Karma er ikke å spøke med

4.8K visninger
18 minutter lesetid
23

Stor brudulje i mainstream media fordi en sionist på en tilstelning for Kristelig Folkeparti har ytret at G-d straffer Norge for frafall, omtrent som den muslimen som sitter fengslet nå sa i sin video; at G-d (Allah) vil straffe frafall. Jeg mener Haakonsen har delvis rett.

De som lever sine liv i rotchakra, rotchakra er symbolisert ved den røde farge; hva jeg kaller den ‘røde horde’, vil lede til det. De som har ‘dyrets merke’, lever kun i rotchakra, vil aldri forstå hva sionisten, muslimen og jeg som kristen snakker om. Deres sinn er sløret. De har ikke åndelig blikk, har ikke fått åpnet det tredje øyet (sjette chakra), og ser ikke. Heller ikke kronechakra, åpnet for åndens verden og det multidimensjonale univers. De har fordømt seg selv til å leve ut alle sine lyster og begjær (deriblant makt og mye penger) i dyreriket først, før høyere verdener og åndelige riker kan åpnes for dem.

Mener Utøya-massakren kan ha vært en advarsel fra Gud 
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3318790.ece

Nå er jeg svært uenig med Per Haakonsen at det er «Antisemittiske holdninger i Norge og blant kristne med vekt på vår egen tid», som karma returen skyldes. Det har jeg vel klargjort nok hvorfor vi er uenig om andre steder. Men at karma er en realitet, du høster som du sår, det er det ingen tvil om. Personlig og kollektivt faller da landet og personene fra nåden og velsignelsene, ved å handle urett. G-d straffer nok ikke frafall fra manmade politiske ideologier som utgir seg for religion (sionismen; Theodor Herzl, Moses Hess). Den er ikke forankret i noen religioner. Den er en politisk konstruksjon og ideologi.

Vi skulle skape det Nye Jerusalem“. Håkon Lie (AP)

Hva slags Nye Jerusalem?

Kanskje når vi sier at G-d straffer, så er det i virkeligheten menneskene som straffer seg selv, med sitt frafall fra de åndelige prinsipper, tapte kontakt med de åndelige riker? At det er menneskenes egne valg som gjør at karma returnerer, og ikke nødvendigvis G-d’s verk? Jeg ser på G-d som en datamaskin. Trykker en ‘R’ så får en ‘R’ på skjermen og ikke ‘L’. Det er det styrende ordnende åndelige prinsipp i verden. En kan virkelig ikke forbanne og være sint på andre enn seg selv om en trykker ‘R’ og tror en skal få ‘L’.

Som Norges fremste åndsvitenskapelige nettmagasin utdyper vi gjerne temaet. De verdslige som har full forrakt for alt det åndelige forstår nok ikke karma og dens vesen, en høster som en sår, og at den gjelder ALLE mennesker, uansett tro eller ikke tro. Det er et FAKTUM for alle mennesker, jfr. de historiske fakta gjengitt nedenfor, og i denne artikkel;

Alle Skal Med. I den Karmiske Dom
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/alle-skal-med-i-den-karmiske-dom/

Media kaller Haakonsens foredrag for ‘skandaletale‘, hausser opp korsfest stemningen. Nå skal alle måtte ‘beklage’ ifølge AUF’s leder Eskil Pedersen, og idet de under sosialt press gjør dette, så tar de avstand fra de åndelige prinsipper, og kommer dermed under “Dyrets Merke“; de verdslige ideologiers lærer. De avsverger dermed de åndelige verdier og kunnskaper, for mer sosialt akseptable, og politisk korrekte. Men hvorfor beklage å ikke underlegge seg Verdenskeiserens doktriner, for noe som er komplett åndelig galt, løgn og bedrag ?  Her mister mennesker sin sjel, og de abrahamistiske religioner spesielt mister sitt salt i verden. Ahriman blir vinneren.

Her går ALLE religioner i den åndelige fellen.

Det bolsjevikske eksperiment viser at en gruppe utmerker seg i råskap, nihilistene; blodlyst, law of thelema, autoritetstro, gudløse, mennesker guder for seg selv, mangel på moralske sperrer, tankeløshet (klarer ikke tenke selv om rett og galt, kun sitere autoriteter – «kilde please?», lyde ordre), underdanig makten, etc.

Slike mennesker med slike karakteregenskaper -“den røde horde” – har vist seg å være til stor ulykke for menneskeheten, og må komme på PST’s lister. De er rett og slett livsfarlig for empatiske, normalt sjelsutrustede mennesker.

Når jeg skal sitere en autoritet, så siterer jeg Alexander Solzhenitsyn, Gulag fangen og Nobelprisvinneren, en av deres ofre, som slapp unna og utvandret til Amerika til sist, sier:

[] Siden da har jeg brukt nesten 50 år på å studere og skrive om vår revolusjon. Men hvis jeg blir spurt idag om å formulere så presist som mulig hovedårsaken til den revolusjonen som svalgte nesten 60 million av vårt folk, så kan jeg ikke formulere det mer nøyaktig enn å repetere: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’

Så hvem er farlig for samfunnene? Prima facie evidence i historiske fakta? “Den røde horde”. Rødt signaliserer og henleder oppmerksomheten mot rotchakra, de verdslige gleder og fornøyelser, jungelens lov, den sterkestes rett, de dyriske sider av mennesket, Maslows basale behov, men de har ikke vokst seg utav rotchakra og hevet sin energi til de høyere chakras sfærer.

Jfr. også Alexis de Tocquevillee sitatet i artikkel om forholdene under den franske revolusjonen, og sekulariseringen, liberal ateismen. Han ble sendt til Amerika av sin regjering for å studere hvorfor Amerika hadde konstruert bare noen få fengsel til å huse sine kriminelle, mens Frankrike kunne ikke klare å bygge dem fort nok

«Ikke før jeg besøkte kirkene til Amerika og hørte hennes predikanter tale flammende om rettskaffenhet forstod jeg hemmeligheten bak hennes genialitet og makt.
Amerika er stort fordi Amerika er godt, og hvis Amerika noensinne opphører å være god, så vil Amerika opphøre å være stort.»

Som vi ser var der altså en veldig god grunn til at ateistiske og liberale Frankrike etter den franske revolusjonen, og ved inngangen til ‘opplysningstiden’ måtte bygge så mye fengsler.

Abrahams rotskudd; De som viderefører Abrahams rettskaffenhet, om de er jøder, kristne eller muslimer eller andre, er vokterne av dette prinsipp, at det blir husket i verden og gitt akt på. Mangel på dette fører til sivilisasjoners fall – oftest blodige; Fra Babylon, Israel, Rommeriket, franske revolusjonen, USSR, USSA, (EU?) til endelig Norge; “Babylon has fallen, fallen“.

Enhver velger seg de autoriteter de har tiltro til. Best å velge seg folk med erfaring, og ikke høre på ateister, humanetikere og sekulære i åndelige spørsmål og som sine autoriteter, for dette har de ikke greie på. En går ikke til en slakter når en trenger en prest.

«Hevnen er min«, sier G-d. De troende kjemper en åndelig krig, oftest med seg selv, for å unngå å bli innfluert av de gudløses lurerier og løgner (Efeserne 6.12).

Dommen kommer over alle frafalne tidsnok. Hadde de styrt med rettferd og kjærlighet, og ikke politiske utopier og agendaer, så hadde de sluppet dette.

Ingen trenger å løfte en eneste finger. De ugudelige klarer utmerket godt på egen hånd å besørge sin egen undergang, av karmiske mekanismer. Norges ledere har nå besørget Norges ‘fall fra nåden’, ved sine kriger i andre land, bombing og myrderier av folk som ikke har gjort dem noe. Gjerne som ledd i den USA/Israelske midt-østen imperialismen.

Stort sett ALLE åndelige lærer beskriver dette fenomen, men ateister og satanister, de vet bedre (?).

Jøder forstår det

Men jøder forstår det VELDIG godt. Hele deres historie og deres dogmer og læresetninger er konsentrert om dette faktum, og deres frykt for å skake denne universelle esoteriske kraft som dømmer og lønner, som Abraham lærte dem om, som Moses lærte dem om:

Fjerde Mosebok 32

14 Se, nå står dere her akkurat som fedrene deres, dere avkom av syndere, og gjør Herrens brennende vrede mot Israel enda større!

Salomons Ordspråk 13

21 Ulykke forfølger syndere,
den rettferdige lønnes med det som er godt.

John Lennon forstår det

http://www.youtube.com/watch?v=EqP3wT5lpa4

Legg merke til Yoko Ono med bind for øynene i bakgrunnen som strikker, en materialistisk aktivitet. Symboliserer den verdslige menneskehet, blind for åndens prinsipper.

Kristne forstår det

Du høster som du sår” sier Jesus via de glade evangeliene; hans lære. “Idag er det født Eder en Frelser“. Frelst fra ‘djevelbevisstheten’ som den danske filosof Martinius kalte det, prosess for å bevege seg fra rotchakra til kronechakra, og dermed bli ett med den åndelige verden. Bli ENbåren, bli ETT med Kristus, bli ETT med Kjærligheten – Oneness i Kristus. Bli ett med Verdenssjelen.

For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
http://no.bibelsite.com/romans/6-23.htm

Det er den evige død, ikke bare kroppens død, men også sjelens død. Sjelen som aldri fikk sin gjenoppstandelse i det frafalne mennesket.

8 Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden.
http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=GAL&chapter=6&verse=8

4 For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.
http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=2CO&chapter=4&verse=4

14 Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort. 15 Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven. 16 Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. 17 Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.
http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=2CO&chapter=3&verse=14

‘Dyret’ slippes løs

Men konsekvensene av alle de blinde for de åndelige prinsippers aktiviteter og innfluering av samfunnet skal vi få se, og vil få sin kataklysme i våre tider.

Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.” 2 Tim 3,12.

En vil ikke vite av deg, eller rettere sagt, ikke vite av det du står for, minner om og formidler.  Dypest sett er det ikke en motstand mot deg. Roten ligger i kampen mellom Kristus og Djevelen, mellom lys og mørke, mellom Guds rike og den fortapte verden, som i egenrådighet og selvtilstrekkelighet har vendt Gud ryggen, gudløs, urettferdig og fordervet som den er (Rom 3,10-18).

http://www.bibelsk-tro.no/10-05-06.html

Det er ikke noe nytt at åndelige mennesker skal få det vanskelig i verden i de siste tider. Der skal bli mange som sinna AUF’-leder som Eskil Pedersen som står frem og krever beklagelser for alt mulig, som ikke stemmer med deres driftsliv eller verdensnytende ideologi og politiske agendaer. Det er klart profetert om i Bibelen at det skal bli så.

Da er valget; Skal en være tro mot de åndelige prinsipper, eller falle på kne og godta Verdensfyrstens programmering av de villfarelser disse menneskene er sosialt programmert med? Og dermed tilbe ‘Verdensfyrsten’ (‘verdensånden’), i effekt Anti-Krist? Valget er vårt eget, hver enkelt av oss.

Anti-krister og djevelbevissthet
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/08/anti-krister-og-djevelbevissthet/

Satanismen i humanismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Vinner satanistene åndskrigen?
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/vinner-satanistene-andskrigen/

Muslimene forstår det

2:6: De vantro, for dem er det likegyldig om du advarer dem eller ikke. De vil ikke tro.

2:7: Allah har forseglet deres hjerter og ører, og deres øyne er dekket. For dem er en svær straff i vente.

2:8: Det er slike som sier: ’’Vi tror på Allah og dommens dag,’’ men de er ikke troende.

2:9: De vil lure Allah og de troende, men de lurer ingen, unntatt seg selv. Men de fatter det ikke.

2:10: De har en sykdom i sine hjerter, og Allah har latt sykdommen øke på. For dem er en smertelig straff i vente, fordi de har løyet.

http://www.samarra1.com/sjiaislam/art113.htm

Confucius forstod det

He who wishes to secure the good of others has already secured his own – Confucius

Budhistene forstår det

“Det er heller ingen syndsbegreper bundet til det å bryte noen av reglene, men brudd på reglene vil derimot få uønskede konsekvenser for en selv siden det er umulig å unnslippe ens kamma, eller effektene forårsaket av tidligere ord, tanker og handlinger, på både godt og vondt.

Middelveien, eller den edle åttedelte veien, definerte han som rett syn, rett tanke, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

Den edle åttedelte veien blir også kalt for den fjerde edle sannhet, sannheten om veien til å gjøre slutt på det som gjør vondt (magga). Og med den første edle sannhet, som er sannheten om det som gjør vondt (dukkha), den andre edle sannhet, som er sannheten om hvordan det som gjør vondt oppstår (samudaya), og den tredje edle sannhet, som er sannheten om hvordan det som gjør vondt tar slutt (nirodha), finner vi selve kjernen i Buddhas lære og som omtrent hele hans undervisning og 45 år lange virke som oppvåknet lærer dreide seg rundt, fram til han døde 80 år gammel.”

http://www.buddhadhamma.no/buddhismen.html

“I buddhismen har begrepet synd en bredere betydning enn i andre religioner. Brudd på en av de fem grunnleggende disipliner, Pankhasila, regnes som begynnelsen på syndighet. Tanker kan også være syndige.

Konsekvensene av synd kan være dårlig livskvalitet, motgang, ødeleggelse og disharmoni. Buddhistisk filosofi ledes av et årsak/effekt-forhold, og synden utløser en negativ effekt. Det finnes ingen Gud som kan tilgi synd, men den kan veies opp ved fromme handlinger slik at effekten nøytraliseres.

I buddhismen oppfordres man til å angre på det man har gjort galt slik at det ikke skjer igjen, men skyldfølelse regnes som en negativ sinnstilstand som det er ufornuftlig å dvele ved. Likeledes oppfordres man til å elske sine fiender og å ha medfølelse med de som synder, fordi de gjør seg selv vondt.”
http://no.wikipedia.org/wiki/Synd

Vær forsiktig med karma. Budhismen har sine svakheter, for i budhismen er det ingen G-d som kan tilgi den, og nullifisere den. Kun egeninnsats teller der i gården.

Johnny Cash forstod det

Tibetanske Dødeboken forstår det

(Shamballa Dragon Edition (1987), Franscesca Fremantle & Chogyam Trungpa). (s.103).

When the journey of my life has reached its end, and since no relatives go with me from this world I wander in the bardo state alone, may the peaceful and wrathful Buddhas send out the power of their compassion and clear away the dense darkness of ignorance
When parted from beloved friends, wandering alone my own projections’ empty forms appear, may the Buddhas send out the power of their compassion so that the bardo’s terrors do not come.
When the five luminous lights of wisdom shine, fearlessly may I recognize myself; when the forms of the peaceful and wrathful ones appear fearless and confident may I recognize the bardo.
When I suffer through the power of evil karma, may the peaceful and wrathful Buddhas clear away suffering; when the sound of dharmata roars like a thousand thunders, may it be transformed into the sound of mahayana teaching.
When I follow my karma, without a refuge, may the peaceful and wrathful Buddhas be my refuge; when I suffer the karma of unconscious tendencies, may the samadhi of bliss and luminosity arise.

Historien bekrefter det

Der er en mengde historiske eksempler på at syndens (synd betyr ‘bomme på målet’) lønn er døden, for mennesker som for nasjoner, som for sivilisasjoner. Urett og verdslige doktriner som ikke er forankret i åndelige prinsipper, som er uttestet gjennom tusener av års svilisasjonsbygging, vil føre til sivilisasjoners fall.

Det er marxismens og sosialismens alltid revolusjonære ånd som skal omforme verden i sitt bilde, alltid diamentralt motsatt av det skapte univers, og Skaperens planer og lover med og for sin skapelse, med evig blodige revolusjoner. Verdensomfattende denne gang. De lærer ikke av historien.

Det samme skjedde i USSR, et land som ble sionistenes maktparadis ved Bronstein (Trotsky et al), når folket tillot at de fikk drepe den kristne Tsaren og hele hans familie. Selv om Tsaren var en av verdens rikeste folk på den tiden, så prøvde han å gjøre det beste for sitt folk, og andre – innvandrere også, men innvandrerene gikk imot ham til slutt, de ble hans bane. Han var som Khadaffi kanskje.

Straffen ble hard for dette landet også for dets folks unnfallenhet, 66 million drepte, sult, nød og elendighet i årtier.

USSR 1917, en ugudelig ateistisk rød horde med Sverdlov, Bronstein (Trotsky) og Lenin i spissen drap den kristne Tsaren og hele hans familie, og 66 millioner til. Kirker brent anmasse. Prester drept og/eller sendt til Sibir.

70 års elendighet fulgte for det folk i USSR som stilltiende aksepterte og satt å så på slike råskinn og voldelige statsbeherskere fikk herje fritt med sin urett, sine drap, skape nød og elendighet. Straffen for de likgyldige masser i USSR som tillot dette å skje; at de godtok blodrusen til den ravgale Bronstein og Lenin.

Alle skal med, – i den karmiske dom
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/alle-skal-med-i-den-karmiske-dom/

Når uretten har blitt standard i landene, da er de iferd med å falle, helt for egen hånd. What goes around comes around. Det viser historien oss. Skal eksperimentet gjentas på verdensbasis vet vi allerede hvordan det ender; totalitært, fører til sitt eget ultimate sammenbrudd.

Som man reder sin seng så ligger man vanligvis. De som tier samtykker. Det er for mange som tier dessverre.

Om «en høster som en sår», karmaloven har noen gyldighet så er Norges fall allerede etablert av dem som bragte landet Norge inn i dette vanry og vanvidd. Krige mot folk i fremmede land som ikke har gjort oss noe. Historieløst, og kunnskapsløst. Slikt er bevisst destruering av egne land og sivilisasjoner, ad karmiske veier, med karmisk verktøy.

Jesus historie bekrefter det

Som Israels folk, tidligere også eksil i Babylon, tidligere ved Noah’s rettferd, og hans samtidiges frafalll og urettferdigheter, perversiterer de hadde fore seg, som førte til syndefloden.

«Etter at den persiske kongen Kyros den store erobret Babylon i 539 f.kr. fikk jødene anledning til å vende tilbake til Judea. Det var imidlertid bare en del som benyttet seg av dette, etter nesten 50 års opphold var mange etablert i Babylon. Ifølge profeten skulle fangenskapet ha vart i 70 år, men dette synes ikke å stemme med de historiske fakta.»

http://no.wikipedia.org/wiki/Babylonske_fangenskap

Det viste seg at mange jøder hadde begynt å like seg i Babylon, og all dens hedendskap og avgudsdyrkelser, jfr. Babylonske Talmud. Fariseerne, det mørke presteskap, dyktiggjorde seg i sin okkulte kunst der.

«Byen hadde store templer for Babylonias guder, som Marduk, byens skytsgud og Ishtar, fruktbarhetsgudinnen. Den var antagelig den største byen i verden på den tiden da den var på sitt mektigste.»

http://no.wikipedia.org/wiki/Babylon

Diaspora som er/var virksom før 1948, ble til i år 70, når romerne jaget dem på dør, som jeg nevner i denne artikkel, som karma for sine synder.

Jesus ble helt uskyldig klynget opp på korset, urett og synd var blitt nasjonens standard, tempelmurene falt og forhenget revnet, torden og lyn. 70 år etter knuste romerne landet og sendte jødene i diasporaen. All urett straffes, på en eller annen måte, for nasjoner som for individer. «La hans blod komme over oss og våre barn», det straffet seg som vi så.

OG, når det gjøres, når hva land som helst har kommet på urettvise veier, hvor urett råder, velger å ta ut helt uskyldig til beste for ‘fellesskapet’, den verdslige stamme, selv om det er via betalte mellommenn, av noen som ikke har gjort dem noe, ingen karma skyldig dem, DA kommer de i en utrolig stor åndelig gjeld, og et enormt raseri fra himmelens krefter; Husk hva som skjedde når de korsfestet Jesus, han var uskyldig i sine Accusers beskyldninger mot ham.

Det lynet, det tordnet, forhenget og tempelmurene revnet, og de ble kastet ut i diasporaen 70 år etter av romerne, mistet sitt land.

Men som Daniel sier; De har en tendens å svikte når de får makten, tenke mer på seg selv enn de evige verdier og holde de lover som G-d har gitt en gang for alle fra Abraham & Moses.

Men også mange jøder kommer i fullt tall inn i ‘folden’ nå, og før dommen står. Jeg er glad for at mange av dem finner sin rette Messias – til slutt, og vår.

Rabbi åpenbarer Messias’ navn
En av Israels mest fremtredende rabbier skrev et lite notat som ikke skulle offentliggjøres før et år etter hans død. Da notatet ble gjort kjent, hadde rabbien skrevet at Messias’ navn er Yehoshua eller Jesus. Flere av hans tilhengere har påstått at det hele må være en forfalskning, antakelig på grunn av at det kan virke som rabbien var blitt kristen. Rabbi Kaduri døde i en alder av 108 år og han skal ha vært svært opptatt av Messias de siste årene av livet og også ha møtt ham, antakelig i en visjon.
http://home.lyse.net/​kilden/

Som jeg sier over; Straffen for ugudelighet, er at de ugudelige får lov å straffe dem. Tar de profetene, kan de regne med at alt er ti ganger verre. De ugudelige blir overgitt ‘den ugudelige’. Syndens straff er den evige død. Sjelen ble aldri gitt en sjanse i det menneskeliv. Dessverre for dem.

Ingen bør tro at en unngår karmakontoen, at en høster som en sår, om en opptrer under nick, anonymt, og dermed tro en kan ta seg mer ateistiske og law of thelema ufine urettvise friheter og beskyldninger mot mennesker en ikke kjenner hjertene til. Det er å lure seg selv. Det gjør ingen forskjell.

Gjør mot andre som en vil at andre skal gjøre mot en selv“, en god kristen leveregel, karmisk sett.

Nihilistene forstår det ikke

Og så er det altså bare disse troløse nihilistene, ateistene og humanetikere igjen som ikke forstår dette.

Og det får jo endelig bli deres problem.

Til slutt vil de ugudelige ateistiske røde horder forgå (de som lever i rotchakra), for egen hånd. De rettferdige og åndelige vil bestå, her eller i evigheten. De åndelige vet at de lever i et uendelig univers, med utall dimensjoner. De verdslige får basert på sitt valg får lov å dø her i denne denne verden, for godt, for de lot sjansen gå fra seg til å la sjelen bli frigjort fra materien her mens de hadde sjansen.

De gudløse og åndsløse er i harmisk over en mann som har holdt foredrag om G-d’s straff over en frafallen menneskehet. De bæljer og bærer seg i alle kanaler over hvor forferdelig det er at der skal være en overjordisk makt som skal dømme deres lite gjennomtenkte handlinger, deres gudløshet, deres miserable åndsløse liv, deres likgyldiget, og andres direkte ondskap. De skjønner ikke karma.

De spyr nå eder og galle over en enhver religiøs sjel, om det er jøde, kristen eller muslim. Det fråder rundt munnen deres. Se i kommentarfelt under Nettavisens artikkel. Det er rene skjære Bergen-belsen der, kan jo ikke se for meg noen verre skjærsild enn å havne i disses selskap, i tenners gnissel utgyter de alt sitt hat over religiøse.

De må forstå at kjærligheten kan ikke være urettferdig. G-d’s fornavn er Kjærlighet. Mellomnavn er Rettferdighet. Etternavn er Nåde. Nihilistene har fått sin frie vilje i kjærlighet og respekt for deres frie valg. De bruker sin frie vilje til å ta ta avstand fra det gode. Velger de seg det onde, så er det hva de får. Er det så ulogisk, og er det urettferdig?

«Du høster som du sår», betyr AKKURAT precisely det samme som karma, også «det mål du bruker på andre, med det skal du dømmes».

Det betyr; dømmer en urett som rett, og rett som urett, så dømmes den person som urettferdig. Ikke av Abrahams ætt; Den Rettferdige. Derfor anbefales det å elske Sannheten over alle ting, og hate urett, jfr. iføre seg Sannhetens brynje (kappe).

«9 Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen. 12 Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten.»
Paulus’ andre brev til tessalonikerne. Kap. 2.9-12.

Må G-d forbarne seg over infidelenes sjeler. De trenger det nok.

Splitt og hersk

Ønsker noen å skape religionskrig, sette gode folk fra alle religioner og åndelige livssyn opp imot hverandre, mens tvertimot alle åndelige skulle stå i fellesskap opp imot de verdsliges endimensjonale verdensbilde, og irettesette dem med at der er en åndelig verden, der er åndelige riker, der er åndelige prinsipper en må ta hensyn til?

Dette skulle være prestene, rabbiene og imamenes jobb. Dessverre ser det ut som mange av dem svikter å være voktere av de åndelige prinsipper.

Da får Verdenskeiseren og denne verdens innfluerere med sine åndsløse lærer operere helt på egen ånd, helt monopolistisk får de forme våre samfunn i form av opinionsdannelsen. Samfunnene blir dermed skapt i kun disses sitt bilde, og endelig, når det har kommet langt nok ut på galleien i deres forvirring og åndelige blindhet; vil føre til den sivilisasjons ultimate destruksjon og fall.

Dette er sterkt beklagelig. Men de verdslige massene roper ‘korsfest, korsfest’ som for Gallileeren, eller ‘kill, kill, kill’ som i Cesars Colosseum, for de som prøver å si noe annet, de trenger underholdning for sitt ustyrelige drifts- og følelsesliv.  De må helst se blod. Blod skal bli. Det klarer de nok å få til.

Det er intet nytt under solen. Enkelte ting endrer seg aldri. Mobben som leder verden (gresk: demo-crazy, mobbstyre). Cesar pleaser mobben, for å få sitte med makten.

Konklusjon
Ikke beklag å være åndelig, eller beklage ønske om å leve under åndelige evigvarende prinsipper. Utprøvde prinsipper i sivilisasjonsbygging og -fall, gjennom tusener av år. Det er de dyriske som har alt å beklage, for sin ensidige verdslige virkelighetsforståelse. Vi som lever flerdimensjonalt får om ikke annet bare ha medynk med dem; De vet ikke hva de gjør.

Lykke til.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

23 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
laila sivertsen
Abonnent
8 år siden

Det er en stund siden JJhoansen skrev denne artikelen og jeg kulle hatt lyst til å høre om han drar sammenligninngene slik enda for karma er det bare for de som hvet hva det er og da gjør man det man kan for ikke å bli i karmisk gjeld eller uten karisma, Jeg som kristen forstår at det er vår tro som drar det lengste strået når det gjelder at vi har de ventendede der som mører oss er ikke slik for de som ikke hvet bedre og hva er det som gjør at det ikke er første gangen man er her fordi alt virkes så kjent og det er mennesker man møter og aldri har sett likevel kjenner du han henne mødt han før men var ikke det i tidligere liv man tar ikke feil i at man kjenner hverandre igjen på ånden for vi er ikke som den ånden som står alene vi er i noe som kalles åndeverden og uten dens hjelp kunne jeg ikke hvert så sikker, men siden jeg la mitt liv i herrens hender har jeg valgt det fordi jeg ikke kunne stå alene åndeligsett og ville være med i det felleskapet jeg ikke ante var min veg til det opplyste og sanne lyset er ikke det lys vi forbinner med lys for det er heller det lys du ser noen er i besittelse av det er heller hva du gjør i livet og valgene bør ikke være å elske seg selv bedre er du ikke glad i deg selv så tyder det på at karman har kommet inn og tar tilbake og om noen dømmes her og nå det er i såfall ikke vår gud som har en dømmende kraft ei heller er han en som binder oss til seg det er vi som må binde oss til han for han er fri og det er vi og så har man ikke funnet hjem i livet så er det rett veg til gud å kinne Jesus og bli kjent

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1 * Happy Easter, God påske

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Karma skapes bl.a. av å vise til noen hva deres meninger og handlinger fører til. I dagens samfunn hvor myndigheter og massemedia formidler silet og relativt sukkersøt informasjon ift realitetene, og massemedia fõres med samme type informasjon fra nyhetsbyråer samt kun utøver undersøkende journalistikk innen på forhånd utvalgte kategorier, er folket nødt til å gi dem informasjon i mange samfunnsviktige saker som de planlagt unngår å ta inn over seg og formidle til folket

Som et ledd i en nødvendig informasjonskampanje til alles beste i inn- og utland, har jeg sendt følgende e-post til de fleste av våre politikere og de fleste i norsk presse samt noen i andre skandinaviske land:

+{

Emne: Nyhetstips og informasjon, vi har fått nok av krig, var og er ille bl.a. i Libya, Fabian Society og relaterte organisasjoner er særdeles mektige

Grusomme vitnemål fra Libya

Obama’s War Incited by CNN, Al Jazeera & Co Leaves Thousands of Libyan Children Handicapped or Dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=151&start=151#M7897

Fabian Society og relaterte organisasjoner er infiltrert bl.a. i de fleste mektige politiske administrasjoner

The reason David Cameron ordered his MP’s to vote against an EU Referendum + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=151#M7910

Ha en fin uke


With regards from/Med hilsen fra
..

}+

Ser nå at enkelte politikere har fått satt automatisk filter på innkommende e-post som stenger den ut fra mottakeren. Det er ikke observert tidligere. Jeg synes flest mulig må delta i tilsvarende informasjonskampanje med det hver enkelt synes er viktigst å formidle

Nobody
Nobody
Abonnent
12 år siden

Bra artikkel !

Mashallah
Keep up the good work.

olav
olav
Abonnent
12 år siden

Vi trenger flere sånne prester.

Spol 17 min frem og hør interjuet av Panache Desai, noe av det bedre jeg har hørt på lenge!

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

knocking on heavens door video with war photos

.
Thin lizzy – Dancing in the moonlight

Nordic Eagle
Abonnent
12 år siden

Kanskje dette kan gi en forklaring på hvorfor noen søker det jordiske og andre det åndelige?

“This is necessary because the Era of the Holy Spirit is approaching, at the end of which the question of the separation of the tares from the good seed will arise. For the moment we will restrict ourselves to repeating that contemporary adamic man, having lost contact with his higher centres and therefore with his real ‘I’, appears practically the same as his pre-adamic counterpart. However, unlike the latter, he still has his higher centres, which ensure that he has the possibility of following the way of esoteric evolution. At present, pre-adamic man is deprived of this possibility, but it will be given to him if adamic humanity develops as it should during the era of the Holy Spirit.”

http://veilofreality.wordpress.com/2011/04/18/organic-portals-soulless-humans/

“I buddhismen oppfordres man til å angre på det man har gjort galt slik at det ikke skjer igjen, men skyldfølelse regnes som en negativ sinnstilstand som det er ufornuftlig å dvele ved.”
Remorse vs. sense of guilt.

http://cassiopaea.org/forum/index.php/topic,24389.0.html

En interessant bok som handler om Apokalypsen inni seg vs. utenfor seg…
Den er nedlastbar som e-bok her
http://knowledgefiles.com/categories/symbolism/the-apocalypse-unsealed/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Jesus is back… and this time he’s funny
http://www.youtube.com/watch?v=i1owXF21U_I

Nordic Eagle
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Jeg er helt enig med deg om denne artikkelen,den er det beste sammendraget om dette temaet jeg har funnet,og også veldig nyttig for å kunne forstå hvorfor verden er som den er idag.Er også enig i at”en må korsfeste det primitive dyriske element i seg selv”d.v.s. at de høyere emosjonelle og intellektuelle sentrene styrer ,istedenfor de lavere dyriske/carnal sentrene.Hvis de ikke gjør det,så lever man i praksis på samme nivå som organiske portaler.
Det er ikke noe galt som sådan med OP,de er en del av skapelsen og en “overgang” mellom 2.density og 3.density,men de har ikke de høyere sentrene som adamic-man har.Problemet kommer hvis “failed”OP’s = psykopater skal sitte ved rattet og styre verden,da blir den som den er i dag med kriger,løgner,menneskelagde katastrofer,o.s.v.
Når det høyere emosjonelle senteret styrer,så har man f.eks. omtanke,empati,og medfølelse for andre.Når det høyere intellektuelle senteret styrer,så kan man f.eks.se konsekvensen av det man gjør frem i tid.Det virker ofte nå som at ingen av delene virker hos de som styrer rundt om i verden,kanskje fordi de rett og slett ikke har disse høyere sentrene…….

“A considerable percentage of the people we meet on the street are people who are empty inside, that is, they are actually already dead. It is fortunate for us that we do not see and do not know it. If we knew what a number of people are actually dead and what a number of these dead people govern our lives, we should go mad with horror.”

– G.I. Gurdjieff

Mange referater i artikkelen handler om The Fourth Way “Esoteric Tradition of Eastern Orthodoxy”,hvor målet er å SE seg selv og verden rundt seg objektivt. Man kan bare forandre seg selv,”be the change you want to see”,men da må man våkne og SE seg selv og deretter jobbe knallhardt.

GNOSIS I.II.III.

In Search of the Miraculous

The Fourth Way

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Nordic Eagle
12 år siden

Mithraism is the cult of Mithra. It was created on its own virtue to not only worship pagan beliefs and practices, but to pervert and mock future religious practices that Satan knew Yahweh would incorporate into His people.

It emphasized a personal faith, the conflict of good and evil, and the reward of virtue and punishment of wickedness in the afterlife, the end of the world and the powers of hell. The religion spread from Persia through the Roman Empire from 68 BC until the 3rd century AD, becoming a serious rival to Christianity, and yet those in the churches today are barely even aware of its existence. If you ask most Christians today who Mithra is most wouldn’t have any idea. The church has kept that part of its history silent and hidden when it’s one of the major reasons so many of our early brethren were killed.

Mithraism is said to have declined in the 4th century AD. but when you look at the overwhelming evidence you’ll soon realize it didn’t go anywhere, it infiltrated and was incorporated into the church and became a large part of Christianity itself. That is why you won’t hear much about it from the church. They don’t want you to hear or understand that Christianity was changed. And that the churches we have today do not resemble the churches of the early believers and what they lived and died for. We’ve been sold down the river of deception for almost 1700 years.

http://www.thewatcherfiles.com/sherry/churches.html

vantro
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

As the times passed “The Great Lie” promulgated by the dark hordes controlling the ancient priests and priestess who kowtowed to their ruling governments, created a fabrication that has been faithfully passed on to every culture that has ever been here. The falsification of a crucifixion of Jesus The Christ.This lie was determined by the Illuminati to be one that would forever cause massive fear and awe in the human minds and hearts. To consistently force their priests and priestesses to foist this lie upon humankind was perceived as a long term continuance of humans’ magnificent obsession with all fears, all delusions. It became an open channel of discontent and disillusion with all civilizations here; those who believed in this dreadful untruth, doubted whether a loving God the Father would come to their own aid, if He had permitted His Son Jesus to experience such an agonizing death.

The stories and myths doubled with each telling of the lie. It required no “time” for humanity to believe the absurd and dangerous rhetoric because priests, ministers, bishops, popes, confirmed this as “gospel.” All of my ancestors and my own generations as well, have borne witness to the culminated effort of the organized religions and the fanatics as well, who have done all they can do to further usurp the Spiritual freedom of the human races. Wars are fought in “God’s Name,” simply because no one here would engage in battle if the truth were ultimately declared, that wars are fought in the “name of the Anti-Christ.”

http://godumentary.com/Page_Display_Post.aspx?_display_post_id=27
http://lightworkers.org/channeling/150946/blue-star-speaks-when-expectations-and-reality-collide
—-
????
http://lightworkers.org/channeling/150853/new-energy-new-expressions
http://lightworkers.org/channeling/149881/2012-predictions
http://lightworkers.org/channeling/149453/inching-along-warp-speed

Thor M Hammern
Thor M Hammern
Abonnent
12 år siden

til forfatteren:
Jeg sitter igjen med en følelse av at karma gjelder de som ikke har forstått hva karma er. Dette inkluderer noen grupper og partier. Jeg vill ikke ikke gå for langt i å vise min forrakt for disse gruppene eller enkelt-personer for deres mulige manglende kunnskap og forståelse.
Karma er noe vi alle har med oss. Ja det finnes handlinger og konsekvenser. Det har vært noen drøye uttalser i media siste dagene. Det er viktig å understreke at dette er spekulasjoner uten belegg i sannheten.
TH

Thor M Hammern
Thor M Hammern
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Takk for referansene til kirkens og de tidlige kirkefedrenes syn på karma og reinkanasjon. Jeg har vært i flere diskusjoner med mennesker som har brukt hele livet på bibelen men som bare rister på hode når man nevner karma og reinkarnasjon.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Thor M Hammern
12 år siden

Jesus snakket om reinkarnasjon i Urevangeliet.
(Gi det en sjans, JJ, her en link uten davidstjerne)

http://www.urevangeliet.com/32564592

maranata
maranata
Abonnent
12 år siden

Å blottlegge sitt sinn ved ulike former for meditasjon som f eks Yoga, har absolutt ingenting med det kristne budskapet å gjøre. En salig lapskaus av kristendom og østens mystikk medfører en glidning bort fra essensen i selve budskapet i Bibelen. Uttrykkene karma, chackra og det tredje øyet er totalt fremmed for den kristne tro.
Den åndelighet du mener så mange mangler, men som du tydeligvis skal inneha er ikke den åndelighet Bibelen taler om. Den Hellige Ånd (DHÅ) – Talsmannen, er sendt fra Jesus Kristus slik som han selv sa. Oppgaven til DHÅ er å forherlige Kristus og veilede oss til sannheten – Jesus Kristus er som kjent Veien – Sannheten og selve Livet. Den åndelighet du selv påberoper den er ikke i stand til å ta avstand fra slike terrortruende videoer man nettopp har diskuteret her på NyS. Den er heller ikke i stand til å forstå Guds utvelgelse av jødene, og hva denne utvelgelsen skal være godt for, og konsekvensene av dette. Denne påståtte åndelighet fra din side er opptatt av å vinne diskusjoner mot annerledes tenkende kristne, så derfor tror jeg du kanskje må redefinere ordet åndelighet, for det harmonerer dårlig med den Bibelske form for åndelighet.
Vi er omgitt av åndsvesen her hele tiden, både beskyttende engler fra Gud og onde åndsmakter. Disse ser vi ikke, men de kjemper hele tiden om vår sjel. Vi kan gjerne være sterke i ånden, men vårt kjøtt er en skrøpelig sak og derfor faller vi stadig vekk i synd fordi vi er oss selv nærmest. Fallet vårt bruker anklageren Satan hele tiden til å fortelle oss at vi ikke er bra nok. En bekjennende kristen er absolutt god nok, for bekjennelse og tro fra hjertet skal sette oss fri.

Guds rustning (Paulus brev til Efeserene 6)
10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20 det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Maranata, meditasjon er som å be, bare at man kobler seg til Gud og hører istedet. Jeg vil tro at kristendommen sier noe om at man skal lytte til Gud?
Nå har JJ forklart flere ganger at karma er det samme som “å høste som man sår”.
Jesus er ofte avbildet med et strålende kronechakra.. glorie?
Rotchakra er helt klart dyret i oss.! Jeg synes disse sammenligningene bare er med på å forsterke forståelsen, både for kristne og de som finner veien på andre måter.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Vi må gjerne bevare den kristne kulturarv. Den forgår ikke om både meditasjon og karma mm blir en del av den. Ditt intellekt forgår heller ikke om det får andre impulser, men det blir veldig dominerende om ikke alle sider av bevisstheten får lov til å eksistere. Vi kan ikke slutte å søke sannheten.

Hvorfor larmer hedningene? :-)

Hele himmelen

Thor M Hammern
Thor M Hammern
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Maranata,
Kan det være tilfelle at ditt syn på det kristne budskap er farget av dine tradisjoner? Når jeg leser din betraktning av åndelige aspekter, får jeg følelsen av at du har et snevert syn på hva guddommelighet er. Ligner veldig på det synet jeg selv ble lært opp i rundt omkring i diverse norske misjonsorganisasjoner.

En bør spørre deg selv hva vår ‘kristne’ tradisjon er bygd på. Jeg er ser på meg selv som en disippel av Jesus, men er veldig glad for at jeg har hatt nok våkenhet til å søke å finne om Jesus hadde mer i sin lære enn det vi sitter tilbake med i vår kriste tradisjon. Jeg har funnet veldig mye på denne måten. Veldig mye mer enn hva jeg fant i min søken etter Gud i kristne tradisjoner, lære eller kulturarv.

Som kristen bør du kjenne til løftet om å finne når du søker Gud med hele ditt hjerte. Min erfaring er at man får del i dette løftet når man tør å tenke ut av boksen. Jeg tenker da på vår kristne tradisjon-boksen.
Jeg vet at stolthets-egoet er veldig sterkt og at det er veldig vanskelig å skulle innrømme at man ikke nødvendigvis har sett hele bildet selv. Skulle man falle for sitt eget ego og gå ut med uttalelser som kan fører andre til fall er det viktig å huske på at usannhet er synd mot ordet.
Dessuten risikerer man å nære sin egen stolhet enda mer når man bruker ord. Ord er magiske, om du liker det eller ei ut fra din kristne tradisjon. ‘Universer’ ble skapt vha ord.

TH

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Thor M Hammern
12 år siden

Jesus Kristus budskap inneholder ingen tradisjon, kun Bibelens budkap – rent og klart, og ikke bortfortolket, åndeliggjort eller annet.

Den katolske kirke har BÅDE Bibel og tradisjon som teller like mye – dette er ikke i henhold til Bibelen og dermed falsk kristendom.

Artikkelforfatteren har gått sterkt ut mot kabbalisme, og dette er riktig, men han velger “andre hjelpemidler” – og da er man egentlig like langt.

Enhver er salig i sin egen tro :-)

Thor M Hammern
Thor M Hammern
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Det er blitt laget tradisjon av Kristi budskap. Hvor stor del av moderne kristendom som er tradisjon skal jeg ikke si noe om, men jeg vil påstå at det er andelsvis mye .

Om artikkelforfatter og du enes om at man skal gå hart ut mot Kabbala, så har dere selvfølgelig frihet til dette. Om dette er riktig, tror jeg dere ikke har belegg for å si noe om.

Selv tror jeg Jesus kjennte godt til de kabbalistiske mysteriene i Mosebøkene og andre gammeltestamentlige skrifter. Selv i den katolske kirkens selektive utvalg av tekster er man ikke i stand til å skjule at Jesus og forfatterne av evangeliene hadde et kabalistisk budskap om indre transformasjon.
Mye av det som ikke gir mening i GT når vi tolker dette ut fra vårt språk og eksisterende oversettelse og som en gjengivelse av en faktisk historie om Jødefolket får en helt annen betydning og en forståelse til indre forvandling og liv når en ser dette i perspektiv av hebraisk språk og kabbala.

Jeg har også stått med frykt for at mitt trosgrunnlag skulle kunne rokkes ved, og kan fortsatt ha frykt når jeg studerer tekster som tradisjonellt har vært ansett som satanistiske og kjetterske. Alikevel vil jeg heller utfordre meg selv til å ta objektiv stilling til denne typen spørsmål enn å fornekte min intuisjon og fortsette på samme vei, salig i min tro.

« Forrige artikkel

Hvorfor er vi så EGO?

Neste artikkel »

Fantastisk bibelkode avdekker sannheten

23
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x