Bla i tag

oppstigning

Gjennomgår verden nå en transformasjon?

Informasjon fra utenomjordiske om tidsperioden fra 2018 – 2025 gitt til kontaktpersonen Luis Fernando Mostajo.

big bang
Spørsmålet om hvordan universet vårt oppsto og hva som eksisterte før Big Bang er vel et spørsmål vi alle har fundert over.

Den endelige forklaringen på hvorfor og hvordan Big Bang skjedde

Mørk og lys materie og mørke hull i mikro- og makrokosmos er en del av vår eksistens. Hva eksisterte før Big Bang? Hvorfor og hvordan eksploderte det og skapte vårt nåværende univers?

Planet 9 som NASA nylig har oppdaget, er 10 ganger større en jorden.

Er Planet 9 Nibiru eller noe helt annet?

Nibiru er tilbake i nyhetene sammen med alle de alvorlige spådommene om katastrofale jordendringer. Er planet 9 egentlig Nibiru eller noe helt annet?

Bevis på vår globale masseoppvåkning til en spektakulær ny verden

For mange år siden da jeg startet som lysarbeider ble jeg fortalt at alt det Nibiruanerene delte med meg ville bli støttet av vitenskapen. Den aktuelle saken: Medfølelse endrer DNA til krystallinsk.

Film om menneskehetens åndelige utvikling

Filmen “The Quickening” sammenfatter en meningen med det som hittil har foregått og det som vil komme til å skje på Jorden i den nærmeste tiden framover.

Den første bølgen

Vi står potensielt overfor den største sekvensen med hendelser som du noensinne har opplevd i hele ditt liv.

NB: Oppstigning pågår!

Vi er midt oppi den store oppstigningen. Våkne opp til den mesteren du er og følg din egen intuisjon, så vil du fullt ut forstå og kjenne den enorme gleden de store endringene fører med seg.

Kaoset vil eskalere

Egoet higer etter å henge seg opp i det eksterne dramaet, men i stedet bør vi rette fokuset innover og finne mesteren i oss.

Det store dimensjonsskiftet

Vi står ovenfor fødselen av en ny galaktisk sivilisasjon. Høst essensiell visdom om perioden "2012" og gjør deg klar for det store dimensjonsskiftet og en ny tidsalder spirituelt, mentalt, følelsesmessig og fysisk.

Veien til et galaktisk menneske

Hovedhensikten med den nye tiden vi går inn i er å bli fullt bevisst og bli gjenforent som en stjernenasjon i et galaktisk samfunn.