Vårt klima – ikke din business!

6.4K visninger
14 minutter lesetid
99

Klimaforhandlingene angår oss alle som bryr seg om et trygt hjem for kommende generasjoner.

Globale selskapers morass av hensynsløs profittmaksimering opptrer samvittighetsløs og uten et fnugg av risikovurderinger for konsekvenser av deres skittne bevegelser som raserer og plyndrer land etter land som om det fantes tre andre beboelige planeter innen rekkevidde, i tilfelle denne kollapset.(gud forby)

For oss uten nødutganger via stjerneportaler og overlevelsebilletter til globale underjordiske byer, er vi etterlatt på den kaotiske overflaten med viten om at moder jords og fader himmels virkemåter og fysiologi er kartlagt, mestret og underlagt mørkets krefter på jorden som forsøker og har lykkes å misbruke de mektige naturkreftene til å utrydde store deler av verdensbefolkningen med HAARP og Chemtrails. Vi har bare denne ene jorden, og denne dyrbare sjeldne muligheten til å lytte til overlevelsesinstinktet, ta utfordringen og vise at vår utholdenhet er limitasjonen til tyrranter. Er din maksgrense for urettferdighet nådd?

ZERO EMISSION CONFERENCE 2010

“The threat of environmental crisis will be the ‘internal disaster key’ that will unlock the New World Order.” Mikhail Gorbachev. 1991

Bevisste Skjorter ønsker å være tilstede med plakater og bannere på en rolig og uforstyrrende måte, uten å rope fornærmende ord, kaste egg, blokkere, eller være til ubehag for konferansens deltagere, men på en allminnelig måte være synlige og overbære vårt budskap om at klimaendringer er menneskeskapte, med værvåpen og ikke CO2 som den øvrige menighet dømmer som den skyldige. Ifølge FN’s klimapanel og Al Gore er vitenskapen grunnlagt og udiskutabel ”sånn er det” og de forskere som tviler og benekter blir utstøtt og mobbet, arbeid og karriere går tapt, enkelte kan også mistet livet.

– Skeptikere blir mobbet bort fra debatten

– Top scientist resigns from post – admits global warming is a scam

På samme tid som den Norske fredskomitee beæret Al Gore med fredspris, underskrev 15.000 autoriserte forskere under på ”OREGON PETITION”, idag er de over 30.000, som knuser ”en ubehagelig sannhet”, og kaller Al Gore for en løgner. Jorden har vært varmere før, under middelaldervarmeperioden for 1000 år siden var vikingene på reise til Grønnland uten store isflak som blokkerte passasjen og de kultiverte den frodige jorden og ga navnet ”grønnland”, ikke island som den er nå. Det var ingen tegn til økte havbestander. Mer vann i havet, mer damp mer skyer mer regn over fastlandet = flere innsjøer og tjern.

Det var ingen Co2 produserende biler og massefabrikker på denne tiden, men Al Gore og Klimapanelet ønsket å slette denne perioden fra menneskehetens historie, noe hackere avslørte i den skandaløse ”Climategate” der forskerne la på noen grader her og der for å alarmere befolkningen om ”global oppvarming” som gjennrepeteres nå oftere enn ordet ”terror”. Solen spiller en enorm rolle i klimaforandringene, noe FN ikke nevner et eneste ord om. Forskerne i Oregon petition mener at CO2 har NULL påvirkning på globaloppvarming, faktisk har det bidratt til nedkjøling.

I filmen til Al Gore viste de noen scener fra micronesia, øybefolkninger og urfolk som mente vannstanden var 1-2 meter høyere nå enn før. Dette har ikke noe som helst med bilen din å gjøre, eller luften du puster ut, vann påvirkes av gravitasjonskreftene på jorden, og de er under endring når HAARP manipulerer naturkreftene. Nyere forskning viser også at jorden ikke er rund som vi har trodd. Akkurrat der hvor vannhøyden har økt er det en grop, kan det forklare hvorfor vannbestanden ellers i verden ikke har økt?

Plottet er; Forføre menneskeheten til å erkjenne straffeskyld for sine levemåter og aktiviteter som fører til økte naturkatastrofer som vil ta livet av milliarder. Blame yourself!

– Tror klimaendringer kan utløse vulkanutbrudd

FN’s agenda 21: Innføre en ny religion på jorden, forgud planeten i tråd med ”Georgia Guidestones”. Mennesker er et virus som må opprettholdes under 500millioner i tråd med Gro Harlems ”bærekraftig utvikling

HAARP er et masseødeleggelsesvåpen

Se denne filmen her: youtube: ”HAARP – HOLES IN THE HEAVEN” en meget viktig dokumentarfilm NRK bør vise snarest. De siste 7årene har jordskjelvstatistikken økt med 400% siden målignene begynte. Værvåpen går nesten skjult, uten å bli lagt merke til, er dette de gale globales mest preferable ”hygieniske” aka ”clean kill” måte å utrydde de ubrukelige kvegene som bare vandrer rundt og ”puster dødlig Co2”, om det eksisterer en slik dyster plan?

Befolkningskontroll, sterilisering, forgiftning, virus-spredning og diverse andre måter å redusere jordlinger på er sponset og ønsket av de siviliserte samfunn. Norge bla, er med på finansieringen av det stille globale holocaustet. Slike tanker opprinnet fra de rike industrialistene i begynnelsen av 1800tallet, de priviligerte rike, var de fornuftige og kunne aldri la de dumme massene styre fritt og få det som de ville gjennom ”demokratiske måter”, så de bestemte å holde dem nede før de ble for mange og ute av kontroll.

Rasehygiene, er en utbredt historisk praksis. Mangel på menneskeverd førte til drap på hundre millioner afrikanske slaver og indianere. Tro ikke at den samme sosial-darwinistiske kolonisator-mentaliteten har mistet makt over jorden og koloniene, Vietnamkrigen, folkemordet i Laos/Kambodsja, franske krigen i Algerie, okkupasjonen av Irak og Afghanistan er tegn på at slavetiden ikke er over, den er bare mer sofistikert.

Del 2 av plottet er å skape en CO2 børs. Den eneste børsen i verden, der AL GORE er hovedaksjonær vil han erverve milliarder i ”CAP AND TRADE”. De rike lands industrier, småbedrifter, og tilogmed enkeltpersoner må oppfylle sin Co2 kvota, om du overgår, må du til børsen og forhandle med tredje verden og kjøpe deres kvoter, ettersom de produserer ”co2fri” biodrivstoff kan de selge sine til høystbydende. Co2 avgifter fører til dyrere mat, klær, transport, oppvarming, se ikke bort fra et Co2 visakort, som beregner din avgift for å redde verden fra klimaendringer. Er ikke Al Gore hyggelig? Hans løsning er en Co2 Børs.

For de som ikke har vært i naturfagklassen, eller glemt hvilken nytte Co2 har for  planter og skog må følge godt med nå. Fotosyntesen avhenger av å spise Co2 om natten for å produsere oxygen om morningen. En løgn er at Co2 er en skadelig gass for planeten, men i virkeligheten gir det kun større avlinger og mer oxygen.
Nåværende konsentrasjonsnivåer er på 350PPM, planter overlever på 1700PPM og resultatet er kun grønnere blader større vekster og bedre høsting, foruttsatt at det finnes skog igjen på planeten.

Bevisste Skjorter ønsker å bannlyse BIODRIVSTOFF

Biodrivstoffproduksjonen består hovedsaklig av aksjonærer fra oljeindustrien. BP, Statoil og Exxon, man kan ikke akkurrat si de har forandret sine respektløse vaner, de har forværret sitt gamle image.

Biodrivstoff utsulter den tredje verden. En milliard mennesker er underernærte og 80.000 dør hver uke. Bannlys all biodrivstoff produksjon, EU ønsker 20% biodrivstoff av det totale behovet innen 2020(KLIMAKUR2020). Det er massive tall, et enormt etterspørsel! Utrolig mye land og skog vil bli hugget ned og ødelleges med tunge sprøytemidler, insektsmidler og dårlig arbeidsforhold som vil ta livet av mange. Giften renner ned i elv-deltaene og ut i sjøen som tar livet av fisken, koral-revet, og store områder blir til ødemark som igjen skaper sult siden havet er ofte den eneste inntektsskilden til store deler av jordens befolkning.

Det å bruke planter og jordbruk til transport er en stor tragedie uten sidestykke, det skulle aldri vært tillatt, og vi i Bevisste Skjorter ønsker å redde jordens sultne ved å forlange den makten folket besitter til å presse myndighetene våres til å omlegge all biodrivstoff-jordbruk over til økologisk matproduksjon. Slik vil matprisene i den vestlige verden synke bemerkelig, samtidig som jordens fattige mettes.

I Mexico gikk Tortillaprisen pr.kg opp fra 50cent til 4dollar i 2007 som følge av biodrivstoff.

I Kenya ønsker utenlandske kraftselskaper og bygge reaktorer som produserer lokal-el-kraft med mat som brennstoff. Hva skal du gjøre med elektrisitet uten mat? Kan du spise fra stikk-kontakten?

Kilde: Biodrivstoff og fattigdom

Olje er ikke fossilt!

De første oljefunn i USA var rett under bakken. Standard Oil ble opprettet, grunnlagt av John D. Rockefeller, en mann med lav moral på jakt etter høy gevinst.

Ideen om at olje er fossilt brennstoff ble knust når 5000meter dype brønner ble borret, og Russlands senere superbrønner går enda dypere ned.

Olje er abiotisk og produseres konstant dypt under de tektoniske platene under sterk press, varme og trykk knuses mineraler og smeltes til jordskivenes naturlige smøremiddel. John D. Rockefeller ønsket ikke dette i skolebøkene, med all sin makt og velstand sørget han for å etablere høyskoler rundt om i verden, for å sikre ideen om at olje er fossilt(dinosaurkraft) og kan gå tomt.(skremselspropaganda)

Standard oil university

Lindsey Williams, en prest i Alaskas oljesamfunn bekrefter denne påstanden om at PEAK-OIL er fabrikasjon. Det finnes nok olje i Alaska til å drive USA og resten av verdens behov i 300 år, og enda mer er funnet i Russland. Tilbud og etterspørsel, jo mindre olje, jo dyrere, idag skulle bensinprisen egentlig kostet 5 kr pr liter.

Oljealderen kapret den grønne bevegelsen allerede i 1905

Henry Ford lagde sin første T-model og grodde HEMP i bakgården som drivstoff. John D. Rockefeller(standard oil) skjønte raskt at det er mer lønnsomt å ansette slaver, grave unødvendig mange meter under jorden og selge den for hvilken pris han måtte ønske ettersom han hadde monopol.

Hampkultivasjon løsdrev amerikanerne fra britenes varer uten en dråpe sprøytemiddel!

De grodde alt fra seil til skutene, bibelpapir, den første levisbuksen, alt ble produsert av hamp som vokser 4 ganger raskere enn korn,sukkerrør og mais.
Rockefeller ville gå konkurs om alle kunne gro sin egen bensin i sin egen bakgård, det samme skjedde med enda en oppfinner ved navnet Nikola Tesla som høstet gratis elektrisitet fra magnetosfæren, men igjen kom Rockefeller og gutta inn og sa ”hvor skal vi da putte målern?”. Enda en befriende selvforsynt teknologi ble undertrykket.

Dette betyr ikke at vi ønsker å vedlikeholde oljealderen. Den var aldri ment gravd opp. Det sorte gull har drevet menn med oljebart til vanvidd og millioner har mistet livet i oljekriger. Oljesølet i meksikanske gulften er et eksempel på at oljeprodusksjon aldri er trygg til tross for at teknologien er hypermoderne. Det biologiske mangfoldet i gulfen er omtrent utdødd som følge og fiskere sulter.

I 2010 omsatte staten 230milliarder kroner fra oljesalg. En stor porsjon av dette kommer fra ”indrefileen” i plyndrede Irak. Norsk olje er smøremiddelet i den israelske slaktefabrikk; bulldozerne, tanksene, flyraidene og våpenfratken er med på å øke jordens tempratur drastisk, muligens til nye høyder nå som Israel truer Iran med krig. For et oljeproduserende land som Norge er det attraktivt med økte verdensomspennende konflikter. Etter 911 angrepet økte oljeprisen til 170dollar pr fat, fra 30-40dollar. Krig konsumerer mer olje enn alt annent på jorden sammenlagt og Bevisste Skjorter vil forby olje før nye krigseskaleringer forekommer.

Jorden drukner i olje om det ikke forbys

Vi har nådd terskelen for hvor mye verden kan tåle – på tide med bannlysing

Statoil-sjefen liker ikke mediasaker og vil helst at fagforeninger og andre skal la han være i fred. Han er anholdt for sosial dumping. Norske arbeidsplasser går tapt for at et av verdens rikeste konsern kan bli enda rikere.

Norske myndigheter opptrer som falske klimahelgener. Stoltenberg er vår tids største hykler. Bevisste Skjorter ønsker NØDSTOPP i Statoils oljesandprosjekter i Canada. Vakker og vill landskap skal omgjøres til ødemark for små mengder med olje som befinner seg i sand.

– Det ødelegger elven. Folk i nærheten av oljesanden får kreft uten å vite om det, sier høvdingen

Statoil utvinner dødlig schiffergas i den amerikanske østkyst som lekker i drikkevannsforsyningen. Springen er med andre ord anntennbar.

Stoltenberg gir 1milliard til regnskogsfondet for selvforherligelse, samtidig som oljefondet investerer tungt i selskapet REPSOL som utvinner olje i Amazonas med enorme søl og ødellegelser.

Stoltenberg ønsker å bevare regnskogen, men Nordea investerer i sagbruk i Tazmania der store skogområder går tapt.

– Frykter norske penger skal rasere regnskogen i Indonesia.

Bevisste skjorter ønsker å bannlyse krig og våpenproduksjon. Dette er den mest forrurensende kilden på planeten, både iform av produksjon, transport utslipp, radioaktiv ”DU”, farlig bensin, og enorme påføring av ødellegelser på miljø og tap av menneskeliv.

Bevisste Skjorter ønsker å bannlyse Geo-engineering. Regjeringen.no foreslo å sprøyte lettmetall partikkler fra fly for å lage kunstige skyer. Vi ønsker ingen solskjerming. Solen er kilden til all liv, deres ”forslag” aka ”chemtrails” har pågått i Norge i 5 år uten befolkningens samtykke eller opplysning, og avlinger er skadet og gått tapt pga for mye regn og lite sol som følge av ”solskjerming”. Dyr og mennesker er truet, en utelatt bivirkning fra rapporten er at chemtrails er bio-våpen, og må derfor settes på svartelisten umidelbart.

NASA utpeker privatbilene som den store synderen.Motstridende informasjon.
Bevisste Skjorter krever mindre globalisering og frihandel. Dette fører til økt nasjonalprodukt i finanskrisetilstander, mer lokalproduksjon, mer arbeid til den inaktive lokalbefolkningen, tryggere kortreist mat uten behov for holdbarhetssprøyting, og mindre global transportutslipp av svovel som de store lasteskipene og oljetankerene idag står ansvarlig for.Think global, act local. Ved å dempe avhengigheten av U-land produkter, tvinges de multinasjonale selskapenes rovdrift av lokalbefolkningen til stopp. Idag prioriterer de høyere eksportpriser, fremfor å brødfø den sultne store massen som oversvømmer områdene rundt produksjonsfabrikkene. Vi i vesten må endre våre holdningsvaner, det krever personlig ansvar og kollektiv samvilje. Neste steg; verdensutopi.

Frigi alternative energikilder

Energi og kraft kartellet ønsker fullspektrum dominans. Ved å kontrollere alle ressurser styrer de verden gjennom petro-dollar, energi-dollar, og din privatøkonomi. De frykter denne formelen mer enn noe annet:

EK+0pE = 0 In
Energi Karteller + 0 punkt Energi = 0 Inntekt

I Norge har vi vannkraft, det skal være fult mulig å fordele magasinene gratis til en hver beboer og samtidig eksportere overskuddet. Alikevel betaler vi oppimot en krone pr kwh.

Eldrebølgen på minstepensjon vegrer seg for å bruke strøm og fryser heller til døden.

I Norge er ikke strøm en komoditet du har krav på, om du ikke betaler nettleie, vil HAFSLUND komme på døra og true med politiannmeldelse om du skrur på hovedbryteren.

Kraftselskapene misbruker nordmenn ved å drive butikk på den europeiske strømbørsen NORDPOOL med våre allmenneide naturforekomster.

Kraftspekulanten Einar Aas har på et år tjent en milliard kr på børsen, mens halve befolkningen havner i inkasso pga firedoblede strømregninger, og vintrene ser ut til å bli kaldere og kaldere til tross for “global oppvarming”.

HAARP skyter hull i Ionisfæren og islegger den nordlige atmosfære i januar 2010

NORGE får skylden for ekstrem kuldebølge

Matprisene piner verdensbefolkningen som følge av kuldesjokket

I strømregningen skal det bakes inn en CO2 avgift, regn med enda dyrere priser i fremtiden om Bevisste Skjorter ikke får det som de vil, som er det beste for alle slik ting dystert utvikler seg nå.

Bilene i Nederland er allerede utstyrt med GPS og km-tellere koblet til en CO2måler. Sjåfører får CO2 avgift i selvangivelsen. Slik vil også skje i EØS landet Norge som aldri har stemt nei til fler enn 2 EU-direktiver. Hvorfor øker avgiftene og hva skjer med de vi allerede har? En liter bensin betaler du 14kr for, av disse er omtrent 8kr avgifter.

”Fortsetter salget av bensin og diesel å ligge på samme nivå som nå, med knapt 5 milliarder liter i året (2,215 milliarder liter avgiftspliktig siste 12 måneder), betyr det at staten det neste året vil ta inn 13,5 – 15,5 milliarder kroner i avgifter (moms, drivstoffavgift og CO2-avgift) på salget av bensin og diesel i Norge.”

Ved siden av besninsavgiften drar staten inn årsavgifter, engangsavgifter på import av biler, parkeringsavgifter, piggdekkavgifter, omregistreringsavgifter, førerprøve-inntekter, og bompengeavgifter.

Totalte inntekter for staten som følge av bilkjøring er oppimot 50-100 milliarder kroner i året.

De fleste tror oljen skapte velstand for folk flest og drifter Norge, men det er det arbeiderne (36%skatt 24%moms) som har stått for helt siden oljen ble funnet, og nå er det påtide å få takk og tilbakebetaling for det harde strevet med å bygge velferdstaten Norge.

Bevisste Skjorter krever at statskassa skal betale for modifisering av alle privatbiler som kan omlegges til hydrodrift får statsstøtte til dette, eller at nye fabrikker og arbeidsplasser opprettes og nye biler produseres som kjører på komprimert luft. Se eksempler her:

http://www.popularmechanics.com/cars/news/preview-concept/4217016

http://www.brasschecktv.com/page/489.html

Bil som kjører på springvann eller regnvann:

http://www.youtube.com/watch?v=rqEsSY_oVfg

Klein sin prototype 1994 Ford Escort kjører på Vann:

Han påstår at bilen hans går 100 miles på 4 ounces, det vil si 161km på 1,1dl, eller litt over 0,007 liter på mila, med vann !! Mer om hans research: http://www.rexresearch.com/klein/klein1.htm

Plastikk motorer kan minske mange dødsulykker på veiene idag

Det høres nesten ut som en sci-fi film men den samme motoren kan drives av rent lys i kontakt med polyfiberfilm. http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2008/June/12060801.asp

Send forbrenningsmotoren på historiens skraphaug!

Hvordan hadde du likt å fått en sjekk fra kraftselskapet i posten istedenfor en regning? Magnetdrevnemotorer er en realitet og vil revolusjonere hvordan vi lever i fremtiden som er nå. Regjeringen må komme på banen og investere i nye arbeidsplasser som vil forsyne hver hustand med strømproduserende evighetsmaskiner. Husboliger blir netto-kraftprodusenter om vi bruker den tilgjengelige teknologien, og overskuddet kan sendes til kraftselskapene for A-konto-kreditering.

http://www.metacafe.com/watch/1551318/free_energy_home_generator_magnet_motor_nikola_tesla/

Litt mer om teknologien: http://www.freedomopportunities.com/magnetmotortv/

Her demonstreres det hvor enkelt det er(du kan også): http://www.youtube.com/watch?v=iISrHr3ixDA&feature=related

Med en magnetgenerator og en 9kw vann varmepumpe trenger ingen å fryse lenger, eller sulte, avstå fra sosiale aktiviteter eller ty til kriminalitet for å ha råd til å betale strømregninga. http://www.natur-energi.no/

Bevisste Skjorter ønsker å opprette en folkelobby i Stortinget med det første for å overvåke prossessen av et paradigmeskifte.

Politikere som jobber mot folket og for en verdensregjering ønskes straffeforfulgt med straffeparagraf 83. Norge ligger i faresonen for å miste all suveren nasjonal rådighet over oljefondet og finanssektoren. Det var kun en avis som nevnte denne hårreisende dårlige nyheten:

Nytt EU organ kan få overnasjonal makt i Norge

Vi krever en regjering av folket for folket, ikke av eliten for eliten. Norge skal ut av EØS avtalen og bryte relasjoner med korrupte eliteprosjektet ”Forente nasjoner” og multibilaterale avtaler som WHO’s overmyndighet over norske folks helse. Svinevaksineskandalen var siste spikern i kista.

Norge skal styres av det norske folk, flere folkeavstemmninger, friere presse for et informert borgerskap, mindre hemmelighetskremmeri og sivil-overvåkning, og en storsatsning på alternative energikilder som frigjør mennesket som batteri ut av det store menneskeressurs-systemet.

Den 22 november håper vi du vil være med på en ikke-voldelig oppstilling utenfor Clarion Hotel ved Gardermoen flyplass.

Meld deg på her

Det er ikke søkt om tillatelse. Vi tar en felles avgjørelse på stedet om vi ønsker å marsjere slik at vi ikke blir stående på stedet som faller inn i ”demonstrasjon” og er fullt lovlig uten tillatelse så lenge vi ikke blokkerer gangfelt eller forstyrrer trafikk, eller om vi skal motsette oss en eventuell massearrestasjon.

Informasjon om denne “klimaløft” (klimaløgn) konferansen ligger her.

Kollektiv sivil ulydighet er veien til frihet.
ANBEFALT LESING

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
"DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

99 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
9 år siden

Galskapen kjenner ingen grenser. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Forskere-Kanskje-ma-vi-oke-drivhuseffekten-med-vilje-7773748.html

“Går det an bevisst og raskt å øke drivhuseffekten for å unngå global nedkjøling og hungerskatastrofe etter et eventuelt nytt gigantisk vulkanutbrudd et eller annet sted på kloden? Ja, i prinsippet, mener forskere ved CICERO i Norge…”

“- Det forskes mye på bevisst manipulering av klimasystemet for å begrense global oppvarming”

“- Vil det ikke være ganske risikabelt å tilføre atmosfæren store mengder svært potente klimagasser?
-Jo, absolutt.”

“- Hva slags kortlivede klimagasser er det snakk om?
– Vi har lett blant de syntetiske klimagassene vi kjenner i dag, sier Fuglestvedt”

“- Kan man ikke bruke CO2 og metan?
– Nei.”

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Chemtrails, airplanes spraying, global crime, Trondheim Norway, May 21 2014 https://www.youtube.com/watch?v=IvHElZQ7iPI

Igår hadde vi en diger nanopartikkelbue i alle farger her, veldig bra for helsa, partiklene er overalt fra 0 til minimum fler km moh, og så og si hele befolkninga synes det er helt greit

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Chemtrails, HAARP, global crime, Trondheim Norway, May 19 2014 + https://www.youtube.com/watch?v=QRMHcAwRjBA&list=PLqQQFOVUZBLgUilUMoRjgUp2adS3a2UYX

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Either all cut, or i won`t !

– Kan jeg betale deg, så jeg slipper å redusere klimautslippene ?….

Foran dette 18. toppmøtet (COP18, Konferansen for parnterne) oppsummerer Ciceros kommunikasjonrådgiver Christian Bjørnæs at flere industrialiserte land har sagt at de ikke lenger er villige til å påta seg nye forpliktelser, når den gjeldende Kyotoprotokollen utløper ved nyttår.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/11/25/se-filmen-som-gir-deg-20-ars-klima-krangel-pa-83-sekunder

Bolla
Bolla
Abonnent
12 år siden

Som sagt, ingen oppegående opplyste mennesker kjøper diesel-bil.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Eksosgass fra diesel er kreftfremkallende

Plasseres i samme kategori som asbest og arsenikk.
http://www.dagbladet.no/2012/06/12/nyheter/industri/samferdsel/utenriks/22064825/

Sikkert en grunn til at drivstoffet kalles
DIE sel

die
1.
to cease to live; undergo the complete and permanent cessation of all vital functions; become dead.
2.
(of something inanimate) to cease to exist: The laughter died on his lips.
3.
to lose force, strength, or active qualities: Superstitions die slowly.
4.
to cease to function; stop: The motor died.
5.
to be no longer subject; become indifferent: to die to worldly matters.
http://dictionary.reference.com/browse/die

sel. 
1.
select.
2.
selected.
3.
selection; selections.
http://dictionary.reference.com/browse/sel

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Mole
12 år siden

Hmmm… Mole det var altså derfor regjeringen lurte flere til å kjøpe dieselbiler.

– Regjeringen gjorde det billigere å kjøpe dieselbil og budskapet deres var at dieselbil var miljøvalget.

http://politisk.tv2.no/nyheter/naf-diesel-sjaforer-har-grunn-til-a-vare-forvirret/

Samle nesten alle i byer hvor lufta er fylt av disse giftstoffene er heller ikke så dumt når man ikke ønsker det beste for folket.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Monica Waade
11 år siden

“…og budskapet deres var at dieselbil var miljøvalget.”
Ja, og har vi lært noe om at disse “menneskene” er til å stole på eller ikke?

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

«tonnevis av kvikksølv»
•Hva ble hogget?
•Hvor kom installasjonen fra?
•Når fant hendelsen sted?
•Hva hadde selskapet av dokumentasjon på forhånd?
•Hvordan ble avfallet håndtert?
•Hva har dere av dokumentasjon rundt dette?

GIFTALARM I VATSFJORDEN

Direktør Bengt Hildisch i AF Decom Offshore
VIL IKKE SVARE
http://www.dagbladet.no/2012/04/14/nyheter/innenriks/miljo/helse/forurensning/21091204/
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/10/er-sparepaerene-modne-enna/

Kanskje ikke så rart du ikke vil svare Bengt.

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
12 år siden

Publisert 30.03.2012 08:58. Oppdatert 30.03.2012 10:42 NRK

Norge bruker mer penger på å ødelegge enn å redde regnskogen
Den norske regjeringen bruker 3 milliarder kroner i året på å bevare regnskogen. Samtidig investerer oljefondet 27 ganger mer i flere titalls selskaper som skader regnskogen. Det viser en ny rapport fra Regnskogsfondet.

Ja det er miljø for pengen, det er som å sei at krig er fred.
jenz er den personen som har gått i bresjen for å stanse avskogingen. Men det er blitt investert 27 ganger meir i industrien som skader verdens rengskoger.

Mvh Tom

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8055716

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Nok en entitet som sløser med ressurser og driver med desinformasjon:

TEMA: Konsekvenser av klimaendringer – CICERO http://www.cicero.uio.no/abc/konsekvenser.aspx

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Aluminum as Aerosol Geoengineering Agent

Relatert, kilde ukjent:

+{

Let’s make it clear geoengineering is just a disguise for military operations of militarizing the space and enslaving the majority of human kind. Geoengineering is not improving climate in any way, just destroy the biosphere and replacing it with patented technology in order to make us dependent on corporate assets that is water, air and the products of the earth as food. My assumptions are verifiable see US Air Force envisioning of the environment and the way to transform it. Geoengineering nomenclature came from changing the name and the purpose of an exotic weapon CHEMTRAILS* that could not pass the legal barrier and came into existence as an geoengineering activity; still illegal and still with (hidden) military purposes that were revealed last year at the conference for biodiversity in Nagoya, Japan where 200 countries tried to put a ban on geoengineering without success. Please see the following documents that support my assertions: “Strategic Master Plan FY04 and Beyond AIR FORCE SPACE COMMAND, for changing the environment” http://www.fas.org/spp/guide/usa/StrategicMasterPlan04.pdf

Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 Research Paper Presented To Air Force in 1996

Briefing and recommendations for Delegates to CBD COP10 in Nagoya http://www.etcgroup.org/en/node/5202

*The Bill I mention referring to chemtrails is Bill Text 107th Congress (2001-2002) H.R.2977.IH:

(B) Such terms include exotic weapons systems such as–

(i) electronic, psychotronic, or information weapons;

(ii) chemtrails;

(iii) high altitude ultra low frequency weapons systems;

(iv) plasma, electromagnetic, sonic, or ultrasonic weapons;

(v) laser weapons systems;

(vi) strategic, theater, tactical, or extraterrestrial weapons; and

(vii) chemical, biological, environmental, climate, or tectonic weapons.

(C) The term `exotic weapons systems’ includes weapons designed to damage space or natural ecosystems (such as the ionosphere and upper atmosphere) or climate, weather, and tectonic systems with the purpose of inducing damage or destruction upon a target population or region on earth or in space.

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c107%3AH.R.2977.IH%3A

}+

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Relatert,

Expert Team on Weather Modification, 10th Scientific Conference on Weather Modification (Bali, Indonesia, 4-7 October 2011) http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/10thWeatherModBali2011.html

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

TEMA: Konsekvenser av klimaendringer – CICERO http://www.cicero.uio.no/abc/konsekvenser.aspx

Kommentar:

Hvilke klimaendringer prater de om? Såvidt jeg vet har det kun vært tale om menneskelaget CO2 som visstnok skulle føre til global oppvarming, men dette har blitt grunndig tilbakevist for mange år siden, climategate http://www.google.no/#hl=no&cp=9&gs_id=1f&xhr=t&q=climategate

Pga av dette faktum, forandret de navnet fra ‘Menneskelaget global oppvarming’ til ‘Klimaendringer’, som også er basert på bare tull og tøys.

Problemet startet på et møte, visstnok i FN, hvor man lurte på hvordan man skulle finansiere utviklingen av såkalt ny verdensorden, new world order, og en kom med forslag om å skattelegge produksjon av CO2 og underbygge dette med falsk vitenskap om at menneskelaget CO2 fører til global oppvarming.

Forøvrig, hvordan har Cicero oppstått, og hvorfor legger de ned store ressurser, sløser, på et problem som ikke eksisterer?

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Statsminister Jens Stoltenberg, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Brasils miljøminister Carlos Minc utforsker regnskogen i Amazonas under et besøk i 2008.

Norge gir 1 milliard kroner til Brasils Amazonas-fond som belønning for at landet har redusert hogsten av regnskog. Brasils innsats imponerer miljøvernminister Erik Solheim.
http://www.dagbladet.no/2011/12/09/nyheter/politikk/klimaavtale/erik_solheim/19361896/

Ny brasiliansk lov gir amnesti til miljøforbrytere.

– I praksis vil loven gi amnesti for all ulovlig avskoging utført før juli 2008. Miljøforbryterne vil slippe påbudet om gjenplanting og vil heller ikke bli straffet for tidligere lovbrudd, sier Sommerfeldt. (©NTB)
http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/ny-brasiliansk-lov-gir-amnesti-til-miljoeforbrytere-3654687.html

Korrupsjonen går som hånd i hanske, husk, stoltenbarg var der i 2008.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

EN SKITTEN HISTORIE OM OLJESAND
Begynner oljesandprosjektet i Canada å koste mer enn det smaker?

Folk lurer på om økosystemet tåler at olje vinnes ut fra tjæresanden.

Også Statoils engasjement har vært debattert her i landet.

Dokumentaren beskriver den lange prosessen som plutselig kom i søkelyset da det så ut som om Canada saboterte de globale klimaforhandlingene for å beskytte oljeinteressene sine.
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/837007/

Bolla
Bolla
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Det vi trenger for å kunne leve et godt liv er, frisk luft, rent vann og sunn mat.

Så la oss håpe co2-idiotene havner der de hører hjemme. Og så kunne heller menneskeheten konsentrert seg om å legge forholdene best mulig til rette for at vi skal leve i fred med hverandre.

Men da må jo landsforrædere og krigsforbrytere først stilles til ansvar for sine handlinger, dernest må en sørge for at verdens ressurser fordeles likt, slik at vi alle kan leve i overflod.

Og så må menneskerettighetene taes på alvor, og gjelde alle menneskers rett til å velge hvordan de vil leve, hvilken religion de vil praktisere, evt. ikke praktisere osv :-)

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Bolla
12 år siden

Helt enig Bolla. Nå prøver jo de krypa å ikke bare å skremme oss med co2-tullet sitt, men også mot selve sola. ” Et EU-støttet forskningsprosjekt (EuroSun) har konkludert med at sterk ultrafiolett stråling (UV-stråling) fra solen kommer mye tidligere på året – og lengre nord enn det man tidligere har trodd.”

Nå ønsker de å skremme oss fra å få D-vitaminer som det er alt for lite av hos oss som bor så langt nord. D-vitaminer beskytter mot kreft, benskjørhet, diabetes, depresjoner, overvekt, hudsykdommer, reumatisme, hjertesykdommer mm. De ønsker at vi skal “beskyttte” oss mot sola med å bruke tvilsomme kremmer og lignende, som garantert ikke er bra.

Litt forsiktig må man selvsagt være, men dette klarer sikkert folk å holde styr på selv uten korrupte EU-oppnevnte supperåd sin innblanding. Gjør heller noe med all chemtrailen sier nå jeg.

http://www.aftenposten.no/helse/Farlig-sterk-UV-straling-allerede-tidlig-pa-varen-6799649.html#.T31fG-TZGkQ

Metatron
Anonym
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Få alle som dusjer to ganger for dagen, setter på to oppvaskmaskiner pr dag fordi man alltid må ta et nytt glass og tallerken for hvert måltid, har termostaten på 23-24grader fordi vi skal kunne gå i t-skjorte uansett årstid, vasker klær hver dag fordi buksa og genseren liksom er skitten etter en dags bruk m.m…

Hvis alle disse har gått litt inn i seg selv og oppdaget hvor BORTSKJEMT de er materialistisk sett i Norge…hadde nok vannmagasinene flommet over, Einar Aas mistet store deler av levebrødet sitt…og de nevnte strømforbrukerene hadde fått dobbelt så mye frigjort tid til aktivisme for FRI energi! ;)

Fokus på rettigheter er viktig…men på den andre siden av mynten ligger det like viktige ANSVAR!

FRI energi hadde selvsagt vært best…men så lenge bortskjemte forbrukerkåte moderne mennesker gir kapitalismens høye herrer grunn til å tjene penger…hehe, ja da kan man se laaaangt etter FRI energi ;)

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Jorda er gjennomtrukket av olje.

Det amerikanske oljeselskapet Chevron er dømt til å betale en erstatning på over 48 milliarder kroner for miljøødeleggelser i Amazonas-området i Ecuador.

Chevron mener dommen er ulovlig, og anker.

Saken følges med interesse av oljeindustrien generelt fordi den kan skape presedens og føre til tilsvarende rettssaker andre steder.

Det opprinnelige erstatningskravet var på 160 milliarder kroner. Saksøkerne hevder at ulovlig borepraksis som selskapet Texaco drev i Amazonas-området i 1970- og 1980-årene førte til store miljøødeleggelser og var til skade for urbefolkningen.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7507526

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden
bin Laden
bin Laden
Abonnent
13 år siden

E. Borgen tar endelig problemstillingen opp:
“US militæret produserer mer giftig avfall enn de største amerikanske kjemiske selskapene til sammen.
USA lager landminer og klasebomber som spres på alle kontinenter.
I kriger brukes uran og fosfor.
USAs prøvesprengninger av atomvåpen har forurenset millioner av hektar med land og vann.
De 1.000 militærbasene som USA har utplassert på fremmed jord, etterlater seg rustne tønner med kjemikalier og millioner av utrangerte våpen.

Norske 20-åringer dreper på oppdrag [heller tilbud om lettjente 600.000 på halvt år, ikke tvangsutsending!] fra et enstemmig storting. Men får ikke noe skikkelig helsetilbud når de kommer hjem.” (http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread118263/)

De kåte mette 20-åringene burde tenke om annen side av medaljen før de vervet seg som leiemordere. At de ville kalles for “last-200” om de kom tilbake til sine mammor i kister, at karmaloven ville ta dem igjen etter hyggetur med sverd om de kom tilbake i live.

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Urovekkende mye kvikksølv i abbor.

– Det meste av kvikksølvet i fisk finnes som metylkvikksølv. En mulig forklaring kan være at varmere og fuktig klima kan ha bidratt til at mer av kvikksølvet i nedbørsfeltene er omdannet til denne forbindelsen, sier Hambro. (©NTB)
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/urovekkende-mye-kvikksoelv-i-abbor-3370248.html

Det er vel ikke bare Abbor som tar opp dette vakre sunne metallet?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Eras får millionbot etter kvikksølvutslipp
Høyanger-bedriften kan ha sluppet ut 55 ganger så mye som tillatt.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3957597.ece

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Det havner mer kvikksølv i arktisk natur enn noen andre steder i verden.

Kvikksølv lagrer seg i kroppen, og det finnes mye dokumentasjon på at miljøgiften skader nervesystemet. Skadevirkningen på dyrehelsa er også alvorlig i seg selv, men truer mennesker som i stor grad lever av marine pattedyr. Marine pattedyr er pattedyr som er tilpasset et liv i vann og som tilbringer store deler av tiden i dette elementet.

Blant annet er det påvist lærevansker hos barn på Færøyene, som mistenkes å henge sammen med høye kvikksølvkonsentrasjoner, skriver forskning.no.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/mer-kvikksoelv-i-nord-3402513.html

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Omdiskutert
Kineserne har lenge gjort forsøk på å påvirke været, og i fjor ble det opprettet en egen post på statsbudsjettet for slikt arbeid. Blant annet prøvde man å få det til å regne for å rense lufta foran åpningen av sommer-OL i Beijing i august 2008.

Men teknikken med å skyte opp raketter med en kjemisk cocktail som skal utløse nedbør, er svært omdiskutert. Enkelte fagfolk mener de miljømessige sidene ved forsøket langt fra er godt nok utredet. (©NTB
http://www.storm.no/nyheter/kina-utfordrer-vaergudene-3369062.html

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

coyote

Utviklingen av den elektriske bilen ble selvsagt holdt tilbake. Mildt sagt. Ikke bare bilen, men elektrisiteten generelt. Vår DC og AC/DC er steinalderteknologi.

Infrastruktur i USA? I dag i 2010 har de jo knapt nok tog der borte. Eller fortau. Eller gode bussforbindelser. Alt er lagt opp for at folk skal kjøre disse bilene.

Når det gjelder dette med kokeliko teknologi som vi virkelighetsfjerne New Agere tror på – så må det jo nevnes at mye av teknologien vi faktisk har i dag er takket være Nikola Tesla. Der har du en fyr som var skikkelig kokeliko. Hadde Tesla fått det slik han ville så hadde vi hatt gratis strøm i dag. Over hele verden. Trådløst overført. Effektive elektriske biler hadde vi hatt for minst 50 år siden.

Skjønner du ikke at det er politiske og økonomiske krefter som holder tilbake teknologisk utvikling og framskritt? Altså, med ett unntak: framskritt innenfor det militære/statsapparatet; nye måter å overvåke, kontrollere og drepe mennesker på.

Vi har hatt mikrobølgebasert trådløs kommunikasjon på stor skala i 20 år nå. Men hvorfor er den så utrolig primitiv og skitten? Hvorfor ikke gjøre det rett når man først gjør det? Fordi man vil spare penger? Fordi man vil at sykeindustrien skal fortsette å tjene penger?

Forbedringer på vei som forhåpentligvis kan gavne store antall mennesker:

http://www.next-up.org/pdf/USA_Canada_Mobile_Telephony_Satellite_TerraStar1_08_04_2010.pdf

http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Photonic.php#1

Meld deg inn i Folkets Strålevern (som vil verne folket og ikke strålingen):

http://www.stralevern.no/

300 KR. Viktig å bruke pengene på. Kutt ut cola/potetgull/tull den neste uken.

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Er det ikke litt motsigende å være tilhenger av trådløs overføring av strøm, og samtidig strålingkritiker?
De eksperimentene Tesla viste frem var avhengige av relativt kraftige elektriske felt for å fungere. En skulle tro dette var like problematisk som stråling i kommunikasjonsøyemed hevdes å være.

Jeg har ikke oversikt over mer moderne løsninger (MIT har vel en del forskning på dette, men usikker på hvor langt de har kommet), så det er selvsagt godt mulig slikt ikke er noe problem.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  coyote
13 år siden

Hørt om NETTLEIE coyote?

BelzeBob
Abonnent
Svar til  coyote
13 år siden

coyote sier:

“Er det ikke litt motsigende å være tilhenger av trådløs overføring av strøm, og samtidig strålingkritiker?”

Jeg skjønner hva du sier. Men dette tror jeg var ting som Tesla forstod og tok hensyn til. Tesla ble 87 år gammel. Hadde hans forskning vært så farlig så hadde han vel dødd av kreft eller hjerteproblemer når han var 40.

Strålingskritiker er et dumt ord. Hele universet er elektromagnetisk. Stråling overalt. Det det dreier seg om er å ikke utsette kroppen og naturen for stråling den ikke har godt av. Stråling i seg selv er et nøytralt begrep.

Jeg forstår ikke Teslas arbeid. Jeg har knapt sett på det. Men det er dokumentert at Tesla behersket teknologi bl.a for trådløs overføring av strøm. Og denne teknologien tok ikke livet av ham.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Bilmotoren er en fin gammel antikvitet.

Men la oss huske: den første bilen var elektrisk og alle forventet seg at man skulle satse på en bil som var drevet av den nye elektrisiteten, og ikke den allerede gamle forbrenningsmotoren. Men så var det noen som fikk et tilbud fra Rockefeller de ikke kunne avslå. Han hadde jo planer om å selge en god del bensin. De neste 100 årene. Og slik ble det.

Naiviteten til coyote & co. er helt utrolig.

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Så at elektriske biler ble erstattet med biler med forbrenningsmotor hadde selvsagt ingenting med begrenset batterilevetid, mangel på infrastruktur utenfor byene og generelt laber ytelse? Med andre ord, mye av det samme som gjør elektriske biler upopulære den dag i dag.

Det du derimot er inne på når det gjelder de tidlige oljebaronene (spesielt i USA), er at de sørget for å fullstendig kvele bruken av etanol som drivstoff. Før forbudstiden var etonal nesten like utbredt som bensin som drivstoff. Feks. Model-T var konstruert for å kunne gå på både bensin og etanol.

« Forrige artikkel

Opphavet til de fem Mosebøkene

Neste artikkel »

Stopp chemtrails-utslippene nå!

99
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x