Bla i tag

Moses

Påskens opphav i Egypt for 3600 år siden

Påske, fra hebraisk P-S-H, "å passere". Ved å smøre blod på dørstolpene ville Herren eller rottene passere huset, fremfor å trenge inn i det.

Moses og transformasjonen av vulkanguden Yahweh

Var Yahweh en fryktet animistisk vulkangud ved Horeb/Sinai-fjellet i det nordvestlige Arabia, som Moses lånte navn fra til sitt eget guddomsbegrep?

Den egyptiske kronologi 250 år feil; kunstige mørkealdre

Bør Egypts 18. - 20. dynasti flyttes 250 år frem i tid?

natoflag

Den Nye Verdensordens religion

New Age-religionen: Situasjonsbasert moral og relative sannheter.