Bla i tag

FBI

Amerikanske styrker i Irak: Terrorindustriens forlengede arm. Disse soldatene ville neppe kjempet om de visste hva de kjempet for.

Terrorindustrien: Et skremmende innblikk i et kontroll­samfunn

«En av de viktigste bøkene som er utkommet i de senere år.» Dette skriver høyesterettsdommer Ketil Lund, leder av Lund kommisjonen i forordet til Joakim Hammerlin sin 2010-utgave av boken Terrorindustrien.

Stopp israeliseringa av Norge

Under den andre verdenskrig var det arierne som var herrefolket i Europa, og jødene skulle ut. Nå er det sionist-jødene som er herrefolket i Europa. Det er nå dannet anti-islamistiske EDL-aksjonsgrupper på "gategjeng"-nivå, med klare sionistiske undertoner, som agiterer for at muslimene skal ut. Splitt og hersk, dengang som nå. Historien gjentar seg.

Anthrax-terroren høsten 2001 var falsk flagg farse

Høsten 2001 ble USA rammet av dobbel terror; først fallende skyskrapere og deretter dødelig anthrax sendt pr. post. Var terror-spillet viktige elementer i å få innført fascist-lovverk i USA, hvor medias rolle var å være den nyttigste idioten med hovedoppgaven å føre opinionen bak lyset slik at falsk flagg-farsen ikke skulle bli gjennomskuet ?

Bohemian Grove – hemningsløs herreklubb i skogen

Hver sommer samles mange hundre av USAs mektigste menn dypt inne i Californias skoger. Arrangementet er svært godt bevoktet og deltagerlistene er topphemmelige. Hva er det egentlig som foregår i Bohemian Grove?

Nyhetsspeilet gir deg langt på vei svaret. Som så mange ganger før viser det seg at virkeligheten overgår fantasien.

CIA og FBI avhoppere eksponerer etteretningstjenestene

Om 1-20 år vil vi se tilbake på avsløringene som pågår nå og huske all latterliggjøringen og fornektingen av fremlagte fakta som ble stemplet som "konspirasjonsteorier", ikke minst av pressen, som slo seg på brystet og hevdet at deres oppgave var å avsløre maktmisbruk og andre kritikkverdige forhold i samfunnet.

Hva skjuler massegraven ved Gaustad?

På Riis kirkegård, like ved Gaustad psykiatriske sykehus, er det en massegrav. I massegraven befinner det seg et ukjent antall ofre for nazi-eksperimenter som fant sted i etterkrigstiden.