Demontering av demokrati

3.6K visninger
20 minutter lesetid
47

Den siste artikkelen jeg skrev var inspirert av Naomi Klein. Denne er inspirert av hennes medsøster – Naomi Wolf som har skrevet om hvordan demokratiske samfunn blir systematisk plukket fra hverandre og gjort om til diktaturer. Vi liker å tenke at vi går fremover med fremtiden. Det er bare det at ordet ”fremskritt” er relativ – fremskritt for globalisten er ikke nødvendigvis fremskritt for deg. I tiden forut for Hitlers overtagelse av den Tyske republikken var Tyskland en blomstrende demokratisk republikk. Det som Naomi Wolf har oppdaget er at overgangen fra demokratisk styre til diktatur følger en fast oppskrift. Denne oppskriften er raskt på vei til å bli fullendt i USA. Den har blitt også brukt i England, tildels Australia. Om vi ser godt etter kan vi ane at ting kunne også skje her i Norge – dersom vi ikke følger med. Svingdør politikken mellom regjeringsposisjoner og høye posisjoner hos prominente globaliserte industrier i næringslivet er ett av de mange skritt som leder til fascisme. Derfra er det heller ikke langt til at vi mister flere og flere av våre friheter som er en del av våre menneskerettigheter og ikke minst våre rettigheter som frie ånder.

Viktig i avhypnotiseringsprosessen er å forstå sammenhenger

Mye av stoffet her er også presentert i Skjult Agenda – en gratis nedlastbar pdf fil. Jeg har funnet ut at det er på tide å gjengi det også her i oppdatert form. Skjult Agenda handler om en bevisstgjøring om hvordan storsamfunnet faktisk fungerer. Der det store flertallet i sin komfortsone innbiller seg at styresmakten og myndigheter gjør sitt aller beste for å fremme vår trivsel, er det en sannhet med store modifikasjoner. Om vi ser på det fra et annet perspektiv, uten å bruke rosa solbriller, oppdager vi at samfunnet driver med systematisk undertrykkelse av menneskemassene. Selvfølgelig er det enkelte individer i statsforvaltning som har sitt hjerte på rett sted. Problemet ligger i et fenomen som kalles fragmentering. Det kalles også compartmentalization på engelsk og det betyr at du får vite bare det du trenger å vite for å gjøre jobben din. Du får aldri nok til å ha et klart perspektiv på de intensjonene som ligger bak ulike tiltak og ”reformer”.

Sett fra et høyere perspektiv enn komfortsonen, oppdager vi at mye er veldig galt med denne verden. Den drives fremover av psykopater. De tjener sine interesser på andres bekostning. Galskapen synes å ha kommet fullstendig ute av kontroll. Det kan virke direkte skremmende og truende på det individet som har begynt å avkle hemmelighetene som er over alt rundt seg. Det som jeg oppdaget som følge av å skrive Skjult Agenda var at ett perspektiv høyere enn komfortsonen er rett og slett ikke høyt nok til å virkelig forstå hva som foregår her på denne planeten. Det er veldig fort gjort å bli sugd inn i det negative, forbli der og søke tilflukt eller gå til kamp med vold mot ”makten som råder”. Det blir helt feil. Det høyeste perspektiv vi kan ha i livet er det som også inkluderer det åndelig. Det vil si at mennesket er essensielt ånd. Bevissthet er ånd og den bor midlertidig i en fysisk kropp. Illusjonen er at det materialistiske er alt som er men da lurer vi oss selv.

Vi lever mange liv i denne fysiske verden for å lære mange ulike lekser gjennom prøving og feiling. Til slutt er det to store ting vi er her for å oppdage. Den første er vår åndelig identitet. Det andre er valg av polarisering. Skal vi tjene det gode gjennom å gi fra oss alltid litt mer enn vi tar (aldri på andres bekostning) eller skal vi tjener vår agenda på andres bekostning – så mye som mulig. Disse to leksene er derfor verden er slik som den er. Det er en illusjon – sett fra et åndelig perspektiv – at vi noen gang kommer til å  utrydde fattigdom, sykdom, krig, vold og annen elendighet. Disse tingene som vi er så lei av er nødvendig forutsetninger for at vi skal ha dualitet til stede i vår verden for å lære.

Når vi drømmer om et bedre sted med mer harmoni, så drømmer vi om andre nivåer av åndelig skoler der leksene er mye lettere og det er ikke dualitet slik vi kjenner det her.

Enkelte kan da spørre hvorfor jeg bruker tid til å skrive om alle de avsløringene som jeg opptar meg med? Kan jeg ikke bare skrive om det som er godt her i verden? Problemet da ville være at jeg ville ha presentert et skjevt bilde av virkeligheten. Sannheten vil sette deg fri, selv om den sannheten er brutal, om den er ”stygg” og det sparker deg ut av din passivitet, så er det bra. Det å være et opplyst mennesket betyr at du er opplyst om hvordan allting henger sammen. Da må du vite om deg selv, om samfunnet og universet. Derfor har vi disse grupperingene i Nyhetsspeilet. Ett tema alene er ikke nok. Du er tjent med å få med deg balansert informasjon på alle tre områder og da ser du hvordan alt henger sammen uten konflikt.

Demonteringsprosessen er den samme alle steder

Det hender at demokratiske samfunn blir demonterte, for så å bli transformert til diktatorisk styring. De prosessene foregår i flere land i vår tid og det foregår i land som ellers skilter med ”frihet” som nasjonale slagord. En kjent sosial kommentator, Naomi Wolf, mener at George Bush og hele hans administrasjon tar alle disse fellesnevnere som ellers er kjent fra diktatorer som Hitler og Pinochet. Obama som har lovet forandring har dratt i gang en overraskende menge drakonian tiltak som setter selv Bush i skyggen. Det ser ut som tendensene i USA går på skinner som er velsmurte. Dette er bevegelser mot det som heter New World Order. Det er selvfølgelig krefter som er hardt i gang med å motarbeide NWO agendaen. Spørsmålet om hvem som ”vinner” blir opp til det amerikanske folket – de må stå frem å si i fra at nok er nok. Foreløpig ser det ut som om at de har fått for mye fluor i vannet sitt til at de forstår alvoret. De burde ha startet et opprør allerede under Bush.

Demonterings trinnene, I følge Naomi Wolf er som følgende. Jeg gjengir disse her fordi at den enkelte kan selv få sine bekreftelser på hva som skjer i det vi ellers tror er frie demokratiske styringsmakter.

1. Ruste opp en hær som er funksjonell i og utenfor landet. Seks uker etter september, 11, 2001 slapp kongressen gjennom en lov som kalles ”The USA Patriot Act”. Da ble det sagt at USA var i ferd med å gire om til en krigstilstand og at det var en “Global krig” som skulle utkjempes. Trusselen, ble det sagt, var mot hele vår sivilisasjon. Denne krigen var annerledes da den ikke hadde en slutt. Jorden ble erklært en krigsskueplass uten ende. Amerikanerne er så redde for å få sitt livsstil truet at de er villig til å gi opp noen av sine friheter i bytte for ”trygghet”. Slik er det i resten av verden også. Militærindustrien trengte ikke flerre unnskyldinger for å gå til høygir og produsere all forbruksvåpen som ville gå med til krigen. Hæren ble mobilisert og rustet til tennene.

Det har lenge vært en del av de prinsipielle lovene om at hæren ikke kan mobilisere sine krefter på Amerikansk jord. Det er bare hjemvernets styrker som har lov til å opptre og da selvfølgelig for å hjelpe til under katastrofer og den slags. Det som skjedde under krigen i Irak var at soldater fra heimvernet ble kalt inn til krigen. Det finnes ikke styrker der som kan mobilisere for å hjelpe borgerne i tilfelle det blir nødvendig.

Nå under Obama har regulære styrker begynt å trene på amerikansk jord og de trener for å sloss mot sivil ulydighet. Soldatene som kommer tilbake fra Irak blir stilt spørsmål om de er i stand til å skyte på Amerikanske statsborgere dersom det blir nødvendig. Det hele er et grovt brudd på en lov som heter Posse Comitatus Act of 1878. I 2008 ble en brigade hos hæren kommandert til å alliere seg med ”Homeland Security”. Det lover ikke bra.

2. Lag fangeleire. Det neste trinnet er å sette opp et system som er utenfor landets lover og regler slik at tortur kan avstedkomme uten fare for å bli anklaget for å bryte loven. I USA har fangeleierene på Guantánamo Bukt i Cuba og en mengde hemmelige fangeleiere i andre land der CIA har adgang blitt brukt til det som kalles ekstraordinær ”rendition”. Det er intet mindre enn at USA bortfører sine egne og andre lands borgere og sender de til hemmelige leiere for tortur.

Her befinner man seg langt utenfor lovens lange arm og tortur kan trygt brukes for å skremme både fanger og fremtidige fanger. I starten er det bare folk som ”fortjener å bli torturerte” – Derfor finnes det populær støtte blant befolkningen. TV programmet ”24”-som er å se i Norge, bygger opp under stemningen som tilsier at under ekstreme forhold er tortur det eneste som kan redde en nasjon som er truet. Man venner seg til tortur som en metode som blir akseptert. Etter hvert kommer en annen type fange inn i leieren. Disse er i opposisjon til det etablerte systemet – journalister med brysom nysgjerrighet blir tatt til fange og kalt for terrorister.

I dagens USA er det dusinvis av fangeleiere i hver stat som har blitt nylig opprustet for å ta i mot en sivil befolkning – under ny lovgivning undertegnet av Bush. Disse leirene vil bli brukt som arbeidsleiere. Press utenifra om at Bush og hans allierte i kongressen må opplyse om CIAs ”black site” fangeleiere har blitt fullstendig avvist. Husk at her er det mennesker som har ”forsvunnet” fra sitt daglige liv – hvor som helst i verden. Nye lover og regler kommer nå hele tiden som redefinerer hvem som kan og ikke kan bli holdt ansvarlig under militære rettssystemer som er fullstendig fjernet fra sivil lovgivning. Foreløpig er det bred støtte fra befolkning om det som skjer fordi de tror at det gjelder bare mennesker som ikke har befolkningens beste interesser i sine tanker. De er ikke klar over at systemet begynner å bli forberedt til å ta i mot mannen på gate som bryr seg for mye om det myndighetene driver med.

Mange i USA har stilt spørsmål til hva disse statelig fangeleiere skal brukes til. Det ser ut som om de skal tjene som interneringsleiere for de som nekter å ta svineinfluensa vaksinen. Om det blir slik, får tiden vise. Truslene er nå veldig klare og på Internettet er det mange meldinger som vi må ta alvorlig. Det er spådd om sivil ulydighet i USA i stor stil nå i oktober/november fra data samlet av Cliff  High hos Halfpasthuman.com.

Kilde: www2a.cdc.gov/phlp/docs/Facility%20Quarantine%20Order%20novelflu%20filled%20in%204-30-09.pdf

Dette dokumentet ble tatt fra Internett 20.09.09 og viser at myndighetene tenker faktisk å internere borgere som viser tegn til feber i denne svineinfluensarunden i høst.

svineinfluensaskjema

3. Skap en hierarki av bøller. I USA har mange sider ved hæren blitt privatisert. En tendens som ser ut til å være nokså skremmende er gruppen som kaller seg for ”Blackwater” Nå kjent som Xe. Disse er soldater som tar på seg sikkerhetstjeneste i Irak for bort i mot tusen dollar per dag. De er betalt under kontrakt og har ingen regulering gjennom Amerikansk eller Irakisk lov. De er, med andre ord, frie til å gjøre som de vil. Tidligere topptrenede special forces soldater må gjøre noe med sin kompetanse. De tjener penger ved å tilby sine ferdigheter. Filmer på Internett viser hvordan de dreper den sivile befolkningen for moro, mens de kjører som svin på gatene i Irak. De samme styrkene ble brukt under Home Land Security etter Hurricane Katrina, for å ta våpen fra befolkningen og tvinge de inn i større grupper der de fikk lite eller ingenting av støtte og hjelp.

Blackwater-in-no

I USA, når det er naturkatestrofer, m.m. er det vanlig å kalle ut det som kalles ”The National Guard”. Disse styrkene er under kontroll over staten der de hører til. En ny lov som Bush har laget de siste 6 årene har flyttet styringen av disse styrkene til føderale myndigheter. Dette er i seg selv mot konstitusjonen som sier at hæren ikke skal brukes mot den sivile befolkningen. En gradvis overgang i USA, Canada, England og andre steder i verden som mange nå har merket seg, er den militariseringen av det lokale politiet. Disse opptrer nå som bøller utenfor loven med sine Tasar pistoler som gir 50,000 volt med spenning i offeret. FN har erklært metoden som tortur. Barn og gamle blitt sjokkbehandlet med disse redskapene som lettere og lettere kommer frem og blir brukt. Dødsfallene etter Tasar pistolen er skremmende mange. Bøllete atferd hos politiet er en sikker tegn på at noe holder på å gå galt med en ekte demokrati. I dag, i Norge, er det blitt avslørt at denne form for atferd hos private vakter er også noe vi må være oppmerksomme på.

I september 2009 kunne Aftenposten skilte med en artikkel om at Oslo politiet vurderer en løsning som de bruker i New York for å få bukt med kriminalitet – null toleranse. Det vil også si mer bøllete atferd mot mennesker som begår selv det minste lovbruddet. Det er et dårlig tegn.

4. Installer et overvåkningssystem. I Italia under Mussolini, i Tyskland under Hitler, i kommunist Kina og Nord Korea har det visst seg at kun en liten brøkdel av befolkningen trenger å tro at de alltid er overvåket for at alle skal tro at de er overvåket. Den gangen var teknologien mer rettet mot menneskelig overvåkning. Det vil si at enkeltmennesker spionerte på andre gjennom infiltrasjon, tysting og direkte observasjoner. I dag, med teknologien som er tilgjengelig, er det mulig å overvåke andre som aldri før. I dag er det klart at Epost, banktransaksjoner, telefonsamtaler og computer aktivitet er gjenstand for overvåkning. I tillegg er det utallig mange TV kameraer rundt omkring som sladrer om hvor du går, hva du gjør og hvem du gjør det med. I England har mange av kameraer blitt utstilt med mikrofoner og høytalere slik at de som bemanner TV-ene kan snakke med folk på gaten og fortelle de at de må plukke opp sitt søppel, eller hva de måtte være. I all denne elektroniske overvåkningen er det enorme mengder data som blir samlet opp. Enorme mengder med mennesker må ansettes for å gi denne dataen mening. Statens utgifter vokser på seg og det betyr at borgerne må betale mer gjennom bøter, skatter og på andre vis. Når du vet at alt du gjør er overvåket og at din posisjon på kloden kan stedfestet med en nøyaktighet på en én meter blir den rammen som du føler deg trygg i stadig mindre. Det er hele meningen, at du skal bli passiv, stille og la være å protestere.

Ved grenseoverganger til USA har amerikanske myndigheter bestemt seg for at de kan ta beslag i hva som helst av computer mine i form av I-pod, mobil telefoner, lap top computere m.m. og undersøke disse for data. Høyst privat informasjon gjøres tilgjengelig for  mennesker som ikke har noe med denne informasjonen å gjøre. Uansett hvilken statsborgerskap du måtte ha, har du ingen rettigheter om de bestemmer seg for å ta en titt i din elektronikk ved grensen.

5. Jage grupper som har aktivisert seg. Ved å infiltrer enkelte grupper er det en enkel sak å holde styr på aktivister som er for iverig med protester mot samfunnets maktelite. Grupperinger som støtter makteliten får gå i fred. Hvis du derimot deltar i en fredsmarsj, kan du være sikker på at noen fra en hemmelig politi er der for å filme hvem som er deltaker. Etterpå kan det godt hende at du blir undersøkt av staten for skatteunndragelse – for å gjør deg klar over at du trenger å bry deg med noe annet i ditt liv. Etter hvert kommer det flere og flere lover som redefinerer hva en terrorist faktisk er. Det beveger seg mot å lukke ned for enn hver form for protest mot regimen.

I protestmarsjer i USA og England er det ikke uvanlig at politiet deltar som provokatører på den måten at politiet har en unnskyldning til å slå ned på hele gruppen. Det viser seg at mange voldelig protester ble voldelig fordi politiet utøver volden mot politiet etter avtale.

6. Drive med tilfeldige arrestasjoner og frigjøring. Lister av protesterende aktivister blir lagd og de som er på listen blir også regelmessig arrestert og plaget. Politiet filmer protester i dag slik at de har alle deltakerne i sitt register. I dag har USA en liste av mennesker som de mener de kan nekte å fly, hvor som helst i verden. Med dagens åpne grenser er det lett å straffe noen til stillhet ved å nekte de å fly over lengre avstander. Når du først er på en slik liste, tar det lang tid å komme av igjen. Om du faktisk burde være på listen eller ikke er mindre relevant. Slike lister er ment for å skremme folk. Det holder bare å delta i en fredsmarsj. Det er intensjonen å begrense bevegelsesfrihet for et stadig økende antall personer.

7. Gjør livet vanskelig for de i nøkkelstillinger. Det er en enkel sak å plage enkelte individer når makten er sentralisert inne i systemet – ved å miste arbeid, komme på ”terrorlister”, ramme familiene til nøkkelpersoner og sørg for at alle vet at det skjer. Dette skaper redsel og det er viktig å holde styr over mennesker som tenker selvstendige tanker. Særlig der staten er arbeidsgiver kan staten legge særlig bånd på arbeideren – trussel med fengsel og høye bøter hvis du snakker om det som faktisk foregår på arbeidsplassen. Når staten driver med nedrivning av demokrati, blir staten alltid en sikker og stor arbeidsgiver for mange i blant befolkningen. Når statsforvaltningen øker på grunn av økt behov for kontroll og overvåkning blir flere og flere utsatt for statens krav til arbeidernes lojalitet. Sikkerhets klaringer kreves for mange jobber og om du har noen form for protester på dit ”rulleblad” får du bare ikke jobb i staten.

Individer som er avhengig av gitte kunder eller en sosial infrastruktur kan føle seg veldig truet dersom kundene eller infrastrukturen blir utsatt for trusler. Uenighet med statspraksis kan koste sikkerhetsklaringer som gjør det mulig å sparke folk på dagen. I USA nå nylig er det en rekke statsadvokater som fikk sparken fordi de ikke visste god nok lojalitet til Bush administrasjonen

8. Kontroll av pressen. Før i tiden var det nødvendig å kontrollere pressen ved å stenge ned alle pressebyråer og aviser som ikke var villig til å støtte styringsmakten. I dag er denne kontrollen noe mer subtil. Deregulering av media har ført til at interesser som står for globalisering av media har for lenge siden fått innpass. Makteliten som står bak den politiske styringen er den samme som står bak globaliseringsprosessen. Kontroll av pressen går effektivt fremover ved at eierinteressene kveler ekte undersøkende journalistikk. De få som forsøker å gjøre ekte journalistisk arbeid og rapportere sannheten får individuell behandling som er heller nådeløs. Resultatet er en nyhetsstrøm som faktisk er ikke annet enn propaganda. 98% av verdens internasjonal media, inklusiv underholdningsbransjen eies av 6 jødiske individer og alle er godt knyttet opp til den zionistiske tankegangen.

Blanding av politisk makt med kapitalinteresser er fascisme. På den måten går alltid næringsinteresser foran menneskets langsiktig beste interesser. I et slikt system er det ikke løgnene som teller så mye, men heller det faktum om at borgerne er ute av stand til å skille ekte nyheter fra falske – da gir de opp sine krav om at nyheter skal være ekte – bit for bit. Denne form for kveling av pressen er ”normal” i nesten hele den ”frie kapitalistiske” verden. Foreløpig er det én kilde som ikke styres sentralt og det er Internett. Det finnes selvfølgelig krefter som ønsker å endre på de reglene som gjør Internett fri og uavhengig. Ved å påstå at det er viktig å stoppe barnepornografi og terror, vil de kvele den siste kilden til nyheter der kan si sin mening og bli sett.

9. Omdefinere legitime protester til kriminal oppførsel. Kriminalisering av en hver form for protest på den gjeldende regime ved å kalle det for ”terror”, ”forrederi”, ”upatriotisk oppførsel”, ”oppvigleri” og ”oppmuntring til opprør” er sikre metoder for å kvele opposisjonen. I skrivende stund (2008) er det et lovforslag som holder på å gå sine runder i USA som handler om ”Home Grown Terror” som går ut på at en hver person som fremmer, eller forsøker å påvirke til forandring av den sosiale strukturen, religion eller slik kan bli fengslet som terrorist. Den som følger med i de politiske debattene i USA for tiden har merket seg tendensen for at protest mot den gjeldende maktregime blir mer og mer slått hardt ned på. Det er lett å se skriften på veggen for tiden.

Et godt eksempel av stempling de som går mot den Amerikanske regjerings versjon av det som skjedde 11, september 2001 kom frem på en TV-intervju med tidligere sjefen for Homeland Security (også dobbel statsborger med Israel) Michael Chertoff da han sa at det å kaste tvil på den statens versjon av det som skjedde den dagen var noe av det samme som å fornekte Tysklands slakting av jødene under andre verdens krigen. Det er også faktisk et lovbrudd som enkelte har brukt tid i fengsel for. Kilde: www.prisonplanet.com/chertoff-911-truth-is-akin-to-holocaust-denial.html

10. Opphev loven. Mens den globaliserte mediaverden satte sin fokus på Britney Spears og spørsmålet om hvem det var som var far til Anna Nicoles barn, lot de være å snakke om en ny lovgivning som gjorde den Amerikanske Presidenten til enerådende diktator dersom det var en eller annen form for nasjonal krise på gang. Det gjelder naturkatastrofe, opprør, utbrudd av sykdom, terrorhandling eller hva som helst. Presidenten kan nå bruke militære krefter som sivil politi og deklarere oppheving av sivil lov til ”Marshal Law”.

Under slike omstendigheter svarer ikke presidenten til noen andre av de forgreningene av regjeringen som er beregnet som en kontrollposter for rett og rimelig atferd. I USA, mener de juridiske sidene ved regjeringen at de har lovlig rett til rettsforfølge andre lands statsborgere for lover som gjelder i USA. I prinsipp, sier de at hele verden må danse etter lovgivningen som Amerikansk rettssystemer mener er gyldig. Dette er bare enda en brikke på plass for det som kalles ”The New World Order” der ett land dominerer alle andre.

Øyeblikket før…

I dagens USA – verdens største og lengstlevende moderne demokrati, er alle brikkene på plass for å demontere demokrati og erstatte den med militær makt. Mens dette pågår, holder de fleste Amerikanske borgerne med på de tingene som de er naturligvis opptatt av – sin komfortsone. Hardt arbeid, mye shopping, og passe med tid foran en fordummende TV-underholdningstilbud er deres fast føde. I tillegg til at 70% drikker vann som er forgiftet med fluor for å gjør dem passive, føler de fleste seg trygge fordi fullstendig falske nyheter forsikrer at alt er akkurat som det skal være.

Etter at Obama kom til makten har situasjonen for mange forverret seg totalt. Mange er arbeidsløse. Mange har mistet sine hjem og helsereformen, på toppen av det faktum om at Amerikanere liker dårlig at bankene får sine milliarder mens borgerne fortsetter å bli flådd. Helsereformen synes, overraskende nok, til å være det som vekker Amerikansk irritasjon nok for å få dem til å gå ut og protestere. Nå nylig var det en stor samling i Washington D.C. der det ryktes å være den største protesten noen gang – mens massemedia lot være å rapportere om det.

Stemningen i USA er nå ved bristepunktet. Det som skulle være et nyt håp for det amerikanske folket gjennom Obama har blitt borte. Håpet er erstattet med vrede. Nå med svineinfluensa på returen og faren for tvungen vaksinasjoner er det nærliggende å tro at ”Marshal Law” vil bli erklært og unntaks tilstand etablert. Da har vi sett det siste av demokrati i USA før en borger krig bryter løs og hvem vet da hva vil skje.

En verden på randen av stupet

Ingen vet hva vil skje dersom USA blir styrt under ”Marshal Law”/militær styre. En ting er helt sikkert og det er at ringvirkningen vil bli stor. Jeg tror verden vil bli utsatt for ”sjokk” og som jeg skrev i artikkelen forut for denne, er det en tid der den som er ”satt ut”, er utsatt for hypnotiske budskap som får dem til å takke ja til det som ikke er i deres beste interesser. Om vi ser på begivenheter i lys av Mayakalenderen så er det som skjer en slags nødvendig forutsetning for å rydde opp i alt det gale som har blitt bygget opp over lang tid. Om det er tilfelle er det ekstra nødvendig å være på vakt mot fullstendig lovløs anarki og kaos. Det er nødvendig for de som forstår det som foregår å dele med så mange som mulig at det er integritet og etikk som er målet, ikke hevn mot de korrupte lederne som har ført oss der vi nå er.

De neste par måneder vil bli kritiske for hvordan det går med storsamfunnet inn i fremtiden. Det vil være en tid som kommer til å kreve at vi alle presterer det beste vi er i stand til. I tider med sosial sammenbrudd er det alltid enkelte som fristes til å dra egne fordeler av situasjonen. På samme måte som det var de som stjal smykker fra likene etter tsunamien som rammet det vestindiske havområdet, er det også et større flertall som gjorde det de kunne for å redde sine medmennesker og  tilby dem sikkerhet. Det er menneskets åndelig prøve – vil de fleste søke etter å tjene sine personlige interesser, eller vil de søke etter å tjene andre først. Husk at det du sender ut kommer tilbake.

Tendenser i Norge

Jeg har skrevet denne artikkelen mest for at leserne skal bli oppmerksomme på internasjonale begivenheter som kommer til å påvirke Norge. Samtidig ser vi tendenser der Norge, bit for bit, synes å følge etter land slik som USA. I dag trenges det politikere med mot. Forutfor valget sa Jens Stoltenberg at han ønsket at folk skulle sende inn seks ord som uttrykte deres ønsker. På radio hørte jeg enkelte snakke om sikre veier, bedre kollektiv transport og andre ting som er dem veldig nære. Jeg, for min del vil bestille følgende:

Politikere med integritet som tjener folket!

Vi trenger ikke politikere som tjener agendaen til Bilderbergerne, EU, FN eller WHO. Vi vil ha politikere som har mot til å stå i mot næringsinteresser. Vi vil ha tiltak som sikrer ren mat, rent vann, ren luft, infrastrukturer som eies av staten og som drives for å tjene folket. Vi er ikke tjent med privatisert medisin som fører frem til amerikanske tilstander der korrupte forsikringsselskaper tjener penger på både sykdom og helse. Vi vil ha større avstand mellom næringslivets interesser og individer som har politiske verv. Vi trenger intelligente, etiske og systemiske problemløsere som er bevisste hvem de er som mennesker og vi trenger nok av de til at de kan overta roret som har styrt oss feil vei. Alle de store, sentraliserte, verdensorganisasjoner og allianser har for lenge siden avslørt at de har skjulte interesser som ikke tjener folket. Vi har blitt styrt med redsel og frykt for at vi måtte bli medlem av disse organisasjonene for ikke å bli invadert av, for eks. Russland. Nå er det disse organisasjonene som hauser frem The New World Order – Det vil vi ikke ha – ikke noe av det. Dere er avslørte. Vi vil ha frihet!

Derfor må vi bli bevisste hva vi sier, ”Ja” til som nasjon. Vi må derfor alltid være på vakt mot tendenser der demokrati kan rives ned.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

47 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Benjamin Fulford VS POCO凸凹BAND Lesson5 Mas communication Eng sub

Søk: Benjamin Fulford VS POCO凸凹BAND Eng sub http://www.youtube.com/results?search_query=Benjamin+Fulford+VS+POCO%E5%87%B8%E5%87%B9BAND+Eng+sub

Otto
Abonnent
14 år siden
Burre
Burre
Abonnent
14 år siden

KGB Agent Tells You What The Illusion Is! (The REAL Illusion):
http://www.youtube.com/user/nwoagenda#p/a/u/0/HaLwrcClAzg

Her forteller en KGB agent om metodene som brukes for å bryte ned samfunnet trinn for trinn. Han nevner også hvor overraskende lett det var å få det til i Amerika.

Tenk på de to siste presidentene før Obama, Clinton og Bush. Clinton med løgnene om Lewinskysaken o. a., og Bush sine løgner ang Irak og Bin laden – Afghanistan – Al Qaida osv. I tillegg ble han fremstilt som dum og lite veltalende i media. Lett å glemme at noen faktisk skrev disse “klønete” talene for ham. Først så angriper de nasjonens hjerte og hjerne gjennom å degradere deres ledere slik det ble gjort. Tilfeldig? Neppe.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Korrupsjonen florerer i norske “velferds-etater”:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3334090.ece
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3334583.ece

“- Alvorlig
Stortingets kontrollorgan begrunner dette med “funnene i revisjonen skaper betydelig usikkerhet om den økonomiske informasjonen er fullstendig, nøyaktig og pålitelig.”

– Riksrevisjonen ser alvorlig på situasjonen, tatt i betraktning at etatens regnskap utgjør en tredjedel av statsbudsjettet, og at ytelser til enkeltpersoner utgjør den største delen av regnskapet.

2,8 millioner nordmenn er i dag brukere av Nav.”

Nav-kaoset er et mareritt når nesten 3/4 av den norske befolkningen er avhengig av den…. :)

Nammm
Abonnent
14 år siden

Da kan man trekke frem det gode utsagnet, om at man må kjenne mørket, for å sette pris på lyset. Merker dere ikke at flere og flere ser verden slik den virkelig er, og vil gjerne gjøre noe med det. På forskjellige måter? Men den er ennå ikke blitt så fæl som den skal bli før det snur. Tror jeg.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Nammm
14 år siden

Jeg også mener bestemt det blir mye værre – dette er bare begynnelsen.
For tiden sitter jeg mye og observerer folk og bevegelser der ute på internett, og jeg ser at de radikale myndighets- støttende/understøttede gruppene blir bare mer og mer vokale. Jeg tror det bare er et tidsspørsmål om nårtid vi vil se personer som skriker etter henrettelser av yttringsfrihetsforkjempere, eller folk som kritiserer myndigheter/politikere. Selvsagt med massemedias og myndighetenes godkjennelse. Jepp, også her i Norge. Vi er antageligvis bare så ->.<- langt unna dette tror jeg.
De som ikke er våkne når dette setter inn for fullt, vil bli det når de ser naboen bli kidnappet av menn i uniformer og med sorte biler. Åjada, vi har mange, t.o.m. her i lille Norge, som er villige til å gjøre slikt arbeid for myndighetene.

coolio
coolio
Abonnent
14 år siden

Det er temmelig åpenbart at vi nærmer oss et samfunn hvor vi er kriminelle alle mann til det motsatte er bevist.
Jeg er enig med Singoalla at man bør tenke over hva man deler om seg selv i offentlige rom. Nå er det jo selvfølgelig ikke vanskelig å spore opp hvem du er og hvor du befinner deg når man er på internett, men man bør kanskje være litt oppmerksom på at ikke alle ting bør kunne spores tilbake til deg som person, som feks sensitiv informasjon av et eller annet slag.

“If you sacrifice a little liberty to gain a little security, you deserve neither and shall lose both.” – Benjamin Franklin

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  coolio
14 år siden

Demokratiet er under press flere steder i verden, liten tvil om det. Og jeg frykter det skal bli verre før det (om det) blir bedre.

Det interessante spørsmålet er hvorfor?

Hva tenker dere?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Mike;

Du har nok rett i at det ligger noe frykt bak min anonymitet, men den knytter seg ikke til myndigheter eller frykt for hva disse kan finne på om mine meninger skulle bli brysomme for de, noe de antageligvis er om de hadde lest de. Jeg tenker mer på mulige konsekvenser mht arbeidslivet, hvor nettbruk faktisk kan diskvalifisere en fra stillinger, dessverre.

Når det gjelder spørsmålet om demokratiets utfordringer er jeg mindre opptatt av det åndelige aspektet enn av de faktiske forholdene vi ser i verden i dag;

Velgerne viser manglende engasjement, noe lav valgdeltakelse viser. Dette mener jeg er et stort demokratisk problem, kanskje det største. Dette vet da også antidemokratiske krefter å utnytte.

Jeg tenker her særlig på storkapitalens inflytelse over myndigheter og politikere. Den er betydelig og økende, noe som er en skummel utvikling. Det er jo et enormt paradoks når man tenker på at store selskaper ofte styres etter udemokratiske, tilnærmet totalitære og diktatoriske prinsipper…

Ny, til dels radikal, lovgivning gir myndighetene betydelige fullmakter i forhold til individets frihet under dekke av at slike lover er nødvendige for å beskytte oss mot terror, som så langt ikke kan sies å utgjøre noen trussel mot folk flest. Patriot Act og Home Land Security er jo skrekkeksempler på dette. Datalagringsdirektivet er også eksempel på slik innskrenking av den personlige frihet som jeg er sterkt imot.

Statlig propaganda bygger opp et, etter min mening urealistisk, skremmebilde av de talløse trusler vi står ovenfor, slik at folk flest tror at det kun er staten som kan avhjelpe disse, under forutsetning av at frihet ofres for sikkerhet. Skummel utvikling, synes jeg…

Til syvende og sist tror jeg det er folk flest sitt manglende engasjement og stilletiende aksept av de mange udemokratiske endringer vi ser som er den største utfordringen for demokratiet…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Kjempebra Mike og Vandalf :)
Dere som er litt mere inne i jus en jeg er.
Hva skjer og hvor mange flyveblader rekker vi og dele ut på dørene til folk før vi blir pågrepet ??
Er det noen lovhjemmel som kan brukest mot oss vist vi deler ut flyveblader der det står at Svineinfluensa vaksinen er ment for masseutryddelse ???
Helt enig med deg vandalf, diter i hva myndighetene måtte lagre om meg men er lite intrisert i at arbeidsgiver, exer osv eller Mor for den den saks skyld bare skal ta en enkelt google søk og finne alt info om meg på 2 sekunder….
Få arbeidsgivere som vil ansette en som tror at vi står på terkslen av en “kjempekattastofe” snart
Han gidder sikkert og jobbe mye vist han tror det er dommedag snart tenker nok en arbidsgiver he he

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Du har et pent bilde Singoalla. Det gjør oss glad.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BelzeBob
14 år siden

Hm takk men.. dere skulle bare visst hvor, av hvem og under hvilke tragiske omstendigheter det bildet jeg har der ble tatt.. det holder jeg for meg selv..
Men det er ganske merkelig om jeg maktet å se glad ut likevel,
og om bildet kan virke slik på andre, tusen takk Belzebob :-)

Jeg synes det er greit å delta på nett-samfunn, men viktig å ha i bakhodet hva man deler av info om seg selv, for det er helt klart at info hentes herfra, men også fra mail, og gmail har jo bl a vært i fokus for dette..
Vi må gå ut fra at info om oss hentes fra alt vi gjør, også når vi handler, hva vi handler osv.. når vi har medlemskort noe sted, og sikkert også uten, registreres alt.. det er derfor visse krefter ikke ønsker kontant-betaling..
Lettere å registrere alt sammen inn i deres enorme og syke registere, som de har på oss alle sammen, selv om vi ikke har gjort noe galt eller kriminelt.
Politiet er blandt de som har tilgang til slike enorme internasjonale registere på alle borgere.. det er et SYKT system.. og folk som har forsøkt å sette seg inn i disse systemene og bare de, har blitt syke av det. En av dem som sa det er Jussprofessor Thomas Mathisen som sa dette på et foredrag på Blindern for noen år siden. Han sa også rett ut, at totalitær politistat er på trappene.. det er ingen tvil.
Det som også er en stor fare er samkjørng av alle systemene og opplysningene de samler om oss, f eks hva du sier til din lege, sammen med alt annet.. bare vit dette, og vær forsiktig med hva dere deler hvor..

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Noen som husker dette fra ifjor?
http://www.tu.no/it/article173527.ece
Kanskje det er svenskene som bør fryktes?

Forsker
Forsker
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Hvorfor skal vi frykte å ytre oss noe som helst sted?

blobb
blobb
Abonnent
14 år siden

hehe…..glad jeg ikke bruker facebook eller tilsvarende. De siste årene har jeg bare ventet på at noe slikt som iam.no skulle dukke opp. Mange folk er fullstendig paparazzi hodet og elsker å snoke rundt i andres privatliv.
Nå skjønner sikkert Singoalla også hvorfor jeg foretrekker å være anonym på nett :D :D

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  blobb
14 år siden

Anonymiteten på nett “redder” ikke deg hvis myndighetene er ute etter å “tvangvaksinere” deg…. :) :) :)

Du betaler helt sikkert skatt og da ligger alle dataene uansett ut på nettet!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  blobb
14 år siden

Jeg har ingen problemer med å forstå det Blobb, anonymitet kan være lurt mange ganger, og jeg selv har lagt bilde men ikke navn, burde kanskje heller legge inn et helt annet bilde, som smurfen f eks.. :-)
Kan jo være smurfine jeg da :-)

Husker godt at du gjorde et stort nr av at du hadde ytret ditt siste ord for ever på Nyhetsspeilet.. pleier å si at slikt er taktikk og pleier å få rett..
Du har vært aktiv en stund igjen nå, det er bare fint det, så lenge man ikke går løs på personer. Det er klart at slike sosiale nettsteder brukes til å melke oss for personlige opplysninger, det er ingen grenser for hvor interessert THEY er av å finne ut av alt slikt for å kunne perfeksjonere sin kontroll..

Derfor bør man være bevisst og beskytte seg selv litt, tenke over hva man legger ut og ikke være naiv. Men du bør huske e-tjenestene eller lignende virkelig vil ha opplysninger om deg, så lurer du ikke dem..
Du kan sikkert lure mange i allmennheten og på diverse nettsteder, men de som virkelig overvåker har oversikt uansett.. anonymitet beskytter ikke der..

blobb
blobb
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Så stort nummer gjorde jeg vel ikke ut av det, da jeg pensjonerte meg litt for tidlig. Taktikk var det heller ikke, jeg hadde rett og slett lyst. Jeg er ganske primitiv sånn sett. Jeg gjør det jeg vil og går ikke for å være en som legger fingrene immellom.
Ellers er det ikke akkurat myndighetene som bekymrer meg i første omgang i forbindelese med personlig opplysninger og ytringer. Men andre som har større innflytelse på mitt liv, f.eks arbeidsgiver, kollegaer osv. Dette er det nok av folk som har driti seg ut på. Ikke at jeg har noe å skjule. Ting jeg sier her, sier jeg også “i den virkelige verden”, men der kan jeg velge hvem som skal høre på. Det kan jeg derimot ikke her.

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  blobb
14 år siden

Bø! Blobb..Vart du skræmt no? Hehe..Skræmmern..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Singoalla
14 år siden

Du ville ha blitt den perfekte Smurfine Singoalla ;)
Men er det ikke en degradering da og gå fra gresk gudinne til Smurfine ;) ?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

iam.no… NEI TAKK!

Hva er dette for noe svineri?

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/article3288717.ece

Vekk med de, sier jeg bare!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Skremmende
Meget skremmende den der Mike
Dem kommer nok til og fylle Fema Camp leirene sine ganske fort når tvangsvaksineringen starter der borte om få dager…
Men er vel bare starten og det som vi vil oppleve her også når det går mot glade juletider og vaksineprogrammet er godt i gang.

Det jeg lurer på er hvordan dem får sine egne millitær og Politi styrker til og gå imot sin egen befolkning??
Dem er jo våres ansatte
Det er vi som betaler lønningene deres.
Er dette måten og behandle arbeidsgiverene sine ??

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Ja dette er skremmende enten det skjer her eller der.. men..
Starter virkelig tvangsvaksinering der borte om få dager? sikkert?
Usa ligger foran oss og det som skjer der kan skje her..
Dette er utrolig skremmende..

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

“Men er vel bare starten og det som vi vil oppleve her også når det går mot glade juletider og vaksineprogrammet er godt i gang.”

Jul er jo også en massiv “hoax” da?! Alle vet nå at JESUS ikke ble født 25. Desember, mens alle kristne verden over feirer jul etter eldgamle solgudenes mid-vinter tullet! :)

“Det jeg lurer på er hvordan dem får sine egne millitær og Politi styrker til og gå imot sin egen befolkning??”
Elektromagnetisk hjernevasking er det enkle svaret + spakenfrykt og arbeidsløshet!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

” de protester bare – Demokrati er nå borte i USA –”
Mens soldatene “viser” at demokrati aldri eksisterte i USA for godt! :)

blobb
blobb
Abonnent
14 år siden

En liten digresjon. I illustrasjonen øverst i artikkelen står det en fyr i bakgrunnen med en plakat : “Close the border”

huh?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Skremmende og Gru… Nå opererer BlackWater også i mitt kjære-land Pakistan, under flere dekk navn:
http://groups.google.com.pk/group/paknationalists/web/american-ngo-covers-for-blackwater-in-pakistan

Kan ikke skjønne hva slags hensikter dem her der?

Neo
Neo
Abonnent
14 år siden

Kjære Mike Cechanowicz.

Du er et lys i mørket. Alltid spennende å lese artiklene dine. Hjelper lite å lese én av de, men når man har kommet seg gjennom 8-10 stykk, begynner man å se sammenhengen, og forstår at kunnskapen din er ganske omfattende.

PRIO svarer på spørsmål angående Afganistans framtid, i VG. Bombarder de med spørsmål her:
http://tpn.vg.no/intervju/index.php?Inr=2034

Jeg har sendt følgende:


Jeg ønsker å belyse “jerntrekanten” i Amerika litt. Jeg vet det er noen der ute som aldri har hørt om denne “Co-operativen”, men det har nok dere i PRIO.
Det foregår jo utvilsomt et samarbeid bak lukkede dører i Amerika , bestående av Regjering, Forsvar og Industri.

Spørsmål 1:
Er ikke dette oppskriften på Faschisme?

Her er et par artikler jeg henger meg litt opp i, og disse sto i pressen dere selv liker å bruke:
i denne artikkelen

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/jens-innroemmer-venstrefloert-2914681.html

kan du lese følgende:
“Det er klart vi ikke gjorde det bare for å fiske. Da kunne vi holdt det hemmelig. Begge ønsket vi å signalisere noe, sier Sponheim til Bergens Tidende.”

De hadde m.a.o. en agenda ved å være “litt løsslupne” på hemmeligholdet, eller hva? Sånn forstår i alle fall jeg setningen. Enig?

Paranoiaen river i meg når det da “lekker nyheter” som dette:

“USAs øverstkommanderende i Afghanistan varsler nederlaget i et konfidensielt notat Washington Post har fått tilgang til.”

Her er det noe “konfidensielt” som av en eller annen grunn “har lekket” til media igjen.

Spørsmål 2:
a) Vet dere hva agendaen er?
b) Hva gjør “The International Peace Research Institute, Oslo” i saker som dette? Er dere objektive nok i saken til i det hele tatt å kunne bli tatt seriøst av en kritisk masse?

Spørsmål 3:
Er Washington dårligere til å holde på hemligheter enn Jens og Lars på Løvebakken?

Spørsmål 4:
Hvordan forholder “PRIO” seg i forhold til faschismen som utbrer i verden, og tror dere at historien er i ferd med å gjenta seg?

Vi får se om de svarer…

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Neo
14 år siden

Fikk svar fra PRIO i dag:


Hei Pat Riot,
Jeg tror det går an å gjøre mye dumt uten å være Fascist. Jeg er heller ikke i tvil om at økonomiske og industrielle interessert har påvirkning på hvordan krigen i Afghanistan blir utkjempet. Men jeg tror ikke at slike interesser styrer innsatsen. Det er min mening. Ved PRIO praktiserer vi akademisk ytringsfrihet, og sannsynligvis er det flere av mine kolleger som har en annen analyse enn meg. Slik skal det være i ett fritt ordskifte.
Hilsen Kristian Berg Harpviken

Ok.
Spennende at vi er litt enige og da ;o)
Jeg syns nå det er litt rart jeg da, at forbindelsene er så tette helt oppe i toppen, og at innsatsen skal være totalt upåvirket av dette, men håper du har rett. Tror det neppe.
Takker Harpviken for svaret uansett jeg.

ex156
ex156
Abonnent
14 år siden

Det bildet på toppen her har blitt brukt ved en par anledninger, og mulig er Holocaust en Hoax, det er fortsatt ikke tvil om at det fantes sted bare så det er sagt. Holocaust betyr “mass sacrifice by fire” på hebraisk, og mange øst europeiske jøder ble ofret ved bruk av gass og deretter brent i krematoriet.

De brukte også fluoride som middel i drikkevannet i fangeleirene så fangene skulle bli passifisert, slik at de engang ikke skulle få lyst/ eller gidde å rømme.

Slik det ser ut for meg nå, så var det de på toppen av pyramiden som ofret disse under krigen, slik at paven kunne med berettighet skape en dogma i forhold til anti-semitisme, samt at staten Israel ble opprettet. Ordet Elite har vi fra ordet Israelite, og eliten fikk det samme året som Israel ble opprettet, skapt FN.

Siden FN ble skapt har vi hatt flere kriger enn vi hadde fra tidenes begynnelse og fram til 1948. På grunn av disse i scenesatte verdenskrigene sliter vi i dag også med NATO/ ATON, WHO/ World Homocide Oganisaition osv…

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Nyhetsspeilet er et bra sted å lese seg opp,men som alle medier,så må også Nyhetsspeilet finne seg i å bli sortert litt i mitt hode.Mye er høyst plausibelt,og jeg tviler ikke på sannhetsgehalten.Likevel savner jeg mer harde fakta.Det blit litt mye ren spekulasjon.
Det er lurt å ha i mente at en slik side bør øke bevisstheten hos folk,og ikke øke paranoiaen i stedet.

coolio
coolio
Abonnent
14 år siden

Hørte på den i sted.

Er forøvrig enig med mye av det som står i artikkelen.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
14 år siden

Bra Mike.
Coolio,gå og hør gangsta paradise,sikkert midt i blinken for deg.

coolio
coolio
Abonnent
14 år siden

Det er svært lite sannsynlig at en person som tjener penger på salg av bøker og tjenester innenfor et gitt tema vil forlate et medium som skaper blest om temaet han tjener penger på.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Litt på siden av emnet (fant ingen artikkel som passet), men likefullt høyaktuelt og helt uakseptabelt;

Sjekk ut denne linken her;

http://mobil.aftenposten.no/article.htm?articleId=3277957

Jeg skulle gjerne sett en artikkel på Nyhetsspeilet som belyste dette nærmere, for her er det mye “snadder” å ta fatt i. Det er helt utrolig hvor mye udugelighet som er å finne i det offentlige, og det er vi skattebetalerne som finansierer dumskapen som skjer HVER ENESTE DAG…

Overgrep fra det offentlige mot lovlydige borgere skjer hele tiden, nærmest uten noen form for konsekvenser da offentlig ansatte synes å være en hellig ku som ikke kan røres, nesten uansett hvor elendig jobb de gjør og hvor mange regler de (bevisst eller ubevisst) klarer å bryte underveis.

Mike, tar du utfordringen? Jeg antar du har noen møter med det offentlige av ulik art i og med skaden din (som det var veldig trist å høre om)…

coolio
coolio
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Generell observasjon, som forøvrig ikke var ment som annet enn en lett ondsinnet spøk, må man vel tåle?
Ok, ok, det var direkte usaklig, på grensen til usmaklig, men fristelsen var stor.

Jeg har forstått at målet ikke er objektivitet, men bevisst propaganda, som du her innrømmer, er vel ikke rette måten å hjelpe folk med å få innsikt på?

« Forrige artikkel

Massehypnose i moderne tid

Neste artikkel »

Jens klar for å øke norske klimakutt

47
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x