Bli kjent med den skjulte livskraften i deg

11.7K visninger
32 minutter lesetid
82

Livets kraft har mange navn som for eksempel kjærlighetens kraft, den seksuelle kraft, Prana eller kundalini. Uansett begrep, religion eller hva vi kaller den. Den er kilden i våre liv og meningen med livet.

Det vakreste man kan oppleve er følelsen av et mysterium. Dette er kilden til all sann kunst og vitenskap. Den som aldri har følt dette på kroppen kunne like gjerne vært død”.            Albert Einstein

Vi er alle på en konstant søken etter kjærlighet. Dette finnes latent i hjertet hos ethvert menneske. Denne livskraften er  veien som fører oss fremover og får oss til å leve. Den er en kilde med enorm energi, den Guddommelige kraften i oss og alt annet som er.

Den er den guddommelige kjærligheten som er i enhet med Gud. Men ikke alle opplever den guddommelige kjærligheten, fordi den er avhengig av utviklingsnivået hos det enkelte individ. Kjærligheten er det samme som skjønnhet. Ingenting er av slik betydning som vårt indre liv og samtidig så vanskelig å begripe som skjønnheten.

Alle snakker om kjærlighet, men ikke mange forstår den. Hvorfor? Hva skjedde for at menneskeheten lever i den tilstanden av bevissthet vi lever i?

Livstreet og treet til kunnskap om godt og ondt

Bibelen har alltid vært en spennende bok, men den er ikke en vanlig bok heller. Jeg har følt mange ganger at bibelen er ufullkommen, og jeg føler det litt fortsatt. Men sannheten er kanskje den at det begrensede mennesket har misforstått den totalt. For meg er det i hvert fall noe som ikke stemmer, eller er bibelen symbolsk? Derfor inviterer jeg dere til å reflektere sammen om dette. Denne artikkelen er delt i flere deler, så her er den første.

 

Er livstreet i Bibelen et vanlig tre?

Mange som er kristne eller fra andre religioner påstår at livstreet i Bibelen er et vanlig tre. Og er eplet en vanlig frukt?

Er Gud, perfeksjonen av vårt vesen og hva er den virkelige identiteten til Satan eller “motstanderen” (Satan the opposer)?

Det finnes en universal visdom gjemt i hjertet av alle religioner. Alkymi, Kabbala og Tantra i de gnostiske Mysterier om Adam og Eva.

Sex og den hemmelige porten til Eden

http://www.youtube.com/watch?v=7ru4s0TgXvc

Dette er en utmerket dokumentar som forklarer de esoteriske vilkår, symboler og arketyper gjemt i de ulike verdensreligioner. Den utforsker også seksuell tantrisme og livsenergi. Den universelle opplevelse av lidelse og dens universelle helbredelse. Den hemmelige læring av Jesus og Moses, Livstreet i Kabbala, treet av kunnskap om ondt og godt: Alkymisk Daath-Tantra, Kundalini. Utvisningen fra Paradiset som en konsekvens av fristelsen fra slangen.

Arketypiske fortellinger som har grepet millioner av mennesker, men hvem har forstått deres egentlige mening? Teoriene florerer, men menneskeheten befinner seg fortsatt i lidelse i villmarken. Nå er det den esoteriske doktrine som avslører alle verdens store religioner og den store hemmeligheten som er blitt beskyttet gjennom århundrer.

Se det sanne hjertet i alle store religioner og mystiske tradisjoner. Den eksakte vitenskap som vekker bevisstheten og befrir sjelen fra lidelse. Oppdag hemmeligheten bak mysterier som Adam og Eva, skjult i alkymien, Tantra og Kabbala. Veien tilbake til Eden er avslørt, det er tid for mann og kvinne å rette opp sine feil og vende tilbake til sitt sanne hjem.

Denne videoen inneholder ingen utuktige eller grafiske bilder og er illustrert i sin helhet fra verdens kunstnerrike arv. Den kunnskap og visdom som er presentert er syntesen av læren om Jesus, Buddha, Moses, Padmasambhava, Dalai Lama, Samael Aun Weor og mange flere.

Denne filmen er en rik vev av hellig sex symbolikk fra hele verden. Fortellingen tar ulike tradisjoner i betraktning, inkludert Kabbala, Vesteuropeernes alkymiske symboler, Tantra, Maya utskjæringer, tibetansk buddhisme, og ulike kristne evangelier. Det er inspirerende å se paralleller mellom disse tradisjonene, selv om de har blitt tolket radikalt annerledes i løpet av årene.

La oss å åpne vårt hjerte. Begynnelsen av visdom er å vite at vi ikke vet. Det er mange veier til kunnskap, men bare én vei som fører til sannheten. Frelse er Gud i deg. Nøkkelen til sann kunnskap og evig liv.

Del II

Tomas evangeliet:

Jesus sa: Den som søker skal ikke slutte å søke før han finner, og når han finner, skal han bli rystet, og når han blir rystet, skal han undre seg, og han skal være herre over alt.

 

Den seksuelle kraften (Den lave bevisstheten)

Sex er en kunstform innen skapelsen. Som alt annet i universet er mennesker også energi. Men den fysiske kroppen er på det laveste nivået av energi. Ikke så mye er så kraftig som den seksuelle energien. Det er vår evige ild, som går fra generasjon til generasjon. Det gir oss fysiske liv, holder liv i oss, og er motoren i den menneskelige rase.

Det seksuelle forhold vil i sannhet bli betraktet som den lavere naturens forbindelse med det høyere selv; det vil bli løftet opp i dagens lys, for at menneske kan nå fullstendig forening med det guddommelige. Menneske vil oppdage, at det seksuelle forhold (som hittil har vært en rent fysisk funksjon til tiden under kjærlighetens impuls) oppløftes til sitt rettmessige plan som det guddommelige ekteskapet, der det finnes sted og håndheves på sjelens bevissthetsnivå.

Det er denne store sannheten, det er høyt hevet over den skitne historie om det seksuelle uttrykk, om seksuell magi og den moderne tantriske magis forvanskninger. Menneskene har brakt symbolikken ned på et lavere plan og i tankene nedverdiget det seksuelle forhold til en dyrisk funksjon og mislykket i å løfte det opp til det symbolske mysteriums rike.

Seksuell tiltrekningskraft utgjør en tegning fra og en svinging tilbake mot det fysiske plan. Den er en type energi, der loven om retur har sin påvirkning. Kosmisk sett manifesterer den seg som tiltrekningskraften mellom ånd og stoff. Åndelig sett viser den seg som sjelens aktivitet, der sjelen søker å dra det lavere selv opp til full virkeliggjørelse. Fysisk sett er det som en drift som forener mann og kvinne for forplantningens skyld.

Seksuell energi er bak vår søken etter romantisk kjærlighet, familie, seksuell erfaring og tiltrekningen til det motsatte kjønn, som ofte er noen av våre høyeste prioriteringer i det seksuelle livet. Seksualiteten er til stede overalt, den ytrer seg på tusen måter, likevel er det så få som sier at de virkelig kjenner og forstår den. Den har sin opprinnelse i nærhet og i konkrete møter mellom mennesker, men lever i tankenes og fantasiens verden.

Seksualiteten er mystisk, men florerer i bilder og ord. Den er maktens redskap og frigjøringens mål. Utilstrekkelig informasjon om seksualitet, har ført til misforståelser når mennesket har prøvd å finne de vise veier til denne energien.

Det seksuelle problem

Når vi ser tilbake i den vestlige seksuelle og østlige livsstil gjennom mange århundrer, finner vi en forstyrrende oppførsel. Som vi så i første kapittel så har dette problemet vært tilstede helt siden skapelsesberetningen.

Vi kan se at forskjellen mellom gamle tider og i dag er ikke så stort. Det finnes homoseksualitet, lesbianisme, promiskuøsitet, voldtekt og perversjon.

Selv historien fra de Lemuriske tider var pervers.

Seksuell kraft kan være destruktiv for menneskenes essens. Samfunnets mektige trender og interesser bærer og bruker den. Seksualiteten er sky og unnvikende, den er forsvarsløs og utsatt for maktmisbruk. Seksualiteten er stolthet og kraft. Den er kropp, kjærlighet, begjær, ekstase, identitet og menneske. Den er natur og kultur.

Denne sterke impulsen, blandet med en blind og sovende identitet av sitt eget vesen, gjør at denne sterke kraften blir misbrukt på en så feil måte at menneskenes velferd underutvikles og befolkningen øker så vanvittig i antall.

Så lenge mennesket befinner seg på det dyriske stadiet, vil det leves i omtrent samme mønster som en ulveflokk, hvor den sterkeste dominerer, og hvor de i felleskap overfaller hverandre.  Jeg kan gi et eksempel på det her. Vi har kriminelle miljøer som gatebander, mafia, narkokarteller eller tyrannisk diktatorer. Sex og aggresjon går hånd i hånd.

For en stor del av menneskeheten ser det ut til at utviklingen har stoppet. Hvor mennesker er tilfredstilt med mat, drikke, sex, kamp og makt. Hvor det karmiske anlegget har sine sterke punkter.

Barn med gode karmiske anlegg fødes gjerne i familier med annerledes innstillinger og man kan se dem når de blir ungdommer at de har høyere formål i livet.

Homoseksualitet

I sin bok: ”En kompilasjon om seksualitet”, skriver Alice A. Bailey:

Et av de største problemer i dag for psykologer og i mindre grad for lærerne er homoseksualitet, både den mannlige og den kvinnelige. Troverdige argumenter er ført frem for å påvise, at denne unormale utvikling skyldes det faktum at menneskeheten langsomt er i ferd til å bli androgyne i sin naturlige utvikling.

Men dette er ikke sant. Homoseksualitet er det man kaller for ”relikvie” fra de seksuelle utskeielser på den lemuriske tid, en arvelig defekt hvis du vil kalle det. På den tiden var den seksuelle driften så sterk at den normale prosessen til menneskenes samleie ikke tilfredsstilte det umettelige begjæret i menneskene.

Denne sterke kraften strømmet ut gjennom individualiseringsprosessen, og tjente til å stimulere de nedre sentrene som ble utført med ulovlige metoder. Et stort antall av dem som praktiserte disse ritualene er reinkarnerte i dag, med sine gamle uvaner som er for mektige for dem til å kontrollere.

De er dog så langt fremskredne på utviklingens vei, at middelet for helbredelse ligger innen rekkevidde – såfremt de ønsker å benytte seg av det. Heldigvis vil det skje forandringer, i løpet av to neste hundre årene vil de gamle innflytelser som vi har levd under gradvis dø bort.

Sex er livskraft og et uttrykk for sjelen

Våre fysiologiske aktiviteter, vår nervøsitet, endokrine system og vår mentalitet, er fysisk og åndelig nært knyttet til vår seksuelle potens. Misbruk av den seksuelle energien produserer dristighet, feighet, seksuelle overgrep, vold og brutalitet. De manerer og karakteristikker, som skiller en kastrert okse fra en som ikke er kastrert, er enorm. Av seksualforbrytere blir det aldri bli store erobrere eller filosofer.

Av alle kjertlene, er de seksuelle kjertlene de med størst innflytelse på vår kropp og sjel. Det sies at de store poeter, store kunstnere, store erobrere og store vismenn, hadde en veldig utviklet pineal kjertel og derfor en sterk seksuell potens. Den intelligens, visdom og store menneskelige kapasitet, krever en manifestering i full styrke og tilstedeværelse av kraftige seksuelle kjertler.

Når en mann misbruker og kaster bort sin seksuelle energi, mister den sin styrke, kraft og intelligens. Seksuell energi som er misbrukt fører til svake, nervøse, ubalanserte, psykopatiske og degenererte mennesker.

Det finnes i menneskekroppen syv endokrine kjertler. Hver utskiller ett eller flere hormoner som fungerer som budbringere og bærer ordre til forskjellige deler av kroppen for å regulere kroppens prosesser som vekst, blodtrykk, temperatur, kalsium, sukker, fosfor, og viktigst, den seksuelle funksjon.

Det finnes i menneskekroppen syv endokrine kjertler. Hver utskiller ett eller flere hormoner.

Hos kvinner setter hypofysen i gang puberteten med en stimulering og vekst av folliklene i eggstokkene. Hver follikkel utskiller kvinnelige kjønnshormoner som utvikler seksuelle egenskaper hos kvinner.

Det menneskelige liv er en kontinuerlig flyt av energi og transformasjon av seg selv. Alt i mennesket har en begynnelse og en slutt. Menneskeliv er produktet av unionen av en sædcelle og et egg. Et enkelt sperma har alle kvaliteter til å bringe inn i eksistens. Vi må huske at i hver utløsning, gir den mannlige fra seg millioner av sædceller.

Sex og Naturen

Når bonden skal plante, velger han det beste frøet, han forbereder bakken og sår ikke millioner av frø i ett hull, men 2 eller 3.

Et sitrontre fullfører sin utvikling med sin første frukt, men hvis et menneske ignorerer disse utviklingsprosessene og hadde tatt de første fruktene mens de fortsatt er umodne, ville det skje en degenerasjon av treets liv. Dette er vitenskaperlig anerkjent.

Det samme skjer med dyrene. Veterinærer sørger for at dyr som skal bli kamphaner, veddeløpshester eller okser som skal brukes til tyrefekting, ikke kaster bort sin seksuelle energi. Slik at de vokser seg sterke og spreke. Kamphanene er små i vekt og størrelse. Fra de er små blir de knyttet til en stang eller stokk. Formålet med dette er å holde hanen langt fra hunner slik at de ikke mister sin seksuelle energi og på den måten beholder sin kraft til kamp.

 

Sportsmennesker og den seksuelle energi

Noen uspekulerte mennesker er oppmerksomme på den seksuelle kraft og utnytter den for økonomiske formål. I boksing, pålegger mange trenere, at bokseren hans ikke har sex på 90 dager før en viktig kamp, for å unngå at han mister sin seksuelle energi og sparer denne kraften til kampen. Det samme skjer også i fotball og mange andre idrettsgrener.

Den moderne seksualitet

Moderne sexologer ødelegger sjansene for en sterk og livskraftig ungdom ved å råde  de til å masturbere. Kinsey, Masters og Johnson regnes som fedrene til den moderne sexologi, mener at en ung mann kan onanere flere ganger om dagen. Og ifølge dem, kunne medisinen ikke finne den minste endring av helse på grunn masturbasjon.

Ifølge disse sexologene, er masturbering hos menn som hos kvinner den største betydning i den psykoseksuelle utvikling. De mener også at menn kan ha sex med kvinner under menstruasjon. Vitenskapelig sett har det vist seg å være skadelig for både kvinnen og mannen.

På samme måte mener disse legene at anal sex er veldig tilfredsstillende. Min mening er at hvert organ i kroppen har en faktisk rolle og anus er å kvitte seg med avfallstoffer. Mange leger har sagt at den som har anal sex kan påføre seg skader og genererer lett en prosess med hemoroider og infeksjoner i tykktarmen og tolvfingertarm. Disse forholdene utgjør også en risikofaktor i spredningen av seksuelt overførbare sykdommer blant homofile menn.

Media, de unge og porno

Min mening er å spre kunnskap om riktig bruk av seksualitet. Jeg ønsker ikke å rakke ned, angripe eller generere en kamp om ideologier med de som ikke deler det jeg uttrykker her. Men publisere informasjon slik at hver person kan oppdage for seg selv konsekvensene av porno og onanering.

Ved å observere seg selv (tanker, følelser, begjær, etc.) kan man finne mange virkeligheter som går utover sosiale konsepter og massenes tro. Å tro at ting er bra fordi “alle gjør det” er et tegn på uvitenhet.

Pornografi er det materialet som viser seksuelle bilder og seksuelt tankevekkende informasjon. Formålet med pornografi er å påvirke betrakteren til å øke sin lyst og seksuell opphisselse.

Den pornografiske informasjonen er ikke naturlig eller spontan. Dette betyr at den blir manipulert og designet slik at den sender et klart budskap for å forårsake en tilsiktet effekt på sinnet til mottakeren.

Pornografi har en enorm makt over menneskesinnet, på grunn av dette har den blitt det viktigste verktøy for markedsføring og har økt sin tilstedeværelse i alle medier. Konsekvensene med pornografien er enorme i alle aspekter.

Alle pornografiske fremstillinger er laget ved hjelp av seksuelle elementer og begjær.

Begjær er en instinktiv egenskap som sjelden bruker ord eller tekstmeldinger.

Det er Ikke bare tilstedeværende i det seksuelle riket. Vi kan også finne det i trender for mannen for å fremheve hans eleganse, status og overlegenhet.

På det seksuelle området er begjær et veldig kraftig middel, fordi den aktiverer det instinktive ønske som er en veldig sterk kraft i mennesker. På denne måten klarer pornografien å gjenskape fantastiske og slående seksuelle situasjoner som er langt bedre enn de ordinære virkeligheter.

Porno er overalt. Den ødelegger livskvaliteten og sex livet til ungdommer og ekteskap. Gutter sier de får sin kunnskap om seksualitet fra porno. Porno produseres for å opphisse, ikke for å opplyse. Mange blir slaver av pornoen, og praktiserer kald sex uten kjærlighet, der målet blir å tilfredsstille seg selv uten medfølelse eller tanker for den andre part.

Media

Media gir en elendig vurdering av sex. De fleste unger lærer at sex er en sport. De blir bombardert med sex; i musikkvideoer, nyheter, reklame og filmer. Det som er virkelig trist i denne saken, er at de voksens tydelige dobbeltmoral overfor de unge. I denne saken representert ved deler av mediene, byråkrater og politikere med selvoppnevnt høy moral. Dette vil på sikt dessverre gi dem enda mindre troverdighet som premissleverandør og formidler av informasjon og kunnskap.

Hva får en person til å konsumere pornografi?

Det er flere grunner som kan føre en person til å nærme seg den pornografiske verden. Her er en liten liste med mange grunner ifølge en del undersøkelser.

– Mange bruker porno når de har hatt problemer for å få vanlige relasjoner på grunn av fysiske defekter, funksjonshemninger, usikkerhet, skyhet, komplekser og så videre.

–  Mange konsumerer porno for å onanere.

–  Mange blir påvirket av andre mennesker, venner, slektninger etc.

–  Mange blir bombardert med pornografi gjennom reklame og media.

–  For seksuelt impotente eller de med manglende evne til å ha normale relasjoner.

– De som gjør det av nysgjerrighet.

–  De som gjør det for å få kunnskap om sex.

For å konkludere er brukerne av pornografi vanligvis folk som ønsker å oppveie noen komplekser, mangler, tomhet eller psykologisk svekkelse som er utviklet som et resultat av en traumatisk opplevelse.

Pornografi er en av de verste forbrytelser som har blitt oppfunnet for å korrumpere svake sjeler og konsekvensene er tragiske. Pornografi degenerer livskvaliteten og fører til komplikasjoner for det neste livet. Pornografi og onani er to viktige faktorer som fører til mental korrupsjon, da det medvirker til å skape elementær seksuell perversjon.

Del III

Seksuell utvikling

Sigmund Freud, psykoanalysens far, sa at sex har to funksjoner, emosjonell og fysiologisk. Som fysiologisk funksjon er sex en naturlig organisk utvikling. Den komplette mannlige seksuelle utvikling er i en alder av 21 og hos kvinner 18 år.

I løpet av de første 7 år, er barnets seksuelle energi spredt over hele kroppen.

Fra 7 til 14 år, er den seksuelle energien samlet i gonadene (testikler og eggstokker), og endringene skjer hos menn og kvinner. I den mannlige blir beina lange og, han endrer også litt tonen i stemmen, men har ennå ikke fullført sin utvikling. Dette er pubertet stadiet.

I denne fasen disponerer mannen sæd og sperma, men de er ikke ordentlig modne ennå. Vitenskapelig er det kjent at sperma, eller mannlige frø begynner å modnes i en alder av 18 og fullfører sin modning i en alder av 21, når en mann fullfører sin testikkelutvikling, endokrine system, og så videre.

På samme måte som det skjer med sitrontreet dersom vi plukker den første frukten før det har utviklet seg uten at den er moden, ville vi påvirket den videre veksten til treet. Det samme gjelder dyreriket og hos mennesker.

Hvis mannen kommer inn i seksuelt misbruk med prostituerte eller med vanen av onani før han fylte 21, det vil si før sperma har modnet, vil dette påvirke sterkt og negativt det seksuelle endokrine systems utvikling og vil få konsekvenser for resten av livet og deres barn.

Seksuell degenerasjon går parallelt med utviklingen av organiske sykdommer, forstyrrer nervesystemet, hjernen og ryggmargen, det sympatiske og  parasympatiske nervesystemet og endokrine kjertler.

For det andre er det en forskjell mellom den seksuelle karakter mellom mann og kvinne, det ligger i den ulike natur av mannlig og kvinnelig orgasme. Når en mann ejakulerer, støter han sin sædessens fra kroppen og ut. Når en kvinne får orgasme, utløser hun alle slags interne seksuelle sekreter, men disse er beholdt inne i kroppen.

Dualitet er felles for mange – men ikke for alle

Individet sanser dualiteten, føler varmen og kulden og tror på ondt og godt. Dualitet, men likevel ett. Dette er det mest mystiske punkt. Dualiteten danner som oftest et større koherent system, slik at den materielle verden er ond og mørk, mens sjelen er god og lys og guddommelig. Mennesket er ikke Gud, men likevel guddommelig.

Gud er både maskulin og feminin. Dualiteten søker forening til å bli ett, likesom ekteskapet gjør mann og kvinne til ett. Dualiteten må frelses fra sin uvitenhet i kroppens fangenskap ved hjelp av direkte innsikt.

Thomas evangelium

Jesus sa ”Den som har kjent verden, fant legemet. Men den som fant legemet, for ham er verden ikke noe verdt”.

 

Normal seksualitet

Det er forstått at normal seksualitet er når den seksuelle aktiviteten fører til reproduksjon av arten.

Den seksuelle energien er delt inn i tre typer:

  1. Energien knyttet til reproduksjon av rase og helse for den fysiske kroppen generelt.
  2. Energien knyttet til områder av tanke, følelse og vilje.
  3. Energien relatert til det guddommelige menneskets ånd.

Denne kraftfulle seksuelle energien påvirker hele kroppen, tanker, følelser og handlinger. Denne potensielle energien er vanskelig å håndtere eller oppbevare og hvis man ikke vet hvordan man skal håndtere den, kan det føre til en katastrofe. Sex er en kreativ funksjon der mennesket er en Gud.

 

Dyrisk seksualitet kontra hellig seksualitet: Seksuell Transmutasjon.

Praktiserende av hellig seksualitet var Buddha, Mohammed, Pythagoras, Jesus, Zoroaster og mange andre. Den totale hellige seksualitet skaper ekstraordinære transformasjoner hos individene som praktiserer den.

Kroppen har syv energisentere – kjent som chakraer

Den ekteskapelige hellige seksualitet er også vakker. Den binder mennesket til sin partner, elsker mer og rent, reproduserer sin rase og lever et liv med et mål.

Du må forstå dette punktet. Jeg vet det høres rart ut for deg, men prøv å bli åpen for ideen. For de som praktiserer dette, er meningen med livet større… Du vil føle forskjellen i din helse og velvære.

1 Kor 6:9 Vet dere ikke at urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill: verken horkarer, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller feminin, eller misbrukere av seg selv med menn skal arve Guds rike.

Det finnes mange teknikker for hellig sex, for eksempel Kriya yoga. Der forenes mannen og kvinnen seksuelt med full kontroll over pust, tenkning og bevegelse. De kommer i full kontroll med seg selv med en fullstendig tilfredshet.

Mer om hellig sex her:  Kriya Yoga: The Alchemy of Total Transformation

Kundalini Yoga

http://www.youtube.com/user/rpanameno?blend=2&ob=5#p/u/1/nUlyaULb4to

Med Kriya-Yoga og kundalini yoga kan man intensivere den hormonelle økningen for å utvikle alle mulighetene for det fysiske og åndelige sovende menneske. Kriya-Yoga eller den seksuelle omdannings metode er levert av den gnostiske lære.

Den er godt dokumentert av Sigmund Freud og mange andre vismenn. Carl Jung, en disippel av Freud, praktiserte Kriya Yoga. De kunne bekrefte at det var øyeblikk av den høyeste glede. Man stimulerer ildslangen (kundalini) og hjertet opplever kontakt med det guddommelige.

Metoden for den seksuelle forvandlingsprosessen i Kriya-yoga er praktisert av tibetanske lamaer og deres disipler. I sin bok “the current Japan” av den store forfatteren Isurami, refererer han til praktisering av Zen grupper i Japan, for å hemme tidlig seksuell energi og omdanne det til et kontrollsystem.

Hippokrates, en av medisinens fedre, sa at sædvæsken og hjernen hadde et godt forhold. Epikur lærte at seksuell væske bør forvandles for å oppnå den høyeste perfeksjon på jorden. Galenos skrev: “hyppig utslipp av sæd gjør at vi mister livskraft, derfor er ikke det overraskende at for ofte samleie degenererer, fordi det fratar kroppen de viktigste stoffene”.

Kriya-Yoga eller bevisst sex, bør trenes hjemme i genuine ekteskap. Først trenger vi å kjenne “oss selv” og begynne en psykologisk forandring.  Dersom en person ikke har endret sin feilaktige måte å tenke, føle og handle på, så kan man ikke praktisere Kriya-yoga for å oppdage det mystiske ved seksualiteten.

Kristus

Livskraft i seg selv er det samme som Kristus, det er den LEVENDE STEIN, det er vannet som Kristus inviterer å drikke til den samaritanske kvinnen for at hun aldri igjen blir tørst og at vannet tar opp til evig liv.

Kristus forteller oss også i Skriften: “Den som tror på meg i sitt hjerte vil flyte strømmer av levende vann”. Det levende vann som gir liv er det samme som den forvandlede seksuelle energi og Kristus refererer til omdanning av seksuell energi.

3 Mosebok 15,16  “Når det går sæd fra en mann, da skal bade hele sitt legeme i vann å være uren til om kvelden.”

3 Mosebok 15,18 “Når en mann har samleie. Og det går sæd fra ham, da skal begge bade seg i vann å være urene til om kvelden.”

3 Mosebok 15,32 “Dette er loven om den som ha utflod, og om den som har sæduttømming, så han blir uren ved det.”

2 Tim 1,14 “Ta vare på den fagre skatt som er betrodd deg, ved den hellige ånden og som bor i oss.”

Mosebok 2.15 “Jehova Gud tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den.”

4 Mosebok 5,1 “Herren talte til Moses og sa: ”Byd Israels barn at de sende ut leiren til alle med spedalske og alle som har utflod og alle som er blitt urene ved lik. ”

5 Mosebok 23,1 “Ingen som er gjeldet, enten ved knusing eller ved skjæring, skal være i herrens menighet.”

Den høyere bevissthet og familie

På den andre siden kommer par forhold uten en spirituell forbindelse ikke til å vare.

Med mindre det er en spirituell forbindelse mellom dem, er det praktisk talt umulig for en mann og en kvinne å opprettholde et godt forhold over tid. Forbindelsen mellom dem blir ødelagt fordi ego kommer i konflikt med hverandre. Man kan også si at vennene er familie. Vennskap uten Guds velsignelse vil ikke være ekte heller.

Forholdet mellom den åndelige verden og den fysiske verden kan sammenlignes med forholdet mellom sinn og kropp. Det må være en harmonisk balanse i disse aspektene. På denne måten skapes det supermennesker.

I alle fall ville det viktigste være å utnytte det fulle seksuelle potensialet. Utvikle hjernen, pinealkjertelen, hypofysen og alle endokrine kjertler. Dette vil resultere i en herlig organisk og psykisk transformasjon.

For meg er den materielle verden tragisk og kunnskap er nødvendig for å overleve den. Så la oss å begynne å skape en annen virkelighet nå. Du har verden i deg; det er ikke verden som har deg.

Jeg inviterer deg til en høyere metode for å utnytte denne kraften på en guddommelig måte, slik at det blir ren kjærlighet isteden.

Del IV

 

Kjærlighetens kraft, den høyeste kraften eller bevissthet

Denne kraften harmonerer med livets eksistens. Det er den høyeste guden, Gudenes Gud.

Det finnes ikke en alvorlig sykdom som kjærlighet ikke kan helbrede.

Det finnes ikke en veldig lukket dør som kjærlighet ikke kan åpne.

Det finnes ingen avstand, som kjærligheten ikke kan forkorte.

Det finnes ikke en mur uansett hvor høy den er som kjærlighet ikke kan rive ned.

Det finnes ikke en alvorlig synd som kjærlighet ikke kan tilgi.

 

Alle søker konstant etter lykke. Alle søker etter det samme, men på forskjellige måter ut i fra deres egen sannhet.

Du har det vi kaller Ego, og et lavere Selv. Samt en høyere Åndelig bevissthet. I vår hverdag er det lavere selvet og Egoet som tar all oppmerksomhet. Det er nemlig slik at alle mennesker i dag betrakter seg selv ut fra de følelsene og opplevelsene de har hatt i livet. Og ut fra dette omdannes det vi kaller personligheten vår.

Med tiden har vi kunnet verifisere at ting ikke kan gjøre oss lykkelige. Uansett om du er vakker, har en høy posisjon, er kjendis, ung, rik, utdannet, vil du føle deg utilfreds.
Vi har kunnet se at presidenter og rike av store nasjoner er utilfredse. Historien viser at personer som Napoleon, kongene og dronningene av England eller Frankrike var dypt ulykkelige selv om de hadde høye posisjoner. I moderne tid kunne vi se dette i livene til prinsesse Diana og Bill Clinton, bare for å nevne noen.

Thomas evangelium:

Jesus sa: Den som kjenner alt, men mangler seg selv, mangler alt.”

Det er ingen hemmelighet at mennesker lider i vår verden. Hvert eneste menneske er ganske misfornøyd med livet sitt. De ønsker seg mer varme og kjærlighet, de lengter etter mer sympati og støtte. Det er ikke slik at vår verden er laget på denne måten. Den indre følelsen av å mangle noe ligger i menneskes natur, og siden årsaken til denne følelsen har sin rot i det spirituelle kan man bare forandre den ved hjelp av spiritualitet. Et menneske kommer aldri til å bli fornøyd eller tilfreds så lenge den ikke får oppleve spiritualitet.

Den lille lykken vi får i denne verden er kortvarig og blandet med lidelse. Den er ikke konstant og for alltid, heller ikke fullstendig og ren. Fra den laveste materielle planeten til den høyeste, finnes det mange typer elendighet og ingen ekte evig lykke.

 

Hvordan begynner man en kontakt med Gud?

Hvis vi virkelig ønsker å bli fornøyd med livet, må vi lære oss hvordan vi tjener Gud.

Først må vi akseptere og forstå disse ordene fra Bibelen: ”Guds rike er inne i dere”, “Sannheten skal sette dere fri!” og ”Menneske, kjenn deg selv og du vil kjenne universets hemmeligheter.”

Den som selv holder alle disse minste bud, og lærer andre det, han skal kalles stor i himmelens rike.

 

I Salme 24:3-4 står det:
«Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt.»

Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus
(Fil 3:14)

Stadig vil du treffe mennesker som sier de kjenner Gud eller sannheten. Men deres liv vitner om noen annet. Det finnes kristne som sier de har lest bibelen 5-10 ganger og at de tror på Gud samtidig som de lever i elendighet med seg selv og sine omgivelser.

Vi må forstå og akseptere at måten vi har lengter etter Gud har vært veldig ufullkommet.  Vi kjenner knapt den verden som omgir oss og enda mindre kjenner vi det innerste av oss selv.

Salme 139;23-24: «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!»

Vi er alle ett i Jesus Kristus, vi er ett legeme. Vi er i enhet med Gud.

 

Salme. 8.6 Du gjorde han lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham.

Joh.17.21 Jesus ber: “..at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg”.

Gud vil fortsatt åpenbare mange store og underfulle ting. Det vil si i tillegg til Bibelen og hellige skrifter.

Frelsen består i at Kristus kom til mørkets verden i Jesu skikkelse for å fortelle menneskene at de hadde guddommelig natur, og at menneskets ånd gjennom denne kunnskapen kunne vende tilbake til lysverdenen. Menneskene var lysgnister som ventet på befrielse fra jordlivets bånd for å gjenforenes med lyset.  Men jeg tror ikke på Jesus som frelser i den forstand at han døde for våre synder. Jeg ser på ham som en lærer i åndelig visdom, “en vei til frelse”. Frelsen forstår gnostikeren i relasjon til uvitenheten eller mangel på kunnskap. Frelsen består konkret i at mennesker mottar en spesiell kunnskap. Denne kunnskapen virker slik at mennesket blir fridd ut fra sin legemlighet og stofflighet i den materielle verden.

Det er mange fullkomne menn og kvinner som har vandret på jordens overflate for å fortelle det samme som Jesus fortalte. Som Mohamed, Buddha, Krishna og Radha, Rama og Sita, Moses og Sephora, og andre nyere: Helena Blavatsky og Henry Olcott,  Ramakrishna og Sarada Devi, Samael Aun Weor, Krishnamurti, GI Gurdjieff  og mange andre. Mange vil være uenige, men ifølge det jeg har lest så våger jeg å si det sånt.

 

Den gylne regel: Elsk dine medmennesker og alle skapninger som deg selv.

 

Kristendommen

I 3.  mosebok 19:18 står det at «Du skal elske din neste som deg selv.»
Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» (Matteus 7:12)

 

Islam

«Handle ikke urettferdig, og dere skal ikke bli behandlet urettferdig
(Koranen 2:279)

Taoisme

Se på din nabos vinning som din egen vinning, og din nabos tap som ditt eget tap.» (T’ai Shang Kan Yin P’ien)

 

Buddhismen

Sår ikke andre, for du ønsker ikke selv å bli såret.» Udana Varga 5:18)

 

De ti budene

De ti budene handler om den gylne regelen:

Du skal ikke ha andre guder enn meg

Du skal ikke misbruke Guds navn

Du skal holde hviledagen hellig

Du skal hedre din far og din mor

Du skal ikke slå i hjel

Du skal ikke bryte ekteskapet

Du skal ikke stjele

Du skal ikke tale usant om din neste

Du skal ikke begjære din nestes eiendom

Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste

 

I Det gamle Testamentet sies det veldig klart: ”Du skal ikke drepe.” Dette betyr at vi ikke skal drepe verken mennesker eller dyr. Gud har ikke skapt dyrene for at vi skal spise dem. Til dette formålet skapte Han frukt, røtter, melk, smør, korn og grønnsaker. Mennesker er ie utgangspunktet vegetarianere og fredelige Guddommelige vesener.

 

Menneskets sju prinsipper

Ifølge den Yogiske filosofi har mennesket sju prinsipper.

7. Ånden

6. Det spirituelle sinn

5. Intellektet

4. Det instinktive sinn

3. Prana eller den vitale kraften

2. Den astrale kroppen

1. Den fysiske kroppen

 

Kroppen

Den er nederst på skalaen, men man skal ikke neglisjere den av den grunn, tvert imot så er den svært nødvendig for menneskets utvikling. Jesus kalte kroppen Åndens tempel. Den bør derfor ivaretas for å bli et perfekt instrument. Så det er det utviklende menneskets plikt, å passe kroppen slik at den kan bli brukt til vår fordel. Kroppen skal holdes i god helse og god form, og trenes til å ta ordre fra ånden. Og ikke la kroppen styre deg.

Den astrale kroppen

Den astrale kroppen har vært kjent for mennesker i all tid, og har vært roten til overtro og mysterier. Den er laget av finere kvalitet enn den som er vår fysiske kropp. Den astrale kroppen er motsetningen til den fysiske kroppen og kan bli separert fra den ved spesielle omstendigheter. For å forstå forskjellen mellom den astrale og den fysiske kroppen kan vi se på et eksempel med vann som har ulike former. Den kan fryse til is og bli hard, den kan være i flytende form eller også som damp. Den astrale kroppen kan eksistere en viss tid etter døden og bli synlig for levende mennesker og blir da kalt spøkelse.

 

Prana

Prana er den universelle energi og er funnet i alle former for liv. Prana er overalt og i alt. Prana er ikke ego, men er en form av energi brukt av ego i sin materielle  manifestasjon. Når egoet forlater den fysiske kroppen, i det vi kaller døden, så vil prana ikke lenger være under kontroll av ego, og responderer bare på ordre av de individuelle atomer eller grupper, som er formet seg i den fysiske kroppen, og som den fysiske kroppen avløser og gir tilbake til de opprinnelige elementer, hvert atom, tar med seg nok prana for å gjøre den i stand til å forme nye kombinasjoner, det ubrukte prana returnerer til det store “universielle varehuset” fra hvor den kom fra.

Sagt på en annen måte kan vi si at den fysiske kroppen oppløses ved døden. Og alle atomene som binder kroppen sammen og som består av energi, prana, faller fra kroppen og finner et nytt element hvor den former nye kombinasjoner.

 

Det instinktive sinn

Dette planet deler vi felles med dyrene. Selv den høyeste form av menneske bærer med seg den instinktive hjerne, men bruker den eller er styrt av den i varierende grad. Mennesket kan ikke eksistere i det fysiske verden uten den. Den er også det man vitenskapelig sett kaller underbevissthet.

 

Intellektet

Det er selvbevisstheten og blant dyr er det veldig lite bevissthet. Med selvbevisstheten dannes konsept av “Jeg“. Man begynner å sammenligne seg selv med andre, man tenker og reflekterer. Man begynner å skape og er ikke lenger en mental automatikk.

Det spirituelle sinn

Det blir kalt den superbevisste. Det er noen få som opplever denne tilstanden.  Etter hvert som den spirituelle bevissthet vokser i mennesker, vil han oppleve mer uselvisk kjærlighet, medfølelse, humanitet , rettferdighet, sympati og mer tro på Gud. Disse følelsene får man ikke fra den instinktive eller det intellektuelle prinsippet. Den spirituelle hjernen sender ned til intellektet sannheter som den finner og intellektet behandler den. Intellektet er kaldt mens den spirituelle bevissthet er varm og i live med høye følelser. Etter hvert som mennesker vokser spirituelt, vil de føle sterkere samhørighet til alle levende skapninger.

Ånden

Menneskenes siste prinsipp er den guddommelig gnist, den meste kostbare arv fra den Guddommelig kraft. Det er det første som er og den siste som blir. Ånden er det inne i mennesket som er nærmest Gud. Det er bare en sjelden gang som vi er bevisste på eksistensen av ånden i oss. Disse øyeblikkene kan komme når man er engasjert i dype religiøse tanker. Det gir fred og man føler en enhet med Gud.

Gal 5:22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

Ordspråkene 3:5-6 Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.

 

1 Johannes 3:14
Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene; den som ikke elsker, blir i døden.

 

Åndelig modning er en prosess som skjer i vårt åndelige liv overfor Gud. Vi må holde ut i denne utviklingen. I denne prosessen er det veldig viktig at vi gir hverandre gode opplevelser av hverandres åndelige inspirasjon, engasjement og ståsted. Dette skaper en utviklende prosess for alle involverte.

Del V

Vi må forstå vår psykiske struktur for å kunne oppnå en åndelig forvandling

Vi kan aldri helt endre oss fra en dag til en natt, men hvordan kan vi skaffe oss en total forandring eller åndelig forvandling? Det første og viktigste steg er en ny visjon av virkeligheten som vi lever i. Det er å erstatte et ønske for et høyere ønske gjennom vår menneskelige styrke. Det er å utvikle en forkjærlighet for åndelig arbeid og fellesskap med Gud. Det er å akseptere Gud inne i ditt hjerte og tillate Gud å veilede deg.

Vi må analysere vår psykiske struktur. Vi kan visualisere en trekantet pyramide hvor intelligensen vår ligger i toppen, vi går mot basen: Til venstre har vi følelsene og til høyre den menneskelige vilje.

Nå kan vi forestille oss den samme pyramiden igjen, intelligens, følelser og vilje, men nå kan vi benytte anledningen til å forvandle disse attributtene som handlingsverb.


Intelligensen blir: ”Å tenke”. Følelsen blir: ”Å føle”. Vilje blir: ”Å handle”.

Åndelig oppvåkning trenger anerkjennelse av disse tre aspektene for oppnå et logisk og fullstendig liv. Hvis vi bare føler og handler ut i fra følelse vil vi være irrasjonelle vesener som bare består av handling og reaksjon. Vi ville være som ville dyr.

Spirituell Meditasjon: Åndelig arbeid krever at vi tenker, mediterer og reflekterer over situasjonen som er presentert for oss på veien.

Hvis vi bare tenker og føler uten å handle så er vi mennesker uten egen vilje eller styrke. Vi erkjenner at vi ikke gjør noe med våre liv og for vår åndelige vekst, så drukner vi i et sørgelig liv.

Spirituell Meditasjon: I denne delen forstår vi at for en åndelig forvandling kan vi ikke nå ved å bare tenke og føle uten å handle, fordi arbeidet krever handling.

 

Hvis vi bare tenker og handler uten å føle, så vil vi bli kalde og harde i hjertet. I denne posisjonen setter vi oss ikke i andres situasjoner, eller vi har ikke medfølelse og blir grusomme individer.

 

Spirituell Meditasjon: I denne delen kan vi bruke eksempler for de mennesker som arbeider med svart magi eller onde forbrytelser som er begått mot noen fordi de bare tenker og gjør uten å ha følelser for den som blir påvirket, og denne handlingen medfører store karmiske konsekvenser.

 

For å få en åndelig forvandling må vi være konsekvente vesener som tenker, gjør og føler. Dette er en av nøklene til et fullverdig og åndelig liv.

Hvorfor er dette viktig?

Å tenke riktig: reflekterer og søker åndelig veiledning som tar deg til sannheten.

Å føle riktig: tar deg til godhet

Å handle riktig fører til riktig til harmoni, balanse og åndelig skjønnhet.

Hvis vi igjen tar pyramiden som eksempel kan vi se at på toppen har vi intelligens som er det samme som Å TENKE, som fører oss til sannheten. (Gud er sannhet i sin helhet) Hvis vi ser til venstre, så ser vi følelser som er Å FØLE som fører oss til godhet. (Gud er godhet i sin helhet) Og til sist ser vi til høyre hvor det er handling som er det samme som Å HANDLE som fører oss til åndelig skjønnhet. Med skjønnhet mener jeg at du ved en høy åndelig bevissthet vil se og forstå at Gud er i alt og at Gud er skjønnheten (Gud er skjønnhet i sin helhet). Den første pyramide er forbundet med vårt vesen, men denne tredje pyramiden beskriver Gud.


Skjønnhet

Begrepet skjønnhet er veldig begrenset, betydningen er mye dypere enn det man er vant til. Det har ikke noe med fysisk skjønnhet å gjøre. Fysisk skjønnhet er statisk, mens åndelig skjønnhet er kontinuerlig.

For at dine lepper blir vakre må du si vakre ord! For at dine øyne blir vakre må du se det vakre hos andre, for at håret ditt blir vakkert må du la et barn stryke fingrene gjennom det, for at dine hender skal bli vakre må du rekke dem ut mot den som trenger å bli tatt på, for at din kropp skal bli vakker må du elske rent fra hjerte, for at ansiktet ditt skal bli vakkert må du smile fra magen, for at ditt vesen skal bli vakkert må du elske til du ikke kan mer.

Kjærlighet er skjønnhet og skjønnhet er harmoni!

 

En bedre forståelse av Skjønnhet

Jiddu Krishnamurti: Inward Or True Beauty

http://www.youtube.com/watch?v=6mxZ90r1D5Y&feature=related

Så den åndelige transformasjon er sammensatt av to prosesser.

Sammenhengen med å føle, tenke, og handle fører oss til Gud. Den andre prosessen er å oppnå den guddommelige kilde som fyller deg med lys, nåde og åndelig styrke.

Å akseptere denne prosessen vil forandre ditt kjødelige liv til et åndelig liv og gi deg følelsen av et guddommelig nærvær i hvert eneste sekund så lenge du er oppriktig og ærlig. Vi kan ta den trekantede pyramide, så kan vi se slik vi kjenner den største pyramide Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Hvordan kan vi knytte denne prosessen til de tre guddommelige personer?
Med Far: tenker. Med sønn: føler. Med hellig Ånd: handler

Kjennskap om seg selv er kjennskap til Gud; selvet og det guddommelige er identiske.

 

Meditasjon

Meditasjon, yoga og bønn: Tre sterke midler for guddommelighet.

Du kan prøve å skaffe mer informasjon ut ifra det jeg har skrevet her.

“Streamet” 60 min Meditation and Sleep Video w/o music

http://www.youtube.com/watch?v=fYxKB70dhaw&feature=fvst

Jiddu Krishnamurti: What Is The Nature Of Our Consciousness

http://www.youtube.com/watch?v=G7TW6HwY-NI&feature=related

Be Your Own Therapist

Transform Your Mind, Change Your Brain

Jiddu Krishnamurti: Learning That Transforms Consciousness

http://www.youtube.com/watch?v=y4jsj4ZukXs&feature=related

Du har vinger, lær deg å bruke dem. Måtte din vei være fylt med kjærlighet og trygghet.

Det er ditt valg. Lytt til hjertet ditt.” Gud i deg for evigheter! Elsker deg!”

Milena Castano

Milena Castaño er en vandrende sjel født i det fysiske verden i 1981 og er utdannet sosiolog. Hun har vært i 10 år i Norge. Hun er mest en student av sitt eget vesen, Hun bruker dansing, maling, synging, dikt som instrumenter for å utrykke seg og bli bedre kjent med seg selv.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

82 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Børge M. Oftedal
Skribent
12 år siden

Kvinner har ingen mulighet til å forstå hvordan det kan være å kjenne presset som kan melde seg i pungen til en mann, eller hvor det nå kommer fra. Samme som menn ikke har noen som helst forutsetning eller forståelse for hvordan det er for en kvinne å menstruere eller å føde barn. Å leke litt med ballene, nappe seg litt i løken og la safta sprute velvillig ut i det fri kan være en enorm åndelig og kulinarisk opplevelse for en mann. Å bare ha et snevert fokus på diverse kroppslige kjertler og at en tapper seg for energi osv. blir å forenkle denne viktige del av hvordan en ung mann blir kjent med seg selv og utvikler seg selv seksuelt. Det er absolutt ingen problem for kroppen å bygge opp sædlageret, og dersom en mann mosjonerer regelmessing og får i seg sunn mat og drikke, så restituerer kroppen raskt. Å leke med seg selv, å kjenne hvordan utløsninger kan komme i ulike varianter er en høyst åndelig og viktig erfarning for en mann. Det er jo ikke slik at hver gang en mann får sædutløsning, så oppleves dette på samme måte, nei overhodet ikke! Dersom en leker med vidunderlige erotiske og kjærlige fantasier, kan leken ende med en vidunderlig deilig utløsning som da kan beskrives som en orgasme. Men noen ganger presser hormonene såpass på at det på mange måter bare er viktig å få ”tømt” seg, noe som letter for det emosjonelle presset, og innhenter den åndelige balansen. Jeg tror like lite som vi menn skal uttale oss for mye om kvinners menstruasjon og barnefødsel, så skal kvinner være veldig varsomme med å rote med menns behov for et lekent og ekte åndelig ronkeeventyr :)

livskraftenimeg
livskraftenimeg
Abonnent
Svar til  Børge M. Oftedal
12 år siden

I dette innlegget viser du at du har ingen kunnskap om saken.

Du snakker uten stans om seksualitet – uten egentlig å snakke om den.

Dette Innlegget blir for dumt.

kosmiksvesen
kosmiksvesen
Abonnent
Svar til  livskraftenimeg
12 år siden

Å ta sex som en lek er en uunngåelig degenerasjon Børge.
For den som vil lese mer om dette:

http://www.eskildbakken.no/seksuell%20qi%20gong.htm

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Jeg leste nettopp dette fra Kybalion og så forstod jeg litt mer av at sex energien er livsenergien :)
Principle of Gender
The Principle of Gender embodies the idea that gender is manifested in everything.[14] The authors state that this does not relate explicitly to the commonly understood notion of sex, but rather “… to beget; to procreate, to generate, to create, or to produce…” in general.[15] Gender is manifested as the Masculine and Feminine principles, and manifests itself on all planes.
Mental Gender is described as a Hermetic concept which relates to the masculine and feminine principles. It does not refer to the physical gender of someone, nor does it suggest that someone of a certain physical gender necessarily has the same mental gender. Ideally, one wants to have a balanced mental gender.[16]
The concept put forth in The Kybalion states that gender exists on all planes of existence (Physical, Mental, and Spiritual), and represents different aspects on different planes. It is also stated that everything and everyone contains these two elements or principles.[17]
The Masculine principle is always in the direction of giving out or expressing, and contents itself with the “Will” in its varied phases.[18]
The Feminine principle is always in the direction of receiving impressions, and has a much more varied field of operation than the Masculine. The Feminine conducts the work of generating new thoughts , concepts, and ideas, including the work of the imagination.[19]
It is said that there must be a balance in these two forces. Without the Feminine, the Masculine is apt to act without restraint, order, or reason, resulting in chaos. The Feminine alone, on the other hand, is apt to constantly reflect and fail to actually do anything, resulting in stagnation. With both the Masculine and Feminine working in conjunction, there is thoughtful action that breeds success, which points out that both the Feminine and the Masculine fulfil each other.[20]
[edit]

ljon
ljon
Abonnent
12 år siden

Milena, det var mye informasjon her, og riktig informasjon.

Ettersom jeg har vært en hardtsatsende idrettsutøver i mange år har jeg tilegnet meg mye erfaring; om trening, konkurranser, treningsplanlegging, kosthold, restitusjon og mye annet. Erfaringene baserer seg på det jeg har opplevd selv og ikke minst det jeg har lært fra andre. Jeg har hatt en rekke dyktige ledere og trenere de årene jeg har satset hardt på idrett.

Så et veldig sunt forhold til sex er en av de viktigste emnene på en god idrettsutøver.

Profesjonelle idrettsutøvere er pålagt å ikke ha seg de to siste dagene, andre en måned før konkurranse. hvorfor?
Da jeg ung og dum opplevde jeg sex rett før trening en gang og det var overhodet ikke noe behagelig, ble sliten, slapp og ufokusert.

Jeg ønsker ikke å snakke om sex, men livskraften i oss, en vital energi som bør brukes for utvikling av vårt vesen.

Jeg sitter nå i rullestol, ble lam fra livet og ned etter en ulykke for 3 år siden.
Ifølge legene var mitt liv over.
Men nei, hvordan kunne jeg akseptere noe sånt. en sunn mann, sterk mentalt og fysisk som jeg, det kunne ikke være mulig.

Jeg begynte å meditere og be mye for et år siden. Noe har forandret seg i meg, jeg begynte å føle noen deler av tærne. Hvordan kan dette være mulig? når uniformerte leger sa at det ikke var håp?

Ja, det er håp når du tror på den Guddomelige Gnist i deg. Det som virkerlig er DEG.

Livskarftenimeg, kjæresten din forlatt deg fordi du ønsket å utvikle deg, og kjæresten min forlot meg fordi jeg sitter i rullestol og uten seksuell funkjon. :,) Er ikke det morsomt?
Jeg synes synd på de skapninger.
Men jeg føler også synd på de kvinner og menn som har en god partner og ikke setter pris på dem.

Jeg gleder meg til din neste artikkel vakre Milena.

Børge M. Oftedal
Svar til  ljon
12 år siden

Fortsett å tro på deg selv gode Ijon, jeg er sikker på at du kommer til å klare å gå igjen, om det er det du vil! Sender deg mine beste helbredende energier :)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Den seksuelle energi er slik jeg ser det bare en del av livsenergien/den spirituelle energien. Livsenergi finnes overalt.
Heldigvis for oss som ikke har noen å lage barn med, er det andre ting å finne på. Feks produsere livgivende energi ved å bli kjent med orgone energien :-)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Lifskraftenimeg:
Jeg ser at både du og Reich snakker om livsenergi som det samme som den seksuelle energi, så dere har helt sikkert rett. Jeg har bare ikke skjønt det enda..
Er det sexenergi som får plantene til å gro? Når jeg tenker meg om er det jo kjønn i planteriket også. Forklar meg gjerne mer :-)

kosmiksvesen
kosmiksvesen
Abonnent
12 år siden

Og når det gjelser kjærligheten er som fenomen kun gjensidig, ikke noe annet. Det å
forelske seg er altså ikke kjærlighet, det å begjære en annen er ikke
kjærlighet, det å påtrenge seg på en annen fordi en liker vedkommende,
er ikke kjærlighet, det er vold. Kjærligheten opptrer kun gjensidig og det
vil si at begge likeverdig er mangfoldige til å ønske hverandre, da elsker
de hverandre og kan inngå de relasjonen de ønsker som voksne
mennesker.

Sex skal være hellig og kun for å lage barn, men mellom to mennesker er sex å elske med hverandre uten utløsning av sæd.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

I følge Anastasia, trenger man bare ha sex for å samskape barn, noe man bare gjør noen få ganger i livet. Etter en nøye renselse og plan for hvordan barnet skal bli, samskapes det fysisk. All seksuell energi bør være spart til det nye barnet. (Ikke sløst bort der hvor det ikke var meningen å skape et barn) Med denne intensjonen ser jeg det mye lettere å oppnå kundalinireisning/opplysthet fordi handlingen i seg selv er skapelse på det guddommelige plan. Bare kjenn på tanken av å skape et barn.. du føler kronechakra åpne seg med en gang :-)

livskraftenimeg
livskraftenimeg
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Den seksuelle og spirituelle energi er den samme. Som kundalini (den sterke livs) – kraftendet er veien til, det grenseløse og uendelige Gud-himmelen-verdensrommet-universet. Ekstase og Nirvana. Det er sex energi.
Snakk om himmel-på-jord, eller paradis, eller 4. dimensjon.

kosmiksvesen
kosmiksvesen
Abonnent
12 år siden

stakkars barn
Stakkars menn, stakkars alle.

:,( :,(

livskraftenimeg
livskraftenimeg
Abonnent
Svar til  Milena Castano
12 år siden

Milena,

Jeg oppfatter Kvinnen som det sterke kjønn – i materien og noen få er sterke mentalt. Akkuratt som menn.
Men bare som mor er en kvinne virkelig sterk, fordi alle kvinnnelige aspekter ”går opp i mor. Og det feminine prinsipp er særdeles høyt.
Jeg tror at mye endring som kan skje på Mother Jord er avhenger av kvinnens utvikling.

Oldtidens mysterier fra Hellas omhandlet transfigurasjon – veien til Elysium – det endelige mål for selverkjennelse. En transfigurasjon er en omskapelse, da gjerne til noe vakrere. Dette gir også Bibelen en sterk fremstilling av, når Jesu herlighet blir åpenbart på fjellet, slik det står skrevet: “Og ha ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset” (Mat. 17:2).

Men alle verdens krav og livshendelser som er ment til å prøve et menneskehjerte, de trekkes mot forandringer(de som ikke fryder!); dette er transmutasjoner. En transmutasjon viser seg som et objekt som forandres til noe annet, da ikke nødvendigvis til noe som er vakrere. Transmutasjoner er risikable i et menneskesinn, i den forstand at de kan fange et menneske psykologisk. Slik oppstår en psykologisk mutasjon – en lidelse som ulykkeligvis kan bli kronisk – hvor løgn forblir løgn og sannheten uteblir (eller død forblir død, og Livet uteblir.

Mennesker som er doktrinert skeptisk til denne mytiske samhandlingen vil få forskjellige alvorlige problemer med å realisere en transfigurasjon. Overflatisk kan man bedømme dem ”som redd for døden”, men ved nærmere innsikt oppdager man det forferdelige: de frykter sin kjærlighet til døden, sin dødslengsel. Slik et rike som er i strid med seg selv vil gå under, så vil også et menneske som fornekter sin ”kjærlighet til døden” gå under – det handler om å bli fortrolig med omfanget av hva som må bekjennes og erkjennes.

Synd er ekvivalent med døden. Menneskets utgangspunkt er derfor syndig. Døden er det mest nærliggende – det som må konfronteres for å vinne livet, det evige. Fornekter man synd, så fornekter man i neste instans, paradoksalt nok, livet. Mange i den etablerte kristenhet vil ha store problemer med et slik syn, derfor ligner de den hjemmeværende sønnen – som plages av nådeblindhet. (studér den hjemmeværende sønnen i Bibelen; han bærer ingen tegn på å være så nær Gud som han selv tror).

Når frihet blir underlagt ansvar, får man en sann oppfattelse av fri vilje. Det interessante er at; når viljen blir fri er den ikke lengre subjektiv. Alle menneskelige lidelser er konsekvenser av subjektiv oppfattelse av vilje. Det er først når et menneskes frie vilje blir samstemt med Guds vilje, at viljen blir objektiv. Et menneske som ikke kjenner ansvar – som ikke har evnen til å svare an på sannferdige impulser – er fanget og underlagt tvang.

Har man sin livs sol rett over sitt hode og hjerte, kaster man ingen skygge – og alt blir opplyst (symbolsk å forstå). Men derimot, har man sin livs sol lavt på sin horisont, så kaster kroppen fra seg lange skygger. Jeg har opplevet dette som relevant i mitt liv, og sett det likeså i andres; at den grad som opplysning står for et menneskes horisont, slik dannes mengden av skygge. Ofte ”tvinnes” vi sammen med mennesker som har lignende grad av skyggemengde – det handler ikke om ekte kjærlighet, men skyggene som tiltrekker hverandre – og som oftest liker vi det heller ikke. Men det må gjennomleves. Det må forstås og erkjennes. Det forferdelige kommer alltid forut for frihet og løsrivelse. Det fremmede kjenner vi ikke før det blir erkjent.

La oss ta denne problematikken enda lengre. Skygger er mørke bevegelser som mimer den fysisk form. Jo lengre skyggene er, desto mer mørke fyller dem. Søren Kierkegaard definerer det demoniske – i sin bok ”Begrepet Angst” – som mimisk. Symbolsk å forstå; så er en demonstrasjon en forestilling som står mimisk i forhold til noe opprinnelig( på samme måte som skyggene i Platons hulelignelse). Kierkegaard fortsetter videre med å presisere at demoniske krefter, i et samfunn, er langt mer omfattende enn hva folk er villig til å innrømme. I dette oppstår et kollektivt vakum, hvor det demoniske fortrenges som stygt og utenfor aksept. Paradokset er at det demoniske ikke er sykt i seg selv – kun noe som må gjennomleves – men fortrengningen av det fremmer alle mulige spenninger som til sist finner et patologisk uttrykk.

kosmiksvesen
kosmiksvesen
Abonnent
Svar til  livskraftenimeg
12 år siden

Flott Livskraft..
DU sa i en kommentar tråd noe om kvinner.

DIN kvinne er den som kommer til å føde den ekte mannen i deg. Din mor ga deg fødsel og du ble en gutt. Din kvinne vil gi deg noe langt mer opphøyet; nytt liv som mann, nytt liv som menneske. Det er stor dybde i Bibelens utsagn om at “derfor skal mannen forlate sin mor og sin far, og holde seg til sin hustru” Denne oppgaven er ikke lett for kvinner i dette samfunnet.

Gyldighet i ekteskap er en reell mulighet. Det handler så mye om å tro det, og ikke minst; noe så vidunderlig som et sant ekteskap skjer ikke uten nåde.

Det er bare et bittelite tegn som skjuler en langt mørkere sannhet: det ER vanskelig å oppfylle mannlige og kvinnlige krav i én menneskelig kropp i vårt samfunn. Jeg tror Gud skapte oss som mann og kvinne, for at vi skulle elske hverandre, utfylle hverandre, og ikke minst lære om livskunst i dette komplementære samspill.

livskraftenimeg
livskraftenimeg
Abonnent
Svar til  kosmiksvesen
12 år siden

Takk Kosmiksvessen.
“Morsrollen er mer enn å føde barn . . .

Elske og lede. Disse ordene oppsummerer ikke bare Faderens og Sønnens altomfattende verk, men selve kjernen i deres arbeid, for deres oppgave er å bistå Gud med hans verk.

Profeter har gjentatte ganger besvart dette spørsmålet, morsrollen “denhøyeste, helligstetjeneste menneskeheten kan påta seg”

Men dessverre, har de fleste kvinner i dag tapt eller vet ikke sin rolle i samfunnet.Og enda verre med menn. :-)

livskraftenimeg
livskraftenimeg
Abonnent
12 år siden

Flott artikkel! Tusen takk. Jeg liker ideen om at det var en kvinne som skrev dette. Så du må være en spesiell kvinne.

Jeg er 100% enig i at anonering er skadelig og at den seksuelle energien er livskraften i oss.
Det er en sannhet som har vært med oss ​​siden vår eksistens. En lege, healer, vitenskapsmann, idrettsmann, veterinær, ect,som ignorere dette er en person som mangler viktig kunnskap.

Vil gjerne legge til noe.
Kriya Yoga er en eldgammel teknikk for selvrealisasjon. Det er et tradisjonsrikt meditasjons system med utgangspunkt i pusten og chakraene.
Systemet er ikke nytt, det er utviklet, utprøvd og praktisert gjennom tusener av år.
Kriya betyr handling og yoga betyr forening. Kriya Yoga er handling som fører til forening i sinnet. Et liv der en lever i harmoni med seg selv er et fundamentalt menneskelig behov. Kriya kan praktiseres med en partner, eller alene men det beste er å leve med en partner, fordi som videoen sier, foreningen av den maskuline og feminine energien fører til opplysning.

Jeg har vært praktiserende i 3 år og livet mitt er en total harmoni. Jeg er forent med Gud.

Jeg vil også si at dette er ikke for alle, de fleste vet ikke om denne sannheten, og mange er ikke villige til å endre sitt liv. Jeg har opplevd det selv, min ex-kjæreste valgte ting-systemet over et liv i harmoni. Hun var ivhertfall veldig ærlig med seg selv og med meg, så det var en god avgjørelse.

Som du skrev Milena, vi er vegetarianer av natur. Dyrene er søskene våre.

Menn i det moderne sammfunnet.
I dag er det ikke lenger så enkelt. Den moderne mannen har lært å nappe øyenbrynene sine, og kan trille en barnevogn uten å dø av skam, men han dropper ut av universitetet oftere enn jentene. Han vil oftere begå selvmord og har kortere forventet levetid. Han har større sjanse for å utsettes for drap, depresjon, alkoholavhengighet, ulykker og hjerteinfarkt.

Den gode mannen. En som er snill og kan bygge ting, sa min mor. Personlig har jeg ikke møtt noen menn som kan bygge noe. De fleste er instinktive dyr.

Jeg tror at det er på tide at menn og kvinner blir oppmerksom og å øke bevisstheten om hva som foregår på planeten.
Dere har blitt matet med en forfalsket versjon av “sannheten” som i det hele tatt har lite å gjøre med SANNHETEN.

Kjenn deg selv, bli kjent med livskrfaten i deg.
Erstatt det å dømme med det å akseptere, uforsonlighet og verdiløshet med tilgivelse og verdifullhet, konkurranse med samarbeid. Gi slipp på deres forestillinger om at bare dere har rett og alle andre feil. Forlat deres tro om at dere som art er den eneste form for intelligent liv i universet for dette er absolutt ikke tilfelle. Med tiden vil dere innse dette.

Fred kommer ikke til deres verden før det er fred innen deres hjerter, før det er forstått at fred ikke kommer ved å hate krig som bare binder den til dere, men ved å bli fredfulle mennesker som lever i samarbeid og deling i stedet for grådighet og konkurranse.

La kjærligheten flyte fra dere og gi næring til planeten, og fyll dere selv med fred. Bli i lyset!

Milena Tusen takk!

Kjetil Dreyer
Skribent
12 år siden

Vil bare legge til noe her, ser det refereres endel til bibelske sitater og til de 10 bud, der vil jeg dele at bibelens gamle testament er opprinnelig skrevet i et språk kalt “the language of branches,” det er et kabbalistisk språk med røtter i det vi kaller spirituelle nivåer eller verdener om du vil. Altså gamletestamentet er skrevet ene og alene med røtter i spirituelle verdener og ved at folk leser og tolker teksten som historier og sitater gjennom eget ego, så vil betydlingen ikke forstås.

Dette “språket” er utviklet for at kun de “verdige” (personer som er løftet opp på et høyere bevissthetsnivå/spirituelt nivå vil kunne forstå meningen og betydningen av hva som er skrevet).

Desverre er bibelen i dag endret og korruptert til det nærmest ugjenkjennelige, så ved å lese og referere til bibelen slik den står i dag er desverre ikke lenger å anbefale.

Jeg vil anbefale alle å søke spiritualitet gjennom å bearbeide sin indre intensjon og ønske om å forstå svarene på livets spørsmål, hva er meningen med livet etc.

For meg er disse spørsmålene besvart eller i ferd med å bli besvart gjennom egne studier av autentisk kabbalah. Ingen annen retning jeg har vært borti er i nærheten av den dybde dette verktøyet og denne visdommen besitter.

Uansett, alle spirituelt søkende, fortsett vandringen, men husk, din individuelle vei vil aldri være lik en annens, den sikreste måte å oppnå ubetinget kjærlighet på er å bruke verktøy som kabbalah for å styre igjennom egne egoistiske desires, nettopp fordi ønske om ådelighet og spiritualitet er toppen av våre egoistiske desires, vi har opplevd som sjeler alt, vi har kollektivt vandret igjennom egoets dypeste kroker, utnyttet og misbrukt andre individ, opplevd makt, kunnskap, penger og innflytelse, nå har mange kun spiritualitet igjen, og det er veien for disse sjelene/individene å gå, de bør kultivere det kabbalah kaller sitt punkt i hjertet(den sjette sans eller et såkalt nytt desire/ønske/behov for spiritualitet/åndelighet og forståelse)

Se gjerne kab.tv eller kabbalah.info for mer informasjon rundt kabbalah, ellers er den en norsk bok som heter Kabbalas Hemmeligheter som er utgitt på Norsk nå og kommer ut på Altshop.no neste uke. En bok av Rav Michael Laitman, kanskje nåtidens største kabbalist. Han kommer forødrig til Norge neste år om alt går etter planen, det blir mulighet for å komme og stille spørsmål.

Stå på!

kosmiksvesen
kosmiksvesen
Abonnent
Svar til  Kjetil Dreyer
12 år siden

Enig med Kjetil

Det er det guddommelige aspektet i hvert menneske. Dette guddommelige er kjent under mange navn, som det høyere selv, atman, indre veileder, den mystiske overvåker, den stille observatøren, helligånden, tankejustereren og lignende. Veilederen er et aspekt direkte fra Kilden, Skaperen, eller Moder/fader,
Første årsak, og er din egen indre kontakt med det guddommelige. Veilederen besitter derfor gudsbevissthet.

Veilederen er ikke allvitende, men kan når som helst trekke veksler på denne allvitenheten når dette gagner dens arbeide. Dette “vesenet” er din personlige veileder og har kun din spirituelle utvikling som mål.
Veilederen er også ditt potensial i denne utviklingsprosessen. Veilederen vet alt om deg, både fortid, nåtid og potensielle framtid, og vet til enhver tid den rette vei for deg. Veilederen er den stille stemmen bak din travle og ofte kaotiske dagsbevissthet, og er med deg 24 timer i døgnet, og vil til enhver tid ditt “beste” ut fra ditt livstema og nåværende livssituasjon. Veilederen ser også alle dine menneskelige relasjoner til andre personer på alle plan og kan derfor forholde seg til deg ut fra et helhetsperspektiv.
Veilederens innerste kjerne er guddommelig Kjærlighet. Den er i deg som ren bevissthet, men kan i helt spesielle situasjoner manifestere seg fysisk for deg. Dette er Gud I Deg.

Kabtv,

http://kab.tv/eng/

Kjetil Dreyer
Skribent
12 år siden

Spennende artikkel, veeeldig dyp og omfattende, tror mange faller ut halvveis fordi de ikke er spirituelt søkende nok, glad noen ser og kan skrive slik med dybde, stå på…

Kanskje ikke alt jeg ville si meg 100 % enig i, men det betyr ikke noe, intensjonen skinner igjennom og er tydelig, det er det viktigste!

Michelle
Skribent
12 år siden

Guri malla så mange minus-tomler jeg har mottatt mot mitt forsvar for homofiles rettigheter og likeved.

Det finnes tydelig fortsatt en betydelig mengde fordommer ute i verden,
trist å se, jeg synes også veldig syns på dere som har fordommer.

Har ikke homofie fått gjennomgå nok opp gjennom årene?
Hvor mange liv skal man aksepteres ødelegges før man har fått nok?

Mine tanker går til homofile som gjennomgår langt verre psykisk og fysisk tortur enn det som har vært her til lands også.
Stigmatisert av de fleste deler av samfunnet, både via religioner, uvitenhet, arbeidsgivere, autoriteter, maktpersoner, frykt, foreldre, slekt, media, psykiatri og skole.

Bombardert med at man er noe syndig.

Jeg tror også mange som angriper homofile er biseksuelle selv og redd for å møte på sitt andre jeg. Dessuten er mange missunnelige og tror at livet er ment for å lides.

Hvordan kan Kjærlighet og dens seksuelle følelser som er så vakkert og fritt, noe av det fineste vi deler med hverandre, gjøres til noe unaturlig?

♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

Can you imagine the isolated soul
with no-one in sight to hear
the cries and the tears that your heart would shed,
and the constant, looming fear?

Can you see in your mind the life of a man
without anywhere to belong?
Because a society judged him unworthy,
because they think they’re right, and he’s wrong.

Try and imagine the pain that you’d feel,
with sneers and hateful words, and spit at your heels.
What would it be like if the gates were locked;
you couldn’t get in, and you couldn’t get out?

Imagine the feeling that you’re worthless,
some dirt that’s been stepped on by someone’s uncaring shoe.
Perhaps at that point it’s too much for your heart,
and you take your own life, to stop it hurting you.

Imagine this world, for maybe a minute,
after that you can stop; you don’t like it, sure
but there are people who go through this every day,
and they can’t stop it, unless they’re no more.

So when you hear of hate, bigots and death,
don’t side with haters, cause that’s how you’ve been bred.
Imagine how it is, or was for that guy,
the one that’s hurt, or lying dead.

So imagine the feelings and memories too,
of people oppressed, hated, abused;
Of people who lived outside of that fence
and what they came to – does it make sense?

♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

♥♡

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Michelle
12 år siden

Du fikk pluss av meg søte kloke love bunny :)

Tror dere missforstår hverandre litt du og Bobo

Homofili kan vel deles i 2, den sataniske delen og den andre kjærlighetsdelen

Helt klart satanisk når NWO reptilene og soldater deltar på homofester og vasser i blod og ritiualer som i Bohemian Grove osv, men når 2 av samme kjønn elsker hverandre så er det seff bare vakkert :)

Det at noen tiltrekkes av samme kjønn skyldes at de valgte nytt kjønn under reinkarnasjonsprosessen og de gamle kjønnet henger igjen i bevistheten

Det å like samme kjønn burde vel ikke være mer alvorlig enn det å like en spess type sjokolade eller blomst :)

Skjønnhet kommer innenfra og ikke fra hvordan man ser ut eller hva man liker sålenge det ikke plager andre

Dagens VG artikel passer vel inn i debatten her tenker jeg

Høyres André Oktay Dahl ber norske homofile tenke mindre på sex og fest, og mer på sitt samfunnsansvar.

En del homofile kan med fordel bli engasjert i mer enn å få seg et ligg

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10016529

Michelle
Skribent
Svar til  smurfen
12 år siden

Så bra sagt, de lurer alle mennesketyper inn i blodbadet,
så lenge de har kontrollen over at frekvensene senkes..
TAKK for oppklaringen!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Milena: okidoki.

Monica: hmm, jeg tror ikke jeg vil si noe mer om det, annet enn å stort sett si meg enig i det Milena sier om saken. Onani er dog først og fremst et mannlig problem. Vi gutta boys gjør så mye rart som ikke leder til noe. Kanskje også kvinner gjør mye rart som ikke leder til noe. Jeg vet ikke – for jeg tror dere kvinner er smartere enn oss. Ihvertfall er dere etter flere tusen år fremdeles et uløst mysterium for oss andre – mens jeg tror dere forstår oss veldig godt. Men av mystiske grunner gir dere ofte inntrykk av at dere ikke forstår oss. Men dette tror jeg er fordi dere har en eller annen spesiell grunn til det, enten på et bevisst eller ubevisst nivå.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Belze jeg kan ikke tenke meg at onani er hverken et kvinnelig eller mannlig problem, da ville det nok ha dukket opp som nettopp et problem hos noen pasienter, så kanskje det tvert i mot er positivt?

Personlig har jeg forresten aldri tenkt på onani som noe negativt, men så er jeg heller ikke opptatt av hva andre foretar seg all den tid de ikke begår urett mot noen.

Bibelen inneholder budskap formidlet av flere mennesker, følgelig vil man finne både sannheter og usannheter i den. Det finnes ingen garanti for at ikke noen av disse budbringere lyttet til ondskapen, det samme gjelder dagens budbringere, det er kun gjennom følelsen man kan vite hvem som kommer med budskap.

Bibelen forteller bl.a. at de døde vet ingenting, dette har jeg vel motbevist tilstrekkelig i siste artikkelen min.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Milena Castano
12 år siden

Uriel ser nok ikke slik ut. Gud er lys/photon og opererer som sådan via elektromagnetisme. En lysengel som kommer inn i kroppen gjennom the singel eye eller pinealkjertelen, er adskilt fra aktiviteter i venstre hjernehalvdel og det såkalte kunnskapens tre av godt og vondt.
Ordet engel kommer fra latin Angelus, eller gresk Angelos budbærer.

Det vi egentlig snakker om her er the right angular gyrus i hjernen, som i meditasjon kan aktivere en arc(lysbue som i sveising :-) ) og bringer oss inn i Gud nærhet. (Arc = Lysbue derav Arcangel)
Bibelen sier at det sted som bringer oss i herrens nærhet er en spiral energi på høyre side aktivert i meditasjon slik at det oppstår en Arc/Lysbue Engel.

Uriel er keeper av mye av den visdom du her fremlegger, og ved å fokuser på hans energi kan du få svar og mer visdom. Uriel er en mektig/stor engel med eterisk fokus Krakov Polen.
En energi som synes stå deg nærmere er Sanat Kumara, der kan det være både kjærlighet visdom og kraft å finne. ;-)

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Milena

Jeg gjør det så enkelt som mulig:

1. Det fins ikke noe “seksuelle endokrine system.” Det blir feil. Det som fins, i tillegg til nervesystemet og hjerte- og karsystemet, er det endokrine systemet – hvorav sex er én del. Det er rett å si at det endokrine systemet har et seksuelt aspekt, men man kan ikke snakke om et seksuelt endokrint system.

2. Jeg er enig i at onani kan være en uting. Og det er også kulturelt betinget: i mange fattigere land der hele familien sover sammen, eller der barn ikke sover på eget rom, er onani mindre vanlig enn i rikere land.

3. Men her kommer faktisk prostitusjonen inn i bildet: som sagt er det i mange land vanlig at unge menn debuterer seksuelt med en prostituert. En del av overgangen til å bli voksen. Faktisk. Om dette kan man selvsagt mene hva man vil. Min mening er at prostitusjonen eksisterer fordi den fyller et behov – ta vekk behovet, eller fyll det på andre måter, og prostitusjonen forsvinner.

4. Jeg ser ingenting skadelig med at noen har sex med en prostituert bare dette foregår på et OK vis. Tenk også på de ensomme, de handikappede, de med dårlig selvtillit og mange andre tenkbare problemer: akkurat som med helsearbeidere og terapeuter av ulike slag kan en prostituert være til hjelp for mange. Og man må ta hensyn til at mange kulturer, som f.eks den muslimske, gjør relasjoner mellom kjønnene veldig vanskelige. Eneste utvei for mange unge muslimske menn er å ha sex med en prostituert. Og for kvinnene? Ja, der kan man si situasjonen er enda verre, men det virker som at kvinner klarer å kontrollere sin sex-drift bedre enn menn kan.

5. Spørsmål: Når det er slik at vår herre gir oss mulighet til å ha sex og “skyte vår kanon” allerede i tenårene – er dette en slags design-feil? Hva er vitsen med at vi har all denne sæden og evnen og lysten til sex om vi bare skal sitte og vente i 5-10 år til?

Minner også om det faktum at i svært mange kulturer, og i vår egen for kort tid tilbake, blir man regnet for voksen når man er 15-16 og setter da i gang og har sex og produserer barn. Barn som har det bra og klarer seg fint.

6. Om pornografi er vi enige. Dette tok meg lang tid å forstå, men jeg ser nå hvor negativt pornografi er. Negativt på så veldig mange måter. Dette hører også sammen med før-seksualiseringen av barn/tenåringer og dette med å frarøve disse sin uskyld. Ja, frarøve også voksne sin uskyld på en måte, kan man si. Dette er også forbundet til “pornografi” på andre måter: hvordan vi lærer oss falske idealer for kropp, skjønnhet og adferd.

Noe av det aller mest destruktive man kan utsettes for i dag mener jeg faktisk ikke er hardcore pornografi, men mye av det som kalles “underholdning” og kommer fra Hollywood eller kommer på TV. Så mye gift og fordervelse som angriper alt som er godt og normalt i oss selv. Jeg er faktisk for sensur – dvs. at de som har ansvar for opplysning, læring og det vi kaller underholdning, må ta fullt ansvar for effekten av det de gir til andre.

Til sist, et nytt spørsmål: Hva mener du om seksualundervisning for de unge? Hvor mye/lite skal de lære og når skal denne læringen begynne? Selv tror jeg det er nødvendig at barn allerede i 6-7 års alderen lærer det aller mest fundamentale. Bare på en helt kort og grei måte slik at det “ligger inne” for framtiden og de ikke skal forvirres av feilaktige rykter osv. de hører fra andre. Men samtidig: ingen interesse for sex skal stimuleres. Absolutt ikke. Interessen den kommer av seg selv etterhvert som organismen utvikles. Barn skal være interessert, og er interessert, i helt andre ting.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Hva mener du Belze med å være enig i at onani kan være en uting? Så lenge dette ikke pågår sånn at det plager andre så må det i himmelens navn få lov til være en privatsak hva folk gjør kun med seg selv i enerom. Dette har heller ikke noen negative konsekvenser så vidt jeg vet. Jeg har aldri funnet onani som en del av årsak til psykiske eller fysiske problemer hos noen pasienter.

For øvrig jobber jeg daglig med kraften, livskraften eller hva man vil kalle den og jeg gjenkjenner svært lite i denne artikkelen som har noe med den å gjøre.

Jeg har jobbet veldig mye med dyr også og jeg skjønner ikke hvordan det kan påstås i artikkelen at hos dyr er det veldig lite bevissthet.

Kjærlighet er ikke skjønnhet, kjærlighet er kjærlighet og det finnes ingen ord som kan erstatte det kjærlighet betyr.

Ellers er jeg enig med ye vedrørende Thelema, Arcanum, Alice Bailey, Blavatsky m.fl. presentert som her.

Michelle
Skribent
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Jeg er enig med kloke søster om at det er en privatsak så lenge det ikke plager andre. Likevel oppfordrer jeg alle til å dele denne vakre energien med kjærester, spesielt homofile som har en frykt av at det ikke er lov eller tabu å ha kjæreste:)

Michelle
Skribent
12 år siden

Kjærlighetssjeler som Diana Ross, Prinsesse Diana, Marilyn Monroe, Elton John, ABBA, George Michael, Kylie Minogue, Versace, Valentino og Lagerfeldt, ja selv vakre Mette-Marit, har hjulpet med å fjerne en del av de unødvendige negative fordommene, vekk fra jorden også.-)
Derfor de kunne gjøre så mye vakkert og lage så vakker frigjørende musikk også, fordi de er så åpne og frie i sine Hjerter.-)
Jorden har en litt spesiell plass i universet, særlig med tanke på at her finnes mye negativt, men jaggu finnes det mye positivt også..
☆♡

♡☆

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Jeg liker ABBA.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Tull og tøys.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Bortsett fra akkurat den biten om å elske alle mennesker. Hvilket jeg gjør. Selv om jeg ikke har sans for homoer / mener de bør kureres og bli hetero / eller i det minste ikke få så kolossalt mye oppmerksomhet og rettigheter.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Har du hørt om NWO, Michelle? Lagt merke til den systematiske homo-reklamen i media og angrepet på alle tradisjonelle verdier, religion, familie, nasjonal og kulturell identitet osv?

Michelle
Skribent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Nei spar meg BB!
Tror heteroreklamen og kjernefamilien er langt mere omfattende!
Dessuten er ikke alt som skjer negativt. Hørt at en av “verdenslederne” muligens kan ha blitt veggis, det betyr selvsagt ikke at det plutselig er negativt å være vegetarianer. Tror mere at de som ønsker makten må og prøver å rette seg etter utviklingen.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Du er veldig naiv, Michelle.

Michelle
Skribent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Homofobi-propagandaen kommer via mind-control fra de negative kreftene for å senke kjærlighetsfrekvensene på alt som er annerledes, fritt og unikt.

For i naturen er alle egentlig unike og frie individer faktisk..

Tror du NWO dukket opp nå i det siste?
Selv Hitler pratet om NWO. Og ønsket om de negative kreftenes verdensherredømme over jorden, med dens natur, dyr og mennesker, har eksisert i uminnelige tider.
Homofile og alle som er out of the box har blitt holdt nede av de samme negative kreftene i hundrevis, sikkert tusenvis av år.
Det er på høy tid med å akseptere og ELSKE Alle mennesker, for vi er alle 1.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Jeg er nok fremdeles homofob. Men jeg tror jeg er født sånn.

Michelle
Skribent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Å være født heterofil er ikke det samme som å være homofob.
Har man nedsettende tanker om andre skapninger og livene de lever,
har man ikke forstått at vi er alle 1 og at vi har alle hatt mange ulike liv.

Forskjellen mellom å være homofob og homofil er at
når du er homofob, så missliker du andre mennesker for Deres Kjærlighet,
mens når du er homofil, så Elsker du andre mer;)

Michelle
Skribent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

I århundreder har vi blitt programmert om at vi skal være sånn og sånn,
tenke på en viss måte innenfor visse rammer og kle og spise sånn og sånn.
Med reising og med internett åpnes mye av disse sperrene og folk kan se at folk er annerledes andre steder, men at de har det bra og kanskje ofte bedre.
Derfor er det naturlig og sikkert meningen det skal bli lettere og lettere for folk å frigjøre seg selv.
Jeg tror ikke jeg selv hadde forstått så veldig mye heller om det ikke var for all informasjonen vi lettere kan sortere, velge og ta til oss;)

Michelle
Skribent
12 år siden

TAKK for din gode forklarende kommentar kjære Milena ♡

Nå ble jeg bedre, nå ser jeg igjen Lyset av Håp for oss her på jorden :o)

Jeg håper Alle Hjertene våre en Vakker dag kan Åpne helt opp for Friheten der man selv bestemmer over egen kropp og liv, og at vi ser at vi har så ufattelig mye å lære av de klokeste av oss, nemlig våre venner dyrene.
De fleste av de i den frie naturen, lever jo i en harmoni uten sidestykke..

Det er ikke det seksuelle som skaper negativitet, det er all den skam, redsel og negative følelser rundt det, fra andre, som senker oss, det er nettopp derfor det seksuelle er så kort og gjemt, noe som er ment å være så enormt stort, fritt, langvarig og vakkert, for Alle..

Det er ikke meningen vi skal bremse eller stoppe det
Kan man bremse blomstene om våren?
Kanskje det nettopp er noe vi gjør også..

Er vi ikke kommet forbi et stadiet der vi ser ned på andre?

Og om du fortsatt har fordommer mot medskapninger som er født annerledes,
kanskje du selv skal gå tilbake og se til et tidligere liv, der du kanskje var født slik selv?

Ikke det som innbefatter tvang eller lidelse selvsagt (trodde ikke jeg var nødt til å forklare det naturligvis), men se en frihet og glede, helt uten grenser, der alle får velge selv og bestemme selv, og der folk tar ansvar for egne tanker og viser trøst, der sjalusi og lidelse råder.

http://gayswithoutborders.wordpress.com/2008/05/28/gay-holocaust-memorial-unveiled-in-berlin/

For vi er ikke her for å lide eller skape mer smerte,
vi er her for å være Glade og spre Frihet, også innenfor det seksulle,
og forstå annen seksulitet enn vår egen..
– så lenge man tar hensyn til den frie viljen, som selvsagt alltid må finne sted.

Er du født homofil er ikke det noe du kan, eller skal, eller bør endre på,
ta heller vare på den vakre Gaven i Ditt Hjerte, alt det som gjør deg til Deg..


♡ Kjærlighet er Glede, og den største gleden du kan ha, er Friheten over ditt Eget Liv ♡

« Forrige artikkel

Ta tilbake ditt liv!

Neste artikkel »

Anastasia – The Ringing Cedars

82
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x