4S – den umerkelige trusselen fra TV og TETRA

12147 visninger
27 minutter lesetid
95

Denne artikkelen omhandler en hemmelig Pentagon-utviklet Psychotronics-teknologi (dvs. teknologi for mind control) kjent som Silent Sound Spread Spectrum (SSSS eller ”4S”) som har vært fullt operativ siden begynnelsen av 1990-tallet. 4S kalles også «S-quad» eller «squad».

4S – motsatsen til frihet

Av Dr. A. True Ott

Denne artikkelen er skrevet av forfatteren og fløyteblåseren Dr. A. True Ott

Artikkelen er gjengitt fra Educate Yourself og oversatt til norsk av Nyhetsspeilet.

Teknologien ble testet ut mot irakiske soldater i den første Gulf-krigen

Jeg (Dr. A. True Ott) fant først ut om bruken av denne teknologien fra Al Bielek i en 1992 video han laget med Vladimir Terziski. Denne teknologien ble brukt mot irakiske nøkkeltropper som var befestet i dype underjordiske bunkere i Kuwait og Irak i den første Gulf-krigen i januar 1991.

De fysiske, emosjonelle og psykologiske effektene av denne teknologien var så alvorlige at hundretusener av irakiske soldater overga seg i hopetall uten å avfyre et eneste skudd mot de amerikansk-ledede koalisjonsstyrkene. Tallene som ble rapportert i nyhetene var svimlende: 75.000 og deretter 125 000 (eller mer) irakiske styrker ville komme ut av sine dype ørkenbunkerser viftende med hvite flagg og fallende til knærne før de nærmet seg amerikanske soldater og bokstavelig talt kysset sin fangevokter sine støvler eller hender hvis de ble gitt muligheten.

I den første gulf-krigen overga selv Iraks mest erfarne soldater - Republikanergarden - seg praktisk talt uten kamp. Årsaken til dette er blitt holdt hemmelig av myndigheter og media.

Hvorfor skulle irakiske veteraner med åtte års erfaring fra krig i Midtøsten (med Iran 1980-1988) oppføre seg på denne måten? Svaret er enkelt. De ble utsatt for en teknologi som var så ekstrem og uforståelig at de plutselig var blitt redusert til nivået for lydige barn og følte takknemlighet over fortsatt være i live i kjølvannet av deres psykologiske ekstrem-opplevelser.

Denne teknologien er nå i ferd med å bli benyttet, på en subtil måte, mot amerikanske borgere gjennom en svært klassifisert og hemmelig operasjon for å kontrollere sinnene og manipulere hele befolkningen i ‘samsvar’ med New World Order (NWO) sine maktutøvere.

4S-teknologien er basert på en kombinasjon av ulike strålekilder

Teknologien benytter en kombinasjon av HAARP-sendere, stråle-tårn i  ”nødnettet” (i USA: GWEN-systemet, i Norge TETRA-nettet), mikrobølger fra mobiltelefoni-tårn, og de nå obligatoriske High Definition DIGITAL-TV som  kommer inn i hjemmene via a) Kabel, b) Satelitt, c) High Definition TV (HD-TV), eller D) de å-så-lett-å-få-tak-i «Digitale Konverteringsboksene» som regjeringen er så ivrig etter å hjelpe deg med å få tak i til en billig pris.

Men hvorfor er regjeringen så ivrige etter å hjelpe amerikanske borgere med å få oppleve et klarere, større og bedre definert TV-bilde? Ringer det en bjelle?

Siden når er regjeringen blitt like opptatt av den visuelle kvaliteten på vår TV-underholdning som at Kongressen har vedtatt en udebattert forskrift som krever at   konverteringen til HD TV skal finne sted den 17 februar 2009 og deretter subsidierer omlag 90% av de tilknyttede kostnadene?

Hvorfor er regjeringen blitt mer opptatt av den visuelle kvaliteten på TV-underholdningen enn av skolematens sunnhet? Bildet viser en HD-konverteringsboks som nå er blitt vanlig i hjemmene.

Dette blir bare gjetting, men hvis det er 200 millioner «vanlige» TV-apparater i USA som skal bli omdannet til HD-TV, så vil det statlige tilskuddet på $ 40 per TV x 200 000 000 utgjøre 8 milliarder dollar. Hvorfor er regjeringen så ivrig etter å bruke $ 8 milliarder dollar på å forbedre klarheten av TV-bildet for sine innbyggere? Eller er den høyrøstet kunngjorte «økte båndbredden» som angivelig skal bli oppnådd med HD-teknologien den eneste og virkelige grunnen til at så mye skattebetalerpenger blir benyttet på konvertering til HD TV?

President Eisenhowers sterke advarsel mot teknologi og makt

Året var 1961, og John F. Kennedy ble snart innsatt som USAs 35. president. Kort tid før Kennedy’s innsettelse, sjokkerte den avgående president Dwight D. Eisenhower nasjonen og verden med sin TV-overførte avskjedstale. Talens innhold var sjokkerende fordi general Eisenhower var en veldig populær krigshelt, og USAs  militærmakt var fullstendig overlegen alle andre nasjoner. Eisenhower, en høyt dekorert fem-stjerners general, var øverstkommanderende for de allierte styrkene under andre verdenskrig.

Utrolig nok kom denne store amerikanske helten i sin avskjedstale ikke med advarsler til nasjonen mot den spirende kommunistiske trusselen eller grusomhetene som kunne følge med spredning av atomvåpen. Overhodet ikke!

I stedet erklærte dette militære geniet nøkternt til USAs innbyggere:

«... vi har vært tvunget til å opprette en permanent våpenindustri av enorme proporsjoner. I tillegg til dette, er tre og en halv million menn og kvinner direkte engasjert i forsvars apparatet. Vi bruker årlig mer på militær sikkerhet enn nettoinntekten til alle amerikanske selskaper.

Sammenfallet av et enormt militærapparat og en stor våpenindustri er noe nytt innenfor den amerikanske erfaringen. Den totale innflytelsen – økonomisk, politisk, og  åndelig – er kjent i hver by, hver delstat, i hvert hus, hvert kontor til den føderale regjeringen. Vi erkjenner det påtrengende behovet for denne utviklingen. Likevel må vi ikke unnlate å ta i betraktning de alvorlige implikasjonene. Vårt slit, ressurser og levebrød er alle involvert. Det er også selve strukturen i samfunnet vårt.

«I regjeringens råd må vi beskytte oss mot ervervet av uberettiget innflytelse, enten søkt eller ikke søkt, for det militær-industrielle komplekset. Muligheten for en  katastrofal økning av feilplassert makt eksisterer og vil vedvare. Vi må aldri la tyngden av denne kombinasjonen sette våre friheter eller våre demokratiske prosesser i fare» .

President Eisenhowers avskjedstale

Her har vi en militær karriereoffiser, og sittende amerikansk president som advarte  nasjonen i sin siste avskjedstale, mot at noe som kalles «uberettiget innflytelse av det militær-industrielle kompleks» utgjør en ekstremt farlig trussel mot vårt frie  samfunn. Ifølge Eisenhower, er dette en trussel som «eksisterer og vil vedvare».

For president Eisenhower var dette onde i januar 1961 en mye større trussel mot USA enn Castros Cuba eller Krustsjovs Sovjetunionen.

Hva kunne ha skjedd innenfor ”det militær-industrielle» etablissementet som ville ha fått Eisenhower til å utstede en så sterkt formulert advarsel? Forbedret maskingevær-produksjon? Niks. Hangarskip-produksjon? Niks. Atomubåter? Heller ikke. Spredning av kjernefysiske stridshoder? Dette var naturligvis en bekymring, men en bekymring som de fleste amerikanere var fullt klar over.

Nei, det er åpenbart at det som hadde forårsaket Eisenhowers dype bekymring må ha vært noe mye mer gjennomtrengende tvilsomt, mørkt og hemmelig.

Visse former for ny og hemmelig teknologi var blitt utviklet som hadde potensiale til å gi visse individer «erverv av uberettiget innflytelse», som i sin tur ville «true våre friheter eller våre demokratiske prosesser». Med andre ord fantes det et klart potensiale for å omgå folkets stemme og fullstendig styrke ikke-valgte makthavere.

Eisenhower, ville jeg anta, advarte Amerika mot noe som kalles «Sound of Silence» (lyden av stillhet). Eisenhower var en ærlig og patriotisk amerikaner, i likhet med  general Smedley Butler, som flere tiår tidligere hadde erklært til Kongressen at ”War is a racket” («Krig er en forbrytelse«). Ike Eisenhower visste at slik absolutt makt og total skjult kontroll over individuelle borgeres sinn og hjerter ville kunne korrumpere samfunnet  absolutt.

Eisenhower visste også og forsto det samme som den tyske filosofen Goethe:
«Intet menneske er mer håpløst en slave, enn den som feilaktig tror at han er FRI

Derfor utstedte Eisenhower sin sterke, avsluttende advarsel til Amerika. I dag må også denne forfatteren (Dr. A. True Ott) gjøre intet mindre.

The Sound of Silence – SSSS – 4S- som psychotronic mind control våpen

The Sound of Silence er et militært etterretnings kodeord for visse psykotroniske  våpen for masse mind-kontroll som ble testet på midten av 1950-tallet, perfeksjonert i løpet av 70-tallet, og mye benyttet av det «moderne» amerikanske militæret i begynnelsen av 90-tallet, til tross for motstand og advarsler utstedt av menn som Eisenhower.

Dette bevissthetsendrende hemmelige våpen er basert på noe som heter subliminal carrier-teknologi, eller ”Stille Lyd Spread Spectrum” (Silent Sound Spread Spectrum – SSSS – også kalt S-Quad eller «Squad» i militær sjargong.)

SSSS (4S) ble utviklet for militært bruk av Dr. Oliver Lowery i Norcross, Georgia, og er beskrevet i US Patent # 5,159,703 – «Silent Subliminal Presentation System» for kommersiell bruk i 1992. Patentets beskrivelse lyder bl.a.:

“A silent communications system in which nonaural carriers, in the very low (ELF) or very high audio-frequency (VHF) range or in the adjacent ultrasonic frequency spectrum are amplitude – or frequency- modulated with the desired intelligence and propagated acoustically or vibrationally, for inducement in to the brain, typically through the use of loudspeakers, earphones, or piezoelectric transducers. The modulated carriers may be transmitted directly in real time or may be conveniently recorded and stored on mechanical, magnetic, or optical media for delayed or repeated transmission to the listener.”

Folkelig forklart, gir denne enheten, denne «Sound of Silence»-teknologien mulighet  for uberettiget planting av bestemte tanker, følelser, og endog foreskrevne fysiske handlinger inn i intetanende mennesker.

Kort sagt gir dette helt reelle muligheter til å gjøre mennesker til rene marionetter i hendene på visse «kontrollere» (controllers) eller marionett-mestere (puppet masters). Eisenhower hadde innsett hva et slikt «våpen» kunne gjøre i hendene på grådige, konspirerende menn og kvinner for intrigant å styre planeten. Det kan lett føre til at det amerikanske samfunnet blir overtatt uten at et eneste skudd blir løsnet.

Dette er hva Eisenhower advarte Amerika mot, dette er den «kombinasjonen» han fryktet over alle andre. Har Amerikas ledere ignorerte hans advarsel? Har konspirerende og onde menn og kvinner utnyttet denne djevelske teknologien på intetanende amerikanere og andre utenfor USAs grenser? Vil de i så fall fortsette å utnytte teknologien ved hjelp av TV og radio-media? Denne fremstillingen vil forsøke besvare disse spørsmålene, og gi leseren et klart bilde av hvem som har fattet beslutninger om å bruke «Sound of Silence» i både krig og fred.

Hi-Tech psykologisk krigføring tatt i bruk i Midtøsten

23. mars 1991 ble en nyhet publisett nyhetsbyrået ITV News Bureau Ltd (London) med tittelen «Hi-Tech psykologisk krigføring tatt i bruk i Midtøsten«. Dette var under administrasjonen til George Bush Sr, under «Operation Desert Storm». Her beskrives  i detalj en bemerkelsesverdig amerikansk Psychological Operation (PSY-OPS) som ble gjennomført i all hemmelighet mot irakiske styrker i Kuwait.

Saddam Husseins elitesoldater «Republikanergarden» hadde lovet Bush å utkjempe «Alle krigers mor» med mange tusen døde koalisjonsstyrker som resultat. På papiret så det overbevisende ut.

Saddams Republikaner Garde soldater var harde veteraner fra den 10 år lange krigen mot Iran, mens koalisjonsstyrkene var uerfarne. Irakerne hadde moderne våpen og var godt trent i å bruke dem. Imidlertid skjedde noe veldig rart. ”Alle krigers mor» var slutt før den hadde begynt, ettersom bokstavelig talt hundretusenvis av irakiske soldater overga seg i hopetall uten å løsne skudd!

Her er hva den britiske pressen rapporterte om hendelsen. Den amerikanske pressen ble sensurert om dette:
«… det utrolige og topphemmelig PSYOPS program som benytter «Silent Sound» teknikker er blitt suksessfullt benyttet. Muligheten til å bruke denne metoden oppsto da Saddam Husseins militære kommando- og kontroll-system ble ødelagt. De  irakiske soldatene ble så nødt til å benytte kommersielle FM radio-stasjoner til å sende kodete kommandoer, som ble kringkastet på 100 MHz frekvensen. Det  amerikanske Psy-Ops teamet satte opp sin egen bærbare FM-sender i den forlatte byen Al Khafji og benyttet samme frekvens,. Denne amerikanske senderen overdøvet den lokale irakiske stasjonen. Sammen med patriotisk og religiøs musikk, ble PSYOPS overført som «vagt, forvirrende og motstridende militære ordrer og informasjon».

«På det ubevisste plan var imidlertid en mye mer kraftfull teknologi i bruk. Et avansert elektronisk system som var designet for å «snakke» direkte til sinnet til lytteren, til å endre og låse hans hjernebølger, å manipulere hjernens elektiske mønstre (EEG) og dermed kunstig plante negative emosjonelle tilstander —- følelser av intens frykt, angst , fortvilelse og håpløshet ble skapt i de irakiske troppenes sinn. Dette utrolig effektive subliminale systemet ikke bare ber en person om å føle en følelse, ikke bare får dem til å føle det, det planter selve emosjonen i deres sinn «.

Mens bruken av et slikt (nonn-lethal) «ikke-dødelig» hemmelig PSY-OPS våpen resulterte i at mange liv ble reddet, både amerikanske, koalisjonens og irakiske, må spørsmålet bli stilt: Hvordan kan amerikanerne være sikre på at et slikt våpen ikke vil bli brukt mot dem selv av en «Big Brother» på daglig basis?

Dessuten, hvorfor ble den virkelige historien bak de irakiske masse-overgivelsene  så fullstendig sensurert  for det amerikanske folket? Vanligvis blir hemmelighold av denne art bare benyttet når temaet er moralsk støtende, eller når den skjulte makten («the powers to be») ønsker å fortsette å anvende metoden uten offentlig innsyn, eller begge deler.

Det er hevet over tvil at hvis en slik enhet blir benyttet i det skjulte på mennesker kan det resultere i «uberettiget innflytelse» over et samfunn, slik Eisenhower advarte mot, noe som ville ha ført til at de fleste amerikanerne ville blitt rasende og sinte, og sørge for en stopp i bruken av slike metoder. Derfor er det selvfølgelig behov for  at teknologien fortsatt gjemmes bort.

Myndighetene benekter ennå eksistensen av 4S-teknologien

Offisielt eksisterer ikke Sound of Silence (4S / S-quad) teknologien, på samme måte som den amerikanske regjeringen offisielt benekter eksistensen av UFOer og Area 51, (Groom Lake) i Nevada-ørkenen. Imidlertid kan de fysiske realitetene ikke bli ignorert av et rasjonelt og logisk sinn. For eksempel var mannen som mest sannsynlig beordret utplasseringen av Sound of Silence-teknologien under den første Gulf krigen generalmajor Albert (Bert) Stubblebine. Stubblebine var kommanderende general i den amerikanske hærens etterretningstjeneste, samt Hærens Elektroniske Forsknings og utviklings Commando (ERADCOM) samt Army’s Intelligence and Security Command (INSCOM).

Dessuten, hva om TV-er over hele USA og Canada allerede er blitt 100% DIGITALE i sine signaler?  [Den obligatoriske HD konverteringen i USA fant sted i februar 2009], noe som er nødvendig for å kunne koble seg til de utplasserte GWEN (Ground Wave Emergency Network-) tårnene som muliggjør ubegrenset bruk av Sound of Silence frekvenser for å oppnå en komplett og massiv kontroll av landets sinn og bevissthet?

Flatskjerm-TV er blitt svært billig de siste årene, knapt 5 tusen kroner for en 40-tommer er nå vanlig. Er det kanhende påfallende billig...? Aner vi en usynlig hånd som vil at flest mulig av oss skal ha flatskjerm-TV, tilknyttet digital HD-dekoder, mens TETRA-utbyggingen går sin gang over hustakene Norge rundt...? Nordmenn er i mer enn 50 år blitt benyttet som naive forsøkskaniner for svinske teknologier made in the USA. Hva kan tyde på at 4S er et unntak - at få om noen har ropt varsko fordi mind controllen av nordmenn allerede er kommet langt...?

Jeg forteller deg at dette er nøyaktig hva som skjer. President Eisenhower hadde helt rett, og hans verste frykt var svært godt begrunnet!

Det militære-industrielle komplekset har i det stille fullført overtakelsen av landets bevissthet, og dermed dets sjel. Og det helt uten å avfyre et skudd!

Husk at å ta full kontroll over det fascistiske Amerika er bare ett skritt i den zionistiske elitens ultimate dagsorden. De elitistiske zionistenes overordnede mål er faktisk absolutt kontroll over verden, som de refererer til som «New World Order» med dem selv som diktatorer og overlords.

Det absolutte hemmeligholdet rundt utvikling og utplassering av
elektromagnetisk bevissthetsendrende teknologi av typen Sound of Silence reflekterer på ensvært reell måte den enorme kraften som ligger i det. Dette er grunnen til Eisenhower visste at han måtte advare nasjonen om dette i 1961. For å si det rett ut, de som kontrollerer denne teknologien har bokstavelig talt makt til å kontrollere menneskenes sinn – alle menn og kvinner overalt.

Og selvfølgelig, de som kontrollerer menneskenes sinn, bestyrer også jordens rikdom og planetens skjebne.

Den skjulte makteliten benytter 4S-teknologi mot oss i det skjulte

Det er mye som tyder på at visse elitister i USA og Israel planlegger å utvide kapasiteten til denne teknologien til å omfatte alle mennesker på alle kontinenter. En nøkkel til dette er HAARP prosjektet der ELF (Extremely Low Frequency) og VHF (Very High Frequency) frekvenser faktisk kan bli reflektert tilbake fra jordens ionosfære til forskjellige GWEN- tårn over hele verden.

GWEN: Mind control-agenda tårn kamuflert som "nødnett" - en moderne trojansk hest. I Norge bygges nå TETRA-systemet ut - til tross for at systemet kan skrotes på dagen og all nødkommunikasjon kan gå via det ordinære mobilnettet (som også gir bedre dekning og driftssikkerhet). Men isåfall vil bestrålings- og mind control-effekten på Norges befolkning som TETRA kjører mot hjernens beta-bølge frekvens på 17,65 Hz utebli...

Selvfølgelig avviser USAs regjering offisielt alt dette, ved å  fortelle lederne for de kontrollerte nyhetsmediene at GWEN-tårnene bare er private mobiltelefon-tårn uten noen skjult agenda, og at alle som måtte mene noe annet er nøttete konspirasjonstullinger.

Imidlertid er bevisene for det motsatte klare og utvetydige.

Dr. Michael Persinger

Dr. Michael Persinger er professor

i psykologi og nevrovitenskap ved Laurentian University i Ontario, Canada. Dr. Persinger skriver om dette temaet:

«Stimulering av tinninglappen kan fremkalle følelsen av et nærvær, desorientering, og sansemessige uregelmessigheter. Det kan aktivere bilder som er lagret i minnet, inkludert mareritt og monstre som normalt er undertrykt. Moderne nevrovitenskap antyder eksistensen av grunnleggende algoritmer som alle sensoriske transduksjoner  oversetter til en iboende, hjerne-spesifikk kode. Direkte stimulering av disse kodene innenfor den temporale eller limbiske menneskelige cortex av anvendte  elektromagnetiske mønstre kan kreve energinivåer som er innenfor rekkevidde av både geomagnetisk aktivitet og moderne kommunikasjonsnett.

En prosess som er koblet til det smale band av hjernetemperatur kan føre til at alle normale menneskelige hjerner vil bli påvirket av en sub-harmoni som har  frekvensområde på ca 10 Hz og bare varierer med 0,1 Hz . »

Dr Persinger avslutter artikkelen ved å skrive at:
«I løpet av de siste to tiårene har det dukket opp et potensial som var lite sannsynlig, men som nå er mulig. Dette potensialet er den tekniske evnen til å påvirke direkte  størstedelen av de om lag 6500 millioner menneskehjerner, uten noen formidling gjennom klassiske sensoriske modaliteter, men ved å generere nevral informasjon ved å benytte et fysisk medium som alle medlemmer av arten befinner seg innenfor rekkevidde av.

«Den historiske framveksten av slike muligheter, som spenner fra krutt til atomfisjon, har ført til store endringer i den sosiale utviklingen som skjedde unormalt raskt etter gjennomføringen. Reduksjon av risikoen for upassende anvendelse av disse teknologiene krever fortsatt og åpen diskusjon av realistisk gjennomførbarhet og konsekvenser i det vitenskapelige og det offentlige rom

Hvordan kan man ha en «åpen diskusjon» om emnet når regjeringskretser fortsetter å  benekte eksistensen av slik teknologi?!

Paul Kane (Paul Simon) kom fra en jødisk familie som tilhørte det militær-industrielle kompleks. Høyst sannsynlig var han selv et produkt av tidlig 60-talls eksperimentering med silent sound mind control, som tydelig er hva sangteksten i suksesslåta «The Sound of Silence» kan gjenkjennes som for de innvidde.

«The Sound of Silence», ble skrevet i 1963 avPaul Simon. Teksten lyder:

Hello, darkness, my old friend
I’ve come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision
That was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
Beneath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed
By the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share…
And no one dare
Disturb the sound of silence.

«Fools,» said I, «you do not know
Silence like a cancer grows.»
«Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach you.»
But my words like silent raindrops fell,
And echoed in the wells of silence.

And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming.
And the signs said: «The words of the prophets
Are written on the subway walls
And tenement halls,
And whisper’d in the sound of silence.»

 
Her er The Sound of Silence  i live versjon:

Dr. A. True Ott is the nephew of the well known light researcher and developer of ‘natural spectrum’ fluorescent lamps, John Ott.

Nedenfor er noen kommentarer til artikkelen i originalspråk:
Hentet fra:  http://educate-yourself.org/cn/soundsofsilence11dec08.shtml

 

—– Original Message —–
From: Cathy
To: Editor
Sent: Tuesday, December 16, 2008
Subject: HDTV

Good morning Ken,

I thank you for the Sound of Silence as it confirms everything I have been thinking. It goes even farther than we realize, in my opinion.

The terrestrial television bandwidth that was used by the analog tv is now freed up for the transmission of emf’s to literally turn us into puppets. I am currently putting together a ‘research paper’ on the subject which I will forward as soon as it’s completed. My reason for writing today is to warn those that do not need convincing to act now to protect yourself. There are ways to ‘stop’ the emf’s both airborne and those sent through the ground. Make no mistake, both paths will and are being used. If you shield only one of them you are still their puppet. Here are just a few snippets of info on what they can do with this:

From 1980 to 1983, a man named Eldon Byrd [Dr Bob Beck worked with Eldon Byrd for some years and mentioned his association on brain influencing research..Ken] ran the Marine Corps Nonlethal Electromagnetic Weapons project. He conducted most of his research at the Armed Forces Radiobiology Research Institute in Bethesda, Md.

«We were looking at electrical activity in the brain and how to influence it,» he says.

By using very low frequency electromagnetic radiation–the waves way below radio frequencies on the electromagnetic spectrum–he found he could induce the brain to release behavior-regulating chemicals. «We could put animals into a stupor,» he says, by hitting them with these frequencies. «We got chick brains–in vitro–to dump 80 percent of the natural opioids in their brains,» Byrd says. He even ran a small project that used magnetic fields to cause certain brain cells in rats to release histamine. In humans, this would cause instant flulike symptoms and produce nausea. «These fields were extremely weak. They were undetectable,» says Byrd. «The effects were nonlethal and reversible. You could disable a person temporarily,» Byrd hypothesizes. «It [would have been] like a stun gun.»

Robert J. Bunker, Editor

INSS Occasional Paper 15

USAF Institute for National Security Studies

USAF Academy, Colorado

Electromagnetic, High Power Microwave [HPM] , Weapons. Energy generated by a conventional electromagnetic apparatus, such as a radar transmitter, or released from a conventional explosion converted into a radio-frequency weapon which causes the disruption of electronic systems. Usually an ultra-wide ban source focus due to target vulnerability considerations. HPMs can also cause human unconsciousness without permanent maiming by upsetting the neural pathways in the brain and/or death [256,278].

There is so much more out there validating the problem but not much about protecting yourself from it. I guarantee the ptb are shielded completely. I am not sure how, but I have found some solutions.

I work with geopathic stress and have found simple and cheap ways to protect yourself from the future ‘broadcasts’. I am currently investigating methods to shield airborne emf’s. There are many things on the market, but not all of them work.

I have this thought that they will transmit a frequency that will render us unable to act and this will be how they take our weapons or ‘arrest’ us.

I too love the idea of tossing the tv, but I think it matters not now. The only way we could have ‘seen’ the transmission of these harmful emf’s would have been the interference or static on our tv screens. They have now made it clear that the channels will not be available so there is no reason to expect anything but static.

Cathy

***

From Brice Tayor, author of Thanks for the Memories

—– Original Message —–
From: eegcentre
To: Editor
Sent: Monday, December 15, 2008
Subject: Re: The Sound of Silence: The Antithesis of Freedom by A. True Ott, PhD, ND (Dec 12, 2008)

Hi Ken,

I just found a Scientific American Magazine, Nov 2008 that talks about the brain interface with computers –just like I talked about in my book with the USC Brain Project. No one listens!

Brice

***

—– Original Message —–
From: A. True Ott PhD
To: Ruby
Cc: Ken Adachi
Sent: Tuesday, December 16, 2008
Subject: Letter to Ken

Greetings Ruby, .

Thanks so much for sharing your opinion on Rima (Laibow) and Bert (Albert Stubblebine). Their «Valley of the Moon» project is yet another clue, I submit. They are wolves in sheep’s clothing, undoubtedly. The parallels to them and Jim Jone’s Guyana cult is quite similar.

FYI, EVERY BIT OF INFO on the «Bird Flu» that Rima posted came from me, A. True Ott. Of course, they edited out all the NAMES and references to the «Zionists» responsible for the re-creation of the deadly virus— calling such terminology «anti-semitic». I asked them why they are protecting the guilty parties? And Rima would not answer me.

You can listen to my audio presentation on the subject at http://truthordenial.wordpress.com/2008/11/04/bird-flu-hoax-marshall-law/ – I am attaching my power point for your review as well.

It appears that the 1918 Spanish Flu virus has been weaponized and injected into hundreds of thousands of individuals (i.e. military personnel) with 300 million vaccinations stockpiled for the rest of America. The virus’ RNA has been modified, and the virus now can be activated in vivos BY MEANS OF SPECIFIC Hz FREQUENCIES. Which brings us to the «Sound of SIlence» technology and Rima and Bert.

Again, many thanks for sharing.

All my best,

A. True Ott, PhD, ND

***

[Note: Paul has done some amazing translation work for me in Russian. He’s equally fluent in French. Visit his new web site: WarIsCrime.com ]

Subject: $40 x 200 million TVx = $8 BILLION!
From: Paul <adm@wariscrime.com>
Date: Mon, December 15, 2008
To: Ken Adachi

Hi Ken,

There seems to be a calculation error in Editor’s note to «The Sound of Silence»: if there are 200 million TVs, then X $40 = not $80 million, but $8 BILLION!

Sorry to have disappeared for some time – had to launch something «working» better than www.nexusrus.com. WarIsCrime.com seems to do exactly that! ;-)

All the very best, and talk soon!

Paul

**

Hi Paul,

You’re absolutely right. That’s a Big boo boo I made. Thanks. I’ll fix it.

I’ve posted your web site. Thanks for running the article.

Best, Ken

***

—– Original Message —–
From: Matt
To: Editor
Sent: Sunday, December 14, 2008
Subject: Re: Fw: The Sound of Silence: The Antithesis of Freedom by A. True Ott, PhD, ND (Dec 12, 2008)

Ken,

Clearly, the coming mandatory HD conversion/digital transition on February 17th, 2009 has dangerous implications for the general public and 90% or more are unaware of the threat or its corrupt technology.

I wonder how effective canceling the HD/cable subscription altogether in a residence would be at lessening or removing the effects of such harmful technology. Do you know of any information about this?

GWEN and microwave cell phone towers are everywhere but if you remove the closest focal point to yourself (your digital TV connection/subscription) it seems logical that the protection from this vicious technology would improve.

Would it help to shut off your subscription? How can you ensure the cable guy has disconnected you from the system? Would a TV used only for videos, DVDs, etc. be safe? Would the technology impinge even with the TV off? Would your neighbors’ TV effect a wider zone?

Answers to these questions could form the basis for some form of self-defense to a percentage of the population. Of course, most will think the very idea of psychotronic subliminal technology is insane, but I do believe many folk wouldn’t be surprised at this stage.

The old wives’ tale everyone knew was true that TV is bad for you will be doubly true come Feb. 2009.

Thanks as always,

Matt

***

Hi Matt,

I can only speculate based on logic and common sense, but I’ll give you my thoughts. I’m convinced that newer LCD monitors, plasma screen TVs, etc. are built with audio and video monitoring capabilities. I’ve already posted a few letters that I’ve received from people who had seen the tiny cameras first hand. Anyone can buy on the open market an undercover video camera that’s about the size of a shirt button. Doesn’t it seem likely that the technology is far more advanced than that?

If you take a magnifying glass and examine the screen of an older CRT television, you will see very small holes that represent one of three primary colors used to reproduce color images on the screen. I’m sure that the technology to replace one of those holes with a micro camera (probably many micro cameras) has been around for a long time now. The HD digital technology allows the data to flow in both directions. I feel certain that the monitoring capabilities of HD digital TV continue to function, even when the set is «off». As to mind control, I assume you would have to have the equipment in your home in order for it to have an effect on you.

The posting of the above article by Dr. Ott takes us into the arena of subliminal mind control, and once again, the observed facts seem to fit the KNOWN intention and agenda of the NWO to mind control every single living person on this planet. Al Bielek, William Cooper, Preston Nichols, Stewart Swerdlow, Anna Hayes, James Casbolt, Don & Carol Croft, and many others- some insiders, some psychic sleuths, and some victims of psychotronics- have been trying to alert the public for many years of the plans to exert total mind control through ELECTRONIC means. This is what the Montauk Project was all about.

I won’t be getting a digital converter box to use on my older CRT style TV. I’ll watch videos tapes and DVDs and be perfectly satisfied with recorded material. There’s no sacrifice involved because broadcast TV and cable TV programming is a wasteland of garbage masquerading as entertainment, comedy, «news», or political discourse. The quality of TV programming seen in Japan is far and away more human and heart centered than the crass sewage beamed into American households. While I clearly see the Illuminati’s hand in trying to sway the Japanese people towards embracing lower standards of conduct, and have gone into overdrive trying to promote homosexuality and trans-sexuality as ‘normal’ and even wholesome, there is still a far greater reservoir of respect for the family unit and for principles of lovingness and compassion in the Japanese psyche; unlike the dog eat dog mentality promoted on American reality shows or the brute violence glorified in ‘smack down’ wrestling programs, etc. .

I might also add that there are huge electronic (microwave transmitter) «spires», similar to the Dublin Spire, being built in most major cities around the world. The replacement for the World Trade center buildings in New York City has the entire upper third of that structure occupied by one of these mega-transmitters. I don’t know what cover story the NWO will graft onto those spires, but the REAL purpose is scalar electronic mind control…and you can take that one to the bank.

Sincerely, Ken

***

Boycott & Trashing the Boob Tube: An Idea to take Flight?

—– Original Message —–
From: Doctor Louise
To: Ken Astari
Sent: Sunday, December 14, 2008
Subject: Sound of Silence

Hi Ken,

Thanks for your recent article: ‘Sound of Silence.’ I was aware of the implant in the HD TVs and the boxes for the old units, but didn’t know that the technology tied into Gen. Stubblebine and his associates at PsychTech: Col Michael Acquino and Col John Alexander – who are all named as defendants in Diana Napolis’ litigation re ‘non-lethal’ weaponry… go figure.

Also interesting: Gen. Stubblebine and his doctor [psychiatrist] -wife are now touting anti-CODEX rhetoric through their ‘Natural Solutions Foundation’ and Health Freedom USA organizations. I guess if you’re going to spew dis-information and attempt to enroll the public in time-consuming and useless pursuits, you must first don the cloak of legitimacy! Fortunately, they weren’t able to check their prior histories (readily available through Google) at the door!

I may put my TV on the curb on a trash day prior to Feb. 17th.

Thanks for all you do.

Light and Love,

Louise

CTN (Certified Traditional Naturopath)

***

Thanks Louise,

Maybe your suggestion to trash the boob tube will catch on with more awakened citizens than we might imagine at this point. I guarantee you that if ENOUGH people balked at the digital conversion dictum and either simply trashed their TV altogether or didn’t get the converter boxes and just let the stupid beast sit there in the corner of the room– turned off — they would reverse themselves in short order and turn those analog transmitters back on in a heartbeat. There is no way they would allow a large percentage of the public to slip from their influence peddling and propaganda mills–NO WAY.

It would be DELICIOUS to see a mass boycott of the HD forced conversion scheme by not participating in our own enslavement via electronic mind control!

If TV advertisers and TV rating services notice the numbers going way down after Feb. 17 2009, you can BET they will do a 180 reversal!

I would LOVE to see that.

Regards, Ken

***

—– Original Message —–
From: Doctor Louise
To: Ken Adachi
Sent: Monday, December 15, 2008
Subject: RE: Sound of Silence

Ken,

Just to show you how determined they are to ‘get us’: my local mediacom office held a three day ‘open house’ at a local restaurant to give the things out… along with snacks and a raffle of a 32 inch HD TV! Go Figure…

Light and Love,

Louise

***

—– Original Message —–
From: Harold S Kramer <hsk01945@alum.mit.edu>
To: Editor
Sent: Friday, December 19, 2008
Subject: About mind control….*

Your tinfoil is showing…………..

H

* http://www.wariscrime.com/2008/12/15/news/digital-tv-mind-control-by-the-sound-of-silence/

***

Dear Harold S. Kramer,

Your pathetic ignorance and low manners is what’s showing my friend.

Hope you enjoy the feedback.

«K»

PS: MIT alumni heh? The same MIT reviewed in the books of Dr John Coleman that’s working hat in glove with the US military industrial complex and the Pentagon to corral the people of a once free republic into a fascist, Big Brother police state? Yea, it makes sense I would hear such low brow comments from a brain washed product of that Big Brother Nazi «Enabling» iinstitution.

(Readers should free free to contact Harold at hsk01945@alum.mit.edu and share your concerns with him)

***
—– Original Message —–
From: Jeff K
To: Editor
Sent: Monday, December 22, 2008
Subject: Digital TV – Mind Control on 12-22-08/Jeff Rense

Greetings, Mr. Adachi!

Interesting article. So, how do we protect ourselves from this «sound»? Is there a jamming device. Is there a detection device? Thanks, in advance, for your response!

-Jeff K

***

Hi Jeff,

Well, I think the most intelligent thing to do, if you share the concerns mentioned in the article, is to forget about getting digital TV altogether. At this point, I have no intention of getting the digital conversion box. I can watch recorded tapes and DVDs on TV and be perfectly happy. We mostly watch video tapes recorded in Japan anyway since American TV is mostly garbage. I can hear news on the radio and get a much clearer «image» from the internet

Please tell me which program on TV is so important to you that you can’t live without it?

Oprah? Smack Down wrestling? Fox News? Dr Phil? Judge Judy? Judge Brown? Jerry Springer? Steve Wilcox? Charlie Rose? Survivor shows? TV Evangelical Brain Washers? Frontline? Jim Leher News Hour? Washington Week in Review? Cops? American Idol? Jail? NAScar racing? Football? Basketball?

Or maybe the new show coming out on ABC in January? Homeland Security, USA? Oh boy, can’t wait to see our militarized /flax jacketed/ fully loaded, ninja black face mask, cop ‘heroes’ take out the potential «terrorists’ and «protect our freedoms» .

So what’s to miss?

If a sufficient percentage of the public rejected the forced imposition of the digital «highway» and all that it implies, and simply refused to go along, THEY WOULD SWITCH BACK TO ANALOG IN SHORT ORDER.

Why?

They NEED you to watch their favorite mind-conditioning/ subliminal influencing boob tube in order absorb your daily dose of propaganda, deceptions, and lies. Without it, you might actually start to wake up to the subversion and planned destruction of this country by the traitors in Washington and their propaganda minions in Hollywood, New York, Washington, and Chicago. And we couldn’t have that, now could we?

Regards, Ken

***

Subject: Re: SOS
From: hclark269@yahoo.com
Date: Sun, January 18, 2009
To: Ken Adachi

Hi Ken:

I read the article: «The Sound of Silence, The Antithesis of Freedom». I have some questions about it. I only have analog TV’s. Why do I need to get rid of cable when the cable converts the Digital signal to analog before it gets to my apartment? Also, should I not get rid of my cable internet connection as well, since it comes through the same cable as the TV? What about the telephone? How do we know that SSSS will not work through the atmosphere since these «towers» are all over the place?
Thanks, Gerry

***

Hi Gerry,

I don’t have any difinitive answers on this, but I can give you my suspicions and thoughts.

I have to presume that the Quad S technology will work through cable TV reception, otherwise a large segment of the population would escape the digital manipulation technology-and the Illuminati always covers ALL the bases.

I notice there’s a push now to encourage people to get digital radio as well. The expanded channels found within the digital signal is the big selling point. For the time being, there’s no talk of digital-only radio, but you can see where’s it’s going to go in the near future.

The idea of covert mind control/influencing via microwave cell phone towers was first published on this web site in 1999 with the Byron Weeks article about GWEN towers. I added many more articles on this topic from 2002 forward thanks to the efforts of Don & Carol Croft who essentially pioneered the orgone generator movement and demonstrated that there was a way to fight these insideous, covert psychotronic technologies.

It doesn’t bother me if I can no longer can view broadcast TV after Feb 17, 2009, as 99 % of it is pure garbage anyway. I’ll watch taped shows, DVDs, and videos on the computer. TV is mostly poison for the mind, anyway, and the sooner we kick the habit, the better.

So Senator John Kerry, Skull & Bones NWO tool, sell-out, blowhard, and phony of the first rank, who set the entire mandatory digital TV conversion scheme into motion, can take his digital conversion box and their covert mind control ageenda straight into Hell where he belongs with his his lord and master, Lucifer.

The fact is : «We don’ need no stinkin’ TV»

Regards, Ken.

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Abonnere
Varsle om
guest

95 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Ulven
Ulven
12 år siden

Min TV benytter ikke dekoder!

Men på NRK kommer det en forstyrrende liten linje helt øverst hele tiden som sier: «På grunn av forstyrrelser fra mobil-TV bør jeg bytte kanal» (Mobil-TV?!) Bildekvaliteten er helt OK, selv uten flatskjerm.

Jeg er kanskje av de få som «torde» å oversitte fristen for overgang til digital-TV med bruk av dekoder. Som det het: «Etter den og den dato vil du miste TV-signalet – hvis du ikke løper og kjøper en dekoder og får den montert i tide.»

I mitt tilfelle var deadline for dekoder-dings dagen etter finalen i Champions League, jeg tror det var i mai 2009 engang. Jeg tenkte at OK så får jeg med meg finalen og så kan det være det samme med hele TV-greia, jeg skal alltids klare meg uten.

Så at Norge i hui og hast gikk over til DIGITALT BAKKENETT, fordi «vi måtte» (uten at det kom noen forklaring på hvorfor det var nødvendig), lukter AGENDA lang vei. Skal vi gjette på at det var et BILDERBERG-VEDTAK for å mind controllere sheeple-flokken her som lever så høyt på oljepenger at de fleste påfunn fra onkel stats utenlandske oppdragsgivere ukritisk får passere?

kj
kj
12 år siden

Topphemmelig PSYOPS program som fikk Irakiske soldater til å overgi seg i hopetall?

Jeg kom til å tenke på noe mens jeg leste litt i denne artikkelen. Ikke på science fiction eller filmsjangere, men på WW2 og Hitlers operasjon; Barbarossa. Hva var det for slags hemmelig PSYOPS-program som plutselig fikk 91000 tyske soldater til å overgi seg i slaget om Stalingrad (Volgograd) Veltrente og erfarne soldater kunne vel ikke bare i hopetall overgi seg slik plutselig?

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  kj

Nei det var kjemperart Kj :O

Etter bare noe mnd i 30-40 minusgrader, uten mat, mesterparten av sine venner døde eller såret, omringet uten mulighet til å flykte, uker uten søvn så blir de beskyldt for svekket moral av deg Kj

Men nå var det heller ikke soldatene som overgav seg men derimot feltmarskalk Paulus
Såvidt jeg husker så var det vel bare ca 5000 som kom levende tilbake til Tyskland etter år i Russiske fangeleirer

Telenor Baksås var på Bilderbergermøte i fjor, han fikk også et kinesisk firma med tette bånd til kinesisk etteretning og militære til å oppgradere samtlige mobilmaster

Nå rett over nyåret så reklamerer Telenor stort med tilbud om superbredbånd ( VDSL ) til alle sine kunder
Først tenkte jeg at hva faen skal jeg med dette, mine 6 mb/s klarer jeg meg med i lange baner, jeg gidder ikke bruke penger på superbredbånd

Men snille Bilderberger Baksås ville ikke tjene penger, han ville gi alle superbredbånd uten økning i prisen, eller 49 kr mer i mnd da men med gratis modem

Det følger også med noesom heter TV klart ?
TV-klart
I løpet av året kan du se TV over bredbåndslinjen. TV-tilbudet vil tilsvare vårt TV-tilbud over fiber. Det betyr at du kan velge blant flere kanalpakker med sport, filmer, dokumentarer, nyheter, barneprogram og mye mer.

Nei her lukter det mer en bare ugler..

Jeg ringer i morgen og ber om å få satt ned hastigheten min istede :)

arifkarim
arifkarim
12 år siden
Svar til  smurfen

Meningen med IP-TV er ikke hjernekontroll, men infokontroll. Selvsagt anerkjenner de massive illuminati-styrte TV-selskapene og mediahus at internett har tatt fullstendig kontroll over hva folk ønsker å se, heller hva de får «tvunget» til å se via enveis tradisjonell TV. For å kunne kapre båndbredden fra gratis video-streamingssider som youtube, vimeo, dailymotion og andre diverse fildelingstjenere, angriper disse store nettlevarandørene nå med sine egne selvvalgte «VideoOnDemand» tjenester, eller som jeg liker helst å kalle for PropagandaOnDemand-tjenester til naive nordmenn. Forskjellen ligger bare i at nå er det mulighet for å «betale» for å se noe drit, enn tidligere da man betalte en fast sum per måned :D
Dvs du kan bare glemme konspistoff selv om IP-TV tilbyr «alt annet» av mainstream svada enten gratis eller med gunstig pris! :D

Uffda
Uffda
12 år siden
Svar til  smurfen

What NWO Mafia do not want you to find out about – We are NOT ‘powerless’.

The Powers of Human Consciousness
http://www.youtube.com/watch?v=zUzPLmz3J98&feature=related

Ole-John Saga
12 år siden
Svar til  kj

Veldig intr:) Har du noen link til dette KJ.

arifkarim
arifkarim
12 år siden

Ok her var det mye bra, men jeg kan kommentere om en del ting. Det skrives:

«75.000 og deretter 125 000 (eller mer) irakiske styrker ville komme ut av sine dype ørkenbunkerser viftende med hvite flagg og fallende til knærne…Hvorfor skulle irakiske veteraner med åtte års erfaring fra krig i Midtøsten (med Iran 1980-1988) oppføre seg på denne måten? Svaret er enkelt. De ble utsatt for en teknologi som var så ekstrem og uforståelig at de plutselig var blitt redusert til nivået for lydige barn…»

Det kan være flere grunner til det, kanskje soldatene var så utslitte etter mange års meningsløs krig mot iran, at de nesten gav seg selv. Lignende hendelser har skjedd tidligere i historien også, blant annet med Aleksander den store sin hær:
«Ved det mektige kongedømmet Nanda, som lå øst for kongedømmet Porus, måtte Alexander stoppe. Redde og utmattede, gjorde hæren mytteri ved Hyfasis og nektet å marsjere lenger øst.»
http://boevgs.wikispaces.com/Aleksander+den+store

Hadde de irakiske styrkene høyere moral / kamptrening enn Aleksander den store sin? Jeg tror neppe soldatene hans nektet å erobre videre pga hjernekontroll heller, i hvertfall ikke på den tiden :D

Angående TETRA-stråling, har du derimot rett i alt. Jeg har undersøkt rapporter fra ulike deler av verden der de som ble utsatt forTETRA-stråling fikk psykiske plager i ettertid. Også i Sverige og Norge ble det registrert lignende tilfeller:
«Brannfolk melder om hodepine og kvalme etter å ha brukt sambandet. DNK (Direktoratet for nødkommunikasjon) tilbakeviser at det er noen grunn til å frykte strålingen fra terminalene.

Ved Asker og Bærum brannstasjon er ledelse og ansatte enige om å redusere bruken inntil man vet mer om strålingen.

– Andre steder er det vanskeligere. Noen har fått beskjed at det er oppsigelsesgrunn dersom man nøler med å bruke Tetra, forteller Storbråten.

Direktoratet for nødsamband fastslår på sine nettsider at det ikke er vitenskapelig belegg for å hevde at Tetra kan forårsake helseskader.

– Systemet som brukes for nødnettet er ikke farligere enn andre mobilsystemer. Strålingen fra basestasjonene i nødnettet ligger langt under internasjonale grenser for hva som regnes som farlig, skriver DNK. »
http://www.fagbladet.no/nyheter/article5406884.ece
http://www.budstikka.no/nyheter/brannfolk-frykter-straling-dropper-nytt-nodsamband-1.5869766

Altså bare fordi noe er vitenskapelig ubegrunnet føreløpig, er det automatisk helt ufarlig!

Også finnes det andre norske TETRA-motstandere her:
http://www.matoghelse.no/helse/2009/02/16/stopp-tetra.aspx
http://debatt.aftenposten.no/item.php?ThreadID=255136&chmode

Lykke til med en ny stråledag! :)

ola
ola
12 år siden
Svar til  arifkarim

Til Afrikarim:
“Ved det mektige kongedømmet Nanda, som lå øst for kongedømmet Porus, måtte Alexander stoppe. Redde og utmattede, gjorde hæren mytteri ved Hyfasis og nektet å marsjere lenger øst.”
http://boevgs.wikispaces.com/Aleksander+den+store

Hadde de irakiske styrkene høyere moral / kamptrening enn Aleksander den store sin? Jeg tror neppe soldatene hans nektet å erobre videre pga hjernekontroll heller, i hvertfall ikke på den tiden

Jeg vil bare påpeke at det er VELDIG forskjell på å forsvare sitt eget land (Irakerene) og å erobre andre land (alexander den store’s hær) så å sammeligne disse to blir bare tull

Ole-John Saga
12 år siden

Alexis Carrel var fransk, født i 873 nær Lyon, og utdannet lege ved Lyons berømte universitet. Han dro til Amerika etter å ha tatt sin doktorgrad. Han studerte eksperimentel kirurgi ved Chicagos Universitetet i 1905. I 1906 ble han knyttet til det unge ROCKEFELLER INSTITUTT i New York, og i 1912 fikk han Nobelprisen i medisin. Han oppfant metoder som tillot flytting av levende organer fra individ til individ. Han skapte vevsdyrkningens teknikk, hvorved levende cellevev dyrkes i næringsvæsker, som Pasteur i sin tid lærte menneskene og dyrke mikrobene. Da krigen brøt ut (Første verdensksrig), vendte Carrel tilbake til Frankrike og skapte en ny form for sårbehandling, som frelste mange menneskers liv og gjorde utallige amputasjoner overflødige. Siden 1919 arbeidet han igjen ved ROCKEFELLER INSTITUTTET, hvor han senere ble sjef. Alexis Carrel var en førende skikkelse på medisinens og biologiens område, med elever i alle land.

I hans bok Mennesket det ukjente (Man the unknown) fra 1937 utgitt av Gyldendal forlag skriver han bl.a dette:
Vår verden ville kansje sett anderledes ut i dag, hvis Galilei, Newton og Lavosier hadde anvendt sine strålende begavelser på forskning av menneskets sjel og legeme. Vitenskapsmennene vet ikke hva de går i gang med , de lar seg lede av subtile tenkemåter, av tilfeldigheter og en slags klarsynhet. Hver av dem danner en verden for seg, som er styrt av sine egne lover. Vitenskapsmennene løser av og til problemer som er uforståelige for andre. De kan ikke forutsi følgene av sine oppfinnelser , men det er disse følger som har formet vår sivillasjon. Vi har gjort et utvalg blant overfloden av vitenskaplige oppfinnelser, men i valgene har vi ikke tatt hensyn til det som ville vært til det beste for menneskene, vi har bare fulgt våre naturlige tilbøyligheter. De nye oppfinnelsers raske fremgang skyldes våre ønsker om større bekvemligheter, mindre arbeide, trang til stadige forandringer og til komfort. Vi elsker å komme fort frem, og vi vil gjerne flykte bort fra oss selv.

Men ingen har tenkt på hvordan menneskene vil tåle denne voldsomme økningen av livstempoet som kommer som en følge av de hurtige kommunikasjoner, telefon, telegrafen, skrive og regnemaskinene, og alle andre maskiner. Den universelle utbredelse av flymaskiner, biler, kino, og snart TELEVISJONEN, skyldes en trang, likeså naturlig som den som fikk våre eldste forfedre til å drikke alkohol. Man har tatt i mot nye ting som sentraloppvarming, elektrisk lys, heiser, moralsk biologi, og kjemisk tilberedning av fødemidlene (maten), utelukkende fordi disse oppfinnelser var praktisk behaglige. Men man har ikke et øyeblikk tenkt på deres mulige følger for menneskene.

arifkarim
arifkarim
12 år siden
Svar til  Ole-John Saga

Enig. Vi er ikke langsiktige nok, og er langt ifra bærekraftige, selv om sosser i Norge og FN prøver sitt utopiske beste, vil de aldri nå med sine fanatiske målene sine så lenge dette monetære systemet eksisterer. Spør dere selv: hvordan kan vi ha en bærekraftig utvikling når den økonomiske utviklingsmodellen er basert på privat-profitt motivasjonen, der ens egen vinning prises langt høyere enn andres / samfunnets kollektive tap. Jeg kan overhodet ikke skjønne hvem de (politikere) egentlig narrer? Dem selv eller oss (befolkning)? :)
Eneste måten som jeg ser frem til bærekraftig utvikling, der teknologiens vidundere ikke misbrukes til komfort men til effektiv nytte (sparing av ressurser og resirkulering) er vel via Venus-Prosjektet. Folket der får enormt støtte og tilslutning, til tross for at de blir anklaget for alt fra erkekommunister til ultrateknokrater. Problemet ligger vel bare i at dagens voksne mennesker (ikke barn) er oppvokst i et samfunn der nåtidens monetæresystemet er nesten unngåelig å fantasere. Skeptikere hopper i stolen hver gang de hører ord som pengeløs samfunn eller ressursbasert økonomi. For dem vil et slik samfunn selvsagt føre til «tap» av all den offisielle makta de har nå pga sin «lang» skolegang via statsfinansierte skole og universiteter. For dem er det status hvis de har utdannelse fra verdens mest kostbare lærested, dermed setter de ikke pris på om man er selvlært eller om man faktisk har bedre IQ enn disse rike-menns gutta. Ikke rart jacque frescos ideer har lite tilslutning hos mainstream akademiske miljøer, som er 100 % bygget på «donasjoner og veldedighet» fra det offentlige monetære systemet. Fare for å miste denne komforten tvinger dem til å ignorere nye og kontroverselle ideer som avskaffelse eller fornying av nåværende samfunn. Sjekk mer om hvordan vi kan utnytte teknologiske fremskritt effektivt sammen med det naturlige samspillet til å lage en bedre verden, ikke bare for oss, men også for kommende generasjoner. Dagens penge-politiske systemet skaper bare mer «pengegjeld» over til neste generasjoner som verken er bærekraftig eller nyskapende på noen måte. Vi taper i alle ender så lenge vi er bundet faste i dagens system. Det er ikke folket det er noe galt med. ITS THE DAMN SHIT SYSTEM!
http://www.youtube.com/user/thevenusprojectmedia

Ole-John Saga
12 år siden
Svar til  Hans Gaarder

Når hele systemet er besatt av satanistiske psykopatiske djevler, så synes jeg ikke at dette er det minste merkelig Hans.

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  Ole-John Saga

Er det ikke sinnsfriske englesauer som legitimerer dette «systemet besatt av satanistiske psykopatiske djevler»?
livsnytere som håper og tror at de blir spart av faen?
For hva?
Hvorfor skal faen gi plass til broilere eller PST-bikkjer i underjordiske anlegg?
Disse er jo oppbrukt materiale som skal elimineres sammen med øvrige nytteløse sauer.
Faen har en ekte redningsliste for eksperter den trenger.
På siden «søket-etter-sannhet» forteller oppgitte patrioter hvordan de ble tvunget av jude-Eltsin til å gi bort gratis resultater av topp-hemmelig forskning til nye NATO-allierte i Frankrike. Disse resultatene satte opp farten på utvikling av jude-yankees HAARP-anlegg på Alaska, i Troms og Grønnland.
Forskere fortalte om muligheter til HAARP-stråling:
– den utløste flodbølgen i Indiske hav i 2004,
– den utløste Haiti-jordskjelv da israhelliske leger-uten-grenser sto klare for organ-uttak noen timer etter at skjelvet lagt seg,
– den kan forårsake polskifte, og selv drive jordkloden av sin bane,
– den tillater å zombiere befolkning til å stemme på faens marionetter eller gi blaffen i alt (apati),
– den ble brukt mot irakiske soldatter til å så en hårreisende forferdelse og panikk,
– den kan så massepanikk som får sauer til å hoppe ned i glødende sprekker under kommende katastrofer m.m.

Forutsetningen er at HAARP-stråling kommer i resonans med mottakerens egen frekvens.
Derfor jobber faen dag og natt med å senke frekvensnivå til alle på samme nivå.
De som vibrerer på andre frekvenser, er utilgjengelige for faens påvirkning (eller trenger en individuell justering av bestrålings-bølgelengde).
Et eksempel på handlingslammelse følger nedenfor:

Oversettelse fra russisk til norsk (bokmål)
«Zhirinovsky`s tale i Dumaen.
V. Zhirinovsky: [kommunist] Zyuganov har bare reist spørsmål.
Jeg skal svare på Mr. Zyuganov`s spørsmål «hvorfor».
Og for å gjøre det mer klart, skal jeg tale som en representant for en utenlandsk etterretningstjenesten. Så …
«Dere, russiske griser, vi gjør nærr av deg i tre hundre år.
I 1717 i Paris, kom vi sammen og spurte: hvem som truer oss, det elegante Jewropa?
Jo, der, i øst – det russiske imperiet!
Først sendte vi Napoleon til deg.
I 1941 kom våre tanker tett til Moskva, og bare kulden hindret oss, fordi vi ikke visste at det kunne bli minus 40 °.
Hvis vi gikk til krig en måned tidligere, ville Moskva bli brent.
Og vi skulle komme til Ural, med våre tyske stridsvogner.
Men det er historie.
Nå ser vi fra Brussel og fortelle deg: guttene, vi er lei av Sovjet-regimet.
Du er blitt nok en gang en stor nasjon, du har igjen verdens mektigste stat – Sovjetunionen.
Vi har ikke Napoleon i dag, ingen Hitler, i dag har vi «myk demokrati» som våpen. Vi vil ikke tape ansikt i europeernes øyneog sende igjen til Moskva stridsvogner. Og amerikanerne er enda ukomfortable med å bombe dere.
Men de har bombet Beograd – og du ble tvunget til å bli enig.

De bombet Kabul – og du hjalp dem. Og som takk for hjelpen, fikk du narkotikaflyt, du er død for dem – og du vil være enig. Du har flere ganger økt flyt av narkotika!
Vi knuste dine allierte i Bagdad – og du svelget det i stillhet, og du vil aldri få tilbake milliarder av dollar investert der!
Vi vil stenge alle deres militære fabrikker. Vi har allerede truet din Mechanics Institute i St. Petersburg, til å holde kjeft. Din Tula Design Byrå vil snart skjelve, alle dine …
Vi har allerede sunket ubåten din «Kursk». I går styrtet det beste i verden bombeflyet ditt.
Så lenge du har det beste flyet, vil vi gjøre det slik at de faller ned, og du har ingen parafin å fly.
Og du er engasjert i «demokrati».
Vi har bygget det, demokratiet på bekostning av rovdrift over hele Afrika, Latin-Amerika, mens vi plantet dere den «store perestroiker» Gorbi.
Før dette jobbet vi med kona hans på feriesteder i Italia i 1972 og etter tretten år har dette resultert vår mafia, vår mann i Kreml !
Og du stemmer på ham. Du har valgt vår mann!
Gorby er vår mann! Og hele Europa feiret det faktum at du, russer, stemte på en som ødela den sovjetiske staten. Men han er svak, fordi han var fra landsbyen, traktorist, arbeider-bonde blod. Han fullførte sin oppgave.

Vi trengte å bryte landet helt ned. Hvordan kan det brytes? Vi fant deg en halv-full mann i Ural, og via vårt femte kolonne – Demokratene – gjorde vi ham for din første president av «uavhengige Russland»!

Vi har tatt ut av landet dine $ 500 000 000 000.
Du selv har åpnet grensen, du ga lov til å eksportere, dine tjenester, din valuta kontroll selv sendt hundrevis av milliarder til oss, til oss – og du har bedt om pengelån.
Og vi lot som om det var vi som ga deg penger til låns, og du, dine ministre, lot alle disse pengene stå i våre banker. Du ga oss $ 1000000000000 – takk!
Du russiske gris, takk!
Din [jude]Gaidar-regjering har spilt bort $ 500,000,000,000.
Folkets sparepenger ble stjålet – vår mann Gaidar har stjålet dine sparepenger!
Deretter har vi slettet dine 500 milliarder $.
For oss var dette ikke nok – vi har tatt ut av landet 200.000 forskere.
Det koster 50 millioner dollar å utdanne en forsker i Jewropa, mens russiske forskere jobber hos oss som renholdere for 3000 dollar i måneden, fordi du betaler dem bare 100 dollar, og det er den laveste lønn i vårt land. Dine store vitenskapsmenn holder Jewropa rent i dag.

For oss var dette ikke nok: våre kvinner er allerede utslitt, fordi kapitalismen er et forferdelig system, og vi har tatt ut din russiske ungdom med det beste genetiske lager. Jentene jobber i bordeller, de ønsket å få se Jewropa – vi har vist dem Jewropa. Vi har tatt pass fra dem og plasserte i bordeller.

Men dette var ikke nok. Vår befolkning i Europa er syke og eldre, med behov for å bytte deler – mage, nyrer og hjerte. Og i dag, kan våre leger bytte ut alt bortsett fra hjernen. Våre vestlige leger trengte bare reservedeler.
Du russiske griser, vil vi trekke dere til Jewropa, og drepe for organtransplantasjoner.
Det vil si, du gav oss penger, råvarer, din gass, olje, metall, forskere, organer.

Dine KGB-avhoppere, generaler, journalister, diplomater – alle vil til oss.
Vi har fjernet fra landet femten millioner av de beste. Alt du sitter igjen med, er banditter. Du har bare banditter i landet i dag.
Vi gir kun fire yrke til russiske menn: skogvokter for saging av tre, kullgruvearbeider for å utvinne kull, olje- og gassarbeider for olje og gass.
Og for russiske kvinner, bare en handel – de pro-STI-tusjon!
Og du skal være stille, og du selv vil levere, levere oss gratis kull, gass, olje, mennesker, penger, og vi vil påpeke deg at du har et dårlig demokrati.

Vi vil sette fyr på Tsjetsjenia igjen. Ikke nok? Vi setter fyr på Dagestan. Ikke nok? Hele Kaukasus blir satt i brann!

Og dette skal vi gjøre med tyrkernes hender.
Tyrkerne, tyrkerne – de vil snart bli ett hundre og tjue millioner, over din befolkning, og tre millioner tyrkiske hæren vil komme til Voronezh.
Det er der vi vil snakke! I Voronezh vil du huske Guderian.
Du knuste ham ved Kursk, men den tyrkiske hæren, bevæpnet med dine tanks, T-95m «… du er i dag, de korrupte generaler fra generalstaben har solgt til den tyrkiske hæren dine mest moderne tanker!
mens din hær er ingenting – det er gamle pansrede kjøretøy og fallende fly mot den kinesiske hæren og den tyrkiske rustet på best mulig måte.

Viser deg scenario: vi vil snart fremprovosere en konflikt mellom India og Pakistan, med bruk av atomvåpen, vi skal ta fra inderne deres beste forskere. Vi trenger ikke å lage dem selv. Vi har allerede fosynt oss av de russiske …

Og så, millioner av indere tramper i Asia, og vi vil forberede en krig mot Kina.
Nå raserer vi den muslimske verden, erklærte dine venner i Teheran, Irak, Libya, Sudan, som terrorister.

Vår hjelper i denne saken er israhell, der russiske jøder skyter vennene dine med dine Kalashnikovs nå!
Ser du hvordan vi kan gjøre det?
Vi vil så strid mellom deg og muslimer.
Vi trener opp og forbereder militante muslimer i Riyadh, Kairo, og vil komme til deg med de islamske militante – vi skal sette ild mellom to store religioner. På ditt område! Vi fyller det opp med deres blod!
Du selv vil gi oss Sakhalin, Kamchatka til Japan, til Kina vil du gi Sibir.
Vi vil komme til Ural fra øst og fra vest.
Uralfjellene vil vi la være det siste stedet du kan bo, ditt russiske svin!

Perm-region, Perm leire er alt du vil ha før din eksistens er slutt i 2030!
Du er en idiot til å godkjenne hvert år et budsjett som gir deg absolutt ingenting. Din hær vil forringe, du vil ha en alternativ tjeneste – for å bære potter for de gamle: din ungdom kan bare det!

Hvorfor? Fordi selv i denne salen, i dag, sitter to hundre kriminelle [parlamentarikere], to hundre direkte knyttet til kriminalitet, og du smiler uten å gjøre noe. Her sitter et pro-regjerings medlem av en Krasnoyarsk-organisert-gruppering! Så du har pro-regjerings parlamentsmedlemmer knyttet til kriminalitet, og gjør du ingenting. Ikke gjør noe!

Vi har plantet bolsjevikene.
Dere ofret førti millioner i kampen mot Hitler. Akkurat hva vi trengte å gjøre – vi trengte å ødelegge deg.
Vi vil gjøre alt for at du selv skal få patrioter som prøver å forsvare landet, til å holde kjeft. Dere skal kvele hverandre med egne hender – det skal vi gjøre! Stemme eller ikke stemme – er det noe forskjell, Zhdakaev?

Vi har drept din guvernør, og Tsvetkov, og Lebed, slik at du ikke har en ukorrupt guvernør.
Og du skriker: «Stem, stemme».
Dere, russiske griser ikke forstår!
Vi, Vesten, kommer til å eliminere dere på tjue år! ..
En ting til.
Vi har fikset Draganov som sjefen for tollvesenet , for å ødelegge hele skikker, og du har i dag et hull på grensa, gjennom dette hullet går alle pengene dine og varer. Alt!
Derfor, med mindre du setter ham med hele gjengen i fengsel, vil du ha dette enveis- ullet.
Jeg gjentar nok en gang at jeg snakket ikke som parlamentariker, men som en representant for utenlandske etterretningstjenester i Brussel. For en lettere forståelse.

Jeg avslutter. Om tjue år skal jeg fortelle dine barnebarn i Perm-leirene hvor stupid deres bestefedre var.»
( http://poiskpravdy.com/rech-inostrannogo-shpiona-v-dume/ # more-3390 )

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  bin Laden

«vårherre`s» talsmann Zhirinovsky lovet at fly skulle falle ned og holder sitt løfte:
«Alle de seks som var om bord, har mistet livet i en flyulykke i de vestlige delene av Russland. Flyet var ute på en prøvetur før det skulle leveres til myndighetene i Burma.» (VG i dag).
«vårherre» (som han kaller seg selv, http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/fra-egypt-millit%c3%a6ret-dolker-folket-i-ryggen/comment-page-2/#comments )
sier riktig:
«Våger du å kalle oss for kriminelle?
Nei, det er du som er den virkelige kriminelle.
Fordi du lar oss gjøre hva vi vil.
Det er du som leker konger, høvdinger og presidenter.
Så lenge staten har rett til å utøve vold, er vi uovervinnelige. Og det vil alltid være slik.
Vi vil tappe deg for energi i opptøyene.
Vi vil utmatte deg i køer.
Vi vil skape tusenvis av problemer slik at du vil alltid være evig dødstrøtt og mentalt sliten.
Du vil miste evnen til å navigere i mørket, uten å vite hvor du skal gå, hva du skal tro.»
Flere «vårherre`s» medhjelpere på NS avleder lesernes energi mot viktige saker som zetatalk-profetier, UFO-mysterier, kometer ingen snakker om, mens jorda brenner under våre føtter, jude-vestlige leiemordere doper seg i Afghanistan og voldtar barn, mens jude-vestlige bander torturerer for moro skyld og plyndrer andre land.

ye
ye
12 år siden

Når elekstrisitet dreper. Kraftig skyts mot den elektriske eksponeringen vi utsettes for.

Donna Fisher, med boken:

Silent Fields – The growing cancer cluster story
-When Elecrisity Kills

http://www.silentfields.com/

Epidemologen Samuel Milham, MD, MPH, med boken:

Electrification and the Diseases of Sivilisations
http://www.sammilham.com/

Dr. Milham warns that because of the recent proliferation of radio frequency radiation from cell phones and towers, terrestrial antennas, Wi-Fi and Wi-max systems, broadband internet over power lines, and personal electronic equipment, we may be facing a looming epidemic of morbidity and mortality. In Dirty Electricity, he reveals the steps we must take, personally and as a society, to coexist with this marvelous but dangerous technology.

dirty electricity = high-frequency transients (little bursts of electromagnetic energy)

Dr.Samuel Milham has published papers in the world’s most prestigious journals for 50 years, including Science, Lancet, Nature and the American Journal of Epidemiology. http://www.sammilham.com/vitae.shtm

Sam closes Dirty Electricity with this proposition: «Good science alone is never enough to force sensible public policy. Only citizens can do that.» So if you find Sam’s ideas compelling, do what he would do: Speak up.

Vil ikke vite:

Even Those At Risk Don’t Want To Know

http://www.microwavenews.com/milham.html

Ulven
Ulven
12 år siden

Nå som VG har begynt å peke på muligheten for hjernekreft pga. overdreven mobilbruk og Dagbladet hjelper deg med å finne mobiltelefoner som gir lite stråling er det på tide å fokusere på dette:

I NORGE ER SVÆRT MANGE MOBILMASTER OG BASESTASJONER PLASSERT I SKOLEGÅRDER I BARNEHAGER OG PÅ SYKEHUSTAK!

På Hovseter er det en barnehage som ligger under en Tetra-mast slik at barna som går der er sikret varige adferdsproblemer.

Hvorfor er dette gjort? Som kjent er det ingen skam å snu, så det er vel på tide at noen rektorer og barnehagebestyrere og barnas foreldre mobiliserer noen montører så de kan omplassere de mange strålingsenhetene til steder hvor de gjør mindre skade på den oppvoksende generasjon.

Det bør vel kanskje opprettes en egen post på statsbudsjettet for dette, så det ikke blir forsinket av meningsløse diskusjoner om hvem som skal få regninga.

Hvem sier at det bare er arabiske diktatorer som er hodeløse fiender av folk og fornuft? Norge har både Telenor, Statens Strålevern og Direktoratet for Nødkommunikasjon.

ye
ye
12 år siden
Svar til  Ulven

«..en barnehage som ligger under en Tetra-mast slik at barna som går der er sikret varige adferdsproblemer.» sier Ulven.

….er det ikke rart at de voksne rundt barn slik som barnehagepersonell, , lege, helsesøster, i tillegg til foreldrene klør seg i hodet over hvorfor den lille er utilpass?
Og så er kanskje hele svaret rett over hodet ved barnehagen! I stedet blir det unødvendig lidelser for både barn og ansatte.

Nå hørte jeg om en ungdomsskole som har fjernet så å si all trådløs kommunikasjonsutstyr og gått over til fast innstallasjon.

Det er håp om bedring!

Kunnskap er en del av nøkkelen til et bedre liv.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Hans Gaarder

Svaret på det ville du nok fått vist du hadde sett nyhetene på TV2 i dag Hans der det var 2 inslag, 1 med Jens og 1 med Jonas :)

Første med Jens der han drar til kollen med trikken sammen med en rekke småjenter der han fremhever at det og reise med trikk til kollen nå er identisk med det Olav gjorde i sine tid før han bemerker at eneste forskjellen er at da Olav dro til Kollen med trikk var at da var det Zues og Oljekrise før han blinker lurt

Rett etter kommer innslaget med Jonas
Jonas ønsker menneskeblod, mye blod, blod fra over 100 000 Nordmenn sier han at han vil ha
Jesuittgutten er tydligvis veldig tørst

Mange lurer på hvorfor det er sånn der en rekke skylder på Jesuittene, Jesuittene kontrolere Illuminati, frimurerene osv ..som en kan se her

Smurfe-ordnen er langt fra ovebevist om det

Men at elendigheten kommer fra Vatikanet hersker det ingen tvil om
Sporene leder oss til de som etablerte Tempelridderene, noen mener det var en fransk adelsfamilie på 9 personer som etablerte Tempelridderene, andre spor peker til Cistercienserordenen, uansett hvem det var så peker begge spor tilbake til Vatikanet
Det som kjennetegner Cistercienserordenen var et taushetsløfte, det var ikke lov og snakke, selv ikke med sine egne, alt via symboler og koder
Tempelridderene ble offisielt dannet i 1119 men merklig nok så finnes det en rekke symboler minst 70 år før den tid
1119 eller 9/11 er sikker tall som er kjent for de fleste
Ikke lenger etterpå så kommer merklig nok en 9/11 da Salandin erobret Jersualem i 1190

Men hvem var tempelridderene ? de red inn inn i Jerusalem etter at korsfarerene hadde tatt byen på oppdrag fra Vatikanet
Så dro dem rett opp i ruinene etter Salamon tempel og gravde seg 90 m rett ned til Salamons skatt som om de skulle hatt et skattekart med nyaktige kordinater til de dem skulle hente
Skatten besto vistnok i paktens ark, den hellige gral, enorme rikdommer, spydet som depte jesus, Moses steintavler og ikke minst Salamons gudomlige kunnskap

Det orgianale Tempelridder symbolet var et kors men hver ende av korset var formet som en halv pyramide med et pyramideformet hakk i så sammen dannet de en illuminati pyramide

Det er også velkjent at fredag den 13 oktober 1307 så var det på tide og spre seg og gå under jorden for å forbrede sitt egentlige oppdrag, den franske kongen Filip IV bannlyste ridderene, ca 10% ble tatt de titusner av andre i Europa infiltrerte andre ordner eller dannet nye hemmlige ordner
Hospitaler ordnen som nå er kjent som jesuittordenen ble infiltrert og overtatt av tempelridderene

Folk flest tenker på Fredag den 13 som en ulykesdag men få kjenner til hvorfor det ble ansett som en ulykkesdag
Oktober fredag den 13 i 1307 tilsto tusenvisvis av franske tempelriddere å ha tilbedt djevelen Baphomet

Den Norske Store Landsloge som er den høyeste frimurerloge i Den Norske Frimurerorden levner ingen tvil med sitt logo om hvor opphavet kommer fra

http://no.wikipedia.org/wiki/Den_Norske_Store_Landsloge

Mang tror at Baphomet dyrkingen var noe som hørte fortiden til, for de som vil forsette og tro på det så ikke se denne

http://www.youtube.com/watch?v=gKjp9dodGQM&NR=1

( Legg merke til Illuminati symbolet på alteret )

Her kan dere se hvem som styrer alle maktstillinger i verden i dag sittende i sitt zionistiske pentagram :)

http://en.wikipedia.org/wiki/Baphomet

En rekke tårn, oblixer osv fra de med gudomlig kunnkap peker på en hendelse i 2012 så vi slipper nok å vente så lenge før vi får vite hva deres hellige misjon har vært gjennon tusner av år :)

Ole-John Saga
12 år siden
Svar til  smurfen

Smurfen. Sjekk ut symbolikken i denne videoen fra Amiga/Atari spillet Weird dreams.

bin Laden
bin Laden
12 år siden

JewWO bruker «psy-metoder» mot politikere for å få mer penger til krigføring http://www.rollingstone.com/politics/news/another-runaway-general-army-deploys-psy-ops-on-u-s-senators-20110223
Rusiske bloggere begynte å spekulere for lengst at politikere har allerede fått chip-implantater i skaller eller anus (da innsettelse forutsetter en obligatorisk invielses-seremoni gjennom anus).

P.S. påskrift under bilde fra gay-parade under david-stjerner http://poiskpravdy.com/tag/pidory/ betyr:
«Blant Goyims ingen plass for Gays».

Copernispiracy
12 år siden
Svar til  bin Laden

WASHINGTON (AP) — One of the U.S. senators allegedly targeted by an Army unit using psychological operations to help get more money and troops for the Afghanistan war said on Sunday that he doesn’t believe he’s been “brainwashed.”

http://www.washingtontimes.com/news/2011/feb/27/lieberman-report-army-mind-tricks-weird/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

ye
ye
12 år siden

Aluminium, ELF, Prozac og Tankekontroll

Electromagnetic Interaction With Biological Systems which dealt with transmitting ideas and words via electromagnetic waves.

Skrevet av James C. Lin i 1998

According to Dr. Omura, Aluminum and heavy metals in the brain act as a micro antennae concentrating damaging electro smog in the brain.

Some of the Monarch mind control slaves are receiving Prozac. Prozac (fluoxetine hydrocloride-a serotonin re-uptake inhibitor) is dangerous for everyone.

Prozac is now the second most used drug in the world. Certain brain activities trigger people on prozac to become homicidal or suicidal.

Thanks to research by Illuminati controlled companies, the Network knows exactly how to use ELF waves vectored on a particular person by 3 separate towers to stimulate the Prozac controlled brain to murder.

This is being used to increase acts of anarchy and violence in order to help insure anti-gun legislation.

http://www.nogw.com/articles/alumandmindcontrol.html

Sithious
Sithious
12 år siden

Flatskjerm-TV er blitt svært billig de siste årene, knapt 5 tusen kroner for en 40-tommer er nå vanlig. Er det kanhende påfallende billig…?

Neppe. Den mest logiske forklaringen er at det blir stadig billigere å produsere flatskjem TV’er til en billig penge, og konkurranse selskapene i mellom presser prisene nedover. Hvis en usynlig hånd sto bak dette måtte de subsidiere omtrent alle aktørene i markedet, ellers ville mange aktører blitt presset ut av markedet grunnet alle de usaklig billige 5 tusen kroners tv’ene. Dette ser vi ingen tegn til, og det er mange ulike produsenter som selger billige og bra flatskjermer.

Michelle
12 år siden

Jesse Ventura on Mind-control:
http://www.youtube.com/watch?v=QgO-vUiQ39s&feature=rec-LGOUT-exp_stronger_r2-2r-1-HM

Alt er frekvenser, alt vibrerer på ulike nivåer. Jo mere stråling som er negativt, jo mere trenger vi kjærlighet og vakre tanker, til og med å sette på vakker musikk kan forstyrre den negative strålingen som sendes ut mot befolkningen.-) Vi kunne selvsagt hatt mobilstråling osv som ble sendt på positive frevekvenser, men industrien bryr seg ikke om det, de har ikke forståelse for kunnskapen om overtoner og frekvensenes betydning for å øke tings egenfrekvens, og ryktene sier jo at negative aliens bevisst påvriker militæret til å sende negativ stråling for å gjøre oss deprimerte, syke – altså få oss ned i frekvens.

Thunder
Thunder
12 år siden
Svar til  Michelle

Tror ikke det vil ta seksti år før hemmelige mind-control prosjekt blir avslørt eller presentert i media. Mange har visst mer og lenge, lenge om hva Dagbladet skriver i dag om USAs forkastelige forsøksprosjekt på egne og andre nasjoners goyims. Selvfølgelig et forsøk fra Obama-adm. om å hvitvaske seg selv ved å ta avstand fra tidligere grusomheter. Grøss! Stakkars mennesker som henger i klørne på disse mørke sjeler :-(
http://www.dagbladet.no/2011/03/01/nyheter/utenriks/usa/forskning/15616598/

Michelle
12 år siden

A Story on Mind-Control:
http://www.youtube.com/user/WakeUpToTheNWO#p/u/0/b-PzUwxdVE4

Berettelsen om mind-control, er en berettelse om matrix, om hvordan vår virkelighet er kontrollert og styrt via stråling, informasjon, bilder, symboler og tekst – alt for å hypnotisere deg til å tenke og skape deres virkelighet – ikke din!

MrRidazi
MrRidazi
12 år siden

Den svenske nettavisen «Godmorgon» har i mars utgaven en interessant artikkel ang. strålingsfaren rundt trådløs kommunikasjon.

Godmorgon nr.3 i pdf-format kan lastes ned her: http://www.box.net/shared/gjjkjmrl6m

ye
ye
12 år siden

Her er patenten på S-quad:

MIND CONTROL WITH SILENT SOUNDS TECHNOLOGIES

The mind-altering mechanism is based on a subliminal carrier technology: the Silent Sound Spread Spectrum (SSSS sometimes called «S-quad» or «Squad». It was developed by Oliver Lowery of Norcross, Georgia, and is described in Patent #5,159,703, «Silent Subliminal Presentation System», dated, October 27, 1992. The abstract for the patent reads: »

A silent communications system in which nonaural carriers, in the very low or very high audio-frequency range or in the adjacent ultrasonic frequency spectrum are amplitude- or frequency modulated with the desired intelligence and propagated acoustically for inducement into the brain, typically through the use of loudspeakers, earphones or piezoelectric transducers. The modulated carriers may be transmitted directly in real time or may be conveniently recorded and stored on mechanical, magnetic, or optical media for delayed or repeated transmission to the listener.»

According to literature by Silent Sounds, Inc., it is now possible, using supercomputers, to analyse human emotional EEG patterns and replicate them, then store these «emotion signal clusters» on another computer and, at will, «silently induce and change the emotional state in a human being».

Silent Sounds, Inc. states that it is interested only in positive emotions, but the military is not so limited. That this is a US Department of Defence project is obvious.

Edward Tilton, President of Silent Sounds, Inc., says this about S-quad in a letter dated December 13, 1996:

«All schematics, however, have been classified by the Government and we are not allowed to reveal the exact detail …we make tapes and CDs for the German Government, even former Soviet Union countries! All with the permission of the State Department, of course… The system was used throughout Operation Desert Storm (Iraq) quite successfully.»

The graphic illustration, «Induced Alpha to Theta Biofeedback Cluster Movement», which accompanies the literature, is labelled «#AB116-394-95 UNCLASSIFIED» and is an output from «the world’s most versatile and most sensitive electroencephalograph (EEG) machine». It has a gain capability of 200,000, as compared to other EEG machine use which have gain capability of approximately 50,000. ] It is software-driven by the «fastest of computers» using a noise nulling technology similar to that used by nuclear submarines for detecting small objects underwater at extreme range.

The purpose of all this high technology is to plot and display a moving cluster of periodic brainwave signals. The illustration shows an EEG display from a single individual taken of left and right hemispheres simultaneously. The read-out from the two sides of the brain appear to be quite different, but in fact are the same (discounting normal left – right brain variations).

Cloning the Emotions

By using these computer-enhanced EEGs, scientists can identify and isolate the brain’s low-amplitude emotion signature clusters, synthesise them and store them on another computer. In other words, by studying the subtle characteristic brainwave patterns that occur when a subject experiences a particular emotion, scientists have been able to identify the concomitant brainwave pattern and can now duplicate it. «These clusters are then placed on the Silent Sound carrier frequencies and will silently trigger the occurrence of the same basic emotion in another human being!»

System Delivery and Applications

There is a lot more involved here than a simple subliminal sound system. There are numerous patented technologies which can be piggybacked individually or collectively onto a carrier frequency to elicit all kinds of effects.

There appear to be two methods of delivery with the system. One is direct microwave induction into the brain of the subject, limited to short-range operations. The other, as described above, utilises ordinary radio and television carrier frequencies.

Far from necessarily being used as a weapon against a person, the system does have limitless positive applications. However, the fact that the sounds are subliminal makes them virtually undetectable and possibly dangerous to the general public.

In more conventional use, the Silent Sounds Subliminal System might utilise voice commands, e.g., as an adjunct to security systems. Beneath the musical broadcast that you hear in stores and shopping malls may be a hidden message which exhorts against shoplifting. And while voice commands alone are powerful, when the subliminal presentation system carries cloned emotional signatures, the result is overwhelming.

Free-market uses for this technology are the common self-help tapes; positive affirmation, relaxation and meditation tapes; as well as methods to increase learning capabilities.

In a medical context, these systems can be used to great advantage to treat psychiatric and psychosomatic problems. As a system for remediating the profoundly deaf, it is unequalled. (Promises, promises. This is the most common positive use touted for this technology over the past 30 years. But the deaf are still deaf, and the military now has a weapon to use on unsuspecting people with perfectly normal hearing.)

http://ensemble.va.com.au/tableau/suzy/TT_ResearchProjects/Hexen2039/SSTech/SSTech-2.html

Ulven
Ulven
12 år siden

Her er litt tech specs som kan forklare MK Kristin, biorobot-Jens og cyborg-Jonas sin bizarre oppførsel i det siste – jo da sannelig er Norge kontrollert av mind controllerte «mennesker». Det som er synd er jo at de som er MIND CONTROLLERT er de som kontrollerer oss, ennå. Men nå som ånden er ute av flaska kan vel ikke dukketeateretet var stort lengre…?

Uansett hvordan MK oversikten for norske politikere ser ut til syvende og sist: Her er teknologien som gjør det mulig å fjernstyre MK Ultra Kristin Halvorsen fra NEI TIL KRIG til JA TIL LIBYA-BOMBING MED ANRIKET URAN, med noen tastetrykk og bare noen ukers «uploading»-periode imellom:

Satellite Harrassment Technology That Can Get In Your Head – This is INSANITY. MUST READ!

The Neurophone

US Patent # 3,393,279. July 16th, 1968
US Patent # 3,647,970. March 7th, 1972

The Neurophone was developed by Dr Patrick Flanagan in 1958. It’s a device that converts sound to electrical impulses. In its original form electrodes were placed on the skin but with defence department developments, the signals can be delivered via satellite. They then travel the nervous system directly to the brain (bypassing normal hearing mechanisms). Dr Flanagan’s “3D holographic sound system” can place sounds in any location as perceived by the targeted / tortured listener. This allows for a variety of deceptions for gullible victims.

Today, the CIA, DIA (etc) use satellites and ground – based equipment to deliver verbal threats, deafening noise and propaganda; using neurophone technology. Anything from TV’s/radio’s appearing to operate when switched off through to “Voices from God” and encounters with “telepathic” aliens are all cons using neurophone technologies to torment, deceive and (most importantly) discredit agency/criminal targets. Naturally, the system can mimic anyone’s voice and automatic computer translations (into any language) are incorporated.

Anecdotal evidence indicates that people like David Koresh, Martin Bryant and others could have been programmed then remotely triggered (or tricked) using harrassment technologies like the neurophone. (Although most of the targets are intelligent and law-abiding). For example, John Lennon’s killer, Mark Chapman, reportedly heard voices before and after silencing the agency-hounded peace advocate. “God” apparently told him to confess verbally.

To explain why others physically moving into the path of the laser (or whatever) do not pick up the signals, please note the following “possibilities”…

a) Kirlean photography may be an ancillary system so it’s attuned to the targets personal energy field (their unique EM waves).

b) The magnetite in our brains can act as a detectable fingerprint.

c)Equally each of us has a unique bioelectrical resonance frequency in our brains. EMF Brain stimulation may be encoded so that pulsating EM signals sent to the targets brain cause audio-visual effects which only the target experiences. This, to me, is the best explanation.

d) The individuals “vibrational pattern” could be used as a signal filter like a radio receiving only the sound modulating the frequency of the station it’s tuned to.

e) The monitors simply adjust the volume downwards when you’re in a position where the signal could hit someone else’s body. Even if they heard it (briefly) they’d attribute it to another voice in the crowd etc.

As with the final proof, the definitive answer lies in the actual blueprints; secreted in the bowels of the Pentagon or some similar facility. Nonetheless, there is no report of ANY intercepted neurophone signals. If it wasn’t so effective it would not have been used to facilitate silent communications between U.S. government agents/military personnel.

Psycho-Acoustic Projector

U.S. patent #3,566,347, February 23rd, 1971
A device/weapon which can actually deafen the target.

Methods and Systems of Altering Consciousness

US Patent # 5,123,844. June 23rd, 1992
US Patent # 5,289,438. February 22nd, 1994
These systems stimulate the brain with different frequencies and wave forms to alter the subject’s state of consciousness.

Electro Magnetic Field (EMF) monitoring/interference is one of the most insidious and secretive of all methods used by the agencies. N.B. Similarly, EEG cloning feeds back the results of EMF monitoring in an attempt to induce emotional responses (e.g. fear, anger, even sleep etc.). This could possibly work on certain members of a crowd or audience….again this could facilitate scams etc.

Dr Ross Adey concludes that all aspects of human behaviour can be affected, even controlled. He used 0.75 milliwatts per square centimetre of pulsed, modulated microwave at a frequency of 450 MHz.

Mole
Mole
12 år siden

Forbyr strålings-app til iPhone.
Steve Jobs grep inn personlig for å stoppe appen som måler SAR.

Applikasjonen Tawkon kan være til hjelp for de som er skeptiske til effekten mobilstråling eventuelt har på kroppen. En strålingsindikator skal ifølge utvikleren kunne varsle brukeren om at det på aktuelle steder er høyere stråling fra mobilen enn det som myndighetene har tillatt, ifølge Mobilsiden.dk.

Hvorvidt appen virkelig leverer det den lover er imidlertid en annen sak. Med over 250 vurderinger i Android Market har Tawkon bare oppnådd 2,5 av 5 stjerner.
http://www.mobilen.no/artikler/forbyr_straalings-app_til_iphone/93353

Bare det at Steve personlig grep inn å stoppet denne appen finner jeg ganske utrolig, for de kunne tjent en ganske god slump med penger på denne appen, selv om den kanskje ikke virket noe særlig.

BelzeBob
12 år siden
Svar til  Mole

Boikott Apple. De har ingen moral. Alt de bryr seg om er å tjene penger og bli dyrket av fanatiske kultmedlemmer. Apple=evil. Ikke bit i det eplet. Bruk Linux! http://www.ubuntu.com/

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Ja Apple er en produktbasert fanatisk kult.

Is Apple God? – The Motley Fool Stock Market Analysis
http://www.youtube.com/watch?v=z4WmQdLRjRc

Det må også tilføyes at Apple suger….personopplysninger om brukerene.
http://www.idg.no/macworld/article190416.ece

Futurama EyePhone – Attack of the Killer App
http://futurama-stream.com/season-6/episode-3-attack-of-the-killer-app

ola
ola
12 år siden
Svar til  Mole

Det er vel meget mulig at det er sykt mye mer stråling enn det som er lov, sunt, og blir fortalt oss, og det å holde det skjult er vel en av de få tingene som er viktigere enn å tjene penger, kan det være en annen grunn tro?

BelzeBob
12 år siden
Svar til  ola

Hei UFO

Bra avatar. Moderne tids største kornsirkel. Skulle likt å se skeptikerne reprodiusere den med planker og tau under streng vitenskapelig observasjon i løpet av noen få nattetimer.

Stråling? Problemet er ikke at det stråles mer enn det som er lovlig. Problemet er at grensene for hva som er lovlig er så ekstremt liberale. Særlig i Norge, USA og England. Kina har langt strengere regler enn det vi har her.

ola
ola
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Hei, jo takk fin den ja, ja la dem prøve sier jeg:)

Ja, vi har jo strålevernet, skulle vel kanskje hatt ett Menneskevern også?

bin Laden
bin Laden
12 år siden

I 1994 presenterte en uavhengig journalist Serge Monast en rapport om NASAs Project Blue Beam (http://educate-yourself.org/cn/projectbluebeam25jul05.shtml)
I denne rapporten informerte han om eksistensen av en konspirasjon mellom NASA og den amerikanske regjeringen som har som mål å bedra menneskehet til å tro på «himmelske tegn og undere» for å undergrave tradisjonelle religiøse tro, eller mangelen på dem, for å kunne påsette religion a`la New Age.
Det ville være nødvendig for å kunne forkynne Messias, og å etablere New World Order. Kort tid etter, Serge og en annen journalist som hjalp ham i hans arbeid med rapporten og deres familier begynte til å motta trusler, og ble forfulgt av staten. Og ganske raskt døde de under ganske merkelige omstendigheter.
Det endelige målet for prosjektet «Blue Beam» var å organisasere en gigantiske mistification som vil simulere en holografisk projeksjon av Jesu komme, og bruker lavfrekvente bølger for mind control.
Alt dette er del av en plan for å bygge et nytt satanisk religion New Age og nye verden.
Allerede i 1994 sa han i et intervju at han hadde gjentatte ganger ble truet av statsministeren i Canada og representanter fra Vatikanet.
Serge, som har aldri lidd av hjerteproblemer, fikk et hjerteinfarkt straks etter at han returnerte hjem og døde.
Kort tid etter ble den andre journalist som hjalp Serge, også drept etter et hjerteinfarkt.

illustrasjoner av holografisk-optisk bedrag og video med engelsk tekst: http://anvictory.org/blog/2011/03/29/proekt-n-a-s-a-blue-beam-kak-osnovopolagayushhaya-chast-plana-po-zaxvatu-nashej-planety/

« Forrige artikkel

Stopp israeliseringa av Norge

Neste artikkel »

Egypt: Millitæret dolker folket i ryggen