4S – den umerkelige trusselen fra TV og TETRA

12.2K visninger
27 minutter lesetid
95

Denne artikkelen omhandler en hemmelig Pentagon-utviklet Psychotronics-teknologi (dvs. teknologi for mind control) kjent som Silent Sound Spread Spectrum (SSSS eller ”4S”) som har vært fullt operativ siden begynnelsen av 1990-tallet. 4S kalles også “S-quad” eller “squad”.

4S – motsatsen til frihet

Av Dr. A. True Ott

Denne artikkelen er skrevet av forfatteren og fløyteblåseren Dr. A. True Ott

Artikkelen er gjengitt fra Educate Yourself og oversatt til norsk av Nyhetsspeilet.

Teknologien ble testet ut mot irakiske soldater i den første Gulf-krigen

Jeg (Dr. A. True Ott) fant først ut om bruken av denne teknologien fra Al Bielek i en 1992 video han laget med Vladimir Terziski. Denne teknologien ble brukt mot irakiske nøkkeltropper som var befestet i dype underjordiske bunkere i Kuwait og Irak i den første Gulf-krigen i januar 1991.

De fysiske, emosjonelle og psykologiske effektene av denne teknologien var så alvorlige at hundretusener av irakiske soldater overga seg i hopetall uten å avfyre et eneste skudd mot de amerikansk-ledede koalisjonsstyrkene. Tallene som ble rapportert i nyhetene var svimlende: 75.000 og deretter 125 000 (eller mer) irakiske styrker ville komme ut av sine dype ørkenbunkerser viftende med hvite flagg og fallende til knærne før de nærmet seg amerikanske soldater og bokstavelig talt kysset sin fangevokter sine støvler eller hender hvis de ble gitt muligheten.

I den første gulf-krigen overga selv Iraks mest erfarne soldater - Republikanergarden - seg praktisk talt uten kamp. Årsaken til dette er blitt holdt hemmelig av myndigheter og media.

Hvorfor skulle irakiske veteraner med åtte års erfaring fra krig i Midtøsten (med Iran 1980-1988) oppføre seg på denne måten? Svaret er enkelt. De ble utsatt for en teknologi som var så ekstrem og uforståelig at de plutselig var blitt redusert til nivået for lydige barn og følte takknemlighet over fortsatt være i live i kjølvannet av deres psykologiske ekstrem-opplevelser.

Denne teknologien er nå i ferd med å bli benyttet, på en subtil måte, mot amerikanske borgere gjennom en svært klassifisert og hemmelig operasjon for å kontrollere sinnene og manipulere hele befolkningen i ‘samsvar’ med New World Order (NWO) sine maktutøvere.

4S-teknologien er basert på en kombinasjon av ulike strålekilder

Teknologien benytter en kombinasjon av HAARP-sendere, stråle-tårn i  ”nødnettet” (i USA: GWEN-systemet, i Norge TETRA-nettet), mikrobølger fra mobiltelefoni-tårn, og de nå obligatoriske High Definition DIGITAL-TV som  kommer inn i hjemmene via a) Kabel, b) Satelitt, c) High Definition TV (HD-TV), eller D) de å-så-lett-å-få-tak-i “Digitale Konverteringsboksene” som regjeringen er så ivrig etter å hjelpe deg med å få tak i til en billig pris.

Men hvorfor er regjeringen så ivrige etter å hjelpe amerikanske borgere med å få oppleve et klarere, større og bedre definert TV-bilde? Ringer det en bjelle?

Siden når er regjeringen blitt like opptatt av den visuelle kvaliteten på vår TV-underholdning som at Kongressen har vedtatt en udebattert forskrift som krever at   konverteringen til HD TV skal finne sted den 17 februar 2009 og deretter subsidierer omlag 90% av de tilknyttede kostnadene?

Hvorfor er regjeringen blitt mer opptatt av den visuelle kvaliteten på TV-underholdningen enn av skolematens sunnhet? Bildet viser en HD-konverteringsboks som nå er blitt vanlig i hjemmene.

Dette blir bare gjetting, men hvis det er 200 millioner “vanlige” TV-apparater i USA som skal bli omdannet til HD-TV, så vil det statlige tilskuddet på $ 40 per TV x 200 000 000 utgjøre 8 milliarder dollar. Hvorfor er regjeringen så ivrig etter å bruke $ 8 milliarder dollar på å forbedre klarheten av TV-bildet for sine innbyggere? Eller er den høyrøstet kunngjorte “økte båndbredden” som angivelig skal bli oppnådd med HD-teknologien den eneste og virkelige grunnen til at så mye skattebetalerpenger blir benyttet på konvertering til HD TV?

President Eisenhowers sterke advarsel mot teknologi og makt

Året var 1961, og John F. Kennedy ble snart innsatt som USAs 35. president. Kort tid før Kennedy’s innsettelse, sjokkerte den avgående president Dwight D. Eisenhower nasjonen og verden med sin TV-overførte avskjedstale. Talens innhold var sjokkerende fordi general Eisenhower var en veldig populær krigshelt, og USAs  militærmakt var fullstendig overlegen alle andre nasjoner. Eisenhower, en høyt dekorert fem-stjerners general, var øverstkommanderende for de allierte styrkene under andre verdenskrig.

Utrolig nok kom denne store amerikanske helten i sin avskjedstale ikke med advarsler til nasjonen mot den spirende kommunistiske trusselen eller grusomhetene som kunne følge med spredning av atomvåpen. Overhodet ikke!

I stedet erklærte dette militære geniet nøkternt til USAs innbyggere:

“... vi har vært tvunget til å opprette en permanent våpenindustri av enorme proporsjoner. I tillegg til dette, er tre og en halv million menn og kvinner direkte engasjert i forsvars apparatet. Vi bruker årlig mer på militær sikkerhet enn nettoinntekten til alle amerikanske selskaper.

Sammenfallet av et enormt militærapparat og en stor våpenindustri er noe nytt innenfor den amerikanske erfaringen. Den totale innflytelsen – økonomisk, politisk, og  åndelig – er kjent i hver by, hver delstat, i hvert hus, hvert kontor til den føderale regjeringen. Vi erkjenner det påtrengende behovet for denne utviklingen. Likevel må vi ikke unnlate å ta i betraktning de alvorlige implikasjonene. Vårt slit, ressurser og levebrød er alle involvert. Det er også selve strukturen i samfunnet vårt.

“I regjeringens råd må vi beskytte oss mot ervervet av uberettiget innflytelse, enten søkt eller ikke søkt, for det militær-industrielle komplekset. Muligheten for en  katastrofal økning av feilplassert makt eksisterer og vil vedvare. Vi må aldri la tyngden av denne kombinasjonen sette våre friheter eller våre demokratiske prosesser i fare” .

President Eisenhowers avskjedstale

Her har vi en militær karriereoffiser, og sittende amerikansk president som advarte  nasjonen i sin siste avskjedstale, mot at noe som kalles “uberettiget innflytelse av det militær-industrielle kompleks» utgjør en ekstremt farlig trussel mot vårt frie  samfunn. Ifølge Eisenhower, er dette en trussel som “eksisterer og vil vedvare”.

For president Eisenhower var dette onde i januar 1961 en mye større trussel mot USA enn Castros Cuba eller Krustsjovs Sovjetunionen.

Hva kunne ha skjedd innenfor ”det militær-industrielle” etablissementet som ville ha fått Eisenhower til å utstede en så sterkt formulert advarsel? Forbedret maskingevær-produksjon? Niks. Hangarskip-produksjon? Niks. Atomubåter? Heller ikke. Spredning av kjernefysiske stridshoder? Dette var naturligvis en bekymring, men en bekymring som de fleste amerikanere var fullt klar over.

Nei, det er åpenbart at det som hadde forårsaket Eisenhowers dype bekymring må ha vært noe mye mer gjennomtrengende tvilsomt, mørkt og hemmelig.

Visse former for ny og hemmelig teknologi var blitt utviklet som hadde potensiale til å gi visse individer “erverv av uberettiget innflytelse”, som i sin tur ville “true våre friheter eller våre demokratiske prosesser”. Med andre ord fantes det et klart potensiale for å omgå folkets stemme og fullstendig styrke ikke-valgte makthavere.

Eisenhower, ville jeg anta, advarte Amerika mot noe som kalles “Sound of Silence” (lyden av stillhet). Eisenhower var en ærlig og patriotisk amerikaner, i likhet med  general Smedley Butler, som flere tiår tidligere hadde erklært til Kongressen at ”War is a racket” (“Krig er en forbrytelse“). Ike Eisenhower visste at slik absolutt makt og total skjult kontroll over individuelle borgeres sinn og hjerter ville kunne korrumpere samfunnet  absolutt.

Eisenhower visste også og forsto det samme som den tyske filosofen Goethe:
«Intet menneske er mer håpløst en slave, enn den som feilaktig tror at han er FRI.”

Derfor utstedte Eisenhower sin sterke, avsluttende advarsel til Amerika. I dag må også denne forfatteren (Dr. A. True Ott) gjøre intet mindre.

The Sound of Silence – SSSS – 4S- som psychotronic mind control våpen

The Sound of Silence er et militært etterretnings kodeord for visse psykotroniske  våpen for masse mind-kontroll som ble testet på midten av 1950-tallet, perfeksjonert i løpet av 70-tallet, og mye benyttet av det “moderne” amerikanske militæret i begynnelsen av 90-tallet, til tross for motstand og advarsler utstedt av menn som Eisenhower.

Dette bevissthetsendrende hemmelige våpen er basert på noe som heter subliminal carrier-teknologi, eller ”Stille Lyd Spread Spectrum” (Silent Sound Spread Spectrum – SSSS – også kalt S-Quad eller “Squad” i militær sjargong.)

SSSS (4S) ble utviklet for militært bruk av Dr. Oliver Lowery i Norcross, Georgia, og er beskrevet i US Patent # 5,159,703 – “Silent Subliminal Presentation System” for kommersiell bruk i 1992. Patentets beskrivelse lyder bl.a.:

“A silent communications system in which nonaural carriers, in the very low (ELF) or very high audio-frequency (VHF) range or in the adjacent ultrasonic frequency spectrum are amplitude – or frequency- modulated with the desired intelligence and propagated acoustically or vibrationally, for inducement in to the brain, typically through the use of loudspeakers, earphones, or piezoelectric transducers. The modulated carriers may be transmitted directly in real time or may be conveniently recorded and stored on mechanical, magnetic, or optical media for delayed or repeated transmission to the listener.”

Folkelig forklart, gir denne enheten, denne “Sound of Silence”-teknologien mulighet  for uberettiget planting av bestemte tanker, følelser, og endog foreskrevne fysiske handlinger inn i intetanende mennesker.

Kort sagt gir dette helt reelle muligheter til å gjøre mennesker til rene marionetter i hendene på visse “kontrollere” (controllers) eller marionett-mestere (puppet masters). Eisenhower hadde innsett hva et slikt “våpen” kunne gjøre i hendene på grådige, konspirerende menn og kvinner for intrigant å styre planeten. Det kan lett føre til at det amerikanske samfunnet blir overtatt uten at et eneste skudd blir løsnet.

Dette er hva Eisenhower advarte Amerika mot, dette er den “kombinasjonen” han fryktet over alle andre. Har Amerikas ledere ignorerte hans advarsel? Har konspirerende og onde menn og kvinner utnyttet denne djevelske teknologien på intetanende amerikanere og andre utenfor USAs grenser? Vil de i så fall fortsette å utnytte teknologien ved hjelp av TV og radio-media? Denne fremstillingen vil forsøke besvare disse spørsmålene, og gi leseren et klart bilde av hvem som har fattet beslutninger om å bruke “Sound of Silence” i både krig og fred.

Hi-Tech psykologisk krigføring tatt i bruk i Midtøsten

23. mars 1991 ble en nyhet publisett nyhetsbyrået ITV News Bureau Ltd (London) med tittelen “Hi-Tech psykologisk krigføring tatt i bruk i Midtøsten“. Dette var under administrasjonen til George Bush Sr, under “Operation Desert Storm”. Her beskrives  i detalj en bemerkelsesverdig amerikansk Psychological Operation (PSY-OPS) som ble gjennomført i all hemmelighet mot irakiske styrker i Kuwait.

Saddam Husseins elitesoldater “Republikanergarden” hadde lovet Bush å utkjempe “Alle krigers mor” med mange tusen døde koalisjonsstyrker som resultat. På papiret så det overbevisende ut.

Saddams Republikaner Garde soldater var harde veteraner fra den 10 år lange krigen mot Iran, mens koalisjonsstyrkene var uerfarne. Irakerne hadde moderne våpen og var godt trent i å bruke dem. Imidlertid skjedde noe veldig rart. ”Alle krigers mor” var slutt før den hadde begynt, ettersom bokstavelig talt hundretusenvis av irakiske soldater overga seg i hopetall uten å løsne skudd!

Her er hva den britiske pressen rapporterte om hendelsen. Den amerikanske pressen ble sensurert om dette:
“… det utrolige og topphemmelig PSYOPS program som benytter “Silent Sound” teknikker er blitt suksessfullt benyttet. Muligheten til å bruke denne metoden oppsto da Saddam Husseins militære kommando- og kontroll-system ble ødelagt. De  irakiske soldatene ble så nødt til å benytte kommersielle FM radio-stasjoner til å sende kodete kommandoer, som ble kringkastet på 100 MHz frekvensen. Det  amerikanske Psy-Ops teamet satte opp sin egen bærbare FM-sender i den forlatte byen Al Khafji og benyttet samme frekvens,. Denne amerikanske senderen overdøvet den lokale irakiske stasjonen. Sammen med patriotisk og religiøs musikk, ble PSYOPS overført som “vagt, forvirrende og motstridende militære ordrer og informasjon”.

“På det ubevisste plan var imidlertid en mye mer kraftfull teknologi i bruk. Et avansert elektronisk system som var designet for å “snakke” direkte til sinnet til lytteren, til å endre og låse hans hjernebølger, å manipulere hjernens elektiske mønstre (EEG) og dermed kunstig plante negative emosjonelle tilstander —- følelser av intens frykt, angst , fortvilelse og håpløshet ble skapt i de irakiske troppenes sinn. Dette utrolig effektive subliminale systemet ikke bare ber en person om å føle en følelse, ikke bare får dem til å føle det, det planter selve emosjonen i deres sinn “.

Mens bruken av et slikt (nonn-lethal) “ikke-dødelig” hemmelig PSY-OPS våpen resulterte i at mange liv ble reddet, både amerikanske, koalisjonens og irakiske, må spørsmålet bli stilt: Hvordan kan amerikanerne være sikre på at et slikt våpen ikke vil bli brukt mot dem selv av en “Big Brother” på daglig basis?

Dessuten, hvorfor ble den virkelige historien bak de irakiske masse-overgivelsene  så fullstendig sensurert  for det amerikanske folket? Vanligvis blir hemmelighold av denne art bare benyttet når temaet er moralsk støtende, eller når den skjulte makten (“the powers to be”) ønsker å fortsette å anvende metoden uten offentlig innsyn, eller begge deler.

Det er hevet over tvil at hvis en slik enhet blir benyttet i det skjulte på mennesker kan det resultere i “uberettiget innflytelse” over et samfunn, slik Eisenhower advarte mot, noe som ville ha ført til at de fleste amerikanerne ville blitt rasende og sinte, og sørge for en stopp i bruken av slike metoder. Derfor er det selvfølgelig behov for  at teknologien fortsatt gjemmes bort.

Myndighetene benekter ennå eksistensen av 4S-teknologien

Offisielt eksisterer ikke Sound of Silence (4S / S-quad) teknologien, på samme måte som den amerikanske regjeringen offisielt benekter eksistensen av UFOer og Area 51, (Groom Lake) i Nevada-ørkenen. Imidlertid kan de fysiske realitetene ikke bli ignorert av et rasjonelt og logisk sinn. For eksempel var mannen som mest sannsynlig beordret utplasseringen av Sound of Silence-teknologien under den første Gulf krigen generalmajor Albert (Bert) Stubblebine. Stubblebine var kommanderende general i den amerikanske hærens etterretningstjeneste, samt Hærens Elektroniske Forsknings og utviklings Commando (ERADCOM) samt Army’s Intelligence and Security Command (INSCOM).

Dessuten, hva om TV-er over hele USA og Canada allerede er blitt 100% DIGITALE i sine signaler?  [Den obligatoriske HD konverteringen i USA fant sted i februar 2009], noe som er nødvendig for å kunne koble seg til de utplasserte GWEN (Ground Wave Emergency Network-) tårnene som muliggjør ubegrenset bruk av Sound of Silence frekvenser for å oppnå en komplett og massiv kontroll av landets sinn og bevissthet?

Flatskjerm-TV er blitt svært billig de siste årene, knapt 5 tusen kroner for en 40-tommer er nå vanlig. Er det kanhende påfallende billig...? Aner vi en usynlig hånd som vil at flest mulig av oss skal ha flatskjerm-TV, tilknyttet digital HD-dekoder, mens TETRA-utbyggingen går sin gang over hustakene Norge rundt...? Nordmenn er i mer enn 50 år blitt benyttet som naive forsøkskaniner for svinske teknologier made in the USA. Hva kan tyde på at 4S er et unntak - at få om noen har ropt varsko fordi mind controllen av nordmenn allerede er kommet langt...?

Jeg forteller deg at dette er nøyaktig hva som skjer. President Eisenhower hadde helt rett, og hans verste frykt var svært godt begrunnet!

Det militære-industrielle komplekset har i det stille fullført overtakelsen av landets bevissthet, og dermed dets sjel. Og det helt uten å avfyre et skudd!

Husk at å ta full kontroll over det fascistiske Amerika er bare ett skritt i den zionistiske elitens ultimate dagsorden. De elitistiske zionistenes overordnede mål er faktisk absolutt kontroll over verden, som de refererer til som “New World Order” med dem selv som diktatorer og overlords.

Det absolutte hemmeligholdet rundt utvikling og utplassering av
elektromagnetisk bevissthetsendrende teknologi av typen Sound of Silence reflekterer på ensvært reell måte den enorme kraften som ligger i det. Dette er grunnen til Eisenhower visste at han måtte advare nasjonen om dette i 1961. For å si det rett ut, de som kontrollerer denne teknologien har bokstavelig talt makt til å kontrollere menneskenes sinn – alle menn og kvinner overalt.

Og selvfølgelig, de som kontrollerer menneskenes sinn, bestyrer også jordens rikdom og planetens skjebne.

Den skjulte makteliten benytter 4S-teknologi mot oss i det skjulte

Det er mye som tyder på at visse elitister i USA og Israel planlegger å utvide kapasiteten til denne teknologien til å omfatte alle mennesker på alle kontinenter. En nøkkel til dette er HAARP prosjektet der ELF (Extremely Low Frequency) og VHF (Very High Frequency) frekvenser faktisk kan bli reflektert tilbake fra jordens ionosfære til forskjellige GWEN- tårn over hele verden.

GWEN: Mind control-agenda tårn kamuflert som "nødnett" - en moderne trojansk hest. I Norge bygges nå TETRA-systemet ut - til tross for at systemet kan skrotes på dagen og all nødkommunikasjon kan gå via det ordinære mobilnettet (som også gir bedre dekning og driftssikkerhet). Men isåfall vil bestrålings- og mind control-effekten på Norges befolkning som TETRA kjører mot hjernens beta-bølge frekvens på 17,65 Hz utebli...

Selvfølgelig avviser USAs regjering offisielt alt dette, ved å  fortelle lederne for de kontrollerte nyhetsmediene at GWEN-tårnene bare er private mobiltelefon-tårn uten noen skjult agenda, og at alle som måtte mene noe annet er nøttete konspirasjonstullinger.

Imidlertid er bevisene for det motsatte klare og utvetydige.

Dr. Michael Persinger

Dr. Michael Persinger er professor

i psykologi og nevrovitenskap ved Laurentian University i Ontario, Canada. Dr. Persinger skriver om dette temaet:

Stimulering av tinninglappen kan fremkalle følelsen av et nærvær, desorientering, og sansemessige uregelmessigheter. Det kan aktivere bilder som er lagret i minnet, inkludert mareritt og monstre som normalt er undertrykt. Moderne nevrovitenskap antyder eksistensen av grunnleggende algoritmer som alle sensoriske transduksjoner  oversetter til en iboende, hjerne-spesifikk kode. Direkte stimulering av disse kodene innenfor den temporale eller limbiske menneskelige cortex av anvendte  elektromagnetiske mønstre kan kreve energinivåer som er innenfor rekkevidde av både geomagnetisk aktivitet og moderne kommunikasjonsnett.

En prosess som er koblet til det smale band av hjernetemperatur kan føre til at alle normale menneskelige hjerner vil bli påvirket av en sub-harmoni som har  frekvensområde på ca 10 Hz og bare varierer med 0,1 Hz . ”

Dr Persinger avslutter artikkelen ved å skrive at:
I løpet av de siste to tiårene har det dukket opp et potensial som var lite sannsynlig, men som nå er mulig. Dette potensialet er den tekniske evnen til å påvirke direkte  størstedelen av de om lag 6500 millioner menneskehjerner, uten noen formidling gjennom klassiske sensoriske modaliteter, men ved å generere nevral informasjon ved å benytte et fysisk medium som alle medlemmer av arten befinner seg innenfor rekkevidde av.

“Den historiske framveksten av slike muligheter, som spenner fra krutt til atomfisjon, har ført til store endringer i den sosiale utviklingen som skjedde unormalt raskt etter gjennomføringen. Reduksjon av risikoen for upassende anvendelse av disse teknologiene krever fortsatt og åpen diskusjon av realistisk gjennomførbarhet og konsekvenser i det vitenskapelige og det offentlige rom .”

Hvordan kan man ha en “åpen diskusjon” om emnet når regjeringskretser fortsetter å  benekte eksistensen av slik teknologi?!

Paul Kane (Paul Simon) kom fra en jødisk familie som tilhørte det militær-industrielle kompleks. Høyst sannsynlig var han selv et produkt av tidlig 60-talls eksperimentering med silent sound mind control, som tydelig er hva sangteksten i suksesslåta “The Sound of Silence” kan gjenkjennes som for de innvidde.

“The Sound of Silence”, ble skrevet i 1963 avPaul Simon. Teksten lyder:

Hello, darkness, my old friend
I’ve come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision
That was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
Beneath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed
By the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share…
And no one dare
Disturb the sound of silence.

“Fools,” said I, “you do not know
Silence like a cancer grows.”
“Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach you.”
But my words like silent raindrops fell,
And echoed in the wells of silence.

And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming.
And the signs said: “The words of the prophets
Are written on the subway walls
And tenement halls,
And whisper’d in the sound of silence.”

 
Her er The Sound of Silence  i live versjon:

Dr. A. True Ott is the nephew of the well known light researcher and developer of ‘natural spectrum’ fluorescent lamps, John Ott.

Nedenfor er noen kommentarer til artikkelen i originalspråk:
Hentet fra:  http://educate-yourself.org/cn/soundsofsilence11dec08.shtml

 

—– Original Message —–
From: Cathy
To: Editor
Sent: Tuesday, December 16, 2008
Subject: HDTV

Good morning Ken,

I thank you for the Sound of Silence as it confirms everything I have been thinking. It goes even farther than we realize, in my opinion.

The terrestrial television bandwidth that was used by the analog tv is now freed up for the transmission of emf’s to literally turn us into puppets. I am currently putting together a ‘research paper’ on the subject which I will forward as soon as it’s completed. My reason for writing today is to warn those that do not need convincing to act now to protect yourself. There are ways to ‘stop’ the emf’s both airborne and those sent through the ground. Make no mistake, both paths will and are being used. If you shield only one of them you are still their puppet. Here are just a few snippets of info on what they can do with this:

From 1980 to 1983, a man named Eldon Byrd [Dr Bob Beck worked with Eldon Byrd for some years and mentioned his association on brain influencing research..Ken] ran the Marine Corps Nonlethal Electromagnetic Weapons project. He conducted most of his research at the Armed Forces Radiobiology Research Institute in Bethesda, Md.

“We were looking at electrical activity in the brain and how to influence it,” he says.

By using very low frequency electromagnetic radiation–the waves way below radio frequencies on the electromagnetic spectrum–he found he could induce the brain to release behavior-regulating chemicals. “We could put animals into a stupor,” he says, by hitting them with these frequencies. “We got chick brains–in vitro–to dump 80 percent of the natural opioids in their brains,” Byrd says. He even ran a small project that used magnetic fields to cause certain brain cells in rats to release histamine. In humans, this would cause instant flulike symptoms and produce nausea.These fields were extremely weak. They were undetectable,” says Byrd. “The effects were nonlethal and reversible. You could disable a person temporarily,” Byrd hypothesizes. “It [would have been] like a stun gun.”

Robert J. Bunker, Editor

INSS Occasional Paper 15

USAF Institute for National Security Studies

USAF Academy, Colorado

Electromagnetic, High Power Microwave [HPM] , Weapons. Energy generated by a conventional electromagnetic apparatus, such as a radar transmitter, or released from a conventional explosion converted into a radio-frequency weapon which causes the disruption of electronic systems. Usually an ultra-wide ban source focus due to target vulnerability considerations. HPMs can also cause human unconsciousness without permanent maiming by upsetting the neural pathways in the brain and/or death [256,278].

There is so much more out there validating the problem but not much about protecting yourself from it. I guarantee the ptb are shielded completely. I am not sure how, but I have found some solutions.

I work with geopathic stress and have found simple and cheap ways to protect yourself from the future ‘broadcasts’. I am currently investigating methods to shield airborne emf’s. There are many things on the market, but not all of them work.

I have this thought that they will transmit a frequency that will render us unable to act and this will be how they take our weapons or ‘arrest’ us.

I too love the idea of tossing the tv, but I think it matters not now. The only way we could have ‘seen’ the transmission of these harmful emf’s would have been the interference or static on our tv screens. They have now made it clear that the channels will not be available so there is no reason to expect anything but static.

Cathy

***

From Brice Tayor, author of Thanks for the Memories

—– Original Message —–
From: eegcentre
To: Editor
Sent: Monday, December 15, 2008
Subject: Re: The Sound of Silence: The Antithesis of Freedom by A. True Ott, PhD, ND (Dec 12, 2008)

Hi Ken,

I just found a Scientific American Magazine, Nov 2008 that talks about the brain interface with computers –just like I talked about in my book with the USC Brain Project. No one listens!

Brice

***

—– Original Message —–
From: A. True Ott PhD
To: Ruby
Cc: Ken Adachi
Sent: Tuesday, December 16, 2008
Subject: Letter to Ken

Greetings Ruby, .

Thanks so much for sharing your opinion on Rima (Laibow) and Bert (Albert Stubblebine). Their “Valley of the Moon” project is yet another clue, I submit. They are wolves in sheep’s clothing, undoubtedly. The parallels to them and Jim Jone’s Guyana cult is quite similar.

FYI, EVERY BIT OF INFO on the “Bird Flu” that Rima posted came from me, A. True Ott. Of course, they edited out all the NAMES and references to the “Zionists” responsible for the re-creation of the deadly virus— calling such terminology “anti-semitic”. I asked them why they are protecting the guilty parties? And Rima would not answer me.

You can listen to my audio presentation on the subject at http://truthordenial.wordpress.com/2008/11/04/bird-flu-hoax-marshall-law/ – I am attaching my power point for your review as well.

It appears that the 1918 Spanish Flu virus has been weaponized and injected into hundreds of thousands of individuals (i.e. military personnel) with 300 million vaccinations stockpiled for the rest of America. The virus’ RNA has been modified, and the virus now can be activated in vivos BY MEANS OF SPECIFIC Hz FREQUENCIES. Which brings us to the “Sound of SIlence” technology and Rima and Bert.

Again, many thanks for sharing.

All my best,

A. True Ott, PhD, ND

***

[Note: Paul has done some amazing translation work for me in Russian. He’s equally fluent in French. Visit his new web site: WarIsCrime.com ]

Subject: $40 x 200 million TVx = $8 BILLION!
From: Paul <adm@wariscrime.com>
Date: Mon, December 15, 2008
To: Ken Adachi

Hi Ken,

There seems to be a calculation error in Editor’s note to “The Sound of Silence”: if there are 200 million TVs, then X $40 = not $80 million, but $8 BILLION!

Sorry to have disappeared for some time – had to launch something “working” better than www.nexusrus.com. WarIsCrime.com seems to do exactly that! ;-)

All the very best, and talk soon!

Paul

**

Hi Paul,

You’re absolutely right. That’s a Big boo boo I made. Thanks. I’ll fix it.

I’ve posted your web site. Thanks for running the article.

Best, Ken

***

—– Original Message —–
From: Matt
To: Editor
Sent: Sunday, December 14, 2008
Subject: Re: Fw: The Sound of Silence: The Antithesis of Freedom by A. True Ott, PhD, ND (Dec 12, 2008)

Ken,

Clearly, the coming mandatory HD conversion/digital transition on February 17th, 2009 has dangerous implications for the general public and 90% or more are unaware of the threat or its corrupt technology.

I wonder how effective canceling the HD/cable subscription altogether in a residence would be at lessening or removing the effects of such harmful technology. Do you know of any information about this?

GWEN and microwave cell phone towers are everywhere but if you remove the closest focal point to yourself (your digital TV connection/subscription) it seems logical that the protection from this vicious technology would improve.

Would it help to shut off your subscription? How can you ensure the cable guy has disconnected you from the system? Would a TV used only for videos, DVDs, etc. be safe? Would the technology impinge even with the TV off? Would your neighbors’ TV effect a wider zone?

Answers to these questions could form the basis for some form of self-defense to a percentage of the population. Of course, most will think the very idea of psychotronic subliminal technology is insane, but I do believe many folk wouldn’t be surprised at this stage.

The old wives’ tale everyone knew was true that TV is bad for you will be doubly true come Feb. 2009.

Thanks as always,

Matt

***

Hi Matt,

I can only speculate based on logic and common sense, but I’ll give you my thoughts. I’m convinced that newer LCD monitors, plasma screen TVs, etc. are built with audio and video monitoring capabilities. I’ve already posted a few letters that I’ve received from people who had seen the tiny cameras first hand. Anyone can buy on the open market an undercover video camera that’s about the size of a shirt button. Doesn’t it seem likely that the technology is far more advanced than that?

If you take a magnifying glass and examine the screen of an older CRT television, you will see very small holes that represent one of three primary colors used to reproduce color images on the screen. I’m sure that the technology to replace one of those holes with a micro camera (probably many micro cameras) has been around for a long time now. The HD digital technology allows the data to flow in both directions. I feel certain that the monitoring capabilities of HD digital TV continue to function, even when the set is “off”. As to mind control, I assume you would have to have the equipment in your home in order for it to have an effect on you.

The posting of the above article by Dr. Ott takes us into the arena of subliminal mind control, and once again, the observed facts seem to fit the KNOWN intention and agenda of the NWO to mind control every single living person on this planet. Al Bielek, William Cooper, Preston Nichols, Stewart Swerdlow, Anna Hayes, James Casbolt, Don & Carol Croft, and many others- some insiders, some psychic sleuths, and some victims of psychotronics- have been trying to alert the public for many years of the plans to exert total mind control through ELECTRONIC means. This is what the Montauk Project was all about.

I won’t be getting a digital converter box to use on my older CRT style TV. I’ll watch videos tapes and DVDs and be perfectly satisfied with recorded material. There’s no sacrifice involved because broadcast TV and cable TV programming is a wasteland of garbage masquerading as entertainment, comedy, “news”, or political discourse. The quality of TV programming seen in Japan is far and away more human and heart centered than the crass sewage beamed into American households. While I clearly see the Illuminati’s hand in trying to sway the Japanese people towards embracing lower standards of conduct, and have gone into overdrive trying to promote homosexuality and trans-sexuality as ‘normal’ and even wholesome, there is still a far greater reservoir of respect for the family unit and for principles of lovingness and compassion in the Japanese psyche; unlike the dog eat dog mentality promoted on American reality shows or the brute violence glorified in ‘smack down’ wrestling programs, etc. .

I might also add that there are huge electronic (microwave transmitter) “spires”, similar to the Dublin Spire, being built in most major cities around the world. The replacement for the World Trade center buildings in New York City has the entire upper third of that structure occupied by one of these mega-transmitters. I don’t know what cover story the NWO will graft onto those spires, but the REAL purpose is scalar electronic mind control…and you can take that one to the bank.

Sincerely, Ken

***

Boycott & Trashing the Boob Tube: An Idea to take Flight?

—– Original Message —–
From: Doctor Louise
To: Ken Astari
Sent: Sunday, December 14, 2008
Subject: Sound of Silence

Hi Ken,

Thanks for your recent article: ‘Sound of Silence.’ I was aware of the implant in the HD TVs and the boxes for the old units, but didn’t know that the technology tied into Gen. Stubblebine and his associates at PsychTech: Col Michael Acquino and Col John Alexander – who are all named as defendants in Diana Napolis’ litigation re ‘non-lethal’ weaponry… go figure.

Also interesting: Gen. Stubblebine and his doctor [psychiatrist] -wife are now touting anti-CODEX rhetoric through their ‘Natural Solutions Foundation’ and Health Freedom USA organizations. I guess if you’re going to spew dis-information and attempt to enroll the public in time-consuming and useless pursuits, you must first don the cloak of legitimacy! Fortunately, they weren’t able to check their prior histories (readily available through Google) at the door!

I may put my TV on the curb on a trash day prior to Feb. 17th.

Thanks for all you do.

Light and Love,

Louise

CTN (Certified Traditional Naturopath)

***

Thanks Louise,

Maybe your suggestion to trash the boob tube will catch on with more awakened citizens than we might imagine at this point. I guarantee you that if ENOUGH people balked at the digital conversion dictum and either simply trashed their TV altogether or didn’t get the converter boxes and just let the stupid beast sit there in the corner of the room– turned off — they would reverse themselves in short order and turn those analog transmitters back on in a heartbeat. There is no way they would allow a large percentage of the public to slip from their influence peddling and propaganda mills–NO WAY.

It would be DELICIOUS to see a mass boycott of the HD forced conversion scheme by not participating in our own enslavement via electronic mind control!

If TV advertisers and TV rating services notice the numbers going way down after Feb. 17 2009, you can BET they will do a 180 reversal!

I would LOVE to see that.

Regards, Ken

***

—– Original Message —–
From: Doctor Louise
To: Ken Adachi
Sent: Monday, December 15, 2008
Subject: RE: Sound of Silence

Ken,

Just to show you how determined they are to ‘get us’: my local mediacom office held a three day ‘open house’ at a local restaurant to give the things out… along with snacks and a raffle of a 32 inch HD TV! Go Figure…

Light and Love,

Louise

***

—– Original Message —–
From: Harold S Kramer <hsk01945@alum.mit.edu>
To: Editor
Sent: Friday, December 19, 2008
Subject: About mind control….*

Your tinfoil is showing…………..

H

* http://www.wariscrime.com/2008/12/15/news/digital-tv-mind-control-by-the-sound-of-silence/

***

Dear Harold S. Kramer,

Your pathetic ignorance and low manners is what’s showing my friend.

Hope you enjoy the feedback.

“K”

PS: MIT alumni heh? The same MIT reviewed in the books of Dr John Coleman that’s working hat in glove with the US military industrial complex and the Pentagon to corral the people of a once free republic into a fascist, Big Brother police state? Yea, it makes sense I would hear such low brow comments from a brain washed product of that Big Brother Nazi “Enabling” iinstitution.

(Readers should free free to contact Harold at hsk01945@alum.mit.edu and share your concerns with him)

***
—– Original Message —–
From: Jeff K
To: Editor
Sent: Monday, December 22, 2008
Subject: Digital TV – Mind Control on 12-22-08/Jeff Rense

Greetings, Mr. Adachi!

Interesting article. So, how do we protect ourselves from this “sound”? Is there a jamming device. Is there a detection device? Thanks, in advance, for your response!

-Jeff K

***

Hi Jeff,

Well, I think the most intelligent thing to do, if you share the concerns mentioned in the article, is to forget about getting digital TV altogether. At this point, I have no intention of getting the digital conversion box. I can watch recorded tapes and DVDs on TV and be perfectly happy. We mostly watch video tapes recorded in Japan anyway since American TV is mostly garbage. I can hear news on the radio and get a much clearer “image” from the internet

Please tell me which program on TV is so important to you that you can’t live without it?

Oprah? Smack Down wrestling? Fox News? Dr Phil? Judge Judy? Judge Brown? Jerry Springer? Steve Wilcox? Charlie Rose? Survivor shows? TV Evangelical Brain Washers? Frontline? Jim Leher News Hour? Washington Week in Review? Cops? American Idol? Jail? NAScar racing? Football? Basketball?

Or maybe the new show coming out on ABC in January? Homeland Security, USA? Oh boy, can’t wait to see our militarized /flax jacketed/ fully loaded, ninja black face mask, cop ‘heroes’ take out the potential “terrorists’ and “protect our freedoms” .

So what’s to miss?

If a sufficient percentage of the public rejected the forced imposition of the digital “highway” and all that it implies, and simply refused to go along, THEY WOULD SWITCH BACK TO ANALOG IN SHORT ORDER.

Why?

They NEED you to watch their favorite mind-conditioning/ subliminal influencing boob tube in order absorb your daily dose of propaganda, deceptions, and lies. Without it, you might actually start to wake up to the subversion and planned destruction of this country by the traitors in Washington and their propaganda minions in Hollywood, New York, Washington, and Chicago. And we couldn’t have that, now could we?

Regards, Ken

***

Subject: Re: SOS
From: hclark269@yahoo.com
Date: Sun, January 18, 2009
To: Ken Adachi

Hi Ken:

I read the article: “The Sound of Silence, The Antithesis of Freedom”. I have some questions about it. I only have analog TV’s. Why do I need to get rid of cable when the cable converts the Digital signal to analog before it gets to my apartment? Also, should I not get rid of my cable internet connection as well, since it comes through the same cable as the TV? What about the telephone? How do we know that SSSS will not work through the atmosphere since these “towers” are all over the place?
Thanks, Gerry

***

Hi Gerry,

I don’t have any difinitive answers on this, but I can give you my suspicions and thoughts.

I have to presume that the Quad S technology will work through cable TV reception, otherwise a large segment of the population would escape the digital manipulation technology-and the Illuminati always covers ALL the bases.

I notice there’s a push now to encourage people to get digital radio as well. The expanded channels found within the digital signal is the big selling point. For the time being, there’s no talk of digital-only radio, but you can see where’s it’s going to go in the near future.

The idea of covert mind control/influencing via microwave cell phone towers was first published on this web site in 1999 with the Byron Weeks article about GWEN towers. I added many more articles on this topic from 2002 forward thanks to the efforts of Don & Carol Croft who essentially pioneered the orgone generator movement and demonstrated that there was a way to fight these insideous, covert psychotronic technologies.

It doesn’t bother me if I can no longer can view broadcast TV after Feb 17, 2009, as 99 % of it is pure garbage anyway. I’ll watch taped shows, DVDs, and videos on the computer. TV is mostly poison for the mind, anyway, and the sooner we kick the habit, the better.

So Senator John Kerry, Skull & Bones NWO tool, sell-out, blowhard, and phony of the first rank, who set the entire mandatory digital TV conversion scheme into motion, can take his digital conversion box and their covert mind control ageenda straight into Hell where he belongs with his his lord and master, Lucifer.

The fact is : “We don’ need no stinkin’ TV”

Regards, Ken.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

95 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
En mann med åpenbar agenda
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Finnes egentlig Illuminatet?

http://wp.me/p3uvTQ-9L

Er det beskrevet i Bibelen? Ja!

.

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Technology for brainwashing through mass media and governments https://www.youtube.com/watch?v=YIYGGcJC3KY

Teknologi for hjernevask gjennom massemedia og regjeringer

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Chemtrail airplanes, Aeroflot and Singapore airlines, Trondheim Norway, July 5 2014 https://www.youtube.com/watch?v=8froaLpNoP8

Hermis
Hermis
Abonnent
10 år siden

Som forventet viser det nye Tetra nødnettet til flere milliarder kroner seg å være nærmest ubrukelig. Helseskadelig er det i hvertfall pga. den lave frekvensen på strålings-pulsen :/ Eneste anbefaling må være å skru av rukkelet.

http://www.osloby.no/nyheter/Brannvesenet-ma-bruke-mobiltelefonen-under-slukking-7617593.html#.U66a0_7RXFY

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Hermis
10 år siden

Stortinget har bestemt å bruke 6 milliarder på det utdaterte nødnettet Tetra. Det er bla. helt uegnet til å overføre bilder, kart ol. I tillegg melder nødetatene om dårlig innendørsdekning og store driftskostnader. Hvordan kan sånt skje? Vel, det var jo mye av de samme folkene som prøvde å innføre Datalagringsdirektivet. Selv om direktivet åpenbart var i strid med Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. “Det er idiotisk,” som en av lederne i Digitalt Personvern uttalte det…

trackback
10 år siden

[…] “The sound of silence” – Stillhetsbølger:Den umerkelige trusselen fra  TVog TETRAhttp://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/4s-den-umerkelige-trusselen-fra-tv-og-tetra/comment-page-9/ […]

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Children who watch too much TV may have ‘damaged brain structures’ http://www.dailymail.co.uk/health/article-2537240/Children-watch-TV-damaged-brain-structures.html

Sitat: The more time a child spends watching TV, the more profound the changes. It leads to more grey matter in the regions around the frontopolar cortex area of the brain – towards the front and side of the head ..

Google oversatt ~ Barn som ser for mye TV kan ha skadet strukturer i hjernen http://tinyurl.com/q9x2omy

Sitat: Jo mer tid et barn bruker å se på TV, desto mer dyptgripende er endringene. Det fører til mer grå substans i regionene rundt frontopolar cortex området av hjernen – mot fronten og siden av hodet ..

trackback
10 år siden

[…] på 17 ganger per sekund, altså 17 Hz. Denne skal i følge pålitelige kilder som Nyhetsspeilet kunne påvirke hjernens betabølger som visstnok er på 17,65 Hz og brukes til «…. (Jada, det var ironi. At Nyhetsspesilet er en troverdig kilde til informasjon altså. Ikke det med […]

Falcon
Falcon
Abonnent

Din kommentar er uten referanse til dokumentasjon og indisier og derfor intetsigende

Ditt livs viktigaste information ! Chemtrails och HAARP, en global forbrytelse mot alt liv og miljø http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1860&start=1

Sean Hross spør om hvorfor the swiss nazi templars hater, eller noe tilsvarende psykotisk, bl.a. det europeiske folk så mye at de utfører alt tenkelig og utenkelig av grusomheter mot alle inklusive alt liv og miljø og totalt uavhengig av enhver kontekst

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Chemtrails Trondheim Norway July 22 2013 ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/stopp-chemtrails-utslippene-na/comment-page-93/#comment-100399

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Chemtrails Trondheim Norway July 22 2013 http://postimg.org/image/et62nks09/ In facebook http://tinyurl.com/o748hyb
Singapore airlines, Aeroflot m.fl. involvert i kriminell aktivitet med chemtrail spraying

Norwegian study: Biological Effects Of Geoengineering Fallout On Plant Life. Chemtrails global crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1832&start=1 * Chemtrails Trondheim Norway, late afternoon 28 September 2012, a crime against life and environment http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1818&start=1

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Abel Danger radio show live, Fri Jul 26, 2013 2:00pm EDT — 3:36pm EDT ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/cia-eller-ei-accidenting-som-drapsmetode/comment-page-5/#comment-100366

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Post “Indendørs dækning | sikkerhedsnet.dk” https://www.facebook.com/groups/219335511478549/permalink/475491099196321/ i facebook-gruppe “Stop Smart Meters Scandinavia (smart grid teknologi)” https://www.facebook.com/groups/219335511478549/ Mads Wedel-Ibsen, sitat:

+{

TETRA nettet har næsten 100% dækning udendørs i Danmark, men ikke alle steder indendøre i kældre, større betonbyggerier og andre steder på grund af konstruktionen eller byggematerialer.
Løsningen er åbenbart flere antenne, flere sendere og mere elektronisk isenkram – som Motorola aka Dansk Beredskabskommunikation velvilligt står til rådighed med salg, licensering og godkendelse af.
I Tyskland er det nystartede TETRA net så dårligt, at man pålægger ejere af større bebyggelser, at installere repeater-systemer indendøre for at sikre politi- og beredskabsstyrkers radiodækning. Bygningens ejer skal selvfølgelig selv betale for installation og drift af systemet.
Alt sammen i “kampen mod terrors” hellige navn. Herhjemme er der meget sparsom debat om TETRA nettet. Nettet er stort set ukendt i den brede offentlighed på trods af, at det både påvirker antennesignaler, TV-signaler, hjernebølgefrekvenser og kroppens transport af Calcium på tværs af cellemembranerne på grund af de informationsbærende pulseringsfrekvenser.
I Storbritannien kører der retssager mod Airwave (britisk TETRA system) for helbredsskader, cancertilfælde og dødsfald. Det samme er på vej i både Norge og Sverige. Danmark har først fået teknologien for få år siden. De første alvorlige skader er først på vej. Muskelsitren, hovedpine, mavesmerter, træthed, manglende initiativ, pludselige raseriudbrud, tendens til voldelig adfærd og den slags er almindeligt kendte reaktioner på de biologiske pulsfrekvensers ikke-termiske effekter.
Men ikke kun beredskabs-personale men hele befolkningen påvirkes af teknologien, som er landsdækkende fra hemmelige antennepositioner (i kampen mod terrors hellige navn)
TETRA teknologien bliver tidligst evalueret statistisk epidemiologisk i 2018 hvor antallet af skader, dødsfald og cancertilfælde gøres op.
http://www.sikkerhedsnet.dk/anvend-sine/indendoers-daekning/

}+

The military industrial complex står bak både terroren og en variant av den som er tetra

British Bankers’ Association, BBA, Planned and Executed 9/11 with Reuters for Profit, w/Crown Agents http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1 * We are all Jesuits http://www.abeldanger.net/2012/12/we-are-all-jesuits.html * Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc, et utenlandsk tverrpolitisk foretak http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Jeg kan ikke finne et eneste seriøst politisk parti eller monarki etter å ha studert følgende fatale kompleks ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/vg-nett-fusker-med-meningsmalinger/comment-page-3/#comment-97627

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

University of Washington computer scientists have developed gesture-recognition technology that brings this a step closer to reality. Researchers have shown it’s possible to leverage Wi-Fi signals around us to detect specific movements without needing sensors on the human body or cameras.

Wi-Fi signals enable gesture recognition throughout entire home >>

vaken
vaken
Abonnent
11 år siden

“A CONSTANT, NON STOP “PULSED” LOW RADIO FREQUENCY HUM HEARD IN MY HOME”

http://sandaura.wordpress.com/2011/03/23/a-constant-non-stop-low-frequency-hum-heard-in-my-home/comment-page-2/

vaken
vaken
Abonnent
11 år siden

“Skal granske nødnettprosjektet”
Stortingets kontroll- og konstitusjonkomité er enstemmige: Regjeringen må svare om omstridt milliardprosjekt.”

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Skal-granske-nodnettprosjektet-7200943.html#.UZHDWxQ4Vjo

“Dokumentsamling for Nødnett”
I vårt arbeid med Nødnett-sakene har vi samlet inn et stort antall dokumenter. Her kan du lese en del av dem, og komme med innspill og tips til våre journalister.
http://www.aftenposten.no/nodnett/Dokumentsamling-for-Nodnett-7107470.html#.UZHGPxQ4Vjo

Hvorfor er det ingen på stortinget, som tar opp fakta om hvor helsefarlig TETRA er?

Hvorfor blir ikke folk som blir tvunget til å leve nær TETRAmaster hørt, når de mister nattesøvn, får hodepine, utmattes osv..

Her er et eksempel på at staten eksproprioriterte et tak på en bolig blokk til å sette TETRAmastene på. TETRAsentralen ble bygget midt inne i blokka.

“– Stråling ikke årsaken til helseplager på Holmlia”
Bydelsoverlegen i Søndre Nordstrand mener at basestasjonen på taket av Vestskrenten ikke kan være årsak til sykdom.

http://www.noblad.no/nyheter/straling-ikke-arsaken-til-helseplager-pa-holmlia-1.6141198

Legg merke til at i offentlig behandling av saken er utelatt at nødnettet TETRA sender på lavfrekvent RF 17,6 Hz. Viktige hjernefrekvenser, som ligger i det området 0-20 Hz kan bli forstyrret.

“Sakstittel: Bekymring vedrørende elektromagnetisk stråling fra
basestasjoner/mobilmaster og mulige helseeffekter”

http://www.bydel-sondre-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20s%C3%B8ndre%20nordstrand%20(BSN)/Internett%20(BSN)/Dokumenter/BUsak%20straling.pdf

vaken
vaken
Abonnent
11 år siden

Her er et eksempel, kan dette eksemplet også skje med barn og voksne når man blir utsatt for elektromagnetisme/mobilantenne/mobiltelefon?

“GROUND CURRENTS
A very little understood phenomena and reported by Dr D Dahlberg (Reference 13) is ground currents from living in the proximity of transmitters on animals. I mention this with a view to the police dogs and the police horses in their kennels or stables at a constabulary base which is bound to have a transmitter. All transmitters pass an electric current to the ground beneath them. If the ground is particularly wet this has an adverse static effect on the animals concerned and in farm animals can effect milk productions or food production. Huge static charges are built up in the animals and everytime they come across a metal object the charge is discharged through the head; the nose being wet. It has been shown that if animals are taken away from this environment they recover very quickly, yet in the environment of ground currents they also become very sick very quickly. I am particularly concerned for the acutely sensitive brains and organs of the highly trained police dogs.”

“Secret Report On Cell Phone Dangers And Tetra Confidential Report On TETRA Strictly For The Police Federation Of England and Wales”

By B. Trower11-25-4

http://rense.com/general60/tetra.htm

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Police now accompanying Smart Meter installations: Two homeowners arrested for saying NO! http://www.naturalnews.com/038966_smart_meters_homeowners_police.html

Quote: (NaturalNews) As if police in most major cities didn’t have enough to do already, now they are being deployed as enforcers for the nanny state. Cops in Naperville, Ill., a suburb of Chicago, have arrested two mothers after they attempted to block utility workers from installing so-called “smart meters” on their homes. The women, who were known to be vocal opponents of the wireless electric meters, apparently, were not the only smart meter opponents, however, because city officials told the Chicago Tribune they have ordered police to accompany utility crews as they install the meters on other homes where they were previously sent away. “The previous installation attempts were met with some resistance and we wanted to ensure our employees’ safety,” City Manager Doug Krieger told the paper. Translation: Your home isn’t really your home anymore. ..

Tetra, smart-meters, trådløse nett, haarp og chemtrails etc er militære system og våpen http://www.youtube.com/results?search_query=emp Både informasjon og BBA relatert desinformasjon (British bankers association related disinformation)

“UN NWO Disarmament Agenda since 1961 – William Cooper tells us The Truth ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/02/siktes-det-riktig-vei/#comment-94809

«Informativ e-post sendt John Færseth inklusive såkalte massemedia som nyhetstips ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/comment-page-6/#comment-94628

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Et internt notat fra 2005 advarte Justisdepartementet mot at nødnettutbyggingen kunne bli forsinket og dyrere enn beregnet. Bekymringen kom aldri Stortinget før øre

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/11/04/stortinget-ble-ikke-advart-om-noednett-forsinkelse

Hallo. For en farse, og for et forfalskneri som “regjringen” holder på med.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Og selvsagt er det ingen i verden, som er så Apple religiøse som nordmenn:

http://mac1.no/

Og jeg vet ikke hvor mange IT- nerder i Norge som arbeider for harde livet, for å få inn mer livstruende teknologi som stråler.

Bare å følge med her. Konkurranse mellom Apple og Microsoft, liksom. For en dårlig vits. De har alltid samarbeidet. Antakelig samme eiere. Rockefeller` eller Rotchild´. Bare gjetter, selvfølgelig.

http://www.hardware.no/

Gå på et idrettsstevne eller en fotballkamp med mange tilskuere.
Observer hvor mange som tar opp sine iPhones, eller sine smartphones (Android), og filmer evenementet. Say hi, to Mr. Big Brother, and share with him, everyting you see!

Gå på en restaurant med mange gjester. Legg merke til, hvordan nesten samtlige har smartphones, og hvor mange restauranter som har installert wi-fi. Jeg tør ikke tenke på, hvor mye stråling man blir utsatt på, i restauranter.

Forget Chip in Your Forehead: ‘Mark of The Beast’ is The Cell Phone
http://www.youtube.com/watch?v=8ielVbxn6uE

Steve Jobs døde angivelig av kreft, som følge av stråling fra all den teknologien han jobbet med. Dårlig reklame, med andre ord.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Du har utelatt en vesentlig farlig strålingskilde, Hans.

Velkommen til det sataniske Apple:

http://www.apple.com/no/mac/

Det er ingen datamaskiner som stråler noe så inn i helvete som disse computerne. Mange av dem har påmontert en membran på yttersiden selve skjermen. Hva slags materiale denne består av, vites ikke. Det kan stadfestes at når den tas av, så reduseres strålingen. Membranen er m.a.o overflødig, og har ingen funksjon.

Mange av maskinene til Apple er legert med nikkel, noe som er giftig, og kan medføre allergiske reaksjoner. De fleste jeg kjenner som har Mac, blir usedvanlig slitne i øynene sine.

Ta f.eks. iMac. Tastatur og mus er bluetooth- trådløst. Innebygget wi-fi i skjerm + bluetooth. All hardware er i tillegg bygget inn i skjerm, som står tett opp til brukerne. På denne måten vil de bli utsatt for ytterlige stråling, fra diverse elektronikk.

I tillegg er Apple en av de mer pip- åpne computere, mot PST- NSA. Sannsynligvis. Front kamera skrur seg på, uten varslende lysdiode. Innebygget mikrofon tar opp lyd, uten “tillatelse”.

Svært mange ikoner i GUID (Graphical User Interface) er freemason/Illuminati symboler.

Og hvis vi virkelig skal snakke “Mark of the beast”, så kan vi ta en kikk på
Illuminati i-Pad

http://www.apple.com/no/ipad/

Denne stråler også. Fryktelig ubehagelig skjerm. Innebygget VGA kamera i front og på baksiden. Garantert “storebror ser deg, uansett hvor du er på farten”.
Apples maskiner er kjente for å være ganske sikre mot hackere og virus. Og nodmenn går fem på. Fordi det finnes nesten ingenting av sikkerhets- programmer, som kan overvåke IP- trafikk, inn og ut. Som er noe å skryte av, i alle fall. Sikker mot hacking, åpen mot NSA.

Eller hva med dem som har med iPhone på innerlomma. Stråling ved testikler (kreft- sterilitet), og SAR stråling mot hjernen:

http://www.apple.com/no/iphone/

Interessant logo: Eplet: Sign of the beast.

http://www.youtube.com/watch?v=SRZ1isWhCFw

icanhandlethetruth
icanhandlethetruth
Abonnent
11 år siden

Å, fortvil ikke, Smurfen. Vi godter oss skikkelig i Grenlands- området.
Chemtrail- pilotene har vært så snille med oss, og gitt oss et par dager med knallblå himmel. Strekker seg helt ned til Larvik. Så ca. 4 småfutt- trails i dag.
Ikke store flytrafikken, men jeg lurer på om det er noe disse SCIENCE kara vil regulere. Et eller annet med magnetisme/kommunikasjons- teknologi.

En stripe uten skyer, får meg på andre tankebaner. HAARP + et eller annet som er så hemmelig, og så usannsynlig…. at det stopper der.

« Forrige artikkel

Stopp israeliseringa av Norge

Neste artikkel »

Egypt: Millitæret dolker folket i ryggen

95
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x