Det er ikke galskap når intuisjoner banker på din dør.

Er spillet i ferd med å endre seg?

3.5K visninger
13 minutter lesetid
12

I dag, mer enn noen gang tidligere, er det av stor betydning å ha tilgang til informasjon om det som egentlig skjer her og nå og et stykke ut i fremtiden. Vi lever i et globalt miljø som er preget av hyperraske endringer.

Det igjen vil si at vi lever i en tid der kloke beslutninger bare kan tas når den er informasjonen vi har tilgang til er av høy kvalitet. Når vi ser tilbake i tid på de som har vært presise i sine fremtidsmeldinger er det spesielt én som har truffet blink mer enn de fleste. Cliff High driver en sofistikert webbot teknologi fra http://www.halfpasthuman.com/ Jeg regner med at informasjon herfra som også bekreftes via andre uavhengige kilder for å være av høy kvalitet. Andre forfattere på Nyhetsspeilet har også skrevet om og rundt dette temaet. Mayakalenderen kan godt brukes som en kilde til fordypning. Mer vil komme senere.

Ved å analysere språket vi bruker på verdensbasis for emosjonelle markører i ca. 30 ulike språk, mener Cliff at han kan lese om fremtiden ved å følge med på det som skjer her og nå på Internett. Ut på sommeren i fjor ble jeg oppmerksom på en fremtidsmelding som var ekstra dyster. Det handlet om å være oppmerksom på oktober 7, 2008 – at det skulle markere en hendelse som vil føre til en emosjonell røre som vil vare til godt inn i våren/forsommeren 2009. Intensiteten av hendelsen vil være sammenlignbar med terrorangrepet i USA 2001, ble det sagt. Forskjellen vil være det at varigheten av den emosjonelle ”utladingen” fra 2001 var bare to uker og det som skulle skje oktober 7, 2008 vil ha en utladings tid på 5-6 måneder. Det var da den globale økonomien raste sammen. I dag er det mange flere som lytter godt når de kommer over radio intervjuer som tar for seg arbeidet til Cliff High og de siste prognoser som hans data forteller om fremtiden. Det er få mennesker i Norge som vet hvem Cliff High er, hva han gjør og hva han ser. Derfor kommer jeg her med en liten oppsummering.

Det økonomiske systemet står for fall

For å si det enkelt og greit – det som kommer de nærmeste årene blir ingen dans på roser. Det økonomiske krakket er ingen depresjonsøkonomi. Systemiske feil i prinsippene som vi bruker innen økonomi har brutt sammen. Systemet er dødt og det hjelper ikke å gi det kunstig åndedrett. Et nytt system med nye prinsipper må skapes ut fra det gamle og det vil ta tid. Det som kalles utbyttekapitalisme matet av en absurd og korrupt grådighets- kultur har gått ut på dato. Det som kalles ”Fiat” penger systemer der innskudd i systemet skapes ved å lage evig gjeld og tilbakebetaling av renter – har også gått ut på dato. I filmer som, ”Zeitgeist Addendum” på Internett kan du sette deg inn i hvordan din frihet er omformet slik at du er en økonomisk melkeku – en gjeldsslave. Pengesystemet som brukes i dag er ikke basert på ekte verdier, men på et trossystem som ikke henger på greip. Systemer som ikke er i stand til å ivareta en høyere standard av integritet og etikk vil få problemer i fremtiden. Vi snakker også om globaliseringstendenser når det gjelder økonomi, samling av makt, matindustri, produksjons industri, medisinsk industri og ikke minst den altoppslukende militærindustrien. Istedenfor at vi vil se store internasjonale nærings kjeder, vil vi gå tilbake til lokale verdiskapning på et lokalt plan. Skomakerens tid vil komme tilbake. Det vil lønne seg å reparere på det gamle. Du vil spise mat som er vokst opp i nabolaget.

Naturen er også i ferd med å endre på seg

Samtidig vil vi se store betydningsfulle endringer i vårt klima på verdensbasis. Ikke nødvendigvis global varming men også global nedkjøling. Endringer i atmosfæren gjør at det slippes inn en ny form for UV-stråling som er farlig for mennesker og avlinger. Vi vil måtte endre på hvordan det drives gårdsbruk og det kan godt bli knapphet på matvarer. Usikkerhet når det gjelder været vil tvinge frem vekst i drivhus som også beskytter fra farlig UV stråling. Hele vårt solsystem beveger seg i et område med fortettet energi som kommer til å påvirke alle av Jordens naturlige prosesser. Det er derimot ikke det jeg ønsker å sette fokus på. Jeg ønsker å opplyse om noe som er faktisk enda mer betydningsfylt – endringer i vår bevissthet.

Jeg har lært meg til å følge med på det som kommer ut fra halfpasthuman.com og Cliff High. I siste uke kom jeg over 3 serier med intervjuer – disse har jeg hørt på flere ganger. Til slutt har jeg tatt de opp på minidisk og skrevet ned høydepunktene. Her er et lite utsnytt som, for meg sier at spillet holder virkelig på med å endre seg. Når jeg skriver ”spillet” så referer jeg til et kort lite skriv som kan lastes ned gratis her. Spillet er noe du trenger også å vite om og du finner den under ”bøker”. Spillet er et metafor for den bevisstløse tilstanden i komfortsonen der meningen med livet er å slippe å anstrenge seg – fysisk, mentalt, emosjonelt – og åndelig. Komfortsonen kommer til å forsvinne – fort og snart hvis den ikke allerede har gjort det.

Galskap som unnskyldning

I følgende intervju blir Cliff stilt spørsmål fra en gruppe i Tyskland.

”Kan du forklare noe om det du har informasjon rundt denne nye strømmen av bevissthet?” (Gruppen følger med i posteringer på halfpasthuman.com der ha har nevnt dette tidligere.)

Cliff: En viss prosent andel av befolkningen vil velge å erklære seg mental syke som en måte å håndtere endringene i miljøet og forhold i universet. Flere og flere mennesker vil oppdage inne i seg selv en form for ”opplysning/innsikt” og tenke på det som mental sykdom. Det vil bli nødvendig for de som er mer erfaren i dette feltet slik at de kan hjelpe de som stiller spørsmål på om de har blitt gal eller ikke. Mange mennesker vil miste fatning, og det vil vite at det er det de holder på å miste”. (For å bedre forstå hva han mener vil jeg sette spådommen i en kontekst. Den moderne psykologisk forståelse om bevissthetens essens er fullstendig feilaktig basert på materialisk vitenskap som knytter bevissthet opp til hjernen. Dette igjen betyr at du og jeg er resultater av en tilfeldig biologisk utvikling, at vi har ingen ”høyere” mening med livet enn å føre arten videre. Alt som vi kaller intuisjoner og ”åndelige” opplevelser tolkes som psykoser av psykiatri i dag. Det er fordi det ikke finnes plass i deres modell for innsiktsfulle drømmer, intuisjoner m.m. Likevel vil mange mennesker begynne å oppleve en form for åndelig oppvåkning som de ikke har muligheter til å forklare gjennom sine rasjonelle modeller om psykologi. Derfor må de være gale. De vil be om medisiner for å stenge ned sine intuisjoner. Dette er vanlig psykiatrisk praksis i dag.)

Det finnes en stadig økende andel informasjon som kommer fra vitenskap, alternative vitenskapsformer og av en mer esoterisk sort som tyder på at vi lever i spennende tider med en sterk komprimert serie med hendelser som vil kreve at vi slipper tak i komfortsonen fordi vi blir kastet ut i et ukjente territorier med kaos som følge. Mye av menneskets daglig beslutninger hviler på den antagelsen om at i morgendagen vil bli en noenlunde gjentagelse av samme tiden i fjor, eller i går. Når de antagelsene viser seg ikke å holde mål lenger, vil mange miste grepet på sin evne til å takle hverdagen. Du blir ikke informert via nyhetene om det som jeg kommer med her. Det er mange gode grunner til det. Systemet vil at du helst holder deg innenfor komfortsonen og fordyper din gjeldsbyrde. Invester enda mer i aksjer så dine reserver er helt nede. Når du hører at det du opplever er midlertidig hikk i systemet, blir du forsøkt dupert. Lær å hente mer av dine informasjoner på Internett der informasjon ikke er knyttet opp til kapitalistiske systemer eller militær disinformasjon.

Nesten alle av storsamfunnets infrastrukturer kommer til å bli utsatt for ubehagelige utfordringer i den snarlig fremtiden. Verst vil det bli i USA. Noen av disse vil være menneske skapte, som følge av at kreftene som råder vil i sin fortvilelse igangsette handlinger som sikrer sine behov for kontroll og makt. Redsel for sykdom og død vil brukes for å kontrollere massene i størst mulig grad. Det inkluderer bruk av falske eller innbilte ”pandemier”, tvangsmedisinering med vaksiner som ikke er testet som trygge, restriksjoner på reisemuligheter og økonomisk kaos som følge av smittefare, terrorhandlinger som er falsk flagg, og andre farer som diktes opp etter behov. Naturskapte utfordringer som flom og tørke, kulde og varme, is smelting og store snømengder, jordskjelv og vulkansk aktivitet kommer til å utøve enda mer press på naturressurser og mat. Det igjen kan føre til krigshandlinger i land som ser det som sin rett til å dominere ovenfor andre.

Hva kan du gjøre med slik uforutsigbarhet? Tenk på din egen evne til å opprettholde et meningsfylt liv uten frykt og redsel, selv om resten av verden er ”tatt på sengen” uforberedt. Det vil si at det kan lønne seg å være mer selvforsynt med det du makter når det gjelder mat og drikke, strøm og varme. Du må finne ut hvordan du skal greie deg selv når infrastrukturene rundt deg klapper sammen.

For de fleste vil det psykiske presse være verst. Mangel på forutsigbarhet og tilgang til livsnødvendige ressurser som mat, ren luft og le kaster mennesker ut i intet mindre enn eksistensiell uforutsigbarhet. En annen måte å si det på er at ditt mentalt kart vil bli testet som aldri før. Det er her det vil gå et stort skille mellom de som greier å bevare fatning og de som klapper sammen. Mange er så redd for døden at de ikke vil finne mening i å forsøke å forbli i kaoset som tilsynelatende velter seg rundt omkring på alle bauger og kanter. Uten å evne å se de store perspektiver i tilværelsen virker selv kortvarig utfordringer som uutholdelig smerte. Selvmord er faktisk ingen løsning. Du trenger å vite at bevissthet er udødelig, og meningen med livet er å oppnå innsikt i hvem du er og hvorfor du lever. Den enkleste bevissthetsutviklings modell jeg vet om er Maya kalenderen som tilsier at de neste årene beveger seg mot en bevissthetsutvikling som vi må bevisst velge å ta til oss eller avvise. Om du tar det til deg, ser du frem mot en fremtid med minst 100 ganger harmoni fordi du har lært det du skal og er klar for neste skole i din langtidsutvikling.

Ditt mentalt kart – for når du er i ukjent terreng

Jo mer du beveger deg i ukjent terreng, desto mer avhengig er du av et mentalt kart slik at du kan best navigere i det ukjente uten å gå deg vill eller, enda verre utfor stupet. Dette kartet består av mentale forstillinger som berører det meste i livet: meningen med livet, din identitet, alle dine verdier, dine antagelser, oppfatning av muligheter og begrensninger, grenser, atferd, moral, og hvordan du forholder deg til det selv, andre og resten av universet. Hvordan lager vi dette kartet?

For noen år siden kom jeg over en tekst skrevet i 1984 av, Roger Sperry – vinner av nobelprisen, for oppdagelsen av hjernens høyre- og venstrehalvdel spesialisering.

”Sosiale verdier formes i forhold til om vi tror at bevissthet er dødelig, udødelig, reinkarnert eller kosmisk … lokalisert og bundet til hjernen, eller universell…”

Nobelpris talen til Sperry tok for seg bare en liten bit av det mentale kartet – sosiale verdier. Egentlig er hele kartet skapt rundt hva vi måtte tro, mene og vite om bevissthetens essens. Fordi vi ikke har en allmenn akseptert og korrekt forståelse av bevissthetens essens har vi valgt å gi vår autoritet, myndighet og innsikt i disse tingene til andre enn oss selv. I barnefilmen, ”The Golden Compass” finner vi en innsiktsfull måte å betrakte situasjonen på.

”Mrs. Culter, What’s that?”

”That is the Magesteriet Lyra.”

”What’s the Magesteriet for”?

”You’ve been living in an ivory tower, haven’t you? The Magesteriet is what people need. They keep things working by telling people what to do”.

”You told the Master (Principal of the school) you did what you pleased”.

”Oh, that’s right, clever girl. Well, some people know what’s best for them and some people don’t. They don’t tell people what to do in a mean, petty way. They tell people what to do in a kindly way, to keep them out of danger”.

Hvilken type menneske ønsker du å være – en som vet hva som er best for deg selv, eller en som trenger ledelse via noen andre som vet hva som er best for deg?

I enda en annen film som heter K-Pax finner vi også noen spennende innsikter. Filmen handler om en mann som heter Prot – som besøker Jorden fra en annen planet – K-Pax. Prot blir umiddelbart antatt til å være gal og føres til psyk. Sykehus. Når Prot blir intervjuet av psykologen Mark i filmen K-Pax, blir han spurt ut om familiestrukturer og samfunnets strukturer på den planeten som han sier han kommer i fra.

Mark: ”Hvordan er samfunnets struktur – regjeringer?”

Prot: ”Det er ikke behov for det”. ”Du har ingen lover?” ”Ingen lover, ingen advokater!”

Mark: ”Hvordan skiller man rett og galt?”

Prot: ”Det kan alle i universet gjøre”.

Det er helt sant, men bare sant for de i universet som har en integrert forståelse av bevissthetens essens, livets spilleregler, hvordan universet faktisk fungerer. Først da, og bare da er forutsetninger til stede for en fullstendig flat styrestruktur uten ledelse. Først da vet du hva som er best for deg selv. Først da trenger du ingen autoriteter eller ytre myndigheter å fortelle deg hva du trenger å gjøre for å få ting til å fungere.

Et stort valg – polarisering

Et sentralt tema i menneskets kultur historie er kampen mellom det ”gode” og det ”onde”. Vitenskapen gir ingen plass for denne form for dualitet som har sin opprinnelse i en mer religiøs tankegang – Der er kampen mellom ”Gud” og ”Djevelen”. I en større spirituell / åndsvitenskapelig sammenheng er dualitet forstått som noe annet. Dens eksistens er til for at vi skal kunne lære gjennom valg ved bruk av vår fri vilje. Over tid – mange liv – lærer vi hva vi synes ”lønner seg”. Det er en stor forskjell i virkelighetsoppfatningen til den som velger det gode frem for det onde. Den som ønsker å tjene det gode oppfatter en sammenheng mellom allting. Det er en enhetlig virkelighetsoppfatning. Den andre siden tenker at ingenting henger sammen – det er den fragmenterte virkelighetsoppfatningen som preger verden i dag.

Den som oppfatter at all ting er knyttet sammen ser ikke de grensene som lager forskjeller. Derfor er det naturlig å gi fra seg oppmerksomhet, hjelp, energi like mye ut til resten av universet som det er å tjene sine egne interesser, men aldri på en annens bekostning. De som ser på tilværelsen som fragmentert vil gi blaffen i om det de gjør går på bekostning av en annen eller flere for den slags skyld. Derfor kan det helt greit å utnytte andre i et kynisk spill for makt og herredømme.

Når vi tenker på dualitet på denne måten er det lettere å se hvem gjør hva. De negative kreftene er faktisk veldig få, men de er godt organisert og de spiller etter helt andre spilleregler. Det skal bare en liten prosent andel mennesker på denne planeten som står sammen og sier nei til deres planer for vår fremtid. Det er alt vi trenger å gjøre. De har allerede bygd seg stor fine bunkerser for dine skattepengene. De mener at de kommer til å overleve jordens utfordringer og når de igjen kommer ut når det er over vil de igjen ta kontroll over restene som er igjen.

Natur og menneskeskapte katastrofer er alltid en tid der mennesker for seg en anledning til å velge polarisering. Det kan lett se ut som det beste og mest kortsiktig riktig valg blir å ty til en eller annen form for dekadens eller moralsk forfall i kampen for å overleve. Derfor er det en naturlig konsekvens at denne form for atferd vil bli økende i fremtiden.

Det andre alternativet er å komme sammen som grupper som har samme innstilling til hverandre. Som grupper kan en fordele energi, talenter og egenskaper for å lage større eller mindre store grupper som fungerer som selvstendige enheter. Uavhengige selvstyrte grupper vil kunne møte de fleste utfordringer som kommer vår vei. Mennesker som har blitt selvbevisste har også større tilgang til det jeg kaller ”transrasjonale” ressurser. Det igjen vil si at de lever i et univers som også støtter dem. Da er det enkelt å være på ”rett sted” på ”rett tid”.

Jo lengre du venter med å forberede deg til de store endringene jeg her snakker om, desto mer vanskelig vil det bli for deg å gjennomføre det du i dag kunne ha utført uten unødvendig stress. Cliff High er bare en av mange kilder som roper ut til deg og ber deg følge med i timen. Nå har jeg gjort mitt. Ansvaret for å handle er opp til deg. Så hva er det med spillet som er i ferd med å endre seg? Det er komfortsonen. Dens eksistens pleier å være den største årsaken til at vi ikke søker etter bedre løsninger enn de vi nå bruker. Det krever for mye ork. Når komfort sonen er borte, har du ikke mye valg – da blir du tvunget til å søke etter bedre svar på tilværelsen.


Fra ”Higher Creativity” – 1984 by Willis Harman, Ph.D. and Howard Rheingold Page184

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

12 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
J.Johansen
Forfatter
14 år siden

Fair enough !

Da forstår jeg det.

Jeg har faktisk lagt vekt på å bruke de gamle ord, fordi det er min mening at dette er ord som i vår kultur de fleste har ‘fått inn med morsmelken’, og dermed lettere kunne forstå betydningen av. Om det er en god strategi er vanskelig å si.
– En vil ikke kunne nå frem hos de som har negative erfaringer med disse ord, blant annet. Da vil det være en fordel å sette nye ord på sakene.

Uansett så er jeg helt enig i at spillet vil endre seg, uansett hvilken ord vi bruker for å søke å beskrive endringene.

Min personlige mening om å tjene mer enn å herske, er at kristendommen var i utgangspunktet på jakt etter nettopp dette å tjene hverandre, men et sted på veien ble det mer populært å tjene PÅ hverandre. Dessverre.

J.Johansen
Forfatter
14 år siden

God artikkel, men jeg oppfatter deler av den som noe selvmotsigende:

Forfatteren sier:
Et sentralt tema i menneskets kultur historie er kampen mellom det ”gode” og det ”onde”. Vitenskapen gir ingen plass for denne form for dualitet som har sin opprinnelse i en mer religiøs tankegang – Der er kampen mellom ”Gud” og ”Djevelen”.
[]
De negative kreftene er faktisk veldig få, men de er godt organisert og de spiller etter helt andre spilleregler. Det skal bare en liten prosent andel mennesker på denne planeten som står sammen og sier nei til deres planer for vår fremtid.

Er helt enig i det siste.

Så er dette ikke bare et spørsmål å sette nye ord på et gammelt fenomen? En sier de negative krefter finnes, men ‘onde’ krefter finnes ikke (?). Hva er forskjellen?

De negative kreftene er faktisk veldig få
(DE ONDE), men de er godt organisert og de spiller etter helt andre spilleregler. Det skal bare en liten prosent andel mennesker på denne planeten som står sammen og sier nei til deres planer for vår fremtid (DE GODE).

Er dette ikke bare et spørsmål om semantikk ?

Hvofor skal New Age krefter absolutt bare bruke nye ord, for å beskrive samme gamle fenomen ?

ArneLo
Abonnent
14 år siden

“Money as Debt” gir et bra utgangspunkt for å forstå dagens pengesystem:
http://video.google.com/videoplay?docid=-2550156453790090544&ei=SBEySquLIaas2wKopsyyCQ&q=money+as+debt

Og da slipper enn jo unna techofetisjene til Zeitgeistgjengen.

Liv Bjøringsøy
Forfatter
14 år siden

Takk for denne artikkelen, Mike!

Som astrolog med interesse også utover vårt solsystem (grunnlaget for astrologi er astronomi, m.a.o. ren vitenskap, dvs. nøyaktige planetariske plasseringer – tolkningene bygger på empiri) føler jeg meg kvalifisert til å bekrefte at hele solsystemet vårt vandrer gjennom kosmos. Det er snakk om sykluser innenfor sykluser, og det er nå ca. 26.000 år siden vårt solsystem sist hadde samme plassering i forhold til Galaktisk Senter, som er sentrum i vår galakse. Vi har ingen nedskrevet historie – ei heller verbal, meg bekjent, som beskriver en tilsvarende tid som den vi er i ferd med å entre nå.

Det gir grobunn for mye spekulasjon. Det eneste vi har å forholde oss til, er profetier og informasjon fra spirituelle kilder, og altså ikke-verifiserbar. I tillegg kan vi observere hva som skjer på jorden, på fysisk så vel som andre plan.

At den magnetiske nordpolen er på vandring er observerbart. Likeså at magnetosfæren rundt jorden har et hull med en diameter 4 ganger så stor som jordens. Dette KAN være en indikasjon på at Planet X nærmer seg – eller en annen kraft som er sterk nok til å forskyve jordens magnetiske poler. Hullet i magnetosfæren gir kosmisk stråling med høyere ladninger enn jorden ellers utsettes for tilgang til vår atmosfære.

Vi kan bare spekulere i utslagene, men sannsynligheten er til stede for at jordisk elektronikk ikke vil tåle belastningen. Det betyr i så fall at elektronikk og det meste med elektrisk drift ikke vil fungere lenger. Unntak er motorer fra tiden før elektromotorenes inntog i industrien. Så kan vi spørre hvordan planter, dyr og mennesker vil reagere på denne strålingen? Det er umulig å si sikkert, men muligheten er i hvert fall til stede for fysiske transformasjoner av typen endret DNA (muligens det som av enkelte blir sett frem til som oppstigning?) og den type bevissthetsendring som Mike snakker om her. I hvert fall vil ikke jeg våge å avvise slike ideer som New-Age-vrøvl før jeg har sett hva som skjer i tiden fremover.

Jeg tror personlig at vi kan tilskrive økte healingevner og oversanselige opplevelser i befolkningen generelt til økningen av slik høyt ladet energi i vår klodes økosystem.

Personlig ser jeg også de panikkartede handlingene til NWO og makthavere verden over som desperate forsøk på å beholde kontrollen i denne tiden. For meg virker det da logisk at de har informasjon om hva som vil skje. Det er mulig at den kommer fra en annen dimensjon enn vår hverdagsvirkelighet, men “høyere spirituelle kilder” vil jeg ikke kalle det. Etter mitt syn tilhører de en dimensjon som i hvert fall ikke er oss overlegen evolusjonsmessig.

Det store håpet er at disse energetiske og bevisstmessige endringene vil føre til at dualiteten oppheves og erstattes av Enhetsenergi, dvs. forståelsen av at jorden og menneskeheten er et hele. Den dagen vi forstår hverandres motiver og bakgrunnen for dem, forsvinner fiendebildene, og vi vil ikke lenger ha noe å slåss om.

Likevel er jeg enig med Mike i at overgangen kan bli kaotisk.

R.Rahl
R.Rahl
Abonnent
14 år siden

Enig med dere angående zeitgeist-filmene. Ble først ganske begeistret over “the zeitgeist movement”, som vel nå har over 200.000 medlemmer ifølge dem selv, og deres visjoner om en miljøvennlig, energibesparende og først og fremst pengefri verden. Men det var helt til jeg fant ut hva de tenker rundt det spirituelle..

Fra: http://www.thezeitgeistmovement.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=59

“Currently, Religion and Mysticism seem to have the monopoly on Spirituality

However, as time has moved forward, Science has shown how human beings are subject to the exact same forces of nature as everything else.

When we understand this Symbiotic relationship of life, we begin to see that as far as ‘relationships’ are concerned, our relationship to the planet is the most profound and important. The medium by which this is expressed, is Science, for the Scientific Method has allowed us insight into these natural process, so we can better understand how we ‘fit’ into this life system as a whole.

This could be called a ‘spiritual’ awakening.”

Mao er det i denne bevegelsen snakk om en helliggjøring av vitenskapen, med kun aksept for det denne kan bevise, noe som jo er mye av problemet med verden i dag. Denne teksten deres om spiritualitet skjuler dårlig deres forakt for det åndelige aspekt.

I tillegg var det skremmende når jeg gikk litt dypere inn i dette, og fant ut at de faktisk har en visjon om at alle avgjørelser på sikt skal tas over av sentrale databaser. En i hver by, og en sentral som styrer over de igjen.

Fra: http://www.thevenusproject.com/techCitySystems.php
«Cybernated Government

We are fast approaching a time when human intelligence will be incapable of interacting with the rapidly occurring events in the physical world. The human mind is far too simple to handle and put to practical use the voluminous information needed to operate a highly technical and advanced world society. The processing required would have to deal with trillions of bits of information per second, far too complex for human systems, particularly with the infusion of nanotechnology.»

Virkelig skumle saker pent pakket inn for den delen av IT-generasjonen som elsker teknologi og komfortsonen sin, og ikke er åndelig opplyst. Skummelt mest av alt for dens negative syn på menneskets natur, som de ser som et «problem» teknologien skal «rette på» med sine objektive kalkulasjoner basert på empiriske data.

Sjekk denne: http://www.youtube.com/watch?v=VzzsQcTDdcU&feature=related

Her overrasket Alex Jones meg positivt for en gangs skyld i intervjuet med skaperen av Zeitgeist-filmene. Legg merke til hvordan Peter Joseph totalt forkaster muligheten for at NWO-toppene faktisk er i kontakt med noen høyere bevissthet(er) i sine okkulte ritualer. Igjen skinner den fundamentale troen på pur empirisk vitenskapelig syn på verden igjennom.

Men det er mye zeitgeist-filmene poengterer veldig bra ja, med det økonomiske i spissen.

SirLancelot
SirLancelot
Abonnent
14 år siden

Så mitt lille addendum:

Faktum er at det de promoterer i Zeitgeist: Addendum ikke er noe annet enn kortversjonen av den faktiske planen den globale eliten planlegger å implementere; den forfattere som Aldous Huxley, Bertrand Russel og H. G. Wells skrev om for flere tiår siden. Det er også skrevet mye om den i Frimurernes, rosenkrantsernes og i andre teosofiske arbeid i hvertfall gjennom de siste hundre år. Filmen er alikevel villedende på dette området og naturen om denne planen, siden den utelukker store og ekstremt viktige fakta om den utopiske fremtiden.

For det første utelukker den det naturlige faktum at dersom et verdens-regjerings utopi skal kunne fungere perfekt, må individenes liv være tungt regulert av en monolittisk kontroll mekanisme. Feks, i en verden uten sykdom, hvor man kan forlenge livet med “ny” teknologi, må retten til å reprodusere seg være strengt regulert. Som kineserne med tvungen abort og/eller obligatorisk sterilisering. Og for å holde et uniformt system må de gamle religionene og ideologiene bli forkastet samtidig som man innfører regulering av folks tanker og hva de skal tro på (hjernechip). Dette vil kreve drastisk militær kraft og påkreve en “rehabilitering” kombinert med konsentrasjonsleire og massegraver for de som ikke vil la seg “rehabilitere”. Historien har av og til en merkelig tendens til å gjenta seg med jevne mellomrom. Dette er innlysende for alle som er kapable til å tenke kritisk, men personer som fantaserer om dette science fiction utopiet vil selvfølgelig få denne psykologiske begavelsen slått av når de implanterer kraftige microchiper i hjernen, for tankene skal ikke dra på slike vandringer.

Filmen unngår også delen av planen som innebærer nedslakting av store deler av verdensbefolkningen fordi planleggerne anser dem som uegnet til å passe inn i deres “New Age (som ble skapt av frimurerne) Utopi”, som er flettet sammen med overnevnte nødvendighet av å slette all hukommelse om det gamle systemet. Folkene som planlegger dette er av natur elitistiske og har derfor et inngrodd hat for dem de anser som sitt kveg. I en fremtid hvor maskiner kan utføre arbeidet som en gang ble gjort av kveget, vil alt kveget bli slaktet. Mesterne i denne verdenen har ikke akuratt et sterkt begjær om å bruke opp alle ressursene bare for å la deg leke hele dagen.

Bunnlinjen er at alle system med en sentralisert kontroll mekanisme, som en global regjering styrt av maskiner er et eksempel på, umiddelbart vil bli tatt over av psykopater. Hele vår sivilisasjons historie er et sterkt bevis på det. I dette tilfellet er det den psykopatiske eliten som planlegger dette systemet, så ideen om at dette på en måte skal tjene folket på en fantastisk måte – er lysår fra sunt bondevett.

Folk som tror at dette teknologiske utopiet høres ut som en lur ide er kun kapable til å arbeide for agendaen, ikke mot den.

SirLancelot
SirLancelot
Abonnent
14 år siden

Syns du skriver mye bra Mike, er litt uening med deg når det gjelder å henvise folk til zeitgeist filmene, her har jeg en egen teori, la oss se litt på den.

Den første zeitgeist filmen inneholdt relativt vaglete informasjon om jesus kristu historiske natur, som generelt sett var sann. Den andre filmen derimot, Zeitgeist: Addendum, promoterer en bizarr science fiction fremtid, hvor et kommunistisk globalt organ kontrollerer et utopia som blir drevet av roboter. Jeg mener at den første filmen kun ble skapt for å skape en fan mål-gruppe for å selge den merkelige religiøse ideologien i den andre filmen.

Begge filmene er tunge produksjoner, støttet av organisasjoner man kan sette et sterkt spørsmålstegn ved, den har infisert internet som et virus. Heldigvis, oppdaget de fleste som var informert nok de delene av filmen som var sanne – nok til å kunne se gjennom den neo-utopiske kommunist propagandaen filmen promoterer. Uheldigvis, igjen, er det mange som fikk denne informasjonen for første gang gjennom zeitgeist filmene, på grunn av den brede distribusjonen, disse personene kommer derfor til å se videre på den globale konspirasjonen med tilgrisede og flekkete briller.

Ideen om et kommunistisk utopi hvor alt blir kontrollert av maskiner hvor ingen trenger å arbeide er svært farlig i et samfunn hvor de fleste voksne er overbevist om at de ikke trenger å vise ansvar for noe med mindre det er en lønnslipp i handa etterpå. Folk flest i dag har en mentalitet om at de kan forbli barn i evig tid, siden de er lært at eksperter styrer livene for dem, og at de derfor må la de store smarte vitenskapsmennene styre alt som påvirker livene deres. Personer som svelger ideen om at det er folk som er smartere og mer kapable til å styre verden enn dem selv til massenes fordel er den aktuelle målgruppen for Zeitgeist: Addendum. Om maskinene tar bort den siste biten av ansvar de har, arbeid mot lønn, så vil de ikke ha noe annet igjen enn å leke livet gjennom.

Ville bare komme med et lite synspunkt på addendum, ellers håper jeg du fortsetter å kjempe for å opplyse folk.

Keep it up!

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
14 år siden

Veldig god journalistikk Mike. Du skriver veldig godt og forståelsesfult. Men hva mener du med at solsystemet vårt er et vanskelig sted. Mener du at solsystemet vårt beveger på seg også? Altså SOLEN står ikke i r

« Forrige artikkel

Tiden for Lysarbeid er nå!

Neste artikkel »

Bevissthetsrevolusjon vs. makthavere

12
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x