Bla i tag

gwen

4S – den umerkelige trusselen fra TV og TETRA

Denne artikkelen omhandler en hemmelig Pentagon-utviklet Psychotronics-metode (dvs. teknologi for mind control) kjent som Silent Sound Spread Spectrum (SSSS eller ”4S”) som har vært fullt operativ siden begynnelsen av 1990-tallet. 4S kalles også "S-quad" eller "squad".

HAARP for tankekontroll

Ut over å produsere orkaner og jordskjelv kan HAARP også benyttes til tankekontroll.