Bakgrunnen for tankekontroll

4.5K visninger
5 minutter lesetid
28

Konspirasjonsteoretikere og andre snakker ofte om mind control, men hva er det egentlig? Ordene kan oversettes til norsk som tankekontroll, kontroll av de mentale aktiviteter hos et menneske. Det store spørsmålet er hvorfor noen ønsker å kontrollere våre tanker og atferd. Denne lille artikkelen forsøker å finne svar på disse to spørsmålene.

I engelskspråklige litteratur, spesielt den amerikanske, finnes det titalls bøker, som handler om tankekontroll, eller mind control. Ordet i seg selv gir negative vibrasjoner. Det er noe negativt med ordene ‘mind control’. Noen har ønske om å invadere det helligste hos oss, vår tankevirksomhet og vårt indre liv. Noen ønsker å overvåke og kontrollere våre forestillinger og vår atferd.

Historisk blikk på tankekontroll

Den siste boken, som jeg har lest om tankekontroll er Jim Keiths “Mass Control: Engineering Human Consciousness“. ( Forfatter Jim Keith døde under mystiske omstendigheter høsten 1999 etter å ha lagt frem en teori om at prinsesse Diana var gravid når hun døde i bilulykken i august 1997. Bilulykken kunne være arrangert ).

I Jim Keiths bok kommer det frem en rød tråd gjennom historien om tankekontroll: rasehygiene fra 1800-tallet og nazi-ideologi som baserte seg på psykiatriens fremmarsj og militær tankekontrollteknologi for å presse og avsløre fremmede soldater og til sist CIAs tankekontrollprogrammer for å kontrollere befolkningen frem til dagen i dag:

  • Rasehygiene
  • Nazi-ideologi
  • Psykiatri
  • Tankekontrollteknologi
  • CIAs tankekontrollprogrammer

Rasehygiene

Rasehygiene ble kalt ‘evgenikk’ av den engelske psykologen  Francis Galton i 1883:

Sir Francis Galton (født 16. februar 1822, død 17. januar 1911) var en britisk antropolog, utforsker, oppfinner, statistiker og en pionér i eugenikk ( en sosial filosofi som forfekter endringer i den menneskelig arv via sosial innblanding), psykolog og forsker i den menneskelige bevissthet og grunnlegger av den vitenskap som måler mentale funksjoner; psykometrikk. Han var medlem av «Royal Society» og ble adlet i 1909. Galton var søskenbarn til Charles Darwin og barnebarn til Erasmus Darwin. ( Wikipedia )

Eugenikk er “en sosial filosofi som forfekter endringer i den menneskelig arv via sosial innblanding”. Opprinnelsen av eugenikk er i darwinismen evolusjonsteorien som påstår at artene forandrer seg.

Nazi-ideologi

Den tyske nasjonalsosialismen, nazismen, programfestet eugenikk, rasehygiene og eksperimenterte og myrdet tusenvis av svake mennesker; åndsvake, handikappede, sinnsyke, eldre mennesker, jøder, sigøynere, homofile osv. for å dyrke frem den ariske rasen, den hvite kaukasiske rasen som de kalte for overmennesker. Overmenneskenes oppgave var å ta verdensherredømme og rendyrke den rene rasen.

Nazi-doktorer begynte å tukle med psykiatrien som ble forandret til å kontrollere i stedet for å behandle. Et av målene var å kontrollere atferden til befolkningen. Nazistene begynte eksperimentere med rusmidler som meskalin og LSD blant psykiatriske pasienter. Flere av pasienter døde grunnet overdoser og påvirkningen av disse rusmidlene.

Psykiatri

Psykiatrien gjorde atferdskontrollen til “behandling”.

Den sveitsisk fødte doktor Adolf Mayer ( 1866-1950 ) er grunnlegger for den nyere tidens psykiatri som har utviklet seg i de forente stater USA siden forrige århundreskiftet og opp til 1950-årene. Mayer grunnla “den moderne psykiatriens” diagnostiseringssystem ved å gå gjennom tusenvis av pasienthistorier fra de store psykiatriske sykehus i Europa og i USA. Hans arbeid kulminerte seg i den første samlingen og systematiseringen av psykiatriske diagnoser i DSM i 1952.

DSM står for “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” som er en håndbok for mentale sykdommer. Det er den amerikanske psykiatriforening APA ( American Psychiatric Association ) som står for utgivelsen av denne. DSM er oversatt til titalls av ulike språk og brukes av leger verden over for å klassifikere og sette diagnoser på mentale sykdommer. Adolf Mayer fant ut kriteriene for diagnoser for to hovedsykdommer innen psykiatri, dementia praecox ( schizofreni ) og manisk depressiv sykdom. Disse to hoveddiagnoser danner grunnlag for å se forskjeller innen andre typer av psykiske sykdommer.

Psykiatri er et gresk ord og betyr helbredelsen av sjelen. Dessverre baserer psykiatrisk behandling seg for kontroll av pasienten mest ved hjelp av såkalt psykofarmaka medikamenter. Det betyr at pasienten blir kjemisk lobotomert med svære bivirkninger som tap av følelsesliv eller utflating av følelser. Pasienten føler ikke verken sorg eller glede.

Den europeiske psykiatrien ble videreført blant annet hos Keiser Wilhelm Institutt ( fra år 1911 ) nå Max Planck  Institutt for Psykiatri i München. Det er verdt å merke seg at Max Planck Institutt er eieren av de norske HAARP-fasilitetene EISCAT i Troms og på Svalbard.

Tankekontrollteknologi

Teknologien bak mind control har mange fasetter. Psykiatrien bruker psykofarmaka ( kjemisk lobotomi ), lobotomi, elektrosjokk, rusmidler og psykoanalyse for å kontrollere pasienter under det falske flagget som de kaller for behandling. NAV står for sosial kontroll med sosialkontor, barnevern og kontor for de arbeidsløse osv. Media ( aviser, TV, radio og Internett ) fører en massiv tankekontroll av hele befolkningen og styrer personers sosiale og seksuelle atferd. Det samme gjelder utdanningssektor, universitetene og kirke ( ødeleggelsen av familier har stått på agenda i flere tiår ).

Etterretningstjenestene setter opp PSYOPer ( psykologiske operasjoner ) mot intetanende mennesker for å herse og plage dem med hemmelige metoder i hemmelighet. Elektronisk kontroll med mikrobrikker (RFID) er bare en del av mind control. Den mest klandestine ( hemmeligst ) del av den og blir utført av det militære i samarbeid med andre etterretningstjenester ved hjelp av de mørke sidene av helsevesenet og private helseforetak.

Det er hevet over tvil at det foregår hemmelig stråling av individer som en del av psykologisk krigføring mot landenes egen befolkning med sterke bivirkninger og til og med død som resultat. Det har blitt hevdet at det foregår drap av brysomme mennesker i Norge ved hjelp av strålevåpen og  elektromagnetiske våpen.

Flere norske elektroingeniører har forklart teknologien bak elektromagnetiske våpen, blant annet i boken Sov mitt lille Norge av Per-Aslak Ertresvåg. Flere har opplevd lyder og tale direkte til hjernen og drapsmenn nesten uten unntak forklarer i retten at de hørte noen som oppmuntret dem til å begå drap, at de hørte stemmer som befalte drap.

CIAs tankekontrollprogrammer

MKUltra er den amerikanske etterretningstjenestens (CIA) mind control-program med hele 149 underprosjekter. MKUltra ble bygd opp i begynnelsen av 1950-årene som et hemmelig tankekontrollprosjekt som omfatter hele spektret av det menneskelig liv inkludert det fysiske og psykiske individ.

Eksperimenteringen har ført til at kontrollørene vet alt om et menneske gjennom mind control-teknologi. De kan vite alt om hva målpersonen tenker, ser, hører, føler, drømmer osv. Jim Keith beskriver teknologien i sin bok ‘Mass Control’ som nevnt ovenfor. Ofrene for teknologien har beskrevet teknologien og elektroingeniørene har dokumentert den.

Det er over tvil at teknologien eksisterer.  Menneskekroppen og det bevisste og ubevisste sjelelige liv har blitt avslørt. Menneskets gener har blitt kartlagt. Superdatamaskiner analyserer ofre som er blitt sammenkoblet med satellitt-tilknyttede datamaskiner. Hvis du er et slikt offer så kan du ikke være sikker på at tankene dine er dine egne. Du kan være fjernstyrt.

Hva kan vi gjøre

Det aller viktigste er å få informert befolkningen. Deretter må vi kreve at mind control-programmer avsluttes da de er ulovlig, kriminelle og tramper på menneskerettigheter og menneskehetens etiske normer.

Det er veldig viktig å informere nordmenn med deres eget språk ved å oversette mind control-litteratur og artikler til norsk samt skrive artikler på norsk osv. De få av oss som har blitt bevisst mind control-problemet er ikke organisert og har ingen nettverk eller økonomiske midler til arbeid for å informere nordmenn. Vi tar utgiftene fra egen lomme.

“Now that you have read this book, it is time to act. As always, I advise against illegality and violence. We must expose the nature of totalitarian control, its technologies, its agents. We must safeguard against further incursions against our freedom, our humanity. We must end the mass control of mankind in our lifetime”. (Jim Keith)

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

28 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

A BRIEF HISTORY OF CHILD ABDUCTION and use of children in psychological warfare from a western viewpoint http://togetherforhumanri.wix.com/history ~ BARNEBORTFØRING i nyere historie, og bruk av barn i psykologisk krigføring fra vestlig perspektiv http://togetherforhumanri.wix.com/history#!barnebortfoering-i-historien/c1w81 = http://tinyurl.com/mpmmotz

Jeg legger merke til at følgende ikke er nevnt i artikkelen: knights templar, fabian society, skeptic society, skepsis.no, society of Jesus, jesuittene, vatican, vatikanet

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Skeptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx’s communist manifesto http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1

Alberto Rivera and others speak of jesuit, jesuits, infiltration, full version, the society of Jesus http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1824&start=1

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

Charlotte Thomson Iserbyt, The deliberate dumbing down of America & the world, interview, book, site http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1844&start=1

Bl.a. Fritz Springmeier og Joseph Wilting forteller om Jehova’s witnesses, Jehovas vitner, i.f.m. bl.a. frimureri og militært gradert mind control, og jeg observerer at organisasjonen er i mange kriker og kroker over det ganske land http://www.gulesider.no/finn:jehovas+vitner

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

the truth about the system

webpsykologen
webpsykologen
Abonnent
14 år siden

Perspektiver på Schizofreni
Jeg er psykolog med en spesiell interesse for schizofreni. I litteraturen støter jeg stort sett på en forståelse av schizofreni som sentreres rundt tre forskjellige innfallsvinkler. 1) Noen betrakter schizofreni som en hjerneskade. Dette perspektivet har jeg selv drøftet i artikkelen: http://www.webpsykologen.no/artikler/schizofreni-og-hjernen/ 2) Andre forstår sykdommen som regresjon til en barnslig eller arkaisk opplevelsesmodus. Dette perspektivet tar jeg opp i artikkelen http://www.webpsykologen.no/artikler/psykodynamiske-perspektiver-pa-schizofreni/ 3) mens andre ser på schizofreni som en frigjørelse fra ”samfunnets lenker” i uhemmet ekstravaganse. Dette kalles gjerne antipsykiatri, og her er det mange gode tanker om schizofreni, mens også en forherligelse av fenomenet som kanskje underskjenner smerten og skrekken i det schizofrene sykdomsbilde. Denne diskusjonen har jeg tatt på: http://www.webpsykologen.no/artikler/schizofreni-kreativitet-og-antipsykiatri/. Det er altså mange måter å forstå schizofreni på, men likevel er det svært vanskelig å behandle eller kurere mennesker som lider av schizofreni. Spørsmålet er om ovennevnte perspektiver slår feil, eller om sykdommen er så kompleks at vi trenger enda flere supplerende perspektiver, eller om alle de ulike perspektivene skaper en form for forvirring som ødelegger for effektive behandlingstiltak. Jeg vet ikke, men registrerer at man ofte ser på den schizofrene som en person som mangler en ”sivilisert”, refleksiv bevissthet eller en selvbevissthet på nivå med allmennheten, og dermed betraktes sykdommen som en regresjon, hjerneskade eller mange å sosial og ”besteborgelig” kompetanse. Muligens er dette en av de viktigste feilene man gjør i forståelsen av schizofreni. Min erfaring er at mennesker med denne diagnosen ofte har en svært skarpt intellekt og opererer med veldig avanserte tanker, kanskje for avanserte?
Sondre Risholm Liverød
Psykolog
http://www.webpsykologen.no/

Forsker
Forsker
Abonnent
Svar til  webpsykologen
14 år siden

Gratulerer med en utdanning uten rot i vitenskapen, en utdanning som først og fremst fikk sitt gjennombrudd i drama fra hollywood.

BioNiC
BioNiC
Abonnent
Svar til  webpsykologen
14 år siden

Er ikke schizofreni en psykiatrisk sykdom og ikke en psykologisk lidelse?

markussosionom
Abonnent
14 år siden

Hei. Dette var kjekt, at det er andre som er opptatt av dette som jeg har levd med og fölt på kroppen siden 2001. Det var da jeg merket at det skjedde noe som jeg ikke helt kunne forklare der og da. Jeg hadde rett og slett ikke kunnskapen om micro-implants og mindcontrol. Det som reddet meg var at jeg hadde värt på et foredrag av Rauni-Leena Lukannen-Kilde i 1999, der hun snakket om mindcontrol og forsökte å forklare omkring denne teknologien, og hun sa at vi alle kom til å bli utsatt for dette. Hun sa også at NATO var en av dem som drev aktivt med dette.
Så i 2001 våknet jeg i min egen leilighet, med dundrende hodepine, så vondt som jeg aldri har kjent för. Jeg gikk på badet for å late vannet, og så til min forskrekkelse at urinröret var utvidet, slik at urinstrålen kom mye sterkere enn vanlig, og hullet var stort, som om det hadde värt et kateter opp der i löpet av natten. Jeg undret meg hva dette kunne väre, og gikk til vasken for å vaske hendene. Der så jeg meg i speilet, og jeg ble forskrekket av at jeg nesten ikke kjente mitt eget speilbilde igjen. Ansiktet var hovent, og liksom mye bredere enn vanlig. Öynene var hovne, og jeg ble stående for å pröve å finne ut hva som var forandret med ansiktet, det var liksom som om tinningene var bredere og hodet og örene var bredere. Jeg hadde skrekkelig vondt i hodet, og måtte pusse nesen, og det var ferskt blod som kom ut! Jeg var sår og blödde i nesehulen! Jeg gikk inn i stuen for å ta en hodepinetablett, og så til min forskrekkelse at dören var ulåst! Jeg husket at jeg hadde sjekket den för jeg la meg, noe jeg alltid gjör! Noen hadde värt her, og de hadde nökler!
Jeg var helt ödelagt, og måtte legge meg igjen. Sov nesten hele dagen, bare avbrutt av nye tabletter og litt drikke. Dagen etterpå klödde jeg bak öret! Jeg var forundret over at jeg hadde ett kutt bak öret, kunne ikke huske at jeg hadde kuttet meg på noe. Jeg kjente bak det andre öret, og til min forskrekkelse kjente jeg at jeg hadde ett liknende kutt der også! Tenkte på å gå til politiet, men hva skulle jeg si? Syns selv at historien hörtes merkelig ut.
Så jeg lot det väre.
Sånn var begynnelsen. Litt over ett år senere hadde jeg värt igjennom endel “episoder”, uten at jeg kunne finne ut av hvem det var som hadde värt i min lelighet og gjort noe med meg. En kveld var jeg i min lelighet, og var nesten i ferd med å drepe min nabo! Jeg klarte å rive meg lös fra tanken om å springe ned trappene, sparke inn dören til naboen og kjöre en kniv i magen på ham! Jeg ble livredd! Det var noen andre som tenkte med min hjerne!
Det var som om jeg ikke var tilstede!
Jeg flyktet fra leiligheten, og etterhvert flyktet jeg fra landet.
I utlandet begynte jeg å etterforske hva dette kunne väre. Jeg fant etterhvert ut at jeg hadde mer enn 200 elektroniske implants i kroppen, både hjerne, öyne, tenner, örer, nese, ansikt, brystkasse, underliv, seksuelle organer, armer og bein, hender og tär, var implantert med elektronikk og ledninger, og også annet utstyr! Jeg var en halv robot!
Jeg fant deler som var satt inn på ulike tider på hele 90-tallet, helt siden jeg begynte å arbeide i psykiatrien som hjelpepleier. Mange av disse implantatene ble satt inn mens jeg var samboer.
Jeg fant også en del som skrev seg helt tilbake til 1974, da jeg var 9 år gammel!
Jeg klarte å etterforske livet mitt, og fant ut at jeg hade blitt “forandret” etter at disse implantatene kom inn i kroppen min. Det orginale programmet var MK-Ultra, mens i 1974 het det “changing images of man”.
Jeg husker vi satt i studietiden og lurte på hvorfor antallet mennesker som “hörte stemmer i hodet” plutselig steg i Norge etter 1969. För 1969, var det nesten ingen, mens etter 1969 har tallet steget jevnt og trutt, til over 20 000, og kanskje enda mer nå. Vi kunne ikke finne noen holdbar forklaring på dette, og forsökte oss med at “kanskje samfunnet var begynt å bli mer komplisert”? hehehe
Siemens fikk kontrakt med Forsvaret i 1969.
Jeg klaget til Stortingets EOS-kommitte, og begynte også å skrive til diverse politikere og journalister.
Jeg klarte å relatere dette til Siemens og NATO sin Adferdsforskning i Norge, og også Etterretningstjenestens HV-016 (norske spetnaz) som driver med höyteknologisk utstyr var innblandet.
Dumme meg, som skrev til Carl I.Hagen og Stoltenberg, så naiv jeg var som ikke visste at AP har hatt sin egen Etterretningstjeneste i Norge siden krigen, og at “den psykiatriske metoden” var en vanlig måte å få mennesker som av en eller annen grunn var brysomme, “vekk i fra gata”. FRP, er den andre siden av det samme systemet, det er som i Amerika, hvor begge president-kandidatene, både fra den fra demokratene og den fra republikanerne, er representanter for det samme “frimureriet”. Dumme nordmenn som vil ha forandring stemmer selvfälgelig FRP, de sannferdige fascistene i fåreklär.
Jeg fikk selvfölgelig ikke svar.
Brever jeg sendte til min tidligere arbeidsplass i psykiatrien, ble stjålet på veien. Email ble stoppet og kom aldri fram.
Fikk svar fra en journalist som var VELDIG interresert, og interressen varte helt til jeg hadde sendt henne en god del materiale, da var hun plutselig ALT for opptatt til å ha mer kontakt med meg. Hun har forresten en egen web-side der hun vil komme i kontakt med ofre av psykiatrisk forskning og mindcontrol, og hun ber om bidrag og gaver. Jeg ringte henne og sa at jeg ville skrive at hun er useriös i min bok, som jeg holder på med, og at jeg ikke ville anbefale ofre å ta kontakt med henne.
Stortingets EOS-Utvalg sa det var IKKE politiet, de hadde undersökt! Jeg klaget igjen og ba dem undersöke Etterretningstjenesten! Klageperioden tok ca 2 år totalt, og siste svaret jeg fikk var at de hadde undersökt med Etteretningstjenesten, og de kunne verken bekrefte eller avkrefte om det fantes “klassifisrte filer” på meg. Rart å höre dette fra de folkevalgte representanter som skal före tilsyn med “de hemmelige tjenestene” og “väre den lille manns forsvarer i et ellers lukket system”. De har jo også landets höyeste sikkerhetsklarering.
Jeg greide å ta bilder av andre norske personer som kom til mitt skjulested i utlandet, og også representanter fra Logica kom. Som kjent var det de som overtok “forskningen” for Forsvaret etter at Siemens stakk av fra Norge.
Sitter på navn, og også bilder.
Mitt råd er : at journalister og advokater, leger og sosionomer, og også andre mennesker som på en eller annen måte er med på å binde samfunnet sammen, må få undersökt seg selv med tanke på elektronisk utstyr i kroppen. Dette utstyret brukes ikke bare som “monitorering” men også som manipulering og programmering. Teknologien er blitt veldig avansert etterhvert, og nesten umulig å finne, hvertfall hvis man ikke vet hvor man skal lete og hvordan.
Etter å ha arbeidet i psykiatrien i mer enn 6 år vil jeg si at det er masse gode mennesker som arbeider der. Hadde vi visst om dette som jeg nevner her, hadde vi selvfölgelig forsökt å gjöre noe med det. Pasientens ve og vel skal väre i sentrum, og det er det faktisk også. Men når teorien omkring psykoser og psykiatriske sykdommer er så forfalsket, siden kunnskapen om micro-elektronikk og implants er blitt så undertrykt, og også “forskningen” omkring psykiatrien og nevrologien er blitt militarisert, er det ikke lett for en ärlig lege eller sykepleier eller andre som arbeider innenfor psykiatrien å vite hva man skal gjöre for at det skal bli “rett”. Jeg håper å gjöre noe med den siden av saken, og har en bok som er på vei for å gi kunnskap til de som trenger det, og også til andre, slik at det er mulig å beskytte seg mot dette jävelskapen. For det er det det er, ren og skjär satanisme, ofre mennesker på vitenskapens alter.
En liten ting til slutt : I 1997 traff jeg en jente jeg hadde gått på skole med i oppveksten. Vi hadde ikke sett hverandre på en stund, og der var vi. på en flyplass i utlandet og ventet på flyet til Stavanger. Vi hadde hatt et godt öye til hverandre i oppveksten, men det ble aldri noe mer enn det. Vi var venner. Senere begynte hun i politiet. Jeg traff henne ofte i bybildet i uniform, der hun var i ferd med “å beskytte og tjene”. Jeg stoppet alltid og slo av en prat. Nå var vi på en flyplass, og jeg spurte henne : hvordan går det i politiet? Hun sa at hun jobbet ikke lenger i politiet, det var altfor töft i lengden. Men hun hadde fått tilbud om å arbeide i adferdsforskningen. Det var slik at noen av politiet ble “headhuntet” etter endt tjeneste i politiet, til adferdforskningen. Jeg sa jeg hadde sett bygningen på Åsen i Stavanger, og jeg lurte alltid på hva det var de drev med der? Det er forskning på mennesker, sier hun. Men hun hadde lyst til å forske på barn, og det hadde de ikke lengre i Stavanger, sa hun. Så hun hadde fått tilbud om å arbeide i en annen by der de hadde forskning på barn, Bergen. Det er Forsvaret som driver adferdsforkningen, sa hun, men mange kaller det for Siemens, siden det de som er “operatörer”. Det er både militäre og sivile som arbeider der, også flere x-politi, sa hun. Lönnen er veldig bra vi tjener rundt 40 000 i måneden (1997-penger).

Kom gjerne med kommentarer, eller send meg en email.
Fortsetter en annen dag.

Hilsen en som er blitt forsökt drept flere ganger de siste årene, bl.a skutt på ifjor (2008)

Men Gud er med meg som en veldig helt,
beskytter meg,
tar vare på meg
viser meg veien,
alle mine dager inntil verdens ende

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Det forundrer meg ikke om våre regjering myndigheter om ikke lenge går det skritt å sørge for at våre minste bevegelser på innsiden av våre hjem blir TV -overvåket!

http://www.youtube.com/watch?v=SKMBTS5ezQk

Forsker
Forsker
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

For barnas sikkerhet, selvfølgelig, kollektivistiske som vi er i dette landet…

SMQ
SMQ
Abonnent
14 år siden

Alt vedrørende MKULTRA

MKULTRA – CIA’s Program of Research in Behavioral Modification 1 of 4 (April 13, 1953-) (3581 documents, 13492 total files, 246MB)
http://rapidshare.com/files/29178478/MKULTRA1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29181909/MKULTRA1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29185961/MKULTRA1.part3.rar
eller:
http://www.megaupload.com/?d=RJ4T2DM9
http://www.megaupload.com/?d=GGKOXGHF
http://www.megaupload.com/?d=Y16Z26KX

MKULTRA – CIA’s Program of Research in Behavioral Modification 2 of 4 (April 13, 1953-) (4706 documents, 13467 total files, 303MB)
http://rapidshare.com/files/29300193/MKULTRA2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29307093/MKULTRA2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29316253/MKULTRA2.part3.rar
eller:
http://www.megaupload.com/?d=BG7OOEO3
http://www.megaupload.com/?d=U7KGQBQ9
http://www.megaupload.com/?d=UXM48REB

MKULTRA – CIA’s Program of Research in Behavioral Modification 3 of 4 (April 13, 1953-) (4249 documents, 5207 total files, 347MB)
http://rapidshare.com/files/29490975/MKULTRA3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29498290/MKULTRA3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29506226/MKULTRA3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/29515030/MKULTRA3.part4.rar
eller:
http://www.megaupload.com/?d=40KL6MOI
http://www.megaupload.com/?d=WI74EW8P
http://www.megaupload.com/?d=ZHE968YV
http://www.megaupload.com/?d=66JY68IR

MKULTRA – CIA’s Program of Research in Behavioral Modification 4 of 4 (April 13, 1953-) (4612 documents, 5382 total files, 363MB)
http://rapidshare.com/files/29676949/MKULTRA4.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29688076/MKULTRA4.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29695727/MKULTRA4.part3.rar
http://rapidshare.com/files/29703121/MKULTRA4.part4.rar
eller:
http://www.megaupload.com/?d=WW8WT2GB
http://www.megaupload.com/?d=JRVA2EZE
http://www.megaupload.com/?d=V6Y8CI2U
http://www.megaupload.com/?d=4KV6WZLG

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Jeg legger link til to videoer med intervjuer som er gjort av andre enn nyhetsspeilet, men som belyser dette tema..

Til dere som liker å høre på og lære av Dr. Rauni-Leena Luukanen Kilde, så vil jeg gi dere noen linker, slik at dere kan få kost dere med enda mer lærdom og verdifull kunnskap som denne interessante damen deler..

Og til dere som ikke har sans for slik kunnskap, så har dere vel sikkert noe bedre å ta dere til.. i deres egne øyne?

Her er fra et intervju som ble gjort med henne i Sveits nylig:

http://www.anti-zensur.info/

Og her er 2 intervjuer som ble gjort i hennes hjem:

Rauni Kilde – on Mind Control, Out of Body experience,
humanity and her books, and her harassment

Bases 5 Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=JpPXf0oLKRA

Bases 5 Part 2:-
http://www.youtube.com/watch?v=LNYj5DMq9qY

Mina
Mina
Abonnent
14 år siden

How to brainwash a nation: Intervju fra 1985 med tidligere KGB agent Yuri Bezmenov.

http://www.consciousmedianetwork.com/video/072109.htm

Slår meg at disse som sitter på toppen må ha utrolig tålmodighet og nytelse av kriger og f….skap de setter i gang. Det er virkelig på tide å få bananene ut av øra og øynene opp og skjønne at agendan er satt for mange år siden.
Ikke vanskelig å se at vi befinner oss i fase 3 , finanskrise, Svine influensa, vaksinering m.m

Nixo
Nixo
Abonnent
15 år siden

Elektriske frekvenser og radiobølgestråling kan også brukes for positive formål, men dette er sterkt tabubelagt innen skolemedisinen og innen alle autoriteter. Her er en webside med noe informasjon.

http://8858.vgb.no/2008/06/13/helbredende-frekvenser/

Nixo
Nixo
Abonnent
15 år siden

Du trenger en frekvensgenerator som lager svingninger (vekselsstøm) i frekvensområdet 30 MHz . – 300 Ghz. Dette er det samme området som brukes av TV-satilitter, mobiler og LAN. Dette kan du antakelig få kjøpt på en nettauksjon eller lignende.

Så trenger du en parabloidantenne. Du kan kanskje bruke en TV-satilitt-antenne motsatt vei. Men en slik antenne er bare tilpasset et snevert frekvensområde, så den må nok modifiseres for å bruke flere frekvenser.

I parabolens brennpunkt plasserer du to elektroder med en viss avstand som er lik bølgelengen på bølgene du vil bruke. Avstanden mellom elejtrodene må kunne reguleres slik at du kan bruke flere frekvenser som hver har sin bølgelengde. Elektodene kobles til utgangene på frekvensgeneratoren. Den ene utgangen på frekvensgeneratoren bør nok også jordes.

For tanke- og følelsesmodifikasjon er kanskje lavere frekvenser (lengre bølgelengder) også interessante, men disse krever veldig store paraboler, slike som brukes av HAARP og lignende. En stor parabol kan imidlertid lages av netting

Du bør imidlertid være litt forsiktig med dette. Endel av disse frekvensene kan antakelig forårsake kreft. Det er kanskje lurest å bruke en mus som forsøkskanin.
——————————————————————————-

Hvis du vil eksperimentere med lydstråler isteden, må du ha en frekvensgenerator som gir 1Hz til 100 Mhz. I partabolens brennpunkt plasserer du en høyttaler som er tilpasset frekvensområdet, eller en lydgenerator.

Lydstårler er kanskje likeså interessante som radiobølger. Visse lydstråler kan sette knokler og lignende i svingninger og på grunn av peizoelektriske effekter kan disse igjen skape elektriske svinginger som påvirker nervesystemet.

Med lydstråler kan du anatekelig skape samme type effekter som de virkelig store installasjonene.

Armin Bahrami
Forfatter
15 år siden

Du kan ha på deg en V-for-vendetta Maske

http://blog.pixelmai.com/wp-content/uploads/2008/12/2006_v_for_vendetta_005.jpg

Vi kan bruke meg som prøve kanin.

Kan dette lages for en billig penge?

Nixo
Nixo
Abonnent
15 år siden

Vel, jeg foretrekker helst å være anonym, men skriver dette for å illustrere hvor jordnær teknologien kan være og hvor lett det er å ta den ibruk.

Det jeg beskriver er faktisk ikke noe annet enn en radiosender hvor fekvensen kan finistilles og som har en parabloidantenne som gjør at utsendte bølger kan fokuseres.

Vanskeligheten er å finne de rette frekvensene for de forskjellige effektene.

I enkelte tilfelle får en noen av de samme effektene på helsa utilsiktet, for eksempel personer som får leukemi etter å ha arbeidet i nærheten av radarinstallasjoner, eller folk som blir syke etter hyppig mobiltelefonbruk, eller folks om blir syke fordi de bor like ved høyspentlinjer. Disse frekvensene ser ut til å fremkalle kreft.

Istedenfor å koble frekvensgeneratoren til en antennem kan den isteden kobles til en høyttaler/lydgenerator og fokusere lyden som lages ved et parabloidspeil.

Bruker en frekvenser som gir ikkehørbar lyd (infralyd eller ultralyd) kan en også oppnå effekter.

En kan også sende budskap med hørbar lyd på denne måten. Ved å dempe lydstyrken og fokusere den, vil bare offeret høre lyden og budskapet.

Armin Bahrami
Forfatter
15 år siden

Nixo: Nyhetsspeilet TV ser etter deg! Hvis du er i Oslo området og kan lage en sånn en er jeg superfornøyd om jeg får filmdokumentere det !

Folk idag tror strålevåpen er helt science-fiction og tilhører hollywood, derfor må de overbevises!

Nixo
Nixo
Abonnent
15 år siden

STRÅLEVÅPEN ER ENKLE Å LAGE

Strålevåpen kan enkelt lages med en svingekrets/frekvensgenerator hvor svingningenes frekvens kan reguleres kombinert med en parabloidantenne som omsetter svingingene til radiobølger og fokuserer disse.

Ved å bruke de rette frekvenser, vil strukturer i offerets hjerne settes i elektriske svingninger og forstyrres. Derved kan en med de rette frekvenser og uten å bruke stor energi forstyrre følelseslivet, tankevirksomheten, hjertefunksjonen eller immunforsvaret.

Det sies at ved å bruke sekundære frekvenser som modulerer hovedfrekvensen tilogmed kan få offeret til å høre illusoriske lyder og lignende, og plante budskap inn i offerets hjerne.

Teknologien er gammel, og kan tenkes å brukes av mange konspiratoriske kretser. Også helt private aktører eller mafiagrupper kan tenkes å bruke dette middelet.

Ved å bruke høy energi og mikrobølgefrekvenser kan en også varme opp offerets kropp og også forårsake brannakader. Dette er virkninsgprinsippet til det nye stålevåpenet som er tatt i bruk av amerikansk politi.

Nixo
Nixo
Abonnent
15 år siden

STRPLEVÅOEN ER ENKLE Å LAGE

Strålevåroen kan enkelt lages med en svingekrets/frekvensgenerator hvor svingningenes frekvens kan reguleres kombinert med en parabloidantenne som omsetter svingingene til radiobølger og fokuserer disse.

Ved å bruke de rette frekvenser, vil stukturer i offerets hjerne settes i elektriske svingninger og forstyrres. Derved kan en ved de rette frekvenser og uten å bruke stor energi forstyrre følelseslivet, tankevirksomheten, hjertefunskjsonen eller immunforsvaret.

Det sies at ved å bruke sekundære frekvenser som modulerer hovedfrekvensen tilogmed kan få offeret til å høre illusoriske lyder og lignende og plante budskap inn i offerets hjerne.

Teknologien er gammel, og kan tenkes å brukes av mange konspiratoriske kretser. Også helt private aktører eller mafiagrupper kan tenkes å bruke dette middelet.

Ved å fruke høy energi og mikrobølgefrekvenser kan en også varme opp offerets kropp og også forårsake brannakader. Dette er virkninsgprinsippet til det nye stålevåpenet som er tat t ibruk av amerikansk politi.

Killuminati
Killuminati
Abonnent
15 år siden

“Hva med religion i dette perspektivet? Eldre tiders form for tankekontroll, eller hva?

(Og nyere tiders… Mange kjenner vel til katolske kirkens rolle oppe i alt dette… Grunnen til at de omtrent står øverst i hierarkiet? MESTERE I TANKEKONTROLL!!) ”

Et spørsmål til deg:
– Hvis religion var lagd av et menneske for tankekontroll, hvorfor har alle profeter som har kommet med budskapet alltid blitt forfulgt, og heksejaget gjennom historien av samme eliten?

Den virkelige sannheten blir alltid angrepet og har alltid blitt angrepet.

Idag har de vatikanet med seg, men det betyr ikke at Gud ikke finnes..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
15 år siden

Takk for denne artikkelen, Maarit, og takk for Nyhetsspeilet som får ut slik viktig informasjon til folket. Vi får bare håpe at vi kan slippe sensur på internett slik at informasjonen kan fortsette å flomme ut til folket.

Jo, Oriental 13, du har rett i at religion også kan fungere som en slags mind-control, det kan også info og desinfo, brukt bevisst, ikke bare av religiøs art. Om vi tenker oss om, er det ikke så stor forskjell på religiøse menigheter og partier/organisasjoner som følger -ismer istedet for religioner.. Folk søker sannhet og noen bruker det til å lage systemer som setter oss i bås, samler likesinnede tenkere, for å få kontroll.

Det kan være mange former for Mind-control om vi ser det i perspektiv, men så finnes jo også denne skumle teknologien, helt konkret.
Glad for at infoen ser ut til å komme lettere ut nå, tusen takk for dette.

Oriental13
Oriental13
Abonnent
15 år siden

Hva med religion i dette perspektivet? Eldre tiders form for tankekontroll, eller hva?

(Og nyere tiders… Mange kjenner vel til katolske kirkens rolle oppe i alt dette… Grunnen til at de omtrent står øverst i hierarkiet? MESTERE I TANKEKONTROLL!!)

ArneLo
Abonnent
15 år siden

Her er en lang og underholdene artikelserie om et muligens CointelPro-program.

Cointelpro is any covert or underhanded activity aimed at destroying movements or ideas the power structure finds threatening while maintaining deniability. The extreme factionalization of the UFO research community is an example of the results of cointelpro.
http://www.cassiopedia.org/glossary/Cointelpro).

Serien anbelfales selv om jeg ikke kan stå helt inne for sannhetsgehaltet i hele serien:

Inside The LC: The Strange but Mostly True Story of Laurel Canyon and the Birth of the Hippie Generation

Del I: http://www.davesweb.cnchost.com/nwsltr93.html
Index: http://www.davesweb.cnchost.com/

Advarsel: En del med en forkjærlighet for folkrock, psykedelia og hippiekultur vil med et åpent sin muligens få et litt annet forhold til noen av sine fordums helter etter å ha lest denne serien. Det hele er litt Twin Peaks :-)

« Forrige artikkel

Siv Jensen og Fremskrittspartiet endelig ut av skapet

Neste artikkel »

Den Nye Verdensordens religion

28
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x