Bla i tag

Bibelforskning

Tilblivelsen av GTs historiske bøker (850-450)

Vil den jødisk-kristne kulturen helst fortrenge bibelvitenskapens innsikter?

The Urantia Book (1955)

The Urantia Book er et spennende åndsvitenskapelig kanalisert verk.

Moses og transformasjonen av vulkanguden Yahweh

Var Yahweh en fryktet animistisk vulkangud ved Horeb/Sinai-fjellet i det nordvestlige Arabia, som Moses lånte navn fra til sitt eget guddomsbegrep?