Vårt klima – ikke din business!

6.4K visninger
14 minutter lesetid
99

Klimaforhandlingene angår oss alle som bryr seg om et trygt hjem for kommende generasjoner.

Globale selskapers morass av hensynsløs profittmaksimering opptrer samvittighetsløs og uten et fnugg av risikovurderinger for konsekvenser av deres skittne bevegelser som raserer og plyndrer land etter land som om det fantes tre andre beboelige planeter innen rekkevidde, i tilfelle denne kollapset.(gud forby)

For oss uten nødutganger via stjerneportaler og overlevelsebilletter til globale underjordiske byer, er vi etterlatt på den kaotiske overflaten med viten om at moder jords og fader himmels virkemåter og fysiologi er kartlagt, mestret og underlagt mørkets krefter på jorden som forsøker og har lykkes å misbruke de mektige naturkreftene til å utrydde store deler av verdensbefolkningen med HAARP og Chemtrails. Vi har bare denne ene jorden, og denne dyrbare sjeldne muligheten til å lytte til overlevelsesinstinktet, ta utfordringen og vise at vår utholdenhet er limitasjonen til tyrranter. Er din maksgrense for urettferdighet nådd?

ZERO EMISSION CONFERENCE 2010

“The threat of environmental crisis will be the ‘internal disaster key’ that will unlock the New World Order.” Mikhail Gorbachev. 1991

Bevisste Skjorter ønsker å være tilstede med plakater og bannere på en rolig og uforstyrrende måte, uten å rope fornærmende ord, kaste egg, blokkere, eller være til ubehag for konferansens deltagere, men på en allminnelig måte være synlige og overbære vårt budskap om at klimaendringer er menneskeskapte, med værvåpen og ikke CO2 som den øvrige menighet dømmer som den skyldige. Ifølge FN’s klimapanel og Al Gore er vitenskapen grunnlagt og udiskutabel ”sånn er det” og de forskere som tviler og benekter blir utstøtt og mobbet, arbeid og karriere går tapt, enkelte kan også mistet livet.

– Skeptikere blir mobbet bort fra debatten

– Top scientist resigns from post – admits global warming is a scam

På samme tid som den Norske fredskomitee beæret Al Gore med fredspris, underskrev 15.000 autoriserte forskere under på ”OREGON PETITION”, idag er de over 30.000, som knuser ”en ubehagelig sannhet”, og kaller Al Gore for en løgner. Jorden har vært varmere før, under middelaldervarmeperioden for 1000 år siden var vikingene på reise til Grønnland uten store isflak som blokkerte passasjen og de kultiverte den frodige jorden og ga navnet ”grønnland”, ikke island som den er nå. Det var ingen tegn til økte havbestander. Mer vann i havet, mer damp mer skyer mer regn over fastlandet = flere innsjøer og tjern.

Det var ingen Co2 produserende biler og massefabrikker på denne tiden, men Al Gore og Klimapanelet ønsket å slette denne perioden fra menneskehetens historie, noe hackere avslørte i den skandaløse ”Climategate” der forskerne la på noen grader her og der for å alarmere befolkningen om ”global oppvarming” som gjennrepeteres nå oftere enn ordet ”terror”. Solen spiller en enorm rolle i klimaforandringene, noe FN ikke nevner et eneste ord om. Forskerne i Oregon petition mener at CO2 har NULL påvirkning på globaloppvarming, faktisk har det bidratt til nedkjøling.

I filmen til Al Gore viste de noen scener fra micronesia, øybefolkninger og urfolk som mente vannstanden var 1-2 meter høyere nå enn før. Dette har ikke noe som helst med bilen din å gjøre, eller luften du puster ut, vann påvirkes av gravitasjonskreftene på jorden, og de er under endring når HAARP manipulerer naturkreftene. Nyere forskning viser også at jorden ikke er rund som vi har trodd. Akkurrat der hvor vannhøyden har økt er det en grop, kan det forklare hvorfor vannbestanden ellers i verden ikke har økt?

Plottet er; Forføre menneskeheten til å erkjenne straffeskyld for sine levemåter og aktiviteter som fører til økte naturkatastrofer som vil ta livet av milliarder. Blame yourself!

– Tror klimaendringer kan utløse vulkanutbrudd

FN’s agenda 21: Innføre en ny religion på jorden, forgud planeten i tråd med ”Georgia Guidestones”. Mennesker er et virus som må opprettholdes under 500millioner i tråd med Gro Harlems ”bærekraftig utvikling

HAARP er et masseødeleggelsesvåpen

Se denne filmen her: youtube: ”HAARP – HOLES IN THE HEAVEN” en meget viktig dokumentarfilm NRK bør vise snarest. De siste 7årene har jordskjelvstatistikken økt med 400% siden målignene begynte. Værvåpen går nesten skjult, uten å bli lagt merke til, er dette de gale globales mest preferable ”hygieniske” aka ”clean kill” måte å utrydde de ubrukelige kvegene som bare vandrer rundt og ”puster dødlig Co2”, om det eksisterer en slik dyster plan?

Befolkningskontroll, sterilisering, forgiftning, virus-spredning og diverse andre måter å redusere jordlinger på er sponset og ønsket av de siviliserte samfunn. Norge bla, er med på finansieringen av det stille globale holocaustet. Slike tanker opprinnet fra de rike industrialistene i begynnelsen av 1800tallet, de priviligerte rike, var de fornuftige og kunne aldri la de dumme massene styre fritt og få det som de ville gjennom ”demokratiske måter”, så de bestemte å holde dem nede før de ble for mange og ute av kontroll.

Rasehygiene, er en utbredt historisk praksis. Mangel på menneskeverd førte til drap på hundre millioner afrikanske slaver og indianere. Tro ikke at den samme sosial-darwinistiske kolonisator-mentaliteten har mistet makt over jorden og koloniene, Vietnamkrigen, folkemordet i Laos/Kambodsja, franske krigen i Algerie, okkupasjonen av Irak og Afghanistan er tegn på at slavetiden ikke er over, den er bare mer sofistikert.

Del 2 av plottet er å skape en CO2 børs. Den eneste børsen i verden, der AL GORE er hovedaksjonær vil han erverve milliarder i ”CAP AND TRADE”. De rike lands industrier, småbedrifter, og tilogmed enkeltpersoner må oppfylle sin Co2 kvota, om du overgår, må du til børsen og forhandle med tredje verden og kjøpe deres kvoter, ettersom de produserer ”co2fri” biodrivstoff kan de selge sine til høystbydende. Co2 avgifter fører til dyrere mat, klær, transport, oppvarming, se ikke bort fra et Co2 visakort, som beregner din avgift for å redde verden fra klimaendringer. Er ikke Al Gore hyggelig? Hans løsning er en Co2 Børs.

For de som ikke har vært i naturfagklassen, eller glemt hvilken nytte Co2 har for  planter og skog må følge godt med nå. Fotosyntesen avhenger av å spise Co2 om natten for å produsere oxygen om morningen. En løgn er at Co2 er en skadelig gass for planeten, men i virkeligheten gir det kun større avlinger og mer oxygen.
Nåværende konsentrasjonsnivåer er på 350PPM, planter overlever på 1700PPM og resultatet er kun grønnere blader større vekster og bedre høsting, foruttsatt at det finnes skog igjen på planeten.

Bevisste Skjorter ønsker å bannlyse BIODRIVSTOFF

Biodrivstoffproduksjonen består hovedsaklig av aksjonærer fra oljeindustrien. BP, Statoil og Exxon, man kan ikke akkurrat si de har forandret sine respektløse vaner, de har forværret sitt gamle image.

Biodrivstoff utsulter den tredje verden. En milliard mennesker er underernærte og 80.000 dør hver uke. Bannlys all biodrivstoff produksjon, EU ønsker 20% biodrivstoff av det totale behovet innen 2020(KLIMAKUR2020). Det er massive tall, et enormt etterspørsel! Utrolig mye land og skog vil bli hugget ned og ødelleges med tunge sprøytemidler, insektsmidler og dårlig arbeidsforhold som vil ta livet av mange. Giften renner ned i elv-deltaene og ut i sjøen som tar livet av fisken, koral-revet, og store områder blir til ødemark som igjen skaper sult siden havet er ofte den eneste inntektsskilden til store deler av jordens befolkning.

Det å bruke planter og jordbruk til transport er en stor tragedie uten sidestykke, det skulle aldri vært tillatt, og vi i Bevisste Skjorter ønsker å redde jordens sultne ved å forlange den makten folket besitter til å presse myndighetene våres til å omlegge all biodrivstoff-jordbruk over til økologisk matproduksjon. Slik vil matprisene i den vestlige verden synke bemerkelig, samtidig som jordens fattige mettes.

I Mexico gikk Tortillaprisen pr.kg opp fra 50cent til 4dollar i 2007 som følge av biodrivstoff.

I Kenya ønsker utenlandske kraftselskaper og bygge reaktorer som produserer lokal-el-kraft med mat som brennstoff. Hva skal du gjøre med elektrisitet uten mat? Kan du spise fra stikk-kontakten?

Kilde: Biodrivstoff og fattigdom

Olje er ikke fossilt!

De første oljefunn i USA var rett under bakken. Standard Oil ble opprettet, grunnlagt av John D. Rockefeller, en mann med lav moral på jakt etter høy gevinst.

Ideen om at olje er fossilt brennstoff ble knust når 5000meter dype brønner ble borret, og Russlands senere superbrønner går enda dypere ned.

Olje er abiotisk og produseres konstant dypt under de tektoniske platene under sterk press, varme og trykk knuses mineraler og smeltes til jordskivenes naturlige smøremiddel. John D. Rockefeller ønsket ikke dette i skolebøkene, med all sin makt og velstand sørget han for å etablere høyskoler rundt om i verden, for å sikre ideen om at olje er fossilt(dinosaurkraft) og kan gå tomt.(skremselspropaganda)

Standard oil university

Lindsey Williams, en prest i Alaskas oljesamfunn bekrefter denne påstanden om at PEAK-OIL er fabrikasjon. Det finnes nok olje i Alaska til å drive USA og resten av verdens behov i 300 år, og enda mer er funnet i Russland. Tilbud og etterspørsel, jo mindre olje, jo dyrere, idag skulle bensinprisen egentlig kostet 5 kr pr liter.

Oljealderen kapret den grønne bevegelsen allerede i 1905

Henry Ford lagde sin første T-model og grodde HEMP i bakgården som drivstoff. John D. Rockefeller(standard oil) skjønte raskt at det er mer lønnsomt å ansette slaver, grave unødvendig mange meter under jorden og selge den for hvilken pris han måtte ønske ettersom han hadde monopol.

Hampkultivasjon løsdrev amerikanerne fra britenes varer uten en dråpe sprøytemiddel!

De grodde alt fra seil til skutene, bibelpapir, den første levisbuksen, alt ble produsert av hamp som vokser 4 ganger raskere enn korn,sukkerrør og mais.
Rockefeller ville gå konkurs om alle kunne gro sin egen bensin i sin egen bakgård, det samme skjedde med enda en oppfinner ved navnet Nikola Tesla som høstet gratis elektrisitet fra magnetosfæren, men igjen kom Rockefeller og gutta inn og sa ”hvor skal vi da putte målern?”. Enda en befriende selvforsynt teknologi ble undertrykket.

Dette betyr ikke at vi ønsker å vedlikeholde oljealderen. Den var aldri ment gravd opp. Det sorte gull har drevet menn med oljebart til vanvidd og millioner har mistet livet i oljekriger. Oljesølet i meksikanske gulften er et eksempel på at oljeprodusksjon aldri er trygg til tross for at teknologien er hypermoderne. Det biologiske mangfoldet i gulfen er omtrent utdødd som følge og fiskere sulter.

I 2010 omsatte staten 230milliarder kroner fra oljesalg. En stor porsjon av dette kommer fra ”indrefileen” i plyndrede Irak. Norsk olje er smøremiddelet i den israelske slaktefabrikk; bulldozerne, tanksene, flyraidene og våpenfratken er med på å øke jordens tempratur drastisk, muligens til nye høyder nå som Israel truer Iran med krig. For et oljeproduserende land som Norge er det attraktivt med økte verdensomspennende konflikter. Etter 911 angrepet økte oljeprisen til 170dollar pr fat, fra 30-40dollar. Krig konsumerer mer olje enn alt annent på jorden sammenlagt og Bevisste Skjorter vil forby olje før nye krigseskaleringer forekommer.

Jorden drukner i olje om det ikke forbys

Vi har nådd terskelen for hvor mye verden kan tåle – på tide med bannlysing

Statoil-sjefen liker ikke mediasaker og vil helst at fagforeninger og andre skal la han være i fred. Han er anholdt for sosial dumping. Norske arbeidsplasser går tapt for at et av verdens rikeste konsern kan bli enda rikere.

Norske myndigheter opptrer som falske klimahelgener. Stoltenberg er vår tids største hykler. Bevisste Skjorter ønsker NØDSTOPP i Statoils oljesandprosjekter i Canada. Vakker og vill landskap skal omgjøres til ødemark for små mengder med olje som befinner seg i sand.

– Det ødelegger elven. Folk i nærheten av oljesanden får kreft uten å vite om det, sier høvdingen

Statoil utvinner dødlig schiffergas i den amerikanske østkyst som lekker i drikkevannsforsyningen. Springen er med andre ord anntennbar.

Stoltenberg gir 1milliard til regnskogsfondet for selvforherligelse, samtidig som oljefondet investerer tungt i selskapet REPSOL som utvinner olje i Amazonas med enorme søl og ødellegelser.

Stoltenberg ønsker å bevare regnskogen, men Nordea investerer i sagbruk i Tazmania der store skogområder går tapt.

– Frykter norske penger skal rasere regnskogen i Indonesia.

Bevisste skjorter ønsker å bannlyse krig og våpenproduksjon. Dette er den mest forrurensende kilden på planeten, både iform av produksjon, transport utslipp, radioaktiv ”DU”, farlig bensin, og enorme påføring av ødellegelser på miljø og tap av menneskeliv.

Bevisste Skjorter ønsker å bannlyse Geo-engineering. Regjeringen.no foreslo å sprøyte lettmetall partikkler fra fly for å lage kunstige skyer. Vi ønsker ingen solskjerming. Solen er kilden til all liv, deres ”forslag” aka ”chemtrails” har pågått i Norge i 5 år uten befolkningens samtykke eller opplysning, og avlinger er skadet og gått tapt pga for mye regn og lite sol som følge av ”solskjerming”. Dyr og mennesker er truet, en utelatt bivirkning fra rapporten er at chemtrails er bio-våpen, og må derfor settes på svartelisten umidelbart.

NASA utpeker privatbilene som den store synderen.Motstridende informasjon.
Bevisste Skjorter krever mindre globalisering og frihandel. Dette fører til økt nasjonalprodukt i finanskrisetilstander, mer lokalproduksjon, mer arbeid til den inaktive lokalbefolkningen, tryggere kortreist mat uten behov for holdbarhetssprøyting, og mindre global transportutslipp av svovel som de store lasteskipene og oljetankerene idag står ansvarlig for.Think global, act local. Ved å dempe avhengigheten av U-land produkter, tvinges de multinasjonale selskapenes rovdrift av lokalbefolkningen til stopp. Idag prioriterer de høyere eksportpriser, fremfor å brødfø den sultne store massen som oversvømmer områdene rundt produksjonsfabrikkene. Vi i vesten må endre våre holdningsvaner, det krever personlig ansvar og kollektiv samvilje. Neste steg; verdensutopi.

Frigi alternative energikilder

Energi og kraft kartellet ønsker fullspektrum dominans. Ved å kontrollere alle ressurser styrer de verden gjennom petro-dollar, energi-dollar, og din privatøkonomi. De frykter denne formelen mer enn noe annet:

EK+0pE = 0 In
Energi Karteller + 0 punkt Energi = 0 Inntekt

I Norge har vi vannkraft, det skal være fult mulig å fordele magasinene gratis til en hver beboer og samtidig eksportere overskuddet. Alikevel betaler vi oppimot en krone pr kwh.

Eldrebølgen på minstepensjon vegrer seg for å bruke strøm og fryser heller til døden.

I Norge er ikke strøm en komoditet du har krav på, om du ikke betaler nettleie, vil HAFSLUND komme på døra og true med politiannmeldelse om du skrur på hovedbryteren.

Kraftselskapene misbruker nordmenn ved å drive butikk på den europeiske strømbørsen NORDPOOL med våre allmenneide naturforekomster.

Kraftspekulanten Einar Aas har på et år tjent en milliard kr på børsen, mens halve befolkningen havner i inkasso pga firedoblede strømregninger, og vintrene ser ut til å bli kaldere og kaldere til tross for «global oppvarming».

HAARP skyter hull i Ionisfæren og islegger den nordlige atmosfære i januar 2010

NORGE får skylden for ekstrem kuldebølge

Matprisene piner verdensbefolkningen som følge av kuldesjokket

I strømregningen skal det bakes inn en CO2 avgift, regn med enda dyrere priser i fremtiden om Bevisste Skjorter ikke får det som de vil, som er det beste for alle slik ting dystert utvikler seg nå.

Bilene i Nederland er allerede utstyrt med GPS og km-tellere koblet til en CO2måler. Sjåfører får CO2 avgift i selvangivelsen. Slik vil også skje i EØS landet Norge som aldri har stemt nei til fler enn 2 EU-direktiver. Hvorfor øker avgiftene og hva skjer med de vi allerede har? En liter bensin betaler du 14kr for, av disse er omtrent 8kr avgifter.

”Fortsetter salget av bensin og diesel å ligge på samme nivå som nå, med knapt 5 milliarder liter i året (2,215 milliarder liter avgiftspliktig siste 12 måneder), betyr det at staten det neste året vil ta inn 13,5 – 15,5 milliarder kroner i avgifter (moms, drivstoffavgift og CO2-avgift) på salget av bensin og diesel i Norge.”

Ved siden av besninsavgiften drar staten inn årsavgifter, engangsavgifter på import av biler, parkeringsavgifter, piggdekkavgifter, omregistreringsavgifter, førerprøve-inntekter, og bompengeavgifter.

Totalte inntekter for staten som følge av bilkjøring er oppimot 50-100 milliarder kroner i året.

De fleste tror oljen skapte velstand for folk flest og drifter Norge, men det er det arbeiderne (36%skatt 24%moms) som har stått for helt siden oljen ble funnet, og nå er det påtide å få takk og tilbakebetaling for det harde strevet med å bygge velferdstaten Norge.

Bevisste Skjorter krever at statskassa skal betale for modifisering av alle privatbiler som kan omlegges til hydrodrift får statsstøtte til dette, eller at nye fabrikker og arbeidsplasser opprettes og nye biler produseres som kjører på komprimert luft. Se eksempler her:

http://www.popularmechanics.com/cars/news/preview-concept/4217016

http://www.brasschecktv.com/page/489.html

Bil som kjører på springvann eller regnvann:

http://www.youtube.com/watch?v=rqEsSY_oVfg

Klein sin prototype 1994 Ford Escort kjører på Vann:

Han påstår at bilen hans går 100 miles på 4 ounces, det vil si 161km på 1,1dl, eller litt over 0,007 liter på mila, med vann !! Mer om hans research: http://www.rexresearch.com/klein/klein1.htm

Plastikk motorer kan minske mange dødsulykker på veiene idag

Det høres nesten ut som en sci-fi film men den samme motoren kan drives av rent lys i kontakt med polyfiberfilm. http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2008/June/12060801.asp

Send forbrenningsmotoren på historiens skraphaug!

Hvordan hadde du likt å fått en sjekk fra kraftselskapet i posten istedenfor en regning? Magnetdrevnemotorer er en realitet og vil revolusjonere hvordan vi lever i fremtiden som er nå. Regjeringen må komme på banen og investere i nye arbeidsplasser som vil forsyne hver hustand med strømproduserende evighetsmaskiner. Husboliger blir netto-kraftprodusenter om vi bruker den tilgjengelige teknologien, og overskuddet kan sendes til kraftselskapene for A-konto-kreditering.

http://www.metacafe.com/watch/1551318/free_energy_home_generator_magnet_motor_nikola_tesla/

Litt mer om teknologien: http://www.freedomopportunities.com/magnetmotortv/

Her demonstreres det hvor enkelt det er(du kan også): http://www.youtube.com/watch?v=iISrHr3ixDA&feature=related

Med en magnetgenerator og en 9kw vann varmepumpe trenger ingen å fryse lenger, eller sulte, avstå fra sosiale aktiviteter eller ty til kriminalitet for å ha råd til å betale strømregninga. http://www.natur-energi.no/

Bevisste Skjorter ønsker å opprette en folkelobby i Stortinget med det første for å overvåke prossessen av et paradigmeskifte.

Politikere som jobber mot folket og for en verdensregjering ønskes straffeforfulgt med straffeparagraf 83. Norge ligger i faresonen for å miste all suveren nasjonal rådighet over oljefondet og finanssektoren. Det var kun en avis som nevnte denne hårreisende dårlige nyheten:

Nytt EU organ kan få overnasjonal makt i Norge

Vi krever en regjering av folket for folket, ikke av eliten for eliten. Norge skal ut av EØS avtalen og bryte relasjoner med korrupte eliteprosjektet ”Forente nasjoner” og multibilaterale avtaler som WHO’s overmyndighet over norske folks helse. Svinevaksineskandalen var siste spikern i kista.

Norge skal styres av det norske folk, flere folkeavstemmninger, friere presse for et informert borgerskap, mindre hemmelighetskremmeri og sivil-overvåkning, og en storsatsning på alternative energikilder som frigjør mennesket som batteri ut av det store menneskeressurs-systemet.

Den 22 november håper vi du vil være med på en ikke-voldelig oppstilling utenfor Clarion Hotel ved Gardermoen flyplass.

Meld deg på her

Det er ikke søkt om tillatelse. Vi tar en felles avgjørelse på stedet om vi ønsker å marsjere slik at vi ikke blir stående på stedet som faller inn i ”demonstrasjon” og er fullt lovlig uten tillatelse så lenge vi ikke blokkerer gangfelt eller forstyrrer trafikk, eller om vi skal motsette oss en eventuell massearrestasjon.

Informasjon om denne «klimaløft» (klimaløgn) konferansen ligger her.

Kollektiv sivil ulydighet er veien til frihet.
ANBEFALT LESING

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
"DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

99 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Quark
Quark
Abonnent
12 år siden

Angående null-punkt-energi:
Ingen har klart å forklare meg hvorfor noen produserer energi på en dyr måte hvis de kan lage den gratis og selge den til samme pris. Det er jo først da de virkelig ville tjent masse penger.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

Nettopp, hvis jeg tenker slik du tror en Rockefeller gjør så ville de vel gjort det jeg tenker. Du, derimot tenker……?

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

Gå hvilken vei du vil, men du må nok selv finne ut av denne gratisenergien. Jeg håper du får det til, men tror det vil kreve ganske mye kunnskap om fysikk, energi og lignende. Du kan jo ikke vente at noen i NWO skal gjøre noe for deg?

Slutt å slåss mot dem, finn din egen krok og lag det selv.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

Kankje du skulle søke noen pantenter på det?

Quark sier.Slutt å slåss mot dem, finn din egen krok og lag det selv.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

Du finner mer enn nok av patenter og patentsøknader på evighetsmaskiner og annet fra før. Det de har felles er at ingen har fått dem til å virke, og det gjør også patentene verdiløse.

Vanskelig dette her, det er en ting å påstå at noe finnes, en helt annen å få det til selv :-)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

Akkurat nå vil jeg bare se dine patentsøknader Quark, så du kan bevise din troverdighet.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

Merkelig logikk..

Om såkalt nullpunkt-energi blir utbredt så blir det svært vanskelig å ta særlig mye betalt for den. Hvorfor? Jo, fordi

1. patenter for forskjellige typer nullpunkt-teknologi, så vidt jeg vet, er allerede tatt ut av privatpersoner

2. denne teknologien, i brede trekk, kan være vanskelig å patentere. Om lovverket i det hele tatt tillater patentering. Er det noen som har patent på å fyre med kull eller ved? Lage olje/bensin og vanlige ovner og motorer?

3. teknologien kommer før eller siden til å bre om seg som ild i tørt gress. Hvilket betyr at ethvert land i verden kan være selvforsynt med energi.

Dette er da bare logisk.

Forresten, har du hørt om den forferdelige «klimakrisen» og «energikrisen»? For ikke å snakke om «den økonomiske krisen»? Spør deg selv: hvorfor er ikke hvert eneste hustak i landområder rundt ekvator dekket av solcellepaneler? Vi er jo så skrekkelig opptatt av å redde miljøet og utrydde fattigdom…?

Det er riktig: det koster litt penger å f.eks dekke hele Vietnam eller India med solcellepaneler. Men tror du virkelig at disse pengene ikke finnes? Og at det er nettopp de samme hodene som maser om klimaskatt og smeltende isbjørner som sitter på disse pengene?

Solcellepaneler er heller ikke effektive, men med tiden betaler de for seg selv og de forårsaker ingen forurensning. Og pengeaspektet: jo større produksjonen er – jo lavere blir prisen.

Hvorfor har ikke størsteparten av verdens befolkning tilgang til rent vann i boligene sine? De har tilgang til coca cola (om de kan betale for den), men ikke vann. Hvorfor? Planeten er jo dekket av vann og det er ikke noe problem å lage saltvann-raffinerier. Hvorfor er Sahara fremdeles dekket av sand? Er det ikke mulig å gjøre den grønn igjen? Og hvorfor går folk i vestlige storbyer og kjøper flaskevann på butikken når det er ingenting i veien for at man kan sørge for at alle får rent vann ut av springen?

Prøv å forstå at det hele handler om grådighet. De som sitter med makten, pengene og energikartellet har ikke særlig lyst til at verdens befolkning skal få mer frihet og økt levestandard. Da kan de jo ikke kontrollere dem lenger.

Men dette er vel «rakett-vitenskap» for deg. Det vi andre kaller …logikk.

Jonny
Jonny
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

«Det er riktig: det koster litt penger å f.eks dekke hele Vietnam eller India med solcellepaneler. Men tror du virkelig at disse pengene ikke finnes?» Pengene finnest ikkje, det er ein illusjon., Vis meg heller ein plass på kloden som har resursene til og lage solcellepanelene. Du som har logikk.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Jonny
12 år siden

Jonny

Du har helt rett: penger eksisterer egentlig ikke. De er kun papir og sifre på dataskjermer. Men som du sier: ressurser eksisterer. De er virkelige.

Har vi nok ressurser til å lage masse solcellepaneler? Ærlig talt har jeg ikke peiling. Vi har ihvertfall ressurser til å lage atomkraftverk, ha et romprogram, lage milliarder av mobiltelefoner og datamaskiner osv osv. Så hvorfor skulle vi ikke ha ressurser til å lage solcellepaneler?

Jeg sjekker Wikipedia… Åja – silisium er det same som silikon.
«Silisium er eit av dei vanlegaste grunnstoffa i jordskorpa, og finst til dømes i kvarts.»

Tror ikke det skulle være et problem, nei. Hva sier du, Quark? Alle i USA som nå er arbeidsledige kunne jo da fått jobb med å lage solcellepaneler i stor stil. Rockefeller & vennene hans kunne betalt lønna.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

1. De fleste av de patentene er tatt ut i USA, og kan derfor brukes fritt. Veldig mange av de andre har enten falt på grunn av manglende avgiftsbetaling, og kan dermed brukes fritt i USA også. Svært få fra USA har søkt patent slike steder som Kina eller India så i de landene er det fritt frem også, og det gjelder forsåvidt Norge også så lenge vi stod utenfor det europeiske patentsystemet. Dermed er ikke det noen unskyldning.

2. Teknologien kan patenteres hvis den er nyttig (USA) eller industrielt anvendbar (i Europa), hvilket kan oversettes til at finnes et krav til at den skal virke. Det syndes mye mot det,noe man kan se på mange tåpelige patenter, men i forhold til evighetsmaskiner kreves det ofte en demonstrasjon av oppfinnelsen.

3. Ingen av de to andre punktene hindrer at dette skjer nå, og Kina er rike nok nå til å sette igang uten å kunne hindres av noen.

Når det gjelder solceller kommer det av at silisium er svindyrt og energikrevende i produksjon og må derfor stå lenge før de har produsert så mye energi som det krevde å lage dem. Skal man produsere nok silisium til å dekke Vietnam vil prisen gå opp, fordi det er krevende å produsere. En annen ting er at produksjon av rent silisium er sterkt forurensende i seg selv.

Soloppvarming av vann derimot er ganske effektivt og mye brukt så nær som i søreuropa (masse vanntanker og paneler på takene i Hellas.)

Du har rett i at mye handler om grådighet, men tenk hvor grådig et land som India, eller Kina, med både fattigdom og høyteknologisk kompentanse, ville kastet seg over den teknologien om den fantes.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

Du er så naiv, Quark. + Du har problemer med å forstå grunnleggende menneskelig psykologi: de som sitter trygt på toppen har alt de trenger og tar seg ikke så veldig nær av at hopen dør av kreft i et forurenset helvete og bruker halve lønninga si på bensin, brensel, strøm osv. Og fremdeles har de masse koselig olje som lager masse koselige penger osv osv.

De som styrer har god tid. Mye av denne «nye» teknologien (som vi ubrukelige spisere ikke har kunnskap om) er helt sikkert allerede i bruk, uansett. På steder der du og jeg ikke har klarering til å besøke. Kall meg konspirasjonsteoretiker. Men jeg vet nå ikke om det er rett å kalle det konspirasjon. Jeg ser det kun som naturlig og logisk at man sørger for å holde ny teknologi hemmelig.

———————————————–

Solpaneler/silisium: javel, det blir forurensning av det? Hmm, klarer man å håndtere atomavfall og 1000 andre typer avfall, så kanskje man kan klare å håndtere avfall fra silisiumproduksjon også?

Uansett: det mangler selvfølgelig ikke penger for å lage 1 milliard paneler. Fins det vilje hos de som styrer med penger og industri, så kan du vedde på at det fins muligheter. Poenget: det verste som kan skje for de som sitter med makten og pengene er at nasjoner kan dekke sitt eget energibehov, løse sine egne problemer og oppnå økonomisk uavhengighet. Det er dette du ikke vil forstå.

Miljøproblemet, sult osv. er ikke paraktiske problemer, men politiske problemer. Som koker ned til at de som sitter på makten og pengene har lyst til å fortsette og sitte på ..makten og pengene. Har du lagt merke til at de som er rike fortsetter å være rike, og at de som er fattige fortsetter å være fattige? Til tross for tårevåte taler, uhjelp og Live Aid? Tiår etter tiår etter tiår?

Visste du forresten at størsteparten av verdens flyplasser er bygd slik at flyene forbruker unødvendig mye bensin? Og at selve flymotorene også er ekstremt ueffektive – altså mesteparten av bensinen blir sløst vekk?

http://www.aeromobile.com/aeromobile_vers2/AAAAD/aaaad.html

Pussig nok hører vi fint lite om slikt. Som faktisk er av langt større betydelse enn om Ola Dunk bruker gammeldagse lyspærer eller tar for lange dusjer.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

Nja, jeg lærer mye om menneskets psyke på disse sidene… :-)

Ellers er jeg helt enig med deg om fly og miljøvern, jeg synes vi skal slutte å dra til syden flere ganger i året, bli flinkere til å bruke videomøter og planlegge byer slik at folk ikke trenger bil for å komme på jobb, men det er ikke bare politikere som er negative til slike tanker.

Uansett: solceller er like lite gratis som vannkraft. Begge krever sitt av produksjon. For min del synes jeg alle som bygger hus burde installere jordvarmeanlegg, men også det koster penger…

En feil med ditt innlegg er at du tror maktmenneskene er enige, på lag, men de konkurrerer like ondsinnet med hverandre. Den første som skaffer seg virkelig billig energi får et forsprang, mer penger, mer makt, mindre avmakt i forhold til oljenasjonene. Hvorfor skulle de ikke konkurere?

Det jeg synes er naivt er å tro at disse maktmenneskene kan være så enige, så underdanige..

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

BelzeBob: Hvorfor er Sahara fremdeles dekket av sand?

Godt spørsmål, ørkenen burde vært dekket med solcellepaneler. Når det er sagt, har ørkenen i Sahara blitt mye mindre de siste 20 årene, og tidligere ubeboelige områder har blitt befolket. Så naturen endrer seg hele tiden. Vi har mao kroniske klimaendringer, men heldigvis har vi beslutningsdyktige politikere som har bestemt at temperaturen ikke skal stige med mer enn to grader. Selv har jeg bestemt at det ikke skal bli mer høyvann, og håper hele verden blir med i kampen mot flo. Har vi fjære hele tiden, vil det bli bedre plass på den overbefolkede kloden. Konseptet er å bruke ekstremt høye piper/lange slanger og pumpe saltvann ut i universet. Da får vi også fjernet deler av det farlige saltet.

Tilbake til virkeligheten: det er blitt foreslått egen saltavgift i USA….

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Balle

Javel. Har salt også blitt en trussel nå? Konspirerer saltet med talibanerne om å øke temperaturen?

T
T
Forfatter
12 år siden

Armin is back in «his» business:) Bra artikkel, jeg tviler også på at NRK blir å snakke om HAARP med det første…media lekker litt info nå og da, noen spion og overvåkningsskandaler, litt om smaksforsterkere og fosfat, men HAARP styrer de unna! Hvorfor? Folket betaler sikkert for dritten, vi må da få vite hva vi betaler for å skade oss med!!

BelzeBob
Abonnent
Svar til  T
12 år siden

Husk å bytt dine lyspærer til «sparepærer» som gir et stygt lys og skadelig stråling. I tillegg til at de er fulle av miljøgifter. Skru av vannet når du pusser tennene. Skru ned på varmen hjemme. Betal miljøavgiftene dine.

Men HAARP-anlegg i Troms, det militære, organisert sport osv skal få lov å bruke så mye strøm de bare vil. Kan noen se svindelen?

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Kan ha løst orkangåten.
De testet modellen ved å legge informasjon om havtemperatur, lufttrykk og vind for årene 1960 til 1995 inn i den, og så se hvor godt modellen traff i forhold til fasiten.

Modellen beregnet riktig antall orkaner ti år frem i tid med en feilmargin på bare 19 prosent, i følge New Scientis

Det er så bra at meteorologene nå vil lage tiårsvarsler.

Det jeg stusser på her er, hvis en skal kunne forutsi dette så må parameterne som skal plottes inn i dataen vites på forhånd, og hvordan skal en kunne vite det på forhånd uten å kunne kontrollere de?, det er greit med antagelser, det er gjort mye, men å hva fremtiden bringer uten forkunnskap er pussig.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Er det ikke spesielt med bl.a. tornadoer i Wisconsin i slutten av oktober? Når jeg var der var det bitende kaldt på denne årstiden og utenfor tornadosesong. Noen som hvet? Skjønner at det kom varm luft fra ekstremvær i sør, men det er vel spesielt med dette omfanget uansett?

http://www.abcnyheter.no/verden/101027/24-tornadoer

vantro
Abonnent
12 år siden

Mer CO2 ikke bra for planteetere.
Med økt mengde CO2 vil mer næring tas opp fra luften, og mindre fra jorden (relativt sett).
Med økt mengde CO2 vil en måtte spise mer for å kunne få i seg samme mengde av visse næringsstoffer som før, f.eks. nitrogen, sink og jern.

http://www.alternet.org/environment/23686

Gaseous CO2 fertilization does cause remarkable growth spurts in many plants, and could create a greener planet with beefier tomatoes and faster-growing, bigger trees. But there’s a catch: The insects, mammals, and impoverished people in developing countries who feed on this bounty may end up malnourished, or even starving.

A small but growing body of research is finding that elevated levels of atmospheric carbon dioxide, while increasing crop yield, decrease the nutritional value of plants. More than a hundred studies, for example, have found that when CO2 from fossil-fuel burning builds up in plant tissues, nitrogen (essential for making protein) declines. A smaller number of studies hint at another troubling impact: As atmospheric CO2 levels go up, trace elements in plants (such as zinc and iron, which are vital to animal and human life) go down, potentially malnourishing all those that subsist on the plants. This preliminary research has given scientists reason to worry about bigger unknowns: Virtually no studies have been done on the effects of elevated CO2 on other essential trace elements, such as selenium, an important antioxidant, or chromium, which is believed to regulate blood-sugar levels.

The less-nutritious plants of a CO2-enriched world will likely not be a problem for rich nations, where «super-sized» meals and vitamin supplements are a dietary mainstay. But things could be very different in the developing world, where millions already live on the edge of starvation, and where the micronutrient deficit, known as «hidden hunger,» is already considered one of the world’s leading health problems by the United Nations.

The problem of hidden hunger grew out of the 1960s «green revolution.» That boom in agriculture relied on new varieties of high-yield crops and chemical fertilizers to staunch world hunger by upping caloric intake in the developing world. Unfortunately, those high-yield crops are typically low in micronutrients, and eating them has resulted in an epidemic of hidden hunger.
At least a third of the world is already lacking in some chemical element, according to the U.N., and the problem is due in part to a steady diet of micronutrient-deficient green-revolution plants. Iron deficiency alone, which can cause cognitive impairment in children and increase the rate of stillbirths, affects some 4.5 billion people. Lack of iodine, another micronutrient, can result in brain damage and is a serious problem in 130 countries. According to the World Bank, hidden hunger is one of the most important causes of slowed economic development in the Third World.

Dansken
Dansken
Abonnent
12 år siden

Jeg tror, at alternativ og miljøvenlig teknologi har eksisteret længe, men er blevet holdt skjult af bl.a, de store olieselskaber og de olieproducerende lande. Hvad ville ikke ske, hvis olien mistede sin betydning over natten? De olieproducerende lande i bl.a. midtøsten ville blive bombet tilbage til stenanderen. Det ønsker de selvfølgelig ikke, så de har sikkert købt op patenter og lagt dem i en skuffe, hvor ingen finder dem og betalt forskere for ikke at offentliggøre deres forskningsresultater.
Her er en lille tankevækker: I 1908 kørte en Ford-T 25 miles pr. gallon. I 2008 var det gennemsnitlige forbrug i amerikanske biler 21 miles pr. gallon! Motorerne er ganske vist større idag, men alligevel. Den teknologiske udvikling har i de sidste 100 år været enorm bortset fra bilmotoren. Den er i princippet uforandret siden Henry Fords dage! Hvorfor?
Her er et par links til nogen, som prøver at gøre noget ved dette. Jeg må sige, at jeg har ikke selv prøvet produkterne på min bil; men det er ganske interessant læsning.
http://www.water4gas.com
http://www.water4gas.org
http:www.genepax.com

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  Dansken
12 år siden

«I 1908 kørte en Ford-T 25 miles pr. gallon. I 2008 var det gennemsnitlige forbrug i amerikanske biler 21 miles pr. gallon!»

Bilene er fire til fem ganger tyngre og har ti ganger større ytelse på slagvolumet enn en Model-T. En direkte sammenligning basert på drivstoffforbruk er dermed å dra det litt langt.
At amerikansk bilindustri og oljebransje går hånd i hånd er det ikke tvil om, men en skal likevel passe seg for å sammenligne epler og appelsiner.

«Den teknologiske udvikling har i de sidste 100 år været enorm bortset fra bilmotoren.»

Motoren i Model-T var ga 20 hk på 3 liters slagvolum. En moderne 3-litring gir godt over 200 hk. Du kan ikke komme her og påstå at en tidobling i effekt ikke er utvikling.

Ang Water4Gas:
Ta gjerne å bygg et slikt sett. Så får du komme tilbake å avgi rapport om hvorvidt du sparer noe bensin, eller om det hele endte med stygge verkstedregninger.

Fanfarlo
Fanfarlo
Anonym
12 år siden

«De siste 7årene har jordskjelvstatistikken økt med 400% siden målignene begynte.»
Har du vært på en annen konspirasjonsside og funnet en graf som har blitt klart manipulert med nå.
Her er noen ordentlig grafer med alle jordskelv mellom 6 og 9.9 på Ritchers skala fra 1980 til 2010
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/graphs.php
i år 2010: 155
I år 2000: 173
i år 1992: 179
i år 1983: 140

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Quark

Sukk. Du skjønner fremdeles ikke hva jeg sier. Verden bader i penger og ressurser. Halve kloden kunne vært dekket med solcellepaneler, hatt bølgekraft og saltvann-raffinerier allerede for flere tiår siden. No problem.

Sitater:

1. «Ellers er jeg helt enig med deg om fly og miljøvern, jeg synes vi skal slutte å dra til syden flere ganger i året, bli flinkere til å bruke videomøter og planlegge byer slik at folk ikke trenger bil for å komme på jobb, men det er ikke bare politikere som er negative til slike tanker.»

Jeg ser du har blitt miljø-hjernevasket. Det er absolutt ingen grunn til at vi skal ha dårlig samvittighet for å bruke fly, bil eller leve et normalt og behagelig liv. Det er ikke der den smeltende isbjørnen er begravet.

2. «En feil med ditt innlegg er at du tror maktmenneskene er enige, på lag, men de konkurrerer like ondsinnet med hverandre. Den første som skaffer seg virkelig billig energi får et forsprang, mer penger, mer makt, mindre avmakt i forhold til oljenasjonene. Hvorfor skulle de ikke konkurere?»

Se på mafiaen. Og det er mafia vi snakker om. Ta f.eks New York: det er neppe kun én familie som styrer, men flere familier. Kanskje er de noenlunde på godfot, kanskje hater de hverandre. Men poenget er at de deler byen mellom seg. Og når problem oppstår så arrangerer man gjerne et møte og prøver å løse det. Samme tingen med internasjonal politikk.

Samtidig: joda – alle de ulike gruppene er interessert i et forsprang. Hvilket nettopp gjør det sannsynlig at om man har f.eks en effektiv «nullpunkt-energi maskin» så holder man den gjerne for seg selv. Vi vet jo hvordan det er med våpen, den kalde krigen osv osv. Masse hemmeligholdelse. Men slik er det ikke med energi-produksjon? Hvorfor ikke?

Men så er det også i stor grad en illusjon å tro det er land (nasjoner) det dreier seg om. Har du ikke lagt merke til at den vestlige verden omtrent har blitt én stor stat allerede? Og at målet åpenbart er å absorbere hele resten av verden inn i en Ny Verdensorden? NATO vil ha med land i sør-øst Asia? For å forsvare «nord-atlanteren»? Har du lagt merke til ting som FN? EU? WHO? WTO? Verdens Handelsbank?

Har du lagt merke til at med unntak av Iran og Nord-Korea så fins det ingen egentlige fiender lenger? Har du lagt merke til at mega-bedrifter opererer praktisk talt i hele verden? Osv osv. Altså: er det egentlig så mange stridende og konkurrerende parter? Eller er det en …illusjon?

Det gamle synet på verden som bestående av hundrevis av land med eget styre, egen hær osv. er det vel på tide å kassere. Jeg tror vi kan si det er et faktum at en Ny Verdensorden har vi hatt siden ca. 1945. Ja, ikke helt finpolert enda, men i grove trekk så er den på plass.

Med det synet, altså at land/nasjoner egentlig ikke eksisterer lenger, ihvertfall ikke slik de gjorde en gang i fortiden, så er det ikke så underlig å tenke at det fins en maktelite på tvers av landegrenser som faktisk er ganske enige om hvilken politikk man skal ha. Litt som med mafiaen altså.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Der har vi nok sakens kjerne ja, men jeg synes det er naivt å tro at NWO ville kunne eksistere. Det er vanskelig nok å få FN til å bli enig om noe som helst. Å bli enige om at noen skal klare seg med mindre enn andre tror jeg ikke er mulig. Til det er folk for grådige (og særlig de som er rikest).

Ellers skjønner jeg ikke at det skal være galt at folk i hele verden PRØVER å samarbeide, som om det sjelden lykkes.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Quark
12 år siden

«Å bli enige om at noen skal klare seg med mindre enn andre tror jeg ikke er mulig.»

Hallo?

«Ellers skjønner jeg ikke at det skal være galt at folk i hele verden PRØVER å samarbeide, som om det sjelden lykkes.»

Det lykkes utmerket. Den brøkdelen av verdens befolkning som forvalter storparten av verdens ressurser ser ut til å være flinke til å samarbeide. Altså: disse VIPene som utgjør denne brøkdelen gjør glimrende business-avtaler med hverandre. Den ene hånden vasker den andre og pengene flyter inn til de rette kontoene mens nye soldater stadig rekrutteres for å ivareta elitens interesser under falske påskudd.

De som ikke tilhører denne brøkdelen har derimot fint lite de skulle ha sagt dersom de ikke er begeistret for opplegget. Annet enn å velge hvilken av elitens nikkedukker de skal stemme på sånn ca. hvert fjerde år. Som sagt: vellykket opplegg. For de på toppen.

Og akkurat nå er røverne i gang med operasjon «miljøbløff.» Der 7 milliarder idioter skal gi fra seg rettighetene sine og pengene sine for å redde smeltende isbjørner. Måten verden skal reddes på: mer penger inn på Rothschilds og Rockefellers stadig sultne bankkontoer. Skal noe gjøres for miljøet, spør du? Selvfølgelig ikke. Bortsett fra å bedrive litt uskyldig geo-engineering da. Ja, og så gjerne sulte ihjel noen millioner ubrukelige tufser som bare henger omkring og driver dank. Så kan makteliten ta over landene deres og lage fjonge golfbaner og fornøyelsesparker. Som drives på økologisk vis, såklart.

Michelle
Skribent
12 år siden

Kjære Armin, TAKK igjen for en HELT FANTASTiSK ViKTiG ARTiKKEL!!!!

Armin, Hans Gaarder og Kjetil Dreyer (vaksineaksjon.no) – hva hadde NS og norsk ytringsfrihet vært uten dere tørr jeg ikke tenke på engang♡

smurfen
Redaksjonen
12 år siden

Godt og se deg tilbake med artikler Armin :)

Biodrivstoff fører ikke bare til global hungersnød, biodrovstoff er også ekstremt farlig siden det inneholder store mengder nanopartikler

Klimakvoter og milliarder fra jensemann sitt regnskogfond bidrar til å utradere verdens rengnskoger
6 milliarder ble gitt til Indonesia fra regnskogfondet til Jensemann og Solheim som gikk til søkkrike skogeiere som fjernet regnskogen med gigantiske buldosere for så og plante hurtigvoksende genmanipulerte palmer fra Monsanto til biodrivstoff som oljefondet har store aksjeporteføljer i som enn kan se her

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3551640.ece

Da Erik Solheim ble gjort oppmerksom på at regnskogsfondet ble disponert til det motsatte av det som var intensjonen så svarer han tørt : Vi må ikke være så naive i Norge at vi tror vi kan diktere andre lands politikk men vi skal kun påvirke andre lands politikk

Kjell I Røkke fikk også tilført 4 milliarder i klimakvoter i fjor der han kjøpte opp et stort skogsområde i Afrika som ble jevnet med jorden for så og plante hurtigvoksende palmer

Nanopartikler ødlegger som kjent DNA, arvestoff og alle krops organer mm
Nanopartikler blir lurt i oss via kremer, mat, medisiner osv der produsentene ikke trenger og merke produktene sine som gjør at vi som forbrukere ikke har noen mulighet til og forhindre masseforgiftning

Argumente for den eksplosive bruken av nanopartikler er at det trengs mindre virkestoffer siden nanopartiklene trenger mye lenger inn gjennom hud og kropp så det gir en vanvittig profitt
Markede for nanopartikler overstiger nå over 1000 milliarder dollar årlig
Nanopartikler får en også fra chemtrail

Her kan en lese om de grusomme skadevirkningene til nanopartikler

Nanopartikler gir DNA-skader
Nanopartikler i kosmetikk, medisiner og tennisracketer kan gi skader på DNA. Det viser danske forsøk på mus og rotter. Partiklene utløser muligens kreft, åreforkalking og hjerte-karsykdommer.

http://www.forskning.no/artikler/2009/juli/225109

Biodrivstoff kan være helsefarlig

Det er dannelsen av nanopartikler som kan trenge inn i kroppens celler og forårsake skader på menneskets arvemateriale, som bekymrer forskerne, siden biodiesel genererer betydelig mer av disse partiklene enn vanlig diesel.

http://www.dagbladet.no/2010/11/04/tema/bil/biodrivstoff/14142456/

Høyere priser er bare forbokstaven dersom kampen om importvarer som korn og grønnsaker hardner til på verdensmarkedet.

http://e24.no/makro-og-politikk/article3896404.ece

Michelle
Skribent
Svar til  smurfen
12 år siden

Hva skulle vi gjort uten universets beste Smurf♡, ja det du sier er uvurderlig livsviktig akkurat nå, det er vel knapt flere enn de klonede hemmelige NWO-supersoldiers som overlever NANO/NATO-partiklene..

baugen
baugen
Abonnent
12 år siden

Virkningsfull anti-chemtrail plakat:

http://globaltruth.net/side72.html

kj
kj
Abonnent
12 år siden

BelzeBob sier:
09. 11. 2010 klokken 22:39

«Har du lagt merke til at med unntak av Iran og Nord-Korea så fins det ingen egentlige fiender lenger? Har du lagt merke til at mega-bedrifter opererer praktisk talt i hele verden? Osv osv. Altså: er det egentlig så mange stridende og konkurrerende parter? Eller er det en …illusjon?»

Hvorfor må det på død og liv være så mange konkurrerende og stridende parter? Og denne store stygge ulven – NWO – en elite av slavedrivere som skal styre resten av verdens befolkning på den mest ynkeligste måte. Du har tydeligvis dårlig tro på dine medmennesker. Du minner veldig mye om en forsmådd og bitter gammel mann som verbalt forsøker å hevne deg på alt og alle for et eller annet.

Ikke internasjonale, ikke nasjonale, ikke lokale, ingen. Alle politikere er enten chippet eller hjernevaskede bilderbergere. Er det anarki som er alternativet for deg? Denne mistenksomheta gjennomsyrer og forpester hele din tankegang og hele din forståelse av hvordan ”maskineriet” og verden fungerer. At nasjoner samarbeider for, i det minste, å forsøke og unngå at verden blir verre, er altså et problem for deg og resten av KT-gjengen. Er det en tragedie at folk samarbeider, at nasjoner og verden forsøker å samarbeide?
Krig er ødeleggende og på mange måter en falitterklæring. Men blir det mindre krig ved mindre samarbeid?

Ingen NWO-skapning kommer uansett og rykker deg bort fra tastaturet ditt. I all evighet, om du ønsker, kan du sitte å slamre på tastene og poste tull om chemtrails og tankekontroll. Den måndtlige lønn eller ytelse vil komme på sedvanlig måte. Dine handlerunder vil gå som normalt og varene i handlekurven vil være som de pleier å være. Hva er det du egentlig er så redd for?

Bare fortsett å tru på teoriene om konspirasjoner. NWO bryr seg ikke. De er altfor opptatt med chemtrails som de ikke får til å virke. Egentlig er det slik at de aller fleste ikke bryr seg om det du prater om. De bryr seg ikke, fordi det ikke finnes fnugg av seriøse bevis for en ond verdensregjering med en svanger plan om utryddelse av milliarder av mennesker – eller chemtrails eller tankekontroll, slik dere framstiller det. Hvordan går det egentlig an å tro at den store majoritet av befolkningen er komplette idioter. Dette er like håpløst som evightsmaskinen din. Mennesket produserer sin egen energi, men ikke helt uten ”drifstoff” og ikke varer vi evig heller.

Det forekommer helt sikkert hendelser i verden som en ikke forstår, men som ikke nødvendigvis henger sammen i en konspirasjon.
Og finnes det noe som kan kalles tankekontroll utføres dette i så fall i religioner – både i nye og tusenår gamle sådanne!

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  kj
12 år siden

Du har rett på to punkter:
– sauer vil ikke ta ansvar for sine liv, de vil ete, drite, knulle og feste.
Dermed trenger de en jernhånd å bli styrt med.
«Som dere så over dere» – profet Mohammed.
– tankekontroll utføres via religioner skapt og forfalsket av pyramidetoppen.

Du hakker om samarbeid, men forvrenger dets formål.
Lokale nikkedokker («regjeringer») betjener edderkoppnett som holder oss alle, inkludert deg, som gisler til neste måltid.
Angående dine krav om bevis: du minner om bushmann som krevde bevis av Irak at landet ikke hadde det det ikke hadde, noe som er umulig å legge frem.
Åpne side http://poiskpravdy.com/bn-klimov/ og se bilder som bevis for konspirasjon, og disse http://poiskpravdy.com/o-terrore/ som dokumentasjon på DERES bestialske metoder.
se bilder helt nederst på side: http://poiskpravdy.com/taktika-russkogo-nacionalno-dvizheniya/ hvordan jødekontrollerte massemedier GJØR ungdom til animals.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Huh?

Kan noen oversette? Har problemer med septikiansk.

kj
kj
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Bare et bevis belze, bare ett eneste ett!

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Du poster dine propaganda-innlegg her. Hvilket er bevis for at myndighetene har klart å hjernevaske og rekruttere norske internettbrukere til å forsvare myndighetenes propaganda som er nødvendig for å opprettholde status quo.

Altså: bevis for konspirasjon.

kj
kj
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Kan du poste et håndfast bevis – bare et eneste ett.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Bevis:

http://www.dagbladet.no/

Teorien om at massemedia er styrt av våre korrupte myndigheter med en korrupt agenda er bekreftet. Bevist.

Send oss ditt rødnese-bilde.

Visste du at Sneijder besvimte i garderoben?

Keith Richards slo svensk journalist etter konsertslakt

Derfor kan du bli tjukk av poteter – viktig lesing for sauer.

Se Jenny og Fredrik Skavlan som pizzakokker :)

———————————

Joda. Ingen chemtrails på forsiden av en av Norges største aviser. Dette betyr selvfølgelig at de ikke eksisterer. Pass på å ikke bli for tjukk av poteter.

Dessuten har vi fått beviser på at media virkelig bryr seg om å informere befolkningen om sakene som virkelig teller.

(Sarkasme.)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Da har du sikkert også fått med deg overvåkingsskandalen som TV-2 har avslørt …?

Merkelig at et statskontrollert massemedia skulle kunne rapportere slike nyheter???

Utover det er jeg helt enig i at media fokuserer for mye på pupper og lår, kjendiser og annet fjas.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Skandale?

Fremdeles må vi trakasseres for tannkremtuber på flyplasser. Alt fortsetter som før. Alle direktivene blir vedtatt. Politikken fortsetter som før. Og det er SPORT på TV! Who cares…… Litt sannhet innimellom er OK. Folket sover for dypt til å bry seg anyway.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Du har nok rett i det siste. Store konsekvenser får det neppe, men det betyr ikke at media er statskontrollert. Hvor mang statsråder har ikke måtte ta sin hatt de senere år pga avsløringer fra massemedia?

Har speilet noen statsråder på «samvittigheten» så langt?

kj
kj
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Du kommer i ulike tråder med en mengde helt konkrete påstander Belze.
Er det helt (forbannet) umulig for deg å komme med noe som ligner helt konkrete og ugjendrivelige beviser, knyttet til dine påstander?

Og vær så snill: Ikke flere youtube snutter eller linker til KT-sider!

kj
kj
Abonnent
12 år siden

”OREGON PETITION”

Finnes det ikke her en underskriftsliste med; sangere, skuespillere, doble underskrifer, falske underskrifter, forskere med tvilsomme CV og folk som benekter sin underskrift?

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

kj:

«Du kommer i ulike tråder med en mengde helt konkrete påstander Belze.»

Hvilke påstander er disse? At vann er vått og knekkebrød er tørt?

kj
kj
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

For meg er dette den klareste bekreftelse du kan gi på at du ikke kan bevise noe som helst – ikke et eneste ett bevis for dine påstander.

Tull og tøys er det du driver på med!

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Hva påstår jeg?

Dine påstander om at jeg påstår påstander som jeg ikke har påstått at jeg påstår, men kun du påstår at jeg påstår, eller på et tidligere tidspunkt påståelig har påstått – er kun noe som du påstår i din påståelige påståelighet. Vil jeg påstå.

kj
kj
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Hvorfor kan du ikke komme med noen seriøse beviser i stedet for dette tullet du bedriver?

Kan det være fordi du vet at du beveger deg på syltynn is og vil helst karre deg på land?

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Du må tigge.

kj
kj
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Ok!
Hvis vi skal snakke om chemtrails: Skal vi være enige om at dette finnes kun inni hodet ditt?

« Forrige artikkel

Opphavet til de fem Mosebøkene

Neste artikkel »

Stopp chemtrails-utslippene nå!

99
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x