Mobilisering av tankekraften

5.5K visninger
48 minutter lesetid
58

Ordet “krise” er populært i dag. Det er mye brukt, tett fulgt av krig, terror, narkotika, forurensning eller andre ”mål”. Når det ikke er ”krise” eller” krig” som topper overskriftene, så er det ofte ulykke, tragedie eller katastrofe. Hvorfor er det slik? Hender det ikke noe godt i denne verden verd vår oppmerksomhet?

Hver eneste løsning som våre regjeringer foreslår, til alle disse problemene, later til å redusere vår frihet, forgifte kroppene våre med syntetiske medisiner, forgifte maten vi spiser, vannet vi drikker og luften vi puster. ”For å gjøre det trygt”, blir vi fortalt. Vi bombarderes med vold gjennom massemedia; fra fortløpende vold i nyhetene, via underholdningsvold i litteratur og film, til simulert vold i elektroniske spill. Vi er fortrolig med at mange – politi, militære og andre – er klar til å takle angivelige problemer med en voldelig reaksjon som løsning på et problem. Vi ser nå autoritetspersoner rundt om i verden spå ”opptøyer” som befolkningens reaksjon på den ”økonomiske krisen”. Hva kan den skjulte hånden oppnå ved å stimulere vold som opplagt reaksjon i møte med et problem? Er vold løsningen på vårt problem – eller deres problem? Hva vil bringe et resultat vi ønsker? Hva er det ønsker vi? Hvem er vi? Hensikten med denne artikkelen er å utforske informasjon som vi trenger for å bruke vår fulle indre kraft til konkrete handlinger som skaper fred, frihet og overflod på Moder Jord – for å illustrere hvordan hvert suverent individ kan hjelpe Moder Jord til å bli den beste verden som tenkes kan…

Tankespill

Millioner av mennesker vil ha forandring men har blitt forledet til å tro at de er maktesløse. Ingenting er mer usant. Den russiske astrofysikeren Vladislav Lugovenko har lagt frem klar, gjentatt, vitenskapelig dokumentasjon på at ”the effects of large group meditation can be quantitatively recorded with high objectivity. This fact will encourage not only spiritual people to join such meditations, but also anyone else who sincerely wants peace and happiness on Earth”. (1)

Med den rette kunnskapen kan meditasjon være mye mer kraftfullt enn en utflukt til drømmeland. På grunn av meditasjon ble Falun Gong forbudt i Kina. Noen få kan med kunnskap og skarpsindighet oppnå overraskende resultater. 1,000 kan oppnå mer, raskere, og 10,000 kan endre verden så raskt at andre ikke fatter hva som skjedde. Hvis vi kan sette til side våre ulike meninger og kollektivt fokusere på hva vi er enige om – kjærlighet, liv, frihet og overflod – kan vi endre frekvensen på denne planeten: fra frekvensområdet for frykt og fornektelse til det frekvensområde hvor hver enkelt finner det de trenger for å våkne opp og treffe valg i harmoni med sitt innerste vesen. Opptøyer i møte med den globale økonomiske krisen er bare den unnskyldningen som den skjulte hånden vil ha som påskudd for å vedta unntakslover nok til å etablere den internasjonale politistaten vi i dag ser konturene av. Hver enkelt kan isteden gjøre det mest kraftfulle som det er i menneskelig makt å gjøre – uten å gi til syne noe mål. Selv en meditasjonskampanje med millioner av mennesker er usynlig. Det første skrittet er å ta en titt på hvordan bevissthet og energi ”virker” og hvordan vi kan bruke den kunnskapen.

We’re playing those mind games together
Pushing the barriers planting seeds
Playing the mind guerrilla
(John Lennon.“Mind Games”.)

The Matrix

Det folk flest vet er det de har blitt lært. Fra barnehage til doktorgradsnivå blir vi matet informasjon som vi strukturerer vår verdensforståelse med. Vi blir lært ”fakta” og trent til å gulpe dem opp på eksamen, i jobb, og i møte med ethvert spørsmål. Folk flest stiller egentlig aldri spørsmål; både åpne og skjulte sanksjoner møter den som stiller spørsmål. Kontroll av kunnskap har alltid vært i viktig. Gjennom hundreder av år var ”Sannheten” voktet av Den Hellige Inkvisisjonen utrustet med Malleus Maleficarum. I dag er ”Sannheten” voktet av Den Vitenskapelige Inkvisisjonen utrustet med Codex Alimentarius.

Hvorfor har sjamaner, urtekyndige, jordmødre og naturfolkenes Hellige personer – konsekvent over hele verden – vært primære mål gjennom hele den indoeuropeiske ekspansjonen? Hvorfor har de blitt systematisk latterliggjort, isolert og drept? Det ville kanskje være dumt av dem som konstruerer virkelighetsfernisset å la mennesker som vet, gå fri.

Hver dag, hvor enn vi snur oss, blir vi bombardert med informasjon. Persepsjonsfabrikker – vitenskap, religion og utdanning (”sannhet”); aviser, radio og TV (”nyheter”); blader, bøker, musikk og film (”underholdning”), har i ulike forkledninger jobbet hardt gjennom generasjoner. Den skjulte hånden gjør hva som helst for å holde våre tanker og følelser opptatt med å prosessere informasjon. Vi blir pepret med stadig sterkere stimuli – som et hvert narkotikum avtar effekten over tid. Kroppene våre stimuleres kontinuerlig til å abstinere etter det neste ”skuddet”. Det spiller ingen rolle om ”skuddet” er sex, mat, dop eller sport.

Ego (hjernens falske selvbilde) søker alltid etter å bli klappet på hodet, fordi vi konstant blir minnet om at vi ikke strekker til. Vi er lett bytte for følelsesmessige avledning. Er vi i ro, bare for et øyeblikk, vil gammel ubearbeidet sorg og frykt overvelde oss. Vi gråter for våre tapte liv – i forhold til hva de skulle ha vært. Hva verre er, vi kunne komme til å tenke og stille spørsmål.

Frykt er det dominerende stimulus. På en eller annen måte kultiverer alle de stimuli den skjulte hånden bombarderer oss med frykt. Frykt er fravær av kjærlighet. Alle våre handlinger er enten motivert av kjærlighet eller frykt. Graver du dypt nok er den innerste motivasjonen alltid enten eller. Når de kan dytte oss fra hjertet til frykt, vinner de.

Nådestøtet er markedsføringen av hierarkiet som naturens orden. Det lar oss fremstå som fremmede i en fiendtlig verden, maktesløse og uforstandige. De vil ha oss til å tro at vi ikke kan stole på våre hjerter. Som hjelpeløse offer må vi passivt håpe at den vi har gitt vårt håp, Kvisling, Supermann eller Gud – fritt valg – frelser oss. Hierarki er en kulturell kreft skapt av frykt. Det vokser ved å ta fra oss vår kraft, vårt ansvar (evne til å svare på en utfordring). Steg for steg gir vi fra oss vår autonomi i takt med at de skaper nye trusler vi må frelses fra.

Dette ytre skremmebildet skaper et rift mellom hva vi ser på utsiden og hva vi vet i våre hjerter. Dette er kampen mellom hvem vi er ”i hjertet” og hvem utsiden gir oss lov til å være. Denne divergensen er den innerste årsak til enhver lidelse. Problemet er vanskelig å identifisere, og kyndige healere har blitt systematisk drept gjennom generasjoner. Noe er galt i våre liv, men vi vet ikke hva. De fleste er det ikke bevisst, men våre hjerter vet at vi står overfor en trussel mot vår eksistens. Stikk eller kjemp. Hvis du vil sloss, men du er ikke i stand til å identifisere trusselen – eller hvordan du skal bekjempe den – så kommer angsten krypende. Føler du deg overveldende truet, og overlevelsesinstinktene dine skriker ”Stikk!”, men du ser ikke trusselen og kan derfor ikke komme deg unna, da synker du ned i depresjonen. Angst og/eller depresjon er del av hver eneste sinnslidelse. Når den indre dissonansen blir så sterk at den knuser evnen til å forstå og leve i den virkeligheten vi erfarer – så kommer de morsomme mennene i de rare hvite frakkene…

Spørsmålet

Vi lyver ofte for oss selv for å bevare verdensillusjonen. Dette er en forsvarsmekanisme vi har utviklet for å unngå represalier for å stille rett spørsmål og gi feil svar. Vi bruker den for å unngå frykten som siver opp fra avgrunnen som adskiller hvem vi i sannhet er og hvem vi får lov til å være. Vi tolker alt vi erfarer slik at det passer med vår virkelighetsforståelse – det som ikke passer blir ubevisst filtrert ut. Dette kalles kognitiv dissonans.

Svar lukker skjelneevnen. Spørsmål åpner den. Følg spørsmålet. For virkelig å lære, så må vi hele tiden stille spørsmål – ved alle våre svar. Vi må velge å leve uten absolutt sikkerhet. Vi må revurdere hver eneste ”sannhet” når ny informasjon eler innsikt kommer til oss. For å få til dette, så må vi erkjenne muligheten for at verden er annerledes enn vi har trodd. Vi må være villig til å møte vår frykt og gå gjennom den inn i ukjent land. Alle sider ved livet kan ses fra uendelig mange sider, og det kan godt hende at det er en virkelig fantastisk side vi har til gode å se. Med tiden blir frykten erstattet av nysgjerrighet og glede når verden blomstrer som en mye mer spennende plass å være.

For å ta tilbake vår kraft må vi ta fullt ansvar for alt vi er, for alt som hender i våre liv – inkludert det som vi ikke liker og som vi må ”se” for å kunne endre. Troen på tilfeldigheter er en illusjon utviklet for å unngå ansvar. Alt som gir gjenklang (vekker følelser) er brakt til vår bevissthet av en grunn, det ”gode” så vel som det ”onde”. Å akseptere absolutt ansvar er en fundamental beslutning. Ved å gjøre det tar vi tilbake eierskap over enhver omstendighet i livet. Med det kommer makten til å velge endring, så vel som å endre valg. I åpningen av sin bok Choices and Illusions, så gjengir Eldon Taylor fra J. Krishnamurti: “Choice is an illusion. Do I do this, do I do that – all of this is confusion. I can only choose when I’m confused. When I know clearly, there is no choice”. Så fortsetter Taylor med vitenskap: “Thirty years ago, Benjamin Libet showed that there is activity in the subconscious within milliseconds before a conscious thought occurs. In other words, our so-called conscious thoughts are given us by our subconscious”. (2)

Rydd opp i dine inntrykk. Sett deg selv fri fra så mye som mulig av den eksterne støyen – det er stort sett søppel uansett. Fyll din tid selektivt. Tid er en ressurs – derfor tidsklemma. Din oppmerksomhet er en ressurs. Markedsføring handler om å fravriste deg så mye tid og oppmerksomhet som mulig. Vi burde bruke begge ressursene med overlegg.

Ta ut søpla. Spør deg selv: hvem sin ide gjentar jeg nå? Hvem sin tanke er dette? Hvor lærte jeg denne følelsesreaksjonen? Hvorfor hungrer kroppen min etter sukker? Hvorfor jogger jeg? Gjør jeg dette fordi jeg har lyst til det? Ei svært klok kvinne oppdaget en gang, etter at hun var ferdig utdannetg, at hun ikke hadde egne tanker. Alle tankene var sitater hun hadde lært. Hun var smart og begynte umiddelbart å analysere sine tanker og reaksjoner for å finne sine egne. Klangbunnen er hjertet – dine tanker vil gi en resonans i hjertet – en følelse av ”ja” eler ”nei”.

De nordamerikanske indianerne har ”Vision Quest”, sin søken etter innsikt. I Way of the Peacefull Warrior(3) måtte Dan Millman sitte på pansret av en gammel bil til han hadde funnet en genuin innsikt. I Edda beskrives hvordan Odin blir gitt runene i et heller ekstremt Vision Quest – ni dager og netter hengende fra et tre uten mat eller drikke. Det er en utfordring. Et annet menneske kan oppleve det som en stor utfordring å sitte stille, alene ved kjøkkenbordet i fem minutter uten å gjøre noe – ikke spise eller drikke, ikke lese, strikke, synge eller tromme med fingrene.

Poenget med øvelsen er å fjerne ytre stimuli og slik skape et stille rom hvor det som er på innsiden blir synlig. Meditasjon i stillhet, uten mantra eller musikk er en god basisøvelse. Innimellom er ei helg eller ei uke alene – uten bøker, musikk og andre stimuli – en veldig god idé. Dette er ikke en vanlig hyttetur. Poenget er å minimalisere eksterne inntrykk, og å gå seg en tur forkludrer det. Det kan også hende at du vil faste, helt eller delvis, om du kjenner deg selv godt nok til å ta ansvar for det. (Å avstå fra mat, og noen ganger drikke, er et svært kraftig verktøy du ikke skal ta lett på. Hvis du ikke vet hva du gjør så kan det faktisk være farlig gitt de høye nivåene av gift i de fleste kropper i dag. Det kan hende du vil avgifte først, og skaffe deg kunnskap om ernæring og faste.)

Se hva som skjer – din underbevissthet vil forsøke å avspore deg med alle knep den kan. Den vil prøve avledningsmanøver med tanker, følelser og spenninger. Bare observer. Hvilken følelse er dette? Hva tenker jeg på nå? Hva er denne kløen i låret? I alle tilfeller bare observer et øyeblikk om det er noen minner, bilder, tanker, følelser eller spenninger. Anerkjenn det du finner og gi slipp på det mens du puster ut. Tilgi mens du puster ut. Fortsett så lenge det er nødvendig – bare gi slipp på alt. Gråt og skrik og få det ut! Pust ut tankene, følelsene og spenningene i kroppen. Dette er en selvhelingsteknikk, en tankehandling. Til å begynne med er det som å trene en ubrukt muskel. Ved å skape ytre stillhet og sortere dine tanker, følelser og spenninger så går du veien tilbake til din indre stillhet. Der oppdager du hjertet ditt, og lærer ditt sanne selv å kjenne.

Lytt til hjertet ditt. I begynnelsen er det lettere i stillheten. Etter hvert som du får trening så kan du gjøre det på et øyeblikk, uanset hvor du er, bare ved å flytte ooppmerksomheten til hjertet et øyeblikk. Senere er denne forbindelsen alltid bevisst – du vet øyeblikkelig. Som med alt, så vil noen få til dette med en gang mens andre får det til litt etter hvert. Vi er alle unike, og ingen er ”bedre enn”.

En følelse som sitter fast i kroppen utsetter deg for risiko. Følelser er energetisk smittsomme, og undertrykte følelser er ustabile. Du kan noen ganger se det når et lykkelig menneske kommer inn i et rom fult av folk – den glade følelsen sprer seg. Det er på samme måte med alle sterke følelser, synlige eller ikke. Så lenge du har undertrykte følelser vil du bli trukket inn i situasjoner som lar deg utforske dem på nytt. Alle slike hendelser vil slå gnister for å få din oppmerksomhet. Enten slår du utover mot den underbevisst sansede trusselen med sinne som skalkeskjul for frykt (kjemp), eller så følger du flokken utfor stupet når den får panikk (flykt). Hver gang du reagerer istedenfor å gi slipp så legger du til søppelsamlingen. Disse eksplosive forsvarsutbruddene vil sakte men sikkert tilta inntil du slutter å re-agere den rollen du spiller og begynner å rydde på innsiden.

Når du har tatt denne jobben, så vil du ikke lengre være re-aktiv og du kan begynne å sanse følelsessignaler fra andre. Om du ser deg rundt, så kan det til og med hende at du kan få øye på det mennesket som ”kringkaster”. Når jeg snakker med mennesker så kan jeg noen ganger føle hva de føler, men disse følelsene setter seg ikke fast. Dette er den virkelige betydningen av ordet empati. Du kan til og med ”lytte” til steder eller ting, til ideer eller hva som helst du måtte ønske. Alt har en resonans – en følelse. Om noe slår gnister – en følelse, spenning eller tanke; enten som involverer meg sterkt, sitter igjen i kroppen eller kommer opp som gjentagende tema – da vet jeg at det er på tide å bære ut mer søppel. Det er mer igjen. Det er mitt ansvar, det er mitt ansikt i speilet – situasjonen er, eller var, bare en katalysator. Jeg må finne den ”sannheten” min underbevissthet tror på og gi slipp på den.

Nøkkelen

Vi er ikke våre tanker – tanken er et verktøy til sortering og organisering av informasjon. Vi er heller ikke våre følelser – disse er verktøy for navigasjon når de ikke er vårt ansikt i speilet. På samme måte er vi heller ikke våre kropper – disse er verktøy til bevegelse, en holografisk romdrakt for en sjel til å utforske det å leve på Moder Jord – en jorddrakt. Vi er unike gnister av Uendelig Kjærlighet, uadskillelig fra kilden. Vi er udødelige sjeler: bevissthet. Døden er en illusjon. Folk som vet dette er svært vanskelig å tvinge: døden er ingen trussel – men å gå på akkord med hjertet er det. JEG ER.

Åpne hjertet og la Uendelig Kjærlighet flomme inn i deg direkte fra kilden. Det er energi, det er kreativt potensial, og det er liv. Du er i live, så du gjør det alt. Men, kan hende at du kan utvikle deg noe – hvis ikke hadde du ikke hatt behov for å være her; kroppen din ville vært død og sjelen din ville sett etter en annen læresituasjon et sted i universet. Uten liv kan ikke materie være. Liv, Uendelig Kjærlighet, er kraften som holder denne drømmen vi kaller ”virkelighet” sammen. Med bevissthet gir vi – og alle andre livsformer – den form. Kvantefysikere har visst dette i tiår. Sjamaner og mystikere har visst dette alltid.

Livslinja til jorddrakten kommer inn til hjertechakraet, et energetisk punkt nært det fysiske hjertet. Dette er hvor en sjel springer ut i sin jorddrakt. Pust inn Uendelig kjærlighet direkte fra kilden. La det gjennomstrømme alt du er. Når du puster ut alle tankene, følelsene og spenningene nevnt tidligere, så fyll deg med Uendelig Kjærlighet på innpust. Dette er en kraftig teknikk. Den er en enkel viljeshandling.

For de av dere som er fortrolig med meditasjon, healing eller lysarbeid, så vær oppmerksom på dette: forbindelsen fra rotchakra og ned (til Moder Jords hjerte) og fra Kronechakra og opp (til Universets hjerte) er egenskaper ved jorddrakten. Din sanne kraft springer frem i hjertet. Alle sekundære kilder for informasjon og energi bærer en risiko for infiltrasjon. Lytt til hjertet. Unngår mantraer, de er ofte problematisk. Mange hindrer deg å nå den indre stillheten fordi du bare skifter den indre tankestrømmen til en annen frekvens – gjentagelsen av mantraet. Dette skaper en tankepause men ikke en forløsning. På det verste åpner et mantra en forbindelse til noe ukjent, hvilket de fleste initieringer også gjør. Det er ikke gull alt som glitrer, og ikke alle som er usynlige kommer i kjærlighet. Vær varsom, dette er uoversiktlig farvann. Lytt til hjertet. Om du ser en ”god” visjon mens hjertet sier ”nei”, så stol alltid på hjertet. Strål Uendelig Kjørlighet på ”det”. Du er Uendelig Kjærlighet. Det er ikke noe du kan bli avskåret fra eller nektet adgang til. Du kan glemme det, forbindelsen kan være gjemt av en illusjon, eller den kan være innskrumpet av lite bruk – men den er alltid der. Når du med forsett begynner å åpne for Uendelig Kjærlighet, så forsterkes forbindelsen, slør forløses og kapasiteten øker. Til og med Bibelen har fått dette med seg: ”Ingen vil kunne si ’se her er det’ eller: ’Der er det’. For Guds rike er inni dere.” (Lukas 17:21) Men religionene ser ut til å ha glemt denne lille detaljen – til det punkt at oversettelser plir rettet på. Mange oversettelser, inklusive den norske, endrer oversettelsen fra ”inni dere” til ”iblant dere” – Hvorfor? ”For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” (Efeserne 6:12). Skriftlærde og fariseere jobber ufortrødent videre (Mat 23:13).

Det du gir oppmerksomhet gir du kraft

“When I lived in Las Vegas, my local post office was always jammed with patrons. They all seemed in a hurry, and the clerks were absolutely rude. Many times heated arguments erupted between patrons and staff. I decided to try a little experiment. ‘What would happen if I just smiled and beamed light to all of these people?’ I thought. Every day for at least two weeks when I stopped to pick up my mail, I did my best to focus light on all. One day the oldest and grouchiest of the postal clerks, whose line I was queued in, looked up and said, ‘Hello, Dr. Taylor.’ There was a smile on his face and in his voice. From that day forward, every clerk in the office spoke and smiled, laughed and joked with me. Everything had changed. They were still snippy with other patrons for a while, but the smile and the light had paid off. Somehow, unconsciously even, they identified me with warmth and love. Within a few months this post office and its employees were as warm and friendly with everyone as any I have ever visited” (Taylor (2), pp. 73-74).

Det spiller ingen rolle om du sloss for eller mot. Om vi lar vår rettferdige harme flomme over fienden og slår av hodet hans med all vår makt, så forårsaker dette en hydraeffekt – vi kutter av hodet, og det dukker straks opp tre nye hoder. Vi har fortalt universet at vi vil kjempe mot hydra, og universet gir oss det vi ber om. Denne loven er absolutt – det er konkret årsak som forårsaker konkret virkning. Vi har mange munnhell som minner oss om dette, som det norske ”like barn leker best” og ”det vi gir oppmerksomhet gir vi kraft”. Mange har blitt oppmerksom på loven om tiltrekking gjennom bøker som “The Secret”. Det er en begynnelse. Men, det innebærer også en fare for at mange bærer brensel til menneskehetens krematorium. Hvorfor vil vi ha en flott ny bil? Hvorfor vil vi gjerne være millionær? Våre begrunnelser kan virke høyst rimelige, men tenk igjennom hvilken pris må verden betale for å gi oss disse nye lekene. Hvilken måleenhet duger for å vurdere ekstrem suksess i en skinnsyk verden? Det å takke noe inn i verden er mye mer kraftfullt enn å ville det på plass. ”Takk” bærer en helt annerledes kvalitet i seg enn imperativet ”gjør det”(4) Denne virkeligheten handler ikke om å bruke viljen til å tvinge noe på plass (det er fryktens som fokuserer på en mangel), men om å elske (ha oppmerksomhet på) det som gjør oss glad.

Så har du fenomenet indirekte manifestering. Dersom du vil være snill og god og visualiserer at du gir til de fattige, så skriver du inn rollen ”fattig” i din verden. Ved dette bidrar du til fattigdom så du kan være gavmild. For all del, visualiser deg gjerne som gavmild og omsorgsfull, men ikke sett scenen. Overlat det til Uendelig Kjærlighet. Takk Moder Jord for den overfloden hun skaper til alle!

Så til ubevisst manifestering. Det er en grunnleggende kvalitet ved den virkeligheten vi her lever i at den fortløpende skaper situasjoner for læring. Det kan hende at en stor del av det som gjør det attraktivt for en udødelig sjel å inkarnere i dette levende rollespillet er å erfare og lære – vokse innenfra. Hver eneste frykt vi bærer i oss vil skape gjentagende anledninger til å møte nettopp det. Når vi forløser den frykten og fokuserer på det vi vil ha, så vil det vi elsker skape stadig nye muligheter for å oppleve det – og utvikle det!

I våre liv her på Moder Jord, så er vi magneter innstilt for å trekke till oss, og handle i, ideelle læresituasjoner. Jeg tror det er lurt at vi tar bedre kontroll over hva vi trekker till oss og hva vi støter fra oss. Vi har diskutert tanker og følelser. Vi har også kroppen, jorddrakten. En kropp fylt med syntetisk giftig søppel, eller en kropp av levende økologisk mat, vil hver tiltrekke sin kvalitet. Det folk flest tror er ”mat” i våre dager er en svært stor og kritisk årsak til sykdom. Å sette seg inn i kunnskap og ta absolutt ansvar for alt du putter i munnen er en nødvendig del av det å ta helsen tilbake. ”The Sunfood Diet Success System”(5) av David Wolfe, og ”Detox Your World”(6) av Shazzie er meget gode plasser å begynne å lete. Det er også lurt å lese Jim Humble’s ”Breakthrough” og teste ut MMS(7).

Vi står overfor en global konspirasjon som er nær ved å feste et totalitært grep på denne planeten. Vi sprayes med chemtrails fra fly, stråles med mobilmaster, TETRA og HAARP, Codex Alimentarius er i ferd med å tømme maten for mat mens det er fritt frem for å tilsette gift. De totalitære lovene drives igjennom nasjonalforsamlinger verden over uten at de folkevalgte forstår hva som skjer. De mørke kreftene bak begynner å bli svært synlige. Tidevervet er her. Trenger vi egentlig en ny avling Hydraer? Trenger vi egentlig å skrive inn roller som krever fiendtlige aktører? Trenger vi egentlig å smelte mer av denne planeten ned til skillemynt?

Det er viktig å forstå hva vi ikke vil, men bare så vi kan identifisere og reflektere over hva vi vil. Hvis vi ikke vil ha krig, kan det hende vi vil ha fred. Hvis vi ikke vil være slaver, kan det hende vi vil omfavne hver eneste frihet vi kan finne – det vil si å ta fult ansvar for alt i våre liv. Hvis vi ikke vil ha sult, så må vi visualisere overflod på Moder Jord og takke for hennes overflod!

Hver tanke og hvert valg er en skapende handling. Skaper du din erfaring i kjærlighet eller frykt? Lytt til hjertet ditt og lev etter det. Hold blikket på det du vil ha. Fokuser på frihet, mangfold, glede og kjærlighet. Takk Uendelig Kjærlighet for det Pust ut alt annet. Når du ser chemtrails, kjenner den elektromagnetiske strålingen, ser den skjulte håndens manipulasjon, eller andre ”vil ikke” – pust ut og tilgi kjeltringene. Skift fokus og strål Uendelig Kjærlighet til Moder Jord, en livskraftig, sunn, glad og fri planet bugnende av overflod. Den indianske bønnen til den åndelige krigeren har aldri vært viktigere: “I ask this, not for myself alone, but so that all the People may live”. ”The People”, folket, inkluderer alle som lever på denne planeten – dyr, plante og mineral, så vel som Moder Jord selv og de vesenene som lever utenfor frekvensområdet til de fem fysiske sansene. Når du bruker denne bønnen lytter Uendelig Kjærlighet nøye.

Fokuser på kjærlighet. Fokkuser på liv. Fokuser på frihet. Fokuser på overflod. Uten kjærlighet er ikke liv. Mye har blitt kalt kjærlighet, men uten frihet visner livet hen og dør. Dette betyr at frihet er uadskillelig fra kjærlighet. Alt som begrenser frihet er ikke kjærlighet og har derfor sin opprinnelse i frykt. Med tre enkle spørsmål kan du lodde hva som helst: Fremmer dette kjærlighet? Fremmer dette liv? Fremmer dette frihet? Du trenger ”ja” på alle tre spørsmålene, selv et ”nei” viser at noe ikke er som det skal. Husk å la hjertet svare – hodet er kun kvalifisert til å spørre.

Absolute elsewhere in the stones of your mind
Yeah we’re playing those mind games forever
Projecting our images in space and in time
(John Lennon. “Mind Games”.)

Hjerter frem i front

Masseskapelse vil få en slutt på masseødeleggelse. Bare Uendelig Kjærlighet kan helbrede endelig frykt. Ett menneske som bevisst stråler kjærlighet fra hjertet er mye sterkere enn hundrevis som lever i frykt (og, med øvelse, sterkere enn tusener). Frykt er fravære av kjærlighet, og har ingen kraft i seg selv. Mørke er fravær av lys. Det kan ikke være mørke der det er lys. Når ytre autoriteter svindler oss for vår kraft, så tørker det meste bare inn. Hjertet er ikke lengre med. Det er bare små drypp av vårt egentlige potensial som gir kraft til fryktens illusjon. Den speiler fravær av kjærlighet – en illusjon av maktesløshet. Frykt er en illusjon av adskillelse fra Uendelig Kjærlighet. Vi er Uendelig Kjærlighet og kan derfor ikke være adskilt oss selv. Men vi kan leve en slik illusjon. Den skjulte hånden skaper ved å narre oss til å gruble over det vi ikke vil ha mens den skjuler spillereglene. Det hele er kun et bedrag. De bruker sin begrensede kraft til å manipulere oss til å skape vårt eget helvete. Vi lar det skje ved å la dem fylle hjernen med deres tanker, manipulere følelsene til kronisk usikkerhet, og ukritisk fylle kroppene våre med gift istedenfor mat. Det er innenfor vår makt å endre dette. Lett. Hvorfor tror du hodeskaller er på moten – selv på tøy til førskolebarn?

Det er på tide å mobilisere John Lennons ”millions of mind guerrillas”. Jeg har skrevet denne artikkelen som et verktøy til masseskapelse. Det er kun et valg – handlingen å stråle lys, Uendelig Kjærlighet, til Moder Jord. Takk henne for at hun er paradis. Hver gang du ser noe du ”ikke vil” – pust det ut og la det fare, så finner du ut hva du ”vil” og stråler Uendelig kjærlighet på det. Gi slipp og tilgi. Vi kan hjelpe Moder Jord å bli paradis igjen. Det er bare å vri den mentale bryteren og åpne hjertets sluser. Du kan gjøre det hvor som helst. Hver gang du gjør det, blir du litt sterkere. Gjør det så ofte som det trengs, så lenge som det trengs. Selv i det mørkeste fangehullet kan du puste vekk veggene, sammen med alle ”vil-ikke-ne” som regisserte den livserfaringen for deg. Strål Uendelig Kjærlighet til deg selv, og takk for at du rusler rundt fri og glad med hele ditt hjerte.

Putting their soul power to the Karmic wheel
Keep on playing those mind games forever
Raising the spirit of peace and love
(John Lennon. “Mind Games”.)

Fortsett med å gjør det du gjør best for å gjøre denne kloden til et bedre sted. Fokuser på dine sterke sider. Følg din drøm. Hva vil du egentlig? Vi har alle ulike evner, og kan bidra på forskjellig vis. Alt er viktig. Hva du en gjør, strål Uendelig Kjærlighet – i hvert ord du skriver og snakker, i avdekkingen av hvert tema du undersøker, til et”vil” når du ser et ”vil ikke”, til alt du skaper og alle du møter. ”Stem” med hver krone du bruker og hver handling du gjør. Fremfor alt, strål Uendelig Kjærlighet til Moder Jord og se alle som lever her våkne, frie, glade og strålende Uendelig Kjærlighet. Si takk. Det er en tanke. Det er en handling. Det er viljen til å åpne for hjertets kraft og “shine on, like the moon and the stars and the sun” (John Lennon. “Instant Karma”).

For femten år siden, på blanke formiddagen, satt jeg på bussen. Bussen var full. Det var en sverm unger fra en barnehage, mange eldre på vei til byen, noen studenter, og to fylliker. Fyllikene begynte å krangle, og snart hadde hver av dem grepet den andres krage og sto med den andre neven knyttet og klar til å slå. Hadde de sloss ville mange andre blitt skadet. Jeg satte en vegg av Lys mellom dem og bestemte at gjennom den fikk bare kjærlighet passere. Umiddelbart begynte begge å be om unnskyldning i munnen på hverandre. Det var første gangen jeg brukte Lys på den måten. Jeg stoppet de negative reservoarene deres fra å reagere med hverandre. Jeg var rystet – det virket! Uendelig Kjærlighet strømmer fra våre hjerter, men vi kan gi livskraften form og hensikt med våre tanker, vår oppmerksomhet og vår intensjon. Velkommen til Moder Jord, en planet strålende av Uendelig Kjærlighet.

Referanser

1. Carol Hiltner. “The Breathing of the Earth”. The Dot Connector, #1, p. 64. Available as free PDF at: thedotconnector.org.
2. Eldon Taylor. “Choices and Illusions: How Did I Get Where I Am and How Do I Get Where I Want to Be?” Illustrated ed. Hay House, 2007. ISBN 1401918538.
3. Dan Millman. “Way of the Peaceful Warrior: A Book That Changes Lives”. Revised ed. HJ Kramer – New World Library, 2000. ISBN: 0915811898.
4. Masaru Emoto.”Messages from Water: The First Pictures of Frozen Water Crystals”, Volume 1. Hado Publishing, 1999, pp. 91 & 102. ISBN 4939098001.
5. David Wolfe. “The Sunfood Diet Success System”. 7th ed. North Atlantic Books, 2008. ISBN 1556437498.
6. Shazzie. “Detox Your World”. 3rd edition. Rawcreation, 2007. ISBN 0954397703.
7. To check out MMS, go to miraclemineral.org for information and read Jim Humble’s book, “Breakthrough” (2006, ISBN 100979288444). See also: The Dot Connector, #1, available as free PDF at: www.thedotconnector.org.

Ressurser

Debbie Ford, “The Dark Side of the Light Chasers”. Riverhead Trade, 1999. ISBN: 1402828918.
David Icke, “Infinite Love is the Only Truth, Everything Else is Illusion”. Bridge of Love Publications, 2005.
ISBN: 0953881067. www.davidickebooks.co.uk.
Stanley Milgram, “Obedience to Authority: An Experimental View”. New edition. Pinter & Martin, 2005. ISBN: 0953096475.
F. David Peat, “Synchronicity: The Bridge Between Matter and Mind”. Bantam Doubleday Dell Publishing, 1987. ISBN: 0553343211.
F. David Peat, Blackfoot Physics: A Journey into the Native American Universe. Fourth Estate, 1995. ISBN: 1857023315.
Jeff Schmidt, “Disciplined Minds”. Rowman & Littlefield Publishers, 2001. ISBN: 0742516857.
Hyemeyohsts Storm, “Seven Arrows”. Reissue edition. Random House USA, 1988. ISBN: 0345329015.
Hyemeyohsts Storm, “Lightningbolt”. Reprint edition. Ballantine Books, 1997. ISBN: 0345361423.
Dr. Jack Tips, “Passion Play”. BookSurge Publishing, 2008. ISBN: 0929167201. You might want to visit MindMovies.com for a powerful manifesting tool.

Ordet “krise” er populært I dag. Det er mye brukt, tett fulgt av ”krig”, mot terror, narkotika, forurensning eller andre ”mål”. Når det ikke er ”krise” eller” krig” som topper overskriftene, så er det ofte ulykke, tragedie eller katastrofe. Hvorfor er det slik? Hender det ikke noe godt i denne verden verd vår oppmerksomhet?

Hver eneste løsning som våre regjeringer foreslår, til alle disse problemene, later til å redusere vår frihet, forgifte kroppene våre med syntetiske medisiner, forgifte maten vi spiser, vannet vi drikker og luften vi puster. ”For å gjøre det trygt”, blir vi fortalt. Vi bombarderes med vold gjennom massemedia; fra fortløpende vold i nyhetene, via underholdningsvold i litteratur og film, til simulert vold i elektroniske spill. Vi er fortrolig med at mange – politi, militære og andre – er klar til å takle angivelige problemer med en voldelig reaksjon som løsning på et problem. Vi ser nå autoritetspersoner rundt om i verden spå ”opptøyer” som befolkningens reaksjon på den ”økonomiske krisen”. Hva kan den skjulte hånden oppnå ved å stimulere vold som opplagt reaksjon i møte med et problem? Er vold løsningen på vårt problem – eller deres problem? Hva vil bringe et resultat vi ønsker? Hva er det ønsker vi? Hvem er vi? Hensikten med denne artikkelen er å utforske informasjon som vi trenger for å bruke vår fulle indre kraft til konkrete handlinger som skaper fred, frihet og overflod på Moder Jord – for å illustrere hvordan hvert suverent individ kan hjelpe Moder Jord til å bli den beste verden som tenkes kan…

Tankespill
Millioner av mennesker vil ha forandring men har blitt forledet til å tro at de er maktesløse. Ingenting er mer usant. Den russiske astrofysikeren Vladislav Lugovenko har lagt frem klar, gjentatt, vitenskapelig dokumentasjon på at ”the effects of large group meditation can be quantitatively recorded with high objectivity. This fact will encourage not only spiritual people to join such meditations, but also anyone else who sincerely wants peace and happiness on Earth”. (1)

Med den rette kunnskapen kan meditasjon være mye mer kraftfullt enn en utflukt til drømmeland. På grunn av meditasjon ble Falun Gong forbudt i Kina. Noen få kan med kunnskap og skarpsindighet oppnå overraskende resultater. 1,000 kan oppnå mer, raskere, og 10,000 kan endre verden så raskt at andre ikke fatter hva som skjedde. Hvis vi kan sette til side våre ulike meninger og kollektivt fokusere på hva vi er enige om – kjærlighet, liv, frihet og overflod – kan vi endre frekvensen på denne planeten: fra frekvensområdet for frykt og fornektelse til det frekvensområde hvor hver enkelt finner det de trenger for å våkne opp og treffe valg i harmoni med sitt innerste vesen. Opptøyer i møte med den globale økonomiske krisen er bare den unnskyldningen som den skjulte hånden vil ha som påskudd for å vedta unntakslover nok til å etablere den internasjonale politistaten vi i dag ser konturene av. Hver enkelt kan isteden gjøre det mest kraftfulle som det er i menneskelig makt å gjøre – uten å gi til syne noe mål. Selv en meditasjonskampanje med millioner av mennesker er usynlig. Det første skrittet er å ta en titt på hvordan bevissthet og energi ”virker” og hvordan vi kan bruke den kunnskapen.

We’re playing those mind games together
Pushing the barriers planting seeds
Playing the mind guerrilla

(John Lennon.“Mind Games”.)

The Matrix
Det folk flest vet er det de har blitt lært. Fra barnehage til doktorgradsnivå blir vi matet informasjon som vi strukturerer vår verdensforståelse med. Vi blir lært ”fakta” og trent til å gulpe dem opp på eksamen, i jobb, og i møte med ethvert spørsmål. Folk flest stiller egentlig aldri spørsmål; både åpne og skjulte sanksjoner møter den som stiller spørsmål. Kontroll av kunnskap har alltid vært i viktig. Gjennom hundreder av år var ”Sannheten” voktet av Den Hellige Inkvisisjonen utrustet med Malleus Maleficarum. I dag er ”Sannheten” voktet av Den Vitenskapelige Inkvisisjonen utrustet med Codex Alimentarius.

Hvorfor har sjamaner, urtekyndige, jordmødre og naturfolkenes Hellige personer – konsekvent over hele verden – vært primære mål gjennom hele den indoeuropeiske ekspansjonen? Hvorfor har de blitt systematisk latterliggjort, isolert og drept? Det ville kanskje være dumt av dem som konstruerer virkelighetsfernisset å la mennesker som vet, gå fri.

Hver dag, hvor enn vi snur oss, blir vi bombardert med informasjon. Persepsjonsfabrikker – vitenskap, religion og utdanning (”sannhet”); aviser, radio og TV (”nyheter”); blader, bøker, musikk og film (”underholdning”), har i ulike forkledninger jobbet hardt gjennom generasjoner. Den skjulte hånden gjør hva som helst for å holde våre tanker og følelser opptatt med å prosessere informasjon. Vi blir pepret med stadig sterkere stimuli – som et hvert narkotikum avtar effekten over tid. Kroppene våre stimuleres kontinuerlig til å abstinere etter det neste ”skuddet”. Det spiller ingen rolle om ”skuddet” er sex, mat, dop eller sport.

Ego (hjernens falske selvbilde) søker alltid etter å bli klappet på hodet, fordi vi konstant blir minnet om at vi ikke strekker til. Vi er lett bytte for følelsesmessige avledning. Er vi i ro, bare for et øyeblikk, vil gammel ubearbeidet sorg og frykt overvelde oss. Vi gråter for våre tapte liv – i forhold til hva de skulle ha vært. Hva verre er, vi kunne komme til å tenke og stille spørsmål.

Frykt er det dominerende stimulus. På en eller annen måte kultiverer alle de stimuli den skjulte hånden bombarderer oss med frykt. Frykt er fravær av kjærlighet. Alle våre handlinger er enten motivert av kjærlighet eller frykt. Graver du dypt nok er den innerste motivasjonen alltid enten eller. Når de kan dytte oss fra hjertet til frykt, vinner de.

Nådestøtet er markedsføringen av hierarkiet som naturens orden. Det lar oss fremstå som fremmede i en fiendtlig verden, maktesløse og uforstandige. De vil ha oss til å tro at vi ikke kan stole på våre hjerter. Som hjelpeløse offer må vi passivt håpe at den vi har gitt vårt håp, Kvisling, Supermann eller Gud – fritt valg – frelser oss. Hierarki er en kulturell kreft skapt av frykt. Det vokser ved å ta fra oss vår kraft, vårt ansvar (evne til å svare på en utfordring). Steg for steg gir vi fra oss vår autonomi i takt med at de skaper nye trusler vi må frelses fra.

Dette ytre skremmebildet skaper et rift mellom hva vi ser på utsiden og hva vi vet i våre hjerter. Dette er kampen mellom hvem vi er ”i hjertet” og hvem utsiden gir oss lov til å være. Denne divergensen er den innerste årsak til enhver lidelse. Problemet er vanskelig å identifisere, og kyndige healere har blitt systematisk drept gjennom generasjoner. Noe er galt i våre liv, men vi vet ikke hva. De fleste er det ikke bevisst, men våre hjerter vet at vi står overfor en trussel mot vår eksistens. Stikk eller kjemp. Hvis du vil sloss, men du er ikke i stand til å identifisere trusselen – eller hvordan du skal bekjempe den – så kommer angsten krypende. Føler du deg overveldende truet, og overlevelsesinstinktene dine skriker ”Stikk!”, men du ser ikke trusselen og kan derfor ikke komme deg unna, da synker du ned i depresjonen. Angst og/eller depresjon er del av hver eneste sinnslidelse. Når den indre dissonansen blir så sterk at den knuser evnen til å forstå og leve i den virkeligheten vi erfarer – så kommer de morsomme mennene i de rare hvite frakkene…

Spørsmålet
Vi lyver ofte for oss selv for å bevare verdensillusjonen. Dette er en forsvarsmekanisme vi har utviklet for å unngå represalier for å stille rett spørsmål og gi feil svar. Vi bruker den for å unngå frykten som siver opp fra avgrunnen som adskiller hvem vi i sannhet er og hvem vi får lov til å være. Vi tolker alt vi erfarer slik at det passer med vår virkelighetsforståelse – det som ikke passer blir ubevisst filtrert ut. Dette kalles kognitiv dissonans.

Svar lukker skjelneevnen. Spørsmål åpner den. Følg spørsmålet. For virkelig å lære, så må vi hele tiden stille spørsmål – ved alle våre svar. Vi må velge å leve uten absolutt sikkerhet. Vi må revurdere hver eneste ”sannhet” når ny informasjon eler innsikt kommer til oss. For å få til dette, så må vi erkjenne muligheten for at verden er annerledes enn vi har trodd. Vi må være villig til å møte vår frykt og gå gjennom den inn i ukjent land. Alle sider ved livet kan ses fra uendelig mange sider, og det kan godt hende at det er en virkelig fantastisk side vi har til gode å se. Med tiden blir frykten erstattet av nysgjerrighet og glede når verden blomstrer som en mye mer spennende plass å være.

For å ta tilbake vår kraft må vi ta fullt ansvar for alt vi er, for alt som hender i våre liv – inkludert det som vi ikke liker og som vi må ”se” for å kunne endre. Troen på tilfeldigheter er en illusjon utviklet for å unngå ansvar. Alt som gir gjenklang (vekker følelser) er brakt til vår bevissthet av en grunn, det ”gode” så vel som det ”onde”. Å akseptere absolutt ansvar er en fundamental beslutning. Ved å gjøre det tar vi tilbake eierskap over enhver omstendighet i livet. Med det kommer makten til å velge endring, så vel som å endre valg. I åpningen av sin bok Choices and Illusions, så gjengir Eldon Taylor fra J. Krishnamurti: “Choice is an illusion. Do I do this, do I do that – all of this is confusion. I can only choose when I’m confused. When I know clearly, there is no choice”. Så fortsetter Taylor med vitenskap: “Thirty years ago, Benjamin Libet showed that there is activity in the subconscious within milliseconds before a conscious thought occurs. In other words, our so-called conscious thoughts are given us by our subconscious”. (2)

Rydd opp i dine inntrykk. Sett deg selv fri fra så mye som mulig av den eksterne støyen – det er stort sett søppel uansett. Fyll din tid selektivt. Tid er en ressurs – derfor tidsklemma. Din oppmerksomhet er en ressurs. Markedsføring handler om å fravriste deg så mye tid og oppmerksomhet som mulig. Vi burde bruke begge ressursene med overlegg.

Ta ut søpla. Spør deg selv: hvem sin ide gjentar jeg nå? Hvem sin tanke er dette? Hvor lærte jeg denne følelsesreaksjonen? Hvorfor hungrer kroppen min etter sukker? Hvorfor jogger jeg? Gjør jeg dette fordi jeg har lyst til det? Ei svært klok kvinne oppdaget en gang, etter at hun var ferdig utdannetg, at hun ikke hadde egne tanker. Alle tankene var sitater hun hadde lært. Hun var smart og begynte umiddelbart å analysere sine tanker og reaksjoner for å finne sine egne. Klangbunnen er hjertet – dine tanker vil gi en resonans i hjertet – en følelse av ”ja” eler ”nei”.

De nordamerikanske indianerne har ”Vision Quest”, sin søken etter innsikt. I Way of the Peacefull Warrior(3) måtte Dan Millman sitte på pansret av en gammel bil til han hadde funnet en genuin innsikt. I Edda beskrives hvordan Odin blir gitt runene i et heller ekstremt Vision Quest – ni dager og netter hengende fra et tre uten mat eller drikke. Det er en utfordring. Et annet menneske kan oppleve det som en stor utfordring å sitte stille, alene ved kjøkkenbordet i fem minutter uten å gjøre noe – ikke spise eller drikke, ikke lese, strikke, synge eller tromme med fingrene.

Poenget med øvelsen er å fjerne ytre stimuli og slik skape et stille rom hvor det som er på innsiden blir synlig. Meditasjon i stillhet, uten mantra eller musikk er en god basisøvelse. Innimellom er ei helg eller ei uke alene – uten bøker, musikk og andre stimuli – en veldig god idé. Dette er ikke en vanlig hyttetur. Poenget er å minimalisere eksterne inntrykk, og å gå seg en tur forkludrer det. Det kan også hende at du vil faste, helt eller delvis, om du kjenner deg selv godt nok til å ta ansvar for det. (Å avstå fra mat, og noen ganger drikke, er et svært kraftig verktøy du ikke skal ta lett på. Hvis du ikke vet hva du gjør så kan det faktisk være farlig gitt de høye nivåene av gift i de fleste kropper i dag. Det kan hende du vil avgifte først, og skaffe deg kunnskap om ernæring og faste.)

Se hva som skjer – din underbevissthet vil forsøke å avspore deg med alle knep den kan. Den vil prøve avledningsmanøver med tanker, følelser og spenninger. Bare observer. Hvilken følelse er dette? Hva tenker jeg på nå? Hva er denne kløen i låret? I alle tilfeller bare observer et øyeblikk om det er noen minner, bilder, tanker, følelser eller spenninger. Anerkjenn det du finner og gi slipp på det mens du puster ut. Tilgi mens du puster ut. Fortsett så lenge det er nødvendig – bare gi slipp på alt. Gråt og skrik og få det ut! Pust ut tankene, følelsene og spenningene i kroppen. Dette er en selvhelingsteknikk, en tankehandling. Til å begynne med er det som å trene en ubrukt muskel. Ved å skape ytre stillhet og sortere dine tanker, følelser og spenninger så går du veien tilbake til din indre stillhet. Der oppdager du hjertet ditt, og lærer ditt sanne selv å kjenne.

Lytt til hjertet ditt. I begynnelsen er det lettere i stillheten. Etter hvert som du får trening så kan du gjøre det på et øyeblikk, uanset hvor du er, bare ved å flytte ooppmerksomheten til hjertet et øyeblikk. Senere er denne forbindelsen alltid bevisst – du vet øyeblikkelig. Som med alt, så vil noen få til dette med en gang mens andre får det til litt etter hvert. Vi er alle unike, og ingen er ”bedre enn”.

En følelse som sitter fast i kroppen utsetter deg for risiko. Følelser er energetisk smittsomme, og undertrykte følelser er ustabile. Du kan noen ganger se det når et lykkelig menneske kommer inn i et rom fult av folk – den glade følelsen sprer seg. Det er på samme måte med alle sterke følelser, synlige eller ikke. Så lenge du har undertrykte følelser vil du bli trukket inn i situasjoner som lar deg utforske dem på nytt. Alle slike hendelser vil slå gnister for å få din oppmerksomhet. Enten slår du utover mot den underbevisst sansede trusselen med sinne som skalkeskjul for frykt (kjemp), eller så følger du flokken utfor stupet når den får panikk (flykt). Hver gang du reagerer istedenfor å gi slipp så legger du til søppelsamlingen. Disse eksplosive forsvarsutbruddene vil sakte men sikkert tilta inntil du slutter å re-agere den rollen du spiller og begynner å rydde på innsiden.

Når du har tatt denne jobben, så vil du ikke lengre være re-aktiv og du kan begynne å sanse følelsessignaler fra andre. Om du ser deg rundt, så kan det til og med hende at du kan få øye på det mennesket som ”kringkaster”. Når jeg snakker med mennesker så kan jeg noen ganger føle hva de føler, men disse følelsene setter seg ikke fast. Dette er den virkelige betydningen av ordet empati. Du kan til og med ”lytte” til steder eller ting, til ideer eller hva som helst du måtte ønske. Alt har en resonans – en følelse. Om noe slår gnister – en følelse, spenning eller tanke; enten som involverer meg sterkt, sitter igjen i kroppen eller kommer opp som gjentagende tema – da vet jeg at det er på tide å bære ut mer søppel. Det er mer igjen. Det er mitt ansvar, det er mitt ansikt i speilet – situasjonen er, eller var, bare en katalysator. Jeg må finne den ”sannheten” min underbevissthet tror på og gi slipp på den.

Nøkkelen
Vi er ikke våre tanker – tanken er et verktøy til sortering og organisering av informasjon. Vi er heller ikke våre følelser – disse er verktøy for navigasjon når de ikke er vårt ansikt i speilet. På samme måte er vi heller ikke våre kropper – disse er verktøy til bevegelse, en holografisk romdrakt for en sjel til å utforske det å leve på Moder Jord – en jorddrakt. Vi er unike gnister av Uendelig Kjærlighet, uadskillelig fra kilden. Vi er udødelige sjeler: bevissthet. Døden er en illusjon. Folk som vet dette er svært vanskelig å tvinge: døden er ingen trussel – men å gå på akkord med hjertet er det. JEG ER.

Åpne hjertet og la Uendelig Kjærlighet flomme inn i deg direkte fra kilden. Det er energi, det er kreativt potensial, og det er liv. Du er i live, så du gjør det alt. Men, kan hende at du kan utvikle deg noe – hvis ikke hadde du ikke hatt behov for å være her; kroppen din ville vært død og sjelen din ville sett etter en annen læresituasjon et sted i universet. Uten liv kan ikke materie være. Liv, Uendelig Kjærlighet, er kraften som holder denne drømmen vi kaller ”virkelighet” sammen. Med bevissthet gir vi – og alle andre livsformer – den form. Kvantefysikere har visst dette i tiår. Sjamaner og mystikere har visst dette alltid.

Livslinja til jorddrakten kommer inn til hjertechakraet, et energetisk punkt nært det fysiske hjertet. Dette er hvor en sjel springer ut i sin jorddrakt. Pust inn Uendelig kjærlighet direkte fra kilden. La det gjennomstrømme alt du er. Når du puster ut alle tankene, følelsene og spenningene nevnt tidligere, så fyll deg med Uendelig Kjærlighet på innpust. Dette er en kraftig teknikk. Den er en enkel viljeshandling.

For de av dere som er fortrolig med meditasjon, healing eller lysarbeid, så vær oppmerksom på dette: forbindelsen fra rotchakra og ned (til Moder Jords hjerte) og fra Kronechakra og opp (til Universets hjerte) er egenskaper ved jorddrakten. Din sanne kraft springer frem i hjertet. Alle sekundære kilder for informasjon og energi bærer en risiko for infiltrasjon. Lytt til hjertet. Unngår mantraer, de er ofte problematisk. Mange hindrer deg å nå den indre stillheten fordi du bare skifter den indre tankestrømmen til en annen frekvens – gjentagelsen av mantraet. Dette skaper en tankepause men ikke en forløsning. På det verste åpner et mantra en forbindelse til noe ukjent, hvilket de fleste initieringer også gjør. Det er ikke gull alt som glitrer, og ikke alle som er usynlige kommer i kjærlighet. Vær varsom, dette er uoversiktlig farvann. Lytt til hjertet. Om du ser en ”god” visjon mens hjertet sier ”nei”, så stol alltid på hjertet. Strål Uendelig Kjørlighet på ”det”. Du er Uendelig Kjærlighet. Det er ikke noe du kan bli avskåret fra eller nektet adgang til. Du kan glemme det, forbindelsen kan være gjemt av en illusjon, eller den kan være innskrumpet av lite bruk – men den er alltid der. Når du med forsett begynner å åpne for Uendelig Kjærlighet, så forsterkes forbindelsen, slør forløses og kapasiteten øker. Til og med Bibelen har fått dette med seg: ”Ingen vil kunne si ’se her er det’ eller: ’Der er det’. For Guds rike er inni dere.” (Lukas 17:21) Men religionene ser ut til å ha glemt denne lille detaljen – til det punkt at oversettelser plir rettet på. Mange oversettelser, inklusive den norske, endrer oversettelsen fra ”inni dere” til ”iblant dere” – Hvorfor? ”For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” (Efeserne 6:12). Skriftlærde og fariseere jobber ufortrødent videre (Mat 23:13).

Det du gir oppmerksomhet gir du kraft
“When I lived in Las Vegas, my local post office was always jammed with patrons. They all seemed in a hurry, and the clerks were absolutely rude. Many times heated arguments erupted between patrons and staff. I decided to try a little experiment. ‘What would happen if I just smiled and beamed light to all of these people?’ I thought. Every day for at least two weeks when I stopped to pick up my mail, I did my best to focus light on all. One day the oldest and grouchiest of the postal clerks, whose line I was queued in, looked up and said, ‘Hello, Dr. Taylor.’ There was a smile on his face and in his voice. From that day forward, every clerk in the office spoke and smiled, laughed and joked with me. Everything had changed. They were still snippy with other patrons for a while, but the smile and the light had paid off. Somehow, unconsciously even, they identified me with warmth and love. Within a few months this post office and its employees were as warm and friendly with everyone as any I have ever visited” (Taylor (2), pp. 73-74).

Det spiller ingen rolle om du sloss for eller mot. Om vi lar vår rettferdige harme flomme over fienden og slår av hodet hans med all vår makt, så forårsaker dette en hydraeffekt – vi kutter av hodet, og det dukker straks opp tre nye hoder. Vi har fortalt universet at vi vil kjempe mot hydra, og universet gir oss det vi ber om. Denne loven er absolutt – det er konkret årsak som forårsaker konkret virkning. Vi har mange munnhell som minner oss om dette, som det norske ”like barn leker best” og ”det vi gir oppmerksomhet gir vi kraft”. Mange har blitt oppmerksom på loven om tiltrekking gjennom bøker som “The Secret”. Det er en begynnelse. Men, det innebærer også en fare for at mange bærer brensel til menneskehetens krematorium. Hvorfor vil vi ha en flott ny bil? Hvorfor vil vi gjerne være millionær? Våre begrunnelser kan virke høyst rimelige, men tenk igjennom hvilken pris må verden betale for å gi oss disse nye lekene. Hvilken måleenhet duger for å vurdere ekstrem suksess i en skinnsyk verden? Det å takke noe inn i verden er mye mer kraftfullt enn å ville det på plass. ”Takk” bærer en helt annerledes kvalitet i seg enn imperativet ”gjør det”(4) Denne virkeligheten handler ikke om å bruke viljen til å tvinge noe på plass (det er fryktens som fokuserer på en mangel), men om å elske (ha oppmerksomhet på) det som gjør oss glad.

Så har du fenomenet indirekte manifestering. Dersom du vil være snill og god og visualiserer at du gir til de fattige, så skriver du inn rollen ”fattig” i din verden. Ved dette bidrar du til fattigdom så du kan være gavmild. For all del, visualiser deg gjerne som gavmild og omsorgsfull, men ikke sett scenen. Overlat det til Uendelig Kjærlighet. Takk Moder Jord for den overfloden hun skaper til alle!

Så til ubevisst manifestering. Det er en grunnleggende kvalitet ved den virkeligheten vi her lever i at den fortløpende skaper situasjoner for læring. Det kan hende at en stor del av det som gjør det attraktivt for en udødelig sjel å inkarnere i dette levende rollespillet er å erfare og lære – vokse innenfra. Hver eneste frykt vi bærer i oss vil skape gjentagende anledninger til å møte nettopp det. Når vi forløser den frykten og fokuserer på det vi vil ha, så vil det vi elsker skape stadig nye muligheter for å oppleve det – og utvikle det!

I våre liv her på Moder Jord, så er vi magneter innstilt for å trekke till oss, og handle i, ideelle læresituasjoner. Jeg tror det er lurt at vi tar bedre kontroll over hva vi trekker till oss og hva vi støter fra oss. Vi har diskutert tanker og følelser. Vi har også kroppen, jorddrakten. En kropp fylt med syntetisk giftig søppel, eller en kropp av levende økologisk mat, vil hver tiltrekke sin kvalitet. Det folk flest tror er ”mat” i våre dager er en svært stor og kritisk årsak til sykdom. Å sette seg inn i kunnskap og ta absolutt ansvar for alt du putter i munnen er en nødvendig del av det å ta helsen tilbake. ”The Sunfood Diet Success System”(5) av David Wolfe, og ”Detox Your World”(6) av Shazzie er meget gode plasser å begynne å lete. Det er også lurt å lese Jim Humble’s ”Breakthrough” og teste ut MMS(7).

Vi står overfor en global konspirasjon som er nær ved å feste et totalitært grep på denne planeten. Vi sprayes med chemtrails fra fly, stråles med mobilmaster, TETRA og HAARP, Codex Alimentarius er i ferd med å tømme maten for mat mens det er fritt frem for å tilsette gift. De totalitære lovene drives igjennom nasjonalforsamlinger verden over uten at de folkevalgte forstår hva som skjer. De mørke kreftene bak begynner å bli svært synlige. Tidevervet er her. Trenger vi egentlig en ny avling Hydraer? Trenger vi egentlig å skrive inn roller som krever fiendtlige aktører? Trenger vi egentlig å smelte mer av denne planeten ned til skillemynt?

Det er viktig å forstå hva vi ikke vil, men bare så vi kan identifisere og reflektere over hva vi vil. Hvis vi ikke vil ha krig, kan det hende vi vil ha fred. Hvis vi ikke vil være slaver, kan det hende vi vil omfavne hver eneste frihet vi kan finne – det vil si å ta fult ansvar for alt i våre liv. Hvis vi ikke vil ha sult, så må vi visualisere overflod på Moder Jord og takke for hennes overflod!

Hver tanke og hvert valg er en skapende handling. Skaper du din erfaring i kjærlighet eller frykt? Lytt til hjertet ditt og lev etter det. Hold blikket på det du vil ha. Fokuser på frihet, mangfold, glede og kjærlighet. Takk Uendelig Kjærlighet for det Pust ut alt annet. Når du ser chemtrails, kjenner den elektromagnetiske strålingen, ser den skjulte håndens manipulasjon, eller andre ”vil ikke” – pust ut og tilgi kjeltringene. Skift fokus og strål Uendelig Kjærlighet til Moder Jord, en livskraftig, sunn, glad og fri planet bugnende av overflod. Den indianske bønnen til den åndelige krigeren har aldri vært viktigere: “I ask this, not for myself alone, but so that all the People may live”. ”The People”, folket, inkluderer alle som lever på denne planeten – dyr, plante og mineral, så vel som Moder Jord selv og de vesenene som lever utenfor frekvensområdet til de fem fysiske sansene. Når du bruker denne bønnen lytter Uendelig Kjærlighet nøye.

Fokuser på kjærlighet. Fokkuser på liv. Fokuser på frihet. Fokuser på overflod. Uten kjærlighet er ikke liv. Mye har blitt kalt kjærlighet, men uten frihet visner livet hen og dør. Dette betyr at frihet er uadskillelig fra kjærlighet. Alt som begrenser frihet er ikke kjærlighet og har derfor sin opprinnelse i frykt. Med tre enkle spørsmål kan du lodde hva som helst: Fremmer dette kjærlighet? Fremmer dette liv? Fremmer dette frihet? Du trenger ”ja” på alle tre spørsmålene, selv et ”nei” viser at noe ikke er som det skal. Husk å la hjertet svare – hodet er kun kvalifisert til å spørre.

Absolute elsewhere in the stones of your mind
Yeah we’re playing those mind games forever
Projecting our images in space and in time

(John Lennon. “Mind Games”.)

Hjerter frem i front
Masseskapelse vil få en slutt på masseødeleggelse. Bare Uendelig Kjærlighet kan helbrede endelig frykt. Ett menneske som bevisst stråler kjærlighet fra hjertet er mye sterkere enn hundrevis som lever i frykt (og, med øvelse, sterkere enn tusener). Frykt er fravære av kjærlighet, og har ingen kraft i seg selv. Mørke er fravær av lys. Det kan ikke være mørke der det er lys. Når ytre autoriteter svindler oss for vår kraft, så tørker det meste bare inn. Hjertet er ikke lengre med. Det er bare små drypp av vårt egentlige potensial som gir kraft til fryktens illusjon. Den speiler fravær av kjærlighet – en illusjon av maktesløshet. Frykt er en illusjon av adskillelse fra Uendelig Kjærlighet. Vi er Uendelig Kjærlighet og kan derfor ikke være adskilt oss selv. Men vi kan leve en slik illusjon. Den skjulte hånden skaper ved å narre oss til å gruble over det vi ikke vil ha mens den skjuler spillereglene. Det hele er kun et bedrag. De bruker sin begrensede kraft til å manipulere oss til å skape vårt eget helvete. Vi lar det skje ved å la dem fylle hjernen med deres tanker, manipulere følelsene til kronisk usikkerhet, og ukritisk fylle kroppene våre med gift istedenfor mat. Det er innenfor vår makt å endre dette. Lett. Hvorfor tror du hodeskaller er på moten – selv på tøy til førskolebarn?

Det er på tide å mobilisere John Lennons ”millions of mind guerrillas”. Jeg har skrevet denne artikkelen som et verktøy til masseskapelse. Det er kun et valg – handlingen å stråle lys, Uendelig Kjærlighet, til Moder Jord. Takk henne for at hun er paradis. Hver gang du ser noe du ”ikke vil” – pust det ut og la det fare, så finner du ut hva du ”vil” og stråler Uendelig kjærlighet på det. Gi slipp og tilgi. Vi kan hjelpe Moder Jord å bli paradis igjen. Det er bare å vri den mentale bryteren og åpne hjertets sluser. Du kan gjøre det hvor som helst. Hver gang du gjør det, blir du litt sterkere. Gjør det så ofte som det trengs, så lenge som det trengs. Selv i det mørkeste fangehullet kan du puste vekk veggene, sammen med alle ”vil-ikke-ne” som regisserte den livserfaringen for deg. Strål Uendelig Kjærlighet til deg selv, og takk for at du rusler rundt fri og glad med hele ditt hjerte.

Putting their soul power to the Karmic wheel
Keep on playing those mind games forever
Raising the spirit of peace and love

(John Lennon. “Mind Games”.)

Fortsett med å gjør det du gjør best for å gjøre denne kloden til et bedre sted. Fokuser på dine sterke sider. Følg din drøm. Hva vil du egentlig? Vi har alle ulike evner, og kan bidra på forskjellig vis. Alt er viktig. Hva du en gjør, strål Uendelig Kjærlighet – i hvert ord du skriver og snakker, i avdekkingen av hvert tema du undersøker, til et”vil” når du ser et ”vil ikke”, til alt du skaper og alle du møter. ”Stem” med hver krone du bruker og hver handling du gjør. Fremfor alt, strål Uendelig Kjærlighet til Moder Jord og se alle som lever her våkne, frie, glade og strålende Uendelig Kjærlighet. Si takk. Det er en tanke. Det er en handling. Det er viljen til å åpne for hjertets kraft og “shine on, like the moon and the stars and the sun” (John Lennon. “Instant Karma”).

For femten år siden, på blanke formiddagen, satt jeg på bussen. Bussen var full. Det var en sverm unger fra en barnehage, mange eldre på vei til byen, noen studenter, og to fylliker. Fyllikene begynte å krangle, og snart hadde hver av dem grepet den andres krage og sto med den andre neven knyttet og klar til å slå. Hadde de sloss ville mange andre blitt skadet. Jeg satte en vegg av Lys mellom dem og bestemte at gjennom den fikk bare kjærlighet passere. Umiddelbart begynte begge å be om unnskyldning i munnen på hverandre. Det var første gangen jeg brukte Lys på den måten. Jeg stoppet de negative reservoarene deres fra å reagere med hverandre. Jeg var rystet – det virket! Uendelig Kjærlighet strømmer fra våre hjerter, men vi kan gi livskraften form og hensikt med våre tanker, vår oppmerksomhet og vår intensjon. Velkommen til Moder Jord, en planet strålende av Uendelig Kjærlighet.

Referanser
1. Carol Hiltner. “The Breathing of the Earth”. The Dot Connector, #1, p. 64. Available as free PDF at: thedotconnector.org.
2. Eldon Taylor. “Choices and Illusions: How Did I Get Where I Am and How Do I Get Where I Want to Be?” Illustrated ed. Hay House, 2007. ISBN 1401918538.
3. Dan Millman. “Way of the Peaceful Warrior: A Book That Changes Lives”. Revised ed. HJ Kramer – New World Library, 2000. ISBN: 0915811898.
4. Masaru Emoto.”Messages from Water: The First Pictures of Frozen Water Crystals”, Volume 1. Hado Publishing, 1999, pp. 91 & 102. ISBN 4939098001.
5. David Wolfe. “The Sunfood Diet Success System”. 7th ed. North Atlantic Books, 2008. ISBN 1556437498.
6. Shazzie. “Detox Your World”. 3rd edition. Rawcreation, 2007. ISBN 0954397703.
7. To check out MMS, go to miraclemineral.org for information and read Jim Humble’s book, “Breakthrough” (2006, ISBN 100979288444). See also: The Dot Connector, #1, available as free PDF at: www.thedotconnector.org.

Select resources
Debbie Ford, “The Dark Side of the Light Chasers”. Riverhead Trade, 1999. ISBN: 1402828918.
David Icke, “Infinite Love is the Only Truth, Everything Else is Illusion”. Bridge of Love Publications, 2005.
ISBN: 0953881067. www.davidickebooks.co.uk.
Stanley Milgram, “Obedience to Authority: An Experimental View”. New edition. Pinter & Martin, 2005. ISBN: 0953096475.
F. David Peat, “Synchronicity: The Bridge Between Matter and Mind”. Bantam Doubleday Dell Publishing, 1987. ISBN: 0553343211.
F. David Peat, Blackfoot Physics: A Journey into the Native American Universe. Fourth Estate, 1995. ISBN: 1857023315.
Jeff Schmidt, “Disciplined Minds”. Rowman & Littlefield Publishers, 2001. ISBN: 0742516857.
Hyemeyohsts Storm, “Seven Arrows”. Reissue edition. Random House USA, 1988. ISBN: 0345329015.
Hyemeyohsts Storm, “Lightningbolt”. Reprint edition. Ballantine Books, 1997. ISBN: 0345361423.
Dr. Jack Tips, “Passion Play”. BookSurge Publishing, 2008. ISBN: 0929167201. You might want to visit MindMovies.com for a powerful manifesting tool.

Månedens essens
Light Warrior er lyskrigerens viktigste venn. Den gir deg kraft til å stå i deg selv i møte med verden – og med deg selv. Den hjelper deg med kraft til overvinne egene skygger og mørke krefter.

Månedens essens legger vi ved gratis til alle som kjøper på nett for minst kr. 500.-

HANDLEKURVEN

Handlekurven er tom

Lars-Roger Moe

Etter 20 år i helsevesenet begynnte jeg i 2005 å jobbe på heltid med alternativ medisin og energiarbeid. Det handler om å hjelpe folk å ta tilbake full styring i eget liv og så finne tak i de ubrukte ressursene - for så å bruke alle kreftene på å skape en verden der frihet, glede og overflod er livets orden.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

58 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

I UK dras nå meditasjon, en variant av nlp som allerede er utbredt, inn i barnas skoler for at de skal bli mer kondisjonert for indoktrinering, forøvrig mange andre interessante tema i refererte tv-programmer fra UK Column. De samme forhold ses utvikle seg i Norge, med våre egne regjeringer uansett parti som promotører og dermed regninga som alltid sendt til oss alle over skatteseddelen, avgifter mv, “UK Column News – 7th May 2014 ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/overvakingsterror-i-norge/comment-page-9/#comment-108822

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

trackback
12 år siden

[…] Uavhengig? Denne mannen som har ledet Vaksineaksjon.no, en kampanje mot svineinfluensavaksinen, full av faktafeil, konspirasjonstenking og absurde ideer om hvordan verden fungerer. Som for eksempel at han tror myndighetene kan finne på å ha microchiper i vaksinen: […]

Otto
Abonnent
14 år siden

Dr Mercola and Robert Whitaker Discuss Mental Health
The MOST Effective Treatment for Depression Isn’t Drugs… But You’ll Never Hear That From Your Psychiatrist

Otto
Abonnent
14 år siden
Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Kjære leser;

Katten min Nemo (se bildet) har det svært tøft nå. En akutt infeksjon, og det er uvisst om han står den av. Nå er han innlagt på dyreklinikk, så jeg håper, ber og tror på det beste.

Han er 3 år og har livet foran seg, og er å anse som et kjært familimedlem

Så leser du dette, så send dine helbredende tanker!

Jeg vet det virker…

vegar
Abonnent
Svar til  Vandalf
14 år siden

Jeg skal gjøre mitt beste, og siden de fleste her inne tror på det, så burde det vel fungere.

Det er jo bevist vitenskapelig at bønner virker

hehe…

Nammm
Abonnent
14 år siden

En fin måte å få ut sitt budskap på, er å maskere det i en rocklåt!
Flott tekst:-) Tar man seg tid til virkelig å høre etter, er det utrolig mange som har flotte og reflekterte sangtekster.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

. Masaru Emoto.”Messages from Water: The First Pictures of Frozen Water Crystals”, Volume 1. Hado Publishing, 1999, pp. 91 & 102. ISBN 4939098001.

Veldig bra. Anbefales varmt.

http://www.naturalhealthtechniques.com/basicsofhealth/Water_files/waterlove-and-gratitude.jpg

Forsker
Forsker
Abonnent
14 år siden

Går ut i fra at dette kan være av interesse for enkelte her inne, dersom dere har noen innspill er det svært hyggelig, spesielt kritikk.

http://www.youtube.com/watch?v=Wt_bywK9UHs

Unødvendig å kaste bort tid på skepsis. La dem forderve i sine forsøplede sinn.

Mina
Mina
Abonnent
14 år siden

vegar : Fant du spørsmål til deg fra meg? Nei det gjorde du nok ikke. Jeg takker for ditt innspill til mitt spørsmål til coolio!

vegar
Abonnent
Svar til  Mina
14 år siden

Jeg visste ikke at dette var en private samtale.

Vent, jeg hadde rett, dette ER ikke en privat samtale.

prøv igjen

Mina
Mina
Abonnent
14 år siden

Kanskje du skulle lese mitt spørsmål til deg en gang til?

Mina
Mina
Abonnent
14 år siden

coolio: Denne video med muse (uprising) vil kanskje gi deg litt dra hjelp?
Les, lytt og legg merke til hva som står i håndflaten som blir vist. Konspiratører de også? Eller er de en av maaaaange som har våknet?

http://www.youtube.com/watch?v=BEDneAWA4YA&hl=no

vegar
Abonnent
Svar til  Mina
14 år siden

Iron Maiden har en låt som heter “666 the Number of The beast”. Den handler om en drøm om satan, kort fortalt.

Beviser det Satan’s eksistens?

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  vegar
14 år siden

Først blir det latterlig gjort,så argumentert mot, for så å bli den absolutte sannhet,tror du kommer til å bli mer og mer forvirret fremover da flere og flere vil strømme til Nyhetsspeilet,hva gjør du den dagen det meste som det blir skrevet om her inne viser seg å være tilfelle?
Du kjenner sikkert til Lemmy fra Motorhead?

Begynte å høre på Motorhead i 1 klasse på skolen for snart 30 år siden,syntes det var rå bra musikk,det gjør jeg enda,men da årene gikk og jeg virkelig begynte å lytte til tekstene i mange av sangene forstod jeg ikke mye av innholdet,det gjør jeg i dag.
Det var i 1992 og 1993 da de ga ut albumene March or die / Bastards og sangene i albumene ,at jeg begynte å grave i historien og stille spørsmål til verden vi lever i. Som du sikkert vet har Lemmy og Co aldri hatt noe til overs for de store plate selskapene,og klart seg relativt bra uten dem.
Sykelig opptatt av historie og 2. verdenskrig(uniformer og symboler) med sine bøker og Jack Daniels har Lemmy opphold seg i en buss de siste 30 åra,og levd etter mottoet fuck off til det etablert moderne overflod samfunnet vi lever i dag.
Rock n roll står vel ikke akkurat i stil med det etablerte,men heller å gjøre opprør og stille spørsmål til det etablerte i tillegg til andre utskjeielser.
Du er meg da et paradoks med bildet i din profil som rocker,da du synes det meste her inne er latterlig og `beyond your comprehension`
Hvorfor tror du Iron Maiden som du refererer til synger om 666 the number of the beast? Se på covera til albumene deres lytt til tekstene?De er der for å stille spørsmål og belyse deres syn på verden og historien,en stiller ikke spørsmål i fra løse lufta,gjør en vel?

March or Die (tekst Lemmy Kilmister)

The beast behind our eyes is loose,
The day has come,the day has come,
We march to armageddon,hungry for the war,
I see the hated enemy,I SEE WHAT I WAS TAUGHT TO SEE

And one of us will bend the knee
We understand the law

The blood lust jerks our legs to march
Fife and drum,fife and drum
Our eyes are fixed and fearless
Searching for the war
Our statesmen deal in blood and lies
100 million stifled cries,100 million wasted lives
Already gone before

Children weep and widows wail
Our education system fail,
To hide our guilt we build more jails
and we shallbuildt still more
Our forest die, the stranglehold
That we put on the earth for gold
Will yet increase ten thousand fold
And no one knows what for

I tell you we are doomed my friends
Our time is come,our time is come
We live within a charnel house
Rotten to the core
We glorify lust greed and pain
We drown our hope in poison rain
We point the finger shift the blame
Ambition makes us whores

March or croak,march or croak
All your lives a cosmic joke
Fill your days with piss and smoke
The wolf waits out your door

Burn and dance,burn and dance
Sex death torture,false romance
Whoop and howl,you have no chance
Burn and rise no more

Syntes teksten er mer aktuell i dag en noen gang.

Så har vi denne da fra Motorhead “Brave New World“ fra 2002 en stund før all snakket med New World Order

http://www.youtube.com/results?search_query=motorhead+brave+new+world+lyrics&search_type=&aq=f

vegar
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
14 år siden

“Hvorfor tror du Iron Maiden som du refererer til synger om 666 the number of the beast? Se på covera til albumene deres lytt til tekstene?De er der for å stille spørsmål og belyse deres syn på verden og historien,en stiller ikke spørsmål i fra løse lufta,gjør en vel?”

Som sagt…Det hele er inspirert av en drøm Bruce Dickingson (eller Steve Harris) hadde.

Coverene deres er som de er fordi de tidlig skjønte makten av et tydelig image og kjennemerke: logoen og maskotten Eddie.

THva med deres tekster viser at de tror på Chemtrails/NWO/Bilderberger/Rockefeller fundation/tankekraft etc etc?

coolio
coolio
Abonnent
14 år siden

Lars-Roger Moe:

Jeg har fra førstehånds kilder fått vite at dine kilder tar feil.
Ser du hva jeg gjorde her? Du hevder å kjenne noen viktige personer som vet hva som foregår, kilder du ikke gir noen detaljer om.
Skal jeg tro deg fordi du sier du kjenner noen som…? Det spiller forøvrig ingen rolle hvor mange enkeltteorier du kommer med fordi inntil du presenterer bevis andre enn “se rundt deg, hør på meg og mine kilder, tenk selv” er det bare en fantasifull teori.

Du snakker om presumptivt rasjonell tankegang. Jeg vil spørre om det er bedre med presumptivt irrasjonell tankegang?

Sitat ; “Et annet (knep) er å bygge opp en intern faglig stolthet og arroganse på egen dugelighet og fortreffelighet. Et annet knep er å trene folk til å se etter beviser istedenfor å se med egne øyne. Hvis det ikke foreligger forskning på det så finnes det ikke – og all forskning lever i dag på pengekreftenes nåde.”

Hevder du her at det menneskelige ego er en konspirasjon? Det vil bli svært vanskelig for deg å vise til andre kulturer hvor ingen av medlemmene besitter følelser av sjalusi, ønsker om høyere status, bedre aksept hos gudene osv.
Er det en konspirasjon å se etter bevis istedenfor å synse i hytt og gevær om alt mulig og hevde at alt er som du tror du ser?

Dette er like dumt som å hevde at Pentagon ikke ble truffet av et fly.

Kjetil S
Skribent
Svar til  coolio
14 år siden

coolio

Hvordan kan du ende opp i den illusjon at noen her inne skal presentere beviser som akkurat DU skal tro på. Føler du deg så viktig her i verden at du ser det som din oppgave å angripe andre for sine subjektive syn på virkeligheten, som på et eller annet vis ikke stemmer overens med din virkelighet?

Om du trenger “bevis” for noe, så kan du feks kose deg litt her http://www.noetic.org/research/dh/studies.html.

Gjør litt undersøkelser, tenk litt, åpne opp for andre tanker enn det du er vant til.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Kjetil S
14 år siden

Ble Pentagon truffet av et fly? Må finne ut hvordan du tolker realitet.

Klart jeg føler meg viktig, jeg er jo hovedpersonen i mitt liv! Harr harr.
Fra spøk til revolver; Fysiske, legitime bevis på at en realitet er in fact en realitet klassifiseres ikke under illusjon hos normale mennesker.
Dere konspirasjonsnøtter begynner å nærme dere religiøse knuckleheads i deres ufravikelige overbevisning om at alt er som dere sier det er, uten noe form for grunnlag til det dere hevder.

Hevder du at presidenten i Uganda er en robot? Bevis det.
Hevder du at Månen er laget av titanium? Bevis det.
Hevder du at 9233 piloter som flyr over Norges land hver dag sprøyter ut gift i god tro om at de bedrer været i Bergen? Bevis det.

Jeg kan fly. Men jeg trenger ikke bevise det, for jeg kjenner en som har inside-information som forteller at jeg kan fly. Siden jeg går rundt med fullt navn i offentligheten og sier jeg kan fly,må det jo være sant, sant?

Poenget er, hvis noen skulle slite med å se det, at uten noen form for bevis for disse ville påstandene deres, er det faktisk bare ville påstander.

Hvorfor dere løper rundt og sprer spinnville teorier (som at Pentagon ikke ble truffet av et fly) uten noen form for bekreftelse annet enn hear-say, det er meg helt uforståelig. Én ting er å tro på disse youtube-videoene som presenterer forskjellige misledende “beviser”, en helt annen er å overse det overvelmende bevismaterialet som hevder noe annet enn det dere tror.

Konspirasjonsnøttene nærmer seg vel noen hundre millioner mennesker etterhvert. Før eller siden må vel en av dere klare å presentere et bevis av et eller annet slag?

Slutt å anta hvordan jeg tenker, tror og føler.

ArneLo
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

Det finnes helt klare øyevitneskildringer som beviser at den offisielle konspirasjonsteorien ang. Pentagon-angrepet bare er tull. Polititjenestemenn og andre viser tydelig at passasjerflyet som ble sett over Pentagon denne dagen ikke har fulgt den banen som de felte lyktestolpene og utgangshullet lengre inne i pentagon antyder. Ergo den offisielle teorien er løgn.

Video: National Security Alert

“n 2006 Citizen Investigation Team launched an independent investigation into the act of terrorism which took place at the Pentagon on September 11, 2001. This exhaustive three-year inquest involved multiple trips to the scene of the crime in Arlington, Virginia, close scrutiny of all official and unofficial data related to the event, and, most importantly, first-person interviews with dozens of eyewitnesses, many of which were conducted and filmed in the exact locations from which they witnessed the plane that allegedly struck the building that day.

Be forewarned: Our findings are extraordinarily shocking and frightening. They are also deadly serious, and deserving of your immediate attention. This is not about a conspiracy theory or any theory at all. This is about independent, verifiable evidence which unfortunately happens to conclusively establish as a historical fact that the violence which took place in Arlington that day was not the result of a surprise attack by suicide hijackers, but rather a false flag “black operation” involving a carefully planned and skillfully executed deception.”

vegar
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

når noen bruker “øyevitneskildringer ” og “bevis” is amme setning, da blir iallfall JEG skeptisk

ArneLo
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

Til Vegar: Men å sjekke det, det gidder du ikke.

ArneLo
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

Til Vegard: Bevis inkluderer også vitner i en rettsak. At du blir skeptisk av at disse to ordene står i samme settning sier vel mer om din manglende evne til å mobilisere tankekraften din.

Men nok om det, jeg har bedre ting å ta meg til enn å kaste perle til troll. Over og ut.

vegar
Abonnent
14 år siden

Her var det så mye sprøyt at jeg ikke vet om jeg skal le eller gråte. En stor takk til at det finnes mennesker som Coolio som klarer å stå i mot og tenkte selv.

Lars Roger, du har altså “førstehånds informasjon” fra en person du “møtte en gang”. Og når han kommer med en lang avhandling som tilfeldigvis passer mye bedre inn i dit verdensbilde, så er det med en gang og mye mer sannsynlig og bevist, enn når det kommer fra Coolios far?

Jeg har og merket at så fort noen kommer med et kritisk spørsmål, eller beviser noe annet enn det artiklene eller de vanlige “disiplene” her inne sier, ja da blir man vist tommelen ned, med EN gang. Det er som Coolio skriver, SKREMMENDE.

Dere kaller ofte oss skeptikere close minded. men det er jo omvendt. Gi oss håndfaste bevis, og vi er med. men så langt har jeg ikke funnet ET eneste håndfast, vitenskapelig bevis på HELE denne siden. Kun sitater fra obskure youtubefilmer, og andre småsider rundt omkring.

Og selv om de forskjellige teoriene er svært forskjellige, blir man hverandres sannhetsvitner; sirkelrunking av et genialt ord Coolio

Og skulle noen fra massemedia, eller vitenskapsmenn si noe annet, nei da er det “kjøpt og betalt av de store stygge sorte mennene bak”.

Ser dere virkelig ikke SELV hvor hinsidet obskurt dette blir?

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  vegar
14 år siden

Vel Vegar hvis du kan tenke selv,så har du brukt tankekraften:) Veldig enkelt..Obskure youtubelinker..skremmer det deg at noen har andre meninger enn deg? Som tør å stå fram med et tema som kan virke obskurt på enkelte,som leser og finner ut det stemmer,ved diverse undersøkelser..osv? Mange videoer har også “forsvunnet” fra youtube fordi noen ikke vil at det skal sendes..Ta truthseeker.uk vært borte i 3 uker nå,angrepet flere ganger av cyberterrorister og som virkelig forfekter nyheter som ikke kommer i Mainstreammedia,”what really happend .com” også vært nede,men er på fote igjen,Rense com også..Hvis disse nettsidene dikter opp stoff på sidene da er de faaen meg gode..Men for all del tro gjerne på NASA(not always a straght answer) at det ikke finnes Liv på andre planeter,sivilasjoner..i nærheten i galaksen vår..at det er bare mikrober..eller at muslimske terrorister fløy inn i world trade center, at Lee Oswald er verdens beste og raskeste skytter med en enkelt rifle…klarer å treffe kennedy,bakfra og forfra…Kulen må HA vært selvsøkende:) Fint med illustrert vitenskap som ennå kjører Oswaldteorien..Så skeptikere er SKREMMENDE..for å ta dine ord..

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
Svar til  vegar
14 år siden

Jeg tror at få om noen har vært mindre mottagelig for eller interessert i “konspirasjonsteori” enn jeg.

Men fordi jeg brukte svært mye tid på nettet på å forske på et tema som ikke hadde noe med helse å gjøre (ikke med Rockefeller eller Bilderberg heller for den saks skyld) så møtte jeg den samme infoen om NWO (New World Order) igjen og igjen, også i sammenhenger hvor det fortonet seg som heller malplassert.

For et år siden hadde jeg sikkert blitt “klubbet i hodet” (dvs. kommet over informasjon om “konspirasjonen” i ulike sammenhenger) mer enn 50 ganger i form av ulike info-biter om verdens skjulte ondskap og planene for NWO som jeg konsekvent hadde unnlatt å bry meg om.

Jeg så bort fra denne informasjonen ikke fordi jeg hardnakket nektet å tro på at det kunne være noe i det (jeg har alltid hatt et åpent sinn) men simpelthen fordi det ikke interesserte meg. Det var liksom overhodet ikke min greie.

Da jeg så leste en helt “menig” kommentar på YouTube (“klubbeslag nr. 51 i mitt gjenstridige hode”) som sa noe sånt som “The plans to kill most of the world population and microchip the rest” så seg det tilslutt innover meg:
Herregud – de der greiene er virkelige og nå er det oss det gjelder !!

Slik det ser ut for meg nå så er både Gardasil-sprøytene og svineinfluensa-sprøytene ment å være viktige midler for å oppnå målsettingen om befolkningsreduksjon (les: massemord i mangemillionersklassen) og microchipping (nanochipping).

Det er en del likheter i hi-tech oppbyggingen av serum som brukes i begge vaksinene, trolig har Gardasil vært benyttet som ”test” for visse elementer (også nanochipen ?) før den pågående storskala produksjonen av svineinfluensavaksine ble igangsatt.

Hvis du er like avvisende/uinteressert til ny informasjon om at ting på ingen måte er slik vi er lært opp til å tro at de er som jeg har vært, så se ikke bort fra at du selv eller noen du er glad i kan ha fått Gardasil-sprøyta eller svineinfluensa-sprøyta i kroppen før du har fått det nødvendige antallet klubbeslag i hodet. Da kan det bli mer enn ubehagelig å oppdage sannheten…

Hvor mange ganger må du “klubbes i hodet” ? Du må være bra dum eller bra sta hvis du må klubbes like mange ganger som jeg. Jeg kunne avvise informasjonen om konspirasjonen som uinteressant i mange måneder uten at det gikk utover meg på det personlige plan fordi det da var tid nok.

Men nå holder tiden på å renne ut…og det er lite annet å gjøre enn å gjennomskue komplottet som nå utspilles foran våre øyne og om nødvendig take the fight.

Liv Bjøringsøy
Forfatter
14 år siden

Denne artikkelen syntes jeg er så viktig og riktig at jeg sendte en link til den fra mailinglista jeg administrerer med en gang jeg hadde lest den, og ba mottakerne om å sende den videre.

vidar
vidar
Abonnent
14 år siden

Dette var virkelig en inspirerende artikkel. mange takk forfatter! Kjente energier rundt hodet og kroppen mens jeg satt og leste og sugde til meg visdommen. desverre er det litt vanskelig å ha medfølelse og kjærlighet til de fortapte menneskene som kjører gjennom sin frykt-agenda. det er også vanskelig å forholde seg til alle søvngjengerne som nekter å konfrontere virkeligheten. Men denne artikkelen inspirerer emg til å gjøre mer meditasjon og mindre følelse av avmakt. Jeg tror at Medias oppgave i dag er først og fremst å spre frykt. Mediene fokuserer overdrevent mye på negative ting. Om de hadde fokusert på positive ting ville det ført til positive bevissthetsforandringer. Nå er det flere år siden jeg sluttet å ta mediene seriøst, men jeg har aldri skjønt at dems overordnede agenda faktisk er å spre frykt (i motsetning til propaganda).

frykt er farligere enn aspartam og chemtrails etc. Det er mye lettere å kjempe med kjærlighet enn protester. det er vel en grunn til at politiet infiltrerer fredelige demonstrasjoner også, nemlig slik at de kan legitimere vold som igjen skaper frykt. men om vårt våpen er meditasjon og kjærlighet så kan ikke mørkets lakeier se at vi kjemper. vi blir da en usynlig fiende for dem.

noen som har lyst til å prøve et eksperiment. hva om så mange som mulig av oss går inn for å meditere på samme tidspunkt og samtidig sende kjærlighet til et bestemt sted? det hadde vært bra å fått til noe sånt regelmessig. jeg har aldri vært med på det før, noen som kan mer om det her? for bakgrunn se her: http://www.projectcamelot.org/lugovenko.html.

vidar
vidar
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
14 år siden

Jeg er med på det. Jeg forsøker å meditere regelmessig, men da bruker jeg andre meditasjonsobjekter og har et fokus vendt inn mot mitt eget sinn. En kjærlighets-meditasjon med fokus rettet mot andre virker å være det de gjorde på lugovenko linken jeg refererte til over. begge typer meditasjon er selvsagt bra, men mens den første kanskje først og fremst fører til at man utvikler egen visdom, så kan det jo tenkes at den andre metoden er bedre til å formidle positiv energi gjennom tid og rom.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
14 år siden

Godt forslag! Jeg er med. Er det greit å visualisere at jeg tar i mot energi og sender videre dit jeg vil ha den? Syns det er så enkelt med visualisering, men vet ikke om det kan kalles meditasjon.

Frederik
Frederik
Abonnent
14 år siden

Jeg satt med tårer i øynene midtveis i artikkelen. Det er så godt å høre om andre som snakker om uendelig kjærlighet.

Kjente at varmen og kjærligheten strømmet til ved hjertet. Kan ikke så mye om sjakraer, men det stemmer på en prikk den følelsen av hvor det strømmer gjennom.

Leste på jobb, så måtte tørke tårer før kollegaer kom bort. ;O)

Ikke at det hadde vær så fryktelig farlig da jeg bare hadde sagt at jeg gråt av glede. Om de hadde skjønt det? ;O) Ikke vet jeg.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Takk for en utrolig god og varmende artikkel med fokus på det gode her i verden! Jeg har lest en del om hva man kan oppnå for Jorden ved meditasjon, og har virkelig tro på det. Det virker som de fleste er mer opptatt av å kjempe på andre måter, og det kan hende begge deler er på sin plass.

Jeg tror vi trenger å fokusere mer på de positive tingene, for som du er inne på, vi skaper mer av det vi gir oppmerksomhet.

Kjetil Dreyer
Skribent
14 år siden

Sendt ut på mail til flere tusen og på Vaksinegruppen på Facebook;
Vaksiner – vi vil ikke ha dem – vi tror ikke på dem

____________________________________________________________

Våre sterkeste misstanker er bekreftet – Nano Chips(RFID/smartdust) plantes i vaksinene

Våre sterkeste misstanker er nå bekreftet, i alle fall med stor sannsynlighet, Nano chips(RFID/smartdust) vil plasseres i hver vaksinedose, artiklene under vil gi bedre informasjon rundt dette. Dette er som å snakke om sci fi, men dessverre har jeg personlig gjort en for dyp research til at jeg kan tro dette er en teori lenger, dette er så virkelig som det kan bli i mine øyne, derfor anbefaler jeg dere alle nå til å gå hardt ut til alle venner og kjente for å advare dem mot å ta vaksinen.

Artikkel på engelsk:
http://www.fourwinds10.com/siterun_data/health/vaccinations/news.php?q=1252603660

En tysk artikkel:
http://welt-blog.ch/chip-sitzt-in-der-spritzen-spitze/

Mer om RFID chips, dette er ikke konspirasjonsteorier, dette er fakta, disse er produsert og testet ut!
http://theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=464%3Amicrochip-implants-ready-for-use-with-swine-flu-vaccine&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=de#josc724

(Og en haug andre artikler og lenker rundt dette. Det er på tide at du ser dette nå:(se disse)

Alarmerende filmsnutt (KANSKJE DEN VIKTGISTE DU SER HER):
http://www.youtube.com/watch?v=fIX7wCKDuZE

Zeitgeist klipp:

Reklame for IBM e- business(chip):
http://www.youtube.com/watch?v=QTx19MDE5XA

Smartdust(I chemtrails, vaksiner, og kanskje også i mat, verdt å se)
http://www.youtube.com/watch?v=lAXMJCn0mWw&feature=related (reklame)
http://www.youtube.com/watch?v=DQMj-v5f4m0 (reklame)

http://www.youtube.com/watch?v=-6U3HY8wVV0&feature=related (smartdust i chemtrails? Biene forsvinner…eller dør ut?)

Rockefellers kartell og forskningsbaser(FHI er den norske avdelingen sponset av Rockefeller foundation(trust))
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=618%3Arockefeller-manager-in-mysterious-suicide-also-involved-with-biochips&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en

NB! For dere som ikke kjenner til NWO planene så er chippen et av deres ypperste hovedmål, mange kaller det dyrets merke, andre med andre navn, det er uansett de siste innledende fasene mot et mål de har hatt i mange, mange år nå, totalitær kontroll over menneskene i verden. Tidligere for noen titalls år siden var dette kun spekulasjoner og tankespill, nå er det en realitet…

Mange kristne(og andre religioner) er programmert til å akseptere at dette er endetiden da jesus eller “frelseren” skal komme tilbake ned på jorden, men dette er kun en ytterligere illusjon skapt for kontroll av befolkningsmassene, religioner brukes aktivt for å kontrollere og styre menneskemassene, inklusiv massemedia og TV. Det er ytterst viktig å tenke klart og samles under slike omstendigheter som vi nå er i ferd med å tre inn i, vi aner ikke 100 % hva som vil forsøkes gjennomført, men vet at hvis ikke menneskehetens bevissthet når et kritisk punkt innen rimelig tid nå så vil vi gå mange år med tunge tider i møte.

Jeg tror sterkt på at vi kan avverge mange katastrofer om vi handler nå, men om vi sitter og venter på frelseren eller ufoer etc er jeg sikker på at vi kun i bestefall kun utsetter smertene og blir grådig skuffet. Vi kan i sannhet ikke håpe på slike ting, og vi MÅ forberede oss på hva som kan skje fremmover.

Vi har som nevnt samlet flere hundre sider med dokumentasjon mot FHI(Folkehelseinstituttet), og andre, korrupsjon, løgner, grove overtredelser mm er bildet der, jeg oppmuntrer alle til å søke dypt i krokene rundt FHI og rapportere tilbake om du finner noe, det er der jeg tror neste steg i kampen vil ligge, vi må avvæpne disse, og dette kan kun et samlet folk klare…Vi vet med 100 % sikkerhet nå at disse sette den norske mann, kvinne og barns helse i fare, og må stoppes… Vi vet med 100 % sikkerhet at dette kan gjøres, og at vi er sterke nok til å gjøre dette.

Så la oss sette i gang umiddelbart alle sammen!!! Ikke nøl, ikke tvil, sett action!!! Sannheten vil sette oss fri, og sammen er vi uovervinnelige…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Kjetil Dreyer
14 år siden

Det var nettopp på nyhetene på NRK at FHI skal kjøre en enorm kampanje for og få alle ansatte på sykehus til og vaksinere seg……
Første prøver dem med at alle har samfunsplikt til og ta den, så blir det halveis tvang før tvangsvasinering av alle skal gjenomførest.
FHI sa og at alle som hadde hatt svineinfluensa burde vaksinere seg siden vaksinen var helt ufarlig…….
Dem kan vente seg en suprise vist dem kommer på min dør med giftsprøyta si ;)

Kjetil Dreyer
Skribent
14 år siden

Flott artikkel Moe! Slike trenger vi flere av!

coolio
coolio
Abonnent
14 år siden

Fin artikkel, med mange interessante referanser.

Men det er noe jeg alltid lurer på når en del ting nevnes; Hvis vi blir chemtrailet, forgiftet gjennom maten via Codex Alimentarius regler, strålet med mobilmaster (som er høyst reellt) og diverse andre ting som bruk av symbolisme som skal snakke til underbevisstheten vår, HAARP teknologi osv…
Hva da med makteliten? De spiser maten vi spiser, de puster maten vi puster, de beveger seg i friluft i de samme områdene vi beveger oss i, de har samme sanseinntrykk som vi har…

Det høres ut som en teit ide å forgifte ting som man på en eller annen måte får i seg selv.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  coolio
14 år siden

Tja nå har vel dem fleste fra eliten egne økologiske hager.
Dem fleste aner ikke hvor skadlig all dritten er engang, dem er nyttige idioter for lobbyistene til dem multinasjonale selskapene.
Andre matdirektiver osv blir tredd nedover hue på oss fra EU direktiver vi ikke kan motsette oss og vi får heller ikke informasjon før etter at Direktiva er innført.
Dette er da ikke noe nytt, At det fins noen som vil tene penger på andres bekostning eksisterer overalt, eneste forskjellene nå er at det gjør så mye mere skade og får større innvirkning på oss når det er enorme multinasjonale selskaper som får endra globale lover og regler for og innføre sine egne patenter og rettigheter og klarer og forby det som det ikke er patenter på.
Er bare gamle greia med penger og makt som det alltid har handla om…
Chemtrail er det vel ingen som vet hvorfor blir spraya over oss, mest logiske er vel at siden dem bruker millarder på det over hele verden og det er store mengder fly og piloter inolvert og ingen sladrer så må jo grunnen være at det blir fremstilt for dem involverte som et godt klima formål eller noe lignende …
Vi blir sykere og fattigere og Mat/legemiddelindustrien osv blir rikere og rikere
Eu går inn for at Monsanto skal få enerett på og produsere all GM mais i europ og vil gå over til kun GM mais selv om alle studier i labaratoier viser at Rotter som får i seg GM mais ikke utviklere hjernene sine …..
I et normalt sammfunn så ville teknologien etter hvert som den ble bedre og bedre sørget for at vi ble tryggere og tryggere, men det går motsatt vei og vi raser fortere og fortere utenfor stupet.
Mat og drikke som ikke er påvirka av noen tilsetningsstoffer og kjemikalier er helt umuligt og oppdrive i dagens samfunn.
Kuene til monsanto som får i seg store mengder veksthormoner og har ikke imunforsvar i det hele tatt så da pøser en på enorme mengder antibiotika for og holde dem i live til dem kommer til slakteria ..
Drikkevannet vårt blir tilført Klor, Fluor og blir UV-strålebehandla, sikkert en edel tanke at vannet blir sterilt bare synd at får vi ikke i oss noe bakterier og mikroorganismer så ødlegger det imunforsvaret når det ikke er behov for det lenger og det ikke har noenting og bekjempe lenger som igjen fører til at vi blir kjempesyke av ting som imunforsvaret lett tok knekken på før…
Men men det er sånn det går i et matrialistisk/kapitalistisk selvdestruktivet system der det kun er pengene som styrer..
Selv har jeg satt som tommelfinger regel at jeg holder meg langt borte fra all ny teknologi og nye medisiner, mat, vann
Drikkevannet henter jeg selv i dunker fra vannresovarene og det som kommer i det kommunale nettet går rett i toalettet der det hører hjemme
brevann på kanner kjøper jeg og en del av, “Mat” med Aspartam og MSG Smaksforsteker holder jeg meg langt unna, Trådløse nettverk og mobiler og nye LSC skjermer bruker jeg minimalt ……
Jeg hadde elendig alementilstand første ukene jeg kutta ut dritten siden kropppen var vant med dritten som en narkoman er avhening av heroin.
Men nå begynner jeg og føle meg som et nytt mennesker :)
For det andre har jeg dårlig magefølelse når det gjelder deg coolio, men muligt det skyldes “ufarlig” Amalgam i tenna, er vist kun livsfarligt i alle andre nordiske land og verden forøvrig untatt norge.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Hvorfor har du dårlig magefølelse om meg, smurfen?
Det bør jo være lov å stille kritiske spørsmål også til dem som hevder å snakke sannheten. Faktum er at uansett hva dere her sier, så er materialet propaganda. Dvs at dere presenterer deres versjon som den eneste informasjon, og at dere hevder at annen informasjon er falsk. Propaganda.

Derfor sjekker jeg ut ting fra flere perspektiv, noe flere burde gjøre. Jeg vet at gjennomsnitts-IQen i Norge er 102. Dvs at 50% er dummere enn det, med alt det måtte føre med seg.
I praksis vil det si at jeg stoler ikke blindt på et annet individ uansett tema så lenge jeg ikke har sjekket litt opp i tingene selv.
Det vil også si at der er mange håpløse individer som kjøper alt som blir fortalt.
Ikke at det er noe negativt med det, men det er en realitet man må forholde seg til.
Jeg merker at det meste jeg sier blir trykt tommelen ned på så lenge det inneholder et spørsmål eller et kritiskt standpunkt, uansett hvor fornuftig og logisk innlegget måtte være. Dette hinter til at det jeg sier og spør om blir avvist fordi det ikke passer inn i noens tankegang. Det hadde vært ok om det hadde gått an og sjekke hvem som gir pluss og minus poeng på innleggene, slik at man vet hvilke tullinger som er bortkastet tid.

Jeg vil påpeke at jeg sier ikke at du eller andre her er dum eller dummere enn meg på noen måter, jeg påpeker at det er en realitet at noen folk er godtroende på en ufornuftig og usunn måte, og at disse menneskene ikke er veldig kapabel til å akseptere konstruktiv kritikk på det som blir hevdet.

Jeg liker å være en balansevekt, en motvekt for ensporet tankegang. Det er mitt inntrykk at forfatterne her blir “forgudet” og at deres materiale/påstander blir altfor lett akseptert uten motstand, noe jeg finner skremmende.
Materialet her inne er selvfølgelig basert på konspirasjoner, men jeg synes likevel at en viss form for skepsis og motvekt bør være til stede for å unngå å herse for mye med skjøre sinn som er altfor naiv.

Hvis dette gir dere magesmerter vil jeg anbefale dere å ta en god titt på dere selv. Over til debatten;

Jeg kjøper ikke at tusenvis av intetvitende piloter sprayer tonnevis med drit ut i luften med den tanken at de gjør noe positivt. Hadde de trodd det ville vi ha hørt om hvor fint tiltak det er.

Jeg er enig i at moderne drit er moderne drit, være det mat, drikke, elektroniske hjelpemidler osv. Det er bedre å styre unna slikt, og jeg beundrer din vilje til å gjøre så.

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  coolio
14 år siden

Din respons her har jeg sett mange ganger og det er kanskje et helt naturlig spørsmål. På grunn av fragmentering / også kjent som compartmentalization – er det mange som arbeider indirekte og direkte for makt eliten fulllstendig uvitende om det de er med på og følgelig går de på limpinnen som mange andre. Tenk på soldater som har tjent sitt land som patrioter for så å bli svekket av vaksiner — når de blir skadet må de betale sine bonuser tilbake fordi de ikke tok sin tid helt ut – noen har måttet betale for skader på kropps beskyttelse. Og selvfølgelig tror ikke du de føler seg forrådt når de vet de har kreft fra utarmert uran?

De som har perspektiver på all ting som tjener den negative siden av polariseringen tar veldig godt vare på seg selv. De er like bevisste som jeg er på hva som er sunt og usunnt. De er kanskje mer så sier RA da de er mer opptatt av å ta seg vakkert ut så de trener og pleier kroppen sin som bare det.

De har sine helserådgivere de tar ikke vaksiner. De har sine lagre med antialderings hormoner og alt som er det skal jeg love deg

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Nå kjenner jeg tilfeldigvis en haug av folk i Forsvaret i tillegg til at min far er offiser ombord i Fritjof Nansen. Tidligere jobbet han i Nato-basen i Stavanger med den høyeste sikkerhetklareringen i Nato i 4 år. Over topp-hemmelig er vel det så fint refereres til i den dagligdagse sammenheng.
Gjennom 4 år med den øverste sikkerhetsklareringen i Nato får man vite mye. Er man en av de 3-4 menneskene i Norge som har den klareringen får man vite stort sett alt. Og tro meg, protonvåpen, HAARP våpen, chemtrails og diverse andre teorier er slett ikke noe av det NATO styrer med.

Du får bonus for tiden du er bortreist i Forsvaret som kompensasjon for frarøving av fritid, dette er korrekt.
Får du skader på tøy og utstyr må du alldeles ikke betale for det, med mindre du sitter deg ned bak en busk og herper utstyret ditt med overlegg.

Når du snakker om svekkelse av vaksiner, vil dette være korrekt i den forbindelse at man faktisk blir injektsert med de faktiske bakteriene/virusene som kroppen skal bygge opp en motstandsdyktighet for, noe som fører til at svært mange får lette sykdommer/ubekvemmeligheter i opptil en uke som følge av injeksjonen.
Man blir ikke vaksinert i kamp, man blir vaksinert før man reiser til steder man skal til som har sykdommer vi ikke har her hjemme.

Mange føler seg forrådt av myndighetene av skadene de og ungene har fått som følge av stråling fra sterke radarsystemer og lignende elektroniske duppedingser. De har også fått erstatning og fått Forsvaret til å isolere strålingene samt legge til rette for at man skal unngå å bli over-eksponert.
Konspirasjon? Nei. Uvitenhet? Ja, definitivt.

Negative siden kan vel simplifiseres med å kalle egoet vårt den negative siden? Alle tingene du nevner er følger av egoet vårt, noe vi bør være bevisst på. Jeg liker veldig godt at du setter fokus på det, for dette er muligens vårt største problem synes jeg, på det personlige plan vel og merke.

Men antialdrings hormoner? Det er sprøyt i min mening.

ye
ye
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

coolio
Og tro meg, protonvåpen, HAARP våpen, chemtrails og diverse andre teorier er slett ikke noe av det NATO styrer med.

Hvem ellers skulle kunne styre med dette??
Har du en idé?

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

Realistisk sett er det høyst usannsynlig at det er mulig å praktisere bruk av slike ting i det skjulte. Derfor er det også realistisk sett høyst usannsynlig at disse tingene blir brukt og/eller at de faktisk eksisterer.

Problemet med forslaget om at det må være NATO som styrer med slikt er at det er titusenvis av mennesker fra alle mulige land som opererer innenfor NATO og alle deres aksjoner/øvelser.
Det er tilnærmet umulig å holde slike ting hemmelig i en slik grad at alle involverte vil akseptere det og holde på informasjonen.
Det som er vanskelig med konspirasjonsteoretikere er at hvis man påpeker en usannsynlighet eller et faktum som motstrider teorien, blir teorien stort sett alltid utvidet for å kompensere for de logiske manglene.

Som feks at alle piloter i NATO blir hjernevasket for å holde på hemmeligheten og derfor fungerer det.

Selv i hypotetisk teori er det svært vanskelig å finne på noe som kan gi et realistisk grunnlag for å utføre tingene du spør om.
Kanskje det hadde vært mulig å utvikle protonvåpen innenfor et black-ops prosjekt med verdens toppforskere innelåst i en hule et eller annet sted.
Forskere som har blitt avlet opp i det skjulte fra barndommen av, ala påstandene i “Wingmakers”.
Jeg finner ingen sannsynlighet, hverken i teori eller praksis, for at en offentlig militær organisasjon kan stå bak et prosjekt som kontinuerlig sprøytning av gift i luften.

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  coolio
14 år siden

Det er visst svært mye stråling i lufta i NATO-anlegget på Jåttå. Du bør be en av dem du kjenner å ha med seg en strålemåler inn på anlegget, og merke seg hvilke steder det er unormalt mye stråling, og hva som kan være kildene til dette (synlige eller usynlige).

Vær klar over at NATO er mestere i hemmelighetskremmeri. Dette har de bl.a. lært av vel innøvd praksis i USAs væpnede styrker (særlig US Navy og US Air Force). Dette oppnås bl.a. ved utstrakt bruk av “need to know” håndtering av info (det er f.eks. derfor USAs president ikke har adgang til Area51, he has no “need to know ” hva som egentlig foregår der. Det andre knepet som får tystnaden vil å vare er alle pressmidlene de bruker mot dem som vet for at de ikke skal tyste. Som et eksempel kan det nevnes at 6 amerikanske soldater/offiserer tilknyttet Minot Air Force Base i North Dakota døde “under mystiske omstendigheter” i august/september 2007, i løpet av kun en uke (http://www.legitgov.org/minot_afb_nukes_oddities.html).

Norske offiserer med høy sikkerhetsklarering bør være så ydmyke og lite naive at de tar høyde for at det er tvilsomme ting som pågår i det skjulte i NATO-regi som de ikke kjenner til.

Eksempler på dette kan være våpensmugling, narkosmugling og MIND CONTROL-aktiviteter, alt i regi av den kriminelle organisasjonen NATO. Kay Griggs nevner endog Norge, både Moss Havn, UD samt Norfolk-basen i Virginia som åsteder for muffens i NATO-regi. Hun vet, fordi hun var gift med en US Marines oberst som alltid vasset i muffens til knærne eller høyere.

Jeg anbefaler deg Coolio at du anbefaler dine gode kontakter i Forsvaret å se gjennom Kay Griggs-intervjuene, som ligger her:
http://video.google.com/videosearch?q=kay+griggs&emb=0&aq=f#
Du kan garantere at det byr på mye underholdning, så kan du jo spørre etterpå om de fikk vite noe de ikke var klar over fra før.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

Klart at elektromagnetisk stråling vil være eksepsjonelt høy i et område med eksepsjonelt mye elektronikk i form av kommunikasjonsutstyr, datamaskiner, antenner, radar osv.
Jeg er usikker om du antyder noe mer enn det, som feks at det er lagt ut objekter eller andre midler som skal stråle folkene der, men jeg håper ikke paranoiaen er så sterk hos deg.

Need to know er enkelt og greit et fungerende system for å begrense mengden informasjon hver enkelt leder og offiser må ha greie på slik at ting skjer mer effektivt, gjennomtenkt og sikkert.
Pluss og minus med alle ting, men viktig å påpeke intensjoner i slike systemer som blir brukt som argument mot noe.

Hvordan vet du at presidenten i USA ikke vet hva som foregår i area 51? Slike ting har jeg hørt fra filmer og diverse konspirasjonsnarkomaner.

Norske offiserer er som nordmenn generelt; svært rolig og avbalanserte med et fornuftig syn på mennesker og verden rundt seg.
Hinter du til min far? Vel, han avviser ikke konspirasjonsteorier han ikke kan vite noe om, som feks dumping av drit utenfor Somalias kyst i stor grad, om noen visste om 9/11 før det skjedde osv.
Han vet veldig mye om NATOs operasjoner i Norge dog.

Grunnlaget ditt for å hevde at NATO er en kriminell organisasjon er konspirasjonsteoretikere som tjener penger på konspirasjonene deres. Det er klart at tilfeller av våpensmugling og andre vinnings-kriminaliteter vil bli utført av personell også innenfor NATO i og med at det er tusenvis av mennesker i systemet.
Selv om det finnes en korrupt politimann vil ikke det si at alle politi er kriminell.

Jeg har hørt intervjuene til Kay Griggs for en del år siden.

Du har én person som hevder alle disse tingene, som at alle offiserer i USA over en viss grad må delta i homofile akter. Og dette velger du å tro på?

J.Johansen
Forfatter
Svar til  coolio
14 år siden

coolio,
dette med homoseksuelle akter er ikke det verste, pedofili også, at de bruker barn i okkulte/satanistiske ritualer. Alt blir filmet for eventuelt senere bruk.

Grunnen til at vanlige mennesker ikke tror på sånt, er at de kan ikke engang forestille seg med sin villeste fantasi at det finnes slik ondskap. MEN DET GJØR DET!

Det sies også at Bush Sr. sin initiasjon var drapet på JFK, Bush Sr satt på et hotell i Dallas mens det skjedde, og sannsynligvis koordinerte operasjonen.

Noen mener Bush Jr. likeledes var den som tok ut JFK Jr. som sin initiasjon.

Det viktigste slike saker er og gjør er at der skal finnes noe kompromittterende materiale, som kan avsløres om de svikter ‘saken’.

Slike initiasjonsritualer foregår ikke lenger i det skjulte, men helt åpent, for dem som VIL eller KAN SE.

Vi kan ikke lenger ‘lyver ofte for oss selv for å bevare verdensillusjonen’ som artikkelforfatter sier.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

Dette svarer er også til J.J. Coolio du uttrykker deg ved å si slikt som “Det er sprøyt etter min mening” eller “Realistisk sett er det høyst usannsynlig at det er mulig å”. Dette faller inn i kategorien “men jeg velger nå å tro at…”

Det som er viktig med den typen materie som vi her står overfor er å ta høyde for at ALT ER MULIG, og å hente info fra kilder utenfor oss selv, som vi så vurderer. Vi må glemme alt vi har trodd er (u)mulig for å kunne utforske kaninhullet som skjuler denne verdens onde makthavere. Det som er sikkert er at “THEY har sine metoder, ikke bare for å kontrollere US Marines”. Mye av dette er av rituell art, slik JJ er inne på.

Det kan dreie seg om flere tusen år gamle ritualer som verdens maktmenn praktiserer i det skjulte. Hva kan grunnen være til at dette ennå gjøres ? Den mest sannsynlige forklaringen er at det gjøres fordi DET VIRKER. Okkulte ritualer som bidrar til å gi deltagerne makt og styrke og andre ting…! Et eksempel på dette er Bohemian Grove ritualet kalt “Cremation of Care” (tenk gjennom ordlyden, kanskje skal dette oppfattes helt direkte…er det ikke egentlig vel mange hensynsløse ledere i denne verden, hva kan det skyldes…?) som Alex Jones og hans team snik-filmet for noen år siden: “Dark secrets inside the Bohemian Grove”:
http://video.google.com/videosearch?q=alex+jones+bohemian+grove+exposed&emb=0&aq=1&oq=Alex+JOnes+bohem#q=alex+jones+bohemian+grove+&emb=0

Jeg husker jeg la merke til hvilken styrke Bill Clinton utviste i forbindelse med Lewinsky-saken og i den siste tiden han var president. Hvordan klarte han dette ? Hvor hentet han all den personlige styrken som han viste da han var under vanvittig press i måneder i strekk ? En kilde har gitt dette svaret: Clinton deltok i et okkult rituale som gav ham denne kraften…

Hva slags okkult rituale deltok Bill Clinton i ? Jeg har ikke den fjerneste ide, men det finnes kanskje en kilde for dette også. Visstnok løy Bill Clinton da han sa at han aldri hadde deltatt i Bohemian Grove:
http://www.youtube.com/watch?v=kP3cQDitQEU

Hvorfor ble JFK jr. myrdet, slik JJ er inne på ? Fordi JFK jr. hadde gjort det klart at han aktet å finne ut hvem det var som stod bak drapet på hans far og å gjøre dette kjent (noe han hadde mulighet for, som redaktør av et politisk magasin med høy sigarføring).

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

Så la meg forstå dere rett; Dere har én person som forteller en historie, en person som ikke har vært direkte involvert, men bare vært gift med en i systemet.
Denne historien har ingen beviser, ei heller støtte av de hundretusenvis av koner og offiserer i det amerikanske forsvaret.
Og denne personen velger dere å tro på fordi det hun forteller er så hinsides all fornuft at det må være sant?

“Dette svarer er også til J.J. Coolio du uttrykker deg ved å si slikt som “Det er sprøyt etter min mening” eller “Realistisk sett er det høyst usannsynlig at det er mulig å”. Dette faller inn i kategorien “men jeg velger nå å tro at…”
Jeg sier i min mening og høyst usannsynlig fordi a) man kan aldri være sikker uten håndfaste bevis og b) fordi det er høyst usannsynlig, ikke umulig.

En eller annen nevnte at man ikke kan bruke vitenskapen som argument fordi alle vitenskapsmenn har en avtale om å referere til hverandre, og dermed opprettholder man status quo.
Vel, det er muligens det teiteste argumentet jeg har hørt i og med at konspirasjonsteoretikerne er en gruppe med sirkel-runkere.
Med det mener jeg at alt dere hevder har dere hørt fra en annen konspirasjonsteoretiker og bruker forskjellige teorier og påstander som referanse til det dere hevder.

Uten noen form for dokumentasjon annet enn spekulering og vill fantasi er dere villig til å tro på at Bush sr drepte eller sto bak JFK drapet og sønnen sto bak “ulykken” til JFK jr.

Legg merke til at dette innlegget og denne diskusjonen fra min side er basert på sunn skepsis og analytisk tankegang uten å være stygg med noen, men likevel blir alt jeg sier bombadert med tommler ned. Det alene forteller hvor åpent sinn mange av dere har.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  coolio
14 år siden

Sirkel-runker he he den var ny.
Kjært barn har mange navn ;)
Husk at en gang så fans det noen syke konspirasjonsteoretikere som påsto at Jorda var rund og at månen faktisk ikke var en ost eller at stjener ikke er sjeler som fly rundt i atmosfæren og sånn kan en forsette i det uendlige.
Når en AP politiker sier at stemmer vi FRP så kommer over halve norges befolkning til og bli alkoholikere så har han en hemmlig agende med at vi skal stemme AP isteden.
Han skaper et “problem” og håper og få en reaksjon som AP har løsningen på.

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

irkel-runker he he den var ny.
Kjært barn har mange navn ;)
Husk at en gang så fans det noen syke konspirasjonsteoretikere som påsto at Jorda var rund og at månen faktisk ikke var en ost eller at stjener ikke er sjeler som fly rundt i atmosfæren og sånn kan en forsette i det uendlige.
Når en AP politiker sier at stemmer vi FRP så kommer over halve norges befolkning til og bli alkoholikere så har han en hemmlig agende med at vi skal stemme AP isteden.
Han skaper et “problem” og håper og få en reaksjon som AP har løsningen på.

Det er en vesentlig forskjell der; De som hevdet at jorden var rund hadde noe dagens konspirasjonsteorier har; bevis.
Ikke bare kunne man se at jorden var rund, man kunne se at planetene rundt oss var runde. I tillegg visste de eldre sivilisasjonene at jorden var rund. Sumererne hadde tegnet ned solsystemet vårt for 6000 år siden, noe som er temmelig utrolig.

Eksempelet med AP er ikke veldig relevant i en diskusjon om å vise sunn fornuft og presentere faktiske bevis for påstander som blir laget.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  coolio
14 år siden

Det er en vesentlig forskjell der; De som hevdet at jorden var rund hadde noe dagens konspirasjonsteorier har; bevis

Dem hadde vel ikke akkurat bevis da dem kom med teoriene sine for ville dem selfølgelikt være redd for og bli kasta på bålet.
Tror at bare dem neste mnd og år så vil veldigt mange teorier på nyhetsspeilet komme frem som fakta.
Vist du trodde at Nyhetsspeilet var en vitenskaplig fakta nettavis så har nok GPSen din navigert feil
Når det ofte er 3-4 forskjellige teorier om samme tema så kan jo ikke alle være vitenskaplig korrekt.
Det som er det supre med Nyhetsspeilet er at den appelerer til hjernen om og tenke selv :)
Alle som vil kan komme med sine teorier og alle har mulighet til og bedømme dem ;)
For min egen del så har jeg hatt utrolig stor nytte av Nyhetsspeilet både økonomisk, helsemessig og ikke minst øtk bevisthet, bekrefta teorier jeg hadde fra før, oppvåkning og tatt til meg mye mye visdom som en ikke får på skolebenken :)

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

Det er en vesentlig forskjell der; De som hevdet at jorden var rund hadde noe dagens konspirasjonsteorier har; bevis

Dem hadde vel ikke akkurat bevis da dem kom med teoriene sine for ville dem selfølgelikt være redd for og bli kasta på bålet.
Tror at bare dem neste mnd og år så vil veldigt mange teorier på nyhetsspeilet komme frem som fakta.
Vist du trodde at Nyhetsspeilet var en vitenskaplig fakta nettavis så har nok GPSen din navigert feil
Når det ofte er 3-4 forskjellige teorier om samme tema så kan jo ikke alle være vitenskaplig korrekt.
Det som er det supre med Nyhetsspeilet er at den appelerer til hjernen om og tenke selv :)
Alle som vil kan komme med sine teorier og alle har mulighet til og bedømme dem ;)
For min egen del så har jeg hatt utrolig stor nytte av Nyhetsspeilet både økonomisk, helsemessig og ikke minst øtk bevisthet, bekrefta teorier jeg hadde fra før, oppvåkning og tatt til meg mye mye visdom som en ikke får på skolebenken :)

I vitenskapens natur er det observasjon som er hovedmiddelet som brukes for å “bevise” noe. Teorien om at jorden var rund kan søkes tilbake til Pytaghoras og Aristoteles sin tid.
Nå har jeg Aristoteles samlede verker liggende på pulten her, men det er 4 svære mega-bibler, så jeg har liksom ikke helt startet på det…

” Mange store byggverk eks. i Egypt og Mellom Amerika har astronomisk tilknytning. Man må nok si at astronomien er den eldste vitenskap da mange tidlige samfunn forsøkte å lage regler for det som skjer på himmelen. Et av de tidligste samfunn som hadde en velutviklet astronomisk vitenskap var Babylonerne. Grekerne fikk mye i arv og viderutviklet de kosmologiske modeller ( beskrivelser av hvordan verden ser ut ) og på sitt beste kom de fram til at jorden var rund.
Filosofen Heraklitt lagte et geosentrik verdensbilde hvor solen, månen og planetene beveget seg i ulike sirkelbaner rundt. Stjernenen var festet på innsiden av et skall ytterst. Det var selfølgelig en stor debatt om dette bildet hvor andre hadde forslag om å sette solen i sentrum og ha en rund jord ( Aristarkus ).
Ca. år 200 kom Potalemeus med sitt verdensbilde med en perfekt himmel dominert av sirkelbaner og en flat jord. Han måtte innføre episykler for å forklare den retrograde bevegelse til planeter.
Dette ble det offisielle verdensbilde frem til renessansen hvor nye ide’er blomstret opp på alle områder. Man skjønte jo efter hvert at jorden var rundt ( slutten av 1400 tallet ) og på 1500 tallet var det klart for Kopernikus at det var det det heliosentriske verdensbilde som var riktig ( Han var smart nok til å publisere sitt verk på sitt dødsleiet. )” http://www.geocities.com/odd_trondal/rf250899.htm

Jeg vil aldri mistenke en konspirasjonsbasert internettside for å være fakta-orientert. Men jeg synes likevel at det bør være en balanse mellom fakta og fiksjon, ellers blir hele opplegget det samme som dere hevder makteliten driver med; propaganda for å fremme en agenda.

Det er ingen forskjell mellom propaganda fra motsatte sider da agendaen/motivet er subjektivt og det ønskede resultatet er bare positivt/negativt basert på perspektiver.
Derfor mener jeg at å presentere en hel drøss med påstander (uten bevis vel og merke) uten å henvise til alternative teorier i en eller annen form kan være manipulerende og et brudd på fri vilje.
Grunnen til at jeg mener det er fordi veldig mange mennesker befinner seg i en sårbar posisjon mentalt og vil ofte kunne svelge nesten hva som helst uten forbehold.

Føler videre at all skepsis og søk etter sannheten blir motarbeidet grunnet kollisjoner med fastsatte tankemønstre, og dette er ganske skremmende.

Det er alltid bra å få ny informasjon og ny kunnskap slik at man utvider sin horisont, og dette er også tilfelle med nyhetsspeilet. Det er mye bra lesestoff og mange gode tankevekkere, men det er svært lite objektiv research.
Presenterer man 4 teorier om hvordan og hvorfor chemtrails er skadelig og samtidig linker til 432 forskjellige andre konspirasjonsteorier om temaet, så synes jeg at det er på sin plass å nevne minst én teori om det motsatte, slik at man opprettholder individets mulighet til å vurdere selv.
Jeg vil kalle det god etikk, andre vil muligens kalle det sludder og pølsevev og henvise folk til å være oppegående nok til å klare å skille mellom sludder og fakta selv.

Dette er min personlige grunn til å være en form for balansestav, slik at ikke alt er gjennomsyret av ensporede tanker fra alle kanter.
Kanskje det er negativt for dem som er veldig glad i sirkel-runking, men jeg føler det er et menneskelig ansvar å ikke mislede folk bevisst eller ubevisst.

Metoder man kan unngå ubevisst misledning er å bruke uttrykk som “det kan virke som”, “jeg føler at” “kanskje er det tilfelle” osv der man ikke er sikker. La meg ta et praktisk eksempel, bare for å gjøre alt veldig klart;
Angående chemtrails ville jeg fortalt en person som har spørsmål om temaet at etablerte vitenskapskretser mener det er tull, men at veldig mange samtidig mener at det kan ligge noe i det grunnet diverse personlige erfaringer i tillegg til at enkeltstående forskere tror det faktisk kan være tilfelle.

Sannsynligheten er stor for at det er kondens og ikke kjemiske stoffer, og at det vil variere stort hvordan disse skyene oppfører seg og former seg basert på variasjoner av atmosfæriske variabler.

Mange her inne mener sikkert jeg er blokkert i hodet som ikke ser det de ser, men dette er ikke tilfelle.

« Forrige artikkel

Om du føler deg alene, misforstått og veldig lei av denne syke verden vi lever i

Neste artikkel »

Selvmord: En midlertidig løsning til en utfordring

58
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x