HULK
http://www.hulk.no

stoofstef
stoofstef
Abonnent
14 år siden

well i am epileptic and complaining over a nazy nurse who hails Hitler during work and criticized me as a minority with no rights, his boss tried to put me away by saying i was paranoid and saw things. All kidney doctors from Haukeland signed the letter. I went to a shrink, came back with a written note from a PhD that i am not crazy or paranoid and they took me out of the transplant list. But the sad part is that all the negative feeling these professionals carry keeps on liar fat nurses that simply day to day give me hell! you should see my arm – all black and blue and no one in Bergen will listen to me cause after talking to the head to the dialysis section, no one wants to believe me. Whatever he says it is effective. I complaint 100 of times over the bad service or lack of service and abuse some give us patients. I am not suicidal but i guess i understand why many in Norway commit suicide. We Colombians usually do not as Catholics accept that thought. I am a naturalized Norwegian. Came to teach Spanish and English.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

personlig vil jeg tilslutte meg de som antar at aliens og reptiler ikke er en del av det vi frykter mest.Det ER,slik jeg ser det et stort problem for sannheten om The New World Order at slike fantastiske teorier får grobunn.De kan gjerne være sanne for alt jeg vet,men det bryr meg lite,for det er hva en verdensspennende diktaturstat kan utgjøre i fremtidens dagligliv som bekymrer meg.Om diktaturet utøves av eller på vegne av ,det være seg aliens,reptiler,eller simpelthen og høyst sannsynlig jordiske,diktatoriske maktsyke mennesker,er likegyldig!
Når enkelte sauser alt sammen i en stor gryte,og utgir det for sannhet,så er det sannelig ikke rart at flesteparten av de som må vekkes, rygger i skjul for konspirasjonssøkerne.
NWO er ikke en teori lenger,den er her allerede! Det er bare konstitusjonelle spørsmål igjen før størsteparten av verden er underlagt sentralt styre.Det er bare å håpe på at innspurten faller i fisk,som det muligens kan se ut til at den gjør-heldigvis.Grunnen er nok at tilstrekkelig mange faktisk har våknet,og har i den siste tiden murret høylydt.
Jeg forholder til det jeg kan se skjer,og da foretrekker jeg å parkere aliens ol.foreløbig. Jeg skal med glede forholde meg til dem når og om de dukker opp,og vil ikke på noen måte avvise noe som helst,men det er viktig å holde seg til det jordnære om folk skal nåes ut til.
En skal vokte seg vel for å falle i religionsfella ang det å forske på konspirasjoner.mange er religiøse i sin tro,altså ikke viten,på aliens,New Age,Mayteria,og gjerne NWO for den del.Eneste måten å unngå det på er å holde seg til det man med rimelig sikkerhet kan forske seg fram til,og ev sette resten i mente til så lenge.Resultatet blir likevel skremmende nok for de fleste! Problemet består i hovedsak kun av at for få mennesker orker å åpne øynene for det innlysende.Husk at implementeringen av det felles globale styresettet går over lang tid,og det er utrolig hva folk tror er bra for dem om de bare blir vant til det..Jevnfør all EU-tilpassning i Norge,og resten av Europa,samt den stadig større statlige overkontrolleringen i USA.Statlig overstyre i USA er en fremmed fugl der,og vi i Europa synes det virker som om de endelig er på rett kurs,men i virkeligheten skoleres de for neste skritt.Den skoleringen trenger ikke vi i Europa.De europeiske sosialdemokratiene har over tid skolert oss tilstrekkelig til neste skritt i mot overstyre.Vi bare venter på USA,som kanskje trenger noen flere “terroranslag” eller en liten krig først,før de er klare.

twisty
twisty
Abonnent
14 år siden

Simon 7 – Jeg skjønner at du er skeptisk og ikke til å overbevise – konspirasjonsverdenen består faktisk av mange feil, når de lager konspirasjonsfilmer som sier at andre konspirasjonsfilmer er lagd for å villede befolkningen i tillegg, så begynner det å bli vanskelig. Og jeg kan på en måte skjønne at folk blir innlagt hvis de skriker ut at kongen er en reptil/aliens som tilhører en klan som skal overta jorda eller lignende hahaha Hvilke mennesker er det som ikke synes du er gal da? Det er også sagt at NWO jobber for å feilinformere folk, passer da perfekt å gjøre konspirasjonsverdenen til et eventyr! Men man trenger jo ikke avfeie det som at all konspirasjon er usann, eller? Stoffet blir drøyere og drøyere jo mer man setter seg inn i det og det ender alltid opp i uvirkelighetsverdenen med reptiler, sekter, magi, ufo, HAARP osv. osv. Men er det saklig at planeten jorda er den eneste planeten med inteligent liv? Har det aldri vært sekter på jorda? Har ingen utøvd magi? Kan ikke vår teknologi bli bedre? Finnes det ikke maktsyke mennesker? Hvis NWO er virkelig, består den ikke bare av noen få personer, men er veldig stor med omspennende nettverk – er det usaklig at noe informasjon da ville bli lekket ut? Og det forsvinner stadig vekk personer på mystisk vis uten forklaring. Hmmm… Var det ikke kvikksølv i denne svineinfluensavaksinen da? Og så snakker de jo om disse chip’ene som har blitt så små at de kan sprøytes inn i kroppen med vaksine uten å vekke mistanke. Nja – jeg må si at jeg skjønner folk som avblåser hele konspirasjonsverdenen som en syk fleip eller noe. Jeg selv er bare undrende til hvor syk verden faktisk er og ingenting kan overraske meg…

Thunder
Thunder
Abonnent
14 år siden

Vanskelig å finne logikk i slik ondskap. Du svarer igjen med hva jeg ville gjort… Hvis det er så enkelt å kvitte seg mot alle motstandere uten å bli oppdaget og selv bli jaget, må du nesten forklare det selv. Trolig er det bare noen få som vet den fulle sannhet. Dess mer kontroll de mister, dess mer folk må engasjeres. Dette kan fort skape lekasjer som sprer seg hurtig over hele weben. Tror de fleste vil heller dø enn å stå for slik ondskap. Disse gamle gråbeina går ikke rundt og håndterer businessen selv.

Hvis du sjekker historie fra rundt 50-tallet i USA, så kan du lese om uttalige overgrep makthaverne uttøvde ovenfor egen befolkning. Atomprøvesprengninger ble foretatt i all hemmelighet uten at noen ble satt til ansvar. Kyr og sauekadaver lå i hopetall rundt omkring og mennesker hadde store senskader. Legg merke til hendelser som skjer rundt dette for å ta fokus vekk fra overgrepene. Rettsaker ble trenert så lenge at de ble foreldet.
Dette er ikke til å tro egentlig…. Logikk?

Så mye grusomheter og djevelskap har skjedd opp igjennom historien, så det kan ikke skade å ha et kritisk blikk til disse som higer etter makt ihvertfall.

Their faith and trust in their government would not allow them to even consider the possibility that the government would ever endanger their health.” However, their experiences during and since the 1950s have convinced them of just the opposite–there was no safety for either people or livestock from atmospheric nuclear testing and the AEC knew it.

http://historytogo.utah.gov/utah_chapters/utah_today/nucleartestingandthedownwinders.html

Så også en dokumentar på tv på80-tallet tror jeg…

simon7
simon7
Anonym
Svar til  Thunder
14 år siden

Du sier at det er vanskelig å kvitte seg med all motstand og at hvis jeg tror noe annet må jeg forklare meg, men det at en elite overvåker hele verdens befolkning og styrer verden fra skyggene er en fullstendig troverdig og sannsynlig situasjon. Logikken er slående. Jeg applauderer deg.

Det var trist med den atombomben, det var en prøvesprengning. USA var i kald krig med Soviet og atombomber var under 10 år gammelt og teknologien var ny. Senskader kunne de kun ha teorier om. Landet var som sagt i kald krig og Soviet og USA ville begge føre sin ideologi over på Europa. I en slik spent tid måtte landet opprettholde sitt rykte for ikke å tape propagandakampen.

Dette argumentet var utrolig tynt. NWO er det du som legger til, det er ingenting som tyder på at det er en supermakt som styrer verden.

Å si at alle dagens kriger og internasjonale problemer kun er et skuespill for å lure massene er vanvittig.

Det at de i eliten i tillegg er ren ondskap det gidder jeg ikke sette noe saklig argument til. Vi blir altså styr av the evil emire i starwars.

SE PÅ DE ANDRE TINGENE JEG SA MED VAKSINEN og svar.

kjell108
Abonnent
Svar til  simon7
14 år siden

Jeg, jeg trodde også at Sovjet ville erobre verden. Idag vet jeg bedre,det var USA som hadde de ambisjonene. Hvis vi bruker Vietnam som eksempel, her kan du finne mange argumenter for domino-teorien. Hva jeg fant ut var ar det var noe annet, og første bevis er Indonesia. Husker du hva som skjedde der i 1965, omtrent på samme tid som Vietnamkrigen. Det var ingen russere eller kinesere der, ingen militær opprustning, bare et fredelig kommunistisk demokrati. Så hva kriget de om i Indonesia?

Otto
Abonnent
Svar til  kjell108
14 år siden

Sovjet?, Anna Louise Strong & co hadde oppdrag der, og det resulterte blant annet i massemord i Ukraina, ikke for at Sovjet som sådan skulle erobre noe, men for å utnytte folket både i Sovjet og Ukraina, The Soviet Story w/subs

simon7
simon7
Anonym
14 år siden

Tunder: Hvis du skulle ta over verden, men det var livsviktig for planen at den ble holdt hemmelig ville ikke du gjort alt du kunne for å stoppe lekasjer og rykter som kunne sette deg i fare ? Hvis du da i tilleg hadde nesten ubegrenset ressurser og midler til å stoppe den lekasjen så ville ikke det vært et stort problem for deg heller ville det ? Du ville hatt en enorm overvåkning på all medie og stoppet de som kunne ha satt deg i fare umiddelbart, før det spredte seg rundt til hele verden. Virker ikke det ekstremt logisk ?

Toby: Ser på måten du skriver at du med sikkerhet vet at NWO eksisterer i den forstand at det er en ond elite som skal ta over verden. Det eneste som gjenstår er et bevis og det kan du sikkert frembringe så da venter vi i spenning.

WilhelmG: Menneskehjernen er laget tlik at den alltid prøver og finne sammenhenger og møster i det den registrerer uavhengig om det faktisk er der. Derfor kan en f.eks se skyer som er formet som gjenstander og dyr. Hva skyen ser ut som er fulstendig subjektivt og kan se ut som noe helt annet for noen andre. En lignende hendelse forekommer når du “leser skriften på veggen ” Du finne forskjellige hendelser og symboler og lager deg et subjektivt mønster av det du opfatter.

Når det gjelder sensur av internett så kansje det er med tanke på alt som florerer der ute. Filmer av folk som lemlester seg selv, nettsider av propagandasider fra terrorister. Sider som forteller om hvordan en effektivt kan drepe et annet menneske, hvordan lage bomber osv. Generelt ting som er skadlig for enkeltpersoner og samfunnet. Eller er det naivt av meg å kunne tro at noe så enkelt er grunnen ?

Armin: Jeg sa HVIS du var inne på noe med artikkelen. Siden jeg bruker ordet “hvis” blir det en hypotese. Hadde jeg sagt “du ER inne på noe med denne artikkelen” så hadde jeg vært enig i at vi har et sykt samfunn og denne debatten hadde i grunn aldri eksistert.

Rom: Å bruke et argument som “du er off topic” i denne diskusjon vil være litt det samme som å kunn svare “fordi” på et spørsmål. Spørsmålene jeg stilte var aktuell i forhold til artikkelen og sentrale i forhold til det nyhetsspeilet dreier seg om. Grunnen til at debatten ikke følger en rett linje er fordi spørsmålene i seg selv ikke har blitt svart noe særlig direkte. Jeg ser jeg har latt det være for mye rom for tolkning i spørsmål en.

Spørsmål 1: En hemmelig supermakt har nesten tatt over hele verden. De kontrollerer (i følge dere her på nyhetsspeilet) hele verdensøkonomien, media og nesten hele verdens befolkning (med unntak av diverse konspirasjonsteoretikere). De kan hjernevaske mennesker, de kan vite hvor du er hele tiden og de har faktisk så avansert teknologi at dei kan skape jordskjelv og kontrollere været. Det spekuleres også i om de har kontakt med utenomhordisk intelligent liv. Her er det uten tvil en helt overlegen elite vi snakker om.
Det eneste som kan skape problemer for denne eliten er hvis folkemassene får vite hva de planlegger og reiser seg mot dem.
Hvem her tror de ikke hadde klart å holde planene sine unna folkemassen ?

Dere tar feil hele tiden. Svineinfluensavaksinen som dere måtte stoppe med alle middler for det kom til å bli massemord ? Det viste seg å være feil. Hva skjer ? Dere later som det aldri har skjedd.
Mange her inne er fanatiske i sin tro på NWO og det går ikke ann å snakke fornuft til fanatiske mennesker. Det er ingen tvil om at det er mye korrupsjon og kriminalitet som foregår i verden og jeg er helt sikker på at det er mye som blir hemmeligholdt for folkemassen (statshemmeligheter / eller hemmeligheter innen for en bedrift) Dette er sepparate ting som dere knytter sammen og hva får vi ? NWO og magi. Alt i alt moderne overtor.

kjell108
Abonnent
Svar til  simon7
14 år siden

simon7: “En hemmelig supermakt har nesten tatt over hele verden. ”

Jeg er ikke er ikke det minst skuffet over deg, jeg er skuffet over mangelen på et skikkelig forum her (Skepsis.no har et skikkelig forum, NS er bare blogware) som fører til at det er umulig å gå i dybden om noe som helst, fordi fokus blir hele tiden endret.

Min egen bakgrunn er at jeg hadde masse jordnærhet. Det var noe som ikke passet inn i hva mainstream media fortalte. Jeg leste meg opp på de emnene de gangene jeg hadde tilgang til skikkelig biblioteker. Nå flommer nettet over av konspirasjonsteorier- Nyhetsspeilet er mye som New Age. Det er begynnelsen på en vekkelse. Ikke spesielt troverdig for vanlige folk, men det er en vekkelse,

Jeg tar utfordringen. Bare oppgi et faktum som du mener er for fantastisk til å være sant og jeg skal finne dokumentasjon på at det vesentlige på NS er nærmere virkeligheten enn mainstream (mange på NS tar også feil). Bare så synd at man ikke kan gå i dybden her

Otto
Abonnent
Svar til  kjell108
14 år siden
Toby
Toby
Abonnent
14 år siden

Men hvor ble det av linken til artikkelen? Den er jo borte fra forsiden.

Toby
Toby
Abonnent
Svar til  Toby
14 år siden

Vel, den var bare litt bortgjemt…

Aqwarrior
Aqwarrior
Abonnent
14 år siden

Fantastisk bra artikkel Thomas! Veldig godt skrevet og med et meget viktig innhold. Stå på videre,men pass deg så du ikke blir tvangsinnlagt :)

Ene
Ene
Abonnent
14 år siden

Mikrokosmos er lik makrokosmos….
Det er veldig viktig at alle som bryr seg om det er klar over det….

Love

Ene

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
14 år siden

Siste nytt fra CCHR Int — psykiatrisk medisinering av barn med Ritalin og psykofarmaka:

Please take a moment to watch our latest video – its only 2 minutes long but contains many facts
about the psychiatric drugging of children, and also directs people/parents where
to go to get the FACTS about psychiatric drugs – our new, one of a kind, psychiatric drug database.
– CCHR International

Click here to visit our Psychiatric Drug Database/Search Engine: http://www.cchrint.org/psychdrugdangers/

simon7
simon7
Anonym
14 år siden

Her er veldig mange logiske brister på nyhetsspeilet. Jeg vil si at 90 % av det som blir sagt her er fri fantasi. Her er en del ting jeg vil ha svar på.

1. Hvis du faktisk hadde vært inne på noe med denne artikkelen ville du ha utgjort en trussel mot mennesker med ekstrem makt. Mennesker med så mye makt ville ikke vært dumme eller arrogante idioter, de hadde kvittet seg med deg umiddelbart og uten feil. Så hvis alle disse artiklene på Nyhesspeilet var inne på noe ville siden og alle som var engasjert forsvunnet for godt helt uten spor eller medie oppslag. Dette hadde ikke vært det minste problem for en så stor makt.
Spørsmålet blir derfor: hvordan har det seg at hele nyhetsspeilet og dere engasjerte er her ?

2 Mannen til Synnøve fikk henne tvangsinnlagt. Hvem kjenner Synnøve og vet mest om hennes situasjon ? Ser også at hennes tidligere stilling og utdannelse brukes som argument. Psykiske lidelser kan ramme hvem som helst, en trenger ikke være idiot for å trenge psykriatrisk hjelp.

3. Når det gjelder konspirasjonsteorier så er nesten alt tull. J.F. Cannady var utsatt for en konsirasjon, dette har den amrekanske regjeringen sagt seg enig i i ettertid, hvem som sto bak er ikke avslørt og kan kunn spekuleres i. 11 september er litt suspekt siden den offentlige raporten som ble utgitt har veldig mange bevislige feil. Dette er 2 ting som kan være sansynlig. 2012 kan en bare legge fra seg med en gang, Illuminati er rent oppspinn. Noen som husker Y2K og hvordan konspirasjonsteoretikere gikk helt fra sans og samling ? Hva tror dere de tenkte når mileniumsskifte kom og det skjedde ingenting? Jeg ville følt meg som den største idioten i verden.

Når en holder på med slike tanker hele tiden vil det lett kunne føre til forfølgelsesvanvidd og paranoia. Vær realistisk og bruk litt logikk.

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  simon7
14 år siden

J.F. Kennedy heter mannen ikke J.F. Cannady

Når du skriver at 90% av det som er på Nyhetsspeilet er tull, så tyder det på at du enda har en del overraskelser i vente.

At Taftø ble tvangsinnlagt som følge mannen, så vil jeg personlig si at hun er gal å leve sammen med en mann som vil tvangsinnlegge henne. Kanskje hun er fortsatt gift med mannen fordi hun føler seg tvunget til det – ikkke vet jeg.

Du er herved invitert til å gå dypere ned i kaninhullet min venn. Der vil du finne et samfunnsstruktur du ikke visste eksisterte. Jeg kan også anbefale å lese “Skjult Agenda” på mine websider – gratis nedlastet pdf bok. Da kan du komme tilbake med konkrete anvisninger om hva som er løgn og hva som er oppspinn.

simon7
simon7
Anonym
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Jeg beklager stavefeilen.

Men jeg vil gjerne høre hva du tenker om spørsmål 1.

Toby
Toby
Abonnent
Svar til  simon7
14 år siden

Det hjelper å lese noen bøker. De to bøkene som er henvist til i artikkelen vil garantert forandre ditt verdensbilde. Og hvem vet mer om disse tingene enn journalister som har jobbet i systemet og vet hva de snakker om?
Man kan bare ikke føyse unna disse sannhetene. Jeg hater ordet konspirasjonsteori fordi det har den negative klangen som får folks rullegardin til å dette ned automatisk en plass i underbevisstheten.
De to omtalte bøkene:
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1749861
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3610146&rom=MP

simon7
simon7
Anonym
Svar til  simon7
14 år siden

Her spores det fulstendig av. Samfunskritikk og konspirasjonsteorier er to forskjellige ting. Når det jevnlig spekuleres i om vi blir kontrollert av aliens, at verden blir styrt av ren ondskap og dommedag er rund hvert hjørne da går vi bort i fra alt som har med fornuft og logikk.

Ingen av spørsmålene mine er blitt besvart. Er det ingen som ser den enorme logiske glippen i spørsmål en ?

Mesteparten av det jeg leser her inne hører til i fantasy sjangeren.

Toby
Toby
Abonnent
Svar til  simon7
14 år siden

Jeg mener samfunnskritikk og konspirasjonsteorier definitivt hører sammen.
Fordi en samfunnskritikk ofte blir avfeid som en konspirasjonsteori av etterkrigsparadigmets “ofre”.
Man kan ikke “legge inn” tusenvis av samfunnskritikere på asyl. Man tar de som utgjør en reell trussel. Skal man også legge inn hundre tusen bloggere?

simon7
simon7
Anonym
Svar til  simon7
14 år siden

Du vil altså ikke ha en skillelinje mellom kritikken av delelinje avtalen mellom norge og russland og teorier som 2012, aliens, en ond elite som muligens består av reptiler forkledd som mennesker?

Jeg spørr deg personlig Toby. Hva tenker du om NWO? Er det en reell trussel mot menneskeheten eller er det mulig at en fjør er blitt til 10 høns?

Hvis vi husker noen måneder tilbake i tid, var ikke svineinfluensavaksinen nesten helt sikkert en gift NWO skulle drepe oss på ? Hva er forklaringen der ?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  simon7
14 år siden

Simon 7
Så hvis alle disse artiklene på Nyhesspeilet var inne på noe ville siden og alle som var engasjert forsvunnet for godt helt uten spor eller medie oppslag. Dette hadde ikke vært det minste problem for en så stor makt.
Spørsmålet blir derfor: hvordan har det seg at hele nyhetsspeilet og dere engasjerte er her ?

Hmmm… Da kan du kanskje forklare hvordan de kan fjerne alle på Nyhetsspeilet uten spor? Hvis du leter litt rundt, så finner du mange saker hvor folk har forsvunnet eller blitt “tatt hånd om”. Det finnes mange sider som Nyhetsspeilet rundt omkring deg. Dess flere det blir, dess vanskeligere blir det å “ta hånd om de”. Helt sikkert ikke etter planen dette nei.

simon7
simon7
Anonym
Svar til  simon7
14 år siden

Hvis NWO kontrollerer alle statsapperater og nesten all medie ville ikke det være vanvittig usansynlig at de ville la slike nyhete lekke ut ? Hvis du tror at de nesten har klart å ta over verden, men ikke klart å stoppe viktig topphemmelig informasjon å lekke til nyhetsspeilet så begynner det å bli vell paradoksalt.

Hvis nyhetsspeilet, eller noe annet medie hadde utgjort en seriøs trussel og kommet over viktig informasjon så ville dette blitt stoppet momentant .

Jeg har sett de fleste av filmene som omhandler dette her og lest nok til å ha god forståelse for hva det dreier seg om. Å jeg syns det er rart at dere ikke
ser de helt åpenbare logiske feilene.

Toby
Toby
Abonnent
Svar til  simon7
14 år siden

simon7, New World Order er en reell trussel mot menneskeheten. Når denne verdensregjeringen er etablert, vil vi få et fascistisk styre. Der er forskjellige meninger om hva det endelige målet er. Noen forfattere hevder at målet er å utrydde mennesker. Der er for mange mennesker på jorda. Jorda greier jo ikke å fø alle i dag, engang. Og det blir bare verre og verre.
Den folkevandringen til Europa som foregår i dag er et ledd i denne planen. Målet er å skape forvirring, usikkerhet, angst og uro. Og ser man på Europa i dag, er vi på god mot målet. Der råder stor forvirring og usikkerhet i Europa i dag.
Land legges øde økonomisk og opptøyer og rasemotsetninger er dagligdags.
Jeg blir slett ikke forbauset den dagen vi får vite at der er borgerkrig i et land i Europa.

i EuropaEuropa.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Du har fortsatt ikke forklart hvordan de skal stoppe internett. Kanskje i Kina, men ellers popper det jo opp sider i fleng hver dag. Det blir vel som å avsløre seg selv, hvis de skal begynne å stenge sider i hopetall.

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
Svar til  Thunder
14 år siden

Det handler kun om å lese skriften på veggen. Internett er økende upopulært blant etablissementet, og det drøftes stadig mer intenst om sensur. Håper og tror dette er en kamp ytringsfriheten vil vinne, men det er nærmest naivt å ikke registrere at dette drøftes i økende grad om man følger litt med.

http://www.infowars.com/dr-cass-sunstein-wants-to-turn-off-the-lights/

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  simon7
14 år siden

Her er veldig mange logiske brister på nyhetsspeilet. Jeg vil si at 90 % av det som blir sagt her er fri fantasi. Her er en del ting jeg vil ha svar på.

1. Hvis du faktisk hadde vært inne på noe med denne artikkelen ville du ha utgjort en trussel mot mennesker med ekstrem makt. Mennesker med så mye makt ville ikke vært dumme eller arrogante idioter, de hadde kvittet seg med deg umiddelbart og uten feil.

Så du innrømmer at dette er et sykt samfunn?

kjell108
Abonnent
Svar til  simon7
14 år siden

simon7
Du representerer det store, store flertallet, og dine problemstillinger er de elementære spørsmålene. Men som du ser, her kunne du ikke lage en egen tråd, så noen egentlig debatt blir det ikke. Hva du har havnet i er kommentarfelt til det innlegget fra Thomas, så strengt tatt kan du bli møtt med at du er off-topic.
La oss si at du ikke hadde noe ønske å poste noe som er off-topic, bare en saklig diskusjon. Sorry, det går ikke, her er ikke noe annet enn kommentarfelt å post i. Dette er ikke slik som usenet, dette er slik som kommentarer på ND.no ti dagens nyheter (som kommentarfeltet til en peronlig blog). Jeg kan i alle fall si om DN.no, eller BBC for den saks skyld, at kommentarene skal øke verdien av produktet deres, så godt som gratis for dem.
Når to eller flere debattanter er fundamentalt uenige da har vi en (livlig) tråd. Vanligvis vil en slik tråd vare uker, til temaet ut utdebattert. Det gjelder å ha de argumentene som ikke kan tilbakevises, og det gjelder å tilbake motsatte argumenter, slik at man kan konkludere. Til sammenligning vil ditt innlegg regnes som besvart allerede og videre diskusjon vil i praksis ikke skje. Du kan håpe på det, men kommentarfeltet fungerer på den måten, innlegget ditt skyves nedover og nedover og faller ut av fokus. Det tar bare 1dag eller 2 så er fokus flyttet til en annen innledning. Logikken er det omvendte av i et forum, hvor de siste meldingene kommer øverst. All debatt her følger det mønsteret, nå problemstillingen er noe annet enn innledningen selv.

Toby
Toby
Abonnent
14 år siden

Jeg synes artikkelen er bra. Den stemmer med mitt “verdensbilde”. Jeg vil spre denne artikkelen videre.
Det nevnes de to bøkene av Ertresvåg i artikkelen. Jeg vil i tillegg nevne den nye boka “Selvmordsparadigmet” av Ole Jørgen Anfindsen.
Denne boka omhandler bl. annet akkurat dette med “politisk korrekt” og hvordan politisk korrekt vil ødelegge samfunnet. En 600 siders bok som alle samfunnskritikere burde ha i bokhylla.
https://secure.kolofon.no/index.aspx?pid=2440&docid=71

« Forrige artikkel

Verdensordenstrateg bekymret for økt politisk oppvåkning

Neste artikkel »

Menneskerettigheter og psykiatri

68
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x