Mind control i praksis

11.3K visninger
9 minutter lesetid
140

Det engelskspråklige begrepet ’mind control’ har begynt å få fotfeste også i Norge uten at brukere helt kan sees å være klar over hva begrepet egentlig betyr. Noen ønsker oversette begrepet for å bety det samme som tankekontroll. Etter min mening betyr mind control ikke helt det samme som tankekontroll. Det siste har noe orwelliansk over seg.

Forfatter George Orwells tankekontrollerte verden har private smutthull og muligheter for å lure den kontrollerende storebroren. I stua har man et ledig hjørne hvor overvåkingskamera ikke klarer å se. I dette ledige hjørne kan man tillate seg fri utfoldelse av tankevirksomhet og man kan gjøre ting som forblir skjult for overvåkere. Man kan til og med sette der opp et skrivebord, hvor man kan sette seg ned og skrive forbudte ord på kamuflerte skriveark, som man kan gjømme inn i leiligheten bak lås og slå. I den orwellianske verden er selve tanken og tankevirksomheten enda fri.

Total kontroll

Men slik er det ikke for ofrene for mind control. Under mind control blir ofrenes selve tankeprosesser kontrollert i tillegg til adferd. Selve hjernens kjemi blir manipulert med enten kjemiske og eller elektromagnetiske virkemidler slik at offeret mot sin vilje underkaster seg kontrollører.

Hjernens neurotransmitter som serotonin, dopamin og noradrenalin som er hjernens kjemiske bestandeler som regulerer bl.a. følelser og dermed adferd blir styrt av kjemiske eller elektromagnetiske virkemidler slik at offeret blir til slutt som en zombie, en fjernstyrt robot.

Offerets selvkontrollerende ryggmargsrefleks blir tilintetgjort og offeret mister til slutt kontrollen over sine menneskelige egenskaper og handler mot sin egen vilje. Han kan begå mord refleksaktig selv om han vet at det er en kriminell handling. De aller færreste ofre kan motstå slik fjernstyring.

Historisk utviklet av CIA

Hemmelige etterretningstjenester med den amerikanske CIA ( Central Intelligence Agency ) i spissen har i hele sin historie vært involvert i mind control-eksperimenter på mennesker. De nyere tidens eksperimenter begynte med og under Koreakrigen, når hjemvendte amerikanske soldater syntes å ha vært gjennom hjernevask i koreansk fangenskap, siden disse hjemvendte soldatene var positive for kommunistisk ideologi. CIA trodde at koreanerne hadde brukt en slags sannhetsserum for å få amerikanerne til å skifte meninger angående kommunismen.

Dermed begynte CIA å prøve ut forskjellige, mest hallusinerende stoffer for å se hvordan disse virket på forsøkspersoner, som som oftest var uvitende ofre for denne eksperimenteringen. Alt fra hallusinerende sopp til det narkotiske stoffet LSD ble prøvd ut. Men resultatene var ikke lovende og prosjektene ble etter hvert nedlagt. Likevel etterlot eksperimenteringene etter seg ødelagte liv blant ofre og noen av ofrene begikk selvmord. Det best beskrevet tilfelle av selvmord er tilfellet av Dr. og CIA-agent Frank Olson, som uvitende å ha vært ruspåvirket hoppet ut gjennom vinduet i tiende etasje på et hotell i Manhattan den 28. november 1953 og døde.

Den amerikanske forfatteren John Marks` bok ’ The search for the ” Manchurian candidate ” . The CIA and Mind Control. The Secret History of the Behavioral Sciences ‘ fra 1979 har blitt en klassiker på mind controllens historie. Boken tar seg av de kjemiske virkemidlene, alleslags hallusinerende og narkotiske stoffer. I tillegg til amerikansk etterretning var den kanadiske psykiatrien ledende i menneske – eksperimenter med kjemiske stoffer. Heller ikke norske pasienter ble spart.

Doktor Jose Delgado på Yale Universitet i USA eksperimenterte tidlig på 1960 – tallet med elektriske apparater som han opererte inn i levende dyrs hjerner med hensikten om å kunne styre med elektroniske signaler dyrenes adferd. Dr. Delgado var av den meningen at heller ikke mennesker eide sitt eget sinn men kunne bli ”effektivt og med billige penger” bli styrt utenfra utifra politiske og sosiale ønsker fra makthaverne. Delgado har blant annet sagt:

“We need a program of psychosurgery for political control of our society. The purpose is physical control of the mind. Everyone who deviates from the given norm can be surgically mutilated.”

– 1974 Congressional Testimony of Dr. Jose Delgado

“The individual may think that the most important reality is his own existence, but this is only his personal point of view. This lacks historical perspective. Man does not have the right to develop his own mind. This kind of liberal orientation has great appeal. We must electronically control the brain. Someday armies and generals will be controlled by electric stimulation of the brain.”

– Dr. Jose Delgado, Director of Neuropsychiatry Yale University Medical School Congressional Record, No. 26, Vol. 118 February 24, 1974

Project MK Ultra

De klandestine etterretningstjenester spesielt i USA har arbeidet med flere hemmelige mind control-prosjekter opp gjennom årene fra tidlig på 1950 – tallet og frem til i dag.  Det mest kjente prosjektet er Project MK Ultra og dets underprosjekter.

MK Ultra har tjent både CIA og forsvarsdepartementet Pentagon, som også har hatt mange egne prosjekter og forskningsprosjekter innen parapsykologi som  remote viewing, en form for psykisk spionasje.

En tidligere amerikansk CIA – agent Dr. David Morehouse har skrevet en bok om sitt arbeid som psykisk spion. Boken heter Psychic Warrior og kom ut på slutten av 1990–tallet.

Mind control i praksis

I slutten av februar i 2001 hadde jeg en avtale med David Morehouse. Vi skulle møtes i anledningen hans kurs om remote viewing i Oslo og jeg skulle intervjue ham for det finske alternative magasinet Ultra-bladet. Jeg hadde på forhånd reservert et rom på Rainbow hotell i Stortingsgata og hadde møtt opp tidlig på hotellet og satt nede i vestibyle for å ta Morehouse i mot. Vi skulle møttes kl. 14. Klokken 13:30 satt jeg meg ned i vestibyle.

Etter ti minutter kom det inn to kortklipte menn i mørke dress og satt seg ved bordet ved siden av meg. De hadde noteringsblokk med penn foran seg og sa ingenting, bare stirret på meg. Etter hvert begynte jeg å bli litt brydd og begynte å rote inn i vesken min for å finne en bok å lese i mens jeg ventet. Hånden min kom på den lille båndopptakeren min, som jeg skulle bruke ved intervjuet. Båndopptakeren var glovarm! Jeg var sikker på at den skulle eksplodere når som helst, men tok den ikke opp av vesken.

En time gikk og jeg begynte å føle meg kvalm og susete i hodet. Jeg begynte å klø sterkt i hodebunnen. Jeg tok opp hårbørste av vesken for å gre litt i hodebunnen for å lindre kløen. Da ble det liv i de to mennene som satt der og glodde på meg. ”Da har vi vel ingenting her å gjøre”, sa den ene. De reiste seg opp og gikk ut gjennom døren til gaten.

Klokken hadde blitt 15. Ingen Dr. Morehouse. Jeg tok heisen opp til rommet jeg hadde reservert og satte meg ned for å arbeide med spørsmålene jeg skulle stille til ham. Men han kom aldri. Jeg gløttet litt gjennom gardinen mot gaten og så en bil parkert der på fortauet med lysene på og en ubevegelig sjåfør som stirret opp på meg. Jeg ble kvalm på nytt og det begynte å presse i hodet.

Jeg fikk en uimotståelig trang til å hoppe ut gjennom vinduet (jeg stod i 7. etasje). Jeg kastet meg på sengen og pustet dypt og ble liggende og hvile i en halvtimes tid. Etterpå forlot jeg hotellet og tok taxi til Oslo S. På toget til Drammen satte det seg en ung mann med kortklipt hår og med Aftenposten foran meg. Han bladde i avisen og stirret på meg med jevne mellomrom helt til Drammen med skjev smil rundt munnen.

Jeg kom helskinnet hjem og spurte ironisk meg selv om jeg hadde nå lært noe om samkvemmet med CIA! I etterretningens verden finnes det ikke noe slikt som ”tidligere agent”. En gang agent, alltid agent. I min uvitenhet på den tiden hadde jeg i tillegg tatt på meg en knalloransje jakke uten å ane at denne fargen hadde dyp hemmelig betydning for CIA og gikk inn i organisasjonens kleskodeverden. Oransje  er fargen på fangedrakter og kan symbolisere ’villig til tjeneste’, en falsk agent.

Hjemme måtte jeg bare konstatere at båndopptakeren var ødelagt for alltid. Magnetbåndet hadde smeltet sammen med drivmotoren. Båndopptakeren var helt ny, kjøpt bare to dager på forhånd for anledningen. Jeg kunne ikke vite at opptakeren skulle bli forvandlet til våpen på sitt første oppdrag!

CIA misfornøyd med resultatet

Jeg skrev et fiktivt intervju om David Morehouse basert på materiale jeg hadde tidligere fått tilsendt fra hans skandinaviske kontor i Göteborg i Sverige. Intervjuet ble utgitt i Ultra–bladet i april i 2001.

Utgivelsen likte CIA dårlig. Morehouse forduftet fra Norden straks etter og har ikke kommet tilbake siden. Jeg ser at det finnes en hjemmeside på internett fremdeles på hans navn og produkter i en adresse i California i USA, men jeg har en sterk følelse av at hjemmesiden er en bløff. ’ David Morehouse ’ er en mystisk personlighet, som dukker opp og forsvinner alt ettersom han styres fra høyere hold. Det tror jeg. Uheldigvis ble jeg mer interessant for CIA den februardagen i Oslo i 2001.

Project MK Ultra fremdeles aktivt

Jeg tror at Project MK Ultra er aktiv den dagen i dag. Prosjektet bærer kanskje et annet navn og har flere underprosjekter. Den hemmeligstemplete forskningen i Norge foregår i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller og i Horten.

Det er soleklart at det også der foregår forskning på kjemiske og elektromagnetiske stridsmidler innen de mest moderne våpengrener innen elektronisk krigføring, psykologisk krigføring og biologisk krigføring. Disse tre trenger store folkemasser for å få testet ut produktene som altså er våpen.

Den militære etterretningstjenesten, Forsvarets Etterretningstjeneste, arbeider soleklart som støttepilar for FFI. Kjernefysisk forskning foregår i Norge i Halden i forskningsatomreaktor. Det er videre soleklart at forsvaret er en av kundene til dette atomanlegget, som eies av en privat stiftelse og heter i dag Institutt for energiteknikk (IFE). Anlegget har vært i virksomhet siden 1948.

Det er mye klandestin forskning om kjernefysikkens forhold til norsk folkehelse skjult inn i det offentlige helsevesenet, tannhelsetjeneste, kommunale tjenester og andre statlige tjenester som har med folkehelse å gjøre, ikke snakk om privat legemiddelindustri og våpenindustri i løpet av disse 60 år som anlegget har vært i virksomhet.  Project MK Ultra, som ble startet i USA var bare en begynnelse.

Kriminell eksperimentering med makt

Pionérer innen mind control gjorde en stor skade for fremtiden for menneskeheten og har etterlatt seg millioner av ofre, som ligger i gravene sine, også i massegraver, uten å bli husket av noen, gjemt fra synet under jorden, eller de lever et anonymt liv full av fysiske og psykiske smerter knust av regler og bestemmelser i statlige og kommunale institusjoner, som en gang ble satt til å ta seg av de svakeste i samfunnet.

De har verken midler eller krefter til å hevde sine rettigheter. Når de så gjør et oppgjør så blir de tvangsinnlagt i psykiatriske institusjoner fordi de utgjør ’ en fare for seg selv og samfunnet ’. Der blir de tvangsmedisinert og overvåket og satt i isolasjon uten muligheter til kontakt med omverdenen og deres oppsparte økonomiske midler blir lagt under andres ansvar. Det er helt nylig kommet fram gjennom internett at en hjelpeverge tok opp et millionlån i offerets navn og brukte pengene til å pusse opp offerets leilighet mot hans ønske.

Mind control er klandestin og kriminell eksperimentering med mennesker, som strider mot alle internasjonale bestemmelser for menneskerettigheter, mot legenes Helsinki–deklarasjonen, mot Nürnberg–kodeksen og mot FN–konvensjonen. Denne type eksperimentering krever gjerne store folkemengder som deltakere og uten at de aner at de er med på et storstilt eksperiment.

Deltakere velges gjennom tannhelsetjeneste, helsesøstertjeneste på helsestasjoner, skolehelsetjeneste og førstegangstjeneste i det militære. I det hele tatt alle steder, hvor store mengder barn, ungdom og voksne er registrert og møter opp for helsesjekk. Ofrene blir som siste instans geleidet til psykiatrien hvor de forblir i systemet resten av sitt liv og dør som anonyme ofre på grunn av bivirkningene av medisiner.

Den beste tjenesten et offer kan gjøre til sine plageånder er å dø tidlig i prosessen gjennom selvmord eller gjennom et direkte mord! Offeret skal være mest mulig uidentifiserbar i prosessen hvor forskningsresultater behandles ’konfidensielt’ og uten at offeret kan spores opp slik det ikke gjøres i masseundersøkelser. Det sier de, men jeg tror at det er satt inn pekere i systemet, slik at personer også i masseundersøkelser kan lett spores opp.

En slutt for mind control?

Mind control-pionérer har hatt høyeste innsyn på strengt hemmelige dokumenter om alt mulig i verden. De har hatt innsyn på dokumenter om UFO-er og de utenomjordiske, hemmelige våpenprogrammer og de har hatt høyeste rangeringer innen frimurerbevegelsen. De har hørt til verdenseliten innen New World Order–politikere.

Situasjonen er ikke annerledes i dag selv om det er den yngre generasjonen av verdenseliten som holder på å overta, jevnfør Barack Obama, som ny president i USA. Det sies at han har ikke noe annet valg enn å gjennomføre verdenssosialismen, New World Order. Alt er lagt til rette for denne politikken med finanskrisen som den seneste aktøren. Globaliseringen er ført så langt på det politiske plan at det kun mangler den siste kandidaten for en global leder og som har ingenting med De Forente Statene, FN, å gjøre.

Den 4. november 2008 ble juristen og senatoren Barack Obama i det demokratiske partiet og  gjennom demokratisk valg valgt til USAs neste president. Å avsløre de siste 20-års mind control-prosjekter må bli en del av oppysningsarbeid overfor presidenten. Han bør i hvert fall få vite om hva som foregår og helst sette en stopper for det.

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

140 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Trygve
Trygve
Anonym
6 år siden

Obama er 100% new world order. Trump er det ikke. Han er vårt aller siste håp. Det viktiste vi kan gjøre her i Europa er å stoppe innvandringen. Det er temmelig tydelig at de har tenkt å ødelegge vår kultur. Vi er nødt til å stå opp mot dette. Arbeiderpartiet er new world order. Støre selv har sagt at verden bør styres av FN. Kristin Halvorsen fra SV likeså.

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

Det blir et fyldig og informativt foredrag om Mind Control i Brumunddal kommende onsdag (22. mars).

Tusenvis av nordmenn er blitt ofre for ulike former for Mind Control eksperimentering i tiår etter tiår – noe som bare er gjort mulig av det sterke hemmeligholdet av denne mørke materien…

For praktisk informasjon, se: http://www.hansgaarder.info/arrangementer/foredrag-om-mind-control-i-brumunddal/

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Hello, government? I’d like to unsubscribe from your “service”. http://postimg.org/image/skujy6ysh/ In facebook

Nå er grensa nådd, egentlig for lenge siden, men nå er mor til min minste datter, Kamuran Albayrak, anmeldt til seriøse venners etterretning i inn- og utland, samt de som svindlet meg, og mine, i politiet sammen med Avisa Sør-Trøndelag, m.fl. Det ble time-out for deres fandenskap nå. De nekter å rydde opp selv og betale erstatning. Dette ble på mange måter ekstremt dyrt for oss over mange år. Kriminelle og berme beskytter kriminelle og berme innbyrdes, sannsynligvis via frimureri og relatert, som mange kjenner godt til å idag og mange har måttet betale urettmessig dyrt for, et gedigent problem for barn, voksne, familier, lokalsamfunn og samfunnet i sin helhet

I Orkdal ble jeg fortalt av fastboende at lokalavisa bestemmer over den lokale politistasjonen, og jeg fikk det bekreftet med et praktisk eksempel, for alle å se, politiet henla en rettmessig anmeldelse mot denne mediebedriften og presterte å gi meg et dokument hvor de beviselig lyver om årsaken til henleggelsen

At massemedia står over politiet i bl.a. det folkefiendtlige og mer eller mindre fordekte frimureriet, kan stemme med det mange, alle, har observert i mange generasjoner, bl.a. reagerer begge entiteter samstemt med taushet når de blir tilsendt informasjon om kriminalitet med beviser

Her er et eksempel, et bevis, på hvor de kriminelle og andre kronidioter har etablert seg i samfunnet, og de skal straffeforfølges og må betale erstatning for de skader med tap de har påført og påfører andre

Sør-Trøndelag politidistrikt v/ Harald Sjoner og Tor Kristian Haugan ville ikke anvende 5 til 10 minutter på å hente nødvendige opplysninger fra Avisa Sør-Trøndelag for å behandle min anmeldelse men tok seg god tid for å støtte denne avisens presentasjon av løgner om undertegnede

Hvorfor kan avisa Sør-Trøndelag http://www.avisa-st.no/ en del av Adresseavisen gruppen AS http://no.wikipedia.org/wiki/Adresseavisen_%28konsern%29 v/ journalist Øyvind Brostrøm og sjefsredaktør Anders Aa. Morken, samt Harald Sjoner og Tor Kristian Haugan i Sør-Trøndelag politidistrikt https://www.politi.no/sor_trondelag/ presentere løgner om undertegnede, bl.a. i en artikkel i nevnte avis, og ikke bli oppsagt og straffeforfulgt?

Falcon sier http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/mind-control-i-praksis/comment-page-11/#comment-110451 sitat:
+{
Anmeldelse 2 av løgner presentert av Avisa Sør-Trøndelag i artikkel i papirutgaven 21. september 2013

Til
Orkdal og Agdenes lensmannskontor
Besøksadresse: Orkdalsveien 35, 7300 Orkanger
Postadresse: Postboks 143, 7302 Orkanger

Kopi
Heimdal politistasjon
Besøksadresse: Heimdalsvn. 7, 7080 Heimdal
Postadresse: Heimdalsvn. 7, 7080 Heimdal

Fra
Otto Lund
..

Punkt 1: Overskrift «Folk ble skremt av ‘postmann’»

Kommentar: Jeg har aldri opplevd at noen har blitt skremt av mine besøk i Orkdal, tvert imot

Punkt 2: Sitat: «Denne mannen stod sist lørdag kveld og kikket inn i vinduet i en bolig nær Orkdal videregående skole. I tillegg dumpet han papirlapper i postkassene til folk i området. ST har snakket med en av kvinnene som var i huset da de plutselig fikk se mannen som stod inntil husveggen og glante inn, – Det var skikkelig utrivelig, påpeker hun. I sinne gikk de ut og forsøkte å snakke med den eldre mannen. Men ifølge kvinnen var det vanskelig å forstå hva han snakket om.»

Kommentar: Nei, jeg har ikke stått inntil noen husvegg og kikket inn i noe vindu, har heller ikke truffet noen damer eller andre som har vært sinte på meg. Hvem står bak denne historien?

Resten av artikkelen er planlagt behandlet senere

Herved anmeldes nevnte kvinner i henhold til min forklaring i kommentarer. Jeg krever skriftlig forklaring med alle nødvendige detaljer underskrevet av de som står bak denne historien, og det må skje snarest bl.a. fordi dette har skapt og skaper urettmessige problemer og arbeid for undertegnede m.fl.

Anmeldelse 1 ble henlagt med standard begrunnelse at gjerningsmannen ikke kunne identifiseres. Nevnte damer har sett bildet av meg i nevnte artikkel og har således de facto bekreftet at personen på bildet er samme som de beskriver å ha møtt. Observer at anmeldte gjerningsmenn er nevnte kvinner, og Avisa Sør-Trøndelag har disses identitet

Bekreft mottak

Signatur

Kommentar: Anmeldelse 2 sendes som e-post pr 4. august 2014 og brev innen inneværende
}+

Påtaleansvarlig: Sjoner, Harald
Etterforsker: Haugan, Tor Kristian

Oppsikstvekkende at de ikke klarer å finne gjeningsmannen, d.v.s. de to nevnte kvinnene, når avisa Sør-Trøndelag kjenner disses identitet, er kun fem til ti minutters jobb, men det tar måneder

Angående avisartikkel vedrørende refererte anmeldelse 1 og 2
Artikkel forfatter: Øyvind Brostrøm i Avisa Sør-Trøndelag

Avisa Sør-Trøndelag er en del av Adresseavisen gruppen AS http://no.wikipedia.org/wiki/Adresseavisen_%28konsern%29 Adresseavisen, adressa, har snart et nybygg ferdig på nordsiden av Bakke bro, nedenfor Bakklandet, i Trondheim. Jeg legger merke til at Adresseavisen gruppen AS ikke ønsker å rydde opp i sitt løgnaktige regime men fortsetter med samme strategi, støttet av bl.a. Sør-Trøndelag politidistrikt og deres overordnede som inkluderer folkevalgte, alle lønnet over vår skatteseddel

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Detaljert etterforskning av mor til min minste datter, Kamuran Albayrak, er nødvendig, utenlandsk og norsk miljø, frimurer involvering, har relativt mange opplysninger som må sjekkes opp, person og miljø er et sant mareritt, og etter det jeg har erfart er det planlagt, høyst usedvanlig og mistenkelig oppførsel, raske personlighetsendringer, til tider intensivt terroriserende uten noe forvarsel, oppfordringer mottatt til deltakelse i kriminalitet, etter mitt syn skal hun sendes tilbake der hun kom fra, politi, barnevern, rettssystem og andre offentlige tjenester er inkompetente og helsefarlige, beviselig kriminelle og udugelige, de skal derfor aldri involveres i seriøse prosjekt

Vi tar et møte

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Var tilfeldigvis innom Salong Fateme AS Frisørsalong i Dronningens gate 44 i Trondheim, gikk forbi og fant ut at jeg skulle hilse på, har klipt meg der før og har kun hatt hyggelig kontakt med innehaveren, slo av en liten prat på ca ett minutt og fortsatte på min handletur. Noen uker senere kom to politibetjenter på døra med besøksforbud krevd av min minste datters tyrkiske mor, fikk ikke vite hvorfor. Nok et par uker senere så jeg politiet hadde ringt meg to ganger på en lørdag. Dagen etter ringte jeg tilbake for å høre årsaken. Hun hadde anmeldt meg med to løgner, det ene var at jeg skulle vært innom Salong Fateme AS Frisørsalong i Dronningens gate 44 og ropt, det andre var at jeg skulle ha vært og ringt på døra til henne, som bor på Byåsen, nei, jeg har ikke ropt noe som helst sted og har ikke vært på Byåsen.

Hvilken kobling er det mellom at jeg slår av en prat i Salong Fateme AS Frisørsalong i Dronningens gate 44 og at en person får beskjed om dette og sender anmeldelse med to falske anklager? Se forøvrig forrige kommentar angående politiets gjøren og laden samt i dette tilfellet å plage meg på en lørdag på grunnlag av falske anklager innkommet fra en person som jeg kjenner henne godt

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Why am I not allowed to visit iranian Salong Fateme AS http://www.gulesider.no/f/salong-fateme-as:8417… without getting problems created by my youngest daughter’s mother turkish and the police? IMO also freemasons, I received provably false accusations after the short and friendly visit, needs to be investigated

They behave like mafia with obvious freemasonsry support within many official and private institutions

Diademas
Diademas
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Bare et vennlig råd:
Du bør snarest slutte med å henge ut din ekskone med navns nevnelse i partsinnlegg i hva jeg antar er en barnefordelings-sak. At disse injuriene fremkommer på en offentlig tilgjengelig nettside kan kun skade din sak.
Du leverer her den beste ammunisjon hun trenger for å vise din uegnethet til foreldreansvar.

Jeg vil også anbefale Nyhetsspeilet til å slette de innleggene hvor hun nevnes med navn.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Diademas
8 år siden

Saken handler om at nå kan hvem som helst bli anklaget for hva som helst og uansett hvor man har vært og ikke vært og uansett hva man har gjordt og ikke gjordt, eksempelvis hvis De ikke møter opp på forespørsel og beviser at De ikke var på grønnsaksmarkedet i Kuala Lumpur 1. april kl 7:21 på morgenen, kan De få en bot på kr 5,000, slik praktiseres nå forvaltningen av Norges lover, man har laget en ulov som ingen kjenner noe til 8-)

Diademas, trengs ikke råd fra Dem, forøvrig medfører ingenting av det De skriver riktighet, som tatt ut av luften, bruk tiden til noe nyttig, ikke bare lage uønsket støy, et kombinert råd og krav, ikke bland Dem i saker som De ikke har kompetanse til og kunnskaper om. Case closed

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Diademas
8 år siden

På tide å få ut diademet diademas å gjøre en seriøs innsats til en forandring. Hr Sean Hross har jeg ikke sett noe fra på mange uker, satt tidligere i sveitsisk fengsel og ble torturert grunnet følgende serie dokumentarer, ytringsfriheten og rettssikkerheten er fullstendig fraværende i Sveits, forøvrig har jeg i løpet av siste to år observert at befolkninga i Norge er så nedrige nazi-sympatisører og sjelsevneløse at de ikke løfter en finger for å hjelpe denne mannen og hans kone og barn

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

ottopilot
ottopilot
Abonnent
Svar til  Diademas
8 år siden

Fikk avdekket detaljer i kriminelle plott med involvering fra nevnte utenlandske miljø i samarbeid med politietaten og klare indikasjoner på detaljert påvirkning fra Oslo eller omegn, lærerikt, frimurerbanditter eller tilsvarende er sannsynligvis involvert i kjernen i organiseringen. Dette har nå pågått i ca 17 år, totalt sett mye lengre, og er mildt sagt alvorlig. Takk til diademas og nyhetsspeilets redaksjon for innsatsen

Kriminelle får bl.a. lederstillinger. Mange kriminelle er avhengig av ditto ledere for ikke å bli eksponert og måtte ta følgene. I utgangspunktet en interessant situasjon om ikke annet

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Masse ned-/minus-tomler så langt, mye kriminell berme i Norge, jeg er ikke overrasket 8-)

“If a job is worth doing, you have to do it yourself” – David Hawkins’ mother

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Presentasjon om Mind Control tirs. 30 sept på Unity!

Mind control er teknologi for fjern-kontroll av enkeltindivider som er blitt utviklet i største hemmelighet siden 1950-årene. Tusenvis av nordmenn er blitt ofre for mind control eksperimentering på ulike måter. I dag er teknologien høyteknologisk, den er i bruk i samfunnet og den fungerer; dessverre.

I presentasjonen av Mind Control vil bl.a. mange personer som er kjent fra media komme i et nytt lys –

For praktisk info, klikk http://unity.no/mudah/index.php?kategori=arrangementer&id=5106

The presentation will be in English.

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Zen Gardner: Electronic Neuroweapons Silently Torturing Americans

http://www.zengardner.com/electronic-neuroweapons-silently-torturing-americans/

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Used 2-3 weeks to inform people in Orkdal, response, some people, local police and newspaper http://www.avisa-st.no/ fabricated a story, lied, about me, on a whole page, this is Norway, I believe one can find interesting parts of criminal cabals in Orkdal and Orkanger

Brukte 2-3 uker på å informere folk i Orkdal, respons, noen personer, lokalt politi og redaksjonen i avisa http://www.avisa-st.no/ fabrikerte en historie, løy, om meg, på en hel side, dette er Norge, jeg mener man kan finne interessante deler av kriminelle kabaler i Orkdal og Orkanger

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Ref. min forrige kommentar, det var ikke lurt av http://www.avisa-st.no/ å presentere en ondsinnet og kriminell oppspinnhistorie om meg og ikke ta tak i informasjonen om grov kriminalitet som jeg leverte til så og si alle innbyggere i denne regionen; de klarte imidlertid å presentere seg for meg og alle. Ny utfordring, E-post sendt til fler entiteter innen såkalt barnevern, fosterhjemtjenester, bufetat og massemedia, sitat:

+{

Emne: Nyhetstips, informasjon, bekymringsmelding til såkalt barnevern, her er det mange inkompetente og kriminelle involvert som åpenbart ikke er skikket til å ha ansvar for barn og forøvrig ikke eller knapt noe annet, oppfølging påkrevd
Dato: 9. juni 2014

Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1

Turid Kavli, manipulerer barn til å beskrive overgrep! +

Doug Rokke PhD, depleted uranium, beyond treason, Gulf war syndrome, severe birth defects, suffering http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1867&start=1

Obama’s war incited by CNN, Al Jazeera & Co leaves thousands of libyan children handicapped or dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1814&start=1

Genetically modified organism, GMO, a time bomb, food supply control, depopulation, new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1852&start=1

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

Norwegian study: Biological Effects Of Geoengineering Fallout On Plant Life. Chemtrails global crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1832&start=1

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh + https://www.youtube.com/watch?v=sFkZNzQ-_xY&list=PLqQQFOVUZBLjcNwpVxWktnKuiR-cswdmT

Jehovahs Witnesses – Thirsty for money & hungry for more or should we say BLOOD money? JW.Org

NATO satanism, testimony, Kay Griggs: Colonel’s wife tell-all, oppression, deception, secret society http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1811&start=1

}+

Det er vel tvilsomt at noen av mottakerne klarer å finne ut av det vedlagte materialet på egen hånd uten å få det analysert, sogar oversatt, og levert i detaljer med teskje og ABC, men i henhold til sin kriminelle og ukultiverte tradisjon vil de nok ikke behandle dette seriøst uavhengig av presentasjonsform

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Anmeldelse 1 av løgner presentert av Avisa Sør-Trøndelag i artikkel i papirutgaven 21. september 2013

Til
Orkdal og Agdenes lensmannskontor
Besøksadresse: Orkdalsveien 35, 7300 Orkanger
Postadresse: Postboks 143, 7302 Orkanger

Kopi
Heimdal politistasjon
Besøksadresse: Heimdalsvn. 7, 7080 Heimdal
Postadresse: Heimdalsvn. 7, 7080 Heimdal

Fra
Otto Lund
..

Punkt 1: Overskrift “Folk ble skremt av ‘postmann'”

Kommentar: Jeg har aldri opplevd at noen har blitt skremt av mine besøk i Orkdal, tvert imot

Punkt 2: Sitat: “Denne mannen stod sist lørdag kveld og kikket inn i vinduet i en bolig nær Orkdal videregående skole. I tillegg dumpet han papirlapper i postkassene til folk i området. ST har snakket med en av kvinnene som var i huset da de plutselig fikk se mannen som stod inntil husveggen og glante inn, – Det var skikkelig utrivelig, påpeker hun. I sinne gikk de ut og forsøkte å snakke med den eldre mannen. Men ifølge kvinnen var det vanskelig å forstå hva han snakket om.”

Kommentar: Nei, jeg har ikke stått inntil noen husvegg og kikket inn i noe vindu, har heller ikke truffet noen damer eller andre som har vært sinte på meg. Hvem står bak denne historien?

Resten av artikkelen er planlagt behandlet senere

Jeg krever skriftlig forklaring med alle nødvendige detaljer underskrevet av de som står bak denne historien, og det må skje snarest bl.a. fordi dette har skapt og skaper urettmessige problemer og arbeid for undertegnede m.fl.

Bekreft mottak

Signatur

Kommentar: Anmeldelse 1 sendes som e-post pr 25. juni 2014 og brev innen inneværende uke

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Jeg er spent på hvordan nazistene i barnehagen Norge takler at de igjen har blitt grepet i å ha utført en kriminell handling

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Ringte Orkdal l.k. igår for å få status. Det tar bare 5 til 10 minutter å finne de angivelig oppskremte og oppskjørtede damene ved å ringe redaksjonen i avisa så dette burde gå raskt. Jeg er med på å betale dette over skatteseddelen, forventer selvfølgelig utmerket kundebehandling

Euroskolen agil as, odd fellow, NAV, reelle og verifiserte samt opsjonelle og indikative relasjoner http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1820&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Anmeldelse 2 av løgner presentert av Avisa Sør-Trøndelag i artikkel i papirutgaven 21. september 2013

Til
Orkdal og Agdenes lensmannskontor
Besøksadresse: Orkdalsveien 35, 7300 Orkanger
Postadresse: Postboks 143, 7302 Orkanger

Kopi
Heimdal politistasjon
Besøksadresse: Heimdalsvn. 7, 7080 Heimdal
Postadresse: Heimdalsvn. 7, 7080 Heimdal

Fra
Otto Lund
..

Punkt 1: Overskrift «Folk ble skremt av ‘postmann’»

Kommentar: Jeg har aldri opplevd at noen har blitt skremt av mine besøk i Orkdal, tvert imot

Punkt 2: Sitat: «Denne mannen stod sist lørdag kveld og kikket inn i vinduet i en bolig nær Orkdal videregående skole. I tillegg dumpet han papirlapper i postkassene til folk i området. ST har snakket med en av kvinnene som var i huset da de plutselig fikk se mannen som stod inntil husveggen og glante inn, – Det var skikkelig utrivelig, påpeker hun. I sinne gikk de ut og forsøkte å snakke med den eldre mannen. Men ifølge kvinnen var det vanskelig å forstå hva han snakket om.»

Kommentar: Nei, jeg har ikke stått inntil noen husvegg og kikket inn i noe vindu, har heller ikke truffet noen damer eller andre som har vært sinte på meg. Hvem står bak denne historien?

Resten av artikkelen er planlagt behandlet senere

Herved anmeldes nevnte kvinner i henhold til min forklaring i kommentarer. Jeg krever skriftlig forklaring med alle nødvendige detaljer underskrevet av de som står bak denne historien, og det må skje snarest bl.a. fordi dette har skapt og skaper urettmessige problemer og arbeid for undertegnede m.fl.

Anmeldelse 1 ble henlagt med standard begrunnelse at gjerningsmannen ikke kunne identifiseres. Nevnte damer har sett bildet av meg i nevnte artikkel og har således de facto bekreftet at personen på bildet er samme som de beskriver å ha møtt. Observer at anmeldte gjerningsmenn er nevnte kvinner, og Avisa Sør-Trøndelag har disses identitet

Bekreft mottak

Signatur

Kommentar: Anmeldelse 2 sendes som e-post pr 4. august 2014 og brev innen inneværende

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Påtaleansvarlig: Sjoner, Harald
Etterforsker: Haugan, Tor Kristian

Oppsikstvekkende at de ikke klarer å finne gjeningsmannen, d.v.s. de to nevnte kvinnene, når avisa Sør-Trøndelag kjenner disses identitet, er kun fem til ti minutters jobb, men det tar måneder

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Knusende dom over over barnevernet i Orkdal http://www.adressa.no/nyheter/article10086215.ece

Den saken handler om mye mer kriminalitet enn i barnevernet

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Angående avisartikkel vedrørende refererte anmeldelse 1 og 2

Artikkel forfatter: Øyvind Brostrøm i Avisa Sør-Trøndelag

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Hvorfor valgte Avisa Sør-Trøndelag å servere en løgnhistorie om undertegnede som jeg etterhvert politianmeldte, anmeldte de som var oppgitt som kilde, men politiet henla saken på falskt grunnlag, de fant ikke kilden. Det følgende forklarer mange årsaker til at både massemedia og politiet ikke beskytter uskyldige, førstnevntes kunder og sistnevntes arbeidsgivere og kunder

“The New World Order Has Form and Function – The Media Runs Cover – Guardians Become the Predators – Synarchism: Nazi/Communist – 0rganized Anarchy by a Syndicate – Feudalism: Power is Money ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2014/04/na-er-sondags-dagbladet-vekk/comment-page-4/#comment-111648

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Jeg har tidligere måttet betale med mange bøter og søvnløse netter p.g.a. våre offentlige nazi-institusjoner og miljø ellers, fienden innenfor, dess bedre jobb man gjør i samfunnet, dess mer blir man terrorisert, mest mulig skjult og feigt, av tidenes mest uintelligente avskum, og de opererer den dag i dag i bl.a. Norge, legger personer og seriøse institusjoner øde uten å blunke, feires antakelig kontinuerlig i bl.a. de makabre og kriminelle frimurerlosjene, i deres lukkede rom, beviselig en samling berme av individer som ikke klarer å stå på egne bein

Orkdal et et godt eksempel, terrorisering av barn og voksne av såkalt barnevern, frimureri involvert, Avisa Sør-Trøndelag, Adresseavisen gruppen, publiserer løgner som planlagt går utover voksne og deres barn, politiet dekker opp for dem med nye løgner, underlagt Sør-Trøndelag politidistrikt, åpenbart med dets velsignelse, forøvrig et av testområdene for klodens mest kriminelle og nedrige organisasjon

Overtakelsen av makt ved infiltrasjon har skjedd lenge før vi ble født, av en kriminell organisasjon, de aller fleste kjenner til dens virke, såpass mye har banden faktisk skrevet i sine egne historiebøker, som vi anvender på våre såkalte skoler og universiteter

Mange fler kjenner disse forhold enn det som observeres offentlig, lite observeres bl.a. fordi massemedia ikke er noe mindre enn 100% korrupt, dessverre er det ennå mange som kjøper produkter fra sin verste fiende, men propaganda fronten har hatt et relativt stort fall i opplag siste ca 10-15 år

Forøvrig, mor fra Tyrkia til min minste datter er mildt beskrevet en svindler, godt hjulpet av bl.a. den offentlige delen av mafiaen som er beskrevet ovenfor, nok en sak som skal etterforskes og behandles

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Avisa Sør-Trøndelag er en del av Adresseavisen gruppen AS http://no.wikipedia.org/wiki/Adresseavisen_%28konsern%29 Adresseavisen, adressa, har snart et nybygg ferdig på nordsiden av Bakke bro, nedenfor Bakklandet, i Trondheim. Jeg legger merke til at Adresseavisen gruppen AS ikke ønsker å rydde opp i sitt løgnaktige regime men fortsetter med samme strategi, støttet av bl.a. Sør-Trøndelag politidistrikt og deres overordnede som inkluderer folkevalgte, alle lønnet over vår skatteseddel

Jeg legger også merke til at mange som leser dette støtter kriminalitet mot meg, mine barn, alle og samfunnet i sin helhet, i skrivende kun to tomler opp på forrige innlegg, og to tomler ned for å understreke at kriminell berme har vært her og lagt igjen sitt visittkort

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

MinusIQ + http://www.youtube.com/playlist?list=PLqQQFOVUZBLhrh9PqAOGyn0qZheDr55rL

Quote: Most of the people I know dont need it or have already taken it. Although this is a joke, I cant help but see much symbolism here.

http://www.sleepthinker.com/

Chemtrail airplane, Trondheim Norway, December 19 2013 3:30 pm, route E to W over Storheia http://postimg.org/image/lrn56sit9/ In facebook http://tinyurl.com/o9pozgw

“Lauren Moret: “What they’re actually carrying out is a global depopulation agenda, so the toxins in the chemtrails are killing off the weak, particularly the elderly or people who’ve suffered from diseases and do not have a strong immune system, and also the very young, and the greatest target of all today is our children” ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/anglo-israelismens-tusenarsrike/comment-page-21/#comment-104906

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

MinusIQ + hhttp://www.youtube.com/playlist?list=PLqQQFOVUZBLhrh9PqAOGyn0qZheDr55rL

Quote: Most of the people I know dont need it or have already taken it. Although this is a joke, I cant help but see much symbolism here.

http://www.sleepthinker.com/

Chemtrail airplane, Trondheim Norway, December 19 2013 3:30 pm, route E to W over Storheia http://postimg.org/image/lrn56sit9/ In facebook http://tinyurl.com/o9pozgw

“Lauren Moret: “What they’re actually carrying out is a global depopulation agenda, so the toxins in the chemtrails are killing off the weak, particularly the elderly or people who’ve suffered from diseases and do not have a strong immune system, and also the very young, and the greatest target of all today is our children” ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/anglo-israelismens-tusenarsrike/comment-page-21/#comment-104906

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Jeg kan kjøpe akkurat samme lenke, til og med lage et kripos kort, eller fbi kort, gjør det meg til fbi? Jeg kan jobe for et bil firma som selger, å ha den fbi lenka. Det betyr absolutt INGENTING. Jeg kan også kjøpe militærklær på nett, man kan også kjøpe distinksjoner, f eks oberst. Ta på meg drakten og gå rundt i oslo, hvis du ser meg da så tror du jeg er oberst i militæret. Poenget her er at det har ingenting å si hva folk har på seg av uniformer og klær, det er ikke alltid det betyr noe. Feks hva hvis det hadde vært et tredobbelt drap et eller annet sted, eks et kjøpesenter, å et bilde tatt av en sivil viser en mann med militæruniform og oberstdistinksjoner, og på armen så ser man merket til militære etteretningen. Da ville du ha lagt ut det bilde her og mest sannsynelig skrevet: Hva gjør deb militære etteretningen her? Sendte de en agent for å utføre drapene?
Noe sånt hadde du skrevet. Men i virkligheten var det bare en vanlig fyr, en fyr sol jobber som snekker, å som hadde kjøpt klærene på internet, bare gikk rundt med dem for moro skyld.
Det kan skje, derfor kan man aldri stole på uniformer, hvertfall ikke en enkel lenke. Man er nødt til å få ting bekreftet.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Våre enfoldige politikkere er feilinformert og vi likeså.
Immigration, World Poverty and Gumballs :-)

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Hvorfor henger du deg så opp i den saken her? Det har jo ingentig med deg å gjøre, å er jo ingen spesiell sak. Har skjedd før, vil skje igjen. Bare en stakkars fyr med problemer. Å Ps: kripos, norges FBI, hehe, dummeste jeg har hørt noen gang. Kripos er så langt fra i samme liga som FBI, kripos er latterlig i forhold til FBI.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  kristiann
10 år siden

Vil tro Marit har annet å gjøre enn å forklare deg hennes suverene rett til å kommentere en sak på sin måte. Er du virkelig interessert i å forstå hvorfor du stiller dette spørsmål, anbefales 7 timers studie av følgende…

New Age Bullshit And The Suppression Of The Sacred Masculine

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  kristiann
10 år siden

Ja da, sikkert flere tusen som nå ikke kommer til å ta bussen, hehe. Jeg tok bussen i går, gikk fint. Hvis vi skal følge den logikken, så må vi alle holde oss unna buss, tog, trikk, bil, t-bane, kino, teater, gata, feriesteder, storsentre, kirker, moskeer, egentlig overalt. Å det hjelper ikke å snakke om det her uansett vel? Å til slutt, du marit er ikke nyhetsspeilet, nyhetsspeilet har ikke tatt opp denne saken som en sak her inne. Bare du som skriver om denne saken, ingen andre, så folk kan ikke være så jævla interesert. Unntatt meg da :). Men jeg er bare interesert i psykologien bak deg, hvordan forskjellige mennesker fungerer.

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  kristiann
10 år siden

Fbis id bånd? Du mener det kortet med bilde av han å navnet KRIPOS på toppen, kortet som identifiserer at han er kripos ansatt?

Mener su seriøst at det er bare fbi agenter ellers slm har sånn kort?

Fordi jeg kan si det at selgere, vektere, sykepleiere, leger, folk slm jobber i butikk alle har samme type bånd med id kort rundt halsen.

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  kristiann
10 år siden

Jeg ser ikke utifra bildet (veldig utydelig) om det står fbi på selve lenken og at det er det du tenkte på. Isåfall så kan absolutt alle kjøpe sånn lenke hvor det står Fbi på, eller cia, eller dea, hva du vil. Så hvis du legger vekt på det så må du jo senv skjønne at du trekker helt LATTERLIGE konklusjoner. Du finner jo på ting oppi hodet ditt. Du ser ting som ikke eksisterer.

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
10 år siden

Hvorfor vil det norske forsvaret drepe Moland? Kan du utdype, da jeg ikke ser noen grunn til dette.
Jeg vil ikke spekulere i noen dødsårsak, men det sier seg selv – 4 år i et umenneskelig fengsel, kan ta knekken på hvem som helst.

Michelle
Skribent
11 år siden

Leuren Moret: Mind Control fra HAARP, Smart-Dust, Satelitter, TV, Mobiler osv.:

Michelle
Skribent
11 år siden

9/11-fangene sultestreiker på Gautanamo-basen:
1 http://vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10108954
2 http://vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10049701
3 http://vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10083793
11 år er 11 år for mye! SLiPP DE FRi MED SUPERERSTATNiNGER!
EN HEL VERDEN SKYLDER DE EN MEGAUNNSKYLDNiNG!!!!!!!!

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Ja det stinker MK, selv om de hevder noe annet. Det står jo rett frem i artikkelen at:

“Det amerikanske forsvaret ønsker å utnytte teknologien til forbedre amerikanske soldaters kognitive evner, deres oppmerksomhet over tid, samt redusere stress, engstelse og smerte ved å installere fjernstyrte ultralydsendere i soldathjelmene”.

Altså en god dose fjernstyring.

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Utviklingen går sin gang. Det amerikanske forsvaret vil fjernstyre soldatenes hjerneaktivitet med ultralyd.

http://www.aftenposten.no/viten/article3806866.ece

Michelle
Skribent
Svar til  Hermis
13 år siden

Evig takk for den goe linken, dette er jo helt SiNNSYKT!!!!

Dette beviser iallefall at de allerede gjør dette på soldater, jeg fatter ikke at verden ikke setter en stopper for dette, men det er jo fordi at FN/UN/NATO/EU/WHO/USA/UK osv er jo illuminati!!!!

Reidun Carstens
Forfatter
14 år siden

Secret Technology – Human Computer Interface.

Det handler om total kontroll over menneskekroppen deriblant mentale og følelsesmessige reaksjoner.
Denne historien handler om en vitenskapsmann som intetanende ble ansatt i CIA for å tjene sitt land.
Det han slett ikke var forberedt på var at han selv skulle bli satt under streng kontroll og tvang.
Han ble først informert om dette muntlig, noe han kraftig motsatte seg.
Men CIA viser som kjent ingen nåde, og det siste han husker var at han ble slept ut av hjemmet sitt før han våknet opp på et sted med mange leger rundt seg.
Han var da blitt påsydd en ” gjenstand ” på brystet og medisinert. Han er videre manipulert til å vite at han må ha dette medikament / legemiddel for å overleve. Dette gjorde de for å holde på hans vitenskapelige kunnskaper som tydeligvis ligger på et høyt nivå.

Målet er å micro-chippe alle mennesker for derved å ta full kontroll over menneskeheten. Chippen er som flere her har snakket om ( Maarit, Rauni, Armin, Magnussosionum, Singoalla m.f. ) er så liten at den kan faktisk sprøytes inn via f.eks. vaksiner.
Er chippen først ” installert ” i kroppen din kan de manipulere deg på alle mulige måter, alt fra å påføre deg sykdom og lidelser, endre tankene dine slik at du kan gå fra å være enn snill person til et monster. Nøyaktig som Singoalla skriver her i sitt siste innlegg her i denne debatt.

Den prisberømte amerikanske filmprodusenten Aron Russo fortalte offentlig at han ble fortalt av Nick Rockefeller om eliten ( les : djevelskapen ) om deres plan for å micro-chippe befolkningen.
Det er vel ikke usannsynlig at Aron Russo ble påført uhelbredelig kreft straks etter disse uttalelsene, og han døde etter kort tid.

I samme korte dokumentar som her vedlegges forteller samme vitenskapsmann fra CIA at kreftgåten er løst ! Samme vitenskapsmann fikk selv kreft, men fikk injisert et serum som tok knekken på kreftcellene.
CIA kunne / ville ikke la han dø, da de trengte hans kunnskaper.

http://www.youtube.com/watch?v=uT7aizu8jUw

Og her er Aron Russo der han forteller om samtalen han hadde med Nick Rockefeller :

http://video.google.com/videoplay?docid=1263677258215075609#

Dette kan ikke benektes lenger. Hvorfor holder myndighetene munn tror dere ?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Reidun Carstens
14 år siden

Det er enkelt og greit for at når Opprasjon Fema settest i gang med Martial Law så er dem 100% avhenig av MK-Ultra styrt personell
Da erklærer dem unntakstilstand når NWO kupper makten så da må dem ha 100% lydige soldater og opprørspoliti som kan masakrere sin egen befolkning som protesterer mot det nye regimet
Vi ser allerede nå hvordan soldater på utenlansoppdrag blir chippet med RFID til sitt eget beste som dem sier
Selv Hitler klarte ikke og få sine egne soldater til og masakrere sivile så løsningen der ble og hente kriminnelle ut av fengsel for og danne dødsskvadroner, dem som nektet ble skutt, så var det full fart og utrydde by etter by i øst europa

Så uten MK-Ultra kontrolerte soldater og politi så blir det heller ikke noe NWO
Det er Alfa og Omega for dem og det er og grunnet til at CIA, NASA mm har lagt ned så enormt med krefter og penger for og utvikle Mind Controll programmet i en rekke land i tiår etter tiår…

Har en mistanker om at noen har inplantat eller RFID så er det bare og gi dem et lite EL-Sjokk som øyebliklig kortslutter micro kretsene som styrer dem :)

« Forrige artikkel

Norske medier vil ikke vise deg G20-opprøret

Neste artikkel »

Avsløring av politiske planer om å avbefolke jorden

140
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x