Bla i tag

Yahweh

Ny integrert forståelse av menneskets historie

Ved å integrere Sitchin, Velikovsky og ZetaTalk skapes en ny forståelse av menneskets opprinnelse og historie.

Moses og transformasjonen av vulkanguden Yahweh

Var Yahweh en fryktet animistisk vulkangud ved Horeb/Sinai-fjellet i det nordvestlige Arabia, som Moses lånte navn fra til sitt eget guddomsbegrep?

Moses fikk aldri entre Det Hellige Land på grunn av sin krigerske natur. Josva som hadde sin tro i orden fikk jobben.
Moses fikk aldri entre Det Hellige Land på grunn av sin krigerske natur. Josva som hadde sin tro i orden fikk jobben.

Opphavet til de fem Mosebøkene

Den kristne kulturen vil helst fortrenge bibelvitenskapens innsikter.