Amerikanske styrker i Irak: Terrorindustriens forlengede arm. Disse soldatene ville neppe kjempet om de visste hva de kjempet for.
/

Terrorindustrien: Et skremmende innblikk i et kontroll­samfunn

1.3K visninger
4 minutter lesetid
2

«En av de viktigste bøkene som er utkommet i de senere år.» Dette skriver høyesterettsdommer Ketil Lund, leder av Lund kommisjonen i forordet til Joakim Hammerlin sin 2010-utgave av boken Terrorindustrien.

Husk det er ikke noen hvem som helst som har skrevet dette forordet. I en nær fremtid kan denne modige mannen bli stemplet som konspiratør og terrorist for å ha uttalt seg så ærlig. Vi har alle muligheten til å hindre det.

Dette var den amerikanske høyesterettsdommer Sara Day O`Connors profetiske uttalelse bare to uker etter 11. september:

“We`re likely to experience more restrictions on our personal freedoms than has ever been the case in our history”.

Friheten innskrenkes av offensive overvåkningsinteresser med sterkt urovekkende konsekvenser for samfunnet. Gjennom beskrivelser av de stadig større mengder overvåkningstiltak vi utsettes for, er det Joakim Hammerlins anliggende å vise oss totaliteten i det som foregår, og hvilke krefter som driver utviklingen fremover.

Avgjørende forutsetninger for overvåkningsstatens fremrykking er befolkningens irrasjonelle angst for terror og tillit til at rettstaten forvalter vår felles velferd.

Denne angst og tillit skyldes at vi mangler nødvendig kunnskap og innsikt for å bedømme utviklingen realistisk. i dette perspektivet er hammmerlins bok etter min mening en av de viktigste bøkene som er utkommet de senere år.

Stadig innskrenkning av friheten vår

For utviklingen er at hvert nytt tiltak som innskrenker friheten, ses for seg uten blikk for totaliteten i det som skjer. Vår gjenværende frihet får en tiltakende knappehetsverdi. Riktignok understrekes det ikke sjelden at dette perspektivet er viktig, men i realiteten yter det ingen nevnverdig motstand mot de offensive kontrollinteressene.

Nye tiltak besluttes, fremstilles slik at de er helt nødvendige for kriminalitetsbekjempelsen, samtidig som de ikke i nevnverdig grad vil øke det samlede overvåkningsnivå i samfunnet. Bortsett fra Datilsynets heroiske strid for personvernet, har det vært svært liten motstand mot utviklingen.

Årsakene er å finne i en stadig sterkere politisering og internasjonalisering av kriminalitetsbekjempelsen i de senere tiår. Det er tale om en dynamisk, skrittvis utvikling mot bruk av stadig flere inngripende metoder, ofte slik at forslag som i første omgang forkastes, gjentas og til slutt nedkjemper all motstand.

Hammerlin gjengir i boken en uttalelse fra dommeren Lord Hoffman fra Storbritania:

Den virkelige trusselen mot nasjonens eksistens, i betydningen av et folk som lever i overensstemmelse med sin lovtradisjon og sine politiske verdier, kommer ikke fra terrorisme, men fra lover som dette. Og dessuten er den like irrasjonelle og naive tillit til at de myriader av opplysninger som lagres, aldri vil bli misbrukt av offentlige eller andre.

Løgner på øverste plan

I 2002 antok FBI at det var 5000 assosierte medlemmer av al-Qaida i USA, mens samme byrå i 2005 slo fast i en hemmelig rapport at ikke en eneste sovende al-Qaida celle var avdekket.

Når vi vet at USAs øverste sikkerhetsmyndigheter var i stand til å lyve om Iraks masseødeleggelsesvåpen for å få et påskudd for angrepskrig, er det simpelthen vanskelig å forestille seg noe amerikanerne ikke er villige til å lyve om.

Fransk politi sjekker ut en lokal innbygger. Ligner dette litt på Tysklands gestapo? Ser du tegnene?
Fransk politi sjekker ut en lokal innbygger. Ligner dette litt på Tysklands gestapo? Ser du tegnene?

Falsk frykt for terror

Å vise at angsten for terror er uten realistisk forankring er et hovedanliggende for Hammerlin. Han viser meget virkningsfullt at riktignok er ikke få blitt ofre for terrorhandlinger etter 11. september, men ikke i våre panikkslagne del av verden: Bare èn prosent av ofrene holdt til her.

Ofrene for vestens politikk befinner seg som alltid i andre land, terrorofrene i senere år først og fremst i Afghanistan og Irak-land som er lagt øde av vesten. Enhver bør selvfølgelig kunne se at risikoen for at å bli offer for en terrorhandling her i landet er svært liten.

Terrortraumet gir gode vekstvilkår for politiske og økonomiske profitører. Det er ingen tilfeldighet at tilslutningen til president Bush steg voldsomt etter 11. september med en tilsvarende økning av hans makt. Han og kreftene som støttet ham, så seg tjent med formidlingen av angst og massive fiendebilder, styrking av nasjonalistiske krefter, samling rundt flagget og trakassering av politiske motstandere.

Et av Hammerlins eksempler på denne trakaseringen er sangtrieoen Dixie Chicks, som – etter en av dem hadde sagt at hun skammet seg over at president Bush var fra Texas – ble omdøpt til Dixie sluts og Saddam`s angels i høyrevridde medier. De ble utsatt for alvorlige trusler og vandalisering av bolig, med mer.

Dette gir heldigvis ikke umidelbare assosiasjoner til norske forhold, selv om mekanismer av lignende art også har grobunn her til lands.

Terrorprofitørene

De økonomiske terrorprofitørene er store multinasjonale industri- og oljeselskaper som høster fruktene i et utarmet Irak, og først og fremst den gigantiske sikkerhetsindustrien som grodde frem i kjølevannet etter den ulovlige angrepskrigen.

Og Norge er med. Kværner var som kjent engasjert på Guantanamo, og for Statoil er Irak buisness as usual. Terrortraumet står sentralt i den skremmende utviklingen vi står i, der kontroll-og overvåkningsregimet stadig utvides.

Hammerlin viser til den italienske filosofen Giorgio Agamben som har skrevet hvordan de fleste demokratiske stater som forvitrer og blir totalitære, gjennomlever en unntakstilstand der borgernes frihet og demokratiske rettigheter innskrenkes mer og mer, samtidig som statsmakten øker sine fullmakter. Unntakstilstanden blir etterhvert en permanent tilstand, og stadig nye frihetsinnskrenkninger vil da høre til den normale dagsorden.

Ifølge Agamben er det en situasjon vi i dag lever i. Karakteristisk for situasjonen er mangelen på motstand mot overvåkningsinteressene.

Skrevet av en høyesterettsdommer

Boken Terrorindustrien av Joakim Hammerlin.
Boken Terrorindustrien av Joakim Hammerlin.

Dette er altså skrevet av en høyesterettsdommer. Her har journalister en gylden sjanse til å få uttalelser fra en akademiker, som ikke kommer med rallende konspirasjonsteorier, men skjer det? Nei.

Journalister er tydeligvis ikke noe annet enn slaver for sine arbeidsgivere, der profitten sitter i høysetet. Idotiske sensajoner eller hakk i plata-nyheter som tas fra den ene og samme vinkelen om og om igjen, det er slik media vil ha det.

Ekte reportere som går i dybden og får frem saker som viser alle dimensjonene ved en sak er en virkelig døende rase, hvis det overhodet er noen igjen av dem.

Og hvis det faktisk er noen her til lands som mener de er i nærheten av å være ekte journalister, så burde de vel ha luktet seg frem til denne mannen for lenge siden.

Boken Terrorindustrien kan kjøpes hos www.manifest.no for 129 kr, da er frakten inkl. i prisen. Anbefales!

Ole-John Saga

"Hvis løgnen, likesom sannheten, hadde hatt ett eneste ansikt, ville den vært lettere å ha med å gjøre. For da kunne vi bare ansett det motsatte av det løgneren sier som sikkert. Men vrangsiden av sannheten har hundre tusen ansikter og et ubegrenset spillerom. Pythagoreerne mener at det gode er bestemt og begrenset, mens det onde er ubestemt og ubegrenset. Bare én vei fører til målet, tusen fører utenom." Michel de Montaigne

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

2 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
8 år siden

Har lest begge Hammerlins bøker, og begge er å anbefale. Synes kanskje den første var best, men det var trolig fordi mye var nytt, mens i bok 2 (Terror og demokrati) er det mer en oppdatering, da ting skjer fort i “bransjen”.

thynd72
thynd72
Abonnent
8 år siden

Hei, Det er en bok til som er Kåret til en av de 100 viktigste bøkene gjennom tidene er GEORGE ORWELL 1984 Hilsen øyvind Tjøtta

« Forrige artikkel

Nord-Korea vil ha fredsavtale

Neste artikkel »

Forbereder seg til krig mot arbeiderklassen

2
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x