Er psykiatrien elitens våpen?

8.5K visninger
10 minutter lesetid
68

Det er skrevet en del tekster og bøker som beskriver historien fra en helt annen vinkel enn det vanlige historikere gjør og har gjort gjennom tidene. Det påstås at historien har blitt forvrengt for å skape et glansbilde av Norge som nasjon, men er virkelig Norge det beste landet å bo i?

FN har i en årrekke kåret Norge til verdens beste land å bo i, men samtidig blir vi sterkt kritisert av samme organisasjonen for en rekke menneskerettighetsbrudd.

Det som går igjen er offentlig overgrep innen psykiatri, fengsels-industrien, barnevern og asylmottak. Vi er en nasjon som er stolt av menneskerettighetene men likevel vet befolkningen mindre om menneskerettighetene enn en gjennomsnittlig verdensborger. Vi er vaktbikkjen som ikke kontrollerer sin egen hjemmebane. Kritikk av andre land er ofte å høre fra både Siv Jensen og Jens Stoltenberg. Selvkritikk derimot, er noe vi sjeldent hører. Media og politikerne får landet vårt til å fremstå som et av de fremste menneskerettighetsforkjemperne, men stemmer virkelig dette? Er det kunnskapsløshet blant politikere og journalister, eller er det en bevisst handling for å undertrykke meningsmotstandere?

Noen av bøkene som er verdt å lese om dette temaet er «makten bak makten» og «sov mitt lille Norge» av Per-Aslak Ertresvåg. Begge bøkene beskriver forhold du aldri har fått høre i mainstream media. Det er ikke politisk korrekt å komme med slike påstander som forfatter av bøkene gjør.

Forfatteren har jobbet hele livet som journalist og samfunnsviter, men etter at han fikk oppleve psykiatriens vrede og maktmennesker isolerings-politikk valgte han å skrive «SOV, mitt lille Norge» som på ett år har solgt i over 4 tusen eksemplarer.

Psykiatrien og ytringsfriheten

Synnøve Fjellbakk Taftø er en av mange som har opplevd å bli tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus. Hun var en del av EFTA delegasjonen under diskusjonen om EØS avtalen, men etter at hun visste massiv motstand mot avtalen ble hun «hjemkalt» uten god grunn. Hun ble tvangsinnlagt og erklært psykisk syk. Spørsmålet man må stille seg er om dette er falske rykter utplassert av arbeiderpartiets maktapparat, eller om Synnøve virkelig er psykisk syk? Det er uansett viktig å ta til betraktning at psykiatriske institusjoner bryter med menneskerettighetene. Psykiatriloven fra 1999 gir institusjonene lovt til å tvangsbehandle pasienter med elektrosjokk. Symptomene for nettopp denne behandlingen er hukommelsestap og av noen blir denne behandlingen sett på som perfekt for mennesker som vet for mye, eller vet noe som kan skade maktmennesker. Synnøve har blitt tvangsinnlagt fem ganger i løpet av livet sitt. 14 mai 2010 skrev hun er artikkel om EFTA og EØS på Nyhetsspeilet. Det endte med at hun på 16 mai angivelig ble innlagt som følge av artikkelen hun skrev.

Det er blitt godtatt av majoriteten i befolkningen at mennesker som stiller kritiske spørsmål burde tvangsinnlegges. Nevner man temaer som chemtrails, new world order, FN’s agenda 21 osv så bør man straks erklæres sinnssyk. Det er konsensusen blant mange, og er absolutt skremmende. Ønsker vi et samfunn som sperrer inne fritt tenkende mennesker? Våre politikere samt majoriteten av befolkningen skryter av ytringsfriheten som en av våre universelle rettigheter. Alle skal ha rett til å si det de mener uten å bli forfulgt eller innesperret, men eksisterer virkelig denne friheten? Ytrer man noe som ikke er politisk korrekt, eller stiller kritiske spørsmål blir man latterliggjort offentlig. Det har ingenting å si om man ytrer seg om nazismen, agenda 21, nwo eller andre kontroversielle temaer. Konklusjonen er det samme, man blir latterliggjort, sett ned på og deretter erklært sinnssyk.

Ytringsfriheten er egentlig bare en illusjon. Media blir av majoriteten sett på som den fjerde statsmakt, men egentlig er media det samme som statsmakten. Når skrev mainstream media noe kritisk mot regjeringen? Når skrev de siste om en hemmelig rapport, eller om hendelser som politikere helst ønsker å skjule? Sannheten er at uavhengige tiltak som wikileaks og project camelot har produsert flere scoops enn New york Times har gjort siden 70 tallet. Mediene nekter å skrive samfunnskritiske tekster, det som skrives er lite gravende og setter folkegrupper opp mot hverandre. Mediene har selv skapt rasismen i samfunnet, politikerne har hjulpet godt til, men nyhetsapperatet er hovedårsaken. Maktmenneskene, altså de skjulte lederne som omtales i boken «makten bak makten» er eierne av mediene. På grunn av dette skriver aldri media noe kritisk mot foretak som Rockefeller og Bilderberger.

I Oslo diskuteres et forslag om å ulovliggjøre demoer i Frognerparken, og på andre steder hvor det er meningen at folk skal ha fred og ro. Mitt spørsmål er, når forstyrret en politisk demo noe som helst i Norge? Jeg tror ikke en politisk demonstrasjon noen gang har forstyrret, eller skadet noen. Det er altfor liten politisk aktivitet i Norge. Skulle tro politikerne ønsket å bedre dette, men som vanlig snakker de med janus ansikt. Politikerne ønsker ikke demonstrasjoner mot ting som datalagringsdirektivet, postdirektivet eller en eventuell EU søknad. EØS er grunnlovsstridig fordi avtalen legger Norge under fremmed makt, men politikerne bryr seg ikke om det. Politikerne som ønsker EU medlemskap er en del av globalismens maur. Maur som arbeider for elitens sak. Grunnloven er endret mange ganger siden den ble skrevet i 1814.

Grunnlovens dag, 17 mai er egentlig svært dobbeltmoralistisk. Vi som folk feirer en utvannet grunnlov og spiser is mens det angivelig holdes politiske fanger i norsk psykiatri. Det er skremmende naivt av majoriteten av befolkningen, men problemet er at informasjon ikke når ut. Media blokkerer effektiv alternativ informasjon og fokuserer befolkningen på Paris Hilton istedenfor de viktige problemene. Dette er en form for tankekontroll – media er som de fleste vet en av de største påvirkningsfaktorene man gjennom en dag blir utsatt for og når mainstream media, som de fleste tror er sannhetens medium bare publiserer ensidig informasjon får man en befolkning som ønsker å isolere mennesker med ukorrekte meninger, det selv om man i følge Norsk lov har rett til å mene hva man selv ønsker. Uansett om konspirasjonsteorier er sanne, eller oppspinn basert på en smule fakta som er overdrevet til det maksimale så har man lovt å mene, eller tro på akkurat det man selv ønsker. Dette er et stort problem og leder oss mot diktaturets oppstandelse. Vårt demokrati blir truet fra mange kanter, men den aller største trusselen er globallistene som ønsker en sentralisert verden.

Mange av våre politikere er registrert i organisasjonen enverden (www.enverden.no) som aktivt arbeider for en ny verdensorden. I de fleste vestlige land finnes tilsvarende organisasjoner med samme mål som enverden. Den politiske elite i Norge ønsker en verden styrt fra Brussel, det eneste som kan hindre et fremtidig EU medlemskap er en bevissthetsrevolusjon blant majoriteten av befolkningen. Det er skremmende at demokratiet betyr så lite for våre folkevalgte at de uansett om folket sier nei gang på gang prøver å melde oss inn i organisasjoner som tar fra oss selvstendigheten.

Hva er galt med EØS og EU?

Et eventuelt EU medlemskap vil gjøre slik at Norge mister selvstendigheten på mange punkt. Etter at Lisboa traktaten ble vedtatt fikk EU selvbestemmelsesrett på alle punkter som Europa domstolen har opparbeidet seg rettspraksis, det vil i praksis si at alle EU lover overgår nasjonalt lovverk. EU hadde allerede før Lisboa traktaten mye makt, men etter innføringen av traktaten er det mulig å se på unionen som en egen stat. EU har egen President og adelig utenriksminister, begge er udemokratisk valgt.

I Nord Norge sier vi ofte at politikerne i Sør ikke vet hvordan de skal styre fordi de ikke har oversikt over hele landet, men kun prioriterer Oslo området. Det samme vil skje om Norge skulle bli EU medlem. Mange politiske avgjørelser ville blitt tatt av et sentralisert Brussel og det som passer Brussel trenger ikke å passe lille Norge. EU er en gigantisk gryte med byråkrati og det folkevalgte parlamentet har bare rådgivende makt. De virkelige avgjørelsene taes av ansatte, som f.eks Torbjørn Jagland.

Irland stemte nei til Lisboa traktaten men EU brydde seg fint lite om at folket ikke ønsket å utvide EUs makt. Det ble arrangert flere folkeavstemninger og folket av EU sine skattepenger ble brukt til å markedsføre Lisboa traktaten og alle dens «positive» sider. Folket i Irland mottok ensidig informasjon fra politikerne og EU. De ble lurt til å stemme ja. Dette er et tegn på EU nasjonalisme, og unionen nekter å ta et nei for et nei. Dette er det største problemet med EU. Organisasjonen er ikke demokratisk, og fåtallet av individene ansatt i unionen er folkevalgte. Det var dette Synnøve Fjellbakk Taftø og flere andre frihetskjempere har prøvd å bekjempe siden EØS avtalen ble godkjent.

Hva kommer etter et fremtidig EU medlemskap?

http://www.idg.no/multimedia/archive/00025/overv_kning_istock_25417a.jpg
Vi er på vei mot et totalovervåket samfunn

Vi vet allerede at EU ønsker massiv overvåkning av Europa. Project indect er et forskningsprosjekt finansiert av EU som sammen med datalagringsdirektivet kan total overvåke EU borgeren.

Datalagringsdirektivet samler data om deg når du benytter teknologi som datamaskin, telefon osv. Project indect samler all data fra DLD og adferds-overvåker individet gjennom overvåkningskamraer med mikrofoner som plasseres på alle offentlige steder. Overvåkningen skjer rett fra Brussel og dataene som samles inn lagres på sentraliserte servere som alle EU land har tilgang til.

Alle mennesker har rett til et privatliv er menneskerettighetsartikkel 8 og dette er et massiv brudd på denne. Store datamaskiner vil automatisk registrere menneskers atferd og sammenligne med data samlet inn gjennom datalagringsdirektivet. Politiet vil kunne bli tilkalt automatisk, akkurat som på filmen minority report. I slutten av filmen fikk man se svakheten av systemet, det var ikke feilfritt slik som lederne som innførte systemet trodde, og til syvende og sist gikk det ut over borgerne. Det blir mulighet for anklagelser og arrestasjoner basert på politiske forestillinger og ytringer. Individet må vise forsiktighet fordi informasjonen som samles inn kan misbrukes. Hackere kan få tak i informasjonen, eller myndighetene kan videreselge den. Eller enda verre, bruke informasjonen mot deg. Ønsker vi et totalt overvåket samfunn? Politikerne som ønsker dette samfunnet sier at å beskytte barn er hovedårsaken til at denne typen overvåkning er ønskelig, men en hemmelig rapport fra EU viser at kriminaliteten ikke har gått ned som følge av DLD. Politikerne støtter seg altså på totalt usaklige og til tider løgnaktige argumenter for å innføre overvåkning og fjerne individet rett til frihet.

Fredrik Vollan er enda et offer for psykatriens vrede. Han omtaler seg selv som en fri-mann av landet. Nekter å betale skatt og stevnet regjeringen for ulovelig okkupasjon av Afghanistan. Det endte med at påtalemyndigheten fikk fastlegen hans til å tvangsinnlegge mannen på psykiatrisk sykehus. Han var blitt en trussel for rikets sikkerhet og ble derfor isolert.

Det er faktisk alt som skal til i Norge for å bli tvangsinnlagt. En underskrift fra fastlegen er nok, altså er det opp til legen om du er psykisk syk eller ikke.

Tvangsinnleggelser kan enkelt benyttes for å fjerne meningsmotstandere. Det finnes ingen kontrollorgan som beskytter pasientene og det er vanskelig å komme ut av psykiatrien når du først er kommet inn.

I Norge tvangsinnlegges det mellom 7 – 11 tusen mennesker i året. Sammenlignet med nabolandene våre er dette ekstremt mye. I Sverige tvangsinnlegges det 1 – 3 tusen mennesker, Danmark har tilsvarende tall. Politiet har myndighet til å hente deg fra boligen din å kjøre deg til fastlegen for å anskaffe en underskrift som er nok til å legge et individ under en leges autoritet. Det er skremmende hvor enkelt friheten kan bli tatt fra et individ i landet som omtales som verdens beste land å leve i. FN har nok ikke uten grunn kritisert Norge for menneskerettighetsbrudd de siste årene?

EØS avtalen og EU medlemskap er begge grunnlovsstridig og bryter med grunnlovens paragraf $1 «Norge er et fridt og udeleligt rige». Det er denne paragrafen makteliten ønsker å kvitte seg med for å kunne melde Norge inn i EU uten å bryte loven, men sannheten er at det forsatt er et brudd på grunnloven, uansett om den endres for å tilpasse loven til dagens situasjon. Husk at det var en grunn til at grunnloven ble skrevet, nettopp for å hindre at Norge i fremtiden skulle komme under fremmed makt. Det er dette våre politikere ønsker å fjerne, de ønsker et Norge uten selvstendighet, et totalovervåket diktatorisk samfunn.

EU vil gjøre slik at Norge mister selvstendigheten og mulighet landet har til å føre sin egen selvstendige politikk.

Det var politikernes ønske om å fjerne grunnlovens første paragraf og kraftig redusere Norges selvstendighet Synnøve reagerte på. Hun gikk ut i media med krass kritikk av eliten. Det var altså alt som skulle til for at Synnøve skulle miste sin frihet som enkeltindivid. Alt hun gjorde galt var å benytte seg av den ytringsfriheten som vi omtaler som en av våre universelle rettigheter. Det er åpenbart for meg at man må være forsiktig med hva man uttaler seg om i offentligheten. Det er kanskje vanskelig å forestille seg at slikt som dette foregår i Norge, men det er bare fordi mediene aldri tar tak i problemet. Dermed har flertallet av befolkningen ingen anelse om at slike ting foregår og på den måten kan overgrepene fortsette og fortsette.

For å få et bedre innblikk, hør 17 mai talen Norgespartiet fremførte på nettstedet deres. Denne talen ville aldri 17 mai komiteen godkjent.

Jeg tror ikke konspirasjonsteoretikere har et oppmerksomhetsproblem, som mediene og «bedrevitere» ønsker å påstå. Forvrengt virkelighetsbilde er neppe tilfellet heller, det finnes faktisk omfattende bevismaterialer for en mengde av det majoriteten av befolkning ville avfeid som konspirasjoner. Ordet konspirasjon blir brukt i media for å latterliggjøre. Hvor ofte hører du et medium, eller en politikere gå til et saklig angrep på en konspirasjonsteori? Jeg tror ikke det har skjedd en eneste gang i hele min levetid. Når media omtaler konspirasjonsteorier velger de å ta de mest usannsynlige teoriene, som f.eks at Elvis enda lever, eller at Michael Jackson sendte signaler til globallistene og derfor ble drept. Disse signalene skal visstnok ha blitt fremført gjennom den morsomme dansemåten hans. Det er for å latterliggjøre de seriøse og omfattende konspirasjonsteoriene.

Er det fordi mediene og maktmennesker ikke har mulighet til å motbevise påstandene konspirasjonsteoretikere kommer med? Det virker slik, og som Ghandi sier, først ignorerer de deg, så latterliggjør de deg, så angriper de deg, så vinner du.

Det virker sannsynlig at psykiatrien blir brukt som isolasjon på mennesker som egentlig ikke burde vært isolert. Synnøve Tofø har aldri skadet seg selv, eller noen andre. Hvor kommer frykten for at hun skal skade andre fra? Det er sikkert rikets sikkerhet hun er en trussel for, det er sikkert derfor hun er innesperret. Det er åpenbart ingen mulighet å vite det sikkert. Hvorfor skal du stole på denne artikkelen? Det finnes ikke offentlige overgrep i Norge, vi er tross alt verdens beste land å bo i tenker du. Jeg oppfordrer alle lesere til å gjøre egen research på dette området. Stol ikke på noen, ikke på meg, ikke på staten. Stol på deg selv og still følgende spørsmål: Er du villig til å la hjemlandet ditt fortsette i denne retningen?

Kilder

https://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/politiske-fanger-i-kongeriket-norge/

https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%C3%B8ve-fjellbakk-taft%C3%B8-tvangsinnlagt/

http://www.oevrebotten.com/

http://frittforum.diskusjoner.com/post38711.html?sid=a387f01954ac2cfcdbe2fb4c031c3ec9&mforum=frittforum

Thomas

Jeg er et 18 år gammelt sannhetssøkende menneske. Skeptisk mot det meste, men alltid hyggelig og respektfull. Jeg går VG2 flyfag og skriven bloggen Politisk Ukorrekt på fritiden.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

68 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
UbesvarteSp
UbesvarteSp
Abonnent
13 år siden

Hei Thomas.

Flott at vi har en ung mann med vett i huet. Lykke til.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Thomas
13 år siden

Det er noe av det beste jeg har lest på Nyhetsspeilet på lenge! Du finner fler svar ved å stille gode spørsmål, den som gidder og søke – vil finne! Håper vi ser mer fra deg, takk for innsatsen og denne gode infopresentasjonen.

Synnøve var ingen fare for resten av samfunnet , hun var ingen gal øksemorder, men hun var klar og våken i noen korrupsjonsforhandlinger som gikk bak ryggen på folket. De sperrer henne fra omverden og isolerer henne fra telefonsamtaler med taushetsplikt som unnskyldning. På denne måten kan de si de skjermer pasienten fra omverden fordi hun selv vil det, men det bør kun gjelde frivillige pasienter. De som er ført inn med tvang er under offentlig myndighet, derfor syns jeg alle i offentligheten skal få lov til fri innsyn i en tvangsinnlagts mappe. Hun er en pasient, men hva er definisjonen på pasient, hva er konseptet pasient?

En som bruker en tjeneste. En kunde av et produkt. Kan du selges uten at du er med på det? Jeg trodde prostitusjon var ulovlig og man kan få 19.000kr i bot så hvorfor lar du staten fucke med deg? En pasient er en som er med på noe frivillig, du kan ikke tvinge meg inn i butikken din, jeg skal ikke kjøpe tankene dine, eller meningene dine, for de betyr null for meg.

Synnøve var glad som en fisk ute av vann, mine fisker hoppet alltid ut av akvariumet mitt, hadde sånne små guppyer, og i kanten av glass-lokket, var det små hull de alltid hoppet ut av og landet på teppe. Jeg måtte ofte redde dem, og de overlevde, og hoppet ut igjen noen uker senere. Synnøve er en av mine guppyer, ingen liker å leve i et akvarium.

Hvorfor skal hun melde seg inn etter noe sånt som det her? Det var all lykke i verden for henne, det siste slaget , etter 16 år etter første tvangsinnleggelse, har hun overlevd psykofarma og tunge bevissthetsendrende piller, og her var hun med en artikkelserie som sin siste Touchdown. Hun fortalte meg at hun hadde mye mer og komme med og var svært ivrig for å hjelpe oss bli kvitt denne grusome politiker-morderklassen. Og her sitter vi å skal ha dokumentasjon på hver minste anklagelse, vi tviler på hennes mentale tilstand og lurer på om hun kansje var syk for tankene hun har valgt. Da er 30.000 her inne også syke, for vi deler tankene hennes og støtter henne. Enkelte ser ut til å ønske å glemme Synnøve, det er nok enklest det, for de som graver i hennes grav kan fort havne der selv.

At Synnøve Fjellbak har blitt innlagt av sin mann er ingen unnskyldning til å ikke reagere. Er det slik at du kan tvangsinnlegge kona di for hver minste spøk? “Nei Synnøve, jeg syns ikke det er gøy at du skriver på nyhetsspeilet: “Med den jesuitterparagrafen som er kommet inn i lovverket om voldtekt, kan de faktisk straffe meg for voldtekt dersom overvåkningssystemet registrerer at jeg suger min ektemann mens han sover. Tro det, den som vil.”(Synnøve skrev i naturretten) derfor ringer jeg å ber dem komme og hente deg? Gjelder ikke ytrringsriheten i et ekteskap? Denne loven bør avverges uansett hvordan du ser på det er det en naziparagraf, en lege kan skrive en begjering om tvanginnleggelse, på oppdrag av hvem som helst andre enn deg, uten å kjenne vedkommende rive en person ut av sitt nattøy fem på morningen. Til og med kriminelle får ikke så dårlig behandling som mistenkte “galinger”..!!!! De tøffeste av dem på brev og besøksforbud sitter på isolasjon med en advokat innen 24 timer. Her er du uten rettigheter i 14 dager!!? Kan jeg også skrive en diagnose på vegne av hele samfunnet? At Stoltenberg som sjef for denne naziparagrafen er med på uaksomdrap av over 10.000 tvangsinnlagte mennesker i Norge hvert eneste år? En psykopatisk massemorder som er med i okkupasjonen av flere land nå. Det norske rykte i et internasjonalt miljø er kjent som KORRUPSJON, rødfargen symboliserer blodet til den tredje verden, de dypper flagget vårt i Olje for statoils landplyndring i Canada, og i Sri lanka roper dem banneord til Norway, no way! Vi er i krig sier Stoltenberg på 17mai! Han feirer grunnloven vår med å tilbringe tid med okkupasjonsmakten, vi har et oljefond som baserer sin kommende økonomi på uetisk investeringer i coltan-slaver i Kongo, Irak tømmer statoil landet for olje, i Afghanistan skyter vi sivile med 50calibern, i Canada er vi uønsket, i Tanzmania hogger vi regnskog, og Freia(kraft-foods) selger all sjokoladei Norge produsert av kakao-barnearbeidere for under en krone om dagen, norske utbyggere bruker østblokk slaver for 23kr i timen i Norge for petter stordalens hotell i sentrum…Er det jeg som er gal, eller er verden et stort sinnsyke galehus? Nei, legg ned psykratrien og bruk heller pengene på å overvåke Stortinget!

Også er det vi de kaller gale, de som ser en løsning for verden, den uten vold og unødvendig pengebruk på forsvaret som tar snart halve skattepengene våres for utenlandsoperasjoner og innkjøp av nye bomberfly som betyr vi har gått fra forsvar til angrep. Norsk våpenindustri veier tyngre enn nobelkomitenns fredspris, vi lever med et demokrati der ifølge Herman Berge, Synnøve, Per-aslak , og en rekke andre mener det norske demokratiet er underlagt utenlandsoperasjoner for private tenketanker og maktinstitusjoner, og denne illusjonen av et flertallsparti er bare et stille bedrag i mellom alle partier om å skjule den sanne politikken i Norge, som er på lag med USA og ISRAEL, 2 kjente terrorstater i verdenshistorien..

Sånn jeg ser det, er mannen til Synnøve utrolig redd for hans egen framtid og Synnøves større familie som kan være truet. De første gangene hun ble innlagt var hun i toppjobber i utlandet som en fremtragende jurist, Per-aslak Ertresvåg var 50år i verdenspresse og startet avis i Norge med en oxfordutdannelse og den høyeste kredibilitet – ble han latterligjort og forsøkt strålt til døde med hygieniske drapsvåpen som skjuler spor, for at han som synnøve tjenestegjorde for de gode verdiene hun skimter med hennes siste etappe på andpustenhet. Hvor mange ganger har de forsøkt å gjøre henne til en zombie med tvangsmedesinering siden 94.. Hun kjempet for det gode i et rom full av hyener. Et lite lys i et mørkt rom, klarte å jage vekk mørket, men de kan ikke få mørket til å jage bort et lys. Hun gir seg ikke, derfor har var denne artikkel-serien hennes et siste forsøk på å fremme direkte demokrati, akkurrat som micheal jackson kom hun på speilet og sa “THIS IS IT” og de drepte henne….

Synnøve har sikkert en større familie som er truet enn bare hennes mann…

Jeg er enig med Maarit her på speilet, vi trenger en redningsaksjon.

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  UbesvarteSp
13 år siden

Finnes det flere slike unge mennesker i Norge med like mye vett i skolten som deg Thomas, så tror jeg faktisk neste generasjon har en sjanse her til lands:)

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  UbesvarteSp
13 år siden

Les denne artikkelen som heter PSYKIATRI – EN DØDSINDUSTRI.

PSYKIATRI – EN DØDSINDUSTRI

Lars Rønbeck

J.Johansen
Forfatter
13 år siden

Kjempebra artikkel.

Det skjer ofte slik at Rikets Sikkerhet blir synonymt med enkelte politikeres gode navn og rykte. Det er selvfølgelig en kortslutning, men at det er en fordel for de politikere som har behov for å pynte på sitt navn og rykte.

I virkeligheten er ofte de som er mest opptatt av navn og rykte,- den største trussel mot rikets sikkerhet.

Når vi idag ser at politikere må beskyttes av politi og militæret, mot rasende menneskemasser som protesterer rundt omkrng i verden, så viser det bildet hvor langt disse sprellemenn og -kvinner har kommet bort fra dem som de er tillitsvalgt for…………..Hvem tjener de, så lenge det ikke lenger er dem som har valgt dem?

De skulle jo i utgangspunktet aldri ha vært noe trygggere, enn blant sine egne, blant de som de har mandat til å styre fra, – folket de er representanter for. Istedenfor beleirer de seg i sine stål og stein palasser, med vakthold og våpen. Og må stenge inne de som kritiserer dem. Hva gikk galt?

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Du skriver: «…beleirer de seg i sine palasser, med vakthold og våpen. Hva gikk galt?»
Det er ikke noe nytt, slik var det hele veien i årtusener.
Syke galninger (gjerne kalt for «elite») utnevner til «folkevalgte» håndplukkete dokker med korrupt hore-mentalitet for å beskytte seg selv mot sauer de kuer.

Film http://video.google.com/videoplay?docid=2730957205665644059&hl=ru#docid=-4515928805842571538
forteller hvordan illuminati Z.Brzhezinsky dro Sovjet inn i Afghanistan-krigen ved hjelp av provokasjoner og desinformasjon.
THEYs erklarte krig mot alt det hellige, slik at de rettskafne folk blir betraktet som latterlige idioter. Massemedier nedbryter samfunnet ved hjelp av billig underholdning, musikkindustrien, som tar sikte, ifølge tidligere illuminati John Todd, på å skape biomasse som utfører sine oppgaver, biomasse som har glemt hvordan tenke selvstendig, slaver av underholdning og sanselige nytelser, som av begjær på brød og sirkus er klar til å chipisere seg. Antikrist er globalisering.
Antikrist er United Stupids regime.

J.Johansen
Forfatter
13 år siden

Modern psychiatry wants to label independent thinking as a «disease» requiring chemical treatment:
http://www.naturalnews.com/028803_psychiatry_disease.html

Now independent thinkers are considered diseased by psychiatry
Monday, May 17, 2010 by: Ethan A. Huff, staff writer

(NaturalNews) Psychiatrists have been working on the fourth revision of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) and, in it, they hope to add a whole slew of new psychiatric disorders. Unfortunately, many of these disorders are merely differences in personality and behavior among people.

The new edition may include «disorders» like «oppositional defiant disorder», which includes people who have a pattern of «negativistic, defiant, disobedient and hostile behavior toward authority figures.» Some of the «symptoms» of this disorder including losing one’s temper, annoying people and being «touchy».

Other «disorders» being considered include personality flaws like antisocial behavior, arrogance, cynicism or narcissism. There are even categories for people who binge eat and children who have temper tantrums.

Children are already over-diagnosed for allegedly being bipolar or having attention-deficit disorder (ADD), which results in their being prescribed dangerous antipsychotic drugs. To categorize even more childhood behaviors as psychiatric disorders will only further increase the number of children who will be needlessly prescribed antipsychotic drugs.

Each new revision of DSM has included controversial new additions, and this newest version is no exception. In fact, the manual has increased considerably in size over the years. What is most disturbing about the current proposed revisions is the blatantly brave, new way in which so-called medical professionals are viewing individual characteristics.

Children who exhibit unique eccentricities in accordance with their unique personalities, in general, would be categorized as having a mental illness. If this criteria had been used in past centuries to diagnose illness, there may have never been people like Mozart or Einstein who ventured outside the norm and came up with new or unique ideas.

A Washington Post article captured the essence of this concept perfectly in the following quote:

«If seven-year-old Mozart tried composing his concertos today, he might be diagnosed with attention-deficit hyperactivity disorder and medicated into barren normality.»

The perception that character differences are somehow a psychic illnesses not only absolves individuals of personal responsibility, but it takes away their unique personhood. It reduces people into subjects that cannot think for themselves, but rather have to be controlled through drugs.

Which brings us to perhaps the biggest thrust behind the DSM revisions: the drug companies. Pharmaceutical companies stand to gain a lot for having virtually every person categorized as mentally ill and in need of drugs.

A more accurate approach to the situation is to assess the psychiatrists and drug lords who are contriving such nonsense as being the true possessors of mental illness. Perhaps these people are the ones that need to be institutionalized.

Kilde:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/26/AR2010022603369.html?hpid=opinionsbox1

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Thomas
13 år siden

Det er forsent, vi har allerede penetrert veggen av løgner. Katten er ute av sekken, om de stenger oss ned, bekrefter de ovenfor alle journalistene og redaktørene i dette landet som følger godt med på nyhetsspeilet at noen ønsker noen drept. Sannheten frykter ikke etterforskning, men staten kan gjøre livet ditt vansklig som da de knuste ruta på bilen min der den stod på et øde sted 3 dager etter Thorvald Stoltenberg intervjuet, ingen ting var stjelt.

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Dette har jeg nok ikke fått med meg. Hvordan hendte dette? Kjente du igjen staten med en gang?

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

DSM er diagnosemanualen som USA bruker.
I Norge og Europa brukes ikke denne, men ICD-10.
ICD-10 er noe annerledes i mange tilfeller, og tilføyelser og endringer i DSM vil ikke nødvendigvis bli implementert i ICD-10. Heldigvis…

markussosionom
Abonnent
Svar til  Rainbow
13 år siden

Bare en liten kommentar her innimellom angående DSM…

«The Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders« (DSM) – er en håndbok for leger til å sette diagnoser. Den er laget av American Psychiatric Association, og er i utgangspuktet laget for Amerikanske og Canadiske leger, men blir også benyttet i andre land, deriblant Norge.
Norske psykiatere og psykologer, og også vanlige Norske leger, har som regel begge utgavene av diagnosehåndböker på sine kontorer, DSM og også den andre som blir utgitt av WHO (Verdens Helseorganisasjon) som heter
ICD ( International statistical Classification of Diseases and related health problems)…
Förste utgave av DSM, heter DSM-I og kom i 1952 og inneholdt 106 mentale lidelser. Det er romertall som blir brukt for å nummere de forskjellige utgavene av DSM, slik at den utgaven som gjelder nå, og som ble utgitt i 1994 heter DSM-IV (DSM-4). Den inneholder 297 mentale lidelser….
Neste utgave av DSM er planlagt i 2012, og et panel bestående av 27 medlemmer av «The American Psychiatric Association« har allerede startet arbeidet med å oppdatere den bestående utgaven.
En av de som var med på å lage den förste utgaven av DSM var Ewen Cameron, som var en av MK-Ultra legene og fikk penger av CIA til å drive uetiske eksperiementeringer på mennesker. Resultatet av «symptomene« til de pasientene han eksperimenterte på med implants og «psycic driving«, ble innlemmet i DSM, og sagt på en annen måte kan man si at Cameron produserte de förste diagnosene som var forårsaket av bl.a. elektroniske implants…
Ewen Cameron ble president i den Amerikanske og den Canadiske psychiatric association.
Cameron ble også den andre presidenten av «The World Psychiatric Association«, verdens-organisasjonen for psykiatere, og var en av de fire som stiftet denne organisasjonen… Her er noen lenker til Mk-Ultra legen Ewen Cameron…, og det finnes selvfölgelig veldig mange flere….Han er for Amerika og Canada, hva Dr.Carl-Wilhelm Sem-Jakobsen har värt for Norge…

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Donald_Ewen_Cameron

http://www.illuminati-news.com/ewen-cameron.htm

http://www.oneworldscam.com/mind_control_ewen_cameron.htm

http://www.whale.to/b/cameron5.html

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Hvis en mener andre ting enn det politisk korrekte, må en gi uttrykk for ,meningene sine, men en må være forsiktig med hvem en sier sin mening til.

Fastlegeordningen ble innført for å kunne overvåke og kontrollere befolkningen bedre, ikke for å gi bedre helsehjelp.

Til fastlegen og andre hjelpere i systemet bør en bare gi uttrykk for de mest alminnelige og trivielle synspunkter.

En bør også unngå sosial omgang med fastlegen og andre offisielle såkalte hjelpere, untatt på det aller mest trivielle og forretningsmessige plan.

Ikke gi dem hanker de kan ta tak i.

Ene
Ene
Abonnent
13 år siden

Suveren artikkel!
Takk for det :)
Det understøtter min teori om at vi utvikler oss videre…
Neste generasjon skal alltid være klokere…
hvis ikke bærer det feil vei.

Stå på!

Ene
Ene
Abonnent
Svar til  Thomas
13 år siden

Her kunne vi gått inn på en lang filosofisk diskusjon som jeg ikke begir meg ut på nett.

Legger til at jeg tror du en en voksen sjel i en ung kropp,
og det syns jeg er topp.

Flott og reflektert artikkel :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Bra Thomas! Min 10-ende klassing bror vil også begynne på flyfaget senere, og håper at han blir like mye opplyst som du er…. :)
Angående Nigel Farage, er han min favoritt anti-nwo politiker (1 av flere tusen sau-politikere) som ble forsøkt myrdet under valgkampen i Storbritannia på våren:

Husk at PST har sammen med illuminati, erklært krigen mot anti-globalistene, og stempler alle store motstandere som psykopatere. Dermed er det opptil hver og enkelte av oss å gjøre opprør mot dette fascistregimet, og vise hvem de «virkelige» psykopatene er.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

PST eller det som tilsvarte PST har en lang historie i ulovlig poitisk overvåkning. Det skule opphøre etter Lund-kommisjonen, men gjorde selvfølgelig ikke det.
Det er ikke PST som skuffer meg, de oppfører seg som de har gjort etter krigen, det er NS som skuffer når de lager arkiv med epostadresser som PST kan kopiere med letthet. Derfra er veien til navn og adresse entydig, eller PST finner også navn og adresse i arkivet til NS. Alle skribenter her går formodentlig rett inn i PST sitt arkiv, med artikkel som dokumentasjon, slik at fotarbeid er unødvendig.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  kjell108
13 år siden

PST er ute etter terrorister og de som truer rikets sikkerhet Rom.
– ikke deres oppgave og mandat å redde noen politkeres gode navn og rykte, idet rikets sikkerhet og den individuelle politikers gode navn og rykte er to forskjellige saker.
Sitt personlige navn og rykte er det deres egen oppgave å beskytte og verne om. Om de ikke klarer det, faller for noen av de økonomiske og vennskapelige fristelsene i verden, så står der en kø av politkerbroilere å erstatte dem, og riket fortsetter sin skjeve gang…ingen fare for rikets sikkerhet at korrupte politkere skiftes ut, tvert imot.
:)
Nyhetsspeilet er faktisk den beste garanti for rikets sikkerhet…for den som ikke har sett det ennå.

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Du treffer spikeren nokså bra på hodet med denne artiklen. For å gi mer dybde og økt forståelse av situasjonen vil jeg legge til en del.

Først bør en ta seg tid til å se nøye gjennom følgende film. Den gir en meget god bakgrunn for hvordan psykologi, politikk og psykiatri har blitt slik det har blitt.

Del. 1 av 4 (4 timer) BBC Dokumentarfilm om Sigmund Freud, Anne Freud og Henry Bernays – Freuds nevø som skapte PR som begrep.
http://video.google.com/videoplay?docid=9167657690296627941#

En kort oppsummering:
1. Vitenskapen i seg selv er et produkt av en fragmentert tankegang. Den er kun i stand til å arbeide med fysisk materie og påstår – uten å bevise – at hjernen er en «produsent» av vår bevissthet. Det vil si at når hjernen er død, så opphører bevissthet. Forskning på nær døden opplevelser viser at dette er en av mange påstander i vitenskap som er feil. Hjernen er en mottaker av bevissthet fra sinnet – som i seg selv er udødelig.

2. I tråd med vitenskapens fragmenterte premisser, mener Freud å ha oppdaget menneskets ubevisste sinn. Han er påvirket av Darwins Evolusjons teori og knytter det sammen ved å si at det ubevisste er en farlig rest fra vår dyrisk fortid. Det er undertrykket for å beskytte oss fra oss selv og at der er sete for menneskets voldelig tendenser og seksuelle impulser.

3. Denne vitenskapelig påstanden ga alle styringsmakter i hele verden en vitenskapelig mandat til å sørge for å holde kontroll over massene – selv i demokratiske nasjoner. Dette var Sigmund Freud veldig enig i og volden fra første verdenskrigen gjorde han enda mer overbevisst at massene måtte under kontroll for å bevare samfunnets infrastruktur (status quo).

4. Bernays fikk tak i Freuds arbeid og støttet han i USA – Han er mannen som egentlig satte i gang med å forme «Forbruker samfunnet» – som kunne tilfredsstille sine irrasjonelle lyster ved å kjøpe ting som de «Måtte bare ha». Dette var en effektiv måte å holde massene under kontroll da de var opptatt med å etablere og forsvare sine «komfortsoner» og arbeide for å betale sin gjeld. Da ville de ha liten tid til å blande seg i hva eliten egentlig holder på med. Freud var også bak denne ideen.

5. Etter at Sigmund døde i England overtok Anne Freud fremføring av hans teorier. Hun mente at menneskets ubevisste sinn også trengte enda en metode for å bevare kontroll og det var etablering av et «konform samfunn». Det ville sørge for at det ubevisste ikke ville bli forvirret av at enkelte var langt utenfor det «normale».

6. Psykiatri ble så etablert og statiske målinger ble gjennomført over alle former for menneskelig aktivitet. Dersom en person faller utenfor normen, så stilles det en diagnose og da kan medisiner hjelpe til for å få en tilbake til normen. Dette er grunnlaget for dagens diagnose system. DSM – I neste utgave har de funnet ut at selvstendig tenkning også blir en sykdom som krever medisinering.

7. Da alle av Anne Freuds livslang pasienter begår selvmord og Marilyn Monroe var den siste av hennes pasienter som tok sitt liv, mistet Freud en god del makt over psykologifaget. Psykiatri faget ble derimot uaffisert og fortsatt videre også med forskning via CIA for mind controll teknikker og andre metoder som ble utviklet gjennom «Game Theorys» – der positiv og negativ frihet ble skapt som begreper for fremtidens mennesket og politikk.

8. I dag er psykiatri og barnevernet begge forlengede armer av et system som sies å ha en omsorgsrolle for barne og voksne, mens de har også en skjult og kanskje mer primær oppgave og det er å holde kontroll over brysomme mennesker.

Alt dette er dokumentert i filmen – Dette er historisk og forklarer mye om hvorfor politiske sttrukturer er så menneskefiendtlig som de faktisk er. Derfor må røttene til Freuds antagelser omdefineres fordi han tok fullstendig feil. Mennesketes ubevisste sinn er ubevisst for det bevisste sinnet for at det bevisste sinnet skal lære gjennom prøving og feiling. Den har også et mystisk forhold til sitt eget ubevisste for å gi den fri vilje om den vil vende oppmerksomhet innover eller utover. *Samfunnskreftene krever at vi har vår oppmerksomhet rettete utenfor oss selv slik at vi må ha myndigheter og autoriteter som forteller oss hva som er riktig bra og hva som er ulovelig og ikke tillatt.

Faktum er at den som lytter innover til seg selv, blir kjent med sitt ubevisste sinn og lærer hvordan den funger, vil automatisk oppdage kilden til 95% av den totale personligheten. Jeg er overbevist etter 20 år med NLP arbeid og hypnose om at sjelen er summen av det bevisste og ubevisste sinnet når den er fri for hjernen. Det er noe som er en trussel til status quo – og det er den ene oppdagelsen som er betingelsen for å bli ferdig med alle de slitsomme inkarnasjonene på denne jorden. Slik henger alt sammen.

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Her er kilden til den nye DSM
Artikkel fra NaturalNews.com :

Modern psychiatry wants to label independent thinking as a «disease» requiring chemical treatment: http://www.naturalnews.com/028803_psychiatry_disease.html

Now independent thinkers are considered diseased by psychiatry

Monday, May 17, 2010 by: Ethan A. Huff, staff writer

(NaturalNews) Psychiatrists have been working on the fourth revision of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) and, in it, they hope to add a whole slew of new psychiatric disorders. Unfortunately, many of these disorders are merely differences in personality and behavior among people.

The new edition may include «disorders» like «oppositional defiant disorder», which includes people who have a pattern of «negativistic, defiant, disobedient and hostile behavior toward authority figures.» Some of the «symptoms» of this disorder including losing one’s temper, annoying people and being «touchy».

Other «disorders» being considered include personality flaws like antisocial behavior, arrogance, cynicism or narcissism. There are even categories for people who binge eat and children who have temper tantrums.

Children are already over-diagnosed for allegedly being bipolar or having attention-deficit disorder (ADD), which results in their being prescribed dangerous antipsychotic drugs. To categorize even more childhood behaviors as psychiatric disorders will only further increase the number of children who will be needlessly prescribed antipsychotic drugs.

Each new revision of DSM has included controversial new additions, and this newest version is no exception. In fact, the manual has increased considerably in size over the years. What is most disturbing about the current proposed revisions is the blatantly brave, new way in which so-called medical professionals are viewing individual characteristics.

Children who exhibit unique eccentricities in accordance with their unique personalities, in general, would be categorized as having a mental illness. If this criteria had been used in past centuries to diagnose illness, there may have never been people like Mozart or Einstein who ventured outside the norm and came up with new or unique ideas.

A Washington Post article captured the essence of this concept perfectly in the following quote:

«If seven-year-old Mozart tried composing his concertos today, he might be diagnosed with attention-deficit hyperactivity disorder and medicated into barren normality.»

The perception that character differences are somehow a psychic illnesses not only absolves individuals of personal responsibility, but it takes away their unique personhood. It reduces people into subjects that cannot think for themselves, but rather have to be controlled through drugs.

Which brings us to perhaps the biggest thrust behind the DSM revisions: the drug companies. Pharmaceutical companies stand to gain a lot for having virtually every person categorized as mentally ill and in need of drugs.

A more accurate approach to the situation is to assess the psychiatrists and drug lords who are contriving such nonsense as being the true possessors of mental illness. Perhaps these people are the ones that need to be institutionalized.

Sources for this story include:

http://www.washingtonpost.com/wp-dy

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

De har de samme problemene i USA, der grunnloven krenkes og blir ødelagt/utvannet.

Ny dokumentar om teamet, Don’t tread on me http://www.youtube.com/watch?v=zXy9aaJhzmk

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  Balle Clorin
13 år siden

Disse problemene er GLOBALE

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Verden er en pasient på båre….

Toby
Toby
Abonnent
13 år siden

Hvordan har det seg at artikkelen er postet 21 mai og kommentarene er fra 20 mai?

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Toby
13 år siden

Ha ha! Har du ikke hørt om tidsreiser! ;)

Toby
Toby
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Jeg vet ikke hvorfor jeg hengte meg opp i det, men jeg hengte meg faktisk opp i det. Og jeg er sikkert ikke alene. Tidsreiser? Hmmm..
Ok, kjøper den.

Toby
Toby
Abonnent
13 år siden

Jeg synes artikkelen er bra. Den stemmer med mitt «verdensbilde». Jeg vil spre denne artikkelen videre.
Det nevnes de to bøkene av Ertresvåg i artikkelen. Jeg vil i tillegg nevne den nye boka «Selvmordsparadigmet» av Ole Jørgen Anfindsen.
Denne boka omhandler bl. annet akkurat dette med «politisk korrekt» og hvordan politisk korrekt vil ødelegge samfunnet. En 600 siders bok som alle samfunnskritikere burde ha i bokhylla.
https://secure.kolofon.no/index.aspx?pid=2440&docid=71

simon7
simon7
Anonym
13 år siden

Her er veldig mange logiske brister på nyhetsspeilet. Jeg vil si at 90 % av det som blir sagt her er fri fantasi. Her er en del ting jeg vil ha svar på.

1. Hvis du faktisk hadde vært inne på noe med denne artikkelen ville du ha utgjort en trussel mot mennesker med ekstrem makt. Mennesker med så mye makt ville ikke vært dumme eller arrogante idioter, de hadde kvittet seg med deg umiddelbart og uten feil. Så hvis alle disse artiklene på Nyhesspeilet var inne på noe ville siden og alle som var engasjert forsvunnet for godt helt uten spor eller medie oppslag. Dette hadde ikke vært det minste problem for en så stor makt.
Spørsmålet blir derfor: hvordan har det seg at hele nyhetsspeilet og dere engasjerte er her ?

2 Mannen til Synnøve fikk henne tvangsinnlagt. Hvem kjenner Synnøve og vet mest om hennes situasjon ? Ser også at hennes tidligere stilling og utdannelse brukes som argument. Psykiske lidelser kan ramme hvem som helst, en trenger ikke være idiot for å trenge psykriatrisk hjelp.

3. Når det gjelder konspirasjonsteorier så er nesten alt tull. J.F. Cannady var utsatt for en konsirasjon, dette har den amrekanske regjeringen sagt seg enig i i ettertid, hvem som sto bak er ikke avslørt og kan kunn spekuleres i. 11 september er litt suspekt siden den offentlige raporten som ble utgitt har veldig mange bevislige feil. Dette er 2 ting som kan være sansynlig. 2012 kan en bare legge fra seg med en gang, Illuminati er rent oppspinn. Noen som husker Y2K og hvordan konspirasjonsteoretikere gikk helt fra sans og samling ? Hva tror dere de tenkte når mileniumsskifte kom og det skjedde ingenting? Jeg ville følt meg som den største idioten i verden.

Når en holder på med slike tanker hele tiden vil det lett kunne føre til forfølgelsesvanvidd og paranoia. Vær realistisk og bruk litt logikk.

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  simon7
13 år siden

J.F. Kennedy heter mannen ikke J.F. Cannady

Når du skriver at 90% av det som er på Nyhetsspeilet er tull, så tyder det på at du enda har en del overraskelser i vente.

At Taftø ble tvangsinnlagt som følge mannen, så vil jeg personlig si at hun er gal å leve sammen med en mann som vil tvangsinnlegge henne. Kanskje hun er fortsatt gift med mannen fordi hun føler seg tvunget til det – ikkke vet jeg.

Du er herved invitert til å gå dypere ned i kaninhullet min venn. Der vil du finne et samfunnsstruktur du ikke visste eksisterte. Jeg kan også anbefale å lese «Skjult Agenda» på mine websider – gratis nedlastet pdf bok. Da kan du komme tilbake med konkrete anvisninger om hva som er løgn og hva som er oppspinn.

simon7
simon7
Anonym
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Jeg beklager stavefeilen.

Men jeg vil gjerne høre hva du tenker om spørsmål 1.

Toby
Toby
Abonnent
Svar til  simon7
13 år siden

Det hjelper å lese noen bøker. De to bøkene som er henvist til i artikkelen vil garantert forandre ditt verdensbilde. Og hvem vet mer om disse tingene enn journalister som har jobbet i systemet og vet hva de snakker om?
Man kan bare ikke føyse unna disse sannhetene. Jeg hater ordet konspirasjonsteori fordi det har den negative klangen som får folks rullegardin til å dette ned automatisk en plass i underbevisstheten.
De to omtalte bøkene:
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1749861
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3610146&rom=MP

simon7
simon7
Anonym
Svar til  simon7
13 år siden

Her spores det fulstendig av. Samfunskritikk og konspirasjonsteorier er to forskjellige ting. Når det jevnlig spekuleres i om vi blir kontrollert av aliens, at verden blir styrt av ren ondskap og dommedag er rund hvert hjørne da går vi bort i fra alt som har med fornuft og logikk.

Ingen av spørsmålene mine er blitt besvart. Er det ingen som ser den enorme logiske glippen i spørsmål en ?

Mesteparten av det jeg leser her inne hører til i fantasy sjangeren.

Toby
Toby
Abonnent
Svar til  simon7
13 år siden

Jeg mener samfunnskritikk og konspirasjonsteorier definitivt hører sammen.
Fordi en samfunnskritikk ofte blir avfeid som en konspirasjonsteori av etterkrigsparadigmets «ofre».
Man kan ikke «legge inn» tusenvis av samfunnskritikere på asyl. Man tar de som utgjør en reell trussel. Skal man også legge inn hundre tusen bloggere?

simon7
simon7
Anonym
Svar til  simon7
13 år siden

Du vil altså ikke ha en skillelinje mellom kritikken av delelinje avtalen mellom norge og russland og teorier som 2012, aliens, en ond elite som muligens består av reptiler forkledd som mennesker?

Jeg spørr deg personlig Toby. Hva tenker du om NWO? Er det en reell trussel mot menneskeheten eller er det mulig at en fjør er blitt til 10 høns?

Hvis vi husker noen måneder tilbake i tid, var ikke svineinfluensavaksinen nesten helt sikkert en gift NWO skulle drepe oss på ? Hva er forklaringen der ?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  simon7
13 år siden

Simon 7
Så hvis alle disse artiklene på Nyhesspeilet var inne på noe ville siden og alle som var engasjert forsvunnet for godt helt uten spor eller medie oppslag. Dette hadde ikke vært det minste problem for en så stor makt.
Spørsmålet blir derfor: hvordan har det seg at hele nyhetsspeilet og dere engasjerte er her ?

Hmmm… Da kan du kanskje forklare hvordan de kan fjerne alle på Nyhetsspeilet uten spor? Hvis du leter litt rundt, så finner du mange saker hvor folk har forsvunnet eller blitt «tatt hånd om». Det finnes mange sider som Nyhetsspeilet rundt omkring deg. Dess flere det blir, dess vanskeligere blir det å «ta hånd om de». Helt sikkert ikke etter planen dette nei.

simon7
simon7
Anonym
Svar til  simon7
13 år siden

Hvis NWO kontrollerer alle statsapperater og nesten all medie ville ikke det være vanvittig usansynlig at de ville la slike nyhete lekke ut ? Hvis du tror at de nesten har klart å ta over verden, men ikke klart å stoppe viktig topphemmelig informasjon å lekke til nyhetsspeilet så begynner det å bli vell paradoksalt.

Hvis nyhetsspeilet, eller noe annet medie hadde utgjort en seriøs trussel og kommet over viktig informasjon så ville dette blitt stoppet momentant .

Jeg har sett de fleste av filmene som omhandler dette her og lest nok til å ha god forståelse for hva det dreier seg om. Å jeg syns det er rart at dere ikke
ser de helt åpenbare logiske feilene.

Toby
Toby
Abonnent
Svar til  simon7
13 år siden

simon7, New World Order er en reell trussel mot menneskeheten. Når denne verdensregjeringen er etablert, vil vi få et fascistisk styre. Der er forskjellige meninger om hva det endelige målet er. Noen forfattere hevder at målet er å utrydde mennesker. Der er for mange mennesker på jorda. Jorda greier jo ikke å fø alle i dag, engang. Og det blir bare verre og verre.
Den folkevandringen til Europa som foregår i dag er et ledd i denne planen. Målet er å skape forvirring, usikkerhet, angst og uro. Og ser man på Europa i dag, er vi på god mot målet. Der råder stor forvirring og usikkerhet i Europa i dag.
Land legges øde økonomisk og opptøyer og rasemotsetninger er dagligdags.
Jeg blir slett ikke forbauset den dagen vi får vite at der er borgerkrig i et land i Europa.

i EuropaEuropa.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Du har fortsatt ikke forklart hvordan de skal stoppe internett. Kanskje i Kina, men ellers popper det jo opp sider i fleng hver dag. Det blir vel som å avsløre seg selv, hvis de skal begynne å stenge sider i hopetall.

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
Svar til  Thunder
13 år siden

Det handler kun om å lese skriften på veggen. Internett er økende upopulært blant etablissementet, og det drøftes stadig mer intenst om sensur. Håper og tror dette er en kamp ytringsfriheten vil vinne, men det er nærmest naivt å ikke registrere at dette drøftes i økende grad om man følger litt med.

http://www.infowars.com/dr-cass-sunstein-wants-to-turn-off-the-lights/

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  simon7
13 år siden

Her er veldig mange logiske brister på nyhetsspeilet. Jeg vil si at 90 % av det som blir sagt her er fri fantasi. Her er en del ting jeg vil ha svar på.

1. Hvis du faktisk hadde vært inne på noe med denne artikkelen ville du ha utgjort en trussel mot mennesker med ekstrem makt. Mennesker med så mye makt ville ikke vært dumme eller arrogante idioter, de hadde kvittet seg med deg umiddelbart og uten feil.

Så du innrømmer at dette er et sykt samfunn?

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  simon7
13 år siden

simon7
Du representerer det store, store flertallet, og dine problemstillinger er de elementære spørsmålene. Men som du ser, her kunne du ikke lage en egen tråd, så noen egentlig debatt blir det ikke. Hva du har havnet i er kommentarfelt til det innlegget fra Thomas, så strengt tatt kan du bli møtt med at du er off-topic.
La oss si at du ikke hadde noe ønske å poste noe som er off-topic, bare en saklig diskusjon. Sorry, det går ikke, her er ikke noe annet enn kommentarfelt å post i. Dette er ikke slik som usenet, dette er slik som kommentarer på ND.no ti dagens nyheter (som kommentarfeltet til en peronlig blog). Jeg kan i alle fall si om DN.no, eller BBC for den saks skyld, at kommentarene skal øke verdien av produktet deres, så godt som gratis for dem.
Når to eller flere debattanter er fundamentalt uenige da har vi en (livlig) tråd. Vanligvis vil en slik tråd vare uker, til temaet ut utdebattert. Det gjelder å ha de argumentene som ikke kan tilbakevises, og det gjelder å tilbake motsatte argumenter, slik at man kan konkludere. Til sammenligning vil ditt innlegg regnes som besvart allerede og videre diskusjon vil i praksis ikke skje. Du kan håpe på det, men kommentarfeltet fungerer på den måten, innlegget ditt skyves nedover og nedover og faller ut av fokus. Det tar bare 1dag eller 2 så er fokus flyttet til en annen innledning. Logikken er det omvendte av i et forum, hvor de siste meldingene kommer øverst. All debatt her følger det mønsteret, nå problemstillingen er noe annet enn innledningen selv.

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
13 år siden

Siste nytt fra CCHR Int — psykiatrisk medisinering av barn med Ritalin og psykofarmaka:

Please take a moment to watch our latest video – its only 2 minutes long but contains many facts
about the psychiatric drugging of children, and also directs people/parents where
to go to get the FACTS about psychiatric drugs – our new, one of a kind, psychiatric drug database.
– CCHR International

Click here to visit our Psychiatric Drug Database/Search Engine: http://www.cchrint.org/psychdrugdangers/

Ene
Ene
Abonnent
13 år siden

Mikrokosmos er lik makrokosmos….
Det er veldig viktig at alle som bryr seg om det er klar over det….

Love

Ene

Aqwarrior
Aqwarrior
Abonnent
13 år siden

Fantastisk bra artikkel Thomas! Veldig godt skrevet og med et meget viktig innhold. Stå på videre,men pass deg så du ikke blir tvangsinnlagt :)

Toby
Toby
Abonnent
13 år siden

Men hvor ble det av linken til artikkelen? Den er jo borte fra forsiden.

Toby
Toby
Abonnent
Svar til  Toby
13 år siden

Vel, den var bare litt bortgjemt…

simon7
simon7
Anonym
13 år siden

Tunder: Hvis du skulle ta over verden, men det var livsviktig for planen at den ble holdt hemmelig ville ikke du gjort alt du kunne for å stoppe lekasjer og rykter som kunne sette deg i fare ? Hvis du da i tilleg hadde nesten ubegrenset ressurser og midler til å stoppe den lekasjen så ville ikke det vært et stort problem for deg heller ville det ? Du ville hatt en enorm overvåkning på all medie og stoppet de som kunne ha satt deg i fare umiddelbart, før det spredte seg rundt til hele verden. Virker ikke det ekstremt logisk ?

Toby: Ser på måten du skriver at du med sikkerhet vet at NWO eksisterer i den forstand at det er en ond elite som skal ta over verden. Det eneste som gjenstår er et bevis og det kan du sikkert frembringe så da venter vi i spenning.

WilhelmG: Menneskehjernen er laget tlik at den alltid prøver og finne sammenhenger og møster i det den registrerer uavhengig om det faktisk er der. Derfor kan en f.eks se skyer som er formet som gjenstander og dyr. Hva skyen ser ut som er fulstendig subjektivt og kan se ut som noe helt annet for noen andre. En lignende hendelse forekommer når du «leser skriften på veggen » Du finne forskjellige hendelser og symboler og lager deg et subjektivt mønster av det du opfatter.

Når det gjelder sensur av internett så kansje det er med tanke på alt som florerer der ute. Filmer av folk som lemlester seg selv, nettsider av propagandasider fra terrorister. Sider som forteller om hvordan en effektivt kan drepe et annet menneske, hvordan lage bomber osv. Generelt ting som er skadlig for enkeltpersoner og samfunnet. Eller er det naivt av meg å kunne tro at noe så enkelt er grunnen ?

Armin: Jeg sa HVIS du var inne på noe med artikkelen. Siden jeg bruker ordet «hvis» blir det en hypotese. Hadde jeg sagt «du ER inne på noe med denne artikkelen» så hadde jeg vært enig i at vi har et sykt samfunn og denne debatten hadde i grunn aldri eksistert.

Rom: Å bruke et argument som «du er off topic» i denne diskusjon vil være litt det samme som å kunn svare «fordi» på et spørsmål. Spørsmålene jeg stilte var aktuell i forhold til artikkelen og sentrale i forhold til det nyhetsspeilet dreier seg om. Grunnen til at debatten ikke følger en rett linje er fordi spørsmålene i seg selv ikke har blitt svart noe særlig direkte. Jeg ser jeg har latt det være for mye rom for tolkning i spørsmål en.

Spørsmål 1: En hemmelig supermakt har nesten tatt over hele verden. De kontrollerer (i følge dere her på nyhetsspeilet) hele verdensøkonomien, media og nesten hele verdens befolkning (med unntak av diverse konspirasjonsteoretikere). De kan hjernevaske mennesker, de kan vite hvor du er hele tiden og de har faktisk så avansert teknologi at dei kan skape jordskjelv og kontrollere været. Det spekuleres også i om de har kontakt med utenomhordisk intelligent liv. Her er det uten tvil en helt overlegen elite vi snakker om.
Det eneste som kan skape problemer for denne eliten er hvis folkemassene får vite hva de planlegger og reiser seg mot dem.
Hvem her tror de ikke hadde klart å holde planene sine unna folkemassen ?

Dere tar feil hele tiden. Svineinfluensavaksinen som dere måtte stoppe med alle middler for det kom til å bli massemord ? Det viste seg å være feil. Hva skjer ? Dere later som det aldri har skjedd.
Mange her inne er fanatiske i sin tro på NWO og det går ikke ann å snakke fornuft til fanatiske mennesker. Det er ingen tvil om at det er mye korrupsjon og kriminalitet som foregår i verden og jeg er helt sikker på at det er mye som blir hemmeligholdt for folkemassen (statshemmeligheter / eller hemmeligheter innen for en bedrift) Dette er sepparate ting som dere knytter sammen og hva får vi ? NWO og magi. Alt i alt moderne overtor.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  simon7
13 år siden

simon7: «En hemmelig supermakt har nesten tatt over hele verden. »

Jeg er ikke er ikke det minst skuffet over deg, jeg er skuffet over mangelen på et skikkelig forum her (Skepsis.no har et skikkelig forum, NS er bare blogware) som fører til at det er umulig å gå i dybden om noe som helst, fordi fokus blir hele tiden endret.

Min egen bakgrunn er at jeg hadde masse jordnærhet. Det var noe som ikke passet inn i hva mainstream media fortalte. Jeg leste meg opp på de emnene de gangene jeg hadde tilgang til skikkelig biblioteker. Nå flommer nettet over av konspirasjonsteorier- Nyhetsspeilet er mye som New Age. Det er begynnelsen på en vekkelse. Ikke spesielt troverdig for vanlige folk, men det er en vekkelse,

Jeg tar utfordringen. Bare oppgi et faktum som du mener er for fantastisk til å være sant og jeg skal finne dokumentasjon på at det vesentlige på NS er nærmere virkeligheten enn mainstream (mange på NS tar også feil). Bare så synd at man ikke kan gå i dybden her

Otto
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden
Thunder
Thunder
Abonnent
13 år siden

Vanskelig å finne logikk i slik ondskap. Du svarer igjen med hva jeg ville gjort… Hvis det er så enkelt å kvitte seg mot alle motstandere uten å bli oppdaget og selv bli jaget, må du nesten forklare det selv. Trolig er det bare noen få som vet den fulle sannhet. Dess mer kontroll de mister, dess mer folk må engasjeres. Dette kan fort skape lekasjer som sprer seg hurtig over hele weben. Tror de fleste vil heller dø enn å stå for slik ondskap. Disse gamle gråbeina går ikke rundt og håndterer businessen selv.

Hvis du sjekker historie fra rundt 50-tallet i USA, så kan du lese om uttalige overgrep makthaverne uttøvde ovenfor egen befolkning. Atomprøvesprengninger ble foretatt i all hemmelighet uten at noen ble satt til ansvar. Kyr og sauekadaver lå i hopetall rundt omkring og mennesker hadde store senskader. Legg merke til hendelser som skjer rundt dette for å ta fokus vekk fra overgrepene. Rettsaker ble trenert så lenge at de ble foreldet.
Dette er ikke til å tro egentlig…. Logikk?

Så mye grusomheter og djevelskap har skjedd opp igjennom historien, så det kan ikke skade å ha et kritisk blikk til disse som higer etter makt ihvertfall.

Their faith and trust in their government would not allow them to even consider the possibility that the government would ever endanger their health.» However, their experiences during and since the 1950s have convinced them of just the opposite–there was no safety for either people or livestock from atmospheric nuclear testing and the AEC knew it.

http://historytogo.utah.gov/utah_chapters/utah_today/nucleartestingandthedownwinders.html

Så også en dokumentar på tv på80-tallet tror jeg…

simon7
simon7
Anonym
Svar til  Thunder
13 år siden

Du sier at det er vanskelig å kvitte seg med all motstand og at hvis jeg tror noe annet må jeg forklare meg, men det at en elite overvåker hele verdens befolkning og styrer verden fra skyggene er en fullstendig troverdig og sannsynlig situasjon. Logikken er slående. Jeg applauderer deg.

Det var trist med den atombomben, det var en prøvesprengning. USA var i kald krig med Soviet og atombomber var under 10 år gammelt og teknologien var ny. Senskader kunne de kun ha teorier om. Landet var som sagt i kald krig og Soviet og USA ville begge føre sin ideologi over på Europa. I en slik spent tid måtte landet opprettholde sitt rykte for ikke å tape propagandakampen.

Dette argumentet var utrolig tynt. NWO er det du som legger til, det er ingenting som tyder på at det er en supermakt som styrer verden.

Å si at alle dagens kriger og internasjonale problemer kun er et skuespill for å lure massene er vanvittig.

Det at de i eliten i tillegg er ren ondskap det gidder jeg ikke sette noe saklig argument til. Vi blir altså styr av the evil emire i starwars.

SE PÅ DE ANDRE TINGENE JEG SA MED VAKSINEN og svar.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  simon7
13 år siden

Jeg, jeg trodde også at Sovjet ville erobre verden. Idag vet jeg bedre,det var USA som hadde de ambisjonene. Hvis vi bruker Vietnam som eksempel, her kan du finne mange argumenter for domino-teorien. Hva jeg fant ut var ar det var noe annet, og første bevis er Indonesia. Husker du hva som skjedde der i 1965, omtrent på samme tid som Vietnamkrigen. Det var ingen russere eller kinesere der, ingen militær opprustning, bare et fredelig kommunistisk demokrati. Så hva kriget de om i Indonesia?

Otto
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Sovjet?, Anna Louise Strong & co hadde oppdrag der, og det resulterte blant annet i massemord i Ukraina, ikke for at Sovjet som sådan skulle erobre noe, men for å utnytte folket både i Sovjet og Ukraina, The Soviet Story w/subs

twisty
twisty
Abonnent
13 år siden

Simon 7 – Jeg skjønner at du er skeptisk og ikke til å overbevise – konspirasjonsverdenen består faktisk av mange feil, når de lager konspirasjonsfilmer som sier at andre konspirasjonsfilmer er lagd for å villede befolkningen i tillegg, så begynner det å bli vanskelig. Og jeg kan på en måte skjønne at folk blir innlagt hvis de skriker ut at kongen er en reptil/aliens som tilhører en klan som skal overta jorda eller lignende hahaha Hvilke mennesker er det som ikke synes du er gal da? Det er også sagt at NWO jobber for å feilinformere folk, passer da perfekt å gjøre konspirasjonsverdenen til et eventyr! Men man trenger jo ikke avfeie det som at all konspirasjon er usann, eller? Stoffet blir drøyere og drøyere jo mer man setter seg inn i det og det ender alltid opp i uvirkelighetsverdenen med reptiler, sekter, magi, ufo, HAARP osv. osv. Men er det saklig at planeten jorda er den eneste planeten med inteligent liv? Har det aldri vært sekter på jorda? Har ingen utøvd magi? Kan ikke vår teknologi bli bedre? Finnes det ikke maktsyke mennesker? Hvis NWO er virkelig, består den ikke bare av noen få personer, men er veldig stor med omspennende nettverk – er det usaklig at noe informasjon da ville bli lekket ut? Og det forsvinner stadig vekk personer på mystisk vis uten forklaring. Hmmm… Var det ikke kvikksølv i denne svineinfluensavaksinen da? Og så snakker de jo om disse chip’ene som har blitt så små at de kan sprøytes inn i kroppen med vaksine uten å vekke mistanke. Nja – jeg må si at jeg skjønner folk som avblåser hele konspirasjonsverdenen som en syk fleip eller noe. Jeg selv er bare undrende til hvor syk verden faktisk er og ingenting kan overraske meg…

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

personlig vil jeg tilslutte meg de som antar at aliens og reptiler ikke er en del av det vi frykter mest.Det ER,slik jeg ser det et stort problem for sannheten om The New World Order at slike fantastiske teorier får grobunn.De kan gjerne være sanne for alt jeg vet,men det bryr meg lite,for det er hva en verdensspennende diktaturstat kan utgjøre i fremtidens dagligliv som bekymrer meg.Om diktaturet utøves av eller på vegne av ,det være seg aliens,reptiler,eller simpelthen og høyst sannsynlig jordiske,diktatoriske maktsyke mennesker,er likegyldig!
Når enkelte sauser alt sammen i en stor gryte,og utgir det for sannhet,så er det sannelig ikke rart at flesteparten av de som må vekkes, rygger i skjul for konspirasjonssøkerne.
NWO er ikke en teori lenger,den er her allerede! Det er bare konstitusjonelle spørsmål igjen før størsteparten av verden er underlagt sentralt styre.Det er bare å håpe på at innspurten faller i fisk,som det muligens kan se ut til at den gjør-heldigvis.Grunnen er nok at tilstrekkelig mange faktisk har våknet,og har i den siste tiden murret høylydt.
Jeg forholder til det jeg kan se skjer,og da foretrekker jeg å parkere aliens ol.foreløbig. Jeg skal med glede forholde meg til dem når og om de dukker opp,og vil ikke på noen måte avvise noe som helst,men det er viktig å holde seg til det jordnære om folk skal nåes ut til.
En skal vokte seg vel for å falle i religionsfella ang det å forske på konspirasjoner.mange er religiøse i sin tro,altså ikke viten,på aliens,New Age,Mayteria,og gjerne NWO for den del.Eneste måten å unngå det på er å holde seg til det man med rimelig sikkerhet kan forske seg fram til,og ev sette resten i mente til så lenge.Resultatet blir likevel skremmende nok for de fleste! Problemet består i hovedsak kun av at for få mennesker orker å åpne øynene for det innlysende.Husk at implementeringen av det felles globale styresettet går over lang tid,og det er utrolig hva folk tror er bra for dem om de bare blir vant til det..Jevnfør all EU-tilpassning i Norge,og resten av Europa,samt den stadig større statlige overkontrolleringen i USA.Statlig overstyre i USA er en fremmed fugl der,og vi i Europa synes det virker som om de endelig er på rett kurs,men i virkeligheten skoleres de for neste skritt.Den skoleringen trenger ikke vi i Europa.De europeiske sosialdemokratiene har over tid skolert oss tilstrekkelig til neste skritt i mot overstyre.Vi bare venter på USA,som kanskje trenger noen flere «terroranslag» eller en liten krig først,før de er klare.

« Forrige artikkel

Verdensordenstrateg bekymret for økt politisk oppvåkning

Neste artikkel »

Menneskerettigheter og psykiatri

68
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x