Bakgrunnen for tankekontroll

4.5K visninger
5 minutter lesetid
28

Konspirasjonsteoretikere og andre snakker ofte om mind control, men hva er det egentlig? Ordene kan oversettes til norsk som tankekontroll, kontroll av de mentale aktiviteter hos et menneske. Det store spørsmålet er hvorfor noen ønsker å kontrollere våre tanker og atferd. Denne lille artikkelen forsøker å finne svar på disse to spørsmålene.

I engelskspråklige litteratur, spesielt den amerikanske, finnes det titalls bøker, som handler om tankekontroll, eller mind control. Ordet i seg selv gir negative vibrasjoner. Det er noe negativt med ordene ‘mind control’. Noen har ønske om å invadere det helligste hos oss, vår tankevirksomhet og vårt indre liv. Noen ønsker å overvåke og kontrollere våre forestillinger og vår atferd.

Historisk blikk på tankekontroll

Den siste boken, som jeg har lest om tankekontroll er Jim Keiths «Mass Control: Engineering Human Consciousness«. ( Forfatter Jim Keith døde under mystiske omstendigheter høsten 1999 etter å ha lagt frem en teori om at prinsesse Diana var gravid når hun døde i bilulykken i august 1997. Bilulykken kunne være arrangert ).

I Jim Keiths bok kommer det frem en rød tråd gjennom historien om tankekontroll: rasehygiene fra 1800-tallet og nazi-ideologi som baserte seg på psykiatriens fremmarsj og militær tankekontrollteknologi for å presse og avsløre fremmede soldater og til sist CIAs tankekontrollprogrammer for å kontrollere befolkningen frem til dagen i dag:

  • Rasehygiene
  • Nazi-ideologi
  • Psykiatri
  • Tankekontrollteknologi
  • CIAs tankekontrollprogrammer

Rasehygiene

Rasehygiene ble kalt ‘evgenikk’ av den engelske psykologen  Francis Galton i 1883:

Sir Francis Galton (født 16. februar 1822, død 17. januar 1911) var en britisk antropolog, utforsker, oppfinner, statistiker og en pionér i eugenikk ( en sosial filosofi som forfekter endringer i den menneskelig arv via sosial innblanding), psykolog og forsker i den menneskelige bevissthet og grunnlegger av den vitenskap som måler mentale funksjoner; psykometrikk. Han var medlem av «Royal Society» og ble adlet i 1909. Galton var søskenbarn til Charles Darwin og barnebarn til Erasmus Darwin. ( Wikipedia )

Eugenikk er «en sosial filosofi som forfekter endringer i den menneskelig arv via sosial innblanding». Opprinnelsen av eugenikk er i darwinismen evolusjonsteorien som påstår at artene forandrer seg.

Nazi-ideologi

Den tyske nasjonalsosialismen, nazismen, programfestet eugenikk, rasehygiene og eksperimenterte og myrdet tusenvis av svake mennesker; åndsvake, handikappede, sinnsyke, eldre mennesker, jøder, sigøynere, homofile osv. for å dyrke frem den ariske rasen, den hvite kaukasiske rasen som de kalte for overmennesker. Overmenneskenes oppgave var å ta verdensherredømme og rendyrke den rene rasen.

Nazi-doktorer begynte å tukle med psykiatrien som ble forandret til å kontrollere i stedet for å behandle. Et av målene var å kontrollere atferden til befolkningen. Nazistene begynte eksperimentere med rusmidler som meskalin og LSD blant psykiatriske pasienter. Flere av pasienter døde grunnet overdoser og påvirkningen av disse rusmidlene.

Psykiatri

Psykiatrien gjorde atferdskontrollen til «behandling».

Den sveitsisk fødte doktor Adolf Mayer ( 1866-1950 ) er grunnlegger for den nyere tidens psykiatri som har utviklet seg i de forente stater USA siden forrige århundreskiftet og opp til 1950-årene. Mayer grunnla «den moderne psykiatriens» diagnostiseringssystem ved å gå gjennom tusenvis av pasienthistorier fra de store psykiatriske sykehus i Europa og i USA. Hans arbeid kulminerte seg i den første samlingen og systematiseringen av psykiatriske diagnoser i DSM i 1952.

DSM står for «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» som er en håndbok for mentale sykdommer. Det er den amerikanske psykiatriforening APA ( American Psychiatric Association ) som står for utgivelsen av denne. DSM er oversatt til titalls av ulike språk og brukes av leger verden over for å klassifikere og sette diagnoser på mentale sykdommer. Adolf Mayer fant ut kriteriene for diagnoser for to hovedsykdommer innen psykiatri, dementia praecox ( schizofreni ) og manisk depressiv sykdom. Disse to hoveddiagnoser danner grunnlag for å se forskjeller innen andre typer av psykiske sykdommer.

Psykiatri er et gresk ord og betyr helbredelsen av sjelen. Dessverre baserer psykiatrisk behandling seg for kontroll av pasienten mest ved hjelp av såkalt psykofarmaka medikamenter. Det betyr at pasienten blir kjemisk lobotomert med svære bivirkninger som tap av følelsesliv eller utflating av følelser. Pasienten føler ikke verken sorg eller glede.

Den europeiske psykiatrien ble videreført blant annet hos Keiser Wilhelm Institutt ( fra år 1911 ) nå Max Planck  Institutt for Psykiatri i München. Det er verdt å merke seg at Max Planck Institutt er eieren av de norske HAARP-fasilitetene EISCAT i Troms og på Svalbard.

Tankekontrollteknologi

Teknologien bak mind control har mange fasetter. Psykiatrien bruker psykofarmaka ( kjemisk lobotomi ), lobotomi, elektrosjokk, rusmidler og psykoanalyse for å kontrollere pasienter under det falske flagget som de kaller for behandling. NAV står for sosial kontroll med sosialkontor, barnevern og kontor for de arbeidsløse osv. Media ( aviser, TV, radio og Internett ) fører en massiv tankekontroll av hele befolkningen og styrer personers sosiale og seksuelle atferd. Det samme gjelder utdanningssektor, universitetene og kirke ( ødeleggelsen av familier har stått på agenda i flere tiår ).

Etterretningstjenestene setter opp PSYOPer ( psykologiske operasjoner ) mot intetanende mennesker for å herse og plage dem med hemmelige metoder i hemmelighet. Elektronisk kontroll med mikrobrikker (RFID) er bare en del av mind control. Den mest klandestine ( hemmeligst ) del av den og blir utført av det militære i samarbeid med andre etterretningstjenester ved hjelp av de mørke sidene av helsevesenet og private helseforetak.

Det er hevet over tvil at det foregår hemmelig stråling av individer som en del av psykologisk krigføring mot landenes egen befolkning med sterke bivirkninger og til og med død som resultat. Det har blitt hevdet at det foregår drap av brysomme mennesker i Norge ved hjelp av strålevåpen og  elektromagnetiske våpen.

Flere norske elektroingeniører har forklart teknologien bak elektromagnetiske våpen, blant annet i boken Sov mitt lille Norge av Per-Aslak Ertresvåg. Flere har opplevd lyder og tale direkte til hjernen og drapsmenn nesten uten unntak forklarer i retten at de hørte noen som oppmuntret dem til å begå drap, at de hørte stemmer som befalte drap.

CIAs tankekontrollprogrammer

MKUltra er den amerikanske etterretningstjenestens (CIA) mind control-program med hele 149 underprosjekter. MKUltra ble bygd opp i begynnelsen av 1950-årene som et hemmelig tankekontrollprosjekt som omfatter hele spektret av det menneskelig liv inkludert det fysiske og psykiske individ.

Eksperimenteringen har ført til at kontrollørene vet alt om et menneske gjennom mind control-teknologi. De kan vite alt om hva målpersonen tenker, ser, hører, føler, drømmer osv. Jim Keith beskriver teknologien i sin bok ‘Mass Control’ som nevnt ovenfor. Ofrene for teknologien har beskrevet teknologien og elektroingeniørene har dokumentert den.

Det er over tvil at teknologien eksisterer.  Menneskekroppen og det bevisste og ubevisste sjelelige liv har blitt avslørt. Menneskets gener har blitt kartlagt. Superdatamaskiner analyserer ofre som er blitt sammenkoblet med satellitt-tilknyttede datamaskiner. Hvis du er et slikt offer så kan du ikke være sikker på at tankene dine er dine egne. Du kan være fjernstyrt.

Hva kan vi gjøre

Det aller viktigste er å få informert befolkningen. Deretter må vi kreve at mind control-programmer avsluttes da de er ulovlig, kriminelle og tramper på menneskerettigheter og menneskehetens etiske normer.

Det er veldig viktig å informere nordmenn med deres eget språk ved å oversette mind control-litteratur og artikler til norsk samt skrive artikler på norsk osv. De få av oss som har blitt bevisst mind control-problemet er ikke organisert og har ingen nettverk eller økonomiske midler til arbeid for å informere nordmenn. Vi tar utgiftene fra egen lomme.

«Now that you have read this book, it is time to act. As always, I advise against illegality and violence. We must expose the nature of totalitarian control, its technologies, its agents. We must safeguard against further incursions against our freedom, our humanity. We must end the mass control of mankind in our lifetime». (Jim Keith)

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

28 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ubu
ubu
Abonnent
14 år siden

loven som mind control
holdningsendring. I Norge er argumentet om holdningsendring et helt legetimt politisk argument for en lov eller en handling. Tanken er den at loven setter en standard for hva som er akseptabel oppførsel. -Og at menneskenes verdisett forandres deretter. Feks ble loven om kriminalisering av horekunden ble argumentert frem at ville forandre menneskers tanker og holdninger til dithen at de ikke lengre syntes noe om mennesker som betalte penger for å få tilfredsstillt sin drift.

Shibobo
Shibobo
Abonnent
14 år siden

Sitat:
«Nazistene begynte eksperimentere med rusmidler som meskalin og LSD blant psykiatriske pasienter. Flere av pasienter døde grunnet overdoser og påvirkningen av disse rusmidlene.»

For det første så er det ingen som har dødd av lsd eller meskalinoverdose noen gang. For det andre tviler jeg på at nazistene eksperimenterte med lsd, da dets psykoaktive effekt ikke ble oppdaget før i 1943 av kjemikeren Albert Hoffman og stoffets terapautiske egenskaper ikke var særlig kjent før 50tallet.

Ikke at det hadde forundret meg om de kunne finne på noe sånt, men skulle likt å sett noen kilder på dette.

Skjerpings folkens, det blir for dumt når dere konspirasjonsteoretikere som liksom skal være så kritiske til alt, er så ukritiske til deres egne kilder og til deres egne stereotypiske «allment » aksepterte sannheter.

Dere ødelegger bare for deres egen sak ved å framstå så useriøst.

Tufsetom
Tufsetom
Abonnent
14 år siden

«Flere har opplevd lyder og tale direkte til hjernen og drapsmenn nesten uten unntak forklarer i retten at de hørte noen som oppmuntret dem til å begå drap, at de hørte stemmer som befalte drap.»

Det kan kanskje også bare sees som en ansvarsfraskrivelse? En måte å legetimere handlingen for seg selv eller retten, og ikke noe godt argument iforhold til tankekontroll, synes jeg.

Vemmelig
Vemmelig
Abonnent
14 år siden

Du kan ikke ta overdose på LSD.. Gjør litt mer research neste gang.

ArneLo
Abonnent
14 år siden

Denne karen er en skikkelig Dr. Stranglove når det kommer til tankekontroll:

Doctor Jose Delgado: «Man does not have the right to develop his own mind.» (Congressional Record, New York Times)

«We need a program of psychosurgery for political control of our society. The purpose is physical control of the mind. Everyone who deviates from the given norm can be surgically mutilated.»

«The individual may think that the most important reality is his own existence, but this is only his personal point of view. This lacks historical perspective.»

«Man does not have the right to develop his own mind. This kind of liberal orientation has great appeal. We must electrically control the brain. Some day armies and generals will be controlled by electric stimulation of the brain.»

These were the remarks of Dr. Jose Delgado as they appeared in the February 24, 1974 edition of the Congressional Record, No. 262E, Vol. 118.

Despite Dr. Delgado’s outlandish statements before Congress, his work was financed by grants from the Office of Naval Research, the Air Force Aero-Medical Research Laboratory, and the Public Health Foundation of Boston.
«One of the limiting factors in these studies was the existence of wires leading from the brain to the stimoceiver outside of the scalp. The wires represented a possible portal of entry for infection and could be a hindrance to hair grooming in spite of their small size. It would obviously be far more desirable to employ minute instruments which could be implanted completely beneath the skin. For this purpose we have developed in our laboratory a small three-channel stimulator which can be placed subcutaneously and which has terminal leads to be implanted within the brain (Figure 6). The instrument is solid state, has no batteries, and can work indefinitely. Necessary electrical energy, remote control of parameters of stimulation, and choice of channels are provided by transdermal coupling, using a small coil which is activated by frequency-modulated radio signals.»

http://earthops.org/delgado.html

Om Delgado:

Under the auspices the fascist regime in Spain during WWII, Jose Delgado began his research into the use of pain and pleasure for mind control. Later, as Director of Neuropsychiatry at Yale University Medical School, he refined the design of his «transdermal stimulator»…a computer controlled, remote neurologic transceiver and aversion stimulator. Since the 1970s, Delgado «has shifted his interest from direct electrical stimulation of the brain (ESB) to the broader area of the biological effects of electromagnetic fields.» (Cross Currents – Dr. Robert Becker)

ArneLo
Abonnent
14 år siden

Her er en lang og underholdene artikelserie om et muligens CointelPro-program.

Cointelpro is any covert or underhanded activity aimed at destroying movements or ideas the power structure finds threatening while maintaining deniability. The extreme factionalization of the UFO research community is an example of the results of cointelpro.
http://www.cassiopedia.org/glossary/Cointelpro).

Serien anbelfales selv om jeg ikke kan stå helt inne for sannhetsgehaltet i hele serien:

Inside The LC: The Strange but Mostly True Story of Laurel Canyon and the Birth of the Hippie Generation

Del I: http://www.davesweb.cnchost.com/nwsltr93.html
Index: http://www.davesweb.cnchost.com/

Advarsel: En del med en forkjærlighet for folkrock, psykedelia og hippiekultur vil med et åpent sin muligens få et litt annet forhold til noen av sine fordums helter etter å ha lest denne serien. Det hele er litt Twin Peaks :-)

Oriental13
Oriental13
Abonnent
14 år siden

Hva med religion i dette perspektivet? Eldre tiders form for tankekontroll, eller hva?

(Og nyere tiders… Mange kjenner vel til katolske kirkens rolle oppe i alt dette… Grunnen til at de omtrent står øverst i hierarkiet? MESTERE I TANKEKONTROLL!!)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Takk for denne artikkelen, Maarit, og takk for Nyhetsspeilet som får ut slik viktig informasjon til folket. Vi får bare håpe at vi kan slippe sensur på internett slik at informasjonen kan fortsette å flomme ut til folket.

Jo, Oriental 13, du har rett i at religion også kan fungere som en slags mind-control, det kan også info og desinfo, brukt bevisst, ikke bare av religiøs art. Om vi tenker oss om, er det ikke så stor forskjell på religiøse menigheter og partier/organisasjoner som følger -ismer istedet for religioner.. Folk søker sannhet og noen bruker det til å lage systemer som setter oss i bås, samler likesinnede tenkere, for å få kontroll.

Det kan være mange former for Mind-control om vi ser det i perspektiv, men så finnes jo også denne skumle teknologien, helt konkret.
Glad for at infoen ser ut til å komme lettere ut nå, tusen takk for dette.

Killuminati
Killuminati
Abonnent
14 år siden

«Hva med religion i dette perspektivet? Eldre tiders form for tankekontroll, eller hva?

(Og nyere tiders… Mange kjenner vel til katolske kirkens rolle oppe i alt dette… Grunnen til at de omtrent står øverst i hierarkiet? MESTERE I TANKEKONTROLL!!) »

Et spørsmål til deg:
– Hvis religion var lagd av et menneske for tankekontroll, hvorfor har alle profeter som har kommet med budskapet alltid blitt forfulgt, og heksejaget gjennom historien av samme eliten?

Den virkelige sannheten blir alltid angrepet og har alltid blitt angrepet.

Idag har de vatikanet med seg, men det betyr ikke at Gud ikke finnes..

Nixo
Nixo
Abonnent
14 år siden

STRPLEVÅOEN ER ENKLE Å LAGE

Strålevåroen kan enkelt lages med en svingekrets/frekvensgenerator hvor svingningenes frekvens kan reguleres kombinert med en parabloidantenne som omsetter svingingene til radiobølger og fokuserer disse.

Ved å bruke de rette frekvenser, vil stukturer i offerets hjerne settes i elektriske svingninger og forstyrres. Derved kan en ved de rette frekvenser og uten å bruke stor energi forstyrre følelseslivet, tankevirksomheten, hjertefunskjsonen eller immunforsvaret.

Det sies at ved å bruke sekundære frekvenser som modulerer hovedfrekvensen tilogmed kan få offeret til å høre illusoriske lyder og lignende og plante budskap inn i offerets hjerne.

Teknologien er gammel, og kan tenkes å brukes av mange konspiratoriske kretser. Også helt private aktører eller mafiagrupper kan tenkes å bruke dette middelet.

Ved å fruke høy energi og mikrobølgefrekvenser kan en også varme opp offerets kropp og også forårsake brannakader. Dette er virkninsgprinsippet til det nye stålevåpenet som er tat t ibruk av amerikansk politi.

Nixo
Nixo
Abonnent
14 år siden

STRÅLEVÅPEN ER ENKLE Å LAGE

Strålevåpen kan enkelt lages med en svingekrets/frekvensgenerator hvor svingningenes frekvens kan reguleres kombinert med en parabloidantenne som omsetter svingingene til radiobølger og fokuserer disse.

Ved å bruke de rette frekvenser, vil strukturer i offerets hjerne settes i elektriske svingninger og forstyrres. Derved kan en med de rette frekvenser og uten å bruke stor energi forstyrre følelseslivet, tankevirksomheten, hjertefunksjonen eller immunforsvaret.

Det sies at ved å bruke sekundære frekvenser som modulerer hovedfrekvensen tilogmed kan få offeret til å høre illusoriske lyder og lignende, og plante budskap inn i offerets hjerne.

Teknologien er gammel, og kan tenkes å brukes av mange konspiratoriske kretser. Også helt private aktører eller mafiagrupper kan tenkes å bruke dette middelet.

Ved å bruke høy energi og mikrobølgefrekvenser kan en også varme opp offerets kropp og også forårsake brannakader. Dette er virkninsgprinsippet til det nye stålevåpenet som er tatt i bruk av amerikansk politi.

Armin Bahrami
Forfatter
14 år siden

Nixo: Nyhetsspeilet TV ser etter deg! Hvis du er i Oslo området og kan lage en sånn en er jeg superfornøyd om jeg får filmdokumentere det !

Folk idag tror strålevåpen er helt science-fiction og tilhører hollywood, derfor må de overbevises!

Nixo
Nixo
Abonnent
14 år siden

Vel, jeg foretrekker helst å være anonym, men skriver dette for å illustrere hvor jordnær teknologien kan være og hvor lett det er å ta den ibruk.

Det jeg beskriver er faktisk ikke noe annet enn en radiosender hvor fekvensen kan finistilles og som har en parabloidantenne som gjør at utsendte bølger kan fokuseres.

Vanskeligheten er å finne de rette frekvensene for de forskjellige effektene.

I enkelte tilfelle får en noen av de samme effektene på helsa utilsiktet, for eksempel personer som får leukemi etter å ha arbeidet i nærheten av radarinstallasjoner, eller folk som blir syke etter hyppig mobiltelefonbruk, eller folks om blir syke fordi de bor like ved høyspentlinjer. Disse frekvensene ser ut til å fremkalle kreft.

Istedenfor å koble frekvensgeneratoren til en antennem kan den isteden kobles til en høyttaler/lydgenerator og fokusere lyden som lages ved et parabloidspeil.

Bruker en frekvenser som gir ikkehørbar lyd (infralyd eller ultralyd) kan en også oppnå effekter.

En kan også sende budskap med hørbar lyd på denne måten. Ved å dempe lydstyrken og fokusere den, vil bare offeret høre lyden og budskapet.

Armin Bahrami
Forfatter
14 år siden

Du kan ha på deg en V-for-vendetta Maske

http://blog.pixelmai.com/wp-content/uploads/2008/12/2006_v_for_vendetta_005.jpg

Vi kan bruke meg som prøve kanin.

Kan dette lages for en billig penge?

Nixo
Nixo
Abonnent
14 år siden

Du trenger en frekvensgenerator som lager svingninger (vekselsstøm) i frekvensområdet 30 MHz . – 300 Ghz. Dette er det samme området som brukes av TV-satilitter, mobiler og LAN. Dette kan du antakelig få kjøpt på en nettauksjon eller lignende.

Så trenger du en parabloidantenne. Du kan kanskje bruke en TV-satilitt-antenne motsatt vei. Men en slik antenne er bare tilpasset et snevert frekvensområde, så den må nok modifiseres for å bruke flere frekvenser.

I parabolens brennpunkt plasserer du to elektroder med en viss avstand som er lik bølgelengen på bølgene du vil bruke. Avstanden mellom elejtrodene må kunne reguleres slik at du kan bruke flere frekvenser som hver har sin bølgelengde. Elektodene kobles til utgangene på frekvensgeneratoren. Den ene utgangen på frekvensgeneratoren bør nok også jordes.

For tanke- og følelsesmodifikasjon er kanskje lavere frekvenser (lengre bølgelengder) også interessante, men disse krever veldig store paraboler, slike som brukes av HAARP og lignende. En stor parabol kan imidlertid lages av netting

Du bør imidlertid være litt forsiktig med dette. Endel av disse frekvensene kan antakelig forårsake kreft. Det er kanskje lurest å bruke en mus som forsøkskanin.
——————————————————————————-

Hvis du vil eksperimentere med lydstråler isteden, må du ha en frekvensgenerator som gir 1Hz til 100 Mhz. I partabolens brennpunkt plasserer du en høyttaler som er tilpasset frekvensområdet, eller en lydgenerator.

Lydstårler er kanskje likeså interessante som radiobølger. Visse lydstråler kan sette knokler og lignende i svingninger og på grunn av peizoelektriske effekter kan disse igjen skape elektriske svinginger som påvirker nervesystemet.

Med lydstråler kan du anatekelig skape samme type effekter som de virkelig store installasjonene.

Nixo
Nixo
Abonnent
14 år siden

Elektriske frekvenser og radiobølgestråling kan også brukes for positive formål, men dette er sterkt tabubelagt innen skolemedisinen og innen alle autoriteter. Her er en webside med noe informasjon.

http://8858.vgb.no/2008/06/13/helbredende-frekvenser/

Mina
Mina
Abonnent
14 år siden

How to brainwash a nation: Intervju fra 1985 med tidligere KGB agent Yuri Bezmenov.

http://www.consciousmedianetwork.com/video/072109.htm

Slår meg at disse som sitter på toppen må ha utrolig tålmodighet og nytelse av kriger og f….skap de setter i gang. Det er virkelig på tide å få bananene ut av øra og øynene opp og skjønne at agendan er satt for mange år siden.
Ikke vanskelig å se at vi befinner oss i fase 3 , finanskrise, Svine influensa, vaksinering m.m

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Jeg legger link til to videoer med intervjuer som er gjort av andre enn nyhetsspeilet, men som belyser dette tema..

Til dere som liker å høre på og lære av Dr. Rauni-Leena Luukanen Kilde, så vil jeg gi dere noen linker, slik at dere kan få kost dere med enda mer lærdom og verdifull kunnskap som denne interessante damen deler..

Og til dere som ikke har sans for slik kunnskap, så har dere vel sikkert noe bedre å ta dere til.. i deres egne øyne?

Her er fra et intervju som ble gjort med henne i Sveits nylig:

http://www.anti-zensur.info/

Og her er 2 intervjuer som ble gjort i hennes hjem:

Rauni Kilde – on Mind Control, Out of Body experience,
humanity and her books, and her harassment

Bases 5 Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=JpPXf0oLKRA

Bases 5 Part 2:-
http://www.youtube.com/watch?v=LNYj5DMq9qY

SMQ
SMQ
Abonnent
13 år siden

Alt vedrørende MKULTRA

MKULTRA – CIA’s Program of Research in Behavioral Modification 1 of 4 (April 13, 1953-) (3581 documents, 13492 total files, 246MB)
http://rapidshare.com/files/29178478/MKULTRA1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29181909/MKULTRA1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29185961/MKULTRA1.part3.rar
eller:
http://www.megaupload.com/?d=RJ4T2DM9
http://www.megaupload.com/?d=GGKOXGHF
http://www.megaupload.com/?d=Y16Z26KX

MKULTRA – CIA’s Program of Research in Behavioral Modification 2 of 4 (April 13, 1953-) (4706 documents, 13467 total files, 303MB)
http://rapidshare.com/files/29300193/MKULTRA2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29307093/MKULTRA2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29316253/MKULTRA2.part3.rar
eller:
http://www.megaupload.com/?d=BG7OOEO3
http://www.megaupload.com/?d=U7KGQBQ9
http://www.megaupload.com/?d=UXM48REB

MKULTRA – CIA’s Program of Research in Behavioral Modification 3 of 4 (April 13, 1953-) (4249 documents, 5207 total files, 347MB)
http://rapidshare.com/files/29490975/MKULTRA3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29498290/MKULTRA3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29506226/MKULTRA3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/29515030/MKULTRA3.part4.rar
eller:
http://www.megaupload.com/?d=40KL6MOI
http://www.megaupload.com/?d=WI74EW8P
http://www.megaupload.com/?d=ZHE968YV
http://www.megaupload.com/?d=66JY68IR

MKULTRA – CIA’s Program of Research in Behavioral Modification 4 of 4 (April 13, 1953-) (4612 documents, 5382 total files, 363MB)
http://rapidshare.com/files/29676949/MKULTRA4.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29688076/MKULTRA4.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29695727/MKULTRA4.part3.rar
http://rapidshare.com/files/29703121/MKULTRA4.part4.rar
eller:
http://www.megaupload.com/?d=WW8WT2GB
http://www.megaupload.com/?d=JRVA2EZE
http://www.megaupload.com/?d=V6Y8CI2U
http://www.megaupload.com/?d=4KV6WZLG

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Det forundrer meg ikke om våre regjering myndigheter om ikke lenge går det skritt å sørge for at våre minste bevegelser på innsiden av våre hjem blir TV -overvåket!

http://www.youtube.com/watch?v=SKMBTS5ezQk

Forsker
Forsker
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

For barnas sikkerhet, selvfølgelig, kollektivistiske som vi er i dette landet…

« Forrige artikkel

Siv Jensen og Fremskrittspartiet endelig ut av skapet

Neste artikkel »

Den Nye Verdensordens religion

28
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x