/

Politiske fanger i kongeriket Norge

13.6K visninger
17 minutter lesetid
75

I dette landet eksisterer det ingen ytringsfrihet, politisk opposisjon, demokrati, eller rettferdighet.
Norge er verdens beste land å bo i, med verdens lengste helsekø. Rikt på olje, men gjerrig på pumpa.
Gode lønns- og arbeidsforhold, men enorme leve- og boutgifter.  God levestandard er lykke i mange land, men i Norge betyr det verdens høyeste forbruk av lykkepiller, ritalin, og ikke-helberedende medisiner.
En annerkjent fredsnasjon med finanskrise, hvor Kongsberg-gruppen er den eneste vinnern på børsen.  Mitt lille land hvor ”globaliseringskritikere”, ”anti-autoritære”  og ”anti-vaksine”-folk er en ”fare for rikets sikkerhet” i følge Jørn Holme i PST. Hvem i sin villeste fantasi, oppvokst i Norge, kunne tro at det fantes politiske fanger fengslet i Norge?

Nyhetsspeilet.no har møtt i hvert fall én av dem – og han, Fredrik Vollan, er ikke den første.

Tidligere politiske fanger

Historien om Synnøve Fjellbak,  en jurist med sterk ryggrad arbeidet hos UD, og satt seg i opposisjon mot EØS forhandlingene. Desverre fikk hun oppleve hvordan det er å møte på den mørke, dystre og destruktive siden av norsk politikk. Synnøve ble tvangsinnlagt og tvangsmedesinert, alt for å få henne til å holde kjeft, og gå tilbake til det normale livet – hvor alt er OK.  Men grunnlovens dronning, med det utroligste pågangsmot kjempet imot, hun viste ingen frykt, kom ut etter en stund og skrev en avslørende bok med mange hemmeligheter. Det nevnes bla. At nåværende utenriksministern Jonas Ghar Sthøre, var en svært aktiv person sammen med Gro Harlem Brundtland bak EØS forhandlingene som i følge henne er undertrykkelse av demokratiet. Synnøve ble løslatt etter at forhandlingene var godkjent. Du kan lese mer om Synnøve her:

Einar Langseth var en ingeniør og oppfinner. Hans oppfinnelse ville revolusjonere norsk energi for alltid. Han jobbet med oljeindustrien, toppingeniør og høyt respektert – men møtte en tvangstrøye da han forsøkte å patentere en ide for menneskehetens og naturens beste, og ble tvangsinnlagt på ubestemt tid. Han oppfinnelse var å bruke de eksisterende oljebrønnene i norsk sokkel, som var tømt for olje, men som inneholdt mye geotermisk energi som kunne drifte hele Norges energiforbruk i lang tid fremover. Du kan lese mer om Einar Langseth i boken til Per-Aslak Ertresvåg (SOV, mitt lille Norge).

I Norge tvangsinnlegges 10.000 personer årlig. Dette er veldig høye tall iforhold til Sverige med dobbel populasjon, hvor kun 2-3000 personer blir tvangsinnlagt hvert år. Det er ganske lett å bli tvangsinnlagt og få rettighetene sine frastjålet, slik at man faller under en leges autoritet, på livstid om han måtte ønske det.

Alt som skal til for at en ”brysom” person skal forsvinne, er en fastleges underskrift på en ”sinnsstemmningserklæring”, og politiet har myndighet til å hente deg på din bopel, med eller uten tvang; du har ingen ting du skulle sagt.

Historien om Fredrik Vollan

Født i 1986, bosatt i Stjørdal. En chemtrail- og frihetsaktivist som har nektet å betale skatt og stevnet Det norske storting for retten grunnet okkupasjonen av Afghanistan, salg av norsk råolje og gass i amerikanske dollar, norsk NATO-medlemskap, og påfølgende chemtrailing av norsk luftterritorium.

Fredrik ble bortført av norsk politi og sitter nå på hva som er i realiteten åpen soning på psykiatrisk institusjon hvor han er underlagt tvangsparagrafen, og blir dopet ned med medisiner som endrer tankeprosessene hans.

Han er nektet å flytte fra Norge og står i dag uten inntekt. Fredrik ble bortført den 19. April 2009 og korrupte leger skrev i journalen hans en hel masse løgner, som for eksempel at han har truet med å drepe politifolk og at han har vandret i psykosetilstand på toglinjen.

” De har stemplet meg paranoid schizofren (jeg har ingen symptomer) og i følge de facto rettsinstansen ”Kontrollkommisjonen” utgjør jeg en trussel mot meg selv og andre. Jeg frykter for min egen sikkerhet og helse, jeg er deprimert og på randen av selvmord, men utgjør ingen trussel mot andre. Riksadvokat Tor Axel Busch og statsminister Jens Stoltenberg er kjent med saken min.”

Jeg har gått igjennom 30 sider med skriv sendt fra Vollan. Dette er diverse brev som er sendt i saken. Ikke i kronologisk rekkefølge som du finner lenger ned i artikkelen. Brevet til Tingretten hvor han forøker å få saken sin opp for retten, selv om politiet har henlagt saken, er opplysende nok for dem som ønsker å sette seg inn i situasjonen. Etter dette brevet ble sendt har politiet ved Stjørdal Lensmannskontor ifølge Fredrik:

”hatt flere hemmelige telefonsamtaler med min persons fastlege, noe som til slutt resulterte i at fastlegen begjærte min person tvangsinnlagt og politiet møtte opp på døra mi den 19. April og bortførte meg til skjermet avdeling, lukket post, nr. 4, Psykiatrisk avd. Levanger Sykehus. Jeg har sittet i varetekt og blitt utsatt for vold og tvangsmedisinering helt siden 19. april 2009.”

Fastlegen har også vært medlem av ”Kontrollkommisjonen” – rettsinstansen ved sykehuset som har bestemt at hans person skal være under tvangsbehandling på hva som pr. dags dato (8. August 2009) er ubestemt tid. Fastlegen har hatt hemmelige møter med kontrollkommisjonen før retten ble sammenkalt, men trakk seg fra selve høringen grunnet ”inhabilitet” – KORRUPSJON?

”Jeg har heldigvis hatt mobiltelefon siden 25. juni 2009 og har i dag litt kontakt med omverdenen.”

Vi mistet kontakt mot slutten av august, etter at han sendte en mail om at jeg skulle glemme alt og han beklaget for bryeriet som han måtte ha påført. Det var klart for meg at Fredrik var blitt tiet til stillhet. Jeg hadde veldig lyst til å arrangere en demonstrasjon utenfor hans oppholdsted hvor han befant seg på tvang, med paroler og plakater ”løslat politiske fanger nå” , men hvor mange fler ville ikke bli innlagt? For i det vakre, lille landet Norge, fantes det ikke noe som het ”politiske fanger”. Dette var da ikke et kommunistland.

Psykriatrien tar livet av sine pasienter

La oss ta en titt på psykriatriens skyhøye – og i dag sterkt økende – dødsrate.
Skrevet av: Vally Vegge – Psykiatriofferalliansen (POA) www.nnmp.net

Psykriatriens behandlingsstrategi er fysisk, psykisk og sosialt helsenedbrytende.
Bruken av mekaniske, medikamentelle og sosiale tvangsmidler er brudd på en rekke elementære menneskerettigheter. Psykriatrien bryter systematisk minst 15 av 30 artikkler i verdenserklæringen om menneskerettighetene. Bruken av psykofarma gir livsforringende og livsforkortende medikamentelle følgesykdommer (”bivirkninger”).

En studie i USA, med et bredt utvalg på 10,3 millioner pasienter i psykriatrien, viser at psykriatriens medikamentelle behandlingsstrategi i dag forkorter levealderen til pasientene med gjennomsnittlig 25år, mot ”bare” 10-15 år på 1990 – tallet (USA Today 04.05.2007).

Dødsraten er minst 4.5 ganger forhøyet for selvmord, hjertesvikt, diabetes 2, ulykker, pustebesvær/kvelning, lungesykdommer/influensa, annet. En studie i Sverige (2008) viser at 86% av alle som begår psykiatrirelaterte selvmord har brukt psykofarmaka.

Psykofarmaka gir en rekke dødelige/livsforkorttende følgesykdommer (”bivirkninger”), deriblant hjerneskader som akatisi, ataksi, dyskinesier, katatoni, dystoni, parkinsonisme, epilepsi, tics, tourettes, afasti, amnesi, apati, demens. Psykofarmaka, nevroleptika litium (”antipsykotika”), antidepressiva (”lykkepiller”), anxiolytika, hypnotika, antiepileptika, litium, ADHD-medikamenter, ble av de juridiske rådgiverne til president George W. Bush i 2002, kategorisert som ulovlige torturmidler.

Rundt 600.000 mennesker får nå årlig psykofarmaka-cocktailer i Norge. Psykofarmaka medesinerer ingenting, behandler ingenting, helbereder ingenting!
Psykofarmakabehandling tar liv.

I Norge er det årlig minst 100 psykiatrirelaterte (antatte) selvmord. Ref. Rapport fra Helsetilsynet 3/2009. Årlig er det rundt 2000 unaturlige/mistenkelige dødsfall i psykiatrien i Norge. Ref. Statistisk sentralbyrå, dødsårsaker. Dødsfallene i psykiatrien blir sjelden gransket eller politietterforsket. Dødsårsaken oppgis ofte som ”ukjent”. Psykiatrien begår iatrogene overlagte drap. En skyhøy dødsrate – og 10-30 år forkortet levealder for pasientene i psykiatrien – er også avslørt og dokumentert i doktoravhandlingen til psykiater Astrid B. Birkenæs (UiO, 2007) ”Særlig mange unge og kvinner kommer til å dø de neste tiårene”!

Politiske aktivister ønskes tvangsinnlagt i Norge

For oss på nyhetsspeilet.no er psykiatriens historie ingen nyhet, men en trist virkelighet som folk flest ikke aner eksisterer.  Det er en uheldig sak om man skulle ende opp som en ”zombie” uten tankeevne og hukommelse, uten forståelse for hvorfor man er der, og hvem som satt deg inn der.
Hvor mange som blir behandlet på denne måten for politiske grunner, avsløringer av korrupsjon, eller motforestillinger til den etablerte myndighet,presse eller elite, er fortsatt ukjent og det kan være store mørketall her.

Det jeg vet er at kansje jeg også en dag blir tvangsinnlagt, tvangsmedesinert og fullstendig blottet for mine rettigheter som norsk borger under beskyttelse av den norske grunnlov og menneskerettighetene.

Når Obama kommer til Oslo i desember for å motta Nobels ”krigspris” fra den norske ”terrorkomiteen”, har PST utalt seg i VG, at de skal overvåke psykisk ustabile under hans oslo besøk.

”Vi må tilpasse denne personens posisjonsrisiko til trusselbildet i Norge. Vi er ikke bekymret over det vi ser i dag, men vi har en levende trussel fra mentalt ustabile personer som har fokus på myndighetspersoner”, sier stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt til fjernsynskanalen til VG journalist.  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=575740

Jeg er en person som har mye fokus på myndighetspersoner, du kan se mange av mine 39 artikkler, hvor enkelte makthavende personer med ”skjulte interesser” for Norge blir beskrevet som landsvikere, og massemordere.  Jeg antar jeg står på denne listen.

Hvor mange personer vil ikke bli tvangsinnlagt i nærmeste framtid når vi allerede idag har sett tilfeller, hvor psykiater klassifisere ”konspirasjonsteoretikere” som psykisk ustabile? Som om det var en sinnsforstyrrelse å avsløre ”reelle”og faktiske konspirasjoner. De frykter at avsløringene vil føre til masse-sivilulydighet, derfor er vi en fare for samfunnet , deres «samfunn» som vi er  kollektivt-undertrykt i.

Grensene for å bli erklært mental er altfor korte i dette landet, se ikke bort ifra at det snart blir en industri å passe på mentale hvis psykiatrien nå blir privatisert. Hvilken kunnskap besitter psykiater om politikk og konspirasjoner, til å kvalifisere en ”diagnose” på deg  som en syk person? Husker noen Morgenbladets artikkel om Nyhetsspeilet tidlig iår? Hvor en psykiater gjorde en psykologisk evaluering på hvorfor konspirasjonsteoretikere oppfører seg som de gjør?

Se ikke bort ifra at kansje du også en gang i nærmeste framtid, blir tvangsinnlagt pga dine politiske uenigheter med den sittende regjering, å protestere mot Obama, eller Stoltenberg, er ikke tillat i den nye verdensorden – normale mennesker skal ikke protestere, de skal akseptere.

Fredrik Vollan tar kontakt igjen

Jeg fikk en mail av han for et par uker siden. Han lever, men har flyttet til Sverige som asylsøker med ”politisk etterfølgelse” som søkegrunnlag. Fredrik er en ”frimann av landet” og problemene startet for han, når han nektet å være hans ”person” altså fødselsnummer, og nektet å la seg herse med av rettsvesenet og korrupte politimenn som utsatte han for overvåkning og sjikanering. En mann jeg ser opp til, en mann som har forstått sine medfødte og naturgitte rettigheter, veldig interesant person som innehar enorme kunnskaper om den politiske situasjonen i verden og landet. Jeg anbefaler alle å sette seg inn i hans sak. Hvis vi alle hadde mot nok til å være en ”frimann av landet” ville det ikke vært nok tvangstrøyer i landet.

Om noen Jurister har lyst til å sette seg inn i saken til Vollan: http://dl.getdropbox.com/u/1294856/Vedlegg.pdf

Her er hans brev til Jens Stoltenberg:

09.10.2009

ÅPENT BREV TIL STATSMINISTER JENS STOLTENBERG

Kjære Jens,

Jeg vet ikke hvem jeg skal skrive til, så jeg skriver her til Dem. Jeg har en bønn jeg vil De skal høre. Min bønn er ganske enkel. Jeg drømmer, håper og ber om å få penger så jeg kan reise til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, hvor jeg kan få saken min opp for en kompetent rett. I fjor sommer var jeg så uheldig at jeg kjørte for fort her i Stjørdal, Nord-Trøndelag. I den forbindelse ble min person bøtelagt av norsk politi ved Stjørdal Lensmannskontor. Boten hadde jeg ikke råd til å betale da jeg var arbeidsledig og NAV ikke kunne finne noen jobb til meg og Sosialkontoret nektet å hjelpe meg.

I møte med politiet ba jeg om å få advokatbistand men ble nektet dette. Boten valgte jeg så ikke å innfinne meg i og nektet videre å betale, i påvente av rettssak. Grunnet at politiet forfulgte meg, sjikanerte meg, drev ulovlig overvåkning av mitt soveværelse og telefon, stjal fra meg, drev hærverk på mine eiendeler og arresterte meg, følte jeg meg undertrykt av Den Norske Stat. Pga. dette stevnet jeg Dem og hele det Norske Storting som vitner for forsvaret og informerte videre Retten (Stjør- og Verdal Tingrett) om at jeg sto i ære i saken da jeg forøkte megling i konflikten før politiet involverte seg og bøtela min person, slik at Dere i Det Norske Storing kunne bevitne hva norsk politi gjør mot fredselskende borgere av dette landet.

Tingretten kalte inn min person til rettsmøte, men det rettsmøte ble det aldri noe av. Jeg vet ikke hvorfor, da jeg trodde likhet for loven var av høyeste viktighet og en bærebjelke i ethvert moderne rettssamfunn. Etter å ha informert politiet om mine hensikter å føre sak mot fire korrupte og inkompetente politibetjenter, henla politiet saken mot min person, med den unnskyldning at de ikke hadde bevis for min transgresjon mot Trafikkloven. Dette selv om jeg hadde erkjent straffeskyld.

Etter dette konspirerte politiet ved Stjørdal Lensmannskontor med min persons fastlege om å få meg innesperret på psykiatrisk avdeling. Jeg ble bortført av to politibetjenter i april måned. De samme politibetjentene som jeg hadde forsøkt å saksøke. Jeg var livredd og visste ikke hva det var som skjedde. Jeg ble sperret inne på skjermet post ved Psykiatrisk avdeling, Levanger Sykehus og jeg var skrekkslagen i to uker. I løpet av disse to ukene ble min person diagnostisert med paranoid schizofreni og jeg ble tvangsmedisinert med diverse legemidler, bla. Risperdal Consta, som er et farlig narkotisk stoff som brukes i behandling av schizofreni. Denne medisinen har gjort meg impotent.

Jeg ringte ditt kontor en gang i aprildagene og snakket med din sekretær, i et håp om at De kunne hjelpe meg, men siden De er så opptatt med å styre Statsskuta, hadde De vel ikke tid til engang å høre min historie. Så nå skriver jeg den til Dem. Jeg sitter fremdeles i husarrest, frarøvet all verdighet, fremdeles tvangsmedisinert mot en sykdom jeg ikke lider av og fremdeles nektet hjelp av offentligheten. Jeg har dessverre bare hundre kroner, noe som ikke dekker reisekostnadene til Strasbourg.

Videre kan det være interessant for Dem å vite at jeg er Essener av religion, og min religion har strenge krav til kosthold, bla. at all mat skal være levende. Sykehuspersonalet respekterer ikke min religion, selv om vår Grunnlov visstnok skal sikre fri utøvelse av religion. De tvinger i meg piller med syntetisk materiale. – Piller som ikke gjør noe positivt for meg, snarere tvert i mot.

Jeg har vært stilt for en av regjeringens kriminelle de facto rettsinstanser – Kontrollkommisjonen, ved to anledninger, og ved begge anledningene har jeg stilt uten kompetent advokat, selv om jeg har anmodet om å få advokatbistand. Ved begge anledningene har jeg blitt dømt, uten bevis, til et liv i sykdom og husarrest. Den Norske Staten har nå undertrykt meg i over et år.

Jeg har forsøkt å få hjelp av Amnesty International, men har ikke lyktes med dette. Jeg har også kontaktet så mange advokater at jeg husker ikke engang navnene deres, uten at noen har villet hjelpe meg.

Jeg drømmer om å kunne flytte til Canada, hvor Canadiske borgere har rett til å bli stilt ovenfor en kompetent rett de jure, men grunnet den falske diagnosen blir jeg også nektet pass, og de facto utreise fra Norge. Jeg er en politisk fange, holdt innesperret og dopet ned pga. min religiøse og politiske overbevisning. Jeg har allerede gitt avkall på mitt norske statsborgerskap (ref: brev til riksadvokat Tor-Aksel Busch) og kommer aldri til å arbeide en eneste dag for Den Norske Stat, vis-à-vis betale skatt til Statskassen. Dette brukes som en unnskyldning for å holde meg innelåst i det som best kan beskrives som et fengsel.

I Staffesaken mot min person og i konflikten min mot fire politibetjenter ved Stjørdal Lensmannskontor ble det aldri noen Rett. Jeg drømmer, nå som mitt ønske om å komme til Canada aldri blir noe av, å kunne flykte til Sverige hvor jeg blir en papirløs asylsøker. Men før jeg flykter til Sverige og søker asyl, har jeg tenkt å gi Staten en sjanse, og det er med dette jeg nå skriver til Dem. Jeg ønsker at De skal finne en måte jeg kan komme meg til Strasbourg på, så jeg kan få reist tiltale mot Dem og Det Norske Storting (representanter for forrige stortingsperiode) for brudd på vitneplikten, Stjør- og Verdal Tingrett for obstruksjon av Rett, fire politibetjenter ved Stjørdal Lensmannskontor for transgresjon mot Straffeloven, Grunnloven og Politiloven, min persons fastlege for tvangsinnleggelse på falsk grunnlag og Levanger Sykehus for feilbehandling.

Jeg er en frimann-av-landet, kjent som Fredrik av familien Vollan og jeg trodde jeg var eier av min person. Det er jeg tydeligvis ikke, da min person er tvangsinnlagt ved psykiatrisk avdeling og jeg er bortført og sitter i husarrest. De, kjære statsminister har fått sparken av undertegnede og jeg operer fri fra regjering. Jeg opplyser Dem her også om at to uker etter at De har mottatt dette brevet kommer jeg til å håndheve mine krav på rettigheter, bla. retten til å forsvare min kropp, mot alt og alle voldshandlinger, inkludert men ikke utelukkende, tvangsmedisinering, med alt og alle midler jeg har til rådighet. Dette vil være på din samvittighet.

Så, kjære Jens Stoltenberg, det er med dette at jeg sender Dem min bønn om å få penger til å kunne reise til Strasbourg og Menneskerettighetsdomstolen der.

PS: I Kontrollkommisjonen som har dømt meg ved to anledninger, sitter også min persons fastlege.

Med Vennlig Hilsen,

Fredrik: Vollan

Frimann-av-landet, politisk fange,

Fredrik: Vollan

c/o

DPS Stjørdal

Remyrvegen 37

7500 STJØRDAL

PSS: Jeg vil minne deg om følgende menneskerettigheter som jeg ikke er innehaver av:

Artikkel 3
Enhver har rett til liv, frihet, og personlig sikkerhet.

Artikkel 4

Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

Artikkel 5

Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 6

Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt.

Artikkel 7

Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

Artikkel 8

Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.

Artikkel 9

Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.

Artikkel 10

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.

Artikkel 11

 1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.
 2. Ingen må dømmes for en handling eller unnlatelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått.

Artikkel 12

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Artikkel 13

 1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.
 • Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

 • Artikkel 14

  1. Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.

  2. Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot De Forente Nasjoners formål og prinsipper.

  Artikkel 15

  1. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det.

  Artikkel 17

  1. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.

  Artikkel 18

  Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

  Artikkel 19

  Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

  Artikkel 20

  1. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.

  Artikkel 21

  1. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.

  Artikkel 22

  Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.

  Artikkel 24

  Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn.

  Artikkel 28

  Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring.

  Artikkel 30

  Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i erklæringen.

  Senere tilføyelse etter ønske fra Fredrik Vollan:

  Hei Nyhetsspeilet,
  Jeg har et lite önske å komme med til dere. Jeg skulle önske dere la inn en kommentar fra meg på slutten av artikkelen deres kalt ‘Politiske fanger i kongeriket Norge’
  Jeg önsker att det blir lagt til en presisering om att brevet fra meg som ble sendt til deres tidl. medlem i redaksjonen, Armin Bahrami og som senere ble publisert under artikkelen ‘Politiske fanger i kongeriket Norge’ var ett brev jeg sendte Armin Bahrami med önske om att det ikke ble publisert, så fremt jeg ikke ble drept av norske myndigeter her i Sverige. Grunnet den frykten og det önsket, er deler av brevet ikke gjeldende da den situasjonen, heldigvis, ikke har oppstått.
  Svenske myndigheter er ikke Lucifer-dyrkende djevler, men snarere kloke mennesker som på tross av hard motstand og alt av innflytelse fra norske myndigheter har sagt nei til å utlevere meg til Norge. De har bidratt med sosial stötte, hjelp og medisiner så jeg har kunnet bli frisk fra Den Norske Stats overgrep mot meg. De har vist meg toleranse og stor stötte og har stått side ved side med meg i min kamp om å bli frisk og hel igjen. De har tilbydt meg verdifull terapi og gitt meg innsyn og kunnskap i en situasjon jeg finner så alt for vanskelig, fremdeles.
  Selv om jeg står for innholdet i brevet, den dag i dag, må det ses ut ifra den konteksten brevet ble skrevet i og i den kontekst av kriterier for publisering av brevet på Nyhetsspeilet.no vis-a-vis svenske myndigheters tillatelse til att jeg blir drept, noe de ikke har tillatt og noe de har kjempet for att ikke skal skje.
  Jeg vil også takke den svenske regjeringen, den svenske polisen og mine naboer, som har beskyttet meg og vist stor tålmodighet med meg i den vanskelige tiden jeg har värt gjennom.
  Jeg hadde satt stor pris på om dere kunne få med denne presiseringen i artikkelen deres.
  Med vennlig hilsen
  Fredrik Vollan

   

  Armin Bahrami

  En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
  "DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

  Varsle om nye kommentarer
  Varsle om
  guest

  75 Kommentarer
  Eldste
  Nyeste Mest populær
  Inline Feedbacks
  Vis alle kommentarer
  Richard
  Richard
  Abonnent
  13 år siden

  :x

  arifkarim
  arifkarim
  Abonnent
  Svar til  Richard
  13 år siden

  En slik oppførsel tilknyttet til «midlertidige» sanser er nettopp det våre utvalgte maktmennesker ønsker av oss. Vi leser, hører, ser at noe veldig galt foregår rundt oss, men likevel har vi (individer) null-makt til å sette igang en opposisjonen mot det etablerte byråkratiet. Hvordan kunne folkevalgte selv tråkke på Grunnloven og grunnleggende menneskerettighter etter egne behov og ønsker, uten motstand fra befolkningen? Svaret er enkelt og greit: Kjøp media, og lær folkemasser til å tro på den via skolesystemet. Gradvis ta kontroll over barnas visjoner om en bedre verden av rettferdighet, til å tjene den etablerte verden av penger og begjær i voksen-alderen. All dette henger sammen som rød tråd i læren om «Social Engineering».
  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_(political_science)

  Midlertidig motstand og hat mot «staten og systemet» svekkes gradvis etter at alle forsøk motarbeider deg selv, og du ender opp som slapp slave til dine virkelige mestere: bankster-eliten! :D

  Hans Gaarder
  Forfatter
  13 år siden

  Tabu nr. 5 i TABU-oversikten for norske journalister og redaktører:
  Overgrep fra psykiatrien og PST:

  ”Det er ikke tabu å skrive at psykiatrisk innesperring ble brukt som makthavernes våpen mot opposisjonelle i Sovjet-Unionen. At norske myndigheter jevnlig bruker dette som effektiv fengsling uten lov og dom av personer som de ikke ønsker skal stikke kjepper i hjulene for pågående aktiviteter er derimot tabu.

  Toppen av dette syndige norske isfjellet av maktmisbruk er tilfellet Synnøve Fjellbakk Taftø, som arbeidet som jurist i Utenriksdepartementet under EØS-forhandlingene. Hun var så utidig profesjonell at hun ytret ”Hallo, vi bør vel kanskje følge den norske grunnloven ?” Da bar det rett inn på lukket psykiatrisk avdeling.

  Mens russiske fløyteblåsere som Andrej Sakharov ble sperret inne i en viss periode for så å slippe ut og fungere som en viktig moralsk kraft og et verdifullt korrektiv i politiske prosesser, gjelder i Norge en svingdør-politikk. Hver gang Synnøve Fjellbakk Taftø får slippe ut i friluft og begynner å ymte noe juridisk-politisk vranglære i retning av at ”loven er til for å følges” så bærer det rett inn igjen for forsterket medisinering. Fjellbakk Taftø’s bok “Nornens Beretning” er naturlig nok tabu (tabu nr. 5A).”

  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/

  Er det ikke fint at norske media gang på gang påpeker at Norge er et av verdens fremste land til å respektere menneskerettighetene, og at vi har et åpent og flott demokrati og en fri presse som sier at den er en vaktbikkje som effektivt avdekker og offentliggjør kritikkverdige forhold i samfunnet, slik det f.eks. nylig ble uttrykt av Dagbladets avis-veteran Gudleiv Forr:

  ”Det har vært papiravisenes oppgave gjennom 400 år å grave fram maktmisbruk og sørge for at demokratiet fungerer. De har vært den offentlige arena der argumenter, ikke posisjon og tittel avgjorde om synspunktene fikk gjennomslag.»

  http://www.dagbladet.no/2009/04/11/kultur/tv_og_medier/dagbladet/debatt/kommentar/5704605/

  Med dagens norske papirpresses nivå på sannhet, argumentasjon, intellektuell redelighet, hykleri, fortielser, fordreininger og ukritisk formidlet løgn blir spørsmålet:

  Hvor dypt må norske redaktører og journalister synke før de blir kvalme nok til å spy seg selv i ansiktet ?

  mrreg
  mrreg
  Abonnent
  13 år siden

  Denne formuleringen viser hva det er snakk om:

  “Han høyrer til eit sivilt nettverk av både lokal, nasjonal og internasjonal tilknytning som har som formål å avdekke kriminelle ting som foregår i det offentlege for å få ting over i meir produktiv lei. Etter mi meining er krava i lph 3 [paragraf brukt for å hjemle tvangsinnleggelse] innfridde“

  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/bygdepostensaken-sa-mye-for-den-journalistiske-integritet/

  Kanskje en kan legge til at vedtak gjort i henhold til denne paragraf ikke kan påklages….

  Dan H. Slettevolden
  Svar til  mrreg
  13 år siden

  Skremmende! Eller rettere sagt: Helt sinnsykt!

  Mike Cechanowicz
  Forfatter
  13 år siden

  En fin og skremmende artikkel Armein. I artiklen om PR og dens historie kommer jeg inn på hvordan psykiatri ble skapt som et redskap for undertrykkelse. Det setter din artikkel i perspektiv av de store tingene som skjer. Dette ble god timing.

  Embla
  Embla
  Abonnent
  13 år siden

  Skremmende lesning ! Kjenner at jeg blir forbanna, skremt, så veldig forbanna igjen ! Hva må til for å få en slutt på all faenskapet som skjer i vårt såkalte demokrati … Er det en fredelig revolusjon som må til ?

  Vandalf
  Vandalf
  Abonnent
  Svar til  Embla
  13 år siden

  Nydelig låt (Rjupo) du har på Myspace, Embla…

  Får litt Hedningarna (light) feeling av dette.

  Embla
  Embla
  Abonnent
  Svar til  Vandalf
  13 år siden

  Tusen takk Vandalf … det varmer :-)

  Hans Gaarder
  Forfatter
  13 år siden

  Hvordan varslere og fløyteblåsere behandles sier mye om et samfunn.

  I artikkelen er nevnt hvordan psykiatrien er benyttet mot fløyteblåserne Synnøve Fjellbakk Taftø og Fredrik Vollan.

  Et annet skammelig overgrep begått av norske myndigheter er det som skjedde mot Leo Zagami, som hadde karakter av systematiske overgrep over lang tid, med bruk av bl.a. politiet og PST.

  Zagami er en italiensk aristokrat med «trippelA» Illuminati blodslinje. Zagami var mao. født til å inneha en viktig maktposisjon i det ekstremt mektige og satanistiske Illuminati-nettverket. Zagami bodde i flere år i Norge, og i 2006, mens han var bosatt i Norge brøt han ut av Illuminati, noe som aldri før hadde skjedd med en så høyt rangert Illuminati-innsider (i makt-sammenheng kan det sammenlignes med en avhoppet KGB-general under den kalde krigen).

  Zagami, som også er frimurer av høyeste grad (33. grad), stod modig frem med store mengder «Illuminati confessions» som ble publisert på internett. («Confessions» er nå tilgjengelig her: http://www.leozagami.com/confessions )

  Zagami ble flere ganger sperret inn av norsk psykiatri. Omstendighetene rundt dette er bl.a. gjengitt i denne artikkelen:
  http://studimonetari.org/articoli/leozagami.html

  Et utdrag: «Suddenly representatives for the norwegian intelligence service, the PST, appeared at his home. Zagami was handcuffed and brought to the psychiatric emergency unit for registration. Then he was brought to a psychiatric hospital where he was confined. Normally, the intelligence unit PST has no connection to mental health assistance services, indicating that the whole charade of provocations and the resulting follow up was a setup initiated by certain OTO members.

  Although quite unknown to the public, even in Norway, the Norwegian government has a tradition of widespread use of mental ward confinement towards individuals that are considered being “obstacles” for the norwegian authorities and their shady puppet masters.

  Being inside the psychiatric ward, the statements made by Zagami to explain his situation and his mission in Norway were interpreted by the mental ward staff and registered in their journals as Zagami being “megalomaniac” and having “extensive delusions”, “paranoic conceptions” and “faulty perception of reality”. These mis-interpretations made by the ward authorities who themselves displayed faulty perceptions of the reality of Zagami, were in its turn used as the psychiatric rationalizations for applying the inhuman Norwegian law that permits forced mental ward confinement.

  As a foreigner unable to speak the local language, and without proper connections in Norway Zagami became a helpless victim of the abuse of power by the norwegian government.

  Zagami managed however to escape by fleing from the mental ward confinement. Having checked in and passed the security control at the Oslo Airport and heading for London, he was arrested by the Norwegian police and brought back to continued confinement at the mental institution.

  Zagami not only had the courage to leave the Illuminati, but he also started publishing his Illuminati confessions at the Internet. These confessions contained lots and lots of information about the Illuminati, both historic and present, about its secret and dubious activities and about people involved. The first confessions were published at the blogsite http://www.illuminaticonfessions.squarespace.com

  Some of the content was not appreciated by the norwegian OTO (Ordo Templi Orientis) and freemason societies. For this reason certain individuals from these societies filed a complaint for having their names exposed at the Illuminati Confessions website. This resulted in that the norwegian authorities took action and had the original Illuminati Confessions website closed. This happened in december 2006, a couple of months after the confessions publishing started. Zagami’s response to this was to have the site and all the content moved to a server in Italy that was beyond the reach of the oppressive norwegian authorities and to continue the Illuminati exposure from there.

  Few days after Zagami continued the publishing of his confessions his home was visited late one night by two policemen and two social workers. They forced their way into the Zagami home in spite of that his wife had told them to wait outside until she had called the police station to check out that they actually were who they claimed to be.

  Once they were inside, Zagami’s wife was escorted into another room so that the visitors could speak “in serious” alone with Leo. The policemen threatened him with being arrested if he went on with his Illuminati confessions at the net. In the presence of the social workers it was stated that they had the power to take away his children (Leo’s son and the other son of his wife that Leo also considered to be his child). Leo made it clear that he in no way intended to be affected by the threats and that he would go on with the publishing of his confessions. Shortly after this the representatives of the norwegian authorities left.

  Leo and his wife have told about this experience short time after it happened at a radio program that is available at
  http://arcticbeacon.com/audio/2006/2006-GCN/12-2006-GCN/ »

  Dette er et lite utsnitt av den for de fleste nordmenn utrolige underverden av maktmisbruk hvor vanlige offentlige norske tjenestemenn blir brukt som brikker og helt ukritisk gjør som de får beskjed om:

  To politimenn fra Stovner politistasjon og to medlemmer av det lokale barnevernet oppsøkte Zagami hjemme hos hans familie en søndag kveld, tiltvang seg adgang til hjemmet og truet med at dersom Zagami ikke sluttet å publisere en engelskspråklig nettside på en server i Italia om forhold som var Oslo’s barnevern og politi komplett uvedkommende så ville han bli arrestert og familiens to barn ville kunne bli tatt fra dem…!

  (Klikk på radiolenken over for å høre de berørtes egen beretning om denne erfaringen med norske myndigheters grove maktmisbruk)

  Dan H. Slettevolden
  Svar til  Hans Gaarder
  13 år siden

  Selv om det finnes tilstrekkelig bevis på at det er noe alvorlig galt med psykiatrien i Norge, ser jeg ikke bort fra det faktum at det også finnes virkelig syke mennesker som faktisk trenger behandling.

  Jeg ser heller ikke bort fra at Leo Zagami – som blant annet har gått offentlig ut og hevdet at han sto bak 9/11, at han er Jesus Messias og at han vil bli utnevnt til keiser av det Nye Romerriket i 2012 – er en av dem.

  Hans Gaarder
  Forfatter
  Svar til  Dan H. Slettevolden
  13 år siden

  Dan, det er viktig å skille snørr og barter, og tro ikke at du har full informasjon om personen Leo Zagami. Jeg sier ikke dette for å «forsvare» noen, heller ikke Zagami, men for å kaste lys over at «things are not what they seem».

  F.eks. det faktum at Leo Zagami har en velutviklet sans for humor som han benytter innenfor det bisarre Illuminati-universet har medført at ting han har sagt for spøk har blitt tatt opp på lydbånd, lagt ut på nettet utenfor sin sammenheng og oppfattet som Zagami’s mest seriøse overbevisning. Hvoretter «også du, min bror Dan» hopper frem fra buskene og roper på psykiatrisk behandling basert på hva du tenker og tror utifra din mangelfulle informasjon og dine fordommer.

  At det finnes personer i dette landet som har mentale lidelser som kan ha behov for behandlig i en eller annen form (hvorav psykiatri i form av tvungen innesperring og sprøyte-injeksjoner ikke er behandling, men snarere tortur) er så sin sak.

  Denne artikkelens tema er maktmisbruk i regi av psykiatrien, politiet, PST og barnevernet for den saks skyld.

  Episoden nederst i min forrige kommentar dreier seg om at politi og barnevern benyttes i et maktspill internt i frimurer- og Illuminatimiljøet. Det finnes bare én forklaring på at politi og barnevern oppsøker et hjem og truer med det ene og det andre i en sak som er langt utenfor deres ansvarsområde.

  Forlaringen er at det finnes frimurere i høye stillinger innenfor norsk politi- og rettsvesen som fra tid til annen – når de får ordre om det av sine overordnede frimurere – misbruker makten i sine embeter for frimurerformål. Dette er noe de er forpliktet til utifra de frimurereder de har avlagt, og dette er et stort skjult problem som undergraver den norske rettssikkerheten vesentlig.

  Frimurernes maktmisbruk av sine embeter som foregår ute i samfunnet utenfor deres losje-liv er beskrevet i flere bøker av norske forfattere, bl.a. «Frimureriet og de skjulte makteliter» av Erik Rudstrøm og den ferske boka «Frimurernes hemmeligheter» av Roger Karsten Aasen.

  J.Johansen
  Forfatter
  Svar til  Hans Gaarder
  13 år siden

  http://www.dissident-net.info/leo-zagami/

  Mange norske skjebner her, hvor statens systemer og institusjoner brukes til å tie dissidenter, på mange måter……
  http://www.dissident-net.info/tag/norway/

  Er ikke så langt unna Bolsjevik systemet som mange later til å tro det er…

  Dan H. Slettevolden
  Svar til  Hans Gaarder
  13 år siden

  Folk må gjerne kalle seg både Jesus og Keiseren av Rom for min del. Selv om jeg kanskje ikke har like velutviklet sans for humor som Zagami, var min kommentar utelukkende satirisk ment, og må på ingen måte tolkes bokstavelig.

  Ettersom jeg ikke har noe inngående kjennskap til denne Zagami, synes jeg uttalelsene han kommer med i videoen over virker helt forrykt, og vil anta at de aller fleste som ikke er særlig bevandret i det bisarre illuminatiuniverset vil sitte igjen med samme inntrykk.

  Selv om jeg har vanskelig for å ta disse uttalelsene til Zagami særlig alvorlig, føler jeg meg ikke spesielt fordomsfull av den grunn. Tvert imot, jeg har alltid hatt sans for spesielle, særegne personligheter.

  Hans Gaarder
  Forfatter
  Svar til  Dan H. Slettevolden
  13 år siden

  Her er et par andre Leo Zagami-videoer som på sett og vis faller inn under temaet i denne tråden.

  Zagami sammen med Benjamin Fulford i Japan 2009 (2 videoer):

  Fulford er opprinnelig canadier, nå med japansk statsborgerskap som tidligere var redaktør for magasinet Forbes’ Asia-kontor. Han sa opp redaktørjobben da han ble klar over Forbes’ interne tabu-praksis som han ikke kunne akseptere og er nå forfatter. Fulford sier selv at ”he is trying to save the world”. Som en del av Fulfords bidrag for å redde verden inngikk han i 2008 en allianse med den kinesiske underverdenen som et mottrekk mot David Rockefellers lenge planlagte folkemord (det som nordmenn nå er i ferd med å hoppe på under mottoet ”media ga meg lyst til å komme først i Pandemrix-køen”, hva det nå bør kalles i Norge foreløpig, selvmord eller mord…)

  Fulford har også spilt en nøkkelrolle i de dramatiske prosessene som har pågått internt i Japan de siste årene for å frigjøre seg fra THEY sitt jerngrep, noe som kan se ut til å begynne å lykkes, bl.a. ved at ”forbudte” teknologier er i ferd med å bli utviklet i det stille i Japan (biler med vann som drivstoff etc.).

  Et stunt som har bidratt til denne prosessen var da Fulford, etter at han ble klar over at yakuzaen, den japanske mafiaen, utførte leiemord på oppdrag fra THEY (bl.a. David ”devil” Rockefeller og hans Foundation) til blant annet å drepe patriotiske japanske politikere og andre gode japanere slik at Japan forble en slavestat under Illuminati så konfronterte Fulford noen yakuza-ledere om dette.

  Yakuza-banden ble spurt om hvordan de som patriotiske japanere av ære kunne gå imot sine egne og alliere seg med fienden for penger. Etter litt intern yakuza-diskusjon tok yakuzaen poenget til set og bestemte seg for heller å bli Japans forsvarere enn Japans forrædere. Dette har vært et usynlig, men viktig bidrag i det veiskillet i Japansk politikk som er blitt merkbart i år.

  Overført til norske forhold bør nå «Norges svar på Benjamin Fulford», om en slik skulle finnes, konfrontere f. eks. Jens Stoltenberg, Thorvald Stoltenberg og Folkehelseinstituttet for å få dem til å vurdere om det ikke lenger bør pushes giftige Pandemrix-vaksiner til de brede lag av det norske folk nå som det er kjent at vaksinene er giftige og krever stadig flere liv.

  Rockefellerne har jo fått pengene sine, ettersom de 650 millionene kroner som 2 doser Pandemrix til hver nordmann kostet i innkjøp vil bli betalt til GSK/Rockefeller uansett. Er det ikke nå på tide at de norske folkeforræderne følger yakuzaens eksempel ved å gå imot sine vante oppdragsgivere og i stedet stiller opp for å forsvare Norges befolkning mot de alvorlige vaksine-angrepene i regi av Folkehelseinstituttets puppet master den onde Rockefeller Foundation som nå er i gang…?

  Her er en kozelig liten video-snutt tilslutt: Leo Zagami, (med tittelen ”Prince” for anledningen) sammen med den spirituelle Princess Nakamaru fra det japanske kongehuset:

  skulb
  skulb
  Abonnent
  Svar til  Hans Gaarder
  13 år siden

  Det spørs vel hvordan man definerer hvem som er sinnsyk og ikke. Ethvert samfunn har etablerte normer og strukturer, og de som skiller seg for sterkt fra dette er pr definisjon gale. For eksempel var det helt stuerent å reise til Tyrkia og massakrere kvinner og barn i middelalderen, mens man nå raskt ville ha blitt sperret inne for dette.
  Det er i tråd med Huxleys futurisme at mennesker med kritiske og avvikende meninger må defineres som sinnssyke og tvangsmedisineres. Det viktigste er at man er «lykkelig», uansett hvor neddopa man må være. Etter å ha jobba i snart 10 år på psykiatriske institusjoner har jeg blitt fullstendig klar over hvordan de bryter ned mennesker med medisinering og diagnostikk.

  Jeg har kommet frem til at diagnosekriteriene for de fleste psykiske lidelser er så til de grader diffuse og vide at så og si alle normalt oppegående mennesker til enhver tid både er depressive, psykotiske, autistiske og schizofrene. Jeg har selv tatt flere diagnosetester og er like sjokkert hver gang jeg finner ut at jeg er minst halvt autist.
  Mange pasienter jeg har møtt er dypt frustrert over diagnoser de får prakket på seg, og at mennesket blir totalt glemt i systemer av diagnostikk og fagprestisje. Det er aldri noen enkel vei ut av dem heller, i mange tilfeller blir man aldri kvitt diagnoser når de først er stilt, det enda de fleste av oss kan diagnostiseres med både det ene og andre etter etpar ukers isolasjon, inkludert behandleren selv.

  smurfen
  Redaksjonen
  13 år siden

  Dette er vel bare en av mange tusen skremmende skjebner.
  Var vel Kjell Magne med biblen i hand som inførte den nye psyiatri loven der alle kan tvangsinelgges med diagnosen alvolig sinnslidende som ikke trenger definerest annet en at PST eller en Lege her sagt det…
  En utmerket måte og kvitte seg med alle som ikke mener at det staten befaler deg er det riktige
  Du har nok ikke noe og frykte Armin siden tar dem deg så vil ca 100 000 månedlige lesere av speilet da få bekrefta at vi har politiske fanger i Norge.
  Det som er faren nå er vel og være for negativ til Obama før han kommer for da har jo PST med loven i hånd fult ut myndighet til og sette dem som kan virke som en trussel på Obama sitt besøk i norge i varetekt.
  At 35% av alle i USA ser på han som Anticrist betyr ikke så mye for dem.
  Dem trenger kun en liten tanke eller mening for og arrestere deg ;)

  J.Johansen
  Forfatter
  Svar til  smurfen
  13 år siden

  Det var Kjell Magne, med eller uten bibel i hånd som vedtok masseutrydding av norske barn; abortloven. Sant. Men det var Gro med Karin Stoltenberg i departementet som forberedte saken før KMB kom til makta.
  http://www.kildenett.no/artikler/2007/1176382429.22

  «Som byråkrat på 1970-, 80- og 90-tallet utformet hun moderne norsk familiepolitikk. Stortingsmeldingen om selvbestemt abort skrev hun egenhendig.»
  http://www.dagbladet.no/2009/08/28/magasinet/relasjoner/kjerlighet/samliv/thorvald_stoltenberg/7859494/

  Det unnskylder ikke han selvfølgelig.

  Men jeg tror ikke det var han som stod bak psykiatrilovens ‘oppdragende effekter , ‘med eller uten bibelen i hånda’. Det var vel helst Marx (eller Mao’s) lille røde de hadde i hånda, tror jeg. Bibelen har ingen henvisninger til å tillate slik massedrap av små barn, eller å sperre inne folk.

  Statsekretær Bjørn Martin Aasen under Gro Harlem det, og han benyttet anledningen på å bruke den mot en sambygding like etter.

  «Dette er klar tale Aasen, både til deg og dine medhjelpere. Og enda verre er det at du har anvendt § 3 i LPH (1999) – Aasenparagrafen – som ennå ikke er vedtatt satt ut ii livet! Du har altså selv vært med på å forme denne frihetsberøvelses-paragrafen gjennom din periode som statssekretær i Arbeiderpartiet. Nå har vi fått udiskutable bevis på hva paragrafen din skulle benyttes til. Dette er meget alvorlig Bjørn Martin Aasen.
  Med hilsen Velaug Lie»
  http://www.dissident-net.info/kare-torvholm/

  Ekteparet Lie kan du stole på. De er de fremste eksperter på dette tema i Norge, etter å ha fulgt Juklerød og alle andre lignende saker i tiår etter tiår…..

  Nyhetsspeilet vil oppfordre til at riktig informajson formidles…..

  Lise Tollefsen Slembe
  Skribent
  13 år siden

  Lise Tollefsen Slembe
  Borgerrettighetspartiet (BRP)
  og HULK org.
  http://www.hulk.no

  Du kunne ikke fått sagt det bedre Armin for som alltid setter du et realistisk og sterkt fokus på alle de menneskekrenkelsene som skjer der ute.

  For slik er det med dette «storflotte» såkalte «demokratiet» i vårt norske samfunn! Ytringsfriheten man har her til lands gjelder først myndighetenes «mobbegjeng, de man finner på endel av våre norske tradisjonelle avisers bloggsider, og de som bevisst, eventuelt ubevisst har gjort seg til slaver for vår regjerings dobbeltmoralske og løgnaktige politikk gjennom en årrekke. I det hele tatt, den store prosenten av mennesker (i vårt samfunn) som i mange år har har latt seg rive med av medias mange løgner feilfeilinformasjon som kjøpt og betalt av maktelitens bakmenn/kvinner!

  Jeg har denne lørdagen motatt en e-mail fra fra et menneske som har mange «velmenende» råd til meg som leder for Borgerrettighetspartiet å komme med , som blant annet at vi må få ut linken inn til Nyhetsspeilet og alle våre linker inn til forskjellige konspirasjonsteorier om blant annet svine-influensaen osv. Denne personen skal enten prøve å advare meg eller så er det en av disse «bedre vitene» menneskene som skal prøve å overtale meg til å ta til «sunn fornuft!!!»

  Jeg som leder for dette liberal-humanistiske Borgerrettighetspartiet (BRP) og min partner Mona Lise som begge er opprettere av BRP, har hele tiden vært enige om at linken inn til Nyhetsspeilet skal stå og alt som omhandler denne GlaxoSmithKlines giftvaksinen. Og jeg regner at de som nå etter hvert har meldt seg inn i vårt parti ikke har noe imot det. Og selv kommer jeg ikke under noen omstendigheter la meg «fire» av mennesker som enten skal prøve å true meg eller kontrollere meg til å gjøre det stikk motsatte av det min samvittighet forteller meg som er min samvittighetsfølelse ovenfor mine medmenneskers liv, helse og overlevelsemuligheter der ute. For hva skulle da være meningen med å skape et liberal-humanistisk parti???

  Husker ord min avdøde far stadig vekk minte meg på gjennom min oppvekst som sitter som støpt i hukommelsen min i dag og som var følgende:

  «Vil de ha krig så skal de få krig!»

  Og disse ordene har blitt min indre styrke i dag. Selv har jeg forlengst samlet alle mine baktropper fra fjern og nær , mennesker med STOR MEDMENNESKELIG INNSIKT og MEDFØLELSE FOR SINE MEDMENNESKER som er rede til å gå til kamp i én og sammen tropp, MOT ONDSKAPEN SOM FLORERER SOM VERST DER UTE!

  Og jeg står på mitt med hensyn til dette partiets grunnsprinsipper og det er først og fremst ENKELTMENNESKETS RETT TIL Å KUNNE LEVE I FRIHET OG FRED, I ET FRITT DEMOKRATISK LAND DER MAN SOM MENNESKE SKAL HA RETT OG FRIHET TIL Å KUNNE UTRYKKE SIN MENING OM SÅ MANGT UTEN Å BLI TVANSINNLAGT PÅ EN PSYKIATRISK AVDELING ELLER BLI PERSONFORFULGT PÅ FORSKJELLIGE UMENNESKELIGE MÅTER som det man vet skjer med mennesker under Jens Stoltenberg regjering og regjeringer før han! Og derfor er det heller ingenting som tyder på at vi her i landet har noe demokrati som det Jens Stoltenberg med hans regjeringspolitikere fortsatt forgjeves prøver å overbevise den store massen borgere av vårt land til å tro på at vi har.

  Og om et stort antall folk der ute er redde for å høre en annen sannhet enn de løgnaktige «sannhetene» de er vandt til å høre, vel, så er det på tide å få satt STORT FOKUS på de realistiske sannhetene våre myndigheter inntil nå har holdt godt munn om, som de kaller «konspirasjonsteorier» som et dekkord bak sine egne løgner og bedrag til folket!

  Jeg har stor forståelse for at mange mennesker der ute sliter med en innebygd fryktfølelse med hensyn til å tørre å åpne seg i frykt for at de skal «åke» inn på en psykiatrisk avdeling eller bli forrådt av sin egen lege eller psykolog og diagnostisert og stigmatisert med en lidelse de ikke har. Mange blir faktisk det, vet jeg med sikkerhet, ettersom jeg sitter med skriftelige dokumenterte bevis på slikt faktisk skjer! Men så vet jeg også at det i dag finnes et større organ her i landet som kan hjelpe disse menneskene ut av den fangeskapet de har blitt ufrivillig plassert i grunnet at de har uttrykt sin oppriktige mening. Disse menneskene har jeg kontakt med og tar kontakt med hvis jeg må.

  Når det gjelder skriftelige bevis på at personovergrep skjer mot mennesker som har uttrykt seg «litt for fritgående,» vel så har jeg samlet disse opp og skal såvisst bruke disse skriftelige bevisene om maktovergrep på uskyldige mennesker når min tid kommer som politiker!

  Et stort antall mennesker under dette kontrollerte diktaturlignende regjeringsstyre begynner heldigvis å våkne opp og forstå at det er på tide med både nytenkning og konkret handling skal vi kunne redde menneskeheten og den jorden vi lever på som alle er eiere av uansett om Stoltenberg eller Rockefeller og resten av hans arrogante ondskapsfulle kultklan av bilderbergere har en annen oppfatning av det!

  Det er på tide å forene oss mange til fellesskap mot ondene der ute. Man kan godt ha sin egen forening og sitt parti for å allikevel samles til fellesskamp for en og samme sak. Nå gjelder det et stort antall menneskers mulighet for å overleve en influensa-pandemi og en vaksine som er ment til å bringe mange mennesker til taushet en gang for alle! Og denne mennesketilintetgjørende vaksinen har selvsagt sitt utspring i Bilderberger Gruppens ondskapsfulle og godt gjennomførte plan om å redusere verdens befolkningen for at en den nye verdens order kan ta plass, og med den hensikt at disse få «verdenseirerne» i Bilderberggruppen skal bli verdens nye maktoverhoder!

  Men så kommer ikke til å skje, for om ikke lenge, om bare få måneder (tipper jeg utifra min egen sterke intuisjon), vil folk i dette landet samle seg til store opptøyer og demonstrasjoner mot våre myndigheter, og dette vil skje når sannhetene om denne giftvaksinen blir belyst i stort flertall! For det vil skje etter hvert som det ene mennesket etter det andre får oppleve at deres nære og kjære familiemedlemmer blir alvorlig syke eller dør av denne giftinfluensa vaksinen.

  Det er også et ordtak jeg oppfordrer våre øverste myndigheter og deres personforfølgere og lakeier å feste seg ved som er: » man kan ikke løpe fra en løgn, for før eller siden vil den innhente deg!» Dette ordtaket er spesielt rettet til de av dere som jobber innen legemiddelindustrien og psykiatrien her til lands, som fortsatt diagnostiserer mennesker med lidelser de ikke har eller tvangsinlegger mennesker på grunnlag av at de enten har ytret sin oppriktige misnøye over hvordan styresettet her i landet er eller sin motstand over umenneskelige tvangsmetoder du/dere benytter – ovenfor dem.

  Ovennevnte ordtak bør spesielt Stoltenberg med hans regjering og helsemyndigheter feste seg ved etter all bevisst feilinformasjon de har gått ut med til landets befolkning. De vet, våre regjeringspolitikere hva GlaxoSmitKlines giftvaskine inneholder av livsfarlige stoffer men har holdt godt munn om dette til folket etter oppfordring fra WHO og resten av ondskapens maktelite, like mye som at Jens Stoltenberg og Siv Jensen med et fåtall andre politikere har holdt godt munn om hvorfor de er flittige gjester på bilderberg gruppen møter

  Snart vil hele landets befolkning begynne å reagere med harme når de får se dokumentasjoner på at våre politikere er med i denne korrupte Bilderberg gruppen i tillegg til at de får merke se store bivirkningsreaksjoner av svineinfluensa-vaksinen de har tatt! Og dette er ingen konspirajonsteori som noen uvitne mennesker påstår at det er, for her på Nyhetsspeilet og på min HULK org. hjemmeside er det lagt ut you tube videoer (med annen verdifull informasjon) som til og med viser politiker – Siv Jensen i samtale med en av bilderbergerne rett utenfor bIlderberggruppens møtested. Og hun trodde jeg altså en gang var et ærlig og rederlig menneske og politiker i likhet med at jeg trodde denne Jens Stoltenberg var et ærlig og rederlig menneske!

  Jeg kan såvisst ta feil jeg også ja! Men det var den gang og aldri mer.

  Lise Tollefsen Slembe
  Skribent
  13 år siden

  Lise Tollefsen Slembe
  Borgerrettighetspartiet (BRP)

  Og her et bevis på hvor redde mange av byråkratiets og våre myndigheters «slaver» er for at noe nytt blir belyst. Men frykt kan ogå føre til ondskapsfulle handlinger vet jeg!

  Hm… men noe positivt kom det ut av det allikevel!

  http://borgerrettigheter.wordpress.com/2009/10/25/borgerrettighetspartiet-ikke-bare-martha-som-er-glad-i-englestøv/

  Lise Tollefsen Slembe
  Skribent
  13 år siden

  Og jeg er enig med deg Dan!

  Det finnes mennesker som trenger behandling. Men hva slags behandling annet enn å bli spent fast i reilmer eller dopes ned med medisiner finnes det? Psykologtimene er ekstra dyre vet jeg og i mange tilfeller skjer det både overgrep, kriminelle handlinger utført av mennesker med store psykiske problemer som ikke orker å vente så lenge på å få slippe til hos en psykolog som har fullstappet med pasienter/klienter fra før av! Til og med tar folk livet av seg fordi de ikke orker å holde ut ventetiden før de får oppfølgende god nok hjelp og behandling! Jeg er stadig vekk i begravelser, så dette vet jeg skjer- desverre!

  Dan H. Slettevolden
  Svar til  Lise Tollefsen Slembe
  13 år siden

  For all del Lise, jeg er helt enig! Psykiatrien slik den fungerer i dag, med tvang, reimer og kjemisk lobotomering som eneste behandlingsform, burde definitivt avvikles, og det med øyeblikkelig virkning. Min kommentar til Hans gjaldt i all hovedsak tilfellet Leo Zagami!

  Lise Tollefsen Slembe
  Skribent
  13 år siden

  Mike jeg må bare si at jeg ELSKER alt ved deg, alt det du skriver, din ærlige oppriktige måte å appellere til dine medmennesker på, dine verdifulle kunnskaper som du sprer som «englestøv» (hm… skulle ikke brukt ordet «englestøv» for da begynner vel disse åndsmobberne på noen av VGs blogger å finne nye mangler på meg og mitt part!!!) Vel, du er bare et menneske med STOR M som både inspirerer meg stor og fremkaller enda mer styrke i meg selv.
  TAKK FOR AT DU FINNES FOR SÅ MANGE MIKE!

  Og dette var min «kjærlighetserklæring!»

  arifkarim
  arifkarim
  Abonnent
  13 år siden

  «Jeg fikk en mail av han for et par uker siden. Han lever, men har flyttet til Sverige som asylsøker med ”politisk etterfølgelse” som søkegrunnlag.»

  For en tid vi lever opp i! Nordmenn måtte tvangsflytte til nabolanda (for å overleve) som asylsøkere fra «verdens beste land å bo i» ! :D

  Bra Artikkel aom regel Armin. PSS! Lenker til vedleggene funker ikke… fiks dem plz…

  Lise Tollefsen Slembe
  Skribent
  13 år siden

  Og igjen mine venner, ser dere atter et bevis/et eksemple på at det sitter korrupte menn/kvinner i topp-posisjoner og styrer leserne der ute!

  There is a new comment on the post «Er det trygt å ta vaksine?».
  http://10min.no/samfunn/er-det-trygt-a-ta-vaksine

  Author: Skeptikeren
  Comment:
  Ja, vaksinen er trygg. Det enkelte kommentarer på denne bloggen bør gjøre med fornuftige mennesker, er å fremkalle brekningsfornemmelser. Vaksinen dreper ikke, og det er skammelig at enkelte mennesker – som ikke har noen anelse om hva de snakker om – planter frykt i andre mennesker og fraråder dem å ta en vaksine de absolutt bør ta. Denne Lise T. slenger ut propagandalenker i hytt og vær. Les ekte informasjon istedet: pandemi.no, msis.no, fhi.no, who.int.

  10min.no, vær så snill og ikke hør på dette propagandavåset som visse folk spyr ut i kommetarfeltet ditt. Hør på de som vet hva de snakker om, og vaksinen anbefales av de som har forsket på dette i lange, lange tider. Vaksinen er ikke farlig! Du har ingenting å tape på å ta vaksinen, men du kan ha mye å tape på å ikke ta den. Folk nekter for at dette er konsporasjonsteorier, men enhver konspirasjonsteoretiker vil fornekte det – men det er nettopp det det er. Konspirasjonsteoretikerne er direkte farlige, for de setter mennesker i fare om de greier å fraråde de som sitter på gjerdet og er usikre. Vaksinasjon kan hindre dødsfall – og den kan hindre at viruset får mulighet til å mutere å bli enda farligere.
  .-= Skeptikeren sin siste blogpost er .. Vitenskapelig triumf og vaksinasjon =-.

  See all comments on this post here:
  http://10min.no/samfunn/er-det-trygt-a-ta-vaksine#comments

  To manage your subscriptions or to block all notifications from this site, click the link below:
  http://10min.no/?wp-subscription-manager=1&email=lise%40borgerrettighetspartiet.no&key=e6eff35f5b80b555530bc79b1422f2c0

  Lise Tollefsen Slembe
  Skribent
  13 år siden

  NB: Jeg tar det som et kompliment at våre helsemyndigheter med lakeier følger med i det jeg skriver og dere her på Nyhetsspeilet skriver. For det gjør de så sant og visst! Så kan de ha disse tvangstankene om konspirasjonsteorier for seg selv!

  Lise Tollefsen Slembe
  Skribent
  13 år siden

  Lise Tollefgsen Slembe
  Borgerrettighetspartiet (BRP)

  Ja, Armin du har så sant i alt det tar opp i temaet over:

  «I dette landet eksisterer det ingen ytringsfrihet, politisk opposisjon, demokrati, eller rettferdighet.»

  Vårt land er ikke et demokratisk land og bo i men en diktaturstat der mennesker med ærlige og rederlige hensikter og stor samvittighetsfølelse ovenfor sine medmennesker blir personforfulgt, trakkasert og stigmatisert av de som sitter helt øverst og spyr ut fryktpropaganda til landets befolkning.

  Våre myndigheter vet så forbasket godt hva jeg har jobbet frivillig med i tilsammen fire år nå, nemlig å ta imot et stort antall unge som vårt helsevesen og psykiatri har TOTALT SVIKTET, unge mennsker som sliter med STOR ANGST grunnet leger og psykiateres dopings medisiner og psykiatriens umennskelige tvangsmetoder og forfølgesmani ovenfor dem. Mange av disse unge lever i STOR FRYKT grunnet den forfølgelsen de fortsatt er utsatt for av deres lege og psykiatrien til tross for at de for lengst har løsrevet seg fra psykiatriens gjerngrep og til tross for at de både har klart å ta utdannelse og kommet seg ut av en langvarig pilleavhengighet.

  PÅ grunn av mine » rett frem synspunkter» om det som i sannheten skjer med et stort antall unge mennesker som ender opp som totalt vrake psykisk sett grunnet forfølgelsen de er utsatt for, blir dette for mye for våre norske myndigheter å «svelge!»

  Fra at politikere har sittet ovenfor meg å rost meg for mitt frivillige arbeidet, går de nå ut i sammensverget felleskap og sprer propaganda til det norske folk om at de skal fjerne meg fra bloggen sin og ta avstand fra mine frie synspunkter.

  Jeg, Armin , tror sterkt på at det finnes en høyere intelligent GOD, SANN og HELLIG MAKT der oppe et sted i universet. Ja, jeg tror så absolutt det ja, og fordi jeg selv har opplevd at det finnes en stor posjon godhets styrke inne i meg selv som menneske som den finnes i hver enkelt av oss, hvis vi bare tar oss tid til å lete den frem i oss – selv. Hvor kommer så denne godhetens styrke fra om det ikke må være at vi alle har blitt utstyrt med en en slik god åndsstyrke fra vi ble født som mennesker her på jorden.

  Jeg har fulgt med her på Nyhetsspeilet i lang tid, og det jeg ser her er gode mennesker med gode sjeler som tar opp tar opp teamer som omhandler det ethvert menneske søker etter; nemlig sannheter om menneskets liv og eksistens på denne jorden, videre temaer som går på alt mennesket trenger og ikke trenger for å kunne leve fred, kjærlighet og harmoni på en felles jord.

  Og dette tolereres selvsagt ikke av makteliten der ute. Mennesker som oss skal hånes, spottes, stigmatiseres og gjerne bortføres, slik at ondskapen skal kunne ta overhånd! Men Armin og dere andre. Jeg holder fast på det gode, ærlige og sannferdige, det som gjør mennesker friske , lykkelige og oppegående og istand til å kunne leve et enkelt liv i fellesskap med andre her på jorden.

  Jeg tror på at kjærlighetens makt skal ta knekken på all ondskap der ute. For ondskapen er langt i fra så «farlig» som det folk gjennom tidene har trodd at den er! Det er frykten deres som har bestemt at de skal tro på at ondskapen er såpass farlig at det ville være til deres beste at de også følger den! Disse menneskene har rett og slett latt FRYKTEN styre dem og ikke deres åndelige samvittighetsfulle «jeg.» Slik er det. Og ved å la fryktfølelsen styre dem og ikke deres egen samvittighet, vel så blir disse menneskene desverre offere for ondskapens makt. For slik er det og jeg snakker av ren erfaring.

  En gang var jeg også en av de som var preget av frykt/angsfølelse for all ondskap der ute. En dag inntil jeg forstod at det var jeg selv som hadde valgt å la frykten styre meg og ikke mitt sanne og samvittighetsfulle «jeg.». Jeg har i ettertid forstått at det faktisk ikke er noe å frykte for oss mennesker som har blitt fortalt at vi lever i et «fritt demokrati.» Jeg har også forstått at alt snakket om et «fritt demokrati» bare er et spill som er lagt opp fra våre øverste myndigheter gjennom tidene, for å få folk til å «skjelve av fryktfølelse,» bryter de deres «demokratiske rett» til å uttale seg fritt mot urettferdighetene som våre myndigheter står for. Så lenge den store massen av folk retter seg etter myndighhetenes eget «demokratiske» kontrollerte system, vel så kan disse menneskene føle seg «trygge!!!»

  Men hvor mange mennesker her i landet er det vel som føler seg trygge og avslappet nok sett i betraktning med hva de fra før av vet hva som kan skje blir de innlagt på psykiatrisk avdeling, tvangsmedisinert og evighetsdiagnostisert som Fredrik Vollan ble? Det er temmelig få det, skal jeg gjette korrekt og utifra de opplysningene og bevisne jeg selv sitter inne med og utifra alle de hundrevis av redde og angstfulle unge jeg har hatt å gjøre med i snart fire år nå som leder av org. HULK. Ikke bare unge men også foreldre og besteforeldre fyldt av FRYKTFØLELSE for kontrollsystemet der ute!

  Og derfor er det jeg fortsetter å holde fast på min egen tro på at om ikke lenge, om bare noen få år, er det kjærlighetens makt som vil seire.
  Folk er stappfulle av kjærlighet i seg som bare vil ut.

  Og den kommer ut i stort flertall. Bare vent å se!

  Vandalf
  Vandalf
  Abonnent
  13 år siden

  Hva er status på denne Langset? Han virker jo å være en særdeles oppegående kar, iflg artikkelen du linker til, BelzeBob.

  BelzeBob
  Abonnent
  13 år siden

  Nei, sannerlig om jeg vet, Vegar. Har ikke peiling.

  BelzeBob
  Abonnent
  13 år siden

  Eh, Vandalf! (Gjerne Vegar også.) (Ingen redigeringsmulighet her, så det gjelder å passe på….)

  « Forrige artikkel

  Republikkens fall: Presidentskapet til Barack H. Obama

  Neste artikkel »

  Historien om PR og hvordan en halv sannhet er en hel løgn

  75
  0
  Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
  ()
  x