Bla i tag

ZetaTalk

Giza-komplekset fotografert fra vestsiden, med Kairo på østsiden og Den store pyramiden helt til venstre.

Giza-komplekset: Hvem, når, hvordan, hvorfor?

Giza-komplekset fotografert fra vestsiden, med Kairo på østsiden og Den store pyramiden helt til venstre.

Ny integrert forståelse av menneskets historie

Ved å integrere Sitchin, Velikovsky og ZetaTalk skapes en ny forståelse av menneskets opprinnelse og historie.

Uoppklart massedød av fugl og fisk verden over

Antall tilfeller av uoppklart massedød i løpet av desember 2010 og januar 2011 er antagelig historisk unikt.

Moses og transformasjonen av vulkanguden Yahweh

Var Yahweh en fryktet animistisk vulkangud ved Horeb/Sinai-fjellet i det nordvestlige Arabia, som Moses lånte navn fra til sitt eget guddomsbegrep?

Egypt i kaos for 3638 år siden

Skjedde eksodusen under en jordskorpeforskyvning ca. 1628 fvt.?

Dinosaurer og mennesker i interaksjon

Særlig i Sør-Amerika er det mange avbildninger fra før 1800-tallet av dinosaurer.

Hvorfor brister, forvris og deformeres Jordens magnetosfære?

Var Nibiru eller Solen primærårsaken til nordlyset den 4. august 2010?

Mens vi venter på Nivå 7-kataklysmene

ZetaTalk har siden sommeren 2010 forutsagt en tektonisk kjedereaksjon i form av fire større kataklysmer, som vil gi verdenssamfunnet et sjokk.

Hvorfor eksplosivt høytrykk i mange petroleumsbrønner?

Rotårsaken til BPs oljesølkatastrofe diskuteres ikke offentlig

Long Count-kalenderen og Nibiru-syklusen

Long Count kan opprinnelig ha vært en nedtellingskalender for Nibirus passering gjennom ekliptikken som skjedde ca. 1628 f.Kr., og ble så tilpasset av olmekerne et 360-dagers år der neste passering skulle inntreffe ni baktuner (3600 år) senere.