Hemmelighetene bak elitens hierarkiske onde globale NWO-agenda

6.8K visninger
25 minutter lesetid
23

Den fulle avsløringen, av de dype og mørke hemmeligheter, er i disse dager godt i gang med fullstendig å oppløse makten til Khazar-mafiaen, maktens hierarki og deres onde agenda for en global Ny Verdensorden (NWO).

Av Preston James, Ph.D, publisert på «Veterans Today» 16. mai 2016. Oversatt av Johannes Kvam. (Oversetters anmerkning: dette har vært en ganske tung artikkel å oversette, så hvis språk, ordvalg eller setningsoppbygging virker komplisert eller merkelig, må du ha meg unnskyldt. Samtlige billedtekster er forfattet av oversetter).

Dette er en lang artikkel, så hvis du velger kun å lese den fete skriften og konklusjonene, kan det spare deg tid, men likevel gi et ganske godt innblikk i anklagene. Artikkelen er ganske esoterisk i sin natur, og er kun basert på personlig meninger, oppfatninger og feltundersøkelser av forfatter. Denne artikkelen er basert på observasjoner i feltarbeid og personlig intervjuer gjennom 30 år med tallrike personer i etterretninger og ledende individer i eliten, som på ingen måte er tilknyttet Veterans Today.

Jeg skulle helst ikke trodd på noe av det jeg fremlegger i denne artikkelen som sant. Men jeg har sett ­­så mange bevis på at jeg anser meg selv velkvalifisert, mer erfaren enn andre og har observert alt for mange faktiske bevis egenhendig til å betvile konklusjonene jeg nå fremlegger i artikkelen. Jeg har arbeidet sammen med føderale fløyteblåsere som motarbeider etablissementets hierarki, som uten tvil har blitt trakasserte av utenomjordiske vesener (og som dermed har vært støttende bevis for at slik tilstedeværelse finnes).

Likevel virker det fornuftig for meg å anta at det er en forbindelse mellom «de Få Utvalgte» i Elitens (Etablissementets) Hierarki (EH), der de sitter på toppen av pyramiden og kontrollerer, og Khazar-mafiaen (KM), som er verdens største kriminelle syndikat.

EH/KM er styrt av noen få utvalgte, hvor deres ondskap overskrider fantasien, de er kriminelt spinngale, sjelløse og rene psykopater – samtlige av dem som trekker i trådene på vegne av EH/KM. De starter kriger for å generere massedød og lidelser av uskyldige menneskelige, og de driver satanistisk pedofile operasjoner og rituell ofring av barn, alt for å rettferdiggjøre deres regime av hemmelig terror og tilegne seg mer makt. De gjør det ved å rane til seg mer rikdom og status, og for å gjøre viktige fremskritt i progresjonen mot deres eldgamle, fler-generasjons onde globale NWO-agenda.

Med mindre du er oppdatert og velinformert om den hemmelige stjernekrigen, den hemmelige skyggeregjeringen, Khazar-mafiaen og deres sidestykke i Elitens Hierarki, vil du trolig kaste bort tiden din på å lese dette. Uten den bakgrunnen er det lite sannsynlig at dette vil trenge inn i hodet ditt.

Vær oppmerksom på at denne artikkelen er svært kontroversiell og mulig støtende for den som er sterkt uenig med dens antagelser og konklusjoner. Min takk og annerkjennelse til ledelsen i Veterans Today (VT) som tillater slike kontroversielle artikler. Ikke tro at noen av de nødvendigvis er enige om innholdet som her gis, ei heller de som har gitt meg informasjon og bevis gjennom de siste 30 årene, som fremdeles er i live eller er døde (de fleste av dem er borte nå).

 

Det er noen svært dype og mørke hemmeligheter bak den onde globalist-agendaen for NWO, som Khazar-mafiaens hovedmenn har forsøkt å oppnå over de siste 1000 årene.

Da den gjennomsnittlige livsalder for «de Få Utvalgte» lederne, som sitter på toppen av Khazar-mafiaens hierarki, ikke er lengre enn de fleste mennesker (sjeldent mer enn 80-100 år), kan vi fastslå at det er noe annet som spiller inn her.

Mike Harris, finansiell redaktør og radiovert for VT (Short End of the Stick) har uttalt en rekke ganger, at en mange-generasjons entitet, som lever hundrevis av år, virker å være direkte involvert i denne onde agendaen.

Hvordan er det ellers mulig at denne fler-generasjonelle prosessen av oppdraget ser ut til å fortsette med slik fasthet?

Jeg har tidligere kalt denne mange-generasjoners entitet «Den Tredje Kraft», en ikke-menneskelig utrolig ond kraft, som arbeider gjennom spesielt utvalgte menneskelige familieblodslinjer. Mer om dette senere, under beskrivelsene av den Første, Andre, Tredje og Fjerde Kraft, og hvordan disse jobber mot og med hverandre.

Og hvis det finnes en Tredje Kraft, som regisserer og dirigerer denne progressive utrullingen av denne globalistiske agendaen som inkluderer utenomjordiske vesener/aktivitet, for slik ser det ut, betyr dette at de har ganske avansert påvirkning for effektfull rettledning for denne onde globale NWO-agenda.

Og vi vet nå – med sikkerhet – at det er en ufattelig ond agenda av pedofili, tortur av barn, ofring av barn og traumatisering av barn, påføring av massesykdommer og lidelser for mennesker over hele verden, massemord gjennom høyteknologisk rasehygiene, samt konstruksjon av en rekke kriger gjennom mange generasjoner.

Uten en form for et ikke-menneskelig eksternt vesen som leder og veileder de sjel-løse ” Få Utvalgte”, ville det virke umulig for blods-familiene å kunne opprettholde en slik velorganisert langsiktig plan over så mange hundre år.

Og det som er sikkert er at dette ikke-menneskelig vesenet står bak en gammel, fler-generasjons plan for å sentralisere alle regjeringer til et En Verdensorden (New World Order = NWO), som tjener de spesielle behov for «de Få Utvalgte» i Khazar-mafiaen, gir dem makt til å frata andre sin verdier, skade og ødelegge mange millioner uskyldige mennesker – som de vitterlig gjør.

Det skulle nå være opplagt for de fleste som studerer disse realitetene at «de Få Utvalgte» og deres undersåtter i Etablissementets Hierarki har mistet sin sjel, hvis de da i det hele tatt var født med én.

Disse onde folkene opptrer som kriminelt gale psykopater, uten menneskelig bevissthet eller sympati overfor andre, akkurat som ekte sosiopater, der frontallappen er krympet eller skadet til det punktet at de har total mangel på empati.

Folkene bak agendaen for NWO har en evne til å konsolidere makt over alle bransjer, etterretning og lovverk, verden over, og det er nå et veletablert faktum som er lett å observere.

Disse tiltakene har blitt gjort av Elitens Hierarki for å sentralisere deres makt og ta kontrollen fra og umyndiggjøre kommuner, samfunn og grunnlover, i samtlige nasjoner.

Et så langtrekkende fler-generasjonsforsøk viser stor visdom, kraftfullhet og en sofistikert forståelse av menneskelig masse-psykologi og metodikk for tanke-kontroll og evnen til å implementere dette effektivt.

Georgia Guidestone, der de 10 bud for globalistenes NWO er hogget inn i stein – på 8 ulike språk.

Kreftene involverte i den onde NWO-agendaen

Den Første Kraft er den grunnleggende egeninteressen av «vi» – Folket – for opprettholdelse av vår nasjonale arv og myndighet, og beskyttelse av de grunnleggende institusjonene mens vi vokter vår familiære karakter og moral.

Den Andre Kraften er selve systemet; systemet for de som ønsker å være onde tyranner, som i virkeligheten er sjel-løse kriminelle sosiopater med to ansikter. De maskerer sitt falske fjes som såkalte offentlige tjenestemenn, mens de virker i et vanvittig kriminelt galt psykopatisk ondt system, som tillater dem å utføre enhver ondskap de kan komme unna med i hemmelighet, slik at de kan tilrane seg mer makt og få mer kontroll over myndighetene for deres egen onde formål. Den Andre Kraft har virket i 100-vis av år, og eksisterer fortsatt, i dag styrt av mafiaen med utspring fra det gamle Khazar-riket.

Den Tredje Kraften er kilden til all ondskap i universet, og er i seg selv veldig handlingskraftig og utrolig tve-ansiktet. Han presenterer seg selv som lysets engel og opplysthet, når han står for akkurat det motsatte: det ultimate onde. Den Tredje Kraft er Lucifer (Satan, den høyst rangerte av de falne engler).

Den Fjerde Kraften er kilden til alt liv, godhet, kjærlighet, moral, etikk, lojalitet, karakter og den Gylne regel om å elske din neste som deg selv, og at du behandler andre som du selv vil bli behandlet. Den Fjerde Kraft er Gud Den Allmektige, den Aller Høyeste, Skaperen av Universet, som er den eneste evige kraft.

Det er ti dype, mørke hemmeligheter som Elitens Hierarki og noen få andre holder skjult, til og med internt for seg selv.

De 10 onde hemmeligheter

Den første dype, mørke hemmeligheten Elitens Hierarki har, er at deres toppledere; «de Få Utvalgte»; får energi og makt fra den mørke siden gjennom menneskelig komprimerende operasjoner (som regel pedofile «honningfeller») som effektivt muliggjør trusler eller bestikkelser av offentlig valgte representanter og ledere for store korporasjoner, slik at disse utfører viljen til «de Få Utvalgte», som normalt er anti-nasjonale, anti-menneskelige og ufattelig ondskapsfulle.

Vi vet med sikkerhet at Elitens Hierarki er statsdannelsens franchise av Khazar-mafiaen (som består av verdens zionist-bevegelse, stammedannelsen av babylonsk talmud, det satanistiske pedofile nettverk, Illuminatis hemmelige samfunn og Frimurernes øverste lederes hemmelige samfunn); alle ulike navn på den integrerte delen av verdens største og mest onde kriminelle syndikat i verden.

Og ja, Khazar-mafiaen er det største kriminelle syndikatet som plager Amerika, langt foran «Black Hand» og til og med Cosa Nostra, hvor ingen av disse brukte krefter fra den mørke siden for å tilegne seg makt, som pedofili eller barneofringer, slik Elitens Hierarki fra Khazar-mafiaen gjør.

Hvis Elitens Hierarkis første dype, mørke hemmelighet av daglig, massiv, menneskelig ødeleggelser hadde blitt trodd og akseptert som det faktum det er, ville folk reist seg opp, jaktet ned og fjerne disse rovdyrene på en eller annen måte.

Problemet er at folk har blitt hjernevasket av det kontrollerte massemedia. Dette inkluderer programmering fra Khazar-mafiaens televisjon og sofistikerte luciferianske globalist-programmering i skolene og høyere offentlige læringsinstanser de siste 50 år, der ofrene ikke er i stand til å tro noe, med mindre det er akseptert sant i det selverklærte «kristne» kontrollerte massemedia.

Den andre dype, mørke hemmeligheten i elitehierarkiet er at deres toppledere får energi og makt fra å myrde spebarn og barn, gjennom satanistiske ritualer, ved bruk av tortur og ofring av barn, så groteske at det ikke vil være høvelig å beskrive dem.

Enhver gjerningsmann i det Etablert Hierarkiet, som ved validerte og troverdige videoer ga sikker og enkel identifisering, og dermed ville blitt offentlig eksponert for sine handlinger, ville resultere i en umiddelbar hysterisk reaksjonen, og motivert til folkelige tiltak for å fjerne disse overgriperne og tilintetgjøre dem, som en øvelse i rendyrket borgervernslov.

Det er vanskelig for folk bare å lære om dette, og akseptere det som fakta, på grunn av den massive indoktrineringen som er gjennomført av massemedia og det offentlige skolesystemet, som vi vet er drevet fra hovedstedene til globalistiske NWO-agenter for det Etablerte Hierarkiet.

Ikke la deg lure, men grunnen til at (Hollywood-)skuespillere er så godt betalte er på grunn av sin enorme verdi for Etablissementet, for markedsføring av babylonske Talmud-verdier i massenes ubevisste gruppetenkning, noe som bidrar til å rettferdiggjøre en stammemoralsk kompromittert livsstil, som hindrer massene i å gjøre opprør mot dem, noe som vil føre til at dere regjeringstid med okkupasjon og terror kunne avsluttes – en gang for alle.

Elitens Hierarki har alltid jobbet hardt for å tilsmusse livsførselen til massene, ved å sørge for aksept for narkotika, perversiteter og umoralsk oppførsel. Slik skapes det ryggdekning for EHs egne onde livsstil, tilraning av ressurser og kapring av grunnlover.

Det er vanskelig for enhver befolkningen som Elitens Hierarki har bundet opp med babylonsk Talmud, som foreskriver ondskap, synd og råttenskap, til å moralsk protestere mot de onde, mens Elitens lever sin overdådige livsstil med ekstrem luksus ved å snylte på hardtarbeidende menn og kvinner. Den gjennomsnittlige amerikanske mann og kvinne jobber faktisk for å dekke sine livsoppholdskostnader, og ikke ved å svindle, lyve, jukse og rane ressurser fra andre for å øke sine fra før enorme formuer og makt som «de Få Utvalgte» og deres marionett-dukker i Hierarkiet gjør.

Den tredje dype, mørke hemmeligheten i Elitens Hierarki er at de blir personlig “salvet”, gitt myndighet og instruert av det øverste nivået som av innsiderne refereres til som “den Tredje Kraft”.

Denne Tredje Kraften har blitt beskrevet på ulike måter, alltid i mystiske og overnaturlige termer, som en sterk over-menneskelig kraft, som utøver ekstrem psykisk påvirkning, som kanaliseres gjennom noen få selekterte “Elite-Tjenere” av «de Få Utvalgte», og som driver Elitens Hierarki på dens vegne.

Etter å ha studert denne kraften og nøstet opp i den over mange år er jeg nå ganske sikker på at den ikke bare er ond av natur fra den mørke siden, men at den regisserer sitt eget verdensomspennende hemmelig Luciferianske Nettverk (som forblir gjemt i full synlighet) innenfor Høyfrimureriet, diverse tilhørende hemmelige samfunn og et hemmelig satanistisk pedofilt nettverk, som spesialiserer seg i barneofring.

Frimureriet, et sted hvor “jødiske” (les luciferianske) riter utføres.

Disse satanistiske ritualene innen Elitens Hierarki og Khazar-mafiaen er alltid tosidig.

Det er at disse barneofringene­­­­ både blir brukt for pedofiles og tilknyttedes øyeblikkelige adrenalin-kick for sine egne personlige rus, samt en operasjon for å forsmå det menneskelige. Detaljerte beskrivelser av disse ufattelig onde handlinger kan i noen tilfeller sende mottakelige lesere i sjokktilstand, så det er uhensiktsmessig å bli spesifikk.

Mange av de som deltar første gang i disse ritualene forstår at de er satanistiske i sin opprinnelighet, men de forstår ikke at de gir opp sin sjel ved å delta, og åpner seg for besittelse av en enhet fra den Tredje Kraft. Denne entiteten fra den Tredje Kraft ønsker å bruke dem, men har verken lojalitet eller kjærlighet. Det gir tilgang til utrolige belønninger når de når et visst punkt, hvor de stiger stadig høyere, og i stadig mer onde innvielser.

På et slikt punkt viser en entitet seg til dem personlig, og gir dem all den rikdom, makt og status de måtte ønske dersom de vil selge sjelen sin. Når de gjør dette, og begynner å motta det som ble lovet av denne entiteten, får de sin egen veiledende ånd i hemmelighet, og den fungerer som deres operative consigliere (rådgiver).

Det de ikke får vite er at i det øyeblikket det ikke er behov for dem, vil denne entiteten dumpe dem og kaste dem på søppeldynga på sekundet.

Ikke bare har denne informasjonen blitt formidlet fra flere solide kilder, uavhengig av hverandre, trolig til vantro for den gjennomsnittlige person, for dette er noe jeg selv har hatt problemer med å tro, selv om jeg nå vet at det faktisk er sant.

Selv de som jobber på innsiden av ikke-erkjente programmer, med spesiell tilgang tilknyttet et hemmelige stjernekrig-system, som vet om dette, føler ofte fornektelsen svelle opp i deres bevissthet, som medfører større kognitiv dissonans, ofte etterfulgt med følelsen av desperasjon.

Den fjerde dype, mørke hemmeligheten EH er at den Hemmelige Skyggeregjeringen (HS) ble overtatt av den Tredje Kraften, og brukes til å fremme globalistenes NWO-agenda, for å samsvare med det den tredje Kraft har innpodet toppen av EH-kontrollørene, som er «de Få Utvalgte».

Den Hemmelige Skyggeregjeringen (i USA) ble satt opp under National Security Act av 1947 og 1952, som inneholder håndtering av ET/UFO-saker, de ulike hemmelige avtalene med ET-grupper, utnyttelse av teknologi fra forulykkede UFOer, og felles menneskelige/ET-prosjekter ved Dulce, Deep Underground Military Base (DUMB) (overset. anmrk: som også det finnes en av i Norge).

Holde deg unna aliens/ET – alle sammen!

Ved Dulce DUMB pågår det er et kostbart samarbeid mellom en viss ET-gruppe for å opprette en kur for en kreasjon fra deres Tredje Kraft, en “konstruert rase av android-typen”, hvis genetikk forfaller raskt, samt en kollektiv innsats til å skape en syntetisk sjel, for å implantere arter opprettet av Tredje Kraft. Forresten, dette arbeidet har så langt mislyktes, og vil for alltid bli dømt som fullstendig fiasko, akkurat som alle de andre syntetiske raser av Tredje Kraft.

Den femte dyp, mørk hemmeligheten av Elitens Hierarki er at den Tredje Kraft faktisk er Lucifer og hans falne engler (Nephilim eller De Falne).

Lucifer (Satan) er kongen av “tve-ansikt” og er kun lojal mot sine undersåtter; hans sjelløse, besatte “tjenere”; så lenge de tjener et praktisk behov for ham, i å ta ned hele verden og sette opp sitt verdensomspennende Luciferianske kongedømme. Når nytten fra «de Få Utvalgte» og deres topp løpegutter er redusert, vil de alle bli kastet i historiens avgrunn.

Når Khazar-mafia ikke lenger er nødvendig, vil Lucifer sørge for at khazarenes synder blir fullt eksponert, og da legge mafiaen ned, samtidig med at hans egen identitet med sikkerhet blir avslørt og en mer akseptabel avløsning blir presentert. Khazar-mafiaen blir i disse dager vingeklippet over hele kloden, også i Amerika, og de «Få Utvalgte», deres topp undersåtter og tjenere kommer til å bli forvirret, og de vil reagere med vantro før sin velfortjent eksponering og død.

Men Khazar-mafiaen kan prøve å gjenopplive seg selv, for å få et nytt sosialt akseptabelt ytre, men det vil være altfor for sent, fordi de vil bli spaltet helt fra hverandre, i alle bauger og kanter. Dette vil skje når den Tredje Kraften forlater dem helt, og reiser seg opp i en ny kraft, som virker rettferdig, men vil ha fullmakt til å være selve symbolet på ondskapens doble ansikt.

Denne nye kraften vil være i stand til å projisere en mild omsorg utad, men vedta den dypest og mørkeste skjult ondskap i historien, som vil kulminere ved slutten av «verden», og ankomsten av den Fjerde Kraft, som vil avslutte de onde maktene fra den Tredje Kraft.

Den Tredje Kraft er den ultimate ondskapen i hele Skaperverket, mest fordi den effektivt er i stand til å forkle seg som opplysning og lys. Men tvert om er det faktisk skjult mørke, død og sofistikert menneskelige kapring av sjeler, hvor forkledningen gjør den i stand til å unngå anerkjennelse for hva den virkelig er.

Den sjette dyp, mørk hemmeligheten til Elitens Hierarki er at den Tredje Kraft får mer og mer av sin ekstreme makt ved å stjele menneskesjeler (dra dem bort fra den menneskelige verten og i skjul erstatte sjelen med en av sine enheter), og ved å stjele ens livskraft gjennom ekstrem menneskelig tortur, smerte, lidelse og drap.

Massedrap på mange uskyldige i krig er alltid basert på å sette soldater i en “Drep eller bli drept”-situasjon, som er nøkkelen til denne nådeløse blodsutgytelsen og voldsomme menneskeofring.

Det er pedofili og menneskelig elendighet, lidelse og ofring av mennesker, som ikke bare gir makt til den Tredje Kraft og hans enheter (de falne), men også styrker rekrutteringen og medlemmer av Elitens Hierarki, hvor de stiger inn i ulike, suksessivt høyere nivåer av innvielsesritualer, som er for ekkelt å detaljere her.

«De Få Utvalgte» lever i utgangspunktet av livsenergien av deres pedofili og rituelle ofringer, der ofrene mater de onde enheter som besitter dem, guider dem og styrker dem. Det øverste sjiktet av medlemmer av Elitens Hierarki, spesielt «de Få Utvalgte» (ikke bare menn, men noen kjente kvinner også) drikker ofrenes blod, etter å utsette dem for mest mulig tenkelig smerte, traumer og frykt, for å få deres hormoner som skilles ut i maksimal panikk.

Den syvende dype, mørke hemmeligheten i Elitens Hierarki (kun noen få) er at deres gamle, generasjonslange globale Verdensorden faktisk tilsvarer den onde agenda fra en viss ET-gruppe (Dracos), som i seg selv er den Tredje Krafts luciferske agenda, som også er den samme agendaen hierarkiet og «de Få Utvalgte» er så veldig opptatte av å utfolde.

Ja, dette er faktisk samme globalist NWO-agenda som den Tredje Kraft (Lucifer). Men det er den operative agendaen fra utenomjordiske (Dracos eller Dragons), hvilket tar ordre fra Lucifer selv.
Det er viktig for mennesker å forstå at denne onde globale NWO-agenda bare kan være avansert dersom visse samfunnsstrukturer har blitt oppnådd: Samfunnet må bli tilgriset opp til progressive grader med kriminalitet, narkotika, perversitet, ødeleggelse av genetisk definerte kjønnsroller, ødeleggelse av konvensjonelle ekteskap, ødeleggelse av familien; og alt dette kan bare oppnås ved etablering av neo-bolsjevikiske babylonske Talmud, som er forvrengninger av moral som akseptabel norm. Dette skaper selvfølgelig også bred dekning av ekstrem ondskap, synd og forbrytelser mot menneskeheten fra den Khazarske mafia og dens «Få Utvalgte».

Den åttende dype, mørke hemmeligheten som Elitens Hierarki besitter (kun et fåtall vet, samt noen få forskere som har oppdaget anekdotiske bevis eller blitt gitt lekkasjer fra hemmelige medlemmer av Stjernekrig-program) er at den Tredje Kraft har en rekke store psykotroniske og “maskerte” romskip (og dermed usynlig for mennesker).

Disse, for oss, usynlige romskip går i dype jordbaner og inneholder hundrevis av ET, spesielt avlet teknikere av androide-typen, som overvåker mennesker som avgir synske signaler, som kommer innenfor definerte algoritmeparametere.

ET overvåker kontinuerlig mennesker som er utpekt som mål, og distribuerer tilpassede psykotroniske løsninger og strømforsyningsløsninger, designet for å få dem tilbake til sine ønskede innstillinger, og på vei til å miste sin sjel, slik at Tredje Kraft kan nå målet og begynne nedsenkningen til jordoverflaten og gå fritt rundt i absolutt kontroll.

Fremmede ET er rapportert å ha tilgang til et “objektiv” kalt “looking glass”, som er et apparat for å se inn i fortiden og fremtiden. Det ble hevdet at utenomjordiske arbeidere har tilgang til programmer for å respondere på dette, ved å kunne projisere bilder fra fremtiden, og dermed gi en mulighet til å predikere og forhåndsvise visse mål. Ulike regjeringer er i gang med begrenset psykotronikk og psi-tronic innsats for å gripe inn. Noen innsidere mener det har vært betydelige bevis utover enhver tvil at disse enhetene er defekte og unøyaktige.

Kvantedatamaskins algoritmer for anslag av atferdsreaksjoner (kontinuerlige analyse av handlingsløp og dens forutseendelse av fremtiden basert på disse) er langt mer nøyaktige når de bruker kompleks multivariabel analyse og millioner av avvikende modeller for prognoser og «gaming» ved hver situasjon, ved hjelp av høyhastighets beregninger.

Det har også blitt hevdet av ulike ET-“ambassadører”, som har etablert daglig eller periodisk samarbeid med enkelte Elite-medlemmer (av de Få Utvalgte), at det finnes Himmelporter (Stargates), naturlig forekommende, samt avanserte ET-tidsmaskiner, som kan forvrenge eller deformere tid, eller brukes til å ta en enhet eller et menneske til en annen tidsperiode eller galakse. Jeg har ingen grunn til å tro eller mistro denne påstanden, men hvis den er sann, har en Fjerde Kraft med sikkerhet satt opp veldefinerte strikte “spilleregler”, for å regulere bruken av slike.

Den niende dype, mørke hemmeligheten Elitens Hierarki har er at det finnes en Gud, Alfa og Omega, den Fjerde Kraft: som er den Allmektige Hersker og Skaperen av alt; den evige “Jeg Er”, som har makt til å kontrollere hele universet og håndtere den Tredje Kraft når det er ønskelig, basert på Hans egen tidløse plan; og har satt på plass uforanderlige “spilleregler ” som den Tredje Kraft og dens undersåtter må adlyde.

Den Fjerde Kraft har pålagt, og håndhever alltid, strenge “spilleregler” overfor den Tredje Kraft og Elitens Hierarki, som de må tilpasse seg. Den første regelen er at den Tredje Kraft og Eliten må gi informert samtykke til massene før de forsøker å kidnappe en sjel eller utsetter befolkningen for flere av deres eldgamle globale NWO-agenda. En annen regel i universet er at ET-grupper, som faktisk er syntetiske avkom av den Tredje Kraft, som er i en konstant tilstand av genetisk degradering og rare sykdommer, har blitt forvist til å leve under jorden og ha habitat i forskjellige dimensjoner og tidsperioder, med mindre de personlig blir invitert av en nasjons høytstående offentlige tjenestemenn.

Visse bestemte, men i lavt antall, av disse entitetene kan leve og arbeide i felles prosjekter, som de gjør. Dette er grunnen til at vi har hatt noen få tilfeller av ET og fremmede/menneskelige hybrider i Pentagon, og selv Det Hvite Hus, ulike ganger fra 1947 (og mulig tidligere).

ET’er kan ikke vise seg i noen større omgivelser, som en storby, eller lande sine skip og komme seg ut, eller gå blant oss utilslørte, fordi de er forhindret av den Fjerde Kraft å gjøre dette, nedsatt i reglementet fra denne Kraften.

De vil bare være i stand til å gå fritt blant oss i sitt opprinnelige utseende når et flertall av mennesker har mistet sine sjeler til den Tredje Kraft, ved å være vesentlig forsøplet og ødelagt. Det kan være nære på i dag, bare tenk på nedbryting av ekteskapet, familien, kjønnsroller og endeløs korrupsjon på alle nivåer i samfunnet og regjeringer.

Jeg hører ofte argumenter i forsøk på å diskreditere kraften i ulike avanserte våpen ET besitter, som partikkelstråler. Det lyder som dette: “Vel, hvis utenomjordiske var reelle, og det var faktisk ekte anti-gravitasjon kjøretøy, med slike ubegrensede energikilder, ville de sikkert bare lande og ta over hele jorden i løpet av noen dager!” Grunnen til at de ikke gjør dette er ikke manglende kapabilitet, eller fordi de ikke har forhåndsvåpensystemer eller ekstreme nullpunktet energisystemer, eller anti-tyngdekraft eller til og med avanserte behandlingsmetoder ved hjelp av spesielle lys og frekvenser. Men det er fordi den Fjerde Kraft har pålagt rigide regler, som forhindrer dette.

Hvis utenomjordiske (faktisk forråtner samtlige av Tredje Krafts syntetiske androide-raser progressivt) skulle ta over hele verden og gå fritt på overflaten vil det være fordi de gjorde det ved å ta sjelene til hvert menneske, en om gangen, og oppnå et flertall som ønsker å bli styrt av den Tredje Kraft direkte, fordi massene var blitt totalt rundlurt av Tredje Kraft, der hans ekstreme mørke har blitt misoppfattet som lys og opplysning.

Den tiende dype, mørke hemmeligheten til Elitens Hierarki er at Hemmelig Skyggeregjering er engasjert i en hemmelig Stjernekrig, i orbital atmosfære rundt Jordplaneten, gjennom vår galakses Melkevei, og i verdensrommet, kanskje til og med inn i forskjellige dimensjoner.

Det har vært pålitelige vitnesbyrd fra involverte piloter, som har vært ansatte i styrkene for denne Hemmelig Stjernekrigen, som er utført med strenge regler for drift og spesifikke vilkår og perioder med tjenesten, hvoretter sofistikerte forsøk på å slette hukommelsen fullstendig fra minne er gjennomført (blant annet ved hypnose og psyko-elektronikk).

Disse tiltakene har noen ganger mislykkes, slik mange av tilfellene med MK-Ultras; traume-basert, sjel-drap, post-traumatisk stress-type, a la Candy Jones/Sirhan-Sirhan/John Hinckley, som alle var under mind-kontroll. Mange MK-ultras begynner å erindre etter 20-30 år, etterhvert som deres konstruerte tilstand brytes ned.

For disse «Secret Space War»-piloter, når minnet svikter, bryter det ned mye raskere, vanligvis innen ett år eller mindre, men selv da er det vanlig å ha en «laissez-faire»-holdning om dette, sannsynligvis som en bieffekt av den livsstil de førte og mind-kontroll de ble utsatt for.

Konklusjon

Her er noen av de største problemene knyttet til hemmelighetene rundt ET og den Tredje Kraft. Og disse er ikke nødvendigvis kjente for Etablissementets Hierarki eller dets kontrollerende Khazar-mafiaen kriminelle lederskap, ei heller «de Få Utvalgte».

Den største hemmeligheten av alle er at den Tredje Kraft er desperat etter å opprettholde makten, og er en som selv Elitens Hierarki og «de Få Utvalgte» er klar over. For faktum er at den Tredje Kraft kan bli utslått av en betydelig masse, som for eksempel Psi-kraften i det amerikanske folk, eller ved den menneskelige befolkningen, noe som sannsynligvis betyr et betydelig antall, kanskje til og med simpelt flertall.

Noen i Elitens Hierarki og noen blant «de Få Utvalgte» innser at de kan tas ned hvis massene noen gang kommer til å vite sikkert hva deres hemmelige onde innvielsesritualer og belønninger består av (pedofili, barneofring, etc.). Denne betydelige massen, med sin psi-kraft, kan lett oppstå når sannheten om hva EH er en front for, nemlig Khazari-mafiaen, verdens største organiserte forbrytersyndikat, som i realiteten kun er en legemliggjørelsen av styrken fra den Tredje Kraft (Lucifer) og sine ET-enheter.

Straks de fleste mennesker vet at Elitens Hierarki er drevet av Lucifer, som har smittet dem og revet ut deres sjeler, og at Elitens Hierarki er gjennomsyret ondt og uten forhandlingsvilje, og at systemet kan bli revet ned ved komplett eksponering av sitt sanne ansikt og fryktelige synder, som pedofili og barneofring, ja, da er spillet over.

Heinz Kissinger m.m.fl. er snart ute av spillet, hvis mange nok ønske det.

Ynke hemmelighold av systemets doble natur og utenkelige synder av hemmelige satanistiske riter, som inkluderer pedofili og barneofring blant Elitens Hierarki, er helt nødvendig for opprettholdelse av deres makt, ja til og med deres videre eksistens. Uten ekstrem hemmeligholdelse, akkurat som ET-hemmeligheten om at de må adlyde Fjerde Krafts Spilleregler om å gi informert menneskelig samtykke, kan verken EH eller de utenomjordiske fortsette å velte ut sin onde globale NWO-agenda, faktisk ikke engang fortsette å manipulere med menneskelige samfunn i det hele tatt.

Det er derfor Elitens Hierarki har plassert så mange millioner kroner inn i deres gjennomkontrollerte massemedia, Hollywood, offentlige skoler og idrett (brød og sirkus). Dette for å holde folk under tanke-kontroll, og lede dem vekk fra sannheten, og holde dem okkupert og distrahert fra å tenke på de virkelig viktige saker i livet. Det kan for eksempel være å ruste seg med grunnleggende moral og anstendighet, samt lære sannheten om babylonsk talmudisme, bolsjevismen og neo-bolsjevismen, PNAC (Project for New America Century), de sentrale innen neokonservative og Etablissementets Hierarkis sammenrøring med satanisk ondskap og “salg av deres sjeler” for å tilrane makt, rikdom og berømmelse.

Ondskap kan ikke ha tak på samfunnet hvis de fleste medlemmer av det praktiserer den gylne regel fra den Fjerde Kraft, det vil si å elske din neste som deg selv, eller behandle andre slik du selv ønsker å bli behandlet. Det er som ordtaket uttrykt i den gamle filmen “Flim Flam Man”, av hovedpersonen spilt av skuespilleren George Scott; du kan ikke lure noen som ikke vil ha noe for ingenting.

Er alle ET-enheter som opererer en ond kapasitet? Svaret er nei. Noen er programmert til å være humanistisk, og å spille en gunstig, men kunstig, rolle for å holde mennesker i høye maktposisjoner borte fra å forstå hva som egentlig ligger bak, og at de er skapt av den Tredje Kraft, som en egen syntetisk rase. Har de evige sjeler, slik som mennesker er skapt for å ha? Svaret er sannsynligvis ikke. Bare Gud den Allmektige har makt til å skape slikt.

Poenget er dette: den Tredje Kraft, Lucifer, hater Skaperen (den fjerde Kraft, Høyeste Hersker over Universet), og ønsker å ødelegge all Hans skapelse, og bytte det med sine egne kreasjoner, inkludert hans egen syntetisk rase av menneskelignende vesener. En del av Lucifers plan er å systematisk ødelegge alle mennesker og samtlige Guds skapninger, og erstatte disse med sine egne, som vil tjene og tilbe ham og hans system av grov onde.

En av mine dypt forankrede kontakter, med selv et utrolig godt kontaktnett av kilder (ikke forbundet med Veterans Today på noen måte), som eksisterer kun for å være en hengiven kristen, forsikrer meg om at Jesus er en personifisering av den Fjerde Kraft, hvor han frivillig led og døde for vår ondskap og synd. Etter tre dager sto han seg opp fra døden og dro tilbake for å sitte ved Gud den Allmektiges høyre hånd, og dermed gi opp sitt jordiske liv som Gud-mann, til å gi de av oss som tror på ham evig liv – sammen med ham og de andre som er under hans tilgivelse, nåde og beskyttelse.

Den samme kilden har argumentert overbevisende om at EH og sin gud Lucifer (ak a Tredje Kraft) alltid er løgnere og bedragere, alltid forpliktet til det motsatte av den normale moralen folk vil ha, og stadig må utføre pedofili, drap, tortur, rituell ofring og massemord, og dermed stjele andres livskraft for å sikre fortsatte overlevelse og makt. Ja, nå er dommen på vei mot KM og dens EH. Det er viktig å innse at mange som har blitt feilaktig angrepet, torturert, drept og undertrykt av Lucifer, KM og dens EH vil bli gjort hel av en kjærlig Gud den Allmektige, som vil gjenopprette livet i en ny, evig og sunn form.

Fordi Lucifer er avskåret fra Gud den Allmektige (ak a den Fjerde Kraft, kilden til all sannhet og liv), er Lucifer (Satan) dermed koblet fra evig sannhet, og feilaktig tror han kan vinne denne krigen mellom godt og ondt som nå blir utkjempet. Lucifers ende kommer til slutt å være den samme som Khazar-mafiaen og dens Hierarki; som nå raskt er på vei mot full eksponering via internett og jungeltelegrafen; som er total avkledd makt, tilintetgjørelse og en verdensomspennende utrydding.

Lucifers siste, men største bedrag, er ET-kortet han vil bruke for å overbevise massene om at mennesker ble skapt av gamle romvesener eller bare ved naturlig forekommende evolusjon, og at det er ingen evig Skaper (dvs Gud den Allmektige).

Lucifer planlegger å oppfostre en mann, som vil utvise god og suveren handlekraft, og vil midlertidig løse de globale økonomiske problemer med imponerende internasjonal/global statsledelse. Et flertall vil tro påstandene om at han er Messias, som har returnert til jorden for å redde menneskeheten fra forestående undergang og fortapelse. Han vil kalle seg Kristus, og lure mange til å tilbe ham som Gud den Allmektige (den Fjerde Kraft). For å oppnå aksept for dette, vil han måtte knuse Khazar-mafiaen, og eliminere «de Få Utvalgte» uten nåde, og vil fikse ting for en stakket stund. Men snart vil han begynne å ofre barn i sitt nye tempel, og vil bli en snikende tyrann.

Egentlig vil han forvandle seg å være den ekte og siste anti-Krist, den beste imitator av Jesus Kristus noensinne. Messias-imitatoren fra den Tredje Kraft er kun konstruert for å forføre mange, ved å tilsynelatende løse alle verdens problemer, for han vil lykkes, men kun i en begrenset periode. Kort tid etter, sannsynligvis i løpet av fem måneder, vil dom fra den Fjerde Kraft (Allmektige Gud, vår Skaper) falle på planeten Jorden, og Gud den Allmektige vil føre en kortvarig hard krig mot Lucifer (Satan) og hans falne medsammensvorne (samt hans jordiske tilhengere, oversetters merknad). Den anti-Krist vil samle alle hærer og all avansert ET-teknologi han har fått kontroll over, og kaste alt inn mot Guds invaderende hærer, i et massivt forsøk på å beseire Gud den Allmektige. Men alt dette vil være fånyttes, fordi den Tredje Kraft og ALLE hans følgere vil bli utslettet.

Takket være det verdensomspennende internett, den nye varianten av Gutenbergs trykkekunst, som kommuniserer enorme mengder historie, fakta og informasjon med lysets hastighet, i stedet for hastigheten på papir og blekk, er dagene til Elitens Hierarki og Khazar-mafiaen nå alvorlig innsnevret, så følg med. Hvorfor er det slik? Fordi de kan ikke eksistere, og selv overleve, med en slik massiv eksponering som allerede er i gang.

Og som innsidere har rapportert; Putin og Russland har fortsatt dypt etablerte agenter penetrert helt inn i samtlige av israelske og amerikanske etterretninger, og har hatt full tilgang til alle NSA-nedlastinger i Tel Aviv under «Six Eyes»-traktaten fra dens begynnelsen. Det er nå soleklart at Putin og Russland, verdens nye reelle «good-guys», har alle NSA-nedlastinger av hvordan Elitens Hierarki og Khazar-mafiaen angrepet Amerika 11. september 2001, samt mange andre amerikanske statlige forbrytelser begått av disse, og planlegger trolig å slippe dem ut på internett over hele verden på strategisk planlagte tidspunkter, hvor informasjonen vil medføre de største geopolitiske konsekvenser. Dette alene vil fullt belyse EH og KM for å konspirere i den samme satanistiske globale NWO-organisasjon, som Putin allerede offentlig har hevdet.

Han eller hun som har ører, la dem høre; han eller hun som har øyne, la dem se; og han eller hun som fortsatt har et hjerte, karakter og grunnleggende moral, og arbeider intuitivt med å bedømme forskjellen mellom godt og ondt, la dem bli klar over Khazar-mafiaen og dens Elite-hierarki, og hjelpe å avdekke dem for alle som vil lytte – familie så vel som venner.

Oversetters tillegg: Efeserne 6:12: For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high [places]. http://jahtruth.net/kofk-free/Bible/59.htm

Les den originale artikkel fra Preston James her: http://www.veteranstoday.com/2016/05/16/deepest-darkest-secrets-behind-the-establishment-hierarchys-evil-globalist-nwo-agenda/

Les også denne artikkelen skrevet av Preston James, om City of London, Khazar-mafiaen og re-koloniseringen av USA, publisert 21. oktober 2016: http://www.veteranstoday.com/2016/10/21/the-city-of-londons-recolonization-of-america/

Samtlige artikler av Preston James på VT: http://www.veteranstoday.com/author/jim/

Mer om Lucifer her, forfattet av A. Freeman: https://hannahmichaels.wordpress.com/2016/12/11/who-lucifer-really-is-and-why-you-should-care/

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

23 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

NR 1 : de er ingen elite, men søppel på denne planeten, så slutt å kalle de noe annet enn, søppel.

NWO : Narsisstisk War Organisazation
Most criminal gang in this world.

We CAN, and WE the Living man and Woman will STOP them.

They are garbage on this planet.

One way to stop them :

Pray for their dark lost soul in front of them, so we throw karma back to them, and they has to pay arma for eternity :D

De forsøker å komme seg unna, ved å kaste spell over oss, som useless eaters / sheep.
So, we has to pay the karma.

snu dette rundt, så de får karma rett i fleisen, ved å be for dem.
De vil at vi skal gå til krig, men istedet, så ber vi for deres lost soul.

Tilgi de og be for dem, da får de all karma tilbake :D

Og mister fotfestet. Deres black magic spell on us living man and woman will then be useless :D

Be for deres dark lost soul :D

Every day plz.

Its easy, and everyone can do it :D

Koster ingen ting, bruk 5 min ++ hver dag og be for deres mørke tapte sjel, og tilgi dem, så får de karma’n tilbake. :D

De viser oss hva de skal gjøre før det skjer, og mener da at deres mørke tapte sjel ikke, trenger å betale karma for deres handlinger.

I så måte, så er det jo bare å tilgi og sende karma tilbake til dem, for når de da viser hva de skal gjøre, før de gjør det, og sender dermed karma til oss, så vi må betale for deres handlinger.

Be for deres mørke tapte sjel, og tilgi dem, så de får karma’n tilbake :D

Utfordringen løst :D

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

The Dud is back ;)

Arn
Arn
Anonym
4 år siden

Du nevner hollywood så jeg legger denne linken her til “Out of the Shadows” som ble lagt opp på You tube i dag og jeg håper den får ligge der. Om CIA og mind controll via Hollywood osv – Operation Paperclip /MK ultra osv blir også tatt opp i filmen.
https://www.youtube.com/watch?v=MY8Nfzcn1qQ

smurfen
Redaksjonen
7 år siden

Flott og viktig artikkel, men påstanden om at alle Aliens er onde er vel en påstand hentet ut av løse luften ?

Det er ca 100 000 0000 000 000 000 000 000 planeter der ute i bare vårt univers så det sier seg selv at ikke alle kan være onde, onde raser har en tendens til å utslette seg selv slik vi mennesker er på vei til nå:
Reptil-øglene er helt klart onde, så har du de uten empati, men bare instinkter slik som katter, selv om katter dreper på gøy så sier man ikke at katten er ond, langt fra alle kommer fra planeter, noen kommer fra andre dimensjoner, andre fra fortid og fremtid .. …

17. januar så kom denne pressemeldingen og CIA har nå åpnet 13 millioner sider med nedgraderte tidligere hemmelige dokumenter som nå ligger tilgjengelig på Internett for alle.

I dokumentene står blant annet dette.

1. Part of the disks carry crews, others are under remote control. (Noen av fartøyene er bemannet, andre er fjernstyrt).

2. Their mission is peaceful. The visitors contemplate settling on this plane. (De er på et fredelig oppdrag og vurderer å slå seg ned her)

3 These visitors are human-like but much larger in size. (De ligner på mennesker, men er mye større)

4. They are not excarnate Earth people but come from their own world. (De er ikke jordiske, de kommer fra sin egen verden).

5. They do NOT come from a planet as we use the word, but from an etheric planet which interpenetrates with our own and is not perceptible to us. (De kommer ikke fra en planet, men fra et eterisk plan som samhandler med vårt plan men dette planet oppfattes ikke av oss mennesker.

6 The bodies of the visitors, and the craft, automatically materialize on entering the vibratory rate of our dense matter. (Kroppene og fartøyene materialiserer seg automatisk nå de ankommer vår lave vibrasjonshastighet).

7. The disks possess a type of radiant energy or a ray, which will easily disintegrate any attacking ship. (Fartøyene har en slags strålingsenergi som raskt bryter ned andre angripende fartøyer).

8. They reenter the etheric at will, and so simply disappear from our vision, without a trace. (De kan ved hjelp av vilje gå tilbake til det eteriske nivå og derfor kan de forsvinne fra vårt synfelt øyeblikkelig og uten et spor.

9 The region from which they come is not the “astral plane”, but corresponds to the Lokas or Talas. Students of esoteric matters will understand these terms. (De kommer ikke fra astralplanet, men et plan som kalles Lokas eller Talas. Dette kan forståes av mennesker som studerer det esoteriske).

10 They probably cannot be reached by radio, but probably can be by radar. if a signal system can be devised for that apparatus. (De kan ikke nås via radio men sannsynligvis via radar, om vi kan finne opp et signalsystem for slike apparater).

http://www.numerologensverden.no/nytt-nedgradert-dokument-fra-fbi-jorden-har-blitt-besokt-av-fredelige-vesener-fra-en-parallell-verden/

Johannes
Forfatter
Svar til  smurfen
7 år siden

“”… men påstanden om at alle Aliens er onde er vel en påstand hentet ut av løse luften?” Regner med at P. James mener de aliens som befinner seg i/på/rundt jordkloden, da de egentlig ikke skal være på fengselsplaneten og forstyrre fangene. At aliens er onde støttes av Fritz Springmeier. Tviler på at noen i det hele tatt (unntatt Gud) kan redegjøre for eller bedømme andre aliens i universene, som det må være mange av.

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  Johannes
7 år siden

Å påstå at alle aliens er onde er som å si at alle mennesker er snille. Til syvende og sist kommer det an på hvert enkelt individs mange valg uansett planet eller dimensjon man eksisterer i. Generalisering av hele grupper, spesielt så kolossalt som resten av kosmos utenom planeten Tellus i vårt solsystem i Melkeveien i vårt ene univers i denne dimensjonen, er selvsagt ikke i samsvar med virkeligheten.

Det står forøvrig øverst i artikkelen at: Samtlige billedtekster er forfattet av oversetter.

Johannes
Forfatter
Svar til  Frank
7 år siden

Jeg gjentar: Det er snakk om de aliens som er i/rundt/på jorden, ikke ALLE aliens i hele universet, de har ingen mennesker kunnskap om, for de har vi ikke vært i kontakt med. Det sier seg selv, og burde være innlysende. Skjønner ikke hvorfor noen skal kverulere og vrenge på det. Kunne lagt til at det er snakk om de aliens som permanent eller sporadisk kommer inn i vår dimensjon, men det viktigste er at man skal holde seg unna dem.

“Samtlige billedtekster er forfattet av oversetter.” Ja, billedteksten om aliens er tatt ut fra artikkelen P. James skrev, der han skriver at de som fremstår som gode, egentlig ikke er det, hvilket støttes som sagt av F. Springsmeier. Men noen vet tydeligvis bedre.

“Å påstå at alle aliens er onde er som å si at alle mennesker er snille.” Hadde du skrevet at “Å påstå at alle aliens er onde er som å si at alle mennesker er onde” ville jeg sagt at det utsagnet var korrekt.

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  Johannes
7 år siden

Preston James skriver selv i en nyere artikkel at “the Tall Whites” er en gruppe som er vennligsinnede:

http://www.veteranstoday.com/2016/10/08/americas-alien-invasion/

There have been some well-founded rumors that a certain beyond-black Intel group in Russia has a joint program with the Tall Whites who are reputed to be more friendly to humans and also a similar group hidden deep inside a large defense contractor in America.

It has been claimed by some that these two groups have formed a secret alliance with other Intel factions around the world that are against the Dracos and the Khazarian Mafia’s Globalist NWO Agenda of evil and are taking joint steps to expose it and deconstruct it before it can start a nuclear WW3. I hope this is true, and if so they are successful.

It seems certain that those who represented the authority of the USG under self-declared “national security” in America entered into agreements with two distinct groups of Alien ETs. One group appears to be benign, the “Tall Whites” and the other group some call reptiles or Dracos.

Johannes
Forfatter
Svar til  Frank
7 år siden

“…well-founded rumors…” … reputed to be more friendly”… “has been claimed…” …”I hope this is true…”… “…appears to be benign…”

“Preston James skriver selv i en nyere artikkel at «the Tall Whites» er en gruppe som er vennligsinnede”. Nei, han skriver at de kjent som og FREMSTÅR som MER vennligsinnede og godartede. Han slår IKKE fast at de faktisk ER det, men han håper det.

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  Frank
7 år siden

Svarene man ønsker å finne, ligger der ute. Det man ikke ønsker å se, vil man bare overse. Som det offisielle dokumentet via CIA som Smurfen viser til. Det vi kan være enig om er at Preston aldri har sagt “Holde deg unna aliens/ET – alle sammen!” som mange lesere misforstår.

ye
ye
Abonnent
7 år siden

Det hersker forvirring omkring benevnelse/navn. “Satan” er hebraisk og er en tittel. Det betyr “Opponenten”. Denne tittelen fikk Lucifer da han ble en løgner, ble ond (engelsk: d + evil = devil ), og opponerte mot alt som var godt.

“Lucifer and his followers were banished from heaven to the Earth for their TREASON against God.”

Hvem er Lucifers tilhengere? Vi er/var. Derfor kan vi forstå at vi (sjelen=vårt egentlige jeg) er født syndige. Vi gjorde opprør mot Gud før vi ble gitt menneskekropp. Derfor kan det forklares at vi er blitt gitt et sett med regler å forholde oss til, til vårt eget beste, for at vi skal ha sjanse til å holde oss på den rette veien, uten å bli lurt og forledet en gang til av Lucifer til å opponere mot Gud. Men det ser ut til at de aller fleste sjeler inkarnert i en kropp her på jorden lar seg villede nok en gang, og ikke engang tar seg bryet med verken å følge De 10 + 2 Bud som er her: http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/de-tolv-bud/ eller lese Bibelen som nå er riktig presentert som den opprinnelig var ment å være: http://jahtruth.net/kofk-free/Bible/ før de avskriver den. Hvor mange vil komme til å avskrive Bibelen denne gangen, uten å ha lest hele med en åpen holdning, mon tro?

Hva er det Lucifer ønsker å oppnå? Full verdensherredømme. Samme som globalistenes New World Order! En falsk versjon av en fredelig verden, der det vil være noen få mennesker som styrer resten av verdens befolkning ut ifra deres maktsyke, elitistiske, filantropiske tankegang. Se hvordan de opphøyer seg til å mene at DE skal bestemme hvordan vi andre skal leve, hva vi får lov til eller ikke.

Se den galskapen som har utspilt seg på Jorda bare de siste par hundre år. Hvor mange kriger som er finansiert og rigget av Rothshild, Rockefeller, og deres medløpere. Vi skriver 2017 og verden er verre enn noen gang. Hvem har skyld i det? Hvem er det som har latt det skje? Vi, fordi vi har latt disse NWO-globalistene, (inkludert norske politikerne, noen uvitende naive, andre i full visshet om agendaen), innføre den ene loven og reguleringen etter den andre og lar mennesker overregulere oss. Befolkningen generelt viser mer tillit og overlater styringen til politikere og til et menneskelagd system enn til Gud. Det har blitt vår bane. Og Lucifer får det som han vil: Løgn, destruksjon, lidelse. Han vet han har tapt, og vil dra så mange han kan med seg. Lucifer anser oss sjeler som er inkarnert for å være forrædere fordi vi gikk med på å la oss inkarnere (in-karnere= in carne = i kjøtt/kropp) og lære på nytt hvordan å oppføre oss, være snille og uselviske.

Det blir presentert den ene teorien etter den andre om vårt liv her på Jorden. Vær da oppmerksom på at vi er blitt advart mot forvirringens taktikk: Det beste er å skjule sannheten blant en jungel av løgner. Lucifer = Løgnens og forvirringens mester = Con – fusion = blanding av løgner.

Hvis det er tilfelle at Gud finnes, og vi er satt her på jorda på prøve og til testing, som forøvrig forteller oss at vår Skaper må føle noe godt og omsorgsfullt for oss siden Han gir oss en sjanse til, da ville det være logisk at Han ga oss hands-on veiledning i hva vi må gjøre for å rette opp igjen feilen vi opprinnelig gjorde, ikke sant? Er det ikke også logisk at Han, som har skapt noe så komplisert som jordkloden med menneskets, dyrs og økosystemets sensitivitet, ville sørge for at guideboken fremfor noen, Bibelen, ville nå alle mennesker på kloden? Er ikke også å la oss få boltre oss noen tusen jordiske år, bare for å vise at vi ikke kan annet enn å ødelegge både oss selv, våre medmennesker og vårt eget bosted og matfat, og allikevel få sjansen til å be om tilgivelse (ved handling), tegn på en utrolig stor tålmodighet overfor noen uskikkelige rampete og egoistiske “barn” som vi er?

Så hvem er egentlig Lucifer?
https://hannahmichaels.wordpress.com/2016/12/11/who-lucifer-really-is-and-why-you-should-care/

Vedic Seiersson
Skribent
Svar til  ye
7 år siden

Å si et vi er født syndige , er kun religiøst svada og en vanvittig religiøs fanatisk forvrengning av at vi er født som fri sjeler og med begge sider i oss ..
Sammenlign med et batteri .
Du kan ikke lage et batteri med kun pluss eller kun minus side , da vll du aldri kunne lade det med energi (livskraft)
Så at dette er satt i religiøse sammenhenger og av det ser vi maktkampen og grådigheten innad i det kontrollsystemet også , forteller jo alt om hele den kristne hensikten som bare er en forfining av statsapparatet.
Gudekraften skapte alt som er , for å erfare alt som er å erfare på alle plan , og derfor finnes ikke synd , rett eller galt .
Det er kun feile handlinger der det går på tvers av annet liv men i korte perioder er og det nødvendig for å bevistgjøre den det gjelder , for så å kunne velge om den ønsker å gå nedover i mørkets rettning å erfare det , eller oppover i lysets rettning for å videreutvikkle det .
For vi er frie sjeler til å velge vår hovedrettning i livet , at noen opplever det som straff , er og et valg , eller du kan velge å se objektivt på det , bli en betrakter av livet og lære av det .

Det dukket opp et merkelig “bilde” i hode i natt , etter at jeg hadde køyet.
Det er ordet KANALISERING som dukket opp – det omformet seg litt og ble til EN KANAL TIL Å SE GJENNOM .
Og det jeg så var spennende og fassinerende .
Jorda vår vil oppleve det som kalles en selledeling , og en ny parralell jord dukker opp .
De som velger lyset blir igjen på den som vi nå kjenner , for å rydde å rense denne for all dritt .
De som velger mørket , blir med i overgangen til den andre jorden .
Det DE opplever er at INGENTING forandrer seg der og da .
Men gradvis legger de merke til at det er fullt av mennesker som de forfulgte , fengslet , bøtlegger og straffer på andre måter , DE var der ikke lengre .
Og etter noen dager uker begynner alt av millitært utstyr , byer , huser ,alle type moderne konstruksjoner , klær … ALT det de kjenner begynner å løses opp og blir til støv .
Tilbake står de sjokkert og redde og forstår ingenting .
De mest oppvakte begynner i desperat forsøk på å bevare minnene om det som forsvant , ved å risse inn i fjell , lage figurer , male enkle gjenngivelser av det tapte , for å vise kommende genrasjoner om hva som var og har forsvunnet .
De er tilbake til Steinalderen og må begynne på nytt .
En god del av den tapte sivilisasjonen forsvinner i støvet av alt som legger seg når alt blir løst opp .
Dette er en prosess som har fåregått i milliarder av år og ganger , så det som her på jorden kalles utenomjordiske , er bare tidligere delinger av jorden som er skjedd .
Derfor oppdages det nå fler og fler planeter som er like vår .Og denne delingen kommer til å gjennta seg i evig tid .
Derfor dukker det under utgravninger i frammtiden opp merkelige gjennstander som den kommende slekt ikke kjenner til .
Det er hva som skjer og har skjedd på vår jord opp til nå .
Det er DEN syklusen som nå er ferdig – fullført for de nå oppvåknende og de skal gå videre i en utvikkling som går fram over i stedet for bak over .

ye
ye
Abonnent
Svar til  Vedic Seiersson
7 år siden

Hei Vedic.
“..vi er født som fri sjeler og med begge sider i oss” – Ja, Vedic, det er det vel ikke tvil om at vi er. Alle kan velge og bestemme hvordan en vil være. Og alle har gode(snille) sider og dårlige (onde) sider i seg. Det er nettopp derfor jeg tror vi her, for å VELGE side. Det er tydelig mange som synes det er provoserende å høre at vi er født syndige. Det er ikke nyfødte babyer som menes, men våre sjelers handlinger fra en annen tid, før vi begynte å inkarnere. Reinkarnasjon og karma er elementer i vår vei til å forbedre oss. Da er det viktig å vite HVILKE parametere/regler vi måles ut ifra. B.I.B.L.E= Basic Instructions Before Leaving Earth.

“Så at dette er satt i religiøse sammenhenger og av det ser vi maktkampen og grådigheten innad i det kontrollsystemet også , forteller jo alt om hele den kristne hensikten som bare er en forfining av statsapparatet.”
-Nyansere er viktig. Skill det kristne budskapet/hensikten ut fra organisert religion med prester, imamer, rabbinere med deres falske “guds”-hus, så kan en finne Sannheten uten mellomledd (Guds Sannhet, ikke det enkelte individs). Vatikanet må ikke omtales som “kristne”. De er den organiserte opposisjonen mot Gud. Selve benevnelsen “kristen” kommer fra kristendommen, en organisert religion. Bibelens budskap slår tydelig fast: Gå IKKE i kirken/synagogen/moské, altså INGEN organisert form. Kall INGEN på denne jorden for mester/lærer/far. Så ikke kast babyen ut med badevannet. Statsapparatet er et menneskepåfunn og kom lenge ETTER kontakten med Gud. Mer riktig vil heller være å si statsapparatets hensikt var å fjerne Guds parametere/regler som er gitt mennesket for at vi skulle LYKKES. Menneskets arroganse ved å tro at det kan styre verden til det bedre er mer enn noen gang motbevist. Folk liker å si vi lever i et “moderne samfunn”. Se verdens tilstand i dag. Ren skjær ondskap og galematias! Ser en ikke det, er det fordi en lukker øynene i sin egen egoistiske boble med troen på at om en mediterer og kun omgir seg med “positive energier”, så forandrer en verden på et metafysisk plan. DET er i beste fall svada og dumhet, i verste fall egoistisk, utrolig ondskapsfullt og arrogant. Da har en falt for en av New Age proponentene, noen med tilknytning til FN-eliten, som ønsker at folk skal meditere på seg en luciferiansk fiolett flamme, mens eliten selv skal få utøve sine New Order planer uforstyrret.

Gudekraften skapte alt som er ,
– Gud skapte alt som er. Ikke kraften. Han brukte SIN Kraft, ja. Kjenner igjen fra visse kanaliserte bøker fra visse personer at de nedgraderer Universets Skaper til bare en “kraft/energi”. Ikke bra.

“…for å erfare alt som er å erfare på alle plan , og derfor finnes ikke synd , rett eller galt .”
– Dette oser av demon-kanaliseringen som Neal D. W. m.fl.(som jeg ikke vil reklamere for) som de tror er fra en gudskraft. Det er en av de største og farligste løgner formidlet, å tro at ikke våre valg/handlinger har konsekvenser/karma for oss både etter kroppens død og for neste inkarnasjon. Er det én som ønsker at vi ikke skal klare å ta neste steg, så er det han (Lucifer) som fikk oss opp i denne situasjonen. Uttrykket “helvete på jord” er faktisk ganske så korrekt. Her har Lucifer mulighet til å påvirke sjelenes valg. Her er det et helvete å være, selv om en kan ha mange fine og vidunderlige opplevelser. Men sammenlignet med slik det SKULLE kunne ha vært, da er det ikke et gpdt sted å være. Hvis noen tror, hele Jordkloden sett under ett, at dette er et herlig liv å leve, ja da er det noe alvorlig galt! Hvilket fornuftig menneske vil si at det er helt fint å bo her med litt krig, fattigdom og sykdom? “Noe må vi tåle”? Det må være et menneske som klarer å leve med at andre har det vondt. DET er galskap. Hvis noen mener at DE SELV ikke har gjort noe galt, men legger skylden på politikere og andre, så er det ikke bare kollektiv, men individuell ansvarsfraskrivelse.

“Det er kun feile handlinger der det går på tvers av annet liv men i korte perioder er og det nødvendig for å bevistgjøre den det gjelder , for så å kunne velge om den ønsker å gå nedover i mørkets rettning å erfare det , eller oppover i lysets rettning for å videreutvikkle det . For vi er frie sjeler til å velge vår hovedrettning i livet , at noen opplever det som straff , er og et valg , eller du kan velge å se objektivt på det , bli en betrakter av livet og lære av det .”
– Ja, menneskers liv krysser hverandre, og det bevisstgjør oss og setter oss i situasjoner som tvinger oss til å ta valg, som igjen påvirker andre. Å være bevisst sine handlinger er særs viktig. For å vite hva som er riktig valg, (riktig i forhold til hva?), bør en ha det klart for seg. Da bør en vite hva er den større hensikten med livet. Det virker rart om noen skulle oppfatte det som en straff å få vite de parameterne/reglene for hvordan å LYKKES, samt hvordan gjøre opp for seg, for så å følge disse. Det er en gave. Testen er jo da om en virkelig er villig til å undersøke noe en kun får svar på ved å søke YDMYKT med hele sitt hjerte, hele sitt sinn og all sin tanke.

Vedic Seiersson
Skribent
7 år siden

At det er NOE utenfor vår fatte evne og som overvåker , manipulerer , kontrollerer og driver med “faenska” , er ikke vanskelig å forstå , om du oplever slike ting som jeg har vært utsatt for i årevis .
Jeg hadde blat annet besøk av 4 mennesker klokken 9 på kvekden for 37 år siden som ville inn i leiligheten min å KIKKE .
Jeg slapp de ikke inn 1 kvinne og 3 menn kledd i sort .
Mangen år sener , for 6 år siden får jeg vite hva det var , pga en annen hendelse med USYNLIG helokopter og 2 millitære jagerfly som sirklet over meg i 2 timer ute i skogen .
De for 37 år siden viste seg å være MAN IN BLACK ..
Nå VET jeg mye mer rundt hvorfor de oppsøkte meg og hva de antagelig vis ville se etter . Og det samme med det usynlige helikopteret og de 2 jagerflyene .
Det har i allefall resultert i at jeg er rettsløs og tvangsflyttet fra småbruket mitt , og mye annet sykt …. Så ja mye merkelig skjer i denne verden .

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

Hvem er egentlig Lucifer?

Det er viktig å være klar over at universet og vår galakse Melkeveien syder av liv, sivilisasjoner, intriger og for mange utenomjordiske er langdistanse romfart med snittfart langt raskere enn lyshastigheten dagligdags…

Det er nå etterhvert også blitt tilgang på en del utenomjordisk informasjon, som også innbefatter deler av Jordens skjulte forhistorie og galaksens historie.

Orion-opprøret; The Orion Rebellion fant sted i sivilisasjoner som befinner seg i stjernebildet Orion.

Lederen for The Orion Rebellion var LUCIFER…

Slik jeg har oppfattet årsaken til Orion-opprøret var det at Lucifers opphav (han kan anses som en fysisk utenomjordisk skikkelse – dengang) som var keiserparet over det enorme Orion-riket, anså at odelssønnen Lucifer ikke var egnet til å arve imperiet. Orion-tronen gikk derfor til Lucifers yngre bror.

Dette kunne ikke Lucifer godta, og i “dårlig taper / forsmådd odelsgutt” stil begynte han å mobilisere allianser for å samle styrke til å kaste sin brors Orion-regime og selv innta tronen. Jorden har lenge vært en brikke i dette maktspillet som strengt tatt ikke angår oss…

Dette er en vanskelig materie, og enhver får selv gjøre seg sine vurderinger.

Her er noen kilder som beskriver det grensesprengende fascinerende ORION-OPPRØRET, en hendelse som dessverre har ført til at så mye mørke og ondskap har gjort seg gjeldende her på Jorden…:

http://ascension.bg/en/ascension-en/ascension-more/239-the-luciferian-rebellion-orion-invasion

http://wespenre.com/4/paper05-lucifers-rebellion.htm

http://www.salrachele.com/webchannelings/foundersonearthhistorypart7.htm

http://grahamhancock.com/phorum/read.php?2,386465,388789

http://firstlegend.info/Lucifer.html

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki09.htm

Den Grønne
Den Grønne
Anonym
Svar til  Hans Gaarder
7 år siden

At det kan ha fantes fysiske skapninger ute i universet som har reflektert det metafysiske prinsippet om Lucifer’s opprør mot Gud gjennom handlinger på sitt eget nivå og i sin egen verden, på samme måte som at mange mennesker har valgt å forråde den Guddommelige intensjon for vår rase til den grad å tjene ondskapen, er kanskje mulig; jeg kan ikke utelukke det—ei heller kan det fastslås med sikkerhet, så her må vi trå varsomt. Men å redusere doktrinen om Lucifer’s fall til å dreie seg først og fremst om en fysisk galaktisk hendelse blir meget feil og fjerner alt esoterisk og åndelig dyp fra denne viktige beretning. Man må alltid begynne fra det prinsipielle metafysiske ståsted om man ønsker å inkludere hele skalaen av betydninger, fra det høyeste og mest opprinnelige metafysiske nivå ned til sekundære fysiske refleksjoner av det samme prinsippet. Som alle symbolske tradisjoner er historien om Lucifer gyldig og relevant på mange ulike plan, og en av disse betydningene er en faktisk eksisterende, mørk og ond sublunær intelligens-kraft som dessverre har stor influens i vår verden idag.

ye
ye
Abonnent
7 år siden

Preston James har klart å belyse og beskrive den overordnede strukturen som styrer det som skjer på kloden, inkludert det åndelige plan. Det ligger en fare i å forholde seg nøytral til påstandene presentert. Det kan bli den største tabben i den enkeltes liv.

At det er noen som driver utviklingen i en bestemt retning, bør i 2017 være tydelig for alle å se, med et overordnet blikk:
FNs arbeid med opprettelsen av en verdensregjering (styrt via jesuitt-Vatikanet) med globalistenes felles mål 2030Agenda, EUs InterReg der dagens nasjoner skal splittes opp i nye regioner for å viske ut folks identitet og lokale tilknytning (kommunesammenslåingen), indoktrinering av globale holdninger gjennom skole, universitet med akademisk karriere-belønning i sikte, klima som et påskudd for å regulere massene og småbedrifter gjennom et strupetak innen økonomi, transport, bosetting, og tilknytning til Smartmetere, alt et monstrum av et drivverk som driver menneskene inn en agenda som har noe langt viktigere målsetting enn politikk, nemlig åndelig/spirituelt ødeleggelse og å få oss til å glemme hvem og hva vi er.

Verken Preston James eller noe annet menneske har den absolutte forutsetning/evne til å sjelne mellom skapninger som ikke er jordiske. Det vi KAN vite er at det eksisterer GODT og ONDT både i tanker, ord og handling, og at det finnes de vesener/mennesker som forkler seg, er falske, og fremstiller seg for å være noe de ikke er. Hvis det nå skulle vise seg at det er en overordnet mening med hvorfor vi er her på kloden, hva har en da å tape på å lete og følge det GODE? Bare den oppgaven, å jobbe med seg selv og sin karakter er en formidabel oppgave en aldri kan bli ferdig med. Hva om det er DET som er kriteriet for å overleve det som måtte komme? Hva om det er DET som er selv hensikten med livet? En test for å se hvilken side vi velger, og hva vi er villig til å ofre for å vise vår integritet?
Ved bli oppslukt av UFO-forskning og utenomjordiske vesener, som de fleste aldri vil kunne verifisere med 100% sikkerhet er sanne i sin fremstilling eller budskap, vil frata en verdifull tid. Derfor ser jeg advarselen Bibelen formidler mot å befatte seg med ånder, kanaliseringer og ukjente vesener som et budskap en skal ta seriøst. En bør holde seg langt unna ukjente vesener som i realiteten kan være vår fiende og heller konsentrere seg om det viktigste: ta standpunkt om hvilken side en vil stå på for ikke i fremtiden bli forledet av det Preston James advarer om: en falsk helt som UTGIR seg for å skulle redde menneskeheten, men er den falske Messias. Den EKTE Messias Jesus sa selv at når Han kommer tilbake, vil Han ikke vise flere undere. De har vi fått. Krigsgale, kontrollerende, maktsyke globalister med deres falske ord om å fjerne fattigdom (befolkningsreduksjon gjennom krig), gjøre folk friske (legemidler/behandlinger som opprettholder industrien) , og barnehage/skole for alle barn (la statens indoktrinering starte tidlig og reduser familiens påvirkning), – er ikke alt dette nok for å kunne se ONDSKAPEN som utfolder seg? Eller har folk blitt så vant gjennom SJOKK-effekter at folk i all sin nummenhet apatisk godtar de ENORME samfunsendringene på få år uten å mukke??

Den Grønne
Den Grønne
Anonym
Svar til  ye
7 år siden

Veldig oppegående skrevet, kjære menneske. Jeg er sikker på at vi kommer til å møtes i den nye verden etter at slager er overstått. Gud være med dere alle.

ragnhild
ragnhild
Anonym
Svar til  ye
6 år siden

Takk, din mening holder for meg.

Terje Wulfsberg
Forfatter
7 år siden

Hvordan i all verden kan Preston James ha full oversikt og vite at alle utenomjordiske er negative?
Slik er det nemlig ikke. Det ligger allerede diverse artikler på Speilet om dette. For eksempel denne:
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/01/sensurert-informasjon-fra-vare-utenomjordiske-venner-del-1/

Vedic Seiersson
Skribent
Svar til  Terje Wulfsberg
7 år siden

Misunnelig på at han vet noe ?

Den Grønne
Den Grønne
Anonym
Svar til  Terje Wulfsberg
7 år siden

Hei Terje. Jeg tror det i bunn og grunn handler om å rette seg etter “føre var”-prinsippet. Det luciferianske bedraget er for subtilt til at de fleste mennesker idag kan med 100% presisjon identifisere hvilke ETs som genuint ønsker å hjelpe Mennesket med full respekt for den Gudommelige vilje, og hvilke som er villedende løgnere med en agenda og nyttige spillebrikker for den luciferianske motkraften. ETs tilhører Djinn-kategorien av vesener som holder til på det mer subtile eller eteriske materielle planet i nær forbindelse med vårt plan. I den islamisme tradisjonen er det alltid blitt sagt at de mange ulike Djinn-rasene kan enten være Gudstroende eller ugudelige. De verste er rett og slett demoner og falne engler, aktivt fiendtlige mot Mennesket (og her inngår åpenbart ‘Grey’-typen avbildet i artikkelen). Andre er ‘nøytrale’ i den grad det overhodet kan sies å være mulig — ikke bevisst ondsinnede eller fiendtlige, altså, men like fullt ikke til å stole på da de tross alt er selviske, med en noe uklar lojalitet. Det er mulig at enkelte av rasene kan være splittet innad på samme måte som vår jordiske menneskehet; det vil si at det finnes fraksjoner som er korrumperte eller ondsinnede og andre som er rettferdige. Men som sagt kan det være vanskelig å si noe sikkert når det gjelder Djinner. Jeg kan ikke erindre en eneste av de såkalte ET-intelligenser som påstås å være i kontakt med mennesker idag som jeg anser for å fortjene uforbeholden tillit fra vær side. Om man ikke virkelig vet hva man gjør — og hvor mange gjør vel det? — vil den klokeste retningslinjene være å holde en svært vaktsom og varsom distanse til samtlige Djinn-raser. De av dem som vil kjempe på Menneskets side i den åndelige krigen har all rett til å gjøre det, men dette forutsetter ikke at vi på død og liv må føre ‘dialog’ med dem eller lignende. Det eneste det forutsetter er at de lytter til Gud, og at vi gjør det samme. Det jeg har studert av ET-kommunikasjon virker ærlig talt lite imponerende; jeg ser ikke at man har hatt særlig store fordeler av det. Snarere er det vel slik at den typen aktivitet kan virke distraherende, av den grunn at Menneskets (hvis åndelige potensial er høyere enn samtlige Djinn-veseners) kall og oppgave er å gjenopprette den direkte forbindelsen vi opprinnelig hadde med Gud, det Absolutte, og de rene åndelige hierarkier —ikke med de eteriske og astrale mellomverdeners perifere virvar og uendelige labyrint av mangfoldige psykiske influenser. Sjansen for at vi blir ytterligere usentrert og kaotisert er altfor stor. (Spesielt da enkelte ETs garantert kommet til å spille en rolle i Antikrists siste narrespill.) Mange kontemporære menneskers fascinasjon av Djinn-kontakter idag er ofte drevet av en mangel på reell åndelig praksis. Da forsøker man å fylle den tomheten med ET-kontakter som blir en slags counterfeit av “det høyere”, eller “celestiale”, om du vil. Mitt råd er som følger: fremfor å distrahere deg ved å søke kontakt med ETs, selv *tilsynelatende* vennligsinnede sågar, søk heller Gud. Det finnes også mye hjelp og veiledning å hente fra de gamle og velprøvde visdoms- og frelsesveiene som ble åpenbart av store MENNESKELIGE profeter, mestre og avataren som bl.a. Jesus Kristus og Buddha Shakyamuni; i de monoteistiske tradisjonene er f.eks. kontemplative metoder som ortodoks hesychasme og esoterisk islam meget kraftfulle kilder for å forene hjerte, åndelig intellekt, vilje og handling.

Som Koranens siste vers erklærer, så passende for de mørke tider vi lever i:

“I seek refuge in the Lord of Mankind,
The King of Mankind,
The God of Mankind
From the evil of the sneaking whisperer
Who whispers in the hearts of mankind
Of the Djinn and of Mankind”

Denne artikkelen kan også være til hjelp:

http://www.sophiaperennis.com/uncategorized/ufos-mass-mind-control-and-the-awliya-al-shaytan-by-charles-upton-an-update-of-cracks-in-the-great-wall-ufos-and-traditional-metaphysics-sophia-perennis-2005/

Den Grønne
Den Grønne
Anonym
Svar til  Den Grønne
7 år siden

Et annet poeng jeg gjerne vil tillegge, er at ETs/djinn-raser, selv når de er velvillige og ønsker å hjelpe menneskeheten, lett kan skape forvirring og misforståelser hos oss på grunn av at de er verdslige skapninger, ikke udødelige, opplyste guder eller engler som har et perfekt overblikk over situasjonen vår fra de åndelige hierarkiene. Dessverre har mange lett for å tillegge dem en kunnskapsmessig ufeilbarlighet bare fordi de er ETs som imponerer med sine psykiske evner eller teknologi. Dette er farlig terreng. I virkeligheten kan de være forvirrede akkurat som oss vanlige mennesker.

« Forrige artikkel

Hillary Clinton er Vatikanet-Illuminatis foretrukne presidentkandidat

Neste artikkel »

Er vi egentlig på the road to hell?

23
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x