Samfunn
Du leser nå
Positiv tenkning: Polyanna-syndromet
Skrevet av
J.Johansen den 10. 06. 2009
15

Positiv tenkning: Polyanna-syndromet

Av J.Johansen10. 06. 2009

Mange mennesker, mange relative virkeligheter. Men der er bare EN virkelighet.

Hva er virkelig, Neo?, spør Morpheus.  «Hvordan definerer du virkeligheten? Du har levd i en drømmeverden, Neo – dette er verden som den eksisterer idag.«

Morfeus: «Mange av de folk som er innenfor systemet er redd for å bli koblet av, og vil slåss for å beskytte det.»

Mennesker er redd for å miste sine illusjoner, om hvordan de oppfatter virkeligheten. De er redd for at de skal måtte innrømme for seg selv at de i lang tid har levd på et utvalg livsløgner.

“A lie is a deliberate attempt to fake the nature of reality.»

Brad Bollenbach.

«En løgn er et bevisst forsøk på å forfalske virkeligheten.»

Og livsløgner er ikke kostnadsfrie. Det følger en ‘nisse’ med på lasset. Et system av løgner, en er plugget til, som en er redd for å bli frakoblet, fordi en er så avhengig av dette systemet. Tror en.

Polyanna-syndromet

Dette stemmer veldig bra med dem som ikke vil se verden som den virkelig er i konspirasjons sammenheng…..De lever i en egen virtuell virkelighet. Som strutsen. Som Polyanna. De nekter konsekvent å se i øynene at mennesker av og til, faktisk ganske ofte i det høyeste echolon av samfunnseliten, navigerer og konspirer for å berike seg selv og sine. Det er ren og pur kunnskapsløshet som gjør at folk ikke vet dette.

Polyanna var en liten jente……som har fått et helt syndrom oppkalt etter seg; Polyanna syndromet – positiv tenkning – i en overdreven grad, som er i utakt med virkeligheten. Polyanna syndromet beskriver noen som ser ut til å alltid være glad for noe, å være positiv, uansett hva slags omstendigheter de møter. Men verden idag har blitt et rottehull og en pøl av elendighet, å ikke erkjenne dette er å unndra seg virkeligheten.

«Research indicates that, at the unconscious level, our minds have a tendency to focus on the optimistic while, at the conscious level, we have a tendency to focus on the negative. This unconscious bias towards the positive is often described as Pollyanna Principle.»
http://en.wikipedia.org/wiki/Pollyanna_principle

Slik sett har de som ikke har kontakt med virkeligheten og lever utav de ubevisste impulser i seg, selvfølgelig mer disponert til å bli henfallen til ‘Polyanna Prinsippet’. Men de bevisste kan ikke annet enn å fastslå at verden er i en elendig forfatning, konspirasjoner, krig og elendighet alle vegne. Lite positivt å se i de store ting, om enn en kan gjerne se det i de nære relasjoner. Så det ser ut som ubevissthet skaper avstand til den virkelige verden, – en er hengitt den ubevisste positivistiske verden som Polyanna ble berømt for å representere. Der er virkelig mye som er negativt i verden, men for de som ikke vil se det, så kan de heller ikke bidra til å gjøre noe med det.

«Hvorfor er å fake virkeligheten ikke bra ? Fordi virkeligheten eksisterer. Uansett hvor hardt en prøver å behandle ting annerledes enn de virkelig er, så er de hva de er likevel. En jobb som tømmer deg for livsglede, er en jobb som tømmer deg for livsglede. En jente som ikke respekterer deg, er en jente som ikke respekterer deg.» (Brad Bollenbach)

En kan velge å rasjonalisere disse fakta, finne unnskyldninger, men det skaper ikke lykkelige mennesker å gjøre slike rasjonaliseringer. Og det løser ikke problemene å overse dem.

Og det er denne ENE virkelige virkelighet som er Sannheten. Den bak illusjonene.

What is uttered from the heart alone, Will win the hearts of others to your own.
Johann Wolfgang von Goethe

Bollenbach sier videre: «Når vi kobler oss av virkeligheten kommer det fra en genuin feilvurdering, men mistaket er mulig å korrigere. Beviset på villfarelsen viser seg i form av selvmotsigelser, og logikk og fornuft kan hjelpe å sy ting sammen igjen. Men forsettelig falskhet skaper gjerningsmannen til en flyktning; av og til fysisk, alltid inntellektuelt. For uansett når en løgners bevis blir selvmotsigende, så må han flykte lenger og lenger fra fakta for å beholde sitt vaklende grep på oppriktighet. Den sikre havn fra risikoen for å benekte det som er, er radikal ærlighet. Å forplikte seg til radikal ærlighet er å avlegge en ed sverget direkte til hele eksistensen. Det er et løfte – i ens arbeid, i ditt forhold, og til deg selv – å se ting akkurat som de er, så godt en kan. Det erkjenner at nesten alt annet er småting og at ingenting er større enn sannheten.»

“A lie is a deliberate attempt to fake the nature of reality.»

Og disses ‘deliberate fake’ altså den manglende evnen til å se virkeligheten som den er, de bevisste forfalskninger av virkeligheten, er hva som skaper problemer i verden. Hvordan kan massen bli med å løse problemene, så lenge de ikke engang ser problemene ? Da blir en å leve på løgner om virkeligheten. Den relative virkelighet. Slik som de ser den, men slik de ser den er fake / falsk!

Scott Peck's 'People of the Lie'

Scott Pecks kart over hva som skaper 'People of the Lie'; "En løgn er et bevisst forsøk på å forfalske virkeligheten".

Virkeligheten ER

Virkeligheten er det den ER den, ikke slik som den relativt sett blir oppfattet, og beskrivelsene av hva den virkelig ER, det er Sannheten ! Alt annet er løgn. Falskt. Illusjoner.

Slik blir alle disse individuelle livsløgner også hva som bidrar til status quo. Slik blir de som ikke vil se virkeligheten som den virkelig er, også bidragsytere til status quo og elendigheten i verden.

Og slik blir de «People of the Lie», med ‘no hope for healing Human Evil’, som M. Scott Peck sier det:
http://radicalhonesty.org/2009/06/people-of-the-lie/

“It’s discouraging to think how many people are shocked by honesty and how few by deceit.
– Noel Coward

Hos veldig mange mennesker sitter disse illusjoner om verden veldig langt inne. Mange gjør utrolig mye, og legger utrolige mengder energi i å beskytte disse sine illusjoner og livsløgner. Ikke trå deres livsløgner for nær. Da blir de sår. Og når de blir sår så kan de bli ufin. Men mange trenger å få kontakt med virkeligheten. Bli ‘unplugged’, som Morfeus sier. Å kle av seg sine livsløgner. Gjennomskue dem.

Og hva skaper da den denne summen av personlige livsløgner ? Den skaper mer ondskap i verden, fordi folk flest ikke tar oppgjør med den, så får den utvikle seg. Folk får akkurat de lederne de fortjener. Ikke hverken mer eller mindre. Lederne er ikke annet enn et speilbilde av den ubevisste majoritet.

M. Scott Peck sier i sin bok ‘People of The Lie – The Hope for Healing Human Evil’:
“Ondskapen skaper for dem under sin innflytelse et sykt samfunn i miniatyr. [] De bruker kanskje like mye energi på sine villfarne rasjonaliseringer og destruktive kompensasjoner som de friske kanaliserer inn i en kjærlig atferd. Hvorfor ? Hva er det som har besatt dem, som driver dem ? Hovedsaklig frykt. De er skrekkslagen over at skuespillet skal falle sammen og de vil bli avslørt for verden og seg selv. De er fortløpende redd at de vil komme til å måtte stå ansikt-til-ansikt med sin egen ondskap. Av alle følelser, er frykt den mest smertefulle.» (s.124)
http://radicalhonesty.org/2009/06/people-of-the-lie/

«Løgnaktighet er som en kreftsykdom. Den første mutasjon av sannheten skaper en åpning for å kolonisere sin vert. En løgn krever en annen, to løgner trenger bevis av to til, til endelig selv den mest uskyldige halvsannhetet metateseser seg inn i en falskhet som krever operasjon.»
http://30sleeps.com/blog/2008/07/21/radical-honesty/

«ærlighet.. er ikke dette egentlig noe vi er eller ikke er?», var det en som spurte meg om; Jo, og de som ikke er det må vi tilby et kurs. De kan jo faktisk ha pådratt seg så mye ulykke i livet i sine relasjoner , av sin uærlighet, at de lengter etter noe annet….og de kursene (psykologiske operasjonene) skal vi på litt sikt kunne tilby her:
http://www.radicalhonesty.org/learning/

Presteskapet har profittert på denne uærlighet i generasjoner, slik at folk må til presten for å skrifte sine ‘synder’. For å føle seg vel. I dag har vi en annen profesjon, psykologene – et nytt presteskap, som mottar skriftemål og hører på folks sannheter i fortrolighet. Men som Brad Blanton sier; Når mennesker blir radikal ærlig med seg selv og andre, og de snakker ærlig sammen, så kommer nok psykologene (og prestene) til å bli overflødig, fordi folk løser sine problemer selv ved å snakke med sine medmennesker og sine famillier.

Vi får stor helsemessig profitt i samfunnet ved at folk blir mer ærlig og autentiske. I personlige, sosiale og forretnings- relasjoner.

Der som dere bringer frem det som er inni dere, skal det dere bringer frem frelse dere. Dersom dere ikke bringer frem det som er inni dere, skal det dere ikke bringe frem ødelegge dere.”
Jesus i Thomasevangeliet

Valget er vårt eget. The Matrix. Kobler vi oss av, får vi det bedre.

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%

Om forfatteren

Profilbildet til J.Johansen

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.15 Kommentarer
1 2
 • Profilbildet til TruthHunter
  10. 06. 2009 klokken 20:29

  “En løgn er et bevisst forsøk på å forfalske virkeligheten.”

  Nei, du sier ikke det? hehe. god artikkel men synes det sitatet var litt selvsagt. De fleste vet jo hva en løgn er.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Armin Bahrami
  10. 06. 2009 klokken 22:13

  Jeg vil si 80% av samfunnet ikke vet hva en løgn er.

  Hvis de viste hva det var, hadde ikke makten sittet på plassen sin idag.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til TruthHunter
  11. 06. 2009 klokken 10:44

  Armin: De fleste vet hva en løgn er. Men det betyr ikke at man ikke kan bli lurt forde. En løgn vet jo ikke den som har blitt lurt at det er en løgn. En løgn er sannheten for den som har blitt løyet for. Så begrepet løgn/sannheten kan egentlig gå over hverandre. For hva er egentlig sannheten bak livet. Er livet en løgn eller en sannhet?

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Mike Cechanowicz
  11. 06. 2009 klokken 10:59

  Her er det mye snakk om virkeligheten, løgner og sannheten, mange sitater fra forfattere som har en viss anerkjennelse som faglige eksperter i sitt felt. Jeg sanser en form for absoluttisme i mangel for et bedre ord som gjør det nokså umulig å forstå budskapet som ligger bak. Armin skriver at 80 prosent av samfunnet ikke vet hva en løgn er. Kunne det være mer dekkende å skrive at 98 prosent av befolkning er ut av stand til å oppdage forskjellen mellom det som stemmer og ikke stemmer i forhold til virkeligheten – fordi helhetsinntrykket har blitt så til de grader fragmentert. Det vil si at vi lever i et enhetlig univers mens den er presentert gjennom et filter for fragmentering der ingenting henger sammen.

  Her ser jeg også flere problemer med perseptsjon her. Ved å tviholde på ordene som virkelighet, sannhet og løgn aner jeg en form for bedømmelse som begynner å likne religiøs fanatism. Jeg tillater meg å tilby en annen tilnærming som er en del av utdanning i Nevro-lingvistisk Programmering – eller studiet av hvordan mennesker arbeider og oppfatter sine subjektive opplevelser.

  Tre filterprosesser – generalisering, forvrengning og utelatelse er nødvendig forutsetninger for vår evne til å oppleve virkeligheten og snakke om den opplevelsen. Disse filterprosessene er i stand til å hjelpe oss og hindre oss i den oppgaven – spørsmålet er hvordan vi bruker disse.

  Øvelse: Beskriv for meg en M3 med virkelighet – valgfritt natur – slik at det er ingen generaliseringer, utelatelser og forvrengninger – slik at jeg vil ha nøyaktig den samme oppfatning av den virkeligheten. Løsningen: Oppgaven er umulig. I forhold til «sannheten» er vi like mye ute å kjøre her som med virkeligheten fordi dette beggrepet vil ha et nytt innhold for hvert lag dypere vi kommer i de underliggende strukturene som virkeligheten består av.

  I en verden med kun to dimensjoner er det ingenting som heter en «ball» – En ball er en løgn – sannheten er en sirkel. Sannheten og løgnen endrer seg for hver perspektiv vi skifter over til og siden vi ikke er sikker på hvor mange underliggende lag som virkeligheten består av, er det vel heller ingen som kan påstå hva som er absolutt på noen måte.

  J.J. har tidligere skrevet om hans behov for å oppfatte grenser og forskjeller og det er hans «sannhet» – også kalt personlig oppfatning. En kan også argumentere at den oppfatning er en forvrengning fordi antagelsen om forskjell er en illusjon – Det hele kan bli veldig abstrakt og vanskelig å forstå. Det er også enkelte som påstår at dualitet er en forvrengning av enhetsloven – ok jeg kan akseptere det også samtidig vet jeg at mine evner til å oppfatte den forvrengningen for det den er er svak.

  Mao – vi lever i et tvetydig univers.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Kjetil S
  12. 06. 2009 klokken 17:31

  J.J

  Det du skriver om her, slik jeg tolker det selvsagt (altså min sannhet), er egentlig skillet mellom det Immanuel Kant kalte «Ding an Sich» og «Ding für Mich» (tingen i seg selv og tingen for meg). http://en.wikipedia.org/wiki/Noumenon

  Kort oppsumert: Alle mennesker har på seg «kognitive briller» som alle sanseopplevelser blir filtrert gjennom. Uansett hva du ser, hører, eller sanser på andre måter er influert av dine personlige preferanser. Dette gjelder også i forskningen, der målet er å en dag bli i stand til å fjerne fullstendig den menneskelige faktor, fordi det er allment akseptert at observatøren påvirker forskningsresultatet. Derfor «doble blindtester» etc.

  Det du etterlyser blir med andre ord den Objektive Sannhet, Den Ene Sannhet bakom den relative sannhet vi som individer omgir oss med.

  Hvordan kan du være sikker på at dette finnes? Hvordan kan du med sikkerhet si, gitt dine egne kognitive briller, at det finnes en objektiv Sannhet, og at alt annet enn dette er løgn og illusjoner. Hvordan kan du vite at dine egne oppfatninger er ikke illusjoner, men at de er Sannheten?

  Jeg tror nemlig ikke det er gitt noen mennesker å kunne vite Sannheten om alt. Den kanskje viktigste universelle loven er den frie vilje vi alle er født med, og med den frie viljen følger det med en nisse på lasset; I bunn av alle våre valg ligger en betingelse om at vi hele tiden må velge polarisering mellom «Service to Self» og «Service to Others», og dette valget skal tas på bakgrunn av sviktende kunnskapsgrunnlag (The law of Confusion). Vi skal ikke vite alt. Om vi visste alt, om vi hadde Sannheten, ville vår polarisering blitt svekket, for vi trengte ikke egentlig velge. Valget ville tatt seg selv. Og da hadde det heller ikke vært behov for fri vilje.

  Så om du mener at du IKKE har kognitive briller, at du ikke har filtre som farger din oppfatning av virkeligheten, at det du oppfatter som Sannheten ER Sannheten, ja da mener jeg du er grovt på villspor.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  14. 06. 2009 klokken 14:38

  Eksempler på relative sannheter de med Polyanna Syndromet omgir seg med er forøvrig diskutert her som et kommunistisk og ateistisk konsept:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/den-nye-verdensordens-religion/

  Se forøvrig her om d.s.:
  http://www.allaboutphilosophy.org/absolute-truth.htm

  De som ikke omfavner kommunismen og ateismen vil velge denne forfatters syn på virkeligheten, som noe som ER, helt uavhengig av observatørens (inklusivt denne observatørens) relative oppfattelse (evner, illusjoner, etc.).

  Nedenfor drøftes det hvordan de som hevder hardnakket at ikke absolutte sannheter finnes, selv faller for den logiske brist at deres utsagn jo i seg selv er ‘absolutt sannhet’. De hevder noe ikke finnes, men så hevder de en absolutt sannhet selv; at denne absloutte sannhet ikke finnes !

  Slik ulogisk argumentering blir jo endelig bare morsom.

  Slik kan en drøfte spørsmålet på grundig vis, og ikke lettsindig:
  «To many, the concept of truth is deep, esoteric and indefinable. In fact, it has been said that «The discovery of truth is the sole purpose of philosophy». Clearly, we are in deep water on such a topic. Let’s try and avoid deep philosophy and simply ask «What is our everyday perception of truth?». Would you say the statement «6 is less than 7» is true? Of course you would, since you are applying the common rule of mathematics. The statement is verified as true by a universally accepted fact. Would you say the statement «light travels faster than sound» is true? Of course you would, since you are applying a scientifically known fact. Would you say the statement «The Roman Empire existed» is true? Again, of course you would since you are basing your answer upon historical fact. Here then we have a basic defintion of truth:

  A statement is true if it agrees with established fact – with what is really there – with reality.

  In other words, if you say «It is» and it is in reality, then you speak the truth. The statement must be accurate and correct to be true. The philosopher Kant put it more succinctly: «Truth is the agreement of knowledge with its object». Note that this definition of truth does not rely upon opinion or belief, so we are on weak ground if we say something is true since we believe it by faith i.e. without establishing the facts! Let’s consider another example. Since John is taller than Mary and Mary is taller than Sue, then we can state «John is taller than Sue». This is true because it is logically correct. So we can say:

  For a statement to be true it must agree with knowledge (fact or reality), or be logically correct, or both, depending upon the context.

  Relativism and Pluralism

  Now suppose Mary (a Christian) says she worships a personal God, whilst John (a Pantheist) says he worships a God who is in everything and everyone, and that God is not personal. Who is speaking the truth? It is possible neither of them is speaking the truth, but what we can say is that both cannot be speaking the truth. We can say this because the law of non-contradiction says:

  Two contradictory propositions cannot both be true at the same.

  This law is a problem for the Postmodernist concept of relativism, namely, «there is no ultimate truth; truth is relative to persons, times, circumstances or culture». Clearly, the statement «you must drive on the left hand side of the road» is true in the UK but not in France. Yes, in such cases ‘truth’ is culture dependent – it is a ‘local’ truth. But what about the universal truth being discussed by Mary and John? The relativist would say that both Mary and John can be equally correct since «truth is relative to the individual». But this is saying that two contradictory propositions («God is personal» and «God is not personal») can be true at the same time – which violates the law. Hence relativism in this particular context is false and misleading. Relativism is also logically incorrect. Since it maintains that truth is relative to the individual, then relativism has to state that there are no absolute truths. But the statement «there are no absolute truths» is itself an absolute i.e. definitive statement which is supposed to be true. So how can we believe it when we are told «there are no absolute truths»? The statement is illogical. Relativism is therefore not true because:

  * it is logically incorrect (see the above definition of ‘truth’)
  * and it violates the law of non-contradiction

  We have just discussed ‘cognitive’ relativism i.e. the false concept that all truth is relative. Today’s world also holds fast to ‘moral’ relativism, namely, «morals are relative to culture and society – so all morals are equally valid». This is an important area since it raises the question of what is right and what is wrong (ethics). «

  http://www.seekingtruth.co.uk/truth.htm

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  14. 06. 2009 klokken 15:20

  Filosofiske diskusjoner liker vi…. :)

  Det kan se ut som både Mike og Beamer ikke er istand til å se forskjell på fenomenet ‘Polyanna Syndromet’, og om hvorvidt dette er forfatterens personlige MÈNING om Polyanne Syndromet.

  De drøfter forfatterens MENING om syndromet, og klarer ikke å komme inn så mye på fenomenet i seg selv. Dette kan være en uvillet intellektuell skivebom selvfølgelig. Om det ikke er det, så bør en ikke innlate seg på filosofiske tema, om en ikke klarer å diskutere tema, men heller andres innfallsvinkel til tema.

  Jeg synest det er interessant å drøfte nettopp de kognitive briller som Beamer kommer inn på, nettopp på basis av de kognitive briller enkelte har tatt på seg som leser og kommenterer denne artikkel. Hindrer deres kognitive briller dem å se og godta at ‘Polyanna Syndromet’ eksisterer ? Eller vil de bare rett og slett opponere for å opponere?

  Kan Mike og/eller Beamer vennligst gi et eksempel i teksten som er forfatterens påståtte RELATIVE sannhet om ‘Polyanna Syndromet’? For Mike skulle jo dette være enkelt siden han annet steds har sagt han besitter ‘evidens’ for alt han sier. Så skulle jo det være enkelt å begrunne dette, fra den ‘evidens’ fra en tekst som står rett over her.

  Den eneste påstand i teksten er at ‘Virkeligheten ER det den ER’, uavhengig av observatørens evner. Det er jo en fordel om observatørene klarer å se denne forskjellen.

  «Så om du mener at du IKKE har kognitive briller, at du ikke har filtre som farger din oppfatning av virkeligheten, at det du oppfatter som Sannheten ER Sannheten, ja da mener jeg du er grovt på villspor. «

  Det står selvfølglig Beamner helt fritt å mene at forfatteren er på villspor når han beskriver ‘Polyanna Syndromet’. Men det hadde vært fint om Beamer kunne satt fingeren på AKKURAT HVOR forfatterens kognitive briller er i forhold til å beskrive ‘Polyanna Syndromet’, og at han ikke generaliserer, hvilket vil være et misbruk av kommentarfeltet under denne artikkel, og da må bli å slette – for det er teksten over vi skal drøfte her. Ikke andre sannheter som Beamer måtte mene eller tro at forfatteren har.

  Hvilken annen påstand er ikke basert på virkelighet over: At folk av og til har livsløgner ? Gi meg eksempler, fra teksten over, slik at vi får drøftet dem filosofisk

  For Sannheten må en ta av de kognitive briller som Beamer er inne på.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Mike Cechanowicz
  15. 06. 2009 klokken 11:57

  Jeg tror det kunne bli flere filosofiske bøker inspirert av det som skjer her. Som du tidligere har kommentert, jeg har kanskje hatt vanskelig mellom å skille på tema og forfatterens mening. Jeg tror det kommer av følgende: «Mange mennesker, mange relative virkeligheter. Men der er bare EN virkelighet.» – skriver .x.x. som stiftet begrepet polianna syndromet i 1756. (kvalifisering) –

  Det er kanskje bare skrivestilen og jeg vet du er dreven og dyktig til det du gjør – men det kan lett misforståes som «fakta» uttalelser når det ikke kommer så mange kvalifiseringer i etterkant.

  Derfor kom kommentaren mer personlig ut enn det som burde være. Da jeg skrev kommentaren tenkte jeg mer sak enn person. Når jeg ser den i ettertid kommer den alt for personlig frem. Beklager.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  15. 06. 2009 klokken 13:17

  Beklagelsen akseptert Mike.

  Nå venter jeg bare på at Beamer skal komme og begrunne sine kognitive briller, kanskje ta dem av, og se at han ikke bidrar så mye i Polyanna debatten, at han er mer opptatt av å ta forfatteren, enn å drøfte syndromet.

  «Hvordan kan DU være sikker på at dette finnes? Hvordan kan DU med sikkerhet si, gitt DINEe egne kognitive briller, at det finnes en objektiv Sannhet, og at alt annet enn dette er løgn og illusjoner. Hvordan kan DU vite at DINE egne oppfatninger er ikke illusjoner, men at de er Sannheten?»

  «Så om DU mener at DU IKKE har kognitive briller, at DU ikke har filtre som farger DIN oppfatning av virkeligheten, at det DU oppfatter som Sannheten ER Sannheten, ja da mener jeg DU er grovt på villspor. «

  Jeg sier at du er grovt på villspor i å drøfte tema Beamer, idet DU er opptatt av min person mer enn tema. En intellektuell skivebom!

  Og hva har dette med syndromet jeg beskriver virkningene av ? Er det en objektiv sannhet at ‘Polyanna Syndromet’ eksisterer eller ikke ? Hva mener du Beamer ? Det eksisterer, er det ikke en objektiv sannhet at det eksisterer da ?

  Selvfølgelig beskriver jeg mine sannheter som jeg ser dem. Hvilken andres skulle jeg beskrive Beamer ? Dine ? Det ser jo ikke ut som du mener det finnes noen objektive sannheter i det hele tatt ?

  Når jeg sier at 3 er et høyere tall enn 2 så er det en matematisk sannhet, og du kan gjerne hevde at jeg er på villspor så mye du vil.

  «Jeg tror nemlig ikke det er gitt noen mennesker å kunne vite Sannheten om alt. «

  Gjerne hevde den frie vilje til å hevde at 2 er en større verdi enn 3.

  Men på villspor blir det nok. Det finnes en objektiv sannhet om Obama Bin Laden hadde noen rolle i 9/11. Det gjelder bare å finne denne objektive sannheten, blant alle de relative.

  Noen velger din sannhet, andre velger min sannhet,
  og min sannhet er at jeg personlig tror som Morfeus og andre at det finnes objektive sannheter.

  Hadde det ikke funnes objektive sannheter, hva skal da de relative sannheter måles i forhold til ? (relativ betyr: i forhold til).

  Denne kunsten å søke etter de objektive sannheter er filosofi.

  De som ikke har evner til dette, bør holde seg borte fra å prøve å diskutere det.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Kjetil S
  15. 06. 2009 klokken 21:02

  Du har rett J.J, jeg bommet noe i min kommentar. Jeg beklager at jeg kommenterte det jeg oppfattet som din holding/dine meninger istedetfor temaet du skrev om: Polyanna-syndromet (som jeg forøvrig finner interessant)

  Når det er sagt er det likevel verd å kommentere en del ting her.

  1. Det bør være åpenbart at når du har skrevet en rekke artikler her på nyhetsspeilet, så er det vanskelig å ikke se den røde trøden som følger dine artikler og kommentarer. Det bør være like åpenbart at denne røde tråden også ligger bak denne artikkelen, i temavalg, ordvalg og holdninger som skinner igjennom.
  2. Din artikkel er ikke, slik jeg oppfatter det du prøver å fremstille den, en utelukkende objektiv artikkel om Polyanna syndromet. Den er like mye en artikkel som fremmer ditt syn på virkeligheten, Sannhet og Ærlighet slik du ser det gjennom dine øyne. Jeg tar det for gitt at du ser dette poenget.
  3. Kommentaren min er ikke et angrep på deg som person. Den er en retorisk kommentar som forsøkes vinkles på en måte som gjør at det kan stilles filosofiske spørsmål ved fundamentet for din artikkel: At det finnes EN Sannhet. At du tar en retorisk kommentar personlig og åpenbart blir fornærmet synes jeg er noe underlig.

  GD Star Rating
  loading...

Legg inn dine tanker