Krig og Fred
Krig og Fred

Den falske freden

12.3K visninger
7 minutter lesetid
197

Norske og internasjonale medier gjør ingen anstrengelser for å opplyse verdens borgere om realiteter. De gjentar bare ukritisk alt som kommer fra deres felles kilde Reuters og Associated Press (forøvrig den sistnevnte eid av den første).

De gjør sitt beste for å bidra til den vitenskapelig og politisk skapte ‘freden’.

Fra Nimrod til Cæsar, fra Weishaupt til Lenin og Hitler, og til slutt, til vår tid, har hendelsene i historien vært, og blir, orkestrert mot en verdens regjering, og tilbedelsen av mennesket selv; Antikrist. Det Anglo-Amerikanske Riket går mot sin avslutning også, som de foregående fem imperier, som sett av Johannes i sin Åpenbaring, – og beskrevet av Daniel i det gamle testamente, men det blir verre før det blir bedre.

Det er fremdeles de samme krefter som står bak å bygge det utopiske Nye Babylon, i alle her nevnte tilfeller av imperiebygging, jfr. Antony C. Sutton’s bøker, og etter hvert ved en gradvis tese-antitese-syntese/problem-reaksjon-løsning, på verdensbasis; Den Nye Verdensorden. En syntese av det kommunistiske og det kapitalistiske; ca. den norske/skandinaviske modellen, som er malen (kommunisme light). Men er alt så bra i Norge at vi er noen god rollemodell? Jfr. ‘Psykopolitikk – dets opphav og implementering‘, og andre artikler her.

Nimrod

Det jødiske leksikon sier at Nimrod gjorde hele folket gjenstridige mot G-d.Mange på den tiden trodde Nimrod var den lovede Messias og så til ham som verdens Frelser (jfr. Obama idag).

Nimrod var en mektig jeger. Horder av farlige dyr flakket om i landet, og folk levde i konstant angst. Nimrod jaktet på og drepte dyrene, prøvde å gjøre livet tryggere for folket. Han fant også opp måter å forsvare folket på ved å bygge murer rundt byene (jfr. muren rundt Israel – det kommende sete for verdens regjeringen – The New Jerusalem), hvorav den første ble Babylon.

Nimrod organisert Babylon som et stort verdensomspennende kommersielt sentrum (London/New York). Han utvidet sin innflytelse til omkringliggende områder, og befestet dermed sin kontroll og innflytelse. Han utviklet senere et religiøst system som var basert på stjernenes posisjoner (kjent som dyrekretsen), derav kommer ideen om astrologi. Ordet Babylon, som på hebraisk betyr “porten til G-d”, kommer også fra det tilsvarende hebraiske ordet ‘balal’, som betyr ‘forvirring’. Derav begrepet Babelsk forvirring.

Nimrod var en humanitær skikkelse som ble applaudert som en frelser av verden. Han var derimot en klassisk Antikrist. Han ledet folket bort fra å tilbe den levende G-d og inn i avgudsdyrkelse. Han lærte tilbedelsen av livet gjennom mystikk religioner (okkultisme) og tilbedelse av stjernene (også symptomatisk for Vannmannens Tidsalder), og av seg selv. Av mennesket som det høyeste vesen i universet.

Det var gjennom å bruke det at folk ønsket fred og sikkerhet fra den alltid tilstedeværende trusselen om ville dyr (jfr. dagens terrorist/atomvåpen ‘trussel’), som gjorde at Nimrod ble legendarisk blant folk på jorden. Han ble berømt for dette, og Nimrod ble guddommeliggjort av menneskene og hyllet som en frelser i øynene til folket. De gamle babylonske mynter viser bildet av en kentaur (halvt hest og halvt menneske) er den faktiske framstilling og det minnet som sitter igjen om Nimrod. Likevel, for alt det gode han gjorde for folket i å redde og beskytte dem mot ødeleggelse og farlige dyr, hadde Nimrod vendt sine undersåtters hjerter fra G-d og mot seg selv. Idolisering.

Pax Romana

Samme var det i Romerriket, det sjette imperie i vår kjente historie. Limet som holdt riket sammen var Pax Romana, den romerske fred. Freden ble opprettholdt av en stor hær som fortsatte å vokse etter som innvandrere sildret inn i imperiet (jfr. Eu’s opprinnelige grunnlov; Romatraktaten). Mange av disse innvandrere var rekruttert inn i militære. Hæren hadde tre hundre tusen mann, og den romerske loven ble håndhevet av makten og styrken til militæret, noe som brakte denne freden. Selv om republikanske institusjoner og regjeringen ble holdt i hele historien til riket, var det keiserne som hadde all makt. De nominerte konsulene og utnevnte nye senatorer. Borgernes forsamlinger hadde liten makt (omtrent som hos oss idag altså).

Globalismen er selve symbolet på menneskets forsøk på å skape fred, og også forsøket på å gjenskape disse Babylonske og Romerske Riket (imperier), hvis egentlige basis ligger tilbake i Egypt. Disse internasjonalister søker humanitære mål for verden som “fred og sikkerhet.” Deres målsettinger virker edle og gode, og på grunn av dette, er det få som utfordrer dem. Selv hvor internasjonalister bruker krig som et middel til fred.

Den 25. november 1959, i en utgave av sin egen publikasjon, Foreign Affairs, Study nr. 7, legger CFR frem sitt formål:

“Arbeide for byggingen av en ny internasjonal orden som kan være ansvarlig for verdens ambisjoner om fred, og for sosial og økonomisk endring, en internasjonal orden av stater som vil benevne seg som selv som sosialistisk (Kommunistisk)”.

Den Babylonske syntese

Nye motsetninger skapes for å fremtvinge denne syntese på verdensbasis idag; Israel/USA/NATO vs. Iran/Palestina – muligens innkludert Russland/China. Det skal bygges bevisst og planlagt opp så mye resentment mot Israel no, at om ikke lenge kan 2/3 av dem bli ofret i et nytt holocaust, til massens forlystelse på TV, samt traumebasert tankekontroll det vil gi for massene. Skrekkslagen vil de trygle sine ‘keisere’ om å gi dem fred, for ehver pris, – og en slags fred skal de få, – for en tid. De sionistiske ateister i Israel får sin offerrolle bekreftet, og sionistisk ‘kristendom’ får sitt Armageddon.

Likedan skal samme motstand mot det kapitalistiske system bevirke dets fall. Løsningen i den hegelianske dialektikk blir kommunisme light for alle verdens land. Se utsagn fra vår egen Edvard Bull her.

Som Obama sa det på Nobel Fredsprisutdeling nylig: Tools of War can bring Peace: “War is sometimes a necessary measure to achieve peace“. Dette kommer fra doktrinen at hensikten helliger middelet. NOEN må drepes, for at resten skal få leve i fred. Slik blir krig = fred, og fred = krig. Alt snudd på hodet.

Da skal deres Vannmannens Tidsalder, med 1000 år med fred de tror de har skapt bli en realitet. Den kommer ikke til å vare for det er Kains form for fred, og ikke Abels. Fred kommer fra enkeltmenneskenes hjerter, – ikke fra politiske beslutninger og straffetiltak for ikke å underlegge menneskene deres vilje/agenda. De vil mislykkes, som de mislyktes i hine hårde dagers Babylon, med Babels tårn de i sin visdom trodde skulle gjøre dem på åndelig høyde med G-d. Dårer!

The Age of Aquarius?
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/en-smakebit-pa-vannmannens-tidsalder/

Jfr. boken ‘The Aquarian Conspiracy’ fra 1980:
http://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Ferguson

Denne Vannmannens Tidsalder – også kalt ‘The Golden Age’ – skal syntetisere alle religioner og fri sinnene fra ignoranse og ‘delusions’. Denne doktrine sammenfaller 100% med den sosialistiske doktrine. Se utsagn fra vår egen Edvard Bull her. Og den er avhengig av sine egne politiske messiaser og ledere som blir tilbedt som guder. De som kjørte langs landeveiene i det kommunistiske Øst-Europe og så de kvalmende plakatene og statuene av Lenin hele veien, vet hva jeg mener om slik idolisering og guddommeliggjøring av mennesker av kjøtt og blod.

En må bare passe på at en ikke legger sin sjel i hendene på de som kupper The Age of Aquarius, Vannmannens Tidsalder, like mye som de kuppet The Age of the Pisces, Fiskenes Tidsalder da…

Vi vet at mange i Obamas massesuggesjons ‘freds’-bevegelse kaller ham The One. Han som vil lage krig for å redde freden (krig er fred, og fred er krig).  Vår tids Nimrod.

Vannmannen symboliserer i astrologien “brotherhood of man”. Brotherhood of man, the Age of Aquarius, Vannmannens Tidsalder, BURDE omfatte alle mennesker, ikke bare de som omfavner den radikale venstreside og new age religionen. Hele og bevisste mennesker har gjennomskuet dette venstre/høyre paradigmet for lenge siden, og mange har ikke den minste interesse av å tilbe noen andre guddom enn den monoteistiske, som troner utenfor denne verden, og som har den hele store fulle kontroll, – dette gjelder i aller høyeste grad de gudfryktige jøder.

Så hva med disse som tror på andre guder enn de verdslige enten politiske eller new age utnevnte guder (‘keisere’)?  Det være seg islamist, kristen eller jøde – de som tror på en makt høyere enn disse menneskeskapte idoler ala Lenin, Hitler og Obama, med eneste fortrinn er at de er flinke demagoger? Jeg lurer på hva de skal gjøre med alle disse sistnevnte religiøse en ikke får inn i de snevre sosialistiske new age idealer, eller som nekter å følge disses ‘kloke’ og ‘guddommelige’ ledelse; Gasse dem? Skyte dem? Sulte dem ihjel? Direktoratet for Tankekontroll for implantat? Sibir?

All religionsfrihet står for fall

Israel og gudfryktig Islam/kristendom/jødedom, kapitalisme og personlig frihet settes opp for fall, for å søke å skape den ‘humanitære’ freden i Nimrods bilde og Pax Romana (syntese). Ingen er så dum at de skyter 9 sivile uten der er en agenda bak. Det SKAL skapes hat mot dem nå. På samme måte som Tyskland ble satt opp for å skape Israel, blir nå Israel selv satt opp for å gjennomføre siste del av Illuminatets planer (jfr. Pike’s brev til Mazzini, oppbevart i British Museum inntil nylig).

Den Nimrodske freden komme til å bli sanksjonert med våpen i hånd, både mot land som ikke går med frivillig (Iran/NordKorea), – og mot personer like så. Økt kunnskap og bevissthet er vanlige menneskers fremste våpen, som Gaute Borgerud sier i artikkelen ‘Økt bevissthet, menneskets beste våpen?‘.

“Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».”
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Det er denne samme kollektive Kainismen som kommer til syne i vår tid, som i Bibelsk tid, og vil helt sikkert innebære en falsk fred som Kristus advarte om, – og som verdens mennesker kjøper helhjertet.

Det naturlige menneske søker den fred som verden gir. Det åndelige menneske søker den fred som kommer fra oven, fra Kilden til all fred, all kjærlighet, all humanisme…..

“Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.”
John 14:27

Slik vil freden bli håndhevet

Collage nedenfor taler forøvrig for seg selv.  Ved siden av disse bilder nedenfor av Rothschilds askenazi Israels prosjekt kunne vi like gjerne også satt inn bilder fra Bolsjevik Sovjetunionen; det proletariske paradis og de glemte holocaust. En god del av de bilder som er vist i collagen som tyske soldater, er i virkeligheten sovjetiske soldater. Sjekk deres uniformer. Sannsynligvis gjelder det samme de lidende ofrene.

Tyskland/USSR 1945 vs. Israel 2010
Tyskland/USSR 1940 vs. Israel 2009

Lykke til…

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

197 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

– Skandinaviske regjeringer har brukt millioner av dollar på en kampanje for å fjerne meg fra makten sier Netanyahu…
http://www.dagbladet.no/2015/03/15/nyheter/politikk/valg/benjamin_netanyahu/israel/38223516/

Paranoid OG desperat, hvor er hjelpen fra guden din Benjamin??

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

Obama: – Vi må revurdere Israel-politikken
http://www.dagbladet.no/2015/03/20/nyheter/politikk/barack_obama/38308145/

Snart er det bare “gud” og kristenheten som hjelper israel, da skal vi se om det er atomvåpenlagrene israel tyr til når de ser at de ikke har bibelens Gud i ryggen!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

Eit forverra forhold mellom Israel og USA kan for alvor skape problem for Israel..Obama går hardt ut mot Netanyahu
http://www.nrk.no/verden/obama-gar-hardt-ut-mot-netanyahu-1.12278538

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

Israel drepte flere sivile palestinere i fjor enn i noe annet år siden de okkuperte…i 1967, viser en ny FN-rapport.
Rundt to-tredjedeler av dem var sivile.
http://www.dagbladet.no/2015/03/28/nyheter/utenriks/gaza/israel/palestina/38439584/

Lurer på om jødiske ledere har glemt hva blodskyld er, og om de fortsatt mener loven om tann for tann og øye for øye fortsatt gjelder??

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

…nesten 1.000 israelske veteraner som jobber mot okkupasjonen av Palestina.

Breaking the Silence, en organisasjon av….
De periodiske konfliktene i Gaza er kun et av flere verktøy Israel bruker for å kontrollere befolkningen og lamme samfunnet

Som israelere må vi stadig minne oss selv på at når vi «klipper» ned palestinernes frihet til å bygge sine egne liv og evnen til å leve i sikkerhet, så går dette også utover oss selv.
http://www.dagbladet.no/2015/05/15/kultur/debatt/kronikk/meninger/gaza/39161956/

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
9 år siden

Her ligger masse om og med gaza/isreal linker live feed.+chat

http://channel9000.net/

Mvh Tom

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Tom Rosland
9 år siden

Det er ille når sivile blir drept. Og det er ekstra ille når barn må lide eller bli drept. Men hvor mange primitive raketter skal Israel måtte akseptere? 10 om dagen? 50 om dagen? 100 om dagen eller 500 om dagen?

2 norske journalister i Gaza forteller sannheten.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtoesten/det-er-hamas-som-dreper-oss-ikke-israel/a/23258643/

Islam vil ødelegge alle andre religioner med hjelp av de islamske jihad-kjemperne, står det i en jordansk skolebok for barn. Det viser hvor vanlig oppfatninger som vi gjerne tror er radikale er blitt i den arabiske verden i dag.

http://www.frie-ytringer.com/2014/06/30/palestinske-barn-laeres-opp-i-hat-2/

Hatet lever på begge sider, dessverre. Vold avler mer vold.
Det blir aldri fred før hatet blir renset ut.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
9 år siden

Ja begge sider har nok ekstremister Andre, men burde ikke “guds” eget folk gå foran med et godt eksempel?, er det noe dagens jøder burde ha lært av så var det sitt eget folks stahet og hardnakkethet, selv gud i bibelen sier dette om sitt eget folk.

2. Mosebok
5For Herren sa til Moses: Si til Israels barn: Dere er et hardnakket folk. Om jeg så bare for et øyeblikk vandret med deg, så måtte jeg ødelegge deg.

Har “guds” eget folk lært? har de blitt forkastet av bibelens gud??

List of the UN resolutions concerning Israel and Palestine
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_UN_resolutions_concerning_Israel_and_Palestine

Matteus 21
42 Da sa Jesus til dem: «Har dere aldri lest i skriftene:
Steinen som bygningsmennene vraket,
er blitt hjørnestein.
Dette er Herrens eget verk,
underfullt er det i våre øyne.
43 Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer de fruktene som tilhører riket.

45 Da overprestene og fariseerne hørte lignelsene hans, skjønte de at det var dem han siktet til.

Det er da de jødiske lederne han sikter til her, altså “guds” eget folk, jeg tror jødene virkelig trenger å forandre seg å angre hvis de skal kunne få tilgivelse for sine synder siden år “nulll”, hvilke offer bringer jødene frem idag som soning for synder?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

Make no mistake about it. The Old City of Jerusalem, as well as most of the eastern half of the city, is what The Vatican is after.
Why?
Because controlling the entire Old City of Jerusalem (and not just Church properties) and being able to build whatever they want on Mount Zion is critical for the program they have planned to put into play in our capital city. The deal that it has signed with Israel via Yossi Beilin and Shimon Peres (in secret and without the approval of the Knesset) gives The Church not only extraterritorial status to their properties (which is what the bi-lateral agreement the Israeli government signed with the Vatican on December 30th, 1993, put in law) but of control over the entire city as “custodians” under UN presence. In this way the Jews will give up control over the Old City. To the Vatican the Israeli people would have a problem with. To the UN, they would say, “we had no choice”.
http://www.redmoonrising.com/chamish/vaticanagenda.htm
Se også Vatican, UN, Israel forbindelser og hvem jokeren er.

PROOF POPE Holds Control of ISRAEL’s coming 3rd TEMPLE

Shimon Peres gave 60 % of Jerusalem to the vatican at the 1993 Oslo Accords
https://www.youtube.com/watch?v=HopJ0tOS89I

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
9 år siden

legger inn en video fra gaza fy faen .

Tom

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
9 år siden

I disse spillene skal du bombe Gaza
Spillene,..klassifisert som passende for barn.
– Motbydelig å lage spill basert på folkemord og etnisk rensing.
http://www.pressfire.no/nyheter/Mobil/8760/I-disse-mobilspillene-skal-du-bombe-Gaza

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
9 år siden

Israel tryglar USA om hjelp for å avverja ei eventuell palestinsk rettsforfølging i Den internasjonale strafferettsdomstolen i Haag.
http://www.nrk.no/verden/israel-mobiliserer-for-a-unnga-dom-1.11869730

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Mole
9 år siden

Begge parter bruker propaganda for å få oss til å tro på deres versjoner, skriver VG om konflikten mellom Israel og Hamas. Så hvem skal vi tro på? En demokratisk nasjon med en fri og kritisk presse, eller en totalitær terroristorganisasjon som kom til makten gjennom et kupp der motstanderne i Fatah-bevegelsen ble kastet ned fra hustak og drept på andre måter?

VG viser til at et amerikansk konsulentfirma har utarbeidet et større hefte med råd til den israelske regjeringen, og til en facebook-melding fra Hamas-ledelsen med instrukser om hvordan dens medlemmer skal fremstille konflikten overfor utenlandske medier og på sosiale medier. Rådene som blir gitt til israelerne er av den vanlige typen ”smil og vær høflig” og ”kall konflikten for en konflikt og ikke for en krig” osv. Instruksene fra Hamas sin ledelse kan sammenfattes med et ord: Lyv når det passer.

Ifølge Hamas må alle drepte kalles for sivile, og helst ”uskyldige sivile”. Det må ikke avsløres at det sendes opp raketter fra gateplan i tettbygde områder, og Israel må anklages for å drive Holocaust, altså et folkemord, mot palestinerne. Man kan trygt si at en av de norske medienes hovedinformant, Mads Gilbert, har vært nøye med å følge disse rådene. Det har mediene for øvrig også selv gjort, uten Gilberts veiledning.

Det har ikke gått mange minutter etter at en rakett eller granat har tatt livet av sivile palestinere før NRK, TV2, Dagbladet, VG og Aftenposten har referert at Israel har angrepet sivile, skoler, eller sykehus. Overskriftene har kommet lenge før det har vært mulig å få brakt på den rene om ødeleggelsene skyldtes en Hamas-rakett på avveier, eller en israelsk rakett sendt mot palestinske terrorister som slo ned noen meter feil.

VG hadde bilder av deler av Gaza før og etter angrepene, med bygninger i ruiner, og selv Dagen har trykket bilder av ødelagte bygninger som angivelig skulle vise ødeleggelsene etter de israelske rakettangrepene. Men ingen har stilt spørsmålstegn ved om bygningene virkelig var ødelagt av israelske raketter, av Hamas egne feilsendte raketter, eller ble ødelagt fordi de var underminert av Hamas for å lokke israelske soldater i en felle.

Også når det gjelder tapstallene og skadde og drepte sivile, inkludert barn, har mediene uten videre kjøpt terroristorganisasjonens påstander. Når tallene på døde listes opp får alle leserne og TV-seerne inntrykk av at samtlige drepte palestinere er drept av israelske raketter. Ingen stiller spørsmålstegn ved hvor mange av de drepte palestinerne som er drept av Hamas sine egne raketter.

Når det gjelder fordelingen mellom drepte terrorister og drepte sivile kjøper også mediene Hamas sine tall. De refererer til FN som påstår at 80 prosent av de drepte er sivile, men spør ikke hvor FN har fått tallene sine fra. Svaret er naturligvis palestinerne.

Den israelske hæren og de israelske mediene, som burde være hundre ganger mer troverdige enn en terroristorganisasjon, fordi den representerer en demokratisk stat, og fordi mediene er frie, kritiske og uavhengige, har en annen versjon:

Mer enn 200 av Hamas sine egne raketter har ramlet ned i de nordlige delene av Gazastripen, og både ødelagt hus og drept sivile, inkludert i en FN-skole. En rakett som drepte fire barn som spilte fotball på en strand var blant de som ble truffet av en slik rakett, noe som senere også ble verifisert av utenlandske journalister.

Hamas skjøt opp raketter fra vinduet i øverste etasjen på et sykehus, som israelerne trodd var tomt for pasienter, og derfor skjøt tilbake. Det ble skutt opp raketter fra parkeringsplassen på Gazas største sykehus. Ved et tilfelle traff en israelsk rakett en bygning i nærheten av en FN-skole, men ikke inne i selve skolen, fordi de skjøt etter flere væpnede terrorister som flyktet på en motorsykkel.

Hamas har sprengt hundrevis av hus i luften gjennom å underminere bygningene for å ta livet av israelske soldater. En israelsk soldat forteller at en undersøkelse av 28 bygninger i et kvartal avdekket at hele 19 av dem var underminert.

Den israelske hæren har så godt som mulig forsøkt å identifisere drepte, og konkluderer med at minimum 47 prosent av dem var væpnede terrorister. Mange er drept av Hamas egne raketter, og ved en anledning henrettet Hamas 25 palestinere som de mistenkte for å hjelpe israelerne, og sendte beskjed til FN om at de var drepte sivile, drept av israelerne.

Hamas trener opp barnesoldater, og bruker personer som etter FNs definisjoner på barn, som følger FNs barnekonvensjon definisjon om at et barn er en person under 18 år, i kamphandlinger. I begynnelsen av den israelske aksjonen skjøt og drepte israelerne tre terrorister som kom ut av en tunnel på Israels side av grensen. De identifiserte terroristene, og den ene av dem viste seg kun å være 16 år. Med andre ord et barn.

Hvor mange mindreårige som har deltatt aktivt i kamphandlingene på bakkeplan inne i Gaza vet vi ikke. Men det er liten tvil om at det har vært mange. En israelsk soldat kan selvsagt ikke be om legitimasjon før han skyter tilbake mot en person som skyter mot ham. Det er all grunn til å tro at disse barnesoldatene står på FNs liste over drepte barn. Hamas går heller ikke av veien for rene mediemanipuleringer.

Det merkelige er at norske medier forholder seg til informasjonen fra en totalitær islamistisk terroristorganisasjon, og ikke til den informasjonen de får fra den militære ledelsen i en demokratisk vestligorientert stat med en fri presse. Hvorfor er vanskelig å si, men jeg konstaterer at det er slik, og at informasjonen som norske TV-seere og avislesere får derfor i stor grad er basert på løgner og halve sannheter.

Beklageligvis er det også slik at norske politikere forholder seg til informasjonen og propagandaen til Hamas, og i flere tilfeller har kritisert Israel uten å vente på at den israelske hæren skal ha tid til å undersøke ulike påstander, og deretter viderebringe det korrekte bildet.

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
9 år siden

Tom Rosland Tom Rosland Her står det at kjølerommene er fulle ,Men det er ikkje hamas som har fullt dei opp. iSREAL har droner tanks Krigsskip og dei har Okkupert gaza i 7-8 år.Isreal gjekk ut å sa at det var hamas og fatha som dreper dei i gaza.,så då er det hamas som sitter i fly båter tanks å droner å bomber seg sjøl Hvor er det spørsmål om nå Isreal bomber med dim og fosfor bomber i gaza ,er det hamas så gjør det Dette er rett å slett massedrap av sivile ,Et dødsfall er et for møje uansett hvor dei er Å vg melder om at i kvinne seier at det er hamas som gjør dette ,På en måtte er eg enig i det ,for hadde ikkje hamas sendt raketter over grensen fra gaza så hadde ikkje isreal skytt med tanks fly droner Krigsskip. til nå så er det 650 sivile som er drept og 160 barn som er drept til nå å hvor mange fra isreal er som er drept i denne konflikten den siste rapporten fra er at 30 stk er drept ,28 av dei er soldater ,men om en time så kan det vera meir som er drept på begge siden.Måtte dette ta slutt å dei må komma til enighet å få en våpenville så fort som bare det usa har nettopp godtkjent at isreal skal få meir penger til Iron Dome, ,hadde det hvåre på sin plass at gaza kunne fått Iron Dome dei også.

Tom

legger en link er live feed fra gaza.

http://blogs.aljazeera.com/topic/gaza/view-live-stream-gaza

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Avslørte at Mossad hadde drept bombebakmenn i Argentina, kalles for løgner av Israel

De oppsiktsvekkende opplysningene om at Israel skal ha tatt saken i egne hender da de skyldige bak bombene i Buenos Aires på 1990-tallet avvises på det sterkeste av israelske myndigheter.
http://www.dagbladet.no/2014/01/04/nyheter/krig_og_konflikter/terrorisme/israel/argentina/31108605/

Nei israels ledere har da ALDRI gjort noe kritikkverdig!

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Quote: “They don’t open the outgoing e-mail server smtp.loqal.no for me, said they should call me but haven’t, government election in September, can use other servers. I am ashamed of this country to put it mildly. Media coverage is staged, only a military show, only academical garbage presented, pretending to be sincere, but a 100% deceit, is Tavistock the source?, a lot of actors, all over the place. They didn’t only infiltrate with deceitful satanic freemasonry, they expanded hollywood to every country and corner on earth, you know the agenda, so big is the lie that few will see it”

Pawns in the game, William Carr. Illuminati and CFR, Myron Fagan. Ex-zionist Benjamin Freedman, 1961 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1835&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Folk flest unntatt satanistene, som bl.a. frimurerne, lever og virker stort sett iht kristen tro, men de er planlagt hjernevaska på alle tenkelige og utenkelige måter og derved fordumma og sløva ned ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/russland-kristendommens-siste-skanse/comment-page-3/#comment-100902

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

– Israel bombet avansert missilsystem i Syria

Israels forsvarsminister Moshe Yaalon benekter at det er de som står bak angrepet.
http://www.dagbladet.no/2013/07/14/nyheter/utenriks/syria/israel/usa/28191717/

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Avlyste Stephen Hawking Israel-besøk av politiske årsaker eller fordi han er syk?

Israelske The Algemeiner hevdet at The Guardian tok feil: Hawking avlyste av medisinske årsaker.

Men den israelske avisas versjon ser ikke ut til å stemme, noe som har ført til et par noe pussige korrigeringer i bunnen av begge sakene. Natures blogg-versjon av utviklingen i løpet av dagen har også noen fiffige oppdateringer og overstrykninger.

– Vi har nå fått en bekreftelse fra professor Hawkings kontor at de sendte et brev til den israelske presidenten forrige fredag hvor de gjorde det klart at han ikke ønsket å delta, etter at han hadde rådført seg med palestinske akademikere, heter det i uttalelsen på universitetes hjemmeside.
http://www.dagbladet.no/2013/05/08/nyheter/utenriks/israel/forskning/stephen_hawking/27078626/

Alister Crowley
Alister Crowley
Abonnent
11 år siden

Let me get this right.. Khazar jøder er ikke det samme som ekte jøder?
Hva er zionisme? Er dette også khazar folket? Hva er religonen til khazarene?
Å hvorfor når det står i talmund, at det jødiske folket ikke har lov å eie noe land, før messias kommer,, hvorfor har dem okkupert palestina? im comfused

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Alister Crowley
11 år siden

Sionisme, betegnelse på det jødiske folks ønske og håp om å vende tilbake til Jerusalem og landet Israel (Sion). Ideen har røtter tilbake til det babylonske eksil (586–538 f.v.t.) og kommer til uttrykk hos profetene, i messianske forestillinger, i den jødiske liturgien og i folkloristiske tradisjoner.

Moderne sionisme oppstod mot slutten av 1800-tallet som et svar på fortsatt diskriminering og økende antisemittisme i Europa, der den antijødiske propagandaen nå også dreide seg om folk og rase. De nye nasjonale strømningene i Europa førte til at også jødene begynte å betrakte seg selv som en nasjon med rett til et eget land. Pogromene i Russland 1881–82 førte til dannelsen av Hovevei Zion (Sions venner), som opprettet og støttet nye landbrukskolonier i Palestina.

Jødiske forfattere og tenkere (Moses Hess, Ascher Ginzberg, Martin Buber) søkte å revitalisere jødisk kultur og identitet med jødenes gamle hjemland som sentrum. Å gjenopplive hebraisk som talespråk ble en viktig del av denne ideen.
http://snl.no/sionisme

Khazarer, khasarer, tyrkisk folk, opprinnelig nomader, som man visstnok kan føre tilbake til 400-tallet. De bredte seg fra Kaukasus og Kaspiske hav vestover til Svartehavet, og på 600-tallet over Donau til Bulgaria; på midten av 800-tallet var Kijev en tid i deres besittelse.
http://snl.no/khazarer

The Israeli–Palestinian conflict has its roots in the late 19th and early 20th centuries, with the birth of major nationalist movements among the Jews and among the Arabs, both geared towards attaining sovereignty for their people in the Middle East.[10]

The collision between those two forces in southern Levant and the emergence of the Palestinian nationalism in the 1920s, eventually escalated into the Israeli–Palestinian conflict in 1947, and expanded into the wider Arab-Israeli conflict later on.[11]
http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli–Palestinian_conflict
http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli-occupied_territories

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Det er utrolig viktig at Israel opplever at de har allierte som aldri, aldri vil svikte dem.

Selv er jeg ingen ekspert på Midtøsten. Jeg vet ikke hvordan man skal flisespikke seg til en fredsavtale, noe som i det hele tatt synes svært vanskelig å få til. Regionen har uansett vært preget av konflikter og uløste spørsmålet i mange, mange hundre år, så den noenlunde stabiliteten som hersker der i dag er egentlig ikke så dårlig.

Men jeg er helt sikker på én ting: Staten Israel har livets rett. Mitt inntrykk av norsk debatt er at bare dét kan være kontroversielt nok for noen. Samtidig mener jeg Palestina til slutt må se lyset som egen stat. Det må altså være to stater. Men i denne saken er poenget mitt: Vi må elske Israel. Det skal jeg gi fem grunner til.

Her er fem grunner til at vi må elske landet.
http://www.nrk.no/ytring/vi-ma-elske-israel-1.10977428

Tenk hvis “guds folk” elsket sine fiender slik de er anbefalt/eller pålakt dem!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Israel får skarp kritikk fra FN..i all hemmelighet har sendt 1.000 flyktninger tilbake til Sudan de siste månedene.

http://www.aftenbladet.no/nyheter/utenriks/FN-kritikk-av-Israel-etter-Sudan-retur-3155362.html#.UWUc78saySM

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

USA tror Israel har utført flyangrep i Syria

Uklart hva de skal ha bombet.
http://www.dagbladet.no/2013/05/04/nyheter/krig_og_konflikter/utenriks/usa/26992630/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Israel sier de ikke vil ta stilling i den syriske borgerkrigen.
…kan også handle mer om at Israel ønsker å gi en beskjed til Iran, enn om den syriske konflikten, melder The New York Times.
http://www.dagbladet.no/2013/05/06/nyheter/utenriks/syria/israel/iran/27022154/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Israelske myndigheter og støttespillere slår hardt tilbake mot Amnesty-rapporten som ble offentliggjort sist torsdag, men de har lite å fare med.
Dette er rapporter israelske myndigheter overhodet ikke tar på alvor. I stedet gjør de alt de kan for å sverte Amnesty. Det skjedde i forrige uke også.
http://www.dagbladet.no/2014/03/03/kultur/meninger/hovedkommentar/kommentar/israel/32114629/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Digressivt, jeg legger merke til at bl.a. følgende entititer er nevnt:

* Nrk
* Aftenbladet
* FN, UN
* ‘USA’, dvs mafiaen som regjerer USA
* Dagbladet
* Amnesty international
* ‘Israel’, dvs mafiaen som regjerer Israel
* New Your Times

Beviselig kun høykriminelle entiteter. Alle nevnte er en del av samme propaganda apparat. De herjer fremdeles fritt og som vanlig profesjonelt og kynisk frankt, og den globale befolkning generelt lar seg som vanlig svindle, støtter de til og med ved å kjøpe deres mafiaprodukter som aviser, lisenser, medlemsskap, og gir dem indirekte stemmer ved valg. La oss rope tre ganger hurra for oss selv, the sheeple

Order of the illuminati, the conspiracy to rule the world http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1762&start=1

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Netanyahu har bedt sine ministere tie om Syria-krigen.

…for å unngå å gi inntrykk av at Israel presser det internasjonale samfunnet til å starte en militær operasjon i Syria.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10109540

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Israel har godkjent 942 nye boliger..på okkupert land.

– En provokasjon, mener…forskere.
http://www.dagbladet.no/2013/08/13/nyheter/politikk/krig_og_konflikter/israel/28673196/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

– Dette kan bli jævlig stygt
Lege Mads Gilbert da bakkeinvasjonen nettopp hadde startet. Israelsk talsmann: – Ikke noe valg.
http://www.dagbladet.no/2014/07/18/nyheter/utenriks/gaza/israel/hamas/34397597/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

– Israelere….jubler for bombene som lander på Gaza. De truer med å ødelegge bilen vår om jeg sier noe feil sier CNN-journalist…

– Etter å ha blitt truet og trakassert før og under en live-sending, reagerte Diana med sinne på Twitter, skriver CNN til Huffington Post og fortsetter:

– Hun angrer på ordbruken, som var direkte rettet mot dem som hadde truet våre medarbeidere.

Kanalen beklager om noen tok seg nær av reporterens utsagn, og understreker at meldingen kun var rettet mot dem som hadde truet nyhetsteamet.
http://www.dagbladet.no/2014/07/19/kultur/cnn/reporter/gaza/twitter/34420187/

Ja, alle burde vite at en ikke skal omtale israelere som sender bomber negativt, Antisemittismekortet er oppbrukt nå, verden er trett av krig.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

Kirkenes verdensråd mener det har skjedd en ny oppvåkning blant flere kirkesamfunn og at flere er i mot Israels angrep på Gaza. Naivt av kirken, mener organisasjonen «Med Israel for fred.»
http://nrk.no/verden/kirken-er-i-mot-bombingen-av-gaza-1.11839962

Israel begynner så smått å miste grepet, kan bli spennende dette.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

Også Kirkenes verdensråd er åpenbart styrt av nazister, for å si det politisk og akademisk korrekt, som vanlig masse kauking i massemedia for å skape en illusjon av uenighet, men ingen av de som nevnes gjør effektivt en dritt å bekjempe krigsforbytelsene

Sitat: “En provokasjon mener forskene” melder den nazistiske bedriften nrk i en artikkel, legg merke til propaganda ordlyden. Det er ikke en provokasjon, det er en straffbar forbrytelse, og de er åpenbart ikke forskere de som sier dette, de er kun kriminelle

The new globalist government in Norway greeted by the country’s sheeple https://www.youtube.com/watch?v=ZByOyeS8E7E

“Google { mh17 site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=mh17+site%3Aabeldanger.net , malaysia airlines mh17 ukraine https://www.google.no/search?q=malaysia+airlines+mh17+ukraine } ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/politikere-faller-fra-himmelen/comment-page-9/#comment-110149

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

Israelerne er fordums mestere i propaganda, dette vil gjøre det klart…at de har mistet alt perspektiv og er ute av kontroll

Det israelske forsvaret (IDF) har en høyst aktiv offisiell Twitter-profil. Der postet de i går en fotomontasje som viser flere raketter i ferd med å treffe Westminster i London, med teksten: «Hamas-terrorister har nettopp avfyrt raketter mot sørlige og sentrale Israel. Hva om de angrep ditt hjem? Hva ville du gjort?»

http://www.dagbladet.no/2014/07/22/nyheter/utenriks/politikk/krig_og_konflikter/midtosten/34462086/

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Mole
9 år siden

Palestina-araberne er naatidens mestere i propaganda.
Men engang iblant skinner sannheten igjennom:

Nordmann glad han er i live:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtoesten/glad-jeg-er-i-live/a/23258478/

Det er Hamas som dreper oss, ikke Israel:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtoesten/glad-jeg-er-i-live/a/23258478/

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Mole
9 år siden
Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

I dag ble han Israels 10. president.
Drømmer om et Stor-Israel
…erklært motstander av en palestinsk stat og en støttespiller for de israelske bosettingene.
http://nrk.no/verden/reuven-rivlin-ny-president-i-israel-1.11847830

10 horn på et sjuhodet “udyr”???

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

..plasseringen av denne grunnskolen har blitt kommunisert til israelske militære myndigheter 17 ganger…
Stedet var FNs egen skole i flyktningeleiren Jabalya. Minst 15 ble drept i granatangrep, og over 90 såret.
http://www.dagbladet.no/2014/07/30/nyheter/gaza/utenriks/34567967/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

– Kidnappede tenåringer funnet døde
− Israel varsler militæroperasjon for å «utrydde Hamas».
http://www.nrk.no/verden/tre-lik-funnet-pa-vestbredden-1.11807384

Dette kan bli stygt.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Mole
9 år siden

Et ledende medlem av Hamas, Muhammad Nazal, skryter av de som tok de 3 til gisler:

Islam vil ødelegge alle andre religioner med hjelp av de islamske jihad-kjemperne, står det i en jordansk skolebok for barn. Det viser hvor vanlig oppfatninger som vi gjerne tror er radikale er blitt i den arabiske verden i dag.

http://www.frie-ytringer.com/2014/06/30/palestinske-barn-laeres-opp-i-hat-2/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Palestina og USA kritisk til israelske byggeplaner

– Israel må forstå at fortsatt aktivitet i bosetningene er kontraproduktivt når det gjelder fredsprosessen, og at et uavhengig Palestina må være levedyktig, med ordentlige grenser som må trekkes opp, uttalte talsmann for USAs utenriksdepartement Patrick Ventrell torsdag.
http://www.dagbladet.no/2013/05/09/nyheter/krig_og_konflikter/politikk/israel/palestina/27095100/

Evidensen
Evidensen
Abonnent
11 år siden

Du trenger hjelp, slipp løs frykten Marit, lev!!

mikael
mikael
Abonnent
11 år siden

Så det har begynt, Jeg fikk besøk av Noen for 3-4 dager siden, hvem, aner jeg ikke men det har vært folk inne i huset mitt, ikke rørt noe, bare tatt en minebrikke.

Som inneholdt ingenting annet en oppgaver for pedagogikk og jentungens musikk, siden den er lett å bruke.

Hovrfor er jeg ikke engang sikker på, men jeg vet at de/den som var her, må ha vært en proff, ingen amatør, og vedkommende gikk gjennom Hoveddøra, sien de har verktøy til å åpne låser, det var det føste jeg merket, og de andre tingene lar jeg være.

Jeg har blitt jaget ut overalt, selv i # Idle No more#, en såkalt Indianer org, noe jeg vet er falskt, de er som i likehet med den Arabiske våre, en kontrolert oposisjon, og de er uten troverdighet.
Det som jeg finner som det virkelig heslige, og stygge med dette er at den er Politisk korekt, og med det mener jeg at Samene som er like virkelig som Israel, piper om urinbyggere. Ikke en av de såkalte samene, ikke en av de som kan en masse om urinbyggere, selv de som påstår de er for oss og våre rettigheter, som Kirken,
I alle disse mediene, kommentarene, sidene dems o.s.v. ikke en av dem nevner OSS, ikke en av de jæ…. skriver ET jæ… ord om OSS, eller Kvener for densakt skyld, ikke et jæ…. ord.
Jeg ser urbefolkningforkjemere servere piss så det holder, og merkelig nok vet de en masse om USA/Cannadas infødte, men INGENTING om Norges folk, de nevner ikke oss me et ord.
Samene for all ære og får uttale seg overalt, mens jeg blir sensurert, t.o.m. i Idle No More.

Samer er et oppkuntruert folk uten noen form for troverdighet eller historise referangser er de blitt til Vårt Urfolk, selv om dette er renheklet svada, og direkte historieforfalsking, Samer er ikke et folk de er ordinære Finner/Svensker/Nordmen som kom hit for bare noen generasjoner siden, fikk alt de har av oss, og i dag er de ikke engang villige til å OMTALE oss engang, spør disse såkalte samene om Skolter/Kvener, og skjekk resultatet.

Vi er ikke engang med i samenes organer da de ikke engang annerkjenner oss som folk, de for gjøre akkurat som de vill, vi blir t.o.m. jaget fra vår eget land.

Jeg er liker ikke dagens situsjon, men blir ikke hørt av noen, så jeg ville bare gi lyd i fra meg, som om at vist jeg skulle tilfaldig vis snuble inn i noe tauverk og på toppen av dette klare å henge meg selv, eller få hjertefeil, via Insulin inj. en omtrent vanntett måte å drepe noen på, spesielt meg som er syk fra før av.

Jeg har fått en advarsell, ingen “bombe” men når det føsrst skjer er det ikke moro akkurat, og jeg tenker på de andre i min familie, hva er vår regjering er i stand til, jeg vet også mer men lar det ligge.
Dere vet jeg er en av de få som har klart å få finnansverden til å skjelve, svindlene deres avslørt, o.s.v. jeg ser nu at det er blitt til en eskalering, siden de har begynt å true folk, jeg vet at dette var ment som nettopp det, en advarsel, hva skjer om jeg IKKE gir etter, vet ikke jeg, men jeg skal fa…. meg kjøre mine saker enda hardere.
For jeg sloss for MITT folk, som er døende, plyndret og holdt nede av staten og Samene, begge driter i andre en seg selv.

peace

Evidensen
Evidensen
Abonnent
Svar til  mikael
11 år siden

Du er syk og du trenger hjelp…. røyk litt mindre hasj så går det bedre… bra at du selv sier at du er syk hvertfall…. alle med slik virkelighetsoppfatnig/paranoia burde vært tvangsinnlagt spør du meg…

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Mannen som ble fratatt Kongens fortjenstmedalje på grunn av sin kritikk mot jøder, hedres nå av jødisk organisasjon.
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/linstad-hedret-av-joedisk-organisasjon-3965949.html

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

«It’s a Trick, We Always Use It.» (calling people «anti-Semitic») http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/comment-page-12/#comment-94057

E-post mottatt fra Geir Stene-Larsen 21.2.2012 http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/folkehelseinstituttet-lyver/comment-page-4/#comment-94054

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Israel becomes a fortress nation as it walls itself off from the Arab Spring

While the chaos unleashed by the Arab Spring continues to reverberate across the region, Israel, a small country the size of New Jersey,
has been busily building about 500 miles of fence, walls and barricades to keep the surrounding Arab world out.

http://worldnews.nbcnews.com/_news/2013/03/20/17360084-israel-becomes-a-fortress-nation-as-it-walls-itself-off-from-the-arab-spring?lite

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Benjamin Netanyahu er den israelske regjeringssjefen som har bygget flest ulovlige bosettinger i sin periode som statsminister.

Ødeleggelse av palestinsk eiendom og konfiskering av jord har vært en måte å fordrive de palestinske innbyggerne på – både for å sikre den israelske staten og gjøre det vanskelig å etablere en palestinsk stat.

Netanyahu har tidligere uttalt at han ønsker å forhandle med palestinerne om grensene til en palestinsk stat, men har hele tiden stått knallhardt på at Øst-Jerusalem skal være jødisk. Han har også avvist palestinernes ønske om en stopp i bosettingsutbyggingen under forhandlingene. Forhandlinger som har stått stille i fire år.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.10875064

Maarit M. Hanssen
Forfatter
11 år siden

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10071160
Ingen våpenhvile i kveld mellom Israel og Hamas fordi Israel har ikke svart på forslaget fra Hamas. Hele dagen har Israel vært gjenstand for voldsom press fra den muslimske verden ( Tyrkia, Arabisk Liga og Egypt ) og fra den amerikanske utenriksministeren Hillary Clinton, EU osv. for å inngå våpenhvile med Hamas.

Jeg tror ikke at Israel lar seg presse men planlegger å trappe opp angrepene med bakkeinvasjon av Gaza innen 24 timer. Partene er ikke i nærheten av å bli enige. Israel krever at palestinerne slutter med å skyte med raketter mot Israel i 15 år i fremtiden. Hamas krever at den israelske hæren slutter med å drepe villkorlige palestinere og at blokaden skal fjernes og grensen åpnes noe Israel nekter plent å gjøre fordi landet mener at det har rett til å eliminere palestinske ” terrorister “.

Jeg sier at Israel kommer til å invadere Gaza med bakkestyrker. 2 israelere ble drept i dag av palestinske raketter og en rakett traff nesten Jerusalem for annen gang. Alt dette veier mye for Israels beslutning for å trappe opp konflikten. Samtidig har Israel gått tom for militære mål i Gaza og driver nå terror ved å bombe villkorlige palestinske boliger, banker, politistasjoner, vannrensningsanlegg og trafostasjoner for strøm.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Hegelian dialectic som vanlig. Massemordvennlige og folkefiendtlige mainstream mass media mafia’en (4M) serverer dette som en del av sitt døgnkontinuerlige sirkus. Hvor komfortable hadde dere vært hvis dere alle sammen hadde blitt forvist til Rogaland fylke og blitt bomba og terrorisert døgnet rundt?

Nathalie Bracht forteller bl.a. om nazi-marx planene om å etablere stor-israel, det nye satanistiske Babylon, som fascistisk kjerneved i det planlagte new world order http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/politiske-fanger-i-kongeriket-norge/comment-page-7/#comment-90761

Tror dere at det er meninga at bl.a. palestinere, og du, er blitt tildelt en levende framtid i det veldet? Nei, dvs sjansen er kvalifisert estimert ca 95% for at man havner opp i massegrav i det opplegget. Tegnene er idag for mange og for tydelige til å bli misforstått. Pawns in the game, William Carr. Illuminati and CFR, Myron Fagan. Ex-zionist Benjamin Freedman, 1961 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1835&start=1

Traff tidlig i sommer to palestinske gutter her i Trondheim som jeg slo av en prat med, fortalte dem noen sannheter og spurte etter noen fakta. En av de sa med sterkt preg av håp og motivasjon: “I wish everybody were like you”. Jeg traff spikeren på hodet i den samtalen, og det var lett, trengs kun å tenke motsatt av elitisk ufordragelighet og idioti. Dette var to gutter som ville alt godt for seg og alle og var født inn i det naxi-marx helvete som alle snart burde kjenne og se i aktivitet, bl.a. i vår Regjering, vårt Storting, media, helsevesenet, etc, Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektor http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1782&start=1

“Multikulturalisme blir planlagt brukt som et våpen som ledd i en dessverre vanlig hegelian dialectic strategi ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/comment-page-3/#comment-92113

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
11 år siden

20 November 2012 / TODAY’S ZAMAN WITH WIRES, İSTANBUL
Hamas says ceasefire agreed, Israel fails to confirm .
Israel and Gaza militants have agreed to an Egyptian-brokered ceasefire on Tuesday but a spokesman for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said “we’re not there yet”. This came after Turkish and Arab ministers visited Gaza, and US Secretary of State Hillary Clinton headed to the region on Monday after international pressure grew on Hamas and Israel to put an end to a conflict that has claimed the lives of more than 100 Palestinians in the past seven days.
Mvh Tom

http://www.todayszaman.com/news-298794-hamas-says-ceasefire-brokered-israel-fails-to-confirm.html

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
11 år siden

Her er det en blog som viser virkligheten fra gaza i bilder.
EG MÅ ADVARE MEGET STERKE BILDER .
FY FAEN FÅR ET GALSKAP.
DET ER MASSE MAN KAN SEI OM DETTE ,MEN EG FINNER IKKJE ORD TIL Å FORKLARE HVA SOM SKJER.
MÅ BARE HÅPE PÅ EN FRED Å BEGGE PARTER LEGGER NED VÅPEN
SÅ DEI STAKKARANE KAN FÅ LITT FRED.
DETTE GJELLER OGSÅ FRA DEN ANDRE SIDEN .
MEN DEN DAGEN SER EG IKKJE KOMMER SNART DISVEERE.

Mvh Tom Rosland

http://desertpeace.wordpress.com/

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
11 år siden

Her er min blog
Har oppgradert ,Fra GAZA ,Bilder fra oslo 22 juli
Bloger fra den store verden.

Mvh Tom Rosland

http://stormietvannglassblog.blogspot.no/

Maarit M. Hanssen
Forfatter
11 år siden

http://www.dagbladet.no/2012/11/19/nyheter/gaza/israel/utenriks/krigen_i_gaza/24447818/
Insinuasjon:SLIPP ATOMBOMBE OVER GAZA. Tidligere statsminister Ariel Sharons sønn Gilad krever at Israel jevner deler av Gaza med jorden. Han henviser til den amerikanske atombomben over Hiroshima og Nagasaki som gjorde slutten på den andre verdenskrigen.

Israel har aldri offentligjort at landet har atomvåpen, men det er helt klart for hele verden at Israel har stor atomvåpenarsenal.

Sionistene freser mot palestinerne og slike uttalelser som denne kan få grobunn hos ultrasionistene i den israelske hæren. Livsfarlig for hele verden.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

http://www.haaretz.com/news/report-turkey-pm-says-lieberman-threatened-to-nuke-gaza-1.5410
Israels utenriksminister Avigdor Lieberman uttalte seg allerede straks etter den forrige krigen mellom Israel og palestinerne i Gaza, at Israel skulle slippe en atombombe over Gaza by.

Ultrasionistene i Israel har en våt drøm : bombe Gazas befolkning tilbake til steinalderen ved hjelp av en atombombe.

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1753

Islamsk Jihad i Gaza takker i dag Iran for Fajr 5 raketter, som når helt til Tel Aviv i Israel selv om Iran offisielt har nektet å ha smuglet inn i Gaza disse rakettene. Noen av muslimer på Internet krever at Iran må slippe atombombe over Israel. Så har vi det gående…

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/israel-ber-folk-i-gaza-by-om-aa-evakuere-3929369.html
Det israelske forsvaret, IDF, har i ettermiddag sluppet flygeblader over Gaza by hvor innbyggere bes om å eavkuere til bykjernen. Dette kan bety to ting. Enten er det tegn på bakkeinvasjon eller bare psykologisk krigføring mot palestinerne i Gaza.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8403225
Egypts president Mohammad Morsi sier at våpenhvile mellom de tridende partene vil skje i løpet av tirsdagen. Dette er selvfølgelig vanskelig å tro fordi luftangrepet over Gaza fortsetter som før med opp til ti døde i dag på palestinsk side.

Alt dette her er bare propaganda, som har til hensikt å forvirre verdensopinionen mens det kjøres krigføring fra Israels side etter planen.
IDF kan ikke bombe Syria, Libanon eller Iran og lar frustrasjonen igjen gå utover palestinerne i Gaza.

Vi må huske på at Hamasbevegelsen ( lillebror til muslimbrødrene i Egypt ) er en lovlig valgt regjering i Gaza for palestinerne der.

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
11 år siden

Her ligger flere streaming fra Gaza.

Mvh Tom

http://newsblogged.com/live-streaming-video-gaza-strip

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
11 år siden

Reuters streaming ligger nede nå men den sender om dagen.

Mvh Tom

http://reuters.livestation.com/demo

Hermis
Hermis
Abonnent
11 år siden

Det er ikke noe problem å se at de israelske myndighetene fullt ut støtter terrorbombingen som utføres med enkle raketter som sendes inn over Israel. Med droner og annen overvåkingsutstyr, fra feks. avanserte kamphelikoptre, ser de jo alt som skjer inne i Gaza. De ser omtrent like godt om natta som om dagen etc. Hvis de feks. ser at 4 personer på et hustak sender opp raketter, så kan de selvfølgelig lett sende en rakett og slå ut akkurat det ene målet. I stedet holder de seg passive og lar de drive på og på den måten er de med på å terrorisere sin egen befolkning. Merk at de meget enkelt slår ut Hamas-ledere og TV-selskapers baser når de vil ;) . Tar jeg ikke mye feil, så betaler vel den israelske etterretningen noen inne i Gaza for å sende opp disse rakettene.

Når de har latt noen fåtallige rakettskytere holde på en stund, svarer de med et massivt militært angrep som bomber palestinerne “tilbake til middelalderen” hvor også tusenvis av uskyldige sivile og barn blir drept. Men det fins nok sikkert en masse messianske gærninger som ønsker seg en verdenskrig også. I tillegg har man jo også mange kristne og muslimer som ønsker seg dommedag av samme årsak. Snakk om skittent, sykt spill!

Eddvin
Eddvin
Abonnent
Svar til  Hermis
11 år siden

Israel skapte Hamas!! og styrer dem. De lager påskudd for terror.
http://www.youtube.com/watch?v=kwNQhVuYWY8

De har våpen i dag som “griller” de som grilles skal, men som ikke dreper. Men her er det terroren som er viktig.

Når de nå går inn med bulldosere av typen fra Avatar, http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10063411
så er det bare for å vise sin totale mangel på empati. Men det er vel det som kjennetegner denne rasen…

Eddvin
Eddvin
Abonnent
11 år siden

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10063411
Synes dette bildet ligner veldig på sener fra filmen AVATAR. Er det slik at kanskje ting er motsatt her også? at vi er Avatarene, og at vi blir lurt?

« Forrige artikkel

Journalister som ikke kneler for sionistene får sparken

Neste artikkel »

Iran sender flåter med nødhjelp og nytt håp til Gaza

197
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x