Bla i tag

oppstigning- Side 2

DNA spiral

Forklaring på noe av det uforklarlige

Russiske forskere har funnet revolusjonerende funn i de 90% som vitenskapen anser som søppel-DNA.