/

Exovitenskap episode 2: Vlash/Maitre vs Karistus – Sci-fact stjernekrig

927 visninger
13 minutter lesetid
2

I episode 2 presenterer vi noe som ingen utenom Starseeds vil tro og knapt de. Videoen er teknisk sett helt umulig. Stjernekrig filmet ved Jupiter og månene rundt planeten. Definitivt sci-fi ja.

Eller?

Videoen og alle exovitenskapsepisodene her på Nyhetsspeilet er kun for de med øyne som ser. For alle andre er dette selvsagt og åpenbart sci-fi og kan sees som en ren fiksjonell historie.

En trolig årsak til at videoer som potensielt beviser utenomjordisk eksistens alltid er i dårlig kvalitet er at den frie viljen ikke kan overstyres. Dermed blir det opp til hver enkelt helt fritt å ta til seg eller avfeie informasjonen.

Dante Santori aka Azazael aka 8867.100

Videoen er originalt lagt ut av Dante Santori også kalt Azazael og 8867.100. Dante sier selv at han er nåværende inkarnasjon av Azazael og er den 100. inkarnasjonen av han. Azazael er et aspekt av en udødelig Karistus Warrior-sjel.

Dante er født i Portugal med direkte linje til Templar. Etter at han ble 13 år fikk han tilbake minnet om sin identitet og oppdrag. Han står bak utgivelsen av den hemmeligholdte boka The Alien Races.

Anunakene og Karistus med vinger.
Anunakene (alias Anunnaki) og Karistus med vinger.

Dante er en slags gatekeeper for en moderne “Mystery School” som man ikke kan melde seg opp på, med mindre Karistus-mestere ser en eksepsjonell kandidat som de har ventet på. Mange søkende lyskrigere finner sin hjemmebase her.

Det finnes mange farer for menneskeheten fra vesener fra andre verdener som enten vil utnytte oss eller utslette oss. Den spirituelle krigen er på alle nivåer, i alle aspekter av vår hverdag.

Hovedhensikten med Dantes videoer er å åpne øynene våre for å kunne se hva som skjer, og å være sterk mot det, og hjelpe oss å gjenopprette troen vår. Eller manipulere oss kanskje?

For å kunne gjøre det, presenterer han til tider informasjon som kan oppleves som tankevekkende og unik. Som videoen ovenfor. Men er den autentisk?

Keep an open mind: what we know is nothing but a grain of sand in the desert.

Dante Santori

Noe han har delt fra sitt nåværende liv:

  • Født i Tomar, Portugal, 3. september 1967.
  • Han er en tempelridder.
  • Han er et barnebarn av Benito Mussolini.
  • Han er gift med Anna Shafajinskaia, en berømt operasanger som har sunget med Pavarotti.
  • Han tjenestegjorde i det italienske militæret og ble utsendt til Rwanda under konfliktene der.
  • Han har tjenestegjort i de belgiske og portugisiske militærstyrkene.
  • Han har vært i Airborne-divisjonen.
  • Han har bodd i Portugal, Italia, Canada, Tyskland og Russland. Og muligens flere steder.
  • Han hevdet i en video å ha skjøtet til praktisk talt hele Sør-England.

Dante har lagt ut et utall av svært sære videoer i over 14 år som normalt sett ligger tilgjengelig kun inntil et døgn på YouTube-kanalen Karistus & The Cause inntil de som er ment å se de har sett de. Deretter blir de skjult for allmennheten.

Ekte eller falsk? Hva du mener om Dante Santori blir opp til deg selv å avgjøre. Han er en hard nøtt å knekke.

Stjernekrig mellom Vlash/Maitre vs Karistus

Videoen viser en stjernekrig mellom Vlash/Maitre vs Karistus. Dette ifølge Dante Santori. Som der oppe. Så her nede.

Vlash er en av tre grupper med reptiler som styrer kabalen på jorden i tillegg til innblandingene fra Maitre som er de høye grå. Første del av videoen viser stjernekrig i og omkring Jupiter, mens siste del viser kamper på vår egen planet tidligere i verdenshistorien. Kampen foregår ennå på vår planet, men strengt hemmeligholdt av kabalen og langt mer i skjul.

Karistus er vesener fra 6D og er det vi kjenner til som Kristus. Deres jordiske besøk beskrives gjerne som engler, rikelig omtalt gjennom historien og i ulike religioner. De er positiv energi med Illuminati Templar Masonic synspunkt. Alle såkalte engler observert gjennom historien er egentlig utenomjordiske vesener, hovedsakelig aliens fra de høyere dimensjoner. De er på oppdrag fra kilden eller hva nå enn navn du benytter på kraften Gud.

Disse utenomjordiske multidimensjonelle vesenene, Karistus, kommer fra Jupiter og har vært her i minst 200.000 år. Noen av de har det vi kjenner til som englevinger beskrevet i religioner, risset inn i oldtidens Egypt, skulpturert verden over og malt opp gjennom historien.

Karistus er en velmenende rase som kjemper for menneskeheten og anser seg selv som de originale beskyttere av jorden. De er i direkte fysiske oppdrag mot Vlash-klanene og Maitre-operasjoner ved hjelp av starseeds, step downs og hybrider.

Du kan tilsynelatende se en Karistus med sine vinger i videoen øverst etter 1 minutt og 46 sekunder i et par øyeblikk.

Ikke helt autentisk

[Oppdatert 13.10.2023]

Dante Santori ser ut til å ha forbindelser til de galaktiske, hovedsakelig Karistus. Til og med Taygetans/Swaruu fra Peiadene, som jeg anser som en sannferdig kilde til galaktisk informasjon, bekrefter YouTube-kanalen hans som en informasjonskilde.

Jeg har gjort inngående undersøkelser om Dante og kan avsløre at den aktuelle videoen han la ut på sin YouTube-kanal for en del år siden ikke er så autentisk som det kan se ut til.

Dante er definitivt en luring og er vanskelig å tyde. Han bruker taktikker og metoder som jeg noen ganger finner tvilsomme som ekstrem skremselspropaganda for interne forrædere. Jeg vet egentlig ikke helt hvor jeg kan plassere ham. Jeg føler han jobber for noe større og kan være inspirerende, men han har også en mørk side som lekker ut mellom linjene.

Han må ha autentiske kilder og forbindelser i sitt hemmelige arbeid. Dog i videoen i denne artikkelen, Vlash/Maitre vs Karistus, som ble funnet på en minnepinne på en parkeringsplass i Tyskland for 14 år siden, forfalsket han dessverre hele eller deler av materialet.

Pennen kan kobles til Dante Santori da han la ut utdrag av disse videoene noen måneder før minnepennen ble tilfeldigvis funnet av en tysker som virker genuin.

Videoen viser galaktiske entiteter som flyr over Notre Dame. I videoen ser man at kirken er under oppussing og dermed kan man tidfeste hendelsen nærmere.

Analyse av innholdet på USB-pennen

Under mappen FarEarthOutput_MEI13442 ligger en fil. I denne filen står det følgende:

NASA private SECCHI/SOHO imagery, 1956-2001

Så hva er SECCHI og SOHO? Hentet fra nettet: SECCHI is a suite of 5 scientific telescopes that observe the solar corona and inner heliosphere from the surface of the Sun to the orbit of Earth. SOHO, the Solar and Heliospheric Observatory, is a project of international cooperation between ESA and NASA to study the Sun, from its deep core to the outer.

I mappen her finner jeg følgende autogenerert mappe:

Dante\Project Coelacanth 8867\FarEarthOutput{6CDA4628-0ED6-49F9-9356-B8D9D930239F}\AAM\AdobeGCClient

Mappen er relatert til Adobe GCClient-programvaren som er lisensmotoren for Adobe, typisk en del av Adobes produktserier av Photoshop, After Effects, Creative Cloud etc. Altså profesjonell videoredigeringsprogramvare som jeg tror ikke ville vært en del av en minnepenn som inneholder informasjon i filstrukturen som: “NASA private SECCHI/SOHO imagery, 1956-2001”. Altså materiale lekket fra NASA.

Jeg har selv produsert og redigert kortfilmer med Adobe Premiere, After Effects osv. og man kan fint lage den overnevnte videoen med denne softwaren.

Videre fant jeg en tekstfil med et noe merkelig innhold som om det er kommunikasjon med utenomjordiske. Innholdet er i tråd med budskapet og informasjon som Dante leverer. Fra dokumentet 20172022.txt:

Å identifisere reptilene gjennom faktiske videoer og gjøre menneskearten oppmerksom på deres tilstedeværelse motvirker arbeidet til de legemliggjorte lysenhetene på planeten, og motvirker skyggene som Jorden din bruker som energiressurs. La meg forklare deg: planeten, jorden din, er en levende organisme der alt er koblet sammen som et nettverk. Dette nettverket fungerer symbolsk når motoren bruker energien (“fundamental vibrasjon”) i rommet for å opprettholde seg selv.

Animerte vesener som planter, mennesker og dyr vibrerer med en høyere frekvens enn mineraler og når de blir en del av dette nettverket, hever de energinivået (vibrasjonen) til planeten inn i det karmiske hjulet. Nå begynner den viktige delen angående emnet og driften av videoen!

Sjelevesenene som er en del av inkarnasjonssyklusen til himmellegemet fungerer, som hele planeten, som en antenne og mottaker for ulike energier (vibrasjoner) som tanker og følelser. De genererer selv energi, utstråler den og absorberer energi – en endeløs syklus som bare kan ende med ytre påvirkninger, for eksempel naturkatastrofer som fører planeten til ødeleggelse.
Positive tanker og følelser som kjærlighet, vibrere på et høyt nivå og øke energispekteret til planeten og dens innbyggere. Negative som hat gjør det motsatte og nedgraderer ham. Negative vesener, lavt vibrerende vesener, kan ikke eksistere i miljøer som vibrerer med høyere frekvens – dette skader dem.

En av disse skapningene er en gruppe reptiler. Disse vesenene vibrerer i lavere frekvensbånd og bør derfor ha bølgelengder som matcher eller ligner deres egne. Den unge oppstigningsplaneten “Earth” er noen ganger perfekt for henne. På grunn av hans evolusjonære nivå svinger han fortsatt med lav frekvens, noe som gjør at de kan bli her. Det er også mange negative energier som menneskeheten fortsatt vurderer og genererer sine handlinger som de bruker for seg selv. Men å være på planeten uten tillatelse fra mennesker og direkte intervensjon fra denne arten i menneskets natur vil få konsekvenser. Siden negative – ikke lokale levende vesener på jorden ikke forverrer nivået på planeten i seg selv, og positive kan ikke heve det, fordi de ikke er en del av nettverket (motoren), bruker fraksjoner som er fiendtlige til mennesker folk fra elitekretsene til samfunnet for sine egne formål. Bruke grusomhet for å holde jordens frekvensbånd fri fra frykt, hat osv. i de lavere rikene.

Plutselig våkner folk opp og står overfor en trussel de ikke kan gjøre noe mot, planeten er så oversvømmet av frykt og negative energier at det vil bli en ferie for disse vesenene, og kampen vil til slutt være tapt for menneskeheten. Å avsløre deres tilstedeværelse er en del av planen, men det vil ikke skje på deres side i nær fremtid å utnytte en slavebundet person før i siste sekund.

Forebyggende, for ikke å bryte universelle lover og unngå negative konsekvenser for deg selv, vennlige arter av menneskeheten lar individer av deres art, gjennom krystallinsk teknologi, gå inn i det karmiske hjulet og dermed jordens inkarnasjonssyklus. Kroppene til disse menneskene utstråler kraftige energier – en ren essens fra engleenergi. De absorberer negative energier, tanker og følelser – transformerer dem og kaster dem igjen. På denne måten kan de øke planetens vibrasjon, sette i gang neste trinn i utviklingen av jorden og homo sapiens, gjøre miljøet ubeboelig for noe negativt vesen, og returnere planeten til sin renhet, som da det ikke var bevissthet.

Som regel oppgaven for slike “Starseed” er å heve bevisstheten til et individuelt individ bortsett fra hele arten eller å heve bevisstheten til hele arten og samtidig energispekteret til planeten og holde det konstant på dette nivået inntil den berørte sivilisasjonen selv kan gjør det. I mange tilfeller drar de også til utviklingsplaneter for å fremme sin egen utvikling, få erfaring, bygge karakteren sin og lære å bruke evnene sine på en ansvarlig måte. For det meste jobber vi imidlertid for å bringe opplysning og kunnskap om dette mirakelet av menneskelig skapelse inn i alle.

Mann! og vi vender alle tilbake til det forfedres sted med Moder Jord – til fordel for menneskeheten og i harmoni med hele det universelle kosmos – med alle våre venner på alle planeter. Og det inkluderer reptillivsformer, så du bør ikke bare stigmatisere en hel art og merke dem.

Du kan sammenligne naturen til disse godhjertede rådgiverne med en plante: den blir sådd, den vokser, den åpner blomstene sine, og fra det øyeblikket forhekser den skjønnheten din og får den til å skinne. De fysiske egenskapene til disse “frøene”, som spaltepupillene der lignende krypdyr av og til finnes i deres menneskekropper. Årsak: DNA, genetisk informasjon “arves” og aktiveres over tid, noe som er uunngåelig.

“Du trenger ikke å miste troen på menneskeheten, menneskeheten er et stort hav, hvis noen få dråper av havet er forurenset, betyr ikke dette at hele havet er skittent”
Mohandas Karamchand Gandhi (?)

Flott pekepinn til det nye tid! og dette sitatet bør etter min mening gjelde og gjelde for alle levende vesener av enhver art. Takk for at du tok deg tid til å lese teksten. Jeg håper det stadig gir gjenklang i den menneskelige neocortex.

Symbol 7 symboliserer mitt opphav – Pleiadene. Han beskriver 7-stjernen (Atlantis), bestående av Alcyone, Asterope, Electra, Kelaino, Maya, Merope og Taygete – den lyseste av de 1200 stjernene i Pleiadene i stjernebildet Tyren, som folk kalte stjernehopen etter. Dessverre er utsagnet ditt kun basert på antagelsen om at du ikke kan trekke ut noen fakta. Men jeg klandrer deg ikke, for slik oppførsel er en skam for folk.

For å opprette en konto: den ble opprettet nylig – 2-3 uker siden, som du sa, og om 2-3 uker vil jeg forberede en ny hvis jeg trenger å legge igjen en kommentar. Hensikten med dette er å gi Google-gruppen så lite data som mulig om ansiktet mitt, som de kan bruke til å danne et bilde av personligheten min. Av denne grunn unngår jeg sosiale nettverk og foretrekker det anonyme internett.

Du sier fortsatt: “Folk mister vettet fordi de faller mer og mer av seg selv og faller dypere og dypere…” og det er utgangspunktet. Det menneskelige «jeg-et», uansett hvor vanskelig det kan høres ut, har i stor grad skylden for aktuelle verdenshendelser og situasjonen på planeten. Det er mindre en feil for uvitenhet om tilstedeværelsen av reptilvesener på jorden, men mer for en uvitenhet som alltid strekker seg til alle i alle aspekter av væren – la det gå gjennom hodet ditt og påvirke deg, så vil du forstå, og hvis ikke du tilhører disse menneskene.

Kunnskap er det første skrittet til bedring – spørsmålet er når? Du er menneskelig og kan best bedømme det som en selvstendig person av den typen. I de fleste tilfeller er det ønskelig og nyttig å se på ting fra et fugleperspektiv for å få en ide om noe. Jeg vil ikke angripe deg eller sparke deg – vær så snill, ikke misforstå, men løsningen ligger i en blindvei under ego og problemer. Hvis folk ga opp egoet sine, ville de heller ikke hatt disse problemene.

Det jeg påpekte i min forrige kommentar var handlingen til videoen som fikk deg til å tro at jeg var en agent for løgner. Jeg kan ikke si meg enig i dette. Jeg er det jeg beskrev i teksten, og det er mer sannhet i dette enn du noen gang kan få fra myndigheter eller internettforskere. Betrakt dette som et stykke ukuttet sjel fra min side – du vil snart ikke finne noen andre av mitt slag som vil gi deg så mye informasjon på et sølvfat. Bare les litt mellom linjene så ser du hvordan dette skinner gjennom det jeg mener.

Faktisk snakker vi om å ikke forårsake mer skade enn det allerede var. Hvis folk visste om de negative manifestasjonene, ville det vært positivt i lang tid. Selvfølgelig burde folk utdanne og fremme oppstigning, men du ignorerer viktige saker og fokuserer kun på reptilene. Folk må sakte introduseres til dette emnet. Sammenlign dem med situasjonen på planeten og la dem vite at hver av dem har delvis skylden. Forklar hvordan de manipulerer mediene og hvordan menneskerettigheter blir trampet ned over hele verden – hvordan mennesker utnyttes dag for dag av kriger finansiert av penger skattebetalere blir drept med kaldt blod og brukt som slaver av imperier i det kapitalistiske økonomiske systemet.

Dere har alle muligheten til å avslutte dette med deres inkarnerte venner som virkelig tar på seg mye for dere og bryter dere ut av Systemsts klør hvis dere kommer sammen og depower eliten. De gjør allerede dette gjennom sin singeltilværelse, meditasjon og et vesen som har en positiv holdning til livet. De fratar enhver ondskap grunnen til å manifestere seg her.

Menneskeheten trenger bare å konfrontere selve systemet mer aggressivt, som er løsningen, og deretter for av alle mennesker vil et klart bilde bli tegnet ved å sette inn den manglende brikken i puslespillet, men motstanden må være fredelig. Forskjellen mellom kunnskap og visdom er om du bare kjenner veien eller følger den.

Hver av dem kan gjøre en god jobb med å finne veien tilbake til kilden til sin ånd! Ta del i utdrivelsen av negative vibrasjoner fra denne planeten hvor du lever i kjærlighet og harmoni. Tenker! Til syvende og sist, gjennom mekling, vil du være i stand til å nå ditt fulle potensial og oppleve enkelheten ved å være og den sanne naturen til det diamantlignende sinnet.

Jeg håper at du/dere denne gangen tar ordene mine på alvor og forstår hva jeg snakker om i livet. Her forklart! og legge sannheten i folks hjerter. Jeg håpet med kommentaren min å gi publikum en sjanse til å se litt mer i fremtiden, og jeg håper det gjør det, for det er ærlighet fra en fjern stjerne – verken mer eller mindre.

Innholdet i tekstfilen får du gjøre opp en mening om selv. Dog heller dette spesifikke dokumentet i retning av å være autentisk.

Sjekk av bilde for bilde avslører manipulering

Her er et stillbilde fra et av de 42 videoklippene på USB-pennen som jeg har studert. Som vi kan se i den originale videoen, flyr skipet i bakgrunnen til Notre Dame, men plasmakulens røde bluss er foran katedralen som ikke skal være mulig:

Nedenfor er originalbildet fra iStockPhoto.com som er identisk med bildet brukt i videoen, dog med bevegelse og klemt noe i høyden. Men definitivt selve bildet som ble brukt i videoen med nøyaktig samme synspunkt, samme trær, identiske stillaser osv.

Dette ødelegger selvsagt kredibiliteten til Dante Santori.

Ikke helt til å stole på

Dante la nylig ut en video av en slags firkantet UFO fra slagmarken i Ukraina. Denne videoen kan vært forfalsket på samme måte som for 14 år siden. Og det er selve problemet når man først avslører bruk av falske, redigerte klipp. Man vil dermed stille spørsmål ved autentisiteten til alle nye videoer han legger ut på grunn av spor etter bruk av profesjonell videoredigeringsprogramvare.

En annen kilde jeg pratet med hevder Dante Santori og The Cause er en dekkoperasjon for en kommunistisk revolusjon med koblinger til IRA og Xi’s New World Order (NWO). Venstredreid anarkisme og Maoisme i midlertidige spirituelle klær.

Min konklusjon basert på all informasjon jeg har om Dante Santori er at han arbeider for “noen”. Vlash og Maitre eksisterer i aller høyeste grad som en del av den øvre delen av kabalen med sine hovedbaser på Antarktis. Karistus er ifølge Taygetas noble, galaktiske lyskrigere hvor Dante sies å være en jordisk kontaktperson. Derimot benytter Dante dessverre sporadisk løgner i sin informasjon for å oppnå en eller annen hensikt. Vi kan derfor ikke stole fullt ut på han eller hans materiale.

Frank Aune

Frank Aune er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

2 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ørjan Kvalsvik
Ørjan Kvalsvik
Abonnent
1 år siden

Starseed

« Forrige artikkel

Exovitenskap episode 1: Black Goo, AI og extreme genetic engineering

Neste artikkel »

Human 2.0: Menneskehetens store splitt

2
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x