Mind control i praksis

11.3K visninger
9 minutter lesetid
140

Det engelskspråklige begrepet ’mind control’ har begynt å få fotfeste også i Norge uten at brukere helt kan sees å være klar over hva begrepet egentlig betyr. Noen ønsker oversette begrepet for å bety det samme som tankekontroll. Etter min mening betyr mind control ikke helt det samme som tankekontroll. Det siste har noe orwelliansk over seg.

Forfatter George Orwells tankekontrollerte verden har private smutthull og muligheter for å lure den kontrollerende storebroren. I stua har man et ledig hjørne hvor overvåkingskamera ikke klarer å se. I dette ledige hjørne kan man tillate seg fri utfoldelse av tankevirksomhet og man kan gjøre ting som forblir skjult for overvåkere. Man kan til og med sette der opp et skrivebord, hvor man kan sette seg ned og skrive forbudte ord på kamuflerte skriveark, som man kan gjømme inn i leiligheten bak lås og slå. I den orwellianske verden er selve tanken og tankevirksomheten enda fri.

Total kontroll

Men slik er det ikke for ofrene for mind control. Under mind control blir ofrenes selve tankeprosesser kontrollert i tillegg til adferd. Selve hjernens kjemi blir manipulert med enten kjemiske og eller elektromagnetiske virkemidler slik at offeret mot sin vilje underkaster seg kontrollører.

Hjernens neurotransmitter som serotonin, dopamin og noradrenalin som er hjernens kjemiske bestandeler som regulerer bl.a. følelser og dermed adferd blir styrt av kjemiske eller elektromagnetiske virkemidler slik at offeret blir til slutt som en zombie, en fjernstyrt robot.

Offerets selvkontrollerende ryggmargsrefleks blir tilintetgjort og offeret mister til slutt kontrollen over sine menneskelige egenskaper og handler mot sin egen vilje. Han kan begå mord refleksaktig selv om han vet at det er en kriminell handling. De aller færreste ofre kan motstå slik fjernstyring.

Historisk utviklet av CIA

Hemmelige etterretningstjenester med den amerikanske CIA ( Central Intelligence Agency ) i spissen har i hele sin historie vært involvert i mind control-eksperimenter på mennesker. De nyere tidens eksperimenter begynte med og under Koreakrigen, når hjemvendte amerikanske soldater syntes å ha vært gjennom hjernevask i koreansk fangenskap, siden disse hjemvendte soldatene var positive for kommunistisk ideologi. CIA trodde at koreanerne hadde brukt en slags sannhetsserum for å få amerikanerne til å skifte meninger angående kommunismen.

Dermed begynte CIA å prøve ut forskjellige, mest hallusinerende stoffer for å se hvordan disse virket på forsøkspersoner, som som oftest var uvitende ofre for denne eksperimenteringen. Alt fra hallusinerende sopp til det narkotiske stoffet LSD ble prøvd ut. Men resultatene var ikke lovende og prosjektene ble etter hvert nedlagt. Likevel etterlot eksperimenteringene etter seg ødelagte liv blant ofre og noen av ofrene begikk selvmord. Det best beskrevet tilfelle av selvmord er tilfellet av Dr. og CIA-agent Frank Olson, som uvitende å ha vært ruspåvirket hoppet ut gjennom vinduet i tiende etasje på et hotell i Manhattan den 28. november 1953 og døde.

Den amerikanske forfatteren John Marks` bok ’ The search for the ” Manchurian candidate ” . The CIA and Mind Control. The Secret History of the Behavioral Sciences ‘ fra 1979 har blitt en klassiker på mind controllens historie. Boken tar seg av de kjemiske virkemidlene, alleslags hallusinerende og narkotiske stoffer. I tillegg til amerikansk etterretning var den kanadiske psykiatrien ledende i menneske – eksperimenter med kjemiske stoffer. Heller ikke norske pasienter ble spart.

Doktor Jose Delgado på Yale Universitet i USA eksperimenterte tidlig på 1960 – tallet med elektriske apparater som han opererte inn i levende dyrs hjerner med hensikten om å kunne styre med elektroniske signaler dyrenes adferd. Dr. Delgado var av den meningen at heller ikke mennesker eide sitt eget sinn men kunne bli ”effektivt og med billige penger” bli styrt utenfra utifra politiske og sosiale ønsker fra makthaverne. Delgado har blant annet sagt:

«We need a program of psychosurgery for political control of our society. The purpose is physical control of the mind. Everyone who deviates from the given norm can be surgically mutilated.»

– 1974 Congressional Testimony of Dr. Jose Delgado

«The individual may think that the most important reality is his own existence, but this is only his personal point of view. This lacks historical perspective. Man does not have the right to develop his own mind. This kind of liberal orientation has great appeal. We must electronically control the brain. Someday armies and generals will be controlled by electric stimulation of the brain.»

– Dr. Jose Delgado, Director of Neuropsychiatry Yale University Medical School Congressional Record, No. 26, Vol. 118 February 24, 1974

Project MK Ultra

De klandestine etterretningstjenester spesielt i USA har arbeidet med flere hemmelige mind control-prosjekter opp gjennom årene fra tidlig på 1950 – tallet og frem til i dag.  Det mest kjente prosjektet er Project MK Ultra og dets underprosjekter.

MK Ultra har tjent både CIA og forsvarsdepartementet Pentagon, som også har hatt mange egne prosjekter og forskningsprosjekter innen parapsykologi som  remote viewing, en form for psykisk spionasje.

En tidligere amerikansk CIA – agent Dr. David Morehouse har skrevet en bok om sitt arbeid som psykisk spion. Boken heter Psychic Warrior og kom ut på slutten av 1990–tallet.

Mind control i praksis

I slutten av februar i 2001 hadde jeg en avtale med David Morehouse. Vi skulle møtes i anledningen hans kurs om remote viewing i Oslo og jeg skulle intervjue ham for det finske alternative magasinet Ultra-bladet. Jeg hadde på forhånd reservert et rom på Rainbow hotell i Stortingsgata og hadde møtt opp tidlig på hotellet og satt nede i vestibyle for å ta Morehouse i mot. Vi skulle møttes kl. 14. Klokken 13:30 satt jeg meg ned i vestibyle.

Etter ti minutter kom det inn to kortklipte menn i mørke dress og satt seg ved bordet ved siden av meg. De hadde noteringsblokk med penn foran seg og sa ingenting, bare stirret på meg. Etter hvert begynte jeg å bli litt brydd og begynte å rote inn i vesken min for å finne en bok å lese i mens jeg ventet. Hånden min kom på den lille båndopptakeren min, som jeg skulle bruke ved intervjuet. Båndopptakeren var glovarm! Jeg var sikker på at den skulle eksplodere når som helst, men tok den ikke opp av vesken.

En time gikk og jeg begynte å føle meg kvalm og susete i hodet. Jeg begynte å klø sterkt i hodebunnen. Jeg tok opp hårbørste av vesken for å gre litt i hodebunnen for å lindre kløen. Da ble det liv i de to mennene som satt der og glodde på meg. ”Da har vi vel ingenting her å gjøre”, sa den ene. De reiste seg opp og gikk ut gjennom døren til gaten.

Klokken hadde blitt 15. Ingen Dr. Morehouse. Jeg tok heisen opp til rommet jeg hadde reservert og satte meg ned for å arbeide med spørsmålene jeg skulle stille til ham. Men han kom aldri. Jeg gløttet litt gjennom gardinen mot gaten og så en bil parkert der på fortauet med lysene på og en ubevegelig sjåfør som stirret opp på meg. Jeg ble kvalm på nytt og det begynte å presse i hodet.

Jeg fikk en uimotståelig trang til å hoppe ut gjennom vinduet (jeg stod i 7. etasje). Jeg kastet meg på sengen og pustet dypt og ble liggende og hvile i en halvtimes tid. Etterpå forlot jeg hotellet og tok taxi til Oslo S. På toget til Drammen satte det seg en ung mann med kortklipt hår og med Aftenposten foran meg. Han bladde i avisen og stirret på meg med jevne mellomrom helt til Drammen med skjev smil rundt munnen.

Jeg kom helskinnet hjem og spurte ironisk meg selv om jeg hadde nå lært noe om samkvemmet med CIA! I etterretningens verden finnes det ikke noe slikt som ”tidligere agent”. En gang agent, alltid agent. I min uvitenhet på den tiden hadde jeg i tillegg tatt på meg en knalloransje jakke uten å ane at denne fargen hadde dyp hemmelig betydning for CIA og gikk inn i organisasjonens kleskodeverden. Oransje  er fargen på fangedrakter og kan symbolisere ’villig til tjeneste’, en falsk agent.

Hjemme måtte jeg bare konstatere at båndopptakeren var ødelagt for alltid. Magnetbåndet hadde smeltet sammen med drivmotoren. Båndopptakeren var helt ny, kjøpt bare to dager på forhånd for anledningen. Jeg kunne ikke vite at opptakeren skulle bli forvandlet til våpen på sitt første oppdrag!

CIA misfornøyd med resultatet

Jeg skrev et fiktivt intervju om David Morehouse basert på materiale jeg hadde tidligere fått tilsendt fra hans skandinaviske kontor i Göteborg i Sverige. Intervjuet ble utgitt i Ultra–bladet i april i 2001.

Utgivelsen likte CIA dårlig. Morehouse forduftet fra Norden straks etter og har ikke kommet tilbake siden. Jeg ser at det finnes en hjemmeside på internett fremdeles på hans navn og produkter i en adresse i California i USA, men jeg har en sterk følelse av at hjemmesiden er en bløff. ’ David Morehouse ’ er en mystisk personlighet, som dukker opp og forsvinner alt ettersom han styres fra høyere hold. Det tror jeg. Uheldigvis ble jeg mer interessant for CIA den februardagen i Oslo i 2001.

Project MK Ultra fremdeles aktivt

Jeg tror at Project MK Ultra er aktiv den dagen i dag. Prosjektet bærer kanskje et annet navn og har flere underprosjekter. Den hemmeligstemplete forskningen i Norge foregår i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller og i Horten.

Det er soleklart at det også der foregår forskning på kjemiske og elektromagnetiske stridsmidler innen de mest moderne våpengrener innen elektronisk krigføring, psykologisk krigføring og biologisk krigføring. Disse tre trenger store folkemasser for å få testet ut produktene som altså er våpen.

Den militære etterretningstjenesten, Forsvarets Etterretningstjeneste, arbeider soleklart som støttepilar for FFI. Kjernefysisk forskning foregår i Norge i Halden i forskningsatomreaktor. Det er videre soleklart at forsvaret er en av kundene til dette atomanlegget, som eies av en privat stiftelse og heter i dag Institutt for energiteknikk (IFE). Anlegget har vært i virksomhet siden 1948.

Det er mye klandestin forskning om kjernefysikkens forhold til norsk folkehelse skjult inn i det offentlige helsevesenet, tannhelsetjeneste, kommunale tjenester og andre statlige tjenester som har med folkehelse å gjøre, ikke snakk om privat legemiddelindustri og våpenindustri i løpet av disse 60 år som anlegget har vært i virksomhet.  Project MK Ultra, som ble startet i USA var bare en begynnelse.

Kriminell eksperimentering med makt

Pionérer innen mind control gjorde en stor skade for fremtiden for menneskeheten og har etterlatt seg millioner av ofre, som ligger i gravene sine, også i massegraver, uten å bli husket av noen, gjemt fra synet under jorden, eller de lever et anonymt liv full av fysiske og psykiske smerter knust av regler og bestemmelser i statlige og kommunale institusjoner, som en gang ble satt til å ta seg av de svakeste i samfunnet.

De har verken midler eller krefter til å hevde sine rettigheter. Når de så gjør et oppgjør så blir de tvangsinnlagt i psykiatriske institusjoner fordi de utgjør ’ en fare for seg selv og samfunnet ’. Der blir de tvangsmedisinert og overvåket og satt i isolasjon uten muligheter til kontakt med omverdenen og deres oppsparte økonomiske midler blir lagt under andres ansvar. Det er helt nylig kommet fram gjennom internett at en hjelpeverge tok opp et millionlån i offerets navn og brukte pengene til å pusse opp offerets leilighet mot hans ønske.

Mind control er klandestin og kriminell eksperimentering med mennesker, som strider mot alle internasjonale bestemmelser for menneskerettigheter, mot legenes Helsinki–deklarasjonen, mot Nürnberg–kodeksen og mot FN–konvensjonen. Denne type eksperimentering krever gjerne store folkemengder som deltakere og uten at de aner at de er med på et storstilt eksperiment.

Deltakere velges gjennom tannhelsetjeneste, helsesøstertjeneste på helsestasjoner, skolehelsetjeneste og førstegangstjeneste i det militære. I det hele tatt alle steder, hvor store mengder barn, ungdom og voksne er registrert og møter opp for helsesjekk. Ofrene blir som siste instans geleidet til psykiatrien hvor de forblir i systemet resten av sitt liv og dør som anonyme ofre på grunn av bivirkningene av medisiner.

Den beste tjenesten et offer kan gjøre til sine plageånder er å dø tidlig i prosessen gjennom selvmord eller gjennom et direkte mord! Offeret skal være mest mulig uidentifiserbar i prosessen hvor forskningsresultater behandles ’konfidensielt’ og uten at offeret kan spores opp slik det ikke gjøres i masseundersøkelser. Det sier de, men jeg tror at det er satt inn pekere i systemet, slik at personer også i masseundersøkelser kan lett spores opp.

En slutt for mind control?

Mind control-pionérer har hatt høyeste innsyn på strengt hemmelige dokumenter om alt mulig i verden. De har hatt innsyn på dokumenter om UFO-er og de utenomjordiske, hemmelige våpenprogrammer og de har hatt høyeste rangeringer innen frimurerbevegelsen. De har hørt til verdenseliten innen New World Order–politikere.

Situasjonen er ikke annerledes i dag selv om det er den yngre generasjonen av verdenseliten som holder på å overta, jevnfør Barack Obama, som ny president i USA. Det sies at han har ikke noe annet valg enn å gjennomføre verdenssosialismen, New World Order. Alt er lagt til rette for denne politikken med finanskrisen som den seneste aktøren. Globaliseringen er ført så langt på det politiske plan at det kun mangler den siste kandidaten for en global leder og som har ingenting med De Forente Statene, FN, å gjøre.

Den 4. november 2008 ble juristen og senatoren Barack Obama i det demokratiske partiet og  gjennom demokratisk valg valgt til USAs neste president. Å avsløre de siste 20-års mind control-prosjekter må bli en del av oppysningsarbeid overfor presidenten. Han bør i hvert fall få vite om hva som foregår og helst sette en stopper for det.

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

140 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Jeg tror neppe Obama kommer til å avsløre noe som helst dersom han ikke må. Jeg synes du også kommer med meget bra dokumentasjon på den formen for tanke som vitenskapens teorier om menneskets opphav og mening fører til – og en følgelig veldig sterk grunn til å opplyse om den karmiske belastning slike handlinger påfører de som utfører de.

Som Martin Luther King Jr sa – «We have a spiritual crisis – We have guided missils and misguided men»!

Godt skrevet!

Psykotisk
Psykotisk
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Her er opplysiger Obama ikke vil gi offentligheten. Kontroll av hjernen med et implantat i synsnerven, ment og være forklarende.

Slik funger Mind Control og det blir benyttet i Norge helt ulovlig av politiet:

Veri Chip har laget implantatet som brukes i Utah State prison, utstyret de benytter seg av strider mot internasjonale menneskerettigheter. Fangene får injisert en glass sylinder som er en tidels hår i diameter i synsnerven uten fangens samtykke eller viten. Et sofistikert implantat fra firmaet VeriChipCorp, som er utviklet med nano teknologi. I den glass sylinderen så er det meget avansert utstyr. Den har en mottaker og to radiosendere samt to CCD brikker. En mottakeren som mottar lyd opptil 20Khz samt kontroll signaler for å styre implantatets funksjoner. Kontroll signalene kan endre sender effekt å forårsake att tesla coilen lades opp samt endre aksess koden for GSM. En radiosender som sender bare video og en som sender video og lyd. Den som bare sender video bruker det tidligere 900Mhz mobil nettverket til og sende signalene som kommer fra CCD brikken som peker utover i synsnerven og benytter øyet som optikk. Pupillen sørger for att det er fokus. Det er et kodet signal i AVI format og 25bps. Tilgangskoden til video signalet er hard kodet i implantatet. Den med video og lyd er en spesiell GSM enhet, som sender og mottar stereo lyd og video signal fra CCD brikken som peker innover i synsnerven. Disse video signalene blir sendt i frekvensområdet mellom 20 og 40Khz. Sender effekten er innstilt på 10mW Men kan senkes til 5mW eller økes til 15mW. Tesla coilen kan forårsake støt i synsnerven som fører til lammelse av hjernen, det resulterer i att hjertet slutter å slå, og kan føre til hjertestans og død hvis signalet vedvarer mer en tre sekunder.

Det er kun et implantat i synsnerven som gir slike muligheter, fordi nerveimpulsene mellom øyet og hjerne har en frekvens på 3.5Hz og er det eneste stedet det er nok elektriske nerve impulser til å drive en radiosender og mottaker uavbrutt.

Høytalleren i glass sylinderen er forklaringenen på hvorfor de hører stemmer, nå jeg skal prøve å forklare hvordan de kan lese tanker: CCD brikken som peker innover kan se hva de tenker/hører og hva hjernen har fokus på. For hjernen dekoder tanker og hva vi hører til tekst (bokstaver). Det er et tekst senter i hjernen som automatisk gjør om tanker til bokstaver (forutsatt att du kan lese og skrive). Det gir operatøren som overvåker deg et kraftfullt våpen. Han kan stille spørsmål: Har du drept noen? Har du voldtatt noen? Hva er du mest redd for? Hva skammer du deg mest over? Tanken det resulterer i blir avslørt pga. implantatet, som sender hva som blir projisert til netthinnen (tekst og bilde), og da kan opplysninger komme frem som operatøren kan misbruke for å plage/torturere deg med. Ved siden av tekst senteret så får operatøren også opp på skjermen sin eventuelle minner (bilder) fordi de også blir projisert til netthinnen. Alle kan forestille seg eller minne faktiske situasjoner med et bilde. La oss kalle et slikt bilde for et glimt. Og hvis man har flere glimt etter spørsmål om man har drept eller voldtatt noen, så er det bare å telle glimt for å finne ut hvor mange som er blitt drept eller voldtatt. Drap eller voldtekt er du skyldig så kommer det et glimt ifra øyeblikket det ble begått. Alle kan tenke/forestille seg ved hjelp av hjernen og visualiserer det for sitt «indre øye», alt projiseres i synsnerven, det som visualiseres blir sendt til operatørens PC, som sitter med full kontroll over hva som foregår i hjernen din. Bortsett fra hvilke konklusjoner du gjør, fordi konklusjoner foretas i lillehjernen og bare oppfattes som bevegelse i hjernemønsteret. Så operatøren kan se att du har kommet til en konklusjon.

Operatøren hører det samme som personen som har implantatet, han ser hva du hører fordi det kommer opp i tekst boksen. Ord vi hører blir dekodet av hjernens tekst senter automatisk, så operatøren kan kommentere når jeg hører feil. Og kan irettesette meg med riktig ord. Ofte så stemmer irettesettelsen.

Operatøren har gjort meg oppmerksom på hvordan hjernen fungerer med tanke på lyd, smak, følelser, han har hele tiden oversikt over hva hjernen har fokus på. Lyd: hvis man hører en lyd så prøver hjernen automatisk å finne ut hvor lyden kommer fra, hjernen forestiller seg hvor lyden kommer fra ved å visualisere ruta lyden kommer med. For operatøren oppfattes det som om fokuset til hjernen starter ved øret og går i en bane frem til lyd kilden. Hvis du er veldig bevisst så innser du att du automatisk prøver å visualisere banen frem til lyd kilden. (kanskje ser du for deg att lyden kommer fra ytterdøra) Smak: Når vi spiser så forestiller man seg innimellom det som blir spist, ved å visualisere det som blir tygd i munnen. (bevisst nok så kjenner du deg igjen der også). Følelser: Et grøss visualiseres med hjernen ved å se kroppen sin fra hodet og ned til bena på utsiden i et kort blaff, fordi hele kroppen sender nerve signaler. Sett på en grøsser eller tenkt på noe som får deg til å grøsse så innser du att hjernen visualiserer hele kroppen ovenfra og ned. Jeg vet hjernen fungerer på måten fordi operatøren har forklart meg det. Og det stemmer. Vær veldig bevisst så innser du hvordan hjernen visualiserer en følelse ved å forestille seg kroppsdelen hvor en nerve fragir seg signaler. Som f.eks. ved klø eller smerte, klør du på ryggen så visualiserer du det med hjernen. Operatøren ser hvor du klør, og jeg har flere ganger blitt opplyst om att jeg klør på ryggen. Skal man slippe ut tarm gasser så visualiserer du deg enden din før du slipper ut luft. Lukter man noe så forestiller man seg hvor lukten kommer fra og visualiserer det i hjernen, det kommer opp tekst i tekst senteret som er beskrivende f.eks brent, svette, svidde bremser etc.

Referat fra lufte tur med hunden: Operatøren kommenterer: du skal gå tur med hunden, når vi har kommet et stykke ned i gata så kommenterer han att hunden ikke skulle tisse etter å snust ganske kraftig. Han kan komme med slike kommentarer fordi han ser det samme som meg. Vi står utenfor 7/11 og en kar kommer gående som hunden ser og resulterer i att han logrer. Men karen bare går rett forbi og operatøren sier: hunden trodde det var en bekjent. Når jeg kommer tilbake med hunden så opplyser jeg om att den har urinert og hatt avføring. Operatøren sier: akkurat som det skulle vært en unge. Kameraten min spør om jeg har hørt tlf. hans, nei den ligger kanskje på soverommet sier jeg. Operatøren sier nå var du hjelpsom. Jeg sitter og lager et notat på tlf. operatøren sier: Håper du mister tlf. Banale kommentarer på hva som foregår rundt meg. Håper et måleinstrument kan identifisere IMEI nr. på GSM enheten jeg har i sysnerven så jeg kan blokkere det å bli kvitt operatørens kommentarer.

De som sitter med makten kan kontrollere samfunnet ved hjelp av et IMEI nr. og en micro chip. De kan se hva du tenker, å gjøre noe med det. NSA følger nøye med på individer de finner interresante. President Obahma?

Slikt utstyr blir også benyttet for å overvåke narkotika miljøet i Norge, ca. hundre personer. har blitt utsatt for overgrep og har fått implantat fra VeriChip. Det er brudd på menskerettighetene og Norsk lov. En telefon/kjennelse til handelsregisteret ved den Amerikanske ambassaden kan bringe klarhet i det. Hvem importerer/mottar implantat til synsnerven fra VeriChipCorp til Norge? Vedkommende har en liste med offere og kan opplyse om hvem i politiet som har rekvirert injisering av implantat for å overvåke hjernen og for å se hva som skjer i narkotika miljøet.

Er redd det må en rettslig kjennelse til for å åpne registerne hos VeriChipCorp., jeg har forgjeves kontaktet handelsregisteret ved den Amerikanske ambassaden men de vil ikke opplyse meg om hvilken person som avhenter foresendelser fra VeriChip med synsnerve implantater her i Norge.

Gjør søk på internett med «verichip» AND «optical nerve» eller «utah state prison» AND «hearing voices» der finnes masse informasjon. Skulle gjerne hatt tak i den sensurerte publikasjonen fra: «experiences of utah state prison» i den rapporten beskrives hvilke muligheter implantatet fra VeriChipCorp. gir.

Et skremmende scenario? Fakta?

Skulle gjerne vært i kontakt med en som har et måleinstrument som måler utstrålte RF signaler eller en følsom feltstyrke måler. Det vil bevise et signal ved neseryggen med effekten 15mW i NMT-900 båndet.

MindControll@live.com

ye
ye
Abonnent
Svar til  Psykotisk
11 år siden

Friends of Dirty Electricty and EMF Conquerors
Ressurs side
http://www.stayonthetruth.com/barrie-trower–lecture.php

Otto
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Om psykologiske operasjoner, lytt til 3: The next level i Audio: 9/11 Without Tinfoil, 8 parts, Sep 2006 – Jun 2007

Vandalf
Vandalf
Abonnent
13 år siden

Mye tyder på at Frank Olsin faktisk ble drept;

«His family had no knowledge of the details of the accident until the Rockefeller Commission started uncovering some of the CIA’s MKULTRA activities. In 1975, the government admitted that Olson had been dosed with LSD without his knowledge. The government offered his family an out of court settlement of $750,000, which they accepted.

In 1994, Eric Olson had his father’s body exhumed. The forensic scientist in charge of the examination, George Washington University professor James E. Starrs, determined that Olson had suffered some form of blunt force trauma to the temple/forehead prior to falling out of the broken window, but contrarily had no visible laceration indicating that he fell through a broken window. The evidence was called «rankly and starkly suggestive of homicide.» Based on his findings, in 1996 the Manhattan District Attorney opened a homicide investigation into Olson’s death, but was unable to find enough evidence to bring charges.»

http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Olson

Andre enn meg som finner det underlig at «Rockefeller Commission started uncovering some of the CIA’s MKULTRA activities»

Er ikke de på lag?

Eller kanskje ikke?

Eller var det kanskje for å skyve fra seg ansvar?

Ikke ved jeg, men fishy er det likfeullt (for å bruke et uttrykt brukt om meg i en annen tråd;o )

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Mind Control er et uhyre omfattende område. Det finnes viktig informasjon om dette på bl.a. The Forbidden Knowledge og på Educate Yourself:

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/illuminati_formula_mind_control.htm

http://educate-yourself.org/mc/

De mørke makter som forsøker å gjennomføre NWO benytter i stor grad mind controllerte forhåndsprogrammerte personer som de lykkes i å få plassert i viktige maktposisjoner. Tony Blair sine handlinger taler f. eks. i retning av å lystre ordre fra høyere hold, så han er helt klart en person som bør granskes for Mind Control-tilbøyeligheter.

Bruken av ordet ”zombie” i artikkelen bringer tankene hen på Jens ”zombie” Stoltenberg, som nå forøvrig er i England for å gi sin NWO-kollega Gordon Brown sårt tiltrengt drahjelp.

Vi må også ta høyde for at ikke bare norske nøkkelpolitikere, men også lederne for viktige myndighetsorganer som Statens Strålevern, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er personer som de facto adlyder mind control; mao. myndighetsmakt utøvd gjennom mind control.

Hva kan ellers være plausible forklaringer på at disse personene nærmest konsekvent opptrer imot sunn fornuft, på tvers av foreliggende vitenskapelig kunnskap og i samsvar med NWO sine interesser ?

TH
TH
Abonnent
13 år siden

Veldig bra artikkel, dette er så omfattende så du kan gjerne bidra med del 2, 3 osv. så vi kan lære enda mer.

Den teknologiske utviklingen har gått alt for langt, når Bresjnev i 75(noe rundt der) prøvde å alliere seg med USA under den kalde krigen for ikke å utvikle EM-teknologi, så sier det sitt hvor langt det har gått nå. Man kan tilogmed bedrive mind control gjennom mobilantenner, det blir for dumt. Haarp-anlegg ble oppført i 95, hva har de utviklet på 15 nye år?

Jeg drømmer om spådommene om at all teknologi går dunken i løpet av noen år, det er en grunn til at USA jobber på spreng for å utvikle en ny teknologisk plattform. Send oss 100 år tilbake i tid, kanskje vi finner tilbake til gleden over de små tingene igjen :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

En liten OBS! Historien om Mind Control strekker seg over flere århundrer, men målbevisste eksperimenter begynte under Nazi-Tyskland. Etter krigen ble de verste «doktorene» kjøpt over til USA, slik at de kunne «fortsette» sine grusomme eksperimentere der, uten dom:
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip

I mellom- og etterkrigsårene var Gaustad Sykehus et laboratorium for «behandling» av «psykisk syke» med nær kontakt av CIA. Her drev man med blant annet Lobotomi som en del av «eksperimenter» uten pasientenes samtykke. Mer om dette:
http://www.riksavisen.no/?p=303

Frederik
Frederik
Abonnent
13 år siden

Hendte da jeg gikk på videregående:

Leste mye om meditasjon, og OSHO var den store. Der leste jeg at man kan rette fokuset mot visse punkter på et annet menneske og få det til å endre adferd. Han skrev ikke hvordan det kunne gjøres da han visste det ville bli misbrukt.

Jeg ville prøve selv ,en gang jeg kjedet meg i timen. Jeg hadde bord rett inntil en kamerat. Så tok jeg hånden min mot øret hans ca 5cm unna mens jeg tenkte at jeg skulle brenne øret hans. Ikke særlig snill tanke, men det var nå det jeg tenkte.

Min venn var ikke vitende om hva som foregikk.

I det jeg kom nærme med min hånd og forestiller meg enorm varme som flommer ut av håndflaten for å brenne øret hans roper han høyt ut «AUU», og tar seg til øret og sier» fader det der brente noe j….lig»!

Kan ikke huske om han hadde noen merker på øret, men det tror jeg ikke.

Jeg kunne ikke tro at det hadde fungert. Sa det til han at det var det jeg prøvde på, men er ikke sikker på om han trodde på meg.

Prøvde senere med andre ting av godere karakter med mindre hell.

Tror det har å gjøre med sinnstilstanden å gjøre, for jeg forventet ikke noe resultat med øret hans, mens jeg senere hadde en slags forventning om at noe skulle skje.

At mind control er mulig er jeg dermed helt overbevist om.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Interessant ja. Rosenkorsordenen har også en øvelse som går ut på å gå rundt på byen, se folk i bakhodet/nakken, og prøve å få de til å snu seg. Dette virker. Rupert Sheldrake har også forsket på dette: «The sensation of being stared at».

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Hyggelig at også andre har forsøkt dette. Da er det ikke bare meg som er sprø nok til å prøve dette ut i praksis! Det virker, har fått det til mange ganger.

Forsøkte det på jobben ved å fokusere intenst på en bestemt person for å se om vedkommende snudde seg mot meg. Det fungerte overhodet IKKE! Men det rare var at da tankene mine begynte å vandre, og fokuset glapp, DA snudde personen seg brått mot meg og stirret rett på meg.

Forsøkte så pass mange ganger med samme resultat at jeg tror faktisk det er noe som skjer som vi ikke kan måle med dagens metoder. Det kan selvfølgelig være ren og skjær ønsketenkning.

Jegere i gamle dager hadde også et slags ordtak om at man kan godt se og studere et dyr, men holde tankene på andre ting. I det øyeblikket man glemmer seg, blir dyret oppmerksom på jegeren og løper sin vei. Vet ikke om det er sant, men det er ofte noe riktig i sånne gamle regler.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Javel ja. Jeg har også hørt at i militæret får man beskjed om å ikke stirre fienden i nakken/ryggen/bakhodet. Men holde blikket litt til siden.

Det finnes (minst) to teorier om hvordan dette kan skje:

1. «Noe» kommer ut av «auraen» på den som stirrer, og lager en «tråd» som kommer i kontakt med det man kaller «auraen» til den man stirrer på.

2. Den holografiske forklaringen. Som tilsier at alt er allerede i kontakt med alt annet, eller er «ikke-lokalt» – og når du gir oppmerksomhet til f.eks en annen person’s nakke, så er det noe i den personen som v e t at noen fokuserer på akkurat denne delen/personen.

Kanskje et tre vet du kikker på det også, men det gjør gjerne ikke så mye. Så det er bedre å kikke på treet enn på soldaten. Og liksom holde bevisstheten litt borte fra soldaten. (Så det må da være en forbindelse mellom blikk og bevissthet. Eller kommer vi tilbake til punkt 1 – der en form av materie faktisk følger blikket/oppmerksomheten….?)

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Det burde blitt forsket mer på disse tingene, syns jeg. Kvistgjengerne mener forøvrig at de kan påvise auraen med målepinnene sine, og de har gjort forsøk der de mener å ha vist at auraen strekker seg ut mot det man gir oppmerksomhet.

Uttrykk som «øynene hans brant henne i nakken» har muligens sin opprinnelse i noe som folk har erfart gjennom lang tid?

Jeg tror trær også har sin bevissthet. Var det kineserne eller indianerne som alltid ba om unnskyldning før de felte et tre? Sikkert ikke uten grunn.

Kjetil S
Skribent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Bob,

Etter mitt syn er både forklaring 1 og 2 riktige:)

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Flott og høre at andre og har det sånt.
Trodde det bare var meg det var noe «gæli » med jeg.
Har opplevd akkurat det der ofte som barn og under oppveksten men bare i mye mye større omfang, testa i sommer igjen og det fikk katastofale resultat uten at jeg skal gå nærmere inn på det her for da vill jeg vel blitt ærklært alvorlig sinslidende men media fikk hvertfall en del og skrive om på en ellers kjedlig sommerdag.

Arve
Arve
Abonnent
13 år siden

Maarit: Artikkelen er tankevekkjande. Teknikk veit eg lite om, men undrar meg over at du slår fast at bandopptakaren vart forvandla til eit våpen. Bandopptakaren kan kanskje ha vorte varma opp av ei utanforliggjande mikrobølgjekjelde (strålevåpen)?
Singoalla: Ser fram til at du er tilbake med friske krefter! » Dagen i morgen skal bli vår beste dag!! «

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Arve
13 år siden

savner også Singoalla :( snufs ….

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Vi får tenke henne hit smurfen..og andre med:)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Thor
13 år siden

Flott tenkt Thor :)
Men ikke i dag
I dag så føler jeg bare for og tømme hjernen helt og tømme en flaske brennevin og glemme alt.
Jeg er ikke sint på Irene, bare veldigt veldigt skuffa ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

smurf: jeg lukter valgfusk, som ikke kan bevises… :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Thor
13 år siden

tja ikke kan bevisest sier du…
Eu har brukt miliarder på milliarder på enorme kampanjer for og hjernevaske Irene i tillegg til og love dem enda flere milliarder i landbrussubsidier og lova dem jobb til alle så da trenger dem i grunnen ikke fuske så veldigt, men du har nok rett, kan være sikker på at dem hadde en plan B i bakhånd ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

«Eu har brukt miliarder på milliarder på enorme kampanjer for og hjernevaske Irene»
Ja, da, derfor skrev jeg «ikke kan bevises». Slik korrupsjon, og kjøp av stemmer mot løfter om mer penger regnes ikke ut som «umoralsk» i den vestlige verden. Idag er alle de store politiske partier i vesten finansiert (mer eller mindre) av kapitalist-giganter som ønsker hele tiden å slå sammen det politiske med næringsinteresser. Slik at vi får en «skjult» fascist stat som EU :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Thor
13 år siden

æææ ….. Arifkarim, dem trenger ikke være en skjult fascist stat lenger da dem i dag ble en folkevalgt nasjon, om så en milliard av oss demonstrer mot dem så er vi bare opprørere, sivil ulydige og pøbler som prøver og ødlegge demokratiet, da kommer det opprørspoliti med micro og lyd våpen eller bare knaller en kølle i hodet på deg med loven i hånd, nå er det vi som er fiender av demokratiet og ikke dem lenger.
Er vel akkurat det folk flest ikke helt skjønner med det som skjedde før i dag …. :-/

SMQ
SMQ
Abonnent
13 år siden

Alt vedrørende MKULTRA

MKULTRA – CIA’s Program of Research in Behavioral Modification 1 of 4 (April 13, 1953-) (3581 documents, 13492 total files, 246MB)
http://rapidshare.com/files/29178478/MKULTRA1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29181909/MKULTRA1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29185961/MKULTRA1.part3.rar
eller:
http://www.megaupload.com/?d=RJ4T2DM9
http://www.megaupload.com/?d=GGKOXGHF
http://www.megaupload.com/?d=Y16Z26KX

MKULTRA – CIA’s Program of Research in Behavioral Modification 2 of 4 (April 13, 1953-) (4706 documents, 13467 total files, 303MB)
http://rapidshare.com/files/29300193/MKULTRA2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29307093/MKULTRA2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29316253/MKULTRA2.part3.rar
eller:
http://www.megaupload.com/?d=BG7OOEO3
http://www.megaupload.com/?d=U7KGQBQ9
http://www.megaupload.com/?d=UXM48REB

MKULTRA – CIA’s Program of Research in Behavioral Modification 3 of 4 (April 13, 1953-) (4249 documents, 5207 total files, 347MB)
http://rapidshare.com/files/29490975/MKULTRA3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29498290/MKULTRA3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29506226/MKULTRA3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/29515030/MKULTRA3.part4.rar
eller:
http://www.megaupload.com/?d=40KL6MOI
http://www.megaupload.com/?d=WI74EW8P
http://www.megaupload.com/?d=ZHE968YV
http://www.megaupload.com/?d=66JY68IR

MKULTRA – CIA’s Program of Research in Behavioral Modification 4 of 4 (April 13, 1953-) (4612 documents, 5382 total files, 363MB)
http://rapidshare.com/files/29676949/MKULTRA4.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29688076/MKULTRA4.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29695727/MKULTRA4.part3.rar
http://rapidshare.com/files/29703121/MKULTRA4.part4.rar
eller:
http://www.megaupload.com/?d=WW8WT2GB
http://www.megaupload.com/?d=JRVA2EZE
http://www.megaupload.com/?d=V6Y8CI2U
http://www.megaupload.com/?d=4KV6WZLG

SMQ
SMQ
Abonnent
13 år siden

Denne og kanskje

Fritz Springmeier – Audio – Undetectable Mind Control (1997) (1 hour, 53MB)
[audio src="http://rapidshare.com/files/32241720/Fritz...trol__1997_.mp3" /]

smurfen
Redaksjonen
Svar til  SMQ
13 år siden

Du er en klok mann SMQ, men mind controll og spindoctors og hemlige våpen osv trenger dem ærlig talt ikke lenger.
Dem har nå fått akkurat den makten dem ville ha og har ingen verdens ting og frykte fra motstanderene.
Ser man tilbakers på historien så er det kun en ting som har fjerne demokratisk valgte politikere og det er militær kupp,
Blir vel en smule hypotetisk og tro at noen motstandsbevegelse er i stand til og bekjempe den enorme Nato og EU hæren med støtte fra USA med all sine supervåpen og teknologi…………
Bare dem får inn chippene sine nå så vet dem nyaktigt hvor alle er

SMQ
SMQ
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Så House S6, E11 for litt siden, dame falt om på den røde løperen mens hun holdt seg til huet. Så ut som hun fikk et akutt illebefinnende, holdt seg til hodet, spydde og falt om.

Vi er alle enig om at ting blir planet i hodet på oss gjennom diverse program, Hvis svært mange hadde sett nettopp den episoden, så sett noen falle om på gata på samme måte, men denne gangen var det ikke kroppens manglende evne til å behandle kopper, men et strålevåpen mot hodet. 1 av 3 i Norge idag får kreft ifølge forskerne (uten av vi skal stole på noen av dem),, blir vanskelig da å bevise drap eller kreft hvis noen plutselig blir syke og dør. Det er ikke ei kule i panna der du vet et drap er blitt begått, de bare segner om.

De er livredde skal jeg si deg, fordi de ganske enkelt ikke har kontroll. Det blir det samme med 911, det var hendelsen de trengte for å ha påskudd til å gjøre hva de vil. De tigget en respons i befolkningen som sa «HEVN»

Når du ser på nyheter verden over, 15 år gammel gutt i australia skutt av politiet, hellas, 9 år gammel gut påkjørt , argentina, 5 regjeringer avsatt på 1 uke.

Disse hendelsene trigger en respons hos befolkningen, en kollektiv bryter som blir aktivert, folket skal ta styresmaktene og de ansvarlige.

NWO trengte 911 for sin agenda, hva de er redde for er det de ikke har kontroll over. Det rette (eller feil) overtramp mot sivilbefolkningen og du vet aldri hva de kan finne på. Blitz krig må omdefineres når det skjer.

Hjelper lite med en kjempehær hvis man ikke vet hvem som kan finne på å gjøre ugang, hva de angriper, hvor eller hvordan. Man ender opp med å drepe uskyldige som bare vil gjøre befolkningen enda mer forbanna. (slik oppstår alle disse nye «terroristene»)

Jeg tror på folk, deres evne til å resonnere og de som er villig til å betale den ultimate pris for noe de tror på. Mind, body and soul.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
Svar til  SMQ
13 år siden

SMQ, mye enig i resonnementet ditt.

Selv ser jeg på det som en pågående «geriljakrig» mellom US og THEY. THEY har f.eks. planlagt stort (hardware/tåregass/strålevåpen osv.) for massive gatedemonstrasjoner. Så uteblir demonstrasjonene, og THEY blir i villrede.

Se på Fr.P: (Siv Jensen er MK Ultra, mao. puppet for THEY) som ville børste støvet av Muhammed-karikaturene (et bestillingsverk fra Bilderberg, ektefellen til redaktørern i Jyllandsposten som bestilte og publiserte karikaturene er Bilderberger) i håp om å fremprovosere litt «innvandrerbråk» i Norge…Hva skjedde ?

Muslimer gikk til motaksjon ved å aksjonere for å støtte Muhammed-tegnerens rett til ytringsfrihet. Så elegang ! Sjakk matt, på en måte. THEY-styrte NRK hadde selvfølgelig en stor dekning av saken, i håp om å puste til ilden, men det «beste» poenget i reportasjen var at «Lederen for islamsk råd i Norge ikke hadde deltatt/støttet mot-aksjonen». So what ? Kanskje han ikke hadde hørt om saken før han fikk en mikrofon fra NRK stukket opp i ansiktet, eller kanskje han var på bridgekveld eller måtte være hjemme og passe barna fordi at kona skulle på bowling. Mao. ikke god nok grunn til å få egen oppmerksomhet på Dagsrevyen, rent journalistisk sett. Men så er det det med NRK-AGENDA, da…

Tilbake til saken. Med den økende graden av bevisstgjøring blant deler av folket (som bl.a. vises i den høye graden av opplysthet av kommentatorene her på Speilet, er jeg imponert mange ganger)…så ser jeg på det som at «info- og resten av krigen mellom US og THEY» er at THEY gradvis begynner å føle seg terrorisert av WE, ved at de vet at vi vet (om deres planer) men de vet ikke hva vi kommer til å finne på neste gang, men såpass vet de – at vi er i stand til mye. Det er dette som er perfekt terror, slik det ble utøvd av Stalin….

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Hør på denne sangen av George Harrison fra hans siste album før han døde.
Tatt fra plata Brainwashed: P2 Vatican Blues (Last Saturday Night).Hør nøye på teksten,eller google den.Tipper noen var glad han døde…
http://www.youtube.com/watch?v=QrC1NggUweI

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)
og HULK org. – http://www.hulk.no

Her er mitt bidrag til Marit M. Hanssens interessante og realistiske bilde av hvordan verden ondskap fungerer i praksis!

http://www.corante.com/brainwaves/

NB; Kan ikke få nok av å studere all slags informasjon om hvordan ondskapens mest maktsyke styrer menneskets både hjerne og bevegelser!
Når jeg har fått inn nok av informasjon, skal jeg selv sørge for å bringe ut nok av info til mine medmennesker. Dette er det kallet jeg har fått gjennom min egen samvittighet og dette skal jeg såvisst følge.

ye
ye
Abonnent
13 år siden

HAARPs eneste offisielle talsperson John Heckshire fra HANSCOM Airforcebase blir intervjuet av Wendy Mosley fra CBC 16.januar 1996.
Benektelser kommer på løpende bånd.

HAARP og MindGames se video del 2 etter 4 min.

At HAARP er vitenskapelig forskning innen radiobølger er ihvertfall helt klart, men at det er et program der US Army og US Navy er medvirkende og deres agenda med forskningen er heller diffust, ihvertfall fra offisielt hold.

Dr. Bernard Eastlund sa i et radiointervju med U.S.National Radio i 1988, i forbindelse med godkjennelsen av hans patenter, at teknologien kunne brukes til å interfere kommunikasjon på hele kloden og påvirke været.
Eastlund, ansatt i et firma som bygde opp HAARP, sier han var i kontakt med Pentagon.

Firmaet Eastlund jobbet i ble kjøpt opp av det militære etteretningsfirmaet E-Systems som igjen ble endel av Raytheon som spesialiserer seg på superhemmelige kontrakter med Pentagon. Disse prosjektene er så hemmelige at ikke engang US Congress har visst hva det var, sier Nick Beckets.

Nick Beckets fra Eagle River i Alaska fikk tak i en 600 siders rapport Technical Memorandum 195 fra en lukket konferanse om HAARP. Da han hørte at prosjektet i Alaska referte til Teslas patenter og han leste Eastlunds patenter, begynte han sine undersøkelser og kom til at dette var et bakkeprosjekt for StarWars våpenteknologi.

Jim Rotterick, fra Homer, Alaska, mener bestemt at HAARP har kun som formål å drive vitenskapelig forskning for militær våpenteknologi og intet annet. Dette etter å ha lest hundrevis av vitenskapelig artikler som han og hans samarbeidspartnere fra flere steder i verden har funnet via databaser på internett.

Heckshire benekter at de bruker Eastlunds patenter.
Som argument for at de HAARP-prosjektet ikke bruker Eastlunds patenter er at disse krever over «100 billions Watt».
HAARP krever bare «3 millions Watts», sier Heckshire.

Radioingeniøren, i intervjuet, som tjenestegjorde i 15 år, kjenner igjen med sikkerhet at det er en stor «cover up» og misinformasjon fra det offisielle hold og viser også til Technical Memorandum 195 der siste setning i rapporten sier omtrentlig «all though it’s here, it does not constitute puplic publication» = dette dokumentet eksisterer ikke. I dette dokumentet er forskernes beskrivelser av hvor og på hvilken måte HAARP skal bli brukt. Her står det også om «100 billions Watt».

Mind Games kan påvirke humørstemingen til store menneskemasser gjennom bruk av lavfrekvens radiobølger og påvirke sentralnervesystemet.

Dette blir benektet utføres på mennesker, men det er kjent at dette er blitt gjort på dyr i årtier.
Ved den amerikanske ambassaden i Moskva fikk uforholdsmessig stor andel av de ansatte kreft med mistanke om at de ble utsatt for stråling. Depresjoner er også et av symptomene.

Se hele reportasjen her:

Del 1:
http://www.youtube.com/watch?v=qgXYkkffG6A

Del 2, Mind Games se 4:00min
http://www.youtube.com/watch?v=AQO2DTmbUJ4

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
13 år siden
Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Kombinasjonen av MK Ultra programmering av utvalgte personer fra tidlig barndom og bruk av avansert teknologi for «signaloverføring» innebærer at Mind Control er i bruk i Norge, nå, idag !

Illuminati-fløyteblåser Leo Zagami sa i et intervju som ligger et eller annet sted på nettet at «They control the key people». Dette omhandlet nettopp Norge, ettersom Zagami har vært bosatt i Norge.

Teknologien som som «feeder», dvs. fore de utvalgte nøkkelpersonene med informasjon og instrukser benytter usynlige bølgefrekvenser som mottas av den enkelte target-person på tilsvarende måte som en mobiltelefon mottar usynlige signaler. Mottageren vil «høre stemmer» i hodet sitt (det er kjent at visse frekvenser oppnår denne effekten) og oppfatte det som telepati, som på sett og vis er riktig. Det spesielle er at telepati-effekten fremskapes av
hemmelig militær-teknologi !

Microchipping er også tatt i bruk i det stille i Norge. Psykiatrien er en villig og taus assistent i dette arbeidet som ledes av hemmelige enheter innen NATO og Forsvaret. Det er utviklet en sjargong blant de som kjenner til dette. At microchippen er aktivert beskrives som at den chippede personen er «skrudd på». Personen oppfører seg da som en regelrett biorobot hvor tanker, tale og handlinger er fullstendig overstyrt/fjernstyrt. Den eksterne signalsenderen kalles av innsiderne for «stråletårnet».

«Stråletårnet» kan være i form av satelitt, mobilmaster/basestasjoner eller helikoptre og lavtflygende småfly. Selv har jeg den siste tiden observert en del mistenkelig flyvning av såvel småfly som helikoptre over Oslo. Noen av dem har vært svartmalte, både fly og helikoptre. Sent i går kveld så jeg et helikopter henge helt stille i lufta i mange minutter. I formiddag har jeg sett et helikopter henge over en bestemt sone av Oslo, forsvinne og så komme tilbake til samme sted igjen.

Det er mer sannsynlig enn usannsynlig at disse helikoptrene og småflyene bedriver finpresis bestrålingsvirksomhet av utvalgte targets, dvs. nøkkelpersoner som er viktige i samfunnet i dag samt testpersoner.

Forøvrig behøver ikke personer som har gjennomgått (den traumabaserte) MK Ultra programmeringen å være blitt microchippet for å kunne fungere som mottagere for telepati-lignende signaler. De er allerede «satt i stand» slik at de kan fungere som vandrende bioroboter uten å være blitt chippet.

MK-Ultra har pågått helt siden 1950-årene og har hatt norske deltagere omtrent siden start. Norske barn fra velstående hjem, bl.a. fra skipsrederfamilier og politikerfamilier har deltatt i dette «spesielle treningsprogrammet for spesielt utvalgte personer». Dette betyr at nordmenn som i dag er 50 år eller yngre har vært deltagere. Høyst sannsynlig fungerer noen av dem idag som NWOs utførende maktelite i Norge, ikke bare innenfor norsk politikk.

ye
ye
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Interessant det du beskriver her Lille Snille Ulven. Den teknologien er allerede vist i et tv-program på BBC, men da selvfølgelig utifra en helt annen vinkling.

Dette omhandlet medisinsk vitenskapelig forskning innen teknologi. Temaet var Parkinson. Her ble vi vist påvirkning av en testpersons (journalisten) evne til bevegelser og tale.
Dette ble gjort ved fjernstyring som påvirket personen gjennom påsatte elektroder (i dette tilfelle). Virkningen var momentant med av og på knapp.
Journalisten ble satt helt ut av spill. Kunne ikke si navnet sitt, ikke skrive, ikke gå.

Forskeren fortalte at chip ble implantert i hjernen på pasienter. Dette er en behandling for symptomer som skjelvinger. Vi fikk møte en pasient som hadde gjennomgått denne hjerneoperasjonen et år tidligere.

Det er meget sannsynlig at en chip plassert et annet sted i hjernen, med at annet formål, vil kunne gi andre muligheter for fjernstyring av personer.
Mobiltelefoner med programvare som en antenne er også sannsynlig.

Vi kan anta at forskningen har kommet mye lenger enn det programmet fra England viste.

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Sannelig har THEY holdt på med sine planer for verdensdiktaturet for de føyelige sheeple-slaver lenge.

Jeg kommer liksom ikke helt over at mange navn som vi er blitt lært opp til å se på som nyskapere og helter har deltatt i utformingen av planene for livet på fengsels-planeten med liv og lyst. Bertrand Russell er et eksempel.

Aldous Huxley som skrev «Brave New World» (mente han «Brave New World Order»…?) er en annen bidragsyter:

Aldus Huxley gave a speech entitled The Ultimate Revolution on March 20, 1962 at the Berkeley Language Center.He stated :

«There will be, in the next generation or so, a pharmacological method of making people love their servitude, and producing dictatorship without tears, so to speak, producing a kind of painless concentration camp for entire societies, so that people will in fact have their liberties taken away from them, but will rather enjoy it, because they will be distracted from any desire to rebel by propaganda or brainwashing, or brainwashing enhanced by pharmacological methods.»

http://www.scribd.com/doc/3785574/Aldous-Huxley-Speech-The-Ultimate-Revolution-20-03-1962

En YouTubeisert versjon av temaet finner du her:
http://www.youtube.com/watch?v=wQgN_X8r1UQ

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)
og org. HULK (help to young in seriouse lifecrises)

La meg si det slik, at med de erfaringene jeg sitter igjen etter nærmøte med barn, unge og andre i de fire årene jeg har vært leder for organisasjonen – HULK, har jeg fått så mange opplysninger at jeg har lyst til å skrive en egen bok om hjernevaksing og hvordan denne crime gjengen av verdens ondskapsfulle maktelite, deriblant politikere sørger for å ta kontroll over menneskers hjerne.

FRYKTEN, har blitt en diagnose skapt av psykiatrien (gjennom en årrekke), ved den taktiske tankegangen å skape et fra før av angstfullt menneske fyldt av dobbelt frykt. Spesielt skal det føres mindkontroll over barn og unge helst så tidlig som mulig har jeg etter hvert blitt fullt bevisst om.

Her er min filosofi:

Det var da da den første psykiateren eller psykiateren i sammen med andre psykiater i samarbeide ondskapens maktelite, de som fortsatt sitter å styrer verdens befolkning med sine dødelige vaksiner, deriblant den korrupte legemiddelindustriens menn og kvinner, forskere, politikere, og en rekke organisasjoner skapt av djevelen «him self,» at planen om å så frykt i mennesket fant sted. «Tvungen frykt for å ha kontroll over et visst antall mennesker.»

I all deres ondskapsfulle iver etter å tjene seg dobbelt rike på bekostning av uskyldige mennesker liv og skjebne, fant de ut at de ville lage sin egen bibel med et haugetals diagnoser de først og fremst skulle benytte som et ekspriment og våpen – deres våpen, på følsomme og sarte mennesker med det formål å ta styring over disse føsomme og sarte menneskenes sinn og tankevne. Det hele startet med to ord som skulle være selve hoveddiagnosen og hovedinngangen til deres felles mål, nemlig å stigmatisere et stort antall mennesker som : » psykisk syke.»

Så var det at legemiddelindustrien fikk den ideen at barn skulle bli deres «forsøkskaniner» til noen av deres fryktekspriment , gjerne barn helt ned til 4-5 års alderen.

«Vi må lage en diagnose som passer skreddersydd for de minste, en diagnose som kan øke rikdommen og maktinnflytelsen vår raskt nok,» kan jeg tenke meg en eller annen av de ondskapsfulle makttyrrannene i legemiddelindustrien la frem som en «kjempegenial» og utspekulert ide. «Ja visst,» sa kanskje den andre! «Hva med ADHD lidelsen? Det er jo en fin, fin måte å få lettovertaelige foreldre til å tro at deres barn har en sykdom i hjernen som krever at de må medisinere deres barn ettersom vi forteller dem at deres barn har en sykdomsdiagnose, en uhelbredelig helst!
Og slik ble ADHD diagnosen skapt slik jeg forestiller meg bildet etter lange samtaler med Dr. John Virapen http://www.hulk.no/TOMSIDE/JOHN%20VIRAPEN%20-%20Utdrag%20fra%20boken.html under alternativmessen i Oslo i november 2007.

Et masseantall barn både her hjemme og i andre land som USA ble satt på en haugetals forskjellige giftmedisiner, deriblant den livsfarlige antidepressive medisinen – Fontex http://www.felleskatalogen.no/pasientutgave/?mainpage=/pasientutgave/show.do%3Ffilename%3D/content/pkv/F/Fontex_Lilly_83542/88156.html

En medisin som har tatt mange unge liv i USA og skapt skoleungdom til å begå drap på sine medelever!

og

og Strattera (medisin med innehold amfetamin)
http://www.stratterasideeffects.com/

og

Ritalin http://ritalinsideeffects.net/

for å nevne noen av de desidert verste mindkontrollerende medisinene.

Og når et stort antall barn hadde fått hver sin ADHD diagnose og ble satt på hver sine medsiner som de bare hadde med å følge opp å ta i flere år etter overtalelse og tvang fra deres fastlege og psykiater og etter overtalelse av korrupte ADHD organisasjoner, vel, så var noen av disse barna blitt så hjernevaksket og ødelagt i sin hjerne at de måtte settes på enda flere medsiner for å få dem til å lage kaos og oppstyr både i deres eget hjem og i samfunnet. En «fin, fin» måte å spre enda flere frykt/angstskapende medisiner på , må være maktelitens ondskapfulle og taktiske plan. For når hjernen til mange av disse barn og unge slår kollaps etter mange års inntak av medsiner, kan jo alt skje! Da kan jo den pille/rusavhengige og narkomane faktisk gå hen og ta liv, stjele, rane og lage skikkelig rabalder både der hjemme og i samfunnet. Det skjer stadig vekk vet jeg, for mange av disse tidligere hjernevakskede og pilleavhengige unge som tidligere har sonet sin straff i det norske fengsel etter både drapstrussler mot sin egen familie, voldshandlinger og kriminelle forskjellige handlinger, ringer fortsatt til meg. Jeg har hatt mange samtaler med dem og vet absolutt hva som egentlig er årsaken til at mange av disse unge menneskene begikk forbrytelser. Og hovedårsaken er mangeårs hjernevaksing med piller deres fastlege eller psykiatrien har gitt dem.

ja, jeg skal jammen bruke denne uken og tiden fremover å skrve detaljert ned om alle de type hjernevaskingsmetodene barn og unge er utsatt for. Til og med fra vårt norske barnevern før en rettsak der foreldre tror og regner med at deres barn vil komme hjem, etter at barnet selv flere ganger tidligere har yttret ønske om det! Jeg har vært i slike rettsaker på vegne av fortvilte funge foreldre som deres fullmektig og støtte og har ingen betenkeligheter med å slå fats at både advokater og barnevern i altfor mange tilfeller har laget sine egne løgnhistorier med den bevisste hensikt å sørge for at barnet/barna blir der de er, under statens kontrollering i både fosterhjem og på barnehjemsinstitusjoner! Helst et masseantall – desverre!

Ta en titt på linken under og se hvordan voksne faktisk kan drive barn til vanvidd ved å forvrenge sinnet deres eller hvordan et Folkehelseinstitutt på en slu og taktisk måte kan overtale «godtroende folk!

(kunne gjerne gråte høyt ved å se hvordan denne gutten blir totalt hjernevasket(mishandlet av politietterforskere. «Kriminelle voktere» kaller jeg disse!)

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=573085

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

NB. lkommentaren her ble skrevet like før jeg skulle legge meg kl. 07.00 om morgenen etter en hektisk natt med telefoner fra unge. Derfor endel ordfeil! Dette skjer når jeg er temmelig trett etter en lang natt ja, men får jeg lyst til å skrive, er det ingenting som stopper meg.

En varm hilsen til alle engasjerte skribenter her på Nyhetsspeilet

Lise Tollefsen Slembe

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Til Lise,
Jeg har et forslag ti deg. Jeg vet vel egentlig for lite om hvordan Hulk fungerer men jeg vet nokså mye om hvordan mennesker fungerer. Kampen mot den etablerte formen for psykiatri som bar har dop å tilbi folk er meget tung. Systemet er veldig preget av den ideen om at vi er maningsløse dyr som fort blir et offer for en, desverre,, defekt hjerne. Selv Aftenposten holder på med sine overskrifter om hvor mange som blir «rammet» av psykiske problemer. Snart kommer de med en vaksine for det også tenker jeg -som om en kan få en depresjon ved å handle i butikken.

Av de vel 14,000 klienter jeg har hatt samtaler med over 20 år, er det bar en håndfull som er «syke.» Alle disse har blitt syke av medisinering og feilbehandling av det etablerte.

Det som folk trenger i dag er alternativet. Jeg vet ikke hvor mange folk du har i ditt stabb som snakker direkte med barn og ung men kanskje vi to må snakke sammen for å finne ut hvordan disse kan få noe mer innsikt i direkte metoder for å skape løsninger – der og da. Jeg som enkeltperson kan gjøre mest ved å hjelpe hjelperne først og fremst. Du har min epost adresse.

« Forrige artikkel

Norske medier vil ikke vise deg G20-opprøret

Neste artikkel »

Avsløring av politiske planer om å avbefolke jorden

140
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x