/

Politiske fanger i kongeriket Norge

13.6K visninger
17 minutter lesetid
75

I dette landet eksisterer det ingen ytringsfrihet, politisk opposisjon, demokrati, eller rettferdighet.
Norge er verdens beste land å bo i, med verdens lengste helsekø. Rikt på olje, men gjerrig på pumpa.
Gode lønns- og arbeidsforhold, men enorme leve- og boutgifter.  God levestandard er lykke i mange land, men i Norge betyr det verdens høyeste forbruk av lykkepiller, ritalin, og ikke-helberedende medisiner.
En annerkjent fredsnasjon med finanskrise, hvor Kongsberg-gruppen er den eneste vinnern på børsen.  Mitt lille land hvor ”globaliseringskritikere”, ”anti-autoritære”  og ”anti-vaksine”-folk er en ”fare for rikets sikkerhet” i følge Jørn Holme i PST. Hvem i sin villeste fantasi, oppvokst i Norge, kunne tro at det fantes politiske fanger fengslet i Norge?

Nyhetsspeilet.no har møtt i hvert fall én av dem – og han, Fredrik Vollan, er ikke den første.

Tidligere politiske fanger

Historien om Synnøve Fjellbak,  en jurist med sterk ryggrad arbeidet hos UD, og satt seg i opposisjon mot EØS forhandlingene. Desverre fikk hun oppleve hvordan det er å møte på den mørke, dystre og destruktive siden av norsk politikk. Synnøve ble tvangsinnlagt og tvangsmedesinert, alt for å få henne til å holde kjeft, og gå tilbake til det normale livet – hvor alt er OK.  Men grunnlovens dronning, med det utroligste pågangsmot kjempet imot, hun viste ingen frykt, kom ut etter en stund og skrev en avslørende bok med mange hemmeligheter. Det nevnes bla. At nåværende utenriksministern Jonas Ghar Sthøre, var en svært aktiv person sammen med Gro Harlem Brundtland bak EØS forhandlingene som i følge henne er undertrykkelse av demokratiet. Synnøve ble løslatt etter at forhandlingene var godkjent. Du kan lese mer om Synnøve her:

Einar Langseth var en ingeniør og oppfinner. Hans oppfinnelse ville revolusjonere norsk energi for alltid. Han jobbet med oljeindustrien, toppingeniør og høyt respektert – men møtte en tvangstrøye da han forsøkte å patentere en ide for menneskehetens og naturens beste, og ble tvangsinnlagt på ubestemt tid. Han oppfinnelse var å bruke de eksisterende oljebrønnene i norsk sokkel, som var tømt for olje, men som inneholdt mye geotermisk energi som kunne drifte hele Norges energiforbruk i lang tid fremover. Du kan lese mer om Einar Langseth i boken til Per-Aslak Ertresvåg (SOV, mitt lille Norge).

I Norge tvangsinnlegges 10.000 personer årlig. Dette er veldig høye tall iforhold til Sverige med dobbel populasjon, hvor kun 2-3000 personer blir tvangsinnlagt hvert år. Det er ganske lett å bli tvangsinnlagt og få rettighetene sine frastjålet, slik at man faller under en leges autoritet, på livstid om han måtte ønske det.

Alt som skal til for at en ”brysom” person skal forsvinne, er en fastleges underskrift på en ”sinnsstemmningserklæring”, og politiet har myndighet til å hente deg på din bopel, med eller uten tvang; du har ingen ting du skulle sagt.

Historien om Fredrik Vollan

Født i 1986, bosatt i Stjørdal. En chemtrail- og frihetsaktivist som har nektet å betale skatt og stevnet Det norske storting for retten grunnet okkupasjonen av Afghanistan, salg av norsk råolje og gass i amerikanske dollar, norsk NATO-medlemskap, og påfølgende chemtrailing av norsk luftterritorium.

Fredrik ble bortført av norsk politi og sitter nå på hva som er i realiteten åpen soning på psykiatrisk institusjon hvor han er underlagt tvangsparagrafen, og blir dopet ned med medisiner som endrer tankeprosessene hans.

Han er nektet å flytte fra Norge og står i dag uten inntekt. Fredrik ble bortført den 19. April 2009 og korrupte leger skrev i journalen hans en hel masse løgner, som for eksempel at han har truet med å drepe politifolk og at han har vandret i psykosetilstand på toglinjen.

” De har stemplet meg paranoid schizofren (jeg har ingen symptomer) og i følge de facto rettsinstansen ”Kontrollkommisjonen” utgjør jeg en trussel mot meg selv og andre. Jeg frykter for min egen sikkerhet og helse, jeg er deprimert og på randen av selvmord, men utgjør ingen trussel mot andre. Riksadvokat Tor Axel Busch og statsminister Jens Stoltenberg er kjent med saken min.”

Jeg har gått igjennom 30 sider med skriv sendt fra Vollan. Dette er diverse brev som er sendt i saken. Ikke i kronologisk rekkefølge som du finner lenger ned i artikkelen. Brevet til Tingretten hvor han forøker å få saken sin opp for retten, selv om politiet har henlagt saken, er opplysende nok for dem som ønsker å sette seg inn i situasjonen. Etter dette brevet ble sendt har politiet ved Stjørdal Lensmannskontor ifølge Fredrik:

”hatt flere hemmelige telefonsamtaler med min persons fastlege, noe som til slutt resulterte i at fastlegen begjærte min person tvangsinnlagt og politiet møtte opp på døra mi den 19. April og bortførte meg til skjermet avdeling, lukket post, nr. 4, Psykiatrisk avd. Levanger Sykehus. Jeg har sittet i varetekt og blitt utsatt for vold og tvangsmedisinering helt siden 19. april 2009.”

Fastlegen har også vært medlem av ”Kontrollkommisjonen” – rettsinstansen ved sykehuset som har bestemt at hans person skal være under tvangsbehandling på hva som pr. dags dato (8. August 2009) er ubestemt tid. Fastlegen har hatt hemmelige møter med kontrollkommisjonen før retten ble sammenkalt, men trakk seg fra selve høringen grunnet ”inhabilitet” – KORRUPSJON?

”Jeg har heldigvis hatt mobiltelefon siden 25. juni 2009 og har i dag litt kontakt med omverdenen.”

Vi mistet kontakt mot slutten av august, etter at han sendte en mail om at jeg skulle glemme alt og han beklaget for bryeriet som han måtte ha påført. Det var klart for meg at Fredrik var blitt tiet til stillhet. Jeg hadde veldig lyst til å arrangere en demonstrasjon utenfor hans oppholdsted hvor han befant seg på tvang, med paroler og plakater ”løslat politiske fanger nå” , men hvor mange fler ville ikke bli innlagt? For i det vakre, lille landet Norge, fantes det ikke noe som het ”politiske fanger”. Dette var da ikke et kommunistland.

Psykriatrien tar livet av sine pasienter

La oss ta en titt på psykriatriens skyhøye – og i dag sterkt økende – dødsrate.
Skrevet av: Vally Vegge – Psykiatriofferalliansen (POA) www.nnmp.net

Psykriatriens behandlingsstrategi er fysisk, psykisk og sosialt helsenedbrytende.
Bruken av mekaniske, medikamentelle og sosiale tvangsmidler er brudd på en rekke elementære menneskerettigheter. Psykriatrien bryter systematisk minst 15 av 30 artikkler i verdenserklæringen om menneskerettighetene. Bruken av psykofarma gir livsforringende og livsforkortende medikamentelle følgesykdommer (”bivirkninger”).

En studie i USA, med et bredt utvalg på 10,3 millioner pasienter i psykriatrien, viser at psykriatriens medikamentelle behandlingsstrategi i dag forkorter levealderen til pasientene med gjennomsnittlig 25år, mot ”bare” 10-15 år på 1990 – tallet (USA Today 04.05.2007).

Dødsraten er minst 4.5 ganger forhøyet for selvmord, hjertesvikt, diabetes 2, ulykker, pustebesvær/kvelning, lungesykdommer/influensa, annet. En studie i Sverige (2008) viser at 86% av alle som begår psykiatrirelaterte selvmord har brukt psykofarmaka.

Psykofarmaka gir en rekke dødelige/livsforkorttende følgesykdommer (”bivirkninger”), deriblant hjerneskader som akatisi, ataksi, dyskinesier, katatoni, dystoni, parkinsonisme, epilepsi, tics, tourettes, afasti, amnesi, apati, demens. Psykofarmaka, nevroleptika litium (”antipsykotika”), antidepressiva (”lykkepiller”), anxiolytika, hypnotika, antiepileptika, litium, ADHD-medikamenter, ble av de juridiske rådgiverne til president George W. Bush i 2002, kategorisert som ulovlige torturmidler.

Rundt 600.000 mennesker får nå årlig psykofarmaka-cocktailer i Norge. Psykofarmaka medesinerer ingenting, behandler ingenting, helbereder ingenting!
Psykofarmakabehandling tar liv.

I Norge er det årlig minst 100 psykiatrirelaterte (antatte) selvmord. Ref. Rapport fra Helsetilsynet 3/2009. Årlig er det rundt 2000 unaturlige/mistenkelige dødsfall i psykiatrien i Norge. Ref. Statistisk sentralbyrå, dødsårsaker. Dødsfallene i psykiatrien blir sjelden gransket eller politietterforsket. Dødsårsaken oppgis ofte som ”ukjent”. Psykiatrien begår iatrogene overlagte drap. En skyhøy dødsrate – og 10-30 år forkortet levealder for pasientene i psykiatrien – er også avslørt og dokumentert i doktoravhandlingen til psykiater Astrid B. Birkenæs (UiO, 2007) ”Særlig mange unge og kvinner kommer til å dø de neste tiårene”!

Politiske aktivister ønskes tvangsinnlagt i Norge

For oss på nyhetsspeilet.no er psykiatriens historie ingen nyhet, men en trist virkelighet som folk flest ikke aner eksisterer.  Det er en uheldig sak om man skulle ende opp som en ”zombie” uten tankeevne og hukommelse, uten forståelse for hvorfor man er der, og hvem som satt deg inn der.
Hvor mange som blir behandlet på denne måten for politiske grunner, avsløringer av korrupsjon, eller motforestillinger til den etablerte myndighet,presse eller elite, er fortsatt ukjent og det kan være store mørketall her.

Det jeg vet er at kansje jeg også en dag blir tvangsinnlagt, tvangsmedesinert og fullstendig blottet for mine rettigheter som norsk borger under beskyttelse av den norske grunnlov og menneskerettighetene.

Når Obama kommer til Oslo i desember for å motta Nobels ”krigspris” fra den norske ”terrorkomiteen”, har PST utalt seg i VG, at de skal overvåke psykisk ustabile under hans oslo besøk.

”Vi må tilpasse denne personens posisjonsrisiko til trusselbildet i Norge. Vi er ikke bekymret over det vi ser i dag, men vi har en levende trussel fra mentalt ustabile personer som har fokus på myndighetspersoner”, sier stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt til fjernsynskanalen til VG journalist.  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=575740

Jeg er en person som har mye fokus på myndighetspersoner, du kan se mange av mine 39 artikkler, hvor enkelte makthavende personer med ”skjulte interesser” for Norge blir beskrevet som landsvikere, og massemordere.  Jeg antar jeg står på denne listen.

Hvor mange personer vil ikke bli tvangsinnlagt i nærmeste framtid når vi allerede idag har sett tilfeller, hvor psykiater klassifisere ”konspirasjonsteoretikere” som psykisk ustabile? Som om det var en sinnsforstyrrelse å avsløre ”reelle”og faktiske konspirasjoner. De frykter at avsløringene vil føre til masse-sivilulydighet, derfor er vi en fare for samfunnet , deres “samfunn” som vi er  kollektivt-undertrykt i.

Grensene for å bli erklært mental er altfor korte i dette landet, se ikke bort ifra at det snart blir en industri å passe på mentale hvis psykiatrien nå blir privatisert. Hvilken kunnskap besitter psykiater om politikk og konspirasjoner, til å kvalifisere en ”diagnose” på deg  som en syk person? Husker noen Morgenbladets artikkel om Nyhetsspeilet tidlig iår? Hvor en psykiater gjorde en psykologisk evaluering på hvorfor konspirasjonsteoretikere oppfører seg som de gjør?

Se ikke bort ifra at kansje du også en gang i nærmeste framtid, blir tvangsinnlagt pga dine politiske uenigheter med den sittende regjering, å protestere mot Obama, eller Stoltenberg, er ikke tillat i den nye verdensorden – normale mennesker skal ikke protestere, de skal akseptere.

Fredrik Vollan tar kontakt igjen

Jeg fikk en mail av han for et par uker siden. Han lever, men har flyttet til Sverige som asylsøker med ”politisk etterfølgelse” som søkegrunnlag. Fredrik er en ”frimann av landet” og problemene startet for han, når han nektet å være hans ”person” altså fødselsnummer, og nektet å la seg herse med av rettsvesenet og korrupte politimenn som utsatte han for overvåkning og sjikanering. En mann jeg ser opp til, en mann som har forstått sine medfødte og naturgitte rettigheter, veldig interesant person som innehar enorme kunnskaper om den politiske situasjonen i verden og landet. Jeg anbefaler alle å sette seg inn i hans sak. Hvis vi alle hadde mot nok til å være en ”frimann av landet” ville det ikke vært nok tvangstrøyer i landet.

Om noen Jurister har lyst til å sette seg inn i saken til Vollan: http://dl.getdropbox.com/u/1294856/Vedlegg.pdf

Her er hans brev til Jens Stoltenberg:

09.10.2009

ÅPENT BREV TIL STATSMINISTER JENS STOLTENBERG

Kjære Jens,

Jeg vet ikke hvem jeg skal skrive til, så jeg skriver her til Dem. Jeg har en bønn jeg vil De skal høre. Min bønn er ganske enkel. Jeg drømmer, håper og ber om å få penger så jeg kan reise til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, hvor jeg kan få saken min opp for en kompetent rett. I fjor sommer var jeg så uheldig at jeg kjørte for fort her i Stjørdal, Nord-Trøndelag. I den forbindelse ble min person bøtelagt av norsk politi ved Stjørdal Lensmannskontor. Boten hadde jeg ikke råd til å betale da jeg var arbeidsledig og NAV ikke kunne finne noen jobb til meg og Sosialkontoret nektet å hjelpe meg.

I møte med politiet ba jeg om å få advokatbistand men ble nektet dette. Boten valgte jeg så ikke å innfinne meg i og nektet videre å betale, i påvente av rettssak. Grunnet at politiet forfulgte meg, sjikanerte meg, drev ulovlig overvåkning av mitt soveværelse og telefon, stjal fra meg, drev hærverk på mine eiendeler og arresterte meg, følte jeg meg undertrykt av Den Norske Stat. Pga. dette stevnet jeg Dem og hele det Norske Storting som vitner for forsvaret og informerte videre Retten (Stjør- og Verdal Tingrett) om at jeg sto i ære i saken da jeg forøkte megling i konflikten før politiet involverte seg og bøtela min person, slik at Dere i Det Norske Storing kunne bevitne hva norsk politi gjør mot fredselskende borgere av dette landet.

Tingretten kalte inn min person til rettsmøte, men det rettsmøte ble det aldri noe av. Jeg vet ikke hvorfor, da jeg trodde likhet for loven var av høyeste viktighet og en bærebjelke i ethvert moderne rettssamfunn. Etter å ha informert politiet om mine hensikter å føre sak mot fire korrupte og inkompetente politibetjenter, henla politiet saken mot min person, med den unnskyldning at de ikke hadde bevis for min transgresjon mot Trafikkloven. Dette selv om jeg hadde erkjent straffeskyld.

Etter dette konspirerte politiet ved Stjørdal Lensmannskontor med min persons fastlege om å få meg innesperret på psykiatrisk avdeling. Jeg ble bortført av to politibetjenter i april måned. De samme politibetjentene som jeg hadde forsøkt å saksøke. Jeg var livredd og visste ikke hva det var som skjedde. Jeg ble sperret inne på skjermet post ved Psykiatrisk avdeling, Levanger Sykehus og jeg var skrekkslagen i to uker. I løpet av disse to ukene ble min person diagnostisert med paranoid schizofreni og jeg ble tvangsmedisinert med diverse legemidler, bla. Risperdal Consta, som er et farlig narkotisk stoff som brukes i behandling av schizofreni. Denne medisinen har gjort meg impotent.

Jeg ringte ditt kontor en gang i aprildagene og snakket med din sekretær, i et håp om at De kunne hjelpe meg, men siden De er så opptatt med å styre Statsskuta, hadde De vel ikke tid til engang å høre min historie. Så nå skriver jeg den til Dem. Jeg sitter fremdeles i husarrest, frarøvet all verdighet, fremdeles tvangsmedisinert mot en sykdom jeg ikke lider av og fremdeles nektet hjelp av offentligheten. Jeg har dessverre bare hundre kroner, noe som ikke dekker reisekostnadene til Strasbourg.

Videre kan det være interessant for Dem å vite at jeg er Essener av religion, og min religion har strenge krav til kosthold, bla. at all mat skal være levende. Sykehuspersonalet respekterer ikke min religion, selv om vår Grunnlov visstnok skal sikre fri utøvelse av religion. De tvinger i meg piller med syntetisk materiale. – Piller som ikke gjør noe positivt for meg, snarere tvert i mot.

Jeg har vært stilt for en av regjeringens kriminelle de facto rettsinstanser – Kontrollkommisjonen, ved to anledninger, og ved begge anledningene har jeg stilt uten kompetent advokat, selv om jeg har anmodet om å få advokatbistand. Ved begge anledningene har jeg blitt dømt, uten bevis, til et liv i sykdom og husarrest. Den Norske Staten har nå undertrykt meg i over et år.

Jeg har forsøkt å få hjelp av Amnesty International, men har ikke lyktes med dette. Jeg har også kontaktet så mange advokater at jeg husker ikke engang navnene deres, uten at noen har villet hjelpe meg.

Jeg drømmer om å kunne flytte til Canada, hvor Canadiske borgere har rett til å bli stilt ovenfor en kompetent rett de jure, men grunnet den falske diagnosen blir jeg også nektet pass, og de facto utreise fra Norge. Jeg er en politisk fange, holdt innesperret og dopet ned pga. min religiøse og politiske overbevisning. Jeg har allerede gitt avkall på mitt norske statsborgerskap (ref: brev til riksadvokat Tor-Aksel Busch) og kommer aldri til å arbeide en eneste dag for Den Norske Stat, vis-à-vis betale skatt til Statskassen. Dette brukes som en unnskyldning for å holde meg innelåst i det som best kan beskrives som et fengsel.

I Staffesaken mot min person og i konflikten min mot fire politibetjenter ved Stjørdal Lensmannskontor ble det aldri noen Rett. Jeg drømmer, nå som mitt ønske om å komme til Canada aldri blir noe av, å kunne flykte til Sverige hvor jeg blir en papirløs asylsøker. Men før jeg flykter til Sverige og søker asyl, har jeg tenkt å gi Staten en sjanse, og det er med dette jeg nå skriver til Dem. Jeg ønsker at De skal finne en måte jeg kan komme meg til Strasbourg på, så jeg kan få reist tiltale mot Dem og Det Norske Storting (representanter for forrige stortingsperiode) for brudd på vitneplikten, Stjør- og Verdal Tingrett for obstruksjon av Rett, fire politibetjenter ved Stjørdal Lensmannskontor for transgresjon mot Straffeloven, Grunnloven og Politiloven, min persons fastlege for tvangsinnleggelse på falsk grunnlag og Levanger Sykehus for feilbehandling.

Jeg er en frimann-av-landet, kjent som Fredrik av familien Vollan og jeg trodde jeg var eier av min person. Det er jeg tydeligvis ikke, da min person er tvangsinnlagt ved psykiatrisk avdeling og jeg er bortført og sitter i husarrest. De, kjære statsminister har fått sparken av undertegnede og jeg operer fri fra regjering. Jeg opplyser Dem her også om at to uker etter at De har mottatt dette brevet kommer jeg til å håndheve mine krav på rettigheter, bla. retten til å forsvare min kropp, mot alt og alle voldshandlinger, inkludert men ikke utelukkende, tvangsmedisinering, med alt og alle midler jeg har til rådighet. Dette vil være på din samvittighet.

Så, kjære Jens Stoltenberg, det er med dette at jeg sender Dem min bønn om å få penger til å kunne reise til Strasbourg og Menneskerettighetsdomstolen der.

PS: I Kontrollkommisjonen som har dømt meg ved to anledninger, sitter også min persons fastlege.

Med Vennlig Hilsen,

Fredrik: Vollan

Frimann-av-landet, politisk fange,

Fredrik: Vollan

c/o

DPS Stjørdal

Remyrvegen 37

7500 STJØRDAL

PSS: Jeg vil minne deg om følgende menneskerettigheter som jeg ikke er innehaver av:

Artikkel 3
Enhver har rett til liv, frihet, og personlig sikkerhet.

Artikkel 4

Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

Artikkel 5

Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 6

Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt.

Artikkel 7

Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

Artikkel 8

Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.

Artikkel 9

Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.

Artikkel 10

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.

Artikkel 11

 1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.
 2. Ingen må dømmes for en handling eller unnlatelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått.

Artikkel 12

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Artikkel 13

 1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.
 • Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

 • Artikkel 14

  1. Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.

  2. Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot De Forente Nasjoners formål og prinsipper.

  Artikkel 15

  1. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det.

  Artikkel 17

  1. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.

  Artikkel 18

  Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

  Artikkel 19

  Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

  Artikkel 20

  1. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.

  Artikkel 21

  1. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.

  Artikkel 22

  Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.

  Artikkel 24

  Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn.

  Artikkel 28

  Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring.

  Artikkel 30

  Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i erklæringen.

  Senere tilføyelse etter ønske fra Fredrik Vollan:

  Hei Nyhetsspeilet,
  Jeg har et lite önske å komme med til dere. Jeg skulle önske dere la inn en kommentar fra meg på slutten av artikkelen deres kalt ‘Politiske fanger i kongeriket Norge’
  Jeg önsker att det blir lagt til en presisering om att brevet fra meg som ble sendt til deres tidl. medlem i redaksjonen, Armin Bahrami og som senere ble publisert under artikkelen ‘Politiske fanger i kongeriket Norge’ var ett brev jeg sendte Armin Bahrami med önske om att det ikke ble publisert, så fremt jeg ikke ble drept av norske myndigeter her i Sverige. Grunnet den frykten og det önsket, er deler av brevet ikke gjeldende da den situasjonen, heldigvis, ikke har oppstått.
  Svenske myndigheter er ikke Lucifer-dyrkende djevler, men snarere kloke mennesker som på tross av hard motstand og alt av innflytelse fra norske myndigheter har sagt nei til å utlevere meg til Norge. De har bidratt med sosial stötte, hjelp og medisiner så jeg har kunnet bli frisk fra Den Norske Stats overgrep mot meg. De har vist meg toleranse og stor stötte og har stått side ved side med meg i min kamp om å bli frisk og hel igjen. De har tilbydt meg verdifull terapi og gitt meg innsyn og kunnskap i en situasjon jeg finner så alt for vanskelig, fremdeles.
  Selv om jeg står for innholdet i brevet, den dag i dag, må det ses ut ifra den konteksten brevet ble skrevet i og i den kontekst av kriterier for publisering av brevet på Nyhetsspeilet.no vis-a-vis svenske myndigheters tillatelse til att jeg blir drept, noe de ikke har tillatt og noe de har kjempet for att ikke skal skje.
  Jeg vil også takke den svenske regjeringen, den svenske polisen og mine naboer, som har beskyttet meg og vist stor tålmodighet med meg i den vanskelige tiden jeg har värt gjennom.
  Jeg hadde satt stor pris på om dere kunne få med denne presiseringen i artikkelen deres.
  Med vennlig hilsen
  Fredrik Vollan

   

  Armin Bahrami

  En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
  "DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

  0 0 stemmer
  Artikkelvurdering
  Varsle om nye kommentarer
  Varsle om
  guest

  75 Kommentarer
  Nyeste
  Eldste Mest populær
  Inline Feedbacks
  Vis alle kommentarer
  åshild nilsen
  Abonnent
  8 år siden

  ser det står at Synnøve Fjellbakk Taftø er fri og løslat i dag. men som eg forstår på innlegge i norgesavis og intervjuet så er hun fremdeles “fange”. det er opprettet en fb side og det jobbes med at hun skal slippe fri… eg blir heilt matt av å oppdage at norge kan gjør noe sånt.. vi vet jo aldri når det er vårs tur å bli henta av politie på døren for noe vi har skreve elle sagt.. dette her kan minna meg om den historien som vi fikk høre om fengselet når halve berlin var under russland.. som ungdommene besøker i berlin med turen de hvite busser har.. forferdelig historie..

  https://norgesavisen.no/synnove-fjellbakk-tafto-tidligere-jurist-og-ambassador-for-norge-politisk-fange-i-norge-siden-1992/

  steve land
  steve land
  Anonym
  Svar til  åshild nilsen
  8 år siden

  Jeg bor for tiden i USA, selv om jeg er født or oppvokst i Norge. Jeg haer lest nok om hennes sake til å forstå at de norske myndigheter er omtrent like ulovlige som de amerikanske! Jeg hadde hatt vondt for å forstå at dette virkelig har foregått i Norge, om jeg ikke hadde lest denne artikkelen. Nylig tilbrakte jeg 3 måneder i Norge og fant raskt ut at den kontrollen som jeg hadde merket under tidligere besøk, har øket + i styrke og vidde. Jamen er jeg glad jeg tilhører USA med all sine feil, Norge har virkelige problemer, mye større enn det vi har!!!

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  9 år siden

  Politischer Gefangene in Faschistenstaat Schweiz, Korrupte Schweizer Polizei & Nazi Justiz CH +

  Quote: WER SEIN MUND DARÜBER AUFMACHT GEHT IN DEN KNAST; 17 JAHRE DAUERTERROR HAT AUSLÄNDER SEAN HROSS VON DEN SCHWEIZERN UND KORRUPTEN SCHWEIZER BEHÖRDEN ERTRAGEN MÜSSEN

  Thunder
  Thunder
  Abonnent
  9 år siden

  Tenker på Markus 4:22
  Det hemmelige vil komme for dage.
  Jeg vet ikke om Alex Jones er disinfo, samme med Falcon og Abeldanger.
  Men jeg vet at sannheten vil komme frem til slutt og at den som driver disinfo vil måtte stå til rette for det. Jeg vil bidra med mitt for at loven tar hånd om disse i mitt land, hvem de enn er.

  Alex Jones driver firma på lik linje med en Herbal Life agent. Youngevity er støttet av bla Walmart som Jones har hatt mye fokus på. Å drive radio og selge produkter gjennom Youngevity er ikke kriminelt.
  Videoen om Alex Jones er tatt ut av sammenheng, hvorfor ikke legge ut hvor det er hentet fra. Samme med KKK snutten. Jones støttet folket i Sveits for å ta et oppgjør med IMF, Bilderberg og det sittende regimet. Han liker også at sveitserne har våpen i hjemmet sitt. Han er jo glad i våpen og ser for seg at folket må gripe til våpen mot eliten. Jeg håper han tar feil og fortsetter med infowars i stedenfor. Han sier også at retten til å bære våpen ikke ville komme til nytte før staten prøver å fjerne den. Alex Jones familie er knyttet til frimurere som han karakteriserer som nyttige idioter. Han kritiserer frimurere for å holde mordere skjult gjennom sitt nettverk.

  Du må gjerne komme med info om at Jones er disinfo agent, men jeg må få spørre om hva Jones sier som ikke Nyhetsspeilet og Abel Danger står for.
  Sannheten kommer og jeg blir forbannet om dere bevisst prøver å manipulere meg og andre. Vær forsiktig med å dømme andre, så langt kan jeg ikke se bevis på noen ting. Bare små snutter uten sammenheng. Er dette en maktkamp i alternativ media? Vi trenger ikke svertekampanjer og hatkampanjer, bare sannhet. Jeg er så forbanna lei av dette skvipet.

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  Svar til  Thunder
  9 år siden

  Jeg er enig at det vil nok gå seg til, legger imidlertid merke til at tortur og mord er helt greit for mange, også nordmenn, ingen protester, så lenge de ikke blir utsatt for samme selv

  I hope they speak Norwegian in hell! http://www.elephantjournal.com/2010/09/i-hope-they-speak-norwegian-in-hell/

  Thunder
  Thunder
  Abonnent
  Svar til  Falcon
  9 år siden

  Kristus i Vatikanet har jo sagt at også ateister kan komme til himmelen. Det er jo de som sitter med nøklene så det ordner seg sikkert nok. Tortur og mord er vel ikke greit for mange…Hva vet du om Kristine Marcy? Field McConnels personlige konkurs og har du sett artikkelen i Fargo Forum? Er de søsken? Hvordan er du knyttet til Hawkes og Abel Danger?

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  Svar til  Thunder
  9 år siden

  Ingenting, hva vet De om det? Fortell gjerne med referanse til verifisert eller ikke verifisert dokumentasjon, på forhånd takk. Forøvrig, Hr Sean Hross er ikke fengsla ennå, John Paterson har fått feilaktig informasjon, ny video ankom idag

  The Order of the Solar Temple, Masters of Zürich Swit-SS-erland & Swiss Hitteam Solaire Assassins +

  Quote: NSU, ANNECY, OTS, BREIVIK, AUSCHWITZ, WW2 ARE ALL TEMPLAR RELATED SWISS NAZI CRIMES BY THE OCTOGON MOTHERLAND IN THE ALPS THE HOME OF THE FINANCIAL ELITE, THE PHARISTOCRACY AND SWISS LIAR POLICE ..

  Mer informasjon i youtube tekst

  Dagens show fra Abel Danger

  Abel Danger Global Intel Agency on livestream, Fri Oct, 10 2014 8:00 PM — Fri Oct, 10 2014 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3477372 Quote: Serco, Cameron, GAPAN, Pedos, Airbus ISIS and 14-11-14. #2141 Marine Links Cameron Pedophile Finance Initiatives to Serco Con Air Tags, Airbus ISIS Hits Plum City – (AbelDanger.net) October 10, 2014: United States Marine Field McConnell has linked the Private Finance Initiatives (‘PFIs’) launched in 1992 by David Cameron and an alleged Westminster pedophile ring, to Serco and Con Air deployments of tagged pedophile killers for contract hits apparently coordinated by agents for the Airbus private finance initiative established at RAF Oakhanger with ISIS commanders in the United Kingdom. McConnell claims that Cameron and Serco’s National Security Adviser Maureen Baginski used PFIs to convert ownership of the ISIS battlespace and the Red Switch Network from the National Command Authority in the Oval Office – Barack Obama – to Airbus PFI at RAF Oakhanger and leave the White House Situation Room in the control of pedophiles associated with the White House Council on Women and Girls under Valerie Jarrett and the Down Low Club in Chicago.

  Google { serco site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=serco+site%3Aabeldanger.net }

  At det er omfattende korrupt og inkompetent i bl.a. den politiske administrasjonen i Norge er det ingen som helst tvil om

  Thunder
  Thunder
  Abonnent
  Svar til  Thunder
  9 år siden

  Ingenting er selvfølgelig løgn, du har selv skrevet om McConnell flere ganger linker søsteren til pedofile, Obama og jeg vet ikke hva. Dette er tvilsomme greier altså!
  Jeg bare sjekker ut hvem som driver svertekampanjer om Alex Jones.
  Det er tom noen som hevder Jones er Bill Hicks. Se video av Alex Jones om Waco Texas og Bill Hicks i 1993 og sammenlign.
  McConnell hevder å ha blitt hentet inn som ekspert 11 sept av den lille avisen Fargo Forum som om han måtte slenge i fra seg flyspakene og bli hentet inn i hui og hast. Dere i nettverket må vel ha noen utklipp? Han sier alle kan få.
  I mai 2003 gikk han konkurs etter å ha løyet om hva hans lån skulle brukes til. Med en inntekt på over 200 000 dollar er det ubegripelig. Pilot noen år i Astana og nå som ekspert på hva? Jeg forstår ikke, er han ekspert på forsvunnede Malaysiske fly eller hva er det? Jeg har problemer med å forstå koblingene til Cheney, Obama, engelske kongelige, pedofilringer, fjernstyringer og HUBer. Kan du ikke forklare litt. Jeg har bare googlet noen få minutter, jeg vet ikke og forstår ikke hele bildet. Hvis Alex Jones er tvilsom, er ihvertfall dere det.

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  Svar til  Thunder
  9 år siden

  Ja, jeg ser at De har problemer med både å forstå og å dokumentere noe av det De skriver, og uten referanser er og blir det bare tøys

  Field McConnell: Biography http://www.abeldanger.net/2010/01/field-mcconnell-bio.html

  David Hawkins: Bio http://www.abeldanger.net/2010/01/source-hawkscafe.html

  Case closed

  Thunder
  Thunder
  Abonnent
  Svar til  Thunder
  9 år siden

  Jeg spør bare om De kan forklare meg hva De selv linker til og hvilken rolle De har i nettverket. Det hadde vært enklere for meg om De kunne beskrive forholdet mellom de to søsken.Om Miistress of the revels og bortførte barn og organ tyveri. Jeg skal lese hele greia selv. Konkursen kan leses om på ecases.us
  Case closed ser det ut til. Det er De som copy paster og spyr ut linker uten å forklare, trenger De hjelp fra meg til å forklare så kommer jeg tilbake. Ciao!

  Thunder
  Thunder
  Abonnent
  Svar til  Thunder
  9 år siden

  Det jeg kan gjøre er å konfrontere Alex Jones med videoen De har lagt ut på Nyhetsspeilet og få Infowars til å bla i Abel Danger. Det er mye enklere.

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  Svar til  Thunder
  9 år siden

  Alex Jones’ infowars.com fyrer opp under ebolagate svindelen, google { ebola site:infowars.com https://www.google.no/search?q=ebola+site%3Ainfowars.com }

  Der ramla’n helt av lasset, er ikke med lengre, good bye and good luck

  “Hvilken avis og tv-kanal i Norge har så langt fremstått som den største propaganda-kanalen for Ebola-gate? ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2014/07/likheter-mellom-terrorspokelset-og-svineinfluensa-spokelset/comment-page-5/#comment-111621

  Singing In The Rain

  and Smiling Down The Drain http://s15.postimg.org/srinyjpor/red_switch_network_bureaucrat_terrorist_network.jpg

  Abel Danger Global Intel Agency on livestream, Mon Oct, 13 2014 8:00 PM — Mon Oct, 13 2014 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3487954 Quote: Emirates CEO Exposes BUAP, Boeing Announces FIELD Tracking. Abel Danger Explained MH370 and predicted MH17. CEO Tim Clark has taken action. Boeing has deployed FIELD Tracking. United States Marine Field McConnell has linked David Cameron’s apparent deployments of tagged pedophiles as Private Finance Initiative (‘PFI’) enforcers, to Serco’s alleged use of the outsourced GPS electronic warfare clock and the Dubai air traffic control tower to impute hijacker waypoints into MH Flights 17 and 370. McConnell claims that Cameron at UK Treasury and Serco’s National Security Adviser Maureen Baginski conspired with George Soros in the Black Wednesday (below) outsider trading fraud to fund the Private Finance Initiative which outsourced the GPS E/W clock allegedly used by hijackers in Serco’s matrix of ATC towers to coordinate tagged pedophiles at MH crime scenes. McConnell is now inviting the Five Eyes intelligence services to test for Cameron’s deployment of Serco pedo-tagged enforcers to monetize the assets represented by MH Flights 17 and 370.

  Google { serco site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=serco+site%3Aabeldanger.net }

  Ebola Hoax: 100% REVEALED! CNN + NYT caught using CRISIS ACTORS! MUST SEE https://www.youtube.com/watch?v=1ZonCVRQ-2s

  SAY NO! TO EBOLA VACCINES!! https://www.facebook.com/groups/794657180557181/

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  9 år siden

  Quote: “John Paterson: Otto did you know Sean Hross is in prison? this is very bad news JP”

  Yes, a crime and tragedy, but also bad news for Switzerland and the nazi octogon knights templar’s future, and their useful idiots and criminals everywhere

  Prison for Giureh Sean Hross for making videos for truth and justice and for expressing his opinion + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1956&start=1

  Confederate Infowars: Alex Jones Loves Switzerland`s Prison Planet and Fascist Swiss Nazi Banks +

  The new globalist government in Norway greeted by the country’s sheeple https://www.youtube.com/watch?v=ZByOyeS8E7E

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  10 år siden

  Mrs { Roxana Saberi https://www.google.no/search?q=Roxana+Saberi } was released from prison after Mr Field McConnell asked the president Mahmoud Ahmadinejad to release her because she was innocent

  Abel Danger Global Intelligence Agency radio show live, Fri Jan 3, 2014 2:00pm EST — 3:30pm EST http://new.livestream.com/accounts/1990801/events/2663154 Quote: Operation KILTSTICKER ’14. Plum City – (AbelDanger.net) – January 2, 2014: United States Marine Field McConnell has linked Serco’s patent-pool trigger devices apparently procured by John Thurso MP, for the MI-3 Innholders Livery Company, to Laureen Harper’s alleged use of Onion Router to relay trigger signals via script kiddies listed in the NCIC Foreign Fugitive File to Wi-Fi dial-a-yield bombs such as those detonated near the Jazeera Palace Hotel in Mogadishu on New Year’s Day, 2014. McConnell notes that Thurso’s grandfather, the late Archie Sinclair , was U.K. Secretary for Air during WWII and played a key role in procuring the trigger devices needed to detonate atomic bombs over Nagasaki and Hiroshima and ignite the fire bombs which destroyed Dresden. McConnell suggests that the 12 August, 1944 murder of LT Joseph Kennedy Jr., whose BQ-8 was blown out of the sky in a fashion as obviously contrived as an ADRIAN MESSENGER script, involved the detonation of a bomb with a trigger signal radioed from a ????

  You are welcome to join Abel Danger Global Intelligence Agency http://abeldanger.net/

  Swiss Mr Huber 1, 2 and 3, Ahmed Huber Al-Swissri, Avalon Gemeinschaft & Amin Al-Husseini, and islam + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1950&start=1

  Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

  Illumicorp
  Illumicorp
  Abonnent
  11 år siden

  Å forsøke å frigjøre politiske fanger eller å hjelpe de 10 000 mennesker som vi tvangsinnlegger i Norge hvert år, eller å hjelpe mennesker generelt, bør gjøres på andre måter enn å kontakte vårt Amnesty International. Vi har mottatt såpass mange henvendelser via Amnesty, at vi nå må gi klar beskjed om følgende:

  Amnesty International er kun en front vi bruker for å finansiere vår globale Agenda 21.

  Vennligst IKKE bruk vårt Amnesty International til andre formål, enn å støtte vår Agenda 21.

  Som i disse dager markedsføres med vår flotte TV aksjon, i vår “statseide” TV kanal: NRK. Og vennligst ikke forsøk å sverte en av våre glimrende medarbeidere: Bilderberger medlem, og en av våre initiates: Kronprins Haakon.

  http://tv.nrk.no/serie/tv-aksjonen/mdsp15000112/21-10-2012

  Alt er et skuespill, men hva kan dere gjøre for å stoppe det?
  (Ingenting)

  I stedet kan de som kvalifiserer som våre initiates bli ansatt her hos oss:

  Initiate training program vil nå bistås av frimurere og Haakon Magnus i Norge:

  http://www.youtube.com/watch?v=xKCdbmhEW5A

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  Svar til  Illumicorp
  11 år siden

  Welcome to the Norwegian Ruthless Killing amnesty soft amnesia show http://www.youtube.com/results?search_query=nrk+amnesty

  AMERICAN SHOW

  «In 1922 Lucifer’s Trust was created in London, but later changed its name to Luci’s Trust, as the first name was too obvious. The Trust is non-governmental and officially recognized by the United Nations. It is also an extension of the Theosophical Society, another secret society which influenced Adolf Hitler in developing his doctrine about the Aryan Super Race. Luci’s Trust is sponsored by among others the occultist Robert McNamara (just recently diseased), former minister of Defense in the USA, president of the World Bank, member of the Rockefeller Foundation, and Thomas Watson (IBM, former ambassador in Moscow). Luci’s trust sponsors, among others, are the following front organizations: United Nations, Greenpeace Int., Greenpeace USA, Amnesty Int., UNICEF. Luci’s Trust has its only «religious» chapel, the Temple of Understanding, where Black Magic is practiced, in the UN headquarter in New York.» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/10/illuminati-for-folk-flest/comment-page-27/#comment-91087

  Digressivt,
  Milton William, Bill, Cooper, The Ugly Truth About the Anti Defamation League, ADL, a non-jewish org http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1828&start=1

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  11 år siden

  Angående amnesty organisasjonens virke

  Tv-aksjonen 2012 http://covergaard.blogg.no/1349882577_tvaksjonen_2012.html Sitat: Årets Tv-aksjon går i sin helhet til Amnesty International i London. Går vi ut fra at årets Tv-aksjon innbringer omtrent hva som var tilfellet i fjor, 219 millioner kroner, så er dette et veldig betydelig beløp til en organisasjon som ikke alltid har helt rent mel i posen. ..

  Les om og lytt til { Nathalie Bracht https://www.google.no/search?q=Nathalie+Bracht , Natalie Bracht https://www.google.no/search?q=Natalie+Bracht } og observer at hun og hennes barn ikke fikk hjelp fra amnesty international, og nasjonale avdelinger, som ble kontaktet og informert når hun ble terrorisert og forfulgt for få år tilbake.

  Banden som gjorde overgrepene mot henne og hennes barn er de samme som kontrollerer amnesty organisasjonen. Jeg skrev detaljert og etterrettelig om dette i Aftenposten forum som nå er nedlagt av den samme nazi-marx banden, og selvfølgelig har ikke en kjeft i mainstream mass media mafiaen (4M) nevnt dette med ett eneste ord til dag dato. Glem amnesty inntil videre, kvalifisert
  .
  «.. Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-7/#comment-90596

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  Svar til  Falcon
  11 år siden

  Nettsted med intervju med Nathalie Bracht, Tony of Bilderberg.org interviews Nathalie Bracht: Mossad ‘toymaker’ cells planning false-flag attack on Consulate in Belfast http://100777.com/node/1831

  Originale mp3-filer har relativt lavt lydnivå, her økt til ca 89db:
  Intervju 1 kort versjon [audio src="http://www.navigate3d.no/audio/nathalie_bracht_short_story_london_bombs_mp3gain_89db.mp3" /]
  Intervju 2 lang versjon [audio src="http://www.navigate3d.no/audio/nathalie_bracht_long_story_mp3gain_89db.mp3" /]

  Hun snakker blant annet om faren som er i eksil i Libya og lever godt der som gjest, om bombinga i London 7/7 2005, om press fra mer eller mindre kjente og ukjente grupperinger, og forfølgelse og terrorisering fra bl.a. UK myndigheter, mm, trolig mye likt de skjulte maktforhold som eksisterer i bl.a. ditt og mitt land land. Som sagt i forrige kommentar ville ikke amnesty organisasjonen røre denne saken, og det synes å være åpenbart hva arsakene er. Såvidt meg bekjent har de per dato klart å få henne til å tie, og det er nå viktig og interessant å undersøke hva hennes og hennes barns status er, om de har de bra eller lever under uholdbare forhold

  «.. Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-7/#comment-90596

  Morten Kielland
  Skribent
  12 år siden

  Da er artikkelen om deg oppdatert, Fredrik!

  Ulven
  Ulven
  Abonnent
  12 år siden

  Ifølge cubanske dissidenter er det fortsatt minst 60 politiske fanger på Cuba (etter at 2.900 er løslatt ved inngangen til 2012).

  http://www.tk.no/Innenriks/article5858579.ece#comment-3145735

  Med tanke på de at det må være hundrevis for ikke å si tusenvis av mentalt kvikke og oppegående nordmenn som har tilbrakt en råtten julaften som tvangsinnlagte dissidenter i norske psykiatri-fengsler kan det vel slås fast at den politiske undertrykkingen i Norge nå er sterkere enn på Cuba (og Dagbladets haussing av Jens Stoltenberg minner om den cubanske regjeringspropagandaen for Fidel Castro da han var på høyden…)

  trackback
  14 år siden

  […] Fredrik Vollan er enda et offer for psykatriens vrede. Han omtaler seg selv som en fri-mann av landet. Nekter å betale skatt og stevnet regjeringen for ulovelig okkupasjon av Afghanistan. Det endte med at påtalemyndigheten fikk fastlegen hans til å tvangsinnlegge mannen på psykiatrisk sykehus. Han var blitt en trussel for rikets sikkerhet og ble derfor isolert. […]

  stoofstef
  stoofstef
  Abonnent
  14 år siden

  opps beklager det jeg skrevet er her inne fremdeles. Du vet at avisene i norge vil ikke ta meg inn på intervju og bare hører på legen som sier jeg er paranoid. Jeg har sendt kopi av brevet fra sykehuset som selv sier jeg er ikke paranoid til avisene, kan noen hjelpe meg komme frem til presse? jeg har over 100 dyalise på PC der dere kan se sykepleier misbruke makt. Ta kontakt.

  stoofstef
  stoofstef
  Abonnent
  14 år siden

  og dere tok bort det jeg skrevet og som måte oppleve. Det var rasisme av det mest nazi fra Haukeland sykehus.

  stoofstef
  stoofstef
  Abonnent
  14 år siden

  I et fritt samfunn skal det være “trygt” å ha upopulære meninger.

  Bård sa til meg “du er minoriteter og jeg er bare den 1 nordmann her nå, jeg er enig med Hitler og det han vilje, Heil Hitler” og etter det jeg sa det til legen på plass ved Haukeland: Det er fint om dere har den type politikk blant folk her inne, det som jeg vil er å få behandling og ikke høre dere om det, sa jeg. Om dere tenker dere kan rense Norge, dere inviterte meg hit som lærer og med god helse. Det å sende klager på epost fikk meg høre fra en lege til: vi kasta deg ut av transplantasjons lista fordi du klaga for mye. Fra jan 2009 de har funnet alt mulig for å holde meg ut, jeg er fremdeles ut. Også prøvde nyre legene i kollegiat uten meg eller nevrolog eller psykolog å sende meg bort som paranoid. Sykepleier kalte meg et mentalt problem, etc. Jeg fikk mental attest fra Haukeland selv om å ikke ha paranoia eller hallusinasjoner som det nyre legene vilje bare for å ungå hans nazy sykepleier.

  CaashMaan
  CaashMaan
  Abonnent
  14 år siden

  Jeg mener vi en gruppe sammen og gjøre noe med det her fredrik Vollan er her uten papirer og uten penger, kan du forestille deg selv i hans situasjon, er dette en stor ting som folk ser ut til å ignorere hva om det kan bli deg? Når ønsker du å hjelpe deg? alle som ønsker å hjelpe kan kontakte meg på epost Jakob_899@hotmail.com

  CaashMaan
  CaashMaan
  Abonnent
  14 år siden

  Jeg er fra Sverige, som har oversatt til Norge på google vet ikke om det noen bra hvis noen er svensk, jeg tror du bør lese kommentaren jeg lagt svensk til norsk rett synes teksten var litt mistranslated

  CaashMaan
  CaashMaan
  Abonnent
  14 år siden

  det här är sjukt att lägga en helt normal person i ett phsyke fredrik vollan är en person som har stora kunskaper som är mycket mycket intelligent om man förstår honom han har ett mycket speciellt djup har bra kontakt med han dagligen. en mycket intressant person som vet vad som är rätt och fel som ser norges fel och vågar verkligen säga vad han tycker om norges situation Mail Jakob_899@hotmail.com

  CaashMaan
  CaashMaan
  Abonnent
  14 år siden

  dette er syke å sette en helt normal person i en phsyke Fredrik Vollan er en person som har gode ferdigheter som er veldig veldig smart hvis du vet at han har et veldig spesielt dypt i god kontakt med ham daglig. en svært interessant person å vite hva som er rett og galt som galt og Norge ser virkelig tør å si hva han mener om den norske situasjonen

  « Forrige artikkel

  Republikkens fall: Presidentskapet til Barack H. Obama

  Neste artikkel »

  Historien om PR og hvordan en halv sannhet er en hel løgn

  75
  0
  Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
  ()
  x