DNA spiral

Forklaring på noe av det uforklarlige

11.1K visninger
8 minutter lesetid
18

For en stor del er denne artikkelen basert på David Wilcocks arbeid. David Wilcock har samlet, systematisert og sammenfattet en stor mengde vitenskapelig informasjon, som hittil har vært lite kjent. Han bruker den til å forene den spirituelle og vitenskapelige verden og vise at disse to områdene henger sammen.

Denne artikkelen omhandler bare en liten del av materialet som David Wilcock har publisert.

DNA-oppdagelser

Esoteriske og spirituelle lærere har alltid visst at både sinnet vårt og kroppen vår er programmerbar med språk, i form av ord og tanker. Mange har intuitivt forstått og tatt til seg denne lærdommen og bruker den i form av bønn, affirmasjoner, NeuroLinguistisk Programmering eller TankeFeltTerapi, for å nevne de mest brukte.

Dette er nå vitenskapelig bevist og forklart av russiske forskere. Menneskelig DNA fungerer som en biologisk versjon av internett. På mange måter er det overlegent i forhold til den kunstige formen. Den nyeste russiske forskningen forklarer slike fenomen som klarsyn, intuisjon, spontan- og fjernhealing, selvhelbredelse, affirmasjonsteknikker, uvanlig lys/ aura rundt mennesker, tankenes innflytelse på værmønstre og mye mer.

I tillegg er det bevis for en helt ny type medisin der DNA kan påvirkes og reprogrammeres med ord og frekvenser – altså uten å skjære ut eller erstatte enkeltgener.

Det er kjent at bare 10% av vårt DNA blir brukt til å bygge proteiner. De 10% har vestlig vitenskap undersøkt og kategorisert. Resten av DNA betraktet de som en slags fyllmasse uten funksjon. Russiske forskere var overbevist om at naturen ikke oppfører seg så dumt. De satte sammen lingvister og genetikere for å utforske de ”ufunksjonelle” 90%. Resultatene, funnene og konklusjonene deres er rett og slett revolusjonerende!

De fant at vårt DNA ikke bare er ansvarlig for kroppens konstruksjon, men også tjener som et middel for datalagring og kommunikasjon. De fant også at den genetiske koden følger samme regler som menneskelig språk. De sammenlignet måten ord blir satt sammen på for å danne fraser og setninger samt grunnleggende grammatikkregler. DNA følger en regulær ”grammatikk” og har faste regler, akkurat som språk. Man kan trekke den konklusjonen at menneskelig språk ikke oppstod tilfeldig, men at det framstår som en refleksjon av mønstrene i vårt DNA.

Vibrasjonsatferden til levende kromosomer fungerer som en holografisk datamaskin og bruker endogen DNA-laserstråling. Russerne klarte å modulere visse lydfrekvensmønstre på en laserlignende stråle, som så påvirket DNA-frekvensen, og slik endret den genetiske informasjonen. De fant også at dekoding er unødvendig. Man kan ganske enkelt bruke ord og setninger fra menneskespråk.

I den russiske forskningen ble ikke levende DNA isolert fra observatørene, og observatørenes intensjoner og forventninger kan derfor ha påvirket resultatene siden Dr. Glen Rein har vist at observatørers sinnstilstand har en sterk effekt på DNA, på samme måte som på vannmolekylene i Masaru Emotos velkjente eksperimenter.

Overføring av DNA-mønstre til andre organismer

I vesten har man tatt ut enkeltgener fra DNA og satt dem inn i noe annet, som for eksempel bildet vi har sett på TV av en mus med et menneskeøre på ryggen. I stedet gikk russerne entusiastisk i gang med å lage innretninger som kunne påvirke cellemetabolisme gjennom modulerte radio- og lysfrekvenser, og på den måten reparere genetiske defekter.

De fanget informasjonsmønstre fra et spesielt DNA-molekyl og overførte det til et annet, slik at cellene ble reprogrammert med et annet genom. For eksempel lyktes de i å omdanne et froskefoster til en salamander ved å overføre informasjonsmønstrene i DNA.

Dette er sensasjonelt og verdensforandrende: Man oppnår kloningseffekt ganske enkelt ved å bruke vibrasjon i form av lydfrekvenser og språk! Dette eksperimentet viser også den enorme kraften i bølgegenetikk, som åpenbart har større effekt på dannelsen av organismer enn de biokjemiske prosessene.

Programmering av DNA

Nå er det altså vitenskapelig bevist og forklart at vi kan programmere kroppene våre med språk, ord og tanker. Frekvensen må være korrekt, og det er grunnen til at ikke alle lykkes like godt eller kan utføre bevissthetskunststykket med samme styrkegrad. Hver enkelt person må arbeide med sine indre prosesser og egen utvikling for å opprette en bevisst kommunikasjon med DNA. De russiske forskerne arbeider med en metode som alltid skal virke, uavhengig av individets bevissthetsnivå. Men jo høyere utviklet et individs bevissthet er, desto mindre behov vil det være for noen form for utstyr. Da kan man oppnå disse resultatene likevel.

DNA og ormehull

For 4-5 år siden så jeg et UFO-program på TV, der en japansk fysikkprofessor på et universitet i New York forklarte at den korteste veien mellom to linjer ikke er en rett strek, og viste hvordan punktene havner oppå hverandre når man bretter arket. Denne forbindelsen kalte han ormehull.

Ormehull tilsvarer på mikroskopisk nivå de såkalte Einstein-Rosen-broene i nærheten av svarte hull, som utbrente stjerner har etterlatt. Broene er tunnelforbindelser mellom fullstendig ulike områder i universet. Gjennom dem kan informasjon overføres utenfor rom og tid. Spirituell informasjon jeg har bedt om og fått, sier at disse tunnelene kan brukes til å kommunisere med det guddommelige. Den Store Tiltrekkeren på 14 grader 01 min. i Skytten er en av dem.

De russiske forskerne fant også ut at DNA-et vårt kan skape usynlige, strukturerte mønstre i verdensrommets vakuumenergi, og slik produsere magnetiserte ormehull. I sin artikkel sier David Wilcock at disse ormehullene vanligvis er supersmå og svært ustabile, og at de normalt opprettholdes bare i en ørliten brøkdel av et sekund. Under visse betingelser kan de likevel organisere seg og danne klare ”vakuumdomener”. I disse formasjonene kan for eksempel gravitasjonskraft omformes til elektrisitet. Vakuumdomenene er selvlysende baller av ionisert gass, som inneholder betydelige energimengder.

Det synes som om Professor John Searls SEG-teknikk (Searl Effect Generator), som nå er under utvikling og skal settes i produksjon, og som ifølge SearlSolution.com gir ubegrenset, ren, fornybar energi uten noen form for input eller utslipp, bygger på samme prinsipp.

I regioner der vakuumdomener ofte oppstår, fant de russiske forskerne Dr. Alexey Dmitriev, V.L. Dyatlov og A.V. Tetenov orber som av og til flyr som lysballer fra bakken og opp mot himmelen, og at disse kan ledes av tanken. En septembernatt i 2006 så jeg dette skje et par ganger. Hastigheten var enorm, jeg anslår at den var større enn for stjerneskudd. Dessuten var banen vertikal. De gikk rett opp fra bakenfor fjellene som skjulte horisonten. Om de lot seg lede av tankene, vet jeg ikke. Jeg rakk å observere, men ikke å tenke.

Andre lysfenomen

En vrimmel av bilder med lysende kuler, såkalte orber, er i omløp i mailer blant spirituelt interesserte. De fleste har vært runde. Slike bilder har jeg sett flere av før også, men på et bilde tatt sommeren 2007 på en helgesamling i Valldal var det et som hadde en annen form. Der trommet sjamanen Gullvald Kløvning for en liten flokk som hadde samlet seg mellom to hytter tidlig lørdagskvelden. Det ble tatt bilder av denne lille private seansen. Et av bildene viste et hvitt, bevinget lysendevesen på et campingbord. Gullvald stod ved siden av bordet og trommet.

Lysvesen i Valldalen 16. juni 2007.
Lysvesen i Valldalen 16. juni 2007.

Det er høye fjell i Valldalen, så sola hadde gått ned, selv om det var tidlig på kvelden. Bordet var et campingbord i mørk grønn plast. På bordet stod det bare en vannflaske i plast og pappbeger, og bakgrunnen var en tømret hyttevegg, der en frottehåndduk hang til tørk over rekkverket på terrassen. Ikke noe av dette kan reflektere lys, så det kan ikke forklares som et refleksfenomen.

Jeg har sett ulike teorier om hva disse lysfenomene er. Mange tror det er sjeler uten fysisk kropp. Noen kan nok forklares som lysreflekser eller samlinger av støv eller sand. Vakuumdomener kan være en forklaring på de som ikke lar seg forklare slik. Vakuumdomenene sender ut lavfrekvensbølger, som også produseres i hjernene våre. Denne bølgelikheten gjør at de er i stand til å reagere på tankene våre.

David Wilcock advarer mot å løpe inn i et vakuumdomene på bakkenivå fordi disse lyskulene kan inneholde enorme energier, og de er i stand til å mutere genene våre. I tillegg kan antigravitasjonseffekten føre til at blodet ikke renner skikkelig igjennom hjertet og forårsake dødelig hjertefeil.

Han nevner også at mange spirituelt høyt utviklede mennesker kan produsere slike synlige kuler eller lyssøyler i dyp meditasjon eller under energiarbeid. Da utløser de behagelige følelser og forårsaker ikke skade. I noen jordhealingprosjekter opptrer slike lysfenomener på fotografier. Wilcock mener dette også skyldes gravitasjon og antigravitasjonskrefter, og at de da oppstår som mer stabile ormehullfenomener og gjennom kommunikasjon med energier utenfor vår tid og vårt rom.

Hyperkommunikasjon

Hyperkommunikasjon er når vi får tilgang til informasjon utenfor vår egen kunnskapsbase. Vi har ulike navn på det, for eksempel inspirasjon, intuisjon, kanalisering. Noen ganger får vi tilgang til slik informasjon i drømmer.

Wilcock mener også at rapporter om mennesker som plutselig har sett en engel stå foran seg, skyldes samme type hyperkommunikasjon og synlige vakuumdomener. Han sier at vi aldri kan være helt sikre på hvilke bevissthetsformer vi får kontakt med når vi bruker hyperkommunikasjon.

DNA-fantomeffekten

Når hyperkommunikasjon oppstår, kan man observere overnaturlige fenomener i DNA-et. De russiske forskerne bestrålte DNA-prøver med laserlys, og fotograferte det typiske bølgemønsteret som viser tilstedeværelsen av DNA. Når de fjernet DNA-prøven, viste et nytt fotografi at mønsteret ikke hadde forsvunnet. Faktisk var det fortsatt til stede i opp til en måned etter at prøven var fjernet.

Dette kan forklare så ulike fenomen som fantomsmerter i et fjernet lem, og hvordan gjenstander og steder kan gi informasjon om menneskene som har hatt tilknytning til dem lenge etter at de personene er borte.

Elektromagnetiske forstyrrelser på grunn av mennesker

Når mennesker hyperkommuniserer, oppstår det ofte uforklarlige elektromagnetiske felt i nærheten av personen som gjør det. Elektronisk utstyr kan slutte å fungere i timevis. Dette har mange healere og klarsynte observert. Jo bedre atmosfæren og energien er, desto større problemer med elektronikk.

Egentlig er det ikke elektromagnetiske felt som forårsaker disse forstyrrelsene. Russerne ga navnet ”torsjonfelt” (dvs. et dreid eller vridd felt) til feltet av bevissthetsenergi som interfacer og former vårt DNA. De sier at slike felt skaper ”mikro-ormehull”. Særlig er datakretser og lyspærer følsomme for ”torsjonfelt”.

”Oppstigning”

I en fjern fortid blir det antatt at mennesker har hatt samme type gruppebevissthet som man kan observere hos dyr. For eksempel har bier tilgang til dronningens byggeplan for kuben så lenge dronningen er i live, selv om hun er fjernet og plassert langt borte fra kuben. Og mange dyr vet når eieren planlegger å komme hjem til tross for store avstander mellom dem.

Vi kan ha mistet evnen til hyperkommunikasjon fordi vi i evolusjonens tjeneste måtte utvikle og erfare individuell bevissthet. For å oppnå det måtte vi fullstendig glemme den. Nå når vi har oppnådd stabil individuell bevissthet, kan vi skape en ny form for gruppebevissthet. Med den nye typen gruppebevissthet kan vi via vårt DNA oppnå tilgang til all informasjon uten å bli fjernkontrollert når det gjelder hva vi skal bruke den til, sier David Wilcock.

Akkurat som vi bruker internett, kan vårt DNA mate data inn i nettverket, hente tilbake data fra det og etablere kontakt med andre deltakere i nettverket. Fjernhealing, telepati og fjernsansing om et annet menneskes tilstand kan forklares på denne måten.

Ingen former for kollektiv bevissthet kan brukes fornuftig uten at hvert medlem først har utviklet en klar individualitet. Vi ville ellers gå tilbake til et primitivt flokkinstinkt, som lett kunne manipuleres. Hyperkommunikasjon i det nye årtusenet betyr noe helt annet. Forskere mener at menneskene ville få en gudelignende kraft til å skape, forandre og forme ting på jorda om vi med full individualitet i behold fikk tilbake gruppebevisstheten. Det synes som om menneskeheten kollektivt beveger seg mot en gruppebevissthet av denne nye typen.

Wilcock nevner påvist effekt av store gruppemeditasjoner på fredsforhandlinger, og han mener at vi kan være i stand til kollektivt å manipulere værmønstre og klima. Han sier at været blir påvirket av jordresonansfrekvenser, som blir kalt Schumann-frekvenser. De samme frekvenser blir også produsert i hjernene våre.

Kilder:

David Wilcock: Artikkelen Groundbreaking Russian DNA Discoveries og boken Shift of the Ages: Scientific Proof for Ascension, kapittel 7. Dette og mye mer stoff er gratis tilgjengelig på David Wilcocks hjemmeside, www.divinecosmos.com.
www.searlsolution.com.

Liv Bjøringsøy

Til informasjon har Liv Bjøringsøy forlatt vår virkelighet. Liv var astrolog og tilrettelegger av Dolores Cannons QHHT-metode. Hun kom fra redaksjonen i Zodiak og har tidligere skrevet artikler i internasjonal maritim presse. Av utdanning var hun økonom og har det meste av sitt voksne liv vært ansatt i privat næringsliv. Hun jobbet mye internasjonalt og var alltid opptatt av samfunn og internasjonal politikk. I tillegg hadde hun tilegnet seg esoterisk kunnskap og innsikt fra flere disipliner. Hun så det som viktig å bidra til å spre kunnskap til flest mulig. I tillegg til å skrive på Nyhetsspeilet malte hun bilder som hun stilte ut i sitt hjemmegalleri og kombinerte all sin viten og innsikt i rådgivning og husrensing på telefon.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

18 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Naina Holsve
Naina Holsve
Abonnent
12 år siden

Det er et enormt gjennombrudd for menneskeheten at man har kommet så langt frem til i genforskningen. Dessverre fokuserer man for smalt i forhold til det resultatene viser, hvor man på den ene siden fokuserer på det eteriske, og på den andre siden fokuserer på å forske frem nye medisiner for manipulasjon av menneskelig adferd.

Det er et faktum at mennesket som kropp, som homo sapiens, er 100% programmerbart. Men det programmeres ikke kun gjennom ord, tale og tekst som det fremgår i denne artikkel. Vi har også smerteprogrammering, som er den sterkeste form for programmering et menneske utsettes for. I tillegg har vi treningsprogrammering, som er det som gjør at vi kan lære oss å snakke, lese, gå, kjøre bil og annet på “autopilot”. Man kan si at den programmeringen som skjer med affirmasjoner, overbevisning og gjentagelser av ord og uttrykk, er en form for treningsprogrammering på det mer subtile plan. Opplever du det samme bli presentert som en sannhet mange nok ganger uten direkte motstridende oppfatninger av samme grad, vil du til slutt tro på det, og det blir en del av din virkelighetsoppfatning som påvirker dine valg i livet.

Med andre ord, er det en vitenskaplig forklaring på hvorfor for eksempel Law of Attraction virker for så mange mennesker. De flytter fokuspunktene sine vekk fra de ting som ikke underbygger det de ønsker å tiltrekke seg, og flytter fokuset over på de ting som underbygger overbevisningen om det perfekte man søker, ergo vil livsoppfatningen endre seg i en ny retning, man foretar valg som fremmer den nye livsoppfatningen, og resultatene vil komme deretter. Dette er en biologisk prosess hvor man bruker sitt identiske sinn til å påvirke ens genetiske sinn. Religiøsitet har den samme effekt for mange mennesker.

TeJe
TeJe
Abonnent
13 år siden

Kan jo gi en forklaring på hvorfor det meste elektroniske i mitt hjem streiker så ofte. Det eneste som har vart i 10 år er forsterkeren, men så legger jeg jo ikke hendene på den hver dag. Dataen der i mot… Må jo bare si at den Samsung telefonen jeg har er godt skjermet da den kommer seg fort etter sine “blackout”. Er den telefon jeg har hatt minst feil med gjennom alle mine år, og den er så og si selvreparerende, eller bare oppdatert ofte.
Vært inne på denne tanke før om hyperkommunikasjon i annen media, men ble fort glemt. Nå som jeg nettopp er ny medlem her måtte jeg bare poste dette.
Ble selv på et vis bevist på denne mulige forklaring om “tekniske feil” rundt meg lenge før jeg leste dette nå i kveld. Intiusjon?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  TeJe
13 år siden

TeJe

To mulige grunner:

1. Det meste som er elektronisk/elektrisk og produsert etter 1950 er laget for å gå i stykker. Altså: man lager ikke produkter så godt man kunne lage de – men man lager produkter som går i stykker og må byttes ut etter så-og-så lang tid. Se dokumentaren “The light bulb conspiracy.”

2. Du kan være uheldig å bo nære en transformator, høyspentledninger eller en mobil basestasjon. Du kan også ha jordstråling i huset. Alle disse tingene påvirker strømnettet ditt inne i huset og dine elektriske/elektroniske apparater. Ja, man kan legge merke til at i enkelte hus må man hele tiden bytte lyspærene.

Så her har du egentlig to mulige svar på spørsmålet ditt.

TeJe
TeJe
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Din første mulige forklaring var riktig, understreker var. Husker ikke helt hvilke merke det særlig gjaldt, men selskapet som gjorde det bevist fikk visst en kraftig bot på “bare” noen millioner… Husker bare ikke om det gjaldt vaskemaskiner eller de gamle VHS spillerne, og dette så dagens lys midt på 90 tallet.
Din andre forklaring kan være mer sannsynlig, men så er det jo i et boligområde jeg bor i. Og her er det ingen høymaster eller transformator i nærheten, bortsett fra det tekniske utstyret jeg har i stua.
På badet må jeg skifte lys med litt over året i mellomrom pluss de sikringer som skal være i dem, lysrør altså. Noe jeg mener skal kunne vare enda lenger..?
Det er særlig mobiler jeg har vært uheldig med, og er det èn liten ubetydelig feil der så vil det alltids komme flere feil, og jeg snakker med erfaring.
Men så kan man jo bare lure, er jeg bare veldig uheldig med det elektroniske, eller er det noe mer?:D
Men skal sjekke ut for andre strålinger her om mulig, takk for tipset:)

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Hei Rolf Kenneth

Der er jeg 100% enig med deg. Våre tall og bokstaver har ingen materiell substans. De er representasjoner, og eksisterer kun på et abstrakt nivå. Selvfølgelig. Så med mindre planetene står i en helt spesiell konfigurasjon akkurat i 10/10/10 – eller en eller annen kosmisk syklus kulminerer akkurat da – så har jo disse tallene null effekt. Med mindre man da antar at den samlede effekten av 100 millioner menneskers forventninger blir at noe faktisk skjer akkurat da. !

Så med mindre noen kan komme med en god forklaring på hvorfor akkurat denne dagen skal være så spesiell – ja, så vil jeg anta at dette bare blir enda en ganske så normal dag. Bortsett fra at Illuminati-folkene kasnkje finner på noe sprell da. Slik de gjorde på 777 f.eks. (7. juli 2005. London.) de digger jo sånt.

Så vi er nok enige her.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Rolf Kenneth Myhre sier:

“Hvorfor skulle universet “markere” eller “resonnere” med vår menneskeskapte kalender?”

Vel, om vår kalender er 360 dager (de øvrige dagene spesielle festdager) som gradene i en sirkel, så mener jeg ting kan resonnere ganske bra. Alt som er er jo matematikk.

Eller månekalenderen: 13 måneder á 28 dager=364 (+ 1 høyttidsdag “utenfor” året). Den kalenderen har jo også vært populær. Og vettig med hensyn til månens sykluser og rett tid for å så og høste osv.

Vår uke på 7 dager er en kunstig konstruksjon, men samtidig representerer den “Loven om Oktaver” som du kanskje husker fra Gurdjieffs lære. Og hver av dagene minner oss om de 7 gamle planetene; Sola, Månen, Merkur, Venus, Mars, Saturn og Jupiter. Uka er en helhet – en prosess fra 1 til 10 (eller 1 til 7). Vi kan behandle den som en oktav, og det er en ganske nyttig måte å gjøre det på. – Uka er en arbeidsøkt med 6 arbeidsdager og en hviledag der man forbereder seg til den nye økten. Og så får du omlag 4 slike uker i en måned, og 12 (eller 13) slike måneder i året. En praktisk ordning.

Forøvrig er 4, 6 og 12 veldig bra tall å dele året med. Vi får 12 måneder, to halvår, 4 kvartaler. 4 årstider.

Men resonanse? Jeg tror resonanse vil si at man gjør rette ting til rett tidspunkt. At man sår og høster til rette tider, og at man har spesielle høytider ved de 4 solvervene; vintersolverv, vårjevndøgn, sommersolverv (midtsommer) og høstjevndøgn mener jeg er …… noe som har med resonanse, eller rett rytme å gjøre.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Hei Belzebob,
Jeg tenkte mer på det å utlede noe magisk-numerologisk betydningsfullt eller virkningsfullt basert på de tilfeldige tall som vi bruker til å spesifisere datoer med i vårt menneskeskapte kalendersystem. Det finnes jo mange tallsystemer, som alle er menneskeskapte. Så hvorfor skulle universet synes at det er noe spesielt med den sekvens av øyeblikk som vi tilfeldigvis har gitt tallkoden “10/10/2010”?

baugen
baugen
Abonnent
13 år siden

Her er glasvinduet der Bernhard Shaw bruker sleggen mot planeten:

http://www.freedom-force.org/freedomcontent.cfm?fuseaction=fabianwindow

Glenn Beck har bl.a. fortalt mye om historiske hendelser som blir tiet om i historiebøkene. At der f.eks. var mange fargete som deltok i USA’s frigjøring fra England. Hva skal være galt med å si det?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

10.10.10 i morgen, klokka 10.10 hva gjør vi da? Vi bør iallfall være klar over disse utrolige tallene i morgen med dagens dato og evt klokkeslett…

Være litt bevisste på denne dagen kanskje? Stoppe opp å tenke litt?
Hadde vi tenkt over det litt før burde det vært markert på noe vis, nå får vi markerer eller gjøre hver især hva vi føler for..

Liv Bjøringsøy, du som er en så dyktig astrolog, og kanskje også har greie på Numerologi, har du noe å si om dette? Datoene, tallene evt astrologisk eller på andre måter? Utrolig spennende med slike datoer synes jeg. For numerologi fungerer i praksis på et vis, tall har også energier som påvirker oss..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Liv Bjøringsøy
13 år siden

Liv: Tusen takk, tenk at du var våken :-)
Ja, jeg vet også at nullene ikke telles og man plusser sammen bortover.
Da kan man velge å ta med klokkeslettet også eller ikke.

Den astrologiske betydningen, må man selvsagt sette opp et horoskop for tidspunktet for å kunne sjekke om det er noe spesielt ved det.. såpass vet jeg også og det er vel ingen grunn til at det skal være spesielt astrologisk kanskje, selv om tallene er spesielle? Og alle dager og tider har jo sine energier både astrologisk og i andre perspektiver, takk igjen. Jeg setter på vekking kl 10 10 i morgen, vil i det minste være ved bevissthet og “smake” på tiden.. muligens kan tiden være egnet til bønn eller meditasjon.

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Har lagt merke til David Wlcox spekulerer villt når det gjelder Glenn Beck. Derfor ville jeg ha store forbehold hva han sier om andre ting også–. Riktignok tar Glenn 911-forklaringene for god fisk i likhet med øvrige kommentatorer på Fox News. Men Glenn kommer med innstendig oppfordring å sjekke beviskilder han kommer med–som denne: I London School of Economics fins et blyglas-vindu med bilde av en ulv iført saueskinnspels! (Vinduet kom opprinnelig fra Fabian Society hovedkvarteret!) Mon tro hva skulle være galt med å fortelle denslags–ifølge Wilcox?

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Singoalla
13 år siden

Hvorfor skulle universet “markere” eller “resonnere” med vår menneskeskapte kalender?

gemini1980
gemini1980
Abonnent
13 år siden

Spennende!

Terje
Terje
Abonnent
14 år siden

Pseudovitenskap!

gemini1980
gemini1980
Abonnent
Svar til  Terje
13 år siden

Det hadde vært spennende å vite hva du legger til grunn for din vurdering av dette som pesudovitenskap. Bare fordi en ikke forstår betyr ikke at noe ikke ikke eksisterer.

Joker3k
Joker3k
Abonnent
14 år siden

syke ting jah

« Forrige artikkel

Kirken og reinkarnasjon/karma

Neste artikkel »

Sannsynlige fremtider og ulike tidslinjer

18
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x