Krig og Fred
Krig og Fred

Den falske freden

12326 visninger
7 minutter lesetid
197

Norske og internasjonale medier gjør ingen anstrengelser for å opplyse verdens borgere om realiteter. De gjentar bare ukritisk alt som kommer fra deres felles kilde Reuters og Associated Press (forøvrig den sistnevnte eid av den første).

De gjør sitt beste for å bidra til den vitenskapelig og politisk skapte ‘freden’.

Fra Nimrod til Cæsar, fra Weishaupt til Lenin og Hitler, og til slutt, til vår tid, har hendelsene i historien vært, og blir, orkestrert mot en verdens regjering, og tilbedelsen av mennesket selv; Antikrist. Det Anglo-Amerikanske Riket går mot sin avslutning også, som de foregående fem imperier, som sett av Johannes i sin Åpenbaring, – og beskrevet av Daniel i det gamle testamente, men det blir verre før det blir bedre.

Det er fremdeles de samme krefter som står bak å bygge det utopiske Nye Babylon, i alle her nevnte tilfeller av imperiebygging, jfr. Antony C. Sutton’s bøker, og etter hvert ved en gradvis tese-antitese-syntese/problem-reaksjon-løsning, på verdensbasis; Den Nye Verdensorden. En syntese av det kommunistiske og det kapitalistiske; ca. den norske/skandinaviske modellen, som er malen (kommunisme light). Men er alt så bra i Norge at vi er noen god rollemodell? Jfr. ‘Psykopolitikk – dets opphav og implementering‘, og andre artikler her.

Nimrod

Det jødiske leksikon sier at Nimrod gjorde hele folket gjenstridige mot G-d.Mange på den tiden trodde Nimrod var den lovede Messias og så til ham som verdens Frelser (jfr. Obama idag).

Nimrod var en mektig jeger. Horder av farlige dyr flakket om i landet, og folk levde i konstant angst. Nimrod jaktet på og drepte dyrene, prøvde å gjøre livet tryggere for folket. Han fant også opp måter å forsvare folket på ved å bygge murer rundt byene (jfr. muren rundt Israel – det kommende sete for verdens regjeringen – The New Jerusalem), hvorav den første ble Babylon.

Nimrod organisert Babylon som et stort verdensomspennende kommersielt sentrum (London/New York). Han utvidet sin innflytelse til omkringliggende områder, og befestet dermed sin kontroll og innflytelse. Han utviklet senere et religiøst system som var basert på stjernenes posisjoner (kjent som dyrekretsen), derav kommer ideen om astrologi. Ordet Babylon, som på hebraisk betyr «porten til G-d», kommer også fra det tilsvarende hebraiske ordet ‘balal’, som betyr ‘forvirring’. Derav begrepet Babelsk forvirring.

Nimrod var en humanitær skikkelse som ble applaudert som en frelser av verden. Han var derimot en klassisk Antikrist. Han ledet folket bort fra å tilbe den levende G-d og inn i avgudsdyrkelse. Han lærte tilbedelsen av livet gjennom mystikk religioner (okkultisme) og tilbedelse av stjernene (også symptomatisk for Vannmannens Tidsalder), og av seg selv. Av mennesket som det høyeste vesen i universet.

Det var gjennom å bruke det at folk ønsket fred og sikkerhet fra den alltid tilstedeværende trusselen om ville dyr (jfr. dagens terrorist/atomvåpen ‘trussel’), som gjorde at Nimrod ble legendarisk blant folk på jorden. Han ble berømt for dette, og Nimrod ble guddommeliggjort av menneskene og hyllet som en frelser i øynene til folket. De gamle babylonske mynter viser bildet av en kentaur (halvt hest og halvt menneske) er den faktiske framstilling og det minnet som sitter igjen om Nimrod. Likevel, for alt det gode han gjorde for folket i å redde og beskytte dem mot ødeleggelse og farlige dyr, hadde Nimrod vendt sine undersåtters hjerter fra G-d og mot seg selv. Idolisering.

Pax Romana

Samme var det i Romerriket, det sjette imperie i vår kjente historie. Limet som holdt riket sammen var Pax Romana, den romerske fred. Freden ble opprettholdt av en stor hær som fortsatte å vokse etter som innvandrere sildret inn i imperiet (jfr. Eu’s opprinnelige grunnlov; Romatraktaten). Mange av disse innvandrere var rekruttert inn i militære. Hæren hadde tre hundre tusen mann, og den romerske loven ble håndhevet av makten og styrken til militæret, noe som brakte denne freden. Selv om republikanske institusjoner og regjeringen ble holdt i hele historien til riket, var det keiserne som hadde all makt. De nominerte konsulene og utnevnte nye senatorer. Borgernes forsamlinger hadde liten makt (omtrent som hos oss idag altså).

Globalismen er selve symbolet på menneskets forsøk på å skape fred, og også forsøket på å gjenskape disse Babylonske og Romerske Riket (imperier), hvis egentlige basis ligger tilbake i Egypt. Disse internasjonalister søker humanitære mål for verden som «fred og sikkerhet.» Deres målsettinger virker edle og gode, og på grunn av dette, er det få som utfordrer dem. Selv hvor internasjonalister bruker krig som et middel til fred.

Den 25. november 1959, i en utgave av sin egen publikasjon, Foreign Affairs, Study nr. 7, legger CFR frem sitt formål:

«Arbeide for byggingen av en ny internasjonal orden som kan være ansvarlig for verdens ambisjoner om fred, og for sosial og økonomisk endring, en internasjonal orden av stater som vil benevne seg som selv som sosialistisk (Kommunistisk)».

Den Babylonske syntese

Nye motsetninger skapes for å fremtvinge denne syntese på verdensbasis idag; Israel/USA/NATO vs. Iran/Palestina – muligens innkludert Russland/China. Det skal bygges bevisst og planlagt opp så mye resentment mot Israel no, at om ikke lenge kan 2/3 av dem bli ofret i et nytt holocaust, til massens forlystelse på TV, samt traumebasert tankekontroll det vil gi for massene. Skrekkslagen vil de trygle sine ‘keisere’ om å gi dem fred, for ehver pris, – og en slags fred skal de få, – for en tid. De sionistiske ateister i Israel får sin offerrolle bekreftet, og sionistisk ‘kristendom’ får sitt Armageddon.

Likedan skal samme motstand mot det kapitalistiske system bevirke dets fall. Løsningen i den hegelianske dialektikk blir kommunisme light for alle verdens land. Se utsagn fra vår egen Edvard Bull her.

Som Obama sa det på Nobel Fredsprisutdeling nylig: Tools of War can bring Peace: «War is sometimes a necessary measure to achieve peace«. Dette kommer fra doktrinen at hensikten helliger middelet. NOEN må drepes, for at resten skal få leve i fred. Slik blir krig = fred, og fred = krig. Alt snudd på hodet.

Da skal deres Vannmannens Tidsalder, med 1000 år med fred de tror de har skapt bli en realitet. Den kommer ikke til å vare for det er Kains form for fred, og ikke Abels. Fred kommer fra enkeltmenneskenes hjerter, – ikke fra politiske beslutninger og straffetiltak for ikke å underlegge menneskene deres vilje/agenda. De vil mislykkes, som de mislyktes i hine hårde dagers Babylon, med Babels tårn de i sin visdom trodde skulle gjøre dem på åndelig høyde med G-d. Dårer!

The Age of Aquarius?
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/en-smakebit-pa-vannmannens-tidsalder/

Jfr. boken ‘The Aquarian Conspiracy’ fra 1980:
http://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Ferguson

Denne Vannmannens Tidsalder – også kalt ‘The Golden Age’ – skal syntetisere alle religioner og fri sinnene fra ignoranse og ‘delusions’. Denne doktrine sammenfaller 100% med den sosialistiske doktrine. Se utsagn fra vår egen Edvard Bull her. Og den er avhengig av sine egne politiske messiaser og ledere som blir tilbedt som guder. De som kjørte langs landeveiene i det kommunistiske Øst-Europe og så de kvalmende plakatene og statuene av Lenin hele veien, vet hva jeg mener om slik idolisering og guddommeliggjøring av mennesker av kjøtt og blod.

En må bare passe på at en ikke legger sin sjel i hendene på de som kupper The Age of Aquarius, Vannmannens Tidsalder, like mye som de kuppet The Age of the Pisces, Fiskenes Tidsalder da…

Vi vet at mange i Obamas massesuggesjons ‘freds’-bevegelse kaller ham The One. Han som vil lage krig for å redde freden (krig er fred, og fred er krig).  Vår tids Nimrod.

Vannmannen symboliserer i astrologien «brotherhood of man». Brotherhood of man, the Age of Aquarius, Vannmannens Tidsalder, BURDE omfatte alle mennesker, ikke bare de som omfavner den radikale venstreside og new age religionen. Hele og bevisste mennesker har gjennomskuet dette venstre/høyre paradigmet for lenge siden, og mange har ikke den minste interesse av å tilbe noen andre guddom enn den monoteistiske, som troner utenfor denne verden, og som har den hele store fulle kontroll, – dette gjelder i aller høyeste grad de gudfryktige jøder.

Så hva med disse som tror på andre guder enn de verdslige enten politiske eller new age utnevnte guder (‘keisere’)?  Det være seg islamist, kristen eller jøde – de som tror på en makt høyere enn disse menneskeskapte idoler ala Lenin, Hitler og Obama, med eneste fortrinn er at de er flinke demagoger? Jeg lurer på hva de skal gjøre med alle disse sistnevnte religiøse en ikke får inn i de snevre sosialistiske new age idealer, eller som nekter å følge disses ‘kloke’ og ‘guddommelige’ ledelse; Gasse dem? Skyte dem? Sulte dem ihjel? Direktoratet for Tankekontroll for implantat? Sibir?

All religionsfrihet står for fall

Israel og gudfryktig Islam/kristendom/jødedom, kapitalisme og personlig frihet settes opp for fall, for å søke å skape den ‘humanitære’ freden i Nimrods bilde og Pax Romana (syntese). Ingen er så dum at de skyter 9 sivile uten der er en agenda bak. Det SKAL skapes hat mot dem nå. På samme måte som Tyskland ble satt opp for å skape Israel, blir nå Israel selv satt opp for å gjennomføre siste del av Illuminatets planer (jfr. Pike’s brev til Mazzini, oppbevart i British Museum inntil nylig).

Den Nimrodske freden komme til å bli sanksjonert med våpen i hånd, både mot land som ikke går med frivillig (Iran/NordKorea), – og mot personer like så. Økt kunnskap og bevissthet er vanlige menneskers fremste våpen, som Gaute Borgerud sier i artikkelen ‘Økt bevissthet, menneskets beste våpen?‘.

“Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».”
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Det er denne samme kollektive Kainismen som kommer til syne i vår tid, som i Bibelsk tid, og vil helt sikkert innebære en falsk fred som Kristus advarte om, – og som verdens mennesker kjøper helhjertet.

Det naturlige menneske søker den fred som verden gir. Det åndelige menneske søker den fred som kommer fra oven, fra Kilden til all fred, all kjærlighet, all humanisme…..

«Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.»
John 14:27

Slik vil freden bli håndhevet

Collage nedenfor taler forøvrig for seg selv.  Ved siden av disse bilder nedenfor av Rothschilds askenazi Israels prosjekt kunne vi like gjerne også satt inn bilder fra Bolsjevik Sovjetunionen; det proletariske paradis og de glemte holocaust. En god del av de bilder som er vist i collagen som tyske soldater, er i virkeligheten sovjetiske soldater. Sjekk deres uniformer. Sannsynligvis gjelder det samme de lidende ofrene.

Tyskland/USSR 1945 vs. Israel 2010
Tyskland/USSR 1940 vs. Israel 2009

Lykke til…

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Abonnere
Varsle om
guest

197 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Armin Bahrami
Skribent
12 år siden

«You are not a jew, you are from the Khazar Empire!»

Interesant gatedebatt

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Åpent brev: NEKT LISENSBETALING!
Siden den nye NRK-sjefen ble påsatt, sluttet NRK med dokumentarer om sionistisk NWO-faenskap.
Siden den motbydelige pro-sionistiske NRK-dekningen av Gaza-massakren, kringkastingen av jewropeiske marionetters kyss-i-ræva avlagt til kriminell sionistisk regim, pro-sionistisk dekning av demonstrasjoner mot «israhellske» krigsforbrytelser, BOIKOTTER jeg NRK totalt, men betalte innkrevde lisenser fortsatt.

Melder med dette at nå er det slutt, at pro-sionistiske NRK må finne seg en annen melkeku til å
– subsidiere sin pro-sionistisk propaganda,
– spandere flere år på ferie i «israhell» til dens jødiske «korrespondenten» sidsel Vold,
– kringkasting av øvrig søppel jeg nekter å forbruke, m.m..

Jeg ble oppmerksom på HVA JEG SPANDERTE etter å ha sett linker på NS om kvalmende NRK-dekning av «israhellske» massakren på konvoi med humanitar hjelp til Gaza, kvalmende «debatt»-ledelse angående «israhellske» rett til å dessantere en tungtbevæpnet banda med dødslister i lomma på en båt i internasjonalt farvann.

Lisensbetalte NRK har ikke rapportert til lisensbetalere at jødiske tungtbevæpnete mordere bundet fredsaktivister og kastet dem levende over bord, skjøt de sårete på kloss hold med kontrollskudd i hode.

Pro-sionistiske NRK har hold skjult for lisensbetalere at av de 19 massakrerte muslimer utleverte «israhell» kun 9 lik med 30 jødiske kuler i.
Var disse signert med dødsønsker av jødeunger?
Lista over kvalmende pro-sionistiske NRK-propaganda er lang.

Jeg krever av NRK min lisensinnbetaling tilbakebetalt for tre siste år
med mindre NRK kan dokumentere med internasjonal lov i hånda at en regjering kan pålegge borgere betaling for skitt de ikke vil ha, med betalingsfritak for seg selv.

Dette er statlig torpedo-virksomhet jeg nekter å bøye meg for.

INGEN FLERE GIROER TIL SUBSIDIERING AV NRK-NWO-PROPAGANDA PÅ MIN ADRESSE!
Kontonummeret for NRKs tilbakebetaling er det samme som innbetalinger kom fra.

Dette er et åpent brev som sendes på flest mulig adresser for start av sivil-ulydighets aksjon STOPP TVANGS-SUBSIDIERING AV PRO-SIONISTISK PROPAGANDA.

Armin Bahrami
Skribent
12 år siden

«As the Arabs see the Jews»
His Majesty King Abdullah,
The American Magazine
November, 1947

Lite utdrag:

Nothing could be farther from the truth. It is absurd to reach so far back into the mists of history to argue about who should have Palestine today, and I apologise for it. Yet the Jews do this, and I must reply to their «historic claim.» I wonder if the world has ever seen a stranger sight than a group of people seriously pretending to claim a land because their ancestors lived there some 2,000 years ago!

Only once, during the empire of David and Solomon, did the Jews ever control nearly—but not all—the land which is today Palestine. This empire lasted only 70 years, ending in 926 BC. Only 250 years later the Kingdom of Judah had shrunk to a small province around Jerusalem, barely a quarter of modern Palestine.

In 63 BC the Jews were conquered by Roman Pompey, and never again had even the vestige of independence. The Roman Emperor Hadrian finally wiped them out about 135 AD. He utterly destroyed Jerusalem, rebuilt under another name, and for hundreds of years no Jew was permitted to enter it. A handful of Jews remained in Palestine but the vast majority were killed or scattered to other countries, in the Diaspora, or the Great Dispersion. From that time Palestine ceased to be a Jewish country, in any conceivable sense.

This was 1,815 years ago, and yet the Jews solemnly pretend they still own Palestine! If such fantasy were allowed, how the map of the world would dance about!

Italians might claim England, which the Romans held so long. England might claim France, «homeland» of the conquering Normans. And the French Normans might claim Norway, where their ancestors originated. And incidentally, we Arabs might claim Spain, which we held for 700 years.

Many Mexicans might claim Spain, «homeland» of their forefathers. They might even claim Texas, which was Mexican until 100 years ago. And suppose the American Indians claimed the «homeland» of which they were the sole, native, and ancient occupants until only some 450 years ago!

http://www.kinghussein.gov.jo/kabd_eng.html

arifkarim
arifkarim
12 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Israel var en missdannelse av sionisten Baron Rothschild. Bare ww3 kan utjevne denne galskapen

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Fra sitatet over: «Only once, during the empire of David and Solomon, did the Jews ever control nearly—but not all—the land which is today Palestine. This empire lasted only 70 years, ending in 926 BC.»

Selv disse korte 70 årene kan ikke gis status som HISTORY; de har foreløpig bare status som bibelsk STORY.

arifkarim
arifkarim
12 år siden

Sionistenes krav til Israel er like useriøs som å kreve tilbake sitt eget oppkast! Hvis landet er så hellig, hvorfor ikke bare la den være en frisone for alle religioner, enn å kontrollere den som herskere?

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Armin Bahrami

Guds profetiske ord går i oppfyllelse.
Denne Gaza-krigen er bare en innledning til den virkelige arabiske våren:

Esek.38. V.2. Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og spå (profeter) imot ham.

Gog, hvem er han? Jo, han er fyrste over Ros, Mesek og Tubal, leser vi her, og det vi klart kan si ut ifra dette er at Gog er en PERSON, personlig pronomen er brukt om ham i v.2-4; Han er leder av en stor hær som vil kjempe. Han har evne til å ta beslutninger v.10-12; Han drar fra sted til sted som andre personer. v.8-9, 15-16; Han vil falle i slag som andre. Kap. 39.v.4-5; Han vil bli begravet som andre. 39.v.11; Ut fra disse fakta kan vi si at Gog er en person. Men er han en russisk leder? Dersom han ikke er det, hvem kan han da være, la oss undersøke og se hvem han er. Det hebraiske ord for Gog har sin tilknytning til en konge som vi leser om i 5.Mos.3.1-13; som heter OG, det har også sin rot i navnet AGAG som vi leser om i 4.Mos.24.7; Derfor kan vi dra denne slutning at Gog er i slekt med OG og AGAG, og at han kommer fra samme område som kongen OG kontrollerte i det gamle testamentet. Hvilke områder var det da kongen OG hersket over? Jo, det var et sted som het Basan, og hvor er det i dag, jo, det tilhørte det området hvor sør-Syria er i dag, og det ser ut til ut ifra bibelen at Antikrist vil komme fra Syria, og er det riktig, da er Antikrist og Gog den samme personen.

I følge Daniel kap.8.8; som taler om Aleksander den stores rike som blev delt blant fire av hans generaler, som tok Egypt, Syria, Grekenland eller Tyrkia.

Dan.8.v.9 sier at ett nytt horn skjøt fram fra den ene av dem, som til å begynne med var lite, men som senere blev overmåte stort mot syd og mot øst og mot det fagre land. Derfor er han lokalisert mot nord av dette rike, og vi kan ut ifra dette si at Antikrist kommer fra en av de fire delene av Alexanders rike.

Enten fra Egypt – Syria – Grekenland – Tyrkia. Daniel kap.11.40; taler om Antikrist. «Men i endens tid skal sydens konge (Egypt) føre krig med ham, og Nordens konge (Syria) skal storme fram mot ham (Antikrist) med vogner og hestefolk og mange skip og falle inn i landet og oversvømme og overskylle dem.»

Nordens konge er Syria, derfor ser vi at Antikrist kommer fra Syria. Derfor Gog i Esekiel 38-39 er Antikrist som kommer fra området hvor kongen OG hersket som var Bason, som igjen er Syria idag ligger i området til Tyrkia. Magogs land er derfor dagens Tyrkia.

Esekiel.38.2; sier fyrsten over Ros, og noen mener da at ordet Russland kommer fra Ros. Men i virkeligheten kommer ikke ordet Russland fra Ros, noen skriver Rosh. I 1.Mos.10. leser vi om Jafets sønner Magog, Mesek og Tubal. Sønnenavnet Gomer betegner uten tvil i kimmeriene – Kimmerioi hos Homer – en folkestamme som holdt til på Krim eller i området rundt halvøya. Magog har gitt navn til folkene i et land hvis beliggenhet man aldri har kunnet fastslå med sikkerhet. Men man kan vel gå ut ifra at Madais navn har tilknytning til mederne, som befolket fjellandet mellom Det Kaspiske hav og Den Persiske bukt.

Navnet Javan kan forbindes med betegnelsen jonerne, som står for grekerne, fremfor alt beboerne av de egeiske øyer og det vestlige lille asia. Men Tubals og Meseks etterkommere har man tenkt på beboerne i andre deler av Lilleasia, mens Tiras muligens ansees for å være stamfar til folkegrupper i Egeerhavet.

Etterkommerne etter Gomers eldste sønn, Askenas, kan være skyterne, et krigerfolk som ifølge Jer.51.27 bodde i nærheten av Ararat. Denne folkegruppen drog kanskje vestover til Europa. Rifat og Togarma bør vel helst sees som betegnelser for folkeslag i Lilleasia. Javans fire barn var Elisa og Kittim (muligens stamfedre til innbyggerne på Kypros); Dodanim og Tarsis. Dodanim er blitt betraktet som stamfar til befolkningen på Rhodos og naboøyene i Egeerhavet, og Tarsis kanskje som stamfar til befolkningen i Spania. Kams sønn, Kus, ga navn til det landområdet vi i dag kaller Etiopia, og sønnen Misraims navn finner vi igjen i datidens Egypt. Put betegner puteerne som bodde i Libya, mens Kams sønn Kanaan ga navn til Palestinias kystsletter og siden til hele området vest for Jordan. Disse opplysningene er tatt fra «Bibelens verden» av Nelson Beecher Keyes.

Selv om Russland muligens kommer fra noen av disse folkene som vil være under ledelse av Gog, beviser ikke det at Russland vil være den mest dominerende makt i disse dager. Nei, Russland vil bare være et av mange land som vil bli beseiret av Gog og være under hans ledelse ved harmageddonslaget. Daniel kap.11.44; forutsier klart at Russland sammen med andre land fra nord, og fra østen vil bli beseiret utenfor grensene til Romerriket, og da er Russland sammen med mange andre land under ledelse av Gog «Antikrist» og vil på den måte være i stand til å oppfylle Ese.38.39;

Det Hebraiske ordet ROSH betyr ikke Russland verken utenfor eller i Bibelen. Rosh er brukt 590 ganger og på 20 forskjellige måter, men ingen av disse 590 ganger er det brukt om Russland (Sovjet).

Esekiel 38-39; sier at GOG «Antikrist» er fyrsten over disse områdene Mesek og Tubal. Hvor er Mesek og Tubal? Er det Moskva og Tubelsk? La oss se: Josefesus sier at fra Tubal og Mesek kommer Abiern – Kapadokien i Asia, området som i dag er Tyrkia. Dersom vi ser på et kart fra Bibelens tid, da vil vi klart se at Mesek og Tubal er lokalisert i dagens Tyrkia, og ikke i Russland. Esekiel kap.38.5; forteller om de folk som vil være ned GOG, det nevnes flere:

1 – Persere, som er Irak, Afganistan og Pakistan.
2 – Etiopere, som er Nord-Afrika.
3 – Putere, som er Libya, og nordre del av det Afrikanske kontinentet.
4 – Gomer, og all dets skare. Hvem er Gomer? Når vi ser på et kart fra Israels
fangenskap i Babylon vil vi se at Gomer hørte til vestre del av Asia, altså dagens Tyrkia.
5 – Togarma, folket i det ytterste nord, nord for Israel er Tyrkia.
Dersom du ser på et gammelt kart vil du se at Togarma er i midt Asia, som også er det området som er Tyrkia i dag. Jeg er klar over at jeg bryter med de flestes syn på dette emnet, men jeg anbefaler deg å finne et kart over dette området, fra den tiden Esekiel levde i det Babylonske fangenskap, og du vil se at det stemmer.

http://home.online.no/~subu-he/Profetordet/bilder/kart.gif

I følge Esekiel 38.v.15; ser vi at dette slaget kommer fra det ytterste norden, også i v.6; på hebraisk står det «fra lengst nord, fjernt i nord». for Esekiel var det så langt som man kjente i hans dager. Dersom Togarma-folket som de aller fleste er enige i er dagens Tyrkia, hvorfor få det til å være Russland?

GOG «Antikrist» vil ved den tiden som her omtales komme fra Syria, og har da vunnet over landene nord og øst for timakts riket, og vil lede dem alle i mot Israel. Esek.38.v.14-15; Dan.11.44; Åp.16.13-16; 19.19;

En uttalelse fra «Dake» Dan.11.44; Ved denne tiden når dette er oppfylt vil Antikrist være en hersker av et av de 10 riker av det gjenoppståtte Romerriket. Han har da beseiret tre av de ti riker. Dan.7.8-9, 21-25; Han har da fått makten over seks av de ti riker uten at han har behøvd å føre krig. Åp.17.9-17; Han har da beseiret Russland og de andre land nord og øst for timakts riket. Dan.11.44; Han har da samlet mange av de andre folkeslagene som vil være under hans ledelse ved harmageddon slaget når Kristus kommer. Esek.38.15; Sak.14.1-5; Åp.9.11-21; Når vi betrakter Esek.38 bør vi legge merke til at de land som nevnes der er i dag Muslimske land, som har den Muslimske religion, og den Muslimske levemåte. Dagens Tyrkia er for det meste Muslimsk, Libya og Etiopia er også muslimske. Antikrist kommer fra Syria, som også er Muslimsk. Ut ifra dette kan vi vel si at det dreier seg om en Muslimsk invasjon på Israel. Det er ikke så vanskelig å fatte dette idag når vi tenker på at Israel har kjempet mot dem siden de i 1948 ble en selvstendig stat igjen. De Muslimske land kjempet mot Israel i år 48, 56, 67, 73 og 82. Så der som de sier: «La oss utrydde dem som folk.» Det er disse land som vil sammen med Antikrist komme inn over Israel i endens tid.

Når vi betrakter Esekiel 38 sammen med Daniel 11.40; ser vi klart når tid denne invasjonen over Israel vil skje. I Daniel møter vi uttrykk som går igjen, slike som «Sydens konge» og «Nordens konge». Nordens konge var den delen som kom av Aleksander den stores rike, og ble kalt for Seleukus rike, som var under Antiokus. Sydens konge var under Ptolemeus og ble kalt for Ptolemeus rike og var i det området som Egypt ligger i. Dan.11.40; Sier I ENDENS TID, med andre ord ved denne tidsalders ende, skal Sydens konge, dette peker altså inn i fremtiden, og fører oss inn i den store trengselen. v.40. sier videre da skal sydens konge som er Egypt «det Ptolemeuske rike» støte sammen med Han. Og Nordens konge «det Seleukuske riket» skal storme fram mot ham «det er Syria i dag» med mange vogner og hestfolk og mange skip. Han skal falle inn i landene, oversvømme dem og dra videre. v.41; Han skal også falle inn i det fagre land, «som er Israel». Det er ingen andre enn Antikrist som skal innta det fagre land Israel.

Mange ser på denne kongen fra norden som Russland, men det kan vi ikke gjøre sånn uten videre bare fordi tradisjonene kanskje sier det, når vi ser dette i denne sammenheng, da forstår vi at det ikke passer på Russland. Legg merke til i stedet for å bli slått når nordens konge inntar det fagre landet, så er det han som for seieren. Derfor ser vi at Daniel 11 og Esek.38 taler om samme invasjon.

Esekiel 38.11; «Og si: jeg vil dra opp imot et land med åpne byer, jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og hverken har bom eller porter-»

Vi ser at denne invasjon skjer når Israel bor trygt. I følge Dan.9.27; vil Antikrist inngå en sjuårs pakt med Israel i begynnelsen av trengselen, og garantere dem trygghet under den tiden, men han vil bryte den i midten av denne syvårs perioden, og innta Jerusalem med sine hærer og sette seg i tempelet og erklære seg for å være Gud og han forlanger da å få tilbedelse. Så det er da et denne profeti går i oppfyllelse. Antikrist vet at Israel bor trygt og han kommer med de Muslimske hærer inn i Israels land.

HVA VIL HENDE MED RUSSLAND?

La oss fortsette med Dan.11.42: «Og han skal utrekke sin hånd mot andre land, og Egyptens land skal ikke slippe unna.» Her tales det om Antikrist, «nordens konge». Nord for Israel er Syria og det er derifra Antikrist kommer. Det tales her om Syria og ikke om Russland, alle steder i Dan.11 hvor det tales om nordens konge gjelder det Syria. Egyptens land skal ikke slippe unna. Vi ser at han også vil innta Egypt. Når Antikrist kommer fra Syria med de Muslimske hærer vil han også komme inn i Egypt, Egypt vil ikke unnslippe. Og det vil si at Egypt vil opptre alene ved endens tid. De vil ikke være med Libya, Etiopia eller Syria, og dette er forholdet til Egypt i dag (1989). Og dette igjen beviser at det ikke er Russland. Vi ser at Egypt ikke unnslipper Antikrist hånd, og mange hevder at Russland vil bli ødelagt når de innvandrer Israels land. Den person som her omtales som HAN er ingen andre enn Antikrist, og ikke Russland.

I våre betraktninger befinner vi oss midt i den store trengselen, som til sammen er på syv år, og vi befinner oss nå tre og et halvt år, eller tolv hundre og seksti dager, inn i denne trengsels tid. Det ser vi blant annet av det faktum at Edom og Moab vil slippe unna denne ødeleggelse når Antikrist kommer inn i det fagre land. Når vi undersøker ser vi at libere og etiopere vil være i hans følge ved denne tiden, med andre ord de vil bli forenet med de andre som kommer sammen med Antikrist for å innta Israel.

Når vi ser på Esekiel 38.5; står det at Persia, Etiopia og Libya er med dem. Så vi ser at disse hærer kommer sammen med Antikrist i midten av trengselen til Midtøsten. Dersom disse blev ødelagt, som noen hevder, av en russisk krig i begynnelsen av trengselen eller før trengselen, ville det ikke være noen etiopisk eller libysk hær som ville komme inn i Israels land i midten av trengselens grusomme tid. Derfor kommer det klart fram at Daniel 11.40-43; passer på Gog som er Antikrist i Esekiel 38-39; La oss nå se på Dan.11.44: «Med tidender fra østen og fra norden skal forferde ham, og han skal dra ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange.» Det ser ikke ut til at han lider noe nederlag ved denne tiden. Dersom det var Russland, som noen hevder vil lide et knusende nederlag på Israels fjell, men den som her blir omtalt lider ikke noe nederlag.

Dan.11.43; «Han skal tilegne sig skattene av gull og av sølv og alle Egyptens kostelige ting, og libyere og etiopere skal være i hans følge.»

Disse hærer som han kommer med, er de samme som nevnes i Esek.38, og Dan.11.43; dette er i midten av trengselen, og de inntar Israels land, og det er ved denne tiden at Antikrist setter seg i tempelet i jerusalem. Men da sier v.44 skal ryktet fra østen og norden forferde ham, og han skal dra ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange.

Når Antikrist med sine hærer også omtales i Esek.38.5-6; og inntar Israel beseirer de det, og Antikrist setter seg selv i tempelet og gir seg ut for å være Gud. Ved denne tiden når dette skjer kommer han i fra Syria, og med ham var libyere og etiopere, etiopia ligger i nordre del av afrika, og det er også fem andre som da er med.

Disse kommer sammen med Antikrist i midten av trengselen og de vil vinne over Israel, og disse er alle i muslimske land. Jeg er klar over at muslimene har mislykkes i å beseire Israel inn til nå. Men vi må huske på at ved denne tiden vil Antikrist ha fått satan sin kraft og trone og store makt, og han får makt til å holde på i to og førti måneder. Åp.13.

Han er nordens konge, nord for Israel er Syria, og «nordens konge fra Syria» kommer og de nasjoner som er nevnt i Esekiel.38.2,5,-6 er med ham. Han kommer altså fra disse områder og inntar Israel, og tar stilling som nevnt i Dan.11.40-43, men når han kommer der ned og setter seg i tempelet i Jerusalem, og erklærer seg for å være Gud. Da sier Bibelen Dan.11.44 at ryktet fra østen og fra norden skal forferde ham. Hvem kan det være som vil forferde ham fra østen? Åp.16.12 har svaret, for der nevnes kongene fra østen – «Solens oppgang.» Det er altså ingen andre enn Japan, Kina og India. Norden hvem kan så det være? Dersom denne kongen fra norden er Russland, Når de da kommer ned til Midtøsten og hører rykter i fra norden, hvem er nord for Russland som kan lage problemer for Russland? Men når Antikrist kommer med den muslimske hær, og har tatt Jerusalem som er deres egentlige mål, det er da Bibelen sier at ryktet fra østen, som er Japan, Kina og India, og fra norden.

Dersom vi betrakter dette nøye, vil vi se at Daniel 11 og siste del av v.40, første del av v.41 og siste del av v.42. «Han skal falle inn i landene og oversvømme og overskylle dem. Han skal også falle inn i det fagre land, – som er Israel – Egyptens land skal ikke slippe unna.» Det vi ser er at Syria vil overvinne Egypt ved denne tiden som omtales her. Det er da han hører ryktet fra norden, altså nord for sitt rike, som vil innbefatte Russland, ja, også Vest-Europa som ligger nord for Egypt og Israel.

La oss nå se hva som hender når Antikrist får høre om bråk og konflikter fra disse områdene, fra disse hærene. La meg nevne her at Bibelen ikke lærer at Antikrist har overvunnet hele verden, ved midten av trengselen. Det er riktig at Bibelen bruker uttrykk som «hver stamme og folk og tunge og ætt.» Åp.13.7; men slik taler Bibelen i mange henseender, for eks. Luk.2.1 hvor det heter at all verden skulle innskrives i manntall.

Men det er bare et uttrykk for alle som tilhørte det riket som Israel på den tiden lå under – «Romerriket», og det samme er tilfellet med det Åpenbaringsboken nevner, det gjelder bare de som tilhørte hans rike. De syv hoder og de ti horn som han vil herske over. Dan.2.28.49;

Hele jorden det gjelder det gjenoppståtte Romerriket. Jeg nevner igjen at Antikrist ikke vil herske over hele verden, men i følge Åp.13 gjelder det kun de syv hoder og de ti horn, de syv hor er de syv riker, som var:

1. EGYPT
2. SYRIA
3. BABYLONIA
4. MEDOPERSIA
5. GREKENLAND
6. ROMERRIKET
7. DET GJENOPPSTÅTTE ROMERRIKET

De ti horn er de ti konger som han vil ha kontrollen over. Når Antikrist kommer ned til Midtøsten i midten av trengselen sier Dan.11.44 at ryktet fra Østen og fra Norden skal forferde ham. Derfor drar han ut i stor harme for å ødelegge mange.

Antikrist er nå kommet ned til Midtøsten hvor han hører rykter fra Østen og Norden, og ved den tiden når dette skjer vil han forlate Israel i den siste delen av trengselen, etter at han har satt seg i tempelet og erklært seg for å være Gud. Han vil da sammen med de hærer som har vært under hans kontroll forlate Israel. Og de vil dra ut i mot nasjonene fra Østen og Norden for å ødelegge dem i et slag. Om dette kan vi lese i Åp.16.v.10-12; «Og den femte engel tømte sin skål ut over dyrets trone; og dets rike blev formørket, og de tygde sine tunger av pine, og de spottet himmelens Gud for sine piner og for sine bylder, og omvendte seg ikke fra sine gjerninger. Og den sjette engel tømte sin skål ut over den store elven Eufrat; og vannet i den tørket bort, for at der skulle ryddes vei for kongene fra Østen.»

Før vi fortsetter vil jeg her nevne at Åpenbaringsboken ikke er skrevet i rekkefølge slik at man kan lese kapittel for kapittel og få den riktige sammenheng. Det finnes fem store parenteser i åpenbaringen, jeg nevner ganske kort hvor de er å finne: Den første kap.7.v.1-17; den andre kap.10.v.1-11; den tredje kap.14.v.1-13; den fjerde kap.16.v.13-16; og den femte kap.19.v.1-6; Disse parentesene omtaler epoker som er tatt ut av sammenhengen hvor de står, og belyser spesielle ting som enten har vært eller som vil komme, og så vender teksten tilbake der parentesen kom inn.

Nå vender vi tilbake til kap.16 og v.13-16 som er den fjerde parentes i åpenbaringen, og den tar for seg det som vil skje i slutten av trengselen. V.13-16; «Og jeg så at det av dragens (satans) munn og av dyrets (Antikrist) munn og av den falske profets munn tok ut tre urene ånder som lignet padder; for de er djevel-ånder som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderiket for å samle dem til krig på Guds, den allmektiges, store dag. Se, jeg kommer som en tyv; salig er den som våker og tar vare på hans klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam. Og han samlet dem på stedet som på hebraisk heter Harmageddon.»

De tre urene ånder som gikk ut fra dragen, dyret og den falske profet vil bedra disse nasjonene fra Østen, det er Japan, Kina, India, og fra norden som innbefatter Russland og Vest Europa. De vil bli ledet inn i tidens største slag ved Harmageddon. Ved denne tiden har ikke antikrist dem under sin kontroll, men de vil være med i det kommende slaget på Harmageddonsletten.

Den første delen av Esekiel 38 vil bli fullført i midten av trengselen, når Antikrist kommer med disse nasjoner som nevnes der ned til midtøsten som også stemmer overens med Dan.11, og som vi har betraktet allerede er det i midten av trengselen at ryktet fra Østen og Norden vil forferde ham, og han drar da ut for å beseire disse nasjoner. Men da sier Bibelen i Esek.39.1-2; «Og jeg vil vende deg om og drive deg frem og føre deg opp fra det ytterste norden og la deg komme over Israels fjell.»

Det er derfor klart at disse hærer har vært i midtøsten før, det er jo også omtalt i Esek.38. De drar altså for å beseire de i Østen og Norden, men da sier Bibelen: «Og jeg vil vende deg om og drive deg frem og føre deg opp fra det ytterste norden og la deg komme over Israels fjell.» Gud kan ikke vende ham tilbake dersom han ikke hadde vært der før. Derfor er det riktig når vi sier at Antikrist med sine hærer har dratt ut for å beseire Østen og Norden, og kommer så tilbake med disse nasjoner opp på Israels fjell.

Det ser ut til fra Esekiel 38 at det vil skje i midten av trengselen, men ved en nøye undersøkelse ser vi at det er tale om tre forskjellige profetier i Esek.38-39. Den første er omtalt i 38.1-13; Den andre er omtalt i fra v.14-16; og den tredje er omtalt i kap.39.1-29;

I den første profeti i Esek.38 tales det om Antikrist som kommer med de nasjoner som der nevnes og dette vil begynne i midten av trengselen. Og deretter vil de dra ut for å beseire de andre nasjonene etter at de har kommet til Israel som vi ser i følge Dan.11. Og så møter vi det faktum at de vil bli vendt om og ført tilbake til Midtøsten ved Harmageddonslaget, og da vil de oppfylle Esek.38.v.18-23;

I Esek.39 har vi en detaljert beskrivelse hvor det nevnes at disse nasjoner vil være tilstede ved det siste store slaget ved Harmageddon, hvor de alle vil bli beseiret. Denne krig vil forberedes i midten av trengselen hvor Antikrist og den muslimske hæren vil komme ned i midtøsten slik som beskrevet i Esek.38. Og da vil Antikrist ifølge Dan.11.44 høre rykte i fra østen og norden og drar ut for å beseire dem, og vil så ifølge Esek.39.2 bli vendt om og ført tilbake til Israel, for det store slaget på Harmageddon. Esek.38.18-23 og kap.39 vil bli oppfylt ved Harmageddonslaget.

Mange vil ha dette til å være et slag som er før Harmageddonslaget, syv år eller mer før det, men Bibelen sier i kap.39-9-16 at de skal begrave de døde i syv mnd. og brenne rustninger i syv år. Dersom denne krigen ville begynne i begynnelsen av trengselen, og Bibelen sier at Israel vil flykte ut i ørkenen i midten av trengselen, hvordan kan de da brenne rustninger i syv år når de ikke er i landet hele denne syvårs perioden? Det ser ut til at de vil brenne dem i begynnelsen av tusenårsriket. Nå kan det nok være dem som sier at det slaget som omtales her skjer på Israels fjell, mens Harmageddonslaget vil skje på magido sletten – ifølge Åp.16. Det som sies i Åp.16 er jo kun at de skal samles på Harmageddon sletten, det sies ikke direkte at de skal falle der. Når vi ser dette i lys av Sakarias 12-14 ser vi at de vil komme til å slåss, krige og falle på Israels fjell. Derfor er det ikke feil å si at Harmageddon vil finne sted på Jerusalems fjell.

Sak.12. forteller at etter dette slaget kommer Kristus Jesus tilbake til Israel igjen, og kap.14 hos Sak. forteller at Antikrist har mistet sin makt over Jerusalem, og dette skjedde på grunn av at han forlot Israel for å dra ut imot de fra Østen og Norden, og her i Sak.14 ser vi at han kommer tilbake og inntar halve Jerusalem igjen, og da er det at Herren åpenbarer sin makt ved å gripe inn. Derfor ser vi at Esek.38-39 og harmageddon er det samme. Først vil de bli samlet på Harmageddon, og så drar de opp til Jerusalem hvor de vil falle på Jerusalems fjell.

OG DEREFTER SKAL DET SKJE AT JEG VIL
UTGYDE MIN ÅND OVER ALT KJØD Joe.3.1;

Vi kan dra den slutning at Esek.38-39 er det samme som Harmageddon. Hvorfor, jo, fordi det vi leser om i disse kapitlene også omhandler det som har å gjøre med Åndens utgytelse og åpenbarelse av Herrens herlighet for mange folks øyne og dette er ting som skjer etter opprykkelsen av menigheten, og ved slutten av trengselen når Jesus kommer tilbake til jorden ved Harmageddonslaget og setter sine føtter på Oljeberget. Når dette skjer vil ikke Herren tillate at hans navn blir vanhelliget. Derfor er det klart at dette er etter trengselen. Dersom det først var et Russisk angrep på Israel, i begynnelsen eller midt i trengselen, så ville Herrens navn blitt vanhelliget, for i trengselen vil Israel motta Antikrist og vil bli bedratt av ham i tre og et halvt år. Gud vil ikke bli æret blant alle nasjoner etter dette slaget. Esek.39.26-29;

Dersom dette var et Russisk angrep på Israel vil de igjen bli hærtatt av hedningene som igjen vil ta over Jerusalem i følge Åp.11.1-2; ved midten av trengselen. Derfor må dette være Harmageddonslaget. Etter dette slaget som er omtalt i Esek.39 vil Israel bli fullstendig samlet til sitt land fra alle folkeslag v.28. Dersom dette var som noen hevder et Russisk angrep på Israel, så vil de igjen bli spredd. Men Esek.39.29 sier at når Herren åpenbarer seg for dem vil den Hellige Ånd bli utgytt over Israel. Når vi sammenligner dette med Sak.14 ser vi at det er ved denne tiden når dette skjer at Jesus kommer igjen til denne jord. Dersom denne Åndsutgytelse skjedde etter et Russisk angrep på Israel, hvorfor vil de da inngå en syvårs pakt med Antikrist, dersom Den Hellige Ånd blir utgytt etter dette slaget?

-*-*-*-

Tilsutt det vi her har gått igjennom er stykkevis og delet og ikke på fulkommet på noen som helst måte, men det kunne jo være med på å kanskje kaste lys over et så ellers lite omtalt emne, det er ikke ment som noe som skulle være nødvendig å stride om, men ganske enkelt en betraktning over dette avsnittet av Guds ord, så vil tiden vise om det har noe for seg. For meg personlig har det lært meg at det er flere enn en måte å se en sak på. Må så vår Herre Jesu Kristi nåde være over og med alle som har tatt sin tilflukt til ham. Jeg hilser med 1.Peter 1.13;

«Derfor, omgjord eders sinns lender, vær edru, og sett eders håp fullt og fast til den nåde som blir eder til del i Jesu Kristi åpenbarelse!»

Dersom du som har lest dette ikke skulle være frelst. Da vil jeg minne deg om løftet fra Johannes evangeliet 1.12, og Romerbrevet 10.8-13; Finn fram Bibelen og les disse vidunderlige løftene, og be Jesus om å frelse deg.

Michelle
12 år siden

For en fin sammenligning de nederste bildene viser, fantastisk godt laget, bevisstgjøring!

Men vi må ikke glemme at det også var homofile og funksjonshemmede som led i konsentrasjonsleirene. Det handler om mennesker som er annerledes, som ikke følger massen og mlitærets agenda, som er de som lider mest i verden.

Vi må heller aldri glemme, at militærets agenda er å sette raser og funkgsonshemninger og legninger og religioner opp mot hverandre. Men om du tror at du er mere på lag med noen fordi de har samme legning eller hudfarge eller nasjonalitet eller blodtype eller DNA som deg, så er det ikke dèt det handler om, det handler om kjærlighetsfrekvensen i ditt hjerte! Det er kjærligheten som holder oss sammen. Nasjonalitet og blodstype spiller ingen rolle. Enten det er hudfarge, legning, DNA eller kjønn som militæret deler oss inn i, så er vi sammen alle i kjærligheten, de ulike frekvensene i lyset! De som du tror er dine slektninger og ser ut som deg, kan være dine verste fiender, men de du ser på som fremmede, kan være din mor og sanne engel fra lyset.-) Mange glemmer at tiggerne på gaten, gatebarna og dyrene i fangenskap er våre sanne slektninger og nærmeste venner..

Mange sier at menneskets beste venn er et dyr, for eksempel en hund, og det er mye klokskap i det ordtaket.-)

Så innenhfor nasjonaliteter og religioner og slekt, kan man ha flere ulikheter enn mellom et menneske og et dyr, eller for den sak skyld et tre, fordi alt er levende, alt er lys, vin kan bli til vann og kobber til gull, alt skapes via tankene – så det er jo kjærlighetsfrekvensen til sjelen som avgjør hvor langt sjelen er komt på sin vei til kjærlighetsopplysning i universene..

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Michelle

Takk Michelle for alle påminnelser og praksis.. av ren og god kjærlighet :-)
De sier at Kjærlighet er den sterkeste kraft i universet..
La oss håpe det og la oss være kjærlighet i praksis og bruke kraften bevisst :-)

Singoalla
Singoalla
12 år siden

Takk for denne artikkelen, gjettet at den var fra din hånd, JJ da jeg så tittelen og bommer som regel ikke når jeg gjetter slik :-) Skal lese artikkelen mer nøye ved en senere anledning.
Følte bare for å si noen ord helt i begynnelsen av kommentarene her:

Ordene som straks falt meg inn som synomymer til tittelen er: Fred fred ingen fare… Som Bibelen sier skal være omkvedet som man forsøker å innprente i folket da tidene skal være på det verste her på jord, det er verdt å komme ihu. Det skal være ekstreme tider for mange, andre tror alt er ok.. inntil alt blir åpenbart for alle.. sannheten skal frem om alle ting, det er det beste ved den tid vi lever midt oppi nå, tror jeg.. nytter ikke å skjule noe.
Vi gjør alle best i å leve 100 % ærlig, sant og redelig :-)

Om man leser og deltar f eks her på Nyhetsspeilet og omgås med en god del mennesker som vet mye, søker kunnskap og følger aktivt med, da kommer man inn i en virkelighet, som blir ganske fremmed etterhvert, i forhold til mange andre miljøers syn på tingene. Og man blir sikkert stemplet som en raring, av folk som ikke har den samme info. Det blir nesten som dag og natt.. de fleste aner fred, fred ingen fare.. de fleste er dypt sovende både bevissthetsmessig og når det gjelder hva som faktisk skjer rundt oss.

Uvitenhet gjør at man lett kan bli maniupuert av metoder og krefter man tror ikke finnes.. Kunnskap er makt også for å kunne beskytte seg og sine. Makt-eliten holder folket bevisst uvitende om mange ting. Så er det noen av oss som graver som sporhunder og kommer sannheten for nær, forstår for mye, det kan bli merkbart.. kontrasten kan være enorm.. om man leser aktivt det som graves frem, deles og diskuteres her og f eks til valgkamp-diskusjonene i main-stream media.. for meg var dette helt absurd å se på, det var som en repeat av repeat av alle tidligere valgkamper, drøvtygging av svada og uvesentlig tøv. De fleste viktige saker og overgrep ble ikke nevnt..

Kvinnen som antagelig var Ertesvågs hovedkilde, Ida Bjørn-Hansen er dessverre død nå. En gang for mange år siden, insisterte hun på å lese opp noen lange dikt for meg som hun hadde skrevet.. jeg husker jo ikke alt, husker bare refrenget på et av dem som gikk igjen og sa:

«Everything is ok on TV». Deretter var mellomversene en oppramsing av grufulle ting som foregår, men «Evertything is ok on TV.»

Damen hadde levd flere tiår i de innerste øverste krefter i det miljø vi kaller Makten bak makten i USA. Hun var lynende intelligent, rik og vakker, men ble etterhvert trakassert, ruinert og herjet med med ufattelige metoder og stanhaftighet, hun var plassert på en «hit liste» som det kalles og ble herjet med til hun gikk i graven. Og hun og de nærmeste mente da at hun åpenbart ble tatt av dage. Dette ble sagt på hennes dødsleie også av henne selv og hadde blitt sagt klart fra om til henne helt fra trakasseringen begynte. Det var hun som lærte meg om begrepet Silent War.. for mer enn 10 år siden..

DET ER EN SILENT WAR MOT BEFOLKNINGEN.. EN STILLE USYNLIG KRIG, UTEN BEVIS.. ELITENS KRIG MOT FOLKET… MATEN VÅR OG DET MESTE ANNET OVERSPRØYTES MED GIFT OG STRÅLING, AGENDAENE ER ØDELEGGENDE PÅ GROTESKE, FINURLIGE VIS, METODENE ER SÅPASS ILLE AT DE FLESTE VIL IKKE TRO DET ER SANT, UANSETT.

DERMED SLIKKER DE ANSVARLIGE OG DERES FOTSOLDATER UNNA, DE SOM SNAKKER OM DET BLIR STEMPLET SOM SPRØ, ELLER USKADELIGGJORT PÅ ANDRE VIS. MAIN-STREAM MEDIA GJØR EN VIKTIG JOBB I Å OPPRETTHOLDE ILLUSJONEN OM AT ALT ER OK..

EVERYTHING IS OK ON TV..
ENESTE STROFEN JEG HUSKER FRA IDAS DIKT..
Illusjonen om at alt er ganske ok eller tilfeldig opprettholdes av Status Qou-kreftene. Mens andre krefter jobber hardt for å ødelegge det meste..
Alle metoder er visst tillat, intet er for utspekulert og groteskt..

Singoalla
Singoalla
12 år siden

JJ: Vi vet begge at de sanne troende og spirituelle jøder og kabbalister, de som er tro mot både skriftene og den muntlige lære, er antizionister enda mer enn du og jeg er. Bedraget og narrespillet er enda verre for disse enn for oss. Og som jeg har sagt skal vi aldri ta alle over en kam eller la oss lure av splitt og hersk-teknikker. Når det er sagt, så er det slik at Bibelen nå engang advarer oss temmelig hardt mot disse falske jøder og ikke de ekte.. og det er av de falske jøder de er, av slekt og blod de familier som styrer verden og konspirerer, det er fakta som går opp for flere og flere og har intet med rasisme å gjøre, å konstatere fakta må være lov. Bibelen forutsa dette og det er oppfylt. Om vi møter et menneske bør vi se vedkommende som individ og ikke være forutintatt uansett om vedkommende er jøde, kristen, muslim eller annet. Problemet oppstår litt, når en del av oss opplever at folk man trodde godt om og trodde var ens venner og allierte, viser seg å være nettopp denne typen folk og i full utøvelse av å bekrefte fordommene ved sine praktiske handlinger.. når dette gjentar seg igjen og igjen begynner man å lure. Glem ikke Eidsvollsmennene som ville beskytte oss mot jøder og jesuitter, ikke minst sistnevnte, som folk flest vet lite om, men som Synnøve og andre som har satt seg inn i tingene har fått se og kunne vise oss til fulle, hvor utrolig gjennomført og altomfattende disse konspirasjonene faktisk er.. Da forstår vi at Eidsvollsmennene visste hva de gjorde og vi ser konsekvensene av at forbudet ble opphevet.. det er hva som er problemet i dag. Vi er ikke lenger noe fritt og selvstendig rike.. og i navnet av «rikets sikkerhet» beskyttet de ikke folket og riket med drepte og begikk stygge ugjerninger for å kunne beskytte og ivareta helt andre makt-krefter.

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  J.Johansen

JJ. Her er vi uenige. De ekte Torah-troende er også kabbaliste, f eks Hasidim jøder og andre retninger som også du legger inn linker til, slik er det uansett hvor mye kabbalah svertes og misforstås i dag, nettopp derfor.. sannheten skal svertes som du vet. Om du vil tro på svertingen, opp til deg. Jeg vet bedre. Men det er helt greit at du mener noe annet, slett ikke alle er rede til den mystiske veien. Den gjengse kristendom sier nettopp huff og huff om alt som lukter av ekte spiritualitet. Den mystiske veien er den indre veien og Jesus var ekte mystiker og kabbalist. Det kan ingen som forstår de to tingene nekte for. Albert Pike som ALLTID er den som dras frem når disse syn fremmes har jeg ikke noe forhold til og han har ingen ingen autoritet overhodet innen kabbalah med mulig unntak internt i frimurerlosjen, om det er der han hører til. For alle andre er han vel bare en frimurer. Har han autoritet hos dem, får du si det om det er frimurer han er. Hasidimjødene vil ta avstand fra mannen vil jeg tro, han er vel en av de som stjal deres skrifter, symboler og identitet og dermed misbrukte dette, om han er så ille som han fremstilles. Selv er jeg ikke interessert i å lese noe av eller om denne Pike, for jeg forstår han må ha vært på feil spor. Heller ikke har jeg noen interesse av Talmud, jeg har hørt det er mye rart der ja.

Men fordøm ikke A av de skrifter du setter din lit til og som er B. Fordøm ikke røttene og grunnlaget for Bibelen og din egen tro. Det blir for absurd. Luciferanisme har ingenting med kabbalah å gjør, om noen blander Lucifer inn JJ, da er det noe annet de bedriver. Det er fordommer og bakvaskelser. Mine kabbalah-lærere sier at Lucifer betyr villfarelsens lys/bedrag og at noen har tatt feil ved at ordet ble feiloversatt av noen. Dette har ingen ingen plass og er aldri noensinne nevnt noe sted jeg har sett eller hørt innen kabbalah siden 1998 da jeg begynte å studere dette. Helt ærlig 100 %. Faktisk har jeg aldri noensinne hørt/lest Lucifer nevnt i slike kretser.

Å påstå noe slikt vitner mer om kristen-konservativ fundamentalisme, fordommer og propaganda. Det er mye av det i dag også innen konspi-miljøet. så mye at en del mennesker forkaster det meste innen hele miljøet fordi så mye kommer derfra.. jeg vet sannheten 100 % sikkert ang kabbalah. Jeg er ikke på ville veier som du antagelig tror.

Sannheten vil vise seg.. og vil vil alle studere kabbalah kan du se i Johannes Åpenbaring kapittel 22. Tiden vil vise, hele Åpenbaringsboken fra A til Å, Fadervår, Bergprekenen og de meste annet Jesus sa er kabbalistisk.
Dette kan heller ikke du nekte for JJ. Enten var Jesus en konsekvent og stor kabbalist, eller konstruert av kabbalistene, det er valgmulighetene..
for alt han sier ER kabbalistisk.. og alt han gjør også.. :-)
Vil du dømme din herre Jesus også da, sammen med andre kabbalister?
Du kan ikke nekte for det jeg legger frem her som faktum, bare SJEKK!

Det er ikke alle gitt å være kabbalister og mystikere. Men å skyte sin egen tro, herre og fundament i foten, blir bare absurd for alle med kabbalistisk innsikt som ser disse tingene veldig klart. Men det tar mange år å tilegne seg og de holdninger som plantes med en viss propaganda er for å så frykt som gjør at folket ikke skal våge seg over terskelen men holder seg trygt i det tros-samfunn sin fold, hvor de serverer slikt om alle som tror noe annet..
Dette er også mind-control, dvs makt og skremsler over folk.

kj
kj
12 år siden
Svar til  Singoalla

I dette innlegget holder jeg en knapp på deg, Singoalla!

DET STORE NORSKE LEKSIKON sin versjon av Kabbala!
http://www.snl.no/kabbala

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Singoalla

Takker for uventet støtte, igjen kj..
Ang Kabbalah vil jeg bare si at jeg er meget meget ydmyk..
Jeg elsker elsker kabbalah med all sin stråleglans, ufattelige glimter av Gudommelig lys, innssikt, høyder og dybder av ufattelig rekkevidde..
Og dette har også kommet gjennom eller via jødene, de høyeste blant dem..
Jo mer kvantefysikerne finner ut om universet og dets lover, jo mer befester det Kabbalahs eldgamle visdom og lære om 10 foldighet, 10 dimensjoner.

Kunne jeg drømt om å opphøye meg til noen lærer innen Kabbalah aldri aldri, bare så det er sagt. Kabbalist er jeg ja, og jeg har studert og elsket kabbalah siden den gav meg en total og sterk transformasjon straks jeg kom i kontakt med boken Zohar i 1998. Min sjel må ha visst det på forhånd, jeg søkte og spurte etter Kabbalah hele livet.. og nå er det frigitt, til oss alle, denne tidligere hemmelige vidunderlige lære.. :-)

Noen glimt har jeg delt, men ville aldri drømme om å kalle meg noen lærer innen dette. Kabbalah er kvantefysikk for sjelen.. nivået er skyhøyt.. Bare ydmykt ydmykt nærmer jeg meg trinnene på Jakobs stige..

Og vet at HER er det, her er det, Eureka, nøkkelen til forståelse og innsikt i alle ting.. livets tre.. Det var to trær i paradisets hage som menneskene ikke måtte røre.. Kunnskapens tre og livets tre.. de spiste av det første og fikk kunnskaper og godt og vondt, da måtte de jages ut av hagen av en eneste grunn og det var at de ikke måtte få spise av det andre treet, Livets tre.. for da ville de fått evig liv, det måtte ikke skje på det nivået de var da, de var ikke rede.. etterpå har man voktet dette og bare de som var rede fikk innblikk. Jesus snakket også mye om at de fleste ikke var «rede»..

Men en dag skal vi alle spise av det treet, og drikke av det levende vannet, som Jesus snakket om, og noen av oss har tjuvstartet litt..

JJ, om du leser i din kjære Bibel i den gjennomført kabbalistiske bok Johannes åpenbaring. Om du vil fordømme kabbalisme må du også fordømme den bok, Jesus, fadervår, treenigheten og bergprekenen, som noe kjettersk. Nei.. den propagandaen er totalt på villspor.. men de vet ikke bedre og man kan ikke forklare dette til de som ikke er «rede», som Jesus sa.. så det blir litt håpløst. Som fanden leser Bibelen..

De fleste skrifter i Bibelen også evangeliene er mysterie-skrifter.. Mye tyder på at Jesus var ment å være kronen på verket til alle jordens mysterie-kulter.. istedet laget romerne sin romerske religion.. da de var i en krise, da deres keiser ble drept i Persia på en reise ang innvielse i en mysteriekult der. så satte de Konstatin på tronen og laget en monopol-religion med sine dogmer som i dag holder mange i jerngrep og fordømmer alle som ikke deler de samme grunnsetninger og dogmer som disse linet opp, Konstatin var ikke engang kristen. Roma var Jesu og disiplenes fiende nr 1. Kan ikke engang gå inn på hvor galt det gikk og hvilke versjoner og tolkninger de fikk, hva de ikke fikk og hvordan det er umulig å fatte noe som helst, ut fra kun de skrifter de fikk, det henger ikke på greip..

Man kan ikke adskille Torah fra resten, om du aldri så gjerne vil, JJ.
Talmud bryr jeg meg ikke om, det er Kabbalah som er essensen og forfedrenes tradisjon/overlevering, ikke Talmud. Du kan ikke omvende jøder til den versjon av kristendom som de vet ikke har noe grunnlag og fundament. Om du vil fordømme fundamentet er det din sak, men da har du ikke våget å søke sannheten helt fullstendig fritt i dette. Jeg utfordrer deg, slipp den frykten som Lutheranismen og Romas dogmer prentet inn i oss, jeg selv har kjent på dette men kunne ikke forbli inne i den Lutherske boksen, det var mørkt der og det var bare ord.. levene åndelighet finnes mange steder bare man går utenfor.. Jesus kan man ta med :-)

ALL jødedom bygger på to søyler, den muntlige og den skriftlige lære. Begge er eksakt like viktige, og den ene kan ikke hverken bestå eller forstås uten den andre. Jesus var også oppvokst med jødedom.. du kan ikke ta den ene halvparten og Jesus ut av sin rette sammenheng. Mange kristne oppfører seg som om han var fra Flekkefjord eller der. Det var han ikke..
Den Gud de kristne tror at de tror på er ikke engang nevnt i Bibelen :-)

Christine C.
Christine C.
12 år siden
Svar til  Singoalla

Finnes boken Zohar på norsk noe sted? Kunne tenkt meg å lese den.

Sirus
Sirus
12 år siden
Svar til  Singoalla

Til Singo-alla:

Om kabbala:

http://amazingdiscoveries.tv/media/124/212-232K/

Hva er da forskjellen paa kabbala og NWO-religionen?

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  Sirus

Spåerske Singoalla`s forkjærlighet til jødisk hekseri «kabbala» er ikke overraskende.
Begge deler (hekseri og spådom) har Jesus sterkt advart imot.

Askeladden
Askeladden
12 år siden
Svar til  bin Laden

Amen.

arifkarim
arifkarim
12 år siden

Fantastisk J.J! Skrivekunsten din har vært utrolig mye bedre i det siste. Du har faktisk klart å få sydd sammen de meste av de løse konspirasjonsteoriene i historien til en helhetlig konspirasjon mot alle mennesker på jorden. «They» leker med troen vår! :D
Nimrud var ikke bare verdens første Anti-krist, han var også den første frimurer. Frimureriet fra Babylon er grunnlagt av samme djevelen, og det var opprør mot hans ideer og visjoner som tvang Abraham til å skape dagens konfliktende men sterk innflytende verdensreligioner: Islam, Kristendom og Jødedom. Man kan undre hvorfor akkurat Abraham (fra Nimruds tid) skulle være stamfar til 3 verdensreligioner? Var dette også en konspirasjon til å frembringe den nye verdensorden: Order out of chaos? :D :D :D Think it out, u are still free too think, even if ur pineal gland is poisoned… ;)

Uffda
Uffda
12 år siden

Singo..
Her lukter det ikke mye kristenmannsblod, men det lukter godt :-)

Kabbalah: Tiferet as the Universal Christ

What Is Gnosticism? Part 1 + 2

Otto
12 år siden

Se hvor den såkalte nazismen kommer fra, et sted hvor man ikke snakker tysk. Å anvende et helt folk som illusorisk front for en mange hunderårig kriminell agenda, har inntil nå være en blodig og morderisk suksess. Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5067 Oppgjørenes tid ser ut til å begynne

See where the so-called nazism comes from, a place where they don’t speak german. To use a whole people as illusory front for a criminal agenda during hundres of years, has until now been a bloody and murderous success. Intelligence Report from Hawks ‘CAFE, Captain Sherlock by Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5067 The time for liquidations seems to begin

Panthera leo
Panthera leo
12 år siden

Kva er greia med G-d? Altså skrivemåten.

Justitia
Justitia
12 år siden

Johansen: Ikke føl dere angrepet personlig for hva dere tror på. Dere skal få lov å tro på akkurat det dere vil, og jeg forbeholder meg samme rett som jeg innrømmer dere.

Men trass i desse ord frå deg, Johansen, legg du fram ein fasit etter kva eg kan sjå for å tilbakevise kva du meiner at desse to andre trur på. Om dei to har same tru veit eg ikkje, men gnostisisme er inga tru! Gnostisisme handlar om erkjennelse, viten og eigen erfaring eige indre liv. Det handlar om å verta illuminert – fødd på ny bokstaveleg talt. Ingen som har vore igjennom noko slikt held fram med å preike same tru og dogmer som den falne kyrkja lærer bort. Folk som talar slik røper berre at dei sjølve ikkje er illuminert enno. Dei burde heller ikkje vera lærare, iallfall ikkje for dei illuminerte.
Det har endt med bål, drap og tragedier gjennom heile historien.

Sjå i Bibelen din kva den seier om denne falne kyrkja og læra hennar! Kabbalah har eg ikkje mykje kunnskap om men et veit at det handler om omtrent det same som gnostisisme og alle andre mystiske vegar. Det finnes ikkje nokon anna veg enn den indre vegen, det gjorde ikkje Jesus heller. Guds rike er inni dykk, sa han.. Kva dei seinare har mistolka ut fra hans ord og lagt til vil koma fram snart. Eg trur du lyt gå litt i deg sjølv her, Johansen. For du lærer bort samme lære som den falne kyrkja og du finner sannheten om den i Bibelen din!

Justitia
Justitia
12 år siden

Nei men Johansen då.. du seier: Jeg har ikke noen store ambisjoner om å bli illuminert. Har det noe med Adam Weishaupt’s Illuminati å gjøre? Fortell meg gjerne mer om hvordan det er å være illuminert, for jeg har ingen erfaring med slikt

Eg forstår at du ikkje har erfaring med det, men meiner at eg såg at du skreiv motsatt ein anna plass for nokre dager sia? At Bibelen forstås heilt annerledes etter å vera illuminert? Eg var einig med deg i dei orda. Nå virka du for å vera alt for mistenksom mot andre enn den tru som kyrkja preiker.

Eg har ikkje tid til å diskutera så mykje, var berre innom og slikt kan ikkje forklaras med ord, heller ikkje mange ord. Dette er noko som den enkelte må oppleva sjølve i seg sjølve – ein indre transformasjon som gjer at ein på eit augneblunk forstår svara inni seg, direkte, ein fødsel til eit anna og høgare nivå. Slik at livet etter dette vert eit liv i to verdner. Slik Jesus forklarte om å bli født på ny i Thomas-evangeliet. Der finn du svaret, Johansen. Det har ingenting med dei fryktelege folk du nevner her å gjera. Den påstand var stygg. Du må ikkje tru på det dersom nokon seier slikt Johansen! Kven seier slikt om den sanne veg og kva er deira agenda?

Paulus og andre talar i Bibelen om at det er eit bodskap som er melka og noko meir som kallas kjøtet, for dei som er rede for å gå litt vidare. Det vil du ikkje forstår eg. Du vil ha berre melka. Det er ditt valg, men då er du ein av dei mange som Jesus sa ikkje var rede. Det står i Thomasevangeliet at dei som er rede vil leita og leita, inntil dei finn sanninga og vert heilt transformert av den. Den som ikkje er rede til å verta heilt transformert vil ikkje finna sanninga, seier Jesus i Thomasevangeliet. Mange er ikkje rede grunna falsk bodskap som har geve dei frykt som fører til at folk ikkje vågar transformeras. Dette er trist og det er ikkje bra å vidareføre slikt bodskap som stenger folk inn og ikkje setter sjela fri. Les Thomasevangeliet og dei andre Johansen.

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden

Det har blitt rene bedehusmiljøet her inne. Nyhetsspeilet skal fronte TRANSPERSONLIG PSYKOLOGI. Dette skal være selve utgangspunktet for artikler og dialoger.

JJ: Du er jo (som meg) fan av Osho. Hvorfor ikke fronte hans bøker og innsikter mer?

Ratatosk
Ratatosk
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Ufo kan ha med transpersonlig å gjøre fordi aliens kan spalte personligheten slik at man får flere personligheter akkurat som traumabasert mind control. Og det som mange tror er aliens som snakker inni folks hoder kan være mind control eksperimenter, psykiatrien har sine bortforklaringer på dette.. bare noen tanker om sammenhenger i farten.

Ratatosk
Ratatosk
12 år siden

Rolf Kenneth min venn fra Niburu hva i huleste mener du med at her er bedehusmiljø? Er det ikke tillat at noen deler verdifulle spirituelle innsikter eller er det at noen skriver dialekt du reagerer på? Hvor er din toleranse, mann? Oppfattet interessante tanker om illuminasjon, neppe mye av det i bedehusmiljø eller tar jeg feil, Rolf Kenneth? Om du er meget bevandret i bedehusmiljøer, opplys oss, kanskje en artikkel fra deg?
Men at det er en slags psykologi vi må snakke om her og ikke andre ting, visste jeg ikke, og det skurrer veldig for meg, sorry.. psykologer og psykiatere.. skal det være våre læremestere her? ugh,.

Otto
12 år siden

Politicians Asked «What country in the Middle East ACTUALLY has Nukes?» Watch the Weasels Squirm

.
Of course they have nukes, you can even buy them at the local grocery store here, but we don’t use them because nobody wants to draw unnecessary attention, we use fireworks from China, once every new year’s day at 0 o’clock, the scandinavian ground zero. Tom Lehrer – National Brotherhood Week – now on DVD http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1320&start=201#M6470

They used the nuclear bombs in Nagasaki and Hiroshima to scare the hell out of everyone up to this day, and to show snuff films, scary reality movies, and pictures of the burned and deformed bodies, for future use. I suppose the snuff will pop up soon, to try to convince the global population that the best thing to do is to kill everyone. First we take Iran, then we have enough fuel and misery to slowly terrorize and take the third planet from the sun, terra, the blue planet, earth, mother earth. Leonard Cohen – First We Take Manhattan + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1320&start=201#M6475

Who said one should be prepared and able to kill one’s own parents?, so why not take jackpot, vaporize one of God’s creations?, the blue marble, and then we can watch telly on mars for the rest of time, with spirit robots doing the thinking. Falcons’ Thinkbox http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1651&start=1

Please, remember to say goodbye to the moon. Cat Stevens – Moonshadow http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1320&start=201#M6477

Erst Manhattan, dann Berlin http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1628&start=101#M6476

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden

Nyhetsspeilet fronter tre hovedtemaer, som representerer «Vårt grunnsyn»:
http://www.nyhetsspeilet.no/paradigmer/

At man har vokst forbi den kristne oppfatningen av Gud (hvilket man kognitivt bør gjøre i 12-13 års alderen ifølge standard utviklingspsykologi), betyr på ingen måte at man er ateist. Jeg er IKKE ateist. Nyhetsspeilet skal fronte idéer og tanker om gudsbegreper og den guddommelige dimensjon som kognitivt sett ligger på et transrasjonelt forståelsesnivå. Da blir det alt for ensidig bare å referere til Bibel/Jesus gang på gang på gang.

Gjør heller som Osho, presenter mystikere fra hele verden, og vis tydelig skillet mellom de transpersonlige og de kulturelle elemneter i deres lære.

Vi tar gjerne inn en artikkel om Qabalah også, dersom forfatteren greier å gjøre noen interessante sammenligner mellom Qabalah og andre esoteriske systemer. En artikkel som kun presenterer Qabalah, i seg selv, hører mer hjemme i magasinet Visjon.

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden

Hvis transpersonlig psykologi er et fremmedord, så er her noen artikler om hva det går ut på. Fritt valg!
http://www.rolfkenneth.no/Aandsvitenskap.html

Den erkjennelsesmessige (kognitive) utviking og forståelse går fra det før-rasjonelle/mytiske (dvs. religioner) til det rasjonelle (naturalisme) til det transrasjonelle (esoteriske og intuisjonsbaserte systemer). Kristendom ligger altså UNDER naturalisme/scientisme i modenhetsnivå, ikke over.

Alt er kanskje helt OK for deg, men Nyhetsspeilet fronter ikke «alt». Vi fronter et bestemt modenhetsnivå, som går under navnet transpersonlig psykologi.

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden

Muslimer, kristne og jøder er på et før-rasjonelt nivå. Hvis det er naturalisme/scientisme som ligger til grunn for personlig ateisme, er personen på et rasjonelt nivå. Buddhisme har definitivt flere transrasjonelle elementer i seg, men er som de monoteistiske religioner også forsteinet i dogmatisme.

Dette har forsåvidt ikke noe med artikkelen å gjøre; det var mer dine kommentarer i kommentarfeltet som ga et preg av bedehusnivå og før-rasjonell åndelighet.

Jeg har Pipers bok «The high priests of war» som er meget bra; så da kommer jeg nok til å kjøpe «The New Babylon». Takk for tipset!

sjarl
sjarl
12 år siden
Svar til  J.Johansen

J.Johansen
«Det har ingenting med tro å gjøre. Det er bare å lese for den som vil. Det er kunnskap».

Hvordan ser du for deg begrepet «GUD»? Hordan forstår du det begrepet?
Er bibelteksten helt nødvendig for å finne «GUD», dvs bli oppmerksom på at vi alle er en del av et hele. I mitt nærmiljø og ikke minst hos mine forfedre er GUD-begrepet sterkt personifisert. Dvs at skapelsen «den universelle skaperenergien» er personifisert gjennom bibelteksten. Med andre ord, det er den eneste knaggen begrepet GUD kan henges på i vår kultur. Hvordan i all verden kan du være sikker på at bibelteksten, valgt ut av de romeske konsilene, 14 i tallet, er den hele og den fulle sannhet om tilblivelsen. Ikke minst med tanke på den enorme mengde av skrifter fra samtiden bibletekstene er hentet fra.

tetriade
tetriade
12 år siden

En kan undre.
Dette er en artikkel hentet fra sb.no
«Så Israel (full av jøder) prøver å utrydde et folk som kan være mer rene jøder enn de selv.»

http://www.sb.no/nyheter/meninger/israels-handlinger-utenfor-gaza-hapet-vi-har-ventet-pa-1.5362219

Med referanse til den siste tids hendelser utenfor Gazas strender tenker man hoderistende «Er det virkelig ikke noe det internasjonale selskap av nasjoner (FN, for eksempel) kan gjøre eller si for å stoppe staten Israel? Hvor lenge skal vi sitte hoderystende å se på TV-bilder fra horrible ting Israel gjør ved hjelp av våpen? Hvorfor er det bare med ord vi fordømmer deres handlinger?

Nylig har jeg lest en godt dokumentert bok av Odd Karsten Tveit som har vært Israel, kommentator for NRK i mange år. Den starter med handlingene like før Israel ble opprettet som egen stat ved hjelp av FN i 1947/48. Alle stater godkjente ikke Israel med en gang, blant annet Norge. Nå i ettertid ser man at Israel satte i gang en erobringstokt nesten uten sidestykke i moderne tid for å beherske størst mulig landområde før avgjørelsen i FN var et faktum. De ville ha kontroll over størst mulig område når beslutningen ble tatt.
Man greide til å med å drepe FNs svenske sjef i området, Folke Bernadotte. Det ble aldri offisielt oppklart hvem som hadde utført drapet. Men palestinerne ble aldri beskyldt for udåden.

Israelerne skaffet seg våpen (fra Tsjekkia den gang under Sovjets innflytelse) og angrep palestinske landsbyer ved å likvidere alle som ikke hadde flyktet ut av byen. Menachem Begin var sjef for de israelske troppene. Og soldatene ble gratulert med sine angrep og erobringer: «Så som i Deir Yassin (den første av alle palestinske landsbyer som ble overfalt og massakrert) så overalt. Vi vil angripe og slå fienden. Gud, du har valgt oss til å erobre», var hans ord.

I januar 1949 hadde Israel slått og tatt kontroll over 475 palestinske byer og landsbyer. I 275 av landsbyene var befolkningen deportert. Ben Gurion sa selv at man måtte være så brutal i begynnelsen så resten flyktet fra alt bare de fikk høre at en israelsk militærgruppe var på vei. Ca 90 prosent av oliventrærne som var på israelske hender var tatt fra palestinerne, 50 prosent av appelsin- og sitrontrærne hadde tilhørt palestinerne. 1/4 av bygningene som var i bruk i den nye staten, var opprinnelig eid av palestinere. Pluss alle private eiendeler som aldri ble levert tilbake.

Teksten ovenfor viser begynnelsen på Israel som egen stat. Mange av oss husker med gru overfall og undertrykkelse og rene krigsaksjoner også i årene etter. Alltid kom Israel ut av slike kriser ved å finne på en eller annen unnskyldning, eller beskyldning. Det har alltid vært andres feil.
Dette landet har Norge ved hjelp av «gode venner blant vestlige nasjoner» gitt mulighet til å skaffe seg atombombe. Så i dag kan de si og gjøre omtrent hva de vil med denne trusselen i bakhand.

GAZA: Det er ikke fullt så enkelt å sette i gang massakre i dag med så mange metoder til å bevise hva skjer. Men at det er flere enn ett menneske i Israel som vrir hjernen for å finne en måte å få drept alle i Gaza på uten at det går ut over Israel – ja det er jeg sikker på.
Håper framtiden vil frambringe mange nasjoner med et sterkt engasjement for å stoppe Israel. Tenker Israel aldri på at deres barn skal bo i denne verden med sin historie på slep?

Jøder i Norge er nordmenn mesteparten av tiden. Men når vi kritiserer Israel, har de lett for å si vi angriper jøder (altså jøder i hele verden). De greier ikke å se Israel som en nasjon som må stå til ansvar for sine politiske og militære handlinger. I 1948 var det mange som mente israelerne brukte nazimetoder og sa det høyt. Mulig at ordet holocost seinere i historien vil bli husket både for jøder som ble massedrept og at Israelere gjorde det samme med palestinere? Kanskje Vestbredden vil bli et valfartssted hvor de siste palestinere ble utryddet. Skal vi la være å gjøre noe før et slikt scenario er innen forestillingsmuligheten?

Shlomo Sand er en israelsk historiker. Født i Israel, utdannet som professor i historie i Israel. Skrevet en bok som heter «The invention of the JEWISH PEOPLE». En svært interessant bok som har vakt stor oppmerksomhet verden over. Den mer enn antyder i slutten at det ikke har vært mulig å finne et DNA eller noe annet som er eget for det «jødiske folk». Og han sier at det er faktisk svært sannsynlig at det palestinske folk egentlig er de jødene som ble igjen i det gamle Palestina og som har blitt omvendt til islam da den ekspanderte på 700-tallet.
Så Israel (full av jøder) prøver å utrydde et folk som kan være mer rene jøder enn de selv.

« Forrige artikkel

Journalister som ikke kneler for sionistene får sparken

Neste artikkel »

Iran sender flåter med nødhjelp og nytt håp til Gaza